Está en la página 1de 1

Phn tch s khc bit gia kin trc client server v Peer-to- Peer ca lp ng dng mng.

. Ging nhau: u l qu trnh trao i thng tin gia 2 my tnh trn mng.

Khc Client server(khch hng ngi phc v) -trong m hnh ny 1 my tnh s ng vai tr l client v my kia ng vai tr l server -hot ng +server:host lung hot ng. a ch IP c nh. Nhm cc server chia s cng vic: +client : truyn thng vi server. C th kt ni khng lien tc Peer to peer(P2P)(M hnh ngang hng) Trong m hnh ny mt my tnh va ng vai tr l client va ng vai tr l server Hot ng : + khng c server, lun hot ng + truyn thng vi h thng u cui bt k + cc im kt ni khng lien tc v lun thay i a ch IP + v d Gnutella , KazaA. + linh hot nhng kh qun l.