Está en la página 1de 53

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3

Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

MC LC
MC LC.......................................................................................................................................1 I.Gii thiu :...................................................................................................................................2
1. Khi qut s lc vai tr ca cng ngh thng tin hin nay :.........................................................2 2. Gii thiu phn mm GNS 3 :............................................................................................................3

II. u Nhc im ca GNS3 :.................................................................................................3 III. Hng dn cch ci t GNS3 v0.7.....................................................................................4


1.Nhng thay i ca GNS3 0.7 so vi cc phin bn trc :..............................................................4 2.Cc bc ci t :...............................................................................................................................5 3.Cu hnh Dynamips v GNS3:..........................................................................................................11 3.1Cu hnh :....................................................................................................................................11 ..........................................................................................................................................................11 3.2Lu :..........................................................................................................................................19 4.Cu hnh VPCS to PC o :.........................................................................................................20

IV. Bi lab m phng bng GNS3: ...........................................................................................24

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 1

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t I.Gii thiu :

Nguyn Vn Hu

1. Khi qut s lc vai tr ca cng ngh thng tin hin nay : Th k 21 c xc nh l thi ca cng ngh thng tin (CNTT). Ngy nay CNTT len li, pht huy trong mi lnh vc KT-XH : ngn hng , trng hc ,cc ngnh kinh t Ty vo nhn thc ca mi c nhn ,t chc m vai tr CNTT s khc nhau nhng nhn chung trong thi i bng n thng tin nh hin nay , CNTT l mt cng c khng th thiu , n ng gp 1 phn khng nh vo s pht trin ca c nhn ,t chc v cho ton x hi. Mng li internet ngy cng c nhn rng khng ch thnh th m cn c nng thn . Hn 31% dn s Vit Nam s dng internet v con s ny s cn tng cao hn na trong thi gian ti . p ng c s pht trin nh th cn rt nhiu thit b cng ngh hin i .Vi mt mng li internet rng ln nh th mun qun l v ng dng c cn nhng con ngi c y kin thc v am hiu v lnh vc cng ngh thng tin. Trn thc t ,khi hc ,tm hiu v chuyn ngnh mng internet ta cn c thc hnh trn nhng thit b tht , mi thit b u c nhng chc nng khc nhau .Mt mng li internet truyn thng tin , d liu t ni ny sang ni khc m khng cn tn cng sc c cu thnh t rt nhiu thnh phn thit b .V d : - Thit b Router l mt thit b mng my tnh dng chuyn cc gi d liu cc mng , thng qua mt tin trnh c gi l nh tuyn. Router hot ng nh mt lin kt gia hai hoc nhiu mng v chuyn cc gi d liu gia chng. - Thit b chuyn mch Switch l mt thit b trung chuyn d liu v nh tuyn ng i cho cc gi d liu truyn t ngi dng ra ngoi mng hoc t bn ngoi vo. Tuy nhin nhng thit b s dng cho mng internet th rt t tin v khng phi ai kinh ph mua nhng thit b . V th gip cho vic nghin cu v hc tp ca hc sinh , sinh vin c thun li d dng cc hng chuyn v cng ngh thng tin ln trn th gii xy dng mt phn mm rt hu ch l phn mm gi lp router GNS3 . GNS3 gip chng ta m phng mt m hnh mng ging vi thc t vi y cc thit b o ging nh thit b tht v c y

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 2

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Nguyn Vn Hu chc nng nh mt thit b tht bn ngoi . Trong bi vit ny chng ta s tm hiu chi tit v phn mm GNS3 ny . 2. Gii thiu phn mm GNS 3 : GNS3 l mt trnh gi lp mng c giao din ho (graphical network simulator) cho php bn d dng thit k cc m hnh mng v sau chy gi lp trn chng. Ti thi im hin ti GNS3 h tr cc IOS ca Router, ATM/Frame Relay/Ethernet switch v hub. Bn thm ch c th m rng mng ca mnh bng cch kt ni n vo mng o ny. lm c iu ny, GNS3 da trn Dynamips v mt phn ca Dynagen, n c pht trin bng Python v thng thng qua PyQt v phn giao din ho th s dng th vin Qt, rt ni ting v tnh hu dng ca n trong d n KDE. GNS3 cng s dng k thut SVG (Scalable Vector Graphics) cung cp cc biu tng cht lng cao cho vic thit k m hnh mng ca bn. - GNS3 chy trn Windows, Linux v Mac OSX (cc nn khc cha c th nghim) . - Nh sn xut tp hp mt b ci tt-c-trong-mt trn Windows (all- in-one Windows installer pakage), bao gm Winpcap, Dynamips, v mt phin bn c bin dch ca GNS3, gip bn khng cn phi ci Python, PyQt v Qt. N cng cung cp tnh nng Explorer tch hp nn bn c th double-click ln tp tin network chy chng. - Ngi dng Windows nn ci t gi all-in-one Windows installer. N cung cp mi th bn cn c th chy c GNS3 trn my c nhn hay my xa. - Ngi dng Linux cn download Dynamips v gii nn n vo mt ch thch hp. Ci t nhng gi ph thuc ca GNS3 v sau chy GNS3. Ngi dng cng c th th phin bn binary dnh cho Linux, gip khng cn phi ci Python, PyQt v Qt.

II. u Nhc im ca GNS3 :


1. u im : - GNS3 l tt m hnh ha m phng mng, n nh hng cho nhng ngi lm vic vi cu trc lin kt mng nhiu v phc tp thit b mng - Mt chng trnh ngun m, min ph c th s dng trn nhiu h iu hnh, bao gm : Windows, Linux v MacOSX.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 3

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Nguyn Vn Hu - Thit k cc giao thc mng phc tp v cht lng cao. - H tr nhiu dng router Cisco IOS, IPS, PIX v ASA firewall, JUNOS. - M phng Ethernet n gin, ATM v Frame Relay Switch. - Kt ni mng m phng vi th gii thc. - H tr chp, gim st cc gi tin bng Wireshark. 2. Nhc im : III. Hng dn cch ci t GNS3 v0.7 1. Nhng thay i ca GNS3 0.7 so vi cc phin bn trc : - H tr v sa li trn Windows 7. - Ci tin Qemuwrapper v kh nng tng thch vi Windows. - Tch hp Cisco IDS/IPS, bao gm mt biu tng mi. - Bn v Qemu 0.11.0 v Putty c thm vo trong gi ci t All-inone cho Windows. - Mt ty chn hin th phi hp ca bt k i tng trn mn hnh (View -> Show layers). - Nhn di chuyn theo cc node. - Cc ty bin nhn c lu trong tp tin .net. - Ty chn lm chm cc node bt u (ch x giy gia mi ln khi ng). - Lin kt ni cc Qemu based nodes ang tch ri. - Kh nng thit lp mt hypervisor cho Ethernet switches, ATM switches, ATM bridges v Frame Relay switches.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 4

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Nguyn Vn Hu - Cc biu tng mi cho voice labs (Call manager, SIP server, IP phone, voice router, voice access server v PBX). - Ca s hp thoi mi n v thay i router startup-config. - H tr undo | redo cc hnh ng. - ng dn Qemu v quemu-img c lu trong tp tin .net nu cn thit. - Ci tin h thng chp nh (snapshot), bao gm hp thoi mi qun l n. - M t Wics trong tooptips. - Phc hi Wics t tp tin .net. - H tr cc ng dn tng i trong tp tin .net. - Nt Test xc nhn bn c th khi ng Qemuwrapper, Qemu v qemu-img. - New translation in Czech (thanks to Ondrej Filip). - Nhiu ci tin v sa cc li nh khc. - Dng lnh "version" hin th cc phin bn Qt, PyQt v SIP. 2. Cc bc ci t : - Kch p chut vo file va download v va tin hanh ci t bnh thng theo ch mc nh bng cch nhn Next.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 5

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Nhn Next.

- Nhn I Agree.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 6

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Nhn Next.

- Cc phn mm km theo s c ci mc nh. Nhn Next.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 7

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Nhn Install bt u ci t,- Nhn Next ci Winpcap.

Nhn Next

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 8

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Nhn Next tip tc ci t :

- Kt thc qu trnh ci t Winpcap nhn Finish chuyn sang ch ci t chnh.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 9

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Nhn Finish hon tt vic ci t GNS3.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 10

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t 3. Cu hnh Dynamips v GNS3:


3.1 Cu hnh :

Nguyn Vn Hu

Bn kch chut vo biu tng GNS3 trn Desktop vao giao din chinh.

s dng Dynamips trong GNS3, bn phi cu hnh ng dn ti n v cng nn (base port). Nhng thit lp ny s c s dng bi Hypervisor Manager v np tp tin .net. Truy xut vo phn Preferences (ctrl +shifl +p)trong menu Edit:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 11

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Bn chon ng dn n th tp tin Dynamips.exe --> nhn Test kim tra. ---> nhn OK!

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 12

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Bc tip theo bn add HDH IOS bng cch: Vo Exit -> IOS images and hypervisors /IOS images. - Bn c th dowload IOS images v trn internet . - Trn Windows, tp tin nh vo th mc C:\Program Files\Dynamips\images. Thc t th bn c th t tp tin nh bt c ch no bn mun. - Cc tp tin Cisco IOS images c nn li. Nhng tp tin nh nn ny s lm vic tt vi Dynamips*, tuy nhin qu trnh boot s b chm li bi qu trnh gii nn (ging nh trn cc router tht).Trn Linux hoc Mac OS ta nn gii nn chng .

- Chn ng dn n th mc cha IOS, bng cch kch vo images file. y ti chon router c2691. Sau khi chn ng dn n IOS xong bn nhn chon Save ->

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 13

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Tip theo bn kch chut vo router C2691 gi v ko th vo bn cnh. Lc ny bn s thy tab Topology Summary router (Ro) s bo mu ngha l router ang ch Turn off.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 14

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Bn bt ln bng cch kch phi chut vo router chon start, bn s thy R1 bo mau xanh.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 15

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Khi Start ln bn vo Task manager s thy CPU ln rt cao , iu ny khin my ta b chm li .

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 16

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Nguyn Vn Hu - Lc ny bn kch phi chut vo router chon Idle PC v ch trong giy lt.

- kch chon t c du * nhn ok.

- By gi bn xem li CPU xung ng k. - Nhn phi chut vo router chon console bt u....

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 17

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

- Nhn Enter v bt u cu hnh nhu bnh thng.

- Nh vy l hon tt qu trnh ci t v cu hnh GNS3. Cc bn c th add

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 18

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Nguyn Vn Hu thm nhng router khc, switch. Hoc l cu hnh cho mt mng WAN. Vi iu kin cu hnh my ca bn phi cao, t nht RAM phi l 512k. 3.2 Lu : Dynamips s dng mt lng kh ln RAM v CPU cho vic m phng. Nu bn d nh chy mt IOS image i hi 256 MB RAM trn mt router 7200 tht, v bn phi dnh ra 256 MB RAM cho th hin ca router o ca bn, n s chim mt 256 MB RAM ca vng nh lm vic. Dynamips cng mc nh chim 64 MB RAM trn mi th hin trn h thng Unix (16 MB trn h thng Windows) cache nhng din dch JIT. y l tng s RAM b chim; mc nh lng RAM thc t b chim trn h thng s t hn. iu ny l bi v mc nh Dynamips s dung nhng tp tin lm b nh o cho router. Trong th mc lm vic bn s thy c nhng tp tin ram tm thi c kch thc bng vi kch thc RAM ca router gi lp. H iu hnh ca bn s t ng cache trong RAM nhng phn ca tp tin mmap ang c s dng. (Xem phn Ti u ho s dng b nh bit cch cu hnh cc tu chn nhm lm gim vic s dng b nh. Nu bn c nhiu RAM, v bn bit bn ang lm g, hy b nh du mc Use mmap trong phn cu hnh IOS router nng cao. Bm chut phi vo mt thit b v chn Configure :

Dynamips cng s dng rt nhiu nng lng ca CPU, bi v n m phng CPU ca mt router theo tng ch lnh (instruction-by-instruction). N khng c cch no bit c khi no th CPU ca router l rnh ri, v th n thc hin mt cch

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 19

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Nguyn Vn Hu y cc ch lnh to nn cc chu k rnh ri ca IOS cng ging nh thc thi mt ch lnh thc thi cng vic thc t. Nhng khi bn chy thng qua qu trnh Idle-PC cho mt IOS image, s tiu tn CPU s c gim xung mt cch ng k. 4. Cu hnh VPCS to PC o : u tin bn download phn mm to pc o pvcs trn mng v, sau bn vo th mc vpcs, ri copy file cygwin1.dll ln file cygwin1.dll c trong th mc Dynamips.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 20

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

ly pc o, bn chn Edit -> Symbol Manager (Ctrl + Shift + S)

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 21

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Nhp chut phi vo pc chn configure:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 22

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Add card mng cho pc:

Nguyn Vn Hu

Vo th mc vpcs chy file vpcs.exe sau ta g lnh show xem cc pc:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 23

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t t a ch ip cho pc:

Nguyn Vn Hu

IV. Bi lab m phng bng GNS3:

Hnh: S h thng mng m phng bng lap GNS3.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 24

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t u tin ta cu hnh cn bn cc Switch:

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 25

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Cu hnh trunking v native vlan 99 cho trunking trn 3 Switch:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 26

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 27

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 28

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Cu hnh VTP server v to VTP Domain trn Server01:

Cu hnh VTP Client trn Client01 v Client02:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 29

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

cp nht VTP Domain t Server01.

cp nht VTP Domain t Server01.

To cc Vlan trn Server01:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 30

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Kim tra trn Client01 v Client02 c nhn c cc thng tin cp nht v bn tin Vlan hay khng bng lnh: Show vlan-switch.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 31

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

cp nht.

cp nht.

Cu hnh management interface address trn 3 Switch:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 32

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 33

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gn cng Vlan trn Client01 v Client02:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 34

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 35

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 36

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Cu hnh a ch ip cho cc pc:

Nguyn Vn Hu

Sau ta test th:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 37

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Cng

Vlan th ping thnh cng, khc vlan th ping khng thnh cng.

Cu hnh cn bn Router trn R1:

Cu hnh inter-vlan routing trn R1:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 38

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Kim tra li cu hnh bng cc lnh Show: Show ip route v show running config.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 39

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Sau ta test ln na:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 40

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Cc

Vlan ping thy nhau hon ton.

Cu hnh ip address trn cng f0/0:

ng t pc1 ta co th ping thy tt c cc vlan:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 41

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Trn R2, Server02, Client03 v Client04 ta cu hnh tng t.

Tip theo ta cu hnh frame-relay trn R1;

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 42

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 43

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Cu hnh frame-relay trn R2;

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 44

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t Cu hnh frame-relay trn FrameRelay:

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 45

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Sau ta show frame-relay trn R1 v R2:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 46

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Ping

t R1 sang R2 thnh cng.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 47

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

R2

sang R1 thnh cng.

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 48

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t nh tuyn gia 2 router bng giao thc Eigrp1.

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 49

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 50

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 51

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t ng t pc1 v pc2 trn R1 ta ping n cc pc trn R2

Nguyn Vn Hu

T pc6 trn R2 ping n cc pc trn R1:

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 52

Tm hiu phn mm gi lp mng GNS3


Sinh vin thc hin :

Mai Pht t

Nguyn Vn Hu

Gio vin hng dn : TRN TUN ANH

Trang 53