Está en la página 1de 3

Proceso de admisión ordinario. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial.

Listaxe provisional de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 32013582
1 32013582

IES García-Barbón
76733381E Home CMIMA03 52402308M Muller CM19001 76719105Y Home CM19001 76732087Q IES García-Barbón 76733447L Home CMIMA03 Home CMADG01 76728117W Home CMTMV02 34629800B Home CMTMV02 14314882G IES García-Barbón 34629520F Home CMTMV02 Home CMTMV02 34991247J Muller CM19001 34630183A IES García-Barbón 34628893R IES García-Barbón 34939566J IES García-Barbón 76735004N IES García-Barbón 34628810X IES García-Barbón 34629992L IES García-Barbón 44659026H Home CMIMA03 Muller CMADG01 Muller CM19001 Home CMTMV02 Home CMIMA03 Home CMIMA03 Muller CM19001 CM19001 CM19001 CM19001 34629540G Home CMTMV02 Acceso: Repite 1ª vez Mantemento electromecánico Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: Título de técnico auxiliar Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Mantemento electromecánico Acceso: ESO Xestión administrativa Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: PCPI Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: Proba de acceso Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Mantemento electromecánico Acceso: ESO Xestión administrativa Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: Repite 1ª vez Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Mantemento electromecánico Acceso: Repite 1ª vez Mantemento electromecánico Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Coidados auxiliares de enfermaría Coidados auxiliares de enfermaría Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Nota: 5.64 Nota: 7.36 Nota: Nota: 6.64 Nota: Nota: 7.00 Nota: 5.64 Nota: 5.45 Nota: 5.00 Nota: 7.73 Nota: 4.00 Nota: 5.00 Nota: 6.33 Nota: 5.91 Nota: 8.67 Nota: 7.52 Nota: 4.00 Nota: IES García-Barbón

Álvarez Álvarez, Alejandro

Basalo Sierra, María Estrella 1 32013582 IES García-Barbón

Borrajo Padron, Demetrio 1 32013582 IES García-Barbón

Couto Naveira, Diego 1 32013582

Da Cruz Prada, Jonathan 1 32013582 IES García-Barbón

De Sousa Fernández, Daniel 1 32013582 IES García-Barbón

Díaz Teixeira, Sergio Pedro 1 32013582 IES García-Barbón

Docón García, Antonio 1 32013582

Domínguez Pousa, Michael 1 32013582 IES García-Barbón

Dos Santos Blanco, Elisa 1 32013582 IES García-Barbón

Dosantos Pérez, Andrés 1 32013582

Feijóo Sampaio, Andrea 1 32013582

Fernández Losada, Ines 1 32013582

Gándara Feijoo, Miguel 1 32013582

García Losada, Enrique 1 32013582

García Salgado, Daniel 1 32013582

Garrido Rúa, María Benita 1 2 3 4 32013582 32008902 32015530 32008914 IES García-Barbón

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel CPR San Martín CPR Santo Cristo

González Besteiro, Andrés 1 32013582 IES García-Barbón

05/07/2013

Páxina

1

de

3

Proceso de admisión ordinario. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe provisional de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 32013582
Guerra García, Luis 1 32013582 IES García-Barbón 34964573L

IES García-Barbón
34629315D Home CMTMV02 Muller CMADG01 CM19001 76732603A IES García-Barbón 34629590P Home CMTMV02 Home CMIMA03 34631494A IES García-Barbón X7962615S Home CMTMV02 Home CMIMA03 34628784F Muller CM19001 44663671V IES García-Barbón 16583739A Home CMTMV02 Muller CM19001 34629681F Muller CMADG01 34960371A IES García-Barbón Y0156797C Muller CM19001 Home CM19001 76713738K Muller CM19001 34968583G Home CMIMA03 34629996T Muller CM19001 34728980S Muller CM19001 76716208F Muller CM19001 34628864H Home CMADG01 76730887N Home CMTMV02 Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: Título de técnico auxiliar Xestión administrativa Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: PCPI Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Mantemento electromecánico Acceso: Proba de acceso Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Titulación obtida fora do estado español. Mantemento electromecánico Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Xestión administrativa Acceso: Título de técnico Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Mantemento electromecánico Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: 2º BUP Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Xestión administrativa Acceso: Repite 1ª vez Electromecánica de vehículos automóbiles Nota: Nota: 4.90 Nota: 5.75 Nota: 7.67 Nota: 6.45 Nota: 5.00 Nota: 8.00 Nota: 6.43 Nota: 6.88 Nota: 6.18 Nota: 9.00 Nota: 5.36 Nota: 8.33 Nota: 5.00 Nota: 5.02 Nota: 6.67 Nota: 7.36 Nota: 6.04 Nota: 6.57

Jardón Rodríguez, Olalla 1 2 32013582 32013582 IES García-Barbón IES García-Barbón

López Gago, Alen 1 32013582

López González, Roberto 1 32013582 IES García-Barbón

López Rial, Rafael 1 32013582

Lugo Landaeta, Freddy Arturo 1 32013582 IES García-Barbón

Macedo Rodrígues, María De Fátima 1 32013582 IES García-Barbón

Marqués Borges, David 1 32013582

Martínez Imbuluzqueta, María Belén 1 32013582 IES García-Barbón

Martínez Moreno, Natalia 1 32013582 IES García-Barbón

Osorio Ruiz, Mª Jesus 1 32013582

Ospina Martínez, Andrés Felipe 1 32013582 IES García-Barbón

Paez Barazal, Rosa María 1 32013582 IES García-Barbón

Peñaranda Dosantos, Gabriel 1 32013582 IES García-Barbón

Pousada Godás, Rebeca 1 32013582 IES García-Barbón

Regueiro López, María Remedios 1 32013582 IES García-Barbón

Rivas García, Mª De Los Angeles 1 32013582 IES García-Barbón

Rodríguez Barreal, José Manuel 1 32013582 IES García-Barbón

Rodríguez Martínez, Daniel 1 32013582 IES García-Barbón

05/07/2013

Páxina

2

de

3

Proceso de admisión ordinario. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe provisional de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 32013582
1 32013582

IES García-Barbón
76710987F Muller CM19001 34630197V IES García-Barbón IES García-Barbón 34629503J Home CMTMV02 CMIMA03 Home CMTMV02 76727519W Muller CMADG01 Acceso: ESO Coidados auxiliares de enfermaría Acceso: ESO Electromecánica de vehículos automóbiles Mantemento electromecánico Acceso: Repite 1ª vez Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO Xestión administrativa Nota: 5.70 Nota: Nota: 6.86 Nota: 7.67 IES García-Barbón

Rodríguez Ramón, Josefa

Rolán Nieves, Alejandro 1 2 32013582 32013582

Santamarina Pérez, Gonzalo 1 32013582 IES García-Barbón

Yáñez Fernández, Rebecca 1 32013582 IES García-Barbón

05/07/2013

Páxina

3

de

3