Está en la página 1de 3

Nota de Premsa

Relja Ferusic, Coordinador AAVS Barcelona / +34 933 685 276 / +34 630 281 521 / ferusic@salaferusic.com

AA Visiting School Barcelona


Organitzat per lAA School of Architecture Architectural Association de Londres A Barcelona del 12 al 26 de Juliol de 2013

La prestigiosa AA School of Architecture de Londres porta, per primer cop, lAA Visiting School a la ciutat de Barcelona.
Una de les ms prestigioses escoles darquitectura del mn, lAA School of Architecture de Londres, es trasllada a Barcelona per organitzar el taller internacional darquitectura AA Visiting School Barcelona, sota el ttol Bodega-Enological Metabolism, on els estudiants exploraran la relaci entre vi i larquitectura

Bodega Enological Metabolism AA Visiting School International Workshop


Archi/tech/e/nologies AA Visiting School Barcelona Open Lectures


Del 12 al 26 de Juliol de 2013, a lETSAB UPC, Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona El gran patrimoni i tradici vitivincola del pas l'ha convertit en la primera regi del mn en extensi de vinya i, en conseqncia, la recerca de la qualitat s'ha convertit en una obsessi, per molts cellers. Una srie dacurats mtodes i tcniques s'apliquen per assegurar un extensiu control sobre el procs d'elaboraci del vi, com a mitj d'optimitzaci en el disseny enolgic.

Del 12 al 26 de Juliol de 2013, al COAC, FAD, MACBA i Roca Barcelona Gallery


Archi/tech/e/nologies s un cicle de conferncies obertes, amb lobjecte de divulgar larquitectura, que igual que lenologia, pot ser entesa des dels processos i la tcnica, sota una ptica cientfica. La interpretaci del territori prn rigor a travs de la recollida de dades, la diagramaci i la cartografia de la informaci.

En base a l's de diagrames i mapes digitals, el taller es fixar en el "metabolisme" de la producci de vi i disseccionar les tcniques i tecnologies que intervenen en els processos. Destacant les caracterstiques de la informaci i el feedback, el curs pretn detectar el potencial dels sistemes de control com una eina essencial de disseny enolgic.

Les sessions corren paral.leles al taller internacional darquitectura AA Visiting School Barcelona, organitzat per lAA School of Architecture, de lArchitectural Association de Londres, que per primer cop es trasllada a la ciutat de Barcelona sota el ttol de Bodega Enological Metabolism, del 12 al 26 de Juliol a l Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona, ETSAB UPC Barcelona Tech.

En concloure la investigaci, el curs entrar en els atributs espacials i d'organitzaci que considerin el procs, a travs de la producci de dibuixos, maquetes digitals i fsiques, per tal de proposar noves solucions arquitectniques per a un celler contemporani.

Conferncies

Jordi Mansilla
Dimarts 16 de Juliol, 19.30h ETSAB UPC, Diagonal 649-651 Barcelona

Directors Edouard Cabay Carles Sala


Joan Roig
Dimecres 17 de Juliol, 19.30h Altell del COAC, Plaa Nova 5 Barcelona

Coordinadors Relja Ferusic Pablo Ros


Enric Ruiz-Geli
Divendres 19 de Juliol, 19.30h Auditori del FAD, Plaa dels ngels 5-6 Barcelona

Tutors Edouard Cabay Carles Sala Relja Ferusic Pablo Rosa Mar Santamaria

Vicente Guallart
Dimarts 23 de Juliol, 19.30h Auditori del MACBA, Plaa dels ngels 1 Barcelona

Jaime Coll
Dimecres 24 de Juliol, 19.30h Altell del COAC, Plaa Nova 5 Barcelona

Assistent Stephen Foley


Sir Peter Cook


Divendres 26 de Juliol, 19.30h Roca Barcelona Gallery, Joan Gell 211 Barcelona

Ms Informaci barcelona.aaschool.ac.uk aavsbarcelona@aaschool.ac.uk

Nota Les conferncies seran ntegrament en angls


Organized by In Collaboration with With the Participation of Special Collaboration

Academic Support

Special Academic Support

Cultural Support

Media Partners

Nota de Prensa

Relja Ferusic, Coordinador AAVS Barcelona / +34 933 685 276 / +34 630 281 521 / ferusic@salaferusic.com

AA Visiting School Barcelona


Organizado por la AA School of Architecture Architectural Association de Londres En Barcelona, del 12 al 26 de Julio de 2013

La prestigiosa AA School of Architecture de Londres lleva, por primera vez, la AA Visiting School a la ciudad de Barcelona
Una de las ms prestigiosas escuelas de arquitectura, la AA School of Architecture de Londres, se traslada a Barcelona para organizar el taller internacional de arquitectura AA Visiting School Barcelona, bajo el ttulo de Bodega-Enological Metabolism, dnde los estudiantes explorarn la relacin entre el vino y la arquitectura

Bodega Enological Metabolism AA Visiting School International Workshop


Archi/tech/e/nologies AA Visiting School Barcelona Open Lectures


Del 12 al 26 de Julio de 2013, en la ETSAB UPC, Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona

Del 12 al 26 de Julio de 2013, en el COAC, FAD, MACBA y Roca Barcelona Gallery


El gran patrimonio y tradicin vitivincola del pas lo ha convertido en la primera regin del mundo en extensin de viedo y, en consecuencia, la bsqueda de la calidad se ha convertido en una obsesion, para muchas bodegas. Una serie de acurados mtodos y tcnicas se aplican para asegurar un extensivo control sobre el proceso de elaboracin del vino, como medio de optimizacin en el diseo enolgico.

Archi/tech/e/nologies un ciclo de conferencias abiertas, con el objeto de divulgar la arquitectura, que al igual que la enologa, puede ser entendida desde los procesos y la tcnica, bajo una ptica cientfica. La interpretacin del territorio gana rigor a travs de la recogida de datos, la diagramacin y la cartografa de la informacin.

En base al uso de diagramas y mapas digitales, el taller se fijar en el metabolismo de la produccin de vino y diseccionar las tcnicas y tecnologas que intervienen en los procesos. Destacando las caractersticas de la informacin y el feedback, el curso pretende detectar el potencial de los sistemas de control como una herramienta esencial de diseo enolgico.

Las sesiones corren paralelas al taller internacional de arquitectura AA Visiting School Barcelona, organizado por la AA School of Architecture, de la Architectural Association de Londres, que por primera vez se traslada a la ciudad de Barcelona bajo el ttulo de 'Bodega - Enological Metabolism ', del 12 al 26 de Julio en la Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona, ETSAB - UPC Barcelona Tech.

Al concluir la investigacin, el curso entrar en los atributos espaciales y de organizacin que consideren el proceso, a travs de la produccin de dibujos, maquetas digitales y fsicas, con el fin de proponer nuevas soluciones arquitectnicas para una bodega contempornea.

Conferencias

Jordi Mansilla
Martes 16 de Julio, 19.30h ETSAB UPC, Diagonal 649-651 Barcelona

Directores Edouard Cabay Carles Sala


Joan Roig
Mircoles 17 de Julio, 19.30h Altell del COAC, Plaa Nova 5 Barcelona

Coordinadores Relja Ferusic Pablo Ros


Enric Ruiz-Geli
Viernes 19 de Julio, 19.30h Auditori del FAD, Plaa dels ngels 5-6 Barcelona

Tutores Edouard Cabay Carles Sala Relja Ferusic Pablo Rosa Mar Santamaria

Vicente Guallart
Martes 23 de Julio, 19.30h Auditori del MACBA, Plaa dels ngels 1 Barcelona

Jaime Coll
Mircoles 24 de Julio, 19.30h Altell del COAC, Plaa Nova 5 Barcelona

Asistente Stephen Foley


Sir Peter Cook


Viernes 26 de Julio, 19.30h Roca Barcelona Gallery, Joan Gell 211 Barcelona

Ms Informacin barcelona.aaschool.ac.uk aavsbarcelona@aaschool.ac.uk

Nota Las conferencias seran ntegramente en ingls


Organized by In Collaboration with With the Participation of Special Collaboration


Academic Support Special Academic Support Cultural Support Media Partners

Press Release

Relja Ferusic, Coordinator AAVS Barcelona / +34 933 685 276 / +34 630 281 521 / ferusic@salaferusic.com

AA Visiting School Barcelona


Organized by the AA School of Architecture Architectural Association in London In Barcelona, from the 12th to the 26th of July 2013

The prestigious AA School of Architecture in London takes, for the very first time, the AA Visiting School to the city of Barcelona
One of the most prestigious schools of architecture, the AA School of Architecture in London, is moving to Barcelona to organize the international architectural workshop AA Visiting School Barcelona, entitled "Bodega-Enological Metabolism" where students will explore the relationship between wine and architecture

Bodega Enological Metabolism AA Visiting School International Workshop


Archi/tech/e/nologies AA Visiting School Barcelona Open Lectures


From the 12th to the 26th of July 2013, at the ETSAB UPC, Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona

From the 12th to the 26th of July 2013, at COAC, FAD, MACBA and Roca Barcelona Gallery

The countrys great heritage and tradition on wine production has led it to become the worlds first region in vineyard extension and, as a result, the pursuit for quality is already an obsession for many wineries. In turn, a very accurate set of methods and techniques are currently being implanted to ensure a full control over the whole process of wine making as means of optimization in design for enologists.

Archi/tech/e/nologies is a series of open lectures, with the aim of disseminating architecture, which, like enology, can be understood from the processes and technology under a scientific scope. The interpretation of the territory gains accuracy through data collection, diagramming and mapping the information.

Relying on the use of digital diagramming and mapping, the workshop will unfold the metabolism of wine production and dissect techniques and technologies involved in the processes. Underlining the characteristics of time information and feedback, we will recognize the potential of the use of control systems as an essential design tool.

The sessions will run parallelly to the international architectural workshop AA Visiting School Barcelona, organized by the AA School of Architecture, the Architectural Association in London, which is moving for the very first time to Barcelona under the title 'Bodega - Enological Metabolism 'from the 12th to the 26th of July at the Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona, ETSAB UPC Barcelona Tech.

Lectures

Concluding the research, the course will address the spatial and organizational attributes of the process to envisage, through the production of drawings, digital and physical models, potential architectural solutions for a contemporary bodega.

Jordi Mansilla
Tuesday 16th of July, 19.30h ETSAB UPC, Diagonal 649-651 Barcelona

Directors Edouard Cabay Carles Sala


Joan Roig
Wednesday 17th of July, 19.30h Altell del COAC, Plaa Nova 5 Barcelona

Coordinators Relja Ferusic Pablo Ros


Enric Ruiz-Geli
Friday 19th of July, 19.30h Auditori del FAD, Plaa dels ngels 5-6 Barcelona

Tutors Edouard Cabay Carles Sala Relja Ferusic Pablo Rosa Mar Santamaria

Vicente Guallart
Tuesday 23rd of July, 19.30h Auditori del MACBA, Plaa dels ngels 1 Barcelona

Jaime Coll
Wednesday 24th of July, 19.30h Altell del COAC, Plaa Nova 5 Barcelona

Assistant Stephen Foley


Sir Peter Cook


Friday 26th of July, 19.30h Roca Barcelona Gallery, Joan Gell 211 Barcelona

More information barcelona.aaschool.ac.uk aavsbarcelona@aaschool.ac.uk

Note All lectures will be in English


Organized by In Collaboration with With the Participation of Special Collaboration


Academic Support Special Academic Support Cultural Support Media Partners