Está en la página 1de 16

JAARVERSLAG2012

JAARVERSLAG | 2012
p. 2 tot 3

2012 in beeld

p. 4 tot 7

Tabellen & cijfers

Een gemiddelde auto bevat 30,6 kg glas. Een deel hiervan recupereren we voor hergebruik en een deel wordt gerecycleerd als bouwmateriaal.

p. 8 tot 9

Balans
Financieel verslag Balans op 31/12/2012 Resultatenrekening op 31/12/2012 Toelichting bij de jaarrekening

p. 10 tot 12

Controleverslagen
Controleverslagen van Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams Gewest

p. 13

Raad van Bestuur

VOORWOORD

Een beslissende
Febelauto legde in 2011 stevige fundamenten voor de toekomst, en daar hebben we in 2012 op voortgebouwd. Dat bewijzen zowel onze knappe inzamelcijfers als ons recyclagepercentage. Op weg naar ons streefdoel van 95% recyclage, hergebruik en energetische valorisatie tegen 2015 bereikten we vorig jaar een belangrijke mijlpaal.

stap naar 2015


kunnen we dus concluderen dat de inzamelcijfers voor 2012 meer dan gunstig zijn.

RUIMTE VOOR GROEI


Ondanks deze indrukwekkende resultaten is er nog groeimarge. We hebben berekend dat we momenteel 70% van ons inzamelpotentieel waarmaken. Om ook de overige 30% van de afgedankte voertuigen bij een van onze erkende centra terecht te laten komen, zetten we in 2013 onze strijd tegen de oneerlijke concurrentie van illegale centra onverminderd verder. Grondige controles, nauwe samenwerkingen met de gewestelijke overheden en de verdere sensibilisering van particuliere houders vormen daarbij de speerpunten.

INNOVATIE ALS DRIJFVEER


Febelauto realiseerde in 2012 een recyclagepercentage van 93%. Ten opzichte van de voorgaande drie jaren is dat een vooruitgang van maar liefst 2%. Deze doorbraak is het resultaat van vruchtbare samenwerkingen en een volgehouden focus op innovatie.Vooral op het vlak van energieterugwinning boekten we opmerkelijke vorderingen. De Belgische recyclagecijfers behoren niet toevallig tot de allerbeste in Europa, mede dankzij onze geavanceerde postshreddertechnologie. Door technologisch onderzoek te blijven ondersteunen, willen we tegen 2015 de sprong maken naar 95% recyclage, hergebruik en energetische valorisatie. De laatste loodjes zullen de zwaarste zijn, maar het voorbije jaar bewijst dat we de mensen en de knowhow in huis hebben om dat waar te maken.

2012 bewijst dat we de mensen en de knowhow in huis hebben om onze doelstelling waar te maken
Paul de Rooij, Voorzitter Catherine Lenaerts, Directeur

SAMEN ZUINIGER
De indrukwekkende resultaten van 2012 zijn niet in het minst te danken aan de toewijding van onze erkende centra en alle andere spelers die betrokken zijn bij het inzamel- en recyclageproces. Samen met alle betrokkenen in dit proces willen we ons beleidsplan 2011-2016 verder tot uitvoering brengen. Laten we er ook in 2013 alles aan doen om nog zuiniger en verantwoordelijker met grondstoffen, materialen en energie om te springen.

STERKE INZAMELCIJFERS
Ook de inzamelcijfers van 2012 mogen gezien zijn. Het voorbije jaar registreerden we 160.615 autowrakken. Ten opzichte van 2011 is dat een terugval met 3%. In dat jaar werden 165.016 afgedankte voertuigen ingezameld via de erkende centra. In 2012 viel echter ook de autoverkoop terug met 15%. Aangezien de meeste afgedankte wagens worden ingeleverd op het moment dat particuliere houders zich een nieuwe auto aanschaffen,

JAARVERSLAG | 2012

Werkbezoek Vlaams Parleme

nt

Leefmilieu een werkbezoek aan mentaire Vlaamse Commissie voor parle de ht brac 2012 uari febr 23 Op verbrandingsoven van Indaver in ap Terminal (BST) in Kallo en de de recyclage-operator Belgian Scr tens maakte zo kennis met zowel de ng van commissievoorzitter Bart Mar Antwerpen. De delegatie onder leidi de restafvalstroom. van n als de energetische valorisatie recyclage van de afgedankte voertuige
Philip Foto: Johan Cuipers, Catherine Lenaerts, Naer t, Bart Martens,Tine Eerlingen, Marle

en Van den Eynde en Vincent Quidousse

voor me

r Surf naa .be elauto www.feb informatie!


er

Kleurt uw keuringsverslag wel erg rood?

Website raakt Geslaagde foldercampagne Samenwerking over de grenzen heen


Febelauto neemt sinds 2012 als expert deel aan het Europese project S_Life. Dit project zet in op het gebruik van duurzame materialen in de auto-industrie. Febelauto deelt er zijn expertise met partners uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Itali en Sloveni. Via een opvallende foldercampagne in technische keuringscentra spoorde Febelauto particuliere laatste houders aan om hun afgedankte wagens in te leveren bij een erkend centrum of hun verkooppunt. In totaal werden 30.000 exemplaren verdeeld over de verschillende keuringscentra.

op kruissnelheid
In 2012 werd onze website www.febelauto.be grondig opgefrist. Erkende centra, laatste houders, recyclage-operatoren en overheden vinden er alle relevante info over onze werking. De site ging live op 16 maart 2012. De make-over zorgde er onder meer voor dat 6.924 unieke bezoekers de digitale weg naar Febelauto vonden. 37% van die bezoekers surfte rechtstreeks naar onze site, 45,4% vond ons via Google en 17,6% belandde bij ons via een link op een andere site. (bron: Google Analytics)

2012 IN BEELD

Verantwoorde export
Tijdens een werkbezoek aan de haven van Antwerpen nam Febelauto samen met de inspectiediensten op 24 april 2012 de export van tweedehandsvoertuigen onder de loep. In het verleden werd deze export vaak misbruikt voor de afvoer van afval naar derdewereldlanden. Febelauto stelde vast dat op dit vlak heel wat vooruitgang geboekt is en dat de kwaliteit van de verhandelde voertuigen in stijgende lijn is.

Groen licht voor MOBIVIS


MOBIVIS, de toekomstige kruispuntbank van voertuigen, werd het voorbije jaar nieuw leven in geblazen. Na eerdere discussies over de rechtsgrond, werd bevestigd dat de regionale wetgeving voldoende basis biedt voor uitschrijving van de voertuigen bij de DIV via de erkende centra, gecentraliseerd door Febelauto. Een intergewestelijk akkoord is dus niet meer aan de orde, waardoor we enkele jaren winnen. De technische uitwerking van de traceerbaarheid gaat nu van start, al is daar ook het laatste woord nog niet over gezegd.

Micro-organismen als bron van recyclage


Comet Traitements In november maakte Febelauto bij revolutionair en w nieu een met in Obourg kennis : BIOLIX. Speciale proces op het vlak van PST fijnste fracties van de uit bacterin zorgen ervoor dat ultrafijne metalen van aten entr het shredderresidu conc gie vormt een nieuw gefilterd kunnen worden. De technolo land. Het proces ons in voorbeeld van de rijke knowhow 95% recyclage, gde beoo de moet er mee toe bijdragen ie tegen 2015 te hergebruik en energetische valorisat behalen.

Levenscyclusanalyse autoruit

en

De OVAM liet het voorbije jaar onderzoeken wat de ecologische en economische impact is van de demontage van autoruiten voor het shredderen. De resultaten van deze levenscyc lusanalyse steunen Febelauto zowel op economisch als op ecologisch vlak in haar standpunt om autoruiten te blijve n vermalen samen met het voertuig en via post-shre ddertechnologie een minerale fractie te bekomen die inge zet kan worden als bouwmateriaal.

JAARVERSLAG | 2012

Tabellen
GEWESTEN

& cijfers (1)


# NIEUWE VOERTUIGEN MASSA NIEUWE VOERTUIGEN (KG)

NIEUWE VOERTUIGEN IN 2012 (MEER INFO: WWW.FEBIAC.BE)


M1* N1** Totaal M1* N1** Totaall

Brussel-Hoofdstad Vlaanderen Walloni TOTAAL

82.345 270.779 133.577 486.701

8.492 32.289 13.823 54.604

90.837 303.068 147.400 541.305

119.113.072 395.196.804 185.119.333 699.429.209

13.656.255 53.114.043 22.717.922 89.488.220

132.769.327 448.310.847 207.837.255 788.917.429

* Personenwagens ** Lichte vracht tot 3,5 ton

AFGEDANKTE VOERTUIGEN IN 2012


GEWESTEN # INGEZAMELDE AGV MASSA (KG) INGEZAMELDE AGV AGV MET DOCUMENTEN GEDENTIFICEERDE AGV GEDEPOLLUEERD AGV IN ERKENDE CENTRA

Brussel-Hoofdstad Vlaanderen Walloni TOTAAL

18.523 81.221 60.871 160.615

15.214.531 82.433.891 61.131.669 158.780.091

22,2% 62% 63,5% 57,9%

61% 73% 69,7% 70,4%

40,5% 95,5% 95,8% 89,3%

EVOLUTIE AFGEDANKTE VOERTUIGEN VS NIEUWE INSCHRIJVINGEN


Het aantal nieuwe inschrijvingen lag in 2012 ruim 15% lager dan in 2011. Het schrappen van de ecopremie en onduidelijkheid over het nieuwe fiscale regime voor bedrijfswagens zorgden na het absolute recordjaar in 2011 voor deze terugval. Hier tegenover staat een opvallend lichte daling (3%) van het totaal aantal ingeleverde afgedankte voertuigen. Het wegvallen van de ecopremie heeft dus 2008 650.000 600.000 550.000 500.000 170.000 160.000 150.000 140.000 2009 duidelijk een minder grote impact op het inlevergedrag. De combinatie van minder inschrijvingen en een daling van het aantal afgedankte voertuigen, zou een stijging van de gemiddelde leeftijd van afgedankte voertuigen (zie volgende pagina) doen vermoeden. Toch is dit niet het geval. Redenen hiervoor zijn onder meer te zoeken bij de export van oudere voertuigen. 2010 2011
633.652 541.305

GRAAD VAN NUTTIGE TOEPASSING


De Europese Richtlijn en de regionale wetgeving leggen ons voor de verwerking van afgedankte voertuigen een norm op van 85% nuttige toepassing, waarvan maximum 5% energetische valorisatie.
CATEGORIE RESULTATEN

Hergebruik Recyclage Energetische valorisatie


Nuttige toepassing

13% 76% 4%
93%

2012

Verbranding Storten
Totaal

0% 7%

100%

600.586 527.444

599.856

NIEUWE MIJLPAAL IN RECYCLAGE

170.562

165.016

160.615

141.547

140.993 Aantal nieuwe inschrijvingen

93%

40%

Aantal verwerkte afgedankte voertuigen

TABELLEN & CIJFERS

DE LEEFTIJD VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN IN 2012


De gemiddelde leeftijd van ingeleverde voertuigen zakte licht ten opzichte van vorig jaar, van 14,5 jaar naar 14,3 jaar. Deze cijfers hebben uiteraard enkel betrekking op voertuigen die ingeleverd werden met boorddocumenten. 4.698 9.508 9.551

7.492

8.453

8.618 6.339 4.878 3.003 2.038

1.317

1.865

2.748

3.249

5.909

949

1.092

444

628

743

443

243

301

151

86 1 2011

leeftijd bouwjaar

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2 2010

83

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EVOLUTIE VAN INLEVERING MET OF ZONDER DOCUMENTEN


Het percentage van voertuigen ingeleverd met boorddocumenten steeg licht in 2012, maar toch stellen we de voorbije vier jaar een dalende trend vast. Het omgekeerde geldt voor de voertuigen ingeleverd zonder boorddocumenten. Een gesloten traceerbaarheid, zoals het project Mobivis beoogt, zou deze percentages aanzienlijk kunnen verbeteren. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0 2009
met documenten 26,9% 16,3% 30,1% 14,9% 4,5% 4,8% 56,7% 55,0% 52,6% 42,8% 53,1% 42,0%

2010

2011

2012
buitenlandse voertuigen

zonder documenten

Na drie jaar een recyclagepercentage van 91% te hebben geboekt, realiseerden we in 2012 een cruciale doorbraak. Mede dankzij een verhoogde energieterugwinning, werd 93% van de totale ingezamelde massa gerecycleerd. De gestorte restfractie bedraagt nu nog slechts 7%. Om tegen 2015 ons streefdoel van 95% te halen, blijven we volop de kaart van technologische innovatie trekken. 2011: 91% doelstelling: 95%

50%

60%

70%

80%

90%

Europese Richtlijn & regionale wetgeving: 85%

2012: 93%

2012
100%

58

JAARVERSLAG | 2012

Tabellen

& cijfers (2)

DE VIJF MEEST VERWERKENDE CENTRA IN 2012

14.691

13.079

11.330

9.837

7.199

Galloo Wallonie Ghislenghien

Galloo Menen

George & Cie Brussel

Staelens Recup Ieper

Nucera

DE VIJF MEEST VERWERKTE MERKEN IN 2012

WIE WAREN DE LAATSTE HOUDERS IN 2012?


34,45%

FORD 12,53% ofwel 20.149 voertuigen

Merkendealer: 55.377 voertuigen Privpersoon: 51.399 voertuigen 32,10%

RENAULT 12,44% ofwel 20.000 voertuigen

15,34%

Sloper: 24.661 voertuigen 8,69%

Multimerk en garage: 13.969 voertuigen

VOLKSWAGEN 11,18% ofwel 17.974 voertuigen

6,18% Berging: 9.938 voertuigen 3,02%

PEUGEOT 10,16% ofwel 16.325 voertuigen

Publieke sector: 4.851 voertuigen 0,16% Verzekering: 262 voertuigen 0,08% Constructeur: 135 voertuigen 0,01% Leasing/Renting: 23 voertuigen

CITRON 10,13% ofwel 16.291 voertuigen

Samen goed voor 56,44% van de in totaal 160.615 verwerkte voertuigen.

TABELLEN & CIJFERS

MASSABALANS (VERBAND TUSSEN DE INKOMENDE EN DE UITGAANDE MASSA BIJ DE ERKENDE CENTRA)


TYPE VAN MATERIALEN HOEVEELHEID

Ingezamelde voertuigen Totaal AGV Voorafgaandelijk gedepollueerde AGV AGV gedepollueerd in de centra Massa van de voertuigen Massa nieuwe voertuigen (M0) Massa AGV - input EC (M1) Massa wrakken - output (M2) Nuttig toegepaste materialen Airco vloeistof Banden Batterijen Benzine Dieselolie Explosieve onderdelen Ferrometalen Filters Glas Hydraulische olie Katalysatoren Koelvloeistof Kunststoffen LPG-tanks Mengsel brandstoffen Motor-versnellingsbakolie Non-ferrometalen Oliewaterslib Onderdelen Remvloeistof Ruitensproeivloeistof Tank- en vatenreiniging Totaal (kg) 171.466.231 158.780.091 132.949.623 Totaal (kg) 2.384 5.220.946 1.690.100 469.977 446.014 1.332 3.982.420 31.923 19.408 10.924 227.136 249.157 37.885 21.254 4.400 614.700 1.048.601 245.450 11.214.368 20.416 82.835 4.030

Totaal 160.615 17.262 143.353 Gemiddelde (kg) 1.067,6 988,6 827,8 Gemiddelde (kg) 0,0 36,4 11,8 3,3 3,1 0,0 27,8 0,2 0,1 0,1 1,6 1,7 0,3 0,1 0,0 4,3 7,3 1,7 78,2 0,1 0,6 0,0

160.615
afgedankte voertuigen in 2012 werden ingezameld, waarvan 17.262 voorafgaandelijk gedepollueerd waren. De getuigenissen van de erkende centra laten echter verstaan dat een groot aantal van de in de centra gedepollueerde voertuigen onvolledig in ontvangst genomen worden.

158.780
ton materialen onder de vorm van voertuigen werden in ontvangst genomen. Na verwerking werden 132.949 ton wrakken afgevoerd naar de shredders met het oog op hun nuttige toepassing. Op het ogenblik dat deze voertuigen op de markt kwamen, vertegenwoordigden ze een totaalgewicht van 171.466 ton. meer dan 25.645 ton gedemonteerde materialen en onderdelen uit gedepollueerde en/ of uit afgedankte voertuigen werden na verwerking ofwel verkocht voor hergebruik, ofwel afgevoerd door erkende overbrengers met het oog op hun verdere toepassing.

JAARVERSLAG | 2012

Financieel
verslag
BALANS OP 31 DECEMBER 2012 ACTIVA (in euro)
Vaste activa Materile Immaterile Financile Vlottende activa Vorderingen Beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL 260.702 789.561 8.573 1.064.016 3.864 516 800

PASSIVA (in euro)


Eigen vermogen Sociaal Fonds Overgedragen winst Schulden Schulden op ten hoogste 1 jaar 564.308 33.139 465.474

Overlopende rekeningen TOTAAL

1.095 1.064.016

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2012 RESULTATEN (in euro)


Opbrengsten Lidgelden & bijdragen Financile opbrengsten Overige opbrengsten Facturatie banden TOTAAL Kosten Diverse goederen en diensten Inzameling banden Bezoldigingen & sociale lasten Afschrijvingen Andere bedrijfskosten Financile kosten Uitzonderlijke kosten TOTAAL RESULTAAT 200.351 768.420 170.926 2.135 1.762 265 0 1.143.859 87.838 146.125 832.180 172.176 2.723 2.170 282 0 1.155.656 44.107 442.968 7.129 0 781.600 1.231.697 358.706 8.877 1.950 830.230 1.199.763

2012

2011

BALANS

Toelichting bij de
jaarrekening
Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over de financile resultaten. Het is de taak van Febelauto om de gegevensstroom binnen het netwerk van erkende centra op te volgen en hierover te rapporteren. De uiteindelijke doelstelling is de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen te organiseren en verder te verbeteren. Om dit systeem te bekostigen werd voor 781.600 euro doorgefactureerd aan de invoerders voor de recyclage van de afvalbanden. Daarnaast vertegenwoordigt het operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden een extra kost. De afvalbanden worden door Comet Tyre Recycling (CTR) bij alle erkende centra ingezameld en gerecycleerd. Voor de banden die we niet inzamelen via de erkende centra, betaalt Febelauto een vergoeding aan Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in Belgi. Samen betekende dit een uitgave van 768.420 euro. De resultatenrekening werd op 31 december 2012 met een positief saldo van 87.838 euro afgesloten. Het personeelsbestand van Febelauto bedraagt twee voltijdse bedienden met een vast contract.

KOSTEN
De kostenzijde bevat de uitgaven die Febelauto doet om haar hoofdtaak te kunnen uitvoeren. Het gaat hier voornamelijk om personeelskosten, huurgeld, afschrijvingen en onderhoudskosten van het online monitoringsysteem EMS. Dankzij deze softwareapplicatie kon het Febelauto-team in 2012 de gegevens over 160.615 afgedankte voertuigen in 115 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren. Er werd ook ingezet op communicatie met de volledige vernieuwing van de website.

OPBRENGSTEN
Febelauto wordt gemandateerd door haar leden zodat zij kunnen voldoen aan hun wettelijke informatieverplichtingen. Daarvoor betalen de leden jaarlijks lidgeld en een bijdrage. Dit vertegenwoordigt het leeuwendeel van de opbrengsten in de resultatenrekening. Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kreeg Febelauto een bijkomende opdracht. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van invoerders inzake de inzameling en verwerking van afvalbanden, hebben we een operationeel systeem voor de inzameling van de afvalbanden opgezet en in goede banen geleid.

Een gemiddelde auto bevat 41,6 kg aluminium. Dit wordt voor meer dan 95% gerecycleerd als grondstof voor nieuwe toepassingen in de auto- of andere industrie.

Uit een afgedankt voertuig recupereren we gemiddeld 8,88 kg koper.

JAARVERSLAG | 2012

Controleverslag
Waals Gewest
De controles op de terugnameplicht in het Waals Gewest gebeuren gezamenlijk door het Office Wallon des Dchets, het departement van Politie en Controles (DPC) en de douane. 2010 stond voor de Directie van het Afvalstoffenbeleid (DPD) integraal in het teken van afgedankte voertuigen. De initiatieven die hieruit voortvloeiden, werden verdergezet in 2011. De Repressie-eenheid tegen Vervuiling (URP), die deel uitmaakt van het departement van Politie en Controles, heeft beslist deze thematiek op te nemen in het bredere kader van de transversaliteit. Inbreuken die betrekking hebben op deze activiteiten zullen nauwgezet opgevolgd worden. Bij overtredingen volgde een procesverbaal en indien nodig werden sites gesloten. Om een latent gevoel van straffeloosheid bij kleinere inbreuken te bestrijden, werd de reikwijdte van administratieve boetes uitgebreid. Controles van schroothandelaars en verwerkingscentra van afgedankte voertuigen zijn voortaan een prioriteit van het URP. Op basis van een systematische analyse zal de problematiek bestreden worden met de juiste middelen, afhankelijk van de schaal en de aard van de uitdagingen die zich stellen. Verdere controles zijn voorzien in 2013. met het oog op verbeurdverklaringen na eventuele vonnissen.

GEZAMENLIJKE AANPAK
Tijdens een reeks vergaderingen werden de verschillende betrokken partijen Procureurs des Konings, federale en lokale politie, douane en de Direction Gnrale Contrle des Lois Sociales bewust gemaakt over de problematiek en gesensibiliseerd. Deze partners kiezen resoluut voor een gezamenlijke globale aanpak voor het controleren van afgedankte voertuigen en schroothandelaars. Inbreuken worden dan ook vaak vastgesteld in het kader van bredere onderzoeken naar diefstal, verzekeringsfraude, autozwendel en andere, sociale en fiscale inbreuken. In 2013 staan trimestrile, bilaterale ontmoetingen tussen de verschillende partners op het programma, om de vooruitgang op dit vlak te evalueren.

STRENGER TOEZICHT
Sinds 2009 werden voor deze strijd meer middelen ter beschikking gesteld. De inspectiediensten openden heel wat juridische dossiers en verschillende terreinen en bedrijven werden gesloten. Andere bedrijven kregen administratieve of juridische zegels opgelegd. Daarenboven werden verschillende bewarende inbeslagnemingen uitgevoerd

CONTROLES IN 2012
In 2012 werden regelmatig gerichte controles uitgevoerd. Deze bestonden onder andere uit het nazicht van milieuvergunningen en toezicht op het naleven van voorwaarden voor tijdelijke opslag, ontmanteling, sanering en vernietiging van afgedankte voertuigen.

FOTO: GERECYCLEERDE KUNSTSTOFFEN


Dankzij doorgedreven post-shreddertechnologie kunnen we verschillende kunststoffen terugwinnen en recycleren tot nieuwe grondstoffen voor de kunststofindustrie. De gemengde fractie op deze foto wordt nog verder gesorteerd zodat we opnieuw zuivere kunststoffen bekomen, waarmee onder meer nieuwe auto-onderdelen worden gemaakt.

10

CONTROLEVERSLAGEN

Controleverslag
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt momenteel drie door Febelauto erkende centra: twee vernietigingscentra en een demonteercentrum dat ook gemachtigd is om vernietigingscertificaten af te leveren. Naast deze drie erkende centra, zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook 24 geregistreerde demonteercentra actief. Deze centra nemen de depollutie en ontmanteling van afgedankte voertuigen voor hun rekening. Van daaruit vertrekken de afgedankte voertuigen voor vernietiging naar een erkend centrum. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) ontvangt van deze demonteercentra per trimester een voertuigenregister dat aan de hand van steekproeven gecontroleerd en vergeleken wordt met de registers van de erkende centra. Bij de vaststelling van onregelmatigheden, volgen verdere acties.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


van afgedankte voertuigen behandeld. Het betreft exploitanten van een geregistreerd demonteercentrum die niet in orde zijn met de aangifte van hun voertuigenregister of die de exploitatievoorwaarden van de milieuvergunning niet respecteren. Deze ontvingen een schriftelijke aanmaning om zich in orde te stellen. Daarnaast vonden ook controles plaats bij een aantal opslagplaatsen voor afgedankte voertuigen. Als een reactie uitblijft, kan een procesverbaal opgesteld worden dat eventueel kan leiden tot het opleggen van een administratieve geldboete. Zoals ieder jaar werden ook een aantal dossiers geopend op vraag van andere diensten zoals gemeenten en politie en werden gezamenlijke controles uitgevoerd. Deze dossiers betreffen voornamelijk garages en opslagplaatsen voor afgedankte voertuigen.

CONTROLES IN DE SECTOR VAN DE GARAGES


De bedrijven die tot de geklasseerde inrichtingen behoren, moeten een milieuvergunning hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Controles op de milieuvergunning van garages worden uitgevoerd vr of na de toekenning van een milieuvergunning. In dat laatste geval controleren de inspecteurs of zij de exploitatievoorwaarden naleven. De inspecteurs proberen door middel van dialoog de uitbaters ertoe te brengen zich in orde te stellen met de reglementering.

BESCHIKBAAR PERSONEEL
De gentegreerde controles in de garagesector gebeuren door meerdere inspecteurs bij het BIM (ongeveer n VTE). Daarnaast houdt n inspecteur zich deeltijds bezig met de terugnameplicht van afgedankte voertuigen en een andere inspecteur deeltijds met illegale transporten van afvalstoffen. Ook enkele gemeenten en politiezones stellen personeel ter beschikking om controles uit te voeren in deze sector.

CONTROLES OP AFGEDANKTE VOERTUIGEN


In de loop van 2012 werden 32 inspectiedossiers met betrekking tot het beheer

SAMENVATTING CONTROLEACTIVITEITEN UITGEVOERD DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL


De controles bij garages, demonteurs en vernietigingscentra van afgedankte voertuigen in 2012: Aantal bezoeken Aantal verstuurde waarschuwingen Aantal verstuurde herinneringen voor ingebrekestellingen Aantal verstuurde ingebrekestellingen Aantal processen-verbaal 88 3 34 30 6

11

JAARVERSLAG | 2012

Controleverslag
Handhaving op de regelgeving voor afgedankte voertuigen gebeurt in het Vlaams Gewest door verschillende instanties: zowel de OVAM als de afdeling milieu-inspectie voerden een aanzienlijk aantal controles uit waarover gerapporteerd wordt in dit verslag. Daarnaast zijn ook de gemeentebesturen en de politiediensten bevoegd voor handhaving. Voor de handhaving van alle aanvaardingsplichten waren er van januari 2012 tot oktober 2012 twee inspecteurs actief bij de OVAM. Sinds oktober 2012 zijn vier inspecteurs actief, waarvan er twee deeltijds tewerkgesteld zijn. De nieuwe inspecteurs kregen in 2012 een intensieve opleiding.

Vlaams Gewest
Deze controles resulteerden in: 25 aanmaningen om zich in regel te stellen; drie processen-verbaal die ofwel onmiddellijk werden opgesteld door de aard van de overtreding ofwel in opvolging van aanmaningen die eerder werden opgesteld; 17 stopzettingen (grotendeels opgelegd, in mindere mate vrijwillig) voor de activiteiten in verband met afgedankte voertuigen. een verschil in aard van de vastgestelde overtredingen. De voornaamste overtredingen bij de controles voor afgedankte voertuigen in 2012 betroffen: 1. behandelen van afgedankte voertuigen zonder erkenning als centrum (19%); verkoop van tweedehands onderdelen zonder erkenning als centrum (12%); opslag van meer dan vijf voertuigwrakken voor recuperatie van onderdelen bij garages zonder erkenning als centrum (12%); wettelijke afvoertermijnen voor afgedankte voertuigen overschreden (10%).

2.

3.

Voor n bedrijf was de regelgeving niet van toepassing.

4.

GERICHTERE CONTROLES
In vergelijking met 2011 zijn er minder bedrijven gecontroleerd. Dit komt voornamelijk door gerichtere controles naar grotere illegale bedrijven met een strengere aanpak, zoals het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Op basis van deze gerichtere controles en strengere aanpak, stelden vijf gecontroleerde bedrijven zich al in regel door in 2012 een erkenning te verkrijgen als centrum, zes andere doorlopen momenteel de erkenningsprocedure.

CONTROLES OP AFGEDANKTE VOERTUIGEN


In 2012 voerden de inspecteurs voornamelijk controles uit op afgedankte voertuigen: er vonden 55 controles voor afgedankte voertuigen plaats bij 42 verschillende bedrijven. Het betroffen hoofdzakelijk verwerkers van afgedankte voertuigen zonder erkenning als centrum en in mindere mate garages, takeldiensten, handelaars in tweedehandsvoertuigen alsook erkende centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen.

CONTROLES IN DE BRUSSELSE RAND


Sinds 2011 controleert de afdeling milieu-inspectie verwerkers van afgedankte voertuigen in de Rand rond Brussel. Deze controles werden meestal samen met de OVAM, de politie en een milieuambtenaar uitgevoerd. In 2012 voerden deze diensten negen inspecties uit bij zeven bedrijven. En bedrijf werd geverbaliseerd voor de exploitatie van een niet-erkend depollutiecentrum, een ander bedrijf kreeg een aanmaning om zich in regel te stellen met de VLAREMregelgeving.

VOORNAAMSTE OVERTREDINGEN
Door het verschil in aard van de controles ten aanzien van 2011, is er ook

OVERZICHT AANTAL VLAAMSE CONTROLES WRAKKEN VAN 2006 TOT 2012


139 101 42 43 28 26 55

2006
12

2007

2008

2009

2010

2011

2012

RAAD VAN BESTUUR

Raad van
BESTUURDERS

Bestuur 2012
VOORZITTER
De heer Paul de Rooij Managing Director Ford Motor Company (Belgium) NV Ondervoorzitter FEBIAC vzw

De heer Dany Vermeulen Commercieel directeur Wisselstukken en Diensten Citron Belux NV De heer Gilbert Verboomen Director After Sales Toyota Belgium NV De heer Philippe Pirson Afgevaardigd bestuurder Federauto vzw Mevrouw Ilse Vervloet Milieuadviseur Federauto vzw De heer Rik Debaere Algemeen directeur Group Galloo NV De heer Guy Vandenbranden Commercieel directeur Onderdelen en Services Renault Belgi Luxemburg NV De heer Emilio Herrera Managing Director Kia Motors Belgium NV De heer Luc Vinckx Manager General Motors Coordination Center De heer Guy Reynaers Afgevaardigd bestuurder Garage Reynaers Mevrouw Caroline Craenhals Bestuurder Belgian Scrap Terminal NV De heer Erik Es Zaakvoerder ES NV De heer Johan Lambeets Zaakvoerder Enviro Engineering bvba De heer Bruno Eggermont Milieuadviseur FEDUSTRIA vzw De heer Frdricq Peigneux Communication and Development Manager Cometsambre NV De heer Gustaaf Bos Manager Kunststoffen en Composieten FEDERPLAST.be vzw De heer Bert Mons Advisor AGORIA Automotive vzw

PERMANENTE WAARNEMERS IN DE RAAD VAN BESTUUR


Mevrouw Lies Verlinden Deskundige OVAM De heer Marco Jadot Attach Departement afvalstoffen terugnameplichten BIM De heer Alain Ghodsi Directeur DSD-OWD Mevrouw Emilie Thomasset Attache DSD-OWD

VICE-VOORZITTER
De heer Jan Vermoesen Gedelegeerd bestuurder COBEREC vzw

SECRETARIS
De heer Jean-Paul Heine Adviseur Milieu FEBIAC vzw

Deze restfractie, die overblijft na het shredderen, lijkt op het eerste gezicht nutteloos. Het bestaat overwegend uit lichte kunststoffen, schuimrubbers, textiel en isolatiemateriaal uit het interieur van de autos. Toch kunnen we ook dit binnenkort verwerken tot brandstof voor cogeneratie (warmte-krachtkoppeling). Dit Phoenix-project werd ontwikkeld door materiaalverwerker Comet Traitements (Groupe Comet) en kreeg de steun van de Waalse overheid, in het kader van het Marschallplan.

13

Verantwoordelijke uitgever: Catherine Lenaerts | Woluwedal 46 bus 13, 1200 Brussel | Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Woluwedal 46, bus 13 1200 Brussel

info@febelauto.be www.febelauto.be