Está en la página 1de 1

INFORMACIÓNS DE INTERESE PARA O ALUMNADO 1.- OFERTA DE ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL https://www.edu.xunta.

es/fp/oferta-fp FOLLETOS INFORMATIVOS http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp Oferta educativa de Artes Plásticas e Deseño http://www.edu.xunta.es/web/node/1598 2.- BUSCADOR DE CENTROS EDUCATIVOS (GALICIA) https://www.edu.xunta.es/webcentros/BuscaCentros.do?DIALOG-EVENT-inic RECURSOS PARA ORIENTARSE http://orientacion.blogia.com/2012/112801-recursos-para-planificar-o-meu-futuro.php 3.- CENTROS RESIDENCIAS DOCENTES Remata o prazo o día 14 de xuño http://centros.edu.xunta.es/credocoruna/ http://centros.edu.xunta.es/credovigo http://centros.edu.xunta.es/credodeourense http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130514/AnuncioG0164-060513-0001_gl.pdf 4.- BOLSAS E AXUDAS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html

5.- AXUDAS PARA OBTER O CARNET DE CONDUCIR B O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG, e estará aberto ata o día 1 de outubro de 2013, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible. O importe da axuda será de 250 euros por persoa beneficiaria, sempre e cando este importe non supere o custo derivado da obtención do permiso de condución obxecto destas axudas.
http://xuventude.xunta.es/2013051310530/ainda-non-sacaches-o-carne-de-conducir-axudamosche.html

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN http://www.scribd.com/doc/131869372/formacion-2013-2014 http://iesgarciabarbon.es DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN http://orientacion.blogia.com http://issuu.com/pipe203/docs/alumnadoinfoesa