Está en la página 1de 5

NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print

Tempo di Balitao

Rosas Pandan

Isinaayos ni GEORGE HERNANDEZ
Isinaayos ni GEORGE HERNANDEZ
U k k k k k k k k k k k k k k
U
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
dk
Soprano
a
d d 3 ‡
4
La
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
U
k ‚
k
k ‚
k
k
Alto
a
d d 4 3
k ‚
k
k ‚
k
k
k ‚
k
k ‚
k
k
La
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
U
k
d d 3 k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
dk ‚
k
Tenor
a 4
M
La
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
U
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Bass
b
d d 4 3
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print
4
R
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k k
k
‡ dk
k
a d d k
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
k ‚
k
k
R k ‚ k
k ‚
k
k
a d d k ‚ k
k ‚ k
k ‚
k
k
k ‚ k
k ‚ k
k
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
k
d d k
k
k
k
k
R k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
dk ‚ k
a
M
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
R
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
b d d k
k

NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print

A k k 8 a d d k k k k ‚ k k ‚
A
k k
8 a d d k k k k
k
k ‚ k
k
k dk
dk ‚ k
S o k
k
‡ k
k ‚ k
k
la
la
la
la
A
-
ni - a
si
Ro - sas
Pan - dan
gi - kan
pa~in
-
ta - won
sa
ka - bu-
d d
n
o
o
a
k
S o k
k
k
k
k
k
k
k k
k
k
k k
k k
k
k k
k k k k
k k
k
k k
k
k
k
k
k
k k
k k
k k
k
A
la
la
la
la
ti
ka
ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
d d
k
A
k k
k
n
S o k k
k
k k
k
o
o
k k
k
k
k
k
a
k
k
k
k
k
k
M
la
la
la
la
ti
ka
ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
d d
n
n
n
n
k
k k
k
S k
k
k
b
A
k
k
k
A
A
A
Bum
bom
bum
bom
bum
bom
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print
12
o
k
k
k
k k
k
k dk
a
d d dk ‚ kz
k
k ‚ k
‡ k ‚ k
k
k ‚ k
k
-
ki - ran
ka
-
nin - yo
ma - kig - u - ban
-
u - ban
sa
gi - sa
-
u - log
nga
ka - li-
d d
o
o
o
o dk k k
k
k k k k
a
k k
k
k
k
k
k k
k
k k
k k k k
k
k
k k k k k k k k k k k
k k
k
k
k
k
dk k
k
k
k
k
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding
ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
d d
o
k k
k
k k
k
o
o
o dk k
k
k k
k
dk k
k
k
k
k
a
k k
k
k
k
k
M
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding
ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
d d
k
n
k
n
k
n
k
n
b
k
k
k
k
A
A
A
A
bum
bom
bum
bom
bum
bom
bum
bom
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print
16
T
o
k
k
k
k
k
k
k
k
ek
dk
k
k
k
k
a
d d k ‚ kz
k
k
‡ k
k
-
nga - wan
Ba
-
li- tao
day
a - kong
pu
-
hu - nan
ma - oy
ka
-
bi - lin
sa
'kong gi - ni-
d d o
o
o
a
o k
k k k
k k k
k
k k k
k
k
k
k
k k
k
dk k k k
k
k
k k
k k k
k k
k k k k
k k
k
k k
k k
k k
k k
k k
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding
ding
ding
d d o
o
k
k
k
k
k
k
o
o
k k
k
k
k
k
a
k k
k
k k
k
k
k
k
k
k
k
M
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding ding
ding
ti
ka ding
ding
ding
n
n
n
n
d d k
k
k
k
k
b
k
k
k
A
A
A
A
bum
bom
bum
bom
bum
bom
bum
bom

NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print

20

R d d k k k k k k k k a j k k
R
d d k
k
k
k
k
k
k
k
a
j
k
k
k
k dk
k
k
k
k
k dk k
-
ka
-
nan
A - wit
nga
la - bing
ka
-
ra - an
nga
gar -
bo
sa
a - tong
ka - bung
-
tu-
R
d d o
k
k
k
k
k
a
k
k
k
k
k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
ti
ka
ding
ding
ding
A - wit
nga
la - bing
ka
-
ra - an
nga
gar -
bo
sa
a - tong
ka - bung
-
tu-
R
d d o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
dk k
k
k
a
M
ti
ka
ding
ding
ding
A - wit
nga
la - bing
ka
-
ra - an
nga
gar -
bo
sa
a - tong
ka - bung
-
tu-
A
R
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
d d k
n
k
b
bum
bom
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print
24
T
sfz
d d j z
n
n
J
k dk k
k
k
k
kz
k
k dk
k
a
jz
k k
o k
k
k
-
ran
Ti
ka ding
ti
ka ding
ti
ka
ding
Ay yay a - tong
ba-
(a - ya - yay
a - ya - yay
a - ya -
yay)
T
sfz
n
n
J
a
o k
k
k
k k
k
k
d d jz
k
k
k
k z
k
k
k
k
-
ran
Ti
ka ding
ti
ka ding
ti
ka
ding
Ay yay a - tong
ba-
(a - ya - yay
a - ya - yay
a - ya -
yay)
T
sfz
d d j z
k
k
k
jz
k dk k
k
J
kz dk
k k
k
k
a
k
k
M
-
ran
Ti ka ding
ti
ka ding
ti
ka
ding/yay
Ay yay a - tong
ba-
k
k k k k
sfz dj
z
k
z
k
z
d d
k
T k k k dk
k
J
j
k z
k
k k
k
k
k k
k
b
(ka -bung - tu
-
ran)

NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print

28 R k k j d d j k ‚ k dk k k j
28
R
k
k j
d d j
k
k
dk
k
k j
a
k
k S k k
k
o k
k
-
li
-
tao
Ma - nin - dot
pa
mo
-
sa
-
yaw
daw
ya - mog
ang
ka
-
bug
-
naw
R
a
k
k
k
k
d d j
k
k S k
j
k
k
k
k
k
k
k
j
k
-
li
-
tao
Ma - nin - dot
pa
mo
-
sa
-
yaw
daw
ya - mog
ang
ka
-
bug
-
naw
R
k
k
d d j
k
k S k
k k
k k
j
k
j
k
j
dk k
k
k
k
k
a
M
-
li
-
tao
Ma - nin - dot
pa
mo
-
sa
-
yaw
daw
ya - mog
ang
ka
-
bug
-
naw
k
k
k
k
R
j k
k
k
k
k
k
k
d d j
k
k S k
j k
b

NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print

33 sfz T A d d l k k k k k o k dk
33
sfz
T
A
d d
l
k
k k
k
k
o k
dk k
k
k dk
k k
a
o k
k
k
k
Ti ka dong
ti
ka dong
ti
ka
dong in - taon
u - sab
si
Do - dong
nag-
T
sfz
d d
l
a
o k
k
k
k k
k
k
k k
k
k
k
k k
o k
k
k
A
Ti ka dong
ti
ka dong
ti
ka
dong
i - taon
u - sab
si
Do - dong
nag-
sfz
k
d d U
k
k jz
k
k k o A k
dk k
k
k dk
k
k
a
o k
k
k
M
Ti ka dong
ti
ka dong
ti
ka
dong
a - yay
u - sab
si
Do - dong
nag-
A
k dk
k k
k k k
dj
sfz
z
d d U o k k
k
z
k
k dk
k k
j
k
k k
k
o k
b
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print 1. To Coda w 37 A A k A d
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print
1.
To Coda w
37
A
A
k
A
d d k
o
k
o
k dk
j
z
l
k
J
a
A
k
S k
k
k
k
A
-
tan - aw
kang
In - day
nag
-
ta - bi - say
ang
la
-
way
S
o
l
J
d d k
k o
a
A
k
k
A k
A
k
k
k
k
k
k
A
jz
A
-
tan - aw
kang
In - day
nag
-
ta - bi - say
ang
la
-
way
A
A
A
A
d d k
k A
o k
k
k
o
S k
k
k
dk k k
k
j
z
k
k dk k
k
J
a
o U k k
M
-
tan - aw
kang
In - day
nag
-
ta - bi - say
ang
la
-
way
a - ya - yay
a - ya - yay
a - ya-
U
A
A
A
A
A
k dk
k
k k k k
k
o k
k
k
o
S k
k
k
k
k
k
k
k
d d k
k
k
k
k
J
k
k
b
(ang
la
-
way)
w
NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print
2.
42
I
I
D.C. al Coda
U
Coda
y
k
accel.
A
A
d d
k
k
A
j
k
k z
k
dk
j
S k
a
k
k
k
k
way
La
la
la
ta
bi
say
ang
la
way
ay
ay
ay
I
y
I
U
accel.
j
k
a
k ‚
k
k
k
k
k
k
k
j
S k
d d kz
A
A
A
way
La
la
la
ta
bi
say
ang
la
way
ay
ay
ay
I
y
I
U
k
A
accel.
A
A
k
k
d d k z
k
j
S k
j
k
k
a
k
k
k
k
M
way
La
la
la
ta
bi
say
ang
la
way
ay
ay
ay
I
k
j
A
S k
accel.
A
A
U k
k
k
k
I y k
j
k
d d k z
k ‚
k
k
b

NoteWorthy Composer 2 Demonstration Print

46 I A A U A sffz y jz jz k k jz k k
46
I
A
A
U
A
sffz
y
jz
jz
k
k
jz
k
k
k
j
z
j
z
jz
k
k
d d j
o
dj
z
j
z
k
n
n
a
ay
ay
ay
ang
la
way
I
U
sffz
j
z
z
k
o
‚ y
j
z
j
z
j
k
k
n
n
a
d d A j
k
k
k
A
ay
ay
ay
ang
la
way
I
A
y
A
U A sffz
z
z
k
jz
k
k
k
j
z
j
z
k
d d j
j
z
o
dj
j
k
k
n
n
a
M
ay
ay
ay
ang
la
way
I
U
sffz
y
A
jz
jz
k
A
o
k
k
d d j
k
jz
k
n
n
b

Shinji.2002.12.13 | 2008.04.29 (rev)