Está en la página 1de 5

Ejercicios de demostrativos (1)

2011-2012

1.- Analysim fac et redde: Huius Istae Hoc Illos Istud Huic Illam Hi Ista His Isto Illa Hac Istius Illa 2.- Latine redde: Aquella Estos Ese Para esa De estos Con estos Aquello Para estos A estas Esas Aquellas cosas De estas 3.- Analysim fac et redde: Hoc tempus Istum hominem Illius temporis Haec flumina Isti exercitui Huic homini

Hae uxores Illae spes Ea uxor

Tempus, temporis=tiempo Exercitus,us=ejrcito Dux, ducis=general 4.- Declina: haec ripa alta illud tempus felix ille filius beneficus hic iuvenis audax hoc bellum civile ille magistratus fortis
ripa,ae=orilla felix,felicis=feliz iuvenis,is=joven civilis,e=civil

homo, hominis=hombre uxor, uxoris=esposa cervical, is=almohada

flumen, fluminis=ro spes, spei=esperanza frater, fratiris=hermano

altus,a,um=alto filius,ii=hijo audax,acis=audaz magistratus,us=magistrado

tempus,temporis=tiempo beneficus,a,um=complaciente bellum,i=guerra fortis,e=fuerte

5.- Analysim fac et redde: illi istius huius istae hoc illos huic hi 6.- Latine redde: aquellos escudos para ese peligro de este oro de aquellos reinos a aquellas regiones en este ro esta conversacin estos caminos con esta plebe
scutum,i=escudo regnum,i=reino sermo,onis(m)=conversacin periculum,i=peligro regio,onis(f)=regin iter,itineris=camino aurum,i=oro flumen,inis=ro plebs,plebis(f)=pueblo

his isto illa hac ista illam istud

7.- Analysim fac et redde: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ille homo dives est , hic pauper , ille honestus , hic miser , iste turpis. Haec domus parva est , ista magna , sed illa minima omnium. Equites et pedites processerunt ; hi acriore animo pugnabant quam illi. Caesar eas cohortes cum exercitu suo coniunxit Attiumque incolumen dimisit. Romulus et Numa fuerunt primi Romanorum reges ; hic fuit pius , ille bellicosus. Catonis , sapientissimi illius viri , senectus mirabilis fuit. Illo anno , Philippus decessit ; eius filius Alexander ei sucessit. Homines cupidines agitant ; hos divitiarum , illos gloriae cupido incitat. Tutior est certa pax quam sperata victoria : haec in deorum manu est , illa in nostra. Atenienses Marathoniam illam victoriam semper praedicaverunt. Illo die Caesar castra ex hoc loco movit. In hac urbe multa et pulchra templa fuerunt.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

In illo tempore multi fortes doctique viri fuerunt. Ille ad caelum clamaverat vicimus perfidos hostes. Tibi hanc epistulam dabo ad amicum deum. Ex illa urbe in hunc locum veniemus. Magister hos pueros monuerit. Scipio, ille dux, Zamae Hannibalem, maximum omnium imperatorem, vicit. Hi servi dominos suos amant, Illi eos descipiunt.

Homo,homisnis=hombre honestus,a,um=honesto domus,us=casa sed=pero Eques,equitis=jinete Animus,i=nimo

dives,divitis=rico pauper,is=pobre miser,a,um=miserable turpis,e=vergonzoso parvus,a,um=pequeo magnus,a,um=grande minimus,a,um=mnimo omnis,e=todo pedes,peditis=infante procedo,processi(3)=avanzar acer,acris,acre=impetuoso pugno(1)=luchar Caesar,is=Csar cohors,cohortis(f)=cohorte exercitus,us=ejrcito coniungo,coniunxi=reunir Attius,ii=Atio incolumis,e=inclume Dimitto,dimisi,dimissum()=enviar Romulus,i=Rmulo Numa,ae=Numa Primus,a,um=primero Romanus,a,um=romano rex,regis=rey pius,a,um=piadoso Bellicosus,a,um=belicoso Cato,onis=Catn sapiens,sapientis=sabio vir,i=varn senectus,utis(f)=vejez mirabilis,e=marabilloso annus,i=ao Philippus,i=Filipo Decedo,decessi=morir filius,ii=hijo Alexander,dri=Alejandro sucedo,sucessi=suceder Homo,hominis=hombre cupido,cupidinis=deseo agito(1)=agitar divitiae,arum=riquezas gloria,ae=gloria incito(1)=incitar tutus,a,um=seguro certus,a,um=cierto Pax,pacis(f)=paz speratus,a,um=esperado victoria,ae=victoria semper=siempre Praedico(1)=predicar dies, ei= da castra, orum= campamento locus,i= lugar moveo(2)= mover urbs, urbis(f)= ciudad multus,a,um= mucho pulcher,chra,chrum= hermoso templum,i= templo fortis,e= fuerte doctus,a,um= sabio virmi= hombre caelum,i= cielo clamo(1)= gritar vinco, vici, victum= vencer perfidus,a,um= prfido hostis,is= enemigo epistula,ae= carta do(1)= dar amicus,i= amigo deus,i= dios venio( 4)= venir magister, tri= maestro puer,i= nio moneo (2)= amonestar Scipio, onis= Escipin dux, ducis= general Zama,ae= Zama Hannibal,is= nbal maximus,a,um= mximo imperator,oris= emperador servus,i= esclavo dominus,i= seor descipio(mixto)= despreciar

8.- Latine redde: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Este condiscpulo mo es muy diligente ; te lo recomiendo . Estos siervos aman a sus dueos , aquellos los desprecian. Todos callan : el temor apremia a stos , la esperanza a aqullos. La carta me ha causado un gran placer. Hay un alma inmortal en m , en ti , en todos nosotros. Esos labradores labran aquel campo. Aquellos reyes enviaban sus soldados a la batalla. En aquellos tiempos haba en esta ciudad hombres ilustres. Alabamos esto, eso y aquello. Vencimos aquel peligro. Vinimos con estas espadas y estos escudos al combate. Sus casas ( de ellos) eran inmensas. Vosotros les dais muy buenos consejos. Estos nios escriben, aquellos juegan. Este nio es ms alto que aquel.

Condiscipulus,i=condiscpulo diligens,diligentis=diligente commendo(1)=recomendar servus,i=siervo amo(1)=amar contemno(3)=despreciar omnis,e=todo timor,is=temor urgeo(2)=apremiar video(2)=ver epistula,ae=carta voluptas,atis(f)=placer animus,i=alma

dominus,i=dueo taceo(2)=callar spes,pei=esperanza magnus,a,um=grande Inmortalis,e=inmortal

agricola,ae= labrador tempus, temporis= tiempo illustris,e= ilustre vencer periculum,i= peligro scutum,i= escudo inmmesus,a,um= inmenso puer, pueri= nio

aro(1)= labrar civitas,atis(f)=ciudad laudo(1)= alabar venio, veni, venitum= venir proelium,ii= combate do(1)= dar scribo(3)= escribir

ager,agri= campo homo, hominis= hombre vinco, vici, victum= gladius,ii= espada domus,us= casa consilium,ii= consejo ludo(3)= jugar

9.- Cambia de nmero los siguientes sintagmas, manteniendo el caso en el que estn ( algunos tienen varias posibilidades). Hic maritus Istorum donorum Illius ludi Haec verba superba Huic Sabino decepto Mei oculi Hoc tuum consilium Hac sententia Huius orbae Tuarum magnarum victoriarum Huic incautae Sabinae Maritus,i Sueprbus,a,um Consiliu, ii Incautus,a,um 10.- Latine redde. Estas opiniones De aquella gran audacia Para esa audacia Desde esta primera victoria De estas buenas mujeres sabinas Con esas mujeres hurfanas Todas estas historias De aquel gran espectculo Estas ciudades Para ese marido A estos ojos Estos grandes espectculos Para este soberbio regalo Con tus buenos consejos En estos primeros juegos Para ese buen sabino Opinio, onis (f)= opinin Primus,a,um= primero Sabinus,a,um= sabino Spectaculum,i= espectculo Oculum,i = ojo Consilium,ii= consejo magnus,a,um= gran victoria,ae= victoria orbus,a,um= hurfano civitas, civitatis(f)= ciudad superbus,a,um= soberbio ludus,i= juego audacia,ae= audacia mulier, mulieris= mujer historia,ae= historia maritus,i= marido donum,i= regalo donum,doni Sabinus,a,um sententia,ae ludus,ludi deceptus,a,um orba,ae verbum,verbi oculum,oculi victoria,ae

11.- Analysim fac et redde: Naves eorum Caesar timebat. Municipia vero et rustici Romani illum metuunt, hunc adhuc diligunt. Haec tum ratio nostros perturvabit insultos huius generis. Nostra omnis vis in anima et corpore sita est; Illi nobis cum diis, hoc cum belluis commune est. Hic me dolor frangit; haec cura sollicitat. Hae causae aperverunt Alpes Hasdrubali.

Iste homo ceteris hominibus sciepe mea mendacia narrat. Istius sceleris participes erant plurimi. Haec consilia tenebitis. In hae urbe, in his muris hostes se celat. Hic est omnium malorum fons. Non omnibus eadem placent. Conscientia ipsa factorum egregiorum amplissimum virtutis est praemium. Dux noster hostium regem cepit, sed mox eum eiusque filios eodem tempore liberabit. Ego amo hanc et haec me amat. Haec aestas habuit hunc exitum satis felicem. Nihil est taetrius impietate istorum, qui patriae bellum inferunt. Athemienses Marathoniam illam victoriam simper praedicaverunt. Antiquitatis exempla nostris aequalibus ipsis utilia sunt. Hortus forum pulcher est. Vir bonus idemque doctissimus erat. Romani expugnaverunt. Albam eiusque moenia a fundamentis diruerunt