Está en la página 1de 1

Proceso de admisin ordinario. F. P. grao superior, rxime ordinario, modalidade presencial.

Listaxe provisional de solicitudes por centro elixido en primeira opcin.

Solicitudes admitidas 32013582


Cid Blanco, Andres Modalidade: CC.N.S. 1 32013582 Materia: IES Garca-Barbn 34629393H Materia: Econm. da empr. Xeografa H. da Arte CSADG01 34629223D Materia: Econm. da empr. 2 lingua ext. Xeografa CSADG01 76709247S Materia: IES Garca-Barbn X7377438G Materia: IES Garca-Barbn 34629961B Materia: IES Garca-Barbn CIFP Portovello 34629470A Materia: IES Garca-Barbn Econm. org. de empr. Qumica CSADG01 Econm. da empr. Xeografa CSADG01 CSADG01 Muller CSADG01 Muller CSADG01 Muller Administracin e finanzas(PN) Acceso: Bach/COU Titulacin obtida fora do estado espaol. Administracin e finanzas(PN) Acceso: B. LOE 8.00 6.00 Administracin e finanzas(PN) Administracin e finanzas(PN) Acceso: B. LOXSE 7.00 7.00 Administracin e finanzas(PN) Nota: 6.44 Nota: 7.16 Nota: 6.36 Muller Muller

IES Garca-Barbn
76729339M D. Tcnico Fsica CSADG01 Muller Home Acceso: B. LOXSE 10.00 7.00 Administracin e finanzas(PN) Acceso: B. LOE 8.00 6.00 10.00 Administracin e finanzas(PN) Acceso: B. LOE 9.00 8.00 6.00 Administracin e finanzas(PN) Acceso: PAAU para maiores de 25 anos Nota: 5.00 Nota: 6.58 Nota: 6.63 Nota: 7.44

Fernndez Garca, Iria Modalidade: HH.CC.SS.

32013582

IES Garca-Barbn

Garca Modesto, Noelia Modalidade: HH.CC.SS.

32013582

IES Garca-Barbn

Nieto Lorenzo, Rosa Mara Modalidade: 1 32013582

Nunes Canhizares, Mariane Modalidade: 1 32013582

Prez Sotelo, Aldara Modalidade: HH.CC.SS. 1 2 32013582 32016765

Rodrguez Castro, Sandra Modalidade: HH.CC.SS. 1 32013582

05/07/2013

Pxina

de