Está en la página 1de 29

LI M U Trong nhng nm gn y, s pht trin mnh v kinh t, x hi v vn ho trong mi trng cc th v thnh ph ln nn nhu cu trao i thng tin l rt ln, a dng

g c v loi hnh dch v, tc . Vi s hnh thnh v pht trin bng n cc t hp vn phng, khu cng nghip, cng ngh cao, cc khu chung c ... thm vo cc d n pht trin thng tin ca chnh ph, ca cc c quan, cc cng ty lm cho nhu cu trao i thng tin nh trao i ting ni, d liu, hnh nh, truy nhp t xa, truy nhp bng rng... tng dn n nhng vn cn phi gii quyt. S bng n v nhu cu v loi hnh trao i thng tin trong tt c cc lnh vc hot ng ca x hi nh kinh t, vn ha, gio dc, khoa hc k thut, ngy cng ln. Trong khi mng cc b (LAN) ch p ng nhu cu trao i thng tin trong phm vi hp. Cng ngh mng truyn thng (TDM, PSTN) khng p ng c nhu cu truyn ti bng rng v a dch v. T to ng lc thc y cho xu hng cng ngh hng ti truyn ti gi v truyn ti tch hp a dch v. Xu hng tp trung u t xy dng cc mng ni vng, chuyn i cng ngh, cung cp a dch v, a dch v ti gn ngi s dng, t mc ch cung cp dch v mi ni, mi lc, mi giao din. Vi mi nhu cu t ra, Mng Metro Ethenet (MEN) ra i nhm p ng c nhu cu ngy cng cao trong vic trao i d liu gia mng ni b vi mng bn ngoi (truy nhp Internet, truy nhp c s d liu, kt ni chi nhnh vn phng,) ti Tm hiu mng MAN-E m em trnh by di y bao gm: Chng I: Tng quan mng MAN-E. Chng II: Cu hnh MAN-E ti n v thc tp. Chng III: Cc dch v trn nn mng MAN-E. Mng MAN-E l mng mi a vo khai thc trn mng vin thng Vit nam ni chung VNPT ni ring nn trong qu trnh tm hiu em kh trnh khi thiu st. Em rt mong nhn c s thng cm v nhng kin ng gp. Em xin chn thnh cm n!

CHNG 1: TNG QUAN V MANG MAN-E 1.1. Gii thiu cng ngh Ethernet: 1.1.1. Gii thiu chung Ethernet l cng ngh c s dng rng ri cho mng LAN. Cng ngh Ethernet do Robert Melancton Metcafe pht minh ra ti trung tm nghin cu Xeror Palo Alto t nhng nm 1970. Lc , h thng Ethernet ch chy vi tc xp x 3Mbps. Nm 1980, c t Ethernet chnh thc ra i t nghin cu ca lin minh DEC-Intel-Xeror. Tc Ethernet lc c m rng ln 10Mbps. Sau , cng ngh Ethernet c a vo y ban cc tiu chun LAN ca IEEE (IEEE 802). Nm 1985, chun Ethernet l IEEE 802.3 c pht hnh. Ethernet hot ng theo giao thc cm nhn sng mang CSMA/CD. Tc Ethernet ngy cng tng, t 10Mbps ban u ln 100Mbps, 1000Mbps (1Gbps), 10Gbps, 40 Gbps v c th ln ti 100Gbps. Hin nay chun tc cao nht c pht hnh l 10Gbps, chun 40Gbps v 100Gbps vn ang c pht trin v cha hon thin. Cng theo , mi trng truyn dn chuyn t cp ng sang cp quang. S dng truyn dn bng cp quang v tc truyn dn cao l yu t quan trng xy dng cc mng dung lng ln, cht lng cao p ng nhu cu ngy cng ln ca khch hng. 1.1.2. u va nhc im cua cng ngh Ethernet: u im: - Giao din Ethernet c s dng ph bin trong cc h thng mng LAN, hu nh tt cc cc thit b v my ch trong mng LAN s dng kt ni Ethernet. - Chi ph u t thp. - Hu ht cc giao thc, giao din truyn ti ng dng trong cng ngh Ethernet c chun ho (h giao thc IEEE 802.3). Phn ln cc thit b mng Ethernet ca cc nh sn xut u tun theo cc tiu chun trong h tiu chun trn. Vic chun ho ny to iu kin kt ni d dng, tng thch kt ni gia cc nh sn xut thit b khc nhau cao. - Qun l n gin. Nhc im: - Cng ngh Ethernet ph hp vi cu trc mng theo kiu Hub (cu trc topo hnh cy) m khng ph hp vi cu trc mng ring. iu ny xut pht t vic cng ngh Ethernet thc hin chc nng nh tuyn trn c s thut ton nh tuyn chng lp phn on hnh cy (spanning-tree-algorithm).C th l thut ton nh tuyn phn on hnh cy trong nhiu trng hp s thc hin 2

chn mt vi phn on tuyn trong ring, iu ny s lm gim dung lng bng thng lm vic ca vng ring. - Thi gian thc hin bo v phc hi ln. iu ny cng xut pht t nguyn nhn l thut ton nh tuyn phn on hnh cy c thi gian hi t di hn nhiu so vi thi gian hi phc i vi c ch bo v ca vng ring (tiu chun l 50 ms). - Khng ph hp cho vic truyn ti ng dng c c tnh lu lng thi gian thc. - Cha thc hin chc nng m bo cht lng dch v (QoS) cho nhng dch v cn truyn ti c yu cu v QoS. 1.2. Gii thiu chung v mang MAN-E: MAN-E l vit tt ca Metropolitan Area Network (MAN)- Ethernet hay cn c gi l MEN, l mt mng d liu bng rng trong phm vi a l c mt thnh ph cung cp, tch hp cc dch v truyn thng nh d liu, thoi v hnh nh. Mt mng MAN thng kt ni nhiu mng LAN vi nhau s dng ng truyn tc cao v cung cp kt ni truy nhp ti WAN v Internet. Xt v quy m, mng MAN ln hn LAN nhng nh hn WAN, phm vi ca mt mng MAN thng di 50km. Theo IEEE 802-2001, MAN l thit k ti u ha LAN cho mt vng a l rng ln, phm vi t mt nhm cc ta nh cho ti ton thnh ph. Cc mng MAN cng c th c s hu v vn hnh nh mt mng cng cng thng ch yu cung cp cc kt ni cc mng LAN vi nhau. Kt ni gia cc phn t ca MAN thng l cp quang hoc c th l khng dy. MAN-E thc hin chc nng thu gom lu lng v p ng nhu cu truyn ti lu lng cho cc thit b mng truy nhp (IP DSLAM, MSAN). MAN-E c xy dng kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet s dng cc chun Ethernet. MAN-E cung dch v truyn ti khung Ethernet v cung cp cc giao din kt ni Ethernet ti khch hng. C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch hng chuyn ti lu lng trong ni tnh, ng thi kt ni ln mng trc IP/MPLS NGN chuyn lu lng i lin tnh, i quc t. M rng t mng LAN ra mng MAN to ra cc c hi mi cho cc nh khai thc mng. Khi u t vo mng MAN-E, cc nh khai thc c kh nng cung cp cc gii php truy nhp tc cao vi chi ph tng i thp cho cc im cung cp dch v POP (Points Of Presence) ca h, do loi b c cc 3

im nt c chai tn ti gia cc mng LAN ti cc c quan vi mng ng trc tc cao. Doanh thu gim do cung cp bng tn vi gi thp hn cho khch hng c th b li bng cch cung cp thm cc dch v mi. Do vy MAN-E s to ra phng thc chuyn t cung cp cc ng truyn c gi cao n vic cung cp cc dch v gi tr gia tng qua bng thng tng i thp. Mt kh nng c th xy ra l chuyn cc nhim v ca mng t khu vc doanh nghip v thc thi chng ti cc im POP ca nh cung cp mng v thc hin bi nh cung cp mng hoc bi mt cng ty cung ng vt t th ba no . Mng Ethernet th l mng s dng cng ngh Ethernet, kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet. Vic p dng cng ngh Ethernet vo mng cung cp dch v mang li nhiu li ch cho c nh cung cp dch v ln khch hng. Bn thn cng ngh Ethernet tr nn quen thuc trong nhng mng LAN ca doanh nghip trong nhiu nm qua; gi thnh cc b chuyn mch Ethernet tr nn rt thp; bng thng cho php m rng vi nhng bc nhy ty l nhng u th tuyt i ca Ethernet so vi cc cng ngh khc. Vi nhng tiu chun v ang c thm vo, Ethernet s mang li mt gii php mng c tin cy, kh nng m rng v hiu qu cao v chi ph u t. 1.2.1. anh gia v cng ngh Metro Ethernet: - Tnh d s dng Dch v Ethernet da trn giao din Ethernet chun, dng rng ri trong cc h thng mng cc b. Hu nh tt c cc thit b v my ch trong LAN u kt ni dng Ethernet, v vy m rng vic s dng Ethernet kt ni cc mng cung cp dch v vi nhau s n gin ha qu trnh hot ng v cc chc nng qun tr, qun l v cung cp(OAM&P). - Hiu qu v chi ph Dch v Ethernet lm gim chi ph u t v chi ph vn hnh. S ph bin ca Ethernet trong hu ht tt c cc sn phm mng nn giao din Ethernet c chi ph khng t. Gi thnh thit b thp, chi ph qun tr v vn hnh thp hn, t tn km hn nhng dch v cnh tranh khc. Nhiu nh cung cp dch v Ethernet cho php nhng thu bao tng thm bng thng mt cch kh mm do, cho php thu bao thm bng thng khi cn thit v h ch tr cho nhng g h cn. -Tnh linh hoat

Dch v Ethernet cho php nhng thu bao thit lp mng ca h theo nhng cch hoc l phc tp hn hoc l khng th thc hin vi cc dch v truyn thng khc. - Tnh chun ha MEF ang tip tc nh ngha v chun ha cc loi dch v v cc thuc tnh ny, cho php cc nh cung cp dch v c kh nng trao i gii php ca h mt cch r rng, cc thu bao c th hiu v so snh cc dch v mt cch tt hn. 1.2.2. Cac ng dng mang MAN-E: H tr nhiu loi ng dng v dch v thuc th h mng k tip. Di y l mt s ng dng tiu biu: - Kt ni gia cc LAN. - Truyn ti a ng dng. - Mng ring o Metro. - Kt ni im - im tc cao. - Mng lu tr. - LAN Video/Video Training. - CAD/CAM. - Cc ng dng sao lu d phng. - Truyn s liu Y t. - Hnh nh. - Scientific Modeling. - Streaming Media. - Server Backup. - Cc ng dng Back-end Server. - Cc ng dng lu tr (iSCSI). 1.2.3. Cac xu hng phat trin mang MEN: Xu hng phat trin cng ngh mang MEN c th ng dng Ethernet vo h tng mng vin thng, rt nhiu cng ngh truyn ti c nghin cu, th nghim. Nhng ni bt ln hin nay l cc cng ngh sau: - MPLS - T-MPLS - PBB-TE

Cng ngh truyn ti s dng MPLS: Cung cp kt ni ng trc tin cy trn c s cng ngh chn mui, cung cp thnh cng cc dch v im im, a im v phn tch vng qun tr. MPLS v ang c a s cc nh cung cp thit b h tr. Cng ngh truyn ti s dng T-MPLS (Transport MPLS; ITU G.8110): do Alcatel Lucent xng v ng vai tr pht trin ch o. Lc b mt s tnh nng iu khin ca MPLS n gin ha hot ng chuyn mch, vn k tha nhng im mnh ca MPLS. HIn c chun ha mt s chun c bn. Cng ngh ny ln u tin kim th cng khai vi 5 nh cung cp v thit lp thnh cng dch v im im (do EANTC tin hnh kim th nm 2006). Cng ngh PBB-TE (802.1Qay Provider Backbone Bridging Traffic Engineering): hay cn gi PBB-TE do Nortel xut. S dng cc tnh nng c bn ca Ethernet, cng vi cc ci tin v iu khin lu lng, qun l. OAM, theo di hiu nng c th s dng c trong mi trng mng cung cp dch v vn i hi nghim ngt v cht lng dch v. Hin c chun ha OAM v mt s chun truyn ti. Hnh v di y minh ha xu hng pht trin cng ngh mng MEN:

Hinh 1.1: Xu hng phat trin cng ngh MEN Xu hng dch v tc cao 6

Mng MEN c nghin cu trin khai vi mc ch ch yu l cung cp h tng m bo cho cc dch v yu cu bng thng ln, tc cao, mm do trong qun l. Vi kh nng bng thng c th c cp pht dao ng t khong 1Mbps n 10Gps, Ethernet cho php ngi dng ti u ha ngun lc trong vic pht tin mng ca ring mnh. Di y l lit k mt s dch v c cho l cn c tc cao: - Truy nhp Internet tc cao. - Mng lu tr. - Cc mng ring o lp 2 (L2VPN). - Cc dch v gi tr gia tng. - Dch v LAN trong sut. - VoIP. - H tng ng trc mng th. - LAN - FR/ATM VPN. - Extranet. - LAN kt ni n cc ti nguyn mng. 1.3. Kin truc phn lp mang MAN-E: 1.3.1. Kin truc phn lp MAN-E theo Cisco Mng MAN-E c chia thnh 5 lp: - Lp mng truy nhp (Access Layer):cung cp kt ni dch v ti khch hng (cc dch v Cable, xDSL, PON hay ETTx) thng qua cc thit b truy nhp nh IP-DSLAM, Ethernet Switch, ETTx, UMTS. - Lp tp trung lu lng (Aggregation Layer): m bo tp trung lu lng t cc mng truy nhp (IP-DSLAM, ETTx, UMTS) a vo mng core. C nhiu cng ngh c th trin khai trong lp ny. Ba loi cng ngh transport chnh l: Ethernet over Sonet/SDH, Ethernet Transport, Resilisent Packet Ring (RSR). - Lp mng bin (Edge Layer): y l lp bin ca lp core, cc thit b lp ny l cc thit b thng minh, c kh nng x l ln, nx l thng tin trc khi a vo mng core MPLS, thc hin bc, tch nhn, gn nhn, thit lp QoS MPLS, traffic engineering. 7

- Lp mng trc (IP/MPLS - Core): hnh thnh mt li chuyn mch gi chung da trn cng ngh MPLS, kt ni tt c cc tnh thnh trong c nc. Lp ny chu trch nhim chuyn gi tin i vi lu lng ln mt cch nhanh chng v hiu qu. Lp ny phi c kh nng chu li, d phng cao bi v y l kt ni quan trng nht trong ton b mng. - Lp mng bin khch hng (Subscriber Edge Layer): ng vai tr bin mng pha khch hng, cung cp kt ni ti lp truy nhp ca nh cung cp dch v v cung cp dch v cho nhng ngi s dng bn trong mng.

Hinh 1.2: Kin truc phn lp mang MAN-E theo Cisco 1.3.2. Kintrucmang MEN theo Metro Ethernet Forum: Theo MEF 4, mng MEN cxydng theo 3 lp - Lp truyn ti dch v: H tr kt ni gia cc phn tca lp dch v Ethernet. S dng nhiu cng ngh khc nhau thc hin vic h tr kt ni:IEEE 802.1, SONET/SDH, ATM VC, OTN ODUK, PDH DS1/E1, MPLS ,LSPCc cng ngh truyn ti trn, n lt mnh li c th o nhiu cng ngh khc h tr, c tip tc nh vy cho n lp vt l nh cp quang, cp ng, khng dy. - Lp dch v Ethernet (ETH Layer): Lp dch v Ethernet c chc nng truyn ti cc dch v hng kt ni chuyn mch da trn a ch MAC. Cc bn tin Ethernet s c truyn qua h thng thng qua cc giao din hng ni b, hng bn ngoi c quy nh r rng, gn vi cc im tham chiu. 8

Lp ETH cng phi cung cp c cc khnng v OAM, kh nng pht trin dch vtrong vic qun l cc dch v Ethernet hng kt ni. Ti cc giao din hng bn ngoi ca lp ETH, cc bn tin bao gm: Ethernet unicast, multicast hoc broadcast, tun theo chun IEEE 802.3 2002. - Lp dch v ng dng: H tr cc dch v s dng truyn ti trn nn mng Ethernet ca mng MEN. C nhiu dch v trong bao gm c cc vic s dng lp ETH nh mt lp TRAN cho cc lp khc nh: IP, MPLS, PDH DS1/E1

Hnh 1.3: M hnh mng theo cc lp

CHNG 2: CU HINH MAN-E TAI N VI THC TP 2.1. Gii thiu: 2.1.1. Tnh hnh trin khai MAN-E cua VNPT: Ngy 28/05/2009, Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam (VNPT) k kt hp ng thit k, cung cp v lp t h thng mng MAN-E cho 10 vin thng tnh, thnh ph vi Cng ty C phn Vin thng Tin hc Bu in (CT-IN) i tc c y quyn ca nh sn xut thit b Cisco. Mng li ca VNPT s tn dng li th ca nh tuyn Cisco dng 7600, l b nh tuyn mng bin dnh cho cc nh cung cp dch v u tin ca ngnh cng nghip mang li kh nng chuyn mch Ethernet mt cao tch hp, nh tuyn IP/MPLS (chuyn mch nhn a giao thc), v giao din kt ni 10-Gbps (Gigabit/giy), gip cho cc nh cung cp dch v mang n cho c ngi tiu dng v doanh nghip cc dch v trn mt mng Carrier Ethernet hi t n nht. Cho ti nay, MAN-E v ang c lp t ti 59 tnh thnh trong c nc s dng cc thit b ca Huawei v Cisco. Mt s tnh thnh nh H Ni, TP. H Ch Minh, Hi Phng, Ph Th a vo hot ng cung cp cc dch v mi nh IPTV, MetroNet, FTTH 2.1.2. Nhu cu xy dng mang MAN-E tai VNPT Tin Giang: Trong nhng nm gn y, vi s pht trin khng ngng ca cc cng ngh truy nhp (xDSL, FTTx,) v cc dch v (IPTV, VoIP, VoD,), c bit l xu hng tin ln NGN ca cc nh khai thc Vin thng: - Yu cu v bng thng kt ni ti cc thit b truy nhp (IP-DSLAM, MSAN) ngy cng cao. - Yu cu c s h tng truyn ti phi p ng cc cng ngh mi ca IP sn sng cho cc dch v mi ngy cng tng: multicast, end-to-end QoS, bandwidth-on-demand. - Yu cu bng thng cung cp trc tip cho khch hng (FE, GE). 2.2. Cu truc mang MAN-E cua VNPT: M hnh trin khai h thng mng ca VNPT bao gm cc cng ty truyn ti (VTN,VTI), cc cng ty cung cp dch v (VDC,VASC) v cc cng ty cung cp kt ni n khch hng ( cc cng ty vin thng tnh, thnh ph). H thng mng MAN-E c trin khai ti cc cng ty vin thng tnh, thnh ph nhm cung cp kt ni n khch hng. Hin ti VNPT ang xy dng h thng mng NGN bao gm mng li, mng bin, mng MAN-E v mng access. Mng MAN-E thc hin chc nng thu gom lu lng v p ng nhu cu truyn ti lu lng cho cc thit b mng truy nhp (IP-DSLAM, MSAN). 10

C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch hng. S dng cc thit b CES to thnh mng chuyn ti Ethernet/IP. Kt ni gia cc thit b CES dng hnh sao, ring hoc u ni tip, s dng cc loi cng kt ni: n x 1Gbps hoc n x 10Gbps. Mng MAN-E c t chc thnh mng li v mng truy nhp v c th hin s bn di.
Dch v Mega VNN IP/MPLS Backbone

CES CES

BRAS

PE

CES
CES

Dch v thoi, multimedia, MegaWAN

` H thng qun l

Ring access
CES CES

Ring core CES CES Ring access


CES CES

Ring access
CES CES CES CES

CES

SDH

Hinh 2.1: Cu hinh mang MAN-E Hnh 2.1 m t phng n kt ni gia cc mng Metro Ethernet ca mi tnh vi h thng mng trc trn c nc. Phn phi trn ca mn hnh (IP/MPLS Backbone), th hin mng trc c vai tr cho vic kt ni gia cc mng Metro Ethernet ti mi Vin thng tnh. Phn pha di ca hnh m t m hnh mng Metro Ethernet ca mi tnh. i vi cc loi dch v nh truy cp Internet, mng Metro Ethernet ti mi tnh s cung cp mt s tuyn kt ni BRAS phc v vic truy cp. i vi cc loi dch v nh VLAN phc v trao i d liu m cc khch hng nm phn tn trn cc tnh khc nhau hoc cc dch v VoD, IPTV, mng Metro Ethernet cung cp cc kt ni n thit b PE (Provider Edge). Mang li (Ring core): Bao gm cc CES c ln lp t ti cc trung tm ln, vi s lng hn ch, ti a t 2 n 3 im trong mt Ring, v tr lp t cc CES core ti im thu gom truyn dn v dung lng trung chuyn qua cao. Cc thit b ny c kt ni ring vi nhau bng mt i si cp quang trc tip, s dng giao din kt ni Ethernet cng 1Gbps hoc 10Gbps. m bo an ton cho phn mng truy nhp th cc vng ring access hoc cc kt ni hnh sao c kt ni ti 2 node li v m bo mng hot ng n nh cao, kt ni t mng MAN ti mng trc IP/MPLS - NGN s thng qua 2 thit b li CES ca mng MAN d phng v phn ti lu lng kt ni 11

nh sau: Nu chc nng BRAS v PE tch hp trn cng mt thit b th mi thit b li CES s kt ni ti BRAS/PE. Nu chc nng BRAS v PE c tch ring th thit b li CES s c 2 kt ni s dng giao din Ethernet, trong mt kt ni ti BRAS cung cp dch v truy nhp Internet tc cao, mt kt ni ti PE cung cp cc dch v khc nh: thoi, multi media (VoD, IP/TV, IP conferencing). Mang truy nhp MAN: Bao gm cc CES lp t ti cc trm vin thng kt ni vi nhau v kt ni ti mng li bng mt i si quang ni tip. Ty theo iu kin, mng truy nhp c th s dng kt ni dng sao, ring v trong mt ring ti a t 4 6 thit b CES, hoc u ni tip v u ni tip ti a t 4 6 thit b CES, v tr lp t cc CES truy nhp thng t ti cc im thun tin cho vic thu gom truyn dn kt ni n cc thit b truy nhp nh IP-DSLAM/MSAN. 2.3. Kho sat cu hnh mang MAN-E tai VNPT Tin Giang: 2.3.1. H thng qun l:
NMS SW ALCATEL VTN1 173.20.100.2

NMS SW + MAN HUAWEI VTN1 113.11.0.11

Internet
G2/2/3 10.61.1.245 VLAN 3701 BRAS PE NMS SERVER DSLAM TP ON 173.20.99.1 AGG MAN VN2

NMS Client

UPE

DSLAM

DSLAM

Switch Alcatel 10.61.4.11

Switch Huawei 10.61.4.12

Hinh 2.2: H thng qun l mang bng rng tai VNPT Tin Giang Mng MAN ca VNPT Tin Giang l thit b ca hng Huawei do vy my ch qun l l DMS N2000. Cc chc nng chnh ca DMS N2000 nh sau: - Qun l s mng Chc nng ny ca h thng cho php xy dng v qun l topo mng. 12

Ngi dng c th xem c quan h gia cc thit b trn mng v c mt giao din trc quan cu hnh thit b. H thng c kh nng thng k s lng v thng tin trng thi kt ni bng mu sc hin th trn s . H thng c th t ng pht hin thit b mi c thm vo mt node mng. - Qun l ti nguyn Chc nng ny c mc ch thu thp thng tin v thit b trn ton b mng do h thng qun l qun l, gip ngi dng c th bit thng tin v cc thay i v ti nguyn mng: thng tin v s lng frame, slot, board, sudcard, port trn thit b. H thng c kh nng sp xp thit b theo hnh cy (resource tree). Ngi dng c th tm theo tn, kiu, nhm, a ch IP, trng thi. - Qun l li Chc nng ny gip gim st mng theo thi gian thc. Cc thit b gi thng tin cnh bo ln h thng bng giao thc SNMP v1, v2, v3. H thng c kh nng phn tch nguyn nhn gy ra cnh bo, ch ra mc nghim trng ca cnh bo (bng mu sc). - Qun l hiu nng Chc nng ny qun l s vn hnh ti nguyn trn mng (cho bit thng s %CPU, b nh,, s lng truy nhp, s phin PPPoE,). Cho php t cc thng s vn hnh gii hn.H thng s gi cnh bo khi thng s vn hnh vt qu gii hn. Ngoi ra, h thng cn gim st c lu lng mng v thng s SLA: tr, mt gi tin ICMP, TCP, UDP, SNMP, mt gi tin d liu gia cc node mng, tr kt ni,. - Qun l bo mt Chc nng ny gip h thng qun l ngi dng, qun l mt khu, nhn thc, cp quyn cho ngi dng. C th ghi li qu trnh lm vic ca ngi dng. Cho php ngi qun tr buc ngi dng khc phi ng xut khi h thng khi nhn thy h thng b nguy him.H thng c kh nng kha client khng cn c quyn truy nhp vo h thng. - Qun l cu hnh Chc nng ny gip qun l s liu frame, board, port, trn thit b. Cc interface c h thng qun l bao gm: Ethernet, POS, interface o: sub-interface, trunk interface, lookback interface,. 13

Qun l VLAN, QinQ, ACL, QoS, HqoS,. - Cu hnh dch v qua giao din ha (provisiong) H thng h tr vic cu hnh dch v VPN qua giao din ha: VLL, VPLS. 2.3.2. S mang MAN-E Tin Giang:

Tien Giang MAN Network Topology


TGG05BDC TGG05CBE H thng qun l

TGG04MPC

TGG04THP

TGG02TBH

TGG00MTO
TGG03MTO TGG03LDH TGG05AHU TGG04HKH TGG03CLY

TGG01CGO

TGG01VBH

TGG02THA

TGG01GCG

TGG00CLY

TGG00GCG

Legend

Cisco 7609

BRAS

Cisco 7606

PE Router

Hinh 2.3: S mang MAN-E ca VNPT-Tin Giang 2.3.1. Cac thanh phn trong mang va chc nng: Hin trng mng MAN-E VNPT Tin Giang gm 03 Core Switch v 14 Access Switch s dng sn phm Cisco 7609 v Cisco 7606. 2.3.1.1 Mang li (Ring Core): Trn s mng ta thy bao gm 03 PE-AGG c ln c lp t ti 3 trung tm chnh l: M Tho, Cai Ly v Th x G Cng v 3 PE-AGG ny c Vin Thng Tin Giang s dng l dng sn phm Cisco 7609. Cc PE ny ln lt c k hiu nh sau: Ti M Tho l TGG00MTO Ti Cai Ly l TGG00CLY Ti G Cng l TGG00GCG 14

y l cc im thu gom truyn dn v dung lng truyn ti qua cao. Cc thit b ny c kt ni Ring vi nhau bng mt i cp si quang trc tip s dng giao din kt ni Ethernet cng 10Gbps. m bo an ton cho phn mng truy nhp th cc vng ring access hoc cc kt ni hnh sao c kt ni ti 2 nt li. V m bo mng hot ng n nh cao, kt ni t mng MAN ti mng trc IP/MPLS-NGN s thng qua 2 thit b li PE ca mng MAN l TGG00MTO v TGG00CLY d phng v phn ti lu lng kt ni. C 2 PE-AGG t ti 2 im chnh l M Tho v Cai Ly u c 2 ng kt ni trc tip ln BRAS v PE Router.V 2 PE ny c th chia s lu lng vi nhau. Ngoi ra TGG00GCG trong Ring Core c chc nng bo v. Trong s mng ca VNPT-Tin Giang th chc nng ca BRAS v PE c tch ring bit. Trong BRAS c cu hnh vi chc nng cung cp dch v Internet tc cao v PE Router cung cp cc dch v khc nh: thoi, multimedia (VoD, IPTV, IP conferencing). 2.3.1.2. Mang truy nhp MAN (Ring Access): Trn s bao gm 14 UPE c lp t ti cc trm vin thng, kt ni vi nhau v kt ni ti mng li bng mt i si quang trc tip. Cc UPE hin ang c s dng trong mng VNPT-Tin Giang l dng sn phm Cisco 7606. V tr lp t cc UPE truy nhp thng t ti cc im thun tin cho vic thu gom truyn dn kt ni n cc thit b truy nhp nh IPDSLAM/MSAN. y cc UPE c kt ni vi cu hnh mng ch yu l mng vng ring m bo kh nng d phng ca mng li khi c s c xy ra. Cu trc MAN-E ca VNPT- Tin Giang c cu hnh 6 Ring bao gm 01 Ring Core v 05 Ring Access. Trong 05 Ring Access s c chia thnh 2 hng. Hng ng bao gm Ring 1 v Ring 2 v hng Ty bao gm Ring 3, Ring 4, Ring 5. Hng ng bao gm cc UPE l: TGG01CGO (Ch Go), TGG01VBH (Vnh Bnh), TGG01GCG (G Cng) c kt ni vi nhau v kt ni trc tip vi TGG00MTO v TGG00GCG to thnh Ring 1. TGG02TBH (Thanh Bnh), TGG02THA (Tn Ha) c kt ni vi nhau v kt ni trc tip vi TGG00MTO v TGG00GCG to thnh Ring 2. Hng Ty bao gm cc UPE l: TGG03MTO (M Tho), TGG03LDH (Long nh), TGG03CLY (Cai Ly) c kt ni vi nhau v kt ni trc tip vi TGG00MTO v TGG00CLY to thnh Ring 3. TGG04THP (Tn Hip), TGG04MPC (M Phc), TGG04HKH (Ha Khnh) c kt ni vi nhau v kt ni trc tip vi TGG00MTO v TGG00CLY to thnh Ring 4. TGG05BDC (Bnh c), TGG05CBE (Ci B), TGG05AHU (An Hu) kt ni vi nhau v kt ni trc tip vi TGG00MTO v TGG00CLY to thnh Ring 5. Cc UPE cc ni nh TGG03MTO, TGG04THP, TGG05BDC, TGG01CGO, TGG02TBH s tp trung lu lng v TGG00MTO. 15

Cc UPE cc ni nh TGG03LDH, TGG04MPC, TGG05CBE s tp trung lu lng v TGG00MTO hoc TGG00CLY. Cc UPE cc ni nh TGG01GCG, TGG02THA s tp trung lu lng v TGG00CLY v TGG00MTO. Cc UPE cc ni nh TGG03CLY, TGG04HKH, TGG05AHU s tp trung lu lng v TGG00CLY. Vic cu hnh cc Ring theo s mng nhm m bo an ton mng cao trong trng hp xy ra s c hng node hoc t cp quang trn tuyn.

16

CHNG 3: CC DICH V TRN NN MANG MAN-E 3.1. M hnh dch v Ethernet: xc nh cc loi hnh dch v cung cp qua mi trng Ethernet, trc ht cn xem xt m hnh tng qut. M hnh dch v Ethernet l m hnh chung cho cc dch v Ethernet, c xy dng da trn c s s dng cc thit b khch hng truy nhp cc dch v. Trong m hnh ny s nh ngha cc thnh phn c bn cu thnh dch v cng nh mt s c tnh c bn cho mi loi hnh dch v. Nhn chung cc dch v Ethernet u c chung mt s c im, tuy nhin vn c mt s c tnh c trng khc nhau chotng dch v ring. M hnh c bn cho cc dch v Metro Ethernet c trnh by nh sau:

Hinh 3.1: M hinh cung cp cac dch v Ethernet qua mang MAN-E Cc dch v Ethernet c cung cp bi nh cung cp mng Metro Ethernet. Thit b khch hng ni n mng ti giao din ngi dng - mng (UNI) s dng mt giao din Ethernet chun 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps hoc 10Gbps Trn c s cc dch v chung c xc nh trong m hnh, nh cung cp dch v c th trin khai cc dch v c th tu thuc vo nhu cu khch hng. Nhng dch v ny c th c truyn qua cc mi trng v cc giao thc khc nhau trong mng MEN nh SDH, DWDM, MPLS, Tuy nhin, xt t gc khch hng th cc kt ni mng xut pht t pha khch hng ca giao din UNI l cc kt ni Ethernet. 3.2. Kt ni Ethernet o Mt thuc tnh c bn ca dch v Ethernet l kt ni Ethernet o (EVCEthernet Virtual Connection). EVC c nh ngha bi MEF l mt s kt hp ca hai hay nhiu UNI, trong UNI l mt giao din Ethernet, l im ranh gii gia thit b khch hng v mng MEN ca nh cung cp dch v Ni mt cch n gin, EVC thc hin 2 chc nng: Kt ni hai hay nhiu v tr thu bao (chnh xc l cc UNI), cho php truyn cc khung Ethernet gia chng. Ngn chn d liu truyn gia nhng v tr thu bao (UNI) khng cng EVC tng t. Kh nng ny cho php EVC cung cp tnh ring t v s bo mt tng t Permanent Virtual Circuit (PVC) ca Frame Relay hay ATM. 17

Hai quy tc c bn sau chi phi, iu khin vic truyn cc khung Ethernet trn EVC. Th nht, cc khung Ethernet i vo MEN khng bao gi c quay tr li UNI m n xut pht. Th hai, cc a ch MAC ca trong khung Ethernet gi nguyn khng thay i t ngun n ch. MEF nh ngha 3 kiu ca cc EVC: im - im (Point - to - point).

Hinh 3.2: EVC im im a im - a im (Multipoint - to - Multipoint).

hinh 3.3: EVC im a im EVC a im a im, cc giao din UNI kt ni bnh ng vi nhau. Mi khung dch v c th c th c truyn trc tip t UNI ny n bt k mt UNI no khc cng thuc vo knh EVC EVC dang cy( EVC Tree)

18

Hinh 3.4: EVC dang cy EVC dng cy, c mt s giao din UNI c xem l gc v cc giao din UNI cn li l l. Gi tin t giao din UNI gc v c th truyn trc tip n tt c cc giao din UNI khc cng thuc knh EVC. Vi cc giao din UNI l, nu mun truyn n mt giao din UNI khc phi truyn qua giao din gc. 3.3. Cac kiu dch v nh ngha theo Metro Ethernet Forum(MEF) 3.1. 3.3.1. Ethernet Line (E-Line) Kiu dch v Ethernet Line (E-Line Service) cung cp kt ni o Ethernet im- im (point-to-point EVC) gia 2 UNI. Dch v E-Line c dng cho vic kt ni Ethernet im- im. Dng n gin nht, dch v E-Line c th cung cp bng thng i xng cho d liu gi nhn trn hai hng.

Hinh3.5: Dch V E-Line s dng point to point EVC 3.3.1.1. Ethernet Private Line (EPL) Thay th mt ng TDm dnh ring UNI c dnh ring cho cc kt ni Point Point Ch c mt EVC cho mi UNI 19

y l dch v Ethernet ph bin v c tnh n gin.

Hinh3.6: Ethernet Private Line 3.3.1.2. Ethernet Virtual Private Line (EVPL) Thay th cho cc dch v Frame Relay hay ATM H tr UNI ghp nhiu dch v ( service multiplexed UNI) Cho php nhiu kt ni o ghp vo ch mt UNI trn CE

Hinh3.7: Ethernet Virtual Private Line Tm li, mt dch v E-Line c th c dng xy dng nhng dch v tng t nh Frame Relay hay thu knh ring (private leased line). Tuy nhin, bng thng Ethernet v vic kt ni th tt hn nhiu 3.3.2. Ethernet LAN (E LAN) Kiu dch v Ethernet LAN (E-LAN) cung cp kt ni a im, tc l n c th kt ni 2 hoc nhiu cc UNI. D liu ca thu bao c gi t mt UNI c th c nhn ti mt hoc nhiu d liu ca cc UNI khc. Mi site (UNI) c kt ni vi mt EVC a im. Khi nhng site mi (cc UNI) c thm vo, chng s c lin kt vi EVC a im nu trn, do vy s n gin ha vic cung cp v kch hot dch v. Theo quan im ca thu bao, dch v E-LAN lm cho MEN trng ging mt mng LAN o. 20

Hinh 3.8: Dch v E LAN s dng multipoint to multipoint EVC Vi dch v E-LAN, khi UNI mi cn c thm vo th khng cn phi thm EVC mi m n gin ch thm UNI mi vo EVC a im c. V th, dch v E-LAN i hi ch mt EVC hon tt vic kt ni a im. Dch v E-LAN c th kt ni a im vi nhau, t phc tp hn vic s dng nhng cng ngh nh Frame Relay hoc ATM. 3.3.3. Dch v E-Tree: Ethernet Private Tree (EP Tree) v Ethernet Virtuak Private Tree (EVP Tree) Cho php tch bit cc lu lng truyn gia cc user, lu lng ch truyn t mt nt leaf n nt root nhng khng n cc nt leaf khc Thng dng cho dch v mobile hay Triple-play, t dnh cho dch v u cui LSA

Hinh3.9: Dch v Ethernet Private Tree Tm li, trn ManE c 3 kiu dch v chnh l E-Line v E-LAN va E-TREE. Ty theo nhu cu ca khch hng s dng nh th no m ta s chn cch khai bo sao cho ph hp vi nhu cu s dng ca khch hng. 3.3.4. Bng tm tac cac dch v nh ngha theo MEF

21

3.3.5. Cac dch v in hnh VNPT Tin Giang xy dng trn mang MAN-E Dch v thu knh ring Ethernet im ti im : MetroNet P-P Dch v thu knh ring Ethernet im ti a im : MetroNet P-MP Dch v thu knh ring Ethernet a im ti a im : MetroNet MP-MP Dch v internet trc tip vi VDC : HIS Dch v IPTV Dch v Megawan ni tnh tc cao Dch v Megawan lin tnh tc cao. Truyn hnh hi ngh ni tnh lin tnh. Mobile (u ni cc Node B ca Vinaphone v MobiFone qua ManE). 3.3.5.1. Dch v thu knh ring Ethernet im ti im : MetroNet P-P M t dch v: S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E ca VTTG cung cp kt ni trc tip gia 2 im ca khch hng. ng dng:Kt ni mng LAN, kt ni WAN . . . cho khch hng M hnh kt ni:

MAN Swich

MAN switch

802.1Q EVC/ EoMPLS


Khch hng Site 1

802.1Q

IP/MPLS
Khch hng Site 2

Hnh 3.10: MetroNet Ethernet im ti im thit b u cui khch hng s dng Ethernet Router hoc Ethernet Switch L3. Giao din ti nh khch hng: Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang) Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

22

Yu cu thit bu cui ca khch hng (CPE): Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3 Phng thc tnh cc: Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink): n x 1 Mbps n x 10 Mbps a ch IP: a ch dng ring ca khch hng (Private IP) Mc cam kt dch v: Tc cng (uplink & downlink) 0 N Mbps N x 10 Mbps x 1 Mc cam kt dch v SLA 1 SLA 2 SLA 3 SLA S LA 4 CIR PIR

3.3.5.2. Dch v thu knh ring Ethernet im ti a im : MetroNet P MP M t dch v: S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E ca VTTG cung cp kt ni im ti a im cho khch hng. ng dng: Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnh nm trn a bn Tin Giang; Kt ni LAN, kt ni WAN . . . cho khch hng.

23

M hnh kt ni:

MAN Sw

802.1

Khch hng Site 2

MAN Sw 802.1Q

Khch hng Site 1

PL S /EoM EVC EVC/EoMPLS EVC/E o M PL S

MAN Sw 802.1Q

Khch hng Site 3


802.1 Q

MAN Sw Khch hng Site 4

Hnh 3.11: MetroNet cung cp KTR Ethernet im ti a im. Giao din ti nh khch hng: Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang) Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng) Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE): Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3. Phng thc tnh cc: Theo tc cng n x 1 Mbps n x 10 Mbps a ch IP: a ch dng ring ca khch hng (Private IP) Mc cam kt dch v: Tc cng (uplink & downlink) N x 1 Mbps N x 10 Mbps Mc cam kt dch v S S S S S LA 0 LA 1 LA 2 LA 3 LA 4 CIR PIR Tc cng (uplink & downlink):

3.3.5.3. Dch v internet trc tip vi VDC : HIS

24

M t dch v: S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E ca VTTG cung cp kt ni Internet trc tip tc cao vi VDC. ng dng: Doanh nghip cung cp ni dung (Game online, giao dch trc tuyn) Doanh nghip s dng dch v Web, Mail, FTP server. Doanh nghip cn truy nhp Internet cht lng cao. M hnh kt ni:

MAN sw 802.1Q EVC/EoMPLS CPE Khch hng Cp pht da ch IP cho khch hng

MAN Sw 802.1Q

PE - VDC

Internet trc tip ca VDC

Hnh 3.12: MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC. Giao din ti nh khch hng: Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang) Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng) Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE): Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3. Phng thc tnh cc: Theo tc cng Tc cng (uplink & downlink) n x 1 Mbps CIR n x 10 Mbps PIR

a ch IP: a ch IP Public tnh do VDC cung cp ( IP Public) Mc cam kt dch v: Tc cng (uplink & downlink) Mc cam kt dch v S S S S S 25

LA 0 N x 1 Mbps N x 10 Mbps

LA 1

LA 2

LA 3

LA 4

3.3.5.4. MetroNet cungcp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao: M t dch v: S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E ca VNPT Tin Giang cung cp kt ni cho dch v MegaWAN ni tnh tc cao ng dng: Cung cp dch v MegaWAN ni tnh tc cao cho cc doanh nghip trn a bn Tin Giang. Lm nhnh chnh cho dch v MegaWAN ni tnh (s dng cp quang kt ni n mng MAN-E cho nhnh chnh yu cu tc cao ca khch hng, nhnh ph tc thp hn 2 Mbps s dng cng ADSL/SHDSL ca mng xDSL) M hnh kt ni:
PE ( BRAS : TH, CGY) MAN Sw 802.1Q EVC/EoMPLS CPE Khch hng MAN / QinQ VRF

P/VTN

MAN sw 802.1Q

BGP

VTN Core VPN /MPSL

Hnh 3.13: MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni hat tc cao. Giao din ti nh khch hng: Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang) Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE): Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3. Phng thc tnh cc: Theo tc cng

26

Tc cng (uplink & downlink): n x 1 Mbps n x 10 Mbps a ch IP: a ch dng ring ca khch hng (Private IP) Mc cam kt dch v: Tc cng (uplink & downlink) N x 1 Mbps N x 10 Mbps Mc cam kt dch v S S S S S LA 0 LA 1 LA 2 LA 3 LA 4 CIR PIR

3.3.5.5. MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao: M t dch v: S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E ca VNPT Tin Giang cung cp cc kt ni tc cao cho dch v MegaWAN lin tnh ca VTN. ng dng: Cung cp cc kt ni tc cao ln VTN phc v cc khch hng s dng dch v MegaWAN lin tnh. Lm nhnh chnh cho dch v MegaWan lin tnh (s dng cp quang kt ni n mng MAN-E cho nhnh chnh yu cu tc cao ca khch hng, nhnh ph tc thp hn 2 Mbps s dng cng ADSL/SHDSL ca mng xDSL) M hnh kt ni:
PE/VTN
MAN sw 802.1Q EVC/EoMPLS CPE Khch hng MAN / QinQ MAN Sw 802.1Q VRF

VTN Core VPN /MPSL

Hnh 3.14: MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao. Giao din ti nh khch hng: Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang) Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng) 27

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE): Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3. Phng thc tnh cc: Theo tc cng PIR

Tc cng (uplink & downlink): n x 1 Mbps CIR n x 10 Mbps

a ch IP: a ch dng ring ca khch hng (Private IP) Mc cam kt dch v: Tc cng (uplink & downlink) 0 N x 1 Mbps N x 10 Mbps 3.3.5.6. Dch v IPTV Mc cam kt dch v SLA SLA 1 2

SLA 3

SLA LA 4

Dch v IPTV ( Internet Protocol Television ) l dch v chin lc nm trong k hoch pht trin di hn ca VNPT.IPTV l cha kha VNPT m rng kinh doanh sang lnh vc truyn hnh/truyn thng. IPTV l dch v truyn ti hnh nh k thut s ti ngi s dng qua giao thc Internet vi kt ni bng thng rng.Kh nng ca IPTV gn nh l v hn v n ha hn mang n nhng ni dung k thut s cht lng cao nh video theo yu cu( VoD video on demand ),hi tho,truyn hnh tng tc/trc tip,game,gio dc t xa,video blogging,tin nhn nhanh qua TV..Tin ti cc dch v ny s c cung cp trn di ng cn gi l dch v Mobile IPTV. IPTV s mang n cho khn gi mt ci nhn a chiu cng nhng hnh thc gii tr hp dn v cp nht thong tin phong ph a dng.Mi ngi c th truy cp ti nh,vn phng,trn ng i,thm tr c trn khng.IPTV cung cp cc dch v nh cc knh truyn hnh qung b,cc knh audio qung b,dch v theo yu cu,internet on TV,karaok,game on demand. Khch hng phi c kt ni ADSL 2+ hoc cp quang ti nh cung cp dch v.Mi thu bao phi c mt STB kt ni gia Tivi v Modem.Dch v IPTV khng c trin khai chng cho vi d n CATV. 28

KT LUN
Mng Metro Ethernet hin v ang c pht trin rt mnh bi nhiu t chc chun ha nh IETF, IEEE hay cc hng cng ngh. Tuy nhin, tt c cc cng ngh u phi tun th cc khuyn ngh ca Metro Ethernet Forum. Cc khuyn ngh MEF1 cho n MEF21 m t rt chi tit cc yu cu cho dch v mng Metro Ethernet, yu cu v m hnh pht trin mng, qun tr h thng. H thng mng Metro Ethernet c VNPT xy dng vi mc tiu : - Thay th h thng mng thu gom thoi trn nn cng ngh SONET/SDH c. - Thit lp h tng truyn ti bng rng. - Hng ti cung cp dch v a knh: thoi, truyn d liu, truy cp Internet trn cng mt ng dy. - Cc cng ngh ng dng cho mng Metro Ethernet c nhiu hng pht trin nhng tp trung ch yu vo cc xu hng: - S dng MPLS vi nhng c ch iu khin lu lng truyn ti cc bn tin Ethernet - S dng Ethernet in hnh l PBT vi nhng ci tin v nh tuyn, cht lng dch v xy dng mng. - Ci tin MPLS truyn ti d liu mng. Trn y l ton b trnh by ca em v tm hiu mng MEN. Trong qu trnh thc hin bo co tt nghip khng trnh khi thiu st, em rt mong nhn c s thng cm v nhng kin ca ng gp. Em xin chn thnh cm n!

29