Está en la página 1de 20

maiatza

3 201aa

mayo

. 10 117
zenbakia

takma s i g o l o k e . w ww

ria a k e t e b a l hi an.org
rtx

a i r r e h

i k o t i z i b o k a z t n o n a i e r d i h a

BILBO 30 hiria denoontzako bizitoki * Desperdiciando aire, frac turando tierra * Fracking news* * transporte y agrocombus tibles * Una crnica de las jornadas del III Encuentro de De crecimiento Bilbo 2013 * Pequeos fragmentos de un da como hoy * Recuperacin del oso pardo en Pirineos * 15 derra mes de petrleo en un mes * Eragozpen Fiskala egin ezazu! * Nekazalindustria: ingurumenaren etsai * GESTION DE RESIDUOS URBANOS: Politicas Y LEGISLACION EN EUROPA Y AQUI * Herri mi nez, Itoitz minez * Ura,diru iturri * Komunikabideetatik * Eko denda * Egutegia * Helbideak

boletina
117 - 2013 maiatza

AURKIBIDEA
3 BILBO 30HIRIA DENONTZAKO BIZITOKI 4 DESPERDICIANDO AIRE, FRACTURANDO LA TIERRA 4 Fracking news 5 transporte y agrocombustibles 6 Una crnica de las jornadas del III Encuentro de DecrecimientoBilbo 2013 8 Pequeos fragmentos de un da como hoy 9 Recuperacin del oso pardo en Pirineos 9 15 derrames de petrleo en un mes 9 Eragozpen Fiskala egin ezazu! 10 Nekazalindustria: ingurumenaren etsai 12 GESTION DE RESIDUOS URBANOS: Politicas Y LEGISLA CION EN EUROPA Y AQUI 15 Herri minez, Itoitz minez 16 Ura,diru iturri 15 Komunikabideetatik 19 Ekodenda 20 Egutegia

Sofware librez ekoiztua


Ekologistak Martxan Euskal Herria boletina: bazkideentzako informaziorako hilabetekaria boletn mensual de informacin a l@s soci@s 116. zenbakia 2013eko abril Azala: Txamantxoia Ekoizpenak Argitaratzailea: Ekologistak Martxan Pilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria) T/F: 944790119 www.ekologistakmartxan.org boletina@ekologistakmartxan.org ISSN: 16960505 Depsito legal: BI252301
EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizaziokanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu.

HUrrengo alerako epea: plazo para siguiente bole: apirilak 20


20 abril

ERREDAZIOA EZ DA BERTAN ADIERAZTEN DIREN IRITZIEN ERANTZULE LA REDACCIN NO COMPARTE NECESARIAMENTE TODAS LAS OPINIONES PUBLICA-

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

Ekologistak Martxan somos una asociacin de personas, que comparti mos una visin similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende que el origen de los problemas ambientales est en la forma de produccin y consumo, cada vez ms globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones NorteSur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campaas de sensibilizacin, denuncias pblicas o legales contra aquellas actuaciones que daan el medio ambiente, a la vez que ela boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los mbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organizacin plural, asamblearia, e independiente de cual quier partido poltico, institucin pblica o privada realizando nuestra la bor de forma voluntaria. Para hacer ms eficaz nuestro trabajo y seguir ga rantizando nuestra independencia Necesitamos de tu ayuda y de tu participacin.

boletina

EKOLOGISTAK MARTXAN eta BIZIZ BIZI Bilboko HiriTxirrindularien Elkarteek, 30km orduko: denontzako kaleak izeneko Europako ekimen hiritarraren aldeko kanpaina nahi dugu abian jarri. Gure hirian mugikortasun ja sangarria izateko helburu zabalagoaren barruan kokatzen da. Espainiar estatuko hainbat hiritan egin dute jada edo egiteko bidean daude: Gasteiz, Donostia, Irua, Pontevedra, Zaragoza, Sevilla, Marbella,... Hobekuntza hauek Europar Batasuna osora zabaltzea eta Komisioak berak legeproposamena egin dezala nahi dugu, 30km orduko abiadura muga ezartzeko. Ekimen hiritarrak, urte baten buruan milioi bat sinadura lortzea dauka hel buru, 16 estaturen partehartzearekin. Espainiar estatuan, 50 mila sinadura bildu nahi ditugu. Eta aipatutako sinadura kopurua lortuz gero, Komisioari eskatu ahal izango diogu gai honen gainean legeak eman ditzala. Ekologistak Martxan ez ezik, sare honetan parte hatzen dute: ADEGA (Asociacin para a Defensa Ecolxica de Galiza), Andando, CCOO, ConBici (Coordinadora en Defensa de la Bici), Ecologistas en Accin, P(A)T (Asociacin para la Prevencin del Trfico), Stop Accidentes. Alde batetik, abiadura muga 30 km orduko izatea Bilboko bizitokiinguruetan eta ez bakarrik leku isolatu batzuetan. Hiri osoan abiadura muga estan darra izateak arauak denontzat argiak izatea ekarri ko luke eta udalek dirua aurreztuko lukete. Honekin batera, trafikoa murriztu, hiriko beste bide batzuetara desbideratuko bailitzateke (errepide nagusietara) eta horietan abiadura muga 50 km or duko izango litzateke. Seinale bertikal zein horizontalak izango dituen kalesarea sortzea, bizikleta erabiltzea errazagoa izan dadin. Kutsadura murriztuko litzateke ere, airearen ka litate hobea eta CO2 ren isurketa gutxiago Oinez edo bizikletaz gehiago eta autoak mant soago ibiliz gero, hirietako airearen kutsadura eta berotegiefektua eragiten duten gasen isurketa gut xituko lirateke. Horrek guztiak eragin nabarmena izango luke hiritarren osasunean. Zarata gutxituko litzateke: abiadura 30 km ordu ko mugatuz gero, zarata 3 dezibeliotan gutxitzen da. Bilboko soinukutsaduraren %80a motordun trafikoak eragiten du. Datu ofizialek diotenez, hiri tarren %74ak 55 dezibelio edo gehiagoko soinu maila jasaten du, zirkulazioak eraginda. Automoziorako erregaien kontsumoa murriztuko litzateke eta horrela mendekotasun energetikoa murriztuko litzateke ere. Honek onura ekarriko lu ke balantze komertzialean eta aurrezpena baliabide finantzarioetan, helburu sozialetan erabiltzeko au kera egongo litzateke. Ondorioz ere, abiadura 30 km orduko mugatzeak trafikoa erregulatuko luke eta auto ilara eta kon gestio gutxiago sortuko lirateke. Bizikletaz edo oi nez ibiltzea edo garraio publikoa erabiltzea askoz ere gozagarriagoa da.

HIRIA DENONTZAKO BIZITOKI

BILBO 30

117 - 2013 maiatza

Zer proposatzen da?

Zertarako?

Istripu gutxiago eta arinagoak lortzeko: abiadura 50 km ordukotik 30era jaitsiz gero, autoak gelditze ko behar den distantzia askoz ere txikiagoa da, 53 metrotik 36 metrora. Horrek esan nahi du autoak harrapatuta hiltzeko dagoen aukera % 45etik % 5era jaisten dela, hau da, 9 bider gutxiago.

Bizikleta gehiago Jende gehiago oinez Autobus eta tranbiarako hobeto

http//es.30kmh.eu

boletina
117 - 2013 maiatza

En lo que va de 2013 se ha desperdiciado tanta energa elica como en los dos ltimos aos. Mientras tanto se siguen impulsando tcnicas insostenibles como el fracking

DESPERDICIANDO AIRE, FRACTURANDO LA TIERRA


Desde el comienzo de 2013 se ha desperdiciado ms energa renovable que en los dos aos anteriores, por las repetidas paradas de aerogeneradores. Las condiciones climatolgicas y la produccin de energa nuclear han provocado la situacin. Un derroche que no se puede permitir un pas deficitario en energa que importa combustibles y se encuentra en plena ofensiva para introducir el fracking, segn denuncia Ecologistas en Accin.
Las condiciones climatolgicas y la produccin de energa nuclear han provocado la situacin. Un derroche que no se puede permitir un pas deficitario en energa que importa combustibles y se encuentra en plena ofensiva para introducir el fracking, segn denuncia Ecologistas en Accin. Las paradas, que continan a da de hoy, se han producido en marzo y abril, mes en el que han alcanzado una tnica prcticamente diaria de parones. Las ms importan tes se registraron durante la Semana Santa, periodo en el que se tiraron a la basura ms de 600.000 Mwh. La suma de cortes ha supuesto el des perdicio de otros 150.000 MWh. Es decir, a falta de datos concretos, que debera hacer pblicos la Red Elc trica de Espaa (REE), se ha tirado a la basura la electricidad suficiente para satisfacer el consumo aproxi mado anual de ms de 150.000 ho gares. Las condiciones climatolgicas, que han llenado de agua los embalses y la rigidez de las centrales nucleares lo explican. Durante ese periodo funcionaron los siete reactores que estn en activo hasta el 6 de abril en que par por recarga Asc II. Las centrales solo pueden re gular marginal y lentamente la potencia que vierten a la red, generan un mnimo regular de potencia suministra da incompatible con el desarrollo de las energas reno vables, que requieren un aporte de centrales que se puedan regular con rapidez.
Ecologistas en Accin

El complemento de las reno vables se ha de realizar con cen trales en las que se pueda regular la potencia suministrada en fun cin del combustible, es decir, turbinas de gas o centrales trmi cas convencionales. Entre ellas pueden contarse las centrales de biomasa y de residuos, pero su aportacin es muy pequea y por ahora sigue siendo necesario utilizar centrales de gas de ciclo combinado, hasta que nuevas tecnologas consigan al macenar la cantidad suficiente de energa elctrica. Para Ecologistas en Accin, la situacin demuestra la falta de criterio del Gobierno y la falta de seriedad de las com paas elctricas. Como es bien sabido, Espaa es deficitaria en energa y por ello las importaciones de combustibles fsiles supone un gasto tan grande para el conjunto del Estado. En la actualidad, las empresas gassticas se empean en impulsar el impactante fracking o fractura hidrulica en nuestro pas y sin embargo se desperdicia descaradamente la energa producida de forma limpia, a favor de las grandes empresas gasistas y nucleares.

Los ayuntamiento de Murieta, Altsasu y Viana se declaran villas 'libre de 'fracking' adhirindose as al manifiesto antifracking. Viana alcanz este posicionamiento con los votos de PSN y NaBai. Por su parte el gobierno espaol concedi el permiso de investigacin de hidrocarburos denominados "Aquiles", comprendiendo las reas de Zaragoza y Navarra, as como el "Cronos" (Soria y Guadalajara) a solicitud de la empresa Frontera Energy Corporation

boletina
117 - 2013 maiatza

transporte y agrocombustibles
Ekologistak Martxan particip en las jornadas para debatir el marco poltico de la Unin Europea (UE) sobre uso de agrocarburantes en el sector transporte que se celebr los das 22 y 23 de marzo en Madrid organizado por Ecologistas en Accin junto con Amigos de la Tierra y Transport and Environment. En este encuentro se consensuaron cuatro propuestas generales
Zor Ekologiko Batzordea Ekologistak Martxan

1 Eliminar el objetivo europeo del del 10% de la energa del transporte procedente de renovables para el 2020 aunque se limite a la mitad (5%) el porcentaje procedente de cultivos alimentarios. Mantener ese objetivo implica seguir soste niendo con ayudas pblicas un mercado artificial que pro mueve el uso de agrocarburantes importados causantes de severos impactos socioambientales en los lugares de pro duccin y cuyos supuestos beneficios en la reduccin de 3 Que la UE fomente y potencie sistemas de produccin y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) frente al consumo de biocarburantes descentralizados, en los que uso de combustibles fsiles se encuentran fuertemente tanto el origen de las materias primas como el consumo de cuestionados. Habra adems que considerar y evaluar co los biocarburantes se realice a escala local o regional. rrectamente qu tipos de impactos socioambientales podran generar este tipo de biocombustibles, para analizar 4 Que la UE incluya entre los objetivos de la Estrategia 20 2020 reducir al menos un 20% el consumo energtico del si es adecuado su uso y en qu medida. En cualquier lugar, sector transporte. Un objetivo factible si se fomentaran y ese 5% del consumo debera provenir de biocombustibles aplicaran polticas de movilidad sostenible y urbansticas llamados de segunda generacin. dirigidas a reducir las necesidades de movilidad de perso Se estima imprescindible que el gobierno recupere el nas y mercancas. Para ello resultan necesarias polticas sistema de verificacin de los criterios de sostenibilidad urbansticas que limiten planeamientos dispersos y segre para biocarburantes recientemente cancelado por ste, ya gados, y en las que se fomenten diseos urbanos amables que de por s y como se ha planteado, son ya muy cuestio con los modos no motorizados. Asimismo resulta necesario nables por sus implicaciones sociales o climticas: defores aplicar polticas que limiten el trasiego irracional de mer tacin, destruccin de biodiversidad, de reservas de carbo cancas por el seno de la UE y aplicar polticas que fomen no, emisiones directas de GE, etc. ten una movilidad ms eficiente energticamente, redu 2 Incluir nuevos criterios de sostenibilidad en la actual revi ciendo la energa consumida por persona y tonelada sin de las Directivas sobre Energas Renovables (EERR) y desplazada. En el caso de los desplazamiento humano pasa de Calidad de los Combustibles (FQD) para limitar los bio por reducir el uso abusivo del automvil el medio de carburantes que pueden recibir ayudas pblicas y contabili transporte ms ineficiente energticamente de todos y po zar positivamente para los objetivos de reduccin de emi tenciar el transporte pblico colectivo, as como formas no siones y uso de energas renovables establecidos en la motorizadas (a pie, bicicleta). En el caso del transporte por Estrategia 202020. mercancas la eficiencia enrgetica estriba en incentivar el Se propone que se incluyan lo antes posible y en base transporte por ferrocarril en lugar del de carretera. a los ltimos estudios cientficos los factores ILUC (Cam bio Indirecto de Uso de Tierras) en la contabilidad de las emisiones de GEI de los diferentes biocarburantes y de los Bideo + Hitzaldia: "Conflictividad Agraria en biocarburantes de segunda generacin, en especial el Valle del Polochic" (conflictos surgidos aquellos de origen ligninocelulsico. por la expansin de agrocombustibles en Que la UE limite urgentemente la importacin de Guatemala: desalojo de comunidades, etc" agrocarburantes y de materias primas para producirlos, y (Intermon + Ekologistak Martxan) especialmente de aquellos procedentes de cultivos alimen Ekoetxea, Bilbo tarios, incluyendo tambin los destinados para alimenta cin de ganado. En cualquier caso este tipo de carburantes 2013/05/29 deben quedar fuera del cmputo positivo en las Directivas 19:30 de EERR y FQD.

Que en el ao 2020 solo computen positivamente en las Directivas de EERR y FQD los biocarburantes ob tenidos de residuos generados en la UE. Siempre y cuando la obtencin de estos residuos no implique sus traerlos de otros usos en los que ya existe un aprovecha miento de los mismos (en agricultura, por ejemplo), y no suponga una alteracin de los criterios en la jerarqua de gestin de los residuos. Segn sta se debe priorizar la re duccin, la reutilizacin y el reciclaje antes de la valoriza cin energtica.

boletina
117 - 2013 maiatza

Una crnica de las jornadas del

III Encuentro de Decrecimiento


Bilbo - 2013
Iigo Capelln Ekologistak Martxan www.eis.uva.es/energiasostenible

El III Encuentro de Decrecimiento y Buen Vivir que se celebr en Bilbao gir en torno al concepto del TRABAJO y Decrecimiento. Organizado por 9 colectivos sociales. su diversidad es indicativa de la transversalidad de la propuesta decrecentista: organizaciones ecologistas, de cooperacin y educacin Norte-Sur, de economa alternativa y solidaria y un sindicato. Este es un intento de apuntar de forma un tanto informal las ideas, reflexiones y proyectos del primer da desde un prisma personal.
Ese da una moderadora pertene ciente al colectivo Desazkundea en trevist a Florent Marcellesi, Lorena Cabnal y Matxalen Legarreta. La den sidad de proyectos presentados se condens mediante mesas redondas seguidas de rondas de preguntas. Como decamos, este primer da se dedic a desmenuzar y echar luz sobre los significados del concepto TRA BAJO. Como ocurre con numerosas acepciones, con el paso del tiempo y la accin de diferentes influencias, los conceptos evolucionan cambiando de significado. As, Florent Marcellesi recordaba que la palabra "TRABAJO" proviene del latn "tripalium", que era un yugo dnde se azotaba a los escla vos en la poca del Imperio Romano. Para aquellos que no lo sepan, en la Antigua Grecia y Roma, el trabajo era considerado indigno de los hombres libres, y ste era realizado por escla vos (interesante reflexin para una so ciedad que se reclama heredera de stas, y me pregunto qu opinaran los antiguos de la Renta Bsica de las Iguales?). Sobre las palabras y su significado, Lorena Cabnal nos contaba que en las lenguas de los pueblos originarios no exis te una palabra que signifique propiedad privada (lgica mente porque no exista ese concepto), en unas comunidades basadas en la reciprocidad y las relaciones interpersonales. Lo que por cierto ayuda a entender el choque frontal de estas culturas con el sistema occidental cuando ste trata de im plantarse en torno suyo: por ejemplo ante los proyectos de expropiacin de su territorio para proyectos hidralicos, cul tivos de biofuels o mecanismos como los REDD. Volviendo al concepto TRABAJO, los ponentes europeos (Florent y Matxalen) coincidieron en subrayar que este con cepto como se entiende habitualmente en nuestra sociedad es un concepto extremadamente reduccionista, que slo incluye aquella actividad remunerada y realizada fuera del hogar. As, quedaran fuera todo el trabajo de cuidados y realizado en el interior de los hogares, realizado principalmente por mujeres, como denuncia desde hace dcadas el movimiento feminista.

TRABAJO encubierto, por cierto, sobre el que se apoya todo el sistema capitalista. Esta falta de valoracin es tanto mone taria (trabajo gratis) como de no reconocimiento y estima. Tanto Matxalen como Florent aportaron datos reales que de muestran que de media, son las mujeres las que trabajan entre 1 y 2 horas ms que los hombres cada da. Para entender el entronque del TRABAJO con la propuesta decrecentista es condicin necesaria conocer cmo entiende esta propuesta el proceso del sistema econmico: como un crculo vicioso en el que el sistema siempre tiende a ms de todo (impulsado por el motor del inters lgica que las mo nedas sociales con oxidacin tratan de compensar), lo que re dunda en crecientes impactos sociales y medioambientales: crculo del crecimiento, impulsado por la deuda y su devolu cin sujeta a inters. A pesar de que algunas teoras econmicas no admiten esta relacin en el largo plazo (por ejemplo la Curva de Kuznets Medioambiental, CKM), el movimiento decrecentista y eco logista en general estima que los impactos son evidentes y ya son muy dainos (ms del 60% de los ecosistemas mundiales

boletina
117 - 2013 maiatza

estn en serio declive segn la ONU [MEA 2005]): amn de otras limitaciones, la CKM estima que los daos medioam bientales son reversibles, sino totalmente, s en gran medida. Como ya vimos, esto no es cierto en todos los casos y si no se puede preguntar al Dodo. Sobre la importancia de la biodi versidad y que al ser un concepto algo abstracto para noso tros homo urbanus, es interesante recordar aquel proyecto im pulsado desde 1958 por Mao (en el marco de lo que se llam, irnicamente el Gran Salto Adelante) en el que la poblacin de gorriones de China fue prcticamente exterminada con la idea de que diezmaban las cosechas. Resultado: en los si guientes aos aprendieron que los gorriones tambin actuaban como controladores de plaga. Cmo? Sufriendo la mayor hambruna de su historia con cifras que rondan los 40 millones de muertos, y se vieron obligados a importar gorriones de la URSS! Bendita solidaridad internacional. Se trata de un ejemplo interesante en el que la desaparicin de una sola es pecie trastoca el medio ambiente. Y los estudios cientficos indican que estamos en camino de la Sexta Extincin (la tasa de extincin ya es superior a 4 de las 5 grandes extinciones que se han producido a lo largo de la historia, como se puede ver en el grfico de abajo). Seremos capaz de detener esa sangra segn prevee la CKM?

As pues, un proyecto decrecentista en esencia tendra que ser capaz de romper este crculo vicioso. Desde el punto de vista del trabajo, esta propuesta se concreta retomando una vieja demanda sindical (recordis por qu se celebra el 1 de mayo?) pero que ha quedado olvidada en algn desvn pol voriento: alcanzar la justicia social mediante el reparto del trabajo y la reduccin de la jornada laboral. Matxalen realiz una reflexin en torno al modo de valori zacin del TRABAJO frente a la monetarizacin y expuso las ventajas de basarse en polticas del tiempo para valorar todos los tipos de trabajos y el tiempo en todas sus dimensiones, defendiendo los Bancos de Tiempo como herramientas con muchas posibilidades. Y por ltimo y rompiendo con el paradigma occidental, Lorena explic cmo el concepto TRABAJO no tiene cabida en la cosmogona indgena: as, en lugar de ir a trabajar a la huerta ellos diran estoy con la azada en la huerta, enfati zando la parte relacional y de compaa mediante la preposi cin con. Admite que obviamente el paradigma occidental de trabajo les ha alcanzado mediante el sistema capitalista. Sin embargo, recuerda que ya antes de que llegara el capita lismo occidental ya exista lo que el feminismo comunitario identifica con el patricarcado ancestral originario.

boletina
117 - 2013 maiatza

(recopilados en el III Encuentro de Decrecimiento de Bilbo por Lino Astobieta)

Pequeos fragmentos de un da como hoy

"La desolada quimera del presente, nuestro empeo imborrable" (J Riechman) "Tod@s somos minusvalid@s" (Consigna) "Autocuestionamiento, puesta en entredicho y construccin alternativa" "Resistamos ah" "En cierto radical sentido no hay buenos y malos... hay seres perdidos en viaje preceloso" "Nuestra nica posibilidad de llegar a buen puerto es ayudarnos unos a otros" "Hoy la ventana de oportunidad (Kairos) se ha cerrado. (...) Lo que cabe hacer, lo nico que podemos intentar, es construir la izquierda- rojaverdeyvioleta- que necesitamos por si la ventana de oportunidad vuelve a abrirse" "La economa mercantilista es el cncer de la biosfera" "DESMERCANTALIZAR" "El verdadero producto del proceso (econmico) es un flujo inmaterial: el placer de la vida" (Nicholas Georgescu-Roegen) "El placer de comprender" "Cuida el suelo y todo el resto se cuidar a si mismo" (Proverbio campesino)

"No

te olvides de vivr" (Goethe)

boletina
117 - 2013 maiatza

Ekologistak Martxan considera esencial impulsar el Progra ma de Recuperacin del oso pardo en el Pirineo, especie de proteccin prioritaria segn la Comisin Europea. Exigimos al Gobierno de Navarra que cumpla con su res ponsabilidad legal y competencia jurdica en la recuperacin del oso pardo preservando el patrimonio natural y todas las oportunidades presupuestarias (fondos europeos LIFE) que fa ciliten un futuro para el oso y las personas que habitan en el Pirineo. Le recordamos al Gobierno de Navarra que la referida competencia jurdica y legal ante la comisin europea es ex clusivamente suya (ni de ayuntamientos, ni de Juntas) y que su obligacin con el oso pardo persiste con o sin apoyo de la Junta del Valle, con o sin financiacin LIFE (si es con fondos LIFE mejor, en la medida en que habr ms recursos econmi cos para la proteccin de los rebaos de ovejas y la cohabita cin). Estamos hablando de una oportunidad, el LIFE, que re portara cientos de miles de euros al territorio, con la est cayendo. Para el Gobierno foral recuperar el oso pardo en Na varra es adems una obligacin democrtica, ya que es el mandato expresado por el Parlamento el pasado mes de enero. La supervivencia del oso es esencial: se trata de un animal emblemtico de nuestro Pirineo, uno de los mximos expo nentes de la rica biodiversidad de nuestra tierra. Est ntima mente ligado a nuestra cultura y tradiciones, y es un indicador de la calidad del entorno natural en el que vive. Hasta ahora la poltica del Gobierno de Navarra en cuanto al oso se ha limitado a conservar su hbitat e indemnizar a los

Recuperacin del oso pardo en Pirineos

ganaderos por los ataques al ganado. Este Plan actualmente es insuficiente, y debe ser actualizado y adaptado (as lo acord el Parlamento) a las directivas europeas para recuperar la es pecie: sigue siendo necesario conservar su hbitat pero hay que dar ms pasos en el propsito de compatibilizar usos ga naderos con la proteccin de la especie, y el propsito de im pulsar su potencial como dinamizador del turismo sostenible. Es necesaria la introduccin de, al menos, dos osas para re forzar la exigua poblacin actual de la zona occidental del Pi rineo (compuesta slo por dos machos). Si no es posible traerlas de la Cordillera Cantbrica (el futuro de la especie all no est garantizado) tendr que ser de Eslovenia, pas que s dispone de efectivos suficientes. Este tipo de reintroducciones se han demostrado beneficio sas. Sin ir ms lejos, en Nafarra los magnficos ciervos de Quinto Real, Irati y Roncal proceden de sueltas realizadas por Diputacin en la dcada de los 50 con ejemplares procedentes de Andaluca. De igual manera de aqu se han exportado a otros lugares como Gran Bretaa rapaces como el buitre y el milano real.

Dos embarcaciones tarnsportando derivados de gas natural explotaron en el ro Ala bama. Informes plantean que las arenas vituminosas del oloducto Pegasus de Exxon en Arkansas han llegado al lago Conway y se dirigen al ro Arkansas. Marzo 11 21, Gwagwalada, Nigeria: Derrame de oleoducto Marzo 19: oleoducto de Enbridge Norman derrama 6.290 barriles (Canad) Marzo 25: derrame de 2.200 barriles de agua txica de piscina de aguas residuales de Arenas Vituminosas Suncor en el ro Athabasca (Alberta Canad) Marzo 27: Tren descarrila y vierte 952 barriles de crudo de arenas vituminosas (Parker Prairie, Minnesota USA) Marzo 29: el oleoducto Pegasus de Exxon Mobil sufre un rotura de 22 pies de longitud derramando al menos 12.000 barriles de crudo de arenas vituminosas (Arkansas) Marzo 31: derrame de 16 barriles de fluidos con base de petleo en el Gran Ro en cen tral elctrica de Lansing, Michigan USA Abril 2: Nembe, Nigeria: derrame de 60.000 barriles de petleo por da en oleoducto de Shell Nembe Creek Trunkline. Abril 3: 350km sudeste de Newfoundland (Ternua), Canad: una plataforma derrama 0,25 barriles de crudo Abril 4: Chalmette, Louisiana USA: derrame de qumicos en la Refinera Exxon Abril 8: Esmeraldas, Ecuador: El OCP derrama 5,500 barriles de crudo contaminando el estuario Winchele Abril 9: 29 km noreste de Nuiqsut, Alaska USA: derrame de 157 barriles de crudo en oleducto de plataforma de Repsol

15 derrames de petrleo en un mes

Eragozpen Fiskala egin ezazu!

Urtero bezala, errenta aitorpena garaia iritsi da eta horrekin gure eragozpena. Aurten ere. honi bu ruz informatzeko bulegoa eta kanpaina abian jarri dute. EF egiteko milaka arrazoi daude, baina nor berak izan ahal dituenez gain, tresna honen bidez erantzun kolektibo eta antolatu bat eman dezake gu, besteak beste, honetarako: * Adierazteko ez ditugula onartzen egitura politikoaren edo gobernuaren proiektu batzuk. * Presioa egiteko Estatuari, bidegabeak iruditzen zaizkigun partidetan gure dirua ez dezan inbertitu. * Sortu nahi dugun gizarteereduaren inguruko eztabaida sortzeko herritarren artean. * Kolektiboki eta pertsonalki boteretsu egiten gaituen tresna bat martxan jartzeko, eta gure erreali tatearen eraikuntzan protagonista izatea ahalbidetzeko * Zuzendutako diruarekin sozialki eraldatzaileak diren proiektuak bultzatzeko. Eskatu hitzordua eta emailez esango dizute zer eraman behar duzun: eragozpenfiskala@gmail.com / Telf: 609469599

10

boletina
116 - 2013 apirila

Nekazaritza industrializatua planetako basosoilketaren %70 baino gehiagoren erruduna da

Nekazal-industria: ing
pestizidak uzta lehorketa abelbatza batzuk

Nekazaritza merkantilizatu honen diruzalekeriak erein daitekeen edozein ekosistema, sabanak, hezeguneak, itxiguneak, oihanak eta basoak bilatu eta inbaditu egiten ditu dibidenduak lortzeko. Hondeamakinek eta zerra mekanikoek guzti-guztia suntsitzen dute inolako balio etiko eta ekologikorik kontuan hartu gabe. Hori dela eta, planetako baso-soilketaren %70 baino gehiagoren errudunak dira. Hainbat eta hainbat paisaia suntsitzeagatiko drama elikagaien ekoizpenari berari begira ere ez dago justifikatzerik, basoen kontura hedatzen ari diren uzta gehienek animalien pentsuetarako edo agroerregaietarako laborantzak dituztelako helburu, hau da, soia transgenikoa, koltza, azukre-kanabera, Afrikako palmondoa eta arto industriala.
Nekazaritzarako lurrak pilatzeko asmoz oihan eta basoetan garatutako soilketa klimari eta klima erregulatzeko sistemei egindako eraso larria da berez. Era berean, oso adierazgarriak ere badira nekazaritzarako prestatzeko asmoz soildutako lu rrak iraultzean sortzen diren karbonoigorpenak. Lurzoruaren erabilera aldatzean edo basoak zein oihanak soiltzean sortutako igorpenak zenbatzeko orduan, oso datu adierazgarria lortzen dugu, negutegiefektuko gasigorpen guztien %15%18ren erruduna daeta. Naturari edo nekazari txikiei lapurtutako lurrak ditugu, jaten ez den baina merkatuetan ondo kotizatzen duen lehen gaia ekoitzi nahi du eta, orain, nola ekoitziko dugun aukeratu behar dugu. Argi eta garbi dago monolaborantzak aukeratuko ditugula, txarto ordaindutako osooso lanesku gutxi erabili beharko dugulako eta kostu guztiak eskalako ekonomien on dorioz murriztuko direlako. Izan ere, kostu ekonomikoak benetan bideragarriak dira ar lo ekonomikoan, laborantza industrialez ari garelako eta, iaia gauza guztietarako, petrolioaren energia erabiltzen dutelako. Hori dela eta, prezioan ez dituzte inoiz petrolioaren erauzke taren eta erabileraren ondorioz sortutako kanpoeraginak edo arazoak kontuan hartzen. Hazkuntza mugagabeko eta petro lioaren menpeko ekonomian, ulertzeko modukoa da nekaza ritza bera ere petrolioaren menpe egotea: lehen aipatutako monolaborantzetan, ukuiluratutako ganaduan eta arrantza in dustrialean, petrolioaren bidez mugitzen diren makina astu nak erabiltzen dituzte. Bertan erabilitako ongarriak ere petro lioaren edo gasaren eratorriak dira, eta agrotoxikoak eurak ere badaude petrokimikan oinarrituta. Hazkuntza mugagabeko eta petrolioaren menpeko ekono mian, ulertzeko modukoa da nekazaritza bera ere petrolioa ren menpe egotea. Datuen arabera, Espainian, hain zuzen ere, nekazaritzaren sektoreko kontsumo energetikoaren %76,8 petrolioproduk tuetan dago oinarrituta %13,8, elektrizitatean %8,1, gas na turalean eta %1,3 baino ez, energia berriztagarrietan. Ekoiz penfase horren barruan, elementuak eta euren kontsumo energetikoa aipatu nahi izanez gero, McLaughlinen taulak oso hurbilketa ona egiten du: Petrolioaren bidez ekoiztea

onga ezo

nekazal urestatzea

nekazal garraioa

neka mak

Petrolioaren energian oinarritutako makina, ongarri ezor ganiko, pestizida edo ureztaketa larregi erabiltzen direnez, osooso kontuan hartu behar dugu azken datua. Planetako edozein ustiategitan garatutako nekazaritzapro zesu industrializatuek negutegiefektuko gasen igorpen guztien %11%15 sortzen dituzte azkenean. Zenbatespen kontserbadoreenen arabera, negutegiefektuko igorpen guztien %5%6 elikagaiak garraiatzean sortzen dira. Nekazal industria garraiotzean oinarritzen da nekazal ekoizpena kilometro asko garraiotzen. Hau perolioan oinarri tzen da. Gainera hozkailuetan eramaten da, energia asko era biltzen. Gure jakitokietan gordetzen ditugun elikagaien hiru laur den daude prozesatuta: aurretiaz berotu edo izoztu egin dituz te kontserbatzeko plastiko, paper, kartoi edo beirazko on tzietan sartu dituzte lehortu edo deshidratatu egin di tuzte mikrouhinlabe rako azpiletan edo ka fegailurako aluminiozko kapsuletan sartzen dituzte jogurtak banakako ontzietan doaz, eta, zortzinaka doazenean, gainera, kartoi gehigarria Kolokan jartzeko mo dukoak diren prozesu horietan, energia ugari erabili beharra dago, eta, gehienetan, fosila denez, pla neta berotzen duten igorpe nen %8%10 sortzen ditu, gutxi gorabehera. Funtsezko beste ezaugarria da beti beti, elikagai asko hotzean kontserba Guztiguztia ontziratuta eta prozesatuta Kontrolik gabeko garraiatzea

boletina
117 - 2013 maiatza

111

ngurumenaren etsai in
tu behar dira garraioan zein salmentan zehar, eta gero guk hotzean gorde behar ditugu etxean. Berriro ere, GRAINek egindako zenbatespenen arabera, fase horietan negutegiefek tuko gas guztien %2%4 sortzen dira. Hainbateko hozketa behar duen eredua estufa bezalakoa da planetarentzat.
http://derechoshumanosdelcampesinado.org

Grain-en txostenan oinarrituta - Mundubat-ek ekoiztuta

Nekazalindustriak klimaren krisian duten erantzukizuna


basosoilketa eta lurzoruaren erabilerako aldaketak: %1518

Elikagaiak alferrik galtzen dituen sistema: eraginkorra dela uste duen arren, elikaduraren sistema industriala guztiz aurkakoa da. Gainera, salatu egin behar dugu zenbat eta zen bat elikagai ekoizten diren, nahiz eta azkenean gure urdailera iritsiko ez diren. Bildu ondoren honako arrazoi hauengatik zenbat elikagai baztertzen dituzten kontuan hartzen badugu, ekoitzitako elikagai guztien erdiaedo alferrik galtzen dela esan dezakegu: akatsak edukitzea tamaina egokirik ez edu kitzea hain bidaia luzeetan hondatzea supermerkatuek eurek botatzea, jangarriak izan arren elikagaiak salmentarako eska kizunekin bat ez datozelako eta gure hozkailuetan alferrik galtzea (larregi erosteagatik, seguruenik). Ikuspegi sozialetik, errealitate onartezina bada (elikagai horien bidez bakarrik munduko gosea konpondu liteke sei aldiz), elikagaigintzan erabilitako energia guztiaren %10%15 alferrik galtzen da ikuspegi energetikotik. Gainera, horrelako hondakin gehienak zabortegietan ustelt zen direnez, negutegiefektuko gasen %3%4 sortzen dute. LABURBILDUTA: elikaduraren sistema globaleko sei fa seak kontuan hartuz gero eta klimaren krisian duten erantzukizuna batuz gero, ageriagerikoa da horrela ekoiztean eta jatean gizakiek eragindako negutegiefek tuko gasen igorpenen %44 sortzen ditugula gutxienez eta %57, gehienez.

NEKAZARITZAKOAK EZ BESTE IGORPEN BATZUK % 4356

nekazaritzako ekoizpena: %1115

garraioa: %56 prozesaketa eta ontziraketa: %810 biltegiraketa: %24

Jakin badakigu elikaduraren sistema globala eta bertako monopolioenpresak nekazari txikien krisiaren errudunak di rela eta, horren ondorioz, hegoaldeko herrialdeetan txirotasu na sortzen dela eta erdialdeko herrialdeetako landaingurune ko biztanleak lekualdatu egiten direla. Era berean, jakin ere badakigu arazo askok eragin handiagoa dutela emakumeen artean, eskaintzen dizkiguten elikagaiek kalitatea zein balio mantentzailea galdu dituztela eta, aldianaldian, elikaduraren krisiak sortzen direla. Bestetik, jakin ere badakigu kutsatu eta baliabide naturalak agortzen dituela. Orain, gainera, jakin ere badakigu sektore ekonomiko horrek erantzukizun handiena duela klimaaldaketaren arazo larrian. Horren ondorioz, zail tasun handiak sortu daitezke arlo askotan eta, nola ez, elika gaien ekoizpenean bertan ere Ez ote da sistema hori behin betiko gaitzesteko garaia?

hondakinak % 34

Munduko ongarri kimikoen hazkuntza ikaragarria oso faktore larria da lurzoruaren emankortasunaren suntsipenean. Gaur egun, 1961ean baino bost aldiz gehiago kontsumitzen dira. Izan ere, kalkuluen arabera, munduko nitrogenoaren kontsumoa 1960ko hamarkadakoa baino zazpi aldiz handigoa da. Landareek larregizko nitrogeno horren zati handi bat erabiltzen ez dutenez, lurpeko uretara edo airera doa azkenean. Zenbat eta nitrogeno gehiago erabili, orduan eta eraginkortasun urriagoa du ongarri moduan. Ongarri industrialek gero eta eraginkortasun gutxiago dute. Erabilitako nitrogenokilo bakoitzeko 226 kilo arto lortzen ziren 1961ean eta 76 kilo baino ez, 2006an. Arrozerako, 217 kilo ziren eta orain 66 kilo. Lehen 131 kilo soia eta, orain, 36 kilo. Lehen, 126 kilo gari eta, gaur egun, 45 kilo besterik ez. Ongarri kimikioak erabiltzean, berehala elikagarri disolbagarri ugari sortzen direnez, mikrobioen jarduna eta kopurua ugaritu egiten dira erabat. Bestetik, horren ondorioz, materia organikoa are azkarrago usteltzen da, eta CO2 igortzen du atmosferara. Ongarrien elikagarriak urritzean, mikroorganismo gehienak hil egiten dira, eta are materia organiko gutxiago geratzen da lurzoruan. Prozesu hori (laborantzaren bidez azkartzen da) hamarkadetan zehar gertatzen denez lurzoruaren materia organikoa agortu egiten da azkenean. Dena dela, are larriagoa da ongarri kimikoak sustatzen dituen ikuspegi teknologikoak berak adierazitakoa, laborantzetako hondakinak kendu edo erre egin behar direla eta lurzoruan geratu behar ez direla dioelako. Lurzoruek materia organikoa galtzen duten neurrian, are trinkoagoak dira, ur gutxiago xurgatzen dute eta elikagarriei eusteko ahalmen gutxiago dute. Sustraiak gutxiago hazten dute, lurzoruaren elikagarriak errazago galtzen dira eta landerrentzako ur gutxiago dago. Ongarrietako elikagarriaek gero eta eraginkortasun gutxiago izango dute, eta horri aurre egiteko, dosia handiagotu beharko da. Dosi handiagoak erabilita ere, ez da eraginkortasuna areagotuko, eta modu berean suntsituko dira lurzoruak. Bestetik, ongarri industrialek beste arazo larri bat ere sortzen dute, bertan dauden nitrogenoformak berehala eraldatzen direlako lurzoruan eta oxido nitrosoak igortzen dituztelako airera.

Ongarri industrialen arazo handia eta materia organikoaren garrantzia

12

boletina
117 - 2013 maiatza

Birziklatzea beharrezkoa dela eta errauste plantaren beharrik ez dagoela ondorioztatu dute Hiri hondakinei buruzko txostena egin duten EHU Euskal Herriko Unibertsitako irakasleek. Uste dute gaia politizatu egin dela eta hainbat hedabidek, alderdi politikoek esandakoari kasu eginez, errauste plantaren aldeko iritzia indartu eta atez atekoarena gutxietsi dutela.

GESTION DE RESIDUOS URBANOS:

Politicas Y LEGISLACION EN EUROPA Y AQUI


Extrado del "Informe sobre los residuos urbanos y su gestin y tratamiento para el territorio guipuzcoano" realizado por l@s profesor@s de la UPVEHU Itxaro Latasa, Peio Lozano, Gorka Bueno, Roberto Bermejo, David Hoyos, Iaki Lasagabaster

Las exigencias de la Unin Europea son esgrimidas tanto por retractores de la incineracin como por sus , para defender las distintas formas de gestionar (si se le pede llamar as) los resduos domsticos y otros. Del extenso informe realizado por un grupo interdisciplinado de profesores de la UPV hemos elegido esta parte centrada en propuestas institucionales y legislaciones. Cmo no, to das estas apuntan a un mayor reciclado y excluye la incineracin.
En Gipuzkoa, diferentes problemas, unidos a la rpida Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuz colmatacin de los distintos vasos de los vertederos y al en koa, el cual otorga sustento territorial a las soluciones de ges durecimiento de la legislacin que en esta materia emanaba tin que plantea el Documento de Progreso. Este es el nico de la Unin Europea, dio como resultado que a finales de los Plan Territorial Sectorial que, en materia de residuos y dentro 90 y principios del nuevo siglo comenzara un rosario de nue de la CAPV, se encuentra en vigor en la actualidad. Por otra parte, ya en 2012 la Diputacin Foral de Gipuzkoa vas planificaciones por mancomunidades (Plan Integral de aprueba y publica la Estrategia de Desarrollo del Documento San Marko, Plan Integral de Txingudi...) y, por fin, el Plan In tegral de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG) que vio la luz el de Progreso 20082016, con unos parmetros y estrategias 17 de diciembre de 2002 y que planteaba el tratamiento inte muy diferentes a las que haba venido definiendo tanto el an gral de los residuos del mencionado territorio histrico con un terior grupo de Gobierno de la Diputacin Foral, como el resto de figuras de planificacin. La Estrategia de Desarrollo del ao horizonte centrado en 2016. Este ao horizonte se considera, no obstante, como excesi Documento de Progreso 2008 (2016 EDDdP 2008+4) del vamente alejado puesto que ya en 2008 se gener un nuevo Plan Integral de Gestin de Residuos Urbanos de Gipuzkoa documento. Las razones de la redaccin y presentacin de ese (PIGRUG) aprobado en 2002 tiene por objeto adaptar el mo nuevo documento se deben buscar en la existencia de un mar delo de tratamiento y gestin de residuos urbanos propuesto co regulatorio y normativo que abogaba por nuevos objetivos en dicho documento a los nuevos datos de gestin de residuos, de prevencin, reduccin, reutilizacin, reciclaje y compostaje a la previsin del incremento de la recogida selectiva y a la a escala europea, por lo desacertado de la prognosis elaborada normativa y a la legislacin vigente en materia de residuos. Toda esta profusin de documentos y la existencia de pos por el propio plan en cuanto al crecimiento esperado de la pro duccin de residuos y otros parmetros relacionados con la ca turas polticas, sociales, mediticas... muy contrapuestas, ha racterizacin de los mismos y por la profundizacin de las dis dado lugar a un encendido debate social en el que, muchas tintas alternativas de recogidas selectivas, fundamentalmente veces, se toman posturas poco veraces o se alimentan mitos de la fraccin orgnica compostable (FOC). Por ello, mediante que no responden estrictamente al necesario rigor y anlisis la Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, publicada en el objetivo. En este sentido, el presente informe se realiza para boletn Oficial de Gipuzkoa no 250, de 30 de diciembre de arrojar luz y efectuar un anlisis exhaustivo y riguroso sobre 2008, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron el Docu las diferentes metodologas, tratamientos y planificaciones. mento de Progreso (20082016) (DdP) del Plan Integral de Gestin de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 20022016. A CRISIS EUROPEA: ESCASEZ DE RECURSOS Existe una gran escasez de muchas de las materias primas efectos de integrar toda la planificacin en un nico documen procedentes de la corteza terrestre, lo cual lleva a la UE a de to procede la incorporacin del citado PIGRUG como anexo clarar que estamos en el fin de la era de los recursos baratos. del Documento de Progreso, de manera que aqul conserva su Adems de la escasez geolgica, existen otros factores que vigencia en los aspectos que ste no ha contemplado. Asimismo, la planificacin sectorial definida en la mencio agudizan el grado de criticidad de los recursos escasos: nada norma foral queda completada con el Plan Territorial 1. Frecuentemente 23 pases concentran la mayora de las re

boletina
117 - 2013 maiatza

13

servas, lo cual les permite imponer las condiciones de su ministro 2. El proceso mundial de nacionalizacin de los recursos de termina frecuentemente que los pases reduzcan los flujos de exportacin para alargar la vida de sus recursos 3. Muchos pases exportadores de recursos son polticamente muy inestables Los precios de las materias primas, adems de tener una tendencia a elevarse, estn sometidos a un nivel muy alto de volatilidad. La escasez de recursos determina factores de agravamiento de los impactos ambientales en la extraccin y transporte de recursos: la baja y decreciente ley de los recursos conlleva explotar yacimientos muy difusos (por lo que generan mu chos residuos y generalmente explotados a cielo abierto) es cada vez ms frecuente que la explotacin de recursos que se realice en zonas de alto valor ecolgico o en ecosistemas fr giles (rtico, zonas abisales, etc.) o situados en zonas de difcil acceso (yacimientos de petrleo o ndulos metli cos situados en las profundidades del ocano), y no pue dan evitar severos e irreparables impactos ambientales los circuitos de transporte son cada vez ms largos, lo que genera grandes impactos ambientales (emisiones a la atmsfera, vertidos al agua, impactos de accidentes). La UE es la regin del mundo con mayor dependencia de recursos. Depende en un 97% de la importacin de minerales metlicos. Por otro lado, las chatarras estn cobrando un papel crecientemente importante en el apro visionamiento de materiales, pero tambin tiene proble mas de abastecimiento en este campo, debido a dos in convenientes: limitaciones de compra en los mercados internacionales y exportacin ilegal de residuos, espe cialmente en los casos de aparatos elctricos y electrni cos y de automviles al final de su vida til. Este panorama explica la gran preocupacin de la UE y del mundo empresarial por lograr un abastecimiento se guro y la multiplicacin de iniciativas diplomticas y de autoabastecimiento por la va de maximizar la transfor macin de los residuos en recursos. Por ello impulsa una economa circular de materiales, la cual slo se puede basar en convertir los residuos en recursos. Ello determina una insistencia apremiante sobre los estados para que apliquen la jerarqua de residuos y que esto se traduzca en la imposicin de obligaciones legales cada vez ms exigentes. Por un lado, en la direccin de reducir los residuos eliminados y, por otro, en exigencias de maximizar la prevencin, reutilizacin y re ciclado de residuos. Esta poltica, adems de potenciar el autoabastecimiento (reduciendo el volumen de importaciones), provoca la crea cin de nuevas empresas necrforas y descomponedoras y la creacin de gran cantidad de puestos de trabajo. Todo ello re dunda, adems, en una clara reduccin de los importantes im pactos ambientales que provocan los tratamientos situados ms abajo en la jerarqua de residuos. A medida que se vayan encareciendo las materias primas, la rentabilidad de aplica cin de la jerarqua de residuos se ir incrementando. Es por ello que la UE viene multiplicando la puesta en prctica de mltiples instrumentos para impulsar una eco noma circular: de impulso a la prevencin (Directiva de eco

diseo, responsabilidad ampliada del productor RAP) de impulso del reciclado y la reutilizacin (regulacin adminis trativa: objetivos mnimos que deben alcanzar los Estados, RAP) instrumentos econmicos (tasas proporcionales al vo lumen de residuos generados impuestos a la incineracin y vertido, que tienen en cuenta sus impactos ambientales y en la salud subvenciones a la reutilizacin y reciclado). Estos ins trumentos econmicos estn siendo puestos en prctica, sobre todo, por los pases lderes. Los instrumentos anteriores explican el elevado grado de reciclado y reutilizacin (7080%) de seis estados miembros: Alemania, Holanda, Blgica (con polticas diferenciadas en Walonia y Flandes), Austria, Suecia y Dinamarca. En el caso de los RSU y asimilados, estas polticas estn dando resultados en lnea con la jerarqua de residuos: Se est reduciendo el volumen de residuos en la UE (slo en parte debido a la crisis econmica) despus de varios aos de estancamiento

El vertido est reducindose mucho (un 35% en el periodo 19952009) La incineracin se est estancando en los ltimos aos, aun que creciun 56% en el periodo 19952009 El reciclado creci un 159% y el compostaje un 239% en el mismo periodo y mantienen una clara progresin, sobre todo en los ltimos aos. Esto es especialmente reseable si tene mos en cuenta que dicha tendencia tiene una correlacin di recta con el estancamiento de los procesos de incineracin. A partir de estas cuestiones se pueden realizar una serie de recomendaciones sobre polticas pblicas para el impulso de una economa circular de materiales. La experiencia de los Estados europeos lderes en la pro mocin de una economa circular muestra que para lograr ese objetivo se debe impulsar una poltica que contiene una ba tera de actuaciones o recomendaciones a los gestores pbli cos que quieren avanzar en direccin a una economa circular de materiales. El Comisario de Medioambiente las sintetiza en las siguientes: Impuestos y/o prohibiciones en relacin con la descarga

14

boletina
117 - 2013 maiatza

Polticas regulatorias Campaas de comunicacin: la importancia de la acep Austria: recogida selectiva y obligatoria de residuos orgni tabilidad pblica de las medidas a implementar cos (1995): prohibicin de vertido de residuos con un con Pases Bajos: campaas de comunicacin local dirigida a la tenido orgnico superior al 5% (1997). ciudadana y un canal de informacin a las autoridades. Alemania: obligacin de los productores a reciclar el emba Flandes: los programas de comunicacin para modificar los laje o envase de sus productos (sistema punto verde, 1991) comportamientos de los ciudadanos han tenido un papel prohibicin de vertido de residuos lquidos, residuos infec esencial en los altos niveles de reciclado, ellos han reduci ciosos, residuos explosivos..., de que el vertido tenga un do drsticamente los costes de la gestin de RSU y se ha mximo de contenido en carbono del 5%, etc. (2005) reco elevado mucho el grado de satisfaccin ciudadana por la gida selectiva de biorresiduos (1998). gestin de residuos. Pases Bajos: prohibicin de vertederos de RSU, reciclables El informe recoge las conclusiones de Colomer: cuando se y de construccin (1996) decreto de imposicin de las con han hecho los esfuerzos suficientes, facilitando la informa diciones a la incineracin ms exigentes del mundo. cin necesaria, estableciendo canales o medios propios que Suecia: prohibicin de vertido de materia combustible requiere todo proceso participativo, al final, si el servicio (2002) y orgnica (2005). funciona adecuadamente, la poblacin acepta el sistema con Blgica: decidi no abrir nuevos vertederos (1993). Unos aos un elevado grado de satisfaccin as lo corroboran los resul despus decidi no aumentar la capacidad de incineracin. tados de las encuestas all donde se han realizado. Y cita Flandes: medidas sobre vertidos muy restrictivas (2005) experiencias como el plebiscito de Usurbil al que tilda de "categrica" pues la ciudadana se decant mayoritariamente alcanzar para 2010 una recogida selectiva del 75%. Walonia: calendario (20042010) de residuos que no podrn por el Puerta a Puerta, que ya llevaba un ao de funciona miento. Afirma que pese a que la poblacin cuenta con pautas ser enviados a vertederos. y costumbres difcilmente cambiables, con buena y abundante Polticas fiscales informacin, los cambios son admitidos sobre todo si los re sultados son poositivos y redunda en mejorar las condiciones Impuestos: * Austria: a la incineracin de 89/t (2006) impuesto sobre ver para la salud y el medio ambiente. tido o exportacin para vertido de 930/t, dependiendo de las

(eliminacin) y la incineracin de residuos: los resultados del estudio no dejan lugar a dudas: los porcentajes de des carga e incineracin de residuos han disminuido en aque llos pases que han aplicado estas polticas. Los sistemas de pago por generacin de residuos han de mostrado su eficacia a la hora de evitar la generacin de re siduos y de fomento de los ciudadanos en la recogida de re siduos selectiva. En este sentido, no puede mantenerse por mucho ms tiempo el depsito incontrolado y annimo de los contenedores de calle, tal y como los conocemos hasta ahora. Aplicando el principio general de el que contamina paga se debe apostar por un sistema que, como el puerta a puerta, reduce los residuos, selecciona todas las fracciones y, por tanto, es ms sostenible a la vez que equipara los es fuerzos de los ciudadanos y no genera diferencias, como las polticas en torno a la recogida en masa, o incluso el 5 con tenedor si no llega a una recogida selectiva generalizada. Los programas de responsabilidad de los productores han permitido a diversos Estados obtener y redistribuir los fondos necesarios para mejorar la recogida selectiva y el reciclado. Pero tales polticas contienen mltiples actuaciones y, adems, aparecen otras no contempladas como la prevencin, la mxi ma prioridad para la mayora de las experiencias reflejadas aqu. La aplicacin conjunta integrada de estas actuaciones tie ne un gran poder transformador pero no as la aplicacin slo de algunas de ellas y no bien integradas. El informe recoge y desglosa las actuaciones principales puestas en prctica en esos estados y regiones lderes cro nolgicamente, resaltando que stas han tenido resultados al tamente exitosos y en algunos casos espectaculares.

condiciones tecnolgicas y ambientales del vertedero (2012). Dinamarca: al vertido y la incineracin que ha ido aumen tado de 5.3/t (1987) a 63.3/t (2010). Pases Bajos: sobre vertido de 17/t (materia densa) y de 108/t (materia ligera) (1996) y retirado en 2012, porque es tan reducido el vertido que no cubre los costes de gestin. Suecia: sobre el vertido (2000), que se ha incrementado de 27 a 47/t impuesto a la incineracin de RSU de 50/t (2006) sistema de pagos retornables para botellas de vi drio, latas y botellas de PET. Flandes: variables al vertido (desde 11.64/t a 79/t, segn materiales) y a la incineracin (7.41/t) (2009). Subsidios Austria: a tecnologas innovadoras en recuperacin y pre vencin de residuos (1992). Pases Bajos: a tcnicas innovadoras de recogida, reutiliza cin y reciclado, y a la estimulacin de un mercado de plstico secundario. * Sistemas de pago en funcin del peso Pases Bajos: para los residuos domsticos. Flandes: casi todos los municipios han establecido sistemas de pago segn el volumen de volumen de residuos generados. En muchos casos en Europa, all donde se aplica el pago por generacin ( Italia o muchos pases/zonas del Norte de Europa), el tipo de recogida aplicado es el puerta a puerta (diferentes versiones). Segn la Agencia Medioambiental Europea (2009): En Italia, los sistemas de recogida selectiva puerta a puerta son los que mejores resultados han dado, tanto a nivel de cantidad como de calidad en la recogida

Itoitz eta Artozki

Duela hamar urte baino zazpi herri pobreago da egun Nafa rroa. 2003. urtean galdu zituen herrialde horrek Itoitz, Artoz ki, Orbaitz, Ezkai, Muniain, Gorritz eta Artzi, bai eta Nagore ren erdia ere. Azken herri horretara ailegatu ziren hondeamakinak lehendabizi, duela hamar urteko apirilaren 28an. Eraitsitako etxeetako batean bizi zen Miguel Zazpe, eta nerbioek jota eraman behar izan zuten herritik. Etxea husteko ia denborarik ere ez zioten utzi. Itoizko urtegiko uraren azpian da orain Zazperen etxea. Ha rri pila bilakatutako gainerako herriak bezala. Miguel Sanz buru zuen gobernuak eman zuen agindua, segurtasunaren izenean. Irati ibaiaren arroan bizi zirenentzat, bertzelakoa izan zen herriak behera botatzeko arrazoia: Zigorra. Eraitsi aurreko urteak Itoizko urtegiko hormaren itzalpean egin zituzten herriotan. Proiektuak erabat baldintzatuta. Fran kismoaren garaian jarri zuten mahai gainean, eta 1980ko ha markadan hasi ziren gauzatzen. 1985. urtean sortu zen Itoizko Koordinakundea, urtegia egiteko asmoaren aurka borrokatze ko. Proiektuak ukitzen zituen herri guztietako biztanleek bat egin zuten elkarte sortu berrian, bai eta handik kanpoko herri tar anitzek ere. Itoiztik Euskal Herri osora zabaldu baitzen ur tegiaren kontrako oihua. 1993. urtean hasi zituzten urtegia egiteko obrak, eta, epaite giek legez kanpokotzat jo bazituzten ere, ekintza burutuen politikak lanak geldiarazteko saio guztiak hutsean utzi zituen. Ia denak. 1995. urtean Itoitzekin Elkartasuna taldea jarri zen martxan, eta solidarioen eskutik, hainbat aldiz isildu ziren horma eraikitzeko makinak. Porlana garraiatzeko kableak moztu zituzten 1996. urtean. Hura izan zen solidarioen ekintzarik ikusgarriena, bai eta eraginkorrena ere. Bederatzi hilabetez gelditu zituzten urtegi ko obrak. Ekintza haren ondorioz, Itoitzekin Elkartasuna tal deko hiru kide espetxeratu zituzten. Haietako batek, Iaki Garcia Kochek, ia lau urte eman zituen kartzelan.

Herri minez, Itoitz minez

(Edurne Elizondo, Berria, 2013/04/24)

Horma eraikitzeko lanak berriz jarri ziren martxan, ordea. Hasitakoa amaitu arte. 2004. urteko urtarrilaren 19an ekital di xumea antolatu zuen Nafarroako Gobernuak, egun hartan Itoitz betetzen hasi zirela ospatzeko. Nafarroako agintarien aurrean gerritik gora biluzi ziren bi emakume solidario, go bernuak halaxe utzi zituela salatzeko. Biluzik utzi gaituzue etxerik eta lurrik gabe utzi gaituzue ibairik, ibarrik, historia rik gabe biluzik. Ordurako, jada, harri pila baino ez ziren orain urak azpian dituen herriak. Eraitsitako guztien artean, Itoitz eta Artozki berezi izan zi ren. Itoitz, urtegiaren aurkako oposizioaren ikur izan zelako hogei urtez eta Artozki, berriz, hustu zutenetik behera bota zuten arte, lurraren defentsaren aldeko aldarriaren bozgorailu izan zelako. Artozki Artezki bilakatu baitzen, hamabost egu nez. Artearen, musikaren eta literaturaren esparruko hainbat eragilek hartu zuten herria, bertako etxeak defendatzeko. Eraitsi zuten arte. Herriak bota zituzten arte. Itoitzen 2003. urteko ekainaren 16an sartu ziren makinak, 08:00etan. Ez zi ren bakarrik joan. Foruzaingoak eta Guardia Zibilak lagundu

ta agertu ziren. Errepideak itxi, eta prentsa handik aldendu zuten, herrian gertatzen zena ikus ez zezaten. 32 lagun egon ziren ekainaren 16 hartatik 18a bitarte, etxeak defendatzen: kateatuta, paretekin bat eginda, okasiorako egindako bunke rrean sartuta, eta inguruko mendietan ezkutatuta, herriko bo rrokaren berri lau haizeetara zabaldu ahal izateko. Hiru egun horietan, 56 pertsona atxilotu zituzten Itoitzen eta Agoitzen. Azken herri horretan, hain zuzen, hamaika pro testa egin zituzten herriak eraitsi izana salatzeko. Urtegia egi teko proiektuak gogor jo zuen Agoitz ere. Herritarrak erabat zatitu zituen alde, haietako zenbait erabat kontra, bertze anitz. Egun ere, urtegiko hormaren itzalpean bizi dira agoiztarrak. Paretatik behera Agoitz da lehen herria. Hurbilen dagoena. 2004. urtean, urtegia betetzen hasi eta berehala, Itoitz azpiko lurra mugitzen hasi zen. Milaka lurrikara gertatu dira geroz tik. Agoitzetik alde egin dute hainbat bizilagunek, hasierako beldurrari ezin aurre egin. Itoitzen bezala, Artozkin ere etxeak defendatzera sartu ziren solidarioak herrira. Artozkiarrek irailaren 15ean hustu zuten herria. Egun hori adostu zuten Nafarroako Gobernuarekin. Itoitzen gertatu zena fresko zuten denek memorian. Makinak ikusi zituzten hango herritarren etxeak behera botatzen. Ho rregatik, irailaren 15 hartan, ke artean ernatu zen Artozki. Herritar batek bere bi etxeei su eman zielako. Nahiago izan zuen bere familiaren historiaren zati ziren eraikinak erre, go bernuak bidalitako makinek azpian hartu baino. Artozkin hamabost egunez eutsi zioten Itoitzekin Elkarta suna taldeko kideek. Ez ziren bakarrik egon. Artezki ekinal diaren bitartez, Euskal Herri osoa jarri zen herri horri so. Jen dez bete zen. Etxeak defendatzeko prest. Foruzaingoa eta Guardia Zibila irailaren 30ean sartu ziren herrira, goizaldean. 05:30 aldera. Itoitzen bezala, lekukorik ez zuten nahi izan. Errepidea itxi, eta kazetariak Artozkitik kanpo utzi zituzten. Makinak sartu ziren egun berean hasi ziren herriko etxeak botatzen. Biharamunerako bukatu zuten lana. Artozkiko et xeekin batera, Muniaingoak ere bota zituzten 2003ko urriaren hasiera hartan. Solidarioak saiatu ziren hondeamakinei bidea ixten, baina ez zuten lortu. Nafarroako Gobernuaren agindua bete zuten, bertze behin. Hamar urte pasatu dira. Hamar urte Nafarroan Itoitz, Ar tozki, Orbaitz, Ezkai, Muniain, Gorritz eta Artzi gabe. He rriokin, hamaika familiaren historia galdu zen hondakinen ar tean. Nafar guztien historiaren zati bat ere betirako gelditu zen harri pusken azpian. Erdi Aroko elizak Orbaizko arki tektura zibil gotikoa Itoizko gorraiztarren 400 urteko Toarena baserria jauregiak eta dorreak. Elizak eraitsi zituzten hondeamakinek, baina, hala eta guz tiz ere, Irueko Artzapezpikutzan inork ez zuen gertatutakoa salatu. Galdutako herrietan apaiz ibili zen Tomas Armendariz bakarrik utzi zuten urtegiaren aurka. Bakarrik gelditu ziren herriak ere, ur azpian. Herri minez, han bizi zirenak. Itoitz minez. Ito minez. Historia suntsitzen

komunikabideetatik

itz ito 10te ur

boletina
117 - 2013 maiatza

17

Apirilaren 24tik 28ra Berria egunkariak Itoitzeko gatazkaren 10 urteak ospatzeko egunero artikulo bat eskaini zuen, "Herrien suntsitzeak hamar urte" lelopean. Besteak beste Itoizko Koordina kundearen Patxi Gorraiz, Solidari@seko Julio Villanueva elkarrizke tatu zituen edo Nafarroako ubidearen edo Pirinioetako bertze kasuak (Janovas, Biscarrues, Santaliestra, Esa) haztertu zituen.

16
komunikabideetatik

Gehienek ura herritar guz tien ondaretzat jotzen duten arren,munduan milioika la gunek ez dute gutxieneko ur kopurua eskuratzeko modu rik,eta gero eta hedatuago daude ur zerbitzuak enpresa pribatuen esku uzteko saioak.
Norena da ura? Duela gutxi arte, inork ez zuen zalantzan jartzen ura herritar guztien natur ondasuna dela, beharrez koa, ordezkaezina eta guztion eskura beharko lukeena. Baina kapitalismoaren logika, leku guztietan negozioa eta etekin ekonomikoa bilatzen duena, uraren espa rrura ere iristen ari da. Eta denon ondarea beharko lukeena gutxi batzuen eskuetan gelditzen ari da gero eta gehiago. Uraren krisia dago horren atzean. Ur eskasia gero eta nabarmenagoa da mun du osoan: gizakien %15ek ez dute ur edangarririk eskura, bi mila milioi lagu nek ez dauzkate bermaturik gutxieneko ur zerbitzuak, eta egunero 30.000 lagun inguru hiltzen dira egarriak edo ur faltak eragindako gaixotasunek jota. Adituek askotan esan eta idatzi dute iraganean erregaien eta, batez ere, petrolioaren kontrola izan dela gerra gehienen arra zoi nagusia eta etorkizunean, berriz, uraren kontrola egongo dela gerra eta gatazka gehienen atzean. Baina krisi horri erantzuteko modu bat baino gehiago dago. Enpresa multi nazionalek eta neoliberalismoaren teori koek argudiatzendute enpresa pribatua ren eraginkortasuna dela egoera konpon dezakeen bakarra. Ekologistek kontrakoa argudiatzen dute: diotenez, epe laburreko etekinak bilatzen dituzten enpresak dira, hain zuzen, uraren es kasiaren eragile nagusietakoak, eta go gorarazten dute enpresa horiek ur kopu ru handia behar duten laboreak sustatzen dituztela, haragitarako aziendak lehe nesten dituztela barazkien kaltetan, ne gozio eredu horrek askoz ur gehiago kontsumitzen duen arren, eta ubideak desbideratzen dituztelaenergia sortzeko. Haien ustez, irtenbidea ez da ura en presa pribatuen esku uztea,alderantziz koa baizik: alegia, enpresa horien joka bideari mugak jartzea.

Ura,diru iturri
boletina
117 - 2013 maiatza

Gotzon Hermosilla Berria 20130421

Hego eta Erdialdeko Ameriketan, esaterako, aspaldi hasi ziren pribatizazioaren aldeko ahalegi nak. Txilen, esaterako, Pinochet dikta dorearen garaian gogor ekin zioten ho rri. Legez, ibaiek ondare publiko izaten jarraitzen zuten, baina, praktikan, enpre sa pribatuen esku gelditu zen uraren us tiaketa osoa. Bolivian, berriz, 1993koak dira Co chabamba hiriko ur hornidura pribati zatzeko lehenengo saioak. Zerbitzua Aguas del Tunari izeneko enpresaren esku gelditu zen zenbait en presa transnazionalek osatzen zuten ho ri, besteak beste, AEB Ameriketako Es tatu Batuetako Bechtelek eta Espainiako Abengoak. Aguas del Tunarik uraren tarifak %35 garestitu zituen, eta tarifak ordaintzen ez zituztenei ura moztearekin egin zien mehatxu. 2000ko urtarriletik aurrera, egoera jasanezin bilakatu zen bezeroen eta nekazarien protestak orokortu egin ziren, eta, istiluetan, hildako bat eta zau ritu ugari egon ziren. Uraren gerra izena eman zieten liskar horiei. Azkenik, Boli viako parlamentuak indarrik gabe utzi zuen ur zerbitzua pribatizatzea ahalbi detzen zuen legea, baina, handik gutxi ra,Bechtlelek eta Aguas del Tunari osat Latinoamerikan, gatazka zen zuten beste enpresa batzuek salaketa Ura pribatizatzeko ahaleginak ez dira jarri zuten Boliviako Gobernuaren kon oraingoak. Hegoaldeko herrialdeetan, tra. Salaketa 2006an erretiratu zuten, na

zio arteko protesta kanpainabaten ondorioz. Boliviakoa geroago etorri zenaren aurrerapen moduko bat izan zen, adie razi du Ekologistak Martxan elkarteko Martin Mantxok. Herrialdea zorretan zegoela eta, hainbat zerbitzu pribatizatu zuten, tartean urarena, eta, orain, kri siaren aitzakiatan, ikusten dugu joka molde hori munduko beste zenbait le kutara eramaten ari direla. Izan ere, ur hornidura enpresa priba tuen esku uzten zuen eredua indartsu sartu zen 1990eko hamarraldian, baina, milurteko berriarekin, herritarren opo sizio gero eta handiagoarekin egin zuen topo. Eta Cochabambakoa ez zenkasu bakan bat. Buenos Airesen (Argentina), Manilan (Filipinak), Jakartan (Indone sia) eta hegoaldeko beste zenbait hiri garrantzitsutan, bertan behera utzi zi tuzten enpresa pribatuekin sinatutako kontratuak. Hego Amerikan,kontratu pribatuen %60 inguru aldatu edo bertan behera utzi dituzte, eta horietako asko, orain, arlo publikoaren kontrolpean daude berriro. Horren ondorioz, multinazionalek nahiago izan dute arrisku gutxiago eta berme gehiago eskaintzen dituzten he rrialdeetan zentratu: Europako Batasu neko herrialdeak eta ingurukoak, Afri

kako iparraldekoak, Txina eta abar. Eta herrialde horietako askotan pribatizazio prozesuei ekin ahal izateko, krisi ekono mikoa izan dutelagun. Europan ere Krisi ekonomikoa eta estatu askok daukaten zor publiko handia aitzakia ezin hobeaizan da gobernu eta adminis trazio batzuek hainbat zerbitzu saldu edo enpresa pribatuen eskuetanuzte ko,horrekin dirua lortu eta gastua mu rriztuko dutelakoan. Ur zerbitzuen kasuan, apur bat desberdinak izaten ari dira gauzak. Europan, PPP derit zon ereduak izan du arrakasta, arlo priba tua eta publikoa uz tartzen dituenak. Ere du hori Frantzian sortutakoa da, eta, ar lo biak uztartzeari es ker, pribatizazioak eman dezakeen irudi txarra saihesteko balio dezake. Baina ur zerbit zua kudeatzeko sortzen diren alde bitariko en presetan, arlo pribatuak, hots, etekina bilatzen du ten multinazionalek, ges tioa hartu ohi du bere gain,horretarako beharrez koak dituen gaitasun tekni koak dituztelakoan. Nolanahi ere, eredu ho rrek porrot egin du leku as kotan. Frantzian, 25 bat hiri

Arlo publiko eta pribatua uztartzen dituen ereduak porrot egin du hainbat lekutan
handik, horien artean Parisek, PPP ere dua utzi, eta eredu publikoa hartu dute. Alemanian, ur zerbitzua publikoa da hiri garrantzitsu gehienetan. Berlin izan da orain arte horren salbuespena, baina 2011ko otsailean, Unser Wasser (Gure Ura) izeneko herri egitasmoak bultzatu ta, erreferendum bat antolatu zuten, eta berlindarrek erabaki zuten ur hornidura ren inguruko kontratuek gardenak izan behar zutela eta ezkutuan egindako kon tratuak argitara ekarri beharzirela. Ho rren ondorioz,enpresa pribatuek utzi egin zuten BWB Berlingo Uretako En presan zeukaten parte hartzea. Dena dela, Europako erdialdeko he rrialde asko eredu hori bazterrean uzten ari badira ere, hegoaldekoetan badago pribatizazioa indarrean sartu nahi due nik. Italian, esaterako, duela hiru urte, Silvio Berlusconi ministro kontseiluaren presidente zenean, ur zerbitzuak pribati zatzeko ahalegina egin zuten, eta herri tarren oposizio handia izan zuen. Italia Erakundeak (NBE) giza eskubideen alorrean kokatzen duena. Jakina, ho rretaz aparte, ibaietako ur kopuru handi bat beste jarduera ekonomiko batzue tarako erabiltzen dugu, soroak ureztat zeko, energia sortzeko eta abar. Baina argi dago igerilekua betetzeko eskubi dea edo elektrizitatea sortzekoa ez di rela giza eskubideak. NBEk giza esku bidetzat jotzen duena oso kopuru txikia da, pertsona bakoitzeko berrogei bat li tro eguneko, erabiltzen dugun uraren %1 inguru.

Multinazionalak ari dira berme gehiago dituzten herrialdeetan zentratzen

rrek ezezkoa eman zioten ahalegin horri 2011koekainean egindako erreferendu mean. Espainian, berriz, indartsu sartzen ari da pribatizazioa. Egun, herritarren er diek baino gehiagok arlo publikoa eta pribatua uztartzen dituen ereduaren bi dezjasotzendute ura. Hiri nagusiak ari dira apurkaapurka eredu horretan sart zen, eta enpresa handiak dira onuradun nagusiak, batez ere, Aguas de Barcelona eta Aqualia. Eta Euskal Herrian? Aeopas elkarteak behatoki moduko bat eratu du, herrialde bakoitzean uraren pribatizazioaren gaia zertan den ikertzeko, eta, diotenez, He go Euskal Herriko lau herrialdeetan, eutsi egiten diote eredu publikoari. Gasteizen izan zen Amvisan eragile pri batuak sartzeko saioa, baina bertan behera gelditu zen. Aeopasek oso ontzat jotzen du hori, eta pentsatzen dute Eus kal Herrian sentsibilizazio handia da goela. Horren adibidetzat jotzen dute Gipuzkoako jatetxeetan iturriko ura zerbitzatzeko egiten aridenahalegina. Hala ere, Aeopasek nabarmendu du pri batizazioaren arriskua hor dagoela beti. Eta beste urrats bat egin daitekeela dio te: herritarren parte hartzea bermatzeko mekanismoak ezartzea, zerbitzua bene tan publikoaizan dadin. Ura oso preziatua da, adierazi du Ekologistak Martxan elkarteko Martin Mantxok, eta transnazionalak hori kontrolatzeko ahaleginetan dabiltza. Brasilgo MAB Urtegiek Kalte Eginda koen Mugimendukoek badute lelo bat, eta gu bat gatoz iritzi horrekin: Ura eta energia ez dira merkantzia.

Pedro Arrojo (Unibertsitate irakaslea eta FNCAren sortzailea)


Krisiak aukera eman dio eredu neo liberalari ura pribatizatzeko. Arrojok dioenez, ur zerbitzuak pribatizatzeko moduak ugariak dira, eta, askotan, ez da beharrezkoa arlo pribatuak akzioen gehiengoa edukitzea, kontrola infor mazioaren monopolioaren bidez lort zen baita. Urak erabilpen asko ditu. Begien bistakoa denez, bizitzeko beharrezkoa zaigu, eta edateko behar dugun gutxie neko kopuru hori da Nazio Batuen

ESAKO URTEGIA: Eskuin hegala egonkortzeko lanak "ongi" doazela dio De Pedrok

Latinoamerika ez da izan ura priba tizatu duten leku bakarra, baina han sortu dira horren kontrako protesta mugimendu esanguratsuenak, Cocha bamba koa (Bolivia) kasu. Txilen, Chicago Boys izenekoen garaian [Mil ton Friedman ekonomista neoliberala ren jarraitzaileak, Txilen eragin handia izan zutenak] geroago nagusitu zen ikuspegi neoliberalaren sustraiak jarri zituzten, eta orduan, ura ez ezik, gai nerako zerbitzu publiko guztiak ere pribatizatzea proposatzen zuten.

(Berria 2013/04/05) Ebroko Ur Konfederazioko presidenteak Nafarroako Parlamentuko Sustapen Batzordeko kideak hartu ditu Esan. "Funt sezkotzat" jo ditu urtegia handitzeko lanak, konfederazioaren independentzia aldarrikatu arren. Esako urtegia handitzeko obrek azken hilabeteotan eragin duten kezka uxatzen saiatu da Ebroko Ur Konfederazioko presidente Xavier de Pedro. Ur tegian bertan izan da, Nafarroako Parlamentuko Sustapen Batzordeko kideek obretara egin duten bisitaren harira. Haien aurrean nabarmendu du eskuineko hegala egonkortzeko lanak "ongi" doazela. Herritarren segurtasuna bermatzea jo du hel buru nagusi, eta, ildo horretan, urtegia handitzeko lanen defentsa sendoa egin du: "Presa berriak Zangozako herritarren se gurtasuna areagotu eginen du, uholdeei aurre egiteko balioko duelako".

komunikabideetatik

Munduko biztanleen %15ek ez dute ur edangarririk eskuratzeko modurik

boletina
117 - 2013 maiatza

17

komunikabideetatik

18

"Raxoiren dirua"
116 117 - 2013 2013 apirila maiatza

boletina
(Iaki Petxarroman, Berria)

Zenbait gertakizun eta polemikaren ondoren, Lezoko alkate Ainhoa Zabalo azaldu da prentsaurrekoan argi adieraztera apirilaren amaieran herrian hondakinak Atez Ate biltzen hasteko neurri guztiak hartuko dituela udalak, OarsoBidasoako Hitzaren goiko bideo honetan ikusentzun daitekeenez.

Lezoko alkatea: "Atez Atekoa abiarazteko neurri guztiak hartuko dira" (Argia 2013/04/05) "215 ayuntamientos y concejos se oponen y Barcina no les recibe" "Geoingeniaritza: Klima konpontzen saiatzea, jolas arriskutsua"
Haren aurkarien esanetan, geoingeniaritzak lotura zuzena du ikuspuntu arriskutsu batekin: klima aldaketaren ondo rioak arindu baditzakegu teknologia erabilita, zer axola no ren erruz berotzen ari den planeta? Eta zer axola berotzen jarraitzea? Haren aurkarien esanetan, geoingeniaritzak lotu ra zuzena du ikuspuntu arriskutsu batekin: klima aldaketa ren ondorioak arindu baditzakegu teknologia erabilita, zer axola noren erruz berotzen ari den planeta? Eta zer axola berotzen jarraitzea? (www.transmissionmedia.com) sIazko urrian jakin zen berria. Russ George enpresagizon estatubatuarrak esperimentu eskerga egin zuen Haida Gwaii artxipielagoko uretan, Kanada mendebaldeko kostaldetik 300 kilometrora. Georgek, edo hobeto esanda haren agindu peko langileek, 100 tona burdin sulfuro bota zuten itsasora. Ozeanoen ongarritzea esaten zaie era horretako teknikei funtsean, helburua da modu artifizial batean planktonaren hazkundea eragitea. Planktonak atmosferako CO2a xurgat zen duenez, haren loratzea bizkortzeak negutegi efektua moteltzen lagundu dezake. Jokaldiak klima aldaketaren ondorioak arintzea bezain helburu txalogarria zuela pentsa liteke, baina ez nahasi: Russ George negoziogizona da beste ezer baino lehen. Ha ren xedea da planktona ugarituz atmosferatik ustez itsa sora igaroko den CO2aren truke dirua irabaztea, karbono merkatuaren mekanismo konplexuak baliatuz. Ez da lehen saiakera 2007an, Planktos enpresako zuzendaria zela, George burdina botatzen saiatu zen Galapago eta Kanariar uhartedien inguruetan. Orduan ez zuen lortu, baina iaz bai. Aurrez, Haida Gwaiiko biztanleei amarruz sinetsarazi zien esperimentua mesedegarria izango zitzaiela ez zien aipatu, badaezpada, 2008an Nazio Batuen Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmenak (DBbH) moratoria ezarri ziola ozea noak ongarritzeari. Ozeanoak ongarritzea geoingeniaritza izendapenak bilt zen dituen teknika multzo zabalaren barruko bat baino ez da. 2010ean, Nagoyan egindako biltzarrean, DBbHk mora toria zabaldu eta geoingeniaritzajarduera guztiei ezarri zien. Baina geoingeniaritzaren definizio zehatzik ez da adostu oraingoz indarrean dagoena behinbehinekoa da. Azken egunotako zenbait gertakizun eta polemikaren ondoren, Lezoko alkate Ainhoa Zabalo azaldu da prentsaurrekoan argi adieraztera apirilaren amaieran herrian hondakinak Atez Ate biltzen hasteko neurri guztiak hartuko dituela udalak, OarsoBidasoako Hitzaren goiko bideo honetan ikusentzun daitekeenez. (Noticias de N avarra 2104 2013) La Plataforma en contra de la lnea de alta tensin congrega ya a 215 entidades locales afectadas directa o indirecta mente por este proyecto. No obstante y a pesar del gran volumen de ayuntamientos incluidos en este colectivo, el Gobier no de Yolanda Barcina no ha querido recibirlos a pesar de que la Plataforma lo ha solicitado (desde) har casi un ao. (Unai Brea, 2357. Argia, 20130217)

Mariano Raxoi Espainiako presidenteak ohartarazi du: Ez dago dirurik zerbitzu publikoei eusteko. Hala zuritu du hezkuntzan eta osasunean inposatu duen 10.000 milioi euroko guraize kolpea. Eta esatearen nahiz egitearen ondorioz, on gizate estatua deitzen zenaren hezurdura gero eta ageriago dago. Horixe da PPren gobernuaren helburua, eta horretara doa: oinarrizko zerbitzu publikoak deuseztera, dirudunen eta klase xumeen arteko sakana handitzera. Garai txarrak datoz etor kin, andre nahiz pentsiodunentzat. Garai txarrak datoz baliabide gutxiko familien semealabentzat. Garai txarrak datoz au kera berdintasunarentzat eta gizarte justiziarentzat. Zeren, Raxoik dioenaren kontra, dirua egon badago. Aurten bertan, 8.610 milioi euro gastatuko ditu PPren gobernuak polizietan, espetxeetan eta segurtasunean kasik iaz bezainbeste di ru. Beste 6.316 milioi jarriko ditu gerraren ministeriorako. Bankuei 50.000 milioi euro emango dizkio aktibo toxi koak garbitzeko. Beraz, Raxoik badu dirua. Eta badaki nori eman.

Hala, zenbait teknika moratoriatik kanpo daude, geoinge niaritzarekin jarrera kritikoa dutenen ustez barruan behar luketen arren. Zer da geoingeniaritza?

Adostasun faltak ez digu eragotziko geoingeniaritzaren definizio bat eskaintzea. Teknologiagarapenaren arriskuak salatzen diharduen ETC taldearena emango dizuegu: klima aldaketari aurre egiteko asmoz, Lurraren zoruan, ozeanoe tan edota atmosferetan eskala handiko interbentzioak egitea da geoingeniaritza. Eskalarenak garrantzia du. Geoingenia ritzaren ezaugarrietako bat da planeta osoaren edo behintzat eskualde oso handietan eragiteko asmoa duela. Ez gara to kian tokiko proiektuez ari. Multzo bitan bana ditzakegu geoingeniaritza teknika gehienak: eguzkierradiazioarekin zerikusia dutenak eta at mosferan karbono gutxiago egotea helburu dutenak. Azken multzoan, berriz, bereizi behar dira dagoeneko eguratsean dagoen CO2a xurgatzeko asmoa dutenak, eta CO2a iturbu ruan bertan atzeman nahi dutenak atmosferara iritsi baino lehen. Kasu bietan, atzemandako karbonoa lur edo itsaso azpian gordetzea aurreikusten da. Dena den, Nagoyako mo ratoriak ez dio eragiten karbonoa iturburuan harrapatzeari: teknika horren bidez karbonoa ez denez atmosferara helt zen, Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmenak ez du geoingeniaritzatzat hartzen. Zehatzago esan dezagun: ez da biodibertsitateari kalte egin diezaiokeen geoingeniaritza mota bat. Hortik ondorioztatu daiteke, noski, beste motek bai egin diezaioketela kalte. Geoingeniaritzan bi teknika mota dira nagusi: eguzkiiz piak desbideratzeko helburua dutenak, eta atmosferatik CO2a xurgatzeko asmatutakoak Geoingeniaritzak eztabaida etikoa sortzen du: Lurraren tenperatura hoztea lortuko bagenu, noren esku legoke pla netaren termostatoa? Haren aurkarien esanetan, geoingeniaritzak lotura zuzena du ikuspuntu arriskutsu batekin: klima aldaketaren ondorioak arindu baditzakegu teknologia erabilita, zer axola noren erruz berotzen ari den planeta? Eta zer axola berotzen jarraitzea?

boletina
117 - 2013 maiatza

EK DENDA
Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

19

azken liburu

eta DVDak

Rahbi, un agricultor y filsofo autodidacta, se ha convertido en uno de los referentes del pensamiento ms lcido, consecuente y libre de nuestros difciles y agitados tiempos. Un libro que huele a vida y a ideas, a palabras y a accin entremezcladas verdaderamente con la tierra. Durante su infancia en Argelia, Rabhi asisti a la vertiginosa transformacin de una austeridad antigua que dejaba espacio a la vida, el ocio y la sonrisa en la desesperante miseria que impone el capital globalizado. A finales de los aos cincuenta, durante su juventud como inmi grante en Francia, se vio forzado a aceptar una forma de aniquilacin personal cuyo nico objetivo es hacer que siga girando la maquinaria econmica del crecimiento ilimitado, pero siempre en beneficio de unos pocos. Entonces toma la decisin, tanto vital como intelectual, ma gistralmente descrita en estas pginas, de abandonar la civilizacin sin races y la sociedad de consumo que se impona ya con contundencia en aquellos aos: abandonar ese camino de devastacin individual, que slo beneficia a una minora privilegiada, para buscar otro camino po sible, que demuestra perfectamente realizable. Segn Rahbi slo la sabia y gozosa moderacin de nuestras necesidades y deseos, casi todos ellos falsos o poco satisfactorios, permitir romper con el orden antropfago de la globalizacin, devolverle al mundo su ligereza y al hom bre lo que es suyo: una vida feliz en esta tierra. El argentino Federovisky desenmascara con irona y un cido sentido del humor los mitos verdes. Denuncia la falta de progreso en vein te aos tras la cumbre de la Tierra de Ro 92. Aquella conferencia internacional, que deba inaugurar la "era verde", slo ha inaugurado, segn el autor, una tendencia al ecologismo bienpensante que pretende resolver problemas tan graves como el calentamiento global a partir de ges tos personales y cotidianos. Segn Federovisky el problema no es de la escasa conciencia medioambiental del individuo, sino consecuencia de un sistema capitalista que fomenta y empuja a un consumo irresponsable y suntuario. Por eso apunta que aunque es bueno ser conscientes y, en la medida de lo posible, reducir lo superfluo en nuestros comportamientos, debemos tener en cuenta que no es posible salvar el planeta mientras persista este sistema. Ese comenzar el cambio desde nosotros se enfrenta a la ausencia de polticas de Estado y la falta de ejem plos institucionales. Ahonda en los procesos ms contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente teniendo lugar en nuestros das: sub venciones indirectas a los combustibles fsiles, la explotacin consentida de las selvas, la connivencia de gobiernos y gran industria, etc. El crecimiento es imprescindible para mantener una economa fuerte, y no se pueden producir ms mercancas sin estimular a la vez los deseos de consumirlas. Cada da nos vemos sometidos a ms de tres mil mensajes publicitarios. Por qu se gasta tanto dinero, tanto talento, tanta energa para crear una verdad publicitaria? El grupo Marcuse analiza los entresijos del sistema publicitario en 7 reflexiones y denuncia un sistema perverso en donde la publicidad funciona como el carburante ideolgico del capitalismo: nos incita a consumir sin medida, ocultndonos las repercusiones de un patrn de conducta suicida. Contiene ejemplos de publicidad en diversos pases, pocas,

"Hacia la sobriedad feliz" (Pierre Rabhi, Errata) Pgs: 152, 16

"Los mitos del medio ambiente" (Sergio Federovisky, Clave intelectual) 14, pags 191

3 "De la miseria humana en el medio publicitario " (Grupo Marcuse, Melusina) 9,50 Pgs: 208

Quin iba a imaginar en aquel septiembre de 2008 que la cada de Lehman Brothers dara inicio, no solo a la grave crisis econmica que estamos sufriendo, sino tambin a una crisis poltica en la que ya se cuestiona el rgimen emanado de la Constitucin de 1978. En este libro, con rigor y compromiso, se explican de manera accesible las claves econmicas y polticas que marcan este proceso, as como los inmediatos dilemas que se plantean. Reivindica la poltica como el mejor modo de recuperar la democracia. Los autores se constituyeron en colectivo pa ra impulsar la economa crtica y pensamiento poltico. Ms nalisis en su pgina: www.colectivonovento.org Las semillas transgnicas no saben reproducirse contaminan a sus semejantes, criollas y ecolgicas envenenan las tierras cultivables, ro ciadas de pesticidas estn al servicio de las grandes corporaciones mientras esclavizan a las gentes campesinas y con cada nueva siembra transgnica se cosechan ms piensos para engordar animales enjaulados, mientras las gentes rurales pierden sus tierras proveedoras de ali mentos. Esta investigacin, seria e independiente, corrobora que tal como sospecharon hace ya tiempo las personas pegadas a la tierra, tales semillas modificadas por los patrones del lucro han llegado a nuestros platos incumpliendo los guiones democrticos para llenarnos la boca de alimentos que comprometen seriamente nuestra salud. Es un libro que alza la voz y nos llama a escupir los bocados transgnicos, pa ra ejercer todas y cada una de nuestras soberanas. Una de las pocas obras interesadas en los turbulentos aos que mediaron entre el milagro espaol y una crisis sin fondo que condujo, en el decenio de 2030, al colapso uno ms en un pas de la periferia europea. Constituye un clarificador relato de los cuatro procesos principa les en el origen de aquel colapso: una crisis social agudsima, el asentamiento de prcticas dictatoriales, las consecuencias indelebles del cam bio climtico y el encarecimiento incontenible de las materias primas energticas. Ilustra a la perfeccin la insolidaridad de quienes, recin iniciado el siglo XXI, prefirieron ignorar la corrosin terminal del capitalismo y dejaron dramticamente en el olvido los derechos de las ge neraciones futuras.

"Lo llamaban democracia De la crisis econmica al cuestionamiento de un rgimen poltico" (Colectivo Novecento, Icaria)

"La verdad sobre los transgnicos" (Corinne Lepage, Icaria Ms Madera 94) pgs 112, 12

"Historia de Espaa, 20142033. Crnica de un colapso" (Michael Joker, libros de la Catarata) 16 , 192 pgs

20

boletina
117 - 2013 maiatza

egutegia

+ info: www.ekologistakmartxan.org

2013/05/12: Bizikleta Eguna eta Bizitruke (30km orduko: denontza ko kaleak) , Areatza, Bilbo, 12:0016:00. Bizi martxa (12 km) 12:00 2013/05/14: Hitzaldia: "Eraldaketa soziala eta hezkuntza alternatiboa", Bizi Toki, Ekintza Zuzenak antolatuta, Ekoetxea, Bilbo, 19:00 2013/05/22: Hitzaldia: Goieneren aurkezpena, Ekoetxea, Bilbo 2013/05/24: Hitzaldia "Lo que no te han dicho sobre la contaminacin radiac tiva" Alfredo Embid ("Armas contra las guerras"), Ekoetxea, Bilbo 19:30 2013/05/25: zorrari buruzko jardunaldia. Zorraren aurkako Auditoria, Eko logistak Martxan, M15M 2013/05/29: Bideoa + Hitzaldia "Palma africana para agrocombustibles en Guatemala" (Intermon + Ekologistak Martxan) Ekoetxea, Bilbo 2013/06/05: Ingurumenaren eguna: Uraren alde eta frackingen aurkako ekintza. Ekologistak Martxan. Areatza, Bilbo. 2013/06/08: Ingurumenaren eguna: Informazio postuak eta erakusketak. Ekologistak Martxan. Areatza, Bilbo. 2013/06/2728: EHUko Udako Kurtsoa: "Ingurumen Justizia eta Ekono mia Ekologikoa", Miramar., Donostia Ekologistak Martxan + EKOPOL

Ekologistak Martxan / Ekoetxea

Euskal Herria 2013/05/01: Langileriaren eguna 2013/05/03: Hitzaldia: animalien eskubideen aldeko mugimenduaren kon trako errepresioa, Hika ateneo, Bilbo, 19:00 2013/05/0617: "Nekazarien eskubideak. Emakumeen alternatibak", Irue ko Gaztediaren Etxea. Mundubatek antolatuta 2013/05/0811: ENERGIA JARDUNALDIAK, Fracking EZ! Araba, ISF eta Deshazkundeak antolatutak, Aldabe UPV/EHU, Gasteiz 2013/05/1029: Ekintza Zuzena aldizkariaren 25. urtemugaren ekitaldiak 2013/05/11: Antzara Joku Erraldoia Noiz arte lapurrak jasatea? 11:30 Gaztelu Plazan (Iruea) 2013/05/12: M15Mren manifestaldia, Jesusen Bihotza Plaza, Bilbo, 18:00 2013/05/14: AHTren aurkarien bilera irekia, Orereta, "Zintzilik" Irratian. Donostialdeko AHTren aurkako taldeak deituta 2013/05/15: Gehienezko soldata bahimendua, manifa, Baiona 11:00 2013/05/16 Hitzaldia: "DESOBEDIENCIA CIVIL Y ORDENAMIENTO JURIDICO", Fidel Sanchez abokatua, 19:00, Donostiako Kortxoenean. 2013/05/21: Hitzaldia: "SARE SOZIALEN SUKARRA ETA KONTSUMO GIZARTEA", Txopi Hacktibista. 19:00 Kortxoenea, Donostia. 2013/05/26: AHTren aurkako IGANDE PASA. Kortxoenea Gaztetxean 2013/05/27: BBVAren aurkarien kontrako epaiketa 2013/05/30: greba orokorra 2013/06/16: AHTren aurkako MENDI MARTXA Urumean
2012/05/18 Frackingen aurkako manifestazioa, Burgos, Ciden plaza, 18:00 2013/05/1719 : Crixixona, Xixn (Asturies) txirrinda masa kritikoa!
Bizkaia: bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena ostirala 16:00 20:00 Batzordeak Kudaketa/Gestin: asteazkenak 19:30 mir. Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 18:30 Bizizaleak konpartsa ostegunak 19:30 jueves Juridikoa

Estatua

PARTEHARTU!!

Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945280016 araba@ekologistakmartxan.org

Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:0020:00 (www.okupaziobulegoa.org) Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00 20:00 Ostiraletan: 10:00 14:00 docbizizaleak@ekologistakmartxan.org
Barakaldo EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126

Nafarroa nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxannafarroa.blogspot.com

Iruea San Agustn 24 behea, 31001 IrueaPamplona 948229262 Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2 y 4 jueves del mes 21:00 LizarraEstella: Udal frontoia /Frontn municipal, 2 Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kulturetxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan