Está en la página 1de 20

A historia De onde sae este xnero? Os inicios a partir dos 80 World Music vs.

Ethnopop

Afondando no termo. As connotacins negativas. A World music segundo Philip V. Bohlman

World Music De que falamos cando falamos de World Music? O enfoque deste traballo

MSICA Y DANZA EN AFRICA Entre las formas de arte ms antiguas que todava perviven en frica. La msica y la danza van de la mano. No fueron separadas de las actividades cotidianas de la sociedad africana. Muchas culturas africanas no tienen una palabra para la msica y otra para la danza. Funciones utilitarias y estticas.

EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA RELIGIN

Gran influencia de las religiones cristiana e islmica Papel importante en la conformacin de las prcticas musicales actuales Han contribuido al desarrollo de tradiciones vocales e instrumentos musicales Larga historia de represin por parte de los colonos

LA INFLUENCIA DE OTRAS CULTURAS Una serie de fuerzas mundiales han dado forma a las actuales prcticas musicales africanas La msica africana ha influido en una serie de estilos musicales en occidente Todos los pases, con la excepcin de Etiopa y Liberia, han sido sometidos a un perodo de la dominacin extranjera.

CARACTERSTICAS DE LA MSICA AFRICANA Forma parte de las actividades diarias - todo el mundo se une a aplaudir, cantar y bailar con la msica Parte de los ritos y ceremonias en los que es interpretada por bateras especializados y msicos de la corte

INSTRUMENTOS AFRICANOS TRADICIONALES Tambores africanos Por lo general son hechos de madera, metal, barro o grandes calabazas. Diferentes formas Diferentes tamaos. Se tocan con las manos o palos o ambos. Pueden acoplarse metales y jingles al exterior o semillas y granos colocados en el interior del tambor.

Tambores conjuntos Ritmo y texturas mucho ms complejos. En conjuntos de tambores: varios ritmos diferentes se tocan al mismo tiempo.

Instrumentos de cuerda

Varios tipos de lad, arpa y ctara. Uno de los instrumentos ms conocidos es el kora, utilizada a menudo para acompaar canciones de adoracin. Dos instrumentos meldicos conocidos son el balafn y el mbira

Los instrumentos de viento Los instrumentos de viento incluyen dos tipos diferentes: - flautas - cuernos y trompetas

MSICOS Fela Kuti k'naan Amadou & Mariam Salif Keita Mory Kante Youssou N'dour Ali Farka Tour Baaba Maal

Ao referirnos World Music do mundo rabe estamos a falar da Pennsula Arbica, norte de frica, Siria e Iraq -a antiga Mesopotamia- e Irn. A pesar de que as relacins con Turqua sexan complexas tamn debemos inclulo nesta anlise dada a grande influencia rabe que este porta. Non podemos falar de un xnero comn a todas estes pobos posto que cada un deles ten a sa propia tradicin musical colectiva mais todos teen en maior ou menor medida o que se denomina o elemento rabe que veremos explicado na informacin proseguinte. Polo tanto, a zona que abrangue este xnero na sa variante rabe ficara distribudo do seguinte xeito: (mapa ilustrativo) As caractersticas que concirnen a esta rama da World Music difernciana en grande medida coa tradicin occidental e rxese polos seguintes puntos: 1. A principal propiedade que a msica rabe case exclusivamente de transmisin oral nas sas vertentes tradicionalistas. Precisamente esta caracterstica na que se basea a beleza desta arte. O feito de que sexa de transmisin oral fai que o papel do intrprete sexa mis importante que a do compositor posto que o intrprete asume este papel. No mundo rabe considrase que a msica s existe no momento da interpretacin.

2. Polo tanto, o msico adoita ser compositor, intrprete, libre improvisador. Priman os detalles antes que a estrutura. Este solista persegue a consecucin do Tarab, isto , o punto onde se encontran o sentimento e o intelecto da arte de facer msica. http://www.youtube.com/watch?v=X9V4xun-FUs

3. A interpretacin est organizada nos maqamat que un sistema de modos meldicos que define alturas, patrns e desenvolvemento nunha peza de msica. Os maqams rango en rabe- son os nicos admitidos hora de crear msica culta rabe. Hai mis de setenta escalas heptatnicas co fin de aportar o desenvolvemento meldico e de modulacin.

As escalas de maqam est compostas por pequenas notas consecutivas que teen unha meloda recoecible e expresan un ambiente distinto. 4. Non s existe a improvisacin voclica do artista senn que tamn moi recoecida a taskim ou improvisacin instrumental que empregan como habitual o recurso da modulacin pero sempre seguindo un sistema complexo de variacins permitidas. http://www.youtube.com/watch?v=0kBdMF41O5o 5. A notacin de usarse- bsica e empregada con fins pedagxicos. 6. No tocante ao canto basicamente mondico anda que pode darse o caso de heterofona con outro instrumento ou voz- As mesmo, a msica predominantemente vocal se ben pode haber instrumentos o papel do cantor indispensable.

7. O que estes pobos consideran como msica culta ten unha forte base potica. O mundo islmico ten un grande amor por a poesa e mostra disto o Corn. Moitas das obras son extractos do mesmo. Podemos considerar que os modos rtmicos son unha adaptacin da mtrica potica. 8. Segundo a teora musical rabe a oitava pode dividirse en 17 ou 24 intervalos. Estamos, ante un microtonalismo (na msica occidental unha oitava divdese en 12 semitns iguais) Polo tanto, se se emprega a divisin en 24 partes, estamos a utilizar de Tono. A divisin en 17 partes mis propia da msica tradicional e a divisin en 24 mis propia da evolucin moderna. 9. As melodas rabes adoitan empregar a segunda aumentada un intervalo pouco frecuente nas melodas e ritmos occidentais. 10. A estrutura rtmica ten unha complexidade similar. Esta est composta por ciclos rtmicos de at 48 pulsos e engloban varios tempos fortes (chamados dums) as como tempos dbiles (denomidos taks) e silencios.

Os instrumentos son primordiais hora de configurar as caractersticas esenciais da msica folclrica rabe.

1. Lad: o mis comn e adoita liderar aos demais instrumentos.

2. Qann: descendente da Arpa Faranica trada de Europa no sculo XII https://www.youtube.com/watch?v=G5gpnO9RNzQ

3. Kaman: Violn rabe afinado na escala rabe que ten o son caracterstico por excelencia. https://www.youtube.com/watch?v=F6fK9qN35zg 4. Rabab: 5. Arghul: provn do profundo de Exipto e o instrumento tradicional por excelencia e un dos clarinetes mis antigos do mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=LDQGgtFHbss 6. Mazhar: pandeiro de orixe arbiga.

Son moitos mis os instrumentos que compoen os sons da msica tradicional rabe mais por escaseza de tempo inviable tratalos na sa totalidade. Xneros e artistas A distribucin que imos a levar a cabo ser por pases fin de clarificar a informacin pois o que aqu estamos a realizar unha introducin ao xnero na sa vertente arbiga. 1. IRN Farugh Azadiyan membro da Asociacin da Msica Persa afirma que a msica iran posee un comps que o comn nas obras tradicionais deste pobo. A msica iran para el desperta as emocins dos iranes posto que dende a sa infancia ouven as oracins e os sons do Corn no comps ao igual que acontece na msica persa. A msica cultura. A flauta de caa un dos instrumentos mis utilizados. O tambur propio de Irn.

Anda que se fale dunha msica persa en Irn cada rexin e anda cada pobo e etnia ten o seu tipo particular de msica, e incluso, de instrumentos. A msica europea e moderna estn prohibidas en Irn dende 1979 cando se produciu unha volta ao patrimonio nacional. Os mozos aprenderon a tocar os instrumentos clsicos e os intrpretes tradicionais, antes mal considerados, adquiriron recoecemento social. Dentro da msica persa podemos definir tres xneros diferenciados, entre un inxente abanico de posibilidades:

Ritmos Sufes: msica mstica do islam. A modo de curiosidade o primeiro samaa audicin- musical atribese aos anxos, os cales, con esta estrataxema, conseguiron capturar a alma extasiada de Adn e pechala no corpo. Os sufs son un grupo dentro do islam relacionados coa arte e a cultura. Son os moderados por excelencia.

Folclore iran: que mantn as sas races mis alleas s influencias do islm. Debido sa ubicacin xeogrfica e o rol sociopoltico do antigo Imperio Persa, contribuiu enormemente formacin de moitas obras tradicionais de Asia Central, Asia Menor , China e Norte de India. Do mesmo xeito influron a msica rabe tras ser invadido por estes no sculo VII. O folclore iran ou persa o pai, por tanto, da tradicin musical musulmana. Os intstrumentos para acadar as melodas son o Tar: un instrumento de corda pulsada, setar (catro cordas), o lad, a Dayere (pandereta) ou o Tombak de percusin, entre outros. Dastgahs: xnero interpretado co santoor un dos instrumentos nacionais iranes. Esta obra pertence a un msico callejero en Roma . Podemos observar que a msica nacional iran allea do islam se centra mis nas costumes e historias tradionais arraigadas ao pobo e a sa vida cotin. Unha das cancins mis importantes est escrita polo poeta Sadi (1213-1283) que fala dun neno que cantaba unha meloda tan triste que parou a un paxaro no voo

2. SIRIA Os instrumentos mis importantes son: a lira, o oboe, a frauta sobre e a trompeta. Nas civilizacin antigas os msicas eran as persoas mis importantes despois do reis e os sacerdotes. De feito cando capturaban unha cidade sempre lle perdoaban a vida aos msicos. O instrumento hallhallatu (faluta) considerada sacra.

Maqam tasqim sirio: xnero de improvisacin interpretado con un lad (guitarra rabe) e un qanun (ctara) das que xa falamos. Xnero beduno: propio das tribos nmadas do deserto que limitan a sa fronteira con Xordania. Tenden a ser festivas e animadas afastndose dos ritmos contemplativos sufis e islmicos. Son unha fonte de transmisin de mitos e ensinanzas. Muwashshah: un dos mis populares en Siria cuxa orixe est en Al-Andalus. Xnero tradicional rabe. unha composicin potica culta e na sa etimoloxa significa adornado con un cinturn de doble volta Supuxo no seu momento unha novidade radical na lrica

rabe debido a tres aspectos: as rimas cambiantes en cada estrofa, emprego de versos curtos e a mesturanza de das linguas.

Qadd sirio: Son propios do norte de siria e son un tipo de obras mis lixeiras que a Muwashshah.

Msica popular: mesturanza entre msica popular letras da vida cotin e o ritmo animado festivo das que proveen- e msica clsica rabesimbolizada polo emprego de instrumentos sacrosAinda as o gusto sirio polas tradicins manifestase a travs das danzas como Al-Samah, Dabkes ou a Danza da espada. As cales se compoen para matrimonios, nacementos e demis situacins de festexo. https://www.youtube.com/watch?v=KC94Mo-AYLk https://www.youtube.com/watch?v=btO8p5o4bUQ

3. MAGREB (norte de frica) O Magreb est conformado por seis pases : Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, Tnez e o Sahara Occidental. Dos 86 millns de persoas que conforma esta franxa demogrfica a meirande parte son rabes anda que a influencia bereber innegable posto que son os autctonos da zona coa sa propia lingua recoecida en Arxelia- Esta poboacin inminentemente de confesin sunn. Dentro do Magreb imos ver a msica marroqu, arxelina e tunecida que estn basadas en ritmos idnticos inspiradas en tradicins histricas e sociolxicas similares. O seu elemento diferenciador principal no mbito da interpretacin que rodea ao artista. 3.1 MARRUECOS A msica marroqu remontase a tres orixes: bereber, beduina e rabe. A bereber a msica autctona do norte de frica, mais est merturaza co rabe. A beduina ou Zajal xa case non ten vestixios en Marrocos. A sa orixe est en oriente. rabe: chegou de Bagdad entre VIII e IX d.c.

Un papel relevante o ocupado pola Andaluza ou Al-la que considerada a msica clsica de Marrocos e vista como unha das primeiras msicas elaboradas do mundo. Ten unha grande conexin entre o hispano, o rabe e o africano. No sculo XIII cae Sevilla e a partir de ah continuou no Magreb a desenvolverse.

Gharant: forma musical antiga de orixe andaluz (Provn de Granada) est emparentada co Al-La e desenvolveuse en Marrocos e Arxelia. Chaabi: msica morroqu do norte de frica Estilo de cancin potica moi popular. Non antiga, xurdiu a finais do sculo XIX inpirada polas tradicins da Andaluca rabe. Chaabi en arxelino significa folclore. Cntase en dialecto. https://www.youtube.com/watch?v=ZPPSPgho9WU

Genawa: Conforman a poboacin negra de Marrocos. Proceden do sur de frica e a sa msica expndese por todo Marrocos. O ritmo caracterstico a percusin e recibe o nome de bambarismo. Con esta msica de races subsaharianas lvase a cabo un trance hipntico acompaados de uns bailes que evocan aos santos protectores. Esta msica emprgase para expulsar demos e curar enfermidades. Tamn recorren as picaduras de escorpin. Instrumentos: guembri, o tbel (tambor) e as grageb (as caractersticas castauelas de metal) unha msica moi rtmica con un canto dialogado. https://www.youtube.com/watch?v=pHBCakqHObo

Bereber: esta unha peza propia da tribu autctona marroqu. O nome desta cancin Ouezzane. Imposible agrupala nun s grupo posto que os bereberes teen unha riqueza musical inabarcable. Melhoum: forma musical moi antiga que naceu no sur de Marrocos no pleno Tafilat. Os ritmos e cantos das sas quasidas propagronse rpido por Marrocos, chegando a Fes, Meknes e Marrakech. A quasida unha forma potica (un extenso poema narrativo), unha expresin milenaria da sabidura e a retrica popular, rica tanto en

temas numerosos como variados, describe tanto a natureza, eventos polticos ou a devocin relixiosa.

3.2

TNEZ

As tradicins que unen Marrocos e Tnez fanas inseparables e as sas influencias unha sobre a outra son innegables. Anda as Tnez conseguiu manterse firme e desenvolver os seus propios xneros. Iso s, non moi lonxe da atenta mirada marroquina.

Foklrico: Un dos mximos expoentes Noor Shimaal. Grupo fundado por Suha Massa. A gaita Mizwid o instrumento por excelencia deste xnero. No floclore tunecino prima a msica Maluf que se trata dunha versin hipano-rabe do que se coece como msca artstica oriental musulmana. Este xnero foi introducido polos andaluces refuxiados no XVII. Outros xneros son o Chghoul e o El-Azifet. Maqam: cancin samra improvisin musical. Xeralmente utilizan o Lad como instrumento estrela para este tipo de msica tradicional. Hijaz Zankoulah

Ritmo Al-Moashahas: unha forma ou variante da msica andaluza marroquina.

3.3

ARXELIA

Unha visual que non da fe grande capacidade cultural desta rexin do Magreb. A sa influencia con Tnez e Marrocos contina a ser innegable. Os ritmos asemllanse e con Marrocos comparte a tutela do xnero Chaabi cantado como xa dixemos nun dialecto pai do idioma arxelino.

Ritmo Granadino (MC) Se origin en Granada Espaa.. En Marruecos se le conoce como Gharnat. Shi-ya: o ritmo tradicional mis importante en Arxelia.

4. TURQUA Os turcos como todo grande imperio que se preste, ngase en rotundidade a considerar que a sa msica tea influencia rabe. Se ben certo que as influencias europeas sexan obvias nalgn xnero como o Karsilama a verdade que o islam, a relixin que procesa, non deixa marxe escolla cando de msica se trata para manifestar a sa sumisin a Alah.

Danza Suf Derviche: anda que eminentemente turca tamn ten unha grande influencia en Damasco. Os ritmos son islmicos sufs e mis que unha danza unha oracin conseguida pola va da meditacin. A organizacin dos bailarns representa o cosmos co sol no centro. Karsilama: xnero dentro do folclore cuxo clarinete nos indica que pertence zona europea. Turqua um pas entre dous continentes polo tanto, a presencia europea do leste sempre tem algo que ver nalgunha destas manifestacins culturais.

Msica folclrica: mesturanza de tradicins de todos os pobos que habitaron na zona de Anatolia. A karsilama un xnero dentro desta msica folclrica. Os instrumentos para esta Um exemplo da influencia que negan o emprego de maqams para as sas melodias de tradicin Otomana.

Os instrumentos para esta msica son especialmente, o qann RABE, a gaita tulum, a faluta kaval ou na percusin o davul, o tef (tambor) Mximos exponentes desta msica son Arif Sag, Dengiz Ozkan ou Efkan Akbayram. https://www.youtube.com/watch?v=s_YEGizZ7RE

Msica clsica turca: o fillo musical do imperio otomano. Zeki Muren un dos grandes virtuosos do xnero. A sa caracterstica principal o emprego de uso de intervalos microtonais baseados em comas de 1/9 de tono, a partir dos cales se constren os MAQAM RABES

EUROPA LOCALIZACIN DO FLAMENCO XEOGRAFA / NOME OS PALOS INSTRUMENTOS

MSICA CELTA ORIXES / CARACTERSTICAS TEMAS INSTRUMENTOS GAITA BOMBARDA BODHRN

TIN WHISTLE VIOLN

GALICIA CANTO EN GALEGO USO IMPORTANTE DA GAITA

DESTACAN MILLADOIRO, LUAR NA LUBRE, SUSANA SEIVANE

FADO CARACTERSTICAS / ORIXES OS TEMAS

INSTRUMENTOS DEL FADO La Guitarra Portuguesa (12 cuerdas)

O FADO LISBOETA E O FADO DE COIMBRA FADO: MADREDEUS FADO: ZECA AFONSO

MSICA REXIONAL ITALIANA O FORTE REXIONALISMO MSICAS DO CENTRO, DO NORTE E DO SUR O ORGANETTO Riccardo Tesi

O TAMBURELLO

REMBETIKA INSTRUMENTOS O BOUZOUKI A TSOURA ABAGLAMA Vaslis Tsitsnis Mkis Theodorkis Mnos Chatzidkis

Curiosidade ZORBA, O GREGO

OUTROS XNEROS IMPORTANTES CHANSON FRANCESA CORAL BLGARA MSICA BALCNICA MSICA TRADICIONAL IRLANDESA

CONSELLO ESCOITADE MSICAS EUROPEAS A SAUDADE DO FADO OU A ALEGRA ITALIANA

Sabern recompensarvolo

Mostra de instrumentos de percusin na aula.

QUE SER DA WORLD MUSIC? Antecedentes:

a) O jazz b) George Harrison e o sitar c) Paul Simon e Graceland O futuro do xnero: Unha nova forma de pop?

AUDICINS

Bebo & Cigala 20 aos Silvia Prez Cruz Corrandes dexili Sinkane Jeeper Creeper Anoushka Shankar and Jeff Lynne Inner light