Ρηψτηµ−Α−Νινγ

Σχορε

Χηαρλιε Ρουσε∍σ Σολο

Τηελονιουσ Μονκ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Β

&b

Γυιταρ

Β

b

Β 7/∆

b

b

b7

Β 7/∆

b

Ε

b7

Ε

Β

o

b

Γ aug7

Ó

j
œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œj Œ

Β /Φ

Εo

Œ ‰ j ‰ j ‰ œj
œ. œ Œ
œ
œ
.
œ

4
4

b

Ε

Φ7

Χ -7

b

œ. b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ Œ

b
&b Ó

5

Β

Β 7/∆

b

b

Ε

b7

b

b
& b Œ ‰ jœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ Œ
œ
9
Β

Β 7/∆

b

b

b Ó
b
&

Ε

b7

Œ ‰ œj œ œ
Β

Εo

Φ7

Χ -7

Β /Φ

Εo

œ œ œ œœ

b

œ œ
‰ œj œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ
‰Œ
œ œ œ œ œ œ œ œj

13

∆7

Γ7

b
œ œ
& b Œ ‰ œj œ

jœ œ
œ

œ.

#œ œ

Ó

17

Χ7

œ. œ. œ. œ œ œ
œœœ œœ
œ

Φ7

j œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ
bb
& œ. œ œ

n œ œ œ ‰ œj œ
. œ

Ó

21

b

b œ.
b
&
œ
Β

25

Β

&

bb

b

Ε

b

3

b7

Εo

‰ œj œ œ Œ
œ
œ
Β 7/∆

b

œ

Β 7/∆

œ
œœ œ œ

Ε

b7

Β /Φ

aug7

Εo

Β

b

7

Γ
Χ -7
Φ
œ bœ œ bœ bœ œ nœ
#œ #œ nœ œ bœ
Œ ‰J

b

bœ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ #œ œ
œœœ œ
œœ

29

Γαβριελ ∆αϖιλα

Ó

œ
‰J‰œ
J

2

Β

b7

b

Β /∆

Ε

ΤΙΤΛΕ

b7

Γ aug7

b

Β /Φ

Εo

b ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ Jœ ‰ œ Œ
b
&
J
J J

Φ7

Χ -7

œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ
J‰œ

Œ

33

Β

b

Β 7/∆

b

Ε

b7

Β

Εo

b

3
œ œ œ œ œ œ œ œ # œj œ œ œ œ Œ Ó
b Œ œœœœœ
œ
œ
b
&
œ bœ #œ œ
œ

37

Β

Β 7/∆

b

b

Ε

b7

b

Φ7

Χ -7

Β /Φ

Εo

‰ #œ bœ
bœ nœ
#
œ
n
œ
‰ nœ J ‰ J ‰ J J ‰ J ‰
Œ
J

œ
bb ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ Œ
&
J J
J J

41

Β

b

Β 7/∆

b

Ε

b7

Ε

Β

o

b

œ 3
bb Œ ‰ n œ n œ œ b œ œ b œ # œ œ n œ # œ n œ n œ # œ n œ # œ œ b œ b œ n œ œ
œ
&
J
œ œ œœ œœœ

45

∆7

7

Γ
œ
bb œ œ œ n œJ ‰ Œ ‰ b œJ ‰ j‰ n œ b œJ ‰ n œ Œ ‰ œJ n œ b œ œ œ œ n œ œ œ n œ
bœ J
&
œ œ #œ

œ.

49

Χ7

Φ7

˙

bb n œ3 œ œ # œ n œ ‰
& œ
J

œœœ
Ó

œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ
nœ œ

53

. œ
bb œ œ œ œ œ œ ‰ œ
Œ
&
J
Β

b

Β 7/∆

b

Ε

b7

Εo

b

Β /Φn œ b œ

‰ J

aug7

b œ n œΓb œ b œ b œ

Χ -7

Φ7

œ œ nœ bœ
nœ œ bœ #œ

57

Β

b

Β 7/∆

b

Ε

b7

Εo

Β

b

b œ3 œ œ n œ b œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
b
& œ
œ
œ œœ
J œJ J

61

j

œ œ œ œ
œ

œ Œ Ó