Está en la página 1de 2

FULL DEL PROGRÉS DE L'ALUMNE

Instruccions:
1.- El tutor o aplicador ha d'imprimir aquest full tantes vegades com alumnes tengui (versió imprimible)
2.- El tutor o aplicador ha de fer tants de fulls de càlcul com alumnes tengui (versió excel, recomanada)

CENTRE:
CURS:
NOM:
LLINATAGES:

velocitat lectora Column B Column C Column D Column E


indicau la data català castellà
1a sessió: 200
cat:(//) cas:(//)
190
2a sessió:
cat:(//) cas:(//) 180
3a sessió: 170
cat:(//) cas:(//) 160
4a sessió: 150
cat:(//) cas:(//) 140
5a sessió: 130
cat:(//) cas:(//)
120
6a sessió:
N. Paraules

cat:(//) cas:(//) 110


7a sessió: 100
cat:(//) cas:(//) 90
80
LLENGUA MATERNA (marcau una):
70
CAT
CAS 60
BIL 50
EST 40
30
20
10
0
1a sessió: 2a sessió: 3a sessió: 4a sessió: 5a sessió: 6a sessió: 7a sessió:
cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//)
cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//)
evolució entrenament lector
60
50
40
30
20
10
0
1a sessió: 2a sessió: 3a sessió: 4a sessió: 5a sessió: 6a sessió: 7a sessió:
cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//) cat:(//)
cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//) cas:(//)
evolució entrenament lector