Sumber Tenaga Solar Definisi

Kajian tenaga matahari ataupun kajian tenaga suria (solar energy studies) adalah suatu bidang sains dan teknologi angkasa yang amat sesuai diberi perhatian oleh Malaysia kerana Malaysia terletak di kawasan khatulistiwa iaitu kawasan muka bumi yang paling hampir dengan matahari dan menerima paling banyak cahaya matahari. Kajian tenaga matahari mungkin merupakan suatu aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Tenaga suria juga dikenali sebagai tenaga solar. Punca tenaga utamanya diperoleh daripada cahaya matahari. Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan tenaga suria : kaedah plat pengumpul mendatar. – pengumpul jenis ini popular digunakan bagi pemanasan ruang yang besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Pengumpul penumpu merupakan satu teknologi yang akan menumpukan sinaran suria bagi meningkatkan fluks sinaran tersebut. –kos pemasangannya agak tinggi walaupun kaedah ini sesuai di kebanyakan Negara yang sedang membangun seperti Negara Malaysia.

Kenapa pilih tenaga solar? Kebanyakan Negara yang sedang mambangun berada dalam lingkungan 0 celcius-23celcius di mana kawasan ini terletak di kawasan yang mendapat cahaya matahari paling tinggi sepanjang tahun. Malaysia terletak di kawasan khatulistiwa yang mampu menjana tenaga suria sebagai sumber tenaga alternatif. Malaysia mendapat sebanyak 10 jam tenaga suria setiap hari dan masa matahari tegak di atas kepala merupakan satu masa yang memancarkan tenaga suria secara maksimum. Tenaga suria boleh dijana secara maksimum melalui penggunaan kaedah pengumpul penumpu. Pantai barat semenanjung Malaysia dan pulaupulau kecil di pantai barat semenanjung mempunyai potensi yang amat luas untuk menjana tenaga solar kerana kawasan ini mendapat sinaran matahari sepanjang tahun.

Tenaga suria merupakan salah satu tenaga alternatif yang boleh diperbaharui dan tidak akan kehabisan. Tenaga suria juga dikenali sebagai tenaga solar kerana punca tenaga utama bagi tenaga suria adalah daripada cahaya matahari. Tanpa tenaga matahari, bumi akan mati. Sumber tenaga suria dianggap bersih dan tidak mencemarkan alam kerana tenaga ini diperoleh secara semulajadi daripada sinaran

kecilan. aplikasi daripada tenaga suria telah banyak digunakan di kebanyakan negara-negara di dunia ini bagi mengatasi masalah kekurangan sumber tenaga utama. Pengumpul jenis ini popular digunakan bagi pemanasan ruang yang besar-besaran ataupun secara kecil. (Murtedza Mohamed. Archimedes telah berjaya mengalahkan angkatan perang dengan menggunakan kaedah penumpuan tenaga suria. Secara berperingkatperingkat peningkatan pengunaan tenaga suria berkembang melalui penemuan kaedah yang lebih saintifik dan kegunaan tenaga suria menjadi lebih efisyen.9% tenaga berpunca daripada sinaran cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. K. Antaranya ialah kaedah plat pengumpul mendatar. . Di negara-negara membangun aplikasi kaedah ini masih kurang digunakan disebabkan oleh kos pemasangan yang agak tinggi walaupan kaedah ini sesuai digunakan di kebanyakan negara-negara yang sedang membangun seperti negara Malaysia. 1991) Bagi mendapatkan tenaga suria sebagai sumber tenaga pelbagai kaedah telah digunakan. Kini. Pengumpul penumpu pula merupakan satu teknologi yang akan menumpukan sinaran suria bagi meningkatkan fluks sinaran tersebut. Purata keseluruhan tenaga suria yang sampai ke permukaaan bumi kira-kira sebanyak 1353 kw per meter persegi. pada tahun 212 Sebelum Masihi. Matahari dikatakan sebagai pusat tenaga kerana hampir 99. pengunaan tenaga suria ini bermula sejak ratusan tahun yang lampau. 2005) Secara ringkasnya. Menurut sejarah.suria dan tenaga ini juga tidak terhad serta berterusan penggunaanya. ( Jauhri P.

Malaysia mendapat sebanyak 10 jam tenaga suria setiap hari dan masa matahari tegak diatas kepala merupakan satu masa yang memancarkan tenaga suria secara maksimum. kawasan ini tidak sesuai untuk dijanakan tenaga suria. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dan terletak di kawasan khatulistiwa yang mampu menjana tenaga suria sebagai sumber tenaga alternatif. Dengan menggunakan kaedah ini. Dengan adanya kitaran musim tengkujuh ini. tenaga suria boleh dijana secara maksimum melalui penggunaan kaedah pengumpul penumpu. ia dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi untuk menghasilkan tenaga. Sebagai contohnya. kawasan ini tidak mengalami musim tengkujuh seperti yang berlaku di kawasan pantai timur semenanjung yang akan mengalami musim tengkujuh sekali setiap tahun.Potensi pengunaan tenaga suria sebagai pembekal sumber tenaga kepada negara. Hal ini adalah kerana. Hal ini adalah kerana.negara yang membangun memperlihatkan satu jalan yang agak cerah. kebanyakan negara-negara yang sedang membangun ini berada dalam lingkungan 0oC – 23oC di mana kawasan ini terletak dalam kawasan yang mendapat cahaya matahari paling tinggi sepanjang tahun. Pantai barat semenanjung Malaysia dan pulau-pulau kecil di pantai barat semenanjung mempunyai potensi yang amat luas untuk menjana tenaga solar kerana kawasan ini mendapat sinaran matahari sepanjang tahun. . Pada masa ini.

Kini telah banyak penyelidikan dilakukan untuk memanipulasikan tenaga suria ini secara maksimum di India. Secara tidak langsung. Namun begitu. Masalah untuk memajukan tenaga altenatif Tahap teknologi rendah Teknologi yang tinggi diperlukan untuk membangun dan menjana tenaga altenatif dengan giat. Tahap teknologi di negara-negara membangun masih rendah dan belum begitu maju. Menurut Jauhri (2005).Di samping itu juga. hal ini menyukarkan negara tersebut mendapatkan teknologi tersebut dalam kuantiti yang agak banyak. Hal ini memerlukan negara membangun ini mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan teknologi tersebut. Hal ini menyukarkan negara tersebut untuk memajukan tenaga ini. Lebih daripada 100 buah syarikat tempatan telah terlibat dalam sektor pembuatan yang mengadaptasikan proses tenaga solar dalam kehidupan seharian seperti dapur solar dan pemanas air solar. negara India terletak dalam kawasan yang mendapat sinaran tenaga suria yang tinggi sepanjang tahun dan negara India juga dapat menjana tenaga suria sebanyak 5 ± 7 kw per jam sehari. Hal ini adalah kerana. Modal besar . mereka boleh mendapatkan khidmat teknologi dari negara luar seperti Jepun. India mampu untuk menjana tenaga suria sebanyak 5000 trillion kwh per setahun. India juga merupakan satu contoh negara yang membangun yang mempunyai potensi besar untuk menjana tenaga suria. Hal ini akan menyebabkan wujudnya had untuk memajukan tenaga alternatif.

Secara tidak langsung. buruh yang sedia ada pula hanya melakukan kerja bawahan tanpa mendapat latihan untuk mengendalikan teknologi tersebut kerana kepercayaan untuk mengendalikan mesin diserahkan sepenuhnya kepada buruh dari luar. kewangan yang terhad menyebabkan operasi untuk memajukan tenaga alternatif juga adalah terhad. Dalam hal ini. pembaziran masa dan kos penghantaran yang tinggi akan berlaku. Hal ini menyukarkan negara membangun untuk memajukan tenaga alternatif kerana kewangan mereka terhad. Kekurangan buruh mahir Kebanyakan negara membangun mendapatkan teknologi dari luar untuk memajukan tenaga alternatif ini. Secara tidak langsung. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran yang berlaku adalah tidak menguntungkan kerana negara tersebut terpaksa menampung kos untuk pembelian teknologi dan kepakaran dari luar. Bukan itu sahaja. Hal ini juga menyebabkan berlakunya gangguan ketika menjana tenaga tersebut kerana terdapat perkongsian teknologi antara kawasan janaan tenaga alternatif yang berbeza. mereka memerlukan kepakaran dari luar untuk mengendalikan teknologi atau mesin yang berkaitan. hal ini akan meningkatkan kos untuk menampung kegiatan ini. Oleh sebab itu. Dalam hal ini. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh masalah kekurangan buruh yang terlatih atau mahir dalam mengendalikan teknologi tersebut. negara membangun terpaksa mengimport kepakaran dari luar bagi membolehkan teknologi digerakkan untuk memajukan tenaga alternatif.Tenaga alternatif yang ingin dimajukan juga mempunyai halangan seperti memerlukan modal yang besar. Modal yang besar diperlukan untuk membeli teknologi dan kepakaran dari luar. .

Hal ini adalah kerana. Jalan keluar daripada masalah krisis tenaga dunia Tenaga alternatif merupakan salah satu jalan keluar daripada masalah krisis tenaga dunia. Kebaikan tenaga keterbaharuaan kepada negara-negara sedang membangun Mesra alam dan tidak kehabisan Salah satu kebaikan tenaga alternatif ini adalah mesra alam. Selain daripada dapat menjana tenaga dengan lebih efektif sifat tenaga alternatif yang mesra alam ini mendorong banyak negara untuk memproses tenaga alternatif sebagai sumber tenaga utama negara mereka. dunia sekarang sedang mengalami masalah krisis tenaga dunia ekoran daripada bahan bakar utama iaitu petroleum dunia . tenaga alternatif ini akan menyukarkan negara membangun untuk mendapatkan keuntungan dan menampung penduduk yang banyak dengan pengeluarannya. Secara tidak langsung. Hal ini berbeza dengan tenaga konvensional yang mendatangkan keuntungan yang banyak kerana telah berjaya dikomersialkan. Hal ini adalah kerana kadar pencemaran yang berlaku adalah rendah berbanding dengan pengunaan sumber tenaga yang lain. dengan menjana tenaga alternatif negara yang sedang membangun tidak akan mengalami masalah kekurangan bahan api asli lagi untuk menjana tenaga elektrik.Saiz pasaran yang kecil Saiz pasaran yang kecil untuk tenaga alternatif juga menyukarkan tenaga tersebut untuk dimajukan dan dikomersialkan. Hal ini adalah kerana. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi pengeluarannya adalah sedikit.

pelbagai pihak telah tampil untuk membuat penyelidikan dan inovasi dalam bidang tenaga alternatif ini kerana memandangkan negara yang sedang membangun ini mempunyai pelbagai khazanah mengenai tenaga altenatif bagi menangani masalah krisis tenaga yang sedang melanda dunia sekarang ini. .negara yang sedang membangun agar krisis tenaga ini dapat diatasi dengan bijaksana. Sememangnya negara-negara yang sedang membangun ini perlu untuk bergiat cergas dan mempunyai inovasi yang tinggi dalam bidang teknologi bagi menjana tenaga alternatif sebagai tenaga untama bagi negara mereka. Tidak ketinggalan juga adalah dalam kalangan negara yang sedang membangun kini sedang berusaha untuk mejana tenaga alternatif ini walaupun hanya separuh keperluan tenaga negara yang mampu ditampung oleh pengeluaran tenaga alternatif berkenaan. masyarakat mula berlumba-lumba uantuk menjana tenaga alternatif bagi mengatasi masalah ini. pertukaran tenaga pengajar dan teknologi dari negara maju adalah penting bagi memajukan sektor tenaga alternatif di negara. Sememangnya tidak dinafikan bahawa dalam kalangan negara-negara sedang membangun ini mempunyai potensi yang besar untuk menjana tenaga tersebut. Tetapi ekoran daripada teknologi dan kepakaran yang terhad negara sedang membangun terpaksa melepaskan peluang ini terbiar begitu saja. Namun kini.semakin berkurangan dan bagi negara-negara yang bergantung sepenuhnya dengan bahan bakar berkenaan terpaksa mencari bahan bakar lain untuk menjana tenaga elektrik di negara mereka. Tenaga alternatif ini merupakan jalan terbaik untuk menangani masalah krisis tenaga dunia. Oleh sebab itu. Peluang untuk menjana tenaga alternatif dalam kalangan negara yang sedang membangun adalah tinggi berbanding dengan negara maju. Kenapa dahulu masyarakat hanya memandang sepi terhadap potensi tenaga altenatif ini? Persoalan ini payah untuk dijelaskan tetapi kini ekoran daripada masalah krisis tenaga yang sedang melanda seluruh dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful