Está en la página 1de 4

Asignatura de Religin El pasado jueves se abra el periodo de matriculacin para el prximo curso escolar 2013-2014.

Las familias tienen o debieran tenerla posibilidad de elegir para sus hijos una educacin integral que incluya la asignatura de religin; la cual es de oferta obligatoria para los centros educativos, al mismo tiempo que de eleccin voluntaria para los padres. Por otra parte, la Administracin vasca tiene el compromiso de aplicar la reciente sentencia del Tribunal Supremo, en la que se ha anulado el decreto del Gobierno Vasco que vulneraba el estatus de esta asignatura en Bachillerato. La oferta de Religin deber ser acompaada por otra asignatura alternativa, con un curriculum claramente definido. Es obvio que lo que la justicia ha dictado para los cursos superiores, tiene todava si cabe mayor razn de ser en los cursos inferiores de Infantil, Primaria y Secundaria. En el presente artculo me centrar en formular tres razones a favor de la necesidad de la asignatura de Religin: 1.- Formacin moral: Nos estamos acostumbrando a digerir noticias dramticas sobre los males morales que afectan a los ms jvenes: comas etlicos, acoso escolar, drogas, violencia, suicidios, adicciones, fracasos escolares, crisis familiaresetc. Lo sorprendente es que, ante este gran reto, algunos colectivos sigan enarbolando la bandera de la exclusin de la religin de la escuela. Recordemos que hasta la llegada de la LOGSE en 1990, funcion satisfactoriamente en el sistema educativo la eleccin entre la asignatura de Religin (que inclua la educacin moral desde los principios evanglicos) y la asignatura de tica (que abordaba la educacin en los valores naturales). Qu motivos pudieron llevar a los polticos de turno a dinamitar un sistema que funcionaba razonablemente bien, y que responda a una necesidad tan apremiante? No puedo pensar que a los autores de la LOGSE no les interesase la formacin tica o moral de los jvenes. Supongo, ms bien, que el anticlericalismo trasnochado, no les permita digerir que la gran mayora de las familias optase por la asignatura de Religin frente a la de tica. Y por ello, decidieron poner en marcha un lento, pero inexorable, proceso de descarrilamiento. A partir de la LOGSE la Religin dej de tener la asignatura de tica como alternativa (que fue suprimida), para pasar a confrontarse con una debida atencin educativa, que en la prctica se redujo a adelantar las tareas de casa, cuando no simplemente tomarse una hora de descanso Pues bien, creo que ha llegado la hora de plantearnos: La desaparicin de la asignatura de tica, sumada al arrinconamiento de la asignatura de Religin, no tendr parte de responsabilidad en la extensin de los males morales de los que ahora nos escandalizamos? 1

2.- Cultura religiosa: Como muestra un botn Es un hecho constatado que en los concursos televisivos de preguntas sobre diversos temas, una de las reas en la que se est demostrando mayor desconocimiento es en la religiosa. No hace mucho me contaba un conocido profesor universitario, que estando impartiendo una conferencia sobre la pacificacin, pronunci la siguiente afirmacin: tenemos que sanar la tendencia cainita que ha existido en nuestro pueblo. Los asistentes a la conferencia mostraron su incomprensin hacia esa expresin: Qu significa cainita? Para su sorpresa, el profesor pudo constatar que en el auditorio nadie conoca la historia de Can y Abel. Nadie duda de que es imposible comprender la cultura, el arte, la idiosincrasia y la historia de nuestro pueblo, sin un conocimiento de sus races religiosas. A este respecto, creo que ha sido especialmente acertado el vdeo elaborado por la Conferencia Episcopal, cuyos protagonistas son un profesor de Religin y sus alumnos. (Puede verse en http://youtu.be/32As9i9-CVc ). 3.- Sentido religioso de la existencia: La religin tiene pleno sentido en el contexto de una educacin acadmica integral, ya que aborda preguntas que no son accesibles desde las ciencias experimentales, como por ejemplo el sentido de la existencia humana. No se puede educar desde el nihilismo, porque como dijo Aristteles: No hay viento favorable para los barcos que desconocen su destino. Solo cuando sabemos que venimos del amor y que volvemos a l, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Soy consciente de que lo que se lleva en este momento, lo polticamente correcto, es una pretendida educacin en la interioridad, pero al margen de la fe religiosa. Del Cristo s, Iglesia no de la Reforma protestante, pasamos al lema desta de Dios s, Cristo no; para concluir ahora con espiritualidad s, religin no (por influjo de la Nueva Era). La diferencia entre una espiritualidad sin religin y la religin cristiana, en palabras de Chesterton, es semejante a la que existe entre el sueo y la visin. El clebre escritor britnico conclua: Descubr que tener hambre no es comer, que esperar no es poseer y que, por eso, nada puede compararse con la religin del Verbo encarnado.

Erlijio Ikasgaia Pasa den ostegunean, 2013-2014 ikasturterako matrikulazio epea zabaldu zuten. Familia guztiek, euren seme-alabentzat Erlijio ikasgaia barne duen hezkuntza integrala aukeratzeko ahalmena dute -edo eduki beharko lukete bederen. Izan ere, Erlijio ikasgaia gurasoentzat aukera den moduan, ikastetxeentzat nahitaez eskaini beharrekoa da. Bestalde, euskal administrazioak, Epaitegi Gorenaren epaia indarrean jartzeko konpromisoa hartu du berriki; alegia, Batxilergoan ikasgai honen statusa kaltetzen zuen Eusko Jaurlaritzaren dekretua bertan behera uzten duena. Epaiaren arabera gainera, Erlijioa eskaintzeaz gain, ondo zehaztutako curriculuma duen beste ikasgai alternatiboa eskaini behar dute ikastetxe guztiek. Argi dago goiko mailakoentzat justiziak agindutako hau ezinbestekoa dela, Haur hezkuntza eta Lehen eta Bigarren hezkuntzako ikasleentzat. Jarraian, Erlijio ikasgaiaren beharra azpimarratzen duten hiru arrazoi emango dizkizuet: 1.- Heziketa morala: Gazteenak zuzen-zuzenean jotzen dituzten gaitz moralen inguruko albiste txarrak etengabe jasotzen ditugu: intoxikazio etilikoak, eskola giroko jazarpena, drogak, indarkeria, suizidioak, menpekotasunak, eskola porrota, krisi familiarrak, Harritzekoa da erronka hauen guztien aurrean, batzuek erlijioa eskolatik kanpo uztea baino beste irrikarik ez izatea. Gogora ekar dezagun, 1990ko LOGSEa iritsi arte, Erlijioa eta Etika ikasgaien artean aukeratzea bazegoela (lehenak ebanjelioaren oinarrietatik abiatutako heziketa morala eskaintzen zuen eta bigarrenak balore naturaletan oinarritutako heziketa). Zergatik erabaki ote zuten orduan garaiko politikoek ondo funtzionatzen zuen eta premiazkoa zen sistema bertan behera uztea? Pentsaezina da, LOGSEaren egileei gazteen heziketa etikoa edo morala axolagabe zitzaienik. Alderantziz, nire aburuz, antiklerikotasunaren eraginez, irents ezina zitzaien familiarik gehienak Erlijioa aukeratzea Etikaren aurretik. Eta horregatik hain zuzen hartu zuten errailetatik irteteko prozesua martxan jartzeko erabakia. LOGSEaren ondoren, Etika desagertu zen. Ondorioz, Erlijioa nahi ez zuten ikasleentzat heziketa arreta aproposa izeneko hautabidea jarri zen martxan, hau da, etxeko-lanak ikasgelan aurreratzeko aukera edo ordubeteko atsedenalditxoa hartzeko aukera hutsala.

Badugu horri aurre egiteko unea: Ez dira ba gaurko gaitz moralak, Etika ikasgaia kendu eta Erlijioa baztertzearen ondorio zuzena izango? 2.- Kultura erlijiosoa: Adibide xumea Telebistako galderaerantzuneko saioetan agerian gelditzen da behin eta berriz ezezagutzarik handieneko gaia dela Erlijioa. Eta orain gutxi, unibertsitateko irakasle batek azaldu zidan gertakizuna ere, adierazgarria: bakeaz hitzaldia eskaintzen ari zela, gure herrian izan diren joera kainitak gainditu behar ditugu esaldia bota zuen. Entzuleek ez zuten tutik ere ulertu. Zer esan nahi du kainita hitzak?, galdetu zioten Irakasleari argi gelditu zitzaion Cain eta Abelen historia ez zutela ezagutzen. Zalantzarik gabe, kultura, artea, gure herriaren izaera eta historia ulergaitzak izango zaizkigu, oinarrian dauden sustrai erlijiosoak ezagutzen ez baditugu. Ildo honetatik, oso aproposa da Gotzainen Batzarrak egin duen bideoa, Erlijio irakaslea eta haren ikasleak protagonista dituena. (http://youtu.be/32As9i9-CVc ). 3.- Izanaren zentzu erlijiosoa: Erlijioa zilegi da heziketa integralaren barruan, zientziak erantzun ezin dituen galderei aurre egiten baitie; hala nola, gizakiaren izanaren zentzua bera. Nihilismotik abiatuta heztea ez da posible; Aristotelesek esan zuen moduan: Ez dago aldeko haizerik, helmuga ezagutzen ez duten itsasontzientzat. Maitasunetik gatozela eta hartara itzuliko garela dakigunean bakarrik eman ahal izango dugu onena. Jakin badakit, ondo asko jakin ere, gaur egungo gizartean politikoki zuzena eta onargarria, fedetik kanpo dagoen halako barnetasuna dela. Kristo bai, Eliza ez zioen protestanteen Erreformatik hasita, Jainkoa bai, Kristo ez baieztapenera egin genuen salto; orain aldiz, espiritualtasuna bai, erlijioa ez dugu, gizartean goiburu (New Age edo Aro Berriaren eraginez). Chestertonen hitzetan, erlijiorik gabeko espiritualtasunaren eta kristau erlijioaren arteko aldea, ametsaren eta irudipenaren artean dagoen alde bera da. Eta zera gaineratu zuen hark: Gose izatea ez dela jatea ikasi nuen, zerbait nahi izatea ez dela hori edukitzea eta, horrexegatik, ez dago haragitutako Hitzaren parekorik.