KERTAS KERJA PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN INKLUSIF MURID-MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN ________________________________________________________________

KOD KURSUS : HBEF3503 TAJUK KURSUS : PENDIDIKAN INKLUSIF SEMESTER : JANUARI 2013

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

SITI LORENA BINTI EDMUND 720917125282001 720917-12-5282 0198089621 sitilorenaedmund@yahoo.com

Kertas kerja ini diharap dapat mengupas isu apakah peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh guru. Maka ia memerlukan penglibatan semua pihak samaada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Keb. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal dan diajar oleh guru biasa. Kunak. Program integrasi ini akan menempatkan murid bermasalah pembelajaran dalam kelas biasa yang akan disertasi oleh seorang guru pendidikan khas (guru damping) yang akan membantu murid-murid tersebut. mengikuti silibus pelajaran dan pengajaran dan pembelajaran aliran perdan. Tun Fuad. . Murid akan di inklusifkan secara sepenuh masa atau separa masa di dalam kelas yang dirasakan sesuai dengan kebolehan mereka. Mereka dimasukkan ke dalam aliran perdana dengan memasuki kelas. Permasalahan yang timbul biasanya berkait dengan kekeliruan peranan yang dihadapi oleh setiap pihak dalam pendidikan inklusif. sekolah dan pihak luar dalam menjayakan program inklusif yang berkesan di sekolah. Sabah.KERTAS KERJA PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MURID-MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN SEKOLAH KEBANGSAAN TUN FUAD 2013 1. Menyedari pelaksanaan program inklusif di sekolah bukanlah sesuatu yang mudah. Semua guru kelas dan guru mata pelajaran akan diberi kursus pendedahan berkaitan dengan murid-murid bermasalah pembelajaran dan Program Pendidikan Inklusif dari Jabatan Pendidikan Khas. Kertas kerja ini mencadangkan pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (PPI) untuk Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) di Sek. Walaupun banyak isu berbangkit namun implikasi pendidikan inklusif banyak memberi faedah kepada murid berkeperluan khas. 0 Pengenalan Program inklusif merupakan program di mana pelajar pendidikan khas dimasukkan ke dalam pendidikan aliran perdana. ibu bapa. Oleh yang demikian objektif kertas kerja ini adalah ingin merungkai permasalahan yang berkaitan dengan perlaksanaan program inklusif dan merangka satu Program Integrasi Pendidikan Inklusif yang berkesan.

Program Integrasi Pendidikan Inklusif Sekolah Kebangsaan Tun Fuad bertujuan untuk membantu sistem pendidikan bagi murid-murid berkeperluan khas untuk cemerlang dalam semua aspek samada dari segi jasmani. Program Integrasi Pendidikan Inklusif ini akan memastikan : i. Menerapkan nilai-nilai murni antara murid-murid berkeperluan khas dengan murid-murid lain. iv. Mereka yang berpotensi diberi peluang untuk mengikuti silibus pelajaran kelas perdanadan diberi pendedahan untuk menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Memberi peluang kepada murid-murid berkeperluan khas menyesuaikan diri dalam masyarakat. Peluang berinteraksi antara murid-murid berkeperluan khas dengan murid-murid lain. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil. rohani. v. 2. vi.Melalui pelaksanaan program ini diharap guru-guru kelas dan guru mata pelajaran akan yang terlibat dapat menjalin kerjasama yang baik dengan guru-guru pendamping untuk membantu aktiviti pembelajaran murid-murid bermasalah pembelajaran. ii. Pengagihan sumber yang lebih luas dan adil. Program ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keberkesanan pendididikan inklusif dalam membentuk murid-murid dari liabiliti menjadi satu aset yang penting dan berguna kepada masyarakat dan negara agar mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti.0 Rasional Pendidikan inklusif menjadi satu faktor terpenting dalam usaha meningkatkan intelek. emosi. iii. Perkongsian kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya. Melalui program ini murid-murid berkeperluan khas dapat didik untuk belajar bersama-sama dengan rakan sekelas yang lain dan berdikari sekiranya guru pendamping tidak hadir. taraf hidup dan budaya untuk meluaskan peluang pendidikan kepada semua warganegara. . intelek dan sosial.

Pengalaman pembelajaran ini akan memberi mereka peluang untuk menyesuaikan diri dari awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan dan seterusnya mewujudkan golongan yang berupaya. 4. .2 Memberikan pendedahan kepada murid-murid berkeperluan khas yang berpotensi untuk menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).3 Dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat. Muridmurid berkepeluan khas yang berpotensi diberi peluang mengikuti kurikulum biasa.4 Menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang. mampu berdikari dan berkeyakinan. Pembelajaran mengikut silibus kelas perdana serta menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama.sama murid-murid normal. 4.1 Memberi peluang kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menerima pengajaran.5 Menambah keyakinan diri pelajar berkeperluan khas untuk menghadapi masyarakat.0 Objektif 4. Mereka juga akan diberi pendedahan dan persediaan untuk menghadapi Ujian Penilaian Sekolah Rendah bersama-sama murid-murid lain.3. 4. Melalui program ini juga murid-murid berkeperluan khas akan berpeluang untuk menyertai pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti-aktiviti yang dijalankan di kelas normal. 4.0 Matlamat Program Integrasi Pendidikan Inklusif bertujuan menjadikan murid-murid berkeperluan khas sealiran dengan murid-murid normal di sekolah biasa. mendapat bimbingan sama rata oleh guru mata pelajaran dengan dibantu oleh guru pendidikan khas (guru pembimbing). 4. Program integrasi ini merujuk kepada percampuran (mainstreaming) murid-murid pendidikan khas yang bermasalah pembelajaran dengan murid-murid normal di kelas dan sekolah perdana.

1 Garis Panduan Perlaksanaan Program Integrasi Pendidikan Inklusif Peranan Dan Tanggungjawab Guru Besar i. Murid-murid berkenaan mampu untuk mengurus diri. pengurusan dan khtisas pendidikan inklusif iii. Penyesuaian ini adalah untuk keberkesanan dan membantu murid-murid bermasalah pembelajaran semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ii.0 7.5. Pengerusi Jawatankuasa program pendidikan inklusif sekolah Bertanggungjawab terhadap pentadbiran. Hanya ibu bapa yang bersetuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak sekolah yang akan dipilih untuk mengikuti program ini.0 Kumpulan Sasaran Seramai dua orang murid-murid pendidikan khas yang telah menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca. Setiap kelas inklusif akan mendapat khidmat guru pendamping dari yang bertindak sebagai guru pembantu atau pembimbing. berkomunikasi dengan yang lain serta tidak mempunyai tingkahlaku yang ganjil yang akan menjejaskan komunikasi dengan guru mata pelajaran dan murid-murid lain serta tidak menganggu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Murid-murid berkenaan akan ditempatkan di kelas biasa untuk belajar bersama murid-murid lain agar mendapat pendedahan dan pengalaman berkaitan kurikulum kelas perdana dan persediaan menghadapi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Guru pendamping akan bertanggungjawab kepada murid-murid khas dan akan sentiasa berada bersama-sama sepanjang waktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Bertanggungjawab terhadap Polisi dan Objektif program . menulis dan mengira akan diintegrasikan ke kelas yang sesuai dengan kemampuan mereka. 7.0 Keperluan Logistik Dari segi keperluan logistik dan sumber bantuan pembelajaran untuk murid-murid khas tiada perubahan atau penyesuaian fizikal atau bahan bantuan mengajar yang telah dibuat oleh pihak terlibat. Ibu bapa murid akan dimaklumkan mengenai proses pemilihan murid untuk program ini. 6.

iv. vi. v. vii. Naib Pengerusi Jawatankuasa program pendidikan inklusif sekolah Bertanggungjawab terhadap pentadbiran. Penolong Ketua Penilai dan Pemantau semua hasil kerja guru. dan murid program pendidikan inklusif di sekolah. ii. iv. Ketua bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program pendidikan inklusif di sekolah vii. pengurusan dan ikhtisas program pendidikan inklusif iii. Penolong Ketua bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program pendidikan inklusif di sekolah. Merancang dan melaksana Program Motivasi murid program pendidikan inklusif . dan murid program pendidikan inklusif di sekolah vi. Merancang dan melaksana Program Motivasi murid program pendidikan inklusif 7. Ketua Penilai dan Pemantau semua hasil kerja guru. Bertanggungjawab terhadap Polisi dan Objektif Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah. Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah program v.2 Peranan dan Tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan i.

Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di pra inklusif Menilai pelaporan prestasi dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya menyediakan rancangan pengajaran semasa bersama guru .5 Peranan dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Khas (Guru Pembimbing) i. ii.3 Peranan dan Tanggungjawab Guru Kelas i.7. Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan inklusif Bersama guru pendidikan khas merancang dan menyediakan rancangan pengajaran semasa iii. ii. v. Menerima kemasukan murid berkeperluan khas Membuat penilaian Membuat laporan prestasi murid berkeperluan khas 7. Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan inklusif Merancang dan mata pelajaran iii. Menerima kemasukan murid berkeperluan khas Membuat penilaian Membuat laporan prestasi murid berkeperluan khas 7. Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan inklusif Bersama guru pendidikan khas merancang dan menyediakan rancangan pengajaran semasa iii. ii. iv. Mengenalpasti kesediaan murid berkeperluan khas untuk ditempatkan di pra inklusif iv.4 Peranan Guru Mata Pelajaran i. iv. v. v.

iii.8 Peranan dan Tanggungjawab Ibu bapa i. Peranan dan Tanggungjawab Murid Berkeperluan Khas Menguasai kemahiran asas 3M (membaca.vi. ii. Menjalankan pengukuhan dan pengayaan pada murid berkeperluan khas selepas pengajaran dan pembelajaran di aliran perdana viii. menulis dan mengira) ii. ii. Memberi sokongan moral terhadap murid berkeperluan khas Memberi motivasi kepada murid berkeperluan khas Membantu mengulangkaji pelajaran di rumah Memberi kebenaran bertulis untuk mengikuti program pendidikan inklusi .7 Peranan dan Tanggungjawab Rakan Pembimbing i. Menerima kehadiran murid berkeperluan khas dalam kelas Rakan Pembimbing Menjadi ‘role model’ 7. iv. Mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa / penjaga berhubung dengan penempatan ke Program Integrasi Pendidikan Inklusif 7. iii. iv. Tiada masalah tingkah laku berat Bersedia belajar di kelas aliran perdana Boleh berinteraksi dengan semua pihak dengan baik 7. iii.6 i. Membimbing murid berkeperluan khas secara individu atau berkumpulan di Kelas Pendidikan Khas semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran di kelas aliran perdana vii.

11 1. iii.9 Pencalonan Pencalonan dibuat berdasarkan kemampuan dan prestasi murid berkeperluan khas yang berada di program pendidikan khas yang dikenalpasti boleh : i. ii. iv. Kurikulum perdana Masa pembelajaran Asas kemahiran 7. iv. Guru kelas Guru mata pelajaran Guru pembimbing (guru pendidikan khas) Guru bimbingan dan kaunseling .7.10 Pra Inklusif di kelas pendidikan khas Pra Inklusif merupakan penempatan sementara murid berkeperluan khas sebelum mengikuti program pendidikan inklusif dari aspek : ii. Mesyuarat Jawatankuasa Inklusif Melantik Jawatankuasa Program Integrasi Pendidikan Inklusif Pengerusi: Guru besar Naib pengurusi: Guru penolong kanan kurikulum Setiausaha: guru pendidikan khas Ahli jawatankuasa: i. iii. Mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam aliran perdana Bersosialisasi Menduduki peperiksaan awam 7. iii. ii.

2. v. Tingkah laku Sosial Akademik Murid-murid berkeperluan khas yang berjaya melepasi penilaian akan terus berada di program pendidikan inklusif. Murid berkeperluan khas diberi tempoh percubaan 3 bulan untuk tujuan penyesuaian di Program Integrasi Pendidikan Inklusif. iv. 4. 5. . vi. Merancang dan menyediakan rancangan pengajaran semasa. 3. Menetapkan kelas yang sesuai berdasarkan pencapaian murid berkeperluan khas. iii. ii. Murid berkeperluan khas yang gagal melepasi penilaian dalam tempoh percubaan akan kembali semula ke program pendidikan pra inklusif. Merancang dan membina instrumen penilaian Menetapkan mata pelajaran yang bersesuaian bagi murid berkeperluan khas dalam program pendidikan separa inklusif 7. Pelaksanaan Murid berkeperluan khas ditempatkan ke kelas mengikut keputusan mesyuarat Guru pendidikan khas akan bersama murid berkeperluan khas sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.13 i. Penilaian Penilaian murid berkeperluan khas dibuat dengan menggunakan senarai semak / ujian formatif dan sumatif dari aspek: ii. iii. 7.12 i.

Tun Fuad.0 PENUTUP Pembaharuan perlu dibuat bagi memastikan kejayaan dan meningkatkan keberkesanan pendidikan inklusif di sekolah perdana. kerjasama semua pihak dan usaha gigih sangat diperlukan. Pendidikan Inklusif ini memberi peluang ke arah pemantapan sistem pendidikan untuk golongan bekeperluan khas di Negara kita sekaligus mengangkat martabat pendidikan Malaysia dipersada dunia. iaitu memaksimumkan potensi dan meminimumkan ketidakupayaan kanak-kanak khas. hubungan positif antara guru dan murid adalah penting.Untuk menjana suasana pembelajaran yang kondusif. guru pembimbing dan pihak pentadbir serta ibu bapa. guru kelas. Kolaborasi yang berkesan dapat diwujudkan jika semua pihak yang terlibat mengamalkan pemikiran yang terbuka dan mempunyai matlamat yang sama. Sebagaimana sedia maklum murid-murid berkeperluan khas mempunyai konsep kendiri yang rendah hasil interaksi yang negatif dan pengalaman yang tidak konstruktif. Kunak .Keb. Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang.8. Kolaborasi antara semua pihak yang terlibat amat diperlukan seperti kolaborasi antara pihak profesional seperti guru-guru mata pelajaran. Oleh yang demikian kelas inklusif yang berjaya. Untuk mengubah konsep kendiri murid berkeperluan khas. Disediakan oleh : ---------------------------------SITI LORENA BINTI EDMUND Sek. Mengubah sikap untuk menerima pendidikan inklusif bukannya mudah bagi memenuhi keperluan kanak-kanak berpendidikan khas. Pelaksanaan Program Integrasi Pendidikan Inklusif memerlukan kerjasama semua pihak agar keberkesanan program dapat dilaksanakan dengan jayanya. guru biasa dan guru Pendidikan Khas perlu memberi penekanan terhadap komunikasi semua guru yang terlibat dalam program ini mesti bersikap jujur dan terbuka dalam menangani segala masalah dan peranan yang timbul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful