Está en la página 1de 22

L’Hospitalet / Esplugues

L’Hospitalet / Esplugues Biblioteca la Bòbila Memòria 2008 Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2008

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438

biblabobila@l-h.cat

www.l-h.cat/biblioteques

www.bobila-biblio.tk

bobila.blogspot.com

L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com
L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com
L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat www.l-h.cat/biblioteques www.bobila-biblio.tk bobila.blogspot.com

SUMARI

Presentació

3

Dades més significatives Fitxa de la biblioteca

4

5

Gestió de la biblioteca

6

Recursos humans Horari de la biblioteca Formació de personal Recursos econòmics Tarifació de serveis Equipament Cooperació

6

6

6

7

8

8

9

Serveis i programes bibliotecaris

10

Accessibilitat presencial i en línia Serveis en línia Fons documental Fons especial de gènere negre i policíac Servei de préstec Préstec interbibliotecari Préstec a institucions públiques i privades Servei d’informació Serveis educatius i formatius Visites de grups Foment de la lectura i difusió cultural Activitats infantils Activitats per adults Suport a la creació literària

10

10

12

12

13

15

15

15

16

16

16

16

17

17

Usuaris

18

Anàlisi d’indicadors d’usuaris Accions per a nous usuaris Participació

18

19

19

Difusió

20

Publicacions i materials de difusió Web Presència mediàtica

20

20

20

Conclusions

21

PRESENTACIÓ

La Biblioteca la Bòbila en els seus nou anys de funcionament s’ha consolidat com un espai públic de la comunitat, un espai integrador i de relació de la diversitat de ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com a espai de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització de serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa al foment de la lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2008 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal Director de la Biblioteca la Bòbila

L’Hospitalet de Llobregat, abril de 2009

DADES MÉS SIGNIFICATIVES

 

2006

2007

2008

Població atesa

55.126

55.609

55.635

Pressupost

465.951,87

496.916,80

511.824,30

Superfície biblioteca (m 2 útils)

1.050

1.050

1.050

Punts de consulta / lectura

110

110

110

Dies de servei

283

283

287

Hores de servei

1.521

1.597,50

1.603,50

Fons documental

43.665

45.117

48.880

llibres

29.641

34.776

38.122

àudios

3.977

4.439

4.773

vídeos

3.254

4.826

4.758

electrònics

704

1.050

1.197

altres

26

26

29

revistes (títols)

157

157

157

Fons inicial

37.602

41.198

45.117

Documents ingressats

6.063

5.205

6.037

Documents donats de baixa

2.707

1.266

2.274

Documents prestats

79.503

77.006

79.315

Préstec interbibliotecari rebut

1.122

1.726

2.225

Préstec interbibliotecari deixat

1.939

2.240

2.813

Usuaris de la biblioteca

143.601

140.466

147.527

Total carnets d’usuaris

16.078

17.706

19.264

Nous carnets

1.420

1.304

1.558

Usuaris d’internet

15.377

14.464

15.602

Usuaris de préstec

27.485

26.074

27.265

Usuaris d’ofimàtica

529

416

330

Usuaris de Wi-Fi

396

943

2.039

Total d’activitats

75

97

137

Total participants en les activitats

1.780

2.518

3.350

Activitats d’adults

11

12

32

Participants en les activitats d’adults

140

182

323

Activitats infantils

10

11

18

Participants en les activitats infantils

608

768

951

Visites escolars (grups)

39

54

57

Participants en les visites escolars

829

1.167

1.329

Altres activitats

15

20

30

Participants en altres activitats

203

401

747

INDICADORS

Despesa per habitant (€)

7,36

9,12

9,19

Documents per habitant

0,74

0,81

0,91

Usuaris biblioteca / dia de servei

507,42

496,35

514,03

Usuaris biblioteca / habitant

2,60

2,52

2,65

Documents prestats / usuaris de préstec

2,89

2,95

2,91

Documents prestats / dies de servei

280,93

272,11

276,36

Rotació (documents prestats / fons total)

1,82

1,71

1,62

FITXA DE LA BIBLIOTECA

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície últil:

1.050 m 2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila

Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuida en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, col·lecció local, servei d’accés públic d’Internet, servei de préstec, despatx.

Planta 2. Àrea d’adults, ofimàtica, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors, secció infantil, servei de préstec.

Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal.

GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS

L’equip de treball de la biblioteca està format per:

1 director 1 bibliotecari 4 tècnics auxiliars 2 ajudants de servei

Durant l’any, una tècnica auxiliar ha reduït un terç de la seva jornada laboral acollint-se a la llei de conciliació de la vida familiar, sense que l’Ajuntament l’hagi cobert.

El mes de novembre una tècnica auxiliar va passar a treballar a la Biblioteca de Bellvitge, cobrint-se la plaça amb una tècnica auxiliar provinent de Bellvitge.

En un torn de vacances de Nadal vam tenir el reforç d’una tècnica auxiliar de Bellvitge, per tancament de la dita biblioteca.

Incidències

Durant l’any hi ha hagut un total de 8 incidències, que corresponen a visites mèdiques i indisposicions.

Horari de la biblioteca

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

 

10-13.30

10-13.30

10-13.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 287 dies, en un horari de 35,5 hores setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 1 de la matinada, de dilluns a diumenge. Durant 2008 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al 17 de febrer; del 19 de maig al 6 de juliol; del 25 d’agost al 7 de setembre; i del 27 al 31 de desembre.

Formació de personal

Jornades d’Immigració a L’Hospitalet

Netvibes

Per altra banda, personal de la Bòbila ha donat els següents cursos de formació:

Web 2.0. Una tècnica auxiliar ha participat com a professora en el curs virtual sobre la Web 2.0 que ha organitzat la secció de biblioteques de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

La novel·la negra i policíaca a la biblioteca pública. Un bibliotecari ha participat com a professor en el curs “Posa a punt la teva biblioteca”, en la sessió dedicada a la novel·la negra i policíaca, organitzat pel COBDC.

RECURSOS ECONÒMICS

Diputació

Ajuntaments*

Generalitat

Ministerio

Personal

bibliotecaris

?

tècnics auxiliars

144.529,46

ajudants de servei

60.403,12

altre personal

27.082,11

Fons documental

llibres

35.846,38

8.506,89

9.193,61

4.744

àudios

4.258,31

vídeos

3.240,28

3.314,49

llicències

903

subscripcions

10.488

42,51

Manteniment

informàtica

?

Comunicacions telefoniques

7.840,68

transports

?

1.439,33

subministraments

21.247,63

neteja

34.796,93

material fungible

?

2.936,63

assegurances

altres manteniments

9.442,25

inversions manteniment

Difusió i activitats

publicacions

666,25

activitats

25.287,28

difusió i promoció

2.149,54

Serveis centrals

?

Totals

148.201,59

349.685,10

9.193,61

4.744

Total (previst)

511.824,30 €

 

* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

Tarifació de serveis

servei

quantitat

tarifa*

total

préstec interbibliotecari

60

1,20

72,00

impressions internet b/n

1.089

0,10

108,90

impressions internet color

396

0,30

118,80

gravacions CD

30

2,00

60,00

Total

359,70

* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

EQUIPAMENT

Informàtic

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC*

5

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI**

6

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica

3

ordinadors de treball intern

8

impressora de carnets

1

impressora en color

2

impressora en blanc i negre

1

escànner

1

lectors de codis de barres

8

wi-fi

1

Audiovisuals

pantalles de TV

2

recepció TV satèl·lit

1

combis (TV+ vídeo)

5

auriculars

14

auriculars internet

5

equip de so ambient

1

equip de so sala d’actes

1

pletines de casset

2

reproductors de CD

5

reproductors vídeo VHS

2

reproductors de DVD

4

projector de diapositives

1

aparells compactes

1

Telefonia

línies de telèfon

1

Reprografia

fotocopiadores d’ús públic

1

fotocopiadores d’ús intern

1

Equipament antifurts

nombre de passadissos

2

aparells activadors i desactivadors

8

* consulta de catàleg

** servei públic d’accés a Internet

Durant 2008 es van renovar els PC d’Internet i les impressores làser en blanc i negre, i d’injecció de color.

S’ha augmentat els metres linials de prestatgeries de les sales de la biblioteca amb prestatgeries del magatzem, que han estat substituides amb prestatgeries provinents de la Biblioteca Can Sumarro d’abans de la seva remodelació.

COOPERACIÓ

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus objectius.

Serveis als nous ciutadans. Per tal d’oferir documents en llengües minoritàries als ciutadans nouvinguts, la biblioteca ha establert la cerca periòdica de lots a la Biblioteca de St. Pau i de la Sta. Creu. També des del segon semestre s’han iniciat converses amb la direcció del CePSE per poder gaudir de lots en llengües minoritàries. Actualment la biblioteca ofereix als seus usuaris documents en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus.

Serveis als neolectors. La biblioteca col·labora amb l’E.A. Can Serra en la cerca i préstec de llibres per als clubs de lectura fàcil, així com en la seva difusió. També periòdicament forneix de lots de llibres en préstec el club de neolectors de la Casa de la Reconciliació.

Gènere negre. Durant l’any la biblioteca ha participat en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2008, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del festival BCNegra a un autor de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a l’autora anglesa P.D. James; i en el jurat del I Premi Crims de Tinta, que concedeix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i RBA Llibres, i que va recaure en la novel·la La mala dona, de Marc Pastor. Publicació del pròleg “La consecuencia de un concepto equivocado de la vida”, per a l’edició de RBA de La jungla de asfalto, de W.R. Burnett. S’ha establert contacte amb el Círculo Holmes, i s’ha realitzat l’exposició “Sherlock Holmes. La col·lecció Joan Proubasta a la Bòbila”, així com un cicle de cinema negre sobre Holmes.

Entitats. La biblioteca ha col·laborat amb el Moto Club d’Esplugues, en el seu 50è aniversari, amb un cicle de cinema sobre motociclisme; amb Somnis. Associació de Teatre de L’Hospitalet amb el Concurs de literatura i dibuix; amb el Centre Cultural la Bòbila, amb la cessió d’espais per a les classes de català i àrab. S’ha participat també en La Diáspora, III Mostra de Cinema Colombià, amb la presentació en el centre cultural de l’autor colombià Mario Mendoza.

Relació amb les editorials. La biblioteca ofereix a les editorials que publiquen novel·la negra la promoció de les seves novetats en El Bloc de la Bòbila, a canvi de fer-ne donació d’un exemplar per al fons documental. Durant l’any hem rebut novetats de Roca Editorial, RBA, Almuzara, Tropismos, Navona, Ámbar, La Magrana, Unaluna, etc. quantificables en 2.000 €

SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCESSIBILITAT PRESENCIAL I EN LÍNIA

Durant 2008 hi ha una lenta recuperació de visites i usuaris d’Internet, amb valors similars als de 2006, recuperació que es fa notar sobretot en el segon semestre.

La biblioteca ha rebut un total de 147.527 visites, amb una mitjana diària de 514, i de 92 per hora.

Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.558 carnets d’usuaris, dels quals 1.062 corresponen a nous usuaris. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 19.293 usuaris amb carnet. El 34,67% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

160000 147527 143601 140466 140000 120000 100000 2006 80000 2007 2008 60000 40000 34574 20000
160000
147527
143601
140466
140000
120000
100000
2006
80000
2007
2008
60000
40000
34574
20000
15337
15602
14464
12234
5610
2039
396
1027
0
visites
usuaris internet
wi-fi
visites web
Serveis en línia

La biblioteca ofereix informació des de la web de Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila.

Durant 2008 la biblioteca ha migrat el servei d’autoaprenentatge d’idiomes Arma’t de recursos!: idiomes on-line, i el directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, a la plataforma Blogger, molt més fàcil d’actualitzar.

Arma’t de recursos!: idiomes on-line va començar a ser operatiu des del març, amb un total de 4.207 visites, que representa un increment del 14,44% respecte de 2007. Tot i ser un servei virtual, les seves visites segueixen els cicles estacionals del curs escolar.

<http://bobila-idiomes.blogspot.com>

<http://bobila-idiomes.blogspot.com> 700 666 644 594 600 566 519 500 400 377 297 300 214 192 200
700 666 644 594 600 566 519 500 400 377 297 300 214 192 200
700
666
644
594
600
566
519
500
400
377
297
300
214
192
200
138
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
gènerenegre.net va començar a ser operatiu des del juliol, amb un total de 2.205 visites, i
un increment respecte de 2007 del 53,33%.

<http://generenegre.blogspot.com>

900 820 800 700 600 500 445 400 327 296 300 222 200 95 100
900
820
800
700
600
500
445
400
327
296
300
222
200
95
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

Des de l’inici d’any ha estat operatiu el bloc Francisco González Ledesma: dossier de premsa, que va començar amb 150 articles i al finalitzar 2008 en tenia 314. El bloc ha rebut un total d’11.350 visites.

<gonzalezledesma.blogspot.com>

<gonzalezledesma.blogspot.com> 2500 2238 2000 1500 983 1000 908 870 872 847 822 798 779 756 750
2500 2238 2000 1500 983 1000 908 870 872 847 822 798 779 756 750
2500
2238
2000
1500
983
1000
908
870
872
847
822
798
779
756
750
736
500
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
També en la línia de crear nous serveis virtuals, la Bòbila ha creat el google map Mons
Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades en gènere negre i policíac
d’arreu del món, i que des del mes d’agost ha rebut un total de 28.214 visites.

FONS DOCUMENTAL

Al finalitzar l’any el fons documental és de 48.880 documents, amb un augment net de 3.763 documents, el que representa un creixement del 8,34% respecte del fons de l’any anterior. S’han adquirit 6.037 documents i 2.274 s’han donat de baixa.

documents

inicial 2008

fons ingressat

baixes

fons final

llibres fons general

28.766

3.708

833

31.641

llibres fons infantil

6.010

941

470

6.481

fons d’àudio (CD/CA)

4.439

380

46

4.773

fons vídeo (VHS)

2.706

40

726

2.020

fons vídeo (DVD)

2.120

765

147

2.738

electrònics (CD-R)

154

28

10

172

electrònics (MM)

896

171

42

1.025

partitures

26

3

 

29

llibres en Braille

 

1

 

1

total

45.117

6.037

2.274

48.880

Fons especial de gènere negre

El fons de novel·la negra de la Bòbila representa el 51,86% del fons total de novel·la negra de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona; el 88,82% de les Biblioteques de L’Hospitalet i el 103,63% del Consorci de Biblioteques de

Barcelona. En poc menys de deu anys la Bòbila s’ha convertit en la biblioteca de referència pel que fa a aquesta especialitat.

SERVEI DE PRÉSTEC

El servei de préstec ha estat utilitzat per 27.527 usuaris, amb una mitjana diària de 95, i 17 per hora.

Del total d’usuaris de préstec, el 74,8% tenen carnet de la Bòbila i el 25% d’altres biblioteques. El 62% d’usuaris de préstec provenen de l’Hospitalet, 25% d’Esplugues, 8% de Barcelona i el 5% restant d’altres ciutats.

25%

5% 8%
5%
8%

62%

L'Hospitalet Esplugues Barcelona altres
L'Hospitalet
Esplugues
Barcelona
altres

Pel que fa a tipologies de documents, hi ha un increment pràcticament en totes les tipologies excepte en el fons d’àudio, que continua el descens dels darrers anys, produït per l’extensió del format mp3 i les descàrregues de música d’Internet.

16000 14000 12000 10000 2006 8000 2007 2008 6000 4000 2000 0 fons adults fons
16000
14000
12000
10000
2006
8000
2007
2008
6000
4000
2000
0
fons adults
fons adults no
ficció
fons infantil
fons infantil no
ficció
fons vídeo
fons vídeo
fons vídeo
fons àudio
electrònics
revistes
altres
ficció
ficció
ficció
reportatges
infantil

2008 ha representat també una inversió de la tendència dels darrers anys, en els que el percentatge de préstec de documents paper era inferior als àudiovisuals i electrònics. Amb un any, el percentatge de préstec de documents paper ha passat del 41 al 53%.

33%

7%

0% 3% 33% 11% 13%
0%
3%
33%
11%
13%
llibres d'adults llibres infantils fons àudio fons vídeo electrònics revistes altres
llibres d'adults
llibres infantils
fons àudio
fons vídeo
electrònics
revistes
altres

La distribució del préstec per seccions es molt similar a la de l’any anterior. En aquest moment el préstec que es gestiona a la primera planta representa en 53%, i el de la segona el 45% del total.

Seria convenient l’expansió de la biblioteca cap a la tercera planta per tal d’augmentar l’oferta

doci i ficció tal com marca la Política de desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de L’Hospitalet.

1% 0% 1% 18% 17% 0% 6% 27% 30%
1%
0%
1%
18%
17%
0%
6%
27%
30%
adults infantil material sonor revistes col·lecció local fons especial petits lectors referencia magatzem
adults
infantil
material sonor
revistes
col·lecció local
fons especial
petits lectors
referencia
magatzem

préstecs

%

rotació

fons adults

26.330

33%

0,81

fons infantil

10.333

13%

1,49

fons vídeo

26.064

33%

4,63

fons àudio

8.703

11%

1,81

electrònics

2.519

3%

2,02

revistes

5.345

7%

altres

21

0%

0,00

total

79.315

100%

1,55

Préstec interbibliotecari

 
 

2006

2007

2008

documents deixats

1.939

2.240

2.813

documents rebuts

1.328

1.726

2.225

Hi ha un significatiu augment del préstec interbibliotecari els darrers anys, sobretot pel que fa al

préstec dins la ciutat de l’Hospitalet. La proporció de préstec deixat respecte del rebut és de

1,26.

La Bòbila és la biblioteca de proximitat amb més volum de préstec interbibliotecari deixat, de les Biblioteques de L’Hospitalet.

La Bòbila, a més de gaudir del préstec interbibliotecari gratuït amb la resta de Biblioteques de L’Hospitalet, també manté un acord similar amb la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

Préstec a institucions públiques i privades

 

2006

2007

2008

institucions usuàries

43

41

52

documents prestats

545

552

513

SERVEI D’INFORMACIÓ

La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

El servei d’informació ha comptabilitzat durant 2008 un total de 4.628 trucades

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté la llista de

distribució InfoBòbila, amb informacions sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura,

novetats del fanzine L’H Confidencial, etc i que se’n van enviar 39 durant l’any.

SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS

 

2006

2007

2008

escoles

37

54

57

participants

824

1.167

1.329

Durant 2008 les visites escolars han experimentat un increment del 5,5%, amb un 13,88% de participants més, respecte dels valors de 2007. Aquest any la Bòbila ha estat la biblioteca de proximitat de l’Hospitalet amb més volum de visites escolars i participants.

Han participat en les visites les escoles: C.E. Fax, CEIP La Carpa, L’Estel Blau, UTMAR, CEIP Can Vidalet, CEIP Folch i Torres; així com: Residència Francisco Padilla de gent gran, la Federació Catalana de l’Esplai, l’Escola de Música i l’Escola d’Adults de Can Serra.

Visites de grups

Durant l’any, la biblioteca ha estat visitada per un grup de 3r de l’E.U. de Biblioteconomia i Documentació; durant el festival BCNegra va rebre la visita de l’especialista francès de novel·la negra Claude Mesplède, així com de l’especialista basc Jokin Ibáñez. També ha rebut la visita de l’autor de novel·la negra i membre de l’AEEP Miguel Agustí.

Des del mes de juliol, l’especialista en novel·la negra catalana Àlex Martín Escribà treballa a la biblioteca en la seva tesi doctoral.

FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL

activitat

actes

participants

exposicions

1

 

club de lectura

7

76

cinema

21

174

presentacions llibres

2

29

conferències

3

46

l’hora del conte

9

442

espectacles infantils

8

472

total

51

1.239

Activitats infantils

Durant l’any s’han realitzat un total de 17 activitats infantils, amb 914 participants

3 sessions de l’hora del conte amb Elisabeth Ulibarri

3 sessions de l’hora del conte amb Núria Clemades

3 sessions de l’hora del conte amb Monika Klose

8 espectacles infantils, Els dissabtes de la Bòbila: “El zoo d’en Pitus”, amb Marta Sorribas i Marta Altamira; “Les aventures de la familia «Raton»”, de Jules Verne, amb Titelles Naip; “Babar i altres contes”, amb Cia. Goita’07: “La mar i la Mediterrània: «El

peix irisat»”, amb l’Associació Amics de Titerearte; “La mar i la Mediterrània: «Viatges per la Mediterrània», amb la Companyia Enfaulats; Especial Festa Major: “Un somriure per la Laia”, amb Trapelles; “En Quimet viatger”, amb Galito Teatre; i “Rodorant: Mercè Rodoreda per a nens i nenes”, amb la Cia. En Sense.

Activitats per adults

Durant l’any s’han realitzat un total de 33 activitats per adults, amb 325 participants.

6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a: Hollywood

Station, de Joseph Wambaugh; Asesinatos en la Academia Brasileña de las Letras, de

Jô Soares; Pacto de sangre, de James M. Cain; No es país para viejos, de Cormac

McCarthy; Huérfanos de Brooklyn, de Jonathan Lethem; i Retrato de familia con

muerta, de Raúl Argemí, Premi L’H Confidencial 2008. 2 sessions del T3 Club de Lectura, dedicades a: El barón rampante, d’Italo Calvino;

brazo de oro, d’Otto Preminger; Hampa dorada, La mujer de cemento i El detective, de

i Sostiene Pereira, d’Antonio Tabucchi. 3 Cicles de Cinema Negre: “Frank Sinatra i el cinema negre”, amb El hombre del

Gordon Douglas. “La solitud de l’assassí a sou”, amb El cuervo, de Frank Tuttle; El

silencio de un hombre, de Jean-Pierre Melville; Ghost Dog, el camino del samurai, de

Jim Jarmusch; i Fallen Angels, de Wong Kar Wai. “Elemental, estimat Watson!”, en col·laboració amb el Círculo Holmes, amb La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder; Asesinato por decreto, de Bob Clark; Sin pistas, de Thom Eberhardt; i El perro de Baskerville, de Terence Young. 1 Cicle de Cinema Social, amb Las manos sobre la ciudad, de Francesco Rosi; Riff-

Raff, de Ken Loach; Negocios ocultos, de Stephen Frears; i La dignidad de los nadies,

de Pino Solanas. 1 Cicle de cinema, en col·laboració amb el Moto Club d’Esplugues: “Com una moto!:

cinema i motociclisme”, amb Salvaje, de Laslo Benedek; Los ángeles del infierno, de Roger Corman; Buscando mi destino, de Denis Hopper; i Calles de fuego, de Walter Hill. 3 conferències: “Novel·les d’espies, espies de novel·la”, amb l’escriptor i periodista José Luis Caballero; “Sèries policíaques televisives”, amb Pepe Colubi; i “Sherlock Holmes a la Bòbila”, amb l’escriptor Carlos Pujol. 2 presentacions de llibres: El misterio de la calle Poniente, de Fernando Gómez; i

Tots els camins porten a Romania, de Ramon Usall

També va tenir lloc, en col·laboració amb Círculo Holmes, l’exposició “Sherlock Holmes. La col·lecció Joan Proubasta a la Bòbila”.

SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA

La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premio L’H Confidencial 2008, premi internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que va recaure en la novel·la Retrato de familia con muerta, de l’autor argentí Raúl Argemí.

Així mateix, la Bòbila col·labora amb Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet, en la recollida d’obres, jurat i lliurament de premis del Concurs de literatura i dibuix.

USUARIS

ANÀLISI D’INDICADORS D’USUARIS

 

2007

2008

variació %

visites biblioteca

140.466

147.527

5,02

usuaris de préstec

26.074

27.265

4,56

usuaris d’Internet

14.464

15.602

7,86

usuaris Wi-Fi

1.027

2.039

98,53

participants en activitats

2.518

3.350

33,04

participants en visites escolars

1.167

1.329

13,88

nous carnets

1.304

1.558

19,47

visites a El Bloc de la Bòbila

6.543

31.544

--

visites a Arma’t de recursos

3.676

4.207

14,44

visites a gènerenegre.net

1.438

2.205

53,33

visites a Fco. González Ledesma

--

11.350

--

visites a Mons Negres

--

28.214

--

visites a la web del fons especial

5.691

3.056

-53,69

Tots els indicadors d’usuaris, tant presencials com virtuals, augmenten respecte de 2007 excepte les visites a la web del fons especial, que és en període de redisseny i definició de continguts.

En el cas dels usuaris de préstec, hi ha una clara recuperació d’usuaris infantils, i un lleuger augment de joves, adults i gent gran.

18000 16000 14000 12000 10000 2006 2007 2008 8000 6000 4000 2000 0 infants joves
18000
16000
14000
12000
10000
2006
2007
2008
8000
6000
4000
2000
0
infants
joves
adults
gent gran
entitats
biblioteques

Dues raons podrien explicar l’augment d’usuaris presencials: la crisi econòmica i la quasi finalització del desplegament del Pla de Biblioteques de L’Hospitalet, que ofereix uns serveis de qualitat en tots els districtes de la ciutat, estabilitzant la demanda de serveis bibliotecaris.

La Bòbila també omple buits i crea serveis virtuals de qualitat adreçats a usuaris que en poden fer ús des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, com Mons Negres, un localitzador de biblioteques

llibreries d’arreu del món especialitzades en gènere negre, que ha tingut més de 28.000 visites des de l’agost.

i

ACCIONS PER A NOUS USUARIS

La població de nous ciutadans representa ja més del 35% en la nostra àrea d’influència. Aquests nous ciutadans venen a la biblioteca cercant informació, a fer-se el carnet d’usuari (per poder demostrar arrelament), i fer ús del servei d’Internet, però en canvi fan poc ús d’altres serveis, com el de préstec o les activitats. L’experiència d’aquest any, amb l’oferiment en préstec de documents en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus; fa que la biblioteca es plantegi el manteniment d’aquest servei, mantenint la col·laboració amb la Biblioteca de St. Pau

i de la Sta. Creu i amb el CePSE.

La biblioteca també adquirirà més literatura d’autors llatinoamericans, per tal d’augmentar la seva oferta cap aquest col·lectiu.

La biblioteca crearà nous productes virtuals, com Cartellera Noir, una agenda d’activitats relacionades amb el gènere negre i policíac a nivell estatal o internacional en el que participin autors espanyols; un bloc del Club de Lectura de Novel·la Negra, que serveixi tant als membres del club per saber quines lectures s’han fet des del començament, com per a participar-hi virtualment fent comentaris als llibres ja llegits; i el pas de la cyberexposició La Cua de Palla, que fins ara havi estat allotjada en la web del fons especial a la plataforma Blogger, com a reconeixement de la biblioteca a la primera col·lecció en català de novel·la negra i policíaca.

La biblioteca també realitzarà activitats relacionades amb les diverses comunitats de ciutadans nouvinguts, per tal d’anar fidelitzant-los i crear vincles amb les comunitats.

PARTICIPACIÓ

Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de suggeriments-reclamacions, que és a la disposició dels usuaris que el sol·liciten.

Durant 2008 s’han rebut un total de 10 reclamacions, relatives al soroll produït per l’Escola de Música allotjada temporalment en el Centre Cultural la Bòbila (6); per les molèsties a l’accés a la biblioteca produides per les taules del bar de sota (2); pel soroll d’alguns estudiants a les sales d’estudi (1); i pel fet de tenir de demanar la clan per accedir al lavabo de minusvàlids (1).

Aixa mateix, a l’accés a la biblioteca, a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments, per a suggeriments informals, desiderates, etc.

DIFUSIÓ

PUBLICACIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ

S’han realitzat 3 fulletons trimestrals + que llibres, a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 1 fulletó del cicle de cinema i motociclisme; 1 fulletó del cicle de cinema social; 3 postals de xerrades; 2 invitacions de presentacions de llibres; 1 postal d’exposició; 1 invitació al lliurament del premi L’H Confidencial.

La biblioteca ha publicat 8 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Automòbil i novel·la negra (58); Jean-Claude Izzo. Fabio Montale (59); Raúl Argemí, Premio L'H Confidencial 2008 (especial 2008); Gats a la novel·la negra (60); Andrea Camilleri (61); Bill S. Ballinger (62); Istanbul negre (63); i Leonardo Padura (64).

WEB

La biblioteca manté la web de la Bòbila, tant pel que fa a les activitats com a novetats, així com les activitats de la web de la GSB de la Diputació de Barcelona.

La web del fons especial de gènere negre <www.bobila.biblio.tk> ha quedat obsoleta i estem en període de reflexió per tal de redissenyar-lo i definir-ne els continguts. Des del mes de març fins a finals d’any ha rebut 3.056 visites.

El Bloc de la Bòbila <http://bobila.blogspot.com>, molt més àgil i en constant actualització, ha rebut 31.544 visites.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA

Durant 2008 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressó d’iniciatives, activitats i serveis

de la biblioteca, com Jezail Bulletin, L’Hospitalet, El Pont d’Esplugues, El Mundo, Europa Press, Sur, El País, Metro, Berguedà Actual, El Periódico, Libros, La Vanguardia, Diario Vasco, Noticias de Guipúzcoa, ADN, Qué Leer, Delibros, El Far, Galicia Hoxe, L’Opinió, El Llobregat, Canal NW, El Nuevo Herald, La Opinión A Coruña, El Punt, La Región, Público, EFE, Atlántico Diario, El Eco Diario i Diari de Girona.

Són destacables el reportatge sobre clubs de lectura del programa Página 2, de TV2, i el clip sobre el club de lectura de novel·la negra a iCat fm. També la biblioteca apareix en un capítol

del llibre Vint-i-cinc biblioteques de la província de Barcelona, editat per la Diputació de

Barcelona.

La biblioteca col·labora periòdicament en el programa Estació Central de TV L’H, amb recomanacions de llibres.

CONCLUSIONS

La Biblioteca la Bòbila després d’uns anys de descens d’usuaris i préstecs, incrementa aquests valors durant 2008, en part degut a la crisi econòmica. Els propers anys de la biblioteca estaran marcats per la crisi: hi haurà un augment d’usuaris i préstecs, però també se’n ressentirà, i molt, el teixit social del nostre entorn. A tot això caldrà afegir-hi les obres que dificultaran l’accés a la biblioteca: la carretera de Collblanc tallada per la nova estació del metro; el carrer Maladeta aixecat per les obres de la nova sortida de l’estació de metro de Can Vidalet; i l’enderrocament i posterior construcció del mercat de Can Vidalet i d’un bloc de pisos, complicaran la vida de la biblioteca els propers anys.

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de l’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat pels dos ajuntaments fa

deu anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta, per tal d’augmentar els seus serveis i l’oferta documental.

Tot i el bon estat general de l’equipament, s’aconsella un manteniment periòdic per tal de mantenir-lo en un estat òptim.

Recursos humans

El fet que l’Ajuntament de l’Hospitalet no cobreixi les reduccions horàries per conciliació de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca, i en la càrrega de treball de la resta del personal.

Recursos documentals

La biblioteca disposa d’un ampli fons dedicat al gènere negre i policíac conformat per narrativa, obres de consulta i assaig, films, CD, còmic i premsa especialitzada. L’apartat de narrativa suposa més del 50% del fons de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consoci de Biblioteques de Barcelona.

La Bòbila continua en la seva línia de creació de nous serveis virtuals. A més del directori

gènerenegre.net, de la guia de recursos Arma’t de recursos!: idiomes on-line, ha creat el dossier de premsa sobre Francisco González Ledesma, i prepara l’agenda Cartellera Noir,

un recurs sobre la col·lecció La Cua de Palla i un bloc sobre el Club de Lectura de Novel·la Negra. També durant 2008 ha creat el google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries de gènere negre.

Per tal dadequar el fons a la Política de desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de

LHospitalet, la biblioteca augmentarà el seu fons d’oci i ficció, i seria convenient poder posar a l’abast dels usuaris el fons històric de novel·la negra, actualment en el magatzem.

Es manté una relació continuada amb les escoles de projecte Punt Edu, i periòdicament se’ls ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en el fons de les biblioteques escolars.

Usos de la biblioteca

La biblioteca ha experimentat un ascens quantitatiu pel que fa a l’ús de tots els seus serveis.

Es continua, i s’amplia l’oferta de documents en llengües minoritàries (urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus), per tal de donar servei a col·lectius de nous ciutadans.

L’acció formativa adreçada als escolars creix any rere any, i aquest any s’ha ampliat a escoles d’adults i residències de gent gran.

Activitats

El gènere negre continua sent l’eix de les activitats de la biblioteca per tal d’ofertar una programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, xerrades amb autors i especialistes, exposicions…

La biblioteca també ha participat, com agent dedicat a la difusió i promoció en la novel·la negra, com a jurat dels premis Pepe Carvalho i Crims de Tinta, així com en L’H Confidencial. També ha publicat un pròleg per al clàssic La jungla de asfalto, de W.R. Burnett.

S’ha continuat participant en la Festa Major de Pubilla Casas, amb el Cicle de Cinema Social.