Está en la página 1de 4

Installation Guide

Water Valve Types WVS 32 100


016R9556

WVS 32

WVS 40

WVS 50-100

9 19

19

18

16 17

6
Type / Typ WVS 32 WVS 40 WVS 50 WVS 65 WVS 80 WVS 100 Spring / Fjeder / Feder / Ressort 016D1327 016D0575 016D0576 016D0577 016D0578 016D0579

Reference list / Positionsliste / Positionsliste / Liste de repres

en-gb
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 10a 12 Flare connection Weld nipple Bellows element Push rod Regulating nut Top part Cover Pilot insert Spindle Teflon sleeves Insulating disc Gasket Valve cover

da
Flaretilslutning Svejsenippel Blgelement Trykstang Reguleringsmtrik Topstykke Dksel Pilotindsats Spindel Teflonmanchetter Isolationsskive Pakning Ventildksel

de
Brdelanschlu Schweissnippel Wellrohrelement Druckbolzen Regelmutter Einstellgehuse Deckel Piloteinsatz Spindel Teflonmanschetten Isolierscheibe Dichtung Ventildeckel

fr
Raccord flare Tubulure souder Soufflet Tige de pression Ecrou de rglage Partie suprieure Couvercle Cartouche pilote Tige Manchons en tflon Disque isolant Joint Couvercle de vanne 21 24 * 19 20 15 16 17 18

en-gb
Servo piston * Bottom screw Drain plug Gasket Strainer assembly, complete Self-cleaning strainer Pilot nozzle Servo spring ** Please state valve size See table Fig. 6

da
Servostempel * Bundskrue Bundprop Pakning Komplet filterindsats Selvrensende filter Pilotdyse Servofjeder ** Angiv ventilstrrelsen Se tabellen fig. 6

de
Servokolben * Bodenschraube Bodenstopfen Dichtung Filtereinsatz, komplett Selbstreinigendes Filter Pilotdse Servofeder ** Ventilgre angeben Siehe Tabelle, Abb. 6

fr
Servo-piston * Vis de fond Bouchon de fond Joint Cartouche de filtre, complte Filtre auto-nettoyant Orifice pilote Servo-ressort ** Indiquer la dimension de lavanne Voir le tableau, fig. 6

**

Danfoss A/S (AC-MCI / jmn), 2012-12

DKRCC.PI.DA0.A3.52 / 520H6972

016R9556

ENGLISH

Water Valve, types WVS 32 100


Technical data
Media Refrigerant side Water side Max. test pressure Refrigerant side R410a/R744 (CO2) Water side Pe= 29 bar = 2900 kPa Pe= 60 bar = 6000 kPa Pe= 16 bar = 1600 kPa HCFC and Non-flammable HFC Fresh water and brine

Service The water valve must shut off the cooling water when the refrigeration system is stopped. If not, it may be due to the fact that large impurities have settled on the valve seat of the servo piston or pilot cone. The strainer (20) or the pilot nozzle (21) may be clogged up. Impurities can be removed as shown in Fig. 4. Insert a screwdriver between the pilot cone spindle (8) and the push rod(4). Tilting the screwdriver forces the pilot cone down, and the valve opens to full cooling water flow. If still the valve does not close tightly, shut off the cooling water supply to the water valve. Unscrew the strainer assembly (19) and clean both the strainer and the pilotnozzle. If the strainer or pilot nozzle is not clogged up, dismount the top part (6) and the valve cover (12), which can be done without relieving the system of its pressure. Remove the strainer assembly from the valve cover, clean it, and apply a coat of water-resistant, acid-free grease to it. Fill the same kind of grease into the space over the Teflon sleeves (9). It may be necessary to grind the pilot cone in its seat. Clean the servo piston and valve seat and apply a coat of water- resistant, acid-free grease to the servo cylinder and the servo piston guide. The pilot channels in the valve cover can be cleaned after the screws have been unscrewed from the sides of the valve cover. Check whether the O-rings need replacement. After fitting or overhaul the water valve must be flushed vigorously for some minutes in order to remove any impurities from pipelines, etc. See Fig. 4. If there is any risk of the valve bursting due to frost during standstill periods, it should be drained of water. It can be done unscrewing the drain plug (17) and the bottom screw (16).

DANSK

Vandventiler, types WVS 32 100


Tekniske data
Medier Klemiddelside Vandside Maks. prvetryk Klemiddelside R410a/R744 (CO2) Vandside bningsdifferenstryk WVS 32 40 WVS 50 100 min. 0.5 bar = 50 kPa maks. 4 bar = 400 kPa min. 0.3 bar = 30 kPa maks. 4 bar = 400 kPa Pe= 29 bar = 2900 kPa Pe= 60 bar = 6000 kPa Pe= 16 bar = 1600 kPa HCFC og Non-flammable HFC Ferskvand og brine

Opening differential pressure WVS 32 40 WVS 50 100 Min. 0.5 bar = 50 kPa Max. 4 bar = 400 kPa Min. 0.3 bar = 30 kPa Max. 4 bar = 400 kPa

If WVS is required with a differential pressure of 1 10 bar = 100 1000 kPa, theservo spring (24) is to be replaced. See ordering table, Fig. 6. Fitting WVS is to be fitted in the cooling water inlet with flow in the direction of the arrow and with the bellows element facing upwards. It is recommended that a strainer should be inserted before the valve. The bellows element is to be connected to the pressure side of the refrigeration system at a point where pressure pulsations from the compressor do not affect the valve, e.g. on the top of the condenser or after the oil separator. The pressure line must be connected so that impurities cannot enter it. See Fig. 5. Do not remove white insluting disk (10). It needs to be always fitted between pilot element and valve housing. Setting Remove the cover (6a). WVS can be set to begin opening at a condensing pressure of min. 2.2 bar = 220kPa and max. 19 bar = 1900 kPa. The valve is completely open when the condensing pressure has increased by 1 bar = 100 kPa above the preset opening pressure. A lower condensing pressure is obtained by turning the regulating nut (5) anticlockwise (to slacken the regulating spring) and vice versa. When the refrigerating system stops, the condensing pressure falls, and so the WVS closes.

Hvis WVS nskes med et differenstryk p 1 10 bar = 100 1000 kPa, udskiftes servofjederen (24). Sebestillingstabellen,fig. 6. Montering WVS monteres i klevandstilgangen med gennemstrmning i pilens retning og med blg-elementet opad. Det anbefales at montere et smudsfilter foran ventilen. Blgelementet tilsluttes kleanlggets trykside et sted, hvor trykpulsationer fra kompressoren ikke vil f nogen indvirkning p ventilen, f. eks. p toppen af kondensatoren eller efter olieudskilleren. Trykrret skal tilsluttes sdan, at eventuelle urenheder ikke kan lbe ind i rret. Sefig.5. Fjern ikke den hvide isolationsskive (10). Isolationsskiven skal altid vre monteret mellem pilotelement og ventilhus. Indstilling Fjern dkslet (6a). WVS kan indstilles til at begynde at bne ved et kondenseringstryk p min. 2.2 bar = 220 kPa og maks. 19 bar = 1900 kPa. Ventilen er helt ben, nr kondenseringstrykket er steget 1 bar = 100 kPa over det indstillede bningstryk. Lavere kondenseringstryk opns ved at dreje reguleringsmtrikken (5) mod venstre (reguleringsfjederen slkkes) og omvendt. Nr kleanlgget stopper, falder kondenseringstrykket, og WVS vil derfor lukke.

DKRCC.PI.DA0.A3.52 / 520H6972

Danfoss A/S (AC-MCI / jmn), 2012-12

Service Vandventilen skal lukke tt for klevandet nr kleanlgget er stoppet. Hvis den ikke gr det, kan rsagen muligvis vre, at strre snavs-partikler har sat sig fast p servostemplets eller pilotkeglens ventilsde. Mske er filteret (20) eller pilotdysen (21) tilstoppet. Snavspartikler kan man forsge at fjerne som vist p fig. 4. Stik en skruetrkker ind mellem pilotkeglens spindel (8) og trykstangen (4). Nr skruetrkkeren vippes, presses pilotkeglen nedad, og ventilen bner for fuld klevandsgennemstrmning gennem ventilen. Hvis vandventilen stadig ikke lukker tt luk da for klevandet til vandventilen. Skru filter-indsatsen (19) af og rens bde filteret og pilotdysen. Er filteret eller pilotdysen ikke tilstoppet, afmontr s topstykket (6) og ventildkslet (12). Topstykket og ventildkslet kan afmonteres, uden at det er ndvendigt at tage trykket af anlgget. Tag pilotindsatsen ud af ventildkslet, rens den og smr den ind i vandfast, syrefrit fedtstof. Fyld rummet over teflonmanchetterne (9) med samme fedtstof. Mske er det ndvendigt at indslibe pilotkeglen i pilotsdet. Rens servostemplet og ventilsdet og smr servocylinderen og servostemplets styr med vandfast, syrefrit fedtstof. Pilotkanalerne i ventildkslet kan renses, efter at skruerne i ventildkslets sider erfjernet. Undersg om O-ringene trnger til at skiftes ud. Efter monteringen eller efter et eftersyn skal vandventilen skylles kraftigt igennem i nogle minutter for at fjerne evt. snavs fra rrledninger m.v. Se fig. 4. Er der fare for frostsprngning af ventilen i stilstandsperioder, br den tmmes for vand. Det gres ved at fjerne bundproppen (17) og skruen (16).

DEUTSCH

Wasserventile, Types WVS 32 100


Technische Daten
Medien Kltemittelseite Wasserseite HFCKW und nicht brennbare HFKW Frischwasser und Sole

Wartung Bei stillgesetzter Klteanlage mu das Wasserventil die Khlwasserzufuhr vllig absperren. Ist dies nicht der Fall, knnen sich mglicherweise an den Ventilsitzen des Servokolbens oder des Pilotkegels grssere Schmutzteilchen festgesetzt ha ben. Vielleicht sind auch das Filter (20) oder die Pilotdse (21) verstopft. Abb. 4 zeigt, wie man mglicherweise Schmutzteilchen entfernen kann. Zwischen der Spindel des Pilotkegels (8) und dem Druckbolzen (4) steckt man einen Schrau benzieher und drckt damit den Pilotkegel nach unten, so da dabei das Ventil den vollen Khlwasserdurchflufreigibt. Wenn danach das Ventil immer noch nicht vllig dicht absperrt, so mu die Khl wasserzufuhr unterbrochen werden. Darauf sind der Filtereinsatz (19) auszuschrauben und Filter und Pilotdse zu reinigen. Wenn keine Verstopfung des Filters oder der Pilotdse festgestellt werden konnte, mssen das Einstellgehuse (6) und der Ventildeckel (12) ausgebaut werden. Dieser Ausbau kann bei unter Druck stehender Klteanlage erfolgen. Piloteinsatz aus dem Ventildeckel herausnehmen, reinigen und mit einem wasserbestndigen surefreien Fett schmieren. Der Raum ber den Teflonmanschetten (9) ist mit dem gleichen Schmierfett zu fllen. Unter Umstnden mu der Pilotkegel neu in den Pilotsitz eingeschliffen werden. Servokolben und Ventilsitz reinigen. Servozylinder und Fhrung des Servokolbens mit wasserfestem surefreiem Fettschmieren. Die Pilotkanle im Ventildeckel lassen sich nach Entfernung der Schrauben aus den Deckelseiten reinigen. Prfen Sie, ob eine Auswechslung der O-Ringe erforderlich ist. Nach dem erneuten Zusammenbau und berhaupt nach jeder Inspektion mu das Ventil einige Minuten lang grndlich durchgesplt werden, um etwaige Schmutzteilchen aus Rohrleitungen u.s.w. zu entfernen. Siehe Abb. 4. Wenn in Standzeiten die Gefahr einer Frostsprengung des Ventils besteht, so sollte man das Wasser daraus ablassen. Zu diesem Zweck sind der Bodenstopfen (17) und die Schraube (16) zu entfernen.

Max. Prfdruck Kltemittelseite R410a/R744 (CO2) Wasserseite Pe= 29 bar Pe= 60 bar Pe= 16 bar

ffnungsdifferenzdruck WVS 32 40 WVS 50 100 min. 0.5 bar max. 4 bar min. 0.3 bar max. 4 bar

Wenn das Ventil WVS mit einem Differenzdruck von 1 10 bar gewnscht wird, soist die Servofeder (24) auszuwechseln. Siehe Bestelltabelle, Abb.6. Montage WVS wird mit nach oben gerichtetem Wellrohrelement und mit Durchflu in Pfeilrichtung in den Khlwassereintritt eingebaut. Es empfiehlt sich, vor dem Ventil ein Schmutzfilter einzubauen. Das Wellrohrelement wird an der Druckseite der Klteanlage angeschlossen, wo vom Kompressor herrhrende Druckpulsationen das Ventil nicht beeinflussen knnen, z.B. zuoberst am Verflssiger oder hinter dem labscheider. Das Druckrohr ist so anzuschliessen, da etwaige Schmutzteilchen nicht in das Rohr gelangen knnen. Siehe Abb. 5. Isolierscheibe (10) nicht entfernen. Diese muss immer zwischen dem Einstellelement und dem Ventilgehuse montiert sein. Einstellung Deckel (6a) entfernen. WVS kann so eingestellt werden, da es bei einem Verflssigungsdruck von min. 2,2bar und max. 19 bar zu ffnen beginnt. Das Ventil ist vllig geffnet, wenn der Verflssigungsdruck um 1 bar ber den eingestellten ffnungsdruck gestiegen ist. Durch Linksdrehen der Regelmutter (5) (Lockern der Regelfeder) ergibt sich ein niedrigerer Verflssigungsdruck- und umgekehrt. Sobald die Klteanlage ausgeschaltet wird, geht der Verflssigungsdruck zurck und das VentilWVS wird daher schlieen.

Danfoss A/S (AC-MCI / jmn), 2012-12

DKRCC.PI.DA0.A3.52 / 520H6972

FRANAIS

Vannes eau, types WVS 32 100


Caractristiques techniques
Mdiums Ct fluide frigorigne Ct eau Pression dessai max. Ct fluide frigorigne R410a/R744 (CO2) Ct eau Pe= 29 bar = 2900 kPa Pe= 60 bar = 6000 kPa Pe= 16 bar = 1600 kPa HCFC et HFC ininflammable Eau douce et saumure

Entretien A larrt de linstallation frigorifique, la vanne doit couper totalement le passage de leau de refroidissement. Si ce nest pas le cas, cel peut tre d des salets assez grosses fixes sur le sige du servo- piston ou du cne pilote. Le filtre (20) ou lorifice pilote (21) sont peut-tre bouchs. On peut essayer denlever les salets comme montr sur la fig. 4. Introduire un tournevis entre la tige (8) du cne pilote et la tige de pression (4). En basculant le tournevis, le cne pilote est press vers le bas et la vanne souvre en plein passage de leau de refroidissement. Dans le cas o la vanne eau ne ferme toujours pas hermtiquement, couper laccs deau de refroidissement la vanne. Dvisser la cartouche de filtre (19) et nettoyer le filtre et lorifice pilote. Si ni le filtre ni lorifice pilote ne sont bouchs, dmonter la partie suprieure (6) et le couvercle (12) de la vanne. La partie suprieure et le couvercle de la vanne peuvent tre dmonts sans dcharger linstallation. Sortir la cartouche pilote du couvercle de la vanne, la nettoyer et la graisser avec une graisse non acide rsistante leau. Remplir lespace au-dessus des manchons en tflon (9) de la mme graisse. Il peut tre ncessaire dajuster le cne pilote dans son sige. Nettoyer le servo-piston et le sige de la vanne et enduire le servo-cylindre et le guide du servo-piston dune graisse non acide rsistante leau. Les canaux pilotes du couvercle de la vanne peuvent tre nettoys aprs avoir dviss les vis des cts du couvercle de lavanne. Examiner si les joints toriques doivent treremplacs. Apres le montage ou aprs un entretien, il est ncessaire, pendant quelques minutes, de purger nergiquement la vanne afin dliminer des conduites, etc. dventuelles saltes. Voir fig. 4. En cas de risque dclatement par le gel de la vanne pendant les priodes darrt, celle-ci doit tre vide. Pour cel, enlever le bouchon de fond (17) et la vis (16).

Pression diffrentielle douverture WVS 32 40 WVS 50 100 min. 0.5 bar = 50 kPa max. 4 bar = 400 kPa min. 0.3 bar = 30 kPa max. 4 bar = 400 kPa

Si lon dsire une WVS avec une pression diffrentielle de 1 10 bar = 100 1000 kPa, le servoressort (24) doit tre remplac. Voir le tableau de commande, fig. 6. Montage Monter la WVS sur lentre deau froide avec une circulaltion deau dans le sens de la flche et le soufflet orient vers le haut. Ilest recomand de monter un filtre eau en amont de la vanne. Raccorder le raccord flare du soufflet au refoulement de installation un endroit o les pulsations compresseur ninfluent pas sur la vanne, p.ex., au sommet du condenseur ou en aval du sparateur dhuile. La conduite de refoulement doit tre relie de faon que dventuelles salets ne puissent y pntrer. Voir fig 5. Ne pas enlever le disque isolant blanc (10). Il doit toujours tre plac entre le pilote et le corps de vanne. Rglage Enlever le couvercle (6a). La WVS peut tre rgle pour commencer souvrir une pression de condensation de min. 2,2 bar = 220 kPa et au maxi 19 bar = 1900 kPa. La vanne est compltement ouverte quand la pression de condensation sest leve de 1 bar = 100 kPa au-dessus de la pression douverture de rglage. Une pression de condensation plus basse est obtenue en tournant lcrou de rglage (5) vers la gauche (le ressort de rglage est dcharg) et inversement. A larrt de linstallation frigorifique, la pression de condensation tombe et, par consquent, la WVS se ferme. 4

DKRCC.PI.DA0.A3.52 / 520H6972

Danfoss A/S (AC-MCI / jmn), 2012-12