Está en la página 1de 866

Revit Architecture 2009

Samouczek oparty na jednostkach metrycznych

Czerwiec 2008

2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Za wyjtkiem sytuacji, w ktrych firma Autodesk, Inc. wyrazia na to zgod, nie wolno reprodukowa

niniejszej publikacji ani adnej jej czci w adnej formie, adnym sposobem i w adnym celu. Cz materiaw zawartych w niniejszej publikacji zostaa przedrukowana za zezwoleniem osb posiadajcych prawa autorskie do nich. Wyczenie odpowiedzialnoci NINIEJSZA PUBLIKACJA WRAZ Z INFORMACJAMI W NIEJ ZAWARTYMI JEST DOSTARCZANA PRZEZ AUTODESK, INC. "TAK JAK JEST". AUTODESK, INC. NIE UDZIELA ADNYCH GWARANCJI, WYRANYCH BD DOROZUMIANYCH, W TYM TAKE, LECZ NIE WYCZNIE, GWARANCJI WARTOCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU W ODNIESIENIU DO TYCH MATERIAW. Znaki towarowe Nastpujce znaki towarowe nale do lub zostay zastrzeone przez Autodesk, Inc. w USA i innych krajach: 3DEC (wzr/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, ActiveShapes, Actrix, ADI, Alias, Alias (wzr spirali/logo), AliasStudio, Alias|Wavefront (wzr/logo), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Envision, Autodesk Insight, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk Map, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backdraft, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Can You Imagine, Character Studio, Cinestream, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Create>what's>Next> (wzr/logo), Dancing Baby (obraz), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design|Studio (wzr/logo), Design Your World, Design Your World (wzr/logo), DWF, DWG, DWG (logo), DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, EditDV, Education by Design, Exposure, Extending the Design Team, FBX, Filmbox, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Gmax, Heads-up Design, Heidi, HOOPS, HumanIK, i-drop, iMOUT, Incinerator, IntroDV, Inventor, Inventor LT, Kaydara, Kaydara (wzr/logo), LocationLogic, Lustre, Maya, Mechanical Desktop, MotionBuilder, Mudbox, NavisWorks, ObjectARX, ObjectDBX, Open Reality, Opticore, Opticore Opus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProjectPoint, ProMaterials, Reactor, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Reveal, Revit, Showcase, ShowMotion, SketchBook, SteeringWheels, StudioTools, Topobase, Toxik, ViewCube, Visual, Visual Bridge, Visual Construction, Visual Drainage, Visual Hydro, Visual Landscape, Visual Roads, Visual Survey, Visual Syllabus, Visual Toolbox, Visual Tugboat, Visual LISP, Voice Reality, Volo, Wiretap oraz WiretapCentral. Nastpujce znaki towarowe nale do lub zostay zastrzeone przez Autodesk Canada Co. w USA oraz/lub Kanadzie i innych krajach: Backburner, Discreet, Fire, Flame, Flint, Frost, Inferno, Multi-Master Editing, River, Smoke, Sparks, Stone oraz Wire. Wszystkie pozostae nazwy znakw firmowych, nazwy produktw lub znaki towarowe nale do ich prawnych wacicieli. Wsppraca programistyczna z innymi podmiotami ACIS Copyright 19892001 Spatial Corp. Czciowo Copyright 2002 Autodesk, Inc. Flash to zastrzeony znak towarowy Macromedia, Inc. w USA i/lub innych krajach. International CorrectSpell Spelling Correction System 1995 to wasno Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. Wszelkie prawa zastrzeone. InstallShield 3.0. Copyright 1997 InstallShield Software Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. PANTONE Kolory wywietlane w aplikacji oprogramowania lub w dokumentacji uytkownika mog nie odpowiada zdefiniowanemu standardowi PANTONE. Naley zapozna si z biec dokumentacj PANTONE Color Publications w celu odszukania dokadnego koloru. Dane kolorw i/lub oprogramowanie PANTONE nie mog by kopiowane na inny dysk ani do pamici, chyba e jako cz oprogramowania firmy Autodesk, Inc. Czciowo Copyright 19911996 Arthur D. Applegate. Wszelkie prawa zastrzeone. Czciowo oprogramowanie bazuje na wsppracy z Independent JPEG Group. RAL DESIGN RAL, Sankt Augustin, 2002 RAL CLASSIC RAL, Sankt Augustin, 2002 Reprezentacja kolorw RAL zostaa opracowana za zgod niemieckiego instytutu zapewniania jakoci i certyfikacji RAL Deutsches Institut fr Gtesicherung und Kennzeichnung e.V. , D-53757 Sankt Augustin. Czcionki z biblioteki czcionek Bitstream Copyright 1992. Czcionki z Payne Loving Trust 1996. Wszelkie prawa zastrzeone. Wydrukowany podrcznik oraz system pomocy powstay przy uyciu programu Idiom WorldServer. WindowBlinds: DirectSkin OCX Stardock AnswerWorks 4.0 ; 19972003 WexTech Systems, Inc. Fragmenty tego oprogramowania Vantage-Knexys. Wszelkie prawa zastrzeone. Dyrektor generalny instytutu Geographic Survey Institute wyda zgod o numerze TKY2JGD dla Japan Geodetic Datum 2000, znan rwnie jako informacja techniczna H1-N0.2 Geographic Survey Institute, na zainstalowanie i uywanie w niniejszym oprogramowaniu systemu wymiany wsprzdnych (Decyzja nr: 646 wydana przed GSI z dnia 8 kwietnia 2002 r.). Prawa autorskie do fragmentw oprogramowania Copyright 19951999 LizardTech, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. MrSID jest chroniony patentem USA o numerze 5,710,835. Zagraniczne zgoszenia patentowe. Prawa autorskie do fragmentw oprogramowania Copyright 2000 Earth Resource Mapping, Inc. OSTN97 Crown Copyright 1997. Wszelkie prawa zastrzeone. OSTN02 Crown copyright 2002. Wszelkie prawa zastrzeone. OSGM02 Crown Copyright 2002, Ordnance Survey Ireland, 2002. FME Objects Engine 2005 SAFE Software. Wszelkie prawa zastrzeone. ETABS jest zarejestrowanym znakiem towarowym Computers and Structures, Inc. ETABS Copyright 1984-2005 Computers and Structures, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. RISA jest znakiem towarowym RISA Technologies. RISA-3D copyright 1993-2005 RISA Technologies. Wszelkie prawa zastrzeone. Czciowo czy si z JPEG Copyright 1991-1998 Thomas G. Lane. Wszelkie prawa zastrzeone. Oprogramowanie to jest czciowo oparte na pracy Independent JPEG Group. Czciowo czy si z TIFF Copyright 1997-1998 Sam Leffler. Copyright 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Fragmenty Tiff tego oprogramowania dostarczone s przez posiadaczy praw autorskich do niego wedle stanu biecego, bez jakichkolwiek jednoznacznych ani domniemanych gwarancji wczajc w to gwarancj przydatnosci handlowej i gwarancj przydatnoci do okrelonego celu. W adnym przypadku posiadacze praw autorskich do fragmentw TIFF nie ponosz odpowiedzialnosci za adne bezporednie, porednie, przypadkowe, przykadowe lub

wynikowe szkody (w tym rwnie, lecz nie tylko, konieczno dostarczenia dodatkowych usug i sprztw; utrata uywalnosci, danych bd zyskw; przerwa w prowadzeniu interesu) i nie mog by pocigane do odpowiedzialnoci kontraktowej, deliktowej ani adnej innej (wczajc zaniedbanie i inne) za szkody powstae w wyniku uytkowania fragmentw TIFF, nawet w przypadku sugestii, i odpowiedzialno taka ley po stronie posiadaczy praw autorskich. Fragmenty Libtiff 3.5.7 Copyright 1988-1997 Sam Leffler. Copyright 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Pozwolenie na uytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucj i sprzeda niniejszego oprogramowania i towarzyszcej mu dokumentacji w dowolnym celu jest niniejszym udzielone bez potrzeby wnoszenia jakiejkolwiek opaty, przy zaoeniu e (i) powysze informacje dotyczce praw autorskich oraz niniejszy tekst pozwolenia ukae si we wszystkich kopiach oprogramowania i towarzyszcej mu dokumentacji, jak rwnie (ii) imi Sama Lefflera oraz nazwa Silicon Graphics nie zostanie uyta w celach reklamowych zwizanych z oprogramowaniem bez wczeniejszej zgidy na ww. uzySam Leffler oraz Silicon Graphics. Fragmenty Libxml2 2.6.4 Copyright 1998-2003 Daniel Veillard. Wszelkie prawa zastrzeone. Niniejszym udziela si bezpatnej licencji kadej osobie, ktra wesza w posiadanie kopii niniejszego oprogramowania wraz z towarzyszc mu dokumentacj (Oprogramowanie), uywanie oprogramowania bez adnych ogranicze, rwnie bez ogranicze na prawo do uytkowania, kopiowania, modyfikowania, czenia, publikowania, dystrybucji, uyczania licencji osb trzecim i/lub sprzeday kopii oprogramowania z nastpujcym zastrzeeniem: powyszy tekst dotyczcy praw autorskich i niniejsze zezwolenie musz by doczone do wszystkich caociowych bd czciowych kopii oprogramowania.

Spis treci

Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdzia 1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Uycie wicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uzyskiwanie dostpu do plikw szkoleniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wykonywanie typowych zada w programie Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ekspresowe warsztaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Tworzenie szczegw za pomoc oprogramowania Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie szczegw przy uyciu zaimportowanych danych DWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tworzenie szczegw na podstawie modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Opisy indeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tworzenie arkuszy rysunkw przy uyciu oprogramowania Revit Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ukad arkusza projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ukad arkusza szczegw projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ukad arkusza tytuu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Doskonalenie projektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


Tworzenie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie poziomw projektu . . . . . . . . . . . Tworzenie osi supw . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie zastrzaw . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie fundamentu . . . . . . . . . . . . . . . . Zmienianie typw elementw konstrukcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . 60 . 64 . 72 . 77 . 82 . 85

czenie modelu konstrukcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Dodawanie stropw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Dodawanie dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dodawanie ciany kurtynowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Tworzenie wejcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Tworzenie sufitu podwieszanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tworzenie wielopoziomowych schodw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tworzenie ciany o zmiennej wysokoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Dodawanie elementw i komponentw otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Dodawanie szybu technicznego do projektu budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Zmienianie podogi i dodawanie porczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Dokumentowanie projektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157


Tworzenie widokw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Powielanie widokw rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Tworzenie widokw elewacji i przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Tworzenie widokw odwoania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Modyfikowanie wygldu etykiety widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Ustawianie widocznoci i opcji grafiki w widokach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Tworzenie widoku szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Zakres widoku i zakresy rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Uywanie filtrw w celu sterowania widocznoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Fragmenty maskujce widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Praca z nadpisaniami wizualnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Tworzenie arkuszy rysunkowych w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Tworzenie arkuszy rysunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dodawanie widokw do arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Modyfikowanie modelu budynku z widoku arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Tworzenie i modyfikowanie arkusza tytuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Rozdzia 5

Etykiety i zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211


Przypisywanie etykiet obiektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Umieszczanie kolejno pomieszcze i przypisywanie im etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Przypisywanie etykiet drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Przypisywanie etykiet pozostaym obiektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Definiowanie zestawie i diagramw kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Tworzenie zestawienia okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Dodawanie parametrw projektu do zestawienia okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Tworzenie zestawienia drzwi w oparciu o jednostki za pomoc filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Tworzenie zestawienia pomieszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Zestawienie pomieszcze z listy programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Tworzenie diagramu kolorw pomieszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Tworzenie przedmiaru materiaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Zestawienie parametrw wspdzielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Tworzenie pliku parametru wspdzielonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Dodawanie parametrw wspdzielonych do rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Umieszczanie, oznaczanie i tworzenie zestawie rodziny z parametrami wspdzielonymi . . . . . . . . . . . . 257 Zestawianie kodw zespou Uniformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Zestawianie kodw i opisw zespou Uniformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Eksportowanie informacji o projekcie za pomoc interfejsu ODBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Eksportowanie informacji zestawienia do programu Microsoft Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Rozdzia 6

Opisy i wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267


Zmiana poziomu podstawy projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Zmiana pooenia projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

vi | Spis treci

Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Tworzenie wymiarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Tworzenie automatycznych wymiarw ciany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Kontrolowanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Tworzenie typu wymiaru standardu biurowego z istniejcych wymiarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Tworzenie opisu tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Dodawanie notatek tekstowych do rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Rozdzia 7

Szczegy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Tworzenie szczegu z modelu budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Tworzenie szczegw widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Dodawanie linii szczegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Dodawanie Notatek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Tworzenie komponentw szczegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Dodawanie opisw indeksowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Tworzenie komponentw detali opartych na liniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Modyfikowanie bazy danych opisw indeksowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Tworzenie krelonego szczegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Importowanie szczegu do widoku krelarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Tworzenie odwoania z odniesieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Tworzenie szczegu w widoku krelarskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Rozdzia 8

Wykaczanie arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343


Uywanie blokw informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Tworzenie blokw informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Uywanie list rysunkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Tworzenie listy rysunkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Uywanie legend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Tworzenie legendy symbolicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Tworzenie legendy komponentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Uywanie ledzenia wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Konfiguracja tabeli wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Szkicowanie chmurek wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Etykietowanie chmurek wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Praca z wersjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Importowanie z innych aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Importowanie plikw obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Importowanie dokumentw tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Importowanie arkuszy kalkulacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Rozdzia 9

Uycie widokw zalenych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375


Uycie widokw zalenych w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Uycie widokw zalenych dla widokw elewacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Przegldanie i renderowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395


Rendering widoku zewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Zastosowanie materiaw i tekstur do modelu budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Dodawanie drzew do terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Tworzenie widoku perspektywicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Tworzenie renderingu widoku zewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Rendering widoku wewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Dodawanie osb RPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Tworzenie wewntrznego widoku perspektywicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Spis treci | vii

Tworzenie renderingu wntrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Tworzenie i zapisywanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Tworzenie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Zmiana cieki animacji i pozycji kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Zapisywanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Rozdzia 11

Tworzenie analizy owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435


Tworzenie widokw dla analiz owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego dla widoku dziedzica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Tworzenie czciowego widoku przekroju analizy owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Tworzenie czciowego rzutu analizy owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Zapisywanie ustawie analizy owietlenia naturalnego i podgld animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Tworzenie analiz owietlenia naturalnego - przesilenie letnie i zimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Podgld animacji analizy owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Eksportowanie analizy owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Eksportowanie analizy jako pliku AVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Eksportowanie analizy jako plikw PNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Tworzenie rzutu wewntrznego analizy owietlenia naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Tworzenie rzutu wewntrznego analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Zmiana orientacji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Tworzenie odbicia lustrzanego projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Orientowanie na kierunek Pnoc rzeczywista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Renderowanie wewntrznych widokw cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Rendering widoku wewntrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Rozdzia 12

Widoki prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461


Dodawanie widoku rzutu do obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Przygotowywanie rzutu dla obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Korzystanie z zaawansowanej grafiki modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Dodawanie rzutu do arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Dodawanie widoku elewacji do obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Przygotowywanie obrazu analitycznego elewacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Dodawanie widoku elewacji dla prezentacji do arkusza prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Dodawanie widokw przekroju do obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Przygotowanie widoku przekroju dla obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Dodawanie cieni i konturw do widoku przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Dodawanie przekroju prezentacji do obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Praca z szablonem widoku prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Praca z obrazem analitycznym odwoania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Tworzenie trjwymiarowych wycinkw przy pomocy zakresw modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Tworzenie izometrycznych widokw wycinkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Tworzenie widokw perspektywicznych wycinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Opisywanie obrazu analitycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

Importowanie i eksportowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511


Importowanie modelu SketchUp jako bryy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Tworzenie budynku z powierzchni bry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Uywanie elementw zaawansowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Rozdzia 14 Systemy kurtynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529


Paski system kurtynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Tworzenie wejcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Dodawanie szprosw do systemu kurtynowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

viii | Spis treci

Zakrzywiony system kurtynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Dodawanie zakrzywionego systemu kurtynowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Dodawanie niestandardowego panelu kurtynowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Dodawanie szprosw do zakrzywionego panelu kurtynowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Dodatkowe systemy kurtynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Poacie przeszklone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 System wystawy sklepowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 System kurtynowy wedug linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Rozdzia 15

Dachy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Tworzenie dachw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Tworzenie dachu toczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Tworzenie dachu szczytowego z podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Tworzenie dachu z penetracj pionow z podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Tworzenie dachu czterospadowego z obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Tworzenie dachu jednospadowego z podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Dodawanie strzaek nachylenia do dachu jednospadowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Wyrwnywanie okapw dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Tworzenie dachu mansardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Tworzenie dachu o maym nachyleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Tworzenie wiatrownicy, rynien i podbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Tworzenie wiatrownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Tworzenie rynien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Tworzenie podbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

Rozdzia 16

Analiza powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597


Uycie narzdzi do analizy powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Tworzenie projektw powierzchni i rzutw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Tworzenie zestawie powierzchni i rzutw wypenienia powierzchni kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

Rozdzia 17

Modelowanie bryowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607


Uywanie narzdzi modelowania bryowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Dodawanie elementw modelowania bryowego do modelu budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Uywanie narzdzi modelowania bryowego do cicia geometrii z modelu budynku . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Stapianie profili po ciece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Uycie plikw rodzin bry w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Tworzenie nowych typw rodzin bry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Wczytywanie i umieszczanie nowych rodzin bry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 czenie elementw bryowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Uycie elementw bryowych z opcjami projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Elementy bry w opcjach projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Tworzenie komponentw budynku z elementw bryowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Tworzenie cian za pomoc wskazywania powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 Tworzenie podg za pomoc wskazywania bry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Tworzenie analizy studium bryy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Tworzenie dachw za pomoc wskazywania powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Tworzenie systemw kurtynowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Edycja elementw utworzonych z elementw bryowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Sterowanie widocznoci bry/powok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Rozdzia 18

Grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Tworzenie, modyfikowanie oraz zagniedanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Tworzenie i umieszczanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Modyfikowanie grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Zagniedanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Praca z grupami szczegw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Tworzenie grupy szczegw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Spis treci | ix

Korzystanie z doczonych grup szczegw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Zapisywanie i wczytywanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Zapisywanie i wczytywanie grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678

Rozdzia 19

Teren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Uycie narzdzi terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Tworzenie modelu terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 Dodawanie Linii wasnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 Zmiana widocznoci warstwic i ustawie terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Niwelowanie modelu terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Dodawanie pyty budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Dodawanie komponentw terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 Etykietowanie komponentw parkingu i terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 Tworzenie zestawie miejsc parkingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

Rozdzia 20

Wspdzielenie projektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721


Przegld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uywanie wspdzielenia pracy w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjanienie podstaw wspdzielenia pracy . . . . . . . . . . . . Wczanie opcji Wspdzielenie pracy i konfigurowanie zada . Indywidualna praca z zadaniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uycie zada w pracy wielu uytkownikw . . . . . . . . . . . . Wypoyczanie elementw z zada innych uytkownikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 . 722 . 722 . 726 . 730 . 734 . 739

Rozdzia 21

Tworzenie wielu opcji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743


Tworzenie wielu opcji projektu w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 Tworzenie opcji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 Zarzdzanie opcjami projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

Rozdzia 22

Etapy projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767


Uycie etapw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Tworzenie etapw modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Uycie charakterystycznych dla etapu etykiet pomieszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774

Rozdzia 23

Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777


Podczanie modeli budynkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Podczanie modeli budynkw pochodzcych z rnych plikw projektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Ponowne rozmieszczanie podczonych modeli budynkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Sterowanie widocznoci podczonego modelu budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Zarzdzanie podczonymi modelami budynkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 Wspdzielenie wsprzdnych pomidzy modelami budynkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 Pobieranie i publikowanie wsprzdnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 Zmienianie pooenia projektu zawierajcego wsprzdne wspdzielone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 Praca z podczonym modelem budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 Zarzdzanie pooeniami wspdzielonymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Zestawianie komponentw podczonych plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

Dopasowanie ustawie projektu i szablonw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 Rozdzia 24 Modyfikacja projektu i ustawie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
Modyfikacja ustawie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 Modyfikacja gwnych opcji systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 Okrelanie pooe plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

x | Spis treci

Okrelanie opcji pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Modyfikowanie ustawie przycigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 Modyfikowanie ustawie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 Tworzenie i stosowanie materiaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 Tworzenie i stosowanie wzorw wypenienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 Kontrolowanie stylw obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Modyfikowanie wzorw i stylw linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 Modyfikowanie opisw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 Okrelanie opcji jednostek miary, wymiarw tymczasowych i poziomu szczegowoci . . . . . . . . . . . . . . 834 Modyfikowanie organizacji Przegldarki projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 Tworzenie szablonu biurowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 Wybr szablonu podstawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 Modyfikowanie ustawie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 Wczytywanie i modyfikowanie rodzin i grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 Modyfikowanie widokw i szablonw widokw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Modyfikowanie ustawie importu/eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Ustawianie parametrw projektu i parametrw wspdzielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Tworzenie nazwanych ustawie wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853

Spis treci | xi

xii

Pierwsze kroki

Wprowadzenie

To wprowadzenie bdzie pomocne w rozpoczciu wicze z programem Revit Architecture 2009. Przedstawione zostan podstawowe koncepcje produktu, w tym:

jak dziaa program Revit Architecture, terminy zwizane z uywaniem produktu, nawigacja przy uyciu interfejsu uytkownika, wykonywanie czsto spotykanych zada w produkcie.

Uycie wicze
W tej lekcji zostanie pokazane, jak korzysta z wicze programu Revit Architecture, w tym jak znale pliki szkoleniowe oraz jak utworzy nowy projekt programu Revit Architecture z pliku szablonu.

Na karcie Spis treci w oknie wicze dla programu Revit Architecture wywietlane s tytuy dostpnych wicze. Rozwinicie tytuu wiczenia spowoduje wywietlenie listy zawartych w nim lekcji. Rozwinicie tytuu lekcji spowoduje wywietlenie listy zawartych w nim wicze. UWAGA Aby odwoywanie si do instrukcji podczas pracy z programem Revit Architecture byo atwiejsze, wiczenia mona wydrukowa. wiczenia s rwnie dostpne w formacie PDF. Aby je pobra, kliknij menu programu Revit Architecture Pomoc Dokumenty w sieci WWW.

Uzyskiwanie dostpu do plikw szkoleniowych


Do plikw szkoleniowych zaliczaj si projekty, szablony i rodziny programu Revit Architecture, ktre utworzono specjalnie do wykorzystania w wiczeniach. W tym wiczeniu zostanie pokazane, gdzie s zapisane pliki szkoleniowe oraz jak naley je otwiera i zapisywa.

Gdzie s zapisane pliki szkoleniowe?


Domylnie pliki szkoleniowe znajduj si w katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Autodesk\RAC 2009\Training. Pliki te s pogrupowane w trzech podfolderach folderu Training:

Common: pliki oglne czsto uywane podczas nauki poj. Pliki te nie s zalene od brytyjskich ani metrycznych jednostek miary. Pliki w katalogu Common zawieraj przedrostek c_. Imperial: pliki przeznaczone dla uytkownikw posugujcych si jednostkami brytyjskimi. Pliki w katalogu Imperial zawieraj przedrostek i_. Metric: pliki przeznaczone dla uytkownikw posugujcych si jednostkami metrycznymi. Pliki w katalogu Metric zawieraj przedrostek m_.

UWAGA W zalenoci od instalacji folder szkoleniowy moe si znajdowa w innym pooeniu. Aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z menederem CAD. WANE Zawarto uywana w wiczeniach, na przykad szablony i rodziny, jest przechowywana i dostpna w miejscu przechowywania plikw szkoleniowych. Zawarto ta moe by zainstalowana w innym pooeniu w systemie, jednak caa zawarto wykorzystywana w wiczeniach jest umieszczona w pooeniu plikw szkoleniowych, aby wszyscy odbiorcy mieli dostp do poprawnych plikw.

Co to jest plik szkoleniowy?


Plik szkoleniowy jest projektem programu Revit Architecture definiujcym model informacji o budynku i widoki modelu. Jest on przeznaczony do wykonania czynnoci opisanych w wiczeniach. Wiele wicze zawiera sekcj Plik szkoleniowy, w ktrej mona znale odniesienie do pliku szkoleniowego potrzebnego do wykonania wiczenia. W innych wiczeniach uytkownik nie otwiera istniejcego pliku szkoleniowego, lecz tworzy projekt na podstawie szablonu. Otwieranie pliku szkoleniowego 1 Kliknij menu Plik Otwrz. 2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz przewi w d, a nastpnie kliknij ikon folderu Training Files. 3 W prawym panelu kliknij dwukrotnie folder Common, Imperial lub Metric w zalenoci od typu pliku szkoleniowego.

4 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

4 Kliknij nazw pliku szkoleniowego, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. Zapisywanie pliku szkoleniowego 5 Aby zapisa plik szkoleniowy pod now nazw, kliknij menu Plik Zapisz jako. Czsto praca wykonana w projekcie podczas wiczenia staje si punktem pocztkowym dla nastpnego wiczenia. W wielu wiczeniach uytkownik tworzy projekt lub modyfikuje projekt istniejcy i zapisuje zmiany, a nastpnie uywa zapisanego pliku w nastpnym wiczeniu lub lekcji. 6 Uzupenij informacje w oknie dialogowym Zapisz jako:

W polu Zapisz w wybierz folder, w ktrym zostanie zapisany nowy plik. Plik mona zapisa w odpowiednim folderze Training Files lub w innym pooeniu. Naley zapamita pooenie pliku, aby mona go byo otworzy, jeli bdzie wymagany w dalszych wiczeniach. W polu Nazwa pliku wprowad now nazw pliku. Przydatne jest zapisywanie zmodyfikowanego pliku szkoleniowego pod unikatow nazw. Na przykad jeli zosta otwarty plik c_settings.rvt, to po wprowadzeniu zmian naley go zapisa pod now nazw, tak jak c_settings_modified.rvt. Sprawd, czy w polu Pliki typu wybrana jest opcja Pliki projektu (*rvt), a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie projektu z szablonu 7 Aby zamiast otwierania istniejcego pliku szkoleniowego utworzy plik na podstawie szablonu, kliknij menu Plik Nowy Projekt.

8 W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Utwrz nowy wybierz opcj Projekt. 9 Sprawd, czy w polu Plik szablonu jest wybrana druga opcja i kliknij przycisk Przegldaj.

Uzyskiwanie dostpu do plikw szkoleniowych | 5

10 W lewym panelu okna dialogowego Wybierz szablon kliknij folder Training Files i otwrz folder Metric\Templates. 11 W oknie dialogowym Wybierz szablon zobacz szablony programu Revit Architecture. Szablony s dostpne dla okrelonych typw budynku: handlowych, budowlanych i mieszkalnych. Wszystkie szablony zawieraj predefiniowane ustawienia i widoki odpowiednie dla danych typw budynkw. W wikszoci projektw szkoleniowych uytkownik bdzie korzysta z szablonu domylnego i odpowiednio dostosowywa projekt. 12 Wybierz plik DefaultMetric.rte i kliknij przycisk Otwrz. 13 Kliknij przycisk OK.

Podstawowe informacje
W tej lekcji zostanie przedstawiony program Revit Architecture i moliwoci wykorzystania zalet jego moduu zmian parametrycznych. Lekcja zacznie si od omwienia najwaniejszych informacji na temat programu Revit Architecture. Uytkownik pozna terminologi, hierarchi elementw, nawigacj za pomoc interfejsu uytkownika i sposb wykonania czsto spotykanych zada w produkcie.

Czym jest Revit Architecture 2009?


Platforma Revit Architecture do modelowania informacji o budynku jest systemem projektowania i dokumentacji obsugujcym projektowanie, rysunki i zestawienia wymagane dla projektu budynku. Modelowanie informacji o budynku udostpnia uytkownikowi potrzebne informacje o projekcie, zakresie, ilociach i etapach. W modelu programu Revit Architecture kady arkusz rysunku, widok 2D i 3D oraz zestawienie stanowi prezentacj informacji z tej samej odpowiedniej bazy danych modelu budynku. Podczas pracy z widokami rysunku i zestawie w programie Revit Architecture informacje o projekcie budynku s zbierane i koordynowane we wszystkich innych reprezentacjach projektu. Modu zmian parametrycznych programu Revit Architecture automatycznie koordynuje wszelkie zmiany w widokach modelu, arkuszach rysunkw, zestawieniach, przekrojach i rzutach.

Co oznacza pojcie parametryczny?


Termin parametryczny odnosi si do dostpnych w programie Revit Architecture relacji pomidzy wszystkimi elementami modelu umoliwiajcych koordynacj i zarzdzanie zmianami. Relacje te tworzone s automatycznie przez oprogramowanie lub przez uytkownika w trakcie pracy. W matematycznym i mechanicznym CAD wartoci liczbowe cech definiujcych te relacje nazywane s parametrami; std dziaanie oprogramowania jest parametryczne. Ta moliwo udostpnia podstawowe zalety koordynacji i wydajnoci programu Revit Architecture: kada zmiana kiedykolwiek wprowadzona przez uytkownika w dowolnym miejscu do projektu jest w programie Revit Architecture koordynowana na przestrzeni caego projektu. Oto kilka przykadw relacji midzy elementami:

Zewntrzna strona ocienicy jest staym wymiarem od strony zawiasw prostopadej ciany dziaowej. Jeli ciana dziaowa zostanie przeniesiona, relacja drzwi z t cian dziaow zostanie zachowana. Okna lub pilastry s rozmieszczone rwnomiernie na danej elewacji. Jeli dugo elewacji zostanie zmieniona, relacja rwnych odstpw zostanie zachowana. W tym przypadku parametr nie jest wartoci numeryczn, lecz cech proporcjonaln. Krawd podogi lub dachu jest powizana ze cian zewntrzn w taki sposb, e w przypadku przeniesienia ciany zewntrznej zostanie zachowane poczenie z podog lub dachem. W tym przypadku jest to parametr skojarzenia lub poczenia.

W jaki sposb dane w programie Revit Architecture 2009 s aktualizowane?


Podstawow cech aplikacji do modelowania informacji o budynku jest moliwo staego koordynowania zmian i zachowania spjnoci danych. Uytkownik nie musi ingerowa w proces aktualizacji rysunkw czy czy. Natychmiast po wprowadzeniu

6 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

zmiany przez uytkownika program Revit Architecture okrela, ktre elementy zostay zmienione i odpowiednio odzwierciedla zmian. W programie Revit Architecture uywane s dwie kluczowe koncepcje, ktre sprawiaj, e wydajno programu jest znaczna i jest on atwy w obsudze. Pierwsz koncepcj jest przechwytywanie relacji rwnolegle z prac uytkownika. Drug podejcie do propagowania zmian w budynku. W rezultacie powstao oprogramowanie, ktre dziaa zgodnie z tokiem mylenia uytkownika, uwalniajc go niepotrzebnej w procesie projektowania czynnoci wprowadzania danych.

Zachowanie elementw w modelowaniu parametrycznym


Program Revit Architecture wykorzystuje w projektach trzy typy elementw:

Elementy modelu reprezentuj rzeczywist trjwymiarow geometri budynku. S one wywietlane w odnonych widokach modelu. Elementami modelu s na przykad ciany, okna, drzwi i dachy. Elementy odniesienia pomagaj zdefiniowa kontekst projektu. Elementami odniesienia s na przykad siatki, poziomy i paszczyzny odniesienia. Elementy charakterystyczne dla widoku wywietlane s tylko w widokach, w ktrych s umieszczone. Pomagaj opisywa lub dokumentowa model. Na przykad wymiary, etykiety i komponenty szczegw 2D s elementami specyficznymi dla widoku.

Istniej dwa typy elementw modelu:

Obiekty nadrzdne (lub elementy obiektw nadrzdnych) s zasadniczo budowane lokalnie na miejscu budowy. Obiektami nadrzdnymi s na przykad ciany i dachy. Komponenty modelu to wszystkie pozostae typy elementw w modelu budynku. Komponentami modelu s na przykad okna, drzwi i szafki.

Istniej dwa typy elementw specyficznych dla widoku:

Elementy opisu s komponentami 2D dokumentujcymi model i zachowujcymi skal na papierze. Na przykad wymiary, etykiety i opisy indeksowe s elementami opisu. Szczegy s elementami 2D zapewniajcymi szczegowe informacje o modelu budynku w konkretnym widoku. Przykady to: linie szczegu, wypenione regiony i komponenty szczegu 2D.

Taka implementacja pozwala na elastyczno procesu projektowania. Elementy programu Revit Architecture zaprojektowane s w taki sposb, aby uytkownik mg je tworzy i modyfikowa bezporednio, bez koniecznoci programowania. Podczas rysowania w programie Revit Architecture mona definiowa nowe elementy parametryczne.

Podstawowe informacje | 7

Zachowanie elementw programu Revit Architecture jest uzalenione w znacznym stopniu od kontekstu budynku. Kontekst zaley od tego, w jaki sposb zosta narysowany komponent, oraz od ustanowionych relacji wiza z innymi komponentami. Czsto jest tak, e uytkownik nie musi ustanawia tych relacji; s one ustanawiane niejawnie na podstawie dziaa uytkownika i sposobu rysowania. W innych przypadkach mona nimi sterowa jawnie, na przykad blokujc wymiar lub wyrwnujc dwie ciany.

Terminologia uywana w programie Revit Architecture 2009


Wikszo terminw uywanych do identyfikacji obiektw w programie Revit Architecture to dobrze znane architektom popularne terminy zgodne ze standardami architektonicznymi. Niektre pojcia s jednak unikatowe dla programu Revit Architecture. Ich poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia zasad dziaania programu. Projekt: W programie Revit Architecture projektem nazywana jest pojedyncza baza danych zawierajca model informacji o budynku. Plik projektu zawiera wszystkie informacje na temat projektu budynku: od geometrii a po dane konstrukcyjne. Informacje te zawieraj komponenty uywane do projektowania modelu, widoki i rysunki projektu. Dziki uywaniu jednego pliku projektu w programie Revit Architecture uatwione jest wprowadzanie zmian do projektu i odzwierciedlanie zmian we wszystkich skojarzonych obszarach (rzuty, widoki elewacji, przekroje, zestawienia i tak dalej). ledzenie tylko jednego pliku uatwia te zarzdzanie projektem. Poziom: Poziomy s nieskoczonymi poziomymi paszczyznami, ktre stanowi odniesienie dla takich elementw jak dachy, podogi i sufity. Poziomy najczciej uywane s do zdefiniowania wysokoci lub kondygnacji w budynku. Tworzysz poziom dla kadego pitra lub innego poziomu odniesienia w budynku; na przykad: parter, szczyt ciany, fundament. Aby dodawa poziomy, musisz znajdowa si w widoku przekroju lub elewacji.
Paszczyzna robocza poziomu 2 przecinajca widok 3D i znajdujcy si obok niego odpowiedni rzut

Element: podczas tworzenia projektu w programie Revit Architecture uytkownik dodaje do niego parametryczne elementy budynku. Program Revit Architecture klasyfikuje elementy wedug kategorii, rodzin i typw.

8 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

Kategoria: kategoria jest grup elementw uywanych do modelowania lub dokumentowania projektu budynku. Na przykad kategorie elementw modelu obejmuj ciany i belki. Kategorie elementw opisw obejmuj etykiety i uwagi tekstowe. Rodzina: rodziny s klasami elementw w kategorii. Rodzina grupuje elementy o podobnym zestawie parametrw (waciwoci), identycznym zastosowaniu oraz podobnej reprezentacji graficznej. Rne elementy wewntrz rodziny mog mie rne wartoci swoich waciwoci, lecz zestaw waciwoci - ich nazwy i znaczenie - s takie same. Na przykad szeciopanelowe drzwi kolonialne tworz jedn rodzin, mimo e drzwi w tej rodzinie wystpuj w rnych rozmiarach i s zbudowane z rnych materiaw. Rodziny dziel si na rodziny komponentw i rodziny systemowe:

Rodziny komponentw mona wczytywa do projektu i tworzy z szablonw rodzin. Moesz ustawi zestaw waciwoci i graficzne przedstawienie rodziny. Do rodzin systemowych nale ciany, wymiary, sufity, dachy, podogi i poziomy. Nie mona ich wczytywa ani tworzy w postaci osobnych plikw.

Program Revit Architecture zawiera predefiniowany zestaw waciwoci i graficzn reprezentacj rodzin systemowych. Na podstawie predefiniowanych typw mona generowa nowe typy nalece do danej rodziny w projekcie. Na przykad w systemie jest predefiniowane zachowanie ciany, mona jednak tworzy rne typy cian o rnych kompozycjach. Rodziny systemowe mona przenosi midzy projektami.

Typ: kada rodzina moe mie kilka typw. Typem moe by konkretny rozmiar rodziny, np. tabelka rysunkowa A0 lub drzwi 910 x 2110. Typ moe by rwnie stylem, np. domylny liniowy lub domylny ktowy styl dla wymiarw. Wystpienie: wystpieniami s rzeczywiste (pojedyncze) elementy umieszczone w projekcie i zajmujce okrelone pooenie w budynku (wystpienia modelu) lub na arkuszu rysunku (wystpienia opisu).

Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika


Jedn z zalet programu Revit Architecture jest jego atwo uycia, zwaszcza dziki przejrzystemu interfejsowi uytkownika. Okno programu Revit Architecture zostao zaprojektowane w taki sposb, aby zapewni atw nawigacj. Nawet przyciski na pasku narzdzi maj etykiety, dziki czemu atwo mona zrozumie ich przeznaczenie. W programie Revit Architecture uwzgldniono standardowe konwencje systemu Microsoft Windows. Jeli uytkownik zna ju inny produkt zgodny z tymi konwencjami, znacznie atwiej nauczy si obsugi programu Revit Architecture. Na poniszej ilustracji jest opisany interfejs uytkownika. W kolejnych punktach pokazana jest nawigacja umoliwiajca zapoznanie si z interfejsem uytkownika.

Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika | 9

Rozpoczcie nowego projektu 1 Na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk (Nowy).

Zostanie utworzony nowy projekt w oparciu o szablon domylny. Pasek tytuu 2 Umie wskanik myszy w grnej czci okna interfejsu uytkownika. Pasek tytuu zawiera nazw projektu oraz nazw aktualnie otwartego widoku.

Domylnie nowe projekty s numerowane kolejno, dopki nie zostan zapisane pod now nazw. Rzut poziomu 1 jest widokiem otwieranym domylnie. PORADA Otwierany widok i nazwy widokw zale od szablonu, na podstawie ktrego zosta utworzony projekt.

10 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

Pasek menu 3 Pasek menu przy grnej krawdzi okna zawiera standardowe nazwy menu, takie jak Plik, Edycja i Widok. Kliknij menu Widok Powiksz/Pomniejsz.

Wiele polece ma zdefiniowane klawisze skrtu, ktre s wywietlane w menu. Na przykad skrt klawiaturowy dla polecenia Powiksz zakres to ZR (Zoom in Region). Aby uruchomi polecenie podczas pracy w obszarze rysunku, wystarczy nacisn odpowiedni kombinacj klawiszy. Kolejnym sposobem szybszego wybierania polece jest umieszczenie wskanika myszy w obszarze rysunku i kliknicie prawym przyciskiem myszy. W menu skrtw jest wywietlana lista dostpnych polece. Zale one od wykonywanej funkcji i aktualnie zaznaczonych obiektw. Pasek narzdzi 4 Kliknij menu Okno Pasek narzdzi. U gry okna, pod paskiem menu znajduje si kilka paskw narzdzi. Przyciski na paskach narzdzi odpowiadaj popularnym poleceniom. W menu Okno Pasek narzdzi mona sterowa widocznoci szeciu paskw narzdzi oraz wcza i wycza ich etykiety tekstowe. Do zmiany rozmiaru i przenoszenia poszczeglnych paskw narzdzi su uchwyty paskw narzdzi.

Pasek opcji 5 Kliknij menu Modelowanie ciana. Pasek pod paskami narzdzi zawiera opcje projektu ciany. Pasek opcji zaley od kontekstu. Jego wygld jest rny dla rnych narzdzi i wybranych komponentw.

6 Kliknij menu Modelowanie Drzwi.

Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika | 11

Opcje projektu dostpne z paska opcji teraz maj zastosowanie do drzwi. Z lewej strony paska opcji jest okrelony typ drzwi. Lista typw 7 Lista rozwijana z lewej strony paska opcji nosi nazw Lista typw. Wybierz list rozwijan, aby zobaczy list drzwi.

Lista typw jest kontekstow list rozwijan. Po wybraniu narzdzia Drzwi na Licie typw zostan wywietlone wszystkie drzwi dostpne w projekcie. Lista elementw w polu Lista typw jest identyczna z list elementw wywietlan pod odpowiedni kategori w gazi Rodziny w Przegldarce projektu

8 Kliknij menu Modelowanie ciana. 9 Na Licie typw kliknij list rozwijan, aby wywietli dostpne ciany. Z Listy typw mona korzysta na dwa sposoby:

Wybr elementu, a nastpnie dodanie elementu do modelu budynku. Na przykad podczas dodawania drzwi do modelu zostanie dodany typ wywietlany aktualnie na Licie typw. Korzystajc z Listy typw, mona zmieni typ elementu wczeniej dodanego do modelu budynku. W obszarze rysunku mona wybra dowolny element, a nastpnie na Licie typw zmieni typ.

Pasek projektu 10 Kliknij menu Okno Paski narzdzi. Zostanie wywietlone okno dialogowe Poka paski narzdzi.

12 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

Pasek projektu znajduje si po lewej stronie interfejsu bezporednio pod List typw. Na pasku projektu znajduje si dziesi kart, ktre zawieraj przyciski pogrupowane wedug funkcji. W oknie dialogowym Poka paski narzdzi uytkownik moe kontrolowa, ktre karty maj by wywietlane.

11 Kliknij przycisk OK. Kada karta zawiera czsto uywane polecenia, ktre s take dostpne z menu.

Karta Podstawy: polecenia przeznaczone do tworzenia najbardziej podstawowych komponentw modelu budynku Karta Widok: polecenia przeznaczone do tworzenia rnych widokw w projekcie Karta Modelowanie: polecenia przeznaczone do tworzenia elementw modelu Karta Krelenie: polecenia przeznaczone do dodawania symboli opisw i tworzenia szczegw arkusza dla dokumentw budowy

Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika | 13

Karta Rendering: polecenia przeznaczone do tworzenia renderowanych obrazw Karta Teren: polecenia przeznaczone do dodawania komponentw terenu i tworzenia rzutw terenu Karta Modelowanie bryowe: polecenia przeznaczone do tworzenia projektw koncepcyjnych zawierajcych bryy Karta Pomieszczenie i powierzchnia: polecenia przeznaczone do wykonywania schematw i rzutw pomieszcze i powierzchni Karta Konstrukcje: polecenia przeznaczone do dodawania komponentw konstrukcyjnych do projektu Karta Budowa: polecenia przeznaczone do tworzenia informacji dla brany budowlanej

Aby przej do polece wymienionych na karcie, naley klikn kart na pasku projektu. Zostan na nim wywietlone odpowiednie polecenia. PORADA Widocznoci poszczeglnych kart mona sterowa. W tym celu naley klikn prawym przyciskiem myszy pasek projektu i wybra kart z menu skrtw.

Przegldarka projektu 12 Po prawej stronie paska projektu znajduje si Przegldarka projektu. W Przegldarce projektu wybierz opcj Widoki (wszystkie).

14 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

Za pomoc Przegldarki projektu mona szybko zarzdza widokami, zestawieniami, arkuszami, raportami, rodzinami i grupami biecego projektu:

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze przegldarki, aby doda, usun lub zmieni nazw widokw, rodzin i grup. Zawarto wywietlana w przegldarce jest zorganizowana wedug typu (rzuty, elewacje, 2D), kategorii rodziny (drzwi, ciany, okna) i nazwy grupy. Rozwi lub zwi list przegldarki, klikajc znak + lub - obok nazwy. Aby otworzy widok, kliknij dwukrotnie jego nazw. Mona take za pomoc przecigania i upuszczania przenosi z przegldarki do obszaru rysunku rodziny i grupy, aby doda je do projektu, oraz widoki, aby doda je do arkusza. Przegldarka jest mocowalna, mona wic j umieci w dowolnym miejscu, przecigajc pasek tytuu Przegldarki projektu do nowego pooenia.

13 Na Licie typw przewi opcje sortowania dostpne dla Przegldarki projektu.

Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika | 15

14 Kliknij menu Ustawienia Organizacja przegldarki. Dla arkuszy i widokw mona tworzy i modyfikowa schematy organizacji Przegldarki projektu. Po utworzeniu schematu organizacji Przegldarki projektu mona szybko zmienia sortowanie w przegldarce, wybierajc schemat z Listy typw. 15 W oknie dialogowym Organizacja przegldarki kliknij przycisk Anuluj. Pasek stanu 16 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj ciana. 17 Umie wskanik w pobliu rodka obszaru rysunku. Nie klikaj. Wskanik zostanie wywietlony jako owek.

Na pasku stanu w lewym dolnym rogu okna dostpna jest informacja o czynnoci, ktr naley wykona w nastpnej kolejnoci. W tym przypadku wywietlana jest podpowied "Kliknij, aby wprowadzi punkt pocztkowy ciany." PORADA Wywietlana podpowied jest identyczna z notatk na pasku stanu.

16 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie ciana. Widocznoci paska stanu mona sterowa z menu Okno. Oprcz podpowiedzi na pasku stanu wywietlane s take informacje o zaznaczonych elementach w widoku. Po umieszczeniu wskanika myszy na elemencie zostaje on wyrniony, a na pasku stanu wywietlana jest nazwa elementu. 19 Umie wskanik na strzace symbolu elewacji z lewej strony obszaru rysunku. Symbol rzdnej skada si z dwu czci, symbolu gwnego i strzaki kierunkowej (o ksztacie trjkta) elewacji. Umie wskanik na strzace kierunkowej rzdnej. Po umieszczeniu wskanika na strzace zostanie ona wyrniona.

Naley zauway, e na pasku stanu zostanie wywietlona nazwa zaznaczonego elementu Widoki: Elewacja: Zachodnia. 20 Nacinij klawisz TAB, aby przeczy zaznaczony element do gwnego symbolu elewacji Elewacje: Elewacja: Elewacja 5. Wybierajc okrelony element w przepenionym widoku lub widoku zoonym, mona uy paska stanu i klawisza TAB, aby przecza si midzy elementami w celu wybrania danego elementu. Pomoc programu Revit Architecture 2009 21 Kliknij menu Pomoc Pomoc programu Revit Architecture 2009. Podczas sesji programu Revit Architecture pomoc jest stale dostpna drog elektroniczn. W tym trzypanelowym oknie HTML mona wyszukiwa informacje i szybko je wywietla w celu przeczytania lub wydrukowania. Do wyszukiwania informacji suy kilka narzdzi. Mona wybra tytu na karcie Spis treci, wyszuka sowo kluczowe na karcie Indeks, wyszuka wszystkie wystpienia sowa lub frazy na karcie Wyszukaj lub zapisa czsto uywane strony na karcie Ulubione. Dla wielu obiektw interfejsu uytkownika jest ponadto dostpna pomoc kontekstowa. Dostp do pomocy kontekstowej mona uzyska na kilka sposobw:

Okna dialogowe: wiele okien dialogowych zawiera przyciski Pomoc. Wcinicie przycisku Pomoc spowoduje wywietlenie tematu pomocy dotyczcego danego okna dialogowego. Jeli nie wida przycisku Pomoc, nacinij klawisz F1, co spowoduje wywietlenie pomocy kontekstowej. Okna: przy otwartym dowolnym oknie nacinij klawisz F1, co spowoduje wywietlenie pomocy. Pasek narzdzi: na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk , a nastpnie odpowiednie polecenie w menu lub przycisk. Zostanie wywietlona pomoc. Mona take nacisn kombinacj klawiszy SHIFT+F1. Podpowiedzi: Podpowiedzi pojawiaj si, kiedy wskanik myszy pozostawimy w bezruchu na obszarze paska narzdzi. PORADA Po wybraniu menu Ustawienia Opcje mona sterowa zakresem pomocy wywietlanej w podpowiedziach.

22 Zamknij okno pomocy programu Revit Architecture.

Nawigacja za pomoc interfejsu uytkownika | 17

Wykonywanie typowych zada w programie Revit Architecture


W tym wiczeniu zostanie pokazane, jak naley wykonywa niektre z czsto spotykanych zada programu Revit Architecture zawartych w wiczeniach. Po zaznajomieniu si z tymi zadaniami atwiej bdzie pracowa w programie Revit Architecture i skoncentrowa si na poszczeglnych lekcjach. Uycie polece powikszenia/pomniejszenia w celu dostosowania widoku W wiczeniach uytkownik spotka si z instrukcj uycia polecenia powikszenia/pomniejszenia, aby dostosowa obszar widoku w oknie. Na przykad moe by wymagane powikszenie okrelonego zakresu widoku lub dopasowanie caego budynku lub rzutu w widoku. Umiejtno dopasowywania widoku uatwi prac z modelem budynku w oknie. Dostp do opcji powikszenia mona uzyska na kilka sposobw. W poniszych punktach uytkownik otworzy plik szkoleniowy i wyprbuje dostosowywanie widokw za pomoc rnych polece powikszenia/pomniejszenia. 1 Kliknij menu Plik Otwrz. 2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric\m_Cohouse.rvt. Zostanie wywietlony widok izometryczny 3D:

3 Kliknij menu Widok Powiksz/Pomniejsz, aby wywietli menu powikszenia. Menu powikszenia zawiera opcje powikszenia wraz z klawiszami skrtw.

4 Kliknij polecenie Pomniejsz (2x). W obszarze rysunku widok zostanie pomniejszony tak, i bdzie wykracza poza granice modelu budynku. 5 Na pasku narzdzi Widok kliknij menu rozwijane obok polecenia Powiksz, aby wywietli opcje powikszenia/pomniejszenia.

18 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

UWAGA Po klikniciu ikony Powiksz zostanie uaktywnione polecenie Powiksz zakres. 6 Kliknij opcj Dopasuj do okna. Rozmiary widoku modelu budynku zostan rozcignite do granic okna. 7 Kliknij obszar rysunku i wpisz skrt ZR, aby powikszy zakres. Wskanik zostanie wywietlony jako szko powikszajce. 8 Kliknij lewy grny i prawy dolny rg zakresu, ktry powinien zosta powikszony. Jest to tak zwane wybieranie krzyowe.

Po zwolnieniu przycisku myszy widok zostanie powikszony, obejmujc zaznaczony obszar. 9 Jeli uywasz myszy, w ktrej rol rodkowego przycisku peni kko, widok mona powiksza przez obracanie kka. Uyj kka myszy, aby zobaczy ponownie cay budynek. Jeli mysz z kkiem nie jest zainstalowana, uyj polecenia z menu Powiksz/Pomniejsz lub opcji z paska narzdzi, aby pomniejszy widok. UWAGA Podczas powikszania i pomniejszania widoku w programie Revit Architecture najwikszy przyrost skoku reprezentuje mniej ni 2 mm w obszarze rysunku. Aby zmieni lub doda przyrost skoku, kliknij menu Ustawienia Przyciganie. Widok mona rwnie powiksza i pomniejsza za pomoc menu koowego SteeringWheels. Menu SteeringWheels zawiera narzdzia nawigacji w widokach 2D i 3D.

10 Aby wywietli menu koowe SteeringWheels, na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk W obszarze rysunku zostanie wywietlone koo Pena nawigacja.

Wykonywanie typowych zada w programie Revit Architecture | 19

Podczas przemieszczania wskanika myszy koo poda za nim w caym obszarze rysunku. 11 Umie wskanik myszy nad klinem koa sucym do powikszania/pomniejszania, tak aby zosta on zaznaczony. 12 Nacinij i przytrzymaj przycisk myszy. Na wskaniku myszy pojawi si punkt obrotu dla narzdzia Powikszenie.

13 Przecignicie wskanika myszy w d lub w lewo spowoduje pomniejszenie widoku. 14 Przecignicie wskanika w gr lub w prawo spowoduje powikszenie widoku. W celu zmiany punktu obrotu naley zwolni przycisk myszy, przesun koo w dane miejsce, a nastpnie ponownie uy narzdzia Powikszenie. Aby uzyska wicej informacji na temat menu koowego SteeringWheels, na kole Pena nawigacja kliknij menu rozwijane i wybierz polecenie Pomoc. Aby skonfigurowa ustawienia menu koowego SteeringWheels, kliknij menu Ustawienia Opcje, a nastpnie kliknij kart SteeringWheels. 15 Aby zamkn menu koowe, nacinij klawisz ESC. Zmiana rozmiaru elementw przy uyciu kontrolek przecigania 16 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj 2nd Flr. Cnst. Podczas przecigania lub modyfikowania modelu budynku wane jest rozumienie, w jaki sposb naley dostosowywa rozmiar komponentw w obszarze rysunku. Na kocach wybranych linii i cian w rzucie wywietlane s mae niebieskie kropki nazywane kontrolkami przecigania. Podobne kontrolki, tak zwane kontrolki ksztatu, s wywietlane wzdu bocznych, dolnych i grnych krawdzi wybranych cian w widoku elewacji i widoku 3D. 17 Wpisz skrt ZR, powiksz lewy grny rg rzutu i wybierz cian, tak jak pokazano na rysunku. Na obu kocach ciany widoczne s mae niebieskie kropki. S to kontrolki przecigania.

20 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

18 Kliknij i przecignij lew kontrolk, przesuwajc wskanik poziomo w lewo, aby przeduy cian. 19 Kliknij obszar rysunku, aby anulowa wybranie ciany. Przesu element 20 Przewi widok na d, aby zobaczy kanap i st w rzucie.

21 Wybierz st Craftsman02, a nastpnie na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk

(Przenie).

Wykonanie niektrych polece, na przykad Przenie i Kopiuj, wymaga dwch klikni. Na przykad po wybraniu elementu do przeniesienia kliknij, aby okreli pooenie pocztkowe, a nastpnie kliknij ponownie, aby okreli pooenie kocowe. W tym przypadku naley przenie st bliej ciany. 22 Kliknij lewy dolny punkt kocowy stou.

Wykonywanie typowych zada w programie Revit Architecture | 21

23 Kliknij obok dolnej ciany zgodnie z ilustracj. St zostanie przesunity w d w takie pooenie, aby lewy dolny rg znajdowa si w punkcie kocowym przeniesienia.

Innym sposobem przeniesienia elementu jest wybranie go i przecignicie do nowego pooenia. 24 Wybierz rolin i przecignij j na gr stou.

Polecenia cofania

25 Na standardowym pasku narzdzi kliknij menu rozwijane obok ikony

(Cofnij).

Wszystkie zmiany wprowadzanie przez uytkownika do projektu s ledzone. Polecenie Cofnij umoliwia anulowanie skutkw jednego lub kilku polece. W omawianym przykadzie okazao si, e wolisz umieci tabel z powrotem w pierwotnym pooeniu.

22 | Rozdzia 1 Wprowadzenie

26 Z menu Cofnij wybierz drug pozycj na licie - Przenie. W przypadku wybrania z listy drugiego elementu zostan wycofane ostatnie dwa dziaania. Anulowane s wszystkie polecenia do wybranego polecenia wcznie. St i rolina zostan przywrcone do poprzedniego pooenia. UWAGA Aby szybko wycofa poprzednie dziaanie, na standardowym pasku narzdzi kliknij polecenie Cofnij lub nacinij kombinacj klawiszy CTRL+Z. Zakoczenie polece 27 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Linie. Niektre polecenia, na przykad polecenie Linie, pozostaj aktywne lub wybrane, dopki nie zostanie wybrane inne polecenie lub zakoczone polecenie biece. 28 Kliknij obszar rysunku, aby rozpocz lini, a nastpnie kliknij ponownie, aby j zakoczy. Naley zauway, e polecenie Linie jest nadal aktywne i mona kontynuowa rysowanie linii. 29 Aby zakoczy polecenie, mona uy jednej z nastpujcych metod:

Wybierz inne polecenie. Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Nacinij dwukrotnie klawisz ESC.

30 Zamknij plik bez zapisywania zmian.

Wykonywanie typowych zada w programie Revit Architecture | 23

24

Ekspresowe warsztaty

25

26

Ekspresowe warsztaty

Samouczki Express Workshop koncentruj si na okrelonych obszarach funkcjonalnoci oprogramowania i opisuj zaawansowane funkcje, ktre s uywane w przypadku wikszoci typowych projektw z dziedziny architektury. Kady samouczek przedstawia narzdzia, ktrych mona uy w celu zrealizowania zada typowych dla oglnego projektu. Po ukoczeniu tych samouczkw uytkownik bdzie dysponowa podstawow wiedz na temat narzdzi do tworzenia projektw i dokumentacji dostpnych w oprogramowaniu , a take na temat niektrych wzorcw postpowania, ktre pozwalaj wydajnie projektowa i opracowywa architektoniczne projekty budynkw.

Tworzenie szczegw za pomoc oprogramowania Revit Architecture


Oprogramowanie Revit Architecture zawiera intuicyjne narzdzia umoliwiajce tworzenie zespow budynkw, umieszczanie szczegw i opisywanie, a take ilustrowanie wsppracy elementw budynkw. W oprogramowaniu Revit Architecture szczegy s oparte na geometrii budynku w widoku szczegowym lub stanowi odniesienia w widoku krelarskim i zawieraj etykiety parametryczne, ktre automatycznie ledz i wywietlaj widok szczegw oraz pozycj arkusza krelarskiego. UWAGA Oprogramowanie Revit Architecture jest dostpne w wersjach, w ktrych zastosowano brytyjskie i metryczne jednostki miar, ale w celach treningowych w tym samouczku s stosowane wycznie jednostki brytyjskie. W tym samouczku zostan utworzone szczegy zespow budynkw po wykonaniu nastpujcych czynnoci:

Utworzenie szczegu widoku krelarskiego poprzez zaimportowanie pliku DWG. Utworzenie odwoania do szczegu i odniesienia do widoku krelarskiego. Wstawienie odwoania i utworzenie widoku szczegw opartego na modelu. Uycie komponentw szczegw w celu zdefiniowania zespou. Uycie opisw indeksowych w celu opisania szczegu.

27

Tworzenie szczegw przy uyciu zaimportowanych danych DWG


W tym wiczeniu zostanie utworzony widok krelarski, a nastpnie po zaimportowaniu szczegu DWG zostanie utworzone odwoanie do odniesienia oraz odniesienie do widoku krelarskiego. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym okienku okna dialogowego Otwieranie kliknij opcj Training Files.

Jeli to konieczne, przewi widok do momentu wywietlenia folderu.

Otwrz plik Common\Express Workshop\Detailing folder\c_express_workshop_details_start.rvt.

Tworzenie widoku krelarskiego 1 Na karcie Widok paska projektu kliknij przycisk Widok krelarski. 2 W oknie dialogowym Widok krelarski jako nazw wprowad Szczeg zwieczenia okna. 3 Sprawd, czy na licie Skala wybrano opcj 1 1/2''= 1'-0'', a nastpnie kliknij przycisk OK.

28 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

W oknie przegldarki projektu, pooonym bezporednio po lewej stronie obszaru rysunku, nowy widok krelarski jest wywietlany w obszarze Widoki krelarskie (Szczeg-sym.). UWAGA Utworzony widok krelarski jest kontenerem, do ktrego nie zostay dodane adne informacje graficzne. Obszar rysunku jest nadal pusty. Importowanie szczegu rysunku 4 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Formaty CAD. 5 W lewym okienku okna dialogowego Importowanie/Podczanie formatw CAD kliknij opcj Training Files i przejd do pliku Express Workshop\Detailing\ew_window_head_detail.dwg. 6 Na licie w polu Kolory wybierz opcj Czer i biel, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 7 Wpisz polecenie ZE, aby oddali widok do zakresu modelu.

Model zostanie pomniejszony i zostan wywietlone rozmiary szczegw. Tworzenie odwoania referencyjnego 8 W oknie przegldarki projektu rozwi nagwek widoku Przekroje (przekroje cian) i kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj ciany 1. 9 Wpisz polecenie ZR, ktre jest skrtem klawiaturowym polecenia Powiksz zakres. Kursor zmieni si w szko powikszajce. 10 W obszarze rysunku przecignij kursor, aby narysowa prostokt wok pierwszego poziomu obszaru przekroju (patrz rysunek).

Tworzenie szczegw przy uyciu zaimportowanych danych DWG | 29

Widok zostanie wywietlony w okrelonym obszarze.

11 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 12 Na pasku opcji, na Licie typw, wybierz opcj Widok szczegw: Szczeg, a nastpnie na licie skal wybierz opcj 1 1/2 = 1-0. 13 Kliknij przycisk Odniesienie do innego widoku, aby aktywowa list wyboru widoku. Wybierz opcje Widok krelarski: Szczeg zwieczenia okna.

30 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

14 W obszarze rysunku kliknij 2 punkty, aby okreli przeciwne naroa znacznika odwoania, jak pokazano na rysunku.

Zostanie utworzone odwoanie referencyjne podczone do widoku krelarskiego Szczeg zwieczenia okna. 15 W obszarze rysunku kliknij dwukrotnie nagwek etykiety odwoania referencyjnego.

W obszarze rysunku widoku modelu zostanie wywietlony widok krelarski Szczeg zwieczenia okna. 16 Zamknij widok krelarski Szczeg zwieczenia okna. Nastpnie utwrz widok szczegw i dodaj komponenty szczegw.

Tworzenie szczegw na podstawie modelu


W tym wiczeniu utworzysz widok szczegw zdefiniowany przez odwoanie, okrelisz ustawienia wywietlania widoku szczegw, a nastpnie dodasz komponenty i grupy szczegw w celu utworzenia zespou szczegw na podstawie modelu. Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: c_express_workshop_details_start.rvt. Tworzenie widoku szczegw 1 Na karcie Widok na pasku projektu wybierz opcj Odwoanie. 2 Na pasku opcji, na Licie typw, wybierz opcj Widok szczegw: Szczeg, a nastpnie na licie skal wybierz opcj 1 1/2 = 1-0. 3 W obszarze rysunku kliknij 2 punkty, aby okreli przeciwne naroa znacznika odwoania, jak pokazano na rysunku.

Tworzenie szczegw na podstawie modelu | 31

Nowy widok szczegw zostanie wywietlony w przegldarce projektu jako Szczeg 0 w obszarze Widoki szczegw (Szczeg). 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Szczeg 0 i kliknij przycisk Zmie nazw. 5 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku w polu Nazwa wprowad nazw Podstawa ciany 1 i kliknij przycisk OK. 6 W obszarze rysunku wybierz odwoanie do Podstawy ciany 1, aby wywietli uchwyty.

7 Przecignij uchwyt jak najbliej nagwka odwoania (patrz rysunek).

8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby usun zaznaczenie wyboru.

32 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Dostosuj ustawienia wywietlania. 9 W przegldarce projektu w polu Widok szczegu (Szczeg) kliknij dwukrotnie opcj Podstawa ciany 1. W zdefiniowanym regionie znacznik odwoania jest wywietlany na obszarze rysunku i jest ograniczony przez lini bryy. Jest to widok zakresu przecicia.

10 Przesu kursor nad obwiedni zakresu przecicia, aby wywietli lini przerywan wskazujc zakres przecicia opisu.

11 Kliknij obwiedni zakresu przecicia widoku, aby wywietli uchwyty dla obu regionw.

Tworzenie szczegw na podstawie modelu | 33

12 Przecignij uchwyty zakresu przycicia opisu, jak pokazano na rysunku.

13 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Ukryj zakres przycicia).

Zakresy przycicia widoku i opisu nie bd ju wywietlane. 14 W obszarze rysowania kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Waciwoci widoku. 15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Grafika, w parametrze Wywietl model wybierz opcj Jako podrys, a nastpnie kliknij przycisk OK.

16 Kliknij przycisk OK. Elementy modelu w widoku wywietlane s w pcieniach, umoliwiajc ocen rnic midzy geometri modelu a dodanymi komponentami szczegu.

34 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Komponenty i grupy szczegw Tem szczegw tworzonych na podstawie modelu jest geometria modelu. Dziki uwzgldnieniu geometrii modelu na rednim lub wysokim poziomie szczegowoci mona precyzyjnie rozmieszcza komponenty szczegu na podstawie zespou komponentw modelu. Grupowanie komponentw szczegu umoliwia atwe rozmieszczanie typowych szczegw. 17 Na pasku Sterowanie widokiem upewnij si, e poziom szczegowoci widoku ma warto rednia.

18 Na karcie Krelenie znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Komponenty szczegu. Lista typw wywietlana bezporednio nad obszarem rysunku na pasku opcji przedstawia komponenty szczegu, ktre zostay wstpnie wczytane do modelu. 19 W selektorze typw wybierz opcj cianka gipsowa - przekrj: 5/8. 20 W obszarze rysunku kliknij prawy dolny koniec elementu ciana nona: zewntrzna - cega. zbrojona.

21 Przesu kursor nieco do gry, wpisz warto 1' 6'' i nacinij klawisz ENTER. UWAGA Utworzony komponent szczegu wykracza poza zakres przycicia. Jeli zakres przycicia zostanie powikszony, koce komponentw szczegu stan si widoczne.

Tworzenie szczegw na podstawie modelu | 35

22 Nacinij dwukrotnie klawisz ESC, aby zakoczy polecenie. 23 Przy uyciu tej samej metody dodaj nastpujce komponenty szczegu (patrz rysunek).

Sklejka-Przekrj1: 3/4" Sztywna izolacja-Przekrj: 1" Podoga z paneli-Przekrj Sufit z paneli-Przekrj: 6"

24 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie. 25 W przegldarce projektu rozwi opcj Grupy Szczeg. Szczegy typowej budowy zostay zapisane jako zespoy przez grupowanie komponentw szczegu. 26 Kliknij opcj Typowa ciana NLB z metalowym kokiem 8", a nastpnie kliknij opcj Utwrz element. 27 Kliknij grny naronik betonowej ciany fundamentowej 12", aby umieci szczeg, jak pokazano na rysunku.

36 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

28 Nacinij klawisz ESC, aby zakoczy polecenie.

29 Powtrz ten proces dla nastpujcego szczegu: UWAGA Dla kadej grupy szczegw wybierz ten sam uyty wczeniej lewy grny naronik betonowej ciany fundamentowej 12".

Typowy fundament 12"- Pyta 4". Typowa standardowa podstawa z cegy

Tworzenie szczegw na podstawie modelu | 37

30 Wpisz polecenie ZE, aby powikszy zakres widoku. W nastpnym wiczeniu dodasz i zmodyfikujesz opisy indeksowe, aby kontynuowa opracowywanie szczegu.

Opisy indeksowe
W tym wiczeniu dodasz opisy indeksowe komponentw wedug elementw, odwzorujesz opisy indeksowe wedug materiaw i sformatujesz style opisw indeksowych. Tworzenie opisw indeksowych w oprogramowaniu Revit Architecture to prosty i spjny sposb identyfikacji komponentw zespou budynku, specjalnych uwag lub instrukcji w pakiecie dokumentacji konstrukcyjnej. Oprogramowanie Revit Architecture udostpnia cze do centralnego pliku tekstowego, ktry zawiera nadrzdn list definicji opisw indeksowych. Mona dostosowa t list lub utworzy seri plikw tekstowych specyficznych dla budynku lub typu projektu. Nastpnie mona utworzy odniesienia w projekcie utworzonym przy uyciu oprogramowania Revit Architecture. Aby uzyska dodatkowe informacje na temat dostosowania opisw indeksowych, zapoznaj si z sekcj Modyfikowanie bazy danych opisw indeksowych na stronie 323. Kontynuuj prac w widoku Podstawa ciany 1 zestawu danych uytego w poprzednim pliku szkoleniowym (c_express_workshop_details_start.rvt). Komponenty szczegw opisw indeksowych. 1 Kliknij menu Plik Opisy indeksowe, a nastpnie w polu Tabela opisw indeksowych, w parametrze Pena cieka, kliknij opcj Przegldaj. 2 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Pliki treningowe i otwrz plik Common\Express Workshop\Detailing\c_express_workshop_RevitKeynotes_Imperial_2004.txt. 3 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Opis indeksowy Element.

4 Na pasku opcji, na licie typw, wybierz opcj Etykieta opisu indeksowego: Tekst opisu indeksowego i sprawd, czy wybrano opcje: Poziomy, Linia odniesienia i Swobodny koniec.

38 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

5 W obszarze rysunku umie kursor nad pozycj Cegy-Przekrj: Standardowy - Poczenie 3/8", aby wywietli warto okrelon dla parametru opisu indeksowego w obszarze waciwoci elementw. Jeli nie okrelono adnej wartoci, zostanie wywietlony znak zapytania. 6 Kliknij komponent szczegu cegy, aby umieci koniec strzaki linii odniesienia.

7 Kliknij, aby umieci rami odnonika.

8 Kliknij, aby umieci etykiet.

9 Nacinij klawisz ESC, aby zakoczy polecenie. PORADA Opis, ktry nakada si z zakresem przycicia opisu lub znajduje si poza nim, nie bdzie widoczny w obszarze rysunku. Przesu tekst do wewntrz lub zwiksz rozmiar zakresu przycicia opisu. Aby zakoczy tworzenie opisw indeksowych, umie w ten sam sposb opisy indeksowe, jak pokazano na rysunku.

Opisy indeksowe | 39

Odwzorowywanie opisw indeksowych wedug materiaw 10 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Opis indeksowy Materia. 11 Kliknij komponent maty izolacyjnej, aby umieci koniec strzaki linii odniesienia.

12 Kliknij, aby umieci rami odnonika. 13 Kliknij, aby umieci etykiet. 14 W oknie dialogowym Opisy indeksowe przejd do pozycji Cz 07_Zabezpieczenie termiczne i przed wilgoci 07 21 00_Izolacja termiczna. 15 Wybierz opcj 07 21 00.A4_R-19 Mata izolacyjna, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie stylw opisw indeksowych Wstawione wczeniej opisy indeksowe byy w formacie wycznie tekstowym. Teraz naley zmieni opisy indeksowe na same opisy. 16 W obszarze rysunku narysuj ramk wyboru obejmujc cay szczeg.

40 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Wszystkie obiekty w obszarze wyboru bd wywietlane na czerwono.

17 Na pasku opcji kliknij przycisk 18 W oknie dialogowym Filtr:


(Wybr filtru).

Kliknij przycisk Odznacz wszystko. Wybierz opcj Etykiety opisw indeksowych. Kliknij przycisk OK.

Zostan zaznaczone wycznie opisy indeksowe. 19 Na Licie typw wybierz opcj Etykieta opisu indeksowego: Numer opisu indeksowego - W ramce. 20 Nacinij klawisz ESC, aby usun zaznaczenie.

W opisach indeksowych bd wywietlane wartoci indeksw CSI Masterformat. Pierwsza lekcja samouczka Express Workshop, Tworzenie szczegw przy uyciu oprogramowania Revit Architecture, zostaa ukoczona.

Opisy indeksowe | 41

Tworzenie arkuszy rysunkw przy uyciu oprogramowania Revit Architecture


Oprogramowanie Revit Architecture udostpnia narzdzia niezbdne do opracowania dokumentw arkusza rysunku. Mona okreli bloki tytuu oraz umieci wiele widokw, legend i zestawie zawierajcych informacje na temat wymaga projektowych, a take informacje dotyczce projektu. UWAGA Oprogramowanie Revit Architecture jest dostpne w wersjach, w ktrych zastosowano brytyjskie i metryczne jednostki miar, ale w celach treningowych w tym samouczku s stosowane wycznie jednostki brytyjskie. Podczas tej lekcji naley wykona nastpujce czynnoci:

Utworzenie arkusza rysunku. Aktualizacja arkusza rysunku i informacji o projekcie. Dodanie etykiet do bloku tytuu. Dodanie legendy opisu indeksowego na arkuszu rysunku i zmodyfikowanie jej. Umieszczenie widokw na arkuszach rysunkw. Dodanie i zmodyfikowanie listy rysunkw na arkuszu rysunku.

42 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Ukad arkusza projektu


W przegldarce projektu wywietlane s wszystkie arkusze dodane do projektu Revit oraz wszystkie widoki arkuszy i zestawienia umieszczone na okrelonych arkuszach. W tym wiczeniu utworzysz arkusz, zaktualizujesz waciwoci elementw informacji o projekcie, a nastpnie zmodyfikujesz i zaktualizujesz blok tytuu arkusza projektu. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym okienku okna dialogowego Otwieranie kliknij opcj Training Files.

Jeli to konieczne, przewi widok do momentu wywietlenia folderu.

Otwrz plik Common\Express Workshop\Sheet Layout\c_express_workshop_sheet layout_start.rvt.

Utwrz nowy arkusz 1 Kliknij menu Widok Nowy Arkusz. 2 W oknie dialogowym Wybieranie bloku tytuu wybierz opcj E1 30 x 42 Poziomo: Rysunek roboczy. 3 Kliknij przycisk OK.

W przegldarce projektu nowy arkusz rysunku jest wywietlony w obszarze Arkusze (wszystkie), a blok tytuu jest wywietlony w obszarze rysunku.

Ukad arkusza projektu | 43

W oprogramowaniu Revit Architecture blok tytuu to kontener zawierajcy pola zastpcze przeznaczone na informacje dotyczce danego arkusza i projektu. Wprowadzanie informacji dotyczcych arkusza Informacje dotyczce danego arkusza mona wprowadzi bezporednio na arkuszu lub w obszarze waciwoci elementu w bloku tytuu. Naw i numer arkusza mona rwnie wprowadzi w oknie dialogowym Tytu arkusza dostpnym z poziomu arkusza w przegldarce projektu. 4 Wpisz polecenie ZR, ktre jest skrtem klawiaturowym polecenia Powiksz zakres. Kursor zmieni si w szko powikszajce. 5 W obszarze rysunku przecignij kursor, aby narysowa prostokt (patrz rysunek):

Obszar wywietlania zostanie powikszony do okrelonego obszaru. W tym samouczku obszar roboczy modelu mona zmieni, wprowadzajc polecenie ZE, aby oddali widok. Nastpnie wprowad polecenie ZR i okrel obszar, ktry ma zosta powikszony. Mona rwnie przyblia, oddala i przesuwa widok za pomoc kka myszy. Aby powikszy lub zmniejszy widok, przewi kko. Aby przesun widok, przytrzymaj i przecignij kko. 6 W polu Blok tytuu kliknij dwukrotnie opcj Program sprawdzajcy. 7 Wprowad tekst J. Kowalski i nacinij przycisk ENTER. 8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby usun zaznaczenie wyboru. 9 W Przegldarce projektu w obszarze Arkusze (wszystkie), kliknij prawym przyciskiem myszy opcj A602 - Bez nazwy, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 10 W oknie dialogowym Tytu Arkusza:

W polu Numer wprowad warto A602. W polu Nazwa wprowad Sections/Details. Kliknij przycisk OK.

UWAGA Numer i nazwa arkusza zostan automatycznie zaktualizowane w przegldarce projektu i bloku tytuu.

44 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Wprowad informacje o projekcie. Informacje dotyczce danego projektu to dane wsplne dla wszystkich arkuszy projektu. Mona je wprowadza bezporednio na arkuszu lub w obszarze informacji o projekcie okna dialogowego Waciwoci elementu. 11 Kliknij menu Ustawienia Informacje o projekcie. 12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

W polu Project Issue Date wpisz 10 kwietnia 2008. W polu Project Status wpisz Tworzenie projektu W polu Nazwa klienta wpisz J. Smith. W polu Nazwa projektu wpisz Freighthouse Flats.

13 Kliknij przycisk OK. Modyfikowanie rodziny blokw tytuu 14 W obszarze rysunku wybierz tabelk rysunkow. 15 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj rodzin i kliknij przycisk Tak, aby otworzy do edycji element E1 30 x 42 Poziomo. Zostanie otwarty Edytor rodzin, w ktrym bdzie wywietlany blok tytuu E1 30 x 42 Poziomo. 16 Wpisz polecenie ZR i powiksz widok u gry pozycji Zestawienie rewizji.

17 Kliknij przycisk

Tekst na pasku projektu. (Lewe).

18 Na licie typw na pasku opcji wybierz opcj Tekst: 1/8" i upewnij si, e wybrano opcj 19 Umie kursor z lewej strony grnego wiersza, jak pokazano na rysunku.

20 Kliknij, a nastpnie wpisz tekst w polu Project Status.

Ukad arkusza projektu | 45

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie. 22 W ten sam sposb wprowad parametr Project Issue Date poniej obszaru Project Status, jak pokazano na rysunku.

23 Na pasku projektu kliknij przycisk

Etykieta. (Lewe) i

24 W pasku menu, na licie typw, wybierz opcj Etykieta: 3/16" i sprawd, czy wybrano opcje (Grne). 25 Umie kursor w rodkowej czci wiersza (patrz rysunek).

26 W oknie dialogowym Edycja etykiety, w polu Parametry kategorii, wybierz opcj Project Status i kliknij przycisk , aby doda parametry w polu Parametry etykiety. 27 Wybierz opcj Zawijanie tylko midzy parametrami i kliknij przycisk OK.

28 W ten sam sposb dodaj parametr Data wydania projektu, jak pokazano na rysunku.

46 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

29 Na pasku projektu kliknij opcj

Wczytaj do projektu.

30 W oknie dialogowym Wczytaj ponownie rodzin wybierz opcj Nadpisz wartoci parametrw dla istniejcych typw i kliknij przycisk OK. Blok tytuu zostanie zaktualizowany o informacje dotyczce projektu Budynki mieszkalne Fregata.

Nastpnie naley utworzy i doda do arkusza legend opisu indeksowego oraz widok szczegw.

Ukad arkusza projektu | 47

Ukad arkusza szczegw projektu


Poniewa widoki i zestawienia s umieszczane w arkuszu, zostanie wywietlona rzutnia przedstawiajca widok lub zestawienie. Rzutni mona wywietla i edytowa bezporednio z poziomu arkusza. W tym wiczeniu naley utworzy, umieci i zmodyfikowa legend opisu indeksowego, dodajc do arkusza rysunku widok szczegw zawierajcy opisy indeksowe. Utwrz legend opisw indeksowych 1 Kliknij menu Plik Opisy indeksowe, a nastpnie w polu Tabela opisw indeksowych, w parametrze Pena cieka, kliknij opcj Przegldaj. 2 W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Pliki treningowe i otwrz plik Common\Express Workshop\Sheet Layout\c_express_workshop_RevitKeynotes_Imperial_2004.txt. 3 Kliknij menu Widok Nowy Legenda opisu indeksowego. 4 W oknie dialogowym Nowa legenda opisu indeksowego w polu Nazwa wprowad Legenda opisu indeksowego - projekt. 5 W oknie dialogowym Legenda opisu indeksowego, na karcie Wygld, w obszarze Tekst, usu zaznaczenie pola wyboru Wywietl nagwki, a nastpnie kliknij przycisk OK.

6 Rozszerz kolumny, aby zobaczy wszystkie informacje. PORADA Kliknij dwukrotnie linie podziau kolumn, aby dopasowa rozmiar kolumny do zawartoci tekstowej.

48 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Dodawanie legendy opisw indeksowych 7 W przegldarce projektu w sekcji Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie arkusz A601 - Sections/Details. Arkusz rysunku jest wywietlany w obszarze rysunku. 8 Rozwi list Legendy w przegldarce projektu i przecignij legend opisu indeksowego - projekt do obszaru szczegu w lewej dolnej czci arkusza rysunku, jak pokazano na rysunku.

9 Nacinij klawisz ESC, aby usun zaznaczenie. Legenda opisu indeksowego jest widoczna, s na niej wywietlane wszystkie klawisze o odpowiadajcy tekst dla opisw indeksowych w projekcie. Modyfikowanie sposobu wywietlania legendy opisu indeksowego 10 Wpisz ZR i powiksz legend opisu indeksowego - projekt, jak pokazano na rysunku.

Ukad arkusza szczegw projektu | 49

11 Wybierz zestawienie opisw indeksowych w arkuszu. 12 Wybierz lewy element sterujcy zestawienia i przecignij j w prawo, aby rozszerzy lew kolumn, jak pokazano na rysunku.

13 Rozszerz praw kolumn, jak pokazano na rysunku, a nastpnie nacinij przycisk ESC, aby usun zaznaczenie.

14 Zmniejsz i przesu widok, aby umieci legend opisu indeksowego z polu szczegw z prawej, jak pokazano na rysunku.

50 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

15 W przegldarce projektu na licie Legendy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Legenda opisu indeksowego - projekt, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci. 16 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Filtr kliknij opcj Edycja. 17 W oknie dialogowym Waciwoci legendy opisu indeksowego, w dolnej czci karty Filtr, wybierz opcj Filtruj wedug arkusza, a nastpnie kliknij przycisk OK. 18 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Nazwa widoku wprowad Legenda opisu indeksowego - arkusz, a nastpnie kliknij przycisk OK. 19 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Legenda opisu indeksowego jest teraz pusta. Poniewa nie ma widokw zawierajcych opisy indeksowe umieszczone na arkuszu rysunku, w legendzie opisu indeksowego nie s wywietlane: tekst opisu indeksowego i wartoci indeksu. UWAGA Komponenty szczegu dla szczegu zwieczenia okna znajdujcego si w tym arkuszu nie s wywietlane w legendzie opisw indeksowych, poniewa s one opisane za pomoc tekstu, a nie opisw indeksowych. Dodawanie widoku szczegw 20 W obszarze Widoki szczegw (szczeg) przegldarki projektu przecignij element Podstawa ciany 1 do obszaru szczegw midzy legend opisu indeksowego a szczegem Zwieczenie okna na arkuszu rysunku (patrz rysunek).

Ukad arkusza szczegw projektu | 51

Legenda opisu indeksowego zostanie zaktualizowana automatycznie, a nastpnie zostan wywietlone pola Tekst opisu indeksowego i Wartoci indeksu na arkuszu rysunku.

Ukad arkusza tytuu projektu


W tym wiczeniu naley doda widok bez tytuu do rysunku arkusza tytuowego, a nastpnie doda i zaktualizowa list rysunkw. Dodaj widok bez tytuu widoku 1 W przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj A0 Arkusz tytuowy 1. Arkusz tytuowy jest wywietlany w obszarze rysunku. 2 W obszarze Widoki (wszystkie) Widoki 3D przegldarki projektu przecignij widok arkusza tytuowego na obszar arkusza rysunku u dou po lewej (patrz rysunek).

Widok pozostanie zaznaczony. Tytu widoku i linia s wywietlane pod rzutni.

Po umieszczeniu widoku na arkuszu program Revit Architecture domylnie wywietla tytu widoku. Mona okreli atrybuty tekstu tytuw widoku, zdefiniowa informacje umieszczane w tytule widoku lub usun tytuy widoku z arkuszy. Te atrybuty mona rwnie definiowa dla poszczeglnych tytuw widoku na arkuszach. 3 Na licie typw wybierz opcj Rzutnia: Rzutnia/bez znacznika tytuu.

52 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Tytu widoku arkusza tytuowego nie bdzie wywietlany. 4 Nacinij klawisz ESC, aby usun zaznaczenie. Dodawanie listy rysunkw W programie Revit Architecture listy rysunkw to zestawienia zawierajce wszystkie arkusze rysunkw z zaznaczonym na karcie Waciwoci elementu arkusza parametrem Widoczny na licie rysunkw. Arkusze spoza programu Revit Architecture rwnie mog zosta uwzgldnione na licie rysunkw w ramach zestawu dokumentw konstrukcyjnych. 5 W obszarze Zestawienia/Iloci przegldarki projektu przecignij list rysunkw do prawego grnego obszaru arkusza rysunku, jak pokazano na rysunku.

Lista rysunkw pozostanie zaznaczona. Nacinij klawisz ESC, aby usun zaznaczenie. 6 Wpisz polecenie ZR i powiksz list rysunkw.

Aktualizowanie listy rysunkw 7 W przegldarce projektu, w opcji Arkusze (wszystkie), wybierz, trzymajc nacinity klawisz SHIFT, arkusz A602 - Sections/Details, a nastpnie arkusz A801 - Plany sufitu. UWAGA Na wybranych arkuszach nie umieszczono adnych widokw. 8 Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane arkusze w przegldarce projektu, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci.

Ukad arkusza tytuu projektu | 53

9 W obszarze Dane tosamoci okna dialogowego Waciwoci elementu usu zaznaczenie opcji Widoczny na licie rysunkw i kliknij przycisk OK.

Lista rysunkw zostanie zaktualizowana i bdzie uwzgldnia wycznie arkusze, ktre zawieraj widoki. Lekcja samouczka Express Workshop, Tworzenie arkuszy rysunkw przy uyciu oprogramowania Revit Architecture, zostaa ukoczona.

54 | Rozdzia 2 Ekspresowe warsztaty

Doskonalenie projektw

55

56

Tworzenie modelu informacji o budynku

W tym wiczeniu uytkownik zapozna si z projektowaniem modelu informacji o budynku (BIM) w programie Revit Architecture 2009. Utworzony zostanie piciopitrowy budynek sklepowy, ciana kurtynowa, centralny szyb techniczny oraz nachylony dach nad jednym rogiem budynku.

W trakcie projektowania budynku uytkownik zapozna si z parametrycznymi technikami projektowania. Projekt parametryczny umoliwia wprowadzanie zamysu projektanckiego do modelu. Wymiary i inne wizania pozycyjne definiuj zalenoci midzy elementami modelu. Przykadowo cian lub sup mona powiza z osi. Jeli o zostanie przesunita, to ciana lub sup zostan przesunite wraz z ni. Kiedy elementy programu Revit Architecture zostan powizane ze sob, warto przetestowa wizania lub elastyczno modelu, zmieniajc parametry. Wykonujc wiczenia zawarte w tym wiczeniu, uytkownik nauczy si wiza elementy i sprawdza zalenoci parametryczne midzy nimi.

Korzystanie z wicze
W trakcie pierwszych 6 wicze zawartych w tej sekcji tworzony bdzie projekt programu Revit Architecture oparty na szablonie dostarczonym z oprogramowaniem. Projekt zostanie skonfigurowany i utworzona bdzie rama konstrukcyjna oraz fundament budynku. Projekt posuy jako model konstrukcyjny, a nastpnie zostanie powizany z projektem architektonicznym, co umoliwi jego dalsze rozwijanie. W kolejnych

57

wiczeniach zostanie otwarty plik szkoleniowy projektu. Z biblioteki produktw wczytany zostanie wymagany typ rodziny nieobecny w projekcie, np. drzwi lub okno. Pliki szkoleniowe projektw zawieraj wczeniej wczytane typy rodzin i s odpowiednio przygotowane do rozpoczcia wiczenia, wic prace s niezalene od wczeniej ukoczonych wicze.

Tworzenie projektu
W tym wiczeniu utworzony zostanie projekt budynku sklepowego oraz kilka jego widokw. Projekt jest przechowywany jako pojedynczy plik z rozszerzeniem RVT. Aby utworzy pliku projektu, naley uy szablonu dostarczonego z oprogramowaniem. Szablon ma rozszerzenie RTE i jest rdem domylnych jednostek projektu, widokw, poziomw i ustawie, ale nie zawiera geometrii. Tworzenie projektu z szablonu domylnego 1 W obszarze rysunku, w menu Projekty kliknij opcj Nowy. 2 W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Utwrz nowy wybierz opcj Projekt. 3 W polu Plik szablonu sprawd, czy wybrana jest druga opcja, a nastpnie kliknij przycisk Przegldaj. 4 W lewym panelu okna dialogowego kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\DefaultMetric.rte. Szablony programu Revit Architecture s dostpne w przypadku okrelonych typw budynkw: handlowych, budowlanych i mieszkalnych. Wszystkie szablony zawieraj predefiniowane ustawienia i widoki odpowiednie dla danych typw budynkw. W tym projekcie uyty zostanie szablon domylny, a projekt bdzie dostosowany wedug potrzeb. 5 Kliknij przycisk OK. Otwarty zostaje nowy projekt. W obszarze rysunku, w prawym panelu s widoczne cztery znaczniki elewacji.

W przypadku widokw, w ktrych wywietlane s znaczniki elewacji, projektowanie odbywa si wewntrz tych znacznikw. Kady znacznik odpowiada widokowi elewacji w projekcie: Pnocnej, Poudniowej, Wschodniej i Zachodniej. Te widoki s dostpne po dwukrotnym klikniciu strzaki znacznika elewacji lub po otwarciu widoku w Przegldarce projektu. Przegldanie projektu za pomoc Przegldarki projektu 6 Po lewej stronie ekranu rysowania odszukaj Przegldark projektu.

58 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Przegldarka projektu zawiera hierarchiczn struktur drzewa umoliwiajc przegldanie widokw, arkuszy, zestawie i rodzin projektu. 7 W razie potrzeby mona rozwin Widoki (wszystkie), nastpnie Rzuty podogi, Rzuty stropu i Elewacje (Elewacje budynku). Widoki wywietlane poniej gazi drzewa s domylnymi widokami rzutw podogi, odwrconymi rzutami stropu i widokami elewacji utworzonymi w projekcie za pomoc szablonu. Te widoki mona dostosowywa: zmienia ich nazwy, waciwoci, powiela je i usuwa. Podczas rozwijania i dokumentowania modelu informacji o budynku do projektu mona dodawa widoki. UWAGA Jeli projekt jest tworzony bez uycia szablonu, mona utworzy tylko pojedynczy rzut podogi i rzut stropu. 8 W polu Rzuty sprawd, czy Poziom 1 jest wywietlany pogrubion czcionk. Pogrubiona czcionka oznacza, e rzut Poziom 1 jest rzutem biecym - widocznym w obszarze rysunku. W lewym grnym rogu ekranu, na pasku nazwy oprogramowania widoczna jest nazwa programu oraz nazwa biecego rzutu - Projekt 1 - rzut: Poziom 1. 9 Dla opcji Elewacje (Elewacja budynku), kliknij dwukrotnie opcj Poudniowa. Na poudniowej elewacji wywietlone zostan dwie linie poziomu utworzone przez szablon. Linie poziomu s skoczonymi poziomymi paszczyznami uywanymi do definiowania poziomw (piter) modelu informacji o budynku. Poziomy s uywane do rozmieszczania elementw programu Revit Architecture w modelu budynku. Poziomy mona dodawa, usuwa, powiela, zmienia ich nazwy, wysokoci oraz inne waciwoci.

10 W Przegldarce projektu widoczne s opcje: Legendy, Zestawienia, Arkusze (wszystkie), Rodziny, Grupy i Poczenia Revit, ktre s wywietlane na tym samym poziomie co Widoki (wszystkie). Podczas projektowania i dokumentowania modelu budynku jego elementy i raporty modelu budynku, np. zestawienia i legendy, s dostpne z poziomu Przegldarki projektu. Zapisywanie projektu 11 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 12 W lewym panelu okna dialogowego Zapisz jako kliknij, aby przewin list do koca, a nastpnie kliknij folder Training Files. 13 W oknie plikw kliknij dwukrotnie folder Metric. Ten folder zawiera pliki programu Revit Architecture niezbdne do ukoczenia wszystkich wicze programu Revit Architecture. 14 Jako nazw pliku wprowad Budynek sklepowy Revit. 15 Sprawd, czy w polu Zapisz jako typ jest wybrana opcja Pliki projektu (*.rvt). 16 Wybierz opcj Zapisz. Podczas wykonywania wicze dostpnych w tej sekcji naley czsto korzysta z opcji zapisywania. Mona wybra czstotliwo przypominania o zapisywaniu. Kliknij menu Ustawienia Opcje, a na karcie Oglne wywietl przedzia czasowy dla opcji Przypomnienie o zapisie. 17 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie poziomw projektu na stronie 60.

Tworzenie projektu | 59

Dodawanie poziomw projektu


W tym wiczeniu zmodyfikowane zostan 2 domylne poziomy projektu i dodanych zostanie 5 poziomw w celu zdefiniowania 7 pionowych poziomw modelu budynku. Zmiany nazwy 2 poziomw domylnych oraz odpowiadajcych rzutw podogi i rzutw stropu s potrzebne do utworzenia fundamentu i poziomw wejcia w budynku. Elewacja dwch linii poziomu zostanie dostosowana do wysokoci dwch pierwszych piter budynku. Po zmodyfikowaniu 2 poziomw domylnych, uywajc innych metod, dodanych zostanie pozostaych 5 poziomw.

Uytkownik zapozna si z zagadnieniami dotyczcymi blokowania lub wizania poziomw i dowie si, na jakiej zasadzie przeniesienie jednego poziomu powoduje przeniesienie i zmian innych poziomw. Po rozpoczciu projektowania poziomy bd wykorzystywane do rozmieszczania elementw budynku takich jak: ciany, drzwi i okna. Modyfikowanie dwch domylnych poziomw projektu 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), Elewacje (Elewacja budynku) i kliknij dwukrotnie opcj Poudniowa. 2 Powiksz nazwy poziomw znajdujce si na prawych kocach linii. 3 Kliknij dwukrotnie tekst Poziom 1, wprowad nazw 00 Fundament, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

PORADA Widoki w Przegldarce projektu s wywietlane alfabetycznie lub w kolejnoci, wic nazwy poziomw naley poprzedza numerami poziomw, aby odpowiadajce widoki w Przegldarce projektu byy wywietlane w kolejnoci. 4 Kliknij przycisk Tak, aby zmieni widok odpowiadajcego rzutu podogi i rzutu stropu.

60 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

5 W Przegldarce projektu w polu Rzuty podogi i Rzuty stropu nazwa kondygnacji Poziom 1 zostaa zmieniona na 00 Fundament. 6 Kliknij wysoko elewacji 00 Fundament i wprowad warto -1800, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 7 Kliknij dwukrotnie tekst Poziom 2 i wprowad cig 01 Poziom wejcia, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 8 Kliknij przycisk Tak, aby zmieni nazwy odpowiadajcych widokw. 9 Kliknij wysoko elewacji 01 Poziom wejcia i wprowad warto 0, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

Nastpnie dodaj poziom, rysujc go ponad poziomem 01 Poziom wejcia. Uywanie opcji Rysuj w celu dodania poziomu 10 Zmniejsz widok, aby w widoku wywietli obydwa poziomy.

11 Po lewej stronie Przegldarki projektu wywietl pasek projektu. Na pasku projektu dostpne s karty zapewniajce szybki dostp do wielu polece. Domylnie nie wszystkie karty s widoczne. Polecenie umoliwiajce dodawanie poziomw znajduje si na karcie Podstawy, ktra powinna by wywietlana domylnie. Jeli nie, to naley ustawi wskanik myszy w dowolnym miejscu paska projektu, klikn prawym przyciskiem myszy i wybra kart Podstawy. 12 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Poziom. Na pasku znajdujcym si powyej obszaru rysunku wywietlone zostaj nowe narzdzia i ustawienia. Jest to pasek opcji. Na pasku opcji wywietlane s opcje i ustawienia odpowiednie dla wszystkich polece wybieranych na pasku projektu. 13 Upewnij si, e na pasku opcji wybrany jest przycisk (Rysuj) i opcja Utwrz rzut.

14 Kliknij opcj Typy rzutw, sprawd, czy wybrane s pozycje Rzut stropu i Rzut podogi, a nastpnie kliknij przycisk OK. Podczas dodawania nowego poziomu utworzone zostan odpowiadajce rzuty podogi i rzuty stropu. 15 Przesu wskanik do lewego punktu kocowego linii 01 Poziom wejcia i przesu j do gry. Podczas przesuwania wskanika myszy wymiar tymczasowy wywietla wysoko pomidzy poziomem 01 Poziom wejcia i pooeniem wskanika. 16 Wprowad warto 3750, a nastpnie nacinij klawisz ENTER, aby okreli punkt pocztkowy linii nowego poziomu znajdujcego si 3750 mm nad poziomem 01 Poziom wejcia. (Nie trzeba klika, aby wskaza punkt pocztkowy). 17 Przesuwaj wskanik myszy poziomo, a niebieska kreskowana linia zostanie wyrwnana z dwoma istniejcymi poziomami. Kliknij, aby okreli punkt kocowy linii poziomu, a nastpnie nacinij klawisz ESC.

Dodawanie poziomw projektu | 61

18 W Przegldarce projektu w polu Rzuty prawym przyciskiem myszy kliknij Poziom 3 i wprowad nazw 02 Poziom. 19 Kliknij przycisk OK. 20 Kliknij przycisk Tak, aby zmieni nazwy odpowiadajcego poziomu i widoku. W biecym widoku nazwa linii poziomu zostaje zmieniona na 02 Poziom. 21 W Przegldarce projektu sprawd, czy utworzony zosta rwnie rzut stropu 02 Poziom. Nastpnie za pomoc innej opcji dodaj kolejny poziom. Dodawanie poziomu za pomoc opcji Wska 22 Na pasku projektu kliknij przycisk Poziom. 23 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska linie), a nastpnie w polu Odsunicie wprowad warto 3750.

24 Ustaw wskanik na linii 02 Poziom i przesu j delikatnie w gr. Niebieska kreskowana linia wskazuje, gdzie zostanie narysowany nowy poziom - 3750 nad lini 02 Poziom. 25 Kliknij, aby umieci lini poziomu. 26 Nacinij klawisz ESC lub na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, aby zakoczy polecenie. 27 Zmie nazw poziomu o nazwie 03 Poziom oraz nazwy odpowiadajcych widokw. Dodawanie pozostaych 3 poziomw 28 Korzystajc z opcji Rysuj lub Wska, dodaj 3 poziomy 3750 mm ponad poziomem 03 Poziom. Wprowad nastpujce nazwy poziomw:

04 Poziom 05 Ogrd na dachu 06 Dach

UWAGA Do utworzenia poziomw nie wolno uywa polecenia Kopiuj. Jeli poziom zostanie utworzony za pomoc polecenia Kopiuj, to nie zostan utworzone skojarzone z nim rzuty podogi ani rzuty stropu. Poziomy mona kopiowa, tylko gdy bd one uywane jako odniesienia.

62 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Wywietlanie symbolu na lewym punkcie kocowym linii poziomu 06 29 Kliknij lini poziomu 06 Dach i powiksz lewy punkt kocowy linii. 30 Zaznacz puste niebieskie pole znajdujce si po lewej stronie, aby wywietli symbol poziomu na lewym punkcie kocowym linii tak jak na rysunku.

31 Odznacz pole, aby symbol poziomu ponownie wywietla tylko po prawej stronie. Sprawdzanie wiza poziomu

32 Wybierz i przecignij niebieski okrg

w prawo lub w lewo, aby skrci lub wyduy linie poziomu.

Przesuwanie najwyszego poziomu powoduje przesuwanie wszystkich poziomw. Ikona kdki oznacza, e poziomy s zwizane pionowo. Wybranie poziomu i kliknicie jego kdki powoduje rozczenie wizania, poziomy mona wtedy przesuwa niezalenie. Przed rozpoczciem kolejnego wiczenia naley sprawdzi, czy wszystkie poziomy s zwizane pionowo za pomoc kdek. 33 Przejd do nastpnego wiczenia - Tworzenie osi supw na stronie 64.

Dodawanie poziomw projektu | 63

Tworzenie osi supw


W tym wiczeniu w rzucie poziomu o nazwie 00 Fundament modelu budynku utworzona zostanie konstrukcyjna o supw. Po zakoczeniu tworzenia osi w miejscu przecicia linii osi umieszczone zostan supy konstrukcyjne. Uywajc osi do sterowania rozmieszczeniem supw, mona zapewni odpowiedni poziom dokadnoci na wczesnym etapie projektu.

W nastpnym wiczeniu wysokoci supw zwizane zostan z poziomem dachu, wic jeli wysoko dachu si zmieni, to zmieni si rwnie wysoko supw. W pniejszym wiczeniu supy zostan zastpione pustymi okrgymi stalowymi supami. Tworzenie pionowych linii osi supw 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk O. 3 Na pasku opcji wybierz przycisk (Rysuj).

Na pasku stanu wywietlony zostanie komunikat z informacj o koniecznoci wybrania punktu pocztkowego osi. 4 Narysuj pierwsz pionow o:

W lewym dolnym rogu obszaru rysunku okrel punkt pocztkowy osi. Przesuwaj wskanik w gr, a zostanie on umieszczony poniej najwyszego znacznika elewacji i okrel punkt kocowy osi. Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Numer 1 jest wywietlany w znaczniku znajdujcym si na punkcie kocowym ukoczonej osi.

64 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

5 Zmie numer znacznika osi na liter:


Kliknij dwukrotnie numer 1 znajdujcy si w znaczniku osi. Nacinij klawisz A, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. Element wywietlany w znaczniku osi mona zmieni w dowolnym momencie.

Nastpnie uyj opcji Wska do utworzenia kolejnej pionowej osi, odsuwajc j o dan odlego od istniejcej osi. 6 Odsu drug pionow o od pierwszej osi:

Na pasku projektu kliknij przycisk O. Na pasku opcji kliknij przycisk mm. (Wska linie), a nastpnie w polu Odsunicie wprowad warto 7500

Przesu wskanik do prawej strony osi, a nastpnie umie go na osi, aby wywietli pooenie drugiej osi. Kliknij, aby umieci o.

7 Dodaj 3 pionowe osie:


Na pasku opcji w polu Odsunicie wprowad warto 4500 mm. Przesu wskanik do prawej strony osi B i kliknij, aby umieci o. Przesu wskanik do prawej strony osi C i kliknij, aby umieci o. Na pasku opcji w polu Odsunicie wprowad warto 7500 mm. Przesu wskanik do prawej strony osi D i kliknij, aby umieci o.

Tworzenie osi supw | 65

8 Nacinij klawisz ESC. Tworzenie poziomych osi 9 Narysuj pierwsz poziom o:

Na pasku projektu kliknij przycisk O. Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj) i w polu Odsunicie wprowad warto 0 mm.

W grnej lewej czci osi okrel punkt pocztkowy osi znajdujcy si poniej osi A. Przesu wskanik poziomo poza pionow o E i okrel punkt kocowy osi.

Litera F jest wywietlana w znaczniku znajdujcym si na punkcie kocowym ukoczonej osi. 10 Zmie liter znacznika osi na cyfr 1. 11 Na pasku projektu kliknij przycisk O. 12 Uywajc opcji Wska i odsuni wynoszcych 7500 mm i 4500 mm, dodaj poziome linie osi, aby zakoczy tworzenie osi, tak jak pokazano na rysunku.

66 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Wymiarowanie siatki i blokowanie odlegoci przse 13 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 14 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wyrwnany).

15 Zaczynajc od linii osi A, wybieraj pionowe osie poniej ich znacznikw. 16 Po wybraniu ostatniej pionowej osi kliknij obszar rysunku znajdujcy si po prawej stronie osi, aby wstawi wymiar. 17 Kliknij wszystkie 4 ikony kdek widoczne na cigu wymiaru, aby zablokowa odlego przse osi. Blokady uniemoliwiaj przypadkow zmian odlegoci osi. 18 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 19 Zwymiaruj poziome osie, tak jak pokazano na rysunku.

20 Kliknij 4 ikony kdek, aby zablokowa poziome wymiary osi. 21 Nacinij dwukrotnie klawisz ESC. 22 Trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz linie osi C i 3. 23 Kliknij menu Edycja Przypnij pooenie. Na osiach wywietlone zostan dwie pinezki. Przypicie rodkowych osi daje pewno, e siatka pozostanie wyporodkowania, a budynek wyronie ze rodka, w przypadku gdy wymiary siatki zostan zmienione. 24 Nacinij klawisz ESC. Pinezki s ukryte. Aby ponownie je wywietli, naley wybra osie. 25 Dostosuj o:

Na pasku projektu kliknij opcj Zmie i wybierz lini osi A. W dolnym punkcie kocowym linii osi kliknij i przecignij w gr okrgy niebieski uchwyt w poblie linii osi 5, a nastpnie nacinij klawisz ESC.

Tworzenie osi supw | 67

Wybierz lini osi 1. W lewym punkcie kocowym linii osi kliknij i przecignij w prawo okrgy niebieski uchwyt w poblie linii osi A, nastpnie nacinij klawisz ESC. W razie potrzeby dopasuj pooenie cigw wymiarw, wybierajc i przecigajc je.

Tworzenie typu rodziny siatki uytkownika W niektrych przypadkach geometria budynku wymaga, aby linie siatki miay przerwy lub byy wywietlane w odmienny sposb. Poniej przedstawiono etapy tworzenia typu rodziny siatki z odstpem w rodku ekranu. 26 W obszarze rysunku wybierz o 5 i kliknij przycisk (Waciwoci elementu) na pasku opcji.

27 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 28 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 29 W oknie dialogowym Nazwa wprowad warto 6,5 mm (Znacznik z odstpem) i kliknij przycisk OK. 30 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij warto Segment rodkowy, kliknij przycisk i wybierz Brak.

Parametr Segment rodkowy moe by ustawiony tak, aby nie by wywietlany, lub aby wywietlany by w innym wczytanym wzorze linii. Dodatkowe parametry w tym oknie dialogowym umoliwiaj sterowanie wywietlaniem linii siatki zarwno w rzucie z gry, jak i rzutach przekrojw/elewacji. 31 W polu Dugo segmentu kocowego wprowad warto 50 mm. 32 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 33 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

34 Narysuj pole wyboru tak, aby wybra wszystkie linie siatki. 35 Na Licie typw wybierz Siatka: 6,5 mm Znacznik z odstpem. Zaznacz wszystkie osie i zmie je tak, aby korzystay z nowo utworzonego typu rodziny. 36 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

68 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

37 Zaznacz ponownie linie osi, a nastpnie na Licie typw wybierz Siatka: 6,5 mm Znacznik i nacinij klawisz ESC. Zostan przywrcone pocztkowe, cige linie osi. Dodawanie supw do osi 38 Na karcie Konstrukcje na pasku projektu kliknij przycisk Sup konstrukcyjny. 39 W polu Lista typw wybierz typ UC-Universal Column: 305x305x97UC. 40 Na pasku opcji:

Wybierz opcje Wysoko i 05 Ogrd na dachu. W polu Umie wg kliknij przycisk (Przecicia osi).

41 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz wszystkie osie. 42 Sprawd, czy wybrane zostay wszystkie linie osi (czerwone) i na pasku opcji kliknij polecenie Zakocz. Supy biegnce od poziomu 00 Fundament do 05 Ogrd na dachu zostaj dodane do przeci linii osi supw.

43 Nacinij klawisz ESC. 44 Wybierz cig wymiarw pomidzy liniami osi A oraz B i odblokuj go. 45 Trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz lini osi A. 46 Na pasku opcji kliknij przycisk Aktywuj wymiary, a nastpnie wybierz warto wymiaru midzy liniami osi A i B. 47 Wprowad warto 9000 i nacinij klawisz ENTER. Supy zostaj przesunite do nowego pooenia znajdujcego si w miejscu przecicia linii osi.

Tworzenie osi supw | 69

48 Na standardowym pasku narzdzi kliknij dwa razy przycisk zablokowany wymiar osi.

(Cofnij), aby przywrci oryginalny

49 Wybierz cig wymiarw i upewnij si, e jest zablokowany. Jeli nie jest, to zablokuj go. Nastpnie utwrz perspektywiczny widok 3D z kamer, na ktrym lepiej wida supy. Widok ma przedstawia supy z perspektywy zbliajcego si obserwatora. Budynek - tworzenie perspektywicznego widoku 3D 50 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 51 Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. 52 Na pasku opcji w polu Od wybierz opcj 01 Poziom wejcia. 53 Umie kamer i wybierz jej punkt docelowy:

Powiksz prawy dolny rg siatki supw i kliknij, aby okreli punkt znajdujcy si poza ostatni poziom osi - tam umie kamer.

Ustaw wskanik obok znacznika osi A i kliknij, aby umieci punkt docelowy kamery.

70 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Zostanie wywietlony perspektywiczny widok 3D utworzony za pomoc kamery. Zakres widoku zostanie wyrniony na czerwono i zostan wywietlone jego uchwyty.

54 Pomniejsz i zmie rozmiar widoku, przesuwajc uchwyty ramki, a widoczne bd wszystkie supy.

Tworzenie osi supw | 71

55 Nazwij widok:

W Przegldarce projektu w polu Widoki (wszystkie) rozwi opcj Widoki 3D. Biecy widok - Widok 3D 1 - w polu Widoki 3D domylnie jest wywietlany pogrubion czcionk. Kliknij prawym przyciskiem myszy Widok 3D 1 i kliknij przycisk Zmie nazw. W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Do budynku i kliknij przycisk OK.

56 Zapisz rysunek. 57 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie belek na stronie 72.

Dodawanie belek
W tym wiczeniu dodane zostan belki umoliwiajce utworzenie konstrukcji modelu budynku. Dodawanie belek naley rozpocz od rzutu 01 Poziom wejcia, a nastpnie przekopiowa je do kolejnych poziomw.

Po zakoczeniu dodawania belek naley zmieni wysoko supw, aby sigay one do poziomu 06 Dach.

72 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Dodawanie belek do pierwszego poziomu budynku 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 2 Wywietl ikony w lewym dolnym rogu obszaru rysunku na pasku kontroli widoku. Na pasku kontroli widoku dostpne s skrty graficzne do polece i ustawie widoku.

3 Kliknij ikon Poziom szczegowoci

znajdujc si po prawej stronie skali.

W menu rozwijanym wywietlony zostanie poziom szczegowoci, ktry bdzie uywany do wywietlania elementw w biecym widoku. Aktualnie wybrany jest poziom Niski - elementy konstrukcyjne s wywietlane jako pojedyncze linie. 4 Kliknij poziom redni. 5 Na karcie Konstrukcje na pasku projektu kliknij przycisk Belka. 6 W polu Lista typw sprawd, czy wybrany jest typ UB-Universal Beam: 305x165x40UB. 7 Na pasku opcji wybierz polecenie (Utwrz belk na osi).

8 Trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz wszystkie linie osi. Wybrane linie osi s wywietlane na czerwono. 9 Na pasku opcji kliknij przycisk Zakocz. 10 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku, aby wywietli wszystkie belki.

Dodawanie belek | 73

Kopiowanie belek z poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia do poziomw od 02 do 06 11 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 12 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Domylny widok 3D to izometryczny poudniowo-wschodni widok z ukrytymi liniami.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 14 Wybierz jedn belk, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz wszystkie wystpienia. Wszystkie belki doczone do supw s wywietlane na czerwono. UWAGA Domylny widok 3D jest niedostpny w perspektywie ani w widoku kamery. 15 Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka. 16 Kliknij menu Edycja Wklej wyrwnane Wybierz poziomy wg nazwy. 17 W oknie dialogowym Wybierz poziomy wybierz poziom 02 Poziom, nacinij i przytrzymaj klawisz SHIFT, wybierz poziom 06 Dach i kliknij przycisk OK.

74 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Belki przekopiowane z poziomu 01 Poziom wejcia zostaj wklejone na wszystkich kolejnych poziomach budynku. Belki na najwyszych poziomach nie s poczone ze supami, ktre sigaj tylko do pitego poziomu. Po utworzeniu supw okrelona zostaa ich wysoko sigajca tylko do poziomu 05 Ogrd na dachu.

Zmienianie wysokoci supw 18 Wybierz sup, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Waciwoci elementu. 19 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Parametry elementu wywietl parametr najwyszego poziomu. Dla tego parametru wybrane jest ustawienie 05 Ogrd na dachu. W tym oknie dialogowym mona zmieni ten parametr na 06 Dach, aby okreli inn wysoko supa, ale wtedy zmianie ulegnie tylko wysoko wybranego supa. 20 Kliknij przycisk Anuluj. 21 Po wybraniu supa kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz wszystkie wystpienia. Wszystkie supy wywietlane s na czerwono. 22 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

23 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Wizania dla opcji Poziom gry wybierz ustawienie 06 Dach i kliknij przycisk OK. 24 Nacinij klawisz ESC. Teraz supy sigaj do najwyszego poziomu budynku - 06 Dach.

Dodawanie belek | 75

25 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku i zmie rozmiar widoku, aby wywietli ca konstrukcj. UWAGA Po wybraniu kamery do zmiany rozmiaru widoku, przed przejciem do kolejnych czynnoci, nacinij klawisz ESC, aby zakoczy polecenie.

Wywietlanie poudniowej elewacji konstrukcji 26 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie polecenie South. Istnieje moliwo wywietlania supw i belek w elewacji, ale mona zmniejszy ich poziom szczegowoci i wywietla je jako linie. 27 W lewym dolnym rogu obszaru rysunku na pasku kontroli widoku:

Kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryta linia. Kliknij menu Poziom szczegowoci Niski.

Elementy konstrukcyjne (supy i belki) s wywietlane tylko jako linie.

76 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

28 Zapisz rysunek. 29 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie zastrzaw na stronie 77.

Dodawanie zastrzaw
W tym wiczeniu w czterech rogach konstrukcji budynku zostan dodane zastrzay. W celu poprawnego dodania zastrzaw do konstrukcji utworzonych zostanie 8 widokw elewacji konstrukcyjnej.

Tworzenie widokw elewacji konstrukcyjnej 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. 2 Na karcie Konstrukcje na pasku projektu kliknij przycisk Elewacja konstrukcyjna. 3 Upewnij si, e na pasku opcji wybrany jest przycisk Docz do siatki osi. 4 Kliknij w pobliu zewntrznych linii osi, aby wstawi 8 znacznikw elewacji wok osi, tak jak pokazano na rysunku, a nastpnie nacinij klawisz ESC, aby zakoczy polecenie. Wszystkie znaczniki elewacji s wyrwnane prostopadle do osi.

Dodawanie zastrzaw | 77

Dodawanie zastrzaw w widoku elewacji konstrukcyjnej 5 W dolnej lewej czci osi kliknij dwukrotnie strzak znacznika elewacji.

Wywietlony zostanie skojarzony widok elewacji konstrukcyjnej. 6 W razie potrzeby wybierz zakres przycicia i za pomoc dostpnych uchwytw dopasuj obie strony widoku tak, aby widoczne byy pionowe supy znajdujce si w osiach A i B. 7 Na pasku projektu kliknij przycisk Zastrza. 8 W polu Lista typw sprawd, czy wybrany jest typ UB-Universal Beam: 305x165x40UB. 9 Przesu wskanik do lewego punktu kocowego belki znajdujcej si na poziomie 01 Poziom wejcia, a gdy wywietlony zostanie symbol przycigania punktu kocowego, kliknij, aby okreli punkt pocztkowy zastrzau. UWAGA Upewnij si, e punkty kocowe belek zostan przycignite podczas dodawania zastrzaw, co zapewni waciwe poczenia w modelu budynku. Punkty kocowe s wywietlane, gdy zostanie ustawiony na nich wskanik, ale po wstawieniu zastrzaw wywietlane s widoczne odsunicia pomidzy punktami poczenia belki i zastrzau.

78 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

10 Przesu wskanik po przektnej do prawego punktu kocowego belki na poziomie 02 Poziom i kliknij, aby okreli punkt kocowy zastrzau.

11 W ten sam sposb dodaj 4 zastrzay na kolejnych poziomach budynku, tak jak pokazano na rysunku. Po dodaniu ostatniego zastrzau nacinij dwa razy klawisz ESC. UWAGA Zastrzaw nie mona kopiowa ani ustawia ich w szyku. Naley je umieszcza po kolei, aby ustanowi waciwe poczenia midzy elementami.

Obnianie wysokoci dachu (06 Dach) i poziomu 04 Poziom w celu sprawdzenia pocze 12 Kliknij dwukrotnie wysoko poziomu 06 Dach i wprowad warto 18000 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. Dach zostanie obniony. WANE Jeli zastrza nie przesunie si wraz z poziomem, usu go i narysuj ponownie. Upewnij si, e do poczenia zastrzau z belkami zastosowano przyciganie punktu kocowego.

Dodawanie zastrzaw | 79

13 Kliknij dwukrotnie wysoko poziomu o nazwie 04 Poziom i wprowad warto 10000 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 14 Na standardowym pasku narzdzi kliknij dwa razy przycisk poziomw. Dodawanie zastrzaw w innym widoku elewacji konstrukcyjnej 15 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. 16 W dolnej prawej czci osi kliknij dwukrotnie strzak znacznika elewacji konstrukcyjnej. 17 Do konstrukcji dodaj przektne zastrzay, ale tym razem dodaj je od prawej strony do lewej. (Cofnij), aby odtworzy oryginalne wysokoci

80 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Dodawanie zastrzaw w pozostaych widokach i sprawdzanie pocze konstrukcji modelu budynku 18 Dodaj zastrzay do konstrukcji w pozostaych widokach elewacji konstrukcyjnej, tak jak na poniszym widoku 3D. UWAGA Podczas dodawania zastrzaw naley co jaki czas otworzy widok 3D i sprawdzi prawidowo ich umieszczenia.

19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. 20 Wybierz cig wymiarw pomidzy liniami osi A i B; aby odblokowa kdk, kliknij j. 21 Wybierz lini osi A, nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Aktywuj wymiary. 22 Kliknij warto wymiaru pierwszego pionowego przsa osi (odblokowanego) i wprowad warto 12000 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 23 Po otwarciu widoku 3D w Przegldarce projektu widoczna bdzie zmiana rozmiaru. 24 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie polecenie South.

Dodawanie zastrzaw | 81

25 Zmie wysoko poziomu 06 Dach na 24000 mm. 26 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}.

Sprawdzanie poczenia supw, belek i zastrzaw 27 Wybierz sup i odcignij go od konstrukcji. Poczone z nim belki i zastrzay zmieniaj swoj wielko wraz z przesuwaniem supa. 28 Na standardowym pasku narzdzi kliknij trzy razy przycisk rozmiar osi i wysoko dachu. (Cofnij), aby przywrci zablokowany wymiar,

29 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. 30 Wybierz cig wymiarw pierwszego pionowego przsa osi i w razie potrzeby odblokuj je. 31 Zapisz rysunek. 32 Przejd do nastpnego wiczenia - Tworzenie fundamentu na stronie 82.

Tworzenie fundamentu
W tym wiczeniu pod supami budynku zostan umieszczone kopaki pali, ktre umoliwi utworzenie systemu fundamentowego rozprowadzajcego obcienie budynku do gruntu.

82 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Przed dodaniem kopakw pali naley wczyta odpowiednie rodziny kopakw pali do projektu. Uytkownik zapozna si z metodami uzyskiwania dostpu do rodzin przechowywanych w bibliotekach zawartych w oprogramowaniu oraz ze sposobami wczytywania okrelonych rodzin do projektu. Po wczytaniu rodziny kopakw pali naley doda kopaki pali w rzucie 00 Fundament. Aby wywietli zbrojenie palowe, dopasuj zakres widoku. Wczytywanie rodziny kopakw pali 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. 2 Na karcie Konstrukcje na pasku projektu kliknij opcj Fundament Stopa. 3 W wywietlonym oknie dialogowym programu Revit kliknij przycisk Tak, aby wczyta now rodzin fundamentw. 4 W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Families\Structural\Foundations\M_Pile Cap-Rectangular.rfa. Weryfikowanie wczytania rodziny kopakw pali do projektu 5 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny, a nastpnie Fundamenty konstrukcyjne. W drzewie wywietlona zostanie rodzina M_Pile Cap-Rectangular. 6 Rozwi opcj M_Pile Cap-Rectangular, aby wywietli dostpne typy (rozmiary) kopakw pali. 7 Wybierz typ o wymiarach 2000 x 2000 x 900 mm i przecignij je do obszaru rysunku. Dodawanie pierwszego kopaka pala 8 W lewym grnym rogu osi kliknij przecicie linii osi A i 1. Wywietlone zostanie ostrzeenie. 9 Zamknij okno dialogowe z ostrzeeniem i nacinij dwa razy klawisz ESC. Kopak pala zosta dodany do widoku, ale bieca gboko widoku uniemoliwia jego wywietlenie. 10 Wyedytuj zakres widoku poziomu 00 Fundament:

Prawym przyciskiem myszy kliknij widok, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci widoku. W oknie dialogowym Waciwoci elementu na karcie Zakres dla opcji Zakres widoku kliknij przycisk Edycja. W oknie dialogowym Zakres widoku na karcie Gboko widoku dla opcji Poziom wybierz ustawienie Nieograniczony. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Wywietlany jest kopak pala.

Tworzenie fundamentu | 83

Dodawanie kopakw pali w celu zakoczenia tworzenia fundamentu 11 Prawym przyciskiem myszy kliknij kopak pala i wybierz polecenie Utwrz podobne. 12 Wybierz wszystkie przecicia osi, do ktrych dodane zostan kopaki pali w celu utworzenia fundamentu. Po umieszczeniu ostatniego kopaka pala nacinij dwa razy klawisz ESC.

13 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}, aby wywietli cay fundament.

84 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

14 Zamknij plik, zapisujc (lub nie) wprowadzone zmiany. 15 Przejd do nastpnego wiczenia - Zmienianie typw elementw konstrukcyjnych na stronie 85.

Zmienianie typw elementw konstrukcyjnych


W tym wiczeniu zmienione zostan typy supw, belek i zastrzaw uytych do utworzenia konstrukcji budynku. Uytkownik wczyta do projektu nowe rodziny supw, belek i zastrzaw oraz zapozna si ze sposobami wybierania i modyfikowania wielu typw elementw konstrukcyjnych, co pozwala na udoskonalenie konstrukcji budynku. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_update_structure.rvt.

Zmienianie typu supa 1 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}. 2 Wybierz jeden sup, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz wszystkie wystpienia. Wszystkie supy w modelu budynku s wywietlane na czerwono. UWAGA Domylny widok 3D jest jedynym widokiem 3D, w ktrym dostpne jest polecenie Wybierz wszystkie wystpienia. To polecenie nie jest dostpne ani w widoku perspektywy, ani w widoku kamery.

Zmienianie typw elementw konstrukcyjnych | 85

3 W polu Lista typw wybierz typ CHS-Circular Hollow Section-Column: 508x12.5CHS. 4 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. W modelu budynku zostaj wywietlone okrge supy z profili zamknitych.

Zmienianie typu belki 5 Wybierz jedn belk, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz wszystkie wystpienia. 6 W polu Lista typw wybierz typ M_HSS-Hollow Structural Section: HSS203.2x101.6x15.9. 7 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, aby wywietli nowy typ belki w modelu budynku. Dodane zastrzay w rzeczywistoci byy typem belki, wic zmienione zostan belki, jak i zastrzay. Aby zmieni typ zastrzau, naley wykona nastpujce czynnoci. Zmienianie typu zastrzau 8 Na karcie Konstrukcje na pasku projektu kliknij przycisk Zastrza. 9 W polu Lista typw wybierz typ M_Round Bar: 25mm. To nie jest rozmiar, ktry zostanie uyty, ale aktualnie jest to jedyny dostpny rozmiar zastrzau tego typu. Naley utworzy nowy typ prta, powielajc typ 25mm i zmieniajc jego parametr rozmiaru. 10 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Typ kliknij przycisk Edycja/Nowy. 12 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 13 W oknie dialogowym Nazwa wprowad warto 75 mm i kliknij przycisk OK. 14 W oknie dialogowym Waciwoci typu dla opcji Wymiary wprowad warto gbokoci 75 mm i kliknij dwukrotnie przycisk OK. 15 W Przegldarce projektu w polu Elewacje (Elewacja wewntrzna) kliknij dwukrotnie opcj Elewacja 1-a. 16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 17 Trzymajc wcinity klawisz CTRL, po kolei wybierz zastrzay w elewacji. 18 W polu Lista typw wybierz typ M_Round Bar: 75 mm. 19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Typ zastrzau zostanie zmieniony, pomimo e w elewacji konstrukcyjnej zastrzay s nadal wywietlane w postaci linii. 20 Otwrz inne elewacje budynku i zmie typ zastrzaw na M_Round Bar: 75 mm.

86 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Wywietlanie modelu budynku zawierajcego nowe typy elementw konstrukcyjnych

21 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 22 Przejd do nastpnego wiczenia - czenie modelu konstrukcyjnego na stronie 87.

czenie modelu konstrukcyjnego


W tym wiczeniu model konstrukcyjny utworzony w poprzednim wiczeniu zastaje poczony z projektem architektonicznym zawierajcym informacje na temat terenu. Po poczeniu plikw plik architektoniczny bdzie wykorzystany do dalszego rozwijania modelu informacji o budynku. Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_architectural.rvt.

czenie modelu konstrukcyjnego 1 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Revit. 2 W oknie dialogowym Importuj/Pocz RVT wybierz plik m_RRB_structure_complete.rvt. 3 W sekcji Pooenie zaznacz pole wyboru Auto - Pocztek do pocztku, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. Uyj opcji Pocztek do pocztku, aby zapewni poprawne wyrwnanie do terenu w pliku architektonicznym.

czenie modelu konstrukcyjnego | 87

4 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie polecenie South.

5 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Kopiuj/Monitoruj), a nastpnie kliknij opcj Wybierz cze.

Narzdzie Kopiuj/Monitoruj umoliwia utworzenie i monitorowanie relacji midzy elementami w gwnym projekcie oraz projektach z nim powizanych. W tym przypadku projektem gwnym jest plik architektoniczny, a projektem poczonym jest model konstrukcyjny. Uyta zostaa opcja cze, poniewa model konstrukcyjny prawdopodobnie ulegnie zmianie. Standardowy proces roboczy podczas wsppracy z zewntrznymi konsultantami polega na utworzeniu cza do modelu konstrukcyjnego. W zalenoci od projektu moliwe jest rwnie zaprojektowanie elementw konstrukcyjnych jako czci modelu architektonicznego. 6 W obszarze rysunku wybierz podczony model programu Revit. 7 Na karcie Kopiuj/Monitoruj znajdujcej si na pasku projektu kliknij przycisk Kopiuj. Po utworzeniu cza za pomoc funkcji Kopiuj/Monitoruj naley umieci odpowiednie poziomy w projekcie gwnym. Mona rwnie skopiowa lub monitorowa osie, elementy konstrukcyjne i ciany. 8 Na pasku opcji wybierz Wiele. 9 W obszarze rysunku, trzymajc naciniety klawisz CTRL, wybierz poziomy od 00 do 06.

88 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

10 Na pasku opcji kliknij przycisk Zakocz. 11 W oknie dialogowym Powiel typy kliknij przycisk OK. 12 Zignoruj wywietlane komunikaty ostrzegawcze i zamknij je. 13 Na pasku narzdzi kliknij przycisk Zakocz. Tworzenie widokw dla kadego z nowych poziomw 14 Kliknij menu Widok Nowy Rzut. 15 W oknie dialogowym Nowy rzut, dla widokw Rzut, trzymajc naciniety klawisz SHIFT, wybierz 06 Dach (wybr wszystkich poziomw od 00 do 06). 16 Kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty rzut 06 Dach.

Usuwanie istniejcych widokw 17 W Przegldarce projektu, w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Poziom 1, a nastpnie kliknij polecenie Usu. 18 Przy uyciu tej samej metody usu rzut Poziom 2. Wyczanie widocznoci elementw terenu Aby rzuty byy wywietlane bez informacji o terenie, naley utworzy szablon widoku i przypisa go do nowych rzutw. Najpierw w widoku Fundament naley wyczy widoczno elementw terenu.

czenie modelu konstrukcyjnego | 89

19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament.

20 W obszarze rysunku wybierz Topografia: Powierzchnia, a nastpnie kliknij opcj Ukryj w widoku Kategoria. 21 W obszarze rysunku wybierz Otoczenie: Stuart Hall 1 : Stuart Hall 1, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Ukryj w widoku Kategoria. 22 Pomniejsz rysunek, tak aby cay zmieci si w widoku.

Tworzenie szablonu z biecego widoku 23 Kliknij menu Widok Utwrz szablon widoku z widoku. 24 W oknie dialogowym Szablon nowego widoku jako nazw wpisz Rzuty, a nastpnie kliknij przycisk OK. 25 W oknie dialogowym Szablony widokw kliknij przycisk OK. 26 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia.

90 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Zastosowanie szablonu widoku do nowych widokw 27 Kliknij menu Widok Zastosuj szablon widoku. 28 W oknie dialogowym Zastosuj szablon widoku jako nazwy wpisz Rzuty, a nastpnie kliknij przycisk OK. 29 Dopasuj rzut do widoku. Ponowne utworzenie widoku z kamery Do budynku 30 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie polecenie Teren. 31 Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. 32 Kliknij przecicie drg w prawym dolnym rogu siatki osi budynku.

33 Kliknij lewy grny rg siatki osi. 34 Dopasuj granice wywietlonego widoku 3D tak, aby widoczny by cay budynek.

czenie modelu konstrukcyjnego | 91

35 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki 3D, kliknij prawym przyciskiem Widok 1 3D i kliknij przycisk Zmie nazw. 36 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Do budynku i kliknij przycisk OK. UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 37 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie stropw na stronie 92.

Dodawanie stropw
W tym wiczeniu do poziomw od 01 Poziom wejcia do 05 Ogrd na dachu dodane zostan podogi.

W celu utworzenia podogi naley j najpierw naszkicowa w edytorze szkicw. Inne elementy programu Revit Architecture takie jak dachy, schody i porcze, rwnie s tworzone za pomoc szkicw. W tym wiczeniu uytkownik zapozna si z rnymi metodami pracy uywanymi podczas szkicowania obiektw. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_add_floors.rvt.

92 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Dodawanie podogi do poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 2 Wykonaj szkic stropu:

Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Strop. Na pasku projektu karta Szkic oraz elementy biecego widoku s teraz wywietlane w kolorze szarym. Teraz jest aktywny edytor szkicw. Na karcie Szkic kliknij opcj Linie. Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

Uywajc okna przecinajcego, w obszarze osi naszkicuj prostoktn podog. Dokadne wymiary naszkicowanej podogi nie s wane, gdy zostanie ona dopasowana w kolejnych krokach.

3 Umie wymiar pomidzy pierwsz poziom lini osi a lew krawdzi podogi:

Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. W lewym grnym rogu siatki wybierz grn lini podogi, a nastpnie pierwsz poziom o. Aby wstawi wymiar, przesu wskanik myszy w lewo poza pierwsz pionow o i kliknij nad pierwsz poziom osi. Nie blokuj wymiaru. Jeli zmieniony zostanie rozmiar osi, to rozmiar podogi poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia rwnie zostanie zmieniony.

4 Zwymiaruj przestrze pomidzy lew krawdzi podogi i pierwsz pionow lini osi. Nie blokuj wymiaru.

Dodawanie stropw | 93

5 Zwymiaruj prawy dolny rg osi. Nie blokuj wymiarw.

6 Zmie rozmiar szkicu podogi, zmieniajc jego wymiary:


Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. W lewym grnym rogu osi wybierz grn lini podogi. Przesu wskanik myszy do lewego wymiaru i kliknij tymczasow warto wymiaru. Wprowad warto 300, nacinij klawisz ENTER, a nastpnie nacinij klawisz ESC. Wybierz lew krawd podogi i zmie grn warto wymiaru na 300. Przesu wskanik do wymiarw znajdujcych si w dolnej czci osi i zmie ich wartoci na 300 mm. Wybierz i zablokuj wymiary.

7 Aby utworzy podog, na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic. Wymiary na ukoczonej pododze s niewidoczne. Mona je wywietli na szkicu podogi. 8 Wybierz podog, a nastpnie kliknij przycisk Edycja na pasku opcji.

94 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Szkic podogi oraz wymiary zostan ponownie wywietlone. W ten sposb mona w razie potrzeby zmieni podog po jej utworzeniu. 9 Poniewa modyfikacja nie jest wymagana, na pasku narzdzi kliknij przycisk Anuluj szkicowanie. Nastpnie dodaj podog do poziomu o nazwie 02 Poziom modelu budynku. Tym razem wykorzystana zostanie inna technika szkicowania. Za pomoc opcji Wska utworzona zostanie podoga bazujca na geometrii uytej na poziomie 01 Poziom wejcia. Dodawanie podogi do poziomu o nazwie 02 Poziom 10 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 02 Poziom. 11 Wykonaj szkic stropu:

Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Strop. Na karcie Szkic kliknij opcj Linie. Na pasku opcji kliknij przycisk mm. (Wska linie), a nastpnie w polu Odsunicie wprowad warto 1500

Wybierz praw pionow lini podogi poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia i przesuwaj wskanik myszy, a wewntrz podogi poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia zostanie wywietlona niebieska kreskowana linia. Wybierz pozostae trzy linie podg i nacinij klawisz ESC. WANE Upewnij si, e wybrane zostay linie podogi poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia, a nie linie osi. Wywietlony zostanie szkic podogi poziomu o nazwie 02 Poziom.

12 W lewym grnym rogu osi zwymiaruj przestrze pomidzy podog poziomu o nazwie 02 Poziom oraz osi, tak jak pokazano na rysunku i zablokuj wymiary.

Dodawanie stropw | 95

13 W prawym dolnym rogu osi zwymiaruj i zablokuj przestrze midzy podog poziomu o nazwie 02 Poziom a osi. 14 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Wywietlona zostanie podoga poziomu o nazwie 02 Poziom. Dodawanie podogi do poziomu o nazwie 03 Poziom 15 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 03 Poziom. Wywietlana jest podoga poziomu o nazwie 02 Poziom. 16 Na pasku projektu kliknij przycisk Strop. 17 Na karcie Szkic kliknij opcj Linie. 18 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

19 W obrbie podogi poziomu o nazwie 02 Poziom naszkicuj podog.

20 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Wyrwnaj).

Wskanik myszy zostanie zastpiony dwiema strzakami oznaczajcymi, e aktywne jest narzdzie Wyrwnaj. 21 Wybierz grn lini podogi poziomu o nazwie 02 Poziom, a nastpnie wybierz grn lini szkicu podogi poziomu o nazwie 03 Poziom. Linia naszkicowanej podogi jest wyrwnana z lini podogi poziomu o nazwie 03 Poziom i wywietlona zostaje ikona kdki.

96 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

22 Kliknij kdk, aby powiza lini podogi poziomu o nazwie 03 Poziom z podog poziomu o nazwie 02 Poziom. 23 Wyrwnaj pozostae 3 linie szkicw podg z podog poziomu o nazwie 02 Poziom. Kliknij kdki, aby powiza podogi.

24 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 25 Powtrz powysz procedur, aby utworzy podog poziomu o nazwie 04 Poziom i powiza podog na poziomie o nazwie 04 Poziom z podog poziomu o nazwie 03 Poziom. Mona rwnie na poziomie o nazwie 04 Poziom umieci prostoktny szkic i zablokowa jego krawdzie. Kopiowanie i wklejanie podogi z poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia do poziomu 05 Ogrd na dachu 26 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 27 Wybierz podog poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia. 28 Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka. 29 Kliknij menu Edycja Wklej wyrwnane Wybierz poziomy wg nazwy. 30 W oknie dialogowym Wybierz poziomy wybierz opcj 05 Ogrd na dachu, a nastpnie kliknij przycisk OK. 31 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 05 Ogrd na dachu. Podoga poziomu 01 Poziom wejcia jest przekopiowana do analogicznego pooenia na poziomie 05 Ogrd na dachu. 32 Wybierz podog, a nastpnie kliknij przycisk Edycja na pasku opcji. 33 W lewym grnym rogu osi zwymiaruj przestrze pomidzy podog poziomu o nazwie 05 Ogrd na dachu a osi. Kliknij ikony kdek wywietlane obok wymiarw, aby powiza podog poziomu 05 Ogrd na dachu z osi. 34 W prawym dolnym rogu osi zwymiaruj przestrze pomidzy podog poziomu 05 Ogrd na dachu a osi. Zablokuj wymiary, aby powiza podog. 35 Na karcie Szkic kliknij przycisk Zakocz szkic. Wywietlanie piter w modelu 3D budynku 36 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}.

Dodawanie stropw | 97

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 37 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie dachu na stronie 98.

Dodawanie dachu
W tym wiczeniu zostanie dodany dach o maym nachyleniu nad ogrodem dachowym na budynku.

Do utworzenia dachu mona uy opcji Dach wg podrysu dostpnej w programie Revit Architecture. Podrys (obwd) dachu naley naszkicowa w rzucie z gry. Paski dach ogrodu dachowego naley naszkicowa tak, aby odwodnienie dachu nachylone byo w kierunku rodkowego elementu konstrukcyjnego pod dachem. Edytujc przekrj poaci dachowej, naley zmieni j tak, aby od dou bya paska. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_add_roof.rvt.

98 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Dodawanie dachu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut poziomu 06 Dach. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj Dach Dach wg podrysu. 3 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 4 Na pasku opcji:

Usu zaznaczenie pola Definiuje nachylenie. Kliknij przycisk (Wska linie).

Wprowad warto odsunicia wynoszc 1800 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

5 Przesu wskanik myszy na lini osi E, a nastpnie przesu go delikatnie na prawo od osi. Po wywietleniu niebieskiej kreskowanej linii kliknij, aby wstawi lini dachu.

6 Wybierz lini osi 5, przesu wskanik myszy nieznacznie poniej osi, gdy wywietlona zostanie niebieska kreskowana linia, kliknij, aby wstawi lini dachu.

7 Na pasku opcji dla opcji Odsunicie wprowad warto 300 mm. 8 Wybierz lini osi C, aby wstawi kolejn lini dachu (niebieska linia po lewej stronie). 9 Wybierz lini osi 3, aby wstawi kocow (niebieska linia powyej).

Dodawanie dachu | 99

10 Nacinij klawisz ESC. 11 Przytnij linie dachu:


Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Przytnij/Wydu).

Wybierz doln cz linii dachu utworzonej na podstawie linii osi E (ta cz zostanie zachowana), a nastpnie wybierz praw cz linii dachu utworzon na podstawie linii osi 5. Przycinaj linie, a dach bdzie wyglda, jak na rysunku.

12 Kliknij przycisk Zakocz dach na pasku projektu.

Dodawanie odwodnienia dachu 13 W obszarze rysowania wybierz dach.

100 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

14 Na pasku opcji kliknij przycisk 16 Wybierz przecicie linii osi D i 4.

(Dodaj nowe punkty do ksztatu stropu).

15 Na pasku opcji dla opcji Rzdna wprowad warto -100 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. W rezultacie powstaje poa dachowa nachylona w d w kierunku pojedynczego punktu.

Tworzenie widoku przekroju 18 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Przekrj. 19 Kliknij nad grnym poziomem linii dachu na osi D, przesu wskanik myszy w d poniej dachu i kliknij, aby okreli przekrj.

Dodawanie dachu | 101

20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 21 Kliknij dwukrotnie symbol przekroju, aby otworzy przekrj. 22 Powiksz lewy grny naronik przekroju.

23 Kliknij menu Okno Zamknij ukryte okna. 24 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut poziomu 06 Dach. 25 Kliknij menu Okno Ssiadujco. Polecenie to powoduje podzia okien, dziki czemu dach mona zobaczy zarwno w widoku przekroju, jak i w rzucie z gry. Na przekroju mona zauway, e obie powierzchnie poaci dachowej s nachylone. Zamys projektancki przewiduje, aby spd dachu by paski, a nie nachylony. Modyfikowanie konstrukcji dachu

26 W rzucie z gry wybierz dach i kliknij przycisk

(Waciwoci elementu) na pasku opcji.

27 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy. 28 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Budowa dla opcji Konstrukcja kliknij przycisk Edycja. 29 W oknie dialogowym Edycja zespou, w polu Konstrukcja [1] wybierz Zmienna. Pole wyboru Zmienna umoliwia utworzenie dachu o paskiej powierzchni dolnej i grnej powierzchni o danym nachyleniu. 30 Kliknij trzy razy przycisk OK.

102 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Usuwanie widoku przekroju 32 W rzucie wybierz lini przekroju i nacinij przycisk DELETE. 33 Kliknij przycisk OK znajdujcy si w oknie ostrzeenia. 34 Maksymalizuj okno rzutu 06 Dach. 35 Dopasuj do okna rzut kondygnacji. Dodawanie przecignitych wiatrownic

36 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

37 W razie potrzeby na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

38 Powiksz dach w widoku 3D. 39 Na karcie Modelowanie paska projektu kliknij opcj Przecignicia profili Wiatrownica. Przecignicia profili to ksztaty sterowane za pomoc profilu. W tym przypadku poprawny profil i wiatrownic przygotowano wczeniej. Naley jedynie zdefiniowa rodzin przecigni. 40 W polu Lista typw wybierz typ Fascia : Fascia - Roof Edge. Aby okreli ciek przecignicia, wybrana zostaje grna krawd po obwodzie dachu. 41 Wska kolejno kad krawd, poczwszy od przedniej po lewej stronie.

Dodawanie dachu | 103

42 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Wywietlanie dachu 43 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku.

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 44 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie ciany kurtynowej na stronie 104.

Dodawanie ciany kurtynowej


W tym wiczeniu dodana zostanie ciana kurtynowa. Bdzie ona powizana z osi, wic rozmiar ciany kurtynowej bdzie si zmienia wraz z rozmiarem osi.

104 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_add_curtainwall.rvt.

Dodawanie segmentw ciany kurtynowej 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj ciana. 3 W polu Lista typw wybierz typ ciana kurtynowa: Storefront i kliknij przycisk 5 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. Powielenie typu polega na przekopiowaniu istniejcego typu rodziny i zmianie jego nazwy oraz parametrw w celu utworzenia nowego unikatowego typu. Typ jest zapisywany w projekcie. 6 W oknie dialogowym Nazwa wprowad cig Wystawa sklepowa i kliknij przycisk OK. 7 W oknie dialogowym Waciwoci typu:

(Waciwoci elementu).

4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Typ kliknij przycisk Edycja/Nowy.

W polu Budowa dla opcji Warunek poczenia wybierz ustawienie Cigy podzia poziomy. W polu Wzr podziau pionowego dla opcji Odstp wybierz warto 2100 mm. W polu Wzr podziau poziomego dla opcji Odstp wprowad warto 1050 mm. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

8 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

W polu Poziom wybierz ustawienie 01 Poziom wejcia. W polu Wysoko wybierz ustawienie 05 Ogrd na dachu. W polu Odsunicie wprowad warto 600 mm.

9 Przesu wskanik na lini osi 1 w poblie punktu kocowego i przesu go nieznacznie w stron wntrza budynku. 10 Po wywietleniu niebieskiej kreskowanej linii kliknij, aby wstawi pierwszy segment ciany kurtynowej.

Dodawanie ciany kurtynowej | 105

11 Wybierz trzy pozostae zewntrzne linie osi, aby utworzy 3 kolejne segmenty ciany kurtynowej odsunite od linii osi w kierunku wntrza budynku o 600 mm.

Przycinanie segmentw ciany kurtynowej

12 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Przytnij/Wydu) i przytnij wszystkie segmenty ciany kurtynowej.

13 Na pasku projektu kliknij opcj Wymiary, zwymiaruj obydwa (przeciwlege) rogi ciany kurtynowej wzgldem siatki i zablokuj wymiary. Jeli o zostanie przesunita, blokady gwarantuj przesuwanie ciany kurtynowej wraz z ni. Te wymiary nie s ujte w szkicu, wic pozostaj one w widoku. Aby je ukry, mona usun wymiary, jednak po wywietleniu monitu zaleca si zachowanie powiza.

Wywietlanie segmentw ciany kurtynowej 14 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku. 15 Sprawd ustawienia widoku na pasku kontroli widoku.

Kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryta linia.

106 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Kliknij opcj Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 16 Przejd do nastpnego wiczenia - Tworzenie wejcia na stronie 107.

Tworzenie wejcia
W tym wiczeniu 4 panele cian kurtynowych zostan zastpione drzwiami frontowymi tworzcymi gwne wejcie do budynku. Panele znajdujce si wok drzwi zostan zmienione ze szklanych na bryowe.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_modify_curtainwall.rvt.

Tworzenie wejcia | 107

Modyfikowanie widoku elewacji poudniowej 1 W Przegldarce projektu w sekcji Widoki (wszystkie) rozwi drzewo Elewacje (Building Elevation), a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj South. W celu usprawnienia pracy z panelami cian kurtynowych mona zmieni widok, tak aby wywietlane byy tylko panele cian kurtynowych i supy.

2 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci redni. 3 Kliknij menu Widok Widoczno/grafika. 4 Na karcie Kategorie modelu na licie elementw kliknij opcj Wszystko. Wybrane zostan wszystkie elementy na licie. 5 W polu Widoczno odznacz jeden element, aby odznaczy wszystkie elementy i kliknij opcj Brak. 6 W polu Widoczno wybierz opcje Panele kurtyn i Supy konstrukcyjne. Nie naley wybiera Supw, poniewa one zazwyczaj odzwierciedlaj wewntrzne pilastry. 7 Kliknij przycisk OK.

8 Po rodku poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia powiksz obszar wejcia.

108 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Wybierz jeden panel, nacinij i przytrzymaj klawisz CTRL, a nastpnie wybierz inne panele znajdujce si wok wejcia, tak jak pokazano na rysunku.

11 Po wybraniu wszystkich 9 paneli kliknij pinezki, aby usun je z paneli.

12 Gdy panele s wybrane, w polu Lista typw wybierz typ: Panel systemowy: Brya. 13 Kliknij menu Widok Zastosuj szablon widoku. 14 W oknie dialogowym Zastosuj szablon widoku wybierz opcj Elewacja architektoniczna, a nastpnie kliknij przycisk OK. 15 Zmniejsz widok, aby wywietli cay rysunek. 16 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci redni. Szablon widoku stosuje zestaw grafik widocznoci odpowiednich do widoku o danej nazwie, w tym wypadku do elewacji architektonicznej. W przypadku wybrania menu Widok Widoczno/grafika wida, e wybrana jest widoczno wielu kategorii elementu modelu, ktrych zaznaczenie usunito w poprzednich etapach. 17 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}. 18 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu i kliknij ustawienie Cieniowanie z krawdziami.

Tworzenie wejcia | 109

19 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku.

20 W oknie Przegldarki projektu pod opcj Elewacje (Elewacja budynku) kliknij dwukrotnie polecenie Poudniowa. 21 Powiksz front budynku. 22 Przesu wskanik na szpros ciany kurtynowej, tak jak pokazano na rysunku.

110 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

23 Naciskaj klawisz TAB, a wywietlone zostanie powiadomienie, e wybrano lini osi. Kliknij, aby wybra t lini.

24 Na pasku opcji kliknij przycisk Dodaj lub usu segmenty. 25 Wybierz wczeniej wybrany szpros i kolejny szpros znajdujcy si po prawej stronie, a nastpnie nacinij klawisz ESC, aby usun linie osi, tak jak to pokazano.

26 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Podzia kurtyny. 27 Na pasku opcji wybierz opcj Jeden segment. 28 Wybierz rodek grnego szprosu poziomego.

29 Wybierz rodek grnego szprosu poziomego znajdujcego si po prawej stronie. 30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 31 Wybierz nowy utworzony panel ciany kurtynowej (aby wybra panel, naciskaj klawisz TAB) i odepnij go.

32 W polu Lista typw wybierz typ M_Curtain Wall Sgl Glass.

Tworzenie wejcia | 111

33 Powysze czynnoci powtrz przy tworzeniu kolejnych 3 paneli.

34 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

35 Powiksz front budynku i wywietl nowe wejcie.

36 Powiksz pierwszy panel. 37 Przesu wskanik na dolny szpros i naciskaj klawisz TAB, a szpros zostanie zaznaczony. Wybierz szpros i odepnij go.

112 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

38 Nacinij klawisz DELETE. 39 W ten sam sposb usu szprosy z 2., 3., i 4. panelu.

40 Mona rwnie otworzy elewacj pnocn i doda wejcie do budynku od strony pnocnej. Wejcie od strony pnocnej mona doda w ten sam sposb, jak wejcie od strony poudniowej. UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 41 Przejd do nastpnego wiczenia - Tworzenie sufitu podwieszanego na stronie 113.

Tworzenie sufitu podwieszanego


W tym wiczeniu na poziomie o nazwie 01 Poziom wejcia utworzony zostanie sufit podwieszany.

Tworzenie sufitu podwieszanego | 113

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_add_drop_ceiling.rvt.

Wywietlenie rzutu 02 Poziom jako podrysu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 2 Powiksz prawy dolny rg budynku.

3 Prawym przyciskiem myszy kliknij widok, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci widoku. 4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu na karcie Grafika dla opcji Podrys wybierz pozycj 02 Poziom. 5 Kliknij przycisk OK.

114 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Tworzenie odwoania 6 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. Zamiast wskanika myszy wywietlany jest owek, co oznacza, e naley narysowa odwoanie. 7 Wstaw odwoanie:

Okrel punkt nad lewym grnym supem.

Przesu wskanik myszy poziomo pod prawy dolny sup, a nastpnie kliknij, aby zakoczy odwoanie.

8 Wybierz odwoanie, wybierz uchwyt znajdujcy si najbliej symbolu odwoania i przecignij uchwyt w d, aby ustawi symbol odwoania poniej osi, tak jak pokazano na rysunku.

Tworzenie sufitu podwieszanego | 115

9 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy Wywoanie poziomu 01 Poziom wejcia i kliknij polecenie Zmie nazw. 10 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Obszar wywietlania i kliknij przycisk OK. Tworzenie przekroju 11 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Przekrj. 12 Narysuj lini przekroju, tak jak pokazano na rysunku.

13 Wybierz lini przekroju, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odwr przekrj. 14 Nacinij klawisz ESC. 15 Aby wywietli przekrj, kliknij dwukrotnie znacznik przekroju.

116 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

16 Aby wywietli tylko poziomy 01 Poziom wejcia i 02 Poziom, wybierz zakres przekroju i przecignij grny uchwyt w d.

17 W Przegldarce projektu rozwi opcj Przekroje (Przekrj budynku), prawym przyciskiem myszy kliknij Przekrj 1 i wybierz polecenie Zmie nazw. 18 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Obszar wywietlania przekroju i kliknij przycisk OK. Rysowanie cian wewntrznych 19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 20 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj ciana. 21 W polu Lista typw wybierz typ Basic Wall: Interior-135mm Partition (2 hr). 22 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Rysuj).

Dla opcji Linia pooenia: wybierz ustawienie Lico zewntrzne.

Tworzenie sufitu podwieszanego | 117

Kliknij opcj

(Prostokt).

23 Wybierz dolny rg sufitu podwieszanego, a nastpnie okrel punkt w pobliu przecicia linii osi D i osi 4, w ktrym kwadratowa ciana o wymiarach 5000 x 5000 mm zostanie narysowana w obrbie linii osi.

24 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj) i wyrwnaj zewntrzne powierzchnie prawej pionowej ciany oraz dolnej poziomej ciany z podrysem poziomu o nazwie 02 Poziom. Zablokuj obydwa wyrwnania. 25 Nacinij dwukrotnie klawisz ESC. 26 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 27 Na pasku opcji dla opcji Preferuj wybierz ustawienie Lica cian. 28 Zwymiaruj przestrze pomidzy zewntrzn powierzchni lewej pionowej ciany oraz osi i zablokuj wymiar. 29 Zwymiaruj przestrze pomidzy zewntrzn powierzchni grnej poziomej ciany oraz osi i zablokuj wymiar. Dodawanie sufitu 30 W Przegldarce projektu w polu Rzuty stropu kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia. 31 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz Sufit. 32 W polu Lista typw wybierz typ Compound Ceiling : 600 x 600 mm Grid. 33 Kliknij nowo utworzone ciany, aby umieci w tym pomieszczeniu sufit.

34 Nacinij klawisz ESC, aby opuci tryb tworzenia sufitu. 35 Zablokuj wszystkie linie sufitu i wyrwnaj je do wewntrznych lic cian. (Trzymaj nacinity klawisz TAB, aby przed wybraniem podwietli lini sufitu lub lico ciany).

118 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

36 Nacinij dwukrotnie klawisz ESC. 37 W Przegldarce projektu, w polu Przekroje (Przekrj budynku) kliknij dwukrotnie opcj Obszar wywietlania przekroju. 38 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy. Naley zauway, e ciany rozcigaj si a do podogi. Nastpnie zostan one zmodyfikowane tak, aby stay si cianami dziaowymi.

Tworzenie ciany dziaowej 39 W Przegldarce projektu w polu Rzuty stropu kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia. 40 Ustaw wskanik myszy na cianie, naciskaj klawisz TAB, a zaznaczony zostanie cig cian i kliknij, aby wybra te ciany. 41 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

42 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Wizania dla opcji Odsunicie podstawy wprowad warto 2700 mm i kliknij przycisk OK. 43 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 44 Nacinij klawisz TAB, aby podwietli sufit. Kliknij, aby go zaznaczy, a nastpnie kliknij przycisk (Waciwoci elementu). 45 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Wizania dla opcji Odsunicie wysokoci od poziomu, wprowad warto 2700 mm i kliknij przycisk OK. 46 Nacinij klawisz ESC. 47 W Przegldarce projektu, w polu Przekroje kliknij dwukrotnie opcj Obszar wywietlania przekroju.

Tworzenie sufitu podwieszanego | 119

48 Docz ciany do podogi poziomu o nazwie 02 Poziom:

Wybierz jedn pionow cian znajdujc si ponad sufitem, naciskaj klawisz TAB, a zaznaczony zostanie cig cian i kliknij, aby wybra te ciany. Na pasku opcji dla opcji Gra/Podstawa wybierz polecenie Docz. Wybierz podog poziomu o nazwie 02 Poziom i nacinij klawisz ESC.

ciany s doczone do podogi poziomu o nazwie 02 Poziom.

49 W Przegldarce projektu w polu Rzuty stropu kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia. Wywietlanie konstrukcji sufitu

50 Wybierz sufit i kliknij przycisk

51 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Typ kliknij przycisk Edycja/Nowy. 52 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Budowa dla opcji Konstrukcja kliknij przycisk Edycja. 53 W oknie dialogowym Edycja zespou wywietl konstrukcj sufitu.

120 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

54 Kliknij przycisk OK. 55 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Anuluj. 56 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Anuluj. Obracanie osi sufitu 57 Wybierz rodkow o sufitu. 58 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Obr).

59 Przesu wskanik myszy w kierunku lewego grnego rogu osi.

60 Kliknij, wprowad warto 45 i nacinij klawisz ENTER.

Tworzenie sufitu podwieszanego | 121

61 Nacinij klawisz ESC.

62 Wybierz i przecigaj przektn rodkow o, a poczy ona rogi osi sufitu.

Wywietlanie budynku w widoku 3D z cieniami 63 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku.

122 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

64 Na pasku sterowania widoku kliknij opcj Wcz cieniowanie.

65 Na pasku sterowania widoku kliknij opcj Wycz cieniowanie. 66 Mona rwnie przekopiowa sufit podwieszany do innych poziomw budynku. UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 67 Przejd do nastpnego wiczenia - Tworzenie wielopoziomowych schodw na stronie 123.

Tworzenie wielopoziomowych schodw


W tym wiczeniu utworzone zostan wielopoziomowe schody oraz klatka schodowa biegnca przez poziomy budynku. Naley utworzy bieg schodw oraz klatk schodow na poziomie o nazwie 01 Poziom wejcia, a nastpnie przekopiowa je do poziomu o nazwie 05 Poziom. Nastpnie naley wyci otwr w podogach na kadej kondygnacji.

Tworzenie wielopoziomowych schodw | 123

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_add_stair.rvt.

Tworzenie schodw 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia. 3 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Wska linie), a nastpnie w polu Odsunicie wprowad warto 1500 mm.

4 Narysuj 2 paszczyzny odniesienia, ktre bd suy do umieszczania biegw schodw: Przesu wskanik myszy nad o C i kliknij, aby po lewej stronie utworzy paszczyzn odniesienia. Przesu wskanik myszy nad o B i kliknij, aby po prawej stronie utworzy paszczyzn odniesienia.

124 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 6 Wybierz lew paszczyzn odniesienia i przecignij koce modelu tak, aby paszczyzna odniesienia bya widoczna tylko midzy liniami osi 2 i 3. Zostan utworzone schody w obszarze midzy liniami osi B, C, 2 i 3. 7 Przy uyciu tej samej metody skr praw paszczyzn odniesienia.

8 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Schody. 9 Naszkicuj schody:


Wybierz dolny punkt kocowy prawej paszczyzny odniesienia. Przesuwaj wskanik myszy pionowo wzdu paszczyzny odniesienia, a w tekcie widocznym poniej biegu schodw liczba utworzonych podstopnic bdzie rwna liczbie podstopnic do utworzenia, wtedy okrel punkt do utworzenia pierwszego biegu schodw.

Tworzenie wielopoziomowych schodw | 125

Przesu wskanik poziomo w lewo i wybierz drug paszczyzn odniesienia. Przesu wskanik w d za koniec schodw i okrel punkt.

Wraz z ukoczonymi schodami wywietlany jest komunikat, e utworzono liczb podstopnic: 20 i do utworzenia pozostao 0 podstopnic. 10 Na pasku opcji kliknij opcj Zakocz szkic, aby utworzy schody wraz z porczami.

Narysuj ciany wok schodw. 11 Kliknij przycisk ciana na pasku projektu. 12 W polu Lista typw wybierz typ Basic Wall: Generic - 225mm Masonry. 13 Na pasku opcji:

Dla opcji Linia pooenia wybierz ustawienie Lico wewntrzne. Kliknij opcj (Prostokt).

14 Wok schodw narysuj ciany.

126 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

15 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk Wyrwnaj. 16 Przesu wskanik myszy ponad najwysz zewntrzn poziom krawd schodw i naciskaj klawisz TAB, a krawd schodw zostanie zaznaczona. Kliknij, aby wybra krawd. Upewnij si, e wybrane zostay schody, a nie porcz. 17 Wybierz wewntrzn powierzchni najwyszej poziomej ciany i zablokuj wyrwnanie. 18 W ten sam sposb wyrwnaj 2 boczne pionowe krawdzie schodw z 2 pionowymi cianami i zablokuj wyrwnania.

19 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar. 20 Zwymiaruj odlego od dolnej czci schodw do wewntrznej powierzchni poziomej dolnej ciany:

Na pasku opcji dla opcji Preferuj wybierz ustawienie Lica cian. Wybierz doln cz schodw. Wybierz wewntrzn powierzchni ciany i okrel punkt z dala od ciany. Kliknij przycisk Zmie. Wybierz cian i warto wymiaru, wprowad warto 1200 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. Zablokuj wymiar.

Tworzenie wielopoziomowych schodw | 127

21 Wybierz wymiar i nacinij klawisz DELETE. Wywietlone zostanie ostrzeenie, poniewa wymiar jest powizany. 22 Kliknij przycisk OK, aby usun wymiar i pozostawi schody powizane ze cian. 23 Wybierz schody i przecignij je w lewo, aby sprawdzi ich wizanie ze cian. Schody i ciana przesuwaj si w lewo. 24 Na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk Dodawanie drzwi do klatki schodowej 26 Kliknij przycisk Drzwi na pasku projektu. 27 W polu Lista typw wybierz typ M_Single-Flush: 0915 x 2134 mm. 28 Wyczy pole wyboru Etykieta w miejscu umieszczenia na pasku opcji. 29 Wybierz praw stron niszej poziomej ciany, na ktrej bd wstawione drzwi. PORADA Aby zmieni kierunek otwierania drzwi, przed wstawieniem ich nacinij klawisz SPACJA. (Cofnij).

25 Trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz obydwie paszczyzny odniesienia i nacinij klawisz DELETE.

128 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Rozciganie na ca wysoko budynku

31 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz wszystkie cztery ciany i kliknij przycisk elementu). 32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

(Waciwoci

W polu Wizania dla opcji Wizanie podstawy wybierz ustawienie 00 Fundament. Sprawd, czy dla opcji Wizanie gry wybrane jest ustawienie Do poziomu: 05 Ogrd dachowy. Kliknij przycisk OK.

33 Zaznacz schody i kliknij przycisk


(Waciwoci elementu).

34 W oknie dialogowym Waciwoci elementu: W polu Wizania dla opcji Grny poziom klatki schodowej wybierz ustawienie 05 Ogrd na dachu. Kliknij przycisk OK.

35 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 36 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D). (SteeringWheels).

37 Nacinij i przytrzymaj przycisk Orbita, a nastpnie przesu wskanik myszy, aby obrci model budynku. ciany i schody biegn na caej wysokoci budynku, ale po wczeniu widoku grnego poziomu budynku wida, e porcze schodw przechodz przez podogi. Aby dostosowa schody wielopoziomowe, naley wyci otwr w budynku.

38 Nacinij klawisz ESC, aby zamkn menu SteeringWheels. Tworzenie otworu szybu 39 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 40 Powiksz schody. 41 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz Otwr Otwr szybu. 42 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk Kliknij opcj

(Rysuj). (Prostokt).

43 Wok schodw narysuj prostoktny otwr szybu. 44 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk Wyrwnaj. 45 Wyrwnaj grn poziom lini szkicu szybu z grn poziom wewntrzne lico ciany i zablokuj wyrwnanie.

Tworzenie wielopoziomowych schodw | 129

46 Wyrwnaj 2 pionowe linie szkicu szybu z wewntrzn powierzchni 2 pionowych cian i zablokuj wyrwnania. 47 Wyrwnaj doln poziom lini szkicu szybu ze stopnic schodw i zablokuj wyrwnanie.

48 Kliknij opcj Zakocz szkic, aby zakoczy szyb. Kopiowanie drzwi do wielu poziomw 49 Wybierz drzwi. 50 Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka. 51 Kliknij menu Edycja Wklej wyrwnane Wybierz poziomy wg nazwy. 52 W oknie dialogowym Wybierz poziomy wybierz poziomy od 02 Poziom do 05 Ogrd na dachu, a nastpnie kliknij przycisk OK. Wywietlanie szybu i schodw

53 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D). (SteeringWheels) i obr budynek, aby

54 W razie potrzeby na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk wywietli dach. Patrzc na szczyt budynku, wida, e szyb nie wycina otworu.

55 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia.

130 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

56 Zaznacz szyb i kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

57 W oknie dialogowym Waciwoci elementu: W polu Wizania dla opcji Odsunicie podstawy wprowad warto 300 mm. Otwr dla szybu zostanie wycity w kadym poziomie, z ktrym zetknie si szyb. Odsuwajc podstaw, zapobiega si przeciciu podogi poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia. Dla opcji Wizanie gry wybierz ustawienie Do poziomu: 06 Dach i kliknij przycisk OK.

58 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 59 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 60 Obr budynek, aby widzie otwr szybu.

(Domylny widok 3D). (SteeringWheels).

61 Kliknij menu Widok Zorientuj Poudniowy zachd. UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 62 Przejd do nastpnego wiczenia - Tworzenie ciany o zmiennej wysokoci na stronie 131.

Tworzenie ciany o zmiennej wysokoci


W tym wiczeniu utworzona zostanie ciana na poziomie o nazwie 05 Ogrd na dachu. Uytkownik zapozna si ze sposobami uzyskiwania dostpu do profilu i modyfikowania go oraz zmieniania wysokoci ciany, co umoliwia utworzenie ciany dekoracyjnej wyszej ni poziom 06 Dach.

Tworzenie ciany o zmiennej wysokoci | 131

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_wall_profile.rvt.

Dodawanie podstawowej ciany do poziomu 05 Ogrd na dachu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 05 Ogrd na dachu. 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij widok, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci widoku. 3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Grafika dla opcji Podrys wybierz poziom 06 Dach i kliknij przycisk OK.

4 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj ciana.

132 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

5 W polu Lista typw wybierz typ Basic Wall: Generic - 225mm Masonry. 6 Narysuj cian nad krawdzi dachu widoczn w podrysie. Precyzja pooenia nie jest wana. cian naley narysowa od lewej strony do prawej, aby umoliwi ustawienie jej po waciwej stronie linii osi 3.

7 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Wyrwnaj).

8 Wybierz podog znajdujc si po prawej stronie ciany, a nastpnie wybierz praw powierzchni ciany. 9 Kliknij wywietlon kdk, aby powiza 2 elementy.

Modyfikowanie profilu ciany 10 Wybierz cian, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Edycja profilu. 11 W oknie dialogowym Przejd do widoku wybierz opcj Elewacja: Poudniowa, a nastpnie kliknij opcj Otwrz widok. 12 Powiksz obszar w prawym grnym rogu midzy liniami osi C i E. 13 Wska grn lini szkicu dla ciany.

14 Wybierz warto wymiaru pionowego 3750 mm, a nastpnie wprowad 9750 i nacinij klawisz ENTER. 15 W oknie dialogowym bdu kliknij przycisk Usu wizania. 16 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 17 Na pasku opcji kliknij przycisk , a nastpnie (uk zaokrglenia).

Tworzenie ciany o zmiennej wysokoci | 133

18 W prawym grnym roku profilu wska punkt profilu po lewej stronie tego rogu, wska punkt na pionowej linii szkicu poniej tego rogu, a nastpnie wska trzeci punkt w tym rogu, aby utworzy zaokrglony rg, tak jak pokazano na rysunku:

19 Na pasku opcji kliknij narzdzie

, a nastpnie

(Okrg).

20 Narysuj okrg o promieniu 1200 mm bezporednio pod ukiem zaokrglenia, tak jak pokazano na rysunku:

21 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

22 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}. 23 Kliknij menu Widok Zorientuj Pnocny zachd.

134 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 24 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie elementw i komponentw otoczenia na stronie 135.

Dodawanie elementw i komponentw otoczenia


W tym wiczeniu na poziomie 05 Ogrd dachowy zostan wstawione gazony tworzce ogrd na dachu; po dwch stronach budynku utworzony zostanie chodnik; ludzie zostan ustawieni na chodniku, obok niego umieszczony bdzie samochd. Pokazano take, jak umieszcza i dopasowywa te elementy w widokach projektu.

Dodawanie elementw i komponentw otoczenia | 135

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_host.rvt.

Tworzenie ogrodu na dachu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 05 Ogrd na dachu. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Komponent. 3 W polu Lista typw wybierz typ Planter : 1220 x 1220. 4 Dodaj 3 gazony po wewntrznej stronie podogi i linii osi 5, pomidzy liniami osi C i D, tak jak pokazano na rysunku. PORADA Po wstawieniu pierwszego gazonu umie na nim wskanik myszy i przesu go w prawo, aby wywietli niebiesk kreskowan lini uatwiajc umieszczenie kolejnego gazonu.

5 Na karcie Podstawy kliknij opcj Komponent. 6 W polu Lista typw wybierz typ M_RPC Tree - Deciduous : Japanese Cherry - 4.5 Meters. 7 Kliknij, aby w rodkach gazonw wstawi drzewa, a nastpnie nacinij dwa razy klawisz ESC.

136 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

8 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

9 Kliknij opcj ViewCube lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj go, a nastpnie przesu wskanik myszy, aby obrci widok w kierunku poudniowo-zachodnim, tak jak pokazano na rysunku. Po wywietleniu dachu wida, e drzewa wstawione w gazonach wystaj przez dach.

10 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 05 Ogrd na dachu. 11 Wybierz jedno drzewo, a na pasku opcji kliknij przycisk 13 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 14 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Japanese Cherry 1,5 metra i kliknij przycisk OK. 15 W oknie dialogowym Waciwoci typu, na karcie Wymiary, w polu Wysoko wprowad warto 1500 mm. 16 Kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie kliknij dwa razy przycisk OK. 17 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz dwa pozostae drzewa, a nastpnie w polu Lista typw wybierz M_RPC Tree - Deciduous : Japanese Cherry 1,5 metra. 18 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}. Drzewa ju nie wystaj przez dach. (Waciwoci elementu).

12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Typ kliknij przycisk Edycja/Nowy.

Tworzenie chodniku przed budynkiem 19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 01 Poziom wejcia. 20 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Strop. 21 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 22 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wprowad warto 2400 mm.

23 Przesu wskanik myszy na lini osi 5 pomidzy liniami osi A i B.

Dodawanie elementw i komponentw otoczenia | 137

24 Naciskaj klawisz TAB, a linia odsunita o 2400 mm znajdujca si poniej linii osi 5 zostanie wywietlona pomidzy liniami osi A i B. Kliknij, aby wstawi lini.

25 W ten sam sposb naszkicuj lini pomidzy liniami osi 4 i 5.

26 Na pasku opcji dla opcji Odsunicie wprowad warto 0 mm. 27 Wybierz doln poziom lini podogi i kliknij, aby j naszkicowa. 28 Wybierz praw pionow lini podogi i kliknij, aby j naszkicowa.

29 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Rysuj).

30 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru acuch.

138 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

31 Wybierz grny punkt kocowy prawej pionowej linii, przesu wskanik w prawo o okoo 1200mm i kliknij, aby zakoczy lini.

32 Nacinij klawisz ESC. 33 Wybierz lewy punkt kocowy linii znajdujcej si pomidzy liniami osi A oraz B i przesu wskanik w gr o 900 mm, a nastpnie kliknij, aby zakoczy lini.

34 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Przytnij/Wydu).

35 Wybierz narysowan lini, a nastpnie wybierz lini, ktra zostaa naszkicowana wzdu poziomej dolnej linii podogi. 36 Wybierz lini znajdujc si pomidzy liniami osi A i B, a nastpnie wybierz lini naszkicowan pomidzy liniami osi 4 i 5. 37 Wybierz lini naszkicowan pomidzy liniami osi 4 i 5, a nastpnie wybierz poziom lini znajdujc si w pobliu linii osi 1.

38 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Dodawanie elementw i komponentw otoczenia | 139

Wywietlony zostanie ukoczony chodnik.

Nastpnie utwrz nowy typ dla elementu chodnik, poniewa jest to teraz element podogi. 39 Wybierz chodnik i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

40 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Typ kliknij przycisk Edycja/Nowy. 41 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 42 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Chodnik. 43 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 44 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wizania dla opcji Odsunicie wysokoci od poziomu wprowad warto -250 mm. 45 Kliknij przycisk OK. Umieszczanie 2 postaci na chodniku 46 Powiksz prawy dolny rg chodnika. 47 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Komponent. 48 W polu Lista typw wybierz typ M_RPC Male: Alex. 49 Na pasku opcji wybierz przycisk Obr po umieszczeniu. 50 Kliknij, aby na chodniku w pobliu supa E5 umieci Aleksa. W rzucie postacie ludzi w technologii RPC s przedstawiane jako ksztaty ezkowe. Ostry koniec ksztatu ezkowego wskazuje kierunek patrzenia osoby. Elementy zastpcze w technologii RPC s wywietlane wycznie w widokach 2D i 3D. Po renderowaniu obrazu staje si fotorealistyczny. 51 Przesu wskanik myszy, aby wykona obrt o okoo 150 stopni, a nastpnie kliknij tak, aby osoba skierowana bya w kierunku supa, tak jak pokazano na rysunku.

140 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

UWAGA W razie potrzeby mona uy narzdzia Obr, aby dokadniej dopasowa pooenie elementu. 52 W polu Lista typw wybierz typ M_RPC Female: Cathy i kliknij, aby umieci j na chodniku. 53 Przesu wskanik myszy, wykonujc obrt o okoo 30 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazwek zegara, a nastpnie kliknij, aby umieci Cathy tak, aby bya skierowana w kierunku Alexa.

54 W polu Lista typw wybierz typ M_RPC Beetle. 55 Naciskaj klawisz spacja, aby obrci samochd w przeciwn stron ni Alexa i ustaw go przy chodniku za Alexem. 56 Nacinij dwukrotnie klawisz ESC. 57 Na pasku projektu na karcie Widok kliknij przycisk Kamera i umie kamer w rogu sceny, tak jak pokazano na rysunku.

58 W widoku kamery (Widok 3D 1) wybierz samochd i kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

Dodawanie elementw i komponentw otoczenia | 141

59 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Wizania dla opcji Odsunicie wprowad warto -300 mm i kliknij przycisk OK. 60 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie opcj Zachodnia. 61 Powiksz obszar, na ktrym znajduj si Alex i Cathy. Nastpnie zaznacz chodnik jako obiekt nadrzdny dla komponentw RPC Alex i Cathy. Po wybraniu elementu nadrzdnego komponentu naley si upewni, e komponenty pozostan na tej samej paszczynie co element nadrzdny. Wybieranie obiektw nadrzdnych dla komponentw RPC 62 Wybierz Cathy, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Wska obiekt nadrzdny. 63 Kliknij chodnik. 64 Wybierz Alexa, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Wska obiekt nadrzdny. 65 Kliknij chodnik. Jeli zmieni si wysoko chodnika, Alex i Cathy dostosuj si do zmian.

66 W ten sam sposb wska chodnik jako obiekt nadrzdny samochodu. Wywietlanie frontu budynku 67 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Do budynku.

142 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 68 Przejd do nastpnego wiczenia - Dodawanie szybu technicznego do projektu budynku na stronie 143.

Dodawanie szybu technicznego do projektu budynku


W tym wiczeniu wielopoziomowe schody i klatka schodowa utworzone w poprzednim wiczeniu zostan usunite i zastpione szybem technicznym.

Szyb techniczny znajduje si w pliku zewntrznym wstawianym do biecego projektu w postaci grupy. Po umieszczeniu szybu technicznego grupa elementw zostanie rozbita w projekcie.

Dodawanie szybu technicznego do projektu budynku | 143

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_add_service_core.rvt.

Usuwanie klatki schodowej z modelu budynku 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 05 Ogrd na dachu. 2 Powiksz klatk schodow. 3 Zaznacz ca klatk schodow wraz ze schodami, cianami i otworem szybu.

4 Nacinij klawisz DELETE. 5 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 6 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D). (SteeringWheels) i obr budynek za pomoc opcji Orbita.

Z budynku zostaa usunita ju klatka schodowa. Usunicie klatki schodowej z poziomu 05 Ogrd dachowy powoduje usunicie caej klatki schodowej.

144 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Dodawanie szybu technicznego jako grupy 7 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj plik jako grup. 8 W lewej czci okna dialogowego Wczytaj plik jako grup kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_core.rvt. 9 W oknie dialogowym Powiel typy kliknij przycisk OK. Zignoruj i zamknij wszystkie komunikaty ostrzegawcze, ktre pojawi podczas importowania pliku jako grupy. 10 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Grupy, a nastpnie Model i zwr uwag, e poczony plik zostaje umieszczony na licie. 11 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut 00 Fundament. Tworzenie wystpienia grupy 12 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy m_RRB_core, a nastpnie kliknij przycisk Utwrz wystpienie elementu. 13 Kliknij w obszarze rysunku, aby umieci wystpienie szybu technicznego midzy liniami osi B i D oraz 1 i 2, a nastpnie na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

14 W Przegldarce projektu, w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj 01 Poziom wejcia i powiksz poczony element.

Dodawanie szybu technicznego do projektu budynku | 145

Umieszczanie i wyrwnanie grupy

15 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk 16 Wyrwnaj szyb:


(Wyrwnaj).

Kliknij najwysz wewntrzn lini poziom podogi. Kliknij zewntrzn powierzchni najwyszej poziomej ciany szybu.

Kliknij lini osi C. Nacinij klawisz TAB, aby wybra cian midzy dwoma grnymi pomieszczeniami, a nastpnie kliknij, aby wyrwna rodek.

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 18 Wybierz szyb i na pasku opcji kliknij przycisk Rozbij grup. UWAGA Ten etap nie jest wymagany i nie zaleca si go, jeli w grupie znajduje si wicej ni jedno wystpienie grupy lub jeli ukad grupy ulegnie prawdopodobnie zmianie. 19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 21 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk grup (widok z gry). (Domylny widok 3D). (SteeringWheels) i obr budynek, aby wywietli wstawion

146 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

Otwory szybu zostay wstawione jako cz geometrii grupy i tworzone s automatycznie po umieszczeniu grupy.

UWAGA Projekt mona zapisa i zamkn lub zamkn bez zapisywania. 22 Przejd do nastpnego wiczenia - Zmienianie podogi i dodawanie porczy na stronie 147.

Zmienianie podogi i dodawanie porczy


W tym wiczeniu na poziomie o nazwie 02 Poziom wycita zostanie cz podogi budynku. Po wprowadzeniu modyfikacji wok czterech krawdzi podogi dodane zostan szklane porcze.

Typ porczy naley przekopiowa z innego projektu, z rodziny porczy. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W oknie dialogowym otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_RRB_modify_floor_add_railings_.rvt.

Zmienianie podogi i dodawanie porczy | 147

Otwieranie innego projektu i wywietlanie renderingu holu budynku 1 Kliknij menu Plik Otwrz. 2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Conference.rvt. 3 W projekcie o nazwie Conference w Przegldarce projektu rozwi opcj Renderingi i kliknij dwukrotnie opcj Lounge Perspective. Wywietlony zostanie rendering. W tle wida szklane porcze. Wanie te porcze zostan dodane do modelu.

Kopiowanie typw porczy do projektu budynku sklepowego 4 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rodziny i Porcze. 5 Rozwi opcj Porcz, nacinij i przytrzymaj klawisz CTRL, a nastpnie wybierz opcje Glass, Handrail only i Parapet. 6 Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka. 7 Kliknij menu Okno m_RRB_modify_floor_add_railings.rvt. 8 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie rzut poziomu o nazwie 02 Poziom. 9 Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka. 10 W oknie dialogowym Powiel typy kliknij przycisk OK. 11 Zamknij okno dialogowe z ostrzeeniem. Modyfikowanie podogi poziomu o nazwie 02 Poziom 12 Wybierz podog, a nastpnie kliknij przycisk Edycja na pasku opcji. Wywietlony zostanie szkic podogi. 13 Na pasku narzdzi kliknij przycisk (Podziel).

14 Wybierz poziom doln podog znajdujc si w odlegoci 700 mm na lewo od linii osi C i kliknij, aby podzieli podog.

148 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 16 Wybierz lewy punkt kocowy podogi, gdzie zostanie ona podzielona i przecignij go w lewo, a przetnie on lini osi B. 17 Wybierz prawy punkt kocowy podogi, gdzie zostanie ona podzielona i przecignij go w prawo, a przetnie on lini osi D.

18 Na pasku projektu kliknij opcj Linie, a nastpnie na pasku opcji sprawd, czy nie jest zaznaczona opcja acuch. 19 Wybierz lewy punkt kocowy podogi, przesuwaj wskanik myszy pionowo, a dugo linii bdzie wynosi 1500 mm i kliknij, aby j wstawi. 20 Kliknij, aby utworzy lini od punktu kocowego naszkicowanej wanie linii, przesu wskanik myszy poziomo w prawo o 1500 mm i kliknij, aby narysowa nastpn lini.

21 Po prawej stronie szkicu podogi naszkicuj takie same linie w przeciwnym kierunku.

22 Wybierz punkt kocowy naszkicowanej prawej poziomej linii, przesu wskanik pionowo o 1500 mm i kliknij, aby narysowa nastpn lini. 23 Zakocz szkic, tak jak pokazano na rysunku.

24 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Wyrwnaj).

25 Wybierz lini osi B i lew pionow lini szkicu biegnc wzdu linii osi B, a nastpnie kliknij kdk, aby zablokowa wyrwnanie.

Zmienianie podogi i dodawanie porczy | 149

26 Wybierz lini osi D i praw pionow lini szkicu biegnc wzdu linii osi D, a nastpnie kliknij kdk, aby zablokowa wyrwnanie.

27 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Wyrwnaj).

28 Wyrwnaj poziome linie szkicu wzgldem siebie, tak jak pokazano na rysunku i zablokuj wyrwnanie.

29 Na pasku projektu kliknij opcj Wymiar i zwymiaruj linie szkicu podogi, tak jak pokazano na rysunku. Zablokuj wymiary.

30 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 31 W oknie dialogowym Revit kliknij przycisk Tak, aby grne czci cian poziomu o nazwie 01 Poziom wejcia doczy do dolnej czci podogi poziomu o nazwie 02 Poziom. Dodawanie porczy wok podogi 32 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij opcj Porcz. 33 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci porczy. 34 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Typ wybierz ustawienie Glass i kliknij przycisk OK. To jest typ porczy skopiowany z projektu Conference.rvt. 35 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji odsunicie wprowad warto 100 mm.

36 Wybierz linie podogi, wewntrz ktrych naszkicowane zostan porcze, tak jak pokazano na rysunku.

150 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

37 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 38 Zwymiaruj szkic porczy do krawdzi podogi i zablokuj wymiar.

39 Kliknij narzdzie Zakocz szkic. Wywietlanie podogi i porczy 40 Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. 41 Ustaw kamer i cel kamery, tak jak pokazano na rysunku.

Zmienianie podogi i dodawanie porczy | 151

Wywietlony zostanie nowy widok 3D wntrza pitra 02 Poziom. Widoczna jest dodana porcz.

42 Na pasku kontroli widoku:

Kliknij przycisk Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. Kliknij przycisk (Ukryj zakres przycicia), aby ukry ramk wywietlan wok widoku.

152 | Rozdzia 3 Tworzenie modelu informacji o budynku

43 Zamknij wszystkie rysunki projektu.

Zmienianie podogi i dodawanie porczy | 153

154

Dokumentowanie projektw

W tej sekcji wicze uytkownik zapozna si z tworzeniem dokumentacji budowy w programie Revit Architecture 2009. Skadamy podzikowanie majcej siedzib w Kansas City firmie BNIM Architects za udostpnienie danych projektu remontu Freighthouse Flats. Projekt ten zosta wykorzystany w plikach szkoleniowych w tej sekcji. Projekt Freighthouse Flats realizowany jest w znanej dzielnicy Crossroads Arts w Kansas City. Dotyczy on adaptacji historycznego trjkondygnacjnego budynku magazynu na mieszkania o wysokim standardzie. Zadanie firmy BNIM Architects polegao na przeksztaceniu istniejcego budynku w blok mieszkalny (liczba mieszka: 22), charakteryzowany przez: betonowe stropy, wysokie sufity, balkony oraz ogrd na dachu. W ramach prac nad historycznym budynkiem spodziewana jest ulga podatkowa; szkielet budynku ma zosta zachowany i odrestaurowany. Zmodernizowane zostan dodatkowa czwarta kondygnacja oraz wspczesna fasada budynku od pnocy. Ma to na celu dobudowanie apartamentu na ostatnim pitrze, schodw przeciwpoarowych i balkonw w mieszkaniach na drugim i trzecim pitrze.

UWAGA W projekcie budynku dokonano nieznacznych modyfikacji dla celw szkoleniowych.

155

156

Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

W tym wiczeniu pokazano, jak rozpocz tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej projektu Freighthouse Flats. Nauczysz si:

Tworzy nowe widoki projektu, takie jak rzut, elewacja, przekrj i widoki szczegu Zmienia wygld etykiet i innych opisw na rzutach Ustawia widoczno i kontrolki grafiki w widokach w celu uzyskania rnych efektw prezentacji Tworzy arkusze projektw zawierajce widoki projektu

Tworzenie widokw
W tej lekcji opisano, jak tworzy widoki w modelu budynku. Dowiesz si, jak tworzy nowe widoki na podstawie istniejcych widokw, jak tworzy widoki przekroju i elewacji oraz jak tworzy widoki na podstawie odwoa umieszczanych w innych widokach.

Powielanie widokw rzutu


W tym wiczeniu utworzysz nowe widoki rzutu modelu budynku, kopiujc istniejce widoki, a nastpnie modyfikujc skopiowane widoki. Naley powieli rzuty poziomu 1 i poziomu 2, aby utworzy rzuty mebli poziomu 1 i poziomu 2. Naley take powieli rzut otoczenia projektu, aby utworzy rzut ssiedztwa.

157

Rzut mebli poziomu 1 utworzony z rzutu poziomu 1

Rzut ssiedztwa utworzony na podstawie rzutu otoczenia

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Views.rvt.

158 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Powielanie rzutu poziomu 1 w celu utworzenia rzutu mebli poziomu 1 1 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Rzuty i prawym przyciskiem myszy kliknij Level 1 Powiel widok Powiel. 2 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia Level 1 Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Rzut mebli poziomu 1 i kliknij przycisk OK. 4 W Przegldarce projektu kliknij dwukrotnie opcj Rzut mebli poziomu 1.

Uycie alternatywnej metody powielania widoku w celu utworzenia rzutu mebli poziomu 2 5 W oknie Przegldarki projektu w polu Rzuty wybierz Level 2. 6 Kliknij menu Widok Powiel widok Powiel. 7 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia Level 2 Zmie nazw. 8 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz Rzut mebli poziomu 2 i kliknij przycisk OK. 9 W Przegldarce projektu kliknij dwukrotnie opcj Rzut mebli poziomu 2.

Powielanie widokw rzutu | 159

Powielanie widoku i zmiana skali 10 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Site Powiel widok Powiel. 11 W polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia Site Zmie nazw. 12 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Rzut ssiedztwa i kliknij przycisk OK. 13 W Przegldarce projektu kliknij dwukrotnie opcj Rzut ssiedztwa.

14 Na pasku kontroli widoku kliknij biec skal, a nastpnie kliknij warto 1: 1000. Nastpnie ukryj znaczniki elewacji w widoku.

160 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

15 Wybierz tre poudniowego znacznika elewacji.

16 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Ukryj w widoku Kategori. Wszystkie znaczniki elewacji w rzucie zostay ukryte.

17 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 18 Zapisz plik jako Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Views_in_progress.rvt.

Tworzenie widokw elewacji i przekroju


W tym wiczeniu utworzysz dodatkowe widoki przekroju i elewacji modelu budynku.

Tworzenie widokw elewacji i przekroju | 161

Widok elewacji poudniowo-wschodniej

Widok przekroju

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Views_in_progress.rvt. Dodawanie znacznika elewacji do rzutu poziomu 1 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Elewacja. 3 Z Listy typw wybierz opcj Elewacja: Building Elevation. 4 Na pasku opcji dla narzdzia Skala wybierz warto 1:100. 5 Okrel punkt na rysunku naprzeciw ciany ktowej, aby umieci znacznik elewacji. UWAGA Znaczniki elewacji s kontekstowe, automatycznie nastpuje prba wyrwnania ich do pooenia rwnolegego wzgldem geometrii modelu.

162 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Modyfikowanie zakresu elewacji 6 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz symbol znacznika elewacji, ktry zosta wanie umieszczony. 7 Wybierz i przecignij grn poziom lini elewacji, tak aby wystawaa za lewy grny rg budynku.

8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Tworzenie widokw elewacji i przekroju | 163

Zmie nazw i zobacz now elewacj 9 W Przegldarce projektu w polu Elewacje (Elewacja budynku) kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Elevation 1-a Zmie nazw. 10 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz Poudniowo-wschodnia, a nastpnie kliknij przycisk OK. 11 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie elewacj o nazwie Poudniowo-wschodnia.

Rysowanie linii przekroju w rzucie poziomu 1 12 W Przegldarce projektu, pod opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Level 1. 13 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Przekrj. 14 Z Listy typw wybierz opcj Przekrj: Building Section. 15 Na pasku opcji dla narzdzia Skala wybierz warto 1:100. 16 Narysuj lini przekroju przez budynek:

Okrel punkt powyej grnej ciany budynku pomidzy liniami osi 2 i 3.

Przesu wskanik myszy w d i okrel punkt kocowy linii przekroju pomidzy punktami kocowymi linii osi 2 i 3.

164 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Modyfikowanie linii przekroju 17 Kliknij niebieskie strzaki znajdujce si poniej symbolu linii przekroju, aby odwrci kierunek, w ktrym wykonywany jest przekrj przez budynek.

18 Wybierz niebieskie trjktne uchwyty po lewej stronie zakresu przekroju i przesu je poza lew stron budynku.

Tworzenie widokw elewacji i przekroju | 165

19 Kliknij dwukrotnie niebieskie strzaki poniej symbolu koca przekroju, aby przecza pomidzy opcjami symbolu koca przekroju i doda symbol przekroju do punktu kocowego linii przekroju.

20 Dodaj uskok do linii przekroju:


Na pasku opcji kliknij narzdzie Podziel segment. Kliknij punkt rodkowy linii przekroju, przecignij j na praw stron (utrzymujc j poniej podziau), a przetnie ona schody, a nastpnie kliknij, aby j umieci.

166 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Wywietlanie nowego przekroju 22 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Przekroje (Przekrj budynku) i dwukrotnie kliknij opcj Przekrj 1. 23 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci: Niski redni.

24 Wybierz o siatki F, wybierz niebieski znak podziau, ktry jest wywietlany pod znacznikiem siatki, i przecignij za pomoc niebieskiego okrgego uchwytu do przecigania grny segment osi siatki F na prawo.

Tworzenie widokw elewacji i przekroju | 167

25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 26 Kliknij menu Plik Zapisz.

Tworzenie widokw odwoania


W tym wiczeniu utworzysz nowe widoki: powikszony widok rzutu schodw i widok szczegu. Aby utworzy kady z tych widokw, naley narysowa odwoanie wok geometrii w innym widoku, aby okreli zawarto kadego nowego widoku odwoania.
Odwoanie schodw w rzucie poziomu 1

168 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Uzyskany widok odwoania - powikszony rzut schodw

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Views_in_progress.rvt. Tworzenie odwoania rzutu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 3 Na Licie typw wybierz opcj Rzut. 4 Na pasku opcji dla narzdzia Skala wybierz warto 1:50. 5 Narysuj odwoanie wok duych schodw na rodku rzutu:

Kliknij, aby okreli punkt znajdujcy si na prawo nad schodami.

Przesu wskanik myszy na lewo pod schody, a nastpnie kliknij i okrel punkt, aby zakoczy odwoanie.

Tworzenie widokw odwoania | 169

6 Zmie odnonik odwoania:


Na pasku projektu kliknij opcj Zmie i wybierz obwiedni odwoania. Wybierz uchwyt na linii odniesienia, ktry znajduje si najbliej symbolu odwoania i przesu go na lew stron obwiedni odwoania.

Wybierz uchwyt rodkowy i przecignij go nieco w d, aby utworzy uskok w linii odniesienia.

170 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 8 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Odwoanie z Level 1 Zmie nazw. 9 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz Powikszony rzut schodw i kliknij przycisk OK. Otwrz widok odwoania 10 Kliknij dwukrotnie na nagwek odwoania. Zostanie wywietlony Powikszony rzut schodw

Tworzenie odwoania widoku szczegu 11 W Przegldarce projektu w polu Przekroje (Przekrj budynku) kliknij dwukrotnie opcj Przekrj 1. 12 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 13 Na Licie typw wybierz opcj Widok detalu: Detail. 14 Na pasku opcji dla narzdzia Skala wybierz warto 1:50. 15 Utwrz odwoanie:

Powiksz lewy grny naronik budynku i kliknij, aby okreli punkt na prawo nad okapem dachu.

Tworzenie widokw odwoania | 171

Przesu wskanik myszy w d po przektnej i kliknij, aby okreli punkt na lewo pod okapem dachu.

16 Zmie odnonik odwoania, tak jak pokazano na rysunku.

172 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

17 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widok detalu (Detale) i prawym przyciskiem myszy kliknij opcj Szczeg 0 Zmie nazw. 18 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz Szczeg okapu dachu i kliknij przycisk OK. Otwieranie widoku odwoania szczegu 19 W Przegldarce projektu w polu Widok detalu (Detale) kliknij dwukrotnie opcj Szczeg okapu dachu.

20 Kliknij menu Plik Zapisz.

Tworzenie widokw odwoania | 173

Modyfikowanie wygldu etykiety widoku


W tym wiczeniu zmienisz wygld etykiet w widoku, tak aby byy zgodne ze standardami biurowymi CAD. Naley zmieni wygld symbolu znaku przekroju, znacznikw elewacji oraz symbolu odwoania i obwiedni, ktre zostay umieszczone w poprzednich wiczeniach.
Istniejce symbol odwoania schodw i obwiednia

Zmodyfikowane symbol odwoania schodw i obwiednia

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Views_in_progress.rvt. Modyfikowanie symbolu znaku przekroju 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 2 Kliknij menu Plik Otwrz. 3 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, otwrz Metric\Families\Annotations, wybierz plik Custom-Section Head.rfa i kliknij przycisk Otwrz.

174 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Zostanie wywietlony nowy symbol znaku przekroju, ktry chcesz zastosowa do jednego z punktw kocowych linii przekroju.

4 Na pasku projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. 5 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz biecy projekt, odznacz wszystkie inne projekty, a nastpnie kliknij przycisk OK. Rodzina Symbol przekroju - niestandardowy zostaa wczytana do projektu i mona j zastosowa do linii przekroju. 6 Kliknij menu Ustawienia Etykiety widokw Etykiety przekrojw. 7 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 8 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Symbol przekroju - niestandardowy, Symbol koca przekroju - wypeniony i nacinij przycisk OK. 9 W oknie dialogowym Waciwoci typu w przypadku Symbolu przekroju wybierz Symbol przekroju niestandardowy: Symbol przekroju - otwarty i kliknij przycisk OK. 10 W rzucie wybierz lini przekroju i kliknij przycisk .

11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 12 W przypadku Etykiety przekroju wybierz Symbol przekroju - niestandardowy, Symbol koca przekroju wypeniony, a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk OK. Modyfikacja szerokoci linii przekroju i znaku przekroju 13 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw. 14 W oknie dialogowym Style obiektw kliknij kart Obiekty opisw. 15 W polu Kategoria przewi do opcji Linia przekroju. 16 Kliknij opcj Szeroko linii i wybierz warto 3. 17 W polu Kategoria przewi do opcji Znaczniki przekroju. 18 Kliknij opcj Szeroko linii i wybierz warto 2. 19 Kliknij przycisk OK. W rzucie zwr uwag na zaktualizowane znaki przekroju wywietlane w punktach kocowych linii przekroju.

Modyfikacja ksztatu i szerokoci znacznikw elewacji 20 Kliknij menu Ustawienia Etykiety widokw Etykiety elewacji. 21 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.

Modyfikowanie wygldu etykiety widoku | 175

22 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Kwadrat 12,5 mm i kliknij przycisk OK. 23 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Grafika:

Dla opcji Ksztat wybierz opcj Kwadrat. Dla opcji Szeroko linii wybierz 3. Dla opcji Wymiary Szeroko wpisz 12,5 mm. Kliknij przycisk OK.

24 Wybierz znacznik elewacji na rysunku i na pasku opcji kliknij przycisk 25 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.

26 W oknie dialogowym Waciwoci typu dla Etykiety elewacji wybierz opcj Kwadrat 12,5mm. 27 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. W rzucie zwr uwag na wywietlane kwadratowe znaczniki elewacji. Modyfikowanie symbolu odwoania 28 Kliknij menu Plik Otwrz. 29 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, otwrz Metric\Families\Annotations, wybierz plik Custom-Callout Head.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. Zostanie wywietlony nowy symbol odwoania, ktry chcesz zastosowa do odwoania.

30 Na pasku projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. 31 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw wybierz biecy projekt, odznacz wszystkie inne projekty, a nastpnie kliknij przycisk OK. 32 Kliknij menu Ustawienia Etykiety widokw Etykiety odwoa. 33 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 34 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Symbol odwoania - niestandardowy z promieniem naronika 6 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK. 35 W oknie dialogowym Waciwoci typu:

Dla Symbolu odwoania wybierz opcj Custom Callout Head: Callout Head. Dla Promienia naronika podaj warto 6 mm. Kliknij przycisk OK.

36 Na rysunku wybierz odwoanie i na pasku opcji kliknij przycisk

37 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 38 W oknie dialogowym Waciwoci typu dla opcji Etykieta odwoania wybierz Symbol odwoania niestandardowy z promieniem naronika 6 mm.

176 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

39 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 40 Nacinij klawisz ESC. W rzucie zostanie wywietlony niestandardowy symbol odwoania.

Modyfikowanie obwiedni odwoania 41 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw. 42 W oknie dialogowym Style obiektw kliknij kart Obiekty opisw. 43 W polu Kategoria przewi w d do opcji Obwiednia odwoania. 44 Kliknij opcj Szeroko linii i wybierz warto 7. 45 W przypadku Wzoru linii wybierz opcj Dash. 46 W polu Kategoria rozwi drzewo Obwiednia odwoania. 47 Wybierz opcj Linia odniesienia odwoania. 48 Kliknij opcj Szeroko linii i wybierz warto 4. 49 Kliknij przycisk OK. W rzucie zostanie wywietlona nowa obwiednia odwoania.

50 Kliknij menu Plik Zapisz.

Modyfikowanie wygldu etykiety widoku | 177

Ustawianie widocznoci i opcji grafiki w widokach


W tej lekcji pokazano, jak sterowa widocznoci i charakterystyk grafiki elementw w widokach. Nauczysz si tworzy szablony widokw, zakresy widoku, filtry, zakresy maskujce i nadpisania wizualne.

Tworzenie widoku szablonu


W tym wiczeniu utworzysz widoki prezentacji zawierajce elewacje budynku. Aby to osign, naley utworzy szablon widoku z okrelonymi ustawieniami widocznoci jakoci prezentacji i zastosowa go do wielu widokw elewacji. Szablony widoku umoliwiaj atwe przenoszenie ustawie widocznoci do wielu rysunkw.
Widok prezentacji

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Freighthouse_Flats-VG.rvt.

Ustawianie zakresu przycicia dla widoku 1 W Przegldarce projektu pod opcj Elewacje kliknij dwukrotnie opcj East.

2 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Poka zakres przycicia).

3 Wybierz zewntrzny zakres przycicia, ktry wywietlany jest wok widoku. Zakres przycicia jest wywietlany na czerwono i ma niebieskie trjktne uchwyty oraz znaki podziau.

4 Wybierz i przesu niebieskie trjktne uchwyty, aby zmieni wielko zakresu przycicia, tak jak pokazano na rysunku.

178 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

5 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Ukryj zakres przycicia).

6 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk Dopasuj do okna.

Tworzenie i stosowanie szablonu widoku do rysunku elewacji 7 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Poziom szczegowoci: Niski redni. 8 Kliknij menu Widok Widoczno/grafika. 9 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki w polu Widoczno odznacz opcj Elementy otoczenia. 10 Wybierz kart Kategorie opisw. 11 W polu Widoczno odznacz nastpujce opcje:

Odwoania Elewacje Osie Poziomy Przekroje

12 Kliknij przycisk OK.

Tworzenie widoku szablonu | 179

Odwoania, znaczniki elewacji, osie, poziomy i linie przekroju s ukryte w widoku.

13 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Wycz cieniowanie Wcz cieniowanie.

14 W Przegldarce projektu pod opcj Elewacje prawym przyciskiem myszy kliknij opcj East, a nastpnie kliknij przycisk Utwrz szablon widoku. 15 W oknie dialogowym Nowy szablon widoku wpisz Czarno-biaa prezentacja elewacji i kliknij przycisk OK. 16 W oknie dialogowym Szablony widokw kliknij przycisk OK. 17 W Przegldarce projektu pod opcj Elewacje dwukrotnie kliknij opcj North.

18 W Przegldarce projektu prawym przyciskiem myszy kliknij opcj North, a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj szablon widoku.

180 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

19 W oknie dialogowym Wybierz szablon widoku wybierz opcj Czarno-biaa prezentacja elewacji, kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie kliknij przycisk OK. 20 W ten sam sposb edytuj zakres przecicia tak, jak poprzednio. Na podstawie ustawie w szablonie widoku tworzony jest widok elewacji w jakoci prezentacji.

21 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 22 Zapisz plik jako Metric\m_Freighthouse_Flats-VG_in_progress.rvt.

Zakres widoku i zakresy rzutu


W tym wiczeniu zmienisz zakres widoku i utworzysz zakresy rzutu widoku, aby dopasowa wywietlanie elementw w rzucie okapu i dachu budynku. Naley wywietli zewntrzny taras dachu od Poziomu 4 w rzucie okapu i dachu oraz obszar zewntrzny na poudniowej stronie budynku, poniewa ta konstrukcja nie zostaa jeszcze udokumentowana w adnym z widokw. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-VG_in_progress.rvt. Dopasowanie zakresu widoku rzutu nadbudwki 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Penthouse.

Zakres widoku i zakresy rzutu | 181

2 W Przegldarce projektu wybierz opcj Penthouse, kliknij j prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci. 3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu na karcie Zakres dla opcji Zakres widoku kliknij przycisk Edycja. 4 W oknie dialogowym Zakres widoku:

Dla opcji D w menu Zakres gwny wybierz opcj Poziom poniej (Level 4). W menu Gboko widoku dla opcji Poziom wybierz opcj Poziom poniej (Level 4). Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

UWAGA W rzucie nadbudwki wywietlany jest teraz poziom poniej, co zapewnia dodatkowy kontekst widoku.

Dopasowanie zakresu widoku rzutu dachu 5 W oknie Przegldarki projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Roof Plan.

6 W Przegldarce projektu wybierz opcj Roof Plan, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci.

182 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

7 W oknie dialogowym Waciwoci elementu na karcie Zakres dla opcji Zakres widoku kliknij przycisk Edycja. 8 W oknie dialogowym Zakres widoku:

Dla opcji D w menu Zakres gwny wybierz opcj Level 4. Pod grup Gboko widoku dla opcji Poziom wybierz opcj Level 4. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Tworzenie zakresu rzutu w celu pokazania obszaru zewntrznego na pnocnej stronie budynku 9 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Region rzutu. UWAGA Opcja Region rzutu pozwala modyfikowa zakres widoku okrelonego obszaru zdefiniowanego poprzez granice zakresu rzutu. 10 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 11 Na pasku opcji kliknij przycisk 12 Naszkicuj zakres rzutu:

(Prostokt).

W lewym naroniku budynku wybierz lewy punkt kocowy ciany zewntrznej. Przesu wskanik myszy po przektnej i wybierz punkt kocowy linii osi pokazany poniej.

13 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci regionu. 14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu na karcie Zakres dla opcji Zakres widoku kliknij przycisk Edycja.

Zakres widoku i zakresy rzutu | 183

15 W oknie dialogowym Zakres widoku:


Dla opcji D w menu Zakres gwny wybierz opcj Nieograniczony. Pod grup Gboko widoku dla opcji Poziom wybierz opcj Nieograniczony. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

16 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

18 Kliknij menu Plik Zapisz.

Uywanie filtrw w celu sterowania widocznoci


W tym wiczeniu przejrzyj rysunek, aby upewni si, e ciany ogniotrwae s poprawnie umieszczone. Uyj filtru, aby szybko zastosowa zmiany wizualne cian na podstawie zdefiniowanych parametrw, w tym przypadku parametrw odpornoci ogniowej cian. Po zastosowaniu filtru ciany ogniotrwae s wywietlane w rzucie z penym czerwonym wypenieniem.

184 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-VG_in_progress.rvt. 1 W Przegldarce projektu, pod opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Level 1. 2 Kliknij menu Widok Widoczno/grafika. 3 W oknie dialogowym Widoczno/grafika kliknij kart Filtry. 4 Na dole okna dialogowego Widoczno/grafika kliknij przycisk Edycja/Nowy. 5 W oknie dialogowym Filtry w polu Filtry kliknij przycisk (Nowy).

6 W oknie dialogowym Nazwa filtru wpisz ciany sklasyfikowane i nacinij przycisk OK. 7 W oknie dialogowym Filtry w polu Kategorie wybierz opcj ciany. 8 Dla opcji Reguy filtru:

Dla reguy Filtr wedug wybierz opcj Odporno ogniowa. Zaznacz zawarto. Wprowad Hr.

9 Kliknij przycisk OK. 10 Na karcie Filtr kliknij opcj Dodaj. 11 Wybierz opcj ciany sklasyfikowane i nacinij przycisk OK. 12 Na karcie Filtr dla opcji ciany sklasyfikowane w menu Rzutowanie/Powierzchnia kliknij opcj Nadpisz znajdujc si pod opcj Wzory. 13 W oknie dialogowym Grafiki wzoru wypenienia dla opcji Kolor kliknij opcj <Bez nadpisywania>. Naley klikn bieca warto koloru, aby otworzy okno dialogowe Kolor i zastosowa kolor. 14 W oknie dialogowym Kolor w polu Kolory podstawowe wybierz kolor czerwony i kliknij przycisk OK. 15 W oknie dialogowym Grafika wzoru wypenienia w przypadku opcji Wzr wybierz Solid Fill. 16 Kliknij przycisk OK. 17 W ten sam sposb zastosuj nadpisanie penym czerwonym wypenieniem do opcji Wzory przycicia. 18 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij przycisk OK.

Uywanie filtrw w celu sterowania widocznoci | 185

19 Usu filtr:

Kliknij menu Widok Widoczno/grafika. Na karcie Filtry w oknie dialogowym Grafika widocznoci kliknij przycisk Usu, a nastpnie kliknij przycisk OK.

ciany ogniotrwae s wywietlane bez penego czerwonego wypenienia. Filtr ciany sklasyfikowane mona ponownie zastosowa do rysunku w dowolnym momencie, ale nadpisania zwizane z tym filtrem take naley ponownie zastosowa. 20 Kliknij menu Plik Zapisz.

Fragmenty maskujce widoku


W tym wiczeniu przesonisz geometri we fragmentach widoku. Aby to osign, naley uy zakresw maskujcych szkicowanych ponad obszarami, ktre maj zosta ukryte.

186 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Zakresy maskujce szkicowane ponad grnymi naronikami widoku

Widok rzutu jednostki z maskowanymi grnymi naronikami

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-VG_in_progress.rvt. 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy Level 1 Powiel widok Powiel. 2 Wybierz opcj Kopia Level 1, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Unit 18 Plan Level 1 i kliknij przycisk OK. 4 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk Poka zakres przycicia.

Fragmenty maskujce widoku | 187

5 W menu Widok kliknij opcj Powiksz/Pomniejsz Dopasuj do okna. 6 Zmie zakres przycicia, aby uzyska podany widok po lewej stronie u dou, tak jak pokazano na rysunku.

7 W menu Widok kliknij opcj Powiksz/Pomniejsz Dopasuj do okna. 8 Wybierz zakres przycicia i dopasuj ponownie widok, aby by wywietlany w taki sposb, jak pokazano na rysunku.

9 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poka zakres przycicia Ukryj zakres przycicia. Uycie obszaru maskowania w celu ukrycia dodatkowej geometrii modelu, ktra nie musi by wywietlana 10 Na karcie Krelenie znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Obszar maskowania. 11 Na Licie typw wybierz opcj Linie niewidoczne. UWAGA W ten sposb okrela si typ linii dla obwdki obszaru maskowania.

12 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Prostokt).

13 Naszkicuj dwa obszary maskowania, tak jak pokazano na rysunku.

188 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

14 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 15 Wywietl rezultaty uzyskane dziki obszarom maskowania w rzucie.

16 Kliknij menu Plik Zapisz.

Fragmenty maskujce widoku | 189

Praca z nadpisaniami wizualnymi


W tym wiczeniu utworzysz rzut prezentacji jednej z jednostek mieszkalnych w rzucie poziomu 1 (Level 1) i zastosujesz rne nadpisania wizualne, aby przygotowa rzut do prezentacji. Utworzysz przekrj terenu dla cian oraz ukryjesz i zmodyfikujesz wywietlanie poszczeglnych elementw w rzucie prezentacji. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-VG_in_progress.rvt. 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy Unit 18 Plan - Level 1, a nastpnie kliknij opcj Powiel widok Powiel z uwzgldnieniem detali. UWAGA Opcja Powiel z uwzgldnieniem detali jest wybrana, zatem obszary maskowania zostaj zachowane w nowym widoku. 2 Wybierz opcj Kopia Unit 18 Plan Level 1, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij polecenie Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Presentation Unit 18 Plan Level 1, a nastpnie kliknij przycisk OK. 4 Na pasku kontroli widoku kliknij biec skal, a nastpnie kliknij warto 1: 50.

Tworzenie przekroju terenu dla cian 5 Wybierz ukon doln cian, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Nadpisz elementy graficzne w widoku Wedug kategorii. 6 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki w polu Widoczno wybierz opcj ciany. 7 Dla opcji Przekrojowe kliknij pole Wzory, a nastpnie kliknij przycisk Nadpisz. 8 W oknie dialogowym Grafika wzoru wypenienia, w sekcji Nadpisania wzorw, w parametrze Kolor kliknij opcj <Bez nadpisywania), aby zastosowa kolor. 9 Po lewej stronie okna dialogowego Kolor kliknij opcj czarny, a nastpnie kliknij przycisk OK. 10 W oknie dialogowym Grafika wzoru wypenienia dla opcji Wzr wybierz opcj Solid Fill.

190 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

11 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Ustawianie widocznoci i grafiki innych kategorii w widoku 12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 13 Kliknij menu Widok Widoczno/grafika. 14 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki w polu Widoczno odznacz opcj Stropy. 15 Wybierz kart Kategorie opisw. 16 W polu Widoczno odznacz opcj Osie i kliknij przycisk OK.

Ukrywanie elementw w widoku wedug kategorii 17 W widoku rzutu wybierz lamp znajdujc si na stole, tak jak pokazano na rysunku.

Praca z nadpisaniami wizualnymi | 191

18 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Ukryj w widoku Kategori.

19 W widoku rzutu wybierz jedno z krzese stojcych wok dugiego stou, tak jak pokazano na rysunku.

192 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

20 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Nadpisz elementy graficzne w widoku Wedug kategorii. Uywajc tej samej metody wyboru, mona otworzy okno dialogowe Widoczno/grafika z wybran domylnie kategori obiektu (Meble). 21 W menu Rzutowanie/Powierzchnia dla opcji Linie kliknij polecenie Nadpisz. 22 W oknie dialogowym Grafiki linii w parametrze Kolor kliknij opcj <Bez nadpisywania), aby zastosowa kolor. 23 W oknie dialogowym Kolor kliknij kolor purpurowy, a nastpnie kliknij przycisk OK. 24 W oknie dialogowym Grafiki linii w parametrze Wzr wybierz opcj Kreska. 25 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Modyfikowanie widocznoci i grafiki wedug elementw 26 W widoku rzutu wybierz sof, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Nadpisz elementy graficzne w widoku Wedug elementu.

Praca z nadpisaniami wizualnymi | 193

27 W oknie dialogowym Elementy graficzne charakterystyczne dla widoku kliknij opcj Linie rzutowania. 28 Dla opcji Kolor kliknij opcj Wedug nadpisania kategorii. 29 W oknie dialogowym Kolor wybierz kolor jasnozielony i kliknij dwukrotnie przycisk OK. 30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Pokazywanie ukrytych elementw w widoku 31 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk .

Uprzednio ukryte oprawy owietleniowe i linie osi s wywietlane w kolorze ciemnoczerwonym.

32 Wybierz jedn z lamp, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Poka w widoku Kategori.

194 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

33 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

34 Kliknij menu Plik Zapisz.

Tworzenie arkuszy rysunkowych w projekcie


W tej lekcji opisano, jak tworzy arkusze w projekcie programu Revit Architecture, jak dodawa widoki do arkuszy oraz jak wprowadza zmiany do modelu budynku z widoku znajdujcego si w arkuszu.

Tworzenie arkuszy rysunkowych


W tym wiczeniu utworzysz arkusze rysunkowe projektu zawierajce informacje o projekcie w tabelkach rysunkowych arkusza.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz.

Tworzenie arkuszy rysunkowych w projekcie | 195

W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Freighthouse_FlatsCreating Sheets.rvt

Tworzenie arkusza projektu 1 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij opcj Arkusz. PORADA Jeli karta Widok nie jest wywietlana na pasku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Widok. 2 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow wybierz opcj A0 metric i kliknij przycisk OK. Tabelka rysunkowa i obramowania rysunku s wywietlane w arkuszu rysunkowym.

Wybrana tabelka rysunkowa jest rodzin, ktra zostaa ju wczytana do projektu. Pola tekstowe w rodzinie tabelki rysunkowej (pokazanej poniej) zawieraj etykiety kojarzce parametry informacji o projekcie z odpowiednimi polami tekstowymi.

196 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

UWAGA Pionowe oznaczenie daty i godziny w prawym dolnym rogu widoku arkusza jest aktualizowane automatycznie za kadym razem, gdy zapisywany jest plik projektu.

3 W Przegldarce projektu rozwi opcj Arkusze (wszystkie). Nowy arkusz jest wywietlany w Przegldarce projektu pod nazw A102 - Bez nazwy. Zmiana nazwy arkusza i numeru 4 Na pasku projektu kliknij polecenie Zmie i wybierz tabelk rysunkow. 5 Po wyrnieniu tabelki rysunkowej na pasku opcji kliknij przycisk 6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu dane identyfikacyjne:

(Waciwoci).

Jako nazw arkusza wpisz Site Plan. Jako numer arkusza wpisz A101. Kliknij przycisk OK.

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 8 Powiksz prawy dolny naronik tabelki rysunkowej. Rzut otoczenia jest wywietlany w tabelce rysunkowej jako nazwa arkusza i jest doczony do nazwy arkusza w Przegldarce projektu. Numer arkusza zosta zaktualizowany i jest wywietlany jako A101.

Tworzenie arkuszy rysunkowych | 197

Wywietlanie dodatkowych informacji o projekcie w tabelce rysunkowej arkusza 9 Kliknij menu Ustawienia Informacje o projekcie. 10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w sekcji Inne dla opcji Adres projektu kliknij opcj Edycja. 11 W oknie dialogowym Edytuj tekst wpisz nastpujcy adres:

123 Main Street Anytown, MA 12345

12 Kliknij przycisk OK. 13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kontynuuj wprowadzanie informacji o projekcie:

W polu Data zoenia projektu wpisz 15 maja 2009. W polu Stan projektu wpisz For Approval. W polu Nazwa klienta wpisz J. Smith. W polu Nazwa projektu wpisz Freighthouse Flats. W polu Numer projektu wpisz 2009-1.

14 Kliknij przycisk OK. Nowe informacje o projekcie zostan wywietlone w tabelce rysunkowej. UWAGA Rozmiar tekstu jest okrelany przez rodzin arkusza.

198 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Tworzenie arkusza rzutu 15 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem opcj Arkusze (wszystkie) Nowy arkusz. 16 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow wybierz opcj A0 metric i kliknij przycisk OK. 17 W Przegldarce projektu wybierz nazw nowego arkusza, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 18 W oknie dialogowym Tytu arkusza jako nazw wpisz Rzut, a nastpnie kliknij przycisk OK. Tworzenie dodatkowych arkuszy 19 Uywajc tej samej metody, co w poprzednich czynnociach, utwrz nastpujce nowe arkusze projektu:

A103 - Rzut ukadu A104 - Elewacje A105 - Elewacje A106 - Elewacje A107 - Przekroje A108 - Schody

W nastpnym wiczeniu naley doda widoki do tych arkuszy. 20 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 21 Zapisz plik jako Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Sheets_in_progress.rvt, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie widokw do arkuszy


W tym wiczeniu dodasz widoki do arkuszy utworzonych w poprzednim wiczeniu.

Dodawanie widokw do arkuszy | 199

Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Sheets_in_progress.rvt.

Przeciganie rzutu poziomu 1 na arkusz w celu utworzenia rzutu 1 W Przegldarce projektu w sekcji Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A102 - Rzut. 2 W Przegldarce projektu w polu Rzuty wybierz poziom o nazwie Level 1 i przecignij go na arkusz. 3 Przesu wskanik myszy, aby okreli pooenie prawego dolnego naronika widoku w prawym dolnym naroniku arkusza, a nastpnie kliknij, aby umieci widok. Obramowanie widoku jest wywietlane na czerwono i wskazuje na moliwo zmiany pooenia widoku w arkuszu. 4 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Obramowanie widoku jest wywietlane na czerwono i wskazuje na moliwo zmiany pooenia widoku w arkuszu.

Dodawanie widokw elewacji do arkusza A104-Elewacje 5 W Przegldarce projektu w polu Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie arkusz A104 - Elewacje. 6 W Przegldarce projektu w polu Elewacje (Elewacja budynku) przecignij elewacj wschodni do prawego grnego naronika arkusza, a nastpnie kliknij, aby j umieci.

200 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

7 Przecignij elewacj pnocn do prawego dolnego naronika arkusza, wyrwnaj j wzgldem elewacji wschodniej, a nastpnie kliknij, aby j umieci. 8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie widoku Przekroju budynku do arkusza A107 - Przekroje 9 W Przegldarce projektu w polu Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie arkusz A107 - Przekroje. 10 W polu Przekroje (Przekroje budynku) przecignij Przekrj budynku do prawego grnego naronika arkusza, a nastpnie kliknij, aby go umieci. 11 W polu Widoki detalu (detal) przecignij na arkuszu Szczeg okapu dachu na lew stron Przekroju budynku, a nastpnie kliknij, aby go umieci. 12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie widokw do arkuszy | 201

Zmiana skali widoku szczegu

13 Na arkuszu wybierz Szczeg okapu dachu i na pasku opcji kliknij przycisk

14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Skala widoku wybierz warto 1:5 i kliknij przycisk OK. 15 Przecignij widok, aby zmieni pooenie i umieci go obok widoku Przekroju budynku. Zauwa, e naley take zmieni wielko paska tytuu. 16 Wybierz pasek tytuu i uyj niebieskich uchwytw punktw kocowych do zmiany jego wielkoci, tak aby mia tak dugo jak widok. UWAGA Jeli trudno jest wybra lewy uchwyt na pasku tytuu, powiksz uchwyt, przesu nad niego wskanik myszy, a nastpnie nacinij klawisz TAB, aby wyrni uchwyt.

202 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

Tworzenie arkusza z widokami schodw i szczegu schodw 17 W Przegldarce projektu w polu Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie arkusz A108 - Schody. 18 W polu Rzuty przecignij rzut o nazwie Enlarged Stair Plan do prawego grnego naronika arkusza, a nastpnie kliknij, aby go umieci. 19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wywietlanie zaktualizowanego opisu w widokach z odniesieniami 20 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 21 Powiksz odwoanie schodw. Zauwa, e etykieta odwoania zostaa automatycznie zaktualizowana i odnosi si do prawidowego arkusza.

22 Powiksz do symboli linii przekroju oraz wschodnich i pnocnych znacznikw elewacji i zauwa, e one take odnosz si do prawidowych numerw arkuszy. 23 Kliknij menu Plik Zapisz.

Dodawanie widokw do arkuszy | 203

Modyfikowanie modelu budynku z widoku arkusza


W tym wiczeniu pokazano, jak zmodyfikowa model budynku bezporednio z arkuszy rysunkowych utworzonych z jego widokw. Aby to zrobi, naley najpierw uaktywni widok w arkuszu, a nastpnie wprowadzi zmiany i dezaktywowa widok.

Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Sheets_in_progress.rvt.

Zmiana elewacji dachu 1 W Przegldarce projektu w polu Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie arkusz A107 - Przekroje. 2 Wybierz widok przekroju budynku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Uaktywnij widok. 3 Na prawym kocu linii poziomu dachu powiksz nazw i elewacj poziomu. 4 Kliknij dwukrotnie wysoko elewacji dachu i podaj warto 16700 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

204 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

6 Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Dezaktywuj widok. 7 W oknie Przegldarki projektu pod opcj Elewacje (Elewacja budynku) kliknij dwukrotnie opcj North. Zauwa, e elewacja rzutu dachu zostaa zaktualizowana.

8 Kliknij menu Plik Zapisz.

Tworzenie i modyfikowanie arkusza tytuu


W tym wiczeniu utworzysz arkusz tytuu dla zestawu rysunkowego. Po utworzeniu arkusza kliknij widok perspektywiczny budynku i umie go na arkuszu. Naley zmieni widok, aby ukry tytu widoku, gdy nie musi on by wywietlany na arkuszu tytuu. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji, Metric\m_Freighthouse_Flats-Creating Sheets_in_progress.rvt.

Tworzenie i modyfikowanie arkusza tytuu | 205

Utwrz nowy arkusz 1 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem opcj Arkusze (wszystkie) Nowy arkusz. 2 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow wybierz opcj A0 metric i kliknij przycisk OK. 3 W Przegldarce projektu wybierz nazw nowego arkusza, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci. 4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

W polu Numer arkusza wpisz T. W polu Nazwa arkusza wpisz Arkusz tytuowy. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie widoku budynku do umieszczenia na arkuszu tytuowym 5 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 6 Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. 7 Umie kamer, tak jak pokazano na rysunku.

Wywietlany jest widok z kamery.

206 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

8 Na pasku opcji kliknij przycisk


9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu: W polu Zakres kliknij opcj Dalekie przycicie aktywne. Dla opcji Odsunicie dalekiego przycicia wpisz warto 100000 mm. W polu Kamera dla opcji Pozycja oka wpisz warto 18000 mm. Dla opcji Pozycja celu wpisz warto 1500 mm. Kliknij przycisk OK.

10 Wybierz zakres przycicia i dopasuj widok do budynku. 11 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Wycz cieniowanie Wcz cieniowanie. 12 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poka zakres przycicia Ukryj zakres przycicia.

13 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj T - Arkusz tytuowy. 14 W polu Widoki 3D przecignij widok o nazwie Widok 3D 1 na arkusz, a nastpnie kliknij, aby go umieci po rodku arkusza.

Tworzenie i modyfikowanie arkusza tytuu | 207

15 Po wybraniu widoku na pasku opcji kliknij przycisk Rozmiar. 16 W oknie dialogowym Rozmiar zakresu przycicia:

W polu Zmie wybierz opcj Skala (zablokowane proporcje). Dla opcji Zakres przycicia modelu w polu Wysoko wpisz warto 635 mm. Kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie kliknij OK.

17 Zmie pooenie widoku w arkuszu tytuu Usuwanie paska tytuu z widoku 18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 19 Wybierz widok w arkuszu i na pasku opcji kliknij przycisk 21 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 22 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Rzutnia/brak znacznika tytuu i kliknij przycisk OK. 23 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Grafika w przypadku opcji Poka tytu zaznacz Nie. 24 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Pasek tytuu nie jest ju wywietlany w arkuszu. .

20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.

208 | Rozdzia 4 Dodawanie widokw i arkuszy do projektu

26 Kliknij menu Plik Zapisz, a nastpnie zamknij plik wiczenia.

Tworzenie i modyfikowanie arkusza tytuu | 209

210

Etykiety i zestawienia

W tym wiczeniu nauczysz si, jak przypisywa etykiety pomieszczeniom i innym komponentom rzutu, takim jak drzwi i okna. Poznasz sposoby tworzenia zrnicowanych typw zestawie, takich jak zestawienia okien czy drzwi, w projektach programu Revit Architecture 2009.

Przypisywanie etykiet obiektom


W tym wiczeniu nauczysz si, jak korzysta z funkcji opisw w programie Revit Architecture. Nauczysz si

Kolejno przypisywa etykiety pomieszczeniom w planie przestrzennym Przypisywa etykiety drzwi i okien Zmienia pooenie etykiety i tekst komentarza Przypisywa etykiety innym obiektom, takim jak meble

Umieszczanie kolejno pomieszcze i przypisywanie im etykiet


W tym wiczeniu kolejno umiecisz w rzucie pomieszczenia, a nastpnie przypiszesz im etykiety. Poniewa styl rzutu jest otwarty, naley utworzy linie separacji pomieszcze, aby zdefiniowa pomieszczenia, ktrym chcemy przypisa etykiety. Polecenie Pomieszczenie wraz z zaznaczon opcj Etykietuj przy wstawianiu umoliwia umieszczenie i oznaczenie pomieszcze przy uyciu jednego polecenia. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\m_Freighthouse_Flats-Tagging Objects.rvt.

Dodawanie separacji pomieszcze 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Unit 18 Plan - Level 1.

211

2 Powiksz widok do poziomu grnej powierzchni rzutu.

3 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia paska projektu kliknij przycisk Separacja pomieszcze. Dodanie linii separacji pomieszcze amie i otwiera przestrze, aby uatwi dodanie pomieszcze. UWAGA Jeli karta Pomieszczenie i powierzchnia paska projektu jest nieaktywna, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i wybierz opcj Pomieszczenie i powierzchnia. 4 Kliknij punkt kocowy krtkiej poziomej ciany po lewej stronie, przesu wskanik na prawo i kliknij cian znajdujc si naprzeciwko, aby utworzy poziom lini separacji pomieszcze rozdzielajc kuchni od jadalni (grny obszar rysunku), tak jak pokazano poniej:

5 W ten sam sposb utwrz pionow lini separacji pomieszcze rozdzielajc kuchni od powierzchni wejcia po prawej stronie, tak jak pokazano poniej:

212 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

6 W ten sam sposb utwrz poziom lini separacji pomieszcze powyej schodw, aby rozdzieli jadalni od salonu.

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wczytaj rodzin opisw etykiet pomieszcze 8 Kliknij menu Ustawienia Opisy Wczytane etykiety. 9 W oknie dialogowym Etykiety kliknij przycisk Wczytaj.

Umieszczanie kolejno pomieszcze i przypisywanie im etykiet | 213

10 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe i otwrz plik Metric\Families\Annotations\M_Room Tag.rfa. 11 W oknie dialogowym Etykiety kliknij przycisk OK. Przypisywanie kolejno etykiet pomieszczeniom 12 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia paska projektu kliknij przycisk Pomieszczenie. 13 Na pasku opcji sprawd, czy zaznaczona jest opcja Etykietuj przy wstawianiu. 14 W polu Odsunicie wpisz 2400 mm. 15 Przesu wskanik nad pomieszczenie po prawej stronie grnej czci rzutu i kliknij, aby umieci pomieszczenie i etykiet. Zakreskowany obszar oznacza pomieszczenie z przypisan etykiet, a prostokt zawiera etykiet pomieszczenia.

16 Na pasku projektu kliknij opcj Zmie i wybierz etykiet pomieszczenia. Numer etykiety pomieszczenia wywietlony jest na niebiesko, wskazujc, e moe by edytowany. 17 Powiksz i kliknij numer etykiety, wpisz U18-1 i nacinij klawisz ENTER.

214 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

18 Kliknij etykiet tekstow pomieszczenia, wpisz Wejcie i nacinij klawisz ENTER.

19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Umie nastpne pomieszczenie i etykiet:


Kliknij przycisk Pomieszczenie na pasku projektu. Przesu wskanik nad pomieszczenie znajdujce si po lewej stronie od ostatnio oznaczonego etykiet pomieszczenia. Wyrwnaj etykiety, przesuwajc wskanik, a zielona kreskowana linia wywietli si pomidzy umieszczon etykiet i t, ktra wywietla si przy wierzchoku wskanika. Kliknij, aby umieci nowe pomieszczenie i etykiet. UWAGA Druga umieszczona etykieta wywietlana jest z numerem kolejnym U18-2. Obsugiwane s te kolejne litery.

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 22 Kliknij etykiet tekstow pomieszczenia, wpisz Kuchnia i nacinij klawisz ENTER. 23 W ten sam sposb umie pomieszczenia i etykiety oraz edytuj etykiety (Toaleta, Jadalnia, Salon), tak jak pokazano:

Umieszczanie kolejno pomieszcze i przypisywanie im etykiet | 215

Ukrywanie linii separacji pomieszcze 24 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 25 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki, na karcie Kategorie modelu, rozwi opcj Linie, usu zaznaczenie pola wyboru Linie separacji pomieszcze, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Przypisywanie etykiet pomieszcze na grnym poziomie 26 W Przegldarce projektu pod opcj Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Unit 18 Plan - Level 2. 27 Kliknij przycisk Etykieta pomieszczenia na pasku projektu. Pomieszczenia s ju umieszczone, ale trzeba im przypisa etykiety. 28 Rozpoczynajc od balkonu (obszar w pobliu schodw) i w kolejnoci zgodnie z ruchem wskazwek zegara, kliknij, aby umieci etykiet dla kadego z 5 pomieszcze. 29 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

216 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

30 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 31 Zapisz plik jako Metric\m_Freighthouse_Flats-Tagging Objects_in_progress.rvt.

Przypisywanie etykiet drzwi i okien


W tym wiczeniu nauczysz si umieszcza etykiety drzwi i okien. Nauczysz si dodawa etykiety w rzucie i rwnoczenie przypisywa etykiety wielu nieoznaczonym drzwiom i oknom. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu: Metric\m_Freighthouse_Flats-Tagging Objects_in_progress.rvt. Przypisywanie etykiet do drzwi z poziomu 1 1 Jeli to konieczne, w Przegldarce projektu rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Unit 18 Plan - Level 1. 2 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Etykieta Wedug kategorii. 3 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Linia odniesienia. 4 Zaznacz pi par drzwi w grnym obszarze rzutu:

Drzwi wejciowe Drzwi do kuchni Drzwi do toalety Drzwi do jadalni

Przypisywanie etykiet drzwi i okien | 217

Drzwi do salonu

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 6 Kliknij etykiet drzwi wejciowych, wpisz U18-1 i nacinij klawisz ENTER. UWAGA Symbol etykiety i rozmiar tekstu s okrelone przez rodzin etykiety.

7 Zaznacz drzwi do kuchni po lewej stronie i na pasku opcji kliknij

(Waciwoci elementu).

8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Dane identyfikacyjne, w polu Znacznik wpisz U18-2 i kliknij przycisk OK.

218 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

9 Za pomoc jednej z tych metod nazwij ponownie etykiety trzech pozostaych drzwi, tak aby odpowiaday etykietom danych pomieszcze.

10 Zaznacz etykiet drzwi do toalety z prawej strony i przecignij j w d do rodka wejcia.

11 Zaznacz etykiet drzwi do jadalni i przesu j na prawo od drzwi.

Przypisywanie etykiet drzwi i okien | 219

Przypisywanie etykiet do drzwi z poziomu 2 12 W Przegldarce projektu dwukrotnie kliknij opcj Unit 18 Plan - Level 2. 13 Na pasku projektu kliknij opcj Etykietuj nieopisane. 14 W oknie dialogowym Etykietuj nieopisane sprawd, czy wybrano opcj Wszystkie obiekty w biecym widoku. 15 W polu Kategoria wybierz opcj Etykiety drzwi, a nastpnie kliknij przycisk OK. 16 Przesu etykiety drzwi, tak aby umieci je na rodku wejcia. 17 Edytuj numery etykiet drzwi, tak jak pokazano:

Umieszczanie etykiet okien 18 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1.

19 Kliknij menu Ustawienia Opisy Wczytane etykiety. 20 W oknie dialogowym Etykiety kliknij przycisk Wczytaj. 21 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe i otwrz plik Metric\Families\Annotations\M_Window Tag.rfa. 22 W oknie dialogowym Etykiety kliknij przycisk OK. 23 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij polecenie Etykietuj nieopisane. 24 W oknie dialogowym Etykietuj nieopisane zaznacz opcj Etykiety okien i kliknij przycisk OK.

220 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

25 Powiksz do dolnego obszaru po prawej stronie rysunku, aby przejrze etykiety okien.

26 Pod opcj Rzuty dwukrotnie kliknij opcj Level 2. 27 Powiksz geometri do zakresu rysunku. 28 W ten sam sposb oznacz etykiet wszystkie nieoznaczone okna. 29 Zapisz plik.

Przypisywanie etykiet pozostaym obiektom


W tym wiczeniu nauczysz si przypisywa etykiety obiektom mebli oraz zmienia ich pooenie i sposb wywietlania. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu: Metric\m_Freighthouse_Flats-Tagging Objects_in_progress.rvt. Dodawanie etykiet mebli 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Unit 18 Plan - Level 1. 2 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Etykieta Wedug kategorii. 3 Wybierz opcj Linia odniesienia znajdujc si na pasku opcji. 4 Zaznacz krzeso z jadalni. 5 W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Tak, aby wczyta etykiet. 6 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\Families\Annotations\M_Furniture Tag.rfa. 7 Wybierz poszczeglne krzesa i st, aby umieci etykiety; wybierz krawd, z ktr czy si linia odniesienia.

Przypisywanie etykiet pozostaym obiektom | 221

8 Zaznacz mebel w salonie.

9 Kliknij przycisk Zmie. Zmienianie miejsca umieszczenia etykiety 10 Powiksz st w jadalni. Zauwa, e etykiety krzesa i stou nakadaj si.

11 Zaznacz etykiet stou i przecignij j nad etykiet krzesa. 12 Kliknij kontrolk kolanka i przecignij j w gr, aby uformowa ktow lini odniesienia.

13 Opcjonalnie zmie pozycje etykiet krzese, aby przesun je bliej krzese. 14 Kliknij przycisk Zmie. 15 Zaznacz etykiet dla stou (TBL-1) i na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Linia odniesienia.

222 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

16 Przecignij etykiet stou na rodek stou i na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

Przypisywanie etykiet mebli na poziomie 2 17 W Przegldarce projektu pod opcj Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Unit 18 Plan - Level 2. 18 Na pasku projektu kliknij opcj Etykietuj nieoznaczone, zaznacz opcj M_Znacznik mebli: Standard i kliknij przycisk OK. Wszystkie meble w rzucie maj przypisane etykiety.

Zmiana stylu etykiety 19 Narysuj pole zaznaczenia wok grnego obszaru rysunku, aby zaznaczy mebel.

Przypisywanie etykiet pozostaym obiektom | 223

20 Na pasku opcji kliknij

(Wybr filtru).

21 W oknie dialogowym Filtr kliknij opcj Odznacz wszystko, zaznacz opcj Etykiety mebli i kliknij przycisk OK. 22 Na Licie typw zaznacz opcj Etykieta mebli: obramowana i kliknij przycisk Zmie.

23 Zapisz plik.

Definiowanie zestawie i diagramw kolorw


W tym wiczeniu nauczysz si dodawa zestawienia. Nauczysz si te dodawa w projekcie zestawienia kluczy za pomoc tworzenia zestawie pomieszcze i diagramw kolorw pomieszcze. Zestawienia kluczy umoliwiaj definiowanie powszechnie uywanych elementw dla rnorodnych obiektw korzystajcych z zestawienia.

Tworzenie zestawienia okien


W tym wiczeniu utworzysz zestawienie okien dla modelu budynku widocznego poniej.

224 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Zacznij od utworzenia zestawienia wystpie okien, czyli zestawienia, ktre zawiera pen list wszystkich okien w budynku.

Zaznaczajc okno w takim zestawieniu i uywajc polecenia Poka, mona atwo odnale okno w widoku modelu budynku.

Nastpnie pogrupuj i posortuj okna w zestawieniu wystpie. Na koniec zmie zestawienie wystpie na zestawienie typw, w ktrym okna bd wymienione wedug typu.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz.

Tworzenie zestawienia okien | 225

W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams.rvt.

Tworzenie zestawienia okien 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. PORADA Jeli karta Widok paska projektu jest nieaktywna, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i kliknij opcj Widok. 3 W oknie dialogowym Nowe zestawienie pod opcj Kategoria zaznacz opcj Okna. 4 W polu Nazwa wpisz Zestawienie okien budynku i kliknij przycisk OK. Definiowanie pl, aby wywietlane byy jako kolumny zestawienia okien 5 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia kliknij kart Pola. 6 Pod opcj Dostpne pola zaznacz opcj Komentarze i kliknij przycisk Dodaj. Pole komentarzy jest przesunite pod pola zestawienia. 7 Za pomoc tej metody dodaj nastpujce pola do zestawienia:

Liczba Wysoko Poziom Znacznik typu Szeroko

8 Pod polami zestawie uporzdkuj pola tak, jak pokazano na poniszej ilustracji, zaznaczajc pole i klikajc polecenia Przesu w gr lub Przesu w d.

9 Kliknij przycisk OK.

226 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Zestawienie jest utworzone tak, e zawiera kade okno w budynku.

Wybr okna w zestawieniu i odnajdywanie go w modelu budynku 10 Zaznacz komrk w zestawieniu okien o znaczniku typu C14 i na pasku opcji kliknij polecenie Poka. Jeli w adnym z otwartych widokw nie pokae si zaznaczony element, wywietli si danie otworzenia odpowiedniego widoku. 11 Jeli wywietli si okno dialogowe potwierdzenia, kliknij przycisk OK, aby przejrze poszczeglne widoki modelu budynku. Okno odpowiadajce informacji z wiersza zestawienia wywietli si w odpowiednim widoku modelu budynku.

12 W oknie dialogowym Poka elementy w widoku kliknij przycisk Zamknij. UWAGA Kliknicie przycisku Poka powoduje wywietlenie innych widokw modelu budynku, ktre uwzgldniaj zaznaczone okno. Jednake w przypadku duych modeli budynku o wielu widokach proces ten moe okaza si zbyt czasochonny. 13 W Przegldarce projektu rozwi opcj Zestawienia/Iloci i dwukrotnie kliknij opcj Zestawienie okien budynku, aby ponownie wywietli zestawienie wystpie okien.

Tworzenie zestawienia okien | 227

Grupowanie i sortowanie zestawienia okien wedug znacznikw typu 14 W obszarze rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy zestawienie, a nastpnie wybierz opcj Waciwoci widoku. 15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Sortowanie/Grupowanie kliknij polecenie Edycja. 16 Na karcie Sortowanie/Grupowanie w oknie dialogowym Waciwoci zestawienia, w polu Sortuj wedug, wybierz opcj Znacznik typu. 17 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Wywietli si zestawienie okien posortowane wedug znacznikw typu.

Zmiana znacznika typu w zestawieniu 18 W zestawieniu okien zmie Znacznik typu w pierwszym wierszu z 19 na A i nacinij klawisz ENTER. 19 Kliknij przycisk OK, aby potwierdzi zmian znacznika typu dla wszystkich okien o takim typie. Znacznik typu zmieni si na A, a zestawienie zostanie ponownie posortowane. Zmienianie zestawienia z zestawienia wystpie na zestawienie typw 20 Kliknij prawym przyciskiem myszy zestawienie i wybierz opcj Waciwoci widoku. 21 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Sortowanie/Grupowanie kliknij polecenie Edycja. 22 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia usu zaznaczenie pola wyboru Wyszczeglnij kade wystpienie. 23 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Wywietli si zestawienie typw okien.

228 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

24 Zmie Znacznik typu dla pozostaych typw okien, tak aby typy byy kolejno ponazywane od A do H, tak jak pokazano:

25 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Level 2. 26 Powiksz niszy obszar rzutu, aby zobaczy zmienione etykiety okien.

27 Kliknij menu Plik Zapisz jako i zapisz plik wiczenia jako m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt.

Dodawanie parametrw projektu do zestawienia okien


W tym wiczeniu dodasz kolumny zestawie do parametrw, ktre nie s standardowe dla obiektw zestawie. W tym przypadku chcesz doda kolumny do zestawienia okien opisujce szczegy, dziki ktrym mona wyszuka warunki parapetu, ocienicy czy nadproa okna. Te parametry nie mog by wspdzielone z innymi projektami i w przeciwiestwie do parametrw wspdzielonych nie mona zastosowa ich do oznaczenia obiektw.

Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt.

Dodawanie parametrw projektu do zestawienia okien | 229

Tworzenie parametrw projektu 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Zestawienia/Iloci i dwukrotnie kliknij opcj Zestawienie okien budynku. 2 Kliknij menu Ustawienia Parametry projektu. 3 W oknie dialogowym Parametry projektu kliknij przycisk Dodaj, aby utworzy nowy parametr. 4 W oknie dialogowym Waciwoci parametru:

Pod opcj Kategorie zaznacz opcj Okna, aby skojarzy parametr z kategori Okna. W sekcji Dane parametru, w polu Nazwa wpisz Szczeg nadproa. Dla parametru Dodaj parametr do grupy wybierz opcj Budowa. Wybierz opcj Typu.

5 Kliknij przycisk OK. Nowy parametr projektu Szczeg nadproa jest wywietlony w oknie dialogowym Parametry projektu. 6 W ten sam sposb utwrz jeszcze dwa parametry okna: Szczeg ocienicy i Szczeg parapetu. 7 W oknie dialogowym Parametr projektu kliknij przycisk OK. Dodawanie parametrw projektu do zestawienia 8 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Zestawienie okien budynku i kliknij opcj Waciwoci. 9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne dla opcji Pola kliknij opcj Edycja. 10 Na karcie Pola okna dialogowego Waciwoci zestawienia pod opcj Dostpne pola zaznacz nastpujce pola i kliknij przycisk Dodaj, aby kolejno doda je do zestawienia:

Szczeg nadproa Szczeg ocienicy Szczeg parapetu

11 Za pomoc kontrolki Przesu w gr przesu parametry w gr listy, tak aby byy wywietlone przed opcj Komentarze.

12 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

230 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Grupowanie nagwkw w zestawieniu 13 W zestawieniu zaznacz parametry Szczeg nadproa, Szczeg ocienicy i Szczeg parapetu. PORADA Aby zaznaczy wszystkie trzy nagwki, kliknij nagwek Szczeg nadproa i trzymajc nacinity lewy przycisk myszy, przesu wskanik myszy na nagwki Szczeg ocienicy i Szczeg parapetu. 14 Na pasku opcji kliknij przycisk Grupuj. 15 W polu grupowania powyej nagwkw szczegw w zestawieniu wpisz Szczegy okien. 16 Wartoci dla nowych parametrw projektu mona doda bezporednio w zestawieniu. Przykadowo pod opcj Komentarz typu A w polu Szczeg nadproa wpisz 1/A107; w polu Szczeg ocienicy wpisz 2/A107; w polu Szczeg parapetu wpisz 3/A107.

17 Zapisz plik.

Tworzenie zestawienia drzwi w oparciu o jednostki za pomoc filtru


W tym wiczeniu utworzysz zestawienie drzwi w oparciu o jednostki i uyjesz filtru, aby ograniczy wybr drzwi do pojedynczej jednostki. Nastpnie ukryjesz kolumn uyt jako filtr i umiecisz zestawienie drzwi w oparciu o jednostki na arkuszu z rzutami jednostek. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt. Widok poziomu 1 budynku 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Unit 18 Plan - Level 1. Tworzenie nowego zestawienia drzwi dla jednostki 18 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. 3 W oknie dialogowym Nowe zestawienie:

W polu Kategoria wybierz opcj Drzwi. W polu Nazwa wpisz Jednostka 18 - zestawienie drzwi. Sprawd, czy zaznaczona jest opcja Zestawienie komponentw budynku.

Tworzenie zestawienia drzwi w oparciu o jednostki za pomoc filtru | 231

W polu Etap sprawd, czy zaznaczona jest opcja Etap 1.

4 Kliknij przycisk OK. 5 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia kliknij kart Pola. 6 Pod opcj Dostpne pola wybierz nastpujce pola i kliknij przycisk Dodaj, aby doda je kolejno do zestawienia:

Liczba Rodzina i typ Wysoko nadproa Wysoko parapetu Szeroko Znacznik

7 Kliknij kart Filtr i okrel nastpujce wartoci dla opcji Filtruj wedug:

Wybierz znacznik w pierwszym polu. Wybierz zawarto w drugim polu. Wpisz U18 w trzecim polu.

Za pomoc filtru sprawdzane s kade drzwi w projekcie, aby odnale skojarzone z nimi jednostki, a nastpnie tworzone jest zestawienie wycznie drzwi z jednostki 18. 8 Kliknij kart Sortowanie/Grupowanie i okrel nastpujce opcje:

W polu Sortuj wedug wybierz opcj Rodzina i typ. Usu zaznaczenie pola Wyszczeglnij kade wystpienie (aby pogrupowa podobne typy drzwi w jednym wierszu).

9 Kliknij kart Formatowanie. 10 Pod opcj Pola wybierz opcj Komentarz. 11 W opcji Formatowanie pola wybierz opcj Pole ukryte i kliknij przycisk OK. Zestawienie zawiera wartoci liczby i typw wycznie dla drzwi z jednostki 18. Pola Komentarz uywa si do filtrowania wpisw w zestawieniu, ale nie jest ono kolumn zestawienia.

Umieszczenie zestawienia w arkuszu 12 W Przegldarce projektu rozwi opcj Arkusze (wszystkie) i dwukrotnie kliknij opcj A102 - Unit 18.

232 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

13 W Przegldarce projektu kliknij opcj Unit 18 - Door Schedule i przecignij j do arkusza.

14 Kliknij, aby umieci zestawienie w lewym grnym rogu arkusza. 15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 16 Powiksz, aby zobaczy szczegy zestawienia drzwi.

Zmienianie szerokoci kolumny zestawienia drzwi 17 Wybierz zestawienie drzwi w arkuszu. 18 Zaznacz kontrolk u gry zestawienia dla kolumny Rodzina i typ i przecignij j na prawo, aby zwikszy szeroko kolumny. Szersza kolumna uatwia odczytywanie opisw drzwi.

19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Zapisz plik.

Tworzenie zestawienia drzwi w oparciu o jednostki za pomoc filtru | 233

Tworzenie zestawienia pomieszcze


W tym wiczeniu utworzysz zestawienie pomieszcze dla rzutu pierwszego pitra. Dodasz te do zestawienia pomieszczenia zaprojektowane jako przestrze publiczna budynku. UWAGA W niektrych przypadkach w tym wiczeniu czciowe zestawienia speniaj cele ilustracyjne. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt. Tworzenie zestawienia pomieszcze 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. Zauwa, e poszczeglne pomieszczenia zostay zdefiniowane w rzucie. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. PORADA Jeli karta Widok paska projektu jest nieaktywna, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i kliknij opcj Widok. 3 W oknie dialogowym Nowe zestawienie w polu Kategoria wybierz opcj Pomieszczenia i kliknij przycisk OK. Wybieranie pl do wywietlenia jako kolumny zestawienia 4 Na karcie Pola okna dialogowego Waciwoci zestawienia dla opcji Dostpne pola wybierz opcj Numer i kliknij przycisk Dodaj. Pole numeru jest przesunite pod pola zestawienia. 5 Za pomoc tej metody dodaj kolejno nastpujce pola do zestawienia:

Nazwa Poziom Powierzchnia

6 Kliknij kart Wygld. 7 W opcji Tekst obok pola Tekst nagwka wybierz opcj Pogrubiony. 8 Kliknij przycisk OK. UWAGA Ustawienia wygldu zmieni si, kiedy zestawienie jest umieszczone na arkuszu rysunkowym. Pogrubienie nagwka jest niewidoczne, dopki nie umiecisz zestawienia na arkuszu rysunkowym.

234 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Dodaj nowe pomieszczenie do zestawienia 9 Na pasku opcji obok przycisku Wiersze kliknij przycisk Nowe. Nowy wiersz wywietli si u gry zestawienia. Numer pomieszczenia to U17-46, a wartoci Poziom i Obszar s wywietlone jako Nieumieszczone, poniewa pomieszczenie nie jest umieszczone w rzucie.

10 Edytuj numer i zmie go na 101. 11 W ten sam sposb dodaj 5 dodatkowych pomieszcze. Pomieszczenia wywietlone s u gry listy i kolejno ponumerowane, od 101 do 106.

12 Edytuj nazwy pomieszcze w zestawieniu:

W zestawieniu dla pomieszczenia numer 101, w polu Nazwa wpisz Wejcie budynku i nacinij klawisz ENTER. Dla pomieszczenia numer 102 wpisz Magazyn i nacinij klawisz ENTER. Dla pomieszczenia numer 103 wpisz Korytarz i nacinij klawisz ENTER. Dla pomieszczenia numer 104 wybierz Korytarz. Dla pomieszczenia numer 105 wybierz Magazyn. Dla pomieszczenia numer 106 wpisz Schody i nacinij klawisz ENTER.

Tworzenie zestawienia pomieszcze | 235

13 Zapisz plik.

Zestawienie pomieszcze z listy programu


W tym wiczeniu dodasz linie separacji pomieszcze, wstawisz pomieszczenia z listy programu i zmienisz ich nazwy. Zmienisz te obwiedni cian powierzchni magazynowej w rzucie. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt. Okrelanie stylu dla linii separacji pomieszcze 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 2 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 3 Zmie sposb wywietlania linii separacji pomieszcze:

Na karcie Kategorie modelu w oknie dialogowym Widoczno/Grafika, w polu Widoczno, rozwi opcj Linie. Dla opcji Separacja pomieszcze w polu Rzutowanie/Powierzchnia kliknij pole Linie. W polu Linie kliknij opcj Nadpisz. W oknie dialogowym Grafika linii kliknij pole Kolor. W polu Kolory niestandardowe kliknij jasnozielon prbk i kliknij przycisk OK. W polu Szeroko wybierz warto 9.

4 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Dodawanie linii separacji pomieszcze 5 Powiksz rodek budynku. 6 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia paska projektu kliknij przycisk Separacja pomieszcze. 7 Kliknij, aby doda 2 linie separacji pomieszcze na korytarzu po prawej stronie rysunku. Najpierw narysuj lini poziom.

236 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

8 Narysuj poziom lini separacji pomieszcze od punktu kocowego ciany a do nowej linii separacji korytarza.

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Umieszczanie pomieszcze z listy programu 10 Kliknij przycisk Pomieszczenie na pasku projektu.

Zestawienie pomieszcze z listy programu | 237

Pomieszczenia umieszczone s oznaczone na rysunku jako zaznaczone krzyykiem.

11 Na pasku opcji w polu Pomieszczenie wybierz nazw 101 Wejcie budynku. 12 Kliknij, aby umieci pomieszczenie na nowo zdefiniowanej powierzchni wejcia (dolna prawa cz).

13 Na pasku opcji w polu Pomieszczenie wybierz nazw 102 Magazyn. 14 W polu Odsunicie wpisz 2400 mm.

238 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

15 Kliknij, aby wstawi pomieszczenie w obszarze po lewej stronie od wejcia do budynku.

16 W ten sam sposb umie nastpujce pomieszczenia, tak jak pokazano na rysunku:

Wstaw pomieszczenie 103 powyej pomieszczenia 101. Wstaw pomieszczenie 104 po lewej stronie pomieszczenia 103. Wstaw pomieszczenie 105 w przestrzeni na dole, po lewej stronie od kuchni. Wstaw pomieszczenie 106 w przestrzeni ze schodami (na lewo od pomieszczenia 105).

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Zmienianie cian definiujcych pomieszczenia 18 W Przegldarce projektu dla opcji Zestawienia/Iloci kliknij dwukrotnie polecenie Zestawienie pomieszcze. Obserwuj wartoci obszaru dla pomieszcze magazynowych w zestawieniu. Te wartoci zmieni si po zmianie cian definiujcych pomieszczenia w magazynach.

19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty dwukrotnie kliknij opcj Level 1 i powiksz korytarz. 20 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz 3 mniejsze ciany (w magazynach lub ssiadujce z nimi), jak pokazano na rysunku.

Zestawienie pomieszcze z listy programu | 239

21 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu jako opcj Wizania wyczy Definiuje pomieszczenie, a nastpnie kliknij przycisk OK. 23 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 24 Otwrz zestawienie pomieszcze. Zauwa, e obszar dla pomieszcze magazynowych zwikszy si w wyniku zmiany cian definiujcych pomieszczenia.

Tworzenie zestawienia kluczy 25 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. 26 W oknie dialogowym Nowe zestawienie pod opcj Kategoria zaznacz opcj Pomieszczenia. 27 Wybierz zestawienie kluczy i kliknij przycisk OK. 28 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia pod opcj Dostpne pola, trzymajc wcinity klawisz CTRL, zaznacz opcje Wykoczenie podstawy, Wykoczenie podogi i Wykoczenie cian i kliknij przycisk Dodaj. 29 Kliknij przycisk OK, aby utworzy nowe zestawienie styli pomieszcze. Zestawienie styli pomieszcze wywietla si bez danych.

30 Na pasku opcji, w polu Wiersze kliknij przycisk Nowy. 31 W polu Nazwa klucza wpisz Jednostki, a dla pozostaych trzech wykocze wpisz Jak zaznaczone.

32 W ten sam sposb dodaj 2 dodatkowe nazwy klucza: Usugi i Publiczne.

240 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

33 W Przegldarce projektu w polu Zestawienia/Iloci kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Zestawienie pomieszcze i kliknij opcj Waciwoci. 34 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne dla opcji Pola kliknij opcj Edycja. 35 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia w polu Dostpne pola wybierz opcj Styl pomieszczenia i kliknij przycisk Dodaj. 36 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 37 Otwrz zestawienie pomieszcze. Kolumna Styl pomieszczenia jest dodana do Zestawienia pomieszcze. 38 W polu U17-8 dla opcji Styl pomieszczenia wybierz opcj Jednostki. Okrelanie stylu pomieszczenia dla pomieszcze poziomu 1 39 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 40 Powiksz geometri do zakresu rysunku. 41 Narysuj pole zaznaczenia wok rzutu.

42 Na pasku opcji kliknij

(Wybr filtru).

43 W oknie dialogowym Filtr kliknij opcj Odznacz wszystko, zaznacz opcj Pomieszczenia i kliknij przycisk OK. Wszystkie pomieszczenia s zaznaczone w rzucie.

44 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

45 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Dane identyfikacyjne dla opcji Styl pomieszczenia wybierz opcj Jednostki i kliknij przycisk OK. 46 Otwrz zestawienie pomieszcze. Zauwa, e warto opcji Styl pomieszcze to Jednostki dla wszystkich pomieszcze z poziomu 1. 47 Edytuj styl pomieszcze dla pomieszcze od 101 do 106:

Dla pomieszcze 101, 103, 104 i 106 wybierz opcj Publiczne.

Zestawienie pomieszcze z listy programu | 241

Dla pomieszcze 102 i 105 wybierz opcj Usugi.

Wszystkie pomieszczenia poziomu 1 maj zdefiniowane style. Specyfikacja opcji Style pomieszcze przyda si podczas okrelania wypenienia kolorem w diagramie kolorw pomieszcze. 48 Zapisz plik.

Tworzenie diagramu kolorw pomieszcze


W tym wiczeniu utworzysz schemat kolorw pomieszcze (oparty na typie pomieszcze w rzucie) i zastosujesz go w widoku poziomu 1. Wyedytujesz te kolory uyte w schemacie kolorw i zmienisz waciwoci legendy schematu kolorw.

Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt. Tworzenie schematu kolorw pomieszcze 1 W Przegldarce projektu, pod opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i dwukrotnie kliknij opcj Level 1. 2 Kliknij menu Ustawienia Schematy wypenienia kolorem.

3 W oknie dialogowym Schemat edycji kolorw kliknij przycisk 5 W polu Tytu wpisz Typ pomieszczenia.

(Powiel).

4 W oknie dialogowym Nowy schemat kolorw w polu Nazwa wpisz Typ pomieszczenia i kliknij przycisk OK. 6 W oknie dialogowym Edycja schematu kolorw w polu Kolor wybierz opcj Styl pomieszczenia. 7 Poniewa tworzysz nowy schemat kolorw, w oknie ostrzeenia kliknij przycisk OK. 8 W oknie dialogowym Edycja schematu kolorw kliknij przycisk OK. 9 W Przegldarce projektu dla opcji Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Level 1 i kliknij opcj Waciwoci. 10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Grafika kliknij pole Schemat kolorw. 11 W oknie dialogowym Edycja schematu kolorw w polu Schematy wybierz opcj Typ pomieszczenia i kliknij przycisk OK. 12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Nadpisanie widocznoci/grafiki kliknij przycisk Edytuj.

242 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

13 W oknie dialogowym Nadpisanie widocznoci/grafiki, w polu Widoczno, rozwi obszar Linie i usu zaznaczenie pola wyboru Separacja pomieszcze. 14 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Dodawanie legendy schematu kolorw 15 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Legenda schematu kolorw. Gdy wskanik myszy zostanie umieszczony nad obszarem rysunku, przy wierzchoku wskanika jest wywietlana legenda. 16 Kliknij dolny prawy obszar rysunku, aby umieci legend. 17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Zmiana wypenienia kolorem zastosowanego w pomieszczeniach 18 W obszarze rysunku zaznacz legend koloru. 19 Na pasku opcji kliknij przycisk Edycja schematu kolorw. 20 W oknie dialogowym Edycja schematu kolorw w pierwszym wierszu tabeli Definicja schematu (brak) usu zaznaczenie pola wyboru Widoczne. 21 W drugim wierszu tabeli (Publiczne) kliknij warto w kolumnie Kolor. 22 W oknie dialogowym Kolor pod opcj Kolor niestandardowy wybierz niebieski i kliknij przycisk OK. 23 W ten sam sposb zmie kolory dla opcji Usugi i Jednostki na odpowiednio cyjan i szary.

Tworzenie diagramu kolorw pomieszcze | 243

24 Kliknij przycisk OK.

Okrelanie waciwoci legendy kolorw i tytuu

25 Przy zaznaczonej legendzie na pasku opcji kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

26 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 27 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w sekcji Grafika, w polu Szeroko prbki wpisz 25 mm. 28 W polu Tekst tytuu, w opcji Rozmiar, wpisz 5 mm 29 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

244 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Tworzenie diagramw koloru przekroju 31 W Przegldarce projektu, w polu Przekroje kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj budynku. UWAGA W celu wywietlenia wypenienia kolorami w przekroju naley wczy obliczenia kubatury w menu Ustawienia Ustawienia kubatury i powierzchni. Obliczanie kubatury moe mie wpyw na wydajno projektowania. Wczanie widocznoci pomieszcze w widoku przekroju budynku 32 W Przegldarce projektu, w sekcji Przekroje kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Przekrj budynku i wybierz opcj Waciwoci. 33 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Grafika, w opcji Nadpisanie widocznoci/grafiki kliknij przycisk Edytuj. 34 Na karcie Kategorie modelu w oknie dialogowym Nadpisanie widocznoci/grafiki, w polu Widoczno, wybierz opcj Pomieszczenia. 35 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Umieszczanie legendy schematu kolorw na przekroju 36 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia paska projektu kliknij przycisk Legenda schematu kolorw. Gdy wskanik myszy zostanie umieszczony nad obszarem rysunku, przy wierzchoku wskanika jest wywietlana legenda.

37 Kliknij, aby umieci legend na rysunku. 38 W oknie dialogowym Wybierz typ przestrzeni i schemat kolorw w polu Schemat kolorw wybierz opcj Typ pomieszczenia i kliknij przycisk OK.

Tworzenie diagramu kolorw pomieszcze | 245

39 Za pomoc uchwytw znajdujcych si u dou legendy umie j tak, aby bya umieszczona poziomo u dou widoku przekroju.

40 Wok caego rysunku narysuj ramk zaznaczenia. 41 Na pasku opcji kliknij (Wybr filtru).

42 W oknie dialogowym Filtr kliknij opcj Odznacz wszystko, zaznacz opcj Pomieszczenia i kliknij przycisk OK. Wszystkim pomieszczeniom przypisz styl Jednostki

43 Na pasku opcji kliknij przycisk

44 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Dane identyfikacyjne dla opcji Styl pomieszczenia wybierz opcj Jednostki i kliknij przycisk OK.

45 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz wszystkie pomieszczenia w klatce schodowej oraz pomieszczenie na prawo od schodw na poziomie 1 (Korytarz 104). 46 Kliknij przycisk .

47 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Dane identyfikacyjne, w polu Styl pomieszczenia wybierz opcj Publiczne i kliknij przycisk OK.

246 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Przypisywanie pomieszczeniu w nadbudwce stylu pomieszczenia usugowego

48 Wybierz nadbudwk i kliknij przycisk

49 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Dane identyfikacyjne, w polu Styl pomieszczenia wybierz opcj Usugi i kliknij przycisk OK.

Dodawanie lokali jako nowego stylu pomieszcze w zestawieniu styli pomieszcze 50 W przegldarce projektu, w opcji Zestawienia, kliknij dwukrotnie polecenie Zestawienie stylw pomieszcze. 51 Na pasku opcji, w polu Wiersze kliknij przycisk Nowy. 52 W polu Zestawienie stylu pomieszcze, w opcji Nazwa klucza dla nowego wiersza, wpisz Lokale. Przypisywanie stylu pomieszcze Lokale wszystkim pomieszczeniom na kondygnacjach 3 i 4 53 Otwrz przekrj budynku. 54 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz wszystkie pomieszczenia na poziomach 3 i 4 z wyjtkiem przestrzeni klatki schodowej.

Tworzenie diagramu kolorw pomieszcze | 247

PORADA Moe by konieczne zaznaczenie za pomoc klawisza TAB pomieszczenia w prawym grnym rogu, gdzie znajduje si centrum rozrywkowe.

55 Kliknij przycisk

56 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Dane identyfikacyjne, w polu Styl pomieszczenia wybierz opcj Lokale i kliknij przycisk OK. Do legendy schematu kolorw zostanie dodany nowy klucz Lokale.

Uyj oblicze kubatury w celu kontroli wypenienia kolorem. 57 Kliknij menu Ustawienia Obliczenia powierzchni i kubatury. 58 W oknie dialogowym Obliczenia powierzchni i kubatury, w polu Obliczenia kubatury, wybierz opcj Powierzchnie i kubatury. 59 W polu Obliczanie powierzchni pomieszczenia sprawd, czy wybrano opcj Przy wykoczeniu ciany i kliknij przycisk OK. Wypenienie kolorem zostanie rozszerzone do dachu, ale go nie przekroczy. Zmie wysoko pomieszcze. 60 W obszarze rysunku wybierz pomieszczenie z lewej strony najwyszej kondygnacji. 61 Przecignij grny uchwyt kontrolny powyej definiujcego dachu. Wypenienie kolorem zostanie rozszerzone do dachu.

248 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

62 Powtrz procedur dla wszystkich pomieszcze definiowanych przez pochyy dach: pozostaym lokalom i publicznym schodom zlokalizowanym na najwyszej kondygnacji.

Przypisywanie odpowiednich wysokoci pomieszczeniom na pierwszej kondygnacji

63 Na pierwszej kondygnacji zaznacz pomieszczenie klatki schodowej i kliknij przycisk

64 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Wizania dla opcji Grna granica zaznacz pozycj Poziom mieszkalny. 65 W polu Odsunicie granicy wpisz warto 0,0 66 Kliknij przycisk OK. 67 Na pierwszej kondygnacji zaznacz publiczne pomieszczenie obok schodw (Korytarz 104), jadalni oraz salon.

68 Kliknij przycisk

69 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Wizania dla opcji Grna granica zaznacz pozycj Poziom 2. 70 W polu Odsunicie granicy wpisz -254 mm 71 Kliknij przycisk OK. 72 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Tworzenie diagramu kolorw pomieszcze | 249

73 Zapisz plik.

Tworzenie przedmiaru materiaw


W tym wiczeniu masz ju okrelon konfiguracj dachu budynku. Nauczysz si zmienia rodzin typw dachu i tworzy zestawienie przedmiaru materiaw dla materiaw dachu. Nastpnie zastosujesz formuy do przedmiaru materiaw, aby zmniejszy koszty. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Color Diagrams_in_progress.rvt. Tworzenie przedmiaru materiaw 1 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}.

250 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

2 Powiksz obszar dachu budynku. 3 Trzymajc nacinity klawisz CTRL zaznacz dach budynku i mniejszy dach elewacji nadbudwki.

4 Z Listy typw wybierz opcj Dach podstawowy : Belki drewniane - Izolacja na pycie z dykty - EPDM. 5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 6 Kliknij menu Widok Nowy Przedmiar materiaw. 7 W oknie dialogowym Nowy przedmiar materiaw w polu Kategoria wybierz opcj Dachy i kliknij przycisk OK. 8 Na karcie Pola okna dialogowego Waciwoci przedmiaru materiaw pod opcj Dostpne pola kliknij opcj Rodzina i typ oraz kliknij przycisk Dodaj. 9 W ten sam sposb dodaj opcje Materia: Opis i Materia: Obszar do pl zestawienia. 10 Na karcie Sortowanie/Grupowanie:

W polu Sortuj wedug wybierz opcj Rodzina i typ. W polu Nastpnie wedug wybierz opcj Materia: Opis. Wybierz Sumy caoci. Usu zaznaczenie pola Wyszczeglnij kade wystpienie.

Tworzenie przedmiaru materiaw | 251

11 Na karcie Formatowanie:

W polu Pola wybierz opcj Materia: Obszar. W polu Formatowanie pola wybierz opcj Oblicz sumy.

12 Kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlone zestawienie przedmiaru materiaw.

13 Rozszerz kolumny, aby zobaczy wszystkie informacje. PORADA Kliknij dwukrotnie linie podziau kolumn, aby dopasowa rozmiar kolumny do zawartoci tekstowej.

Dodawanie informacji o kosztach i stosowanie formuy obliczenia szacowanych kosztw 14 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Przedmiar materiaw dachu i kliknij opcj Waciwoci. 15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne dla opcji Pola kliknij opcj Edycja. 16 W oknie dialogowym Waciwoci przedmiaru materiaw, w opcji Dostpne pola, wybierz opcj Materia: Koszt i kliknij przycisk Dodaj. 17 Kliknij przycisk Obliczona warto. 18 W oknie dialogowym Obliczona warto, w polu Nazwa wpisz Szacowany koszt. 19 Dla opcji Typ wybierz Waluta. 20 W polu Formua wpisz Materia: Obszar*Materia: Koszt /(1000mm^2). Warto /(1000mm^2) jest wymagana w celu usunicia formatowania z pl, aby mona byo obliczy koszt szacowany. 21 Kliknij przycisk OK. 22 W oknie dialogowym Waciwoci przedmiaru materiaw kliknij kart Formatowanie i w opcji Pola kliknij opcj Koszt szacowany. 23 Dla opcji Formatowanie pola wybierz ustawienie Licz sumy i kliknij dwa kolejne przyciski OK. 24 W opcji Przedmiar materiaw dachu w polu Materia: Koszt wpisz nastpujce wartoci: Materia: Opis
EPDM Dykta Izolacja sztywna Belka drewniana

Materia: Koszt
16 13.40 50.80 5.35

Szacowany koszt obliczono.

252 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Dodawanie formatowania waluty do zestawienia 25 Kliknij menu Ustawienia Jednostki projektu. 26 W oknie dialogowym Jednostki projektu, w polu Waluta, kliknij opcj Warto formatu. 27 W oknie dialogowym Format sprawd, czy w polu Zaokrglenie wybrano dwa miejsca dziesitne. 28 Jako Symbol jednostki wybierz opcj $. 29 Zaznacz opcj Uyj grupowania cyfr. Grupowanie cyfr, w ktrym po kadej sekwencji trzech cyfr jest umieszczany przecinek, mona uywa dla wszelkich parametrw liczbowych, nie tylko dla waluty. 30 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Pola kosztu zostay sformatowane poprawnie.

31 Zapisz plik.

Zestawienie parametrw wspdzielonych


W tym wiczeniu nauczysz si wykorzystywa parametry wspdzielone do definiowania dodatkowych parametrw, ktre nie s wczone w predefiniowane parametry wystpienia i typu ani w komponentach rodziny, ani w szablonie projektu. Te parametry wspdzielone mog by dodane do kadej rodziny bez wzgldu na jej kategori, a s definiowane i przechowywane w pliku zewntrznym, zachowujc spjno pomidzy rodzinami i projektami. Ich wartoci mog by te przechowywane i zgaszane za pomoc zestawie wielu kategorii programu Revit Architecture. Przykadem uycia parametrw wspdzielonych jest potrzeba dodania okrelonych parametrw do komponentu rodziny dla utworzenia zestawienia i etykiet, kiedy parametry te nie s wczytane jako domylne. W tym wiczeniu pokazano rozwizanie takiej sytuacji i ukazano proces ustawiania parametrw wspdzielonych, dodajc je do rodziny, tworzc ogln etykiet do oznaczenia rodziny i raport parametrw wspdzielonych. W tym wiczeniu utworzysz plan ewakuacyjny budynku. Narysuj ciek linii drogi, przypisz jej etykiet i zrb zestawienie cakowitych odlegoci dla kadej cieki. Dodanie parametrw wspdzielonych do rodziny umoliwi utworzenie etykiety i zestawienia pozwalajcego ledzi te specyficzne informacje.

Tworzenie pliku parametru wspdzielonego


W tym wiczeniu utworzysz plik parametru wspdzielonego. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\m_Freighthouse_Flats-Shared Parameters.rvt.

Zestawienie parametrw wspdzielonych | 253

1 W Przegldarce projektu dla opcji Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Exiting Plan-Level 1.

2 Kliknij menu Plik Parametry wspdzielone. 3 W oknie dialogowym Edytuj parametry wspdzielone kliknij przycisk Utwrz. 4 W lewym okienku okna dialogowego Utwrz plik parametru wspdzielonego kliknij opcj Pliki szkoleniowe, w polu Nazwa pliku wpisz OfficeStandardsParameters.txt, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz. UWAGA Pliki parametrw wspdzielonych s zwykle przechowywane w lokalizacji sieciowej i s przeznaczone do uycia we wszystkich projektach. 5 W oknie dialogowym Edytuj parametry wspdzielone w polu Grupy kliknij przycisk Nowa. 6 W oknie dialogowym Grupa nowych parametrw, w polu Nazwa wpisz Ewakuacja i kliknij przycisk OK. 7 Pod opcj Parametry kliknij przycisk Nowy. 8 W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w polu Nazwa wpisz ID cieki i kliknij przycisk OK. 9 Pod opcj Parametry kliknij przycisk Nowy. 10 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w polu Nazwa wpisz Odlego drogi, a w opcji Typ parametru wybierz ustawienie Dugo. 11 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 12 Kliknij menu Plik Zapisz jako i zapisz plik wiczenia jako m_Freighthouse_Flats-Shared Parameters_in_progress.rvt.

Dodawanie parametrw wspdzielonych do rodziny


W tym wiczeniu dodasz utworzone parametry wspdzielone do pliku rodziny. Nastpnie utworzysz ogln etykiet do oznaczenia rodziny. Plik szkoleniowy

254 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Shared Parameters_in_progress.rvt. 1 Kliknij menu Plik Otwrz. 2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\Families\Annotations\M_Travel Line.rfa.

3 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin. W oknie dialogowym Typy rodzin wywietlane s biece parametry dostpne dla tej kategorii rodziny. 4 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj. 5 W oknie dialogowym Waciwoci parametru w polu Typ parametru wybierz opcj Parametr wspdzielony, a nastpnie kliknij przycisk Wybierz. 6 W oknie dialogowym Parametry wspdzielone sprawd, czy grupa Parametr ma nazw Ewakuacja, a pole ID cieki jest zaznaczone i kliknij przycisk OK. 7 W oknie dialogowym Waciwoci parametru, w sekcji Dane parametru, w opcji Dodaj parametr do grupy wybierz ustawienie Wizania. 8 Wybierz wystpienie i kliknij przycisk OK. 9 W oknie dialogowym Typy rodzin w polu Parametry kliknij opcj Dodaj. 10 W ten sam sposb dodaj opcj Odlego drogi jako parametr wspdzielony, docz go do grupy pod opcj Wymiary i zaznacz opcj Element. 11 Kliknij przycisk OK. 12 W oknie dialogowym Typy rodzin, w sekcji Wymiary, w polu Formua odlegoci drogi za symbolem rwnoci (=) wpisz Dugo. 13 Kliknij przycisk Zastosuj i kliknij OK. 14 Na pasku projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. Jeli otworzono wiele projektw, zostanie wywietlone okno dialogowe Wczytaj do projektu, w ktrym naley wybra konkretny projekt; w przeciwnym wypadku rodzina zostanie wczytana do biecego projektu. 15 Jeli to konieczne, w oknie dialogowym Wczytaj do projektu zaznacz m_Freighthouse_Flats-Shared Parameters_in_progress.rvt i kliknij przycisk OK. Tworzenie etykiety za pomoc parametrw wspdzielonych 16 Kliknij menu Plik Nowy Symbol opisu. 17 W lewym okienku okna dialogowego Nowy symbol opisu kliknij opcj Pliki szkoleniowe i otwrz plik Metric\Templates\M_Generic Tag.rft. 18 Powiksz przecicie paszczyzn odniesienia.

Dodawanie parametrw wspdzielonych do rodziny | 255

19 Na pasku projektu kliknij opcj Etykieta. 20 Kliknij przecicie paszczyzn odniesienia. 21 W oknie dialogowym Edycja etykiety kliknij opcj (Dodaj parametr).

22 W oknie dialogowym Waciwoci parametru kliknij przycisk Wybierz. 23 W oknie dialogowym Parametry wspdzielone w polu Parametry wybierz opcj Odlego drogi. 24 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 25 W oknie dialogowym Edycja etykiety w polu Parametry kategorii wybierz opcj Odlego drogi i kliknij przycisk (Dodaj parametr(y) do etykiety), a nastpnie kliknij przycisk OK.

26 Na pasku projektu kliknij opcj Etykieta. 27 Kliknij powyej przecicia paszczyzn odniesienia i w ten sam sposb zaznacz parametr ID cieki.

256 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

28 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 29 W oknie rysunku zaznacz parametr ID cieki i przesu go w d, tak aby umieci go nad parametrem Odlego drogi.

30 Zaznacz opis w grnym polu po lewej stronie okna rysunku i wcinij klawisz DELETE.

31 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 32 W oknie dialogowym Zapisz jako, w polu Nazwa pliku wpisz M_Travel Distance Tag.rfa i kliknij przycisk Zapisz. 33 Na pasku projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. 34 W oknie dialogowym Wczytaj do projektw sprawd, czy plik m_Freighthouse_Flats-Shared Parameters_in_Progress.rvt jest zaznaczony i kliknij przycisk OK. 35 Zapisz plik.

Umieszczanie, oznaczanie i tworzenie zestawie rodziny z parametrami wspdzielonymi


W tym wiczeniu umiecisz rodzin linii drogi na poziomach 1 i 2 planw ewakuacyjnych. Nastpnie przypiszesz etykiet linii drogi i dodasz ID cieki. Kiedy oznaczysz linie, utworzysz zestawienie sumujce odlegoci drogi w kadym planie ewakuacyjnym dla kadego ID cieki. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Schedules-Shared Parameters_in_progress.rvt.

Umieszczanie, oznaczanie i tworzenie zestawie rodziny z parametrami wspdzielonymi | 257

Tworzenie cieki drogi ewakuacyjnej dla poziomu 1 1 W Przegldarce projektu dla opcji Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Exiting Plan - Level 1. 2 Powiksz korytarz.

3 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Komponent. 4 Zaznacz pole wyboru acuch na pasku opcji. 5 Okrel punkt pocztkowy dla cieki w lewym kocu korytarza, tak jak pokazano na rysunku.

6 Przesu wskanik na prawo i kliknij rodek korytarza nad drzwiami zewntrznymi, tak jak pokazano na rysunku.

7 Przesu wskanik w d poprzez drzwi i kliknij obszar poza budynkiem.

258 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 9 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Etykieta Wedug kategorii. 10 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Linia odniesienia. 11 Zaznacz kad z linii cieki drogi. 12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 13 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz 2 kreskowane linie drogi i kliknij (Waciwoci elementu).

14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Wizania, w polu ID cieki wpisz 1-1 i kliknij przycisk OK.

Tworzenie cieki drogi ewakuacyjnej dla poziomu 2 15 W Przegldarce projektu dla opcji Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Exiting Plan - Level 2. 16 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Komponent. 17 Sprawd, czy pole wyboru acuch na pasku opcji jest zaznaczone. 18 Kliknij poziomy korytarz poniej drzwi po prawej stronie rzutu, przesu wskanik w poblie prawego rogu i kliknij, aby okreli pierwszy segment cieki, tak jak pokazano na rysunku.

Umieszczanie, oznaczanie i tworzenie zestawie rodziny z parametrami wspdzielonymi | 259

19 Przesu wskanik w gr przez drzwi i kliknij.

20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 21 Na pasku projektu kliknij opcj Komponent. 22 Kliknij w punkcie pocztkowym poprzedniej cieki, przesu wskanik w lewo i kliknij powyej drzwi do schodw. 23 Przesu wskanik w d i kliknij schody.

260 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

24 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 25 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Etykieta Wedug kategorii. 26 Zaznacz kad z linii cieki drogi. 27 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 28 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz 2 kreskowane linie drogi lewej cieki ewakuacyjnej i kliknij . 29 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Wizania, w polu ID cieki wpisz 2-1 i kliknij przycisk OK. 30 W ten sam sposb okrel identyfikator cieki dla prawej cieki ewakuacyjnej jako 2-2.

Tworzenie zestawienia sumy cieek kadego rzutu 31 Kliknij menu Widok Nowy Zestawienie/Iloci.

Umieszczanie, oznaczanie i tworzenie zestawie rodziny z parametrami wspdzielonymi | 261

32 W oknie dialogowym Nowe zestawienie pod opcj Kategoria sprawd, czy opcja <Wiele kategorii> jest zaznaczona. 33 W polu Nazwa wpisz Poziom 1 odlego wyjcia i kliknij przycisk OK. 34 Na karcie Pola okna dialogowego Waciwoci zestawienia dla opcji Dostpne pola, trzymajc wcinity klawisz CTRL, wybierz opcj ID cieki i Odlego drogi oraz kliknij przycisk Dodaj. 35 Kliknij kart Filtr. 36 Dla opcji Filtruj wedug w pierwszym polu zaznacz opcj ID cieki, w drugim polu zaznacz zawarto, a w trzecim polu wpisz 1-. 37 Kliknij kart Sortowanie/Grupowanie. 38 W polu Sortuj wedug wybierz opcj ID cieki. 39 Usu zaznaczenie pola Wyszczeglnij kade wystpienie. 40 Kliknij kart Formatowanie. 41 W parametrze Pola zaznacz opcj Odlego drogi, a w parametrze Formatowanie pola zaznacz opcj Oblicz sumy. 42 Kliknij przycisk OK. Wywietli si zestawienie odlegoci wyjcia poziomu 1.

43 W Przegldarce projektu w polu Zestawienia/Iloci kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Poziom 1 odlego wyjcia i kliknij opcj Powiel widok Powiel. 44 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia poziomu 1 odlegoci wyjcia i kliknij opcj Zmie nazw. 45 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Poziom 2 odlego wyjcia i kliknij przycisk OK. 46 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Level 2 Exit Distance i kliknij opcj Waciwoci. 47 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Filtr kliknij opcj Edycja. 48 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia, w opcji Filtruj wedug, w trzecim polu wpisz 2-. 49 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Wywietli si zestawienie odlegoci wyjcia poziomu 2.

50 Zapisz plik.

Zestawianie kodw zespou Uniformat


W tym wiczeniu zestawisz kody zespou Uniformat, tak jak s zastosowane w komponentach programu Revit Architecture.

Zestawianie kodw i opisw zespou Uniformat


W tym wiczeniu utworzysz zestawienie cian z kolumnami dla kodw zespou Uniformat i dla opisw zespou zestawienia cian.

262 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\m_Freighthouse_Flats-Uni-Format.rvt.

Tworzenie zestawienia cian 1 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. PORADA Jeli karta Widok paska projektu jest nieaktywna, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i wybierz opcj Widok. 2 W oknie dialogowym Nowe zestawienie w parametrze Kategorie zaznacz opcj ciany i kliknij przycisk OK. 3 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia kliknij kart Pola. 4 Pod opcj Dostpne pola wybierz nastpujce pola i kliknij przycisk Dodaj, aby doda je kolejno do zestawienia:

Powierzchnia Objto Szeroko Dugo Kod zespou Opis zespou

5 Kliknij przycisk OK, aby zakoczy zestawienie.

Przypisywanie kodu zespou do typu ciany w projekcie 6 W Przegldarce projektu rozwi menu Rodziny ciany ciana podstawowa, kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Oglne - 152 mm i kliknij opcj Waciwoci. 7 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w opcji Dane identyfikacyjne, w parametrze Kod zespou kliknij pole Warto i kliknij

Zestawianie kodw i opisw zespou Uniformat | 263

8 W oknie dialogowym Wybierz kod zespou rozwi menu C - Wewntrzne C10 - Budowa wewntrzna C1010 - Czci C1010100 - Stae czci i wybierz opcj C1010145 - Czci - ciana dziaowa w/ Metalowy koek. 9 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 10 W zestawieniu rozwi kolumn Opis zespou, aby zobaczy opis.

11 Zamknij plik wicze.

Eksportowanie informacji o projekcie za pomoc interfejsu ODBC


W tym wiczeniu nauczysz si eksportowa informacje o projekcie do kompatybilnego interfejsu ODBC (Open DataBase Connectivity - otwarte cze baz danych).

Eksportowanie informacji zestawienia do programu Microsoft Access


W tym wiczeniu nauczysz si eksportowa informacje o projekcie do bazy danych programu Microsoft Access 2000. Procedura uyta do eksportowania bazy danych jest podobna do innych procedur baz danych zgodnych z interfejsem ODBC. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files i otwrz Metric\m_Freighthouse_Flats-Uni-Format.rvt. 1 W menu Plik kliknij opcj Eksportuj Baza danych ODBC. 2 W oknie dialogowym Wybierz rdo danych kliknij kart Plikowe rdo danych. 3 Kliknij przycisk Nowy. 4 W oknie dialogowym Tworzenie nowego rda danych zaznacz sterownik programu Microsoft Access (*mdb) i kliknij przycisk Dalej. 5 Wpisz RevitDSN jako nazw rda danych pliku i kliknij przycisk Dalej. 6 Kliknij przycisk Zakocz. 7 W oknie dialogowym Ustaw baz danych ODBC programu Microsoft Access dla opcji Baza danych kliknij przycisk Utwrz. 8 W oknie dialogowym Nowa baza danych w parametrze Nazwa bazy danych wpisz Revit_Project.mdb.

264 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

9 Dla opcji cieka dostpu wybierz pooenie pliku bazy danych i kliknij przycisk OK, aby utworzy baz danych. 10 Kiedy wywietlony zostanie okno dialogowe potwierdzenia, kliknij przycisk OK. 11 Kliknij trzy razy przycisk OK. 12 Otwrz baz danych w programie Microsoft Access. UWAGA W zalenoci od wersji programu Microsoft Access wywietlana baza danych moe si rni od przedstawionej na rysunku. W programie Revit Architecture tworzone s 2 tabele dla nastpujcych kategorii elementw (patrz niej): jedn zawierajc wszystkie wystpienia elementw w projekcie i drug zawierajc wszystkie typy elementw w projekcie. Dodatkowo dla poziomw i pomieszcze tworzone s tabele zawierajce tylko wystpienia, poniewa te kategorie nie zawieraj typw. Unikatowe ID elementu uywane jest do identyfikowania elementw eksportowanych, dlatego kada tabela elementw zawiera kolumn ID. Identyfikatory elementw s te uywane do ustanowienia powiza pomidzy elementami z rnych tabel. Przykadowo tabele wystpie z kolumn ID typu zawieraj ID typu wystpienia, a niektre tabele wystpie zawieraj kolumn ID pomieszczenia, w ktrej umieszczone jest ID pomieszczenia, gdzie znajduje si dane wystpienie. Obok tabel wystpie i typw w kategorii tworzona jest te tabela dla kadego zestawienia kluczy w projekcie - dopki kategoria jest jedn z eksportowanych kategorii programu Revit Architecture. Obok kolumn ID eksportowane s takie same kolumny, jak w przypadku kolumn z zestawienia kluczy. Kade zestawienie kluczy nadaje elementom w kategoriach nowe parametry, ktre bd uyte przy wybieraniu kluczy z zestawienia kluczy. Te parametry take s eksportowane i zawieraj ID elementu klucza. Jedna kocowa tabela take jest eksportowana: Kody zespou. Zawiera ona po jednym wierszu dla kadego kodu zespou Uniformat. Kolumny tej tabeli to Kod zespou i Opis zespou. Tabela typw zawiera kolumn Kod zespou odnoszc si do tabeli Kody zespou.

Eksportowanie informacji zestawienia do programu Microsoft Access | 265

13 Zamknij plik wicze.

266 | Rozdzia 5 Etykiety i zestawienia

Opisy i wymiarowanie

W tym wiczeniu zostanie pokazane, jak zmieni poziom podstawy projektu, a take jak wykona opisy i wymiarowanie projektu w programie Revit Architecture 2009.

Zmiana poziomu podstawy projektu


W tej lekcji podano informacje, w jaki sposb mona zmieni pooenie poziomu podstawy projektu, poniewa rzadko stosuje si poziom podstawy 0 mm. Zmieniajc poziom podstawy, mona pozostawi niezmienione wartoci wszystkich pozostaych poziomw projektu albo doda warto poziomu podstawy do wszystkich poziomw powyej. W programie Revit Architecture mona to osign, definiujc poziomy jako poziomy projektu lub poziomy wspdzielone.
Warto wysokoci dla poziomw projektu okrelana jest wzgldem innych poziomw w projekcie

267

Rzdna dla poziomw wspuytkowanych okrelana jest wzgldem wysokoci podstawy.

Zmiana pooenia projektu


W tym wiczeniu zostanie zmieniony poziom podstawy budynku z 0 m na 10000 m. Po zdefiniowaniu poziomw budynku jako wspdzielonych i zmianie pooenia projektu dla poziomw powyej poziomu 1 bd podawane wysokoci wzgldem poziomu 1.

268 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik m_Freighthouse_Flats-Anno_Dim.rvt.

Definiowanie poziomu 1 jako poziomu wspdzielonego 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), Elewacje (Elewacja budynku) i kliknij dwukrotnie opcj Poudniowa. Dla poziomu 1 zostanie wywietlona wysoko 0 mm. Poziomy w projekcie nie s wspdzielone, tak wic w razie zmiany wysokoci poziomu 1 jego wysoko zmieni si tylko wzgldem innych poziomw w projekcie.

Zmiana pooenia projektu | 269

2 Wybierz lini poziomu 1, aby zostaa wywietlona w kolorze czerwonym. 3 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. Jeli wysoko poziomw po zmianie pooenia projektu ma by podawana wzgldem poziomu podstawy, naley ustawi parametr Podstawa elewacji na warto Wspdzielona. Jeli zostanie to zrobione na tym etapie, zmieni si parametr dla wszystkich poziomw w projekcie. Jednak, aby lepiej zademonstrowa dziaanie poziomw wspdzielonych, w tym momencie wspdzielony jest tylko parametr Podstawa elewacji dla poziomu 1, a uytkownik utworzy nowy typ poziomu wspdzielonego tylko dla poziomu 1. 5 W oknie dialogowym Waciwoci typu:

Kliknij przycisk Powiel. W oknie dialogowym Nazwa wpisz nazw 8 mm Head - Shared Elevation, a nastpnie kliknij przycisk OK. W polu Wizania dla parametru Podstawa elewacji wybierz warto Wspdzielona.

6 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Zmiana pooenia projektu 7 Kliknij menu Narzdzia Pooenie/Orientacja projektu Zmie pooenie tego projektu. 8 Wybierz lini poziomu 1. Przez wybranie linii poziomu 1 zostaje okrelony punkt pocztkowy zmiany pooenia projektu (0 mm). 9 Przesu wskanik myszy nad lini poziomu, wpisz warto 10000 mm i nacinij klawisz ENTER. Wpisana warto 10000 mm oznacza nowe pooenie projektu. 10 W menu Widok kliknij polecenie Powiksz/Pomniejsz Dopasuj wszystko do okna. Zostanie wywietlona elewacja poudniowa. Dla poziomu podstawy podawana jest warto wysokoci 10000 mm. Wysoko pozostaych poziomw nie zmienia si.

270 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Definiowanie pozostaych poziomw projektu jako poziomw wspdzielonych 11 Wybierz lini poziomu mieszkalnego. 12 Z Listy typw wybierz pozycj Poziom : 8 mm Head - Shared Elevation. 13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Podawana warto poziomu mieszkalnego zmieni si z uwzgldnieniem nowej wartoci poziomu podstawy.

14 W Przegldarce projektu pod opcj Elewacje dwukrotnie kliknij opcj North. Zmiany poziomu zostay rozszerzone do tego widoku, jak rwnie do innych widokw modelu budynku.

Zmiana pooenia projektu | 271

15 Zdefiniuj pozostae poziomy jako wspdzielone:


Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz poziomy 24, poziom przybudwki i poziom rzutu dachu. Z Listy typw wybierz pozycj Poziom : 8 mm Head - Shared Elevation. Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Dla wszystkich poziomw budynku podawane s teraz wysokoci wzgldem poziomu podstawy.

272 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

16 Jeli zmiany powinny zosta zapisane, kliknij menu Plik Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikatow nazw. 17 Przejd do nastpnej lekcji Wymiarowanie na stronie 273.

Wymiarowanie
W tej lekcji zostan przekazane informacje o tym, w jaki sposb naley utworzy stae wymiary umoliwiajce kontrolowanie i dokumentowanie modeli budynkw. W programie Revit Architecture s dwa rodzaje wymiarw: tymczasowe i stae. Wymiary tymczasowe wywietlane s automatycznie podczas tworzenia i wstawiania komponentw. Wymiary stae naley utworzy bezporednio. Nie ma takiej koniecznoci tylko w przypadku szkicowania profili dla kompletnych rodzin. Stae wymiary s wwczas tworzone automatycznie, jednak aby zostay wywietlone, uytkownik musi wczy ich widoczno.

Tworzenie wymiarw
W tym wiczeniu zostanie przedstawiony sposb uycia narzdzi do wymiarowania i wiza w programie Revit Architecture do utworzenia wymiarw i rozmieszczenia gazonw po pnocnej stronie budynku. Zostanie pokazane umieszczanie wymiarw liniowych, wielosegmentowych, promieniowych i ktowych oraz praca z wizaniami wymiarw umoliwiajcymi kontrolowanie umieszczania elementw w modelu.

Wymiarowanie | 273

Wymiary liniowe i wielosegmentowe

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Metric\m_Freighthouse_Flats-Anno_Dim.rvt. Umieszczanie oglnego wymiaru liniowego 1 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1.

2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar. Domylne opcje wymiarowania zostan wywietlone na pasku opcji. Domylnie wymiary s wyrwnywane, przycigane do osi cian i tworzone przez wybranie poszczeglnych punktw odniesienia.

3 Przesu wskanik nad cian kurtynow w lewej grnej czci widoku. Kiedy wzdu lewej strony ciany kurtynowej zostanie wywietlona niebieska przerywana linia, wybierz j.

274 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

4 Przesu wskanik nad cian kurtynow w prawej grnej czci widoku. Kiedy wzdu prawej strony ciany kurtynowej zostanie wywietlona niebieska przerywana linia, wybierz j.

5 Przesu wskanik na widok i kliknij, aby umieci wymiar.

Tworzenie wymiarw | 275

6 Kliknij blokad wywietlon w acuchu wymiarowym, aby zablokowa wymiar. Blokada zostanie wywietlona jako zablokowana, wskazujc, e nie mona zmieni odlegoci midzy cianami kurtynowymi bez uprzedniego odblokowania wymiarw. W ten sposb mona zwiza tylko stae wymiary wyrwnane i ktowe.

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Umieszczanie wymiaru wielosegmentowego 8 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 9 Wybierz lew stron ciany kurtynowej, tak jak w poprzednim punkcie, i przenie wskanik na lewy punkt kocowy pierwszego gazonu po prawej stronie. 10 Naciskaj klawisz TAB, aby wywietli punkt kocowy gazonu i wybierz go. 11 Uywajc tej samej metody, wybierz prawy punkt kocowy gazonu.

276 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

12 Na pasku opcji w polu Preferuj wybierz opcj Lica cian. 13 Przesu wskanik na gazon po prawej stronie i wybierz jego lew zewntrzn powierzchni.

14 Przesu wskanik na prawo i kontynuuj wybieranie punktw kocowych oraz powierzchni gazonw. 15 Po wybraniu punktw odniesienia na ostatnim gazonie wybierz praw stron ciany kurtynowej. 16 Przesu wskanik w gr nad rzut budynku, ale poniej pierwszego wymiaru, ktry zosta umieszczony, i kliknij, aby umieci wymiar wielosegmentowy.

Wyrwnywanie wszystkich segmentw wymiaru w celu rwnomiernego rozmieszczenia gazonw 17 Przy wybranej opcji wymiarw wielosegmentowych kliknij przycisk , aby wszystkie segmenty wymiarw stay si jednakowe, i zmie pooenie gazonw, tak aby znajdoway si w rwnych odstpach od siebie.

18 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie.

Tworzenie wymiarw | 277

Tworzenie nowego stylu wymiaru od bazy

19 Wybierz acuch wymiarowy, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk 20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 21 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel.

22 W oknie dialogowym Nazwa wprowad warto Liniowy - 2.5 mm Arial - Od bazy i kliknij przycisk OK. 23 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Grafika, w parametrze Typ acucha wymiarowego wybierz opcj Od bazy. Tworzenie stylu wymiaru wsprzdnociowego 24 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 25 W oknie dialogowym Nazwa wprowad warto Liniowy - 2.,5 mm Arial - Wsprzdnociowy i kliknij przycisk OK. 26 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Typ acucha wymiarowego, wybierz opcj Wsprzdnociowy. 27 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Wywietlanie i stosowanie stylw wymiarw 28 Powiksz acuch wymiarowy. Wartoci zaczynaj si od 0 mm i zwikszaj si w miar oddalania od punktu wyjciowego.

29 Wybierz acuch wymiarowy, a nastpnie na Licie typw zaznacz pozycj Liniowy - 2.5 mm Arial - Od linii bazowej. Wymiary s wywietlane pitrowo i odnosz si do tej samej linii bazowej.

278 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

30 Na Licie typw zaznacz pozycj Liniowy - 2.5 mm Arial, co spowoduje powrt do pierwotnego stylu wymiarowania. Dodawanie tekstu pod staym wymiarem Tekst dodatkowy mona doda powyej, poniej, po lewej albo prawej stronie wartoci wymiaru staego. 31 Kliknij warto wymiaru, do ktrej chcesz doda tekst, na przykad Tekst wymiaru. . Wywietlone zostanie okno dialogowe

32 W oknie dialogowym Tekst wymiaru w polu Warto wymiaru sprawd, czy zaznaczona jest opcja Uyj biecej wartoci. 33 W sekcji Pola tekstowe w polu Poniej wprowad Gazon. 34 Kliknij przycisk OK.

35 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Umieszczanie wymiaru promieniowego z przyrostkiem Typ. 36 Powiksz do widoku gazonu midzy liniami osi 3 i 4.

Tworzenie wymiarw | 279

37 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 38 Na pasku opcji:


Kliknij przycisk

(Promieniowy).

W polu Preferuj wybierz opcj Lica cian.

39 Przesu wskanik, aby wyrni lew zewntrzn zakrzywion powierzchni gazonu, i wybierz j. 40 Przesu wskanik na zewntrz ciany i okrel punkt, aby umieci wymiar. 41 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

42 Wybierz wymiar promieniowy. 43 Wybierz niebieski kwadratowy uchwyt wywietlony pod wartoci wymiaru i przecignij go lekko do gry i w prawo.

44 Majc wymiar wci zaznaczony, kliknij jego tekst. 45 W oknie dialogowym Tekst wymiaru w polu Przyrostek wpisz Typ. i kliknij przycisk OK. 46 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie.

280 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Umieszczanie wymiaru ktowego 47 Powiksz do widoku gazonu przy linii osi 5.

48 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar. 49 Na pasku opcji:


Kliknij przycisk

(Ktowy).

Sprawd, czy w parametrze Preferuj wybrano opcj Lica cian

50 Wybierz lini poziom. Linia ta stanowi krawd obiektu bryowego, ktry reprezentuje ssiedni budynek.

Tworzenie wymiarw | 281

51 Wybierz lew zewntrzn powierzchni gazonu.

52 Przesu wskanik w lewo, aby zmieni rozmiar uku wymiarowego, i kliknij, aby umieci wymiar. 53 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie.

54 Przejd do nastpnego wiczenia Tworzenie automatycznych wymiarw ciany na stronie 282.

Tworzenie automatycznych wymiarw ciany


W tym wiczeniu zostanie pokazane, w jaki sposb mona automatycznie tworzy wymiary ciany liniowej i jej otworw (okien) w rzucie budynku na poziomie 3. Podczas wymiarowania ciany wystarczy wybra cian (nie trzeba wybiera ciany i osobno kadego punktu odniesienia otworu). Dziki opcji automatycznego wymiarowania mona wygodnie i szybko utworzy wymiarowanie cian z wieloma otworami.

282 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Automatyczne wymiarowanie ciany

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Metric\m_Freighthouse_Flats-Anno_Dim.rvt. Otwarcie rzutu poziomu 3 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 3. Zostanie utworzone wymiarowanie krtkiej dolnej ciany poziomej zawierajcej 3 okna.

Wybieranie opcji automatycznego wymiarowania 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar. 3 Na pasku opcji:

W polu Preferuj wybierz opcj Osie cian. W polu Wska wybierz opcj Cae ciany. Kliknij przycisk Opcje.

4 W oknie dialogowym Opcje autowymiarowania:

W polu Wybierz odniesienia wybierz opcj Otwory, a nastpnie wybierz opcj Szerokoci.

Tworzenie automatycznych wymiarw ciany | 283

Kliknij przycisk OK. Opcje te gwarantuj, e wymiary ciany zawieraj otwory, a odniesienia do szerokoci otworw znajduj si w oglnym acuchu wymiarowym.

Umieszczanie wymiaru 5 Wybierz doln cian zewntrzn.

6 Przesu wskanik na d poniej rzutu i kliknij, aby umieci acuch automatycznego wymiarowania.

7 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie.

8 Przejd do nastpnego wiczenia Kontrolowanie linii pomocniczych na stronie 284.

Kontrolowanie linii pomocniczych


W tym wiczeniu zostan przekazane informacje o tym, w jaki sposb mona nadpisa ustawienia linii pomocniczych wymiarowania podczas umieszczania wymiarw oraz w jaki sposb mona zmieni pooenie linii pomocniczych po umieszczeniu wymiarw. Podczas umieszczania wymiarw naley na pasku opcji okreli ich pocztek. Jednak w niektrych przypadkach moe wystpi konieczno nadpisania tych ustawie dla okrelonego elementu. Na przykad dla wymiaru wielosegmentowego konieczne mogoby by umieszczenie dwu znajdujcych si najdalej na zewntrz linii pomocniczych na zewntrznej powierzchni kadej ciany, a linie pomocnicze odnoszce si do cian wewntrznych byyby umieszczone na osi kadej ciany.

284 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Metric\m_Freighthouse_Flats-Anno_Dim.rvt. Nadpisywanie domylnych linii pomocniczych wymiarowania 1 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 2 Powiksz do widoku gazonu, na ktrym zosta umieszczony wymiar promieniowy.

3 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar. 4 Na pasku opcji:


Sprawd, czy w polu Preferuj wybrana jest opcja Osie cian. W polu Wska wybierz opcj Odniesienia indywidualne.

5 Przesu wskanik na lewo od gazonu.

6 Naciskaj klawisz TAB, aby przecza opcje wyboru do momentu wyrnienia lewej powierzchni gazonu, i wybierz t powierzchni.

Kontrolowanie linii pomocniczych | 285

7 Uywajc tej samej metody, wybierz praw krawd gazonu, przesu wskanik na d i kliknij, aby umieci wymiar.

8 Przesu wskanik na doln cz gazonu, gdzie zosta umieszczony wymiar ktowy. 9 Naciskaj klawisz TAB, aby wyrni lewy dolny punkt kocowy, i wybierz ten punkt.

10 Przy uyciu tej samej metody wybierz prawy dolny punkt kocowy. 11 Przesu wskanik na d i wybierz punkt, aby umieci wymiar.

286 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Okrelanie wymiarw cianek dziaowych wzgldem osi 12 Na karcie Podstawy kliknij opcj Wymiar. 13 Na pasku opcji w polu Preferuj wybierz opcj Osie cian. 14 Przesu wskanik na lew cian dziaow w lewym grnym rogu rzutu. Wybierz o ciany, kiedy zostanie wyrniona.

Kontrolowanie linii pomocniczych | 287

15 Przesuwajc wskanik w prawo, wybierz o kadej z pozostaych szeciu cian dziaowych i kliknij, aby umieci wymiar. 16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Dopasowywanie pooenia linii pomocniczych na kocu wymiarw w celu wyrwnania do powierzchni ciany 17 Wybierz wymiar, ktry wanie zosta umieszczony, i powiksz do widoku prawego koca wymiaru. 18 Trzymajc nacinity klawisz SHIFT, wybierz zielony uchwyt, ktry jest wywietlany w rodku znacznika, i przecignij wymiar w d ciany.

288 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

19 Zwolnij klawisz SHIFT, wybierz grny niebieski uchwyt i przecignij go w gr, aby utworzy odstp linii pomocniczej.

20 Kliknij rodkowy niebieski uchwyt, przecignij go do prawej i naciskaj klawisz TAB a do wyrwnania wymiaru z zewntrzn powierzchni ciany dziaowej.

21 Powiksz do widoku ciany dziaowej po lewej stronie rzutu i przy uyciu tych samych metod utwrz odstp linii pomocniczej oraz wyrwnaj wymiar wzgldem lewej zewntrznej powierzchni ciany. 22 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie. 23 Przejd do nastpnego wiczenia Tworzenie typu wymiaru standardu biurowego z istniejcych wymiarw na stronie 289.

Tworzenie typu wymiaru standardu biurowego z istniejcych wymiarw


W tym wiczeniu zostanie pokazane, w jaki sposb mona powieli typ rodziny wymiarw w rzucie i zmodyfikowa jego parametry w celu utworzenia stylu wymiarowania standardu biurowego. Po utworzeniu nowego typu rodziny mona zmieni parametry znacznika wymiaru, czcionki i rozmiaru tekstu, aby utworzy wymiary lepiej speniajce standardy biurowe.

Tworzenie typu wymiaru standardu biurowego z istniejcych wymiarw | 289

Wymiary ktowe i liniowe z tekstem i strzakami zgodnymi ze standardami biurowymi

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Metric\m_Freighthouse_Flats-Anno_Dim.rvt. Powielanie istniejcego typu wymiaru 1 W rzucie poziomu 1 powiksz do widoku gazonu midzy osiami 3 i 4, a nastpnie wybierz wymiar dolny.

2 Kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy. 4 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 5 W oknie dialogowym Nazwa wpisz nazw Standard biurowy i kliknij przycisk OK. Zmiana parametrw nowego typu standardu biurowego 6 W oknie dialogowym Waciwoci typu:

W polu Grafika dla opcji Znacznik wybierz warto Strzaka 30 stopni. W polu Tekst, dla opcji Rozmiar tekstu wpisz warto 3.2 mm. Dla opcji Czcionka tekstu wybierz warto CityBlueprint.

290 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

UWAGA Czcionki dostpne na tej licie s czcionkami systemu Windows zainstalowanymi w systemie. Jeli na licie nie ma czcionki CityBlueprint, wybierz inn czcionk.

Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

7 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie. Wybrany wczeniej wymiar jest teraz wywietlany jako nowy typ rodziny standardu biurowego.

8 Przesu wskanik na gazon z prawej strony i wybierz wymiar dolny.

9 Z Listy typw wybierz pozycj Liniowy styl wymiarowania: Standard biurowy. 10 Na karcie Podstawy kliknij opcj Zmie.

Tworzenie typu wymiaru standardu biurowego z istniejcych wymiarw | 291

11 Przy uyciu tej samej metody wybierz wymiar ktowy gazonu, utwrz nowy typ wymiaru ktowego i nadaj mu parametry standardu biurowego.

12 Przejd do nastpnej lekcji Tworzenie opisu tekstu na stronie 292.

Tworzenie opisu tekstu


W tej lekcji zostan dodane notatki tekstowe w rzucie poziomu 1 budynku. Zostanie utworzony nowy typ notatki tekstowej zgodny ze standardem biurowym przez powielenie typu rodziny notatki w rzucie. Nastpnie zostanie zmieniona czcionka i rozmiar tekstu notatek oraz zostan dodane linie odniesienia do notatek tekstowych.

292 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

Dodawanie notatek tekstowych do rzutu


W tym wiczeniu zostan dodane notatki tekstowe do rzutu poziomu 1. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Metric\m_Freighthouse_Flats-Anno_Dim.rvt. Dodawanie notatki tekstowej 1 W rzucie 1 powiksz do widoku gazonu przy linii siatki 5.

2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Tekst. 3 Na pasku opcji dla opcji Linia odniesienia kliknij przycisk (Brak).

4 Przesu wskanik nad o 4, ale poniej grnego acucha wymiarowego, kliknij i przecignij, aby utworzy pole tekstowe.

Dodawanie notatek tekstowych do rzutu | 293

5 W polu tekstowym wpisz ISTNIEJCY BUDYNEK.

Tworzenie nowego typu rodziny notatek tekstowych przez powielenie istniejcego typu 6 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 7 Wybierz pole tekstowe i kliknij przycisk .

8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij opcj Edytuj/Nowy. 9 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 10 W oknie dialogowym Nazwa wpisz nazw 6 mm Arial Notes i kliknij przycisk OK. 11 W polu Tekst, dla opcji Rozmiar tekstu wpisz warto 6 mm i kliknij przycisk OK.

294 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Grafika wybierz opcj Linie odniesienia ukw i kliknij przycisk OK. Moe wystpi konieczno przesunicia pola tekstowego, aby nie nakadao si na inne elementy rzutu. Aby zmieni pooenie pola tekstowego w takiej sytuacji, wybierz i przecignij niebieski symbol po lewej stronie u gry.

Tworzenie pola tekstowego z liniami odniesienia 13 Na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 14 Kliknij inne pole tekstowe na prawo od osi 4 i wpisz Klomb. 15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie notatek tekstowych do rzutu | 295

16 Wybierz pole tekstowe Klomb. 17 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk (Dodaj prawy uk odniesienia). Po prawej stronie pola tekstowego Klomb zostanie wywietlona linia odniesienia skierowana w d. Kliknij przycisk (Dodaj lewy uk odniesienia). Po lewej stronie pola tekstowego Klomb zostanie wywietlona nastpna linia odniesienia.

Zmiana pooenia linii odniesienia 18 Wybierz niebieski uchwyt na kocu prawej linii odniesienia i przecignij j w d, aby wskazywaa doln cz gazonu. 19 Wybierz niebieski uchwyt na kocu lewej linii odniesienia i przecignij j w d, aby wskazywaa doln cz gazonu. 20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

296 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

21 Wybierz pole tekstowe Klomb, aby wybra jednoczenie tekst i linie odniesienia, a nastpnie kliknij przycisk . 22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 23 W oknie dialogowym Waciwoci typu:

Kliknij przycisk Zmie nazw. W oknie dialogowym Zmie nazw, w polu Nowy wpisz nazw Notatki standardowe i kliknij przycisk OK. W polu Tekst dla opcji Czcionka tekstu wybierz opcj CityBlueprint. W polu Grafika dla opcji Grot odnonika wybierz warto Strzaka 30 stopni. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

24 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie innej notatki przy uyciu typu notatki standardowej 25 Na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 26 Z Listy typw wybierz pozycj Tekst: Notatki standardowe. 27 Na pasku opcji dla opcji Linia odniesienia kliknij przycisk (uk).

28 Kliknij doln powierzchni zaokrglonego gazonu przy linii osi 3.

Dodawanie notatek tekstowych do rzutu | 297

29 Przesu wskanik w gr i na prawo nad tekst Klomb. 30 Kiedy niebieskie linie przerywane wskazujce tekst zostan wyrwnane z tekstem Klomb, kliknij, aby umieci pole tekstowe.

31 Kliknij pole tekstowe i wpisz warto 457 mm Conc. ciana, a nastpnie kliknij przycisk Zmie.

298 | Rozdzia 6 Opisy i wymiarowanie

32 Jeli zmiany powinny zosta zapisane, kliknij menu Plik Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikatow nazw. 33 Zamknij plik wiczenia bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Dodawanie notatek tekstowych do rzutu | 299

300

Szczegy

W tym wiczeniu opisano sposoby tworzenia szczegw w programie Revit Architecture 2009. Szczegy mona tworzy bezporednio w widoku modelu informacji o budynku, uywajc komponentw szczegu do reprezentowania materiaw, takich jak drewno, sklejka i metalowe wieki. Te komponenty s wywietlane w wymaganej skali. W przypadku szczegw, ktre nie maj by skojarzone z modelem, takich jak forma standardowego nadproa drzwi, naley uy oddzielnego widoku krelarskiego i w nim utworzy szczeg. Tworzony przez uytkownika krelony szczeg nie jest podczony parametrycznie do modelu budynku.

Tworzenie szczegu z modelu budynku


W tej lekcji pokazano, jak tworzy szczegy okapu dachu projektowanego budynku.

Aby tworzy szczegy na podstawie modelu budynku, naley zdefiniowa widok, w ktrym chce si utworzy szczeg. Widok definiowany jest poprzez utworzenie widoku odwoania w widoku przekroju. W widoku odwoania naley ledzi geometri modelu budynku, doda komponenty szczegu, a nastpnie zakoczy tworzenie szczegu, dodajc linie podziau i notatki tekstowe.

301

Tworzenie szczegw widoku


W tym wiczeniu naley utworzy szczegy widoku krawdzi dachu. Naley wczyta komponenty szczegu i uy modelu jako podrysu szczegu. Po dodaniu komponentw do widoku szczegu naley doda notatki i wymiary. Komponenty szczegu dodawane do widoku s dwuwymiarowymi obiektami rodziny. S one take charakterystyczne dla widoku, co oznacza, e wszystkie dodawane do widoku komponenty szczegu, linie szczegu, obiekty regionu oraz obiekty izolacji, s widoczne tylko w tym widoku. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt.

Wywietlanie widoku szczegu 1 W lewym grnym rogu modelu budynku kliknij dwukrotnie symbol szczegu odwoania. Zostanie wywietlony szczeg okapu. 2 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Grafika Wywietl model, wybierz opcj Jako podrys, a nastpnie kliknij przycisk OK. Wczytywanie i umieszczanie komponentu szczegu 4 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Komponent szczegu. 5 W oknie dialogowym ostrzeenia kliknij przycisk Tak, aby wczyta rodzin Elementy szczegw. 6 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, przejd do Metric\Families\m_Corrugated Metal.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 7 W obszarze rysunku kliknij poniej okapu dachu, aby umieci komponent. Nie jest wane dokadne pooenie.

302 | Rozdzia 7 Szczegy

8 Usu komponent. Komponent jest wczytywany i umieszczany, aby znajdowa si w projekcie i aby mona go byo uy w powtarzajcym si szczegle. Umieszczanie powtarzajcego si szczegu 9 Na pasku projektu kliknij przycisk Powtarzanie detalu. 10 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 12 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 13 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Siding z blachy falistej i kliknij przycisk OK. 14 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Wzr Szczeg wybierz opcj Blacha falista. 15 Dla opcji Odstp wprowad warto 406.5mm. 16 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 17 W obszarze rysunku kliknij doln cz ciany zewntrznej, aby wybra punkt pocztkowy.

18 Przesu wskanik myszy w gr, aby wygenerowa grafiki dla powtarzajcego si szczegu. Okrel punkt wystarczajco wysoko, aby siding siga spodu okapu dachu. UWAGA Punkt kocowy komponentu szczegu moe nie zbiega si z zakresami geometrii.

Tworzenie szczegw widoku | 303

19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Przesu punkt kocowy komponentu:


Wybierz komponent z blachy falistej i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Przesu).

Wybierz punkt kocowy geometrii komponentu z blachy falistej jako punkt pocztkowy przesunicia. Wybierz doln krawd belki stropowej dachu jako punkt kocowy przesunicia.

Kliknij przycisk Zmie.

Dodawanie drewnianych komponentw szczegu 21 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 22 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji. 23 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe, przejd do pliku Metric\Families\Detail Components\Div 06-Wood and Plastic\06100-Rough Carpentry\06160-Sheathing\M_Plywood-Section.rfa, a nastpnie kliknij opcj Otwrz. 24 Na Licie typw sprawd, czy zaznaczona jest opcja M_Plywood-Section 19mm. 25 Umie komponent wykonany ze sklejki po prawej stronie komponentu metalowego, tak jak pokazano na poniszym rysunku. PORADA Moe by konieczne uycie polecenia Przesu, aby dopasowa pooenie sklejki.

304 | Rozdzia 7 Szczegy

Poniewa pozostao jeszcze kilka komponentw do wczytania, naley je wczyta jako grup z pojedynczego pliku. Wczytaj komponenty jako grup 26 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj plik jako grup. 27 W lewym panelu okna dialogowego Wczytaj plik jako grup kliknij folder Training Files, przejd do Metric\Families\Detail Components\m_Roof Edge Components.rvt, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 28 W oknie dialogowym Powiel typy kliknij przycisk OK. 29 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 30 Z Listy typw wybierz M_Nominal Cut Lumber-Section : 50 x 150mm Nominal. 31 Aby prawidowo zorientowa komponent, nacinij trzykrotnie klawisz SPACJA. 32 Kliknij prawy grny rg sklejki, aby wybra punkt wstawienia.

33 Na Licie typw wybierz typ M_Nominal Cut Lumber-Section : 50 x 200mm Nominal, a nastpnie umie go w widoku szczegu, jak pokazano na rysunku.

Tworzenie szczegw widoku | 305

Dodawanie komponentu szczegu pyty ciennej okadzinowej 34 Na Licie typw wybierz typ M_Gypsum Wallboard-Section : 16mm. 35 Zaznacz pole wyboru acuch na pasku opcji. 36 Umie komponent pyty ciennej, jak pokazano poniej.

37 Kliknij przycisk Zmie. 38 Wybierz segment poziomy, kliknij strzaki Odwrcenia wystpienia, a nastpnie kliknij przycisk Zmie. Segment pyty ciennej znajduje si teraz na spodzie belki stropowej dachu. UWAGA Mona take nacisn klawisz SPACJA podczas umieszczania komponentu, aby obrci wyrwnanie.

306 | Rozdzia 7 Szczegy

Dodawanie izolacji 39 Kliknij przycisk Izolacja na pasku projektu. 40 Na pasku opcji:


Dla opcji Szeroko wpisz 140 mm. Dla opcji Odsunicie wybierz opcj do bliskiej strony.

41 Umie dwa segmenty izolacji, jak pokazano na rysunku.

42 Kliknij przycisk Zmie. 43 Przesu grny segment:


Wybierz grny segment izolacji i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Przesu).

Wybierz lewy punkt rodkowy komponentu o wymiarach 50 x 200 mm jako punkt pocztkowy przesunicia. Wybierz prawy punkt rodkowy komponentu o wymiarach 50 x 200 mm jako punkt pocztkowy przesunicia.

Kliknij przycisk Zmie.

Tworzenie szczegw widoku | 307

Dodawanie komponentw z drewna 44 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 45 Na Licie typw wybierz typ M_Nominal Cut Lumber-Section : 50 x 300 mm Nominal. 46 Kliknij, aby umieci komponent w lewym dolnym rogu okapu dachu, tak jak pokazano na rysunku.

47 Na Licie typw wybierz typ M_Plywood-Section : 19mm. 48 Umie komponent bezporednio nad komponentem o wymiarach 50 x 200 mm, jak pokazano na rysunku.

Dodawanie sztywnej izolacji 49 Na Licie typw wybierz typ M_Rigid Insulation-Section : 63mm. 50 Dodaj izolacj powyej umieszczonej sklejki i zablokuj komponent.

51 Kliknij przycisk Zmie. 52 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie linii szczegu na stronie 308.

Dodawanie linii szczegu


W tym wiczeniu dodasz linie do szczegu. S one, podobnie jak komponenty szczegu, charakterystyczne dla widoku, co oznacza, e s wywietlane tylko w tym widoku. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Dodawanie linii szczegu 1 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 2 Z Listy typw wybierz opcj Cienkie linie. 3 Naszkicuj lini szczegu od prawego dolnego rogu komponentu o wymiarach 50 x 300 mm do lewego dolnego rogu komponentu o wymiarach 50 x 200 mm.

308 | Rozdzia 7 Szczegy

4 Kliknij przycisk Zmie. 5 Wybierz pionowy komponent wykonany ze sklejki. Przecignij punkt kocowy do grnej czci komponentu o wymiarach 50 x 200 mm.

Dodawanie linii odsunicia 6 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 7 Z Listy typw wybierz opcj Cienkie linie. 8 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wpisz 10 mm i nacinij klawisz ENTER.

9 Wybierz linie na grze belki stropowej dachu i komponentu o wymiarach 50 x 300 mm, tak jak pokazano na rysunku. Przycinaj i wyduaj linie zgodnie z potrzebami, aby uzyska podany efekt.

10 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 11 Z Listy typw wybierz opcj rednie linie. 12 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wpisz 10 mm i nacinij klawisz ENTER.

13 Dodaj linie szczegu wok komponentu o wymiarach 50 x 300 mm, tak jak pokazano na rysunku.

Dodawanie linii szczegu | 309

Rysowanie linii szczegu 14 Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj) i usu zaznaczenie pola wyboru acuch.

15 Narysuj krtk przektn lini przy lewym dolnym rogu komponentu o wymiarach 50 x 300 mm, tak jak pokazano na rysunku.

16 Na pasku opcji wybierz opcj acuch i narysuj linie szczegu, tak jak pokazano na rysunku.

17 Narysuj lini poziom, jak pokazano na rysunku.

310 | Rozdzia 7 Szczegy

18 Z Listy typw wybierz opcj Cienkie linie. 19 Powiksz obszar, gdzie belka stropowa dachu styka si z komponentem z blachy falistej. Narysuj linie szczegu, jak pokazano na rysunku.

20 Przesu w d lini poziom, aby nakadaa si na lini poziomu okapu. Modyfikowanie waciwoci wywietlania 21 W obszarze rysunku wybierz lini poziomu okapu, a nastpnie kliknij opcj Ukryj w widoku Elementy. 22 W Przegldarce projektu w sekcji Widoki Widoki detalu (Detal) kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Roof Overhang Detail, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci. 23 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Grafika Wywietl model, wybierz opcj Nie wywietlaj, a nastpnie kliknij przycisk OK. Po wyczeniu wywietlania modelu elementy modelu, takie jak ciany i podogi, nie s wywietlane w widoku. Zostaj tylko komponenty szczegu i linie, ktre zostay dodane. 24 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk Dodawanie izolacji paroszczelnej 25 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 26 Na Licie typw wybierz opcj Izolacja paroszczelna. 27 Na pasku opcji:

Ukryj zakres przycicia.

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wpisz 10 mm i nacinij klawisz ENTER.

28 Wybierz krawd wewntrzn segmentu pionowego gipsowej pyty ciennej, a nastpnie wybierz krawd wewntrzn segmentu poziomego.

Dodawanie linii szczegu | 311

29 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 30 Z Listy typw wybierz opcj M_Break Line. 31 Dodaj linie podziau na dole i po prawej stronie szczegu. PORADA Aby obrci lini podziau podczas jej umieszczania, nacinij klawisz SPACJA.

32 Kliknij przycisk Zmie. 33 Jeli linia podziau nie maskuje cakowicie danego fragmentu szczegu, zaznacz lini podziau i uyj uchwytw ksztatu, aby j zmieni. 34 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie Notatek tekstowych na stronie 312.

Dodawanie Notatek tekstowych


W tym wiczeniu pokazano, jak dodawa notatki tekstowe, aby dokoczy tworzenie szczegu. Plik szkoleniowy

312 | Rozdzia 7 Szczegy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Dodawanie notatek tekstowych do szczegu 1 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 2 Na pasku opcji kliknij przycisk

(uk), aby utworzy odnonik ukowy.

3 Dodaj odnoniki i notatki, tak jak pokazano na rysunku: Kliknij szczeg, aby okreli pooenie strzaki. Kliknij ponownie, aby okreli pooenie pola tekstowego. Wprowad tekst. Kliknij w obszarze rysunku, aby zakoczy polecenie wstawiania tekstu.

Dodawanie wymiarw do szczegu 4 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 5 Kliknij lew zewntrzn krawd komponentu o wymiarach 50 x 300 mm, kliknij lew krawd komponentu z blachy falistej, a nastpnie kliknij, aby umieci wymiar.

6 Kliknij przycisk Zmie.

Dodawanie Notatek tekstowych | 313

7 Zaznacz lini wymiaru, a nastpnie kliknij tekst wymiaru. 8 W oknie dialogowym Tekst wymiaru, w sekcji Pola tekstowe, w polu Przedrostek wpisz Typ. i kliknij przycisk OK.

9 Kliknij menu Plik Zapisz, a nastpnie zapisz plik wiczenia. 10 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie komponentw szczegu na stronie 314.

Tworzenie komponentw szczegu


W tym wiczeniu pokazano, jak modyfikowa uprzednio narysowane szczegy, aby mona je byo opisa, uywajc opisw indeksowych zamiast notatek tekstowych. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Tworzenie powielonego rysunku 1 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie) Widoki detalu (Detal), kliknij opcj Roof Overhang Detail, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Powiel widok Powiel z detalami. 2 Wybierz opcj Kopia Roof Overhang Detail, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij polecenie Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Szczeg okapu dachu - opisy indeksowe, a nastpnie kliknij przycisk OK. Usuwanie notatek tekstowych 4 W obszarze rysunku wybierz notatk tekstow, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij polecenie Wybierz wszystkie wystpienia i nacinij klawisz DELETE. Konwertowanie linii szczegu na komponenty 5 Uyj okna, aby wybra cay szczeg dachu; na pasku opcji kliknij przycisk (Wybieranie filtru).

6 W oknie dialogowym Filtr usu zaznaczenie pl Elementy szczegu i Wymiary, a nastpnie kliknij przycisk OK. Wybrane linie naley zastpi komponentami szczegw, aby moliwe byo zaakceptowanie opisw indeksowych.

314 | Rozdzia 7 Szczegy

7 Kliknij przycisk Zmie. 8 Powiksz pokrycie metalowe. Wybierz wszystkie edycje linii pokrycia, trzymajc wcinity klawisz CTRL. Wszystkie edycje linii mona take wybra poprzez wyrnienie segmentu, nacinicie klawisza TAB i wybranie acucha.

9 Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka. 10 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina. 11 W lewym okienku okna dialogowego Nowa rodzina kliknij opcj Pliki szkoleniowe, przejd do pliku Metric\Templates\MetricDetail Component.rft, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 12 Kliknij menu Edycja Wklej ze schowka. 13 Aby umieci edycj linii, kliknij przecicie paszczyzn odniesienia.

14 Kliknij przycisk Zmie. 15 Uyj okna, aby wybra wszystkie edycje linii; na Licie typw wybierz rednie linie. 16 Kliknij przycisk Zmie. 17 Kliknij menu Plik Zapisz jako.

Tworzenie komponentw szczegu | 315

18 W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do danego pooenia. Jako nazw pliku wpisz Krawd dachu, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz. Dodawanie komponentw do detalu 19 Na karcie Rodzina paska projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. Rodzina komponentw jest teraz czci szczegu okapu dachu, a komponent mona umieci w szczegle. UWAGA Jeli widok Szczeg okapu dachu - opisy indeksowe nie jest otwartym widokiem, kliknij go dwukrotnie w Przegldarce projektu. 20 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Komponent szczegu. 21 Aby umieci komponent, kliknij lewy dolny punkt kocowy metalowego przykrycia. 22 Kliknij przycisk Zmie. 23 Uywajc okna, wybierz przykrycie. Trzymajc nacinity klawisz SHIFT, usu zaznaczenie wszystkich niepotrzebnych linii. 24 Na pasku opcji kliknij przycisk .

25 W oknie dialogowym Filtr usu zaznaczenie pola wyboru Elementy szczegw, a nastpnie kliknij przycisk OK. Pocztkowa edycja linii pozostaje zaznaczona.

26 Nacinij klawisz DELETE. Odpowiednia edycja linii zostaa usunita, a komponent detalu pozosta na rysunku. 27 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 28 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji. 29 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, przejd do Metric\Families\Detail Components\m_Metal Fascia w_Drip Edge.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 30 W obszarze rysunku kliknij grny punkt kocowy krawdzi kapinosa, aby umieci komponent. 31 W ten sam sposb usu odpowiedni edycj linii. 32 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie opisw indeksowych na stronie 316.

Dodawanie opisw indeksowych


W tym wiczeniu pokazano, jak umieszcza opisy indeksowe dotyczce obiektw i jak dodawa dane opisw indeksowych do komponentw, ktre nie maj skojarzonych danych. Plik szkoleniowy

316 | Rozdzia 7 Szczegy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Dodawanie opisw indeksowych do komponentw 1 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Opis indeksowy Element. 2 W oknie dialogowym ostrzeenia kliknij przycisk Tak, aby wczyta do projektu rodzin Etykiety opisw indeksowych. 3 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe, przejd do pliku Metric\Families\Annotations\M_Keynote Tag.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 4 Dodaj etykiet:

W obszarze rysunku wybierz sztywn izolacj jako obiekt do etykietowania. Kliknij, aby umieci rami odnonika. Kliknij sztywn izolacj na dachu, aby umieci etykiet. W oknie dialogowym Opisy indeksowe przejd do 07000 07200 07210 07210.B5, Sztywna izolacja 63 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK.

5 Oznacz etykietami dodatkowe komponenty:


W przypadku odeskowania sklejkowego uyj opisu indeksowego 06160.D11, Sklejka 19 mm. W przypadku przykrycia metalowego uyj opisu indeksowego 07645.C1, Krawd dachu 4.

6 Kliknij przycisk Zmie. Przypisywanie parametru opisu indeksowego do komponentu 7 W obszarze rysunku wybierz metalow wiatrownic z krawdzi kapinosa, a nastpnie kliknij przycisk (Waciwoci elementu). 8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy.

Dodawanie opisw indeksowych | 317

9 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w opcji Dane identyfikacyjne Opis indeksowy, kliknij w kolumnie Warto, a nastpnie kliknij pozycj 11 Kliknij trzy razy przycisk OK. 12 Na pasku projektu kliknij opcj Opis indeksowy Element. 13 Oznacz etykietami komponenty:

10 W oknie dialogowym Opisy indeksowe przejd do 07645.F1, Profil wiatrownicy_1.

Oznacz etykiet metalow wiatrownic z krawdzi kapinosu. Poniewa parametr opisu indeksowego zosta zdefiniowany jako cz waciwoci komponentu, opis indeksowy jest automatycznie odczytywany po umieszczeniu etykiety. Dla 50 x 300, uyj opisu indeksowego 06110.I1. Dla 50 x 200, uyj opisu indeksowego 06110.G1. Dla 50 x 150, uyj opisu indeksowego 06110.F1. Dla sidingu ze sklejki 19 mm uyj opisu indeksowego 06160.D11. Dla dwch wystpie gipsowej pyty ciennej o wymiarach 16mm uyj opisu indeksowego 09250.D1.

14 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 15 Z Listy typw wybierz opcj Blacha falista. 16 Umie wystpienie komponentu bezporednio na grze dolnego segmentu powtarzajcego si komponentu z blachy falistej. Dziki temu mona przypisa opis indeksowy do komponentu; opisu indeksowego nie mona przypisa do powtarzajcego si szczegu. 17 Przypisz opis indeksowy do komponentu, uywajc opisu indeksowego 07460.A8, Blacha falista stalowa - 20 Ga o gruboci 22 mm. 18 Zapisz plik. 19 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie komponentw detali opartych na liniach na stronie 319.

318 | Rozdzia 7 Szczegy

Tworzenie komponentw detali opartych na liniach


W tym wiczeniu pokazano, jak konwertowa linie szczegu na komponenty szczegu, tak aby mona byo dodawa do nich opisy indeksowe. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Tworzenie komponentu szczegu 1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina. 2 W lewym okienku okna dialogowego Nowa rodzina kliknij opcj Pliki szkoleniowe, przejd do pliku Metric\Templates\Metric Detail Component.rft, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 3 Na karcie Rodzina paska projektu kliknij przycisk Linie. 4 Z Listy typw wybierz opcj rednie linie. 5 W obszarze rysunku wybierz lewy i prawy punkt kocowy linii odniesienia. 6 Zablokuj lini i kliknij przycisk Zmie. 7 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 8 W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do danego pooenia. Jako nazw pliku wpisz m_Medium Line Detail Component i kliknij przycisk Zapisz. 9 Na pasku projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. Konwertowanie linii szczegu na komponenty 10 W obszarze rysunku wybierz lini poziom znajdujc si pod okapem dachu, tak jak pokazano na rysunku.

11 Nacinij klawisz DELETE. 12 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Komponent szczegu. Usunit lini naley zastpi komponentem szczegu, aby opis indeksowy zosta zaakceptowany. 13 Z Listy typw wybierz Komponent szczegu linii redniej. 14 Dodaj komponent w miejsce uprzednio usunitej linii poziomej. 15 Kliknij przycisk Zmie. 16 Zaznacz komponent i kliknij przycisk (Waciwoci Elementu).

17 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 18 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 19 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Wstpnie ukoczony panel podbicia metalowego. 20 Kliknij trzy razy przycisk OK. Wczytywanie komponentw szczegw opartych na liniach 21 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu.

Tworzenie komponentw detali opartych na liniach | 319

22 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji. 23 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe i przejd do pliku Metric\Families\Detail Components. 24 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz komponenty: m_Hidden Line Detail Component, m_Invisible Line Detail Component i m_Light Line Detail Component, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 25 Nastpnie utwrz komponenty szczegw oparte na liniach dla innych szerokoci linii (delikatna, niewidoczna i ukryta) uytych w widoku. Dodaj komponenty do projektu i nadaj im opisy indeksowe. Dodawanie komponentw linii delikatnej 26 Powiksz okap dachu. 27 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 28 Z Listy typw wybierz m_Light Line Detail Component. 29 W obszarze rysunku kliknij punkty kocowe dugiej linii detalu powyej dachu. 30 Kliknij przycisk Zmie. 31 Wybierz komponent i kliknij .

32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 33 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 34 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Membrana EPDM i kliknij przycisk OK. 35 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w opcji Dane identyfikacyjne Opis indeksowy, kliknij w kolumnie Warto, a nastpnie kliknij pozycj . 36 W oknie dialogowym Opisy indeksowe przejd do 07000 07500 07530 07530.A1, Pokrycie dachu z membran jednowarstwow. 37 Kliknij trzy razy przycisk OK. 38 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 39 Na spodzie okapu dodaj Komponent detalu delikatnej linii.

40 Kliknij przycisk Zmie. 41 Wybierz dodany przed chwil komponent i kliknij przycisk .

42 W ten sam sposb nazwij komponent Szkielet o wymiarach 50 x 200 i przypisz do niego opis indeksowy 06110.G1. 43 Powiksz powtarzajcy si komponent. 44 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 45 Kliknij grny koniec powtarzajcego si szczegu, a nastpnie kliknij dolny koniec na linii podziau. 46 Kliknij przycisk Zmie. 47 Wybierz komponent i kliknij .

48 W ten sam sposb nazwij komponent Izolacja wodoszczelna i przypisz do niego opis indeksowy 07260.A5. 49 Po wybraniu komponentu na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przesu).

320 | Rozdzia 7 Szczegy

50 Przesu izolacj paroszczeln na prawo wzgldem sklejki 19 mm.

Dodawanie komponentu izolacji paroszczelnej 51 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 52 Z Listy typw wybierz m_Hidden Line Detail Component. 53 Zaznacz pole wyboru acuch na pasku opcji. 54 Utwrz komponent, rysujc ponad pionowymi i poziomymi kreskowanymi liniami szczegu, ktre reprezentuj izolacj paroszczeln.

55 Kliknij przycisk Zmie. 56 Usu obie kreskowane linie szczegu, pozostawiajc linie komponentu szczegu.

Tworzenie komponentw detali opartych na liniach | 321

57 Wybierz komponent pionowej ukrytej linii i kliknij przycisk Dodawanie opisw odnonikw 59 Powiksz geometri do zakresu rysunku. 60 Na pasku projektu kliknij opcj Opis indeksowy Element.

58 W ten sam sposb nazwij komponent Izolacja paroszczelna i przypisz do niego opis indeksowy 07260.A4.

61 W obszarze rysunku dodaj opisy indeksowe dla Membrany EPDM, Izolacji gazoszczelnej, Szkieletu o wymiarach 50 x 200 i Izolacji paroszczelnej.

Tworzenie komponentu linii niewidocznej 62 Kliknij menu Okno m_Medium Line Detail Component.rfa. 63 W obszarze rysunku wybierz komponent. Z Listy typw wybierz opcj Linie niewidoczne. 64 Zapisz plik jako m_Invisible Line Detail Component.rfa. 65 Na karcie Rodzina paska projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. 66 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Komponent szczegu. 67 Z Listy typw wybierz m_Invisible Line Detail Component. 68 W obszarze rysunku narysuj lini na rodku duego pionowego segmentu izolacji.

322 | Rozdzia 7 Szczegy

69 Wybierz komponent i kliknij

70 W ten sam sposb nazwij komponent Izolacja z pianki montaowej i przypisz do niego opis indeksowy 07210.A4. 71 W obszarze rysunku dodaj opis indeksowy komponentu. 72 Zapisz plik. 73 Przejd do nastpnego wiczenia, Modyfikowanie bazy danych opisw indeksowych na stronie 323.

Modyfikowanie bazy danych opisw indeksowych


W tym wiczeniu pokazano, jak dodawa informacje opisw indeksowych komponentw szczegw do plikw tekstowych bazy danych. Po ukoczeniu wiczenia bdzie mona przypisa opis indeksowy do komponentu na rysunku. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Dodawanie informacji do pliku tekstowego 1 W Eksploratorze Windows przejd do katalogu Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2008\Training\Metric i kliknij dwukrotnie plik m_Example_RevitKeynotes.txt. Plik bazy danych zostanie otwarty w edytorze tekstu. 2 Dodaj informacj opisu indeksowego dla podbicia:

Umie wskanik myszy na kocu linii rozpoczynajcej si od 07460.A9, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. Wpisz 07463.A1 i nacinij klawisz TAB. Wpisz Wstpnie ukoczone podbicie metalowe i nacinij klawisz TAB. Wprowad 07460.

3 W edytorze tekstu kliknij menu Plik Zapisz i zamknij edytor tekstu. Aktualizowanie ustawie opisu indeksowego 4 W programie Revit Architecture kliknij menu Ustawienia Opisywanie. 5 W oknie dialogowym Ustawienia opisw indeksowych kliknij przycisk Przegldaj znajdujcy si w polu Tabela opisw indeksowych.

Modyfikowanie bazy danych opisw indeksowych | 323

6 W oknie dialogowym Przegldaj w poszukiwaniu pliku opisw indeksowych przejd do pliku m_ Example_RevitKeynotes.txt i kliknij przycisk Otwrz. 7 W oknie dialogowym Ustawienia opisw indeksowych w polu Typ cieki wybierz opcj Bezwzgldna i kliknij przycisk OK. Praca z opisami indeksowymi 8 Na pasku projektu kliknij opcj Opis indeksowy Element. 9 W obszarze rysunku wybierz podbicie metalowe (linia pozioma pod okapem). Kliknij, aby umieci odnonik, a nastpnie kliknij, aby umieci notatk. 10 W oknie dialogowym Opisy indeksowe przejd do 07463.A1 i kliknij przycisk OK. 11 Kliknij przycisk Zmie. 12 Zastosuj rne style opisw indeksowych:

W obszarze rysunku wybierz wszystkie opisy indeksowe. Na Licie typw wybierz opcj M_Keynote Tag : Keynote Number. Kady opis indeksowy jest wywietlany jako zwyky numer. Wybierz etykiet opisu indeksowego: tekst opisu indeksowego. Zostanie wywietlony tekst opisowy dla kadego opisu indeksowego.

Zmie styl opisu indeksowego na numery w tabeli.

13 Kliknij przycisk Zmie. 14 Zapisz plik.

Tworzenie krelonego szczegu


W tej lekcji opisano sposb tworzenia krelonego szczegu. Krelone szczegy s tworzone w widokach krelarskich i nie s bezporednio oparte na geometrii modelu budynku. Te szczegy nie s aktualizowane, gdy do modelu budynku zostan wprowadzone zmiany, poniewa nie istnieje poczenie parametryczne z adnym komponentem modelu budynku. Mona utworzy szczegy w widokach krelarskich, gdy nie ma potrzeby tworzenia widokw odwoa z modelu budynku. Krelone szczegy mona utworzy za pomoc narzdzi krelarskich w programie Revit Architecture lub importujc szczegy z istniejcej biblioteki szczegw. Po utworzeniu widoku krelarskiego mona utworzy odniesienie do niego w ramach modelu i umieci go w arkuszu.

324 | Rozdzia 7 Szczegy

Importowanie szczegu do widoku krelarskiego


W tym wiczeniu pokazano, w jaki sposb umieszcza istniejcy szczeg w widoku krelarskim, aby utworzy krelony szczeg. Importowany szczeg jest w formacie DWG. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Tworzenie nowego widoku krelarskiego 1 Kliknij menu Widok Nowy Widok krelarski. 2 W oknie dialogowym Nowy widok krelarski dla Skali wybierz 1 : 5 i kliknij przycisk OK. Importowanie caego szczegu w formacie DWG 3 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Formaty CAD. 4 W oknie dialogowym Importuj/Podcz formaty CAD:

W lewym panelu kliknij folder Training Files. Przejd do pliku Metric\m_Roof Edge Detail.dwg. Dla parametru Kolory wybierz opcj Czer i biel. W polu Pooenie sprawd, czy zaznaczona jest opcja Automatyczne - rodek do rodka. Kliknij przycisk Otwrz.

5 Wprowad zf, aby powikszy szczeg. Szczeg jest importowany jako symbol importu.

6 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie) Widoki krelarskie (szczegu), kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Krelenie 1, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 7 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Przykrycie metalowe EPDM i kliknij przycisk OK. 8 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie odwoania z odniesieniem na stronie 325.

Tworzenie odwoania z odniesieniem


W tym wiczeniu pokazano, jak utworzy odwoanie w widoku przekroju modelu budynku, aby stanowio ono odniesienie dla uprzednio zaimportowanego szczegu przykrycia metalowego. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt.

Importowanie szczegu do widoku krelarskiego | 325

Tworzenie widoku odwoania 1 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie) Widoki detalu (Detal), kliknij dwukrotnie Roof Overhang Detail, aby otworzy go w obszarze rysunku. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 3 Na pasku opcji wybierz opcj Odnie do innego widoku, a nastpnie wybierz opcj Widok krelarski: Przykrycie metalowe EPDM. 4 Dodaj znacznik odwoania, przecigajc prostoktny znacznik wok przykrycia metalowego.

5 Kliknij przycisk Zmie. 6 Wybierz odwoanie i uyj uchwytw odwoa, aby przesun symbol odwoania.

Modyfikowanie waciwoci widoku szczegu 7 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Przykrycie metalowe EPDM, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci. 8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 9 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij opcj Zmie nazw. 10 W oknie dialogowym Zmie nazw w polu Nowy wpisz Szczeg - brak odniesienia, a nastpnie kliknij przycisk OK. 11 W oknie dialogowym Waciwoci typu w przypadku opcji Grafika Etykieta odniesienia usu istniejc warto. 12 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. W symbolu odwoania nie jest ju wywietlana etykieta odniesienia.

326 | Rozdzia 7 Szczegy

Wywietlanie widoku odniesienia 13 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, a nastpnie kliknij dwukrotnie odwoanie. Zostanie wywietlony uprzednio zaimportowany szczeg przykrycia metalowego. Dodawanie widoku krelarskiego do arkusza 14 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie) Arkusze (wszystkie), a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj A105 - Elew./Przekr./Szczeg. 15 W Widokach krelarskich (Szczeg - brak odniesienia) przecignij Przykrycie metalowe EPDM na arkusz. 16 Kliknij na arkuszu powyej szczegu okapu dachu (Roof Overhang Detail), aby umieci widok krelarski. 17 Kliknij menu Okno Widok detalu: Roof Overhang Detail. Odwoanie jest aktualizowane razem z informacjami w arkuszu.

18 Zapisz plik. 19 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie szczegu w widoku krelarskim na stronie 327

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim


W tym wiczeniu pokazano, jak utworzy form nadproa drzwi w nowym widoku krelarskim. Brak pliku DWG dla tego szczegu drzwi. Modelowanie elementw na tym poziomie szczegowoci moe zaj duo czasu i zmniejszy ogln wydajno produktu. W kreleniu szczegw mog pomc narzdzia programu Revit Architecture.

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 327

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, m_Freighthouse_Flats-Detailing.rvt. Tworzenie widoku krelarskiego 1 Kliknij menu Widok Nowy Widok krelarski. 2 W oknie dialogowym Widok krelarski jako Nazw wpisz Nadproe drzwi przesuwnych, a nastpnie kliknij przycisk OK. 3 Na pasku kontroli widoku sprawd, czy podana skala to 1 : 5. Dodawanie komponentu szczegu 4 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Komponent szczegu. 5 Z Listy typw wybierz M_Nominal Cut Lumber-Section : 50 x 150mm Nominal. 6 Kliknij w obszarze rysunku, aby umieci dwa wystpienia, tak jak pokazano poniej. Nacinij klawisz SPACJA, aby obrci komponent podczas umieszczania.

Tworzenie wypenionego zakresu 7 Na pasku projektu kliknij opcj Obszar wypenienia. Naszkicuj wypenione zakresy reprezentujce gipsow pyt cienn. 8 Na karcie Szkic paska projektu kliknij opcj Waciwoci regionu. 9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 10 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 11 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Pyta gips., a nastpnie kliknij przycisk OK. 12 W oknie dialogowym Waciwoci typu w przypadku opcji Grafika Wzr wypenienia kliknij przycisk 13 W oknie dialogowym Wzory wypenienia jako Nazw wybierz Tynk gipsowy. .

328 | Rozdzia 7 Szczegy

14 Kliknij trzy razy przycisk OK. 15 Narysuj zakres:


Na pasku opcji kliknij przycisk

Jako punkt pocztkowy wybierz lewy dolny rg elementu drewnianego o wymiarach 50 x 150. Narysuj prostokt, tak jak pokazano.

16 Wybierz lew krawd zakresu, wybierz wymiar szerokoci i wpisz 20,5 mm. 17 Kliknij przycisk Zmie. 18 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz lew i doln krawd zakresu. 19 Z Listy typw wybierz opcj Szerokie linie. 20 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Odbijanie lustrzane zakresu 21 Wybierz obszar wypenienia i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Lustro).

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 329

22 Na pasku opcji kliknij przycisk 23 Przecignij lini odbicia


(Rysuj).

Jako punkt pocztkowy wybierz punkt rodkowy grnego elementu o wymiarach 50 x 150. Przesu wskanik myszy w gr i kliknij powyej grnej czci zakresu, wskazujc punkt kocowy.

24 Wybierz odbity zakres i przecignij w gr doln jego cz a do szczytu grnego elementu o wymiarach 50 x 150.

25 Kliknij przycisk Zmie. Dodawanie zakresw wypenionych drewnem 26 Na pasku projektu kliknij opcj Obszar wypenienia. 27 Na karcie Szkic paska projektu kliknij opcj Waciwoci regionu. 28 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 29 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 30 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Wykoczenie - Drewno, a nastpnie kliknij przycisk OK.

330 | Rozdzia 7 Szczegy

31 W oknie dialogowym Waciwoci typu w przypadku opcji Grafika Wzr wypenienia kliknij przycisk 32 W oknie dialogowym Wzory wypenienia jako Nazw wybierz opcj Wykoczenie - Drewno. 33 Kliknij trzy razy przycisk OK. 34 Narysuj zakres:

Na pasku opcji kliknij przycisk

(Prostokt).

Jako punkt pocztkowy wybierz lewy dolny rg lewego zakresu pyty gipsowej. Narysuj prostokt w taki sposb, jak pokazano na rysunku. Sprawd, czy grubo wynosi 19 mm.

35 Wybierz edycj linii dla zakresu drewnianego. Na Licie typw wybierz opcj rednie linie. 36 Wyrwnaj zakres drewniany wzgldem elementu o wymiarach 50 x 150:

Na pasku narzdzi kliknij przycisk

(Wyrwnaj).

Wybierz praw krawd dolnego elementu o wymiarach 50 x 150 oraz wybierz praw krawd zakresu drewnianego.

37 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

38 Na pasku projektu kliknij opcj Obszar wypenienia. 39 Z Listy typw wybierz opcj rednie linie. 40 Na pasku opcji kliknij przycisk .

41 Rozpoczynajc od prawej dolnej czci zakresu drewnianego, naszkicuj nowy zakres, tak jak pokazano na rysunku. Sprawd, czy szeroko wynosi 19 mm, a wysoko 63,5 mm.

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 331

42 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Dodawanie paszczyzny odniesienia 43 Na pasku projektu kliknij opcj Paszczyzna odniesienia. 44 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wpisz 6 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

45 Wybierz gr pionowego zakresu drewnianego, aby umieci paszczyzn odniesienia ponad nim. Paszczyzna odniesienia jest uywana jako odniesienie wyrwnania dla zakresu pyty gipsowej, znajdujcego si ponad ni.

46 Na pasku narzdzi kliknij przycisk 48 Kliknij przycisk Zmie.

(Wyrwnaj).

47 Kliknij paszczyzn odniesienia, a nastpnie kliknij doln cz zakresu pyty gipsowej.

Dodawanie panelu drzwi 49 Na pasku projektu kliknij opcj Obszar wypenienia. 50 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wpisz 10 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

51 Wybierz lew krawd poziomego zakresu drewnianego.

332 | Rozdzia 7 Szczegy

52 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Rysuj).

Dla opcji Odsunicie wpisz 0, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. Wybierz opcj acuch.

53 Narysuj obrys panelu drzwi:


Kliknij grny punkt kocowy linii odsunicia. Przesu wskanik myszy o 25 mm w lewo i kliknij, aby wybra punkt. Przesu wskanik myszy o 305 mm w d i kliknij, aby wybra punkt. Przesu wskanik myszy o 25 mm i kliknij, aby wybra punkt.

54 Na pasku Narzdzia, kliknij przycisk

(Przytnij/Wydu).

55 Wybierz krtk pionow lini szkicu panelu drzwi, a nastpnie wybierz doln poziom lini. 56 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 333

Dodaj linie detalu dla sprztu montaowego/przesuwnego 57 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 58 Z Listy typw wybierz opcj rednie linie. 59 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wska linie).

Dla opcji Odsunicie wpisz 3 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

60 Wybierz lew, grn i praw krawd zakresu panelu drzwi. 61 Kliknij przycisk Zmie. 62 Wybierz lew lini detalu, wybierz wymiar wysokoci i podaj warto 76,2 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 63 Powtrz t czynno w przypadku prawej linii szczegu.

Dodawanie sprztu montaowego/przesuwnego 64 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Komponent szczegu. 65 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji. 66 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe, przejd do pliku Metric\Families\Detail Components\Div 05-Metals\05090-Metal Fastenings\M_A307 Bolts-Side.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 67 Dodaj sworze po prawej stronie dolnego drewnianego zakresu, tak jak pokazano na rysunku. PORADA Nacinij klawisz SPACJA, aby obrci sworze i nada mu odpowiedni orientacj.

68 Kliknij przycisk Zmie. 69 Wybierz sworze. Przecignij lewy uchwyt ksztatu, aby umieci nakrtk naprzeciwko linii szczegu.

334 | Rozdzia 7 Szczegy

70 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 71 Wybierz polecenie Wczytaj na pasku opcji. 72 W lewym okienku okna dialogowego Wczytaj rodzin kliknij opcj Pliki szkoleniowe, przejd do pliku Metric\Families\Detail Components\Div 05-Metals\05090-Metal Fastenings\M_Expansion Bolts-Side.rfa, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 73 Dodaj komponent po lewej stronie dolnego elementu o wymiarach 50 x 150. UWAGA Dokadne wielkoci i pooenie nie s niezbdne podczas tworzenia pozostaoci szczegu. Obrazy posu jako przewodnik.

74 Wybierz sworze rozszerzajcy. Przecignij prawy uchwyt ksztatu, aby koniec sworznia znajdowa si zaraz za punktem rodkowym elementu o wymiarach 50 x 150. Dodawanie linii szczegu 75 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 76 Z Listy typw wybierz opcj Szerokie linie. 77 Narysuj lini u podstawy ba sworznia, tak jak pokazano na rysunku.

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 335

78 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 79 Z Listy typw wybierz opcj Cienkie linie. 80 Na pasku opcji kliknij przycisk .

81 Narysuj prostokt z lewej strony szerokiej linii, tak jak pokazano na rysunku.

82 Wybierz prostokt i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk 83 Jako o odbicia wybierz szerok lini szczegu. 84 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 85 Na pasku opcji kliknij przycisk .

(Odbij).

86 Narysuj may prostokt pomidzy odbitymi prostoktami, tak jak pokazano na rysunku.

87 Kliknij przycisk Zmie.

336 | Rozdzia 7 Szczegy

88 Wybierz lini szczegu po lewej stronie dolnego zakresu drewnianego. Przecignij grny koniec ponad odbite prostokty, tak jak pokazano na rysunku.

89 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 90 Z Listy typw wybierz opcj rednie linie. 91 Od punktu rodkowego lewego odbitego prostokta narysuj w lewo krtk lini, tak jak pokazano na rysunku. Nie wyduaj linii do pionowej linii szczegu.

92 Wybierz lini i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk 93 Jako o odbicia wybierz szerok lini szczegu.

(Lustro).

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 337

94 Wybierz odbit lini po prawej stronie, wybierz dugo, wpisz warto 3 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER. 95 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie detalu. 96 Rozpoczynajc od linii o dugoci 3 mm, narysuj lini w gr do wysokoci drugiej linii szczegu. 97 Na pasku opcji kliknij przycisk .

98 Kliknij koniec linii szczegu po lewej stronie, a nastpnie kliknij, aby umieci uk, tak jak pokazano na rysunku.

99 Kliknij przycisk Zmie. Dodawanie dwch linii podziau 100 Powiksz geometri do zakresu rysunku. 101 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 102 Z Listy typw wybierz opcj M_Break Line. 103 Dodaj dwie linie podziau, tak jak pokazano na rysunku.

338 | Rozdzia 7 Szczegy

PORADA Obracaj i przesuwaj linie podziau, aby wyrwna elementy maskujce.

Dodawanie wymiarw 104 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 105 W obszarze rysunku wybierz lew krawd poziomego zakresu drewnianego, a nastpnie wybierz praw krawd ssiedniego zakresu pionowego. 106 Kliknij, aby umieci wymiar, a nastpnie kliknij przycisk Zmie.

107 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 108 Na Licie typw wybierz opcj Linear Dimension Style : Linear 2.5mm Arial. 109 Dodaj wielosegmentow lini wymiarowania, tak jak pokazano na rysunku, a nastpnie kliknij przycisk Zmie.

110 Wybierz lini wymiarowania. Uywajc uchwytu Przecignij tekst, przecignij tekst dla mniejszego wymiaru.

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 339

Dodawanie nadpisa wymiarw w celu przedstawienia rnych typw cian 111 Zaznacz wymiar ciany, a nastpnie kliknij tekst wymiaru. 112 W oknie dialogowym Tekst wymiaru, w polu Warto wymiaru, zaznacz opcj Zastp tekstem i wprowad Rni si. 113 W sekcji Pola tekstowe, w polu Poniej, wprowad Wywietl zestawienie 114 Kliknij przycisk OK.

Dodawanie acuchw wymiarowych opartych na typie ciany 115 Kliknij przycisk Wymiar na pasku projektu. 116 Na Licie typw zaznacz opcj Liniowy styl wymiarowania: Liniowy szczegowy - 2.5 mmArial. 117 Kliknij, aby umieci dodatkowe wymiary na cianie, tak jak pokazano na rysunku.

118 Kliknij przycisk Modyfikuj, aby zakoczy polecenie. Dodawanie nadpisa wymiarw w celu przedstawienia rnych typw cian 119 Wybierz najwyszy z 3 wymiarw ciany, a nastpnie kliknij tekst wymiaru. 120 W oknie dialogowym Tekst wymiaru, w polu Warto wymiaru, wybierz opcj Zastp tekstem i wprowad warto 175 mm @ Typ A.

340 | Rozdzia 7 Szczegy

121 Kliknij przycisk OK. 122 Powtrz t procedur dla nastpnych dwch wymiarw:

Wprowad warto 200 mm @ Typ B. Wprowad warto 225 mm @ Typ C

123 Kliknij przycisk OK.

Dodawanie notatek tekstowych w celu ukoczenia tworzenia szczegu 124 Na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 125 Na pasku opcji kliknij przycisk , aby utworzy odnonik ukowy.

126 W obszarze rysunku wybierz zakres pyty gipsowej po lewej stronie, a nastpnie kliknij, aby umieci tekst. 127 Wpisz Pyta gips., a nastpnie kliknij przycisk Zmie.

128 Wybierz notatk i na pasku opcji kliknij przycisk

(Dodaj prawy odnonik ukowy).

129 Przecignij koniec nowego odnonika do innego zakresu pyty gipsowej.

130 Dodaj odnoniki i notatki tekstowe do szczegu, tak jak pokazano na rysunku.

Tworzenie szczegu w widoku krelarskim | 341

131 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie. 132 Zapisz plik.

342 | Rozdzia 7 Szczegy

Wykaczanie arkuszy

W tym wiczeniu nauczysz si tworzy elementy wykaczajce dokumentacj projektu poprzez:


Tworzenie bloku informacyjnego zawierajcego notatki na temat typowych konstrukcji Tworzenie listy rysunkw, ktra jest automatycznie wypeniana w oparciu o wybrane filtry Tworzenie dwch najczciej uywanych typw legend dla budowy: legend opisowych oraz legend komponentw budynku ledzenie i dokumentowanie wersji w projekcie Importowanie do arkuszy projektu zasobw z innych aplikacji (obrazw i tekstu)

Uywanie blokw informacyjnych


W trakcie tej lekcji utworzysz typowy blok informacyjny w celu opisania prac remontowych i renowacyjnych prowadzonych na zewntrz budynku.

Tworzenie blokw informacyjnych


W tym wiczeniu naley do arkuszy doda typowe notatki na temat budowy, a nastpnie utworzy blok informacyjny w celu wywietlenia tekstu notatek. Blok informacyjny moe by uyty do zestawienia parametrw przypisanych do rodziny opisw oglnych. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric\m_Freighthouse_Flats- Finishing-Sheets.rvt.

Wczytywanie rodziny opisw oglnych 1 W Przegldarce projektu rozwi grup Elewacje (Building Elevation), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj East.

343

2 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij opcj Symbol. 3 Kliknij przycisk Tak, aby wczyta rodzin opisw oglnych do projektu. 4 W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij opcj Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric\Families\Annotations\Sheet Keynote - Hexagon.rfa. 5 Na pasku opcji dla parametru Liczba linii odniesienia wprowad warto 1. 6 Kliknij w obszarze rysunku po prawej stronie od budynku, aby umieci szecioktn etykiet.

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 8 Zaznacz opis indeksowy, a nastpnie przecignij punkt kocowy linii odniesienia, aby umieci go na prawo od drzwi frontowych

344 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

9 Przecignij punkt rodkowy linii odniesienia, aby umieci go zgodnie z widocznym przykadem:

Tworzenie znakw opisw dla elementw wymagajcych notatek

10 Po zaznaczeniu etykiety na pasku opcji kliknij opcj

(Waciwoci elementu).

11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Dane identyfikacyjne dla parametru Tekst wpisz Uszczelni istniejce drzwi i zaizolowa, a nastpnie kliknij przycisk OK.

12 Na pasku narzdzi Edycja kliknij opcj

(Kopiuj).

13 Wybierz etykiet, a nastpnie kliknij powyej niej, aby umieci kopi.

Tworzenie blokw informacyjnych | 345

14 Po zaznaczeniu kopii na pasku opcji kliknij opcj

(Waciwoci elementu).

15 Dla parametru Tekst wpisz Remont ciany wok istniejcych drzwi. Skontaktowa si z konserwatorem zabytkw w celu uzyskania szczegowych informacji. 16 Dla parametru Etykieta wpisz B. 17 Kliknij przycisk OK. 18 W ten sam sposb utwrz nastpn kopi etykiety i umie j po lewej stronie budynku.

19 Po zaznaczeniu etykiety na pasku edycji kliknij opcj wyboru Kopia.

(Odbij) a na pasku opcji usu zaznaczenie pola

20 Aby utworzy pionowy obraz lustrzany etykiety z punktami linii odniesienia skierowanymi w stron budynku, umie kursor na szecioktnej etykiecie tak, aby zosta wywietlony pionowy pasek, a nastpnie kliknij.

346 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

21 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 22 Opcjonalnie, wykorzystujc tabel jako odniesienie i poruszajc si w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazwek zegara, kontynuuj umieszczanie etykiet wok budynku zgodnie z widoczn ilustracj: Etykieta Tekst
A B Uszczelni istniejce drzwi i zaizolowa. Remont ciany wok istniejcych drzwi. Skontaktowa si z konserwatorem zabytkw w celu uzyskania szczegowych informacji. Oczyci i wyremontowa kamienn gowic kolumny balustrady w razie potrzeby. Oczyci i wyremontowa istniejc opask kamienn w razie potrzeby. Usun wszystkie istniejce okna. Oczyci otwory okienne i wyremontowa je w razie potrzeby w celu zamontowania nowych okien. Oczyci zewntrzn fasad muru z cegy. Uzupeni braki w zaprawie murarskiej w razie potrzeby. Oczyci istniejcy betonowy pomost zaadunkowy. Wyremontowa w razie potrzeby.

Tworzenie blokw informacyjnych | 347

Etykieta Tekst
H Skrci istniejcy mur z cegy. Oczyci krawd muru i wyremontowa w razie potrzeby.

Tworzenie, formatowanie i umieszczanie bloku informacyjnego na arkuszu 23 Kliknij menu Widok Nowy Blok informacyjny. 24 W oknie dialogowym Nowy blok informacyjny, w polu Nazwa bloku informacyjnego wpisz Notatki na temat konstrukcji zewntrznej, a nastpnie kliknij przycisk OK. 25 Okrel wartoci w oknie dialogowym Waciwoci bloku informacyjnego:

Na karcie Pola w czci Dostpne pola wybierz opcj Tag, a nastpnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz opcj Text i kliknij przycisk Dodaj. Na karcie Sortowanie/Grupowanie dla parametru Sortuj wg wybierz opcj Tag. Na karcie Formatowanie dla parametru Nagwek wpisz Znak, a dla parametru Wyrwnanie wybierz opcj O symetrii. Na karcie Wygld, w polu Tekst nagwka, sprawd, czy wybrano opcj Arial, wpisz warto 6 mm, a nastpnie wybierz opcj Pogrubiony.

26 Kliknij przycisk OK. Wywietlony zostanie blok Notatki na temat budowy zewntrznej.

27 W nagwku kolumny (tekst) wpisz Opis. 28 W Przegldarce projektu rozwi grup Arkusze (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj A103 Elewacje. 29 W Przegldarce projektu rozwi grup Zestawienia/Iloci, wybierz opcj Notatki na temat budowy zewntrznej, a nastpnie przecignij j na arkusz. 30 Kliknij, aby umieci blok w lewym grnym rogu arkusza, a nastpnie przecignij kontrolk prawej kolumny, aby rozszerzy kolumn w celu wywietlenia tekstu notatki.

348 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 32 Powiksz widok, aby zobaczy blok informacyjny.

33 Zapisz plik jako Metric\m_Freighthouse_Flats-Finishing-Sheets_in_progress.rvt.

Uywanie list rysunkw


W trakcie tej lekcji w prosty sposb utworzysz list rysunkw automatycznie generowan z rysunkw dostpnych w projekcie.

Tworzenie listy rysunkw


W tym wiczeniu utworzysz automatycznie wypenian list rysunkw, ktr nastpnie umiecisz na arkuszu tytuowym projektu. Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniej lekcji o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj T - Arkusz tytuowy.

Uywanie list rysunkw | 349

2 Kliknij menu Widok Nowy Lista rysunkw. 3 Okrel wartoci w oknie dialogowym Waciwoci listy rysunkw:

Na karcie Pola w czci Dostpne pola wybierz opcj Numer arkusza, a nastpnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz opcj Nazwa arkusza i kliknij przycisk Dodaj. Na karcie Filtr, dla parametru Filtruj wg w pierwszym polu wybierz opcj Numer arkusza, a w drugim polu wybierz opcj nie jest rwny, a w trzecim polu wpisz T. Na karcie Sortowanie/Grupowanie dla parametru Sortuj wg wybierz opcj Numer arkusza.

4 Kliknij przycisk OK. Wywietlona zostanie lista rysunkw.

5 W polu tytuu listy zmie warto Lista rysunkw na Indeks arkuszy. 6 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj T - Arkusz tytuowy. 7 W przegldarce projektu rozwi grup Zestawienia/Iloci, wybierz opcj Indeks arkuszy, a nastpnie przecignij j na arkusz. 8 Kliknij, aby umieci j na arkuszu w prawym dolnym rogu, a nastpnie rozszerz praw kolumn, aby zmieci cay tekst.

350 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Powiksz widok listy rysunkw.

11 Zapisz plik.

Uywanie legend
Legendy pozwalaj na wywietlenie listy rnych komponentw budynku i opisw uytych w projekcie. Dwa najczciej uywane typy legend tworzonych dla celw dokumentacji budowy to legendy opisowe i legendy komponentw budynku. Legendy opisowe skadaj si z takich komponentw, jak znaczniki przekrojw i etykiety drzwi, ktre wywietlane s razem z tekstem identyfikujcym je. W przypadku dokumentacji budowy legendy opisowe czsto okrelane s mianem legend symbolicznych. Legendy komponentw budynku zawieraj listy i informacje identyfikujce takie komponenty jak ciany, okna, drzwi i ocienice. W przypadku dokumentacji budowy legendy komponentw budynku czsto nazywane s zestawieniami (zestawienie typw cian, zestawienie typw ocienic, itp.). UWAGA Komponent umieszczany w legendzie nie jest traktowany jako dodatkowy element komponentu w modelu budynku programu Revit Architecture, tym samym nie jest dodawany do liczby elementw tego komponentu w zestawieniu lub bloku informacyjnym.

Tworzenie legendy symbolicznej


W tym wiczeniu utworzony zostanie widok legendy oraz dodane zostan do niego symbole i tekst. W legendzie zostanie uyty typ tekstu utworzony poprzez powielenie istniejcego typu tekstu i zmian waciwoci typu. Na zakoczenie wiczenia gotow legend symboliczn dodasz do wielu arkuszy, co uatwi orientacj w dokumentacji. Plik szkoleniowy

Uywanie legend | 351

Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniej lekcji o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Tworzenie widoku legendy 1 Kliknij menu Widok Nowy Legenda. 2 W oknie dialogowym Nowy widok legendy wpisz nazw Typowa legenda symboliczna, a nastpnie kliknij przycisk OK. Dodawanie symboli do legendy 3 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij opcj Symbol. 4 Do widoku legendy dodaj nastpujce symbole, wybierajc kady z nich z listy typw i umieszczajc go w legendzie zgodnie z widocznym przykadem.

Niestandardowa etykieta przekroju: Etykieta przekroju - otwarta Level Head - Circle M_Etykieta drzwi M_Etykieta okna Sheet Keynote - Hexagon : Tag

Tworzenie typu tekstu 5 Na pasku projektu kliknij opcj Tekst. Poniewa w przypadku legendy symbolicznej rozmiar tekstu nie jest dostpny z poziomu listy typw, utworzysz typ tekstu o wymaganym rozmiarze. W tym celu powielisz standardowy typ tekstu i zmienisz waciwoci typu.

6 Na pasku opcji kliknij przycisk

7 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 8 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij opcj Powiel, dla parametru Nazwa wpisz Tekst legendy, a nastpnie kliknij przycisk OK. 9 Dla parametru Czcionka tekstu wybierz Arial. 10 Dla parametru Rozmiar tekstu wpisz warto 3 mm, a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK.

352 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Dodawanie tekstu do legendy 11 Na Licie typw upewnij si, e wybrana jest opcja Tekst: Tekst legendy, a dla Linii odniesienia sprawd, czy wybrana jest opcja .

12 Kliknij po prawej stronie pierwszego symbolu, aby okreli pocztek tekstu. 13 W notatce tekstowej wpisz Odwoanie szczegu. 14 Przechodzc od gry do dou, wpisz nastpujcy tekst dla pozostaych symboli w legendzie:

Wskanik poziomu Etykieta drzwi Etykieta okna Opis indeksowy arkusza

Umieszczanie legendy symbolicznej na arkuszu 15 W Przegldarce projektu rozwi grup Arkusze (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj A101 - Rzut terenu/Rzut podogi. 16 W Przegldarce projektu rozwi grup Legendy, kliknij opcj Typowa legenda symboliczna, przecignij j do prawego dolnego rogu arkusza, a nastpnie kliknij, aby j umieci.

Tworzenie legendy symbolicznej | 353

17 Z Listy typw wybierz opcj Rzutnia: No Titlemark. 18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Legenda symboliczna zostaa dodana do arkusza projektu. 19 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj A102 - Jednostka 18. 20 Przecignij typow legend symboliczn do dolnego prawego rogu arkusza i kliknij, aby j umieci.

21 Z Listy typw wybierz opcj Rzutnia: No Titlemark. 22 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Widok legendy znacznie rni si od pozostaych widokw i moe by umieszczony w razie potrzeby na wielu arkuszach w celach informacyjnych. 23 Zapisz plik.

354 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Tworzenie legendy komponentw


W tym wiczeniu utworzysz legend komponentw budynku dla typw cian w modelu budynku. Wykorzystasz typ tekstu utworzony w poprzednim wiczeniu, aby utworzy opisy identyfikujce materia uyty w poszczeglnych komponentach cian. Nastpnie gotow legend umiecisz na arkuszu projektu. Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Tworzenie widoku legendy 1 Kliknij menu Widok Nowy Legenda. 2 W oknie dialogowym Widok nowej legendy wpisz nazw Typy cian czwartego pitra. 3 Dla parametru Skala wybierz warto 1 : 50, a nastpnie kliknij przycisk OK. Dodawanie komponentw do legendy 4 Na karcie Krelenie znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Komponent legendy. 5 Na pasku kontroli widoku dla parametru Poziom szczegowoci wybierz opcj redni. 6 Na pasku opcji:

Dla parametru Rodzina wybierz opcj ciany: ciana podstawowa: 4th Floor Balcony Divider. Dla parametru Widok wybierz opcj Przekrj. Dla parametru Dugo elementu nadrzdnego wprowad warto 900 mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

7 Kliknij obok lewego grnego naronika obszaru rysunku, aby okreli punkt wstawienia ciany. 8 Kliknij bezporednio poniej pierwszej ciany, aby wstawi kolejn.

Tworzenie legendy komponentw | 355

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Wybierz drug cian, a nastpnie na pasku opcji dla parametru Rodzina wybierz opcj ciany: ciana podstawowa: 4th Floor Exterior.

Dodawanie tytuw do komponentw legendy 11 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 12 Na Licie typw upewnij si, e wybrana jest opcja Tekst : Legend Text. 13 Na pasku opcji dla parametru Linia odniesienia kliknij przycisk , aby doda tekst bez linii odniesienia.

14 Kliknij poniej komponentu grnej ciany, aby okreli punkt pocztkowy dla tekstu, a nastpnie wpisz ciana typu 1 - cianka dzielca taras. UWAGA Nacinij klawisz ENTER, aby przenie tekst do nastpnego wiersza, na przykad przeama wiersz pomidzy sowami "ciana typu 1" a "cianka dzielca taras". 15 Kliknij poniej dolnej ciany, a nastpnie wpisz ciana typu 2 - ciana zewntrzna.

356 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Dodawanie tekstu do legendy

16 Na pasku opcji kliknij opcj

, aby doda tekst z lini odniesienia skadajc si z jednego segmentu.

17 Kliknij praw krawd komponentu ciana typu 1, aby okreli punkt pocztkowy linii odniesienia. 18 Kliknij po prawej stronie ciany, aby zakoczy lini odniesienia i okreli pocztek tekstu. 19 Wprowad nastpujcy tekst, naciskajc klawisz ENTER pomidzy opisami poszczeglnych komponentw, a nastpnie kliknij przycisk Zmie na pasku projektu: 33 mm Odeskowanie 50x100 Sup 33 mm Odeskowanie. Do legendy dodana zostaa notatka tekstowa z lini odniesienia.

20 Ponisza ilustracja moe posuy jako wskazwka, w jaki sposb umieci opisy tekstowe na komponencie dolnej ciany.

Umieszczanie legendy w arkuszu 21 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy grup Arkusze (wszystkie), a nastpnie wybierz opcj Nowy arkusz. 22 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa domyln tabelk rysunkow.

Tworzenie legendy komponentw | 357

23 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty, wybierz opcj Poziom 4, a nastpnie przecignij j do nowego arkusza. 24 Kliknij, aby umieci rzut po prawej stronie arkusza.

25 W Przegldarce projektu przejd do grupy Legendy, wybierz opcj Typy cian czwartego pitra, przecignij j do arkusza, a nastpnie kliknij, aby umieci j w lewym grnym rogu arkusza.

26 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie. Do nowego arkusza dodany zosta rzut i legenda. Ssiadujce widoki w oknie rysunku 27 W Przegldarce projektu dwukrotnie kliknij Typy cian czwartego pitra. 28 Kliknij menu Okno Zamknij ukryte okna. 29 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Poziom 4. 30 Kliknij menu Okno Ssiadujco. Oba otwarte rysunki s widoczne, dziki czemu mona wybra typ komponentu w jednym rysunku, a nastpnie zastosowa go w drugim.

358 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Dopasowywanie typu komponentu

31 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Dopasuj typ).

32 W widoku Legenda typw cian czwartego pitra wybierz komponent ciana typu 2. Zwr uwag, e zakraplacz zosta wypeniony, co oznacza, e waciwoci typu cian zostay przechwycone.

33 Na rzucie podogi powiksz do widoku prawego dolnego obszaru rzutu zawierajcego ciank dzielc taras.

34 Wybierz ciank dzielc taras. 35 Na pasku sterowania widokiem projektu wybierz opcj Poziom szczegowoci: redni. Zmiana poziomu szczegowoci powoduje wywietlenie kreskowania dla kadego materiau komponentw ciany. Typ ciany widoczny w rzucie odpowiada cianie typu 2 z opcji Legenda typw cian.

Tworzenie legendy komponentw | 359

36 Alternatywnie kliknij opcj 37 Zapisz plik.

, jeeli nie chcesz zapisywa zmian wprowadzonych do typu cian.

Uywanie ledzenia wersji


Program Revit Architecture zawiera narzdzia, ktre pozwalaj na ledzenie wersji w projekcie. Mona tworzy sekwencj wersji i rysowa chmurki wersji wok elementw projektu, do ktrych wprowadzono zmiany. Za pomoc etykiet wersji mona opisywa chmurki wersji, a nastpnie wywietla wersje w zestawieniach widocznych w tabelkach rysunkowych na poszczeglnych arkuszach projektu.

Konfiguracja tabeli wersji


Po wydrukowaniu kompletu oryginalnych dokumentw i przesaniu ich zleceniodawcy lub otrzymaniu podpisanego kontraktu zazwyczaj zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do dokumentacji budowy. Zmiany te mog by powodowane yczeniami zleceniodawcy, informacjami od kontrahentw, nieoczekiwanymi zmianami warunkw budowy lub zmianami w dostpnoci materiaw budowlanych. W tym wiczeniu naley otworzy tabel wersji, do ktrej mona dodawa wiersze przedstawiajce sekwencj wersji. Za pomoc tabeli moesz okreli metod numerowania wersji w projekcie oraz doda do kadej wersji takie dane jak dat wydania oraz opis. Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Okrelanie metody numerowania wersji 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Poziom 4.

360 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

2 Kliknij menu Ustawienia Wersje. 3 W prawej czci okna dialogowego Wydania/Wersje arkusza, w polu Numerowanie, sprawd, czy wybrano opcj Wedug projektu. Po wybraniu tej opcji wersje zostan ponumerowane wedug kolejnoci wersji w oknie dialogowym Wersje. Na przykad jeeli aktywna wersja oznaczona jest numerem 1, na wszystkich etykietach i zestawieniach widoczny bdzie numer 1. Po wybraniu opcji Wedug arkusza wersje zostan ponumerowane wedug kolejnoci, w jakiej zostay dodane do arkusza. Dodawanie wersji do projektu 4 W parametrze Data wprowad dat. Jest to dzie, w ktrym wersje wysyane s do przegldu. 5 Dla parametru Opis wpisz Zmieni pooenie cianek dziaowych na czwartej kondygnacji. Generalnie opisy wersji powinny by wyczerpujce, ale tak zwize, jak to tylko moliwe. 6 Sprawd, czy odznaczona jest opcja Wydana. Po wybraniu opcji Wydana wersja zostaje zablokowana i wydana w polu. 7 Sprawd, czy w polu Poka zaznaczona jest opcja Chmurka i etykieta. Jeeli opcja Widoczny nie jest zaznaczona, kada narysowana chmurka wersji wskazujca na konkretn rewizj nie bdzie widoczna w widoku, w ktrym zostaa utworzona. W wikszoci przypadkw widoczno zostanie wyczona dopiero po wydaniu wersji.

Konfiguracja tabeli wersji | 361

8 Kliknij przycisk OK. 9 Zapisz plik.

Szkicowanie chmurek wersji


W tym wiczeniu wprowadzisz zmiany do rzutu projektu, a nastpnie zaznaczysz te zmiany graficznie w formie chmurki wersji. Chmurki wersji maj waciwoci tylko do odczytu, takie jak numer i data wersji, ktre pobierane s z tabeli wersji utworzonej dla projektu. Chmurki wersji mona szkicowa we wszystkich widokach, z wyjtkiem widokw 3D, ale kada chmurka wersji widoczna jest wycznie w widoku, w ktrym zostaa naszkicowana. Dla kadej wersji mona narysowa wiele chmurek wersji. Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Wprowadzanie zmian do ciany 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Poziom 4. 2 Przybli widok lewej czci rysunku, aby zobaczy ciank dzielc balkon na czwartej kondygnacji.

3 Wybierz ciank. 4 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przesu).

5 Wybierz ciank, przesu kursor w gr, a nastpnie kliknij, aby zmieni pooenie cianki dziaowej i przesun j bliej grnej ciany. 6 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

362 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Dodawanie chmurki wersji 7 Na karcie Krelenie znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Chmurka wersji. Program Revit Architecture zostanie przeczony w tryb szkicowania. UWAGA Aby wyczy przyciganie podczas rysowania chmurki wersji, kliknij menu Ustawienia Przyciganie. W oknie dialogowym Przyciganie zaznacz opcj Przyciganie wyczone, a nastpnie kliknij przycisk OK. 8 W obszarze rysunku kliknij obok przesunitej cianki dziaowej, a nastpnie przesu wskanik myszy przeciwnie do kierunku ruchu wskazwek zegara, aby utworzy segment chmurki wersji.

9 Kliknij, aby zakoczy rysowanie segmentu i rozpocz nowy segment. 10 Kontynuuj dodawanie segmentw, a chmurka obejmie cay obszar, na ktrym wprowadzono zmiany. 11 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Chmurka wersji zostaa wywietlona wok zmodyfikowanej cianki dziaowej.

Szkicowanie chmurek wersji | 363

Zmiana stylu chmurki wersji 12 Wybierz chmurk wersji. 13 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw. 14 W oknie dialogowym Style obiektw kliknij kart Obiekty opisw. 15 W kategorii Chmurki wersji dla parametru Szeroko linii wybierz warto 6. 16 Kliknij przycisk OK.

17 Zapisz plik.

Etykietowanie chmurek wersji


W tym wiczeniu do projektu wczytasz etykiet rewizji, a nastpnie zastosujesz j do chmurki wersji w biecym rysunku. Numer etykiety wywietlony w rysunku zaley od metody numerowania wybranej podczas konfiguracji tabeli wersji w poprzednim wiczeniu. Plik szkoleniowy

364 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Wczytywanie etykiety wersji 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Poziom 4. 2 Przybli widok obszaru zawierajcego chmurk wersji. 3 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Etykieta Wedug kategorii. 4 Na pasku opcji kliknij opcj Etykiety. 5 W oknie dialogowym Etykiety przewi list, aby wywietli Chmurki wersji. Poniewa dla chmurek wersji nie zostay wczytane adne etykiety, naley jedn doda. 6 Kliknij opcj Wczytaj. 7 W lewej czci okna dialogowego kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric\Families\Annotations\M_Revision Tag.rfa. 8 W oknie dialogowym Etykiety zwr uwag, e etykiet wczytan dla Chmurek wersji jest etykieta M_Etykieta wersji; kliknij przycisk OK. Etykietowanie chmurki wersji 9 Wybierz opcj Linia odniesienia znajdujc si na pasku opcji. 10 Umie wskanik myszy w obszarze rysunku, z lewej strony, tu poza obszarem chmurki wersji. Jeeli wskanik zostanie umieszczony wewntrz obszaru chmurki wersji, etykieta zostanie wywietlona wewntrz chmurki. 11 Kliknij, aby umieci etykiet. Na etykiecie wywietlony zostanie numer wersji chmurki. Numer zaley od metody numerowania okrelonej podczas konfiguracji tabeli wersji. Poniewa wybrana zostaa metoda numerowania wedug projektu, a wybrana wersja jest pierwsz w projekcie, chmurka zostanie oznaczona numerem 1.

12 Zapisz plik.

Praca z wersjami
W tym wiczeniu naley utworzy widok arkusza, na ktrym umieszczony zostanie poprawiony widok. Nastpnie wydasz wersj, co spowoduje, e informacje o wersji zostan zapisane, a moliwoci wprowadzenia dalszych zmian zablokowane.

Praca z wersjami | 365

Poniewa w rzeczywistoci przed zakoczeniem projektu przeprowadza si wiele wersji, dodatkowe wersje tworzone s w tabeli wersji. Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Wywietlenie zestawienia wersji w arkuszu 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj A107 - Bez nazwy. 2 Powiksz zestawienie wersji w tabelce rysunkowej arkusza. Informacje dodane do tabeli wersji w poprzednim wiczeniu wywietlone s w zestawieniu wersji. Po wprowadzeniu wszystkich niezbdnych zmian w projekcie i dodaniu poprawionych widokw do arkusza, moliwo wprowadzenia dalszych zmian do wersji moe by zablokowana. W tym celu naley wyda wersj.

Wydawanie wersji 3 Kliknij menu Ustawienia Wersje. 4 Dla wersji Sekwencja 1 wybierz opcj Wydana, a nastpnie kliknij przycisk OK. UWAGA Po wydaniu wersji nie mona jej ju zmodyfikowa. Nie mona doda chmurek wersji do wersji w obszarze rysunku ani edytowa szkicw istniejcych chmurek. Tworzenie dodatkowych wersji 5 Kliknij menu Ustawienia Wersje. Przed zakoczeniem projektu mona do niego doda kilkanacie wersji. Moesz kontynuowa wiczenie, aby doda nowe wersje. 6 W oknie dialogowym Wydania/wersje arkusza kliknij przycisk Dodaj. W tabeli wersji poniej istniejcych wierszy dodany zostanie nowy wiersz.

366 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

7 W polu Opis wpisz Modyfikacja obszaru nawierzchni i wprowad dat utworzenia wersji. 8 Wprowad wiersz kolejnej wersji z opisem Zmiana pooenia drzwi i wprowad dat. 9 Kliknij przycisk OK. Zmiana schematu wersji z liczbowego na literowy Umie nowe wersje w arkuszu, a nastpnie okrel kolejno alfabetyczn w tabeli wersji. 10 W Przegldarce projektu przejd do grupy Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Poziom 4. 11 Na karcie Krelenie wybierz opcj Chmurka wersji. 12 Kliknij w obszarze rysunku, aby doda chmurki wersji.

13 Kliknij przycisk Zakocz szkic. Zastosuj wersje do chmurki wersji. 14 W obszarze rysunku wybierz chmurk wersji. 15 Na pasku opcji wybierz w polu Wersja opcj Sekwencja 2 - Modyfikacja obszaru nawierzchni. 16 Dodaj nastpn chmurk wersji, tak jak pokazano na rysunku.

17 Poprzednio przewiczon metod zastosuj opcj Sekwencja 3 - Zmiana pooenia drzwi do chmurki wersji. Oznacz etykiet chmurk wersji. 18 Na zakadce Krelenie wybierz opcj Etykieta Wedug kategorii. 19 Aby doda etykiety, kliknij na obszarze rysunku poza obszarem dwu ostatnio narysowanych chmurek wersji. 20 W Przegldarce projektu, w polu Arkusze (wszystkie), kliknij dwukrotnie arkusz A107 - Bez nazwy. 21 Powiksz zestawienie wersji w tabelce rysunkowej. Informacje dotyczce wszystkich wersji oznaczonych etykietami s wywietlane w zestawieniu.

Praca z wersjami | 367

Zmiana porzdku wersji na alfabetyczny 22 Kliknij menu Ustawienia Wersje. 23 W oknie dialogowym Wydania/Wersje arkusza:

W polu Sekwencja 1 usu zaznaczenie pola wyboru Wydane. Ma to na celu umoliwienie wprowadzania zmian w wersji. Dla wszystkich sekwencji naley zmieni warto numerowania z numerycznego na literowe. Dla kadej wersji w polu Numerowanie wybierz opcj Alfabetyczne. Kliknij przycisk Opcje. Mona modyfikowa sekwencj znakw uywanych w schemacie numerowania alfabetycznego.

24 W oknie dialogowym Opcje sekwencji, w polu Sekwencja, usu pierwsze trzy znaki. 25 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. W zestawieniu wersji uywane s teraz znaki alfabetyczne, poczwszy od D.

Edytuj rodzin tabelki rysunkowej. Zestawienie wersji jest czci rodziny tabelki rysunkowej. Aby wprowadzi zmiany formatowania (wygld, wysoko i obrt) zestawienia wersji, naley przeprowadzi edycj rodziny tabelki rysunkowej. 26 W obszarze rysunku wybierz tabelk rysunkow.

368 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

27 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj rodzin. 28 W oknie dialogowym alertu kliknij przycisk Tak, a nastpnie powiksz zestawienie wersji. Zmiana waciwoci zestawienia wersji 29 W Przegldarce projektu rozwi obszar Widoki (wszystkie) Zestawienia, kliknij prawym przyciskiem myszy element Zestawienie wersji i wybierz opcj Waciwoci. 30 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Wygld kliknij opcj Edycja. 31 W oknie dialogowym Waciwoci wersji na karcie Wygld:

W polu Grafika, w opcji Buduj zestawienie, wybierz opcj Od gry do dou. Wybierz opcj Linie siatki Linie siatki bd dodawane dynamicznie w miar budowania zestawienia wersji. Wybierz opcj Obrys, a nastpnie jako typ obrysu opcj Szerokie linie. Usu zaznaczenie pola wyboru Pusty wiersz przed danymi.

32 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Zmie pooenie zestawienia wersji Pooenie zestawienia wersji zostanie zmienione na d obszaru wersji, zostan te usunite linie zestawienia, poniewa tabela bdzie budowana dynamicznie. 33 Wybierz nagwek zestawienia, a nastpnie przecignij go powyej obszaru zestawienia.

34 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 35 Wybierz istniejce linie zestawienia i nacinij klawisz DELETE 36 Przecignij nagwek na d obszaru zestawienia wersji.

Ponownie wczytaj rodzin tabelek rysunkowych do projektu Wprowadzona zmiana rodziny tabelki rysunkowej wywiera wpyw na wszystkie arkusze w tym projekcie uywajce tej tabelki rysunkowej. 37 Na karcie Rodzina paska projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. 38 W oknie dialogowym Ponowne wczytywanie rodziny kliknij przycisk Tak.

Praca z wersjami | 369

Zestawienie wersji zostanie wywietlone w formacie od dou do gry.

Obr zestawienie wersji, aby wywietli je pionowo. 39 Poprzednio przewiczon metod otwrz rodzin tabelki rysunkowej do edycji. 40 Wybierz nagwek zestawienia wersji, a nastpnie na pasku opcji, w obszarze Obrt na arkuszu, wybierz opcj O 90 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara. 41 Przecignij nagwek na praw stron tabelki rysunkowej.

Zmodyfikuj waciwoci zestawienia wersji 42 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Zestawienie wersji i kliknij opcj Waciwoci. 43 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Formatowanie kliknij opcj Edycja. 44 Na karcie Formatowanie okna dialogowego Waciwoci wersji w polu Nagwek wpisz Wersja. 45 Na karcie Wygld, w polu Wysoko, wybierz opcj Zdefiniowana przez uytkownika. Gdy waciwo wysokoci ma warto zmienn, podczas tworzenia wersji w zestawieniu s dodawane wiersze. W przypadku wysokoci zdefiniowanej przez uytkownika istnieje ograniczenie zestawienia do okrelonego rozmiaru, a w dostpnych wierszach s wywietlane najnowsze wersje. 46 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Aby zmieni rozmiar zestawienia wersji, zastosuj edycj za pomoc uchwytu. 47 W obszarze rysunku wybierz zestawienie wersji. 48 Kliknij okrgy uchwyt i przecignij go tak, aby zestawienie wypenio obszar wersji.

370 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Wczytaj zmienione zestawienie do projektu. 49 Na karcie Rodzina paska projektu kliknij opcj Wczytaj do projektw. 50 W oknie dialogowym Ponowne wczytywanie rodziny kliknij przycisk Tak. Zmodyfikowane zestawienie wersji zostanie wywietlone na arkuszu projektu.

51 Zapisz plik.

Importowanie z innych aplikacji


W tej lekcji opisano importowanie do projektu informacji (takich jak obrazy, tekst i arkusze kalkulacyjne) z innych aplikacji.

Importowanie plikw obrazu


W tym wiczeniu do projektu zaimportujesz obraz logo w formacie JPG, a nastpnie umiecisz go na arkuszu.

Importowanie z innych aplikacji | 371

Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj T - Arkusz tytuowy. 2 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Obraz. 3 W lewej cz okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Common\Freighthouse Logo.JPG. 4 Kliknij w prawej grnej czci arkusza, aby umieci logo. 5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

6 Kliknij menu Plik Zapisz.

Importowanie dokumentw tekstowych


W tym wiczeniu zaimportujesz tekst pochodzcy z innej aplikacji za pomoc polece wycinania i wklejania, aby wypeni obiekt tekstowy na arkuszu. Plik szkoleniowy Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. Tworzenie elementu tekstowego na arkuszu tytuowym 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj T - Arkusz tytuowy. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Tekst. 3 Na pasku opcji dla parametru Linia odniesienia kliknij przycisk , aby doda tekst bez linii odniesienia.

4 Kliknij i przecignij wskanik myszy, aby umieci pole tekstowe po prawej stronie arkusza.

372 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Kopiowanie tekstu 5 Otwrz plik tekstowy Training Files\Common\Bidding Statement.doc w nowym oknie. 6 Zaznacz tekst. 7 Kliknij menu Edycja Kopiuj. Wklejanie tekstu do arkusza 8 W oknie programu Revit Architecture z wybranym nowo utworzonym polem tekstowym kliknij menu Edycja Wklej ze schowka. Tekst zosta wklejony do nowego pola tekstowego na arkuszu.

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Powiksz widok, aby zobaczy wklejony tekst. UWAGA Moe zaj potrzeba sformatowania tekstu po umieszczeniu go w programie Revit Architecture. 11 Zapisz plik.

Importowanie arkuszy kalkulacyjnych


W tym wiczeniu istniejce informacje z arkusza kalkulacyjnego wykorzystasz w projekcie. Jedyn moliwoci wykorzystania arkusza w projekcie jest konwersja pliku arkusza kalkulacyjnego na format rastrowy (JPG lub BMP), a nastpnie zaimportowanie go jako obrazu. Plik szkoleniowy

Importowanie arkuszy kalkulacyjnych | 373

Kontynuuj prac z plikiem szkoleniowym z poprzedniego wiczenia o nazwie Metric\m_Freighthouse_FlatsFinishing-Sheets_in_progress.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Arkusze, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj A102 - Jednostka 18. 2 Otwrz program Microsoft Excel, a nastpnie otwrz plik Training Files\Common\Lighting Fixtures.xls. UWAGA Musisz wydrukowa/wyeksportowa arkusz kalkulacyjny do formatu rastrowego. W tym celu naley wykona rne czynnoci, ktre zale od uywanego systemu. W tym wiczeniu przedstawiona jest najczciej stosowana metoda. 3 W programie Microsoft Excel kliknij menu Plik Drukuj. 4 W polu Drukarka dla parametru Nazwa wybierz autora dokumentu. 5 Kliknij przycisk OK. 6 W lewej czci okna dialogowego Zapisz plik jako kliknij opcj Pulpit, w polu Nazwa pliku wpisz Fixture Schedule.mdi, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu arkusza w formacie rastrowym mona zapisa go w formacie BMP lub JPG za pomoc funkcji przechwytywania ekranw. Ta czynno zostaa wykonana wczeniej, dziki czemu dostpny jest plik Fixture Schedule.JPG. 7 W oknie programu Revit Architecture kliknij menu Plik Importuj/Podcz Obraz. 8 W lewej czci okna dialogowego Importuj obraz kliknij opcj Pliki szkoleniowe, a nastpnie otwrz plik Common\Fixture Schedule.JPG. 9 Kliknij, aby umieci obraz na arkuszu. 10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 11 Przybli widok, aby zobaczy Zestawienie osprztu.

12 Zapisz plik.

374 | Rozdzia 8 Wykaczanie arkuszy

Uycie widokw zalenych

W tym wiczeniu jest opracowywany obszerny projekt rezerwatu ptakw.

Rysunki zawieraj ptaszarni i obszar obserwacyjny oraz duy budynek laboratorium.

Duy rzut lub podrys rezerwatu nie mieci si na drukowanym arkuszu jako jeden rzut. Aby efektywnie udokumentowa projekt, naley podzieli rzut na przekroje, tak zwane widoki zalene.

375

Widok zaleny budynku laboratorium

Widok zaleny ptaszarni i platform obserwacyjnych

Widoki zalene mona umieszcza na arkuszach w celach dokumentacyjnych.

376 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

Uycie widokw zalenych w dokumentacji


W tej lekcji zostan wykonane nastpujce czynnoci

Utworzenie podzielonych widokw zalenych duego rzutu pitra i elewacji Opisanie widoku podstawowego ze wskazaniem miejsca podziau i czy do widokw zalenych Zastosowanie specyfikacji widokw zalenych do innych widokw w projekcie Dodanie widokw zalenych do arkuszy w celach dokumentacyjnych

Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra


W tym wiczeniu zostan wykonane nastpujce czynnoci

Utworzenie podzielonych widokw zalenych duego rzutu pitra Dodanie do widoku podstawowego linii dopasowania wskazujcej miejsce podziau widoku Umieszczenie widokw zalenych na arkuszach Dodanie odniesie widoku do widoku podstawowego w celu poczenia go z widokami zalenymi Zastosowanie specyfikacji widokw zalenych do innych widokw

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Dependent_Views.rvt.

Uycie widokw zalenych w dokumentacji | 377

Tworzenie widokw zalenych 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Level 2.

2 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Level 2, a nastpnie kliknij menu Powiel widok Powiel jako zaleny. Zostanie otwarty widok zaleny. 3 W Przegldarce projektu w polu Level 2 kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Zaleny na poziomie 2, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 4 W oknie dialogowym Zmie nazw w polu Nazwa wprowad nazw Poziom 2 - ptaszarnia i kliknij przycisk OK. 5 Kliknij obszar rysunku i w menu Powiksz na pasku narzdzi Widok kliknij opcj Dopasuj do okna. 6 W obszarze rysunku wybierz zakres przycicia. Na poniszym obrazie pokazano rzut z widocznymi zakresami przycicia modelu i opisw. Dla przycicia opisw jest to zewntrzny zakres przycicia, a dla przycicia modelu - wewntrzny zakres przycicia.

378 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

7 Wybierz wewntrzn kontrolk (przycicie modelu) z prawej strony i przecignij j do rodka widoku, aby przyci budynek laboratorium.

8 Kliknij wewntrzn kontrolk na dole i przecignij j wyej, aby ograniczy widok do lewego grnego obszaru rysunku (ptaszarnia).

9 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Ukryj zakres przycicia).

Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra | 379

10 Kliknij obszar rysunku, a nastpnie w menu Powiksz kliknij opcj Dopasuj do okna. 11 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Level 2, a nastpnie kliknij menu Powiel widok Powiel jako zaleny. 12 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Zaleny na poziomie 2, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 13 W oknie dialogowym Zmie nazw w polu Nazwa wprowad nazw Poziom 2 - laboratoria i kliknij przycisk OK. 14 Kliknij obszar rysunku, a nastpnie w menu Powiksz kliknij opcj Dopasuj do okna. 15 Wybierz zakres przycicia. 16 Uyj wewntrznych kontrolek, aby przyci widok do prawego dolnego widoku budynku (laboratoria).

17 Wybierz lew zewntrzn kontrolk i przecignij j w lewo, aby odsoni notatki.

380 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

Za pomoc zewntrznych kontrolek mona dopasowa zakres przycicia opisu.

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 19 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk (Ukryj zakres przycicia).

20 Kliknij obszar rysunku, a nastpnie w menu Powiksz kliknij opcj Dopasuj do okna. Dodawanie linii dopasowania w celu wskazania widoku podziau 21 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Level 2. 22 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Linia dopasowania. Linie dopasowania s liniami opisu dodawanymi do widoku w celu wskazania miejsca podziau widoku dla widokw zalenych. 23 Narysuj lini dopasowania, okrelajc nastpujce punkty:

Kliknij z prawej strony nad przeciciem budynku laboratorium i ptaszarni. (Wyrwnaj do drugiego supa pomieszcze laboratorium.)

Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra | 381

Przesu wskanik myszy na d i kliknij tu ponad budynkiem laboratorium. Kliknij nad lewym naronikiem budynku laboratorium. Kliknij tu pod dolnym przeciciem budynku laboratorium z ptaszarni. Przesu wskanik myszy o okoo 4800 mm w lewo i kliknij.

24 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

382 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

25 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw. 26 W oknie dialogowym Style obiektw kliknij kart Obiekty opisw. 27 W polu Linia dopasowania dla opcji Szeroko linii wybierz warto 9. 28 Dla opcji Wzr linii wybierz warto Podwjna kreska i kliknij przycisk OK.

Wybieranie arkuszy i umieszczanie widokw zalenych 29 Kliknij menu Widok Nowy Arkusz. 30 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa domyln tabelk rysunkow. 31 W oknie Przegldarki projektu rozwi menu Arkusze, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie A101 - Bez nazwy, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 32 W oknie dialogowym Tytu arkusza dla opcji Nazwa wprowad nazw Poziom 2 - ptaszarnia i kliknij przycisk OK. 33 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij pozycj Poziom 2 - ptaszarnia i przecignij j na arkusz. 34 Kliknij, aby umieci widok w rodku arkusza.

Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra | 383

35 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 36 Uyj tej samej metody, aby utworzy kolejny arkusz, zmie nazw arkusza na Poziom 2 - laboratoria i umie widok zaleny Poziom 2 - laboratoria na arkuszu.

Dodawanie opisw odniesie do arkuszy 37 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Level 2. 38 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Odniesienie widoku. W pobliu linii dopasowania umieszczane s odniesienia widoku w celu opisania i poczenia widoku z widokami zalenymi. 39 Na pasku opcji sprawd, czy w polu Widok docelowy zostaa wybrana opcja Rzut: Poziom 2 - ptaszarnia. 40 Kliknij na lewo od grnego koca linii dopasowania.

384 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

Na lewo od linii dopasowania zostanie wywietlony numer arkusza widoku zalenego.

41 Na pasku opcji w polu Widok docelowy wybierz opcj Rzut: Poziom 2 - laboratoria. 42 Kliknij na prawo od grnego koca linii dopasowania.

43 Uyj tej samej metody, aby doda odniesienia widoku nad (A101) i pod (A102) lewym dolnym kocem linii dopasowania. UWAGA Aby otworzy widok zaleny, kliknij dwukrotnie odpowiednie odniesienie widoku.

44 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 45 Na pasku narzdzi Widok z menu Powiksz wybierz opcj Dopasuj do okna.

Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra | 385

46 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 2 - ptaszarnia. 47 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk (Poka zakres przycicia).

48 Wybierz zakres przycicia, kliknij najdalsz kontrolk z prawej strony i przecignij j w prawo, aby rozwin zakres opisu i odsoni odniesienie widoku. UWAGA Odniesienia widoku wywietlane s we wszystkich widokach oprcz widoku, ktrego dotycz. W omawianym przykadzie odniesienie widoku dla ptaszarni nie jest wywietlane w widoku zalenym ptaszarni.

49 Jeli po zmianie zakresu przycicia opisu wywietlane s etykiety pomieszcze 3 i 14, wybierz etykiet pomieszczenia dla pomieszczenia 3 (prawa grna etykieta pomieszczenia) w obszarze opisu, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcj Ukryj w widoku Elementy.

386 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

50 Za pomoc tej samej metody ukryj pomieszczenie 14 (bezporednio pod pomieszczeniem 3), aby pozostawi w widoku cztery widoczne pomieszczenia.

51 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk Stosowanie ustawie widokw zalenych do innych rzutw

(Ukryj zakres przycicia).

52 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Level 2, a nastpnie kliknij polecenie Zastosuj widoki zalene. Po ustawieniu konfiguracji widoku zalenego dla jednego widoku mona zastosowa specyfikacje widoku i zakresu przycicia do widokw rwnolegych w tej samej skali. 53 W oknie dialogowym Wybierz widoki wybierz z listy wszystkie widoki i kliknij przycisk OK. Nowe widoki zalene zostan wywietlone w Przegldarce projektu pod widokiem podstawowym, ale nie zostan umieszczone na arkuszach. 54 W Przegldarce projektu rozwi opcj Level 1 i kliknij dwukrotnie opcj Zaleny (2) na poziomie 1. 55 Na pasku narzdzi Widok z menu Powiksz wybierz opcj Dopasuj do okna. Linia dopasowania i zakresy przycicia z poziomu 2 zostay zastosowane do poziomu 1.

56 Kliknij dwukrotnie opcj Zaleny na poziomie 1.

Uycie widokw zalenych dla widokw rzutu pitra | 387

57 Na pasku narzdzi Widok z menu Powiksz wybierz opcj Dopasuj do okna.

Uycie widokw zalenych dla widokw elewacji


W tym wiczeniu zostan wykonane nastpujce czynnoci

Utworzenie zalenych widokw podziau dla widoku elewacji Opisanie widoku podstawowego ze wskazaniem miejsca podziau widoku Umieszczenie widokw zalenych na arkuszu Dodanie odniesie widoku do widoku podstawowego w celu poczenia go z widokami zalenymi

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Dependent_Views.rvt.

Tworzenie widokw zalenych 1 W Przegldarce projektu rozwi pozycj Elewacje (Elewacja budynku) i kliknij opcj South Elevation. W widoku jest ju umieszczona linia dopasowania.

2 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj South Elevation, a nastpnie kliknij opcj Powiel widok Powiel jako zaleny.

388 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

Zostanie otwarty widok zaleny. 3 W Przegldarce projektu rozwi opcj South Elevation, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Zaleny od South Elevation, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 4 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku w polu Nazwa wprowad nazw Elewacja poudniowa - lewa i kliknij przycisk OK. 5 W obszarze rysunku zaznacz zakres przycicia.

6 Wybierz kontrolk wewntrz zakresu przycicia z prawej strony i przecignij j do rodka widoku, aby przyci widok do widoku ptaszarni.

7 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Ukryj zakres przycicia).

8 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj South Elevation, a nastpnie kliknij opcj Powiel widok Powiel jako zaleny. 9 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Zaleny od Elewacja poudniowa, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 10 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku w polu Nazwa wprowad nazw Elewacja poudniowa - prawa i kliknij przycisk OK. 11 Wybierz zakres przycicia. 12 Wybierz kontrolk wewntrz zakresu przycicia z lewej strony i przecignij j do rodka widoku, aby przyci widok do widoku budynku laboratorium.

Uycie widokw zalenych dla widokw elewacji | 389

13 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Ukryj zakres przycicia).

Tworzenie arkusza i umieszczanie obu widokw zalenych na arkuszu 14 Kliknij menu Widok Nowy Arkusz. 15 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa domyln tabelk rysunkow. 16 W Przegldarce projektu rozwi menu Arkusze, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie A103 - Bez nazwy, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 17 W oknie dialogowym Tytu arkusza w polu Nazwa wprowad Elewacja poudniowa i kliknij przycisk OK. 18 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij widok Elewacja poudniowa - lewa i przecignij go na arkusz. 19 Kliknij, aby umieci widok elewacji na grze arkusza.

20 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij widok Elewacja poudniowa - prawa i przecignij go na arkusz. 21 Kliknij, aby umieci widok elewacji na dole arkusza.

390 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

22 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 23 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie widok Elewacja poudniowa. 24 Na karcie Widoki dostpnej z paska projektu kliknij opcj Odniesienie widoku. 25 Na pasku opcji w polu Widok docelowy sprawd, czy zostaa wybrana opcja Elewacja: Elewacja poudniowa - lewa. 26 Kliknij na lewo od grnego koca linii dopasowania znajdujcej si w rodku elewacji. 27 Kliknij na lewo od dolnego koca linii dopasowania.

28 Na pasku opcji w polu Widok docelowy wybierz opcj Elewacja: Elewacja poudniowa - prawa. 29 Kliknij na prawo od grnego i dolnego koca linii dopasowania.

Uycie widokw zalenych dla widokw elewacji | 391

30 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 31 W Przegldarce projektu w polu Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie polecenie A103 - Elewacja poudniowa. UWAGA Jeli odniesienia widoku s niewidoczne, mona zmieni zakres opisu dla widoku zalenego z arkusza. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Uaktywnij widok. Wybierz zakres przycicia i zmie go za pomoc kontrolek przycicia opisu.

392 | Rozdzia 9 Uycie widokw zalenych

Przegldanie i renderowanie

393

394

Rendering widokw i tworzenie animacji

10

W tym wiczeniu opisano tworzenie renderowanych widokw zewntrznych i wewntrznych dla modelu informacji o budynku za pomoc funkcji renderingu dostpnych w programie Revit Architecture 2009. Dowiesz si rwnie, jak tworzy i nagrywa animacje modelu.

Rendering widoku zewntrznego


Celem tej lekcji jest nauka tworzenia widoku perspektywy zewntrznej w modelu domku przy basenie oraz renderowania obrazw owietlenia dziennego i nocnego.
Rendering domku przy basenie w wietle dziennym

395

Rendering domku przy basenie w wietle nocnym

Uytkownik zapozna si rwnie ze sposobami tworzenia i stosowania materiaw w modelu budynku, dodawania realistycznych drzew do terenu budowy oraz tworzenia widokw perspektywicznych do wykonania renderingu. Po utworzeniu widoku perspektywicznego skonfigurujesz opcje okrelajce otoczenie modelu, a nastpnie wyrenderujesz ostateczny widok zewntrzny.

Zastosowanie materiaw i tekstur do modelu budynku


W tym wiczeniu nauczymy si wywietla i modyfikowa materiay zastosowane do komponentw budynku w modelu budynku. Nauczymy si rwnie tworzy nowe materiay i stosowa je do komponentw budynkw. Wykorzystywany model budynku ma ju zastosowane materiay.

W tym wiczeniu:

zmienisz renderowany wygld wykoczenia drewnem zastosowanego na zewntrznej cianie domku od strony basenu; zmienisz materia pyty domku z domylnego na beton; zdefiniujesz nowy materia - aluminium czarne anodowane - i zastosujesz go do szprosw ciany kurtynowej stanowicej cian domku.

396 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Po wykonaniu tych zmian wyrenderujesz region budynku, ktry zawiera cian zewntrzn, pyt oraz cian kurtynow do widoku i sprawdzasz zmiany wprowadzone dla materiau i tekstury.

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Pool_House.rvt.

Wywietlanie materiau wykoczenia ciany od strony basenu 1 Sprawd, czy jest wywietlany widok 3D domku.

2 Powiksz cian domku umieszczon od strony basenu.

Zastosowanie materiaw i tekstur do modelu budynku | 397

3 W obszarze rysunku zaznacz drewnian cian od strony basenu i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu). Naley sprawdzi struktur cian kurtynowych, aby okreli materia przypisany do ciany, dziki czemu podczas renderowania mona zmieni jego wygld.

4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy. 5 W sekcji Budowa dla opcji Konstrukcja kliknij przycisk Edycja. 6 W oknie dialogowym Edycja zespou sprawd, czy dla pozycji Konstrukcja [1] wybrano materia Drewno tekowe, jednolite. 7 Kliknij trzy razy przycisk OK. Zmiana wygldu renderingu drewna 8 Kliknij menu Ustawienia Materiay. Materia Drewno - tekowe, jednolite to aktualnie drewno tekowe z jasnymi ctkami. Projekt przewiduje zastosowanie drewna z ciemnymi ctkami i matowym wykoczeniem. 9 W oknie dialogowym Materiay, w polu Materiay zaznacz pozycj Drewno - tekowe, jednolite.

398 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

10 Na karcie Wygld renderingu kliknij przycisk Zamie. 11 W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu kliknij pozycj Drewno tekowe ctkowane ciemne redni poysk, a nastpnie kliknij przycisk OK. Nie chcemy wykoczenia w rednim poysku, ale to materia najbliszy docelowemu. W ustawieniach tego materiau zostan wprowadzone zmiany, tak aby bardziej przypomina dane wykoczenie. 12 W oknie dialogowym Materiay, na karcie Wygld renderingu, w polu Wykoczenie zaznacz opcj Pokost matowy. 13 Kliknij przycisk Aktualizuj podgld, a nastpnie kliknij przycisk OK. Opcja Aktualizuj podgld umoliwia byskawiczne wyrenderowanie wprowadzonych modyfikacji materiau. Stanowi to rdo zwrotnych informacji wizualnych pozwalajcych sprawdzi, czy ustawienie to daje oczekiwany wynik. Zmiana materiau pyty z domylnego na beton

14 W obszarze rysunku zaznacz pyt i na pasku opcji kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

Aktualne przypisanie materiau dla pyty to Wg kategorii, tzn. jest uywany materia domylny. Przypisanie to zostanie zmienione na beton z prostym wykoczeniem szczotkowanym.

15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy. 16 W sekcji Budowa dla opcji Konstrukcja kliknij przycisk Edycja. 17 W oknie dialogowym Edycja zespou, w sekcji Konstrukcja [1], w polu Materia kliknij opcj <Wg kategorii>, a nastpnie kliknij opcj . 18 W oknie dialogowym Materiay zaznacz pozycj Beton - beton prefabrykowany. 19 Na karcie Wygld renderowania, w polu Wykoczenie zaznacz opcj Szczotkowane proste, a nastpnie kliknij przycisk Aktualizuj podgld. 20 Kliknij kart Grafika i przejrzyj wzory materiaw. 21 Kliknij cztery kolejne przyciski OK. 22 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Zastosowanie materiaw i tekstur do modelu budynku | 399

Definiowanie nowego materiau i stosowanie go do szprosw 23 Przybli widok na szprosy ciany kurtynowej.

24 Kliknij menu Ustawienia Materiay. Utworzysz materia - aluminium czarne anodowane - i zastosujesz go do szprosw ciany domku. 25 W oknie dialogowym Materiay zaznacz opcj Materia - Aluminium. Aby utworzy nowy materia (aluminium czarne anodowane), mona jako szablonu uy istniejcego materiau. 26 W lewym dolnym rogu okna dialogowego Materiay kliknij przycisk (Powiel).

27 W oknie dialogowym Powtarzajcy si materia programu Revit, w polu Nazwa wprowad cig Metal Aluminium, anodowane - Czarne i kliknij przycisk OK. 28 W oknie dialogowym Materiay, na karcie Grafika, w polu Cieniowanie zaznacz opcj Uyj wygldu renderingu. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, e kolor uywany dla tego materiau w widokach cieniowanych bdzie rednim kolorem wynikajcym z ustawie wygldu renderingu. 29 Na karcie Wygld renderingu kliknij przycisk Zamie. 30 W oknie dialogowym Biblioteka wygldw renderingu kliknij pozycj Aluminium anodowane czarne, a nastpnie kliknij przycisk OK. 31 Na karcie Grafika, w oknie dialogowym Materiay, sprawd wygld (kolor i wzr materiau), a nastpnie kliknij przycisk OK.

400 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

32 Kliknij menu Ustawienia Style obiektw. Dla szprosw i ramy ciany obowizuje ustawienia materiaw Wg kategorii. Naley zmieni materia uywany przez kategori szprosu ciany kurtynowej. 33 W oknie dialogowym Style obiektw, w polu Szprosy ciany kurtynowej zaznacz warto Materia i kliknij przycisk . 34 W oknie dialogowym Materiay zaznacz opcj Metal - Aluminium, anodowane - Czarne. 35 Kliknij dwukrotnie przycisk OK.

36 Pomniejsz rysunek, tak aby cay zmieci si w widoku.

Rendering regionu modelu w celu obejrzenia zmian w materiaach 37 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk 39 Wybierz obwiedni przycicia renderingu. (Poka okno renderingu).

38 U gry okna dialogowego renderingu zaznacz opcj Region.

Zastosowanie materiaw i tekstur do modelu budynku | 401

40 Dopasuj granice regionu, docigajc obwiedni wok obszaru, w ktrym zmodyfikowano materiay (ciana kurtynowa, szpros i pyta). UWAGA Im mniejszy region, tym szybszy rendering obrazu. Warto okreli precyzyjny region renderingu, poniewa pomoe to w podjciu decyzji o utworzeniu ostatecznego wyrenderowanego obrazu.

41 Powiksz region, aby dokadniej zobaczy wyniki testu renderingu.

402 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

42 W oknie dialogowym renderingu skonfiguruj odpowiednie opcje:

W sekcji Jako, w polu Ustawienie zaznacz opcj rednia. Mona wybra jedno z kilku ustawie jakoci. Im wysza jako, tym duej bdzie trwa proces renderingu. Wicej informacji na temat optymalizowania ustawie jakoci i wywietlania mona znale w pomocy podrcznej programu Revit Architecture. W sekcji Owietlenie, w polu Schemat zaznacz opcj Zewntrzne: tylko soce. W polu Soce zaznacz opcj wiato soneczne z gry z lewej strony.

43 Kliknij przycisk Render. Zostanie wywietlone okno dialogowe Proces renderingu zawierajce informacje o stanie i czasie trwania caej operacji.

44 Aby wywietli model budynku, po zakoczeniu renderingu w oknie dialogowym renderingu, w obszarze Wywietlanie, kliknij opcj Poka model. 45 Zamknij okno dialogowe renderingu. 46 Kliknij menu Plik Zapisz i zapisz projekt pod nazw c_Pool_House_in_progress.rvt. 47 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie drzew do terenu na stronie 403.

Dodawanie drzew do terenu


To wiczenie polega na umieszczeniu drzew i krzeww wok budynku w celu stworzenia bardziej realistycznego kontekstu dla renderingu projektu.

Dodawanie drzew do terenu | 403

W nastpnym wiczeniu do renderowania zewntrznego widoku modelu zostanie uyty model RPC. UWAGA Dla uproszczenia w niniejszym wiczeniu uyto komponenty i jednostki brytyjskie. W poszczeglnych krokach odwoano si do okrelonych gatunkw i wielkoci drzew, ale mona uy dowolnego gatunku i wielkoci. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Pool_House_in_progress.rvt. Dodawanie drzew i krzeww do terenu 1 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie), rozwi drzewo Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Site.

2 Powiksz widok, tak aby dokadnie widzie obszar otaczajcy domek i chodnik.

404 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

3 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Komponent terenu. PORADA Jeli karta Teren nie jest wywietlana, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu, a nastpnie kliknij przycisk Teren. 4 Na Licie typw zaznacz pozycj Krzew RPC: Cis 2'-4''. UWAGA Jeli do projektu nie wczytano rodzin zieleni, mona je wczyta z biblioteki czci. Zobacz sekcj adowanie rodzin w pomocy online programu Revit Architecture 2009. 5 Umie cztery krzewy na prawo od tarasu, obok chodnika, tak jak pokazano na rysunku (dokadne rozmieszczenie nie jest wane).

6 Na Licie typw zaznacz pozycj Drzewo RPC - liciaste: Klon czerwony - 30' i umie dwa takie drzewa w miejscach podobnych do pokazanych na rysunku.

Dodawanie drzew do terenu | 405

7 Na Licie typw zaznacz pozycj Drzewo RPC - liciaste: Db karowaty - 42' i umie jedno takie drzewo na lewo od domku midzy dwoma klonami.

Tworzenie typu drzewa i dodawanie go do terenu 8 Na Licie typw zaznacz pozycj Drzewo RPC - liciaste: Iglicznia - 25', a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. Teraz zmienisz wysoko istniejcej rodziny drzew Iglicznia. 10 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij opcj Zmie nazw. 11 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz warto Iglicznia - 18' i kliknij przycisk OK. 12 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Wysoko wpisz warto 18'. 13 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 14 Kliknij obszar rysunku na prawo od domku, aby wstawi tam drzewo.

406 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

16 Kliknij menu Plik Zapisz. 17 Przejd do nastpnego wiczenia Tworzenie widoku perspektywicznego na stronie 407.

Tworzenie widoku perspektywicznego


W tym wiczeniu moesz zdefiniowa widok perspektywiczny zewntrzny modelu budynku, ktry chcesz renderowa.

Tworzenie widoku perspektywicznego | 407

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Pool_House_in_progress.rvt. Umieszczanie kamery w widoku terenu 1 Przy otwartym widoku terenu na karcie Widok, na pasku projektu kliknij przycisk Kamera. 2 Dodaj kamer do widoku przez okrelenie punktw pozycji kamery i punktu docelowego kamery:

Wska pierwszy punkt przy krzywej chodnika biegncego przed domkiem. W tym miejscu zostanie umieszczona kamera. Wska drugi punkt w lewym grnym rogu domku. Bdzie to punkt docelowy kamery.

Dokadne pooenie nie ma znaczenia, poniewa widok mona modyfikowa.

Zostanie wywietlony widok perspektywiczny.

408 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

3 Powiksz widok i zaznacz obwiedni przycicia. 4 Dopasuj obwiedni przycicia tak, aby obejmowaa cay budynek i cz basenu przed nim, tka jak pokazano na rysunku. Zalenie od umieszczenia kamery tylna cz muru otaczajcego ogrdek moe by odcita.

Dopasowywanie pola widzenia i tylnej paszczyzny przycicia 5 W Przegldarce projektu, w polu Rzuty podogi kliknij dwukrotnie opcj Teren i odpowiednio dopasuj pole widzenia. Jeli widok nie obejmuje kamery, w Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Widok 3D 1 i wybierz polecenie Poka kamer. Gdy kamera jest widoczna, mona regulowa ustawienia trjkta reprezentujcego pole widzenia. Dostosuj tyln paszczyzn przycicia, tak aby sigaa poza mur w ogrdku. W celu uzyskania odpowiedniego widoku perspektywicznego mona rwnie przesun kamer w inne miejsce na chodniku.

Tworzenie widoku perspektywicznego | 409

6 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Widok 3D - 1 i kliknij przycisk Zmie nazw. 7 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad Zewntrzny - dzie i kliknij przycisk OK. 8 W Przegldarce projektu kliknij dwukrotnie pozycj Zewntrzny - dzie, aby otworzy widok, a nastpnie wprowad w nim ostateczne modyfikacje obwiedni przycicia poprawiajce kompozycj obrazu. 9 Pomniejsz widok perspektywiczny tak aby zmieci si w oknie.

10 Zapisz plik. 11 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie renderingu widoku zewntrznego na stronie 411.

410 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Tworzenie renderingu widoku zewntrznego


W tym wiczeniu naley okreli ustawienia czasu i lokalizacji na potrzeby renderingu i wykona rendering widoku zewntrznego w wietle dziennym.

Nastpnie powielisz widok, zmodyfikujesz ustawienia renderingu oraz utworzysz grupy owietlenia dla widoku zewntrznego domku w nocy.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Pool_House_in_progress.rvt. Wywietlanie widoku perspektywicznego 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki 3D i kliknij dwukrotnie pozycj Zewntrzny - dzie.

Tworzenie renderingu widoku zewntrznego | 411

Okrelanie ustawie renderingu widoku za dnia 2 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk (Poka okno renderingu).

Utworzysz pooenie i czas dla renderingu. Aby uzyska wicej informacji na temat zwizku renderingu/nasonecznienia z ustawieniami pooenia, zobacz Zmiana orientacji projektu na stronie 452. 3 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Owietlenie dla opcji Soce wybierz polecenie Edytuj/Nowy. 4 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia, na karcie Nieruchomy zaznacz opcj Rwnonoc wiosenna i kliknij opcj Zmie nazw. 5 W oknie dialogowym Zmie nazw, w polu Nowy wprowad nazw Rwnonoc wiosenna - Santa Monica, 15.00 i kliknij przycisk OK. 6 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 7 W oknie dialogowym renderingu, w polu To zaznacz opcj Niebo: zachmurzone. Ustawienia zachmurzenia dostosowujesz zgodnie z wasnymi wymaganiami. W tym przypadku niebo bdzie symulacj bazujc na ustawieniach zachmurzenia i porze dnia. UWAGA Jeli wymagany jest obraz ta, wyeksportuj uzyskany obraz w formacie PNG lub TIFF. Formaty PNG i TIFF umieszczaj wybrane to w kanale alfa, co uatwia ich dalsz obrbk. 8 W sekcji Jako, w polu Ustawienie zaznacz opcj rednia i kliknij przycisk Renderuj.

412 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

9 W oknie dialogowym renderingu kliknij opcj Poka model. Po wyrenderowaniu obrazu moesz przechodzi midzy widokiem renderowanym a widokiem modelu przez cay czas, gdy jest aktywna sesja programu Revit Architecture.

10 W oknie dialogowym renderingu kliknij opcj Poka rendering. Eksportowanie wyrenderowanego obrazu do pliku 11 W oknie dialogowym renderingu kliknij przycisk Eksportuj. 12 W oknie dialogowym Zapisz obraz:

W lewym okienku kliknij Pulpit. Z listy Pliki typu wybierz opcj Portable Network Graphics (*.png). Wybierz opcj Zapisz.

Plik obrazu zostanie zapisany na pulpicie do pniejszego wykorzystania. 13 Zamknij okno dialogowe renderingu.

Tworzenie renderingu widoku zewntrznego | 413

Okrelanie ustawie renderingu widoku nocnego 14 W Przegldarce projektu, w sekcji Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Zewntrzny - dzie i wybierz polecenie Powiel widok Powiel. Aby utworzy podobny widok przy uyciu innych ustawie renderingu, powielisz istniejcy widok i zmienisz jego ustawienia. 15 Zmie nazw kopii widoku Zewntrzny - dzie na Zewntrzny - noc. 16 Przy otwartym widoku Zewntrzny - noc na pasku kontroli widoku kliknij przycisk renderingu). (Poka okno

17 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Owietlenie dla opcji Schemat wybierz ustawienie Zewntrzne: tylko sztuczne, a nastpnie kliknij opcj wiata sztuczne. Zmienisz ustawienia renderingu w celu utworzenia renderingu tego samego widoku dla pory nocnej. Tworzenie grup owietlenia 18 W oknie dialogowym wiata sztuczne - Zewntrzne - Noc, w sekcji Opcje grupy kliknij przycisk Nowy. Grupy owietlenia umoliwiaj dokadniejsze sterowanie schematami owietlenia uywanymi w renderingach. 19 W oknie dialogowym Nowa grupa owietlenia, w polu Nazwa wpisz wiata basenowe, a nastpnie kliknij przycisk OK. 20 W oknie dialogowym wiata sztuczne, w sekcji wiata niepogrupowane zaznacz pozycje od 9: Kinkiet - Paski okrgy: 60W - 120V do 14: Kinkiet - Paski okrgy: 60W - 120V, a nastpnie kliknij przycisk Dodaj do grupy. Aby zaznaczy sekwencj pozycji na licie, zaznacz pierwsze wiato i trzymajc nacinity klawisz SHIFT zaznacz ostatnie wiato. 21 W oknie dialogowym Grupy wiate sprawd, czy pozycja wiata basenowe jest zaznaczona, a nastpnie kliknij przycisk OK. 22 W ten sam sposb dodaj do grupy wiata basenowe pozycje od 30: Kinkiet - Paski okrgy: 60W - 120V do 35: Kinkiet - Paski okrgy: 60W - 120V. 23 W oknie dialogowym wiata sztuczne, w sekcji Opcje grupy kliknij przycisk Nowy. 24 W oknie dialogowym Nowa grupa owietlenia, w polu Nazwa wpisz wiata domku przy basenie, a nastpnie kliknij przycisk OK. 25 W ten sam sposb w sekcji wiata niepogrupowane dodaj pozycje od 16: Oprawa owietleniowa do 29: Oprawa owietleniowa do grupy wiata domku przy basenie. 26 W oknie dialogowym wiata sztuczne kliknij przycisk OK. 27 W oknie dialogowym renderingu kliknij przycisk Renderuj.

414 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Dopasowywanie ekspozycji 28 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Obraz kliknij przycisk Dostosuj ekspozycj. Po wyrenderowaniu obrazu mona modyfikowa jego ekspozycj, poprawiajc oglny efekt. W omawianym przykadzie zostanie zmieniona jasno, ale mona edytowa rwnie pozostae ustawienia renderingu. Zmiany ustawie mona dokona w dowolnym momencie w czasie trwania sesji programu Revit Architecture. 29 W oknie dialogowym Sterowanie ekspozycj, w polu Warto ekspozycji wpisz warto 4 i kliknij przycisk OK.

30 W oknie dialogowym renderingu kliknij opcj Poka model i przecz widoki, klikajc opcj Poka rendering. 31 Zamknij okno dialogowe renderingu. 32 Zapisz plik. 33 Przejd do nastpnej lekcji, Rendering widoku wewntrznego na stronie 416.

Tworzenie renderingu widoku zewntrznego | 415

Rendering widoku wewntrznego


W tej lekcji utworzysz nocny i dzienny rendering widoku wntrza modelu budynku opracowywanego w poprzedniej lekcji.
Roboczy rendering wntrza dla pory nocnej

Wysokiej jakoci rendering wntrza dla pory dziennej

Aby utworzy widok renderowany, do wntrza domku przy basenie naley doda sylwetki osb ArchVision (zawarto RPC), skonfigurowa ustawienia widoku perspektywicznego i renderingu, a nastpnie przeprowadzi rendering widokw.

Dodawanie osb RPC


W tym wiczeniu dodasz osob RPC do widoku wewntrznego, ktry zostanie wyrenderowany w pniejszym wiczeniu. Osoby RPC s reprezentowane przez symbol 2D na rzucie i przypominaj prawdziwe osoby po renderowaniu w widoku 3D.

416 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Pool_House_in_progress.rvt. Dodawanie sylwetki RPC do widoku 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1. 2 Przybli widok, tak aby obejmowa domek przy basenie.

3 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Komponent. 4 Na Licie typw zaznacz pozycj Kobieta RPC: YinYin i umie ten element wewntrz domku. Dokadne jego umieszczenie osoby nie jest istotne, ale naley j umieci na przeciwko toaletki i blisko niej, aby po renderingu widoczne byo jej odbicie w lustrze.

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 6 Zaznacz sylwetk i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk 7 Obr sylwetk: (Obr).

Dodawanie osb RPC | 417

Wskazana cz sylwetki reprezentuje przd osoby, tzn. jej lini wzroku.

Kliknij, aby ustawi pocztkowy punkt obrotu na linii wzroku.

Obr o okoo 20 stopni zgodnie z ruchem wskazwek zegara i kliknij, aby osoba bya pod ktem do toaletki.

Wczanie waciwoci odbicia dla obiektw RPC

8 Przy zaznaczonej sylwetce RPC na pasku opcji kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

Aby byo widoczne odbicie sylwetki, naley wczy waciwoci odbicia w ustawieniach typu rodziny. Domylnie odbijanie elementw RPC jest wyczone w celu przyspieszenia renderingu. Jeli odbicia takich elementw s jednak wane dla renderingu, opcj t mona wczy. 9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 10 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w sekcji Dane identyfikacyjne, w polu Waciwoci wygldu renderingu kliknij przycisk Edytuj. 11 W oknie dialogowym Waciwoci wygldu renderingu, w polu Parametry kliknij opcj Rzucaj odbicia.

418 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

12 Kliknij trzy razy przycisk OK. 13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 14 Zapisz plik. 15 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie wewntrznego widoku perspektywicznego na stronie 419.

Tworzenie wewntrznego widoku perspektywicznego


W tym wiczeniu zostanie utworzony wewntrzny widok perspektywiczny, ktry bdzie renderowany w ostatnim wiczeniu tej lekcji. Okrelisz wewntrzn perspektyw przez odpowiednie umieszczenie kamery, a nastpnie za pomoc zakresu przekroju ograniczysz geometri objt procesem renderowania.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Pool_House_in_progress.rvt. Dodawanie kamery 1 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Kamera. Umiecisz kamer w widoku, aby utworzy wewntrzn perspektyw. Precyzja pooenia nie jest wana, poniewa obwiednia przycicia widoku zostanie dopasowana na pniejszym etapie. 2 Dodaj kamer do widoku przez okrelenie punktw pozycji kamery i punktu docelowego kamery:

Kliknij wewntrz prawego dolnego naronika domku, umieszczajc w tym miejscu kamer. Kliknij miejsce na lewo od domku, umieszczajc w tym miejscu punkt docelowy.

Tworzenie wewntrznego widoku perspektywicznego | 419

Zostanie wywietlony widok perspektywiczny.

Dodawanie zakresu przekroju w celu ograniczenia granicy renderowanego widoku 3 Pomniejsz widok, tak aby zmieci si w oknie. 4 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Widok 3D - 1 i wybierz opcj Waciwoci. Do ograniczenia geometrii objtej renderingiem mona uy zakresu przekroju. 5 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Zakres wybierz opcj Zakres przekroju i kliknij przycisk OK. 6 Pomniejsz widok, tak aby byo w nim widoczne pole zaznaczenia.

420 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

7 Kliknij menu Okno Zamknij ukryte okna. Aby precyzyjnie dopasowa pooenie i rozmiary zakresu przekroju, oprcz widoku 3D wywietlisz take widok elewacji/przekroju oraz rzut. 8 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1. 9 W Przegldarce projektu, w sekcji Elewacje (Elewacje budynku) kliknij dwukrotnie polecenie Poudnie. 10 Kliknij menu Okno Ssiadujco.

11 W widoku 3D zaznacz zakres przekroju.

Tworzenie wewntrznego widoku perspektywicznego | 421

12 W rzucie podogi dopasuj rozmiary zakresu przekroju, tak jak pokazano na rysunku.

13 W widoku elewacji poudniowej dopasuj rozmiary zakresu przekroju, tak jak pokazano na rysunku.

422 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

14 W widoku 3D kliknij pole wyboru, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno polecenie Ukryj w widoku Kategoria. 15 Zmaksymalizuj widok 3D i dostosuj obwiedni przycicia, tak jak pokazano na rysunku.

16 Pomniejsz widok, tak aby zmieci si w oknie. 17 Zapisz plik. 18 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie renderingu wntrza na stronie 423.

Tworzenie renderingu wntrza


To wiczenie polega na skonfigurowaniu sztucznego owietlenia i wyrenderowaniu widoku wntrza budynku w porze nocnej. W celu utworzenia widoku dziennego zdefiniujesz portale wiata dziennego dla szklanych paneli ciany kurtynowej, a nastpnie wyrenderujesz widok wntrza. Portale wiata dziennego poprawiaj jako wiata docierajcego przez okna, drzwi z oknami lub szybami oraz ciany kurtynowe.

Tworzenie renderingu wntrza | 423

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Pool_House_in_progress.rvt. Konfigurowanie owietlenia dla widoku nocnego 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Widok 3D - 1 i kliknij przycisk Zmie nazw. 2 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad Wewntrzny - noc i kliknij przycisk OK.

3 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Poka okno renderingu).

4 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Owietlenie dla opcji Schemat wybierz ustawienie Wewntrzny: tylko sztuczne.

424 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Opcja Wewntrzny: tylko sztuczne okrela poziom bazowy dla ekspozycji oraz inne ustawienia renderingu wntrza pozbawionego wiata dziennego. Za pomoc opcji Dostosuj ekspozycj ustawienia te mona dostosowa po zakoczeniu renderingu. 5 Kliknij opcj wiata sztuczne. 6 W oknie dialogowym wiata sztuczne usu zaznaczenie pola wyboru wiata basenowe i kliknij przycisk OK. Poniewa zewntrzne wiata basenowe nie bd miay wpywu na rendering, mona je w tej scenie wyczy. Kontrolki i grupy owietlenia pomagaj zdefiniowa rne warunki owietlenia w widokach. 7 W sekcji Jako, w polu Ustawienie zaznacz opcj Robocza. Mona okreli nisz jako i wyrenderowa widok w celu sprawdzenia poziomw natenia wiata oraz wybranych materiaw. Po skonfigurowaniu tych ustawie wyrenderuj widok z wysz jakoci. 8 W oknie dialogowym renderingu kliknij przycisk Renderuj.

9 Zamknij okno dialogowe renderingu. Tworzenie widoku wntrza za dnia 10 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy widok Wewntrzny - noc, a nastpnie wybierz polecenie Powiel widok Powiel. Utworzysz widok wntrza domku w porze dziennej. Widok mona powieli dla wszystkich warunkw owietlenia/pory dnia, ktre maj by renderowane. 11 Zmie nazw skopiowanego widoku na Wewntrzny - dzie. Okrelanie ustawie renderingu 12 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk 14 W polu Ustawienie kliknij przycisk Edytuj. 15 W oknie dialogowym Ustawienia jakoci renderingu kliknij opcj Kopiuj do niestandardowych. Ustawione wstpnie schematy s tylko do odczytu. Aby wprowadzi w nich zmiany, naley je skopiowa do swoich ustawie niestandardowych. W tym przypadku w celu wczenia portali wiata dziennego naley utworzy ustawienia niestandardowe. UWAGA Ustawienia niestandardowe obowizuj wycznie dla biecego widoku. Aby uywa ich rwnie w innych widokach, naley powtrzy te czynnoci. (Poka okno renderingu).

13 W oknie dialogowym renderingu, w polu Schemat zaznacz opcj Wewntrzny: tylko soce.

Tworzenie renderingu wntrza | 425

16 Przewi do dou okna dialogowego i w polu Opcje portalu wiata dziennego zaznacz pozycj ciany kurtynowe, a nastpnie kliknij przycisk OK. Portale wiata dziennego mona wczy dla wntrz owietlanych wiatem sonecznym. Domylnie s one wyczone, ale przestrze w tym przykadzie bdzie owietlana standardowym wiatem sonecznym. Portale wiata dziennego pozwalaj doprecyzowa to wiato w bardziej realistyczny renderowany efekt. Wicej informacji na temat portali wiata dziennego znajduje si w pomocy podrcznej programu Revit Architecture. WANE Wczenie funkcji portali wiata dziennego moe znaczco wyduy czas renderingu. 17 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Soce zaznacz opcj Rwnonoc wiosenna - Santa Monica, 15.00, kliknij opcj Region i kliknij przycisk Renderuj.

18 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Obraz kliknij przycisk Dostosuj ekspozycj. 19 W oknie dialogowym Sterowanie ekspozycj:

W parametrze Warto ekspozycji wpisz 10. W parametrze Nasycenie wpisz 1. Kliknij przycisk OK.

Zauwa, e ctki na drewnianym supie znajdujcym si na pierwszym planie odbijaj zbyt duo wiata. W nastpnych krokach dostosujesz materia supa, aby poprawi efekt.

20 W oknie dialogowym renderingu kliknij opcj Poka model, a nastpnie zamknij okno. Modyfikacja materiau supa

21 W obszarze rysunku zaznacz sup z prawej strony i na pasku opcji kliknij przycisk elementu).

(Waciwoci

426 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Przejrzyj waciwoci supa i zwr uwag, e przypisanym materiaem jest Drewno.

22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk OK. 23 Przy zaznaczonym supie kliknij menu Ustawienia Materiay. 24 W oknie dialogowym Materiay zaznacz opcj Drewno. 25 Na karcie Wygld renderingu skonfiguruj nastpujce opcje:

W polu Wykoczenie zaznacz opcj Niewykoczone. W polu Rzeba zaznacz opcj Zgodnie ze sojami drewna. W polu Ilo przecigaj suwak w prawo, a warto bdzie wynosia okoo 5,6. W polu Obrt wpisz warto 90.

Naley zmieni ustawienia wykoczenia, doda map rzeby w celu utworzenia tekstury oraz obrci materia, tak aby soje drewna biegy pionowo wzdu kolumny. 26 Kliknij przycisk Aktualizuj podgld, a nastpnie kliknij przycisk OK. Tworzenie renderingu w jakoci do druku 27 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk (Poka okno renderingu).

Po wykonaniu testowego renderingu w celu sprawdzenia, czy poprawnie ustawiono owietlenie i wybrano materia, naley zdefiniowa ustawienia wyjcia i jakoci w celu uzyskania ostatecznego rezultatu. Wspczynnik renderowanych danych wyjciowych mona ustawi na drukowanie, mona take sterowa wielkoci wydruku oraz liczb punktw na cal (DPI). Im wikszy rozmiar i rozdzielczo, tym wyranie duszy czas renderingu. 28 W oknie dialogowym renderingu usu zaznaczenie pola wyboru Region. 29 W oknie dialogowym renderingu, w sekcji Ustawienia wyjciowe dla opcji Rozdzielczo wybierz ustawienie Drukarka. 30 W obszarze rysunku zaznacz obwiedni przycicia, a na pasku opcji w menu Rozmiar kliknij opcj Wymiary. 31 W oknie dialogowym Rozmiar zakresu przycicia:

W polu Zmie wybierz opcj Skala (zablokowane proporcje). W parametrze Szeroko wpisz 5''. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie renderingu wntrza | 427

32 W oknie dialogowym renderingu, w polu Ustawienie zaznacz opcj Wysoka i kliknij przycisk Renderuj. Zostanie wywietlony wyrenderowany obraz. Plik mona teraz wyeksportowa lub zapisa w projekcie programu Revit.

33 Zamknij plik wiczenia, zapisujc (lub nie) wprowadzone zmiany. Ukoczenie dwch lekcji renderingu zawartych w tym wiczeniu pozwolio na wykonanie renderingu widoku zewntrznego i wewntrznego. Uytkownik zapozna si ze sposobem tworzenia widokw perspektywicznych odpowiednich dla potrzeb renderingu oraz modyfikowania opcji renderingu w celu uzyskania optymalnego pliku kocowego.

Tworzenie i zapisywanie animacji


W tej lekcji nauczymy si tworzy i zapisywa animacje modelu budynku w programie Revit Architecture 2009. Animacja jest domylnie tworzona w widoku perspektywicznym 3D, ale moe zosta take utworzona w widoku ortogonalnym 3D.

Tworzenie i edytowanie animacji


Pierwszym etapem tworzenia animacji jest zdefiniowanie cieki animacji, po ktrej bdzie si porusza kamera w modelu budynku. Zwykle cieka animacji jest definiowana w rzucie, ale mona j take zdefiniowa w widoku 3D, widoku elewacji lub widoku przekroju. cieka animacji jest splajnem, ktry moe zosta utworzony przez okrelenie punktw go tworzcych. Kady z punktw staje si ramk kluczow animacji. Dodatkowe ramki skadajce si na animacje s tworzone midzy ramkami kluczowymi. Mona edytowa ciek animacji poprzez zaznaczenie i przesunicie ramek kluczowych. W rzucie mona okreli wysoko kamery wzdu cieki animacji.

Zapisywanie animacji
Po utworzeniu animacji mona j zapisa poprzez wyeksportowanie do pliku AVI, ktry mona odtwarza z uyciem dowolnego odtwarzacza filmw niezalenie od programu Revit Architecture. Po wyeksportowaniu animacji do pliku AVI mona wybra jedn z nastpujcych opcji wywietlania dla modelu budynku w animacji:

Model krawdziowy Ukryte linie (model krawdziowy z ukrytymi liniami)

428 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Cieniowanie Cieniowanie z krawdziami Rendering

Tworzenie animacji
W tym wiczeniu nauczymy si tworzy i edytowa animacj pierwszego pitra rezydencji.

Mona utworzy animacj rozpoczynajc si w pokoju niadaniowym rezydencji, biegnc przez jadalni i koczc si w najdalszym naroniku salonu. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Townhouse.rvt.

UWAGA Niektre wartoci brytyjskie zostay uyte w tym wiczeniu jako domylne. Jeli uytkownik preferuje wartoci metryczne, moe klikn menu Ustawienia Jednostki projektu i zmieni format jednostek. Tworzenie animacji pierwszego pitra modelu budynku 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (all), nastpnie Rzuty i kliknij dwukrotnie 1st Floor. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Animacja. PORADA Jeli wymagana karta nie jest dostpna na pasku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i kliknij kart w menu kontekstowym. 3 Aby utworzy animacj w widoku perspektywicznym 3D, na pasku opcji naley sprawdzi, czy wybrano opcj Perspektywa. 4 Przesu wskanik myszy pod etykiet tekstow w pokoju niadaniowym i kliknij, aby okreli punkt pocztkowy (pierwsz klatk kluczow) animacji. 5 Okrel cztery dodatkowe punkty, aby zdefiniowa pooenia klatki kluczowej na ciece animacji, jak pokazano na rysunku.

Tworzenie animacji | 429

6 Po okreleniu punktu kocowego cieki animacji w salonie na pasku opcji kliknij przycisk Zakocz. Edytowanie i odtwarzanie animacji 7 W Przegldarce projektu, w polu Widoki (wszystkie), rozwi opcj Animacje i kliknij dwukrotnie pozycj Animacja 1. Zostanie wywietlona ostatnia klatka animacji otoczona obwiedni cicia z uchwytami, jak pokazano na rysunku. Ramka moe wyglda nieco inaczej ni przedstawiona na rysunku, poniewa cieka animacji nie jest identyczna.

430 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

8 Sprawd, czy obwiednia przycicia ramki animacji zostaa wybrana i czy jest wywietlana w kolorze czerwonym z niebieskimi uchwytami. Jeli nie, zaznacz obwiedni przycicia. Na pasku opcji wywietlane s dwie opcje: Edytuj animacj i Wielko. 9 Aby zmieni rozmiar obszaru cicia klatki w animacji, na pasku opcji w parametrze Rozmiar kliknij opcj Wymiary. 10 W oknie dialogowym Rozmiar zakresu przycicia, w polu Szeroko wpisz warto 16'', a w polu Wysoko warto 9''. 11 W opcji Zmie sprawd, czy zostaa wybrana opcja Pole widoku, i kliknij przycisk OK. 12 W menu Widok kliknij przycisk Powiksz/Pomniejsz Pomniejsz (2x) i wybierz obwiedni przycicia.

13 Na pasku opcji wybierz polecenie Edytuj animacj. Kontrolki animacji s wywietlane na pasku opcji. Wywietlona zostanie 300. klatka z 300 klatek. 14 Kliknij przycisk .

15 W oknie dialogowym Ramki animacji wpisz warto 60, aby zmniejszy cakowit liczb ramek animacji z 300 do 60 i kliknij przycisk OK. 16 Na pasku opcji dla ustawienia Ramka wpisz 1, a nastpnie nacinij klawisz ENTER, aby wczy odtwarzanie animacji od pocztku (ramka kluczowa).

17 Kliknij przycisk

Tworzenie animacji | 431

Animacja zostanie odtworzona. Biece wywietlenie to model krawdziowy z ukrytymi liniami. UWAGA Aby zakoczy odtwarzanie animacji w dowolnym momencie, nacinij klawisz ESC. 18 Po zakoczeniu odtwarzania animacji przejd do nastpnego wiczenia, Zmiana cieki animacji i pozycji kamery na stronie 432.

Zmiana cieki animacji i pozycji kamery


W tym wiczeniu bdzie edytowana cieka animacji i zmieniana pozycja kamery w animacji utworzonej w poprzednim wiczeniu. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Townhouse.rvt. Zmiana waciwoci kamery 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Pierwsza kondygnacja. Na rzucie pierwszego pitra zostanie wywietlona cieka animacji. 2 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Zakres usu zaznaczenie opcji Dalekie przycicie aktywne i kliknij przycisk OK. Usunicie zaznaczenia tej opcji wycza dalek paszczyzn przycicia kamery. Edytowanie cieki animacji 4 Na pasku opcji wybierz polecenie Edytuj animacj. Kamera jest wywietlana w pozycji pierwszej ramki kluczowej na ciece animacji w pokoju niadaniowym.

432 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

5 Wybierz punkt docelowy kamery (uchwyt w kolorze magenta) i ustaw go tak, aby wywietli kuchni, jak pokazano na rysunku. cieka animacji moe rni si od przedstawionej na ilustracji, dlatego nie naley si przejmowa faktem, e kamera znajduje si w nieco innym pooeniu.

6 Na pasku opcji dla ustawienia Kontrolki wybierz opcj cieka. Dla kadej ramki kluczowej wywietlane s niebieskie uchwyty. Mona przesun dowolny punkt docelowy kamery lub zmieni pozycj ramki kluczowej. 7 Kliknij pozycj trzeciej klatki kluczowej i przecignij j do pooenia przedstawionego na rysunku.

Zmiana cieki animacji i pozycji kamery | 433

Odtwarzanie animacji w celu wywietlenia dokonanych zmian 8 W Przegldarce projektu w polu Animacje kliknij dwukrotnie pozycj Animacja 1. 9 Aby odtworzy animacj, na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj animacj i kliknij przycisk 10 Przejd do nastpnego wiczenia, Zapisywanie animacji na stronie 434. .

Zapisywanie animacji
W tym wiczeniu animacja utworzona w poprzednim wiczeniu zostanie zapisana poprzez wyeksportowanie do pliku AVI. Podczas eksportowania animacji mona wybra wywietlanie animacji w modelu krawdziowym, z ukrytymi liniami, cieniowaniem, cieniowaniem z krawdziami lub renderingiem. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, c_Townhouse.rvt. 1 Kliknij menu Plik Eksportuj Animacja. 2 W oknie dialogowym Format/Dugo, w sekcji Dugo wyjciowa w polu Ramki/s wpisz warto 15. 3 W sekcji Format, w polu Styl grafiki modelu zaznacz opcj <Cieniowanie> i kliknij przycisk OK. 4 W oknie dialogowym Eksportuj animacj okrel ciek i nazw pliku AVI, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz. 5 W oknie dialogowym Kompresja wideo dla opcji Kompresor wybierz dowolny koder-dekoder (kompresja/dekompresja) dostpny w systemie i kliknij przycisk OK. UWAGA Dostpne opcje kompresora s zalene od oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Jeli nie wiesz, ktr opcj wybra, wybierz opcj Pene ramki (nieskompresowany) dostpn dla wszystkich uytkownikw. Powoduje ona utworzenie plikw o rozmiarze wikszym ni pliki skompresowane, ale bez utraty jakoci. Animacja jest rejestrowana. 6 Kliknij dwukrotnie plik AVI, aby odtworzy animacj od poprzednio okrelonego pooenia bez otwierania programu Revit Architecture 2009. 7 Sprbuj utworzy inne animacje, okrelajc liczb klatek, zmniejszajc rozmiar obrazu, np. do wielkoci 6" szerokoci na 4" wysokoci, oraz wyznaczajc prdko 1530 klatek na sekund. W przypadku 150 ramek i prdkoci 15 ramek na sekund przemieszczenie z pokoju niadaniowego do okna salonu trwa 10 sekund. Zmniejszenie rozmiaru obrazu wyjciowego i zmiana prdkoci ramek pozwala na utworzenie realistycznego i pynnego ruchu. 8 Jeli chcesz zapisa to wiczenie, kliknij menu Plik Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikatow nazw. 9 Zamknij plik wiczenia bez zapisywania wprowadzonych zmian.

434 | Rozdzia 10 Rendering widokw i tworzenie animacji

Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

11

Zdolno tworzenia analiz owietlenia naturalnego dla okrelonego projektu i terenu moe by bardzo cenna dla tworzenia projektw bezpiecznych dla rodowiska. Zewntrzne analizy owietlenia naturalnego mog pokaza wpyw cieni rzucanych przez teren i otaczajce budynki na plac. Wewntrzne analizy owietlenia naturalnego mog przedstawi, w jaki sposb naturalne owietlenie penetruje budynek o okrelonej godzinie danego dnia i roku. W tym wiczeniu zostanie omwione tworzenie widokw wewntrznych i zewntrznych modelu budynku, ktry zostanie uyty do wykonania analizy owietlenia naturalnego. Zostan okrelone ustawienia dla analizy owietlenia naturalnego dla przesilenia letniego i zimowego oraz jedna z analiz zostanie wyeksportowana jako film, a druga jako seria obrazw. Zostanie omwione, w jaki sposb analiza owietlenia naturalnego rnych widokw perspektywicznych budynku moe pomc w projektowaniu owietlenia naturalnego, pokazujc, gdzie padaj cienie w najcieplejszej godzinie dnia i w rnych godzinach w cigu caego roku.

Tworzenie widokw dla analiz owietlenia naturalnego


W tej lekcji zostanie omwione tworzenie trzech widokw 3D modelu informacyjnego budynku do uycia z analizami owietlenia naturalnego.

Widok perspektywiczny dziedzica ilustruje, w jaki sposb cienie wpywaj na teren i budynki. Widok przekroju pozwala na obserwacj wpywu cieni i wiata na wntrze budynku. Rzut zapewnia informacj na temat oddziaywania wiata sonecznego i cieni na podog budynku.

435

Tworzenie analizy owietlenia naturalnego dla widoku dziedzica


W tym wiczeniu zostanie omwione dopasowanie zewntrznego widoku 3D budynku w celu poprawy analizy owietlenia naturalnego. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Solar_Study.rvt. 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), nastpnie rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie 01 Element. 2 Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. 3 Kliknij prawy dolny rg obszaru rysunku poza dziedzicem, aby umieci kamer i kliknij prawy grny rg ponad dziedzicem, aby umieci punkt docelowy kamery, tak jak na rysunku.

Zostanie utworzony widok 3D. Utworzony widok moe si nieznacznie rni od przedstawionego na rysunkach z powodu niewielkich rnic pooenia kamery.

436 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

4 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk pokazano na rysunku.

(SteeringWheels) i dostosuj widok za pomoc opcji Orbita, jak

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 6 Kliknij obwiedni widoku, aby j wybra i przecignij niebieskie okrge kontrolki, aby wybra widok perspektywiczny. 7 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki 3D, kliknij prawym przyciskiem opcj Widok 3D 1 i kliknij przycisk Zmie nazw. 8 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Analiza owietlenia naturalnego - Widok dziedzica i kliknij przycisk OK. 9 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako i zapisz plik wiczenia z niepowtarzaln nazw. 10 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie czciowego widoku przekroju analizy owietlenia naturalnego na stronie 437.

Tworzenie czciowego widoku przekroju analizy owietlenia naturalnego


W tym wiczeniu zostanie omwione tworzenie czciowego widoku przekroju. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu.

Tworzenie czciowego widoku przekroju analizy owietlenia naturalnego | 437

Tworzenie przekroju 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Element 01. 2 Wpisz warto ZR, aby powikszy dom, tak jak na rysunku.

3 Kliknij przycisk Przekrj na pasku projektu. 4 Kliknij po prawej stronie paszczyzny odniesienia 9 pomidzy A i B, a nastpnie kliknij po lewej stronie poza domem, aby naszkicowa poziom lini przekroju przedstawion na poniszym rysunku.

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 6 Aby wywietli przekrj, kliknij dwukrotnie symbol przekroju.

7 W Przegldarce projektu rozwi opcj Przekroje, kliknij prawym przyciskiem myszy Przekrj 1 i kliknij polecenie Zmie nazw. 8 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Przekrj czciowy analizy owietlenia naturalnego i kliknij przycisk OK.

438 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

Tworzenie widoku przekroju 3D

9 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 10 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

. (SteeringWheels).

11 W obszarze SteeringWheel kliknij strzak rozwijan, aby wywietli menu Koo, a nastpnie kliknij opcj Zorientuj na widok Przekrj: Przekrj czciowy analizy owietlenia naturalnego. 12 Uyj narzdzia Orbita, aby dostosowa widok w d i w prawo, jak pokazano na rysunku.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 14 W Przegldarce projektu w grupie Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy {3D} i kliknij polecenie Zmie nazw. 15 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Przekrj czciowy analizy owietlenia naturalnego i kliknij przycisk OK. 16 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poziom szczegowoci Niski, nastpnie wybierz redni oraz Wysoki. UWAGA Dla niskiego poziomu szczegowoci wybrane elementy konstrukcyjne s przedstawiane jako pojedyncze linie, a nie bryy i nie rzucaj cienia. W niektrych przypadkach zmiana poziomu na redni lub wysoki zapewnia lepsz widoczno dla analizy cieni. 17 Aby ukry zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisu wyczy zaznaczenie pola Zakresy modelu i kliknij przycisk OK. 18 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 19 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie czciowego rzutu analizy owietlenia naturalnego na stronie 439.

Tworzenie czciowego rzutu analizy owietlenia naturalnego


W tym wiczeniu zostanie omwione tworzenie czciowego rzutu. UWAGA Rzut analizy cieni moe zosta utworzony w widoku 3D z orientacj do gry. Typowe rzuty, np. rzuty podg lub stropw, nie wywietlaj wielu elementw 3D, zatem aden z tych elementw nie bdzie rzuca cienia. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu.

Tworzenie czciowego rzutu analizy owietlenia naturalnego | 439

Tworzenie odwoania 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Element 01. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 3 Kliknij lewy grny rg i dolny prawy rg, aby naszkicowa zaznaczenie wok terenu, wcznie z domem, tak jak na rysunku.

4 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Odwoanie do elementu 01. 5 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy Odwoanie do elementu 01 i kliknij polecenie Zmie nazw. 6 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Odwoanie analizy owietlenia naturalnego dla rzutu czciowego i kliknij przycisk OK. Tworzenie rzutu 3D

7 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 8 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

. (SteeringWheels).

9 W obszarze SteeringWheel kliknij strzak rozwijan, aby wywietli menu Koo, a nastpnie kliknij opcj Zorientuj na widok Rzut: Odwoanie analizy owietlenia naturalnego dla rzutu czciowego. 10 Uyj narzdzia Orbita, aby dostosowa widok w prawo oraz do tyu i wywietli przedni stron, jak pokazano na rysunku.

11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 12 Wybierz zakres przekroju w obszarze rysunku.

440 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

13 Zaznacz niebiesk kontrolk w ksztacie strzaki skierowanej w d na dole modelu i przecignij j w d, aby odsoni cay pierwszy poziom modelu. 14 Zaznacz niebiesk kontrolk w ksztacie strzaki skierowanej w gr na rodku modelu i przecignij j w gr, aby odsoni drugie pitro budynku, tak jak na rysunku.

15 Wybierz dach. 16 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Tymczasowo ukryj/izoluj, aby wczy widok budynku z gry.

17 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Tymczasowo ukryj/izoluj Wycz tymczasowe ukrywanie/izolowanie. 18 W Przegldarce projektu w grupie Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy {3D} i kliknij polecenie Zmie nazw. 19 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Rzut czciowy analizy owietlenia naturalnego i kliknij przycisk OK. 20 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Poziom szczegowoci Wysoki. 21 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Tworzenie czciowego rzutu analizy owietlenia naturalnego | 441

Wywietlanie widokw analizy 22 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie kady z widokw 3D analizy owietlenia naturalnego, ktry zosta utworzony w tej lekcji:

Analiza owietlenia naturalnego - widok dziedzica Rzut czciowy analizy owietlenia naturalnego Przekrj czciowy analizy owietlenia naturalnego

Widoki zostan uyte w kolejnych lekcjach tego szkolenia.

Zapisywanie ustawie analizy owietlenia naturalnego i podgld animacji


W tej lekcji zostanie omwione tworzenie analizy owietlenia naturalnego dla przesilenia letniego i zimowego oraz podgld wpywu kadej z analiz jako animacji. Animacje analizy owietlenia naturalnego w okrelonym miejscu i czasie pozwalaj na badanie wpywu owietlenia naturalnego i cieni na budynki i teren.

Tworzenie analiz owietlenia naturalnego - przesilenie letnie i zimowe


W tym wiczeniu zostanie omwione tworzenie jednodniowej analizy owietlenia naturalnego dla przesilenia letniego. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z dostosowanego pliku szkoleniowego c_solar_study.rvt uywanego w poprzedniej lekcji. Tworzenie analizy przesilenia letniego 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie) i kliknij dwukrotnie opcj Analiza owietlenia naturalnego - widok dziedzica. 2 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 3 Wybierz polecenie Rzucaj cienie. Mona zmieni intensywno cieni poprzez przesunicie suwaka w polu Cie. Dla tej analizy naley wybra warto 50. 4 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

Zostanie wywietlone okno dialogowe Ustawienia soca i cienia. Mona tworzy nieruchome, jednodniowe lub wielodniowe analizy owietlenia naturalnego.

442 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

5 Kliknij kart Jeden dzie. Dla jednodniowej analizy owietlenia naturalnego okrel pooenie, dat i czas, a take przedzia czasu dla ramek animacji. 6 Kliknij kart Kilka dni. Dla wielodniowej analizy owietlenia naturalnego okrel pooenie, dat i czas, a take przedzia czasu dla ramek animacji. 7 Utwrz jednodniow analiz owietlenia naturalnego z istniejcej analizy. Kliknij kart Jeden dzie. 8 Upewnij si, e zostaa wybrana opcja jednodniowej analizy owietlenia naturalnego - Boston, MA, USA i kliknij polecenie Powiel. 9 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Przesilenie letnie, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 10 Dla opcji Miejsce kliknij przycisk . , wybierz Los

11 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i lokalizacjami dla opcji Miasto kliknij przycisk Angeles, CA, USA i kliknij przycisk OK.

Zmiana pooenia w tym oknie dialogowym powoduje zmian ustawie zdefiniowanych dla projektu. 12 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia:

W polu Data wybierz 22 czerwca 2008. Dla opcji Zakres czasu sprawd, czy zosta wybrany parametr Od wschodu do zachodu. UWAGA Jeli zaznaczenie dla parametru Od wschodu do zachodu zostanie usunite, mona okreli czas rozpoczcia i zakoczenia analizy owietlenia naturalnego.

Dla opcji Przedzia czasu sprawd, czy warto jest ustawiona na 15 minut.

13 Zaznacz opcj Paszczyzna gruntu na poziomie. Sprawd, czy Element 01 zosta wybrany jako poziom. Mona wybra poziom uyty do wywietlania cieni. 14 W tym przypadku chcemy zobaczy, w jaki sposb cienie padaj na teren, a nie na okrelony poziom. Odznacz opcj Paszczyzna gruntu na poziomie. Tworzenie analizy przesilenia zimowego 15 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia upewnij si, e zostaa wybrana opcja Przesilenie letnie, Los Angeles i nacinij przycisk Powiel. 16 W oknie dialogowym Nazwa wpisz Przesilenie zimowe, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 17 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia w polu Data wybierz 22 grudnia 2008 i kliknij przycisk OK. 18 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. 19 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 20 Przejd do nastpnego wiczenia, Podgld animacji analizy owietlenia naturalnego na stronie 443.

Podgld animacji analizy owietlenia naturalnego


W tym wiczeniu zostanie wykonany podgld analizy owietlenia naturalnego wykonanej w poprzednim wiczeniu. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu. Podgld animacji przesilenia zimowego 1 Upewnij si, e jest wywietlany Widok 3D analizy owietlenia naturalnego - widok dziedzica.

Podgld animacji analizy owietlenia naturalnego | 443

2 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 3 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w obszarze Pozycja soca kliknij przycisk . 4 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia na karcie Jeden dzie wybierz Przesilenie zimowe, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 5 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. 6 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Podgld analizy owietlenia naturalnego. 7 Na pasku opcji w polu Ramka mona poda okrelon ramk animacji analizy owietlenia naturalnego:

W polu Ramka wpisz warto 10 i nacinij klawisz ENTER. W polu Ramka wpisz warto 20 i nacinij klawisz ENTER.

8 Na pasku opcji kliknij przyciski sterowania, aby wczy podgld animacji:

Aby wywietli poprzedni ramk kluczow, kliknij przycisk Aby wywietli nastpn ramk kluczow, kliknij przycisk Aby wywietli poprzedni ramk, kliknij przycisk Aby wywietli nastpn ramk, kliknij przycisk . . .

Aby odtworzy animacj od pocztku do koca, kliknij przycisk

UWAGA Mona przerwa odtwarzanie animacji w dowolnym momencie, klikajc przycisk Anuluj na pasku stanu. Pogld animacji przesilenia letniego 9 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 10 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w obszarze Pozycja soca kliknij przycisk . 11 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia na karcie Jeden dzie wybierz Przesilenie letnie, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 12 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. 13 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Podgld analizy owietlenia naturalnego. 14 Kliknij przycisk na pasku opcji.

Zostanie wywietlona animacja analizy owietlenia naturalnego przedstawiajca postp w odstpach 15-minutowych dla okrelonej lokalizacji i czasu.

Eksportowanie analizy owietlenia naturalnego


W tej lekcji zostanie omwione eksportowanie analizy owietlenia naturalnego przesilenia letniego do pliku AVI. Pliki AVI s samodzielnymi plikami wideo, ktre mog by atwo rozpowszechniane i przegldane przez znajomych lub klientw. Mona take eksportowa analiz owietlenia naturalnego przesilenia zimowego do serii obrazw w formacie PNG. Kady

444 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

plik PNG jest obrazem zawierajcym kolejn ramk animacji. Obrazy w formacie PNG mog by z atwoci wywietlane na stronach internetowych lub wysyane jako zacznik wiadomoci e-mail.

Eksportowanie analizy jako pliku AVI


W tym wiczeniu zostanie omwione dodawanie opisw rzutw w celu identyfikacji rnych czynnoci dla budynku i eksportowanie analizy owietlenia naturalnego dla widoku czciowego jako pliku AVI. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzedniej lekcji. Dodanie opisu widoku dla analizy owietlenia naturalnego 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Element 01. 2 Wpisz ZR i przybli dom. 3 Dodaj etykiety do obszarw domu:

W karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Tekst. Kliknij obszar rysunku i wpisz Przestrze mieszkalna w miejscu wskazanym na rysunku. Kliknij poza polem tekstowym, aby zakoczy polecenie. Kliknij i wpisz Jadalnia we wskazanym miejscu.

4 Szkicuj pomieszczenia:

Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. Na pasku opcji kliknij przycisk .

Kliknij obszar rysunku i naszkicuj prostokt wok przestrzeni mieszkalnej, jak na rysunku. Kliknij obszar rysunku i zaznacz obszar jadalni, jak na rysunku.

Eksportowanie analizy jako pliku AVI | 445

UWAGA Budynek stanowi powok oraz rozpatrywane s alternatywne ukady przestrzeni wewntrznej. Szkicowanie obszarw salonu i jadalni w domu i uycie analizy owietlenia naturalnego do okrelenia padania wiata na rzucie pomagaj okreli najlepszy moliwy ukad. 5 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki 3D i kliknij dwukrotnie Przekrj czciowy analizy owietlenia naturalnego. 6 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 7 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu sprawd, czy zostaa zaznaczona opcja Rzucaj cienie. 8 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

9 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia na karcie Jeden dzie wybierz Przesilenie letnie, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 10 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. 11 Aby wywietli zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisw zaznacz opcj Zakresy przekroju i kliknij przycisk OK. 12 Wybierz zakres przekroju w obszarze rysunku.

13 Kliknij praw niebiesk kontrolk i przecignij j do prawej krawdzi zakresu przekroju, aby odkry okap dachu, tak jak na rysunku. UWAGA Polecenie ZR oznaczajce przyblienie zakresu uatwia wybr kontrolki.

446 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

14 Kliknij poza zakresem przekroju i wpisz ZF, aby w razie potrzeby dopasowa przyblienie do budynku w obszarze rysunku. 15 Aby ukry zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisu wyczy zaznaczenie pola Zakresy modelu i kliknij przycisk OK. Eksportowanie pliku AVI 16 Kliknij menu Plik Eksportuj Ruchoma analiza owietlenia naturalnego. 17 Okrel opcje eksportu:

W oknie dialogowym Dugo/Format, w polu Dugo kocowa, wybierz opcj Zakres ramki i wprowad warto od 5 do 50. UWAGA Kilka pierwszych i ostatnich ramek (wschd i zachd) pokazuje due trjktne cienie rzucane przez teren. Ograniczenie zakresu od 5 do 50 pozwala pomin te ramki.

Dla opcji Ramek na sekund sprawd, czy warto wynosi 15. W polu Format dla opcji Styl grafiki modelu sprawd, czy wybrana zostaa opcja Ukryte linie. Dla opcji Wymiary wpisz warto 450 w pierwszym polu (szeroko) i kliknij drugie pole (wysoko), aby automatycznie dobra warto. Aby zachowa proporcje ramki wystarczy wpisa jeden wymiar, drugi wymiar jest obliczany automatycznie. Odpowiedni procent powikszenia jest take ustawiany, jeli zostan okrelone wymiary ramki. Kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Eksportowanie ruchomej analizy owietlenia naturalnego kliknij ikon pulpitu po lewej, aby zapisa plik na pulpicie komputera. Jako nazw pliku wpisz Przekrj czciowy letniej analizy owietlenia naturalnego - Los Angeles. Z listy Pliki typu wybierz opcj Pliki AVI.

18 Wybierz opcj Zapisz. 19 W oknie dialogowym Kompresja obrazu jako Kompresja wybierz opcj Pene klatki (nieskompresowane), a nastpnie kliknij przycisk OK. Animacja jest odtwarzana, podczas gdy plik AVI jest zapisywany na pulpicie. UWAGA Nieskompresowane pliki AVI mona spakowa, aby zmniejszy rozmiar pliku. Plik AVI moe by zwykle odtwarzany z pliku zip. 20 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 21 Przejd do nastpnego wiczenia, Eksportowanie analizy jako plikw PNG na stronie 448.

Eksportowanie analizy jako pliku AVI | 447

Eksportowanie analizy jako plikw PNG


W tej lekcji zostanie omwione eksportowanie zimowej analizy owietlenia naturalnego w celu utworzenie animacji w postaci indywidualnych obrazw w formacie PNG. Aby wywietli animacj, naley osobno otworzy kady obraz lub kratk animacji. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu. Eksportowanie jako PNG 1 Upewnij si, e jest wywietlany Widok 3D czciowego przekroju analizy owietlenia naturalnego. 2 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 3 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

4 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia na karcie Jeden dzie wybierz Przesilenie zimowe, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 5 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. 6 Kliknij menu Plik Eksportuj Ruchoma analiza owietlenia naturalnego. 7 Okrel opcje eksportu:

W oknie dialogowym Dugo/Format, w polu Dugo kocowa, wybierz opcj Zakres ramki i wprowad warto od 5 do 10. Dla opcji Ramek na sekund sprawd, czy warto wynosi 15. W polu Format dla opcji Styl grafiki modelu sprawd, czy wybrana zostaa opcja Ukryte linie. Dla opcji Wymiary wpisz warto 450 w pierwszym polu (szeroko) i kliknij drugie pole (wysoko), aby automatycznie dobra warto. Kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Eksportuj animowan analiz owietlenia naturalnego kliknij ikon pulpitu. Jak nazw pliku wpisz Przekrj czciowy zimowej analizy owietlenia naturalnego - Los Angeles. Z listy Pliki typu wybierz opcj PNG.

UWAGA Podczas eksportu do PNG lub dowolnego formatu zapisujcego pojedyncze ramki takiego jak JPEG, TIFF, BMP czy GIF zalecane jest utworzenie folderu dla eksportowanych plikw, poniewa proces eksportowania polega na utworzeniu kilkunastu plikw w zalenoci od opcji Zakres ramek. W tym przykadzie opcja Zakres ramek zostaa ustawiona na 5 plikw, aby unikn zamiecania pulpitu. 8 Wybierz opcj Zapisz. Animacja jest odtwarzana, podczas gdy pliki s zapisywane na pulpicie. Wynikowe obrazy PNG posiadaj znacznik daty i godziny jak na rysunku:

448 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

9 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Tworzenie rzutu wewntrznego analizy owietlenia naturalnego


W tej lekcji zostanie omwione tworzenie widoku 3D rzutu i tworzenie analizy owietlenia naturalnego do animacji wpywu naturalnego owietlenia na wntrze budynku.

Tworzenie rzutu wewntrznego analizy


W tym wiczeniu zostanie utworzona wewntrzna analiza owietlenia naturalnego dla rzutu w celu okrelenia, gdzie padaj cienie wewntrz budynku podczas najcieplejszej pory dnia. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzedniej lekcji. Tworzenie rzutu wewntrznego 1 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Rzut czciowy analizy owietlenia naturalnego.

2 Wybierz zakres przekroju w obszarze rysunku.

Tworzenie rzutu wewntrznego analizy owietlenia naturalnego | 449

UWAGA Wpisz polecenie ZF, aby dopasowa powikszenie w celu wywietlenia caego budynku na ekranie. 3 Wybierz niebiesk kontrolk w ksztacie strzaki skierowanej w lewo i przecignij j w lew stron, aby odsoni okap i supki dachu, tak jak na rysunku.

4 Kliknij menu Widok Zorientuj Gra.

5 Wybierz dach i na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Tymczasowo ukryj/izoluj Ukryj kategori.

450 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

Ukrycie dachu pozwala na pokazanie, w jaki sposb cienie padaj na wewntrzn podog budynku. Tworzenie wielodniowej analizy owietlenia naturalnego 6 Aby ukry zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisu wyczy zaznaczenie pola Zakresy modelu i kliknij przycisk OK. 7 Dopasuj ustawienia na pasku kontroli widoku:

Kliknij polecenie Cienie Wcz cieniowanie. Poziom szczegowoci Wysoki.

8 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 9 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w obszarze Pozycja soca kliknij przycisk . 10 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij kart Kilka dni. 11 Wybierz wielodniow analiz owietlenia naturalnego - Boston, MA, USA i kliknij przycisk Powiel. 12 W oknie dialogowym Nazwa, w polu Nazwa pliku wpisz 2pm - Los Angeles - tydzie i kliknij przycisk OK. 13 Okrel wartoci dla analizy wielodniowej:

W polu Czas wybierz 2:00 pm. W polu Przedzia czasu wybierz Jeden tydzie. Odznacz pole wyboru Paszczyzna gruntu na poziomie, tak by cienie paday na teren i kliknij przycisk OK.

14 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. Zwr uwag, e obszar jadalni jest w peni owietlony podczas najcieplejszej pory dnia.

15 Eksportuj animacj:

Kliknij menu Plik Eksportuj Ruchoma analiza owietlenia naturalnego. W oknie dialogowym Dugo/Format kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Eksportuj animowan analiz owietlenia naturalnego jako nazw pliku wpisz Rzut czciowy dla Los Angeles, 14:00. Kliknij ikon Pulpit oraz polecenie Zapisz.

16 W oknie dialogowym Kompresja obrazu jako Kompresja wybierz opcj Pene klatki (nieskompresowane), a nastpnie kliknij przycisk OK. Animacja jest odtwarzana, podczas gdy plik AVI jest zapisywany na pulpicie. 17 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Wycz analiz owietlenia naturalnego. 18 Kliknij menu Plik Zapisz.

Tworzenie rzutu wewntrznego analizy | 451

Zmiana orientacji projektu


W tej lekcji naley zmieni orientacj modelu informacyjnego budynku, tworzc dokadne lustrzane odbicie projektu wzdu osi, np. wschd-zachd lub pnoc-poudnie. Naley rwnie zmieni orientacj projektu na kierunek pnoc rzeczywista i porwna wywietlanie cieni, gdy projekt jest zorientowany na kierunek pnoc projektu i po zmianie kierunku na pnoc rzeczywist.

Tworzenie odbicia lustrzanego projektu.


W tym wiczeniu naley uy funkcji Odbij projekt, aby utworzy odbicie lustrzane projektu wzdu osi. Podczas odbijania projektu zostan odbite wszystkie elementy modelu, widoki modelu, opisy i widoki niewykrelone. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu. Odbicie projektu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Element 01. 2 Pomniejsz rysunek, tak aby cay zmieci si w widoku.

3 Kliknij menu Narzdzia Pooenie/Orientacja projektu Odbij projekt. 4 W oknie dialogowym Odbij projekt wybierz opcj Wschd - Zachd, a nastpnie kliknij przycisk OK. UWAGA Moe by konieczne rczne zaznaczenie niektrych elementw w celu ich prawidowego umieszczenia po przeprowadzeniu odbijania. Dodatkowe informacje znajduj si w pomocy dla oprogramowania Revit Architecture 2009 w trybie online. 5 Kliknij przycisk OK znajdujcy si w oknie ostrzeenia. Projekt jest odbijany wzdu osi wschd - zachd.

452 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

6 Na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk projektu.

(Cofnij), aby przywrci pierwotn konfiguracj

Orientowanie na kierunek Pnoc rzeczywista


Zgodnie ze zwyczajem pnoc projektowa oznacza kierunek do gry widoku. W tym wiczeniu zostanie utworzona analiza owietlenia naturalnego. Zauwa, e cienie rozcigaj si do przodu, jeli projekt zostanie ustawiony w domylnej orientacji pnocy projektu. Nastpnie orientacja zostanie zmieniona na Pnoc rzeczywist w celu zaobserwowania wpywu zmiany orientacji na dokadno analizy owietlenia naturalnego. Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu. Wywietlanie nieruchomych analiz owietlenia naturalnego 1 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Rzut czciowy analizy owietlenia naturalnego. 2 W obszarze rysunku wybierz dach, a nastpnie kliknij opcj Ukryj w widoku Elementy.

3 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 4 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk Rzucaj cienie. 5 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

6 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij kart Nieruchome i wybierz opcj Winter Solstice, a nastpnie kliknij przycisk OK. 7 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk Zastosuj.

Orientowanie na kierunek Pnoc rzeczywista | 453

Zwr uwag, e cienie s wywietlane w kierunku do gry w widoku czciowym.

8 W polu Pozycja soca kliknij opcj

9 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia, na karcie Nieruchome wybierz Summer Solstice. 10 W polu Data i czas podaj 11:00 AM jako czas i kliknij przycisk OK. UWAGA Analizy owietlenia naturalnego nie posiadaj ustawienia czasu letniego, wic moe by wymagana zmiana dla okrelonej analizy. Na przykad, aby wywietli soce w najwyszym punkcie 22 czerwca, naleaoby ustawi godzin na 1:00 PM, a nie na 12:00 PM.

11 W polu Pozycja soca kliknij opcj

12 Dla opcji Data i czas zmie ponownie czas na 12:00 PM i kliknij przycisk OK.

13 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. 14 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 15 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

16 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij kart Nieruchome i wybierz opcj Winter Solstice, a nastpnie kliknij przycisk OK. 17 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. Obracanie projektu do pnocy rzeczywistej Kierunki: pnoc rzeczywista i pnoc projektowa maj obecnie inne wartoci obrotu. W rzutach zdefiniowano uycie kierunkw pnoc projektu lub pnoc rzeczywista jako reprezentacji. Aby obrci kierunek pnoc rzeczywista tak, aby nie pokrywa si z kierunkiem pnoc projektu, w ustawieniach widoku musi by ustawiony kierunek pnoc rzeczywista. 18 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Element 01. 19 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Element 01 i kliknij opcj Waciwoci. 20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Orientacja wybierz opcj Pnoc rzeczywista i kliknij przycisk OK.

454 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

Zauwa, e rysunek nie uleg zmianie po zmianie orientacji z kierunku pnoc rzeczywista na kierunek pnoc projektu. Podczas rozpoczynania projektu kierunki: pnoc rzeczywista i pnoc projektu pokrywaj si i wskazuj grn cz monitora komputera (w wikszoci przypadkw). WANE Po przeczeniu widokw kliknij widok i powiksz lekko, a nastpnie pomniejsz. Ta procedura powoduje ustalenie dla widoku ustawienia pnocy rzeczywistej. 21 Kliknij menu Narzdzia Pooenie/Orientacja projektu Obr w kierunku pnocy rzeczywistej. 22 Dokonaj reorientacji projektu:

Aby zmieni pooenie punktu centralnego obrotu, kliknij punkt przecicia strzaek narysowanych w projekcie, przedstawiajcych kierunki pnoc rzeczywista i pnoc projektu. UWAGA Podczas obracania kierunku pnoc rzeczywista pomocne jest czsto narysowanie linii przedstawiajcych stosunek midzy kierunkiem pnoc rzeczywista a kierunkiem pnoc projektu.

Aby ustali kierunek pnoc rzeczywista, kliknij powyej koca linii w kolorze magenta reprezentujcej kierunek pnoc rzeczywista.

Aby ustali nowe pooenie kierunku pnoc rzeczywista, kliknij w pobliu grnej czci ekranu, jak pokazano na rysunku.

Orientowanie na kierunek Pnoc rzeczywista | 455

Rzut obrci si w widoku.

23 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Element 01 i kliknij opcj Waciwoci elementu. 24 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w parametrze Orientacja wybierz opcj Pnoc projektu i kliknij przycisk OK.

456 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

25 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Element 01, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij polecenie Powiel widok Powiel. 26 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Kopia elementu 01, a nastpnie kliknij opcj Zmie nazw. 27 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Orientacja kierunku pnoc rzeczywista, a nastpnie kliknij przycisk OK. 28 W przegldarce projektu wybierz opcj Orientacja kierunku pnoc rzeczywista, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Waciwoci. 29 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Orientacja wybierz opcj Pnoc rzeczywista i kliknij przycisk OK. Zauwa, e na widoku jest obecnie wywietlona prawidowa orientacja kierunku pnoc rzeczywista. Wywietl analiz owietlenia naturalnego dla orientacji pnoc projektu. 30 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Rzut czciowy analizy owietlenia naturalnego. 31 Kliknij menu Widok Odwie. Zwr uwag, e cienie wyduaj si po zorientowaniu projektu na pnoc rzeczywist.

32 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Cienie Zaawansowana grafika modelu. 33 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

34 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij kart Nieruchome, wybierz Summer Solstice i kliknij przycisk Zastosuj.

35 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia na karcie Jeden dzie wybierz Przesilenie letnie, Los Angeles i kliknij przycisk OK. 36 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK.

Orientowanie na kierunek Pnoc rzeczywista | 457

Eksportowanie ruchomej analizy owietlenia naturalnego 37 Eksportuj animacj:


Kliknij menu Plik Eksportuj Ruchoma analiza owietlenia naturalnego. W oknie dialogowym Dugo/Format w opcji Wymiary w pierwszym polu wprowad warto 600 i kliknij drugie pole wymiarw, aby automatycznie obliczy warto. Kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Eksportuj animowan analiz owietlenia naturalnego kliknij ikon pulpitu. W polu Nazwa pliku wprowad Rzut czciowy dla kierunku pnoc rzeczywista, przesilenie letnie. Sprawd, czy w opcji Pliki typu wybrano opcj Pliki AVI. Wybierz opcj Zapisz.

38 W oknie dialogowym Kompresja obrazu jako Kompresja wybierz opcj Pene klatki (nieskompresowane), a nastpnie kliknij przycisk OK. Animacja jest odtwarzana, podczas gdy plik AVI jest zapisywany na pulpicie. UWAGA Zachowaj warto 45 dla opcji Kt midzy pnoc projektu a pnoc rzeczywist, aby zachowa dokadno wywietlania cieni w projekcie. 39 Kliknij menu Plik Zapisz.

Renderowanie wewntrznych widokw cieni


W tej lekcji zostanie wykonany rendering widoku wewntrznego w celu obserwacji, w jaki sposb wiato soneczne i cienie padaj na okrelone pomieszczenie. Poniewa renderowany obraz jest tymczasowy, mona take zapisa obraz w projekcie i wyeksportowa go do pliku JPEG w celu przyszego wykorzystania. Obrazy w formacie JPEG mog by z atwoci wywietlane na stronach internetowych lub wysyane jako zacznik wiadomoci e-mail.

Rendering widoku wewntrznego


Obliczenia cieni nie s zbyt precyzyjne w przypadku widokw kamery, w ktrych cie moe pada na pozycj kamery w widoku. Moe to obejmowa niektre widoki zewntrzne i wikszo widokw wewntrznych. Renderowane widoki nie posiadaj tego typu ogranicze. Renderowane widoki zawieraj take cienie rzucane przez roliny i listowie. Zobacz sekcj Rendering widokw i tworzenie animacji na stronie 395, aby uzyska dodatkowe informacje o renderingu. W tym wiczeniu zostanie potwierdzone poprzez utworzenie renderingu, jego przechwycenie i eksport do obrazu JPEG, e w czasie zimowego przesilenia w salonie jest obecne wiato soneczne.

458 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

Plik szkoleniowy Nadal korzystaj z pliku szkoleniowego c_Solar_Study.rvt zapisanego w poprzednim wiczeniu. 1 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Rzut czciowy analizy owietlenia naturalnego. 2 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie kady z nastpujcych widokw, aby wywietli dostpne widoki do renderingu:

do domu od poudniowego zachodu do zachodniej elewacji domu obszar mieszkalny Ten widok najpeniej przedstawia wntrze powierzchni mieszkalnej. (Poka okno dialogowe Rendering).

3 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk 4 Okrel opcje renderingu:


W oknie dialogowym Rendering, w obszarze Jako, w polu Ustawienia wybierz opcj rednia. W sekcji Owietlenie, w polu Schemat, zaznacz opcj Wewntrzne: tylko soce. W polu Soce wybierz opcj Edytuj/Nowe. W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia, na karcie Nieruchomy, wybierz opcj Przesilenie zimowe i kliknij opcj Powiel. W oknie dialogowym Nazwa wpisz Przesilenie zimowe, Los Angeles, 14:00 i kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia, w obszarze Ustawienia, w opcji Data i czas wybierz wartoci 22 grudnia oraz 14:00, a nastpnie kliknij przycisk OK.

5 W oknie dialogowym Rendering kliknij przycisk Renderuj. Scena jest renderowana w penych kolorach ze redni jakoci.

6 W oknie dialogowym Rendering przycisk Zapisz w projekcie. UWAGA Renderowane widoki s tymczasowe. Aby zapisa widok w projekcie, naley uy opcji Zapisz w projekcie. 7 W oknie dialogowym Zapisz w projekcie wprowad obszar mieszkalny_przesilenie zimowe, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Rendering widoku wewntrznego | 459

Renderowany obraz jest zapisywany w folderze Renderings w przegldarce projektu. 8 Eksportuj obraz jako plik JPEG:

W oknie dialogowym Rendering kliknij przycisk Eksportuj. Po lewej stronie okna dialogowego Zapisz obraz kliknij przycisk Pulpit. Sprawd, czy w polu Pliki typu wybrana jest opcja Pliki JPEG, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz.

9 Kliknij menu Plik Zapisz.

460 | Rozdzia 11 Tworzenie analizy owietlenia naturalnego

Widoki prezentacji

12

Niniejszy samouczek ma na celu zapoznanie uytkownika z rnymi metodami przekazania zamierze projektu za pomoc widokw prezentacji. Niezalenie od tego, czy projekt przedstawiany jest gwnemu wykonawcy, konsultantowi, zewntrznemu recenzentowi, czy klientowi, dobre przygotowanie samej prezentacji jest rwnie istotne jak jej tre. Wiele narzdzi w programie Revit Architecture 2009 opisuje liczb, dugo, typ i inne elementy wymierne w dokumentacji budowy. Inne narzdzia w tym oprogramowaniu uatwiaj zrozumienie skomplikowanych zada, umoliwiajc wyjcie poza zakres procesu budowy w celu poznania architektury projektu. Program Revit Architecture udostpnia wiele opcji przedstawienia architektury. Wrd nich s: rendering, zaawansowana grafika modeli, edycja linii i zakresy modelu. Podczas organizowania grafik prezentacji mona wybra podejcie realistyczne lub stylistyczne. W tej serii wicze opisane zostan zagadnienia stylistyki. Aby uzyska informacje na temat zagadnie realizmu, zapoznaj si z sekcj dotyczc funkcji renderingu w programie Revit Architecture, Rendering widokw i tworzenie animacji na stronie 395. Niniejszy samouczek ma na celu zapoznanie uytkownika z pewnymi technikami graficznymi wykorzystujcymi rne narzdzia w celu utworzenia obrazu analitycznego. Metoda analityczna jest klasyczn metod z dziedziny sztuk piknych polegajc na przedstawieniu dzie architektonicznych dla analizy za pomoc graficznie ukazanych zwizkw pomidzy rzutami, przekrojami, elewacjami i szczegami. Metody analitycznej mona uy w celu graficznego porwnania organizacji i ksztatw konkretnego budynku lub przestrzeni poprzez nakadanie rysunkw o rnych skalach. Obraz analityczny zostanie utworzony przy uyciu gotowego budynku o nazwie Co-house poprzez tworzenie i modyfikowanie widokw.

461

Dodawanie widoku rzutu do obrazu analitycznego


Ta lekcja polega na utworzeniu rzutu do prezentacji. W celu dopasowania rzutu do obrazu analitycznego naley utworzy kopi rzutu, zmieni ustawienia widocznoci, aby usun zbdn dokumentacj, a nastpnie umieci rzut na ciemnym tle w celu poprawienia kontrastu.

462 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Przygotowywanie rzutu dla obrazu analitycznego


W tym wiczeniu utworzona zostanie kopia rzutu przygotowywana do obrazu analitycznego.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Cohouse.rvt.

Kopiowanie rzutu 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie) Rzuty i kliknij prawym przyciskiem myszy opcj 2nd Flr. Cnst i wybierz opcj Powiel widok Powiel. Kopia rzutu zostanie utworzona i otwarta.

2 W Przegldarce projektu pod opcj Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia 2nd Flr. Cnst i wybierz opcj Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Rzut pierwszego pitra dla prezentacji. Zmiana ustawie widocznoci/grafiki 4 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. PORADA Jeli opcja Widoczno/Grafika nie jest aktywna, opu to menu, kliknij w obszarze rysunku i ponownie kliknij menu Widok Widoczno/Grafika.

Przygotowywanie rzutu dla obrazu analitycznego | 463

5 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Kategorie opisw i usu zaznaczenie pola Poka kategorie opisw w tym widoku. Spowoduje to wyczenie widocznoci wszystkich etykiet, wymiarw, przekrojw, elewacji i innych opisw w tym widoku. 6 Kliknij kart Kategorie modelu. 7 W polu Widoczno rozwi kategori Schody i usu zaznaczenia pl: W D za pomoc klawisza Strzaka w d, W GR za pomoc klawisza Strzaka w gr. UWAGA Tekst schodw jest traktowany jak cz komponentu schodw, a nie jako opis. 8 Kliknij przycisk OK. W tym widoku nie s wywietlane adne opisy.

Zmodyfikuj skal widoku 9 Na pasku kontroli widoku na dole obszaru rysunku kliknij kontrolk Skala i wybierz warto 1:100. Zwr uwag na natychmiastow zmian szerokoci linii; odpowiada ona zmniejszeniu widoku. 10 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 11 W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do wybranego folderu, wprowad nazw projektu m_Cohouse_Presentation_Views.rvt i kliknij przycisk Zapisz. 12 Przejd do nastpnego wiczenia Korzystanie z zaawansowanej grafiki modelu na stronie 464.

Korzystanie z zaawansowanej grafiki modelu


To wiczenie polega na uyciu zaawansowanej grafiki modelu w celu dodania cieni i wraenia tekstury do nowego widoku rzutu.

464 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Modyfikowanie ustawie zaawansowanej grafiki modelu 1 Jeli rzut o nazwie Rzut pierwszego pitra dla prezentacji nie jest aktywnym widokiem, kliknij go dwukrotnie w Przegldarce projektu. 2 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 3 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu. (Wycz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu maj zastosowanie tylko do aktywnego widoku. 4 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu okrel nastpujce elementy:

W obszarze Cie wybierz opcj Rzucaj cienie. UWAGA Cienie mog by wywietlane we wszystkich stylach widokw z wyjtkiem modelu krawdziowego.

W parametrze Kontrast okrel warto 35. Kontrast cienia okrela stopie zaciemnienia wywietlanych cieni. Im wiksza liczba, tym ciemniejsze cienie. W polu Pozycja soca kliknij opcj . Ustawie soca i cienia mona uywa rwnie podczas renderowania widoku 3D.

5 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia na karcie Nieruchome wybierz Ustawienia soca i cienia. 6 W ramce Ustawienia wybierz opcj Wg daty, czasu i miejsca. 7 W pozycji Miejsce kliknij przycisk .

W projekcie mona okreli jedno miejsce na wiecie, gdzie znajdowa si bdzie projektowany budynek. W tym miejscu mona tworzy, zmienia i usuwa wiele pooe do analizy pojedynczego prototypu. 8 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami kliknij kart Pooenie. 9 W opcji Miasto wybierz Boston, MA, a nastpnie kliknij przycisk OK. UWAGA W tym kroku mona wybra dowolne miasto. Jednak w przypadku wybrania innego miasta wikszo obrazw w pozostaej czci tej sekcji moe rni si od przedstawionych na ekranie. 10 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia w parametrze Data i czas okrel 27 padziernika, 13:00. 11 Dla opcji Paszczyzna gruntu na poziomie wybierz opcj 1st Flr. Cnst. Jest to poziom, na ktry bdzie rzucany cie. 12 Kliknij przycisk OK. 13 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK.

Korzystanie z zaawansowanej grafiki modelu | 465

Wywietlone zostan cienie zgodne z okrelonymi ustawieniami kta padania promieni sonecznych. Daje to gboko rzutu i tworzy wraenie przestrzeni wykraczajce poza to, co normalnie jest widoczne w rzucie. Wyczanie cieni paszczyzny podoa 14 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu. . 16 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia w ramce Ustawienia wyczy zaznaczenie pola Paszczyzna gruntu na poziomie i kliknij przycisk OK. Spowoduje to wyczenie padania cieni na podoe. 17 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. (Wcz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

15 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w obszarze Pozycja soca kliknij przycisk

Rzut w tej postaci moe ju by dodany do arkusza. 18 Kliknij menu Plik Zapisz. 19 Przejd do nastpnego wiczenia Dodawanie rzutu do arkusza na stronie 466.

Dodawanie rzutu do arkusza


To wiczenie polega na dodaniu rzutu do arkusza i zmodyfikowaniu widoku w celu podniesienia kontrastu.

466 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Tworzenie nowego arkusza 1 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Arkusz. PORADA Jeli karta Widok nie jest dostpna, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i wybierz opcj Widok. 2 W oknie dialogowym Wybierz tabelk rysunkow wybierz opcj Arch Portrait i kliknij przycisk OK. Pusty arkusz rozmiaru D ma orientacj pionow. 3 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Dodaj widok. 4 W oknie dialogowym Widoki wybierz rzut o nazwie Rzut pierwszego pitra dla prezentacji i kliknij opcj Dodaj widok do arkusza. Rzutnia jest wywietlana na kursorze. 5 Przesu wskanik do rodka arkusza, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku, i kliknij, aby umieci rzutni.

6 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 7 Powiksz widok wok rzutni; zwr uwag na tytu widoku.

Dodawanie rzutu do arkusza | 467

Poniewa tytu widoku powinien zosta usunity z obrazu analitycznego, naley utworzy nowy typ rzutni, w ktrym tytu widoku nie jest wywietlany. Tworzenie nowego typu rzutni 8 Zaznacz rzutni w rodku arkusza. 9 Na pasku opcji kliknij przycisk .

10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 11 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 12 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Prezentacja i kliknij przycisk OK. 13 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Grafika, w parametrze Poka tytu wybierz opcj Nie, a nastpnie kliknij przycisk OK. 14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk OK. Tytu widoku nie jest ju wywietlany przez rzutni.

Dla tego obrazu analitycznego konieczne bdzie utworzenie podstawy kontrastu dla wyrodkowanego rzutu. W tym celu zostanie utworzony ciemny obszar wypeniony dla rzutu.

468 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Tworzenie jednolitego ta dla kontrastu 15 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni i wybierz opcj Uaktywnij widok. Spowoduje to uaktywnienie widoku Rzut pierwszego pitra dla prezentacji w kontekcie arkusza. 16 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij przycisk Obszar wypenienia. W uaktywnionym wanie trybie szkicowania okrelone zostan: typ linii, waciwoci wypenienia i granice obszaru. 17 Na Licie typw wybierz opcj Linie niewidoczne. 18 Na pasku opcji kliknij przycisk .

19 Narysuj prostokt wok widoku, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku. Odlegoci pomidzy obwodem modelu budynku a kad lini powinny by jednakowe.

Po zdefiniowaniu zewntrznego obwodu obszaru wypenienia naley zdefiniowa obwd wewntrzny, rysujc acuch linii wok obwodu modelu budynku. 20 Na pasku opcji kliknij przycisk i wybierz opcj acuch.

21 Zaczynajc od lewego grnego rogu modelu budynku, narysuj acuch linii wok zewntrznej powierzchni modelu budynku, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku. Linie na tym rysunku zostay uwydatnione na potrzeby tego wiczenia. PORADA Szkicuj acuch linii ostronie. By moe konieczne bdzie powikszenie podczas szkicowania niektrych szczegw; warto rwnie skorzysta z opcji przycigania punktu kocowego, jeli jest dostpna. Jeli zajdzie potrzeba, uyj narzdzia Przytnij, aby pozby si przerw i nakadajcych si przeci.

PORADA Jeli szkicowanie przy uyciu niewidocznych linii sprawia problemy, utwrz wewntrzny acuch linii przy uyciu linii rednich lub szerokich. Po zakoczeniu rysowania acucha linii zaznacz cay acuch (za pomoc klawisza Tab) i zmie typ linii z powrotem na Niewidoczne linie, wybierajc ten typ na Licie typw.

Dodawanie rzutu do arkusza | 469

22 Kliknij przycisk Waciwoci regionu na pasku projektu. 23 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 24 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 25 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Jednolita czer i kliknij przycisk OK. 26 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Grafika dla opcji Wzr wypenienia kliknij przycisk .

27 W oknie dialogowym Wzory wypenienia w polu Nazwa przewi w d, zaznacz opcj Wypenienie pene i kliknij przycisk OK. 28 W oknie dialogowym Waciwoci typu sprawd, czy opcja To jest ustawiona na warto Nieprzezroczyste i opcja Kolor na warto Czarny i kliknij przycisk OK. 29 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk OK. 30 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Zwr uwag, w jaki sposb obszar wypenienia uwydatnia kontrast widoku.

Nazywanie arkusza 31 Kliknij prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w arkuszu i wybierz opcj Deaktywuj widok. 32 Kliknij prawym przyciskiem myszy krawd arkusza i wybierz opcj Waciwoci widoku. 33 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Dane identyfikacyjne, w polu Nazwa arkusza wprowad nazw Prezentacja i kliknij przycisk OK. 34 Kliknij menu Plik Zapisz. 35 Przejd do nastpnej lekcji Dodawanie widoku elewacji do obrazu analitycznego na stronie 470.

Dodawanie widoku elewacji do obrazu analitycznego


W ramach tej lekcji utworzona zostanie elewacja, a nastpnie zostanie ona dodana do arkusza prezentacji utworzonego w pierwszym wiczeniu.

470 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Przygotowywanie obrazu analitycznego elewacji


To wiczenie polega na skopowianiu widoku elewacji i uyciu zaawansowanej grafiki modelu w celu dodania cieni do widoku.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Kopiowanie widoku elewacji i zmiana jego nazwy 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie) Elewacje, kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Poudniowa i wybierz opcj Powiel widok Powiel. Kopia widoku poudniowej elewacji stanie si aktywnym widokiem.

Przygotowywanie obrazu analitycznego elewacji | 471

2 W Przegldarce projektu pod opcj Elewacje kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia elewacji poudniowej i wybierz opcj Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Poudniowa elewacja dla prezentacji i kliknij przycisk OK. Zmiana nadpisa widocznoci/grafiki 4 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. PORADA Jeli opcja Widoczno/Grafika nie jest aktywna, opu to menu, kliknij w obszarze rysunku i ponownie kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 5 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki na karcie Kategorie modelu w polu Widoczno kliknij w wierszu ciany. W kolumnie Wzory rzutowania/powierzchni dla opcji ciany kliknij opcj Nadpisz. 6 W oknie dialogowym Grafika wzoru wypenienia w polu Nadpisania wzoru wycz opcj Widoczny i kliknij przycisk OK. Spowoduje to wyczenie widocznoci wszystkich wzorw powierzchni cian w tym widoku. 7 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki pod opcj Widoczno przewi w gr, rozwi kategori Drzwi i wyczy zaznaczenie pola Odchylenie elewacji. 8 Kliknij kart Kategorie opisw i wyczy zaznaczenie pola Poka kategorie opisw w tym widoku. Spowoduje to wyczenie widocznoci wszystkich opisw w tym widoku. 9 Kliknij przycisk OK.

Stosowanie zaawansowanej grafiki modelu 10 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 11 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu. (Wycz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu maj zastosowanie tylko do aktywnego widoku. 12 W obszarze Cie wybierz opcj Rzucaj cienie. 13 W parametrze Kontrast okrel warto 35. 14 W polu Pozycja soca kliknij opcj .

15 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij przycisk Powiel. 16 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Elewacja z ustawieniami soca i cienia i kliknij przycisk OK. 17 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia w polu Ustawienia wybierz opcj Wg daty, czasu i miejsca. 18 W parametrze czas okrel warto 14:30, a nastpnie kliknij przycisk OK.

472 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Zmiana kta padania promieni sonecznych spowoduje utworzenie bardziej interesujcych cieni na widoku elewacji. 19 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK.

20 Kliknij menu Plik Zapisz. 21 Przejd do nastpnego wiczenia Dodawanie widoku elewacji dla prezentacji do arkusza prezentacji na stronie 473.

Dodawanie widoku elewacji dla prezentacji do arkusza prezentacji


To wiczenie polega na dodaniu widoku Poudniowa elewacja dla prezentacji do arkusza prezentacji.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Dodawanie widoku do arkusza 1 W Przegldarce projektu przejd do opcji Widoki (wszystkie) Arkusze (wszystkie) i kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Dodaj widok. 3 W oknie dialogowym Widoki w polu Elewacja wybierz Poudniowa elewacja dla prezentacji i kliknij opcj Dodaj widok do arkusza. 4 Wyrodkuj rzutni ponad rzutem prezentacji, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku.

Dodawanie widoku elewacji dla prezentacji do arkusza prezentacji | 473

PORADA Uyj funkcji przycigania, aby przycign rzutni do rodka paszczyzny odniesienia.

Tytu widoku jest wywietlany przez rzutni.

5 Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja. Tytu przestanie by wywietlany.

474 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

6 Przecignij rzutni Poudniowa elewacja dla prezentacji w d, a jej krawd pokryje si z krawdzi rzutu prezentacji. 7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

8 Kliknij menu Plik Zapisz. 9 Przejd do nastpnej lekcji Dodawanie widokw przekroju do obrazu analitycznego na stronie 475.

Dodawanie widokw przekroju do obrazu analitycznego


W ramach tej lekcji utworzone zostan widoki przekroju i odwoania, a nastpnie bd one umieszczone w obrazie analitycznym. Do widokw zostan dodane kontury i obszary wypenione. Zostanie rwnie utworzony szablon widoku dla widokw prezentacji i zostanie on zastosowany do innych widokw.

Dodawanie widokw przekroju do obrazu analitycznego | 475

Przygotowanie widoku przekroju dla obrazu analitycznego


To wiczenie polega na utworzeniu i zmodyfikowaniu widoku przekroju, ktry zostanie potem dodany do obrazu analitycznego.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Dodawanie przekroju w rzucie 1 W Przegldarce projektu pod opcj Rzuty kliknij dwukrotnie opcj 1st Flr. Cnst. 2 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Przekrj. 3 Na pasku opcji w parametrze Skala wybierz warto 1:100. PORADA Moesz rwnie zmieni skal widoku przekroju po jego utworzeniu. 4 Dodaj przekrj widoczny poniej. Przekrj powinien zosta wykonany przez rodek modelu budynku i rozciga si poza front budynku (dolna ciana). Nastaw kontrolki, aby zmodyfikowa zakres i, jeli to konieczne, uyj strzaek odwrcenia.

476 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Przekrj 2 zostanie dodany do modelu budynku. Tworzenie odwoania widoku przekroju 5 W Przegldarce projektu rozwi opcj Przekroje (Odwoanie 1) i kliknij dwukrotnie opcj Przekrj 2.

Widok ten naley obrci o 180, aby pasowa do obrazu analitycznego. W tym celu naley utworzy odwoanie wok modelu budynku w widoku przekroju. 6 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 7 Na pasku opcji w parametrze Skala wybierz warto 1:100. 8 Narysuj odwoanie wok modelu budynku w widoku przekroju, jak pokazano na rysunku. Uyj elementw sterujcych w celu dokadnego ustawienia pooenia granic i przesunicia symbolu odwoania, aby mona byo je bez trudu zobaczy.

Przygotowanie widoku przekroju dla obrazu analitycznego | 477

Zmiana nazwy odwoania 9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1), kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Odwoanie przekroju 2 i wybierz opcj Zmie nazw. 11 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Przekrj 2 dla prezentacji i kliknij przycisk OK. 12 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1) kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj 2 dla prezentacji.

Zmiana nadpisa widocznoci/grafiki 13 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 14 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Kategorie modelu. 15 Pod opcj Widoczno kliknij w wierszu ciany. W kolumnie Wzory rzutowania/powierzchni dla opcji ciany kliknij opcj Nadpisz. 16 W oknie dialogowym Grafika wzoru wypenienia w polu Nadpisania wzoru wycz opcj Widoczny i kliknij przycisk OK. Spowoduje to wyczenie widocznoci wszystkich wzorw powierzchni cian w tym widoku. 17 Pod opcj Widoczno przewi w gr rozwi kategori Drzwi i wyczy zaznaczenie pola Odchylenie elewacji. 18 Wycz widoczno nastpujcych kategorii modelu:

Zabudowa Sufity

478 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Meble Osprzt owietleniowy Urzdzenia specjalistyczne

19 Kliknij kart Kategorie opisw i wyczy zaznaczenie pola Poka kategorie opisw w tym widoku. Spowoduje to wyczenie widocznoci wszystkich opisw w tym widoku. 20 Kliknij przycisk OK.

Ukryj zakres przycicia. 21 Wybierz zakres przycicia. Po zaznaczeniu zakresu przycicia w programie Revit Architecture wywietlone zostan 2 obwiednie. Wewntrzna obwiednia wskazuje zakres przycicia dla elementw modelu. Zewntrzna obwiednia (przedstawiona za pomoc linii przerywanych) wskazuje zakres przycicia dla elementw opisu.

22 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk Region przycicia nie jest ju wywietlany.

(Ukryj zakres przycicia).

23 Kliknij menu Plik Zapisz. 24 Przejd do nastpnego wiczenia Dodawanie cieni i konturw do widoku przekroju na stronie 480.

Przygotowanie widoku przekroju dla obrazu analitycznego | 479

Dodawanie cieni i konturw do widoku przekroju


To wiczenie polega na wykorzystaniu zaawansowanej grafiki modelu w celu dodania cieni w widoku przekroju. Dodatkowo zastosowane zostan kontury, aby wzmocni kontrast krawdzi widoku.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Dodawanie cieni do widoku przekroju 1 Jeli widok Przekrj 2 dla prezentacji nie jest aktywny, w przegldarce projektu, w opcji Przekroje (Odwoanie 1), kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj 2 dla prezentacji. 2 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 3 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu.

(Wycz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

4 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu okrel nastpujce elementy: W obszarze Cie wybierz opcj Rzucaj cienie. W parametrze Kontrast okrel warto 35. Kliknij przycisk Zastosuj. Cieniowanie charakteryzuje si niskim poziomem kontrastu. PORADA Moe by niezbdne przesunicie okna dialogowego w celu zobaczenia widoku.

W ramach dalszych czynnoci naley utworzy nowe ustawienia soca i cienia, aby doda kontrast w widoku prezentacji.

W polu Pozycja soca kliknij opcj

5 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij przycisk Powiel. 6 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Przekrj z ustawieniami soca i cienia i kliknij przycisk OK.

480 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

7 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia wykonaj nastpujce czynnoci:


W polu Ustawienia wybierz opcj Bezporednio. W parametrze Azymut okrel warto 135. W parametrze Wysoko okrel warto 70. Wybierz opcj Wzgldem widoku. Kliknij przycisk OK.

8 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu kliknij przycisk OK. Cieniowanie charakteryzuje si teraz wikszym kontrastem i daje wraenie gbi.

PORADA Biecy widok modelu moe rni si od ilustracji w tych wiczeniach zalenie od umieszczenia linii przekroju w poprzednim wiczeniu. Stosowanie konturw 9 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu. (Wcz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

10 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w parametrze Styl konturu wybierz opcj Kontury, a nastpnie kliknij przycisk OK. UWAGA Styl linii Kontury zosta dodany do pliku szkoleniowego dla potrzeb tego wiczenia. Aby zmodyfikowa ten styl linii, kliknij menu Ustawienia Style linii. Dla krawdzi modelu budynku zastosowano szerokie linie.

PORADA Mona rwnie uy narzdzia edycji linii, aby podkreli pojedyncze krawdzie powierzchni. 11 Kliknij menu Plik Zapisz. 12 Przejd do nastpnego wiczenia Dodawanie przekroju prezentacji do obrazu analitycznego na stronie 482.

Dodawanie cieni i konturw do widoku przekroju | 481

Dodawanie przekroju prezentacji do obrazu analitycznego


W tym wiczeniu naley doda do obrazu analitycznego widok Przekrj 2 dla prezentacji i obrci go o 180.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Dodawanie widoku do arkusza prezentacji 1 W Przegldarce projektu pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Dodaj widok. 3 W oknie dialogowym Widoki w polu Przekrj wybierz opcj Przekrj 2 dla prezentacji i kliknij opcj Dodaj widok do arkusza. 4 Przesu wskanik pod wyrodkowany rzut, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku i kliknij, aby umieci wybrany widok.

482 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

5 Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja. Tytu przestanie by wywietlany. 6 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Przekrj naley obrci o 180. Zostanie to wykonane w ramach poniej opisanych czynnoci poprzez obrcenie odwoania w widoku przekroju. Obr odwoanie. 7 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1) kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj 2. 8 Zaznacz dodane wczeniej odwoanie.

Dodawanie przekroju prezentacji do obrazu analitycznego | 483

9 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Obr).

Aby obrci obiekt, kliknij w celu okrelenia pocztkowego promienia, przesu kursor w kierunku obrotu i wprowad kt obrotu w stopniach lub kliknij, aby okreli kocowy promie. 10 Okrel pocztkowy promie na prawo od odwoania. Odwoujc si do zegarka, okrel godzin trzeci jako punkt pocztkowy obrotu. 11 Przesu wskanik nieco w kierunku przeciwnym do wskazwek zegara i wprowad warto 180, aby okreli kt obrotu w stopniach, i wcinij klawisz Enter.

Odwoanie jest obracane o 180. Jego obwiednie powinny zosta dopasowane, tak aby mieciy si wok krawdzi modelu budynku. 12 Przecignij obwiednie odwoania, a wyjd one poza obwd krawdzi modelu budynku, jak na poniszym rysunku.

484 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Ponowne umieszczanie rzutni 13 W Przegldarce projektu, pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. Widok przekroju 2 dla prezentacji zosta obrcony o 180 i naley go ponownie umieci.

14 Zaznacz rzutni Przekrj 2 dla prezentacji i przecignij j w gr i w lewo, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku.

Dodawanie przekroju prezentacji do obrazu analitycznego | 485

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 16 Kliknij menu Plik Zapisz. 17 Przejd do nastpnego wiczenia Praca z szablonem widoku prezentacji na stronie 486.

Praca z szablonem widoku prezentacji


To wiczenie polega na utworzeniu szablonu widoku dla widokw prezentacji w celu zmniejszenia iloci powtarzajcych si czynnoci podczas tworzenia kolejnych widokw. Po zastosowaniu szablonu widoku do nowego widoku przekroju zmodyfikowany widok zostanie dodany do arkusza prezentacji.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt.

486 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Tworzenie szablonu widoku prezentacji 1 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1) kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj 2 dla prezentacji. 2 Kliknij menu Widok Utwrz szablon widoku z widoku. 3 W oknie dialogowym Nowy szablon widoku wprowad nazw Prezentacja i kliknij przycisk OK. 4 W oknie dialogowym Szablony widokw kliknij przycisk OK. Tworzenie nowego widoku prezentacji 5 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Typ 1) kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Przekrj 1 i wybierz opcj Powiel widok Powiel. 6 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Typ 1) kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia przekroju 1 i wybierz opcj Zmie nazw. 7 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Przekrj 1 dla prezentacji i kliknij przycisk OK. Zamiast powtarza wiele czynnoci w celu przygotowania tego widoku dla obrazu analitycznego, wystarczy zastosowa szablon widoku prezentacji.

Zastosuj szablon widoku prezentacji 8 Kliknij menu Widok Zastosuj szablon widoku. 9 W oknie dialogowym Zastosuj szablon widoku w parametrze Nazwa wpisz Prezentacja, a nastpnie kliknij przycisk OK. Meble, oprawy owietleniowe, opisy i odchylenia elewacji nie s ju wywietlane.

Praca z szablonem widoku prezentacji | 487

Dodawanie widoku do arkusza prezentacji 10 W Przegldarce projektu pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. 11 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Dodaj widok. 12 W oknie dialogowym Widoki w polu Przekrj wybierz opcj Przekrj 1 dla prezentacji i kliknij opcj Dodaj widok do arkusza. 13 Umie widok po lewej stronie rzutu. 14 Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja. 15 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni i wybierz opcj Uaktywnij widok. Zamiast uywa odwoania do obracania widoku po jego dodaniu do arkusza, mona skorzysta z waciwoci widoku, uzyskujc ten sam rezultat. 16 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 17 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Grafika, w parametrze Obrt na arkuszu wybierz opcj O 90 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, a nastpnie kliknij przycisk OK. 18 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni i wybierz opcj Deaktywuj widok. 19 Przesu widok, tak aby ciany uoyy si w podobny sposb, jak na poniszym rysunku.

20 Kliknij menu Plik Zapisz. 21 Przejd do nastpnego wiczenia Praca z obrazem analitycznym odwoania na stronie 488.

Praca z obrazem analitycznym odwoania


Tradycyjne obrazy analityczne zawieraj zwykle detal, taki jak okno maswerkowe lub kapitel kolumny. To wiczenie polega na utworzeniu przekroju ciany i dodaniu go z prawej strony obrazu analitycznego.

488 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Tworzenie odwoania 1 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Typ 1) kliknij dwukrotnie pozycj Przekrj 1. 2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Odwoanie. 3 Narysuj odwoanie wok przedniego balkonu, tak jak jest to przedstawione na poniszym rysunku. Po dodaniu odwoania kliknij opcj Zmie, wybierz odwoanie i zmodyfikuj jego obwiednie oraz pooenie nagwka odwoania, jak pokazano na rysunku.

4 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1), kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Odwoanie przekroju 1 i wybierz opcj Zmie nazw.

Praca z obrazem analitycznym odwoania | 489

5 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Odwoanie dla prezentacji i kliknij przycisk OK. 6 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1) kliknij dwukrotnie pozycj Odwoanie dla prezentacji.

7 Wybierz zakres przycicia i dostosuj jego d w celu utworzenia maej przerwy, jak pokazano na rysunku. Przerwa ta zostanie wykorzystana pniej w tym wiczeniu do umieszczenia regionu wypenienia.

8 Kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Waciwoci widoku. 9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w ramce Zakres wyczy zaznaczenie pl Widoczny zakres przycicia i Przycicie opisw i kliknij przycisk OK.

490 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Dodaj odwoanie do arkusza prezentacji. 10 W Przegldarce projektu pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. 11 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Dodaj widok. 12 W oknie dialogowym Widoki w polu Przekrj wybierz opcj Odwoanie dla prezentacji i kliknij opcj Dodaj widok do arkusza. 13 Umie widok po prawej stronie arkusza prezentacji. 14 Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja. 15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Zmodyfikuj odwoanie prezentacji na arkuszu. 16 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni odwoania prezentacji i wybierz opcj Uaktywnij widok. 17 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 18 W oknie dialogowym Waciwoci elementu wykonaj nastpujce czynnoci:

W parametrze Skala widoku wybierz opcj Niestandardowa. W parametrze Warto skali i okrel warto 22. Kliknij przycisk OK.

Praca z obrazem analitycznym odwoania | 491

19 Kliknij prawym przyciskiem myszy widok prezentacji odwoania i wybierz opcj Deaktywuj widok. 20 Zaznacz rzutni prezentacji odwoania i przenie j na pozycj widoczn na poniszym rysunku.

UWAGA Jeli widok odwoania prezentacji nie pasuje dokadnie do arkusza, uaktywnij rzutni, wcz zakres przycicia przy pomocy okna dialogowego Waciwoci widoku i dokonaj odpowiednich poprawek. Po zakoczeniu ukryj zakres przycicia i deaktywuj rzutni. Ukad utworzony dla obrazu analitycznego zosta ukoczony. Kolejne czynnoci bd zwizane z dodaniem obcionej podstawy do podg i przekroju terenu do podstawy. Chocia istnieje wiele metod, ktrych mona uy w celu utworzenia tych obszarw kontrastu, najatwiejsz z nich jest zastosowanie wypenionych regionw w odwoaniu prezentacji. Zastosuj obszary wypenienia do odwoania prezentacji 21 W Przegldarce projektu pod opcj Przekroje (Odwoanie 1) kliknij dwukrotnie pozycj Odwoanie dla prezentacji. 22 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij przycisk Obszar wypenienia. 23 Kliknij przycisk Waciwoci regionu na pasku projektu.

492 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

24 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 25 W oknie dialogowym Waciwoci typu dla opcji Wzr wypenienia kliknij przycisk .

26 W oknie dialogowym Wzory wypenienia wybierz opcj Pene i kliknij trzykrotnie przycisk OK. 27 Przy uyciu narzdzi rysunkowych na pasku opcji naszkicuj obszary wypenienia na podogach i dachu, jak na poniszym obrazku. Po utworzeniu ksztatw kliknij opcj Zakocz szkic znajdujc si na pasku projektu. Mona szkicowa jeden obszar wypenienia w danej chwili lub wszystkie jednoczenie. Nie ma potrzeby dokadnego powielania tego rysunku. Celem metody analitycznej nie jest utworzenie dokadnej dokumentacji konstrukcji, a raczej stylizowane przedstawienie form architektonicznych.

28 W Przegldarce projektu pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja.

Dodaj zakres przekroju terenu. 29 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni odwoania prezentacji i wybierz opcj Uaktywnij widok.

Praca z obrazem analitycznym odwoania | 493

30 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij przycisk Obszar wypenienia. 31 Na pasku opcji kliknij przycisk i naszkicuj prostokt widoczny na poniszym rysunku.

32 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Cay zakres przekroju terenu nie jest widoczny, poniewa zakres przycicia nie obejmuje nowego obszaru wypenienia.

33 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Poka zakres przycicia).

34 Zaznacz zakres przycicia i przecignij lew oraz doln obwiedni, a wywietlony zostanie cay zakres przekroju terenu.

494 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

35 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk

(Ukryj zakres przycicia).

36 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni odwoania prezentacji i wybierz opcj Dezaktywuj widok.

37 Kliknij menu Plik Zapisz. 38 Przejd do nastpnej lekcji Tworzenie trjwymiarowych wycinkw przy pomocy zakresw modelu na stronie 496.

Praca z obrazem analitycznym odwoania | 495

Tworzenie trjwymiarowych wycinkw przy pomocy zakresw modelu


W ramach tej lekcji stworzone zostan izometryczne widoki 3D i wykorzystane bd zakresy modelu w celu utworzenia wycinkw zawierajcych cienie. Nastpnie do prezentacji zostan dodane widoki perspektywiczne oraz opisany zostanie arkusz.

Tworzenie izometrycznych widokw wycinkw


To wiczenie polega na utworzeniu trzech podobnych widokw izometrycznych dla rnych wycinkw i zastosowaniu cieni do tych widokw. Nastpnie wszystkie widoki zostan dodane do arkusza prezentacji.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Utwrz poudniowo-zachodni widok izometryczny 1 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny.

2 Kliknij menu Widok Zorientuj Poudniowy zachd.

496 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

3 Na pasku kontroli widoku kliknij kontrolk Skala i wybierz opcj 1 : 200. Stosowanie zaawansowanej grafiki modelu 4 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 5 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu.

(Wycz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

6 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu okrel nastpujce elementy: W obszarze Cie wybierz opcj Rzucaj cienie. W parametrze Kontrast okrel warto 35. W polu Pozycja soca kliknij opcj .

7 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia kliknij przycisk Powiel. 8 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Izometryczny z ustawieniami soca i cienia i kliknij przycisk OK. 9 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia wykonaj nastpujce czynnoci:

W polu Ustawienia wybierz opcj Bezporednio. W parametrze Azymut okrel warto 135. W parametrze Wysoko okrel warto 45. Wybierz opcj Wzgldem widoku. Zaznacz opcj Paszczyzna gruntu na poziomie. Wybierz opcj 1st Flr. Cnst. z listy. Kliknij przycisk OK.

10 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w parametrze Styl konturu wybierz opcj Kontury, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Zmiana nazwy i powielanie widokw izometrycznych 11 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem opcj Izometryczny i wybierz opcj Zmie nazw. 12 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Izometryczny 1 i kliknij przycisk OK. 13 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Izometryczny 1 i wybierz opcj Powiel widok Powiel. 14 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia widoku izometrycznego 1 i wybierz opcj Zmie nazw.

Tworzenie izometrycznych widokw wycinkw | 497

15 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Izometryczny 2 i kliknij przycisk OK. Dodawanie zakresu modelu do widoku Izometryczny 2 16 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny 2. 17 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 18 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Zakres wybierz opcj Zakres przekroju i kliknij przycisk OK. Wok modelu budynku zostanie wywietlony zakres przekroju.

19 Zaznacz zakres modelu. Uchwyty s wywietlane na kadej powierzchni zakresu przekroju. Uchwyty pozwalaj zmieni obwiednie zakresu modelu.

PORADA Zwr uwag na symbol obrotu. Mona go uy w celu obrotu zakresu modelu. 20 Zaznacz uchwyt grnej paszczyzny zakresu modelu i przecignij paszczyzn w d, a przetnie ona w poowie trzecie pitro, jak pokazano na rysunku. Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

498 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Przed wyczeniem widocznoci zakresu modelu skopiuj ten widok. 21 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Izometryczny 2 i wybierz opcj Powiel widok Powiel. 22 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia widoku izometrycznego 2 i wybierz opcj Zmie nazw. 23 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Izometryczny 3 i kliknij przycisk OK. 24 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny 2. 25 Aby ukry zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisu wyczy zaznaczenie pola Zakresy modelu i kliknij przycisk OK. Zakres przekroju nie jest ju wywietlany. Modyfikowanie zakresu modelu widoku Izometryczny 3 26 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny 3. 27 Zaznacz zakres modelu. 28 Zaznacz uchwyt grnej paszczyzny zakresu modelu i przecignij paszczyzn w d, a przetnie ona w poowie parter, jak na poniszym rysunku. Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

UWAGA Zalenie od dokadnego pooenia grnej paszczyzny zakresu modelu mog by widoczne schody i porcze. W razie potrzeby popraw pooenie paszczyzny lub wycz widoczno porczy i schodw przy pomocy okna dialogowego Widoczno/Grafika.

Tworzenie izometrycznych widokw wycinkw | 499

29 Aby ukry zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisu wyczy zaznaczenie pola Zakresy modelu i kliknij przycisk OK. Utworzone widoki izometryczne zostan teraz dodane w pionowej kolumnie w arkuszu prezentacji w celu ukazania cigego stopniowego zmniejszania si konstrukcji. Dodawanie widokw izometrycznych do arkusza prezentacji 30 W Przegldarce projektu pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. 31 W przegldarce projektu, w opcji Widoki 3D, przecignij pozycj Izometryczny 3 pod lewy przekrj, jak pokazano na rysunku. Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja.

32 W przegldarce projektu, w opcji Widoki 3D, przecignij pozycj Izometryczny 2 pod pozycj Izometryczny 3, jak pokazano na rysunku. Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja.

33 W przegldarce projektu, w opcji Widoki 3D, przecignij pozycj Izometryczny 1 pod pozycj Izometryczny 2, jak pokazano na rysunku. Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja. Widok jest czciowo zasonity przez wypeniony region. Problem ten naley rozwiza w sposb opisany poniej.

500 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Zmiana obwiedni obszaru wypenienia 34 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni odwoania prezentacji i wybierz opcj Uaktywnij widok. 35 Wybierz region wypeniony przekrojem terenu. Na pasku opcji kliknij przycisk Edycja. 36 Kliknij przycisk Waciwoci regionu na pasku projektu. 37 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 38 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Wzory wypenienia, wybierz opcj Betonowy. 39 W polu To wybierz opcj Przezroczyste. 40 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. Dziki temu narysowanie linii stanie si atwiejsze. Po zakoczeniu rysowania przywr opcj Wypenienie pene jako wzr wypenienia. 41 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 42 Przy uyciu narzdzi rysunkowych narysuj ponownie fragment obszaru wypenienia, tak aby jego granice pokryy si z obwiedni widoku Izometryczny 1. Moe zaj potrzeba uycia narzdzia Podziel i narzdzia Przytnij w celu zmodyfikowania linii podczas tego procesu. Na obrazie poniej przedstawiono narysowane ponownie linie.

Tworzenie izometrycznych widokw wycinkw | 501

43 Kliknij przycisk Waciwoci regionu na pasku projektu. 44 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 45 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Wzory wypenienia, wybierz opcj Pene. 46 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 47 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 48 Kliknij prawym przyciskiem myszy rzutni odwoania prezentacji i wybierz opcj Dezaktywuj widok.

49 Kliknij menu Plik Zapisz. 50 Przejd do nastpnego wiczenia Tworzenie widokw perspektywicznych wycinka na stronie 503.

502 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Tworzenie widokw perspektywicznych wycinka


To wiczenie polega na utworzeniu ostatniego widoku dla obrazu analitycznego, perspektywicznego widoku wycinka. Po dodaniu do widoku cieni i konturw zostanie on dodany do arkusza prezentacji.

Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Tworzenie widoku perspektywicznego 1 W Przegldarce projektu pod opcj Rzuty kliknij dwukrotnie opcj 1st Flr. Cnst. 2 Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. Dodanie kamery wymaga dwch klikni: najpierw okrela si pooenie oka, a nastpnie kierunek i zakres. 3 Umie kamer w poudniowo-zachodnim rogu widoku, tak jak na poniszym rysunku, i okrel zakres i kierunek tu za prawym grnym rogiem modelu budynku.

Widok zostanie otwarty bezporednio.

Tworzenie widokw perspektywicznych wycinka | 503

4 Dopasuj zakres przycicia, tak aby obejmowa on cay model budynku.

Dodawanie cieni i konturw 5 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 6 Na pasku sterowania widokiem kliknij przycisk Zaawansowana grafika modelu.

(Wycz cieniowanie), a nastpnie kliknij przycisk

7 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu okrel nastpujce elementy: W obszarze Cie wybierz opcj Rzucaj cienie. W parametrze Kontrast okrel warto 35. W polu Pozycja soca kliknij opcj .

8 W oknie dialogowym Ustawienia soca i cienia w polu Nazwa wybierz opcj Izometryczny z ustawieniami soca i cienia i kliknij przycisk OK. 9 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowanej grafiki modelu w parametrze Styl konturu wybierz opcj Kontury, a nastpnie kliknij przycisk OK.

504 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Dodawanie zakresu modelu 10 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w grupie Zakres wybierz opcj Zakres modelu i kliknij przycisk OK. Zakres modelu przecina teraz model budynku. 12 Zaznacz zakres modelu. Uchwyty s wywietlane na kadej paszczyzny zakresu przekroju.

13 Uyj uchwytw przekroju w celu zmiany pooenia paszczyzn, aby widok odpowiada temu, co wida na poniszym rysunku. Moe by rwnie konieczne dostosowanie pooenia zakresu przycicia.

Tworzenie widokw perspektywicznych wycinka | 505

14 Wybierz zakres przycicia. 15 Na pasku opcji kliknij przycisk Rozmiar. Poniewa skala nie jest stosowana do widokw perspektywicznych, naley okreli rzeczywisty rozmiar obrazu. 16 W oknie dialogowym Zakres przycicia w polu Zmie wybierz opcj Skala (zablokowane proporcje). 17 W polu Rozmiar przycicia modelu w opcji szeroko wprowad warto 165 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK. 18 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk (Ukryj zakres przycicia).

19 Aby ukry zakres przekroju, kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. Na karcie Kategorie opisu wyczy zaznaczenie pola Zakresy modelu i kliknij przycisk OK.

Dodawanie widoku do arkusza prezentacji 20 W Przegldarce projektu pod opcj Arkusze (wszystkie) kliknij dwukrotnie opcj A105 - Prezentacja. 21 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D przecignij Widok 3D 1 do arkusza prezentacji i umie go w lewym grnym rogu, tak jak na poniszym rysunku. Na Licie typw wybierz opcj Rzutnia: Prezentacja.

506 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

22 Kliknij menu Plik Zapisz. 23 Przejd do nastpnego wiczenia Opisywanie obrazu analitycznego na stronie 507.

Opisywanie obrazu analitycznego


To wiczenie polega na ukoczeniu obrazu analitycznego poprzez dodanie tekstu do arkusza prezentacji. Plik szkoleniowy Nadal uywaj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia: m_Cohouse_Presentation_Views.rvt. Tworzenie nowych typw tekstu 1 Jeli arkusze: A105 - arkusz prezentacji nie znajduj si w aktywnym widoku, kliknij dwukrotnie przegldark projektu. 2 Na karcie Krelenie znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 3 Na pasku opcji kliknij przycisk .

4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 5 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 6 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Tytu i kliknij przycisk OK. 7 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Tekst okrel rozmiar tekstu 40 mm wybierz czcionk i kliknij przycisk OK. 8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. 9 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 10 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Opis i kliknij przycisk OK. 11 W oknie dialogowym Waciwoci typu w polu Tekst okrel rozmiar tekstu 6 mm wybierz t sam czcionk, ktra zostaa wybrana dla tytuu, i kliknij przycisk OK. 12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk OK. Dodawanie tytuu i opisu 13 Na Licie typw wybierz opcj Tekst : Tytu. 14 Dodaj tytu do obrazu analitycznego, tak jak na poniszym rysunku.

Opisywanie obrazu analitycznego | 507

15 Kliknij w oknie rysunku, aby zakoczy dodawanie tekstu tytuowego. 16 Na Licie typw wybierz opcj Tekst : Opis. 17 Dodaj dowolny opis i umie go w obrazie analitycznym, jak pokazano na rysunku.

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 19 Kliknij menu Plik Zapisz. W ten sposb ukoczone zostay wiczenia dotyczce widokw prezentacji.

508 | Rozdzia 12 Widoki prezentacji

Importowanie i eksportowanie

509

510

Importowanie plikw programu SketchUp

13

Moliwo importowania plikw programu SketchUp bezporednio do programu Revit Architecture pozwala szybko poczy idee szkicu ze rodowiskiem Revit i ponownie wykorzysta model SketchUp bez koniecznoci rcznego kopiowania go. Po zaimportowaniu modelu mona w atwy sposb doda szczegy przy pomocy komponentw Revit. W ramach niniejszych wicze wykonany zostanie import pliku SketchUp do projektu programu Revit Architecture jako lokalnej rodziny bry.

Po zaimportowaniu modelu SketchUp utworzony zostanie may budynek z przedniej formy bryowej. Powierzchnie bryy zostan uyte do utworzenia elementw Revit, takich jak ciany, ciany kurtynowe i dachy, z ktrych zoony bdzie budynek.

511

Importowanie modelu SketchUp jako bryy


To wiczenie polega na utworzeniu projektu programu Revit Architecture i zaimportowaniu do tego projektu modelu SketchUp jako lokalnej rodziny bry. Lokalna rodzina bry jest zapisywana jedynie w kontekcie projektu, a nie w bibliotece.

Tworzenie projektu Revit 1 Kliknij menu Plik Nowy Projekt. 2 W oknie dialogowym Nowy projekt w polu Plik szablonu kliknij przycisk Przegldaj. 3 W lewym panelu okna dialogowego Wybierz szablon kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\DefaultMetric.rte. 4 W oknie dialogowym Nowy projekt kliknij przycisk OK. 5 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 6 W oknie dialogowym Zapisz jako w polu Nazwa pliku wprowad nazw Import SketchUp i kliknij przycisk Zapisz. Importowanie modelu SketchUp 7 Na pasku projektu kliknij kart Bryy. PORADA Jeli karta Bryy nie jest widoczna na pasku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu i z menu kontekstowego wybierz opcj Bryy. 8 Na karcie Bryy na pasku narzdzi wybierz opcj Utwrz bry. 9 W oknie informacyjnym kliknij przycisk OK. 10 W oknie dialogowym Nazwa wprowad cig Model SketchUp i kliknij przycisk OK. 11 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Formaty CAD. 12 W oknie dialogowym Importuj/Podcz:

Kliknij folder Training Files. Kliknij dwukrotnie folder Common. Z listy Pliki typu wybierz opcj Pliki SketchUp. Kliknij plik SketchUp o nazwie buildings.skp. W polu Kolor zaznacz opcj Zachowaj. W polu Warstwy wybierz opcj Wszystkie. Opcja ta pozwala zdecydowa, co ma by importowane: wszystkie elementy, widoczne elementy czy elementy wybrane z listy. W polu Importuj jednostki wybierz opcj Automatyczne wykrywanie.

512 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

Program Revit moe przeprowadzi automatyczne wykrywanie i konwersj wczytywanych jednostek na jednostki projektu (Automatyczne wykrywanie); mona rwnie okreli jednostki dla rysunku SketchUp, jeli informacja ta jest znana.

W polu Rozmieszczenie wybierz opcj Rczne - rodek. W polu Umie na poziomie wybierz warto Level 1. W nowym projekcie opcja Level 1 jest jedyn moliwoci. W istniejcym projekcie moe by opcja wyboru spord wielu poziomw, zalenie od zoonoci projektu. Kliknij przycisk Otwrz.

Model zostanie wywietlony w widoku w rzucie Level 1. 13 Kliknij, aby umieci prawy dolny budynek wewntrz znacznikw elewacji.

14 Na pasku narzdzi Widok kliknij

15 Wcinij klawisze ZR, aby powikszy widok prawego dolnego budynku. 16 Na pasku narzdzi kliknij narzdzie Zakocz bry. UWAGA Zostanie wywietlone ostrzeenie, poniewa brya zawiera jedynie geometri siatki. Geometria siatki (powierzchnie) zostanie uyta w innym wiczeniu do utworzenia elementw Revit, takich jak ciany, ciany kurtynowe i dachy. 17 W oknie dialogowym ostrzeenia kliknij przycisk Zamknij.

Importowanie modelu SketchUp jako bryy | 513

18 Przejd do nastpnego wiczenia Tworzenie budynku z powierzchni bry na stronie 514.

Tworzenie budynku z powierzchni bry


To wiczenie polega na uyciu powierzchni przedniej bryy do utworzenia elementw programu Revit Architecture, takich jak ciany, ciany kurtynowe i dachy, z ktrych zoony bdzie budynek. Powierzchnie bryy nie bd konwertowane na elementy programu Revit: pozostan one w projekcie. Zostanie wyczona ich widoczno, aby wywietli tylko budynek. Po utworzeniu budynku z powierzchni bryy zostan zmodyfikowane dachy i dodane dachy w celu ukoczenia projektu.

Tworzenie dachw z powierzchni bry 1 Powiksz widok przedniej bryy i na pasku kontroli widoku wybierz opcj Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

2 Na karcie Bryy na pasku narzdzi wybierz opcj Dach wg powierzchni. 3 Sprawd, czy na Licie typw wywietlana jest opcja Basic Roof: Generic - 400mm. 4 Sprawd, czy na pasku opcji w polu Poziom wybrana jest opcja Level 2. 5 Przesu wskanik ponad grn powierzchni lewej bryy i, kiedy wskanik zmieni ksztat na znak plus, zaznacz powierzchni, tak aby zostaa wyrniona na czerwono.

514 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

Wskanik jest wywietlany jako znak plus lub minus, informujc odpowiednio o dodawaniu powierzchni do zaznaczenia lub odejmowaniu ich.

6 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz dach. Z powierzchni bryy zostanie utworzony dach. (W biecym widoku dach jest sabo widoczny. Aby zobaczy nowy dach, na pasku Widok kliknij przycisk ponownie, aby wywietli bryy.) 7 Przy wczonej opcji Dach wg powierzchni sprawd, czy na pasku opcji wybrana jest opcja Wybierz wiele. Opcja ta pozwala wybra wicej ni jedn powierzchni podczas tworzenia dachu. 8 Zaznacz grne trzy powierzchnie bryy prawej. , aby wyczy widoczno bry w widoku. Kliknij przycisk

9 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz dach. 10 Dopasuj widok:

Na pasku widoku kliknij opcj SteeringWheels

, aby wywietli opcj Koo Pena nawigacja.

Tworzenie budynku z powierzchni bry | 515

Kliknij sekcj orbita w polu Koo Pena nawigacja i przecignij kursor, aby obrci punkt patrzenia tak, jak przedstawiono na rysunku, aby widzie przedni cz formy bryowej.

11 Zamknij opcj Koo Pena nawigacja. 12 Na pasku projektu wybierz opcj Dach wg powierzchni. 13 Zaznacz cztery grne powierzchnie bryy.

14 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz dach.

516 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie. 16 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk utworzone dachy. , aby wyczy widoczno bry w widoku i wywietli tylko

17 Kliknij ponownie przycisk Tworzenie cian z powierzchni bry

, aby znw wywietli bryy.

18 Na pasku widoku kliknij opcj SteeringWheels

, aby wywietli opcj Koo Pena nawigacja.

19 Kliknij sekcj orbita w polu Koo Pena nawigacja i przecignij kursor, aby obrci punkt patrzenia tak, jak przedstawiono na rysunku, aby widzie przedni cz formy bryowej.

20 Zamknij opcj Koo Pena nawigacja. 21 Na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 22 Sprawd, czy na Licie typw wywietlana jest opcja Basic Wall: Generic - 200mm. 23 Na pasku opcji w polu Wyrwnaj wybierz Lico zewntrzne warstwy nonej. Te opcje pozwalaj utworzy ciany po wewntrznej stronie bryy.

Tworzenie budynku z powierzchni bry | 517

24 Zaznacz 4 powierzchnie bryy, ktre na poniszym rysunku zostay wyrnione na czerwono.

25 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

, aby wywietli tylko ciany i dachy.

26 Kliknij przycisk

, aby ponownie wywietli bryy.

Tworzenie systemw kurtynowych z powierzchni bry 27 Na pasku projektu wybierz opcj System kurtynowy wedug powierzchni. 28 Sprawd, czy na Licie typw wywietlana jest opcja Curtain System: 1500 x 3000mm. 29 Zaznacz lew powierzchni lewej bryy.

518 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

30 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz system.

31 W ten sam sposb utwrz dwa kolejne systemy kurtynowe widoczne na poniszym rysunku.

32 Na pasku widoku kliknij opcj SteeringWheels

, aby wywietli opcj Koo Pena nawigacja.

33 Kliknij sekcj orbita w polu Koo Pena nawigacja i przecignij kursor, aby obrci punkt patrzenia tak, jak przedstawiono na rysunku, aby widzie tyln cz formy bryowej.

Tworzenie cian z powierzchni bry 34 Zamknij opcj Koo Pena nawigacja.

Tworzenie budynku z powierzchni bry | 519

35 Na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 36 Zaznacz 5 cian wyrnionych na poniszym rysunku. PORADA Jeli wystpuj problemy z zaznaczeniem ciany, ktra ma wspln krawd z inn cian, zaznacz inn cian i naciskaj klawisz TAB, dopki nie zostanie wyrniona waciwa ciana, a nastpnie zaznacz j.

Tworzenie dachu z powierzchni bryy 37 Na pasku projektu wybierz opcj Dach wg powierzchni. 38 Zaznacz powierzchni bryy widoczn na poniszym rysunku i kliknij opcj Utwrz dach na pasku opcji.

Tworzenie kolejnych systemw kurtynowych z powierzchni bryy 39 Na pasku projektu wybierz opcj System kurtynowy. 40 Zaznacz cztery powierzchnie bryy widoczne poniej i kliknij opcj Utwrz system na pasku opcji.

520 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

Tworzenie ostatniej ciany 41 Na pasku projektu kliknij opcj ciana wg powierzchni i zaznacz powierzchni bryy widoczn poniej.

42 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

, aby wywietli utworzony budynek.

43 Kliknij przycisk

, aby ponownie wywietli bryy.

Tworzenie widoku perspektywicznego 3D budynku z uyciem kamery 44 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 45 Pomniejsz widok, aby obejmowa cay zakres rysunku. 46 Umie kamer i jej cel:

Na karcie Widok z paska projektu kliknij przycisk Kamera. Poniej prawego rogu widoku okrel punkt, w ktrym bdzie umieszczona kamera.

Tworzenie budynku z powierzchni bry | 521

W najbardziej wysunitym na lewo rogu utworzonego budynku okrel punkt dla celu kamery, jak na poniszym rysunku.

Zostanie wywietlony widok perspektywiczny utworzony przez kamer. Zakres widoku zostanie wyrniony na czerwono i zostan wywietlone jego uchwyty. 47 Zmie rozmiar widoku, przesuwajc uchwyty zakresu do momentu, a widoczny bdzie budynek, i kliknij w obszarze rysunku, aby ukry uchwyty.

48 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk tworz budynek w tym widoku.

, aby wywietli tylko ciany, dachy i systemy kurtynowe, ktre

Moe by konieczna ponowna zmiana rozmiaru widoku. Kliknij ramk, aby wywietli jej uchwyty.

522 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

Zmiana wyrwnania systemw kurtynowych 49 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i zaznacz system kurtynowy znajdujcy si po lewej stronie w widoku.

50 Na pasku opcji kliknij przycisk


51 W oknie dialogowym Waciwoci elementu: W polu Wzr podziau 1 dla opcji Wyrwnanie wybierz opcj Centrum. W polu Wzr podziau 2 dla opcji Wyrwnanie wybierz opcj Centrum. Kliknij przycisk OK.

52 Powtrz powysze czynnoci, aby zmieni wyrwnanie dwch pozostaych systemw kurtynowych w widoku. Modyfikowanie dachw

53 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

Tworzenie budynku z powierzchni bry | 523

54 Zaznacz wszystkie dachy, tak aby wywietlone zostay ich uchwyty, i przesu krawdzie dachw, tak jak na poniszym rysunku.

55 Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Anuluj, aby zakoczy polecenie. 56 W Przegldarce projektu pod opcj Widoki 3D kliknij dwukrotnie pozycj Widok 3D 1. 57 Na pasku kontroli widoku:

Kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryta linia. Kliknij opcj Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Dodawanie drzwi do budynku 58 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj {3D}. 59 Na pasku widoku kliknij opcj SteeringWheels , aby wywietli opcj Koo Pena nawigacja.

60 Kliknij sekcj orbita w polu Koo Pena nawigacja i przecignij kursor, aby obrci punkt patrzenia tak, jak przedstawiono na rysunku, aby widzie przd budynku. 61 Zamknij opcj Koo Pena nawigacja. 62 Na karcie Podstawy pasku projektu wybierz opcj Drzwi. 63 Sprawd, czy na Licie typw wywietlana jest opcja M_Single-Flush: 0915 x 2134mm.

524 | Rozdzia 13 Importowanie plikw programu SketchUp

64 Dodaj drzwi do budynku, tak jak na poniszym rysunku.

65 Zapisz rysunek i zamknij go.

Tworzenie budynku z powierzchni bry | 525

526

Uywanie elementw zaawansowanych

527

528

Systemy kurtynowe

14

Systemy kurtynowe nie s ani cianami, ani oknami. Podobnie jak ciany systemy kurtynowe mog definiowa przestrze i oddziela wntrza od przestrzeni zewntrznej. Zazwyczaj nie s poddawane obcieniom i nie wycina si w nich otworw na drzwi czy okna. Podobnie jak okna czsto mog zawiera szprosy i panele przeszklone. W odrnieniu od okien systemy kurtynowe s zwykle montowane w jedn cao na miejscu. Typowy system kurtynowy skada si ze ciany, panelu, linii podziau i szprosw. Kady z tych elementw mona zmienia oddzielnie. Dotyczy to caego systemu kurtynowego. Na przykad aby zmieni rozmiar systemu, naley zmieni dugo ciany. Aby przeczy typ panelu, naley wybra panel. Aby zmieni o, naley j wybra. System kurtynowy mona doda przy uyciu polecenia ciany lub za pomoc specjalnego polecenia dla systemw kurtynowych.

Paski system kurtynowy


W tej lekcji do modelu informacji o budynku zostanie dodany paski system kurtynowy przy wejciu.

Tworzenie wejcia
W tym wiczeniu zostanie utworzony system kurtynowy za pomoc polecenia ciany. Ten typ systemu kurtynowego nazywany jest take cian kurtynow. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Curtain_Walls.rvt.

529

1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie) Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Parter. 2 Powiksz widok do miejsca zetknicia osi F z ukiem na pododze.

Na tej krawdzi parteru bdzie si znajdowao wejcie do budynku. Tworzenie systemu kurtynowego przy uyciu polecenia ciany 3 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk ciana. 4 Z Listy typw wybierz opcj ciana kurtynowa : Curtain Wall 1. 5 Rozpocznij system kurtynowy w pokazanym miejscu.

6 Przesu wskanik myszy wzdu krawdzi podogi i zakocz na zewntrznej powierzchni ciany zewntrznej zgodnie z ilustracj.

530 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

7 Powiksz widok do poczenia systemu kurtynowego ze cian zewntrzn.

8 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie) Widoki 3D i kliknij dwukrotnie opcj Southeast Isometric. 9 Kliknij menu Widok Zorientuj Pnocny wschd. 10 Powiksz widok do systemu kurtynowego, ktry wanie zosta dodany.

Tworzenie wejcia | 531

11 Wybierz system kurtynowy i kliknij przycisk

(Waciwoci).

Jak mona zauway, system kurtynowy utworzony za pomoc polecenia ciana ma takie same waciwoci, jak inne ciany: wizanie podstawy, wizanie gry, doczenia gry i podstawy oraz obwiedni pomieszczenia. Uytkownik zamierza doczy system kurtynowy do dachu. 12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

Dla opcji Wizania Wizanie gry wybierz warto Do poziomu: TOP OF ROOF. Dla opcji Odsunicie gry wprowad warto 1200. Kliknij przycisk OK.

System kurtynowy jest teraz na tej samej wysokoci co inne istniejce systemy kurtynowe.

13 Systemem kurtynowym jest pojedynczy panel przeszklony. Uytkownik zamierza podzieli ten panel na kilka mniejszych paneli za pomoc osi kurtyny.

532 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

Dodawanie osi kurtyny 14 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj PARTER. 15 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij przycisk Elewacja. 16 Umie symbol elewacji przed cian kurtynow i kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 17 Kliknij strzak elewacji, aby wywietli obwiedni przycicia, i zmie rozmiar obwiedni przycicia, tak jak to zostao pokazane na ilustracji.

18 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Elewacja 1 - a, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. 19 Wprowad nazw Elewacja wejciowa i kliknij przycisk OK. 20 W obszarze rysunku kliknij dwukrotnie strzak symbolu elewacji, aby otworzy nowy widok elewacji. 21 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Podzia kurtyny. 22 Przesu wskanik wzdu krawdzi ciany i kliknij, aby umieci poziom o kurtyny 1200 mm nad lini poziomu parteru.

23 Umie nastpn o 1500 mm nad pierwsz osi.

Tworzenie wejcia | 533

24 Umie jeszcze jedn o, aby zostaa przycignita do linii poziomu PIERWSZEGO PITRA. 25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 26 Przy nacinitym klawiszu CTRL wybierz trzy wanie umieszczone linie osi. 27 Kliknij menu Edycja Kopiuj do schowka lub nacinij kombinacj klawiszy CTRL + C. 28 Kliknij menu Edycja Wklej wyrwnane Wybierz poziomy wg nazwy. 29 W oknie dialogowym Wybierz poziomy przy nacinitym klawiszu CTRL wybierz opcje SECOND FLOOR, THIRD FLOOR, FOURTH FLOOR, FIFTH FLOOR, SIXTH FLOOR i SEVENTH FLOOR, a nastpnie kliknij przycisk OK. Wybrane linie podziau znajduj si teraz na kadym z tych poziomw.

30 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Podzia kurtyny. 31 Umie wskanik na osi 2, aby j wyrni. Kliknij, aby utworzy podzia pionowy. Podzieli on cian kurtynow pionowo na dwa panele o rnych rozmiarach. 32 Przesu wskanik wzdu poziomu PARTER (na lewo od pionowej linii podziau), a zostanie przycignity do punktu rodkowego wikszego panelu pionowego. Kliknij, aby umieci kolejn lini podziau. PORADA Aby upewni si, e podzia kurtyny przecina rodkowy punkt panelu, obserwuj podpowiedzi i pasek stanu. 33 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

534 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

Nastpnie do systemu kurtynowego naley doda wejcie. Zamiast uycia polecenia Drzwi mona skonfigurowa wejcie na panelu kurtyny, a nastpnie zastpi ten panel panelem drzwiowym systemu kurtynowego. Dodawanie wejcia 34 Powiksz widok do poziomu parteru w widoku elewacji wejciowej. 35 Wybierz lew pionow lini podziau i na pasku opcji kliknij przycisk Dodaj lub usu segmenty. Zostanie otwarty edytor umoliwiajcy wybranie segmentw linii podziau w celu ich usunicia. 36 Wybierz najniszy segment lewej linii podziau, a nastpnie segment powyej. Styl linii segmentu zmieni si na lini przerywan.

37 Kliknij w dowolnym miejscu obszaru w kolorze biaym, aby zamkn edytor. Dwa segmenty zostay usunite.

Tworzenie wejcia | 535

38 Za pomoc tej samej metody usu segment poziomy, ktry przecina si z segmentem pionowym usunitym w trakcie poprzedniej czynnoci.

39 Na pasku projektu kliknij opcj Podzia kurtyny. 40 Na pasku opcji wybierz opcj Jeden segment. 41 Umie cztery pionowe linie podziau, tak jak to zostao pokazane na ilustracji.

42 Umie wymiary, tak jak zostao to pokazane i je zablokuj.

536 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

PORADA Jeli to konieczne, dostosuj ustawienia powikszenia, aby zobaczy wymiary. 43 Usu wymiary. 44 Kiedy zostanie wywietlone ostrzeenie o usuwaniu zablokowanych wymiarw, kliknij przycisk OK, aby pozostawi osie kurtyny zwizane. W rezultacie powstay dwa panele o szerokoci 1800 mm midzy mniejszymi panelami prostoktnymi. 45 Wybierz poziom lini podziau, ktra znajduje si 1200 mm nad poziomem parteru. 46 Na pasku opcji kliknij przycisk Dodaj lub usu segmenty. Do istniejcego podziau kurtyny zostanie dodanych wicej segmentw. 47 Kliknij poziom lini podziau midzy mniejszymi panelami. Styl linii zmieni si z przerywanej na cig, aby wskaza, e zosta dodany segment osi. Nie klikaj midzy panelami 1800 mm. Wzoruj si na poniszym obrazie.

PORADA rodkowe linie podziau s wyrodkowane midzy dugimi pionowymi osiami ponad nimi. Aby wywietli poziom o midzy pionowymi osiami, kliknij jeden raz na prawo i jeden raz na lewo od dugiej osi. 48 Kiedy osie zostan umieszczone (styl linii zmieni si na lini cig), kliknij w dowolnym miejscu bia przestrze, aby zamkn edytor.

Tworzenie wejcia | 537

Nastpnie zastp dwa wiksze panele 1800 mm drzwiami systemu kurtynowego. 49 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. 50 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Families\Doors\M_Curtain Wall-Store Front-Dbl.rfa. 51 Wybierz lewy panel 1800 mm. Aby go wyrni, nacinij klawisz TAB. Obserwuj pasek stanu, aby si upewni, e wyrniasz panel. 52 Na Licie typw kliknij pozycj M_Curtain Wall-Store Front-Dbl: Store Front Double Door. Panel zostanie zamieniony na podwjne drzwi. 53 Uyj tej samej metody, aby zastpi drugi panel podwjnymi drzwiami. 54 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Te panele w zestawieniu bd wystpoway jako drzwi, a nie jako panele kurtynowe. S one czci kategorii paneli kurtynowych. 55 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj PARTER, aby zobaczy rzut skrzyde drzwi ciany kurtynowej. Nastpnie w nowo dodanym systemie kurtynowym niektre przezroczyste panele zostan zastpione panelami penymi. 56 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie opcj Elewacja wejciowa. 57 Na pasku kontroli widoku kliknij przycisk zostanie zmieniony styl grafiki widoku. , a nastpnie kliknij opcj Model krawdziowy. W rezultacie

Nastpnie zostan zmienione panele przylegajce do sufitw z przeszklonych na pene. Zmiana paneli 58 Powiksz widok do poziomu CZWARTEGO PITRA. 59 Wybierz jeden z paneli poniej linii poziomu CZWARTEGO PITRA.

538 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

60 Na Licie typw kliknij opcj Panel systemowy : Solid. Panel przeszklony zostanie zmieniony na panel peny. 61 Kiedy panel jest jeszcze wybrany, kliknij przycisk .

62 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edytuj/Nowy, aby otworzy okno Waciwoci typu dla panelu. Waciwo Odsunicie okrela odstp ciany kurtynowej od linii rodkowej. Waciwo Grubo okrela grubo panelu, a waciwo Materia okrela cieniowanie i pokrycie wzorem. 63 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 64 Zastp dwa przylegajce panele przeszklone panelami penymi. 65 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. Panele przeszklone s wywietlane w kolorze niebieskim, panele pene - w kolorze biaym.

66 Zmie styl grafiki z powrotem na Model krawdziowy. 67 Zmie pozostae panele przeszklone przylegajce do sufitw na panele pene.

Tworzenie wejcia | 539

68 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. Nadaj plikowi nazw m_Curtain_Walls-in_progress.rvt. T czynnoci zostao zakoczone wiczenie utworzenia wejcia.

Dodawanie szprosw do systemu kurtynowego


W tym wiczeniu zostan umieszczone szprosy na osiach panelu kurtynowego. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu. 1 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Szpros. 2 Na pasku opcji wybierz opcj Segmentach linii podziau. 3 Umie szpros na parterze na pierwszym segmencie osi na prawo od prawego zestawu drzwi.

4 Na pasku opcji wybierz opcj Caych liniach podziau. 5 Umie szpros na osi poziomej 1200 mm nad poziomem parteru.

540 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

6 Na pasku opcji wybierz opcj Wszystkich pustych segmentach. 7 Umie wskanik na dowolnym pustym segmencie osi na systemie kurtynowym i kliknij.

Teraz na wszystkich pustych segmentach osi znajduj si szprosy. Niektre z nich s niepotrzebne, dlatego zostan usunite w nastpnej czynnoci. Dwa szprosy poniej drzwi s niepotrzebne, poniewa ich szeroko powoduje zmniejszenie rozmiaru drzwi. Usuwanie szprosw 8 Powiksz widok do zestawu drzwi. 9 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij opcj Zmie. 10 Usu szprosy pod nimi.

Mona zmienia poczenia szprosw z innymi szprosami. Uytkownik zmieni niektre poczenia szprosw. Zmiana pocze szprosw 11 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 12 Wybierz pionowy szpros ponad zestawami podwjnych drzwi w rodku midzy nimi.

Dodawanie szprosw do systemu kurtynowego | 541

Zostan wywietlone dwie kontrolki pocze. 13 Kliknij doln kontrolk poczenia szprosu. D szprosu styka si z grn powierzchni szprosu poziomego.

14 Kliknij grn kontrolk szprosu.

Gra pionowego szprosu teraz styka si z doln powierzchni szprosu poziomego. PORADA Po wybraniu szprosu pionowego mona take klikn prawym przyciskiem myszy, a nastpnie klikn opcj Warunki poczenia Podziel na poczeniu, aby podzieli szpros na obu poczeniach. 15 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 16 W Przegldarce projektu kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny poudniowy wschd. 17 Zapisz plik. Ta czynno koczy wiczenie dodawania szprosw. Na tym koczy si rwnie lekcja tworzenia paskiego systemu kurtynowego. Uytkownik pozna zasady tworzenia podstawowego systemu ciany kurtynowej i dzielenia go za pomoc osi. W wiczeniach pokazano take sposb modyfikowania osi i zmiany paneli. Ponadto pokazano, jak mona dodawa szprosy i zmienia ich poczenia.

542 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

Zakrzywiony system kurtynowy


W tej lekcji uytkownik utworzy zakrzywiony system kurtynowy w pobliu wejcia we wanie utworzonym modelu. Zostanie take utworzony niestandardowy panel kurtynowy dla systemu. Na kocu zostanie pokazane dodanie do systemu szprosu predefiniowanego i niestandardowego.

Dodawanie zakrzywionego systemu kurtynowego


W tym wiczeniu uytkownik doda system kurtynowy przy uyciu polecenia ciany. System kurtynowy jest naszkicowany jako uk. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji. 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj PARTER. 2 Powiksz widok do okrgej przestrzeni nad wejciem, ktre zostao wanie utworzone. 3 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk ciana. 4 Z Listy typw wybierz opcj ciana kurtynowa : Curtain Wall 1. 5 Kliknij przycisk

6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu: W polu Wizania dla opcji Wizanie gry okrel warto Do poziomu: FIFTH FLOOR. Dla opcji Odsunicie gry wprowad warto 1200. Kliknij przycisk OK. (uk przechodzcy przez trzy punkty).

7 Na pasku opcji kliknij przycisk

8 Rozpocznij umieszczanie ciany od kliknicia na lewej krawdzi okrgu na linii rodkowej ciany przecinajcej okrg.

9 Umie drugi punkt z prawej strony na dole.

Zakrzywiony system kurtynowy | 543

10 Zakocz cian klikniciem na grze uku.

ciana kurtynowa zostanie wywietlona jako jeden paski panel midzy pierwszym i drugim punktem wstawienia. Nastpnie naley doda osie do systemu. Polecenie Podzia kurtyny powoduje przyciganie tylko do zakrzywionego uku. Zostanie wykorzystany jeden z tych punktw przycigania. 11 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Podzia kurtyny. 12 Przycignij wskanik do punktu rodkowego zakrzywionego uku i kliknij. Obserwuj pasek stanu, aby upewni si, e zosta wybrany punkt rodkowy.

13 Kontynuuj umieszczanie kolejnych osi przy uyciu punktw przycigania na uku. Podziel powki na wiartki, czci sme i czci szesnaste. 14 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie opcj Wschd.

544 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

15 Powiksz widok do cylindra i przycignij wskanik do kadej linii poziomu, a nastpnie kliknij, aby doda poziome osie kurtyny. Nie dodawaj osi na poziomie PARTERU.

16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Nastpnie zostan zmienione niektre panele w systemie. Uycie cian jako paneli 17 Za pomoc pola zaznaczenia wybierz doln warstw paneli. Pamitaj, aby klikn ikon odfiltrowania z wyboru wszystkich elementw oprcz paneli kurtynowych. 18 Z Listy typw wybierz pozycj Basic Wall: Generic - 300mm. w celu

19 Zapisz plik. W ten sposb zostao zakoczone pierwsze wiczenie tworzenia zakrzywionego systemu. Nastpnie zostanie utworzony i dodany do systemu panel niestandardowy.

Dodawanie zakrzywionego systemu kurtynowego | 545

Dodawanie niestandardowego panelu kurtynowego


W tym wiczeniu uytkownik utworzy niestandardowy panel kurtynowy, ktry zostanie umieszczony w zakrzywionym systemie kurtynowym. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu. 1 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina. 2 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\Metric Curtain Wall Panel.rft. 3 W Przegldarce projektu przejd do grupy Elewacje i dwukrotnie kliknij opcj Exterior. 4 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy. 5 Na pasku projektu kliknij opcj Linie, a na pasku opcji dla waciwoci Gboko wprowad warto 100. 6 Na pasku opcji kliknij przycisk .

7 Rozpocznij szkicowanie od przecicia linii odniesienia w lewym grnym rogu, a zakocz na przeciciu linii odniesienia w prawym dolnym rogu.

8 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 9 Wybierz toczenie i kliknij przycisk .

10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Dane identyfikacyjne Podkategoria wybierz warto Glass i kliknij przycisk OK. 11 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie modelu. 12 Na pasku opcji usu zaznaczenie opcji acuch i kliknij ikon 13 Naszkicuj dwie linie, ktre przecinaj toczenie. .

546 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

14 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 15 Kliknij menu Plik Zapisz jako i zapisz rodzin jako plik Curtain Panel - Pattern.rfa. 16 Kliknij menu Plik Zamknij i powr do pliku projektu. 17 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. 18 Wczytaj rodzin Curtain Panel - Pattern.rfa. 19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj TRZECIE PITRO. 20 Naciskaj klawisz TAB do momentu wyrnienia uku, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcj Wybierz panele Na podziale poziomym. Zostan wybrane wszystkie panele trzeciego pitra. 21 Z Listy typw wybierz pozycj Panel kurtynowy - Pattern. Wszystkie panele zostan zamienione na panel utworzony przez uytkownika. 22 Wybierz cian kurtynow w ksztacie zakrzywionego uku. 23 Kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Zmie orientacj cian. 24 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 25 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D). (SteeringWheels).

26 Obr model, aby zobaczy zakrzywiony system kurtynowy.

Dodawanie niestandardowego panelu kurtynowego | 547

Konstrukcja zakrzywionego systemu kurtynowego jest teraz dopasowana do gwnej czci budynku.

27 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj CZWARTE PITRO. 28 Wyrnij jeden z paneli w uku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Wybierz panele Na podziale poziomym. Zostan wybrane wszystkie panele czwartego pitra. 29 Z Listy typw wybierz pozycj Panel systemowy - Solid. Wszystkie panele zostan zamienione na panele pene. Gotowa ciana ukowa powinna wyglda podobnie do ciany na poniszym obrazie.

30 Zapisz plik. W ten sposb zostao zakoczone wiczenie dodawania niestandardowego panelu kurtynowego.

548 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

Dodawanie szprosw do zakrzywionego panelu kurtynowego


W tym wiczeniu zostan dodane szprosy niestandardowe i predefiniowane do zakrzywionego panelu kurtynowego. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu. 1 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie opcj Wschd. 2 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Szpros. 3 Wybierz wszystkie poziome linie podziau na zakrzywionym panelu kurtynowym oprcz linii na poziomie PARTERU.

Do utworzenia pionowego szprosu niestandardowego zostanie wykorzystany Edytor rodziny. Tworzenie szprosu niestandardowego w Edytorze rodziny 4 Kliknij menu Plik Nowy Rodzina. 5 W lewym panelu okna dialogowego Nowy kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\Metric Profile.rft. 6 Kliknij menu Ustawienia Kategoria i parametry rodziny. 7 W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny w polu Funkcja profilu wybierz szpros i kliknij przycisk OK. 8 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 9 Na pasku opcji:

Kliknij przycisk

(Wielokt). .

Jeli na pasku opcji nie ma wielokta, aby wybra t opcj, kliknij przycisk

Dla opcji Strony wprowad warto 8. Wybierz opcj Promie i wprowad dla promienia warto 50 mm.

10 Umie wskanik na przeciciu paszczyzn odniesienia i kliknij, aby wprowadzi punkt pocztkowy omiokta. Kliknij ponownie, aby okreli punkt kocowy. Naley zauway, e punkty pocztkowy i kocowy znajduj si w tym samym pooeniu.

Dodawanie szprosw do zakrzywionego panelu kurtynowego | 549

11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 12 Wybierz linie w omiokcie. 13 Na pasku opcji kliknij opcj Widoczno. 14 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie opcji Wysoka i kliknij przycisk OK. Opcja ta kontroluje poziom szczegowoci wywietlania profilu szprosu. 15 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. 16 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Families\Detail Components\m_Cylinder Mullion - detail.rfa. 17 Na pasku projektu kliknij przycisk Komponent detalu. 18 Umie komponent detalu w taki sposb, aby zosta przycignity do profilu szprosu, jak na ilustracji.

19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Wybierz komponent detalu i kliknij przycisk Widoczno. 21 W oknie dialogowym Ustawienia widocznoci elementu rodziny usu zaznaczenie opcji Niska i rednia, a nastpnie kliknij przycisk OK. Komponent detalu staje si rzeczywist reprezentacj w rzucie. 22 Kliknij menu Plik Zapisz jako. 23 Zapisz rodzin jako plik Cylinder Mullion.rfa. 24 Kliknij menu Plik Zamknij i powr do pliku projektu. 25 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. 26 Wczytaj rodzin Cylinder Mullion.rfa. Po wczytaniu nowy profil moe zosta dodany jako typ szprosu. 27 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny poudniowy wschd. 28 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels).

29 Obr model, aby zobaczy zakrzywiony system kurtynowy. 30 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Szpros.

550 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

31 Kliknij przycisk

32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Rodzina wybierz opcj Circular Mullion. 33 Kliknij narzdzie Edytuj/Nowy. 34 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 35 W polu Nazwa wprowad nazw Szpros cylindryczny i kliknij przycisk OK. 36 W polu Budowa dla opcji Profil wybierz pozycj Szpros cylindryczny : Szpros cylindryczny. 37 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 38 Na pasku opcji wybierz opcj Wszystkich pustych segmentach. 39 Kliknij jakkolwiek lini podziau we wprowadzonym cylindrze. 40 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Wprowadzono nadmiern liczb szprosw, dlatego zbdne szprosy zostan usunite. 41 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj PARTER. 42 Wyrnij szpros w uku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Wybierz szprosy Szprosy na linii podziau. 43 Nacinij klawisz DELETE.

Dodawanie szprosw do zakrzywionego panelu kurtynowego | 551

44 Zapisz plik. W ten sposb zostao zakoczone wiczenie dodawania szprosw, a zarazem lekcja tworzenia zakrzywionego systemu kurtynowego. W lekcji tej zostao pokazane tworzenie zakrzywionego systemu kurtynowego, tworzenie niestandardowych paneli kurtynowych i szprosw oraz zastosowanie tych niestandardowych elementw w systemie.

Dodatkowe systemy kurtynowe


W tej lekcji zostan utworzone dodatkowe typy systemw kurtynowych: system poaci przeszklonych, system wystawy sklepowej i regularny system kurtynowy.

Poacie przeszklone
Poacie przeszklone przydatne s podczas tworzenia wietlikw dachowych i innych systemw dachw przeszklonych. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzedniej lekcji. 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj GRA DACHU. 2 Powiksz widok do wietlika dachowego w rodku budynku midzy osiami 2 i 3 oraz D i E.

3 Na karcie Modelowanie dostpnej z paska projektu kliknij opcj Dach Dach wg podrysu. 4 Na pasku projektu, kliknij opcj Wska ciany. 5 Na pasku opcji wybierz opcj Definiuje nachylenie. 6 Wybierz wewntrzne powierzchnie cian podstawy.

552 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

PORADA Aby acuchowo wybra wszystkie ciany, umie wskanik na wewntrznej powierzchni jednej ze cian i nacinij klawisz TAB. Wszystkie ciany wewntrzne zostan wyrnione; aby je wybra, kliknij.

7 Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci dachu. 8 W oknie dialogowym Waciwoci elementu:

Dla opcji Rodzina wybierz pozycj Rodzina systemowa: Poacie przeszklone. Dla opcji Wizania Odsunicie podstawy od poziomu wprowad warto 600. Kliknij przycisk OK.

9 Kliknij przycisk Zakocz dach na pasku projektu. 10 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny poudniowy wschd. 11 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 12 Powiksz widok do wietlika dachowego.

13 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Szpros. 14 Na pasku opcji wybierz opcj Caych liniach podziau. 15 Wybierz linie podziau, ktre definiuj krawdzie poszczeglnych paneli w poaci przeszklonej. 16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 17 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Poacie przeszklone | 553

18 Zapisz plik. W ten sposb zostao zakoczone wiczenie tworzenia systemu poaci przeszklonych.

System wystawy sklepowej


W tym wiczeniu zostan osadzone ciany kurtynowe w innych cianach w celu utworzenia systemu wystawy sklepowej. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu. 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj PARTER. 2 Powiksz widok do ciany z prawej strony modelu.

W tej cianie zostanie umieszczony system wystawy sklepowej. cian kurtynow mona umieci bezporednio w tej cianie. 3 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk ciana. 4 Z Listy typw wybierz opcj ciana kurtynowa : Storefront. 5 Na pasku opcji w polu Wysoko wybierz opcj Niezwizana i wprowad warto 2400.

554 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

6 Rozpocznij umieszczanie ciany 1200 mm od jednego koca ciany na linii rodkowej ciany.

7 Naszkicuj cian kurtynow wzdu linii rodkowej ciany o dugoci przyblionej do pokazanej na ilustracji. ciana kurtynowa tworzy wycicie w cianie oryginalnej.

8 Kliknij wymiar tymczasowy, wprowad warto 10200 mm i nacinij klawisz ENTER. Warto ta okrela dokadn dugo ciany. 9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny poudniowy wschd. 11 Powiksz widok do nowej ciany wystawy sklepowej.

System wystawy sklepowej | 555

ciana wystawy sklepowej ju zawiera ukad podziau kurtynowego, ktry jest okrelony w typie. Aby sprawdzi, jak jest zdefiniowany ukad podziau, mona zobaczy waciwoci ciany wystawy sklepowej. 12 Wybierz cian wystawy sklepowej i kliknij przycisk .

13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edytuj/Nowy. Parametry typu pod nagwkami Wzr podziau pionowego i Wzr podziau poziomego tworz predefiniowany ukad. Dla tej ciany parametr Ukad (Wzr podziau pionowego) jest ustawiony na warto Maksymalny odstp, a parametr Odstp (Wzr podziau pionowego) na warto 1524 mm. Takie ustawienie oznacza, e osie kurtyny s umieszczone na dugoci ciany kurtynowej w jednakowych odstpach 1524 mm. Parametr Ukad (Wzr podziau poziomego) jest ustawiony na warto Maksymalny odstp, a parametr Odstp (Wzr podziau poziomego) na warto 2400 mm. Takie ustawienie oznacza, e panele bd miay wysoko 2400 mm, nawet jeli wysoko ciany si zmieni. 14 Po sprawdzeniu parametrw Wzr podziau pionowego i Wzr podziau poziomego kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Waciwoci typu i powrci do okna dialogowego Waciwoci elementu. Lista Parametry elementu zawiera dodatkowe parametry definiujce ukad podziau kurtynowego. Pod nagwkiem Wzr podziau pionowego mona znale takie parametry jak Ilo, Wyrwnanie, Kt i Odsunicie. Pod nagwkiem Wzr podziau poziomego znajduj si takie same parametry. Pod nagwkiem Wzr podziau pionowego parametr Ilo oznacza liczb pionowych osi kurtyny znajdujcych si na wystpieniu elementu kurtyny. Parametr Wyrwnanie okrela odstpy pionowe na pocztku, w rodku lub na kocu. Ustawiajc warto parametru Kt, mona obraca linie podziau pod okrelonym ktem na powierzchni panelu. Parametr Odsunicie okrela odlego od pocztku odstpu do punktu wyrwnania. Odpowiednie parametry dla opcji Wzr podziau poziomego s takie same, lecz ustawione w kierunku prostopadym. Aby uzyska wicej informacji na temat tych parametrw ciany kurtynowej, zapoznaj si z pomoc dla programu Revit Architecture. 15 Aby zobaczy, jak te parametry wpywaj na cian, wprowad dla parametru Wzr podziau pionowego Kt warto 45, a dla parametru Wzr podziau poziomego Kt warto 15. 16 Kliknij przycisk OK.

17 Na karcie Modelowanie na pasku projektu kliknij przycisk Szpros. 18 Na pasku opcji wybierz opcj Wszystkich pustych segmentach. 19 Zaznacz podzia kurtynowy.

556 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

20 Zapisz plik. W ten sposb zostao zakoczone wiczenie tworzenia wystawy sklepowej. W wiczeniu tym pokazano, jak mona osadzi cian kurtynow i ustawi ukad podziau.

System kurtynowy wedug linii


W tym wiczeniu zostanie utworzona ciana kurtynowa w oparciu o dwie linie, ktre zostay naszkicowane na rnych wysokociach modelu. Ten typ systemu kurtynowego jest znany jako regularny system kurtynowy. Plik szkoleniowy

Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu. 1 W Przegldarce projektu w polu Widoki 3D kliknij dwukrotnie opcj Izometryczny poudniowy wschd. 2 Zorientuj widok na cian wystawy sklepowej utworzon w poprzednim wiczeniu.

3 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 4 Na karcie Modelowanie dostpnej z paska projektu kliknij opcj System kurtynowy System kurtynowy wg linii. 5 Upewnij si, e jest wyrniona opcja Linie : Linie modelowe : Linia i umie wskanik na grnej krawdzi stropu PIERWSZEGO PITRA.

System kurtynowy wedug linii | 557

Obserwuj pasek stanu i podpowiedzi, aby si upewni, e linia modelu zostaa wyrniona. Nacinij klawisz TAB, aby wybra lini, jeli nie zostaa od razu wyrniona.

6 Kliknij zaznaczon lini. 7 Umie wskanik na grnej krawdzi poziomu GRA DACHU i wyrnij lini modelu.

8 Wybierz wyrnion lini. Zostanie utworzony panel midzy dwiema wybranymi liniami.

558 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

Dla regularnego systemu kurtynowego nie wszystkie waciwoci ciany kurtynowej s dostpne.

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Wybierz panel i kliknij przycisk .

Mona zauway, e dla regularnego systemu kurtynowego dostpnych jest niewiele waciwoci. 11 Kliknij przycisk OK. Nastpnie regularny system kurtynowy zostanie podzielony przy uyciu osi kurtyny. UWAGA Nastpnych kilka czynnoci zawiera instrukcje dokoczenia systemu, jednak po utworzeniu regularnego systemu kurtynowego uytkownik moe wykona inne czynnoci, aby dokona stylizacji systemu w celu uzyskania zamierzonego efektu. 12 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Podzia kurtyny. 13 Przy uyciu przycigania osi kurtyny do punktu rodkowego umie poziome osie dzielce panel na poowy, wiartki i czci sme. Jest to dziaanie podobne do umieszczania osi w zakrzywionym systemie kurtynowym. 14 Umie osie pionowe, ktre zostan przycignite do punktw rodkowych panelu, i podziel panel na poowy, wiartki i czci sme. Na kocu zastp niektre panele przeszklone przylegajce do sufitw panelami penymi. 15 Wyrnij panel przeszklony dla grnego poziomu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij opcj Wybierz panele Wzdu osi 2. 16 Z Listy typw wybierz pozycj Panel systemowy : Solid. 17 Zmie panele poziomu DRUGIEGO PITRA na pene.

System kurtynowy wedug linii | 559

18 Zapisz plik. W ten sposb zostao ukoczone wiczenie tworzenia regularnego systemu kurtynowego i zarazem lekcja tworzenia dodatkowych systemw kurtynowych. W lekcji tej pokazano tworzenie systemu poaci przeszklonych, osadzenie systemu kurtynowego wewntrz innej ciany oraz zdefiniowanie regularnego systemu kurtynowego.

560 | Rozdzia 14 Systemy kurtynowe

Dachy

15

W tym wiczeniu nauczymy si tworzy rne typy dachw w programie Revit Architecture 2009. Dodatkowo nauczymy si dodawa do utworzonych dachw wiatrownice, rynny i podbicia.

Tworzenie dachw
W ramach tej lekcji utworzone zostan rne typy dachw, w tym dach czterospadowy, szczytowy, jednospadowy, mansardowy i o niewielkim spadku. Zostan one utworzone za pomoc podrysu i poprzez toczenie.

Tworzenie dachu toczonego


To wiczenie ma na celu utworzenie toczonego dachu ponad przejciem midzy domem a garaem.

Zostanie on utworzony poprzez naszkicowanie grnego profilu dachu i wytoczenie go na dugo przejcia. Zanim bdzie mona utworzy szkic profilu dachu, naley wybra paszczyzn robocz, ktra zostanie uyta jako prowadnica szkicowania. Nie jest konieczne tworzenie tej paszczyzny; paszczyzna robocza o nazwie Breezeway zostaa ju utworzona na potrzeby tego wiczenia.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij ikon Training Files i otwrz plik Metric\m_Roofs.rvt.

561

1 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie pozycj Level 1.

2 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Dach wg wytoczenia. 3 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza wybierz opcj Nazwa, a nastpnie wybierz opcj Paszczyzna odniesienia : Breezeway. 4 Kliknij przycisk OK. 5 W oknie dialogowym Przejd do widoku sprawd, czy wybrano opcj Przekrj: Section1, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz widok, aby wybra widok przekroju rwnolegy do paszczyzny roboczej, w ktrej bdzie szkicowany dach. 6 W oknie dialogowym Poziom odniesienia dachu i odsunicie sprawd, czy dla opcji Poziom wybrano opcj Poziom 3 i kliknij przycisk OK. Widok przekroju zostanie automatycznie przycity wok obszaru, gdzie szkicowany bdzie dach.

Zanim bdzie moliwe naszkicowanie profilu dachu, konieczne jest okrelenie czterech paszczyzn odniesienia, aby uatwi okrelenie kluczowych punktw w szkicu profilu. 7 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia. 8 Naszkicuj pierwsz paszczyzn odniesienia 450 mm na lewo od zewntrznej powierzchni lewej ciany przejcia. PORADA Zamiast prbowa od razu umieci paszczyzn odniesienia w dokadnym pooeniu, mona umieci j mniej dokadnie, a nastpnie powikszy widok i uy wymiarw tymczasowych. Dziki temu paszczyzna zostanie na pewno odmierzona od powierzchni ciany, a nie od jej linii rodkowej. Aby zmieni punkt, od ktrego mierzone s wymiary tymczasowe (powierzchnia, linia rodkowa itd.), kliknij niebieski kwadrat na linii pomocniczej.

562 | Rozdzia 15 Dachy

9 Naszkicuj podobn paszczyzn odniesienia 450 mm na prawo od zewntrznej powierzchni prawej ciany przejcia.

10 Naszkicuj pionow paszczyzn odniesienia wyrodkowan pomidzy dwoma cianami pionowymi.

11 Naszkicuj poziom paszczyzn odniesienia 450 mm poniej Poziomu 2.

Tworzenie dachu toczonego | 563

Nastpnie naszkicuj profil dachu. 12 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Linie. 13 Zaznacz pole wyboru acuch na pasku opcji. 14 Naszkicuj dwie nachylone linie, aby utworzy profil dachu. Rozpocznij szkicowanie w punkcie przecicia lewej pionowej paszczyzny odniesienia i paszczyzny poziomej. Uyj automatycznego przycigania, aby przyczy acuch do punktw przecicia paszczyzn odniesienia.

15 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zakocz szkic, aby ukoczy dach. Dach zostanie automatycznie wytoczony od paszczyzny odniesienia Breezeway w jednym kierunku.

16 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D), aby wywietli model.

564 | Rozdzia 15 Dachy

Zauwa, e dach nad przejciem przenika ciany domu w niewaciwy sposb.

Uyj polecenia Pocz dach, aby dostosowa dugo dachu i przyczy krawdzie dachu do cian zewntrznych. 17 Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Pocz/rozcz dach).

18 Zaznacz krawd dachu, a nastpnie zaznacz zewntrzn powierzchni ciany garau, aby poczy dach ze cian garau.

Ponownie uyj polecenia Pocz dach, aby poczy przeciwlege koce dachu przejcia ze cian zewntrzn domu, ktra czy si z przejciem. 19 Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Pocz/rozcz dach).

20 Zaznacz krawd dachu przejcia, nacinij klawisz TAB i zaznacz zewntrzn powierzchni ciany.

Dach powinien wyglda tak, jak pokazano na rysunku.

ciany przejcia w dalszym cigu przechodz przez dach, dlatego teraz zostan doczone do dachu przejcia. 21 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Przekroje (Type 1) i kliknij dwukrotnie pozycj Section 1. 22 Na karcie Modelowanie paska projektu kliknij przycisk Zmie. 23 Zaznacz jedn ze cian przejcia, wcinij klawisz CTRL i zaznacz drug cian.

Tworzenie dachu toczonego | 565

24 Na pasku opcji wybierz opcj Docz w polu Gra/podstawa, a nastpnie sprawd, czy wybrana jest opcja Docz cian: Gra. 25 Zaznacz dach, aby poczy gr cian z dachem.

26 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk w modelu.

(Domylny widok 3D), aby wywietli ukoczony dach przejcia

27 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie dachu szczytowego z podrysu na stronie 566.

Tworzenie dachu szczytowego z podrysu


To wiczenie polega na tworzeniu dachu szczytowego nad garaem z podrysu.

566 | Rozdzia 15 Dachy

Najpierw naszkicowany zostanie obwd dachu w rzucie w celu utworzenia podrysu dachu. Nastpnie koce szczytu dachu zostan zdefiniowane za pomoc nachylonych linii dachu.

W celu ukoczenia dachu szczytowego o waciwym nachyleniu nachylenie to zostanie ustawione jako waciwo pochyych linii podrysu. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Roofs.rvt. 1 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Dach wg podrysu. 2 Wybierz Dach garau, aby przesun dach na odpowiedni poziom, i kliknij przycisk Tak. 3 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty kondygnacji i kliknij dwukrotnie pozycj Dach garau.

Nastpnie naszkicuj podrys dachu. 4 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Wska ciany. 5 Na pasku opcji sprawd, czy wybrano opcj Definiuje nachylenie i wprowad warto 600 dla opcji Okap. 6 Zaznacz lew pionow cian garau, aby okreli pierwsz pochy lini dachu. Podczas zaznaczania ciany po lewej stronie ciany od krawdzi dachu powinna by widoczna niebieska przerywana linia.

Tworzenie dachu szczytowego z podrysu | 567

7 Zaznacz rwnoleg cian po prawej, aby okreli drug pochy lini dachu. Podczas zaznaczania ciany po prawej stronie ciany od krawdzi dachu powinna by widoczna niebieska przerywana linia.

8 Na pasku opcji wyczy pole Definiuje nachylenie. 9 Zaznacz dwie poziome ciany, aby utworzy zamknit ptl i zakocz podrys dachu.

Nastpnie zmodydikuj waciwoci dwch pionowych linii definiujcych nachylenie, aby zmieni nachylenie dachu. 10 Na karcie Szkic na pasku projektu kliknij przycisk Zmie. 11 Nacinij klawisz CTRL, zaznacz obie linie definiujce nachylenia i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci). Zostanie wywietlone okno dialogowe Waciwoci elementu. Domylne nachylenie dachu to 750 mm przyrostu na 1000 mm biegu. 12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wymiary wprowad warto 500 mm dla opcji Wysoko/1000, aby zmieni nachylenie dachu, i kliknij przycisk OK. 13 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz dach. 14 Kiedy zostanie wywietlone informacyjne okno dialogowe, kliknij przycisk Tak, aby doczy podwietlone zewntrzne ciany garau do dachu. 15 Na pasku narzdzi Widok kliknij w modelu. (Domylny widok 3D), aby wywietli dach szczytowy i doczone ciany

16 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie dachu z penetracj pionow z podrysu na stronie 569.

568 | Rozdzia 15 Dachy

Tworzenie dachu z penetracj pionow z podrysu


To wiczenie polega na dodaniu gwnego dachu szczytowego do domu za pomoc podrysu. W dachu zostanie wykonany otwr mieszczcy komin.

Najpierw naszkicowany zostanie obwd dachu w rzucie w celu utworzenia podrysu dachu. Po okreleniu nachylonych linii dachu i ukoczeniu podrysu naszkicowany zostanie zamknity prostoktny otwr wok komina. Po ukoczeniu dachu naszkicowany otwr bdzie widoczny jako wycicie w dachu.

Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Roofs.rvt. 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty kondygnacji i kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 3. 2 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Dach wg podrysu. 3 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Definiuje nachylenie i wprowad warto 600 dla opcji Okap. UWAGA Linie definiujce nachylenie zostan dodane pniej. 4 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Wska ciany.

Tworzenie dachu z penetracj pionow z podrysu | 569

5 Umie kursor nad jedn ze cian zewntrznych, nacinij klawisz TAB, a nastpnie upewnij si, czy niebieska przerywana linia jest wywietlana po zewntrznej stronie cian.

6 Kliknij, aby zaznaczy wszystkie ciany. Nastpnie naszkicuj otwr komina. 7 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Linie. 8 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

9 Przy uyciu automatycznego przycigania naszkicuj prostokt od lewego grnego rogu zewntrznej powierzchni komina do jej prawego dolnego rogu.

10 Z menu Widok wybierz opcj Powiksz Dopasuj, aby wywietli cay rzut. Dodaj nowe linie pochye do dachu. 11 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zmie. 12 Zaznacz najwyej pooon lini poziom. 13 Na pasku opcji zaznacz pole Definiuje nachylenie. 14 Zaznacz jeden z krtszych segmentw linii widoczny na poniszym rysunku.

570 | Rozdzia 15 Dachy

15 Na pasku opcji zaznacz pole Definiuje nachylenie. 16 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zakocz dach. 17 W wywietlonym informacyjnym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby doczy ciany do dachu. 18 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D), aby wywietli nowy dach w modelu.

19 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie dachu czterospadowego z obrysu na stronie 571.

Tworzenie dachu czterospadowego z obrysu


To wiczenie polega na utworzeniu dachu czterospadowego nad tyln czci domu z obrysu.

Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Roofs.rvt.

Tworzenie dachu czterospadowego z obrysu | 571

1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty kondygnacji i kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 2.

2 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Dach wg podrysu. 3 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Definiuje nachylenie i wprowad warto 600 dla opcji Okap. 4 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Wska ciany. 5 Zaznacz zewntrzne krawdzie trzech cian, ktre tworz tyln przybudwk domu. Podczas zaznaczania cian po zewntrznej stronie ciany od krawdzi dachu powinna by widoczna niebieska przerywana linia.

Zamknij szkic dachu. Szkice dachu musz tworzy zamknit ptl, aby moliwe byo utworzenie dachu. Szkicowane linie nie mog si wzajemnie przecina ani pokrywa. 6 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Linie. 7 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Definiuje nachylenie i kliknij przycisk (Wska linie).

8 Zaznacz zewntrzn krawd najwyej pooonej ciany poziomej gwnego budynku, wzorujc si na poniszym rysunku.

Nastpnie przytnij dodatkowe segmenty linii powstae w wyniku przecicia si linii szkicu. Przycicie ich jest konieczne do utworzenia prawidowego szkicu. 9 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Przytnij/Wydu).

10 Sprawd, czy na pasku opcji zaznaczone jest pole wyboru Przytnij/Wydu naronik.

572 | Rozdzia 15 Dachy

11 Aby przyci pierwszy segment linii, zaznacz lew pionow lini definiujc nachylenie, a nastpnie okrel punkt w pobliu punktu rodkowego linii narysowanej wzdu ciany gwnego budynku. Upewnij si, e zaznaczony zosta segment po stronie, ktra ma pozosta.

12 Powtrz procedur przycicia na przylegajcym naroniku, aby utworzy zamknit ptl bez przeci.

Nastpnie podnie dach o 600 mm ponad biecy poziom. 13 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Waciwoci dachu. Zostanie wywietlone okno dialogowe Waciwoci elementu. 14 W polu Wizania wprowad warto 600 dla opcji Odsunicie podstawy od poziomu i kliknij przycisk OK. 15 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zakocz dach. 16 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D), aby wywietli model.

17 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels) i wywietl ty budynku za pomoc opcji Orbita. (Nacinij klawisz ESC, aby zamkn narzdzie SteeringWheels). Zauwa, e ciany nie cz si z dachem. Uyj polecenia Docz gr/podstaw, aby doczy ciany do dachu.

18 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie. 19 Zaznacz jedn ze cian pod dachem czterospadowym, kliknij przycisk Docz gr/podstaw na pasku opcji, a nastpnie sprawd, czy wybrana jest opcja Docz cian: Gra.

Tworzenie dachu czterospadowego z obrysu | 573

20 Zaznacz dach, aby doczy gr ciany do dachu.

21 Kliknij przycisk (SteeringWheels), aby uy narzdzia Orbita w celu wywietlenia pozostaych cian, na ktrych opiera si dach czterospadowy.

22 W ten sam sposb, co w przypadku pierwszej ciany, docz pozostae dwie ciany do dachu. Wcinij i przytrzymaj klawisz CTRL, aby zaznaczy i doczy pozostae dwie ciany jednoczenie. Zwr uwag, e utworzony dach brogowy nie jest poprawnie doczony do tylnej czci budynku. Uyj polecenia Pocz dach, aby poprawi dach.

23 Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk

(Pocz/rozcz dach).

24 Zaznacz krawd dachu czterospadowego, a nastpnie zaznacz krawd gwnego dachu, aby poczy dachy.

574 | Rozdzia 15 Dachy

Poprawnie poczone dachy powinny wyglda tak, jak pokazano na rysunku.

25 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie dachu jednospadowego z podrysu na stronie 575.

Tworzenie dachu jednospadowego z podrysu


To wiczenie polega na utworzeniu dachu jednospadowego nad wejciem do domu za pomoc podrysu. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Roofs.rvt. 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty kondygnacji i kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 2.

2 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Dach wg podrysu. 3 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Wska ciany. 4 Na pasku opcji wyczy pole Definiuje nachylenie i wprowad warto 300 w polu Okap. 5 Umie kursor nad jedn ze cian zewntrznych otaczajcych wejcie, wcinij klawisz TAB, a nastpnie kliknij, aby zaznaczy wszystkie trzy ciany. Przed klikniciem w celu zaznaczenia cian powinna by wok nich widoczna niebieska przerywana linia.

6 Na pasku opcji wprowad warto 0 dla opcji Okap.

Tworzenie dachu jednospadowego z podrysu | 575

7 Zaznacz zewntrzn powierzchni gwnej ciany, aby zamkn szkic.

Nastpnie przytnij dodatkowe segmenty linii powstae w wyniku przecicia si linii szkicu. Przycicie ich jest konieczne do utworzenia prawidowego szkicu. 8 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Przytnij/Wydu).

9 Sprawd, czy na pasku opcji zaznaczone jest pole wyboru Przytnij/Wydu naronik. 10 Aby przyci pierwszy segment linii, zaznacz lew pionow lini dachu, a nastpnie zaznacz punkt w pobliu punktu rodkowego grnej poziomej linii naszkicowanej wczeniej. Upewnij si, e zaznaczony zosta segment po stronie, ktra ma pozosta. 11 Powtrz procedur przycicia na przylegajcym naroniku, aby utworzy zamknit ptl bez przeci.

Dodaj lini definiujc nachylenie. 12 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zmie i zaznacz doln poziom lini z przodu dachu. 13 Na pasku opcji zaznacz pole Definiuje nachylenie. Zauwa, e warto przyrostu jest wywietlana obok znacznika nachylenia.

14 Wprowad warto 500 mm dla przyrostu, aby zmieni nachylenie dachu i nacinij klawisz ENTER.

15 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Waciwoci dachu. 16 W polu Wizania podaj warto -600 dla opcji Odsunicie podstawy od poziomu i kliknij przycisk OK. 17 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zakocz dach, aby ukoczy dach. 18 Kliknij przycisk Tak, aby doczy ciany do dachu. 19 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D), aby wywietli model.

576 | Rozdzia 15 Dachy

20 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(SteeringWheels) i obr model za pomoc opcji Orbita.

21 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie strzaek nachylenia do dachu jednospadowego na stronie 577.

Dodawanie strzaek nachylenia do dachu jednospadowego


To wiczenie polega na dodaniu strzaek nachylenia do dachu jednospadowego. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Roofs.rvt. 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Widoki 3D i kliknij dwukrotnie pozycj 3D. 2 Zaznacz dach jednospadowy nad wejciem do domu. 3 Na pasku opcji kliknij przycisk Edycja, aby uaktywni szkic podrysu dachu. 4 W przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Poziom 2. 5 Z menu Widok wybierz opcj Powiksz Powiksz region i powiksz obszar wok podrysu dachu jednospadowego. Zanim bdzie moliwe dodanie strzaek nachylenia, naley podzieli lini definiujc nachylenie na trzy segmenty. Pozycj kadego podziau atwiej bdzie okreli po dodaniu dwch paszczyzn odniesienia. 6 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia. 7 Na pasku opcji kliknij przycisk 600. (Wska linie), a nastpnie w parametrze Odsunicie wprowad warto

8 Zaznacz dwie pionowe linie szkicu. Upewnij si, e paszczyzny odniesienia s umieszczone wewntrz szkicu dachu jednospadowego.

9 Z menu Narzdzia wybierz opcj Podziel ciany i linie.

Dodawanie strzaek nachylenia do dachu jednospadowego | 577

10 Podziel lini definiujc nachylenie w miejscach gdzie paszczyzny odniesienia si przecinaj, zaznaczonych na poniszym rysunku.

Zmodyfikuj najduszy segment nachylonej linii (rodkowy segment), tak aby nie definiowa on nachylenia. 11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu i zaznacz rodkowy segment linii definiujcej nachylenie. 12 Na pasku opcji wyczy pole Definiuje nachylenie. Dodaj dwie nowe strzaki nachylenia. 13 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Strzaka nachylenia. 14 Sprawd, czy na pasku opcji zaznaczone jest pole wyboru

(Rysuj).

15 Naszkicuj strzak nachylenia od paszczyzny odniesienia do punktu rodkowego dolnej poziomej linii dachu: Zaznacz punkt przecicia lewej pionowej paszczyzny odniesienia i linii dachu, aby okreli pooenie pocztku strzaki nachylenia. Przesu wskanik myszy wzdu linii dachu, a zostanie wywietlony punkt rodkowy, a nastpnie kliknij ten punkt, aby okreli pooenie grotu strzaki nachylenia.

16 Powtrz czynnoci z punktw 13-15, aby doda drug strzak nachylenia. Umie pocztek strzaki na prawej paszczynie odniesienia i przesu wskanik myszy, aby umieci strzak. Grot powinien zosta przycignity do punktu rodkowego linii, tak jak poprzednio.

17 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zmie. 18 Nacinij klawisz CTRL, zaznacz obie strzaki nachylenia i kliknij przycisk 19 W polu Wizania wybierz opcj Nachylenie w polu Okrel. 20 W polu Wymiary wprowad warto 500 dla opcji Wysoko/1000, a nastpnie kliknij przycisk OK. 21 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zakocz dach, aby ukoczy dach. (Waciwoci).

578 | Rozdzia 15 Dachy

22 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D), aby wywietli model.

UWAGA Jeli przednia ciana jest oddzielona od dachu, uyj polecenia Docz gr/podstaw, aby doczy cian do dachu. 23 Przejd do nastpnego wiczenia, Wyrwnywanie okapw dachu na stronie 579.

Wyrwnywanie okapw dachu


To wiczenie polega na przeksztaceniu dachu szczytowego nad garaem w dach czterospadowy i wykorzystaniu narzdzia Wyrwnaj okapy do zmiany wysokoci okapw. Podczas szkicowania dachu czterospadowego przylege wysokoci okapw musz by wyrwnane. Jeli wysokoci okapw rni si, narzdzie Wyrwnaj okapy umoliwia ich wyrwnanie. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Roofs.rvt. 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie pozycj Dach garau. 2 Zaznacz dach szczytowy nad garaem. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku opcji. 4 Zaznacz dwie kocowe linie szczytu (linie, ktre nie definiuj nachylenia). 5 Na pasku opcji zaznacz pole Definiuje nachylenie. 6 Po zaznaczeniu dwch kocowych linii szczytu kliknij na pasku opcji przycisk (Waciwoci).

7 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wymiary wprowad warto 800 mm dla opcji Wysoko/1000 i kliknij przycisk OK. 8 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Wyrwnaj okapy. Linie okapw zostan wywietlone z wymiarem. Wymiar ten to wysoko okapu mierzona od paszczyzny szkicu. 9 Zaznacz lewy pionowy okap w celu wyrwnania okapw. Podczas wyrwnywania okapw naley wybra jeden okap, ktry zostanie uyty do wyrwnania obu okapw. Wybierz sposb wyrwnania okapw. 10 Na pasku opcji wybierz opcj Dopasuj okap, aby wyrwna okapy poprzez dopasowanie okapu, tak aby odpowiada wysokoci pierwszego okapu. 11 Zaznacz obie poziome linie okapw.

Wyrwnywanie okapw dachu | 579

Zauwa, w jaki sposb okap jest dopasowywany, aby odpowiada wysokoci pierwszego okapu.

12 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz dach. 13 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D), aby wywietli model.

14 Jeli chcesz zapisa zmiany, z menu Plik wybierz opcj Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikaln nazw. 15 Zamknij plik wiczenia bez zapisywania zmian. 16 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie dachu mansardowego na stronie 580.

Tworzenie dachu mansardowego


To wiczenie polega na utworzeniu dachu mansardowego poprzez odcicie dachu czterospadowego na okrelonym poziomie i dodanie innego dachu na jego szczycie.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Mansard_Roof.rvt.

580 | Rozdzia 15 Dachy

1 W przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Elewacje i kliknij dwukrotnie opcj Pnocna. Zwr uwag, e model ma cztery zdefiniowane poziomy:

Kolejne czynnoci bd zwizane z ograniczeniem istniejcego dachu, tak aby nie wychodzi on ponad Poziom 3. 2 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Zmie. 3 Zaznacz dach i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).

4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wizania wybierz opcj Poziom 3 dla opcji Poziom odcicia. 5 Kliknij przycisk OK, aby odci wierzch dachu na poziomie 3.

6 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D), aby wywietli model.

Utwrz nowy dach zaczynajcy si na poziomie 3 i uzupeniajcy dach mansardowy.

Tworzenie dachu mansardowego | 581

7 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie pozycj Level 3.

8 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Dach wg podrysu. 9 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Linie. 10 Na pasku opcji kliknij (Wska linie), a nastpnie zaznacz pole Definiuje nachylenie.

11 Zaznacz cztery krawdzie odcicia dachu.

12 Na karcie Szkic na pasku projektu kliknij przycisk Zmie. 13 Zaznacz jedn z linii odcicia dachu, wcinij klawisz TAB i zaznacz pozostae trzy linie. 14 Na pasku opcji kliknij przycisk .

15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Wymiary wprowad warto 750 mm dla opcji Wysoko/1000 i kliknij przycisk OK. 16 Na karcie Szkic paska projektu kliknij przycisk Zakocz dach. 17 Kliknij przycisk (Domylny widok 3D) na pasku narzdzi Widok, aby wywietli model z ukoczonym dachem mansardowym.

18 Jeli chcesz zapisa zmiany, z menu Plik wybierz opcj Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikaln nazw. 19 Zamknij plik wiczenia bez zapisywania zmian. 20 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie dachu o maym nachyleniu na stronie 583.

582 | Rozdzia 15 Dachy

Tworzenie dachu o maym nachyleniu


To wiczenie polega na dodaniu dachu do zewntrznej czci domu za pomoc podrysu. Po dodaniu dachu naley zmodyfikowa strop, aby przedstawi dreny dachu o niskim nachyleniu. Naley take zmodyfikowa konstrukcj dachu, aby dokadniej odzwierciedli zwajc si izolacj suc do utworzenia systemu drenaowego.

Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewym okienku okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Low_Slope_Roof.rvt.

UWAGA W tym wiczeniu wykorzystano wsplny plik szkoleniowy i brytyjskie jednostki miary. Utwrz plaski dach wg podrysu 1 W Przegldarce projektu w opcji Rzuty kondygnacji kliknij dwukrotnie pozycj Dach.

2 Na karcie Modelowanie dostpnej z paska projektu kliknij opcj Dach Dach wg podrysu. 3 Na pasku projektu, kliknij opcj Wska ciany.

Tworzenie dachu o maym nachyleniu | 583

4 Na pasku opcji sprawd, czy opcja Definiuje nachylenie nie jest wybrana, i wprowad warto 0' 0'' dla opcji Okap. 5 W obszarze rysunku wybierz wewntrzn powierzchni zakrzywionej ciany z prawej strony.

6 Wybierz wewntrzn powierzchni segmentu ciany z kadej strony budynku oraz 1 z kadej strony ciany ukowej przy wejciu. Poniewa ciany nie s cige, nie mona uy klawisza TAB w celu wybrania acucha cian. Zamiast tego naley wybra ciany z kadej strony budynku i uy narzdzia Przytnij w celu utworzenia szkicu zamknitej ptli.

7 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Przytnij/Wydu).

584 | Rozdzia 15 Dachy

8 Wybierz ciany, aby utworzy zamknit ptl w sposb pokazany na rysunku:

9 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci dachu. 10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w opcji Typ wybierz ustawienie Wizar stalowy - izolacja na pomocie metalowym - EPDM i kliknij przycisk OK. 11 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz dach. Otwarcie widoku przekroju 12 W obszarze rysunku dwukrotnie kliknij nagwek przekroju, aby otworzy widok przekroju.

13 Powiksz lewy grny obszar dachu.

Tworzenie dachu o maym nachyleniu | 585

Dach zosta utworzony, ale jest on paskim obiektem bez nachylenia ani wskazania na drena. W nastpnych krokach strop zostanie zmieniony tak, aby przedstawia ukad drenau dachu.

Dodaj nowe linie podziau do segmentu dachu 14 W Przegldarce projektu w opcji Rzuty kondygnacji kliknij dwukrotnie pozycj Dach. 15 Za pomoc klawisza TAB podwietl dach i kliknij, aby go wybra. 16 Na pasku opcji kliknij przycisk (Rysuj linie podziau).

Narzdzie to suy do podziau stropu na 6 regionw, aby mona byo je modyfikowa niezalenie. 17 Wybierz punkt rodkowy grnej poziomej linii dachu.

18 Przesu wskanik w d i wybierz punkt rodkowy dolnej poziomej linii dachu.

586 | Rozdzia 15 Dachy

Utwrz pionow lini podziau skierowan w d ku rodkowi.

19 Wybierz dolny punkt kocowy linii ukowej, przesu wskanik poziomo w lewo i wybierz punkt na przeciwlegej linii dachu. 20 W ten sam sposb dodaj drug poziom lini podziau zaczynajc si w grnym punkcie kocowym uku. Dach zosta podzielony na 6 czci. Nastpnie naley uksztatowa strop, dodajc punkty do drenw dachu oraz modyfikujc rzdne punktw i krawdzi.

Dodawanie punktw rzdnych

21 Przy zaznaczonym dachu na pasku opcji kliknij przycisk 22 Kliknij, aby doda punkt w pobliu rodka kadej czci.

(Dodaj punkty).

Tworzenie dachu o maym nachyleniu | 587

W tym wiczeniu dokadne umiejscowienie punktw nie jest istotne. Narzdzi ukadu w programie Revit Architecture, takich jak paszczyzny odniesienia i wymiary, mona uy w celu dokadniejszego umieszczenia punktw edycji na stropie.

23 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Modyfikuj elementy podrzdne).

Punkty modyfikuje si oddzielnie. Mona take wybra wiele punktw i zmieni je jednoczenie z paska opcji. 24 Wybierz punkt w lewym grnym obszarze dachu, jako wymiar wpisz -2'' i nacinij klawisz ENTER. Warto wymiaru podana jest wzgldem paszczyzny dachu.

25 W ten sam sposb podaj wymiar -2'' dla pozostaych 5 punktw.

588 | Rozdzia 15 Dachy

Linie na dachu reprezentuj teraz kalenice zdeformowanego ksztatu stropu.

Edycja krawdzi dachu

26 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Modyfikuj elementy podrzdne).

27 Nacinij i przytrzymaj klawisz CTRL, a nastpnie wybierz wszystkie krawdzie dachu wcznie z wewntrznymi krawdziami regionw dachu, jak pokazano na rysunku:

28 Na pasku opcji dla opcji Rzdna wprowad warto 4'' i nacinij klawisz ENTER. 29 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

Tworzenie dachu o maym nachyleniu | 589

Kliknicie przycisku Modyfikuj lub nacinicie klawisza ESC powoduje wyjcie z trybu edycji i zastosowanie edycji ksztatw do stropu.

Modyfikowanie konstrukcji typu stropu 30 W obszarze rysunku dwukrotnie kliknij nagwek przekroju, aby wywietli dodatkowe elementy edycji ksztatu. 31 Zaznacz strop i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci).

Strop nie zareagowa dokadnie tak, jak zamierzano. Cay strop jest nachylony. W niektrych przypadkach taki rodzaj nachylenia jest waciwy, jednak tutaj nachylenie ma tworzy izolacja warstwy. Aby uzyska wymagany rezultat, naley zmodyfikowa konstrukcj typu stropu.

32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy. 33 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Budowa dla opcji Konstrukcja kliknij przycisk Edycja. 34 W oknie dialogowym Edytuj zesp w parametrze Warstwa termiczna/powietrzna wybierz opcj Zmienna. Uczynienie warstwy izolacji zmienn sprawia, e nachylenie jest w niej zawarte, pozostawiajc pozostae warstwy, tak aby byy zgodne z pierwotn paszczyzn dachu. 35 Kliknij trzy razy przycisk OK. 36 Wywietl wyniki w widoku przekroju.

590 | Rozdzia 15 Dachy

Izolacja zwa si teraz od krawdzi do drenu w rodku.

37 Jeli chcesz zapisa zmiany, z menu Plik wybierz opcj Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikaln nazw. 38 Zamknij plik wiczenia bez zapisywania zmian. 39 Przejd do nastpnej lekcji, Tworzenie wiatrownicy, rynien i podbi na stronie 591.

Tworzenie wiatrownicy, rynien i podbi


W tej lekcji nauczymy si tworzy wiatrownic, rynny i podbicia w programie Revit Architecture. Po utworzeniu dachu mona w atwy sposb utworzy wiatrownic, rynny i podbicia.

Tworzenie wiatrownicy
To wiczenie polega na wykorzystaniu polecenia Przecignicia profili w celu utworzenia wiatrownicy na dachu bloku mieszkalnego.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Condominium.rvt. 1 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. 2 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij ikon Pliki szkoleniowe i otwrz plik Metric\Families\Profiles\Roofs. 3 Wcinij klawisz CTRL, zaznacz pliki M_Fascia-Built-Up.rfa i M_Gutter-Cove.rfa i kliknij przycisk Otwrz. 4 Na karcie Modelowanie paska projektu kliknij opcj Przecignicia profili Wiatrownica. 5 Na pasku opcji kliknij (Waciwoci).

6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk Edycja/Nowy, aby uzyska dostp do waciwoci typu wiatrownicy.

Tworzenie wiatrownicy, rynien i podbi | 591

7 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 8 W oknie dialogowym Nazwa wprowad nazw Zabudowana wiatrownica i kliknij przycisk OK. 9 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w pole Budowa wybierz opcj M_Fascia-Built-Up: 38 x 184mm x 38 x 286 dla opcji Profil i kliknij dwa kolejne przyciski OK. 10 Przesu wskanik myszy do grnej krawdzi dachu.

11 Zaznacz grn krawd dachu, aby umieci wiatrownic.

12 Zaznacz wszystkie grne krawdzie dachu, aby umieci wiatrownic dookoa budynku.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu, aby zakoczy polecenie Wiatrownica. 14 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie rynien na stronie 593.

592 | Rozdzia 15 Dachy

Tworzenie rynien
To wiczenie polega na zastosowaniu polecenia Przecignicia profili w celu umieszczenia rynny na dolnej krawdzi dachu modelu bloku mieszkalnego.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu: c_Condominium.rvt. 1 Na karcie Modelowanie paska projektu kliknij przycisk Przecignicia profili Rynna. 2 Na pasku opcji kliknij (Waciwoci).

3 W oknie dialogowym Waciwoci kliknij przycisk Edycja/Nowy. 4 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij przycisk Powiel. 5 W polu Nazwa wprowad nazw Rynna w ksztacie zatoczki i kliknij przycisk OK. 6 W oknie dialogowym Waciwoci typu, w polu Budowa wybierz opcj M_Gutter-Cove: 125 x 125mm dla opcji Profil. 7 W ramce Materiay i wykoczenia kliknij w polu Warto dla opcji Materia, a nastpnie kliknij 9 Przesu kursor do dolnej krawdzi dachu. .

8 W oknie dialogowym Materiay wybierz opcj Metal-Aluminium w polu Nazwa i kliknij przycisk OK trzykrotnie.

Tworzenie rynien | 593

10 Kliknij, aby umieci rynn.

11 Dodaj kolejne rynny do pozostaych krawdzi dachu modelu budynku. 12 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie podbi na stronie 594.

Tworzenie podbi
W tym wiczeniu nauczymy si umieszcza podbicia dachu. Pod dachem modelu budynku mieszkalnego z poprzedniego wiczenia zostanie dodane podbicie.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu: c_Condominium.rvt.

594 | Rozdzia 15 Dachy

1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie pozycj Dach.

2 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Dach Podbicie dachu. 3 Na pasku projektu kliknij przycisk Wska dachy. 4 Zaznacz dach.

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic. 6 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Widoki 3D i kliknij dwukrotnie pozycj 3D.

Tworzenie podbi | 595

Zwr uwag, e geometria dachu i podbicie nakadaj si.

7 Z menu Narzdzia wybierz opcj Pocz geometri. 8 Zaznacz dach, a nastpnie zaznacz podbicie, aby je poczy.

9 Jeli chcesz zapisa zmiany, z menu Plik wybierz opcj Zapisz jako i zapisz plik wiczenia pod unikaln nazw. 10 Zamknij plik wiczenia bez zapisywania zmian.

596 | Rozdzia 15 Dachy

Analiza powierzchni

16

W tych wiczeniach uytkownik pozna obsug narzdzi do analizowania powierzchni oraz definiowania i opisywania zalenoci przestrzennych. Analizowanie powierzchni naley rozpocz od zdefiniowania projektw powierzchni. Domylnie dostpne s dwa projekty: Cakowita powierzchnia budynku i Do wynajcia. Projekt do wynajcia mona edytowa; mona te tworzy dodatkowe projekty. Dla kadego projektu mona utworzy rzuty powierzchni. Kady projekt powierzchni moe zawiera wiele rzutw powierzchni. Na koniec w oparciu o projekty powierzchni i rzuty naley utworzy zestawienia powierzchni i rzut wypenienia kolorem.

Uycie narzdzi do analizy powierzchni


W tym wiczeniu zostan uyte dwa predefiniowane projekty powierzchni, ktre posu do utworzenia kolejnych rzutw powierzchni umoliwiajcych zdefiniowanie cakowitej powierzchni budynku i powierzchni do wynajcia. Zmodyfikowane zostan obwiednie powierzchni oraz dodane inne powierzchnie. W ostatnim wiczeniu na podstawie projektw powierzchni i rzutw utworzony zostanie rzut wypenienia kolorem oraz zestawienie powierzchni.

Tworzenie projektw powierzchni i rzutw


W tym wiczeniu zostan uyte dwa predefiniowane projekty powierzchni, ktre posu do utworzenia kolejnych rzutw powierzchni umoliwiajcych zdefiniowanie cakowitej powierzchni budynku i powierzchni do wynajcia. Zmodyfikowane zostan obwiednie powierzchni oraz dodane inne powierzchnie. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Area.rvt. UWAGA Na obrazach ilustrujcych to wiczenie wartoci przedstawione s w jednostkach brytyjskich. Jeli uytkownik korzysta z jednostek metrycznych, to wartoci bd inne.

Wybieranie jednostek metrycznych 1 Z menu Ustawienia wybierz opcj Jednostki projektu. 2 W oknie dialogowym Jednostki projektu w polu Dugo kliknij opcj Format i okrel nastpujce ustawienia:

Dla opcji Jednostki wybierz ustawienie Milimetry. Dla opcji Przyrostek jednostki wybierz ustawienie mm. Kliknij przycisk OK.

597

3 W polu Powierzchnia kliknij opcj Format i okrel nastpujce ustawienia:


Dla opcji Jednostki wybierz ustawienie Metry kwadratowe. Dla opcji Zaokrglenie wybierz ustawienie 2 miejsca po przecinku. Dla opcji Przyrostek jednostki wybierz ustawienie m2. Kliknij przycisk OK.

4 W oknie dialogowym Jednostki projektu kliknij przycisk OK. Wywietlanie predefiniowanych projektw powierzchni 5 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), a nastpnie Rzuty i sprawd, czy aktywnym widokiem jest Level 1. 6 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia na pasku projektu kliknij opcj Ustawienia. PORADA Jeli karta Pomieszczenie i powierzchnia nie jest wywietlana, prawym przyciskiem myszy kliknij pasek projektu i wybierz opcj Pomieszczenie i powierzchnia. 7 W oknie dialogowym Ustawienia pomieszczenia i powierzchni kliknij kart Projekty powierzchni. Zdefiniowane s dwa projekty: Gross Building (Cakowita powierzchnia budynku) i Rentable (Do wynajcia). Te projekty definiuj zalenoci przestrzenne.

Cakowita powierzchnia budynku: cakowita zabudowana powierzchnia budynku. Do wynajcia: powierzchnia mierzona wedug standardowej metody pomiaru powierzchni w budynkach biurowych.

Na podstawie projektu Do wynajcia mona tworzy nowe projekty, nie jest to jednak potrzebne w tym wiczeniu.

8 W oknie dialogowym Ustawienia powierzchni kliknij kart Obliczanie pomieszcze. Na tej karcie mona okreli wysoko, na ktrej obliczona zostanie powierzchnia pomieszczenia.

W wysokoci systemowej: domylne ustawienie to lub 1000 mm ponad poziomem. UWAGA Jeli powierzchnia pomieszczenia zawiera lini separacji pomieszcze, systemowa wysoko obliczania ustawiana jest domylnie na 0 lub na warto danego poziomu.

Na okrelonej wysokoci: uytkownik okrela wysoko nad poziomem, na jakiej obliczana jest powierzchnia.

598 | Rozdzia 16 Analiza powierzchni

Istnieje moliwo okrelenia pooenia obwiedni, ktra bdzie uyta do oblicze powierzchni pomieszczenia. Mona take wybra automatyczne obliczanie kubatury pomieszcze. 9 Kliknij przycisk Anuluj. Tworzenie rzutu cakowitej powierzchni budynku 10 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia na pasku projektu kliknij opcj Rzut powierzchni. 11 W oknie dialogowym Nowy rzut powierzchni wykonaj nastpujce czynnoci:

Dla opcji Typ wybierz ustawienie Gross Building. Dla opcji Rzut obszaru wybierz ustawienie Level 1. Upewnij si, e zaznaczone jest pole Nie powielaj istniejcych widokw. UWAGA Jeli pole Nie powielaj istniejcych widokw zostanie odznaczone, to mona utworzy kopi rzutu powierzchni wraz z wprowadzonymi zmianami oryginalnego rzutu powierzchni powielonymi w skopiowanym rzucie.

Upewnij si, e skala wynosi 1/8'' = 1'-0''. Kliknij przycisk OK.

12 Po wywietleniu okna dialogowego z informacjami kliknij przycisk Tak, aby automatycznie utworzy linie obwiedni. Jeli w tym oknie dialogowym wybrany bdzie przycisk Tak, to linie obwiedni zostan automatycznie wstawione na zewntrznych cianach modelu budynku, tworzc zamknit ptl. Jeli wybrany bdzie przycisk Nie, to linie obwiedni naley doda rcznie. 13 W Przegldarce projektu po rozwiniciu opcji Widoki (wszystkie) zostanie wywietlony nowy typ widoku zwany Rzuty powierzchni (Cakowita powierzchnia budynku). Po rozwiniciu opcji Rzuty powierzchni (Cakowita powierzchnia budynku) aktywnym widokiem jest rzut powierzchni Level 1.

14 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia na pasku projektu kliknij opcj Powierzchnia. UWAGA Polecenie Powierzchnia suy do tworzenia nowych powierzchni i dodawania do nich etykiet. Polecenie Etykieta powierzchni suy do dodawania etykiet do istniejcych powierzchni. Obszar jest reprezentowany za pomoc dwch przecinajcych si linii odniesienia. Zmodyfikowanie obszaru jest moliwe po wybraniu jednej linii, a nie etykiety powierzchni. Linie odniesienia powierzchni su tylko do projektowania, nie s one drukowane. 15 Aby wstawi etykiet, kliknij rodek pomieszczenia znajdujcego si w lewym dolnym rogu budynku.

Tworzenie projektw powierzchni i rzutw | 599

UWAGA Etykieta powierzchni mierzy powierzchni na podstawie linii obwiedni rzutu powierzchni. Etykieta pomieszczenia mierzy powierzchni ograniczon cianami pomieszczenia. Pomiar ma miejsce w pooeniu okrelonym w ustawieniach pomieszcze i powierzchni. Nastpnie naley utworzy nowy rzut powierzchni dla przestrzeni do wynajcia. Powierzchnie biurowe, magazynowe i socjalne s definiowane za pomoc linii obwiedni. Tworzenie rzutu i projektu powierzchni do wynajcia 16 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia na pasku projektu kliknij opcj Rzut powierzchni. 17 W oknie dialogowym Nowy rzut powierzchni wykonaj nastpujce czynnoci:

Dla opcji Typ wybierz ustawienie Rentable. Dla opcji Rzut obszaru wybierz ustawienie Level 1. Upewnij si, e zaznaczone jest pole Nie powielaj istniejcych widokw. Kliknij przycisk OK.

18 Kliknij przycisk Tak, aby automatycznie zdefiniowa linie obwiedni powierzchni. Linie obwiedni powierzchni znajduj si na wewntrznej powierzchni cian zewntrznych.

UWAGA Linie powierzchni biegn zgodnie z niektrymi oknami umieszczonymi w cianie zewntrznej. Te linie z zasady biegn zgodnie z wewntrzn powierzchni ciany, jeli jednak szyba okienna zajmuje wicej ni 50% wysokoci ciany, to linie obwiedni powierzchni s umieszczane na powierzchni szyby. Wywietlany jest nowy typ widoku Rzuty powierzchni (Do wynajcia). Po rozwiniciu opcji Rzuty powierzchni (Do wynajcia) aktywnym widokiem jest rzut powierzchni Level 1. 19 Zmniejsz widok, aby wywietli cay model budynku. Dodawanie linii obwiedni 20 Na pasku projektu kliknij przycisk Obwiednia powierzchni. 21 Upewnij si, e na pasku opcji wybrane s opcje Wska linie i Zastosuj reguy powierzchni.

600 | Rozdzia 16 Analiza powierzchni

Linie obwiedni powierzchni mona narysowa lub wskaza. Wskazujc ciany, mona wybra opcj "Zastosuj reguy powierzchni", aby linie obwiedni powierzchni zostay dopasowane do typu powierzchni. Jeli ta opcja nie zostanie wybrana, linie obwiedni powierzchni nie bd automatycznie uaktualniane. 22 Wybierz wszystkie ciany wewntrzne, klikajc je po kolei.

23 Na pasku projektu kliknij przycisk Powierzchnia. 24 W lewym grnym rogu modelu budynku kliknij rodek pomieszczenia, aby wstawi etykiet.

25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 26 Wybierz powierzchni dodan w pomieszczeniu znajdujcym si w lewym grnym rogu modelu budynku. UWAGA W przypadku problemw z wybraniem powierzchni ustaw wskanik na etykiecie powierzchni i naciskaj klawisz Tab, a na pasku stanu wywietli si komunikat Powierzchnia. Kliknij, aby wybra powierzchni.

27 Na pasku opcji kliknij przycisk


28 W oknie dialogowym Waciwoci elementu wykonaj nastpujce czynnoci: W polu Nazwa wpisz Lokator 1. Dla opcji Typ powierzchni wybierz ustawienie Biurowa.

Tworzenie projektw powierzchni i rzutw | 601

Kliknij przycisk OK.

29 Na pasku projektu kliknij przycisk Powierzchnia. 30 Dodaj powierzchni do pomieszczenia znajdujcego si w lewym dolnym rogu modelu budynku. 31 Na pasku projektu kliknij opcj Zmie i wybierz powierzchni. 32 Na pasku opcji kliknij przycisk

33 W oknie dialogowym Waciwoci elementu wykonaj nastpujce czynnoci: W polu Nazwa wpisz Lokator 2. Dla opcji Typ powierzchni wybierz ustawienie Biurowa. Kliknij przycisk OK.

34 Korzystajc z metod poznanych wczeniej, dodaj powierzchni w przestrzeni socjalnej znajdujcej si na prawo od podwjnych drzwi umieszczonych w zewntrznej cianie zachodniej. W oknie dialogowym Waciwoci elementu wykonaj nastpujce czynnoci:

W polu Nazwa wpisz Obieg. Dla opcji Typ powierzchni wybierz ustawienie Powierzchnia socjalna.

602 | Rozdzia 16 Analiza powierzchni

Kliknij przycisk OK.

35 Dodaj powierzchni do szybu modelu budynku, w polu Nazwa wprowad Szyb i dla opcji Typ powierzchni wybierz ustawienie Gwna penetracja pionowa.

36 Dodaj pozostae dwie powierzchnie do dwch przestrzeni znajdujcych si po prawej stronie modelu budynku. Powierzchnie nazwij Lokator 3 oraz Lokator 4 i dla opcji Typ powierzchni wybierz ustawienie Powierzchnia magazynowa. Powierzchnia Lokator 3 powinna si znajdowa w prawym grnym rogu, a Lokator 4 - w prawym dolnym.

Tworzenie projektw powierzchni i rzutw | 603

Linie obwiedni powierzchni w tych dwch powierzchniach magazynowych zostay dopasowane do nowego typu powierzchni.

37 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 38 Przejd do wybranego katalogu, nazwij projekt Opracowywana powierzchnia.rvt i kliknij przycisk Zapisz. UWAGA Biecy projekt jest niezbdny do przeprowadzenia nastpnego wiczenia. W tym wiczeniu zostay uyte dwa predefiniowane projekty powierzchni do utworzenia kolejnych rzutw powierzchni umoliwiajcych zdefiniowanie cakowitej powierzchni budynku i powierzchni do wynajcia. Zostay dodane i zmodyfikowane obwiednie powierzchni i za pomoc etykiet zostay zdefiniowane przestrzenie. W kolejnym wiczeniu utworzony zostanie rzut wypenienia powierzchni kolorem i zestawienie powierzchni.

Tworzenie zestawie powierzchni i rzutw wypenienia powierzchni kolorem


W tym wiczeniu utworzony zostanie rzut wypenienia powierzchni kolorem i zestawienie powierzchni. UWAGA Do przeprowadzenia tego wiczenia naley ukoczy poprzednie wiczenia. Tworzenie legendy schematu kolorw 1 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia na pasku projektu kliknij przycisk Legenda schematu kolorw. 2 Przesu wskanik pod lewy rg modelu budynku i kliknij, aby wstawi legend.

604 | Rozdzia 16 Analiza powierzchni

3 W wywietlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK, aby wprowadzi wymagane zmiany ustawie widocznoci.

Tworzenie zestawienia powierzchni 4 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. 5 W oknie dialogowym Nowe zestawienie w polu Kategoria wybierz opcj Powierzchnie (Do wynajcia) i kliknij przycisk OK. 6 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia kliknij kart Pola. 7 W polu Dostpne pola wybierz opcj Typ powierzchni i kliknij przycisk Dodaj. 8 Dodaj pola Powierzchnia i Nazwa.

Tworzenie zestawie powierzchni i rzutw wypenienia powierzchni kolorem | 605

9 Kliknij przycisk OK. Pola wybrane w oknie dialogowym Waciwoci zestawienia wywietlane s jako nagwki kolumn zestawienia.

606 | Rozdzia 16 Analiza powierzchni

Modelowanie bryowe

17

Narzdzia modelowania bryowego mog by uywane we wstpnym etapie projektowania w celu przedstawienia potencjalnej koncepcji projektowej bez potrzeby uywania poziomu szczegowoci charakterystycznego dla projektu. Istnieje moliwo tworzenia i modyfikowania ksztatw geometrycznych, ktre razem tworz powok modelu budynku. W dowolnym momencie mona wskaza powierzchnie modelowania bryowego i utworzy takie elementy modelu budynku, jak ciany, podogi, systemy kurtynowe i dachy. Po utworzeniu kondygnacji bryy mona utworzy zestawienie okrelajce ich przeznaczenie oraz umoliwiajce analiz projektu. Po utworzeniu elementw budynku mona okreli widok, w ktrym maj by wywietlone elementy modelowania bryowego, elementy budynku lub oba typy tych elementw. Elementy modelowania bryowego i elementy budynku nie s doczane automatycznie. Po wprowadzeniu zmian do powierzchni modelowania bryowego naley nastpnie uaktualni powierzchni budynku. W tym wiczeniu utworzysz nowy model budynku za pomoc rnych narzdzi modelowania bryowego umoliwiajcych dodawanie i cicie bry. Kondygnacje bryy su do podziau bryy na kadym poziomie modelu budynku. Celem utworzenia zestawienia kondygnacji bryy i przypisania zastosowa bryy jest umoliwienie analizy informacji o powierzchniach kondygnacji, kubaturze i obwodzie. Po utworzeniu podstawowego ksztatu geometrycznego modelu budynku przeksztacisz podstawowe elementy powoki modelu budynku. Nastpnie w widoku modelowania bryowego i w widoku powoki wprowadzisz zmiany do modelu budynku, aby zobaczy, w jaki sposb zmiany uwzgldniane s w caym projekcie.

Uywanie narzdzi modelowania bryowego


W tym wiczeniu za pomoc rnych narzdzi modelowania bryowego utworzysz podstawowy ksztat geometryczny modelu budynku. Nastpnie przypiszesz domylne ciany, podogi i typy dachw, tak aby po przeksztaceniu elementw modelowania bryowego na elementy powoki w ostatnim wiczeniu model budynku definiowa ciany, dachy i podogi za pomoc elementw tego typu.

607

Dodawanie elementw modelowania bryowego do modelu budynku


W tym wiczeniu utworzysz podstawowy ksztat geometryczny modelu budynku, dodajc toczenie bryy i wycicia, przecignicia oraz geometri cicia.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. Po lewej stronie okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Massing_Start.rvt.

Dodawanie elementu bryowego 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 1. 2 Na karcie Bryy na pasku narzdzi wybierz opcj Utwrz bry. PORADA Jeeli karta Bryy jest niedostpna na pasku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu paska projektu, a nastpnie wybierz opcj Bryy. 3 Kliknij przycisk OK w informacyjnym oknie dialogowym trybu Poka bry. 4 Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Nazwa, aby zaakceptowa domyln nazw Brya 1. Tytu paska projektu zostanie zmieniony na Brya. 5 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy.

608 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

6 Na pasku projektu szkicu kliknij przycisk Linie, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk 7 Naszkicuj ksztat, tak jak pokazano na rysunku, wykorzystujc dokadne wartoci. PORADA Moesz zwymiarowa i zwiza linie, aby utrzyma dokadne wymiary.

(Linia).

8 Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci toczenia. 9 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Materiay i wykoczenia kliknij opcj Warto dla materiau, a nastpnie kliknij opcj . 10 W oknie dialogowym Materia, w polu Nazwa zaznacz opcj Brya (nieprzezroczysta), a nastpnie kliknij przycisk OK. 11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Wizania, w polu Koniec toczenia wprowad warto 25000, a nastpnie kliknij przycisk OK. 12 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 13 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Tworzenie kolejnej formy toczenia 14 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 1. 15 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy. 16 Na pasku projektu kliknij opcj Forma bryy Toczenie bryy. 17 Na pasku projektu szkicu kliknij przycisk Linie, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk 18 Na pasku opcji, w polu Odsunicie wprowad warto 1550 mm. Oznacza to, e linia szkicu zostanie umieszczona w odlegoci 1550 mm od miejsca, w ktrym znajduje si wskanik myszy. 19 Umie wskanik w obszarze rysunku na krawdzi istniejcej formy, tak aby krawd zostaa podwietlona. (Wska linie).

Dodawanie elementw modelowania bryowego do modelu budynku | 609

Obserwuj pasek stanu znajdujcy si w lewym dolnym rogu ekranu, aby mie pewno, e podwietlony zosta element Forma: Toczenie: Uchwyt ksztatu. 20 Kliknij krawdzie formy, aby utworzy linie szkicu, tak jak pokazano na rysunku. Upewnij si, e klikniesz wewntrz toczenia.

21 Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci toczenia. 22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Materiay i wykoczenia kliknij opcj Warto dla materiau, a nastpnie kliknij opcj . 23 W oknie dialogowym Materia, w polu Nazwa zaznacz opcj Brya (przezroczysta), a nastpnie kliknij przycisk OK. 24 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Wizania, w polu Pocztek toczenia wprowad warto 25000, w polu Koniec toczenia wprowad warto 27500, a nastpnie kliknij przycisk OK. 25 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 26 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk 3D, aby zobaczy wyniki. Pierwsza forma znajduje si pod spodem drugiej.

Dalsze tworzenie kolejnych form modelowania bryowego 27 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Elewacje (Elewacje budynku) i dwukrotnie kliknij przycisk West. 28 Na pasku projektu kliknij przycisk Forma bryy Stapianie profili. 29 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza wybierz polecenie Wska paszczyzn, a nastpnie kliknij przycisk OK. 30 W obszarze rysunku podwietl wiksz form.

610 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

PORADA Jeeli to konieczne, przytrzymaj wcinity klawisz TAB, aby podwietli ca powierzchni.

31 Kliknij, aby wybra powierzchni. 32 Na pasku projektu szkicu kliknij przycisk Linie, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk Szkicowanie dolnego profilu stapiania 33 Wybierz grn krawd wikszego toczenia, tak jak pokazano na rysunku. (Wska linie).

34 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Rysuj) i usu zaznaczenie pola wyboru acuch.

W nastpnej kolejnoci narysujesz lini szkicu, ktra bdzie peni rol linii konstrukcyjnej, umoliwiajcej utworzenie uku. 35 Umie wskanik myszy w punkcie rodkowym linii szkicu, tak jak pokazano na rysunku, a nastpnie kliknij, aby wybra punkt pocztkowy linii. Widoczny trjkt oznacza, e wskanik znajduje si w punkcie rodkowym.

Dodawanie elementw modelowania bryowego do modelu budynku | 611

36 Naszkicuj lini, przesuwajc wskanik o 6000mm w gr, tak jak pokazano na rysunku.

37 Na pasku opcji kliknij przycisk

(uk przechodzcy przez trzy punkty).

PORADA Jeeli opcja nie jest widoczna, kliknij strzak znajdujc si obok opcji rysowania, a nastpnie z menu wybierz opcj uk przechodzcy przez trzy punkty. 38 Naszkicuj uk, tak jak pokazano na rysunku, tak aby grna cz uku zostaa przycignita do grnej czci linii konstrukcyjnej.

39 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, a nastpnie usu pionow lini konstrukcyjn. 40 Wybierz uk i lini poziom. 41 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przesu).

42 Kliknij wskanikiem znajdujcym si w punkcie rodkowym poziomej linii szkicu, tak jak pokazano na rysunku.

43 Przesu wskanik w gr, a nastpnie kliknij grn lini poziom mniejszego toczenia, tak jak pokazano na rysunku.

612 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Szkicowanie grnego profilu stapiania 44 Na pasku projektu kliknij polecenie Edytuj gr. 45 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Elewacje (Elewacje budynku) i dwukrotnie kliknij przycisk East. 46 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie, a nastpnie na pasku opcji kliknij przycisk 47 Naszkicuj lini poziom, tak jak pokazano na rysunku. (Linia).

48 Na pasku opcji kliknij przycisk

(uk przechodzcy przez trzy punkty).

49 Utwrz uk, tak jak pokazano na rysunku.

50 Kliknij przycisk Waciwoci stapiania na pasku projektu. 51 W oknie dialogowym Waciwoci elementu sprawd, czy dla parametru Materia wybrana jest opcja Brya (nieprzezroczysta), a dla parametru Drugi koniec wpisana jest warto -92000. Nastpnie kliknij przycisk OK. 52 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 53 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

Dodawanie elementw modelowania bryowego do modelu budynku | 613

54 Przejd do nastpnego wiczenia, Uywanie narzdzi modelowania bryowego do cicia geometrii z modelu budynku na stronie 614. W tym wiczeniu utworzone zostay dwa toczenia i stopienie profili tworzce podstawowy ksztat geometrii modelu budynku. W nastpnym wiczeniu za pomoc narzdzi modelowania bryowego wytniesz geometri z nowo utworzonych ksztatw.

Uywanie narzdzi modelowania bryowego do cicia geometrii z modelu budynku


W tym wiczeniu za pomoc toczenia wycicia wytniesz geometri z jednego z ksztatw modelowania bryowego, dodanego w poprzednim wiczeniu.

UWAGA To wiczenie wymaga ukoczenia poprzedniego wiczenia oraz modelu budynku utworzonego w poprzednim wiczeniu. Plik szkoleniowy

Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Massing_Start.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 1. 2 W obszarze rysunku wybierz bry.

614 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Dodawanie paszczyzn odniesienia 3 Na karcie Brya paska projektu kliknij przycisk Paszczyzna odniesienia. 4 Na pasku opcji kliknij przycisk 15000. (Wska linie), a nastpnie dla parametru Odsunicie wprowad warto

5 Umie wskanik myszy obok lewej krawdzi elementu modelowania bryowego, tak aby podwietli krawd, a nastpnie umie pierwsz paszczyzn odniesienia w odlegoci 15000 mm po prawej stronie. 6 Umie kolejn paszczyzn odniesienia w odlegoci 15000 mm na prawo od pierwszej paszczyzny odniesienia. 7 W ten sam sposb umie kolejne trzy paszczyzny odniesienia w odlegoci 15000 mm od siebie, od lewej do prawej strony, tak jak pokazano na rysunku.

Podczas szkicowania tocze wycicia w kolejnych krokach tego wiczenia okrelisz punkt przecicia paszczyzn odniesienia oraz grn i doln krawd elementu modelowania bryowego. Umieszczone paszczyzny odniesienia peni przede wszystkim rol pomocy przy szkicowaniu. Szkicowanie wyci toczenia 8 Na pasku projektu kliknij opcj Forma wycicia Toczenie wycicia. 9 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie. 10 Na pasku opcji kliknij przycisk (Linia) i wybierz opcj acuch.

UWAGA Jeli w pliku jest aktualnie wczony tryb cieniowania, na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 11 Dla przycignicia punktu przecicia wpisz SI, a nastpnie naszkicuj pierwsze toczenie wycicia, tak jak pokazano na rysunku.

12 Naszkicuj dwa dodatkowe toczenia wycicia, tak jak pokazano na rysunku. Podczas szkicowania poszczeglnych tocze przycignij ich naroniki do punktw przecicia.

13 Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci toczenia. 14 W sekcji Wizania, w polu Koniec toczenia wprowad warto 12000, a w polu Pocztek toczenia warto 0. 15 Kliknij przycisk OK.

Uywanie narzdzi modelowania bryowego do cicia geometrii z modelu budynku | 615

16 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 17 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

W tym wiczeniu wytniesz wycicia poprzez toczenie dodane w pierwszym wiczeniu.

Stapianie profili po ciece


W tym wiczeniu dodasz ksztat stapiania profili po ciece do studium modelowania bryowego utworzonego w poprzednich wiczeniach. Utworzona zakrzywiona forma poczy dwie czci nachylonego lica bryy.

UWAGA To wiczenie wymaga ukoczenia poprzednich wicze oraz modelu budynku utworzonego w poprzednim wiczeniu. Plik szkoleniowy

Uyj pliku szkoleniowego z poprzedniego wiczenia, m_Massing_Start.rvt.

Szkicowanie cieki 2D 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1. 2 Na karcie Rodzina paska projektu kliknij opcj Forma bryy Brya ze stopieniem profili po ciece. 3 Na pasku projektu kliknij przycisk Szkicuj ciek 2D, a nastpnie kliknij przycisk Linie.

616 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

4 Na pasku opcji kliknij przycisk 5 Naszkicuj uk:

(uk przechodzcy przez trzy punkty).

Zaznacz punkt rodkowy dolnego lica rodkowej bryy.

Zaznacz lewy dolny punkt kocowy lewej bryy.

W celu wyznaczenia promienia kliknij punkt pod elementami bryowymi. Wyznacz taki promie uku (ok. 180 stopni), ktry spowoduje, e paszczyzny pocztkowa i kocowa przecignicia profilu bd rwnolege do lica istniejcej bryy. Elementy mona wyrwna jedynie wizualnie.

6 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz ciek.

Stapianie profili po ciece | 617

Szkicowanie profilu 1

7 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

W widoku 3D mona naszkicowa profile obu kocw stapiania po ciece. 8 Na pasku projektu kliknij opcj Profil 1. 9 Na pasku opcji sprawd, czy wybrano opcj <Wedug szkicu>, a nastpnie kliknij opcj Edytuj. 10 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie. 11 Na pasku opcji kliknij przycisk (Prostokt).

12 Wska prawy punkt kocowy uku jako prawy dolny punkt kocowy prostokta, a nastpnie naszkicuj prostokt o wymiarach 6000 mm x 6000 mm na licu bryy, tak jak pokazano na rysunku.

13 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Wyrwnaj).

14 Wyrwnaj lew krawd prostokta do krawdzi bryy i nacinij klawisz ESC.

618 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

15 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz profil. Szkicowanie profilu 2 16 Na pasku projektu kliknij opcj Profil 2. 17 W ten sam sposb naszkicuj drugi prostokt:

Kliknij, aby umieci lewy dolny naronik prostokta w lewym punkcie kocowym uku, a nastpnie naszkicuj prostokt na licu bryy. Rozmiar prostokta nie ma znaczenia, poniewa zostanie wyrwnany do krawdzi bryy. Wyrwnaj praw lini naszkicowanego prostokta do prawej krawdzi bryy. Wyrwnaj grn krawd prostokta do grnej krawdzi wcitego toczenia, tak jak pokazano na rysunku:

18 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz profil.

Stapianie profili po ciece | 619

Zmiana waciwoci materiau bryy 19 Na pasku projektu kliknij opcj Waciwoci stapiania profili po ciece. 20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w polu Materiay i wykoczenia kliknij opcj <Wg kategorii>, a nastpnie kliknij opcj .

21 W oknie dialogowym Materia zaznacz opcj Brya (przezroczysta). 22 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 23 Na pasku projektu kliknij opcj Zakocz stapianie profili po ciece.

24 Na pasku narzdzi kliknij narzdzie Zakocz bry.

620 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

25 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 26 Zapisz plik pod nazw m_Massing_Complete.rvt. W tym wiczeniu dodano ksztat stapiania profili po ciece do studium modelowania bryowego.

Uycie plikw rodzin bry w projekcie


W tym wiczeniu otworzysz zdefiniowany wczeniej plik rodzin bry i na jego podstawie utworzysz nowe typy. Nastpnie wczytasz plik rodzin bry i inne utworzone typy do projektu. Umiecisz rwnie w projekcie kilka elementw rodzin bry. Na zakoczenie za pomoc polecenia cz geometri poczysz kilka elementw bryowych.

Tworzenie nowych typw rodzin bry


W tym wiczeniu utworzysz nowe typy rodzin z pliku rodziny bry.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Families\Massing\Box.rfa.

Tworzenie trzech typw rodzin 1 Na pasku projektu wybierz opcj Typy rodzin. 2 W oknie dialogowym Typy rodzin kliknij przycisk Nowy. 3 W oknie dialogowym Nazwa wpisz 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK. 4 W oknie dialogowym Typy rodzin, w sekcji Inne, w polu Szeroko wpisz warto 15000mm, w polu Wysoko warto 12000 mm, w polu Gboko warto 18000 mm, a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj.

Uycie plikw rodzin bry w projekcie | 621

5 Kliknij opcj Nowy, w polu Nazwa wpisz 68000 mm x 9000 mm x 18000 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK. 6 W polu Szeroko wpisz warto 68000mm, w polu Wysoko warto 18000 mm, w polu Gboko warto 9000 mm, a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj. 7 Kliknij opcj Nowy, w polu Nazwa wpisz 46000 mm x 6000 mm x 11000 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK. 8 W polu Szeroko wpisz warto 46000mm, w polu Wysoko warto 11000 mm, w polu Gboko warto 6000 mm, a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj. 9 Kliknij przycisk OK. 10 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 11 Zapisz plik pod nazw Box-Training.rfa. W tym wiczeniu otwarto plik rodziny bry, a nastpnie utworzono trzy nowe typy tych rodzin.

Wczytywanie i umieszczanie nowych rodzin bry


W tym wiczeniu wczytasz i umiecisz nowe typy rodzin utworzone w poprzednim wiczeniu. Wczytasz rwnie i umiecisz inne istniejce rodziny bry.

622 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Massing_In-place.rvt.

1 Jeli nie zostao to jeszcze zrobione, na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk model bryowy. PORADA Oddal widok, aby zobaczy cay model bryowy.

(Poka bry), aby wywietli

2 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Site. 3 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy. 4 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj rodzin. 5 W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz folder Metric\Families\Massing. 6 Otwrz pliki rodzin Box-Training.rfa, Arc Dome.rfa, Semi Barrel Vault.rfa oraz Triangle.rfa. 7 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz polecenie Wstaw bry. 8 Z listy typw wybierz opcj Box-Training: 68000 mm x 9000 mm x 18000 mm. 9 Umie rodzin bry zakresu w lokalnej rodzinie, tak jak pokazano na rysunku. PORADA Moesz skorzysta z narzdzia Przesu, aby precyzyjnie umieci rodziny bry.

10 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 11 Zaznacz zakres i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

12 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Materia zaznacz opcj Brya (przezroczysta), a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK. 13 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz polecenie Wstaw bry. 14 Z listy typw wybierz opcj Box-Training: 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm. 15 Umie trzy rodziny zakresw w wikszej rodzinie zakresw, tak jak pokazano na rysunku.

Wczytywanie i umieszczanie nowych rodzin bry | 623

16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 17 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz trzy zakresy, a nastpnie kliknij przycisk elementu). (Waciwoci

18 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Materia zaznacz opcj Brya (nieprzezroczysta), a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK. 19 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz polecenie Wstaw bry. 20 Z listy typw wybierz opcj Triangle: 15000 x 45000 x 10500. 21 Na pasku opcji wybierz przycisk Obr po umieszczeniu. 22 Umie wskanik myszy w obszarze rysunku i kliknij, aby umieci bry. 23 Na pasku opcji dla parametru Kt wprowad warto 90. 24 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 25 W obszarze rysunku wybierz trjkt i za pomoc polecenia Przesu, znajdujcego si na pasku narzdzi Edycja, umie trjkt, tak jak pokazano na rysunku.

26 Zaznacz trjkt i kliknij przycisk

(Waciwoci Elementu).

27 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Materia zaznacz opcj Brya (przezroczysta), a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK. 28 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz polecenie Wstaw bry. 29 Z listy typw wybierz opcj Box-Training: 46000 mm x 6000 mm x 11000 mm. 30 Umie rodzin bry zakresw, tak jak pokazano na rysunku.

624 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

31 Zaznacz zakres i kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

32 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Materia zaznacz opcj Brya (nieprzezroczysta), a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK. 33 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

34 Za pomoc kostki widoku zorientuj widok w kierunku pnocno-wschodnim.

Zwr uwag, e umieszczone przed chwil bryy zakresw i trjkt nakadaj si na siebie. W nastpnym wiczeniu poczysz wszystkie te elementy bryowe. W tym wiczeniu nowe typy rodzin, utworzone w poprzednim wiczeniu, zostay wczytane i umieszczone w projekcie. Rwnie inne istniejce rodziny bry zostay wczytane i dodane do modelu budynku.

czenie elementw bryowych


W tym wiczeniu poczysz i zmodyfikujesz elementy bryowe umieszczone w poprzednim wiczeniu.

czenie elementw bryowych | 625

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_In-place.rvt.

czenie geometrii 1 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 2 Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Domylny widok 3D). (Pocz geometri).

UWAGA Podczas czenia geometrii pierwszy wybrany element bryowy zmniejsza objto wszystkich elementw bryowych wybranych w nastpnej kolejnoci. 3 Wybierz rodkowy elementy bryowy Box-Training: 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm, tak jak pokazano na rysunku.

4 Zaznacz trjkt.

626 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Modyfikowanie istniejcych elementw modelowania bryowego 5 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Site. 6 Wybierz praw krawd elementu Box-Training: 46000 mm x 6000 mm x 11000 mm, a nastpnie przecignij j do lewej krawdzi rodkowego elementu Box-Training: 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm, tak jak pokazano na rysunku.

Tworzenie lustrzanego odbicia zmodyfikowanych elementw bryowych 7 Po wybraniu mniejszego zakresu na paska narzdzi Edycja kliknij przycisk 8 Na pasku opcji dla opcji O kliknij przycisk (Rysuj). (Odbicie lustrzane).

9 Umie wskanik myszy powyej grnej krawdzi rodkowego zakresu, wpisz SM, a nastpnie przycignij do punktu rodkowego krawdzi. 10 Kliknij, aby wybra punkt pocztkowy osi odbicia. 11 Przesu wskanik myszy w d, aby utworzy pionow o odbicia, tak jak pokazano na rysunku. PORADA Nacinicie klawisza SHIFT podczas przesuwania wskanika myszy spowoduje zablokowanie osi prostopadle.

czenie elementw bryowych | 627

12 Kliknij, aby odbi istniejcy element modelowania bryowego.

czenie geometrii 13 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 14 Na pasku narzdzi Narzdzia kliknij przycisk (Domylny widok 3D). (Pocz geometri).

15 Najpierw wybierz zmodyfikowany element Box-Training: 46000 mm x 6000 mm x 11000 mm, a nastpnie wybierz trjkt. 16 Powtrz t czynno dla drugiego zmodyfikowanego elementu bryowego i trjkta. 17 Nacinij klawisz ESC, aby obejrze rezultat.

628 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

W tym wiczeniu elementy bryowe zostay ze sob poczone. Pierwszy wybrany element bryowy wyci geometri z elementu bryowego wybranego w nastpnej kolejnoci. Przed poczeniem geometrii elementu bryowego z geometri innego elementu element bryowy zosta zmodyfikowany i odbity.

Uycie elementw bryowych z opcjami projektu


W tym wiczeniu dalej uywasz tego samego pliku, ktry uywany by w poprzednich wiczeniach. Dodasz elementy bryowe do opcji projektu, aby wyprbowa rne wersje projektu. Nastpnie ustawisz jedn z opcji projektu jako podstawow opcj modelu.

Elementy bry w opcjach projektu


W tym wiczeniu elementy bryowe z poprzedniego wiczenia umiecisz w opcjach projektu. Nastpnie przeczysz poszczeglne opcje projektu, aby uzyska rne wersje projektu.

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_In-place.rvt. 1 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, a nastpnie wybierz trjkt. 2 W menu Okno kliknij przycisk Pasek narzdzi Opcje projektu. (Jeeli opcja jest ju wybrana, nie usuwaj zaznaczenia z pola wyboru). 3 Na pasku narzdzi Opcje projektu kliknij przycisk (Dodaj do zestawu opcji projektu).

4 W oknie dialogowym Dodaj do zestawu opcji projektu wybierz opcj Nachylony (gwny), usu zaznaczenie opcji Zakrzywiony, a nastpnie kliknij przycisk OK. 5 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Site. Umieszczanie sklepie kolebkowych 6 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz polecenie Wstaw bry. 7 Z listy typw wybierz opcj Semi Barrel Vault: 10000 x 15000 x 7500. 8 Na pasku opcji wybierz przycisk Obr po umieszczeniu. 9 Umie wskanik w obszarze rysunku i kliknij, aby umieci bry. 10 Na pasku opcji dla opcji Kt wprowad warto 90. 11 Umie sklepienie kolebkowe, tak jak pokazano na rysunku.

Uycie elementw bryowych z opcjami projektu | 629

PORADA Moesz skorzysta z narzdzia Przesu, aby precyzyjnie umieci rodziny bry.

12 Umie kolejne sklepienie kolebkowe, tak jak pokazano na rysunku.

13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 14 W obszarze rysunku wybierz dwa sklepienia kolebkowe, a nastpnie kliknij przycisk elementu). (Waciwoci

15 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Materia zaznacz opcj Brya (przezroczysta), a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK. Umieszczanie elementw bryowych kopuy 16 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz polecenie Wstaw bry. 17 Z listy typw wybierz opcj Arc Dome: 6000R x 2750H. 18 Umie trzy kopuy, tak jak pokazano na rysunku. PORADA Do umieszczenia kopu wykorzystaj linie sterujce przyciganiem.

630 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 W obszarze rysunku wybierz trzy kopuy, a nastpnie kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

21 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla parametru Materia zaznacz opcj Brya (przezroczysta), a nastpnie kliknij dwa kolejne przyciski OK. 22 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Elewacje i dwukrotnie kliknij przycisk North. 23 Na pasku sterowania widokiem kliknij opcj Styl grafiki modelu Model krawdziowy. 24 Przenie trzy kopuy w pooenie pokazana na rysunku.

Tworzenie zestawu opcji projektu 25 Wybierz 3 kopuy i 2 sklepienia kolebkowe. PORADA Aby odszuka odpowiednie ksztaty, przesu wskanik myszy nad ksztaty na rysunku, obserwujc pasek stanu. Po zlokalizowaniu kopuy lub sklepienia kolebkowego na pasku stanu wywietlona zostanie odpowiednia informacja. Przytrzymujc wcinity klawisz CTRL kliknij, aby wybra poszczeglne kopuy i sklepienia kolebkowe.

26 Na pasku narzdzi Opcje projektu kliknij przycisk

(Dodaj do zestawu opcji projektu).

27 W oknie dialogowym Dodaj do zestawu opcji projektu wybierz opcj Curved, usu zaznaczenie opcji Sloped, a nastpnie kliknij przycisk OK. 28 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie przejd do grupy Widoki 3D i dwukrotnie kliknij przycisk 3D.

Elementy bry w opcjach projektu | 631

29 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 30 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Opcje projektu. 31 Kliknij warto dla Opcji projektu, z menu Opcje projektu wybierz opcj Curved, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Ksztaty bdce czci opcji zakrzywionego projektu s teraz widoczne. Poniewa prawdopodobne jest, e zleceniodawca bdzie preferowa projekt z opcj zakrzywionych ksztatw, mona ustawi t opcj jako gwn. 32 Na pasku narzdzi Opcje projektu kliknij przycisk (Opcje projektu).

33 W oknie dialogowym Opcje projektu wybierz opcj Curved i kliknij przycisk Uczy opcj gwn. 34 Zamknij wywietlone okno ostrzeenia i kliknij przycisk Zamknij. 35 Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako i zapisz plik pod nazw m_Massing_Design_Options.rvt. W tym wiczeniu elementy bryowe zostay umieszczone w opcjach projektu. Nastpnie przeczone zostay rne opcje projektu, aby uzyska rne jego wersje.

Tworzenie komponentw budynku z elementw bryowych


W tym wiczeniu za pomoc narzdzi do tworzenia komponentw budynku utworzysz komponenty budynku z powierzchni bry.

632 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Tworzenie cian za pomoc wskazywania powierzchni


W tym wiczeniu wskaesz powierzchnie modelowania bryowego, aby utworzy ciany.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewej czci okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Massing_Building_Components.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk 3D. 2 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Poka bry), aby wywietli model bryowy.

PORADA Oddal widok, aby zobaczy cay model bryowy. 3 Za pomoc kostki widoku zorientuj widok w kierunku poudniowo-wschodnim. Tworzenie cian 4 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 5 Z listy typw wybierz opcj ciana podstawowa: Zewntrzna - Cega na bloczku betonowym. 6 Na pasku opcji kliknij przycisk (Wska lica), a nastpnie w polu Linia pooenia zaznacz opcj O ciany.

7 Umie wskanik myszy w obszarze rysunku i wybierz powierzchni lokalnej rodziny bry, tak jak pokazano na rysunku.

Tworzenie cian za pomoc wskazywania powierzchni | 633

Poudniowo-wschodnia ciana modelu bryowego zostaa oznaczona jako Cega na bloczku betonowym.

8 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 3. 9 Na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 10 Wybierz wszystkie powierzchnie zaznaczone kolorem czerwonym.

UWAGA Jeeli wywietlone zostanie okno dialogowe z ostrzeeniem, e podwietlone ciany nakadaj si na siebie, zignoruj ostrzeenie i kontynuuj wybieranie lic cian. 11 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 5. 12 Na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 13 Wybierz powierzchni oznaczon przez strzak, tak jak pokazano na rysunku.

634 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

14 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 1. 15 Na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 16 Z Listy typw wybierz opcj ciana kurtynowa : Storefront. 17 Wybierz trzy powierzchnie oznaczone kolorem czerwonym.

18 Wybierz wszystkie powierzchnie zaznaczone kolorem czerwonym.

Mona zignorowa ostrzeenie informujce o nakadaniu si cian na siebie. Jeeli chcesz, moesz wybra nakadajc si cian kurtynow, a nastpnie klikn polecenie Edytuj profil znajdujce si na pasku opcji. Nastpnie moesz edytowa profil, aby usun nakadajc si geometri. 19 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 9. 20 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy. 21 Na pasku projektu wybierz opcj ciana wedug powierzchni. 22 Wybierz wszystkie powierzchnie zaznaczone kolorem czerwonym.

Tworzenie cian za pomoc wskazywania powierzchni | 635

23 Aby zapozna si z rezultatami wprowadzonych zmian, otwrz widok 3D.

W tym wiczeniu wskazanych zostao wiele powierzchni modelowania bryowego, dziki czemu utworzone zostay ciany podstawowe i ciany kurtynowe.

Tworzenie podg za pomoc wskazywania bry


W tym wiczeniu wskaesz elementy bryowe i wybierzesz poziomy, aby utworzy podogi. W momencie wybrania poziomw program Revit Architecture generuje kondygnacj bryy dla kadego wybranego poziomu, ktry przecina bry. Dla kondygnacji bryy s dostpne nastpujce informacje: powierzchnia, obwd, kubatura oraz powierzchnia cian zewntrznych.

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_Building_Components.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk 3D. 2 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika.

636 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

3 Na karcie Kategorie modelu, usu zaznaczenie opcji Panele kurtynowe, Systemy kurtynowe i ciany. 4 Kliknij przycisk OK.

Tworzenie podg 5 Wybierz lokaln rodzin bry Brya 1. 6 Na pasku opcji kliknij przycisk Kondygnacje bryy. 7 W oknie dialogowym Kondygnacje bryy zaznacz wszystkie poziomy i kliknij przycisk OK. 8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

9 Za pomoc kostki widoku zorientuj widok w kierunku pnocno-wschodnim. 10 Trzymajc wcinity przycisk CTRL, wybierz wszystkie trzy elementy bryowe zakresu 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm oraz odbite bryy zakresu 46000 mm x 6000 mm x 11000 mm, tak jak pokazano na rysunku.

Tworzenie podg za pomoc wskazywania bry | 637

11 Na pasku opcji kliknij przycisk Kondygnacje bryy. 12 W oknie dialogowym Kondygnacje bryy zaznacz poziomy 1-4 i kliknij przycisk OK. 13 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

14 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Wycz opcje projektu (co umoliwi zaznaczenie elementw sklepienia kolebkowego w nastpnym kroku). 15 Trzymajc nacinity przycisk CTRL, zaznacz elementy bryowe sklepienia kolebkowego oraz elementy bryowe zakresu 68000 mm x 9000 mm x 18000 mm, tak jak pokazano na rysunku. UWAGA Elementami sklepienia kolebkowego s dwa nachylone komponenty znajdujce si z przodu widoku. Brya zakresw to dugi prostopadocienny element w rodku modelu.

638 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

16 Na pasku opcji kliknij przycisk Kondygnacje bryy. 17 W oknie dialogowym Kondygnacje bryy zaznacz poziom 1 i kliknij przycisk OK.

W tym wiczeniu utworzono podogi przez zaznaczenie odpowiednich elementw bryowych i poziomw. Teraz, gdy do obiektw bryowych s ju dodane podogi, na podstawie kondygnacji bryy mona utworzy zestawienia.

Tworzenie analizy studium bryy


W tym wiczeniu utworzysz zestawienia kondygnacji bryy dla modelu obejmujcego cz hotelow i handlow.

Tworzenie analizy studium bryy | 639

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_Building_Components.rvt.

Tworzenie zestawienia kondygnacji bryy 1 Kliknij menu Widok Nowy Zestawienie/Iloci. 2 W oknie dialogowym Nowe zestawienie, w sekcji Kategoria wybierz opcj Kondygnacja bryy i kliknij przycisk OK. 3 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia, w sekcji Dostpne pola zaznacz opcj Powierzchnia kondygnacji, nacinij i przytrzymaj klawisz SHIFT, zaznacz opcj Poziom i kliknij przycisk Dodaj. W sekcji Pola zestawienia (kolejno) powinny si pojawi nastpujce pola: Powierzchnia kondygnacji, Obwd kondygnacji, Kubatura kondygnacji i Poziom. 4 W ten sam sposb dodaj nastpujce pola:

Typ uytkowy Brya: Rodzina i typ

Pole Brya: rodzina i typ uatwia sortowanie zawartoci zestawienia, co z kolei pomaga w przypisywaniu zastosowania rnym bryom. 5 Na karcie Sortowanie/Grupowanie dla parametru Sortuj wg wybierz opcj Brya: Rodzina i typ. 6 Sprawd, czy opcja Wyszczeglnij kade wystpienie jest zaznaczone, a nastpnie kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlone zestawienie kondygnacji bryy. 7 Dopasuj rozmiary kolumn zestawienia, tak aby bya wywietlana caa zawarto pola. UWAGA Kliknij dwukrotnie lini podziau kolumn w nagwku zestawienia, aby automatycznie dopasowa szeroko kolumny do zawartoci tekstowej.

640 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Przypisywani wartoci uycia komponentom bryowym 8 Dla pierwszej pozycji zestawienia w polu Uycie wpisz Sklepy.

9 Wprowad lub wybierz odpowiedni warto uycia dla wszystkich pozycji zestawienia zgodnie z nastpujcymi wskazwkami: UWAGA Po wprowadzeniu do zestawienia wartoci uycia mona wybiera z listy rozwijanej dla nastpnych pozycji. Rodzina bryy
Box-Training: 1500 mm x 1800 mm x 1200 mm Box-Training: 46000 mm x 6000 mm x 1100 mm Box-Training: 68000 mm x 9000 mm x 18000 mm Brya 1: Brya 1 Sklepienie kolebkowe: 10000 x 15000 x 7500

Typ uytkowy
Sklepy Przedsionek

Przedsionek

Hotel Przedsionek

Tworzenie analizy studium bryy | 641

Modyfikowanie zestawienia w celu obliczenia powierzchni kondygnacji hotelu 10 W Przegldarce projektu rozwi opcj Zestawienia, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Zestawienie kondygnacji bryy, a nastpnie wybierz opcj Waciwoci. 11 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne dla opcji Pola kliknij opcj Edycja. 12 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia, w sekcji Pola zestawienia (kolejno) zaznacz opcj Brya: Rodzina i typ, a nastpnie kliknij przycisk Usu. Po przypisaniu uycia mona usun kolumn Brya: Rodzina i typ. Kolejno pozycji w zestawieniu mona rwnie zmieni w sposb uatwiajcy analizowanie modelowania bryowego. 13 Zaznacz opcj Uycie i klikaj przycisk Przesu w gr, a znajdzie si ona na pocztku listy. 14 Zaznacz opcj Poziom i klikaj przycisk Przesu w gr, a znajdzie si ona na drugim miejscu.

15 Na karcie Sortowanie/Grupowanie dla parametru Sortuj wg wybierz opcj Uycie, dla parametru Nastpnie wg opcj Poziom, a nastpnie zaznacz opcj Sumy caoci. 16 Na karcie Formatowanie, w sekcji Pola zaznacz opcj Powierzchnia kondygnacji, w sekcji Formatowanie pola opcj Oblicz sumy, a nastpnie kliknij przycisk OK. 17 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Filtr kliknij opcj Edycja. 18 Na karcie Filtr, w polu Filtruj wedug zaznacz opcj Uycie, a nastpnie w polu poniej wpisz Hotel.

642 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Zostan utworzone odrbne zestawienia w celu niezalenego obliczenia powierzchni hotelowej i sklepowej. 19 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 20 Kliknij pole tytuu zestawienia i wpisz wyraenie Zestawienie powierzchni kondygnacji hotelowych.

Tworzenie zestawienia powierzchni kondygnacji sklepowych 21 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Zestawienie powierzchni kondygnacji hotelowych i wybierz polecenie Powiel widok Powiel. 22 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Kopia zestawienia powierzchni kondygnacji hotelowych i wybierz polecenie Zmie nazw. 23 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Zestawienie powierzchni kondygnacji sklepowych i kliknij przycisk OK. 24 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Zestawienie powierzchni kondygnacji sklepowych i wybierz opcj Waciwoci. 25 W oknie dialogowym Waciwoci elementu pod opcj Inne w polu Filtr kliknij opcj Edycja. 26 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia, w polu w sekcji Filtruj wedug wpisz Sklepy (zamiast Hotel). 27 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. PORADA Wartoci z tych zestawie powierzchni kondygnacji mona oznacza etykietami w widokach przekrojw, elewacji i rzutu.

W tym wiczeniu utworzono zestawienia kondygnacji bryy. Zestawienia kondygnacji bryy zawieraj (uszeregowane wedug poziomw) informacje o powierzchni, obwodzie i kubaturze kondygnacji dla modelu obejmujcego cz hotelow i handlow.

Tworzenie dachw za pomoc wskazywania powierzchni


W tym wiczeniu wskaesz powierzchnie modelowania bryowego, aby utworzy dachy.

Tworzenie dachw za pomoc wskazywania powierzchni | 643

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_Building_Components.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk 3D.

Tworzenie dachw 2 Na karcie Bryy na pasku narzdzi wybierz opcj Dach wg powierzchni. 3 Wybierz grn krawd znajdujc si 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm na lewo od elementu bryowego zakresu, tak jak pokazano na rysunku.

4 Z listy typw wybierz opcj Dach podstawowy: Generic - 400mm. 5 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz dach. 6 Utwrz taki sam dach na pozostaych elementach bryowych zakresu 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm, jak rwnie na grnych powierzchniach elementw bryowych zakresu 46000 mm x 6000 mm x 11000 mm.

644 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

UWAGA Po kadym zaznaczeniu powierzchni na elemencie bryowym zakresu 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm kliknij przycisk Utwrz dach. Dziki temu dach zostanie utworzony i bdzie mona wskaza kolejn powierzchni w celu utworzenia nastpnego dachu. Model powinien wyglda tak, jak na widocznym przykadzie.

7 Za pomoc kostki widoku zorientuj widok w kierunku poudniowo-zachodnim. 8 Korzystajc z wanie poznanej metody, utwrz taki sam dach na bryle (zakrzywionej) profili stopionych po ciece.

9 Za pomoc kostki widoku ponownie zorientuj widok w kierunku pnocno-wschodnim. 10 Przy zaznaczonym poleceniu Dach wg powierzchni na Licie typw zaznacz pozycj Poacie przeszklone. 11 Wybierz element bryowy sklepienia kolebkowego po lewej stronie. 12 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz dach. 13 W ten sam sposb utwrz dach z przeszklonymi poaciami na drugim elemencie bryowym sklepienia kolebkowego. 14 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 15 Kliknij kart Kategorie modelu, wybierz opcje Panele kurtynowe, Systemy kurtynowe i ciany, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie dachw za pomoc wskazywania powierzchni | 645

W tym wiczeniu dachy utworzone zostay za pomoc wskazania powierzchni rodzin modelowania bryowego.

Tworzenie systemw kurtynowych


W tym wiczeniu utworzysz systemy kurtynowe, wskazujc niepaskie powierzchnie modelowania bryowego.

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_Building_Components.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk 3D. 2 Na karcie Bryy na pasku projektu wybierz opcj System kurtynowy wedug powierzchni. 3 Z listy typw wybierz opcj System kurtynowy: 1500 x 1500 mm. 4 Na pasku opcji sprawd, czy zaznaczone zostao pole Wybierz wiele.

646 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

5 Nacinij klawisz CTRL i wybierz obie powki elementu bryowego kopuy po lewej stronie, tak jak pokazano na rysunku.

6 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz system.

7 W ten sam sposb utwrz system kurtynowy dla kadej z pozostaych dwch kopu.

Tworzenie systemw kurtynowych | 647

8 Przy zaznaczonym poleceniu System kurtynowy wedug powierzchni wybierz stopion form na lokalnej bryle.

9 Na pasku opcji wybierz polecenie Utwrz system.

648 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

10 Za pomoc kostki widoku zorientuj widok w kierunku poudniowo-zachodnim. 11 W ten sam sposb utwrz system kurtynowy dla cian profili stopionych po ciece (zakrzywionej bryy).

12 Kliknij przycisk Zmie, aby zakoczy polecenie. W tym wiczeniu systemy kurtynowe utworzone zostay na niepaskich powierzchniach.

Edycja elementw utworzonych z elementw bryowych


W tym wiczeniu zmienisz rozmiar istniejcej rodziny bry oraz zmodyfikujesz elementy budynku, dopasowujc ich rozmiary do ustawie nowej rodziny bry.

Edycja elementw utworzonych z elementw bryowych | 649

Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_Building_Components.rvt. 1 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Site. 2 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 3 Na karcie Kategorie modelu usu zaznaczenie opcji Panele kurtynowe, Systemy kurtynowe, Stropy, Dachy i ciany, a nastpnie kliknij przycisk OK. W nastpnej kolejnoci zmienisz rozmiar jednego z elementw bryowych zakresu 15000 mm x 18000 mm x 12000 mm. 4 Wybierz rodzin bry zakresw i kliknij opcj (Waciwoci elementu).

5 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Szeroko wpisz warto 30000, a nastpnie kliknij przycisk OK.

650 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

6 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 7 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola Wycz opcje projektu. 8 Narysuj pole zaznaczenia wok rodziny zakresw i rodziny kopu.

9 Za pomoc narzdzia Przesu umie rodzin zakresw i kopu, tak jak pokazano na rysunku.

10 Aby zapozna si z rezultatami wprowadzonych zmian, otwrz widok 3D.

Edycja elementw utworzonych z elementw bryowych | 651

System kurtynowy nie jest ju wyrwnany wzgldem rodziny kopu. W kolejnych czynnociach tego wiczenia odtworzysz kilka elementw budynku, aby dopasowa je do nowego rozmiaru rodziny modelowania bryowego. 11 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Level 1. 12 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy. 13 Przybli widok prawej grnej czci modelu i zaznacz trzy widoczne ciany. PORADA Aby wybra cian kurtynow, kilkakrotnie nacinij klawisz TAB, a na pasku stanu wywietlona zostanie informacja, e podwietlona jest ciana ciany: ciana kurtynowa: Storefront. Pamitaj rwnie, e w tym miejscu znajduj si dwie nakadajce si ciany kurtynowe, z ktrych chcesz wybra t mniejsz.

14 Na pasku opcji wybierz polecenie Odtwrz. 15 W oknie dialogowym Wycz obiekty nadrzdne kliknij przycisk OK. 16 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

652 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

17 Wybierz dach, tak jak pokazano na rysunku.

18 Na pasku opcji wybierz polecenie Odtwrz.

Edycja elementw utworzonych z elementw bryowych | 653

19 Wybierz system kurtynowy kopuy, a nastpnie kliknij polecenie Odtwrz.

20 W Przegldarce projektu, w sekcji Zestawienia/Iloci kliknij dwukrotnie pozycj Zestawienie pomieszcze kondygnacji sklepowych. Zwr uwag na zmian wartoci w zestawieniu, ktre teraz odzwierciedlaj modyfikacje wprowadzone w elementach bryowych. W tym wiczeniu zmienione zostay wymiary istniejcej rodziny bry. Nastpnie elementy budynku zostay zmodyfikowane, aby dostosowa je do nowych wymiarw rodziny bry.

654 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Sterowanie widocznoci bry/powok


W tym wiczeniu przeczysz widoczno pomidzy elementami modelowania bryowego a elementami modelu (powoki). Plik szkoleniowy

Kontynuuj prac z plikiem m_Massing_Building_Components.rvt. 1 Otwrz widok 3D.

Wyczanie modelowania bryowego 2 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Poka bry), aby wyczy modelowanie bryowe.

W widoku 3D widoczna jest teraz wycznie powoka budynku.

W nastpnej kolejnoci utworzysz widok 3D przedstawiajcy wycznie modelowanie bryowe. 3 W Przegldarce projektu, w sekcji Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy opcj {3D} i wybierz polecenie Powiel widok Powiel. 4 Zmie nazw widoku na 3D - Tylko modelowanie. 5 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 6 Na karcie Kategorie modelu kliknij przycisk Wszystko, aby wybra wszystkie kategorie. 7 Usu zaznaczenie jednego z pl wyboru. 8 Kliknij przycisk Brak, aby usun zaznaczenie. 9 Wybierz opcj Brya i kliknij przycisk OK.

Sterowanie widocznoci bry/powok | 655

W tym wiczeniu widok 3D zosta ustawiony tak, aby widoczna bya tylko powoka budynku lub model bryowy. wiczenia dotyczce modelowania bryowego zostay ukoczone. Jeeli chcesz, moesz dalej dodawa komponenty programu Revit Architecture, takie jak supy i toczone dachy, do modelu lub powoki budynku. Moesz utworzy model widoczny poniej.

656 | Rozdzia 17 Modelowanie bryowe

Grupowanie

18

Grupowanie w programie Revit Architecture 2009 umoliwia tworzenie elementw nadajcych si do wielokrotnego uycia, ktre reprezentuj ukady wsplne dla wielu projektw budynkw. Grupowanie obiektw nie tylko upraszcza ich umieszczanie, ale take upraszcza proces modyfikacji. Na przykad po wprowadzeniu zmian do jednego wystpienia grupy modelu zostan zaktualizowane wszystkie wystpienia w modelu budynku, a wszystkie nowo umieszczane wystpienia bd ju zawieray te zmiany. Grupy mog by take zagniedane w innych grupach. W tym wiczeniu utworzysz grup modelu dla typowej kuchni, a nastpnie zagniedzisz kuchni w grupie mieszkania z dwiema sypialniami. Modyfikacje wprowadzane w grupie zagniedonej s automatycznie uwzgldniane w grupie gwnej. Zapisanie grupy w bibliotece umoliwia wspdzielenie tej grupy przez innych czonkw zespou pracujcych nad tym samym lub innym projektem. Dziki temu zapewniana jest spjno w caym projekcie lub we wszystkich projektach. Wszyscy z dostpem do biblioteki mog wczyta dowoln grup z biblioteki do swoich projektw. Poniewa istniejce grupy mog by powielane i dostosowywane do aktualnych wymaga, utworzenie biblioteki grup dla zespou moe zmniejszy zakres prac niezbdnych do utworzenia, umieszczenia i zmodyfikowania powtarzalnych jednostek.

Tworzenie, modyfikowanie oraz zagniedanie grup


W tej lekcji dowiesz si, jak uywa grup modelu do zbierania powizanych elementw i upraszczania umieszczania powtarzalnych jednostek. Przykadowymi typami jednostek, dla ktrych warto stosowa grupowanie, mog by mieszkania, pokoje hotelowe i zwyke pomieszczenia biurowe. Po utworzeniu grupy modelu moesz umieci wystpienia grupy do modelu budynku na kilka sposobw. Moesz take zaktualizowa wszystkie wystpienia grupy w modelu budynku, edytujc jedno z wystpie grupy i zapisujc zmiany. W innym wiczeniu dodasz now grup modelu do wczeniej utworzonej grupy. Nowa grupa jest traktowana jako zagniedona w grupie gwnej i znajduje si w kadym wystpieniu grupy gwnej umieszczonym w modelu budynku. Zmiany wprowadzone z grupie zagniedonej s automatycznie wprowadzane w grupie gwnej.

Tworzenie i umieszczanie grup


W tym wiczeniu utworzysz grup modelu typowej kuchni dla mieszkania. Utworzysz j, wybierajc obiekty i grupujc je jako pojedyncze elementy. W tym wiczeniu umiecisz na rzucie dwa nowe wystpienia grupy kuchni. Aby zmodyfikowa ustawienie, jedno z tych wystpie odbijesz, a drugie obrcisz. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. Po lewej stronie okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Groups-Condominium.rvt.

657

UWAGA Aby zobaczy folder Training Files, moe by konieczne przewinicie zawartoci lewej czci okna.

Tworzenie grupy ukadu typowej kuchni 1 W Przegldarce projektu rozwi grup Widoki (all) rozwi grup Rzuty, a nastpnie dwukrotnie kliknij pozycj First Floor.

2 Kliknij obszar rysunku, wprowad ZR i powiksz widok kuchni w lewej grnej czci rzutu.

658 | Rozdzia 18 Grupowanie

3 Narysuj pole zaznaczenia (od prawego dolnego do lewego grnego naronika) wok kuchni.

4 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Grupuj).

5 W oknie dialogowym Utwrz grup modelu wprowad cig Typowa kuchnia i kliknij przycisk OK. Obiekty s teraz zgrupowane i mona je umieszcza w rysunku jak pojedynczy element.

Tworzenie i umieszczanie grup | 659

Zmiana punktu wstawienia grupy 6 W obszarze rysunku wybierz kontrolk rodka dla pocztku grupy i przecignij j do prawego grnego naronika kuchni.

7 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 8 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj do okna.

660 | Rozdzia 18 Grupowanie

Umieszczanie wystpie w grupie 9 W Przegldarce projektu w sekcji Grupy rozwi grup Model, kliknij prawym przyciskiem grup Typowa kuchnia i kliknij przycisk Utwrz element. 10 Powiksz rodek rzutu i kliknij lewy grny naronik dolnej jednostki, aby umieci grup kuchni.

11 Kliknij prawy grny naronik schodw, aby umieci drugie wystpienie.

12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 13 Wybierz wczeniej umieszczone pierwsze wystpienie grupy Typowa kuchnia.

Tworzenie i umieszczanie grup | 661

14 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk 15 Na pasku opcji odznacz pole wyboru Kopiuj.

(Lustro).

16 Jako o odbicia wybierz ssiedni cian zlewozmywaka.

Kuchnia jest teraz poprawnie ustawiona w rzucie. UWAGA Jeli kuchnia nie zostanie umieszczona dokadnie w sposb pokazany na rysunku poniej, zaznacz grup, a nastpnie za pomoc klawiszy strzaek dokonaj niezbdnych korekt pooenia.

662 | Rozdzia 18 Grupowanie

17 Wybierz kuchni na schodach, a nastpnie na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Obr).

18 Kliknij w obszarze rysunku na lewo od kuchni.

19 Kliknij nad praw czci kuchni, aby obrci umieszczenie.

Tworzenie i umieszczanie grup | 663

UWAGA Jeli kuchnia nie zostanie umieszczona dokadnie w sposb pokazany na rysunkach poniej, zaznacz grup, a nastpnie za pomoc klawiszy strzaek dokonaj niezbdnych korekt pooenia.

20 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

21 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj do okna. W modelu powinny by teraz trzy wystpienia grupy Typowa kuchnia: jedno z oryginaln orientacj, jedno odbite i jedno obrcone, tak jak pokazano na rysunku.

664 | Rozdzia 18 Grupowanie

Zapisywanie pliku szkoleniowego 22 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 23 Przejd do wybranego katalogu, nazwij plik m_Groups-Condominium_in_progress.rvt i kliknij przycisk Zapisz.

Modyfikowanie grupy
W tym wiczeniu wprowadzisz zmiany do wystpienia grupy. Po zakoczeniu edycji zostan zaktualizowane wszystkie wystpienia tej samej grupy w rysunku. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Groups-Condominium_in_progress.rvt. Modyfikowanie widocznoci elementw w grupie 1 Powiksz obszar kuchni na prawo nad schodami. 2 Przesu wskanik myszy na cian na lewo od kuchni, nacinij klawisz TAB, aby wyrni cian i kliknij, aby j wybra.

Modyfikowanie grupy | 665

3 Kliknij przycisk grupy).

(Element grupy. Kliknicie ikony spowoduje wykluczenie elementu z tego wystpienia

Ten element pozostaje w grupie, ale nie jest widoczny w widoku projektu dla danego wystpienia grupy. UWAGA Aby wywietli wykluczony element, zaznacz go i kliknij przycisk grupy do wystpienia grupy). (Przywr wykluczony element

4 Przesu wskanik myszy na drzwi, nacinij klawisz TAB i kliknij, aby wybra drzwi.

5 Kliknij przycisk grupy).

(Element grupy. Kliknicie ikony spowoduje wykluczenie elementu z tego wystpienia

6 Przesu wskanik myszy na cian poziom, nacinij klawisz TAB i kliknij, aby wybra cian.

666 | Rozdzia 18 Grupowanie

7 Kliknij przycisk grupy).

(Element grupy. Kliknicie ikony spowoduje wykluczenie elementu z tego wystpienia

8 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Dodawanie elementw dla unikatowego warunku 9 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj ciana. 10 Z Listy typw wybierz opcj ciana podstawowa : Generic -127 mm. 11 Kliknij punkt kocowy krtkiej pionowej ciany przy wejciu do kuchni, przesu wskanik myszy w lew stron i kliknij, aby narysowa cian poziom do lewej ciany pionowej.

12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 13 Kliknij przycisk Drzwi na pasku projektu. 14 Z Listy typw wybierz opcj Bifold-4 Panel : 1220 x 2134 mm. 15 Wyczy pole wyboru Etykieta w miejscu umieszczenia na pasku opcji. 16 Kliknij w nowej cianie, aby umieci dwa zestawy drzwi skadanych do szafy wnkowej.

Modyfikowanie grupy | 667

17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 18 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj do okna. Zmiana geometrii grupy i automatyczne wywietlanie zmian we wszystkich wystpieniach grupy 19 Powiksz obszar kuchni po lewej stronie rzutu. 20 Wybierz grup Typowa kuchnia. 21 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj grup. W trybie edycji grupy kolor ta obszaru rysunku jest jasnoty i w lewym grnym naroniku wywietlany jest pasek narzdzi edytora grupy. Elementy w tym wystpieniu grupy s nadal wywietlane w swoim stylu obiektu. Wszystkie pozostae elementy w modelu s nieaktywne.

22 Na karcie Modelowanie na pasku projektu wybierz opcj Otwr Otwr w cianie. 23 W obszarze rysunku wybierz cian pionow na lewo od dugiego blatu. 24 Utwrz otwr, klikajc przy dolnym naroniku ciany, przesu wskanik myszy w gr i kliknij obok grnego naronika ciany.

668 | Rozdzia 18 Grupowanie

25 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 26 Wybierz otwr i na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

27 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w grupie Wizania w polu Wysoko niezwizana wpisz 2134. 28 W polu Odsunicie podstawy wprowad warto 1000 i kliknij przycisk OK. 29 Na pasku narzdzi edytora grup kliknij przycisk Zakocz. Wszystkie wystpienia grupy Typowa kuchnia s zaktualizowane i pokazuj wprowadzone zmiany.

30 Kliknij menu Plik Zapisz.

Zagniedanie grup
W tym wiczeniu dodasz grup Typowa kuchnia (Typical Kitchen) utworzon w poprzedniej lekcji, cian oraz drzwi do szafy do grupy Mieszkanie z dwiema sypialniami (2 Bedroom Unit). Grupa kuchni bdzie zagniedona w grupie mieszkania z dwiema sypialniami, ktra bdzie grup gwn. Po zagniedeniu kuchni w grupie mieszkania z dwiema sypialniami zostan zaktualizowane wszystkie wystpienia grupy gwnej.

Zagniedanie grup | 669

Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Groups-Condominium_in_progress.rvt. Dodawanie elementw do istniejcej grupy 1 Jeli to konieczne, w Przegldarce projektu w grupie Rzuty dwukrotnie kliknij przycisk First Floor. 2 Wybierz grup 2 Bedroom Unit w grnej czci rzutu.

3 Na pasku opcji kliknij przycisk Edytuj grup. 4 Na pasku narzdzi edytora grupy kliknij przycisk 5 W obszarze rysunku wybierz grup Typowa kuchnia. (Dodaj do grupy).

670 | Rozdzia 18 Grupowanie

6 Nacinij klawisz TAB, wybierz cian midzy drzwiami skadanymi oraz drzwi.

7 Na pasku narzdzi edytora grup kliknij przycisk Zakocz. 8 W Przegldarce projektu w grupie Rzuty dwukrotnie kliknij przycisk Second Floor. 9 Wybierz grup 2 Bedroom Unit. Zwr uwag, e grupa Typowa kuchnia i spiarnia s zagniedone w grupie mieszkania dwupokojowego.

10 Kliknij menu Plik Zapisz.

Praca z grupami szczegw


W tej lekcji grupy bd uyte w najbardziej efektywny sposb we wszystkich projektach. Grupy szczegw tworzysz podczas grupowania elementw charakterystycznych dla widoku, takich jak tekst i obszary wypenienia. Utworzysz grup szczegw na rzucie pierwszego pitra i dodasz j na rzucie drugiego pitra modelu budynku. Doczone grupy szczegw s tworzone przy grupowaniu elementw widoku, ktre s skojarzone z okrelon grup modelu, tak jak etykiety okien i drzwi. W nastpnym wiczeniu dodasz etykiety drzwi do grupy i utworzysz doczon grup szczegw zawierajc etykiety. Doczonej grupy szczegw uywa si nieco inaczej ni grup zagniedonych i gwnych, poniewa wymaga ona wicej rcznych operacji.

Praca z grupami szczegw | 671

Tworzenie grupy szczegw


W tym wiczeniu naszkicujesz i opiszesz prostoktny obszar wypenienia, ktry bdzie reprezentowa fragment podogi w modelu budynku wyoonej terakot przy wejciu do wind. Nastpnie zapiszesz obszar i notatk tekstow jako grup szczegw. Grup szczegw mona doda do pozostaych widokw modelu budynku. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Groups-Condominium_in_progress.rvt. Rysowanie obszaru wypenienia 1 W Przegldarce projektu w grupie Rzuty dwukrotnie kliknij pozycj First Floor. 2 Powiksz obszar schodw w rodku rzutu.

3 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij przycisk Obszar wypenienia. 4 Na pasku opcji kliknij przycisk , aby narysowa prostoktny obszar.

5 Jako punkt pocztkowy prostokta kliknij prawy grny punkt kocowy poniej wind.

6 Przesu wskanik myszy w d na lewo i wybierz punkt poniej lewej windy.

672 | Rozdzia 18 Grupowanie

7 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Przed drzwiami do wind zostanie dodany prostoktny obszar wypeniony kreskowaniem ukonym.

Dodawanie notatki tekstowej 8 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij opcj Tekst. 9 Na pasku opcji kliknij przycisk , aby doda ukow lini odniesienia.

10 Kliknij obszar wypeniony i okrel punkt pocztkowy linii odniesienia. 11 Kliknij poniej tego obszaru, aby zakoczy lini odniesienia i okrel punkt pocztkowy tekstu. 12 Wprowad nazw Pytki i na pasku projektu kliknij przycisk Zmie. Do modelu budynku zostanie dodana notatka tekstowa z ukow lini odniesienia.

Tworzenie grupy szczegw | 673

Tworzenie grupy szczegw 13 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, wybierz notatk tekstow oraz wypeniony region. 14 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Grupuj).

15 W oknie dialogowym Utwrz grup szczegw wprowad nazw Pytki korytarza do wind i kliknij przycisk OK. 16 W obszarze rysunku wybierz wystpienie grupy pytek korytarza do wind. 17 Przesu pocztek grupy do naronika szybu windy, tak jak pokazano na rysunku.

18 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Dodawanie wystpienia grupy do innego widoku 19 W Przegldarce projektu w grupie Rzuty dwukrotnie kliknij pozycj Second Floor. 20 W Przegldarce projektu w sekcji Grupy rozwi grup Szczeg, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Pytki korytarza do wind i wybierz polecenie Utwrz wystpienie.

674 | Rozdzia 18 Grupowanie

21 W obszarze rysunku kliknij, aby umieci grup szczegw przed windami.

22 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu 23 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj do okna. 24 Kliknij menu Plik Zapisz.

Korzystanie z doczonych grup szczegw


W tym wiczeniu dodasz etykiety drzwi do grupy Mieszkanie z dwiema sypialniami (2 Bedroom Unit), a nastpnie uyjesz etykiet drzwi do utworzenia doczonej grupy szczegw. Poniewa grupa szczegw zawiera zmienne, nie mona jej doda do grupy w ten sam sposb co komponent rysunku; musisz rcznie doczy j do kadego wystpienia grupy Mieszkanie z dwiema sypialniami (2 Bedroom Unit). Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Groups-Condominium_in_progress.rvt. Umieszczanie etykiet drzwi 1 W Przegldarce projektu w grupie Rzuty dwukrotnie kliknij pozycj First Floor. 2 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij przycisk Etykieta Wg kategorii. 3 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Linia odniesienia. 4 Wstaw etykiety drzwi (cznie 10) w oryginalnym wstawieniu grupy Mieszkanie 2-pokojowe, tak jak pokazano na rysunku: UWAGA Numery etykiet drzwi mog by rne.

Korzystanie z doczonych grup szczegw | 675

5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Tworzenie doczonej grupy szczegw 6 W obszarze rysunku narysuj pole zaznaczenia (od prawego dolnego do lewego grnego naronika) wok prawego obszaru rzutu zawierajc etykiet drzwi.

7 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Filtr wyboru).

8 W oknie dialogowym Filtr kliknij przycisk Odznacz wszystko, wybierz opcj Etykiety drzwi i kliknij przycisk OK.

676 | Rozdzia 18 Grupowanie

9 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Grupuj).

10 W oknie dialogowym Utwrz grup modelu i doczon grup szczegw w polu Nazwa doczonej grupy szczegw wpisz Etykiety drzwi dwch sypialni i kliknij przycisk OK.

11 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Grupy\Model\2 Bedroom Unit i sprawd, czy doczona jest grupa Rzut: Etykiety drzwi dwch sypialni. Umieszczanie grupy szczegw w innym wystpieniu grupy 12 W Przegldarce projektu w grupie Rzuty dwukrotnie kliknij pozycj Second Floor. 13 Wybierz grup modelu 2 Bedroom Unit. 14 Na pasku opcji kliknij przycisk Umie szczeg. 15 W oknie dialogowym Umieszczenie doczonej grupy szczegw wybierz grup Rzut: Etykiety drzwi dwch sypialni i kliknij przycisk OK. Do wystpienia Second Floor grupy 2 Bedroom Unit zostan umieszczone etykiety drzwi. UWAGA Wystpienia komponentw s numerowane kolejno, a drzwi s numerowane wedug kolejnoci ich umieszczania w kadej grupie. 16 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Korzystanie z doczonych grup szczegw | 677

17 Kliknij menu Plik Zapisz.

Zapisywanie i wczytywanie grup


W tej lekcji zapiszesz w bibliotece typowy rozkad mieszkania, gdzie bdzie on dostpny dla pozostaych czonkw zespou, ktrzy bd mogli go uy w innych projektach. Po wczytaniu grupy z biblioteki do nowego projektu moesz uywa jej elementw niezalenie od innych projektw. Moesz take przeksztaci wystpienie grupy w plik podczony, aby zastpi grup innym ukadem jednostek.

Zapisywanie i wczytywanie grup


W tym wiczeniu zapiszesz grup w bibliotece, aby mona byo z niej skorzysta w innym projekcie. W ten sposb mona utworzy bibliotek grup, ktr mona wspdzieli midzy innymi czonkami zespow i uywa w wielu projektach. Uywanie grup z biblioteki zapewnia spjno i zwiksza wydajno pracy nad projektami, ktre uywaj podobnych ukadw elementw dla powtarzalnych jednostek. Plik szkoleniowy Uyj pliku szkoleniowego zapisanego w poprzednim wiczeniu, m_Groups-Condominium_in_progress.rvt. Zapisywanie grupy w bibliotece 1 W Przegldarce projektu w grupie Grupy\Model kliknij prawym przyciskiem myszy grup 2 Bedroom Unit i kliknij przycisk Zapisz grup. 2 Po lewej stronie okna dialogowego Zapisz grup kliknij przycisk Pulpit. 3 Sprawd, czy w polu Nazwa pliku wybrana jest opcja Takie jak nazwa grupy i kliknij przycisk Zapisz. Moesz zapisa grup jako plik projektu Revit (RVT), jeli pracujesz z projektem, albo jako plik rodziny Revit (RFA), jeli pracujesz z Edytorem rodzin. W tym przypadku plik zostanie zapisany jako plik projektu Revit (RVT).

678 | Rozdzia 18 Grupowanie

Wczytywanie grupy do nowego projektu 4 Kliknij menu Plik Nowy Projekt. 5 W oknie dialogowym Nowy projekt zaakceptuj domylny plik szablonu, sprawd, czy w polu Utwrz nowy wybrana jest opcja Projekt i kliknij przycisk OK. 6 Kliknij menu Plik Wczytaj z biblioteki Wczytaj plik jako grup. 7 W oknie dialogowym Wczytaj plik jako grup przejd na poziom pulpitu, wybierz plik 2 Bedroom Unit.rvt i kliknij przycisk Otwrz. 8 W oknie dialogowym Powiel typy kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlone okno dialogowe z komunikatem ostrzeenia informujcym, e znaleziono powielone typy i e zostan uyte typy z nowego projektu. Umieszczanie wystpienia wczytanej grupy 9 W Przegldarce projektu rozwi sekcj Grupy, a nastpnie Model. 10 Kliknij prawym przyciskiem grup 2 Bedroom Unit i wybierz polecenie Utwrz wystpienie. 11 Aby umieci wystpienie grupy, kliknij w obszarze rysunku. 12 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

13 Powiksz grup 2 Bedroom Unit. Konwersja wystpienia grupy na plik podczony 14 Wybierz grup i na pasku opcji kliknij przycisk Poczenie. 15 W oknie dialogowym Konwersja grupy na cze kliknij przycisk Uyj istniejcej. Po przeksztaceniu grupy na cze mona albo uy wybranej grupy do utworzenia nowego pliku podczonego, albo zastpi wystpienie grupy istniejcym plikiem podczonym. 16 Po lewej stronie okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Common\c_2 Bedroom Unit-Alternate.rvt. 17 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu.

Zapisywanie i wczytywanie grup | 679

18 W Przegldarce projektu rozwi grup Poczenia Revit. Do projektu jako cze zosta dodany plik 2 Bedroom Unit-Alternate.rvt. Konwersja modelu podczonego na grup 19 W obszarze rysunku wybierz podczony model programu Revit. 20 Kliknij przycisk Ustal na pasku opcji. 21 W oknie dialogowym Ustal opcje poczenia sprawd, czy wybrana jest tylko opcja Doczone szczegy i kliknij przycisk OK. 22 W oknie dialogowym Powiel typy kliknij przycisk OK. 23 W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak, aby zastpi istniejc grup Typowa kuchnia (Typical Kitchen) inn grup typowej kuchni. 24 W oknie dialogowym z komunikatem kliknij przycisk Usu poczenie. Ten komunikat informuje, e z projektu zostan usunite wszystkie wystpienia modelu podczonego, ale podczony plik modelu nadal bdzie wczytany do projektu. Moesz usun z projektu plik podczony, klikajc przycisk Usu poczenie, lub moesz usun go pniej, uywajc okna dialogowego Zarzdzaj poczeniami. 25 Plik podczony zostanie przeksztacony w now grup modelu zapisan w projekcie, a poczenie zostanie usunite. 26 Zamknij plik, zapisujc (lub nie) wprowadzone zmiany.

680 | Rozdzia 18 Grupowanie

Teren

19

W tym wiczeniu uyjesz narzdzi terenu w programie Revit Architecture 2009, aby dodawa i zmienia komponenty terenu w projekcie.

Uycie narzdzi terenu


W tej lekcji uyjesz narzdzi terenu, aby dodawa i zmienia komponenty terenu w projekcie. Najpierw zaimportuj dane warstwic terenu i skonwertuj je na dane warstwic 3D. Dodaj rcznie linie wasnoci, skonwertuj dane na tabel, a nastpnie je zmodyfikuj. Dodaj obszary podrzdne do powierzchni, aby zdefiniowa parkingi, wysepki i chodniki. Po niwelacji topografii w celu utworzenia nieco podniesionej paskiej powierzchni dodaj pyt budynku do terenu. W ostatnich wiczeniach dodasz parking i komponenty zieleni, a nastpnie utworzysz zestawienie miejsc parkingowych.

681

Naley przestrzega kolejnoci wykonywania wicze.

Tworzenie modelu terenu


W tym wiczeniu utworzysz model terenu, uywajc dwch rnych metod. Uywajc pierwszej metody, utworzysz model terenu, umieszczajc rcznie punkty wysokoci na rzucie terenu. W drugiej czci tego wiczenia zaimportujesz dane wartstwic z pliku DWG i uyjesz ich, aby utworzy projektowany model terenu.

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric\m_First_Project.rvt. Ten plik projektu zosta utworzony za pomoc domylnego szablonu jednostek metrycznych.

Tworzenie modelu terenu poprzez dodanie punktw wysokoci 1 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie), rozwi drzewo Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj Site. Skala tego widoku wynosi 1 : 100. 2 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Model terenu. PORADA Jeli karta Teren nie jest wywietlana, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek projektu, a nastpnie kliknij opcj Teren. 3 Kliknij przycisk Punkt na pasku projektu. 4 Na pasku opcji wpisz warto wysokoci bezwzgldnej: 3000 mm.

682 | Rozdzia 19 Teren

5 Aby okreli punkt, kliknij w obszarze rysowania.

6 Dodaj dwa dodatkowe punkty, aby utworzy trjkt. Jako odniesienia uyj poniszej ilustracji.

Obwiednie triangulacji s wywietlane tylko po dodaniu trzeciego punktu wysokoci. Model terenu musi mie co najmniej trzy punkty wysokoci. 7 Dodaj dodatkowe punkty, aby utworzy okrg warstwicy podobny do tego na poniszym rysunku. Okrg powinien mie szeroko okoo 55000 mm.

Tworzenie modelu terenu | 683

8 Na pasku opcji wpisz warto rzdnej bezwzgldnej: 6000mm. 9 Dodaj okrg koncentryczny skadajcy si z punktw rzdnych na poziomie 6000mm wewntrz warstwicy 3000mm. PORADA Dokadna liczba punktw i ich umieszczenie nie s wane.

10 Powtrz poprzedni czynno dla nastpujcych rzdnych bezwzgldnych: 9000mm, 12000mm, 15000mm i 18000mm Sprbuj doda kady okrg koncentrycznie wewntrz wczeniej utworzonego okrgu. Jako odniesienia uyj poniszej ilustracji.

11 Kliknij przycisk Zakocz model terenu na pasku projektu. 12 W menu Ustawienia kliknij opcj Ustawienia terenu. 13 W oknie dialogowym Ustawienia terenu, w sekcji Dodatkowe warstwice, w polu Przyrost wpisz 1500mm i kliknij przycisk OK.

684 | Rozdzia 19 Teren

Takie ustawienie ogranicza liczb warstwic w widoku.

14 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

15 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. 16 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels), a nastpnie za pomoc narzdzia Orbita obr model terenu, aby obejrze go pod rnymi ktami.

Uycie zaimportowanych danych wartstwic w celu utworzenia modelu terenu

17 Wybierz model terenu i na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk

, aby go usun.

18 W Przegldarce projektu w sekcji Widoki (wszystkie) rozwi drzewo Elewacje (Building Elevation), a nastpnie kliknij dwukrotnie opcj South. Przed zaimportowaniem danych warstwicy zmie nazwy poziomw i wysokoci. 19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Powiksz obszar wok symbolu Level 2, kliknij warto rzdnej i wpisz 1000mm, a nastpnie nacinij klawisz ENTER.

Tworzenie modelu terenu | 685

21 Kliknij tekst Level 2, zmie nazw na Piwnica i nacinij klawisz ENTER. 22 Po wywietleniu zapytania, czy zmieni nazwy odpowiadajcych widokw, kliknij przycisk Tak. 23 Kliknij tekst Level 1, zmie nazw na Wysoko terenu podstawy i nacinij klawisz ENTER. Kliknij przycisk Tak, gdy zostanie wywietlone zapytanie, czy chcesz zmieni nazwy odpowiadajcych widokw.

24 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Site. 25 Kliknij menu Plik Importuj/Podcz Formaty CAD. 26 W oknie dialogowym Importuj/Podcz:

W lewym panelu kliknij folder Training Files. Wybierz plik c_Import_Site znajdujcy si w folderze Common. W polu Kolor zaznacz opcj Zachowaj. W polu Warstwy zaznacz opcj Okrel. Upewnij si, e opcja Tylko biecy widok nie jest zaznaczona. Kliknij przycisk Otwrz.

Natychmiast zostanie wywietlony komunikat z pytaniem o wybr warstw do zaimportowania. 27 W oknie dialogowym Wybierz warstwy/poziomy do importowania/podczenia usu zaznaczenie dla warstwy 0 i warstwy C_bench_mark, a nastpnie kliknij przycisk OK. 28 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, a nastpnie pomniejsz, aby wywietli ca topografi w widoku. 29 Wybierz zaimportowan topografi. Do momentu jej usunicia jest ona uwaana za symbol importu. 30 W menu Edycja kliknij opcj Przypnij pooenie. Uniemoliwia to przypadkowe przesunicie symbolu importu.

686 | Rozdzia 19 Teren

31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Zauwa, e wywietlane s symbole wysokoci.

32 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 33 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Kategorie opisw. 34 W sekcji Widoczno usu zaznaczenie opcji Elewacje, a nastpnie kliknij przycisk OK. 35 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Model terenu. 36 Na pasku projektu kliknij opcj Uyj importowanych Importuj element. 37 Umie wskanik myszy na importowanym symbolu i wybierz go, gdy zostan wyrnione krawdzie.

Po wybraniu symbolu importu zostanie wywietlony komunikat z pytaniem o wybr warstwy, ktra pozwoli wygenerowa punkty wysokoci. 38 W oknie dialogowym Dodaj punkty z wybranych warstw usu zaznaczenie opcji C_INDX, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie modelu terenu | 687

Importowany symbol jest konwertowany na punkty wysokoci i warstwice.

39 Kliknij przycisk Zakocz model terenu na pasku projektu. 40 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

41 Wprowad cig ZF, aby powikszy zakres obrazu. 42 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels), a nastpnie za pomoc narzdzia Orbita obr model terenu, aby obejrze go pod rnymi ktami. Zauwa, e zmiana w rzdnej modelu terenu jest niewielka.

43 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 44 Przejd do wybranego folderu, nazwij projekt Site-in progress.rvt i kliknij przycisk Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 45 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie Linii wasnoci na stronie 688.

Dodawanie Linii wasnoci


W tym wiczeniu dodasz linie wasnoci na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na naszkicowaniu linii wasnoci i przekonwertowaniu szkicu na dane z pomiarw. Druga metoda polega na utworzeniu linii wasnoci poprzez wprowadzenie danych z pomiarw do tabeli odlegoci i kierunkw.

688 | Rozdzia 19 Teren

To wiczenie wymaga zakoczenia poprzedniego wiczenia. Potrzebny jest take plik projektu w stanie aktualnym. Jeli poprzednie wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz. Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site-in progress.rvt. Szkicowanie linii wasnoci 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 2 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Linia wasnoci. 3 W oknie dialogowym Tworzenie linii wasnoci wybierz polecenie Utwrz linie wasnoci za pomoc szkicowania, a nastpnie kliknij przycisk OK. 4 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 5 Uywajc narzdzi szkicowania dostpnych na pasku opcji, naszkicuj ksztat przedstawiony na poniszej ilustracji. Mimo moliwoci uycia preferowanej metody szkicowania, ksztat mona szybko utworzy w nastpujcy sposb:

Najpierw naszkicuj prostokt. Kliknij przycisk Zmie. Wybierz i usu praw pionow lini. Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.

Dodawanie Linii wasnoci | 689

Uywajc narzdzia uk przechodzcy przez 3 punkty, dodaj lini uku po prawej stronie.

UWAGA Szeroko linii szkicu na ilustracji zostaa powikszona ze wzgldw treningowych. 6 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. Linie wasnoci s wywietlane na fotografii jako typ linii kreska-kropka.

7 Przesu wskanik myszy na linie wasnoci i wybierz je, gdy zostan wyrnione. 8 Na pasku opcji wybierz polecenie Edytuj tabel. Zostanie wywietlone okno dialogowe ostrzeenia z informacj, e nie jest moliwe cofnicie konwersji szkicu linii wasnoci na tabel. 9 Kliknij przycisk OK znajdujcy si w oknie ostrzeenia. 10 W oknie dialogowym Linie wasnoci kliknij przycisk OK. UWAGA Wartoci wywietlane w oknie dialogowym Linie wasnoci zale od dokadnych wymiarw i pooenia szkicu. Tworzenie linii szkicu za pomoc tabeli odlegoci i kierunkw

11 Wybierz linie wasnoci i na standardowym pasku narzdzi kliknij przycisk 12 Na pasku projektu kliknij opcj Linia wasnoci.

, aby je usun.

13 W oknie dialogowym Tworzenie linii wasnoci wybierz opcj Utwrz linie wasnoci wg tabeli odlegoci i kierunkw, a nastpnie kliknij przycisk OK.

690 | Rozdzia 19 Teren

14 W oknie dialogowym Linie wasnoci kliknij trzykrotnie przycisk Wstaw, a zostan wywietlone cztery wiersze danych geodezyjnych. 15 Rozpoczynajc od wiersza #1, wprowad nastpujce dane geodezyjne w wierszach od 1 do 4:

100000 S 00'0" E 80000 N 900'0" W 100000 N 00'0" E 80000 N 900'0" E

Zauwa, e po wpisaniu wartoci w ostatnim wierszu odlego wywietlana w polu Od ostatniego do pierwszego punktu jest teraz wywietlana jako Zamknita. Oznacza to, e nie ma przerwy midzy liniami wasnoci. Jeli przerwa nie jest zamknita, sprawd wprowadzone dane i popraw je. 16 Kliknij przycisk OK. Linie wasnoci s wywietlane przy wierzchoku wskanika myszy. 17 Przesu wskanik myszy na powierzchni topograficzn i, uywajc poniszej ilustracji jako odniesienia, kliknij, aby umieci linie wasnoci.

Etykietowanie linii wasnoci 18 Z menu Ustawienia wybierz opcj Opisy Wczytane etykiety. 19 W oknie dialogowym Etykiety przewi w d list kategorii do pozycji Linie wasnoci i zauwa, e nie ma tam adnych wczytanych etykiet dla opcji Segmenty linii wasnoci.

Dodawanie Linii wasnoci | 691

20 Kliknij opcj Wczytaj. 21 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Families\Annotations\Civil\M_Property Line Tag.rfa. 22 W oknie dialogowym Etykiety zauwa, e etykieta dla segmentw linii wasnoci jest wczytana, a nastpnie kliknij przycisk OK. Przed dodaniem etykiet segmentw linii wasnoci naley wyczy widoczno importowanego symbolu. Mimo e symbol zosta skonwertowany na punkty wysokoci i warstwice, pierwotny plik DWG pozostaje widoczny w widoku. 23 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 24 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Kategorie importowane. 25 W sekcji Widoczno usu zaznaczenie pola wyboru dla pliku c_Import_Site.dwg i kliknij przycisk OK. 26 Na karcie Krelenie paska projektu kliknij opcj Etykieta Wedug kategorii. UWAGA Jeli karta Krelenie na pasku projektu jest niewidoczna, kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku projektu, a nastpnie kliknij kart Krelenie. 27 Na pasku opcji usu zaznaczenie pola wyboru Linia odniesienia. 28 Powiksz i umie wskanik myszy na rodku pnocnej linii wasnoci. Gdy etykieta jest wywietlana przy wierzchoku wskanika myszy, kliknij, aby j umieci.

29 Nadaj etykiety trzem pozostaym liniom wasnoci. 30 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. Etykiety w tym widoku s bardziej widoczne.

31 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 32 Przejd do nastpnego wiczenia, Zmiana widocznoci warstwic i ustawie terenu na stronie 693. W tym wiczeniu utworzono dwa zestawy linii wasnoci. Pierwszy zestaw zosta naszkicowany i skonwertowany na dane geodezyjne. Drugi zestaw linii wasnoci zosta utworzony bezporednio z danych geodezyjnych i umieszczony na topografii. Ostatni etap polega na wczytaniu segmentw linii wasnoci i nadaniu im etykiet. W nastpnym wiczeniu zmienisz ustawienia terenu i widoczno warstwic.

692 | Rozdzia 19 Teren

Zmiana widocznoci warstwic i ustawie terenu


W tym wiczeniu utworzysz now podkategori stylw obiektw, aby oznaczy okrelon wysoko. Zmienisz take ustawienia terenu, tak aby nowa podkategoria bya wywietlana na okrelonej wysokoci.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site-in progress.rvt. Tworzenie podkategorii stylw obiektw dla okrelonej wysokoci 1 Na pasku kontroli widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Model krawdziowy. 2 W menu Ustawienia kliknij opcj Style obiektw. 3 Na karcie Obiekty modelu w oknie dialogowym Style obiektw przewi w d list kategorii i rozwi drzewo Model terenu. 4 W sekcji Modyfikuj podkategorie kliknij opcj Nowa. 5 W oknie dialogowym Nowa kategoria podrzdna wpisz nazw Warstwica robocza, dla opcji Kategoria podrzdna wybierz opcj Model terenu i kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Style obiektw nowa kategoria podrzdna stylw obiektw jest wywietlana pod opcj Model terenu. 6 W oknie dialogowym Style obiektw okrel nastpujce ustawienia podkategorii Warstwica robocza:

Sprawd, czy Szerokoci linii wynosz 1. W sekcji Wzr linii wybierz opcj Dash dot. W sekcji Kolor linii wybierz odcie koloru Brz.

7 Kliknij przycisk OK. Zmiana ustawie terenu 8 W menu Ustawienia kliknij opcj Ustawienia terenu. 9 W oknie dialogowym Ustawienia terenu, w sekcji Wywietlanie warstwic okrel odstp 1000mm przechodzcy przez rzdn 0.0mm. 10 W sekcji Dodatkowe warstwice okrel nastpujce wartoci:

W polu Start wpisz 1000. Dla waciwoci Typ zakresu wybierz opcj Pojedyncza warto. W sekcji Podkategoria wybierz opcj Warstwica robocza.

Zmiana widocznoci warstwic i ustawie terenu | 693

11 Kliknij przycisk OK. Podkategoria stylw obiektu Warstwica robocza jest wywietlana na topografii tylko na okrelonej wysokoci.

12 W menu Plik kliknij polecenie Zamknij. Kliknij przycisk Tak, gdy zostanie wywietlony komunikat z pytaniem o zapisanie zmian. W nastpnym wiczeniu wymagany jest nowy plik szkoleniowy. 13 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych na stronie 694. W tym wiczeniu utworzono now podkategori stylw obiektw dla topografii. Nastpnie zmieniono ustawienia terenu, aby wyrni okrelony odstp warstwicy za pomoc tej podkategorii. W nastpnym wiczeniu utworzysz podrzdne obszary topograficzne, aby zdefiniowa drogi, parkingi i wysepki.

Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych


W tym wiczeniu utworzysz obszary podrzdne, aby zdefiniowa drogi, parkingi i wysepki. Tworzenie obszaru podrzdnego nie powoduje powstania oddzielnych powierzchni. Definiowany jest jedynie obszar na powierzchni, gdzie mona zastosowa inny zestaw waciwoci, takich jak materia.

694 | Rozdzia 19 Teren

Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Site.rvt.

Naszkicuj pocztkowy obszar parkingu 1 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Region podrzdny. 2 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 3 Uywajc narzdzi szkicowania dostpnych na pasku opcji, naszkicuj ksztat wyrniony na poniszej ilustracji. Mimo e dokadne wymiary nie s wane, sprbuj odtworzy pooenie i proporcje. PORADA Ksztat mona naszkicowa odrcznie lub narysowa dwa prostopade prostokty i za pomoc narzdzia do przycicia utworzy tylko jedn zamknit ptl, a nastpnie doda zakrzywiony naronik przy uyciu narzdzia do szkicowania ukw zaokrgle. Szeroko poziomego prostokta wynosi ok. 7500 mm, natomiast szeroko pionowego prostokta wynosi ok. 19500 mm.

Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych | 695

UWAGA W metrycznym pliku szkoleniowym znajduje si mniej warstwic ni na rysunkach przedstawionych w tym wiczeniu.

Zauwa, e lewa krawd obszaru podrzdnego wystaje poza topografi terenu. Po zakoczeniu szkicowania w kolejnym etapie obszar podrzdny zostanie zakoczony na krawdzi zdefiniowanej topografii. Okrelanie waciwoci obszaru podrzdnego dla obszaru parkingu 4 Kliknij przycisk Waciwoci na pasku projektu. 5 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Materiay i wykoczenia kliknij opcj wartoci dla materiau, a nastpnie kliknij przycisk , aby otworzy okno dialogowe Materiay.

6 W oknie dialogowym Materiay w polu Nazwa wybierz opcj Site - Tarmacadam i kliknij przycisk OK. 7 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w sekcji Dane identyfikacyjne w polu Nazwa wpisz Parking, a nastpnie kliknij przycisk OK. 8 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

696 | Rozdzia 19 Teren

9 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

Zauwa, e dla nowego obszaru podrzdnego uywany jest materia Teren - Asfaltobeton. Mimo e kady obszar modelu terenu mona wybra oddzielnie i do kadego zastosowa inne waciwoci, model terenu i jego dane warstwic pozostaj jednym elementem. Mona utworzy zestawienie modeli terenu, aby raportowa informacje dotyczce kadego obszaru modelu terenu. Otwieranie zestawienia modeli terenu 10 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Zestawienia/Iloci i kliknij dwukrotnie opcj Topography Schedule.

UWAGA Wartoci mog si rni w zalenoci od szkicu. Dla tego zestawienia modeli terenu uywany jest filtr, aby pomija nienazwane obszary topograficzne. Nowo utworzone obszary podrzdne s wywietlane w tym zestawieniu. Zmiana obszaru podrzdnego 11 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 12 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 13 Wybierz obszar podrzdny utworzony w poprzednich etapach. 14 Na pasku opcji kliknij opcj Edytuj obwiedni. 15 Dodaj nowe linie i zmie istniejce, aby utworzy obwiedni podobn do tej, ktra znajduje si na poniszej ilustracji. Dodatkowe dwa parkingi w grnej czci szkicu musz mie gboko co najmniej 5500 mm, aby pomieci miejsca parkingowe.

Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych | 697

PORADA Dodaj dwa grne parkingi w ksztacie prostoktw. Usu nakadajce si linie i uyj narzdzi przycinania i podziau, aby oczyci szkic. Odbij uk, aby utworzy dokadny duplikat.

16 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 17 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. 18 W Przegldarce projektu dla opcji Zestawienia/Iloci kliknij dwukrotnie opcj Topography Schedule. Zauwa, e obszar projektu powikszy si.

Dodawanie dodatkowych obszarw podrzdnych 19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. Aby w tym projekcie treningowym utworzy bardziej atrakcyjny parking, wymagane s dodatkowe obszary podrzdne. W kadym obszarze podrzdnym naley zastosowa rne materiay, takie jak trawa lub beton. 20 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 21 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Region podrzdny. 22 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu.

698 | Rozdzia 19 Teren

23 W przypadku prawego grnego parkingu uyj narzdzi szkicowania dostpnych na pasku opcji, aby naszkicowa wysepk parkingow przedstawion na poniszej ilustracji. Dokadne wymiary nie s wane w tym momencie.

24 Kliknij przycisk Waciwoci na pasku projektu. 25 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Materiay i wykoczenia kliknij opcj wartoci dla materiau, a nastpnie kliknij przycisk , aby otworzy okno dialogowe Materiay.

26 W oknie dialogowym materiay w polu Nazwa wybierz opcj Site - Grass i kliknij przycisk OK. 27 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w sekcji Dane identyfikacyjne w polu Nazwa wpisz Wysepka Trawa, a nastpnie kliknij przycisk OK. 28 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu. 29 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami.

30 W Przegldarce projektu dla opcji Zestawienia/Iloci kliknij dwukrotnie opcj Topography Schedule. Zauwa, e zestawienie zostao zaktualizowane o nowe informacje.

31 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site.

Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych | 699

Uywajc technik poznanych w poprzednich etapach, dodaj trzy dodatkowe obszary podrzdne przedstawione na poniszej ilustracji. Kady obszar naley szkicowa osobno. Kady obszar nazwij Wysepka - Trawa i zastosuj materia Site - Grass.

32 W Przegldarce projektu dla opcji Zestawienia/Iloci kliknij dwukrotnie opcj Topography Schedule. Zauwa, e zestawienie zostao zaktualizowane.

Dodawanie betonowego chodnika 33 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 34 Kliknij przycisk Region podrzdny na pasku projektu. 35 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 36 Uyj narzdzi szkicowania dostpnych na pasku opcji, aby naszkicowa nowy chodnik betonowy przedstawiony na poniszej ilustracji. Nazwij obszar podrzdny Chodnik i zastosuj materia Beton - Wylewany na miejscu chodnik.

700 | Rozdzia 19 Teren

OSTRZEENIE Obszary podrzdne nie mog si przecina, naley zatem odsun pokrywajce si linie midzy obszarami podrzdnymi na odlego 100 mm.

37 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

UWAGA Mimo e w tym projekcie istnieje teraz kilka obszarw podrzdnych modelu terenu, wci istnieje tylko jeden model terenu. Aby zmieni punkty wysokoci danego obszaru podrzdnego, naley wyedytowa cay model terenu lub go podzieli. 38 W Przegldarce projektu dla opcji Zestawienia/Iloci kliknij dwukrotnie opcj Topography Schedule. Zauwa, e zestawienie zostao zaktualizowane.

Tworzenie podrzdnych obszarw topograficznych | 701

39 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 40 Przejd do preferowanego folderu, nazwij projekt Site tutorial-in progress.rvt i kliknij przycisk Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 41 Przejd do nastpnego wiczenia, Niwelowanie modelu terenu na stronie 702.

Niwelowanie modelu terenu


W tym wiczeniu zniwelujesz model terenu, aby utworzy nieco podniesiony paski parking. Podczas uywania narzdzia do niwelowania istniejca topografia jest burzona i tworzony jest nowy model terenu, w ktrym mona edytowa punkty wysokoci.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site tutorial-in progress.rvt. Zmiana przypisania etapu modelu terenu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 2 Wybierz model terenu.

702 | Rozdzia 19 Teren

3 Na pasku opcji kliknij przycisk

(Waciwoci elementu).

4 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Etapy dla opcji Etap utworzenia wybierz warto Existing i kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlone okno dialogowe ostrzeenia z informacj, e obszary podrzdne musz mie ten sam parametr etapu utworzenia i etapu wyburzenia co nadrzdny model terenu. Kliknij przycisk OK, aby ustawi zgodno etapu obszaru podrzdnego z modelem terenu. 5 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Zauwa, e model terenu jest wywietlany w inny sposb. Ustawienia wywietlania s kontrolowane za pomoc filtru etapw. POKREWNE Aby uzyska wicej informacji dotyczcych etapw, zapoznaj si z wiczeniem Uycie etapw na stronie 767. 6 Na pasku projektu kliknij opcj Obszar niwelacji. 7 W oknie dialogowym Obszar niwelacji zaznacz opcj Kopiuj punkty wewntrzne i kliknij polecenie Wybierz i edytuj. Kopiowanie punktw wewntrznych pozwala usun tylko punkty na parkingu bez wpywu na pozostae punkty wysokoci. 8 Wybierz powierzchni topograficzn.

Niwelowanie modelu terenu | 703

Usuwanie punktw wysokoci 9 Narysuj pole wskazania poza gwnym parkingiem, jak pokazano na poniszej ilustracji. Upewnij si, e pole wskazania zapewnia duy bufor wok parkingu. Celem jest zaznaczenie wszystkich punktw wysokoci wewntrz i wok parkingu.

10 Nacinij klawisz DELETE.

704 | Rozdzia 19 Teren

Zauwa, e model terenu jest wywietlany w rnych kolorach reprezentujcych rne etapy: istniejcy, wyburzony i nowy.

11 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 12 Narysuj inne pole wskazania wok podjazdu i pozostaej czci parkingu, jak pokazano na poniszej ilustracji.

13 Nacinij klawisz DELETE.

Niwelowanie modelu terenu | 705

Dodawanie nowych punktw wysokoci 14 Kliknij przycisk Punkt na pasku projektu. 15 Na pasku opcji okrel warto Rzdna bezwzgldna jako 5500 mm. 16 Dodaj punkty wysokoci na zewntrz caego obwodu parkingu i podjazdu, jak pokazano na poniszej ilustracji. Umie punkty, tak aby nie byo adnych warstwic przecinajcych parking lub podjazd.

17 Kliknij przycisk Zakocz model terenu na pasku projektu. Parking i podjazd s teraz podniesione i paskie.

18 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

19 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. 20 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels), a nastpnie za pomoc narzdzia Orbita obr model terenu, aby obejrze go pod rnymi ktami.

706 | Rozdzia 19 Teren

Filtr etapw dla tego widoku pozwala wywietli zarwno now, jak i zburzon powierzchni. Jest to czerwona powierzchnia wywietlana w tym widoku.

Usuwanie wyburzonego modelu terenu z projektu 21 W menu Widok wybierz opcj Waciwoci widoku. 22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w sekcji Etapy okrel opcj Existing dla opcji Etap i kliknij przycisk OK. W tym widoku wywietlane s tylko komponenty utworzone w istniejcym etapie lub przypisane do niego. Wywietlany jest tylko pierwotny model terenu, poniewa zosta on przypisany do istniejcego etapu przed niwelacj. Poniewa ten model terenu nie jest ju wymagany dla tego projektu, mona go usun. 23 Wybierz model terenu i usu go. 24 W menu Widok wybierz opcj Waciwoci widoku. 25 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w sekcji Etapy okrel opcj Nowa budowa dla etapu i kliknij przycisk OK. Wywietlana jest tylko zniwelowana topografia.

26 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 27 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie pyty budynku na stronie 707.

Dodawanie pyty budynku


W tym wiczeniu utworzysz pyt budynku. Pyta budynku jest elementem, dla ktrego obiektem nadrzdnym jest model terenu, i nie moe by dodana do adnego innego elementu, jak rwnie nie mona jej doda, jeli nie dodano uprzednio powierzchni topograficznej. Podczas dodawania pyty budynku w modelu terenu automatycznie wycinany jest otwr i pyta jest umieszczana na okrelonej gbokoci.

Dodawanie pyty budynku | 707

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site tutorial-in progress.rvt. Dodawanie pyty budynku do projektu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 2 Na pasku kontroli widoku kliknij opcj Styl grafiki modelu Ukryte linie. 3 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Pyta. UWAGA Polecenie Wska ciany jest domylnie aktywne. Jeli istnieje model budynku, moesz wskaza ciany zewntrzne, aby zdefiniowa pyt budynku. 4 Kliknij przycisk Linie na pasku projektu. 5 Uywajc narzdzi szkicowania dostpnych na pasku opcji, naszkicuj przyblion replik obrysu przedstawionego na poniszej ilustracji. Pyta budynku powinna graniczy z betonowym podjazdem po prawej stronie i z grnym parkingiem.

6 Kliknij przycisk Zakocz szkic na pasku projektu.

708 | Rozdzia 19 Teren

PORADA Pyty budynku mona pochyli, dodajc strzak nachylenia do szkicu. Waciwoci strzaki nachylenia decyduj o odsuniciach wysokoci w rnych punktach nachylenia pyty. Aby uzyska wicej informacji na temat modyfikowania geometrii za pomoc strzaek nachylenia, zobacz Dodawanie strzaek nachylenia do dachu jednospadowego na stronie 577.

7 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. 8 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

9 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels), a nastpnie za pomoc narzdzia Orbita obr model terenu, aby obejrze go pod rnymi ktami. Zwr uwag na now pyt budynku.

10 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 11 Przejd do nastpnego wiczenia, Dodawanie komponentw terenu na stronie 710.

Dodawanie pyty budynku | 709

Dodawanie komponentw terenu


W tym wiczeniu dodasz do powierzchni terenu komponenty parkingu i zieleni.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site tutorial-in progress.rvt. Dodawanie komponentw parkingu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 2 Na karcie Teren na pasku projektu kliknij przycisk Komponent parkingu. 3 Z Listy typw wybierz M_Parking Space: 4800 x 2400mm - 90 deg. 4 Powiksz grny parking, ktry graniczy z pyt budynku, i dodaj komponent parkingu do obszaru.

5 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz miejsce parkingowe. 6 Uyj strzaek odwrcenia, aby wywietli miejsce parkingowe w taki sposb, jak pokazano na poniszym rysunku, a nastpnie przesu je do lewego dolnego naronika parkingu.

710 | Rozdzia 19 Teren

UWAGA Umie miejsce parkingowe nieco ponad pyt budynku.

7 Dodaj sze dodatkowych miejsc parkingowych po prawej stronie pierwszego miejsca. Sprawd, czy miejsca s wyrwnane w poziomie i czy lewa krawd kadego z nich jest wyrwnana wzgldem prawej krawdzi poprzedniego miejsca. PORADA Taki efekt mona take osign, uywajc narzdzia Szyk.

8 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

Dodawanie komponentw terenu | 711

9 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels), a nastpnie za pomoc narzdzia Orbita obr model terenu, aby obejrze go pod rnymi ktami. Zwr uwag na nowe miejsca parkingowe.

Dodawanie komponentw zieleni do terenu 10 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 11 Na karcie Teren z paska projektu kliknij przycisk Komponent terenu. 12 Z Listy typw wybierz dowolny typ drzewa i dodaj drzewo do kadej z dwch okrgych wysepek parkingowych, jak pokazano na poniszym rysunku.

712 | Rozdzia 19 Teren

13 Dodaj wicej drzew poza parkingiem, jak pokazano na poniszym rysunku.

14 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

15 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels), a nastpnie za pomoc narzdzia Orbita obr model terenu, aby obejrze go pod rnymi ktami. Zwr uwag, w jaki sposb drzewa s pionowo doczane do modelu terenu.

UWAGA Roliny s wywietlane jako proste ksztaty geometryczne, jeli nie s renderowane. Ponisza ilustracja przedstawia zrenderowany pejza z poprzedniej ilustracji.

16 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Dodawanie komponentw terenu | 713

UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 17 Przejd do nastpnego wiczenia, Etykietowanie komponentw parkingu i terenu na stronie 714.

Etykietowanie komponentw parkingu i terenu


W tym wiczeniu nadasz etykiety uprzednio dodanym komponentom parkingu i terenu. Wymiary punktowe mona rwnie doda do obszaru parkingu i terenu, aby wywietli faktyczn rzdn w wybranych punktach.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site tutorial-in progress.rvt. Etykietowanie komponentw terenu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Site. 2 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij polecenie Etykietuj nieopisane. 3 W oknie dialogowym Etykietuj nieopisane wybierz wiersz dla kategorii Etykiety parkingu, dla ktrej uywana jest wczytana etykieta M_Parking Tag: Boxed, a nastpnie kliknij przycisk Zastosuj. 4 Wybierz wiersz dla kategorii Etykiety zieleni, dla ktrej uywana jest etykieta M_Planting Tag: Boxed, kliknij przycisk Zastosuj, a nastpnie kliknij przycisk OK. 5 W menu Widok kliknij opcj Ukryte linie. 6 Powiksz grny parking i obszar wok drzew.

714 | Rozdzia 19 Teren

Zwr uwag, e kade z nich ma etykiet bez znaku wystpienia elementu. W poniszym wiczeniu uyjesz zestawienia parkingu, aby ponumerowa miejsca parkingowe.

UWAGA Mona take ponumerowa komponenty terenu, klikajc numer etykiety i zmieniajc warto. Dodawanie wymiarw punktowych 7 Na karcie Krelenie na pasku projektu kliknij przycisk Wymiar punktowy Wsprzdna punktu. Wymiary punktowe zostan dodane po obu stronach wjazdu. Jeden wymiar zostanie ponadto dodany do terenu w celu sprawdzenia, jak s przekazywane informacje o rzdnej. Dokadne umiejscowienie wymiarw nie ma znaczenia. 8 Na pasku opcji sprawd, czy s zaznaczone opcje Linia odniesienia i Rami. 9 Dodaj wymiar punktowy do wjazdu:

Kliknij lewy grny naronik wjazdu. Kliknij miejsce powyej na lewo, poza terenem, aby umieci rami linii odniesienia. Kliknij ponownie miejsce na lewo, aby umieci lini odniesienia, tak jak pokazano na rysunku:

10 W ten sam sposb dodaj dwa kolejne wymiary punktowe:

Dodaj wymiar punktowy w lewym dolnym rogu wjazdu.

Etykietowanie komponentw parkingu i terenu | 715

Dodaj wymiar punktowy do terenu pod wjazdem.

11 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 12 Trzymajc nacinity klawisz CTRL, zaznacz wszystkie trzy wymiary punktowe. 13 Zmodyfikuj sposb wywietlania wymiarw, zaznaczajc i usuwajc zaznaczenie opcji na pasku opcji:

Usu zaznaczenie opcji Rami.

716 | Rozdzia 19 Teren

Usu zaznaczenie opcji Linia odniesienia.

Zaznacz opcje Linia odniesienia i Rami.

14 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 15 Kliknij menu Plik Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz wykona nastpne wiczenie, ten plik projektu jest wymagany w aktualnym stanie. 16 Przejd do nastpnego wiczenia, Tworzenie zestawie miejsc parkingowych na stronie 717.

Tworzenie zestawie miejsc parkingowych


W ostatnim wiczeniu utworzysz zestawienie parkingu. Moesz uy zestawienia parkingu, aby utworzy raport dotyczcy liczby miejsc parkingowych kadego typu i ich powierzchni.

Plik szkoleniowy Uyj tego samego pliku szkoleniowego, co w poprzednim wiczeniu, Site tutorial-in progress.rvt. Tworzenie zestawienia parkingu 1 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. 2 W oknie dialogowym Nowe zestawienie dla opcji Kategoria wybierz opcj Parking i kliknij przycisk OK. 3 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia kliknij kart Pola. 4 W sekcji Dostpne pola wybierz opcj Znak i kliknij przycisk Dodaj. 5 W sekcji Dostpne pola wybierz opcj Typ i kliknij przycisk Dodaj.

Tworzenie zestawie miejsc parkingowych | 717

6 Kliknij kart Formatowanie. 7 W sekcji Pola wybierz opcj Znak i w polu Nagwek wpisz Miejsce. 8 W sekcji Pola wybierz opcj Typ i w polu Nagwek wpisz Wielko, a nastpnie kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlone zestawienie parkingu. Jeli to konieczne, mona zmieni szeroko kolumny, przecigajc jej krawd.

9 W menu Okno kliknij przycisk Zamknij ukryte okna. Spowoduje to zamknicie wszystkich widokw poza zestawieniem parkingu. 10 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), nastpnie do grupy Rzuty i dwukrotnie kliknij przycisk Site. 11 W menu Okno kliknij opcj Ssiadujco. Spowoduje to rozmieszczenie rzutu terenu i zestawienia parkingu obok siebie. 12 Na rzucie terenu powiksz obszar wok grnego parkingu, gdzie zostay uprzednio dodane miejsca parkingowe.

13 W opcji Zestawienie parkingu pod opcj Miejsce ponumeruj kolejno pierwsze trzy miejsca. Zwr uwag, e miejsca parkingowe w rzucie terenu s aktualizowane automatycznie. Zauwa take, e po umieszczeniu wskanika myszy w zestawieniu parkingu wybrane miejsce zostaje wyrnione w rzucie terenu. Dziki temu wiadomo, ktre miejsce jest numerowane.

14 W opcji Zestawienie parkingu pod opcj Miejsce ponumeruj pozostae miejsca parkingowe.

718 | Rozdzia 19 Teren

15 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Tworzenie zestawie miejsc parkingowych | 719

720

Wspdzielenie projektw

20

Opracowujc obszerne projekty budynkw architekci zazwyczaj pracuj w zespoach, w ktrych kada osoba zajmuje si okrelonym obszarem funkcjonalnym. Pociga to za sob rwnoczesne opracowywanie i jednoczesne zapisywanie rnych czci projektu nazywane Wspdzieleniem pracy. W tym wiczeniu zostanie pokazane wykorzystanie opcji Wspdzielenie pracy do podzielenia projektu na zadania, aby umoliwi dostp do projektu wielu uytkownikom i zagwarantowa koordynacj wprowadzanych przez nich zmian w programie Revit Architecture 2009. Opcj Wspdzielenie pracy mona wczy dla kadego projektu. Zadanie jest zbiorem elementw budynku, takich jak ciany, drzwi, podogi, schody i tak dalej. Jedno zadanie moe edytowa tylko jeden uytkownik w danym czasie. Wszyscy pozostali czonkowie zespou mog widzie to zadanie, jednak nie mog wprowadza do niego zmian. Takie rozwizanie zapobiega konfliktom w obrbie projektu. Jeli uytkownik zamierza zmodyfikowa element nalecy do zadania, nad ktrym aktywnie pracuje inna osoba, istnieje moliwo wypoyczenia tego elementu bez wymagania od waciciela zadania zrzeczenia si kontroli nad caym zadaniem. Uywajc opcji Wspdzielenie pracy czonkowie zespou dodajcy i zmieniajcy elementy w zadaniach mog zapisywa zmiany w pliku lokalnym w sieci lub na wasnym dysku twardym i publikowa je do pliku centralnego w dowolnym czasie. Ponadto mog oni aktualizowa wasne pliki lokalne w dowolnym czasie, aby widzie zmiany, ktre opublikowali inni czonkowie zespou.

Przegld
Wspdzielenie projektu po raz pierwszy
Aby byo moliwe wspdzielenie projektu, naley wczy opcj Wspdzielenie pracy. Kiedy zadania w obrbie projektu uaktywniane s po raz pierwszy, zostaje wywietlone okno dialogowe umoliwiajce ustawienie wstpnego wspdzielenia projektu. Po ustawieniu wspdzielenia projektu kady element budynku w projekcie znajduje si dokadnie w jednym zadaniu. Dla kadego elementu modelu w oknie dialogowym waciwoci danego elementu mona zmieni przypisanie do zadania.

Praca ze wspdzielonym projektem


Podczas pracy z projektem wspdzielonym uytkownik moe wprowadza zmiany tylko do tych zada, ktre s dla niego edytowalne. Aby udostpni zadanie do edycji, przejd do okna dialogowego Zadania, wybierz dane zadanie i kliknij przycisk Dostpny do edycji. Kade zadanie moe by edytowane przez jednego uytkownika w tym samym czasie. Jeli uytkownik zamierza zmieni tylko jeden element z zadania wypisanego przez inn osob, moe uy opcji Wypoyczanie elementu. Podczas pracy z projektem wspdzielonym uytkownik okrela aktywne zadanie. Wszystkie nowe elementy modelu s automatycznie przypisywane do aktywnego zadania. Elementy specyficzne dla widoku, takie jak opisy i wymiary zostaj automatycznie przypisane do zada biecego widoku.

721

Zwikszenie wydajnoci przez otwieranie selektywne


Podczas otwierania projektu z wczon opcj Wspdzielenie pracy mona okreli, ktre zadania bd otwarte, a ktre zamknite. Elementy w zadaniach zamknitych nie s odczytywane z dysku, dopki nie s wymagane. Dziki temu plik moe zosta otwarty szybciej i zajmuje mniej zasobw pamici. Zadania mona zamyka i otwiera w dowolnym czasie za pomoc okna dialogowego Zadania. Wydajno programu Revit Architecture zalen od wywietlania mona poprawi, otwierajc tylko te zadania, ktre s wymagane podczas pracy. W nastpnych lekcjach i wiczeniach zostan pokazane niektre strategie maksymalizacji wykorzystania zada. Skonfigurowanie projektu z zadaniami i praca z tym projektem pozwoli zdoby cenne dowiadczenie praktyczne.

Uywanie wspdzielenia pracy w projekcie


Ta lekcja zawiera podstawowe wiadomoci na temat wspdzielenia pracy. S to informacje o tym, jak zaplanowa i zrealizowa uycie zada w projekcie w celu maksymalizacji wydajnoci projektu i zespou. Po zapoznaniu si z podstawami mona bdzie wczy opcj Wspdzielenie pracy w projekcie i skonfigurowa pocztkowe rodowisko zada. W nastpnym wiczeniu zostanie pokazane, w jaki sposb pojedynczy uytkownik moe pracowa z centralnymi i lokalnymi plikami projektu. Dalsze wiczenia powicone s pracy wielu uytkownikw z projektem w ramach opcji Wspdzielenie zada oraz wypoyczaniu okrelonych elementw od innych uytkownikw.

Wyjanienie podstaw wspdzielenia pracy


To wiczenie koncepcyjne umoliwia zrozumienie podstaw stosowania opcji Wspdzielenie pracy. Uytkownik dowie si, jakie czynniki naley bra pod uwag przed wczeniem i rozpoczciem uywania opcji Wspdzielenie pracy. Zostan przedstawione podstawowe czynnoci wspdzielenia projektu, jak rwnie wskazwki co do realizowania czstych scenariuszy roboczych.

Planowanie projektu z wczon opcj Wspdzielenie pracy


Decyzje podejmowane podczas wspdzielenia projektu i ustalania jego zada mog mie dugotrway wpyw na zesp projektowy. Podczas konfigurowania opcji Wspdzielenie pracy naley pamita o nastpujcych zagadnieniach: Zagadnienia oglne:

Rozmiar projektu Wielko zespou Role czonkw zespou Domylna widoczno zadania

Odpowiednie zaplanowanie i poprawne uywanie opcji Wspdzielenie pracy pozwoli na maksymalizacj dugoterminowej wydajnoci projektu. Ustalenie praktycznych zasad uywania oraz tworzenia nowych zada w projekcie przez czonkw zespou pozwoli utrzyma wydajno obecnych uytkownikw, jak i uproci proces dodawania do projektu nowych czonkw zespou. Rozmiar projektu Rozmiar budynku moe wpywa na podjcie decyzji w sprawie segmentacji zada dla zespou. W odrnieniu od odnonikw programu AutoCAD nie trzeba tworzy oddzielnych zada dla kadego pitra budynku. W zamian naley podzieli projekt na zadania umoliwiajce czonkom zespou prac bez wzajemnych zakce. W konstrukcji wielopitrowej naley utworzy oddzielne zadania dla zestawu elementw budynku, ktre bd si znajdowa tylko na jednym pitrze, na przykad dla wntrz uytkowych. Jeli rzut projektu jest tak duy, e wymaga podzielenia za pomoc linii dopasowania, aby mg si zmieci na arkuszach, mona utworzy oddzielne zadania dla kadej czci.

722 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

Wielko zespou Wczajc opcj Wspdzielenie pracy, naley wzi pod uwag wielko zespou projektowego. Naley przydzieli przynajmniej jedno zadanie dla kadej z osb, nie wczajc w to zada Standardy projektu, Wspdzielone poziomy i osie oraz Widoki. W wikszoci projektw dokadniejszy podzia usprawnia proces roboczy dziki redukcji kolizji midzy czonkami zespou. Z dowiadczenia wynika, e w typowym projekcie optymalna liczba zada to okoo cztery zadania na jednego czonka zespou. Role czonkw zespou Zazwyczaj projektanci pracuj w zespoach, w ktrych kady z nich posiada przypisane funkcjonalne zadanie. Dziki podziaowi projektu w oparciu o role kady czonek zespou kontroluje cz projektu. Na poniszej ilustracji pokazany jest typowy scenariusz dla wielopitrowego budynku komercyjnego. Jak mona zauway, nazwy zada koresponduj z rolami funkcjonalnymi.

PORADA Naley si upewni, e ustawienia domylne widocznoci s poprawne, gdy nowi czonkowie zespou tworz nowe zadania do wasnego uytku. Domylna widoczno zadania Po wczeniu wspdzielenia projektu w oknie dialogowym Widoczno/Grafika jest wywietlana karta Zadania. Na tej karcie mona kontrolowa widoczno zada dla poszczeglnych widokw. Jeli wiadomo, e elementy okrelonego zadania nie powinny by wywietlane w widoku, mona wyczy widoczno tego zadania w danym widoku. Dziki temu mona przyspieszy wywietlenie widoku w programie Revit Architecture, poniewa czas obliczeniowy nie jest tracony na rozpoznawanie, czy dany element naley do zadania, ktre powinno zosta wywietlone. Tworzc nowe zadanie, mona zdecydowa, czy elementy tego zadania bd domylnie widoczne w kadym widoku. Niezalenie od ustawie domylnych ustawienia widocznoci mona zmienia w oknie dialogowym Widoczno/Grafika. Dugoterminowa wydajno jest wiksza, jeli nowe zadania domylnie nie s widoczne, dopki to nie jest konieczne. W miar rozwoju projektu, od stadium projektowania do stadium tworzenia dokumentacji, zesp projektowy zwykle si powiksza. Kiedy nowi czonkowie tworz i dodaj zadania do wasnego uytku, najczciej zadania te nie musz by domylnie widoczne.

Etapy koncepcyjne wspdzielenia projektu


Ponisze punkty zawieraj objanienie podstawowych etapw wspdzielenia projektu.

Etap 1: Uruchomienie projektu z przypisanym jednym uytkownikiem


Jeden uytkownik zaczyna pracowa nad projektem. Plik projektu powinien zawiera jak najwicej standardw biurowych/projektowych i wiele plikw rodzin wymaganych przez projekt. Przed rozpoczciem wspdzielenia pracy model budynku powinien osign odpowiedni etap rozwoju.

Etap 2: Uaktywnienie opcji Wspdzielenie pracy


Jeli model budynku nadaje si do udostpnienia wielu uytkownikom, koordynator projektu powinien wczy opcj Wspdzielenie pracy.

Wyjanienie podstaw wspdzielenia pracy | 723

Etap 3: Utworzenie dodatkowych zada


Po wczeniu wspdzielenia pracy koordynator projektu powinien utworzy dodatkowe zadania wymagane przez zesp. Podczas tworzenia nowych zada naley pamita o utworzeniu zada dla rl funkcjonalnych i waciwie przypisa domyln widoczno.

Etap 4: Podzielenie modelu budynku na zadania


Po utworzeniu zada pocztkowych naley przypisa elementy modelu budynku do odpowiednich zada. Na przykad, jeli utworzono zadanie o nazwie Wntrza, moe okaza si konieczne przypisanie do niego wewntrznych cian i innych wewntrznych komponentw.

Etap 5: Utworzenie pliku centralnego


Podczas pierwszego zapisywania projektu od momentu wczenia opcji Wspdzielenie pracy plik zostaje zapisany jako plik centralny. Plik centralny koordynuje i propaguje zmiany kadego uytkownika i ledzi biec dostpno zada. Std naley pamita, e plik centralny musi zosta zapisany w pooeniu dostpnym dla wszystkich czonkw zespou. Zasadniczo plik centralny nie naley do plikw, ktre czonkowie zespou mog otwiera do bezporedniej edycji.

Etap 6: Utworzenie plikw lokalnych


Kady czonek zespou tworzy plik lokalny umoliwiajcy wypisywanie zada i prac z odpowiedni czci modelu budynku. Po zakoczeniu pracy lub w regularnych odstpach czasu kady uytkownik zapisuje zmiany w pliku centralnym, skd mog one zosta rozpropagowane do wszystkich czonkw zespou. Aby utworzy plik lokalny, naley otworzy plik centralny i za pomoc polecenia "Zapisz jako" utworzy lokaln kopi pliku centralnego. Pliki lokalne s specyficzne dla uytkownika. Dostp do nich maj tylko uytkownicy, ktrzy je utworzyli.

Etap 7: Otwarcie zada


Otwierajc plik centralny lub plik lokalny, zawsze mona wybra zadania, ktre zostan otwarte. Jest to opcja otwierania selektywnego. Otwierajc projekt z wczon opcj Wspdzielenie pracy, uytkownik moe skrci czas wymagany do otwarcia pliku przez wybranie do otwarcia tylko niezbdnych zada.

Etap 8: Wypisanie zada z pliku centralnego


Wypisanie zadania przez uytkownika oznacza, e zadanie staje si dostpne do edycji dla tego uytkownika. Po wypisaniu zadania uytkownik ma prawo wprowadza zmiany w elementach zadania oraz dodawa do zadania nowe elementy. Liczba zada, ktre uytkownik moe udostpni sobie do edycji w tym samym czasie jest nieograniczona. aden inny uytkownik nie moe edytowa elementw w zadaniach, ktre zostay wypisane, dopki nie zostan z powrotem wpisane do pliku centralnego.

Etap 9: Praca nad projektem


Praca nad projektem w obrbie pliku lokalnego odbywa si w zwyky sposb. W trakcie pracy do zadania w danym momencie aktywnego zostaj przypisane nowe elementy budynku. Na pasku opcji mona wybra zadanie, ktre ma by aktywne. Uytkownik moe uaktywni zadanie, jeli jest dla niego dostpne do edycji.

Etap 10: Zapisanie zmian


Podczas caodniowej pracy nad projektem naley zapisywa zmiany lokalnie oraz w pliku centralnym w regularnych odstpach czasu. Podczas lokalnego zapisywania zmian (w pliku lokalnym uytkownika) zmiany zostaj zapisane, jednak nie s propagowane do caego zespou. Po zapisaniu do pliku centralnego zmiany zostaj rozpropagowane do caego zespou. Po zapisaniu zmian do pliku centralnego naley zwolni wszystkie zadania, ktre nie s ju potrzebne. Dziki temu stan si one dostpne dla innych czonkw zespou. Wszystkie zmiany wprowadzone do modelu budynku przez innych uytkownikw staj si widoczne dla uytkownika po zapisaniu przez niego wasnych zmian do pliku centralnego lub po wybraniu polecenia Wczytaj ponownie ostatnio uywane.

724 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

Etap 11: Zamknicie pliku lokalnego


Po zakoczeniu sesji roboczej naley zapisa zmiany do pliku centralnego i zwolni wszystkie zadania, ktre uytkownik ustawi jako dostpne do edycji. Po zapisaniu zmian do pliku centralnego naley je zapisa w pliku lokalnym. Plik lokalny zostanie wwczas zsynchronizowany z plikiem centralnym. Wskazwki i czsto spotykane scenariusze 1 Opcja Wspdzielenie pracy pozwala na zdaln prac pojedynczych uytkownikw i caego zespou nad projektem. Ponisze wskazwki bd pomocne w kreatywnej pracy z zadaniami. Przeniesienie komputera z projektem w miejsce zdalne 2 Praca nad projektem nie wymaga dostpu do pliku centralnego. Aby umoliwi sobie prac zdaln, uytkownik powinien wykona nastpujce czynnoci:

Przed opuszczeniem biura i odczeniem dostpu sieciowego do pliku centralnego naley udostpni do edycji wymagane zadania, zapisa zmiany do pliku centralnego, a nastpnie zapisa plik lokalny. Praca zdalna odbywa si w taki sam sposb, jak praca w biurze. Wszystkie elementy w zadaniach edytowalnych mona modyfikowa; wszystkie nowe elementy s dodawane do aktywnego zadania. Mona take dodawa wszystkie nowe elementy do dowolnego widoku lub zadania standardw projektu, nawet jeli nie s dostpne do edycji.

Jeli uytkownik dojdzie do wniosku, e naley zmodyfikowa elementy nalece do zadania, ktre nie zostao ustawione jako dostpne do edycji przed przeniesieniem komputera w miejsce zdalne, mona wczy dla zadania opcj Dostpny do edycji (w rodowisku roboczym). W takiej sytuacji nie bdzie mona zapisa wprowadzonych zmian do pliku centralnego, jeli inny uytkownik zmieni to samo zadanie i ju opublikowa zmiany w pliku centralnym. W tym przykadzie, jeli wiadomo, kto wypisa wymagane zadanie, zamiast marnowa cenny czas roboczy mona skontaktowa si z tym uytkownikiem telefonicznie. Jeli dla zadania zostaa wybrana opcja Dostpny do edycji (w rodowisku roboczym), a waciciel danego zadania ju opublikowa swoje pliki do pliku centralnego, uytkownik utraci nie tylko zmiany, ktre wprowadzi w tym zadaniu, lecz take zmiany, ktre wprowadzi we wszystkich wasnych zadaniach. Jeli waciciel zadania dostpnego do edycji w rodowisku roboczym zgadza si na zwolnienie edytowalnoci spornego zadania, uytkownik moe zapisa zmiany do pliku centralnego, ale wtedy zostanie utracona caa praca dotychczasowego waciciela zadania. Poniewa udostpnienie zadania do edycji w rodowisku roboczym niesie ze sob wysokie ryzyko utraty wynikw pracy, uytkownik powinien korzysta z tej opcji tylko wtedy, gdy:

nie zamierza zapisa zmian w pliku centralnym lub ma pewno, e podczas jego nieobecnoci aden inny uytkownik nie udostpni sobie danego zadania do edycji. Jeli w biurze przebywa wsppracownik, ktry posiada dostp do pliku centralnego, uytkownik pracujcy zdalnie moe poprosi o uruchomienie sesji programu Revit Architecture, zmian nazwy uytkownika w menu Ustawienia Opcje na nazw uytkownika pracujcego zdalnie i udostpnienie tego zadania do edycji. Dziki temu uytkownik pracujcy zdalnie bdzie mia gwarancj, e nikt nie udostpni sobie tego zadania do edycji przez pozostay czas jego nieobecnoci.

OSTRZEENIE Zawsze, kiedy jest to moliwe, naley unika pracy z zadaniami udostpnionymi do edycji w rodowisku lokalnym. Praca zdalna wielu uytkownikw 3 Uytkownicy mog pracowa zdalnie pod warunkiem, e posiadaj szybki dostp sieciowy do pliku centralnego, na przykad przez sie VPN. Alternatywnie uytkownik zdalny moe przesa plik lokalny do uytkownika posiadajcego dostp sieciowy, aby ta osoba opublikowaa zmiany do pliku centralnego, wczytaa ponownie najnowsze zmiany z pliku centralnego i przesaa zaktualizowany plik lokalny z powrotem do uytkownika zdalnego.

Wyjanienie podstaw wspdzielenia pracy | 725

Renderowanie zdalne 4 Renderowanie zdalne jest obsugiwane, ale nie naley go stosowa, chyba e znane s nastpstwa tego dziaania dla caego zespou. Jeli uytkownik planuje renderowanie modelu budynku podczas nieobecnoci w biurze, prawdopodobnie bdzie zmienia definicje materiaw i inne ustawienia projektu. Aby to umoliwi, naley wypisa zadanie Materiay. W czasie, kiedy zadanie Materiay bdzie wypisane przez tego uytkownika, inni czonkowie zespou nie bd mogli zmienia adnych materiaw. W tym wiczeniu koncepcyjnym omwiono zagadnienia, ktre naley bra pod uwag przed zastosowaniem opcji Wspdzielenie pracy. Przedstawione zostay podstawowe etapy wspdzielenia projektu i wskazwki co do realizacji czsto spotykanych scenariuszy roboczych. W nastpnym wiczeniu zostanie wczona opcja Wspdzielenie pracy i zostan skonfigurowane niektre pocztkowe zadania.

Wczanie opcji Wspdzielenie pracy i konfigurowanie zada


W tym wiczeniu zostanie wczona opcja Wspdzielenie pracy w istniejcym projekcie. Projekt zostanie podzielony na zadania i zapisany jako "plik centralny". Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Worksets.rvt.

Wczenie opcji Wspdzielenie pracy 1 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. Zostanie wywietlone okno potwierdzenia wskazujce, e ma nastpi wczenie opcji Wspdzielenie pracy. Okno zawiera take informacj, e istniejce elementy projektu zostan przeniesione do zadania domylnego. 2 Kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa domylne nazwy zadania. Wywietlone zostanie okno dialogowe Zadania.

Jak mona zauway, wszystkie zadania s otwarte i dostpne do edycji. Nazwa biecego uytkownika jest wywietlana jako nazwa biecego waciciela.

726 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

PORADA Nazw uytkownika mona zmieni, wybierajc z menu Ustawienia pozycj Opcje. Nie mona zmieni nazwy uytkownika, jeli otwarty jest niezapisany projekt z wczon opcj Wspdzielenie pracy. Podczas wykonywania tego wiczenia nie naley zmienia nazwy uytkownika, chyba e zostanie to wyranie okrelone w instrukcji. 3 W oknie dialogowym Zadania w polu Poka wybierz opcje:

Rodziny Standardy projektu Widoki

4 Podczas przewijania w d listy nazw zada mona zauway, e wszystkie zadania s dostpne do edycji. Po uaktywnieniu opcji wspdzielenia pracy program Revit Architecture utworzy nowe zadania oraz przeniesie elementy projektu i ustawienia do nowych zada:

Rodziny: Wczytane rodziny w projekcie zostan przeniesione do osobnych zada. Standardy projektu: Wszystkie ustawienia dotyczce caego projektu, definiowane z menu Ustawienia, zostan przeniesione do zada Standardy projektu. Widoki: Kady widok zostanie przeniesiony do osobnego zadania Widok. Na przykad widok Rzut poziom 1 przenoszony jest do zadania nazwanego Widok: "Rzut: poziom 1".

5 W polu Poka usu zaznaczenie opcji Rodziny, Standardy projektu i Widoki. Powinny zosta wywietlone tylko zadania utworzone przez uytkownika. W tym prostym projekcie szkoleniowym model budynku opracowuje niewielu czonkw zespou. Dla celw szkoleniowych zamy, e jest czterech uytkownikw, a osoba wykonujca wiczenie jest jednym z nich. Projekt naley podzieli w taki sposb, aby zostay odzwierciedlone zadania poszczeglnych uytkownikw. W tym przypadku jeden uytkownik jest przypisany do opracowania powierzchni zewntrznych, drugi do ukadu wntrz, trzeci do rozmieszczenia mebli, a pozostali czonkowie zespou musz si zaj szczegami przekroju ciany. Naley wic utworzy zadania umoliwiajce kademu czonkowi zespou niezalen prac. Tworzenie nowych zada 6 W oknie dialogowym Zadania kliknij przycisk Nowe. 7 Wprowad nazw Ukad wntrz. Naley zauway, e zaznaczona jest opcja Standardowo widoczne we wszystkich widokach. Poniewa ciany wewntrzne wywietlane s w wielu widokach, lepiej jest, jeli s widoczne domylnie. 8 Kliknij przycisk OK. Zadanie, ktre zostanie utworzone w nastpnej kolejnoci dotyczy ukadu mebli. Poniewa meble powinny by widoczne w okrelonych widokach, naley wyczy opcj Standardowo widoczne we wszystkich widokach. Takie ustawienie przyczyni si do poprawy wydajnoci, poniewa w widokach bdzie generowanych mniej komponentw. 9 Kliknij przycisk Nowy. 10 Wprowad nazw Ukad mebli, usu zaznaczenie opcji Standardowo widoczne we wszystkich widokach i kliknij przycisk OK. Ostatnie nowe zadanie dotyczy zewntrznej powoki modelu budynku. Dla tych elementw nie trzeba tworzy nowego zadania - wystarczy zmieni nazw zadania domylnego, ktre obecnie nosi nazw Zadanie1. 11 W oknie dialogowym Zadania wybierz Zadanie1. 12 Kliknij przycisk Zmie nazw. 13 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz nazw Powoka zewntrzna i kliknij przycisk OK.

Wczanie opcji Wspdzielenie pracy i konfigurowanie zada | 727

Zostay utworzone wymagane zadania dla kadego czonka zespou pracujcego nad tym projektem. W nastpnym etapie do okrelonych zada zostan przypisane elementy modelu budynku. Z tego wzgldu wszystkie zadania s dostpne do edycji bezporednio po ich uaktywnieniu. 14 Kliknij przycisk OK znajdujcy si w oknie dialogowym Zadania. Przy pierwszym wczeniu opcji Wspdzielenie pracy wszystkie elementy modelu budynku zostaj przypisane domylnie do zadania o nazwie Zadanie1. Poniewa nazw Zadanie1 zmieniono na nazw Powoka zewntrzna, wszystkie elementy modelu budynku zostan przypisane do tego zadania. W tym pliku szkoleniowym komponenty mebli nie zostay dodane do modelu budynku, nie trzeba wic ich przenosi do odpowiedniego zadania. Naley jednak ponownie przypisa elementy wntrz do zadania Ukad wntrz. Dzielenie projektu na zadania 15 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 16 W obszarze rysunku wybierz dowolne ciany zewntrzne modelu budynku. 17 Na pasku opcji kliknij przycisk .

18 Naley zauway, e w oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Dane identyfikacyjne parametr Zadanie jest ustawiony na warto Powoka zewntrzna. 19 Kliknij przycisk OK. 20 Wybierz jedn ze cian wewntrznych. 21 Na pasku opcji kliknij przycisk .

22 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Dane identyfikacyjne dla pozycji Zadanie wybierz opcj Ukad wntrz i kliknij przycisk OK. 23 Wybierz wszystkie elementy wntrz, w tym wewntrzne drzwi, schody i ciany. Najatwiej mona to wykona, przecigajc pole wskazania od prawego dolnego do lewego grnego rogu.

728 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

PORADA Aby wybra wiele elementw, mona take przytrzyma wcinity klawisz CTRL. Aby anulowa wybr elementu, naley przytrzyma wcinity klawisz Shift.

24 Na pasku opcji kliknij przycisk

25 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Dane identyfikacyjne dla pozycji Zadanie wybierz opcj Ukad wntrz i kliknij przycisk OK. Aby sprawdzi, czy wszystkie elementy wntrz zostay przypisane do zadania Ukad wntrz, mona wyczy widoczno tego zadania. 26 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 27 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Zadania. Mona zauway, e widoczno zadania Ukad mebli w tym widoku jest wyczona. Jest tak, poniewa podczas tworzenia zadania zostaa wyczona opcja Standardowo widoczne we wszystkich widokach. 28 Usu zaznaczenie opcji Ukad wntrz, aby wyczy widoczno tego zadania w widoku. 29 Kliknij przycisk OK. Rzut poziomu 1 powinien zawiera tylko widoczn powok zewntrzn. Jeli pozostaj jakie elementy wntrz, wybierz je i zmie przypisane zadanie na Ukad wntrz.

30 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 31 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Zadania. 32 Wybierz zadanie Ukad wntrz i kliknij przycisk OK. 33 W Przegldarce projektu w polu Widoki (wszystkie) dla opcji Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Level 2. 34 W obszarze rysunku wybierz wszystkie elementy wntrz modelu budynku. 35 Na pasku opcji kliknij przycisk .

36 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Dane identyfikacyjne dla pozycji Zadanie wybierz opcj Ukad wntrz i kliknij przycisk OK. Utwrz plik centralny 37 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

Wczanie opcji Wspdzielenie pracy i konfigurowanie zada | 729

Plik centralny zostaje zapisany automatycznie podczas pierwszego zapisywania projektu po uaktywnieniu zada. Przejd do pooenia na dysku sieciowym, do ktrego maj dostp wszyscy czonkowie zespou. Upewnij si, e miejsce zapisania pliku jest inne ni pooenie plikw szkoleniowych. Jest to niezbdne, jeli uytkownicy zamierzaj wykona zamieszczone w dalszej czci wiczenie dla wielu uytkownikw. Jeli uytkownik nie posiada dostpu do sieci, a jednak zamierza wykona to wiczenie, naley zapisa plik centralny na lokalnym dysku twardym i zmieni nazw uytkownika przed uzyskaniem dostpu do projektu. 38 W oknie dialogowym Zapisz jako wprowad nazw pliku Worksets Project-Central. 39 Wybierz opcj Zapisz. Po utworzeniu pliku centralnego naley zwolni dostp do edycji, aby inni uytkownicy mogli edytowa odpowiednie zadania. Wpisywanie zada 40 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. 41 W oknie dialogowym Zadania wybierz wszystkie zadania utworzone przez uytkownika, naciskajc kombinacj klawiszy CTRL + A. 42 Z prawej strony okna dialogowego kliknij opcj Niedostpne do edycji. Jak mona zauway, nazwa uytkownika jako waciciela zada zostaa usunita, a wszystkie pozycje opcji Dostpny do edycji ustawione s na warto Nie. 43 Kliknij przycisk OK. 44 W menu Plik kliknij polecenie Zakocz. Jeli uytkownik zamierza wykona pozostae wiczenia, powinien zapamita pooenie tego pliku centralnego. Dostp do niego bdzie wymagany w kadym z pozostaych wicze. W tym wiczeniu uytkownik wczy w projekcie opcj Wspdzielenie pracy, utworzy nowe zadania dla kadego czonka zespou i przypisa do zada elementy modelu budynku. Nastpnie zosta utworzony plik centralny i wpisano wszystkie zadania. Od tej chwili poszczeglni uytkownicy mog uzyskiwa dostp do projektu i wypisywa wymagane zadania.

Indywidualna praca z zadaniami


W tym wiczeniu uytkownik utworzy plik lokalny, wypisze zadania, wprowadzi zmiany w modelu budynku i opublikuje zmiany do pliku centralnego, aby stay si widoczne dla pozostaych czonkw zespou. Przed przystpieniem do tego wiczenia wymagane jest wykonanie wiczenia poprzedniego i posiadanie dostpu do wynikowego pliku centralnego. Jeli jeszcze nie wykonano wiczenia Wczanie opcji Wspdzielenie pracy i konfigurowanie zada na stronie 726, naley je wykona przed kontynuacj. Utworzenie pliku lokalnego 1 W menu Plik kliknij opcj Otwrz i przejd do pooenia, w ktrym w poprzednim wiczeniu zosta zapisany plik centralny. 2 W oknie dialogowym Otwrz zaznacz plik centralny. 3 Kliknij strzak widoczn obok przycisku Otwrz i wybierz opcj Okrel. 4 Kliknij przycisk Otwrz. Opcja otwierania selektywnego umoliwia wybranie zada, ktre maj zosta otwarte. Zostan otwarte tylko zadania wybrane przez uytkownika i zadania, ktre ju s udostpnione do edycji. Ponadto zadania, do ktrych istniej odniesienia, zostaj otwarte w stanie ukrytym. Dziki temu bardzo obszerne pliki projektw otwierane s w krtszym czasie, a wydajno pracy jest wiksza. 5 W oknie dialogowym Otwieranie zada wybierz wszystkie zadania utworzone przez uytkownika i kliknij przycisk OK.

730 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

6 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 7 W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje. 8 W oknie dialogowym Opcje zapisywania pliku upewnij si, e pole wyboru Uczy ten plik centralnym po zapisaniu nie jest zaznaczone, a nastpnie kliknij przycisk OK. 9 Przejd do katalogu na dysku twardym, nadaj plikowi nazw Worksets Project_Local-User1 i kliknij przycisk Zapisz. Zosta utworzony plik lokalny do wykorzystania tylko przez uytkownika, ktry go utworzy. Nastpnie naley wypisa zadania, aby mona byo zmodyfikowa model budynku. Wypisywanie zada 10 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. rodowisko wspdzielenia projektu umoliwia wybranie zada, ktre maj zosta otwarte w sesji roboczej. W trakcie sesji widoczne s tylko te zadania, ktre zostay otwarte. W tym przypadku uytkownik ma przypisane zadanie zaprojektowania ukadu wntrz modelu budynku. 11 W oknie dialogowym Zadania w polu Nazwa wybierz pozycj Ukad wntrz, a dla opcji Dostpny do edycji wybierz warto Tak. Nazwa uytkownika zostanie wywietlona jako waciciel zadania Ukad wntrz. 12 Kliknij przycisk OK. Po tych przygotowaniach mona przystpi do edycji ukadu wntrz modelu budynku. Przed rozpoczciem pracy z modelem naley uaktywni pasek narzdzi Zadania. 13 W menu Okno kliknij opcj Pasek narzdzi Zadania. Pasek narzdzi Zadania zostanie wywietlony razem z list rozwijan umoliwiajc okrelenie aktywnego zadania.

14 Na pasku narzdzi Zadania wybierz opcj Ukad wntrz. Wszystkie nowe elementy dodane do modelu budynku zostan automatycznie przypisane do aktywnego zadania. 15 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 16 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Zmie. Na pasku opcji sprawd opcj Tylko do edycji. Jeli opcja jest wybrana, w obszarze rysunku mona wybiera tylko elementy dostpne do edycji. Sprawd, czy opcja jest odznaczona.

Indywidualna praca z zadaniami | 731

17 Wybierz grn cian zewntrzn. Zostanie wywietlony symbol wskazujcy, e element naley do zadania, ktre nie jest dostpne do edycji.

18 Na pasku opcji kliknij przycisk

19 Jak mona zauway, w oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Dane identyfikacyjne ten element jest przypisany do zadania Powoka zewntrzna, a warto opcji Edytowa jest pusta. Mimo e zadanie Powoka zewntrzna nie zostao wypisane, nadal mona edytowa t cian. 20 W polu Wizania dla pozycji Linia pooenia wybierz opcj Lico zewntrzne i kliknij przycisk OK. Poniewa ten element nie jest wasnoci innego uytkownika, w programie Revit Architecture mona go wypoyczy i zastosowa wprowadzone zmiany. Gdyby element nalea do innego uytkownika, zostaby wywietlony odpowiedni komunikat i naleaoby wybra jedn z nastpujcych opcji: anulowanie zmian lub udostpnienie elementu do edycji. Grna ciana zewntrzna powinna by nadal wybrana. 21 Na pasku opcji kliknij przycisk .

Naley zauway, e ciana nadal naley do zadania Powoka zewntrzna, jednak warto opcji Edytowa zostaa zmieniona na nazw biecego uytkownika. 22 Kliknij przycisk OK. 23 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. W oknie dialogowym Zadania mona zauway, e uytkownik nie jest ju wacicielem zadania Powoka zewntrzna, lecz jest wywietlany jako wypoyczajcy zadanie. W tym przypadku uytkownik wypoyczy prawo wasnoci do grnej ciany zewntrznej. 24 Kliknij przycisk OK. Modyfikowanie modelu budynku 25 Wybierz drzwi po prawej stronie korytarza.

732 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

26 Usu drzwi. 27 Wybierz cian, ktra bya obiektem nadrzdnym dla usunitych drzwi i zmie dugo, tak aby korytarz zosta otwarty.

28 Na karcie Podstawy dostpnej z paska projektu kliknij przycisk ciana. 29 Z Listy typw wybierz opcj Basic Wall: Interior - 126mm Partition (2-hr). 30 Wzorujc si na poniszej ilustracji dodaj cian poziom do prawego dolnego rogu. Precyzja pooenia nie jest wana.

31 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 32 Wybierz pionow cian wewntrzn w prawym grnym rogu i wydu dolny koniec a do przecicia ze cian poziom, ktra zostaa dodana wczeniej.

33 Na karcie Podstawy dostpnej z paska projektu kliknij przycisk Drzwi. 34 Z Listy typw wybierz pozycj M_Sgl Flush: 864 x 2032mm. 35 Wzorujc si na poniszej ilustracji, dodaj dwa otwory drzwiowe do utworzonych pomieszcze.

Indywidualna praca z zadaniami | 733

Wszystkie nowo dodane elementy zostay automatycznie przypisane do zadania Ukad wntrz. Po klikniciu przycisku Zmie na pasku projektu, a nastpnie umieszczeniu wskanika myszy na kadym z nowych elementw, zostanie wywietlona podpowied zgodna z informacj na pasku stanu zawierajca okrelenie zadania i typu elementu. W pliku lokalnym naley regularnie zapisywa zmiany. Zalecane jest zapisywanie do pliku lokalnego w przyblieniu co 30 minut, a do pliku centralnego co 1-2 godziny. Zapisywanie pracy 36 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz w pliku centralnym. Zostanie wywietlone okno dialogowe Zapisz w pliku centralnym z automatycznie wypenion ciek do pliku centralnego. Podczas kadego zapisywania mona zwolni zadania utworzone przez uytkownika, jak rwnie wszystkie wypoyczone elementy. Domylnie wybrana jest opcja Elementy wypoyczone. W tym konkretnym przypadku zostaa wypoyczona do edycji grna ciana zewntrzna. Element ten naley wpisa z powrotem do pliku centralnego, aby w razie koniecznoci mogy go uy inne osoby. Dostpna jest te opcja natychmiastowego zapisania pliku lokalnego po dokonaniu zapisu w pliku centralnym. Chocia opcja ta nie jest konieczna w trakcie sesji roboczej, zaleca si jej stosowanie. Na kocu sesji roboczej naley zwolni wszystkie zadania, zapisa zmiany do pliku centralnego i bezporednio po tym zapisa zmiany lokalnie. 37 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz opcje:

Wypoyczone elementy Zadania uytkownika Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny

38 Kliknij przycisk OK. Jeli uytkownik zamierza wykona pozostae wiczenia, przechodzc do wiczenia dla wielu uytkownikw, naley zostawi ten plik otwarty w biecym stanie. W tym wiczeniu uytkownik utworzy plik lokalny, wypisa zadania i wypoyczy element z zadania, ktre nie jest jego wasnoci. Model budynku zosta zmodyfikowany, a wprowadzone zmiany zostay opublikowane do pliku centralnego, aby stay si widoczne dla pozostaych czonkw zespou.

Uycie zada w pracy wielu uytkownikw


W tym wiczeniu dwaj uytkownicy bd uzyskiwa dostp do pliku centralnego za pomoc poczenia sieciowego. Dla celw szkoleniowych bd oni okreleni jako Uytkownik 1 i Uytkownik 2. Kady z nich zmodyfikuje model budynku w swoim pliku lokalnym i opublikuje zmiany do pliku centralnego, gdzie stan si widoczne dla drugiego uytkownika. W trakcie tego procesu kady uytkownik musi wypisa zadania, udostpni elementy do edycji i wczyta najnowsze zmiany. To wiczenie wymaga zakoczenia poprzednich wicze dotyczcych zada i uzyskania dostpu do wynikowych plikw lokalnych i pliku centralnego. Jeli jeszcze nie wykonano tych wicze, naley to zrobi teraz. Wprawdzie wiczenie jest zaprojektowane specjalnie dla dwch uytkownikw uzyskujcych sieciowy dostp do pliku centralnego z rnych lokalizacji, jednak moe zosta wykonane take przez jednego uytkownika. Uytkownik powinien otworzy dodatkow sesj programu Revit Architecture i ustawi nazw uytkownika na warto Uytkownik 2. W tej czci wiczenia zostan podane instrukcje, jak naley to wykona. UWAGA Jeli wiczenie jest wykonywane z drug osob (Uytkownik 2), pomi ponisz sekcj i przejd do punktu Utworzenie kopii lokalnej. Uycie dodatkowej sesji programu Revit Architecture do imitacji drugiego uytkownika 1 Zminimalizuj biece okno programu Revit Architecture.

734 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

2 Uruchom now sesj programu Revit Architecture. W tym celu kliknij dwukrotnie ikon programu Revit Architecture na pulpicie lub wybierz program z menu Start. 3 W menu Ustawienia kliknij pozycj Opcje. 4 Kliknij kart Oglne, a nastpnie w polu Nazwa uytkownika wprowad nazw Uytkownik 2 i kliknij przycisk OK. OSTRZEENIE Po zakoczeniu tego wiczenia i zamkniciu pliku projektu wr do okna dialogowego Ustawienia i zresetuj nazw uytkownika do nazwy logowania w komputerze. Jest to ustawienie systemowe. Utworzenie kopii lokalnej 5 W tym wiczeniu dwaj uytkownicy bd pracowa z modelem budynku rezydujcym w pliku centralnym, ktry zosta utworzony i zapisany w poprzednim wiczeniu. Jeli obaj uytkownicy wykonali poprzednie wiczenia dotyczce zada i utworzyli pliki centralne w sieci, wybierz jeden z plikw centralnych do wykorzystania w tym wiczeniu. Niezalenie od tego, ktry plik centralny zosta wybrany, jeden z uytkownikw utworzy ju plik lokalny. Dla celw szkoleniowych ta osoba otrzyma nazw Uytkownik 1. Uytkownik, ktry jeszcze nie utworzy pliku lokalnego dla wybranego pliku centralnego otrzyma nazw Uytkownik 2. W nastpnej sekwencji czynnoci zostanie utworzony plik lokalny dla Uytkownika 2. W pozostaej czci tego wiczenia instrukcje s podane naprzemiennie w specjalnych sekwencjach oddzielnie dla kadego uytkownika. Uytkownik 2: Utworzenie pliku lokalnego i wypisanie zada 6 W menu Plik kliknij opcj Otwrz i przejd do pooenia, w ktrym zosta zapisany plik centralny pod nazw Worksets Project-Central.rvt. 7 W oknie dialogowym Otwrz zaznacz plik centralny. 8 Kliknij strzak widoczn obok przycisku Otwrz i wybierz opcj Okrel. 9 Kliknij przycisk Otwrz. Opcja otwierania selektywnego umoliwia wybranie zada, ktre maj zosta otwarte. Zostan otwarte tylko zadania wybrane przez uytkownika i zadania, ktre ju s udostpnione do edycji. Ponadto zadania, do ktrych istniej odniesienia, zostaj otwarte w stanie ukrytym. Dziki temu bardzo obszerne pliki projektw otwierane s w krtszym czasie, a wydajno pracy jest wiksza. 10 W oknie dialogowym Otwieranie zada wybierz wszystkie zadania utworzone przez uytkownika i kliknij przycisk OK. 11 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 12 W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje. 13 W oknie dialogowym Opcje zapisywania pliku upewnij si, e pole wyboru Uczy ten plik centralnym po zapisaniu nie jest zaznaczone, a nastpnie kliknij przycisk OK. 14 Przejd do preferowanego pooenia na dysku twardym, nadaj plikowi nazw Worksets Project_Local-User2 i kliknij przycisk Zapisz. Zostaa utworzona lokalna kopia projektu. Ten plik moe by uywany tylko przez osob, ktra go utworzya. 15 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. 16 Wybierz zadanie Powoka zewntrzna, a nastpnie w polu Dostpny do edycji wybierz opcj Tak. Uytkownik 1 jest teraz wacicielem tego zadania. 17 Kliknij przycisk OK. Uytkownik 1: Wypisanie zada, zmodyfikowanie modelu budynku i opublikowanie zmian 18 Plik lokalny Uytkownika 1 powinien by stale otwarty. Jeli tak nie jest, otwrz go teraz. 19 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. Naley zauway, e zadanie Powoka zewntrzna jest wypisane przez Uytkownika 2.

Uycie zada w pracy wielu uytkownikw | 735

20 Sprbuj zmieni status pola Dostpny do edycji dla zadania Powoka zewntrzna na warto Tak. Zostanie wywietlone ostrzeenie z informacj, e nie mona wypisa tego zadania, poniewa jest ju wypisane przez innego uytkownika. 21 Kliknij przycisk OK, aby powrci do okna dialogowego Zadania. 22 Wybierz zadanie Ukad wntrz, a nastpnie w polu Dostpny do edycji wybierz opcj Tak. Uytkownik 1 jest wacicielem tego zadania. Zadaniem aktywnym jest teraz zadanie Ukad wntrz. Jeli uytkownik wypisa tylko jedno zadanie, staje si ono zadaniem aktywnym. 23 Kliknij przycisk OK. 24 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 25 Wybierz pionow cian wewntrzn pokazan na poniszej ilustracji i przenie j w lewo do zetknicia z osi zewntrznych drzwi podwjnych na cianie poudniowej.

Zostanie wywietlone ostrzeenie o powstaniu konfliktu. 26 Aby zignorowa ostrzeenie, kliknij w dowolnym pustym miejscu w obszarze rysunku. 27 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz w pliku centralnym. 28 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz opcj Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny. 29 Kliknij przycisk OK. Uytkownik 2: Zmodyfikowanie modelu budynku i opublikowanie zmian 30 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. Zmiany wprowadzone przez Uytkownika 1 nie zostay od razu wywietlone w pliku lokalnym Uytkownika 2. Jest tak, poniewa zmiany wprowadzone do pliku centralnego s wywietlane w plikach lokalnych dopiero po jawnej aktualizacji zada. 31 Wzorujc si na poniszej ilustracji, wybierz doln cian zewntrzn i przenie j do gry w przyblieniu o 2 metry.

Zostanie wywietlone ostrzeenie, e dla kilku okien brakuje wyci. Okna s komponentami wymagajcymi ciany jako obiektu nadrzdnego. Bez ciany okna nie mog si unosi w powietrzu.

736 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

32 Kliknij przycisk Usu elementy, aby usun okna. 33 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz w pliku centralnym. 34 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz opcj Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny. 35 Kliknij przycisk OK. Podczas zapisywania w pliku centralnym zmiany uytkownika zostaj opublikowane, a jednoczenie zostaj wczytane zmiany, ktre do modelu budynku wprowadzili inni uytkownicy. Zostanie wywietlona informacja o konflikcie ciany z otworem drzwiowym, ktry wprowadzi Uytkownik 1. 36 Wzorujc si na poniszej ilustracji, usu lewe okno z dolnej ciany zewntrznej i przenie drzwi na prawo, aby unikn konfliktu.

37 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz w pliku centralnym. 38 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz opcj Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny. 39 Kliknij przycisk OK. Uytkownik 1: Wczytanie najnowszych zada i wypisanie zada dodatkowych 40 W menu Plik kliknij opcj Wczytaj ponownie ostatnio uywane. Zmiany wprowadzone przez Uytkownika 2 s pozorne. 41 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. 42 Wybierz zadanie Ukad mebli, w polu Dostpny do edycji wybierz warto Tak i kliknij przycisk OK. Poniewa uytkownik ma wypisane wicej ni jedno zadanie, zostanie wywietlone pytanie, czy zadanie Ukad mebli ma by zadaniem aktywnym. Kliknij przycisk Tak. Chocia zadanie Ukad mebli jest aktywne, uytkownik posiada nadal peen dostp do elementw nalecych do zadania Ukad wntrz. Wszystkie elementy dodawane do modelu budynku bd jednak automatycznie przypisywane do zadania aktywnego. Przed dodaniem mebli naley utworzy rzut mebli. 43 W Przegldarce projektu, w polu Widoki (wszystkie) dla opcji Rzuty podogi kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Poziom 1 i wybierz polecenie Powiel widok Powiel. 44 W Przegldarce projektu, w polu Rzuty podogi kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia poziomu 1 i wybierz polecenie Zmie nazw. 45 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wprowad nazw Rzut mebli poziomu 1 i kliknij przycisk OK. 46 W Przegldarce projektu, w polu Rzuty podogi kliknij dwukrotnie nazw Rzut mebli poziomu 1. 47 Na karcie Modelowanie dostpnej z paska projektu kliknij przycisk Komponent. 48 Z Listy typw wybierz dowolne biurko i kliknij wewntrz dowolnego pomieszczenia. Zostanie wywietlony komunikat informujcy, e komponent, ktry jest umieszczany nie jest widoczny w tym widoku. Jest tak, poniewa podczas tworzenia zadania Ukad mebli nie zostaa wybrana opcja Standardowo widoczne. W zwizku z tym widoczno zadania nie jest wczona, chocia zadanie jest wypisane i jest zadaniem aktywnym. Przed dodaniem mebli naley wczy widoczno.

Uycie zada w pracy wielu uytkownikw | 737

49 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 50 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 51 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Zadania, wybierz zadanie Ukad mebli, aby wczy jego widoczno i kliknij przycisk OK. 52 Dodane wczeniej biurko stanie si widoczne.

53 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz w pliku centralnym. 54 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz opcj Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny. 55 Kliknij przycisk OK. Uytkownik 2: Dynamiczne udostpnienie elementu do edycji 56 W menu Plik kliknij opcj Wczytaj ponownie ostatnio uywane. W Przegldarce projektu jest widoczny nowy Rzut mebli poziomu 1. 57 Kliknij prawym przyciskiem myszy grn cian zewntrzn i wybierz opcj Waciwoci elementu. 58 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij polecenie Edycja/Nowy. 59 W oknie dialogowym Waciwoci typu kliknij opcj Zmie nazw. 60 W oknie dialogowym Zmie nazw wprowad nazw ciana zewntrzna - 200mm i kliknij przycisk OK. 61 Kliknij dwa razy przycisk OK. 62 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. 63 W oknie dialogowym zadania w polu Poka wybierz opcj Standardy projektu. 64 Przewi list w d, aby zobaczy pozycj Typy cian. Naley pamita, e zostaa wypoyczona cz zadania. UWAGA Rodziny systemowe, takie jak Typy cian, znajduj si w grupie Standardy projektu, a nie w grupie Rodziny. 65 Kliknij przycisk OK. 66 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz w pliku centralnym. 67 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz opcje:

Wypoyczone elementy Zadania uytkownika Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny

68 Kliknij przycisk OK. Jeli w dalszej kolejnoci planowane jest wykonanie wiczenia Wypoyczanie elementw, zostaw ten plik otwarty w biecym stanie. Uytkownik 1: Ponowne wczytanie ostatnio uywanych zada i zapisanie zmian 69 W menu Plik wybierz opcj Wczytaj ponownie ostatnio uywane. 70 W menu Plik wybierz opcj Zapisz w pliku centralnym.

738 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

71 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz ponisze opcje i kliknij przycisk OK.

Zadania uytkownika Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny

W tym wiczeniu dwaj uytkownicy pracowali nad tym samym modelem budynku z uyciem zada. Kady uytkownik wypisa dwa zadania, zmodyfikowa model budynku i opublikowa wprowadzone zmiany do pliku centralnego. W ostatnim wiczeniu zostanie pokazane, w jaki sposb naley wypoycza elementy z zada, nad ktrymi aktywnie pracuj inni uytkownicy. Jeli planowane jest wykonanie ostatniego wiczenia Wypoyczanie elementw z zada innych uytkownikw na stronie 739, pozostaw ten plik otwarty w biecym stanie. To wiczenie jest rwnie przeznaczone dla dwch uytkownikw. Pierwsze jego sekcje mona pomin, aby przej od razu do sekcji Wypisywanie zada.

Wypoyczanie elementw z zada innych uytkownikw


W tym wiczeniu dwaj uytkownicy pracuj nad tym samym projektem przy uyciu oddzielnych plikw lokalnych. W trakcie pracy jeden z uytkownikw musi wypoyczy elementy, ktre nale do zada wypisanych przez drugiego uytkownika. Zostanie pokazane, w jaki sposb naley zgosi danie wypoyczenia elementu oraz jak naley zaakceptowa to danie. wiczenie powinni wykona dwaj uytkownicy, ktrzy w tym szkoleniu maj nadane nazwy Uytkownik 1 i Uytkownik 2. Instrukcje dla kadego uytkownika s inne. Kady uytkownik musi posiada dostp sieciowy do pliku centralnego. Wprawdzie wiczenie jest zaprojektowane specjalnie dla dwch uytkownikw uzyskujcych sieciowy dostp do pliku centralnego z rnych lokalizacji, jednak moe zosta wykonane take przez jednego uytkownika. Uytkownik powinien otworzy dodatkow sesj programu Revit Architecture i ustawi nazw uytkownika na warto Uytkownik 2. W odpowiednim punkcie wiczenia podane s instrukcje, jak to zrobi. UWAGA Jeli wiczenie jest wykonywane z drug osob (Uytkownik 2), zostay wykonane poprzednie wiczenia dotyczce zada, a pliki lokalne s nadal otwarte, przejd bezporednio do sekcji Wypisywanie zada. Jeli poprzednie wiczenia dotyczce zada nie zostay wykonane, naley skonfigurowa plik centralny i pliki lokalne. Tylko jeden uytkownik musi otworzy plik szkoleniowy i zapisa plik centralny w lokalizacji sieciowej. UWAGA Podczas otwierania pliku szkoleniowego w celu wykonania tych wicze moe zosta wywietlony komunikat informujcy o przeniesieniu pliku centralnego. Kliknij przycisk OK dla tego komunikatu i komunikatw nastpnych. S one wywietlane dlatego, e plik centralny zosta przeniesiony (na komputer PC uytkownika). W kolejnych punktach plik szkoleniowy zostanie zapisany jako plik centralny i problemy zostan skorygowane. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Worksets Project-Central.rvt.

Zapisanie pliku szkoleniowego w sieci jako pliku centralnego 1 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 2 Przejd do katalogu w sieci, do ktrego maj dostp obaj uytkownicy. 3 W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje. 4 W oknie dialogowym Opcje zapisywania pliku zaznacz pole wyboru Uczy ten plik centralnym po zapisaniu, a nastpnie kliknij przycisk OK. 5 Wybierz opcj Zapisz. Zosta utworzony nowy plik centralny dla Uytkownika 1 i Uytkownika 2.

Wypoyczanie elementw z zada innych uytkownikw | 739

Uytkownik 1: Utworzenie pliku lokalnego Dla uproszczenia uytkownikiem, ktry zapisa plik centralny bdzie Uytkownik 1. Plik centralny powinien by stale otwarty. 6 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 7 Przejd do katalogu na dysku twardym. 8 W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje. 9 W oknie dialogowym Opcje zapisywania pliku upewnij si, e pole wyboru Uczy ten plik centralnym po zapisaniu nie jest zaznaczone, a nastpnie kliknij przycisk OK. 10 Nadaj plikowi nazw Worksets Project_Local-User1 i kliknij przycisk Zapisz. To jest plik lokalny Uytkownika 1. Uytkownik 2: Utworzenie pliku lokalnego 11 Jeli wiczenie wykonuje jeden uytkownik z zamiarem powtrzenia czynnoci wielu uytkownikw, naley wykona ponisze czynnoci, aby utworzy sesj dla Uytkownika 2:

Uruchom drug sesj programu Revit Architecture, klikajc dwukrotnie ikon na pulpicie lub wybierajc program z menu Start. W menu Ustawienia kliknij pozycj Opcje. W oknie dialogowym Opcje kliknij kart Oglne. Ustaw nazw uytkownika na warto Uytkownik 2 i kliknij przycisk OK.

Ta sesja programu Revit Architecture jest teraz skonfigurowana dla Uytkownika 2. OSTRZEENIE Po zakoczeniu tego wiczenia i zamkniciu pliku projektu wr do okna dialogowego Ustawienia i zresetuj nazw uytkownika do nazwy logowania w komputerze. Jest to ustawienie systemowe. 12 W menu Plik kliknij opcj Otwrz i przejd do miejsca w sieci, w ktrym Uytkownik 1 zapisa plik centralny. 13 W oknie dialogowym Otwrz zaznacz plik centralny. 14 Kliknij strzak widoczn obok przycisku Otwrz i wybierz opcj Okrel. 15 Kliknij przycisk Otwrz. Opcja otwierania selektywnego umoliwia wybranie zada, ktre maj zosta otwarte. Zostan otwarte tylko zadania wybrane przez uytkownika i zadania, ktre ju s udostpnione do edycji. Ponadto zadania, do ktrych istniej odniesienia, zostaj otwarte w stanie ukrytym. Dziki temu bardzo obszerne pliki projektw otwierane s w krtszym czasie, a wydajno pracy jest wiksza. 16 Wybierz wszystkie zadania utworzone przez uytkownika i kliknij przycisk OK. 17 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 18 W oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje. 19 W oknie dialogowym Opcje zapisywania pliku upewnij si, e pole wyboru Uczy ten plik centralnym po zapisaniu nie jest zaznaczone, a nastpnie kliknij przycisk OK. 20 Przejd do katalogu na dysku twardym, nadaj plikowi nazw Worksets Project_Local-User2 i kliknij przycisk Zapisz. Zosta utworzony plik lokalny do wykorzystania tylko przez uytkownika, ktry go utworzy. Nastpnie naley wypisa zadania, aby mona byo zmodyfikowa model budynku. Wypisywanie zada Uytkownik 1 i Uytkownik 2 mog wypisywa zadania w tym samym czasie. Dalsze czynnoci kadego uytkownika musz by wykonywane w okrelonej kolejnoci.

740 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

Uytkownik 1: Wypisanie zada 21 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. 22 W oknie dialogowym Zadania wybierz te zadania utworzone przez uytkownika, ktre nie zostay otwarte (jeli takie s) i kliknij przycisk Otwrz. 23 Wybierz zadanie Powoka zewntrzna, a nastpnie w polu Dostpny do edycji wybierz opcj Tak. Uytkownik 1 jest teraz wacicielem tego zadania. 24 W polu Aktywne zadanie wybierz zadanie Powoka zewntrzna i kliknij przycisk OK. Uytkownik 2: Wypisanie zada 25 W menu Plik kliknij polecenie Zadania. 26 W oknie dialogowym Zadania wybierz zadanie Ukad wntrz, a nastpnie dla opcji Dostpny do edycji wybierz warto Tak. Uytkownik 1 jest teraz wacicielem tego zadania. 27 W polu Aktywne zadanie wybierz zadanie Ukad wntrz i kliknij przycisk OK. Uytkownik 2: Wypoyczenie elementu od Uytkownika 1 28 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj Poziom 1. 29 Upewnij si, e na pasku opcji nie jest wybrana opcja Tylko do edycji. Takie ustawienie pozwala wybra elementy nalece do zada, ktre nie s wasnoci tego uytkownika. 30 Na lewej cianie zewntrznej wybierz drugie okno od gry.

Zostanie wywietlony symbol wskazujcy, e jest to element z zadania, ktre nie jest wasnoci tego uytkownika. 31 Przenie okno 500 mm w stron grnej ciany zewntrznej. Mona to wykona, przecigajc okno lub zmieniajc jedn z tymczasowych wartoci wymiaru. Zostanie wywietlony komunikat ostrzegawczy, e naley uzyska pozwolenie od Uytkownika 1. 32 Kliknij opcj Umie danie, aby poprosi Uytkownika 1 o pozwolenie na edycj okna. Po przedoeniu dania zostaje wywietlony komunikat z informacj, e trwa oczekiwanie na pozwolenie od Uytkownika 1. Na tym etapie naley poinformowa Uytkownika 1, e jest oczekuje si na pozwolenie na edycj wypoyczonego elementu. Pozostaw to okno dialogowe otwarte, dopki Uytkownik 1 nie udzieli pozwolenia. Uytkownik 1: Udzielenie Uytkownikowi 2 pozwolenia na wypoyczenie elementu 33 Po otrzymaniu od Uytkownika 2 informacji, e na autoryzacj czeka danie wypoyczenia elementu kliknij menu Plik, a nastpnie kliknij opcj dania edycji.

Wypoyczanie elementw z zada innych uytkownikw | 741

34 W oknie dialogowym dania edycji wybierz danie przedoone przez Uytkownika 2.

35 Kliknij przycisk Zaakceptuj. 36 Kliknij przycisk Zamknij. Uytkownik 2: Sprawdzenie, czy danie edycji zostao zaakceptowane 37 W oknie dialogowym Sprawd moliwoci edycji kliknij przycisk Sprawd teraz. Zostanie wywietlony komunikat z informacj, e danie zostao zaakceptowane. 38 Kliknij przycisk OK. Jak mona zauway, okno znajduje si w nowym pooeniu. Uytkownik 1 i 2: Zapisanie do pliku centralnego, zapisanie do pliku lokalnego i zamknicie projektu 39 W menu Plik wybierz opcj Zapisz w pliku centralnym. 40 W oknie dialogowym Zapisz w pliku centralnym wybierz ponisze opcje i kliknij przycisk OK.

Zadania uytkownika Elementy wypoyczone (tylko Uytkownik 2) Po zakoczeniu zapisu w pliku centralnym zapisz plik lokalny

41 W menu Plik kliknij polecenie Zakocz. W tym wiczeniu dla wielu uytkownikw zostao pokazane, w jaki sposb mona wypoyczy elementy z innego zadania, nawet jeli to zadanie jest aktywnie edytowane przez innego uytkownika. W tym przypadku jeden z uytkownikw zada pozwolenia na edycj elementu, a drugi uytkownik zaakceptowa to danie.

742 | Rozdzia 20 Wspdzielenie projektw

Tworzenie wielu opcji projektu

21

Podczas pracy z modelem budynku czsto uywa si wielu schematw projektu w miar jego rozwoju. Schematy te mog by koncepcyjne lub mog by szczegowymi projektami inynieryjnymi. Uywajc opcji projektu, utworzysz wiele schematw projektu w jednym pliku projektu. Poniewa wszystkie opcje projektu istniej w projekcie razem z modelem gwnym (model gwny skada si z elementw nieprzypisanych w okrelony sposb do opcji projektu), kad opcj projektu mona analizowa i zmienia oraz zaprezentowa opcje klientowi.

W tym wiczeniu dowiesz si, jak tworzy wiele zestaww i opcji projektw i zarzdza nimi w ramach pojedynczego modelu budynku.

Tworzenie wielu opcji projektu w projekcie


Mona uywa opcji projektu, aby pozna wiele schematw projektu w miar jego rozwoju. W dowolnym momencie procesu projektowania moe istnie wiele zestaww opcji projektu, a w kadym zestawie opcji moe znajdowa si wiele schematw. Na przykad moe istnie zestaw opcji o nazwie pokrycie dachu z wieloma podrzdnymi schematami pokrycia dachu. Dodatkowo istnieje zestaw opcji dla konstrukcji dachu z wieloma podrzdnymi schematami projektu konstrukcyjnego. Po ustaleniu z klientem ostatecznego projektu mona wyznaczy gwny schemat projektu dla kadego zestawu opcji. W tym konkretnym przypadku naley dodatkowo opracowa dwa schematy dachu dla istniejcego domu. Klient jest zainteresowany pergol i zason przeciwsoneczn dla tarasu dachu, ale nie jest zdecydowany co do konkretnego ukadu lub materiaw. Klient zwrci si z prob o stworzenie rnych opcji.

743

W pierwszym wiczeniu w tej lekcji okrelisz nazwy opcji projektu i dodasz elementy modelu do zestawu opcji projektu konstrukcyjnego. W drugim wiczeniu utworzysz dwie opcje projektu systemu dachowego, ktre korzystaj z opcji konstrukcyjnych. W ostatnim wiczeniu w tej lekcji dowiesz si, jak zarzdza opcjami projektu i je organizowa, podejmiesz ostateczn decyzj dotyczc projektu oraz usuniesz niepotrzebne opcje z projektu. Te trzy wiczenia zostay zaprojektowane w taki sposb, aby wykonywa je w podanej kolejnoci. Drugie i trzecie wiczenie jest zalene od wykonania poprzednich wicze.

Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego


W tym wiczeniu ustawisz wiele zestaww opcji projektu. Kady z nich bdzie zawiera opcje projektu. Po ustawieniu zestaww opcji projektu i ich opcji podrzdnych naley zaprojektowa kad opcj konstrukcyjn. Pierwsza opcja stanowi prost kombinacj supw i belek. W drugiej opcji naley utworzy unikaln rodzin lokaln jako system konstrukcyjny. Plik szkoleniowy

Kliknij menu Plik Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files, a nastpnie otwrz plik Metric\m_Urban_House.rvt.

Tworzenie pierwszej opcji projektu 1 Z menu Narzdzia wybierz opcj Warianty projektu Warianty projektu. Przy pierwszym otwarciu w projekcie okna dialogowego Opcje projektu jedynym dostpnym poleceniem utworzenie nowego zestawu opcji. Nie ma ograniczenia liczby moliwych do utworzenia zestaww opcji. Kady zestaw opcji reprezentuje cz modelu budynku, dla ktrego rozwaane s moliwe opcje projektu. Po utworzeniu opcji projektu mona j edytowa. Wszystkie nowe elementy wprowadzone w tym momencie staj si czci tej opcji. 2 W oknie dialogowym Opcje projektu, w polu Zestaw opcji kliknij przycisk Nowy. Zauwa, e Zestaw opcji 1 zosta utworzony z opcj projektu: Opcja 1 (gwna). Ta opcja bdzie pierwszym schematem konstrukcyjnym skadajcym si z okrgych supw o rednicy 75 mm2"50 mm. PORADA W tym wiczeniu systemy dachw i konstrukcyjne s wspzalene, dlatego kady jest konstruowany jako wymienny. 3 Wybierz pozycj Opcja 1 (gwna), kliknij przycisk Edytuj wybrane, a nastpnie kliknij przycisk Zamknij. Wszystkie nowe elementy wprowadzone do modelu budynku zostan dodane do tej opcji.

744 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

4 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie), rozwi drzewo Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj ROOF TERRACE. 5 W menu Widok kliknij opcj Zoom Powiksz zakres, a nastpnie powiksz grn poow modelu budynku. 6 Na karcie Modelowanie znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Sup. 7 Z Listy typw wybierz opcj Sup okrgy: rednica75 mm. 8 Kierujc si informacjami zawartymi na poniszej ilustracji, dodaj trzy supy. Strzaki i linie wymiarowe zostay dodane tylko ze wzgldw treningowych. Lewy sup powinien by wyrodkowany na przeciciu wrbu i ciany. Drugi sup naley umieci dokadnie naprzeciwko lewego supa, na przeciciu dwch cian. Trzeci sup powinien by wyrodkowany pomidzy dwoma pozostaymi. PORADA Aby wyrodkowa sup rodkowy, dodaj wyrodkowan paszczyzn odniesienia i przycignij do niej sup lub dodaj cig wymiarw midzy supami i kliknij symbol EQ, aby wyrwna segmenty. Po dodaniu supa naley usun wymiary i wizania.

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Wybierz trzy supy, przecigajc okno wskazania wok nich lub wybierajc je oddzielnie, przytrzymujc jednoczenie klawisz CTRL. 11 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk 12 Na pasku opcji wybierz:

Powi Kopiuj Powiel

Aby wykona polecenie Kopiuj, naley klikn dwukrotnie. Przy pierwszym klikniciu okrelany jest punkt odniesienia na elemencie do skopiowania, a przy drugim klikniciu okrelany jest punkt na modelu budynku, wzgldem ktrego kopiowany jest punkt odniesienia. W tym przypadku trzy supy naley skopiowa trzykrotnie, aby utworzy siatk 3 x 4 skadajc si z 12 supw. Zaznaczajc opcj Wiele, mona kontynuowa dodawanie nowych kopii bez koniecznoci ponownego wybierania punktu odniesienia (pierwsze kliknicie). Zaznaczenie opcji Powi ogranicza moliwoci przesuwania i zapewnia wyrwnanie supw po skopiowaniu. 13 Powiksz obszar wok lewego supa zagniedonego we wrbie. 14 Kliknij atw do zidentyfikowania cz konstrukcji wrbu. Poniewa wane jest, aby wybra takie samo pooenie na wrbach, do ktrych kopiowane s elementy, upewnij si, e zostay wybrane atwo rozpoznawalne punkty. Na poniszej ilustracji wybrany jest punkt rodkowy dolnej linii wrbu.

Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego | 745

PORADA Podczas tego procesu mona atwo powiksza i pomniejsza widok, uywajc rolki przewijania myszy.

15 Pomniejsz i przesu w d do wrbu znajdujcego si nieco poniej przedstawionego na rysunku.

16 Powiksz obszar wok konstrukcji wrbu i kliknij w tym samym miejscu, co w przypadku poprzedniego wrbu.

Kopia wybranych trzech supw zostaa dodana. 17 Pomniejsz i, uywajc tej samej techniki, dodaj kopi supw do kolejnych dwch wrbw znajdujcych si poniej przedstawionego na rysunku. Po zakoczeniu kliknij przycisk Zmie znajdujcy si na pasku projektu, aby zakoczy proces kopiowania. Ze wzgldu na wielko supw trudno je dostrzec w tym widoku. 18 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk .

746 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Zwr uwag na 12 dodanych supw.

Nastpnie dodaj belki, ktre opieraj si na supach. 19 W Przegldarce projektu w sekcji Rzuty kliknij dwukrotnie pozycj TOP OF CORE. 20 Na karcie Konstrukcje na pasku projektu kliknij przycisk Belka. Aby doda belk, naley klikn dwukrotnie. Przy pierwszym klikniciu okrelany jest punkt pocztkowy belki. Przy drugim klikniciu okrelany jest koniec belki. 21 Z Listy typw wybierz opcj Prt okrgy: 50 mm. 22 Dodaj pierwsz belk pomidzy prawym i lewym grnym supem, wykonujc nastpujce czynnoci:

Powiksz lewy grny sup i kliknij jego rodek, tak aby ustawi punkt pocztkowy belki. Pomniejsz i przesu wskanik myszy nad prawy grny sup. Powiksz prawy grny sup i kliknij na rodku, aby ustawi punkt kocowy belki.

Skorzystaj ze wskazwek zawartych w poniszej ilustracji. Dwa odwoania z cienkimi liniami zostay dodane, aby doprecyzowa pooenie punktu pocztkowego i kocowego belki.

23 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 24 Wybierz dodan uprzednio belk. Belk naley doda pomidzy pozostaymi dwoma supami. Mona zrobi to rcznie lub uy polecenia Kopiuj. 25 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk .

Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego | 747

26 Na pasku opcji wybierz:


Powi Kopiuj Wiele

27 Powiksz obraz wok grnego lewego supa, ktry zosta osadzony we wrbie i kliknij punkt rodkowy. Jest to punkt odniesienia dla nastpnych kopii.

28 Pomniejsz, przesu w d do nastpnego zestawu supw, powiksz lewy sup i wybierz rodek supa, aby doda kopi. 29 Powtrz te czynnoci dwukrotnie, aby doda belk do kadego zestawu supw.

30 Na pasku narzdzi Widok, kliknij przycisk

748 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Zauwa, e belki uzupeniaj konstrukcj wspornika dachu.

Organizowanie zestaww opcji projektu i opcji podrzdnych 31 Z menu Narzdzia wybierz opcj Warianty projektu Warianty projektu. 32 W oknie dialogowym Opcje projektu zwr uwag, e wci jest edytowany Zestaw opcji 1: Opcja 1 (gwna). 33 Kliknij polecenie Zakocz edycj. 34 W oknie dialogowym Opcje projektu, w polu Opcje kliknij przycisk Nowa. UWAGA Upewnij si, e jest tworzona nowa opcja, a nie nowy zestaw opcji. 35 Wybierz Opcj 1 (gwna) i w sekcji Opcja kliknij polecenie Zmie nazw. 36 W oknie dialogowym Zmie nazw wpisz, w polu Nowa Wsporniki i kliknij przycisk OK. 37 Wybierz pozycj Opcja 2 i w polu Opcja kliknij polecenie Zmie nazw. 38 W oknie dialogowym Zmie nazw, w polu Nowa wpisz Belka, a nastpnie kliknij przycisk OK. 39 Wybierz pozycj Zestaw opcji 1 i w sekcji Zestaw opcji kliknij polecenie Zmie nazw. 40 W oknie dialogowym Zmie nazw, w polu Nowa wpisz Konstrukcja i kliknij przycisk OK.

Logiczne nadawanie nazw zestawom opcji i opcjom wzgldnym pozwala bardziej efektywnie nimi zarzdza. 41 W Zestawie opcji kliknij przycisk Nowy. 42 Wybierz pozycj Zestaw opcji 1 i w sekcji Zestaw opcji kliknij polecenie Zmie nazw. 43 W oknie dialogowym Zmie nazw, w polu Nowa wpisz Pokrycie dachu i kliknij przycisk OK. 44 Wybierz zestaw opcji Pokrycie dachu i kliknij przycisk Nowa w sekcji Opcja. Powinny teraz istnie dwie opcje projektu pokrycia dachu. 45 W sekcji Pokrycie dachu wybierz Opcj 1 (gwna). 46 W sekcji Opcja kliknij przycisk Zmie nazw, nazwij opcj aluzje i kliknij przycisk OK.

Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego | 749

47 W sekcji Pokrycie dachu wybierz Opcj 2. 48 W sekcji Opcja kliknij polecenie Zmie nazw, nazwij opcj Zasona przeciwsoneczna i kliknij przycisk OK. Ukoczono wstpne ustawianie zestaww opcji projektu i nazw ich podrzdnych opcji projektu. Uatwia to zarzdzanie projektem. Projektowanie drugiej opcji projektu konstrukcyjnego 49 W tej czci wiczenia utworzysz drug opcj projektu. Po zakoczeniu bdzie przypominaa ponisz ilustracj.

50 W oknie dialogowym Opcje projektu w sekcji Konstrukcja wybierz opcj Belka. 51 W sekcji Edycja wybierz polecenie Edytuj wybrane. W polu Teraz edytujesz wywietlana jest opcja Struktura: Belka. 52 Kliknij przycisk Zamknij. Zauwa, e nie s wywietlane supy dodane do projektu Wsporniki.

53 W Przegldarce projektu w sekcji Rzuty kliknij dwukrotnie opcj ROOF TERRACE. 54 Powiksz obszar grnej czci dachu tarasu w pobliu schodw.

750 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

55 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Komponent. 56 Z Listy typw wybierz opcj M_Roof Beam. 57 Umie belk dachow w obszarze rysunku, tak jak pokazano na rysunku.

58 Z menu Narzdzia wybierz opcj Wyrwnaj. Aby uy narzdzia Wyrwnaj, naley klikn dwukrotnie. Przy pierwszym klikniciu ustawiana jest paszczyzna, wzgldem ktrej zostanie wyrwnany obiekt. Przy drugim klikniciu wskazywana jest przesuwana paszczyzna. 59 Wyrwnaj belk dachu, klikajc doln krawd przylegej poziomej ciany, a nastpnie klikajc doln krawd belki dachu. Zapoznaj si z ponisz ilustracj.

Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego | 751

60 Po wyrwnaniu belki kliknij symbol kdki, aby zablokowa wyrwnanie. 61 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie. 62 Wybierz belk i na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk 63 Na pasku Opcji:

Wyczy grup i skojarz W polu liczby wpisz 4 Dla polecenia Przesu do wybierz opcj Drugi: Wybierz powizanie

Aby uy narzdzia Szyk, naley klikn dwukrotnie. Przy pierwszym klikniciu ustawiany jest punkt pocztkowy przesunicia. Przy drugim klikniciu wskazywany jest punkt kocowy przesunicia. 64 Kliknij punkt pocztkowy w miejscu wyrwnania belki i ciany, tak jak pokazano na rysunku.

65 Przesu wskanik myszy w d do nastpnego przecicia dolnej krawdzi ciany poziomej i belki. Kliknij, aby wskaza punkt kocowy przesunicia.

752 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Trzy dodatkowe belki dachu s umieszczane na tym samym przeciciu, co pierwsza belka.

66 Na pasku narzdzi Widok, kliknij przycisk

Zwr uwag na now opcj projektu dla elementw konstrukcyjnych podpierajcych system dachowy.

67 Z menu Narzdzia wybierz opcj Opcje projektu Opcje projektu. 68 W oknie dialogowym Opcje projektu kliknij przycisk Zakocz edycj. Zwr uwag, e nawet przed zamkniciem okna dialogowego w widoku 3D wywietlane s wsporniki, a nie wanie utworzone belki konstrukcyjne. Dzieje si tak, poniewa opcja wsporniki jest ustawiona jako gwna i jest wywietlana jako domylna. Wicej informacji na temat widocznoci opcji projektu znajduje si w dalszej czci tej lekcji. 69 Kliknij przycisk Zamknij. 70 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 71 Przejd do danego katalogu, nazwij plik m_Urban_House-in progress.rvt, a nastpnie kliknij przycisk Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz przej do nastpnego wiczenia, ten plik bdzie potrzebny w aktualnym stanie. Mona zostawi otwarty plik i przej natychmiast do kolejnego wiczenia.

Tworzenie opcji projektu konstrukcyjnego | 753

W tym wiczeniu ustawisz wiele zestaww opcji projektu. Kady z nich bdzie zawiera opcje projektu do wyboru. Po ustawieniu zestaww opcji projektu i ich opcji podrzdnych zaprojektujesz opcje konstrukcyjne: jedn dla wspornikw, pozostae dla belek. Pierwsza opcja stanowi prost kombinacj supw i belek. W drugiej opcji utworzono unikaln rodzin lokaln jako system konstrukcyjny. W nastpnym wiczeniu utworzysz systemy dachowe, ktre uzupeniaj te opcje projektu konstrukcyjnego.

Tworzenie opcji projektu


W tym wiczeniu zaprojektujesz opcje pokrycia dachu. Pierwsza opcja, System aluzji, jest konstruowana z krokwi o wymiarach 50 mm x 250 mm i aluzji o wymiarach 50 mm x 150 mm. Drugi system dachowy, Zasona przeciwsoneczna, jest prostym dachem z tkaniny utworzonym za pomoc toczenia. Obie te opcje s projektowane, tak aby wsppracoway z kad opcj projektu konstrukcyjnego. To wiczenie jest powizane z innymi wiczeniami w tej lekcji. Wszystkie wiczenia naley wykonywa w podanej kolejnoci, a kade wiczenie zaley od poprzedniego. Jeli nie ukoczono pierwszego wiczenia tej lekcji, naley zrobi to teraz. Tworzenie pierwszej opcji projektu pokrycia dachu 1 Jeli plik projektu zapisany pod koniec poprzedniego wiczenia nie jest otwarty, otwrz go teraz. Powinien mie on nazw m_Urban_House-in progress.rvt.

2 Z menu Narzdzia wybierz opcj Warianty projektu Warianty projektu. 3 W oknie dialogowym Opcje projektu, w sekcji Pokrycie dachu wybierz opcj aluzje (gowna). 4 W sekcji Edycja kliknij polecenie Edytuj wybrane. W polu Aktualnie edytujesz powinien zosta wywietlony tekst: Pokrycie dachu: aluzje (gwna). 5 Kliknij przycisk Zamknij. 6 W Przegldarce projektu rozwi grup Widoki (wszystkie), rozwi grup Rzuty, a nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj TOP OF CORE. 7 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Komponent. 8 Z Listy typw wybierz opcj Krokiew 50 mm x 250 mm. 9 Powiksz doln poow modelu budynku, a bdzie mona zobaczy dolny zestaw supw i opart belk. 10 Korzystajc z poniszej ilustracji jako przykadu, umie krokiew o wymiarach 900 mm wewntrz pokazanej ciany i na na poziom belk o wymiarach 900 mm. Wymiary zostay wywietlone w celach treningowych. Jeli chcesz doda wymiary, usu je po umieszczeniu krokwi.

754 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

11 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Zmie. 12 Wybierz dodan uprzednio krokiew. 13 Na pasku opcji kliknij przycisk .

14 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Inne, w polu Dugo wprowad warto 11750 mm, a nastpnie kliknij przycisk OK. Krokiew powinna si teraz opiera na caej dugoci poziomej zaproponowanego systemu dachowego.

15 W menu Edycja kliknij przycisk Szyk. 16 Na pasku opcji okrel nastpujce opcje:

Odznacz opcj Grupuj i skojarz. W polu Liczba wprowad warto 5. Dla polecenia Przesunicie do wybierz opcj Drugiego. Wybierz powizanie.

Tworzony jest szyk skadajcy si z krokwi znajdujcych si w odstpach o dugoci 990 mm . 17 Powiksz przecicie dolnego koca krokwi i belki. Kliknij porodku przecicia, aby okreli punkt pocztkowy szyku.

Tworzenie opcji projektu | 755

18 Przesu wskanik myszy poziomo w prawo, a po wywietleniu wymiaru nasuchu wpisz 990 i nacinij klawisz Enter.

Pomniejsz, aby zobaczy, czy szyk krokwi zosta utworzony.

756 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Dodawanie aluzji do opcji projektu 19 Na karcie Podstawy paska projektu kliknij przycisk Komponent. 20 Z Listy typw wybierz opcj aluzja 50 mm x 150 mm. 21 Umie pierwsz aluzj poziom w lewym grnym rogu, tak jak pokazano na poniszej ilustracji.

22 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie i wybierz wanie umieszczon aluzj. 23 Na pasku opcji kliknij przycisk .

24 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w sekcji Inne, w polu Dugo wprowad warto 5475 mm i kliknij przycisk OK. Na aluzji opiera si teraz paszczyzna pozioma systemu dachowego.

25 Kiedy aluzja jest wybrana, kliknij menu Edycja, a nastpnie kliknij przycisk Szyk. 26 Na pasku opcji okrel nastpujce opcje:

Odznacz opcj Grupuj i skojarz. W polu Liczba wprowad warto 34. Dla polecenia Przesunicie do wybierz opcj Drugiego. Wybierz opcj Powi.

27 Aby okreli punkt pocztkowy szyku, kliknij w rodku dowolnego przecicia midzy aluzj a belk.

Tworzenie opcji projektu | 757

28 Przesu wskanik myszy pionowo w d, a nastpnie, gdy wywietlany jest wymiar nasuchu, wprowad warto 300, a nastpnie nacinij klawisz Enter.

Pomniejsz, aby zobaczy szyk skadajcy si z 34 aluzji w odstpach 300 mm.

29 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

758 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Ukoczono system aluzji dachowych.

30 Z menu Narzdzia wybierz opcj Opcje projektu Opcje projektu. 31 W oknie dialogowym Opcje projektu w sekcji Edycja kliknij przycisk Zakocz edycj. Opcja systemu aluzji dachowych jest wci wywietlana w widoku 3D, poniewa jest to opcja gwna. Tworzenie systemu dachowego z zason przeciwsoneczn 32 W oknie dialogowym Opcje projektu w sekcji Pokrycie dachu wybierz opcj Zasona przeciwsoneczna. 33 W sekcji Edycja kliknij polecenie Edytuj wybrane, a nastpnie kliknij przycisk Zamknij. Zauwa, e system dachowy z zason przeciwsoneczn nie jest ju wywietlany. 34 W Przegldarce projektu rozwi pozycj Elewacje i kliknij dwukrotnie pozycj Zachodnia. 35 Powiksz grny poziom, gdzie wykonywany jest projekt dachu.

36 Na karcie Podstawy znajdujcej si na pasku projektu kliknij opcj Dach Dach poprzez toczenie profilu. 37 W oknie dialogowym Paszczyzna robocza w polu Nazwa wybierz opcj Paszczyzna odniesienia : Toczenie dachu i kliknij przycisk OK. Paszczyzna odniesienia toczenia dachu zostaa dodana do pliku szkoleniowego specjalnie w tym celu i jest ukryta we wszystkich widokach. 38 Zostanie wywietlony monit o sprawdzenie poziomu dachu i odsunicia. Kliknij przycisk OK. Poniewa dla dachu toczonego istnieje skojarzony z nim typ dachu, naley tylko naszkicowa pojedyncz lini lub acuch linii, aby zdefiniowa ksztat toczonego dachu. W tym przypadku naley utworzy zason przeciwsoneczn z rozpitego ptna. Dlatego szkic powinien stanowi seri ukw poczonych na kocach, gdzie cz si one ze supami. 39 Na pasku projektu kliknij przycisk Linie.

Tworzenie opcji projektu | 759

40 Na pasku opcji kliknij przycisk

To narzdzie pozwala naszkicowa lini ukow, uywajc trzech punktw. Pierwsze dwa punkty okrelaj koce linii, a trzeci punkt okrela uk. 41 Wybierz gr lewego supa, gr nastpnego supa po prawej stronie, a nastpnie wyrwnaj nachylenie uku, aby miao warto 60 stopni. Stopnie mona wyrwna, klikajc warto wymiaru tymczasowego (wywietlan na niebiesko) natychmiast po utworzeniu linii.

42 Powtrz poprzedni czynno i utwrz jeszcze dwa uki pomidzy supami.

UWAGA Podczas szkicowania ukw sprbuj uzyska warto kta jak najblisz 60 stopni. Nastpnie mona j zmieni, uywajc wymiaru. Linie szkicu nie musz si dokadnie styka. Zostanie to poprawione w kolejnych czynnociach. 43 Na pasku projektu kliknij przycisk Waciwoci. 44 W oknie dialogowym Waciwoci elementu mona okreli nastpujce parametry:

W polu Typ wybierz opcj Sunscreen Fabric. W obszarze Wizania, w polu Pocztek toczenia wprowad warto 300 mm. W obszarze Wizania, dla parametru Koniec toczenia wpisz 5800 mm.

45 Kliknij przycisk OK. Szkic dachu musi by lini cig. Upewnij si, e uki s ze sob poczone w miejscu, w ktrym cz si ze supami. Najatwiej to zrobi, uywajc narzdzia Przytnij. 46 W menu Narzdzia kliknij przycisk Przytnij/Wydu. 47 Najpierw wybierz lewy uk, a nastpnie rodkowy. Wybierz prawy uk, a nastpnie rodkowy. uki powinny by poczone.

48 Na pasku projektu kliknij przycisk Zakocz szkic. 49 Na pasku narzdzi Widok, kliknij przycisk .

760 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Ukoczono system aluzji dachowych.

Ukoczono system dachowy z zason przeciwsoneczn. 50 Z menu Narzdzia wybierz opcj Warianty projektu Warianty projektu. 51 W oknie dialogowym Opcje projektu w sekcji Edycja kliknij przycisk Zakocz edycj, a nastpnie kliknij przycisk Zamknij. 52 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. UWAGA Jeli zamierzasz przej do ostatniego wiczenia, ten plik bdzie potrzebny w aktualnym stanie. Mona zostawi otwarty plik i przej natychmiast do kolejnego wiczenia. W tym wiczeniu zaprojektowano wszystkie opcje pokrycia dachu. Pierwsza opcja, System aluzji, zostaa skonstruowana z krokwi o wymiarach 50 mm x 250 mm i aluzji o wymiarach 50 mm x 150 mm. Drugi system pokrycia dachu, Zasona przeciwsoneczna, stanowi prosty dach z tkaniny utworzony za pomoc toczenia. Obie te opcje s projektowane, tak aby wsppracoway z kad opcj projektu konstrukcyjnego.

Zarzdzanie opcjami projektu


W tym wiczeniu dowiesz si, jak zaprezentowa kad z opcji projektu, tworzc wiele widokw, aby wywietli rne kombinacje. Po zapoznaniu si z kombinacjami wybierzesz projekt i ustawisz go jako cz modelu budynku, a nastpnie usuniesz odrzucone opcje projektu. To wiczenie jest powizane z innymi wiczeniami w tej lekcji. Wszystkie wiczenia naley wykonywa w podanej kolejnoci, a kade wiczenie zaley od poprzedniego. Jeli nie ukoczono poprzednich wicze tej lekcji, naley zrobi to teraz. Tworzenie nowych widokw dla kadej opcji projektu 1 W Przegldarce projektu, w polu Widoki (wszystkie) rozwi opcj Widoki 3D. Poniewa klient chciaby zobaczy modele budynku 3D kadego projektu, naley utworzy nazwane widoki 3D dla pierwszej, drugiej, trzeciej i ostatniej opcji. 2 W Przegldarce projektu w sekcji Widoki (wszystkie) pod opcj Widoki 3D kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk {3D} i wybierz polecenie Zmie nazw. 3 W oknie dialogowym Zmie nazw widoku wpisz Opcja pierwsza i kliknij przycisk OK. 4 W przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Pierwsza opcja widoku 3D, a nastpnie kliknij przycisk Powiel. Powtrz t czynno jeszcze dwa razy, aby uzyska trzy kopie tego widoku.

Zarzdzanie opcjami projektu | 761

5 Kliknij kad kopi prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknij przycisk Zmie nazw. Zmie nazw trzech kopii w nastpujcy sposb:

Opcja druga Opcja trzecia Opcja ostatnia

6 W Przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), rozwi grup Widoki 3D, a nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj Opcja pierwsza. 7 Kliknij menu Widok Widoczno/Grafika. 8 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Opcje projektu. Zwr uwag, e oba zestawy opcji s ustawione jako automatyczne. Zapewnia to widoczno pierwszych opcji (aktualnie wspornik i aluzja). 9 Kliknij przycisk OK.

10 W przegldarce projektu przejd do grupy Widoki (wszystkie), rozwi grup Widoki 3D, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj Wariant podrzdny. 11 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 12 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Opcje projektu. 13 W przypadku opcji projektu Konstrukcja okrel opcj Belka i kliknij przycisk OK.

762 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

14 W przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie), rozwi drzewo Widoki 3D, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj Opcja trzecia. 15 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 16 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Opcje projektu. 17 W przypadku opcji projektu Konstrukcja wybierz opcj Wsporniki, w przypadku opcji projektu Pokrycie dachu wybierz opcj Zasona przeciwsoneczna, a nastpnie kliknij przycisk OK.

18 W przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki (wszystkie), rozwi drzewo Widoki 3D, a nastpnie dwukrotnie kliknij opcj Opcja ostatnia. 19 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 20 W oknie dialogowym Widoczno/Grafika kliknij kart Opcje projektu. 21 W przypadku opcji projektu Konstrukcja wybierz opcj Belka, w przypadku opcji projektu Pokrycie dachu wybierz opcj Zasona przeciwsoneczna, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Zarzdzanie opcjami projektu | 763

W tym momencie wszystkie widoki izometryczne s gotowe do umieszczenia w tabelce rysunkowej lub gotowe do wyeksportowania i przesania do klienta za porednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku klient przejrza opcje projektu i zdecydowa, e preferowanym projektem jest system belek z systemem aluzji dachowych. W opcjach projektu belka i aluzje dachowe powinny by wybrane jako gwne. 22 Z menu Narzdzia wybierz opcj Warianty projektu Warianty projektu. 23 W oknie dialogowym Opcje projektu w sekcji Konstrukcja wybierz opcj Belka. 24 W sekcji Opcja wybierz polecenie Uczy opcj gwn. Taka jest wybrana przez klienta konstrukcja. Poniewa klient wybra opcj projektu, aktualne opcje gwne nie s ju opcjami, ale powinny zosta zaakceptowane jako cz modelu budynku. 25 Wybierz konstrukcj. 26 W polu Zestaw opcji kliknij przycisk Zaakceptuj opcj gwn. Zostanie wywietlone okno ostrzeenia z zapytaniem, czy na pewno chcesz usun wszystkie elementy opcji podrzdnych z tego zestawu opcji i usun zestaw opcji. 27 W oknie dialogowym ostrzeenia kliknij przycisk Tak. Zestaw zosta usunity. Opcja belki staje si czci modelu i zostaje wywietlone okno dialogowe z zapytaniem, czy chcesz usun dedykowane widoki opcji. 28 W oknie dialogowym Usu dedykowane widoki opcji kliknij przycisk Usu, aby usun widoki, dla ktrych uywane byy opcje, poniewa nie bd ju one potrzebne. 29 Wybierz opcj Pokrycie dachu. 30 W sekcji Zestaw opcji kliknij przycisk Zaakceptuj opcj gwn, aby wczy aluzje do modelu, usu inne geometrie opcji projektu i wszystkie dedykowane widoki opcji. 31 W oknie dialogowym ostrzeenia kliknij przycisk Tak. 32 W oknie dialogowym Usu dedykowane widoki opcji kliknij przycisk Usu. 33 W oknie dialogowym Opcje projektu kliknij przycisk Zamknij. 34 W Przegldarce projektu rozwi drzewo Widoki 3D, a nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj Opcja pierwsza. Pozostae opcje zostay usunite razem z dedykowanymi widokami opcji.

764 | Rozdzia 21 Tworzenie wielu opcji projektu

Belka i systemy aluzji s teraz czci modelu budynku.

35 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. W tym wiczeniu pokazano, jak zaprezentowa kad z opcji projektu, tworzc wiele widokw, aby wywietli rne kombinacje. Po zapoznaniu si z kombinacjami wybrano projekt i ustawiono go jako cz modelu budynku, a nastpnie usunito odrzucone opcje projektu.

Zarzdzanie opcjami projektu | 765

766

Etapy projektu

22

W kadym projekcie uytkownik lub klient moe przeglda model wedug etapw. Etapy reprezentuj poszczeglne okresy czasu moliwe do wyodrbnienia w procesie tworzenia projektu. Mona utworzy tyle etapw, ile jest niezbdnych, i przypisa elementy modelu budynku do konkretnych etapw. Aby kontrolowa przepyw informacji o modelu budynku do widokw i zestawie, mona uywa filtrw etapw. Umoliwia to tworzenie dokumentacji projektu cznie z zestawieniami dla konkretnego etapu. Dla klienta mona utworzy wizualn lini czasu widokw 3D okrelonej fazy. W tej lekcji i w kolejnych wiczeniach bdzie opracowywany prosty model budynku wymagajcego renowacji. Zostan utworzone nowe etapy, wyburzona istniejca budowa, a nastpnie zostan dodane nowe elementy modelu budynku. W drugim wiczeniu zostan zastosowane etykiety pomieszczenia charakterystyczne dla poszczeglnych etapw.

Uycie etapw
W tej lekcji i w kolejnych wiczeniach bdzie opracowywany prosty model budynku wymagajcego renowacji. Uytkownik utworzy nowe etapy, usunie istniejce ciany i drzwi, a nastpnie doda nowe ciany i drzwi w innym pooeniu. W rezultacie zostanie zmieniona definicja pomieszczenia i cay obszar modelu budynku.

W drugim wiczeniu uytkownik zastosuje charakterystyczne dla etapu etykiety pomieszczenia do pomieszcze zmieniajcych si w kadym etapie, aby zaobserwowa rnice w charakterystycznych dla etapu zestawieniach pomieszcze.

767

Tworzenie etapw modelu


W tym wiczeniu uytkownik opracowuje prosty model wymagajcy renowacji. Zostan utworzone nowe etapy i filtry etapw oraz zostan zmienione nadpisania grafiki. W procesie rozbirki i renowacji uytkownik tworzy nowe widoki charakterystyczne dla etapu w celu wizualizacji zmian wprowadzanych do modelu. Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Phasing.rvt.

UWAGA W tym projekcie zastosowane s brytyjskie jednostki miary. Jednostki miary maj niewielkie znaczenie dla celw tego wiczenia, nie trzeba wic zmienia jednostek w projekcie na metryczne. Jeli uytkownik zamierza zmieni jednostki, naley przej do menu Ustawienia, klikn opcj Jednostki projektu, zdefiniowa jednostki i klikn przycisk OK. Wywietlanie biecych warunkw etapu 1 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (wszystkie), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1.

Podczas tworzenia nowego projektu domylnie istniej dwie fazy: Stan istniejcy i Nowe konstrukcje. Elementy dodawane do modelu budynku domylnie s przypisywane do etapu Nowe konstrukcje. To przypisanie do etapu jest kontrolowane przez ustawienie we waciwociach widoku. Domylne etapy i ustawienie etapu widoku mona kontrolowa, zmieniajc ustawienia w szablonie. Jeli ustawienia waciwoci widoku i definicje etapw w pliku szablonu zostan zmienione, do etapu zostan przypisane nowe elementy modelu budynku zgodnie z tymi ustawieniami. 2 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 3 Jak mona zauway, w oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Etapy dla opcji Filtry etapw wybrana jest warto Show All, a dla opcji Etap wybrana jest warto New Construction. Oznacza to, e wszystkie elementy modelu budynku, niezalenie od etapu, s widoczne w tym widoku. Wszystkie nowe elementy dodane do modelu budynku zostan przypisane do etapu New Construction. 4 Kliknij przycisk Anuluj. 5 Wybierz dowoln cian zewntrzn. 6 Na pasku opcji kliknij przycisk (Waciwoci elementu).

Jak mona zauway, w oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Etapy dla opcji Etap utworzenia wybrana jest warto New Construction, a dla opcji Etap wyburzenia wybrana jest warto Brak. 7 Kliknij przycisk Anuluj. 8 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij przycisk Zmie.

768 | Rozdzia 22 Etapy projektu

Zmiana etapu istniejcych elementw modelu budynku 9 W obszarze rysunku narysuj okno wyboru wok caego modelu budynku, aby wybra wszystkie jego elementy. PORADA Aby uzyska pewno, e wszystkie komponenty zostay wybrane, w przypadku budynku wielopitrowego mona wybra model budynku w widoku 3D.

Po zwolnieniu przycisku myszy wszystkie elementy modelu budynku, w tym etykiety drzwi, bd wyrnione kolorem czerwonym. Etykiety drzwi nie s charakterystyczne dla etapu, naley wic je odfiltrowa z wyboru. 10 Na pasku opcji kliknij przycisk (Filtr wyboru).

11 W oknie dialogowym Filtr usu zaznaczenie opcji Etykiety drzwi i kliknij przycisk OK. 12 Na pasku opcji kliknij przycisk .

13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Etapy, w polu Etap utworzenia wybierz opcj Istniejcy i kliknij przycisk OK. 14 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. Naley zauway, e ze wzgldu na ustawienia etapu i filtru etapu styl linii cian i drzwi jest wywietlany w kolorze szarym, a nie czarnym. Poniewa jest to projekt renowacji, wymagany jest rzut dla wyburzenia i nowej budowy. Po utworzeniu widokw mona zmodyfikowa ich waciwoci, aby kady widok sta si widokiem charakterystycznym dla etapu. Tworzenie widokw charakterystycznych dla etapu 15 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Level 1, a nastpnie kliknij polecenie Zmie nazw. 16 W oknie dialogowym Zmie nazw wprowad nazw Poziom 1 - istniejcy i kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlone pytanie, czy uytkownik zamierza zmieni nazw odpowiedniego poziomu i widokw. Pytanie dotyczy rzutu stropu i linii poziomu widocznych we wszystkich widokach elewacji. Poniewa jest to widok charakterystyczny dla etapu, nie jest konieczna zmiana nazw odpowiednich widokw i poziomw. 17 Kliknij opcj Nie. 18 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Poziom 1 - istniejcy, a nastpnie kliknij opcj Powiel widok Powiel. 19 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Kopia Poziom 1 - istniejcy, a nastpnie kliknij polecenie Zmie nazw. 20 W oknie dialogowym Zmie nazw wprowad nazw Poziom 1 - wyburzony i kliknij przycisk OK.

Tworzenie etapw modelu | 769

Powstay oddzielne rzuty istniejcego modelu budynku i planowanego wyburzenia.

21 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Poziom 1 - istniejcy. 22 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 23 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Etapy, w polu Etap wybierz ustawienie Istniejcy i kliknij przycisk OK. Zostanie przywrcony czarny styl linii cian i drzwi. 24 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Level 1 - Demo. Naley zauway, e wzr linii nadal jest szary. Moe to by widoczne dopiero po powikszeniu. W tym widoku uyty jest inny styl linii, poniewa waciwo Etap dla tego widoku jest ustawiona na warto New Construction. Na logicznej linii czasu nowa budowa pojawia si po istniejcej budowie, do ktrej nale wszystkie elementy modelu budynku. Z powodu tej relacji czasowej stosowane jest naoenie grafiki, aby "starsze" elementy byy wywietlane z uyciem szarego stylu linii. Te ustawienia zostan zmodyfikowane w dalszej czci wiczenia. Nastpn czynnoci jest uycie filtrw etapw do zdefiniowania, ktre elementy modelu budynku bd wywietlane w okrelonym widoku. Definiowanie filtrw etapw 25 Kliknij menu Ustawienia Etapy. 26 W oknie dialogowym Etapy wybierz kart Filtry etapw. Istnieje pi domylnych filtrw etapw. W tym przypadku jednak potrzebny bdzie filtr, ktry uwzgldnia wszystkie etapy z okrelonym naoeniem grafiki.

27 Kliknij przycisk Nowy. Na dole listy Nazwa filtra zostanie wywietlony nowy filtr etapw. 28 W polu Nazwa filtra wprowad Rzut zoony. 29 Dla opcji Rzut zoony w polu Nowy wybierz opcj Nadpisany. Dla tego nowego filtru uywane s nadpisania grafiki do ustawienia wywietlania wszystkich elementw modelu budynku: nowych, istniejcych, wyburzonych i tymczasowych. Nadpisania grafiki widoku 30 Kliknij kart Nadpisanie grafiki. Nadpisania grafiki definiuj wygld elementw modelu budynku zgodnie ze stanem etapu, do ktrego s przypisane. Stan etapu jest funkcj czasu. W przypadku wyburzonego obiektu mona zmieni kolory linii przekroju i rzutowania.

770 | Rozdzia 22 Etapy projektu

31 W polu Stan etapu wybierz opcj Wyburzone. 32 W wierszu Wyburzone, w polu Przekrj Linie, wybierz styl linii. 33 W oknie dialogowym Grafika linii kliknij warto dla opcji Kolor. 34 W oknie dialogowym Kolor wybierz kolor czerwony. 35 Kliknij dwukrotnie przycisk OK. 36 W ten sam sposb okrel kolor czerwony jako styl linii dla opcji Rzutowanie/Powierzchnia dla etapu Wyburzenie. Zmie linie przekroju i wzory dla nowych obiektw. 37 Zmie styl linii dla opcji Nowy Przekrj Linie na niebieski. 38 W opcji Nowy Przekrj Wzory wybierz kolor janiejszy niebieski. 39 W oknie dialogowym Etapy kliknij przycisk OK. Nastpnie zostanie rozpoczte wyburzanie. Dostpne s dwa sposoby wyburzania elementu. Mona wybra element i zmieni jego parametr Etap na Wyburzony lub uy narzdzia Wyburz. Wyburzanie elementw modelu budynku

40 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk

(Wyburz).

Wskanik zostanie wywietlony jako motek. 41 Odwoujc si do cian widocznych na poniszej ilustracji jako kreskowane linie, zaznacz ciany zewntrzne, za kadym razem jedn. Kada ciana po klikniciu zostaje wywietlona jako czerwona linia przerywana. Wynika to z nadpisania ustawie wywietlania okrelonych dla wyburzonych obiektw w poprzednich krokach.

Jak mona zauway, drzwi s wywietlane jako wyburzone, mimo e nie wyburzano ich osobno. Jest tak, poniewa drzwi s elementem podrzdnym ciany. Obiekt nadrzdny zostaje wyburzony razem z elementami podrzdnymi. 42 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Poziom 1 - istniejcy. Naley zauway, e wyburzone ciany s nadal wywietlane. Wynika to z faktu, e filtr etapw jest ustawiony na warto Poka wszystko. Dodawanie nowej budowy 43 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie Level 1 - Demo.

Tworzenie etapw modelu | 771

44 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 45 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Etapy, w polu Filtr etapw wybierz opcj Poka poprzedni + nowy i kliknij przycisk OK. Wyburzone ciany nie s ju wywietlane.

46 Na karcie Podstawy dostpnej z paska projektu kliknij opcj ciana. 47 Z Listy typw wybierz pozycj Basic Wall: Interior - 4 7/8" Partition (1-hr). 48 Wzorujc si na poniszej ilustracji, dodaj dug cian poziom, a nastpnie dodaj cztery krtkie ciany pionowe midzy cian poziom a grn cian zewntrzn.

49 Kliknij opcj Drzwi na pasku projektu. 50 Z Listy typw wybierz pozycj Sgl Flush: 34" x 84". 51 Dodaj drzwi prowadzce do kadego pomieszczenia. Kliknij strzaki kontrolek, aby dostosowa otwory i kierunki powierzchni.

52 Otwrz pozycj Poziom 1 - Istniejcy. Naley zauway, e w tym widoku cigle wywietlane s oryginalne ciany i drzwi. 53 Otwrz pozycj Poziom 1 - Wyburzony. 54 Kliknij menu Widok Waciwoci widoku. 55 W oknie dialogowym Waciwoci elementu, w obszarze Etapy, w polu Filtr etapw wybierz opcj Rzut zoony i kliknij przycisk OK.

772 | Rozdzia 22 Etapy projektu

Filtr etapw dla rzutu zoonego wykorzystuje nadpisania grafiki, powodujc wywietlanie wyburzonych obiektw czerwon lini przerywan, nowych obiektw w kolorze niebieskim, a istniejcych obiektw z zastosowaniem pcieni. Naley zauway, e przy uyciu filtru zoonego wywietlane s wszystkie elementy modelu budynku. Tworzenie nowego widoku budowy 56 Zmie warto opcji Filtr etapw na Poka poprzedni + Wyburzony. 57 W Przegldarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Poziom 1 - Wyburzony, a nastpnie kliknij opcj Powiel widok Powiel. 58 Zmie nazw kopii na Poziom 1 - Nowy. 59 Otwrz pozycj Poziom 1 - Nowy i zmie warto opcji Filtr etapw na Poka poprzedni + nowy. Zostanie wywietlony rzut modelu budynku poddawanego renowacji. Po zastosowaniu tego filtru wywietlane s wszystkie oryginalne komponenty, ktre nie zostay wyburzone (Poka poprzedni) i wszystkie nowe komponenty dodane do modelu budynku (+ nowy).

60 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D).

61 Na pasku sterowania widoku kliknij polecenie Styl grafiki modelu Cieniowanie z krawdziami. W tym widoku s wywietlane wszystkie elementy niezalenie od etapu, poniewa filtr etapw jest ustawiony na warto Poka wszystko. Podobnie jak w przypadku rzutw mona utworzy wiele widokw 3D pokazujcych poszczeglne etapy. 62 W razie koniecznoci obr model budynku, aby zobaczy wyburzone ciany, ktre s wywietlane w kolorze czerwonym.

Tworzenie etapw modelu | 773

Naley zauway, e wszystkie elementy s wywietlane przy uyciu materiau zdefiniowanego przez nadpisania grafiki.

63 Zamknij plik. Jeli uytkownik zamierza zapisa plik, naley to zrobi teraz. W tym wiczeniu utworzono model budynku zawierajcy trzy odrbne etapy oraz utworzono widoki z odpowiednimi filtrami etapw umoliwiajcymi wywietlenie kadego etapu. W nastpnym wiczeniu zostanie pokazany sposb uycia charakterystycznych dla etapu etykiet pomieszcze.

Uycie charakterystycznych dla etapu etykiet pomieszcze


W tym wiczeniu zostan dodane etykiety pomieszcze do modelu budynku zawierajcego wiele etapw. W celu wywietlenia wszystkich etapw projektu: istniejcych warunkw, wyburzania i nowej budowy zostay utworzone rzuty. W trakcie procesu renowacji zmienia si definicja i rozmiar pomieszcze. Informacje na etykietach pomieszcze zostaj odpowiednio dostosowane. Plik szkoleniowy

W menu Plik wybierz polecenie Otwrz. W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Phase_Specific_Room-tags.rvt.

UWAGA W tym projekcie zastosowane s brytyjskie jednostki miary. Jednostki miary maj niewielkie znaczenie dla celw tego wiczenia, nie trzeba wic zmienia jednostek w projekcie na metryczne. Jeli uytkownik zamierza zmieni jednostki, naley przej do menu Ustawienia, klikn opcj Jednostki projektu, zdefiniowa jednostki i klikn przycisk OK. Dodawanie etykiet pomieszcze 1 W Przegldarce projektu rozwi opcj Widoki (wszystkie), rozwi opcj Rzuty i kliknij dwukrotnie pozycj Level 1 - Existing. Naley zauway, e jest to widok pierwotnego modelu budynku. 2 Otwrz pozycj Poziom 1 - Wyburzony. W tym widoku ciany oznaczone jako przeznaczone do wyburzenia s wywietlane w stylu linii przerywanej. S to te same ciany, ktre w widoku 3D wywietlane s w kolorze czerwonym. 3 Otwrz pozycj Poziom 1 - Nowy. W tym widoku mona zobaczy nowe ciany dodane do modelu budynku. Trzy rzuty poziomu 1 pokazuj postpy renowacji. Mona zauway, e liczba, wielko i pooenie pomieszcze zmieniaj si w zalenoci od etapu projektu.

774 | Rozdzia 22 Etapy projektu

Wszystkie obwiednie pomieszcze s charakterystyczne dla etapu. Na etykietach pomieszcze s wywietlane informacje w odpowiednim do etapu widoku, w ktrym pomieszczenia zostay dodane. 4 Kliknij menu Ustawienia Etapy. W oknie dialogowym Etapy zostay zdefiniowane dwa etapy w tym projekcie. Phase 0 dotyczy istniejcych warunkw, a Phase 1 obejmuje wyburzenie i now budow. 5 Kliknij przycisk OK. 6 Otwrz pozycj Poziom 1 - Istniejcy i zmaksymalizuj widok. 7 Na karcie Podstawy na pasku projektu wybierz opcj Pomieszczenie. 8 Wzorujc si na poniszej ilustracji, kliknij kade pomieszczenie, aby utworzy pomieszczenie i umieci etykiet pomieszczenia.

9 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 10 Otwrz pozycj Poziom 1 - Nowy. 11 Kliknij przycisk Pomieszczenie na pasku projektu. 12 Zacznij od pomieszczenia w lewym grnym rogu i przesuwajc si w prawo, kliknij kade pomieszczenie. Skorzystaj ze wskazwek zawartych na poniszej ilustracji.

Naley zauway, e dwa pomieszczenia w dolnych rogach s identyczne w etapie istniejcym i nowym, jednak ich numery pomieszcze s inne. 13 Otwrz pozycj Poziom 1 - Wyburzony.

Uycie charakterystycznych dla etapu etykiet pomieszcze | 775

14 Na karcie Pomieszczenie i powierzchnia na pasku projektu kliknij opcj Etykieta pomieszczenia. 15 Wzorujc si na poniszej ilustracji, dodaj etykiet pomieszczenia do trzech pomieszcze przylegajcych do dolnej ciany zewntrznej. Polecenie Etykieta pomieszczenia umoliwia dodawanie etykiet do istniejcych pomieszcze. Jak mona zauway, etykiety pomieszcze w tym widoku otrzymay takie same numery etykiet pomieszcze jak etykiety w widoku nowej budowy. Jest tak dlatego, e do obu widokw jest przypisany ten sam etap. W tym przypadku oba widoki s przypisane do tego samego etapu, lecz zawieraj rne filtry etapw.

Wywietlanie charakterystycznych dla etapu zestawie pomieszcze 16 W Przegldarce projektu rozwi opcj Zestawienia/Iloci i kliknij dwukrotnie pozycj Room Schedule - Existing. 17 W menu Okno kliknij przycisk Zamknij ukryte okna. 18 Otwrz pozycj Zestawienie pomieszcze - Nowa Budowa 19 W menu Okno kliknij opcj Ssiadujco. Dwa widoki zestawienia zostan wywietlone ssiadujco.

Naley zauway, e w kadym zestawieniu charakterystycznym dla etapu informacje o pomieszczeniu s rne w zalenoci od etapu widoku, w ktrym znajduj si etykiety. Ponadto cakowita powierzchnia nowej budowy jest o 25 stp kwadratowych mniejsza ni w oryginalnym modelu budynku. Wynika to z faktu, e dodatkowe wewntrzne ciany w nowej budowie zajmuj wicej miejsca ni w oryginale. 20 Zamknij plik. W tym wiczeniu zostay dodane etykiety pomieszcze do rnych rzutw, ktre s przypisane do rnych etapw. Poza tym uytkownik otworzy dwa zestawienia, aby zaobserwowa, w jaki sposb informacje o pomieszczeniach s wywietlane w zalenoci od etapu.

776 | Rozdzia 22 Etapy projektu

Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

23

Wiele projektw skada si z rnych budynkw rozmieszczonych w caym kampusie lub z grupy poczonych, ale czciowo niezalenych podprojektw. W takich wypadkach mona zastosowa podczanie modeli i wsprzdne wspdzielone w celu utworzenia kampusu w obrbie jednego pliku projektu, jednoczenie pracujc przy pojedynczych modelach budynkw w innych plikach projektu. Takie podejcie zapewnia maksymalizacj wydajnoci poprzez skupienie pracy na mniejszym pliku projektu i umoliwia umieszczenie modelu budynku w szerszym kontekcie. Uywanie podczania modelu i wsprzdnych wspdzielonych - okrelone przykady:

Plan kampusu zawierajcy podczenia do kilku konstrukcji. Projekt mieszkaniowy, na obszarze ktrego rne prototypy s inaczej skonfigurowane. Porwnanie alternatyw w terenie.

W tym wiczeniu podczonych zostanie kilka modeli budynkw w obrbie pojedynczego pliku projektu, w ktrym zosta opracowany tylko plan terenu. Modele budynkw naley rozmieci na planie terenu, zmodyfikowa ich ustawienia widocznoci i zarzdza podczeniami w projekcie. Podczas ostatniej lekcji wprowadzone zostan wsprzdne wspdzielone, dziki czemu pliki podczone zachowaj swoje pooenia w projekcie nadrzdnym.

777

Podczanie modeli budynkw


W tej lekcji uytkownik pracuje nad projektem, w ktrym opracowane s tylko komponenty terenu. Zostanie podczonych wiele elementw jednego budynku i pojedynczy element innego budynku. Modele budynkw naley rozmieci na planie terenu, zmodyfikowa ich ustawienia widocznoci i zarzdza ich pooeniami zgodnie z plikami projektu wyjciowego. UWAGA wiczenia w tej lekcji naley wykonywa kolejno.

Podczanie modeli budynkw pochodzcych z rnych plikw projektw


W tym wiczeniu naley otworzy projekt, w ktrym opracowane s tylko komponenty terenu. Do projektu naley podczy dwa modele budynkw. Jeden budynek to mieszkanie wasnociowe, drugi to dom szeregowy.

Opcje umieszczania dostpne podczas podczania modeli budynkw


Podczajc model budynku do projektu, mona go umieci rcznie lub automatycznie za pomoc funkcji programu Revit Architecture 2009. Opcje umieszczania automatycznego:

Automatycznie - Centrum do centrum: program Revit Architecture umieszcza rodek zaimportowanej geometrii w rodku modelu.

778 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

UWAGA rodek modelu Revit Architecture stanowi rodek geometrii modelu. Ten rodek zmienia si wraz ze zmianami podrysu.

Automatycznie - Pocztek do pocztku: pocztek zaimportowanej geometrii zostaje umieszczony w niewidocznym pocztku modelu Revit Architecture. Automatycznie -Wg wsprzdnych wspdzielonych: uywajc funkcji Podczanie modelu wraz z funkcj Wsprzdne wspdzielone, ta opcja pozwala na umieszczenie podczenia w predefiniowanego pooenia. POKREWNE Zobacz lekcj Wspdzielenie wsprzdnych pomidzy modelami budynkw na stronie 795.

Opcje umieszczania rcznego:

Rcznie - na pocztku: pocztek podczonego dokumentu jest wyporodkowany w pooeniu wskanika myszy. UWAGA Projekty w programie Revit Architecture zawieraj wewntrzny ukad wsprzdnych, jednak jest on niewidoczny dla uytkownika.

Rcznie - w punkcie bazowym: brak zastosowania w przypadku podczonych plikw programu Revit Architecture. Ta opcja jest nieaktywna. Rcznie - w rodku: rodek geometryczny podczonego dokumentu znajduje si w pooeniu wskanika myszy.

W tym wiczeniu wymagane s uprawnienia do zapisu w przypadku wszystkich plikw szkoleniowych. Trzy pliki szkoleniowe naley przekopiowa do innego katalogu i zmieni ich uprawnienia z uprawnie tylko do odczytu na uprawnienia do zapisu, poniewa bd one wykorzystywane w wielu wiczeniach. T operacj mona przeprowadzi z poziomu programu Eksplorator Windows. Wymagane pliki szkoleniowe: c_Site, c_Townhouse, c_Condo_Complex znajduj si w folderze Common. W innym wypadku naley wykona ponisze czynnoci, aby przekopiowa pliki szkoleniowe do nowego pooenia. Zapisywanie plikw szkoleniowych w innym folderze 1 Na dysku twardym utwrz nowy folder o nazwie Podczanie modelu. 2 Z menu Plik wybierz opcj Otwrz. 3 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Common\c_Site.rvt. UWAGA Aby zobaczy folder Training Files, moe by konieczne przewinicie w d zawartoci lewej czci okna. 4 W menu Plik kliknij przycisk Zapisz jako, przejd do folderu Podczanie modelu utworzonego w punkcie pierwszym i zapisz tam plik. 5 W menu Plik kliknij polecenie Zakocz. 6 Powtrz powyszych pi czynnoci dla tych plikw:

c_Townhouse c_Condo_Complex

7 Otwrz folder Podczanie modelu, wybierz trzy pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Waciwoci. 8 Odznacz pole Tylko do odczytu i kliknij przycisk OK. Dla trzech utworzonych plikw znajdujcych si w folderze Podczanie modelu zostay okrelone uprawnienia do zapisu.

Podczanie modeli budynkw pochodzcych z rnych plikw projektw | 779

Podczanie kompleksu mieszkalnego do projektu terenu 9 Z menu Plik wybierz opcj Otwrz.

Przejd do folderu Podczanie modelu. Wybierz plik c_Site. Kliknij przycisk Otwrz.

UWAGA W trzech plikach wykorzystanych w tej lekcji uywane s brytyjskie jednostki miar. Poniewa funkcje podczania modelu i wspdzielenia wsprzdnych s niezalene od jednostek projektu, nie trzeba zmienia jednostek brytyjskich na metryczne. Jednak jeli uytkownik chce zmieni jednostki, w menu Ustawienia naley klikn opcj Jednostki projektu i wprowadzi zmiany.

10 W Przegldarce projektu rozwi menu Widoki (all), rozwi pozycj Rzuty i kliknij dwukrotnie opcj Level 1. Widoczne niebieskie linie szczegu odzwierciedlaj podrys terenu trzech modeli budynkw.

11 W menu Plik kliknij polecenie Importuj/Podcz Revit. 12 W oknie dialogowym Importuj/Podcz RTV:

Przejd do folderu Podczanie modelu i wybierz plik c_Condo_Complex. W polu Pooenie zaznacz opcj Automatycznie - Pocztek do pocztku.

13 Kliknij przycisk Otwrz.

780 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

Model budynku kompleksu mieszkalnego zostanie umieszczony w przyblieniu na rodku modelu terenu.

Przenoszenie modelu budynku kompleksu mieszkalnego 14 Wybierz podczony model budynku. Po wybraniu modelu w polu Lista typw zostanie wywietlony podczony model Revit: c_Condo_Complex.rvt. W przypadku podczonych modeli budynkw dziaaj standardowe polecenia przenoszenia. Podczony model jest przenoszony jako jeden obiekt - podobnie jak zaimportowane obiekty DWG. 15 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przesu).

Polecenie Przesu wymaga dwch klikni. Pierwsze kliknicie okrela punkt pocztkowy przeniesienia. Drugie kliknicie okrela punkt kocowy przeniesienia. 16 W przypadku punktu pocztkowego przeniesienia kliknij lewy grny rg podczonego modelu budynku kompleksu mieszkalnego.

17 W przypadku punktu kocowego przeniesienia kliknij lewy grny rg odpowiadajcych niebieskich linii szczegu znajdujcych si powyej.

Podczanie modeli budynkw pochodzcych z rnych plikw projektw | 781

Po okreleniu pooenia przeniesienia podczony plik zostaje wywietlony w otoczeniu niebieskich linii szczegu.

18 W menu Widok kliknij przycisk Powiksz/Pomniejsz Dopasuj do okna. Podczanie modelu budynku domu szeregowego 19 W menu Plik kliknij polecenie Importuj/Podcz Revit. 20 W oknie dialogowym Importuj/Podcz RTV:

Przejd do folderu Podczanie modelu i wybierz plik c_Townhouse. W polu Pooenie zaznacz opcj Automatycznie - Pocztek do pocztku.

21 Kliknij przycisk Otwrz.

782 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

Model budynku domu szeregowego zostaje wywietlony nad modelem otoczenia.

Obracanie domu szeregowego 22 Powiksz i wybierz model domu szeregowego.

23 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk

(Obr).

Aby obrci obiekt, okrel najpierw punkt pocztkowy obrotu, a nastpnie kliknij, aby okreli koniec obrotu. W tym wypadku dom szeregowy naley obrci o 90 stopni w prawo. 24 Umie wskanik myszy na pnoc od domu szeregowego i kliknij, gdy wywietlona zostanie pionowa linia, aby okreli pocztkowy punkt obrotu.

25 Przesu wskanik myszy o 90 stopni w prawo i kliknij, aby okreli koniec obrotu.

Podczanie modeli budynkw pochodzcych z rnych plikw projektw | 783

Po obrocie dom szeregowy powinien przypomina dom widoczny na poniszym rysunku.

Przenoszenie domu szeregowego 26 Na pasku narzdzi Edycja kliknij przycisk (Przesu).

Model budynku domu szeregowego naley przesun do miejsca okrelonego przez niebieskie linie szczegu znajdujce si w lewym dolnym modelu terenu. Podrys domu szeregowego nie musi by idealnie zgodny z przebiegiem linii szczegu. 27 Kliknij i wybierz lewy dolny rg modelu budynku domu szeregowego jako punkt pocztkowy przesunicia.

28 Wybierz lewy dolny rg lewego dolnego zestawu niebieskich linii szczegu jako punkt kocowy przesunicia.

784 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

Dom szeregowy zostanie ustawiony w obrbie okrelonego podrysu.

Kopiowanie domu szeregowego 29 Na pasku narzdzi Edycja kliknij opcj (Kopiuj).

Polecenie Kopiuj jest podobne do polecenia Przesu. Pierwsze kliknicie powoduje wybranie punktu pocztkowego, drugie - punktu docelowego kopiowania. 30 W przypadku punktu pocztkowego wybierz prawy grny rg domu szeregowego. 31 Wybierz prawy grny rg niebieskich linii szczegu znajdujcych si po prawej stronie, aby okreli punkt docelowy kopiowania.

Podczanie modeli budynkw pochodzcych z rnych plikw projektw | 785

Kopia domu szeregowego zostanie wywietlona po prawej stronie projektu terenu.

32 W menu Edycja kliknij polecenie Obr i obr dom szeregowy o 180 stopni.

UWAGA Jeli po obrceniu dom szeregowy nie jest poprawnie ustawiony w obrbie linii szczegu, uyj polecenia Przesu, aby wprowadzi korekt. 33 Kliknij pierwsze wystpienie domu szeregowego znajdujce si po lewej stronie. 34 Na pasku opcji kliknij przycisk .

35 W oknie dialogowym Waciwoci elementu dla opcji Dane identyfikacyjne w polu Nazwa wprowad nazw Dom szeregowy A i kliknij przycisk OK. 36 W ten sam sposb okrel nazw domu szeregowego znajdujcego si po prawej stronie - Dom szeregowy B. 37 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (Domylny widok 3D).

786 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

38 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. UWAGA Aby wykona nastpne wiczenie, plik projektu naley pozostawi otwarty w tym widoku. W tym wiczeniu dwa oddzielne modele Revit Architecture 2009 poczono w jeden model terenu. Po podczeniu plikw modele budynkw zostay obrcone, przesunite i dopasowane do okrelonych miejsc w projekcie terenu. W nastpnym wiczeniu zmodyfikowana zostanie wysoko domw szeregowych.

Ponowne rozmieszczanie podczonych modeli budynkw


W tym wiczeniu domy szeregowe zostan ponownie rozmieszczone ze wzgldu na wysoko. Podczas pierwszego podczania plikw domy zostay umieszczone zbyt nisko wzgldem topografii terenu. W tym wiczeniu zmodyfikowane zostan ich pooenia pionowe, tak aby domy szeregowe byy poprawnie rozmieszczone w terenie.

UWAGA Do wykonania tego wiczenia niezbdne s: ukoczenie poprzedniego wiczenia oraz wynikowe pliki projektu. Jeli poprzednie wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz. Modyfikowanie pionowego pooenia domw szeregowych 1 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk (SteeringWheels).

2 W menu koowym SteeringWheels kliknij i przytrzymaj pole Orbita, a nastpnie obracaj model, a zacznie przypomina obiekt pokazany na rysunku. UWAGA Jeli po raz pierwszy uywasz menu SteeringWheels, kliknij opcj Wyprbuj, aby wywietli due koo penej nawigacji.

Dom szeregowy znajduje si na nieprawidowej wysokoci wzgldem topografii terenu. Jest to widoczne, gdy poniej poziomu gruntu znajduje si gazon, ktry powinien znajdowa si na powierzchni terenu.

Ponowne rozmieszczanie podczonych modeli budynkw | 787

3 W Przegldarce projektu w menu Widoki (all) naley rozwin opcj Elewacje i klikn dwukrotnie pozycj South.

4 Powiksz dom szeregowy znajdujcy si z lewej strony. 5 Umie wskanik myszy na domu szeregowym i zauwa, e gdy dom zostanie podwietlony, na pasku stanu wywietlana jest nazwa podczonego pliku. 6 Powiksz doln poow domu szeregowego i zauwa, e parter domu znajduje si 11 stp poniej pierwszego poziomu projektu terenu.

W kolejnych etapach uyte zostanie polecenie Wyrwnaj w celu ponownego rozmieszczenia podczonego modelu w projekcie. Uywajc polecenia Wyrwnaj, naley najpierw wybra paszczyzn, wzgldem ktrej ma zosta przeprowadzone wyrwnanie, a nastpnie paszczyzn do wyrwnania. W takim wypadku wyrwnany zostanie poziom Parter do pierwszego poziomu rzutu terenu. 7 Na pasku Narzdzia kliknij przycisk (Wyrwnaj).

8 W projekcie terenu wybierz lini poziomu 1, przesu wskanik myszy na poziom Parter projektu Dom szeregowy i kliknij, aby go wybra. PORADA W projekcie terenu ustaw wskanik myszy na linii poziomu 1, naciskaj klawisz TAB, a na pasku stanu wywietlony zostanie komunikat Poziom 1 : Odniesienie, a nastpnie kliknij, aby wybra lini. Ten proces w projekcie terenu zapewnia wyrwnanie do znacznika poziomu, a nie do podczonego projektu kompleksu mieszkalnego. W przypadku problemw ze znalezieniem pozycji Poziom 1: Odniesienie ukryj kompleks mieszkalny z widoku. W tym celu kliknij menu Widok Widoczno/grafika. Kliknij kart Poczenia Revit, usu zaznaczenie pola wyboru Widoczno dotyczce pliku c_Condo_Complex.rvt i kliknij przycisk OK. Pamitaj o wczeniu wywietlania kompleksu po wykonaniu tego zadania.

788 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

Teraz w kontekcie tego projektu dom szeregowy znajduje si na waciwej wysokoci. Wywietlane opcje umoliwiaj zablokowanie wyrwnania. Nie naley blokowa wyrwnania do podczonego pliku. Spowodowaoby to nadmierne zwizanie modelu. 9 W Przegldarce projektu pod opcj Elewacje dwukrotnie kliknij przycisk North. 10 Stosujc technik z poprzedniego etapu, dostosuj poziom Parter pozostaego domu szeregowego do poziomu pierwszego projektu terenu.

11 Wr do widoku poudniowej elewacji. Obydwa domy szeregowe powinny znajdowa si na odpowiednim poziomie.

12 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk 13 Na pasku narzdzi Widok kliknij przycisk

(Domylny widok 3D). (SteeringWheels).

14 W menu koowym SteeringWheels kliknij i przytrzymaj pole Orbita, a nastpnie obracaj model, a zacznie przypomina obiekt pokazany na rysunku.

15 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Ponowne rozmieszczanie podczonych modeli budynkw | 789

UWAGA Aby wykona nastpne wiczenie, plik projektu naley pozostawi otwarty w tym widoku. W tym wiczeniu zmieniono wysoko domw szeregowych wzgldem projektu nadrzdnego. Jak wida, wszystkie podczone pliki mog mie osobne zestawy poziomw i wysokoci wzgldne. Rnice midzy poziomami mona dostosowa w projekcie nadrzdnym. W nastpnym wiczeniu zmodyfikowane zostanie wywietlanie plikw podczonych w projekcie nadrzdnym.

Sterowanie widocznoci podczonego modelu budynku


W tym wiczeniu zmodyfikowane zostan ustawienia widocznoci plikw podczonych w projekcie terenu. Po podczeniu pliku projektu Revit Architecture 2009 w innym projekcie mona niezalenie sterowa ustawieniami widocznoci, poziomem szczegowoci, ustawieniami wywietlania oraz ustawieniami pcieni wszystkich podczonych projektw. UWAGA Do wykonania tego wiczenia niezbdne s: wykonanie poprzednich wicze oraz wynikowe pliki projektu. Jeli poprzednie wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz. Modyfikowanie ustawie widocznoci 1 W Przegldarce projektu w polu Elewacje kliknij dwukrotnie przycisk South. 2 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 3 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Poczenia Revit. 4 W polu Widoczno rozwi plik c_Townhouse.rvt. Mona zmienia ustawienia widocznoci caego podczonego pliku lub wybranych jego elementw. UWAGA Sterowanie ustawieniami widocznoci podczonego pliku odbywa si za pomoc trzech metod: Wg widoku obiektu nadrzdnego - dopasowuje wywietlanie do ustawie biecego aktywnego widoku projektu. Wg widoku podczonego - dopasowuje wywietlanie do ustawie podczonego widoku projektu. Uytkownika - umoliwia nadpisywanie okrelonych ustawie wywietlania podczonego projektu lub elementu podczonego projektu. Po podczeniu pliku dla wszystkich opcji wybierane jest ustawienie domylne Wg widoku obiektu nadrzdnego . 5 W polu Ustawienia wywietlenia pliku c_Townhouse.rvt kliknij przycisk Wg widoku obiektu nadrzdnego. 6 Na karcie Podstawy w oknie dialogowym Ustawienia wywietlenia poczenia RVT kliknij przycisk Uytkownika. Jeli dla karty Podstawy wybrana zostaa opcja Uytkownika, to na kolejnych stronach w oknie dialogowym Ustawienia wywietlenia poczenia RVT mona wybra opcj Wg widoku obiektu nadrzdnego, Wg widoku podczonego lub Uytkownika. 7 Kliknij kart Kategorie opisw. 8 Na karcie Kategorie opisw wybierz opcj <Uytkownika>. 9 W polu Widoczno przewi ekran w d i odznacz pole Poziomy. 10 Kliknij przycisk OK. 11 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij przycisk OK. Linie poziomu obydwu domw szeregowych nie s ju wywietlane.

UWAGA Zmiany opcji Widoczno/Grafika odnosz si do pojedynczych widokw. Linie poziomw domu szeregowego s nadal wywietlane w pozostaych widokach elewacji.

790 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

12 Stosujc technik przedstawion w poprzednich etapach, odznacz pole umoliwiajce wywietlanie poziomw w pliku c_Condo_Complex.rvt.

Stosowanie pcieni 13 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie opcj Level 1. 14 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 15 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Poczenia Revit. 16 W polu Widoczno rozwi plik c_Townhouse.rvt. Dostpna jest opcja wczenia pcieni dla pojedynczych elementw modelu domu szeregowego. 17 W projekcie Dom szeregowy wybierz opcj Pcienie i kliknij przycisk OK. Opcja Pcienie umoliwia wywietlanie obiektw z zastosowaniem zaciemnienia zmniejszonego do poowy normalnej wartoci. W przypadku plikw podczonych pcienie mona zastosowa dla caego podczonego projektu lub pojedynczych wystpie modelu. Za pomoc opcji Uytkownika pcienie mona rwnie stosowa do pojedynczych kategorii. Zwr uwag, e domy szeregowe s wywietlane w pcieniach.

Poziomy szczegowoci podczonego pliku 18 Z menu Widok wybierz opcj Widoczno/Grafika. 19 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij kart Poczenia Revit. 20 W polu Ustawienia wywietlenia pliku c_Townhouse.rvt kliknij przycisk Wg widoku obiektu nadrzdnego. 21 W oknie dialogowym Ustawienia wywietlenia poczenia RVT na karcie Podstawy wybierz opcj Uytkownika. 22 Kliknij kart Kategorie modelu. 23 Na licie kategorii Model wybierz opcj <Uytkownika>. Domylnie dla poziomu szczegowoci podczonego projektu domu szeregowego ustawiona jest opcja Wg widoku obiektu nadrzdnego. Oznacza to, e poziom szczegowoci podczonego pliku jest dopasowany do poziomu szczegowoci biecego widoku aktywnego projektu. Wybierajc w polu Kategorie modelu opcj Uytkownika, mona we wszystkich widokach niezalenie ustawia poziom szczegowoci kadej kategorii modelu dla kadego poczenia. Po klikniciu wartoci ustawienia Poziom szczegowoci naley wybra poziom szczegowoci: niski, redni lub wysoki. W tym wypadku nie naley zmienia poziomu szczegowoci.

Sterowanie widocznoci podczonego modelu budynku | 791

24 Kliknij przycisk OK. Modyfikowanie ustawie wywietlania plikw podczonych Za pomoc ustawie wywietlania mona sterowa zakresem widoku, etapem i filtrem etapu okrelonego poczenia. 25 Na karcie Poczenia Revit w polu Widoczno wybierz plik c_Townhouse.rvt. Naley zauway, e przycisk Uytkownika jest wywietlany w polu Ustawienia wywietlenia.

26 W polu Ustawienia wywietlenia dla poczenia Dom szeregowy kliknij przycisk Uytkownika. 27 W oknie dialogowym Ustawienia wywietlenia poczenia RVT dla widoku podczonego wybierz Rzut pitra: Parter. Domylnie do zdefiniowania zakresu widoku podczonego projektu uywany jest biecy widok projektu nadrzdnego. Zazwyczaj jest to preferowane ustawienie. Wystpuj jednak pewne sytuacje, np. pochyy teren, kiedy naley okreli inny zakres widoku, aby wszystkie rzuty modelu budynku przecinay si na jednej wysokoci. W takim wypadku zakres widoku uywany dla domu szeregowego jest identyczny jak zakres widoku okrelony w opcji Rzut: Parter pocztkowo podczonego pliku. 28 Dla opcji Zakres widoku wybierz ustawienie Wg widoku podczonego. Opcje Etap i Filtr etapu s okrelane za pomoc opcji Wg widoku obiektu nadrzdnego. W takim wypadku widok nadrzdny okrela opcj Nowa konstrukcja dla opcji Etap i opcja Poka wszystko dla filtru etapu. Oznacza to, e etap Nowa konstrukcja w przypadku podczonego modelu budynku jest wywietlany z zastosowaniem filtru etapu Poka wszystko. Po zastosowaniu filtru Poka wszystko wywietlane s wszystkie nowe, istniejce, wyburzone i tymczasowe komponenty tego etapu (Nowa konstrukcja). Pozostae komponenty s nieaktywne. 29 Kliknij przycisk OK. 30 W oknie dialogowym Nadpisania widocznoci/grafiki kliknij przycisk OK. 31 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. UWAGA Aby wykona nastpne wiczenie, plik projektu naley pozostawi otwarty w tym widoku. W tym wiczeniu zmodyfikowano ustawienia widocznoci poczenia domu szeregowego, wyczajc w rzucie widoczno linii poziomu i stosujc pcienie. Zmieniono rwnie zakres widoku domu szeregowego, tak aby przecina on model budynku na tej samej wysokoci, co inny podczony model budynku. W nastpnym wiczeniu przedstawione zostanie zarzdzanie podczonymi plikami.

Zarzdzanie podczonymi modelami budynkw


W tym wiczeniu uytkownik zarzdza bdzie poczeniami w projekcie nadrzdnym, wykorzystujc funkcje usuwania i ponownego wczytywania podczonych projektw. Po podczeniu projektu Revit Architecture 2009 w innym projekcie zostaje utrzymane poczenie z podczonym projektem. Jeli plik nadrzdny zostanie zamknity, a jeden z podczonych plikw zostanie zmodyfikowany, to zmiany bd ponownie wczytane po ponownym otwarciu projektu nadrzdnego.

792 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

UWAGA Do wykonania tego wiczenia niezbdne s: wykonanie poprzednich wicze oraz wynikowe pliki projektu. Jeli poprzednie wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz. Usuwanie i ponowne wczytywanie pocze 1 Z menu Plik wybierz polecenie Zarzdzaj poczeniami. 2 W oknie dialogowym Zarzdzaj poczeniami kliknij kart Revit. Pola Wczytany, Pooenia niezapisane i Zapisana cieka s polami tylko do odczytu. Te pola dostarczaj informacji dotyczcych pocze. UWAGA Pole Pooenia niezapisane znajduje zastosowanie tylko w przypadku pocze zawierajcych wsprzdne wspdzielone. Zmiany pooenia podczonych plikw przeprowadzane w rodowisku wsprzdnych wspdzielonych s zapisywane w podczonym pliku, a nie w projekcie nadrzdnym. Podczas przenoszenia pocze do nowych pooe w projekcie nadrzdnym mona uywa polecenia Zapisz pooenia w celu zapisywania nowych pooe do podczonego projektu. Wicej informacji na ten temat znajduje si w nastpnej lekcji - Wspdzielenie wsprzdnych pomidzy modelami budynkw. 3 W polu Typ cieki mona wybra opcj Wzgldna lub Absolutna. Domylnym typem jest cieka Wzgldna. Oglnie zaleca si uywanie cieki wzgldnej. Jeli zastosowana jest cieka wzgldna i projekt oraz podczony plik zostan przeniesione do nowego katalogu, to poczenie zostaje zachowane. Jeli zastosowana jest cieka absolutna i projekt oraz podczony plik zostan przeniesione do nowego katalogu, to poczenie zostaje zerwane, poniewa w projekcie nadrzdnym nadal wyszukiwane jest poczenie w okrelonej ciece absolutnej. Opcja Absolutna jest najczciej uywana w przypadku, gdy podczony plik znajduje si w sieci, gdzie jest uywany przez wielu uytkownikw. 4 W polu Podczony plik wybierz plik c_Condo_Complex.rvt. Przyciski znajdujce si w dolnej czci okna dialogowego s teraz aktywne. 5 Kliknij przycisk Usu. UWAGA Usuwanie podczonych projektw moe zwikszy wydajno, poniewa zmniejszona zostaje liczba komponentw, ktre musz by otwierane i rysowane. 6 W monicie o potwierdzenie kliknij przycisk Tak. W przypadku tego podczonego pliku opcja Wczytany jest teraz odznaczona. 7 Kliknij przycisk OK. Poczenie kompleksu mieszkalnego nie jest ju wywietlane w projekcie nadrzdnym.

Zarzdzanie podczonymi modelami budynkw | 793

PORADA W oknie dialogowym Zarzdzaj poczeniami mona cakowicie usun poczenie lub wczyta je ponownie z innego pooenia. Podczanie modeli budynkw - wczona funkcja Wspdzielenie pracy Niekiedy naley podcza projekty, dla ktrych wczona jest funkcja Wspdzielenie pracy. W takim wypadku naley rozway co nastpuje:

Wybieranie zada do otwarcia: podczas podczania modelu budynku z wczon funkcj Wspdzielenie pracy mona okreli, ktre zestawy zostan otwarte po ustanowieniu poczenia. W oknie dialogowym Importuj/Podcz RVT kliknij strzak widoczn obok przycisku Otwrz i wybierz opcj Okrel. Ta opcja zwiksza wydajno, poniewa zmniejszona zostaje liczba komponentw, ktre musz by otwierane i rysowane. Zmienianie podczonych zestaww: podczas pracy z plikiem nadrzdnym przy wczonej funkcji Wspdzielenie pracy mona wczy wywietlanie dodatkowych zestaww jednego z podczonych plikw. W tym celu naley przej do okna dialogowego Zarzdzaj poczeniami i uy polecenia Wczytaj ponownie z. Nastpnie mona okreli dodatkowe zestawy, ktre zostan otwarte. Podczanie modelu budynku do wielu projektw nadrzdnych: jeden model budynku z wczon funkcj Wspdzielenie pracy mona podczy do wielu projektw nadrzdnych, jednak okrelone zestawy otwarte w projektach nadrzdnych musz by identyczne. Uytkownik, ktry utworzy pierwsze poczenie, okrela stan wszystkich pozostaych podczonych plikw. Pliki nadrzdne z wczon funkcj Wspdzielenie pracy: gdy w pliku nadrzdnym wczona jest funkcja Wspdzielenie pracy, naley pamita, w ktrym zestawie znajduje si ten plik. Poczenia skadaj si z dwch czci: symbolu poczenia i wystpienia poczenia. Podczas pierwszego umieszczania poczenia symbol poczenia oraz wystpienie poczenia s umieszczane w aktywnym zestawie. Jednak wystpienie poczenia mona przepisa do innych zestaww. Generalnie naley stara si zachowywa wszystkie wystpienia poczenia w jednym zestawie.

PORADA Podczas otwierania pliku nadrzdnego z wczon funkcj Wspdzielenie pracy mona okreli, ktre poczenia zostan wczytane po otwarciu pliku. Poczenie zostanie wczytane tylko wtedy, gdy otwarty zostanie zestaw, do ktrego przypisane jest wystpienie tego poczenia. Jeli ten zestaw nie zostanie otwarty, poczenie nie zostanie wczytane. 8 W Przegldarce projektu rozwi opcj Poczenia Revit, kliknij prawym przyciskiem myszy plik c_Condo_Complex.rvt i kliknij przycisk Wczytaj ponownie. UWAGA Niektre czciej uywane poczenia dostpne w oknie dialogowym Zarzdzaj poczeniami s dostpne po klikniciu prawym przyciskiem myszy w Przegldarce projektu. Naley zauway, e model budynku kompleksu mieszkalnego zosta ponownie wczytany do jego poprzedniego pooenia.

794 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

9 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. 10 W oknie dialogowym Zapisz jako przejd do folderu Podczanie modelu, ktry zosta utworzony w pierwszym wiczeniu, wybierz nazw pliku Projekt_terenu i zapisz go jako plik RVT. UWAGA Aby ukoczy nastpn lekcj - Wspdzielenie wsprzdnych pomidzy modelami budynkw naley upewni si, e ten plik znajduje si w jednym katalogu z projektami kompleksu mieszkalnego i domu szeregowego. W tym wiczeniu przedstawiono sposoby zarzdzania podczonymi plikami za pomoc polece usuwania i ponownego wczytywania projektu domu szeregowego. W nastpnej lekcji przedstawione zostan metody wspdzielenia wsprzdnych pomidzy projektem nadrzdnym i podczonym. Aby wykona nastpn lekcj, plik projektu naley pozostawi otwarty w biecym widoku.

Wspdzielenie wsprzdnych pomidzy modelami budynkw


W tej lekcji uytkownik zapozna si ze sposobami wspdzielenia wsprzdnych pomidzy plikami projektu, tak aby moliwe byo poprawne rozmieszczanie modeli budynkw wzgldem siebie. Ta funkcja zastosowana wraz z podczeniem modelu umoliwia ledzenie wielu pooe, w ktrych moe znajdowa si podczony model budynku. Podczas wspdzielenia wsprzdnych pomidzy projektami uytkownik okrela, ktry ukad wsprzdnych bdzie uywany przez dwa pliki. Reasumujc - okrelany jest wspdzielony punkt pocztkowy. PORADA Wsprzdnych wspdzielonych mona uywa rwnie w przypadku podczonych plikw DWG. Po wyeksportowaniu widokw projektu Revit do formatu DWG w oknie dialogowym Opcje eksportowania mona okreli projekt lub wsprzdne wspdzielone. W celu przeprowadzenia tej lekcji naley ukoczy lekcj Podczanie modeli budynkw na stronie 778 oraz mie dostp do wynikowych plikw projektu. Jeli poprzednie wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz.

Wspdzielenie wsprzdnych pomidzy modelami budynkw | 795

Pobieranie i publikowanie wsprzdnych


W tym wiczeniu wsprzdne pochodzce z pliku projektu nadrzdnego zostan opublikowane w dwch rnych budynkach podczonych do danego projektu. Plik nadrzdny skada si przede wszystkim z komponentw terenu. Po podczeniu projektu programu Revit Architecture 2009 do innego projektu (projektu nadrzdnego) mona uy wsprzdnych projektu nadrzdnego lub projektu podczonego. Zazwyczaj wsprzdne projektu nadrzdnego s wykorzystywane, gdy projekt ten skada si w wikszoci z komponentw terenu, a projekty podczone zawieraj modele budynkw. Dziki temu pozycje wszystkich podczonych modeli budynkw s definiowane z uwzgldnieniem danych terenu. Podczas pracy przy projekcie nadrzdnym mona publikowa wsprzdne podczonych plikw. Informacje o wsprzdnych s wysyane do podczonego projektu w celu dopasowania jego wewntrznego ukadu wsprzdnych do ukadu wsprzdnych projektu nadrzdnego. Wsprzdne mona rwnie pobra podczas pracy przy projekcie nadrzdnym. W takim wypadku plik nadrzdny pobiera wsprzdne okrelonego podczonego pliku. Tego typu operacj mona przeprowadzi, gdy poczenie odnosi si do pliku DWG zawierajcego okrelony ukad wsprzdnych, ktry bdzie zastosowany w projekcie nadrzdnym. UWAGA W celu przeprowadzenia tego wiczenia naley ukoczy poprzedni lekcj Podczanie modeli budynkw na stronie 778 oraz mie dostp do wynikowych plikw projektu. Jeli lekcja nie zostaa ukoczona, naley j ukoczy teraz. Jeli projekt zosta zamknity, przed kontynuowaniem naley go otworzy. Plik szkoleniowy

Z menu Plik wybierz opcj Otwrz. Przejd do folderu Podczanie modelu utworzonego w pierwszym wiczeniu. Wybierz plik Site_Project.rvt i kliknij przycisk Otwrz.

Publikowanie wsprzdnych 1 Upewnij si, e aktywnym widokiem jest rzut Level 1.

796 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

2 W menu Narzdzia wybierz Wsprzdne wspdzielone Publikuj wsprzdne. Zgodnie z informacjami wywietlanymi na pasku stanu naley teraz wybra podczony projekt, do ktrego zostan opublikowane wsprzdne. 3 Na obszarze rysunku kliknij Kompleks mieszkalny. Jest to model budynku znajdujcy si w grnej rodkowej czci projektu nadrzdnego.

4 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami wybierz opcj Location 1 i kliknij przycisk OK. Na pasku stanu nadal aktywny jest tryb Publikuj wsprzdne, a program Revit Architecture oczekuje na wybranie innego poczenia. 5 Na pasku projektu kliknij przycisk Zmie, aby zakoczy proces publikowania wsprzdnych. UWAGA Aby wykona nastpne wiczenie w tej lekcji, plik projektu naley pozostawi otwarty w tym widoku. Wsprzdne projektu nadrzdnego zostay opublikowane do podczonego projektu. Teraz, gdy obydwa projekty korzystaj ze wsplnego ukadu wsprzdnych, mona je czy za pomoc tego ukadu wsprzdnych.

Zmienianie pooenia projektu zawierajcego wsprzdne wspdzielone


Po podczeniu do projektu nadrzdnego model Revit Architecture 2009 zostaje umieszczony w okrelonym pooeniu. Do momentu ustanowienia wsprzdnych wspdzielonych pomidzy projektem podczonym i nadrzdnym pooenie to nie bdzie zapisane poza projektem nadrzdnym. Jednak jeli wsprzdne zostan opublikowane z poziomu projektu

Zmienianie pooenia projektu zawierajcego wsprzdne wspdzielone | 797

nadrzdnego do projektu podczonego, pooenie to bdzie zapisane w podczonym pliku. To pooenie zostao zdefiniowane jako okrelone pooenie wzgldem pocztku obiektu nadrzdnego. Podczone pliki korzystajce ze wsprzdnych wspdzielonych musz mie przynajmniej jedno zdefiniowane pooenie, poza tym mog one zawiera dowoln liczb dodatkowych pooe. Przykadem podczonego pliku zawierajcego wiele pooe jest model prototypowy domu umieszczonego na 3 rnych dziakach. Te dziaki mona nazwa Dziaka A, Dziaka B i Dziaka C. Kada dziaka stanowi po prostu inne pooenie tego samego projektu domu. Wszystkie pooenia mona zapisa w podczonym pliku w celu zachowania odniesienia. Umoliwia to uywanie jednego pliku budynku do przedstawiania w terenie wielu identycznych budynkw. W tym wiczeniu okrelone i zapisane zostan dwa pooenia domw szeregowych pomimo faktu, e obydwa modele pochodz z jednego podczonego pliku. Zmienione rwnie zostanie pooenie wspdzielonego pocztku projektu. UWAGA W celu wykonania tego wiczenia naley ukoczy poprzednie wiczenie zawarte w tej lekcji oraz mie dostp do wynikowych plikw projektu. Jeli wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz. Okrelanie pooenia domu szeregowego 1 W obszarze rysunku rzutu Level 1 przesu wskanik myszy na lewy dom szeregowy i po zaznaczeniu krawdzi kliknij, aby go wybra.

2 Na pasku opcji kliknij przycisk

3 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Parametry elementu zauwa, e dla opcji Pooenie wspdzielone wybrana jest warto Niewspdzielone. 4 W polu Warto dla opcji Pooenie wspdzielone kliknij przycisk Niewspdzielone. Poniewa wsprzdne wspdzielone midzy modelem nadrzdnym a podczonym s konfigurowane po raz pierwszy, zostanie wywietlone okno dialogowe zawierajce podpowiedzi dotyczce uzgodnienia wsprzdnych. Oznacza to, e naley wybra ukad wsprzdnych, ktry bdzie wspdzielony przez obydwa pliki. T operacj przeprowadza si tylko raz. 5 W oknie dialogowym Wspdziel wsprzdne:

Wybierz opcj Publikuj wspdzielony ukad wsprzdnych. W polu Zapisz wybrany element jako umieszczony w pooeniu kliknij przycisk Zmie.

6 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami kliknij przycisk Zmie nazw. 7 W oknie dialogowym Zmie nazw wprowad nazw Dziaka A i kliknij przycisk OK. 8 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami kliknij przycisk OK. 9 W oknie dialogowym Wybierz pooenie kliknij przycisk Uzgodnij.

798 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu zauwa, e warto wybrana dla pooenia wspdzielonego ma teraz nazw Dom szeregowy A i kliknij przycisk OK. Wizanie poczenia z okrelonym pooeniem 11 Wybierz model budynku domu szeregowego znajdujcy si po prawej stronie projektu nadrzdnego. Zmiana pooenia wystpienia poczenia po przypisaniu tego wystpienia do pooenia wspdzielonego moe wpyn na definicj pooenia zapisan w podczonym pliku. Podczas wizania poczenia z pooeniem dostpne s dwie opcje:

Przeniesienie wystpienia do istniejcego nieuywanego pooenia. Zapisanie biecej pozycji jako pooenia. .

12 Na pasku opcji kliknij przycisk

13 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Parametry elementu kliknij warto Niewspdzielone dla opcji Pooenie wspdzielone. W oknie dialogowym Wybierz pooenie nie mona pobra ani opublikowa wsprzdnych, poniewa wsprzdne tego podczonego pliku s ju wspdzielone. Wsprzdne wystarczy uzgodni tylko raz. 14 W oknie dialogowym Wybierz pooenie zaznacz polecenie Przenie element do. Zauwa, e przycisk OK jest nieaktywny. Jest to spowodowane faktem, e nie mona wybiera pooenia w miejscu, gdzie ju istnieje poczenie. W poprzednim etapie utworzone zostao pooenie dziaki A; w tym miejscu umieszczony jest dom szeregowy znajdujcy si po lewej stronie. 15 W oknie dialogowym Wybierz pooenie zaznacz drug opcj - Zapisz biece pooenie jako. Przycisk OK jest nadal nieaktywny. Dziaka A jest teraz uywana, wic nie mona ponownie zdefiniowa jej pooenia. 16 Kliknij przycisk Zmie. 17 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami kliknij przycisk Powiel, w polu nazwa wprowad Dziaka B i kliknij przycisk OK. 18 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami upewnij si, e wybrana jest Dziaka B i kliknij przycisk OK. 19 W oknie dialogowym Wybierz pooenie kliknij przycisk OK. 20 W oknie dialogowym Waciwoci elementu kliknij przycisk OK. Dostpne s teraz dwa rne pooenia modelu budynku domu szeregowego: Dziaka A i Dziaka B. Zapisywanie pooe 21 Z menu Plik wybierz polecenie Zarzdzaj poczeniami. 22 W oknie dialogowym Zarzdzaj poczeniami kliknij kart Revit, a nastpnie wybierz projekt domu szeregowego. 23 Kliknij przycisk Zapisz pooenia. 24 W oknie dialogowym Zapisz zmodyfikowany doczony model wybierz polecenie Zapisz i kliknij przycisk OK. Pooenie po utworzeniu nie jest automatycznie zapisywane w podczonym pliku. Aby zapisa pooenie, naley przej do okna dialogowego Zarzdzaj poczeniami i zapisa w nim pooenie. UWAGA W przypadku prby zamknicia pliku nadrzdnego bez zapisania zmian pooenia wprowadzonych w podczonych plikach wywietlony zostanie komunikat przypominajcy o zapisaniu pooe w podczonych plikach. 25 W oknie dialogowym Zarzdzaj poczeniami opcja Niezapisane pooenie nie jest zaznaczona w przypadku projektu domu szeregowego. 26 Kliknij przycisk OK.

Zmienianie pooenia projektu zawierajcego wsprzdne wspdzielone | 799

27 Wybierz dom szeregowy znajdujcy si po prawej stronie na dziace B i przecignij go na niewielk odlego w dowolnym kierunku. Po zwolnieniu przycisku myszy zostanie wywietlone ostrzeenie. Bdzie zawiera informacj o prbie przeniesienia podczonego pliku, ktry zosta zapisany w okrelonym pooeniu. Uytkownik moe zapisa nowe pooenie, zignorowa ostrzeenie lub anulowa operacj. 28 Kliknij przycisk Anuluj, aby umieci dom szeregowy na dziace B. Mona zmieni pooenie caego projektu wzgldem wszystkich podczonych wspdzielonych w nim plikw. Po zmianie pooenia projektu aktywne pooenie ulega przesuniciu, chocia moe si wydawa, e podczone pliki ulegaj przesuniciu. Zmiana pooenia projektu powoduje przesunicie pocztku wsprzdnych wspdzielonych. Zmiana pooenia projektu 29 W menu Widok kliknij przycisk Powiksz/Pomniejsz Dopasuj do okna. 30 W menu Narzdzia kliknij przycisk Pooenie/Orientacja projektu Zmie pooenie tego projektu. Ten proces wymaga dwch klikni. Pierwsze kliknicie okrela punkt pocztkowy przeniesienia. Drugie kliknicie okrela punkt kocowy przeniesienia. 31 Kliknij punkt pooony na pnoc od topografii terenu, znajdujcy si poniej symbolu elewacji pnocnej.

32 Przesu wskanik myszy poziomo w lewo o okoo 40' i kliknij, aby zmieni pooenie wspdzielonego pocztku.

Topografia terenu i podczone modele budynkw nie s ju ustawione w jednej linii, a podczone projekty s odsunite na odlego rwn wartoci przesunicia pocztku.

800 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

33 W menu Edycja kliknij polecenie Cofnij, aby przywrci pocztkowe pooenie pocztku. 34 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 35 W oknie dialogowym Zapisz zmodyfikowany doczony model wybierz polecenie Zapisz i kliknij przycisk OK. 36 W menu Plik kliknij polecenie Zakocz. UWAGA Nastpne wiczenie bdzie si opiera na jednym z podczonych projektw. Podczas jednej sesji w programie Revit Architecture nie mona jednoczenie pracowa na pliku nadrzdnym i jednym z plikw podczonych. W tym wiczeniu utworzono i zapisano pooenia wszystkich domw szeregowych. Zaprezentowano rwnie sposoby zmiany pooenia projektu nadrzdnego wzgldem podczonych projektw.

Praca z podczonym modelem budynku


Plik po podczeniu do obiektu nadrzdnego i po udostpnieniu wsprzdnych zawiera informacje o pooeniu wzgldem obiektu nadrzdnego. Otwierajc podczony plik, mona wybra aktywne zdefiniowane pooenie, na ktrym uytkownik bdzie pracowa. Jeli inne modele rwnie byy podczone do tego samego obiektu nadrzdnego, mona je podczy i zachowa ich poprawne pooenia. W tym wiczeniu praca skupia si na modelu budynku domu szeregowego i modyfikowaniu jego pooenia. UWAGA W celu przeprowadzenia tego wiczenia naley ukoczy poprzednie wiczenia w tej lekcji oraz mie dostp do wynikowych plikw projektu. Jeli wiczenia nie zostay ukoczone, naley je ukoczy teraz. Plik szkoleniowy

Z menu Plik wybierz opcj Otwrz. Przejd do folderu Podczanie modelu utworzonego w pierwszym wiczeniu. Wybierz plik c_Townhouse i kliknij przycisk Otwrz.

Podczanie projektu 1 W Przegldarce projektu w polu Rzuty kliknij dwukrotnie 1st Floor. Ten projekt jest teraz podczony do pliku Site_Project.rvt . Znajduje si on w pliku projektu na dziakach A i B. Dodatkowo kompleks mieszkalny jest podczony do pliku Site_Project.rvt. 2 W menu Plik kliknij polecenie Importuj/Podcz Revit. 3 W oknie dialogowym Importuj/Podcz RTV:

Przejd do folderu Podczanie modelu utworzonego w pierwszym wiczeniu. Wybierz plik c_Condo_Complex. W polu Pooenie zaznacz opcj Automatycznie - Wg wsprzdnych wspdzielonych.

Praca z podczonym modelem budynku | 801

Kliknij przycisk Otwrz.

Ten model budynku ma tylko jedno nazwane pooenie, wic zostaje automatycznie umieszczony w projekcie nadrzdnym. 4 Zmniejsz warto powikszenia, aby wywietli model budynku kompleksu mieszkalnego.

Kompleks mieszkalny jest umieszczony wzgldem aktywnego pooenia modelu budynku domu szeregowego. Biece aktywne pooenie to Dziaka A. Zmiana aktywnego pooenia 5 W menu Ustawienia wybierz polecenie Zarzdzaj miejscem i pooeniami. Aktywnym pooeniem jest teraz Dziaka A. 6 Wybierz dziak B i kliknij polecenie Uczy biec. 7 Kliknij przycisk OK. Pooenie kompleksu mieszkalnego zostao zmienione tak, jak gdyby dom szeregowy znajdowa si na dziace B.

UWAGA Aby wykona nastpne wiczenie w tej lekcji, plik projektu naley pozostawi otwarty w tym widoku. W tym wiczeniu pracowano nad projektem podczonym do innego projektu. Do projektu domu szeregowego wczytano podczony plik, a nastpnie zmieniono aktywne pooenie w celu zaobserwowania reakcji projektu na wprowadzone zmiany. W kolejnym wiczeniu przedstawione zostanie zarzdzanie pooeniami wspdzielonymi.

802 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

Zarzdzanie pooeniami wspdzielonymi


Polecenie Zarzdzaj miejscem i pooeniami umoliwia szybkie tworzenie nazw pooe lub zmienianie nazw istniejcych pooe. Nowe pooenia mona pniej przypisywa w obrbie pliku nadrzdnego. W tym wiczeniu utworzone zostanie nowe pooenie, widok zostanie ustawiony w kierunku pnocy rzeczywistej i wykorzystane zostanie narzdzie Raport wsprzdnych wspdzielonych. UWAGA W celu przeprowadzenia tego wiczenia naley ukoczy poprzednie wiczenia w tej lekcji oraz mie dostp do wynikowych plikw projektu. Jeli wiczenia nie zostay ukoczone, naley je ukoczy teraz. Zarzdzanie pooeniami 1 W menu Ustawienia wybierz polecenie Zarzdzaj miejscem i pooeniami. 2 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami kliknij przycisk Powiel. 3 W oknie dialogowym Nazwa wprowad cig Dziaka C i kliknij przycisk OK. 4 W oknie dialogowym Zarzdzaj miejscem i pooeniami kliknij przycisk OK. Teraz Dziaka C istnieje jako pooenie pomimo, e nie zostaa okrelona jako wystpienie. W pliku nadrzdnym mona wybra dziak C. Orientowanie widoku w kierunku pnocy rzeczywistej 5 W menu Widok wybierz opcj Waciwoci widoku. 6 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Grafika dla opcji Orientacja wybierz ustawienie Pnoc rzeczywista, a nastpnie kliknij przycisk OK. 7 Kliknij menu Widok Powiksz Dopasuj do okna. Naley zauway, e orientacja modelu przypomina projekt terenu.

Raport wsprzdnych wspdzielonych 8 W menu Narzdzia kliknij Wsprzdne wspdzielone Raport wsprzdnych wspdzielonych. To polecenie umoliwia okrelenie pooenia elementw i punktw w modelu wzgldem pocztku wsprzdnej wspdzielonej. 9 Kliknij dowolny komponent lub pooenie w obszarze rysunku. Wsprzdne na pasku opcji s wywietlane wzgldem kierunku i odlegoci do pocztku. 10 W menu Plik kliknij polecenie Zakocz. Plik mona zapisa. W tym wiczeniu utworzono nowe pooenie za pomoc narzdzia Zarzdzaj miejscem i pooeniami. Obrcono widok w kierunku pnocy rzeczywistej i wykorzystano narzdzie Raport wsprzdnych wspdzielonych w celu zlokalizowania komponentw wzgldem pocztku.

Zarzdzanie pooeniami wspdzielonymi | 803

Zestawianie komponentw podczonych plikw


W tym wiczeniu zestawione zostan komponenty pliku nadrzdnego i wszystkich podczonych plikw. UWAGA W celu przeprowadzenia tego wiczenia naley ukoczy poprzednie wiczenia w tej lekcji oraz mie dostp do wynikowych plikw projektu. Jeli wiczenie nie zostao ukoczone, naley je ukoczy teraz. Plik szkoleniowy

Z menu Plik wybierz opcj Otwrz. Przejd do folderu Podczanie modelu utworzonego w pierwszym wiczeniu. Wybierz plik Site_Project.rvt i kliknij przycisk Otwrz.

Tworzenie zestawienia drzwi 1 Upewnij si, e aktywnym widokiem jest rzut Level 1.

2 Na karcie Widok na pasku projektu kliknij polecenie Zestawienie/Iloci. 3 W oknie dialogowym Nowe zestawienie w polu Kategoria wybierz Drzwi i kliknij przycisk OK. Wybieranie pl do wywietlenia w zestawieniu drzwi 4 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia kliknij kart Pola. 5 W polu Dostpne pola wybierz opcj Liczba i kliknij przycisk Dodaj. 6 Dodaj pozostae pola w nastpujcej kolejnoci:

Rodzina i typ Komentarze Koszt

7 Wybierz opcj Uwzgldnij elementy w podczonych plikach.

804 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

8 Kliknij przycisk OK.

Aby wywietli zwiz list wszystkich drzwi w projekcie kampusu, mona posortowa dane zestawienia i wywietli pojedyncz pozycj tabeli dla kadego typu drzwi. Sortowanie zestawienia danych 9 W Przegldarce projektu rozwi opcj Zestawienia, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Zestawienie drzwi, a nastpnie kliknij przycisk Waciwoci widoku. 10 W oknie dialogowym Waciwoci elementu w polu Inne dla opcji Sortowanie/Grupowanie kliknij przycisk Edytuj. 11 W oknie dialogowym Waciwoci zestawienia dla opcji Sortuj wg wybierz pozycj Rodzina i typ. 12 Wybierz pozycj Sumy caoci, odznacz pole Wywietl kade wystpienie, a nastpnie dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Zestawianie komponentw podczonych plikw | 805

W przypadku wszystkich typw drzwi nie wszystkie wystpienia zostan wywietlone, wic zestawienie zawiera bdzie cakowit liczb typw drzwi i sum wszystkich drzwi znajdujcych si w budynkach projektu. 13 W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 14 W menu Plik kliknij polecenie Zakocz. W tym wiczeniu utworzono zestawienie drzwi znajdujcych si w pliku nadrzdnym i wszystkich podczonych plikach projektu. Posortowano rwnie dane zestawienia w celu otrzymania poczonej listy komponentw. wiczenia zostay zakoczone.

806 | Rozdzia 23 Podczanie modeli budynkw i wspdzielenie wsprzdnych

Dopasowanie ustawie projektu i szablonw

807

808

Modyfikacja projektu i ustawie systemu

24

Dziki niniejszym wiczeniom nauczysz si, w jaki sposb zmodyfikowa rodowisko pracy w programie Revit Architecture 2009. Lekcja pierwsza bdzie dotyczy modyfikacji rodowiska systemowego, ktre jest niezalene od ustawie projektu. Lekcja druga dotyczy modyfikacji ustawie projektu w celu dostosowania wygldu komponentw i ich komponentw podrzdnych wewntrz projektu. Ostatnim elementem bdzie utworzenie szablonu biurowego i ustawienie go jako szablonu domylnego.

Modyfikacja ustawie systemu


Ta lekcja jest powicona zmianie ustawie systemu w programie Revit Architecture. Ustawienia systemu s ustawieniami lokalnymi dla kadego komputera i s stosowane we wszystkich projektach; nie s one zapisywane w plikach projektw ani szablonw.

Modyfikacja gwnych opcji systemu


wiczenie to polega na zmianie ustawie dotyczcych lokalnego rodowiska pracy w programie Revit Architecture. Ustawienia te wpywaj na grafik, domylne opcje wyboru, preferencje powiadomie, opcje czyszczenia pliku dziennika i nazw uytkownika podczas korzystania z zada. Ustawianie opcji grafiki 1 Wybierz menu Plik Zamknij, aby zamkn wszystkie otwarte projekty. 2 W menu Ustawienia kliknij pozycj Opcje. 3 W oknie dialogowym Opcje kliknij kart Grafika. 4 W polu Kolory zaznacz pole Odwr kolor ta i kliknij przycisk OK. 5 Wybierz menu Plik Nowy Projekt, aby otworzy nowy projekt programu Revit Architecture. 6 W oknie dialogowym Nowy projekt w sekcji Plik szablonu kliknij przycisk Przegldaj. 7 W lewym panelu okna dialogowego Wybierz szablon kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\Templates\m_Tutorial_Default.rte. 8 W oknie dialogowym Nowy projekt kliknij przycisk OK. Zauwa, e obszar rysunku jest czarny. 9 W menu Ustawienia kliknij pozycj Opcje. 10 W oknie dialogowym Opcje kliknij kart Grafika.

809

11 W polu Kolory kliknij warto Kolor wyboru. 12 W oknie dialogowym Kolor wybierz ty i kliknij przycisk OK. UWAGA Moesz rwnie okreli Kolor bdu. Jeli wystpi bd, w kolorze tym bd wywietlane elementy, ktre s jego przyczyn. 13 Kliknij kart Oglne. 14 Dla opcji Powiadomienia okrel nastpujce opcje:

W polu Przedzia midzy przypomnieniami o zapisie ustaw warto interwau jedna godzina. W polu Podpowiedzi wybierz warto Brak.

15 Kliknij przycisk OK. 16 Na karcie Podstawy na pasku projektu kliknij opcj ciana. 17 Naszkicuj prost poziom cian na rodku obszaru rysunku. 18 Na pasku projektu kliknij opcj Zmie i wybierz cian.

Zwr uwag, e ciana ma kolor ty, a nie domylny czerwony. 19 Kliknij przycisk Zmie na pasku projektu. 20 Umie wskanik myszy na cianie, ale nie wybieraj jej. Zauwa, e podpowied nie jest wywietlana. Na pasku stanu wida jednak informacje o zaznaczonym elemencie. 21 W menu Plik kliknij polecenie Zamknij. 22 Na pytanie, czy zapisa zmiany, wybierz odpowied Nie. 23 Kliknij menu Plik Otwrz. 24 W lewym panelu okna dialogowego Otwrz kliknij folder Training Files i otwrz plik Metric\m_Settings.rvt. Zwr uwag, e ustawienia systemu zostay zastosowane w tym projekcie. 25 W menu Ustawienia kliknij Opcje. 26 W oknie dialogowym Opcje kliknij kart Grafika i dokonaj nastpujcych zmian:

W sekcji Kolory usu zaznaczenie pola wyboru Odwr kolor ta. W polu Kolor wyboru wybierz opcj Czerwony.

810 | Rozdzia 24 Modyfikacja projektu i ustawie systemu

27 Kliknij kart Oglne i dokonaj nastpujcych zmian:

W polu Powiadomienia wybierz preferowan warto opcji Przedzia midzy przypomnieniami o zapisie. W polu Podpowiedzi wybierz warto Zwyke. W polu Nazwa uytkownika wprowad nazw, ktrej chcesz uywa podczas wspdzielenia pracy. Domylnie wywietlana jest nazwa logowania. Dla opcji Czyszczenie pliku dziennika wybierz wartoci w polach Gdy liczba dziennikw przekracza oraz Usu dzienniki starsze ni (dni). Pliki dziennika usuwane s automatycznie, kiedy ich liczba przekroczy okrelon warto. Pliki dziennika s dokumentami tekstowymi, ktre rejestruj kad czynno wykonan podczas sesji programu Revit Architecture. Pliki te s uywane podczas korzystania ze wsparcia technicznego. Dzienniki mog zosta uruchomione w celu wykrycia problemu lub odtworzenia utraconych plikw lub czynnoci. Zapisywane s one na kocu kadej sesji programu Revit Architecture.

28 Kliknij przycisk OK. Zauwa, e kolory ta obszaru rysunku nie s ju odwrcone, a powiadomienia s wywietlane po umieszczeniu wskanika myszy na dowolnym komponencie budynku. 29 Kliknij menu Plik Zamknij. Na pytanie, czy zapisa zmiany, wybierz odpowied Nie. 30 Przejd do nastpnego wiczenia, Okrelanie pooe plikw na stronie 811.

Okrelanie pooe plikw


To wiczenie polega na okreleniu domylnych pooe plikw. Ustawienia te decyduj o pooeniu najwaniejszych plikw programu Revit Architecture, w tym domylnego szablonu projektu, plikw szablonw rodzin oraz bibliotek rodzin. Ustawianie pooe plikw 1 W menu Ustawienia kliknij Opcje. 2 W oknie dialogowym Opcje kliknij kart Pooenie plikw. 3 W polu Domylny plik szablonu kliknij przycisk Przegldaj. Zwr uwag, e rol szablonu domylnego moe peni rwnie szablon branowy. PORADA Aby wywietli szablon, mona rozpocz nowy projekt z tym szablonem. Wybierz menu Plik Nowy Projekt i kliknij przycisk Przegldaj, aby wybra szablon. 4 Kliknij przycisk Anuluj. 5 W polu Domylna cieka dla plikw uytkownika kliknij przycisk Przegldaj. 6 W oknie dialogowym Przegldanie w poszukiwaniu folderu wybierz folder, w ktrym domylnie bd zapisywane pliki uytkownika, a nastpnie kliknij przycisk Otwrz. 7 W oknie dialogowym Opcje w polu Domylna cieka dla plikw szablonw rodzin kliknij przycisk Przegldaj. cieka ta ustawiana jest automatycznie podczas procesu instalacji. S to szablony rodzin, z ktrych mona skorzysta w celu utworzenia nowych rodzin. Prawdopodobnie zmiana tej cieki nigdy nie bdzie konieczna. Jednak w pewnych okolicznociach moe si to okaza konieczne, na przykad w duej, scentralizowanej firmie architektonicznej, w ktrej na dysku sieciowym umieszczone s dostosowane szablony. 8 Kliknij przycisk Anuluj. Okrelanie ustawie bibliotek i tworzenie nowej biblioteki 9 W oknie dialogowym Opcje kliknij przycisk Miejsca. 10 W oknie dialogowym Miejsca zwr uwag na list nazw bibliotek.

Okrelanie pooe plikw | 811

Lista ta zaley od opcji wybranych podczas instalacji. Kada cieka biblioteki wskazuje w programie Revit Architecture folder rodzin lub plikw szkoleniowych. Mona zmodyfikowa istniejce nazwy i cieki bibliotek oraz tworzy nowe biblioteki. Dla kadej biblioteki w lewym panelu okien dialogowych