Está en la página 1de 26

MC LC

I. GII THIU ...................................................................................................................................... 2 1. Vai tr ca cng ngh thng tin hin nay. ............................................................... 2 2. Gii thiu v phn mm GNS3. ................................................................................ 2 2.1 2.2 I. Tng quan. ........................................................................................................... 2 Cc c im chnh. ............................................................................................ 3

CCH DOWLOAD V CI T PHN MM................................................................. 4 1. Cch download GNS3. ............................................................................................... 4 2. Hng dn ci t GNS3 .......................................................................................... 4

II. HNG DN S DNG PHN MN GNS3 .................................................................... 10 1. Mt s thao tc c bn router, switch ................................................................ 10 2. Cu hnh mng o: ................................................................................................... 13 3. M hnh mng thc t.............................................................................................. 23 III. KT LUN ....................................................................................................................................... 25 IV. TI LIU THAM KHO ........................................................................................................... 26

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

I.

GII THIU

1. Vai tr ca cng ngh thng tin hin nay.


Ngy nay CNTT len li, pht huy trong mi lnh vc kinh t_x hi: ngn hng, trng hc, cc ngnh kinh t CNTT l mt cng c khng th thiu, n ng gp 1 phn khng nh vo s pht trin ca c nhn, t chc v cho ton x hi. Mng li internet ngy cng c nhn rng khng ch thnh th m cn c nng thn. p ng c s pht trin nh th cn rt nhiu thit b cng ngh hin i. Vi mt mng li internet rng ln nh th mun qun l v ng dng c cn nhng con ngi c y kin thc v am hiu v lnh vc cng ngh thng tin. Trn thc t, khi hc, tm hiu v chuyn ngnh mng internet ta cn c thc hnh trn nhng thit b tht, mi thit b u c nhng chc nng khc nhau. Tuy nhin nhng thit b s dng cho mng internet rt t tin. V th gip cho vic nghin cu v hc tp c d dng cc hng chuyn v cng ngh thng tin ln trn th gii xy dng mt phn mm rt hu ch l phn mm gi lp router GNS3. GNS3 gip chng ta m phng mt m hnh mng ging vi thc t vi y cc thit b o ging nh thit b tht v c y chc nng nh mt thit b tht bn ngoi.

2. Gii thiu v phn mm GNS3.


2.1 Tng quan. GNS3 (Graphical Network Simulator) l mt chng trnh gi lp h thng mng c giao din ha, cho php m phng cc mng phc tp, do nhm chuyn gia gm Jeremy Grossmann, Benjamin Marsili, Claire Goudjil, Xavier Alt, Alexey Eromenko vit v pht trin. GNS3 cho php chng ta to mt m hnh mng hon chnh v chnh xc. GNS3 lin kt cht ch vi: Dynamips: l mt phn mm dng m phng Router ca Cisco do Christophe Dynagen: To cu hnh mng cho Dynamips
2

Fillot vit nm 2005.

Phn mm GNS3
Qemu: To v m phng my o ngun m trn PC.

Nhm 1_D09VT3

VirtualBox (VB): L mt phn mm to my o ngun m mnh m, Sun

Microsystem mua li VB v c tp on Oracle pht trin. GNS3 l mt cng c tuyt vi dnh cho cc k s h thng mng lm vic trong phng Labs, chuyn nghin cu v pht trin h thng mng hay chun on cc vn xy ra trong h thng mng. Cng nh rt ph hp vi tt c nhng ai ang theo hc cc chng ch ca Cisco (CCNA, CCNP, CCIP v CCIE) v chng ch ca Juniper (JNCIA, JNCIS v JNCIE). Ngoi ra, nh VB c tch hp trong GNS3 m cc nh qun tr, k s h thng mng c th tn dng GNS3 thc hin Labs v nghin cu, hc chng ch ca cc hng khc nh Microsoft (MCSA, MCSE), RedHat (RHCT, RHCE) v Novell (CLP). GNS3 m phng tt Cisco Router, nhng n khng h tr vic m phng Switch thuc dng Catalyst ca Cisco, v lin quan n vn h tr b x l ASIC (Application Specific Integrated Circuit) trn cc thit b . Tuy nhin vn c th cu hnh chc nng chuyn mch bng cch s dng card NM- 16ESW EtherSwitch trn Router. GNS3 c pht trin bng Python v thng thng qua PyQt v phn giao din ho th s dng th vin Qt, rt ni ting v tnh hu dng ca n trong d n KDE. GNS3 cng s dng k thut SVG (Scalable Vector Graphics) cung cp cc biu tng cht lng cao cho vic thit k m hnh mng. GNS3 l chng trnh m ngun m, min ph, chng trnh c th s dng trn nhiu h iu hnh, bao gm c Windows, Linux, v c h iu hnh MacOS X 2.2 Cc c im chnh. - Thit k cht lng cao v cu trc topo mng phc tp - M phng ca nhiu nh tuyn nn tng Cisco IOS, IPS, PIX v ASA firewall. - M phng Ethernet n gin, ATM v Frame Relay Switch. - Kt ni mng o vi th gii thc. - Bt gi tin bng Wireshark.
3

Phn mm GNS3
ca h vi GNS3. - Phn mm ny c vit ra nhm mc ch: + Gip mi ngi lm quen vi thit b Cisco. + Kim tra v th nghim nhng tnh nng trong cisco IOS. + Test cc m hnh mng trc khi i vo cu hnh thc t.

Nhm 1_D09VT3

Ch : Ngi s dng phi cung cp IOS/IPS/PIX/ASA/JunOS s dng th nghim

I.

CCH DOWLOAD V CI T PHN MM.


1. Cch download GNS3.

s dng GNS3, bn c th download ti : http://www.gns3.net/download Vi ngi dng Windows: Ngi mi s dng GNS3 c ngh ci t gi GNS3 all-in-one , bao gm Dynamips, Winpcap, Qemu/Pemu, Putty, VPCS v Wireshark gip bn khng cn phi ci Python, PyQt v Qt. N cng cung cp tnh nng Explorer tch hp nn bn c th double-click ln tp tin network ch y chng. N cung cp mi th bn cn c th ch y c GNS3 trn my c nhn hay my xa. Vi ngi dng Linux: Ngi dng Linux cn download Dynamips v gii nn vo mt ch thch hp. Ci t nhng gi ph thuc ca GNS3 v sau chy GNS3. Ngi dng cng c th th phin bn binary dnh cho Linux, gip khng cn phi ci Python, PyQt v Qt. GNS3 cng c th c s dng th nghim cc tnh nng ca Cisco IOS, Juniper JunOS hoc kim tra cu hnh m c trin khai trn router tht. Nh tch hp vi VirtualBox m ngy nay ngay c nhng k s h thng v qun tr vin c th tn dng li th ca GNS3 lm nhng th nghim v hc tp trn Redhat (RHCE, RHCT), Microsoft (MSCE, MSCA), Novell (CLP) v nhiu chng nhn nh cung cp khc.

2. Hng dn ci t GNS3

Phn mm GNS3
mc nh bng cch nhn Next. Sau khi hon tt th tc ci t trn mn hnh xut hin

Nhm 1_D09VT3

Kch p chut vo file v a download v v tin hnh ci t bnh thng theo ch

Bc 1 Cu hnh Dynamips Bn kch chut vo biu tng GNS3 trn Desktop vo giao din chnh.

s dng Dynamips trong GNS3, bn phi cu hnh ng dn ti n v cng nn (base port). Nhng thit lp ny s c s dng bi Hypervisor Manager v np tp
5

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

tin .net. Truy xut vo phn Preferences (ctrl +shifl +p) trong menu Edit: Bn chon ng dn n th tp tin Dynamips.exe -- nhn Test kim tra. --- nhn OK

Bc 2: Add HDH IOS Vo Exit -> IOS images and hypervisors /IOS images. - Bn c th dowload IOS images v trn internet . - Trn Windows, tp tin nh vo th mc C:\Program Files\Dynamips\images. Thc t th bn c th t tp tin nh bt c ch no bn mun. - Cc tp tin Cisco IOS images c nn li. Nhng tp tin nh nn ny s lm vic tt vi Dynamips*, tuy nhin qu trnh boot s b chm li bi qu trnh gii nn (ging nh trn cc router tht).Trn Linux hoc Mac OS ta nn gii nn chng .

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

- Chn ng dn n th mc cha IOS, bng cch kch vo images file. y, chn router c2691. Sau khi chn ng dn n IOS xong bn nhn chon Save -> close

Bc 3

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

- Kch chut vo router C2 1 gi v k o th vo bn cnh. Lc ny bn s thy tab Topology Summary router (Ro) s bo mu ngha l router ang ch Turn off.

2.1 IDLE PC - Khi Start ln bn vo Task manager s thy CPU ln rt cao , iu ny khin my ta b chm li( dng t hp phm alt+ ctrl+ delete hin ln task manager).

Lc ny bn kch phi chut vo router chn Idle PC v ch trong giy lt.

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

- kch chn t c du * nhn ok.

- By gi bn xem li CPU xung ng k gim 10 % l hiu qu nht.

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

CPU s dng 61% bi v Dynamips ko bit khi no router o trng thi "idle" (khong thi gian router khng trng thi x l), v lc no router trng ang thc hin cng vic ca n. Lnh idlepc phn tch IOS ang chy tm trong m lnh ca n nhng trng thi "idle", Khi c xc lp, router s trng thi "ng - sleeps", do vy lm gim bt nng lc ca CPU, m vn ko lm gim hiu nng ca virtual router. V th ti u dung lng RAM, khi bn chy nhiu virtual router.

II.

HNG DN S DNG PHN MN GNS3

1. Mt s thao tc c bn router, switch


add thm Interface th bn phi Stop Router sau kick p chut vo Router s xut hin bng nh bn di. Bn kick vo tn ca router (R0) nh hnh sau chn tab Slots v chn add thm bao nhiu serial ty thch v v bn c th add thm c fastethernet

- Nhn ok chp nhn thit lp.Start router ln th bn s c thm serial. - Nh mnh chn NM-4T th mnh s c thm 4 serial. - Kt ni hai Router vi nhau mnh dng cable serial
10

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

kt ni Router vo port Switch mnh dng cable Fastethernet

- Bn c th xem mnh kt ni hai router vi nhau bng Interface no c th cu hnh th ta c th lm nh sau: - Trong tab topology summary bn kick vo "+"bn s nhn thy nh hnh bn di

11

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Khi bn cu hnh router th bn cn bt l mnh dang cu hnh cho cng no v n c kt ni vo u.

Lu thit lp. Bn ch cn kick vo biu tng seve network file ->save

Ch : Mi cu lnh bn s dng cu hnh cho Router trong GNS3 u c s dng nh Router tht v dng IOS tht nhng Switch trong GNS3 l switch trong sut bn khng th thc thin cu hnh Switch
12

Phn mm GNS3 2. Cu hnh mng o:


Ni router o vi card mng PC :

Nhm 1_D09VT3

ni Router vi my tnh, trn my tnh ta to interface loopback. Mycomputer kch chut phi chn manager

Kch chut vo device Manager chn tn con PC ca bn

13

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Kch chut phi vo tn con PC ca bn ( aviSHO-PC) chn add legacy hardwave

Sau chn next ->

Tip tc chn next-> chn network adapter

14

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Next

Bn i trong thi gian t pht n hin ra mt list danh mc bn kch chut vo v chn Microsoft -> Microsoft loopback adater

15

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Next->next ->finish. Vo My Network Places, ta thy c thm 1 biu tng ca card mng loopback v a mi thm vo.

16

Phn mm GNS3
loopback s tin li hn.

Nhm 1_D09VT3

V card loopback khi cn gn dy, card vn trong trng thi up. Nn dng card

Ko biu tng hnh m my (cloud), y chnh l PC. Ta vo Configure chnh sa vi thng s.

Click C1, th NIO Ethernet, chn dng c ch Loopback Driver..

17

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Click Add, Apply, OK.

Chn kt ni dy t PC (cloud), bm v s hin nio_gen_eth, chn ci ny v ko ln router. t IP cho router v PC, ta c th t PC ping ln router thnh cng v ngc li.

18

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Mt s ci t m rng khc: Bn mun thay i icon m my thnh PC , nhn cho ging PC tht. Ta vo Edit, Sympol Manager

Chn biu tng hnh computer, click du > , biu tng c a sang phi, Name : t ty , Type : chn Cloud, nhn Apply, OK.
19

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

Ta b m my i, gi biu tng PC abc l my tnh, ta cu hnh nh lc ny ( tc l phi chut ln PC C1, chn configure ). Start router ln, v ni dy vo PC nh hnh. Nu bn mun kt ni nhiu PC vi nhiu router, trong khi ta ch c 1 PC tht. Ta c th dng Vware to ra cc my tnh o, v kt ni vi router o, nhng iu ny tn nhiu ti nguyn ca PC . Nu bn ch n gin, cn PC ping kim tra, th vic to ra cc PC o trn chnh GNS3 l iu tuyt vi : u tin bn vo http://wiki.freecode.com.cn/doku.php?id=wiki:vpcs ti vpcs-0.21 v my. Lu u cng c. Bn to c 9 PC o tt c. V d ta cn to thm 2 PC o cho s sau :

20

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

M file vpcs.exe ln, dng lnh show :

Gi s ta dng VPCS1(pc1) ni router R1 v VPCS2(pc2) ni router R3. Bn t IP cho 2 PC o ny :

21

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

192.168.10.2 l IP ca PC1, 192.168.10.1 l IP ca router R1, 24 l subnetmask Sau bn mun t cho PC2, t VPCS1 2 chuyn sang t IP cho PC2. Ta t IP xong, gi ti phn cu hnh v kt ni 2 PC o vo 2 router o. Phi chut vo PC1, chn configure, chn C1, th NIO UDP, ci t :

Local port : 30000 Remote host 127.0.0.1 Remote port 20000 Add, Apply, OK. Tng t vi PC2, nhng : Local port : 30001 Remote host 127.0.0.1 Remote port 20001 Cc thng s remote v local, gip ta phn bit cc PC. Ta gn cp t cc PC vi router :

22

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

V tng t vi C2.

3. M hnh mng thc t.

Ta thc hin ping gia cc phn t trong mng vi nhau, Trong phn ny con PC l PC tht tc l my tnh ca bn, t Kt qu m phng
23

PC ping n a ch

192.168.1.1 -> kt ni thnh cng bn c th gi v nhn gi tin nh mng thc t.

Phn mm GNS3
show run R2:

Nhm 1_D09VT3

Ping t R1 n Pc:

Ping t Pc n R1:

24

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

III.

KT LUN

Sau khi tm hiu v GNS3 nhm chng em thy GNS3 l mt l mt chng trnh gi lp h thng mng c giao din ha, cho php m phng cc mng phc tp, to mt m hnh mng hon chnh v chnh xc c ng dng trong thc t.

25

Phn mm GNS3

Nhm 1_D09VT3

IV.

TI LIU THAM KHO


2, http://www.gns3.net/download

1, http://www.youtube.com/watch?v=vAt9VhLhKSY

26