Está en la página 1de 3

Herren är min herde

Gustaf Nordqvist (1886 – 1949)


Salmo 23
Herren är min herde, mig skall intet fattas.


Han låter mig vila på gröna ängar,




han för mig till vatten där jag finner ro.




Han vederkvicker min själ,




han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.




Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,




fruktar jag intet ont, ty du är med mig.




Din käpp och stav de tröstar mig.




Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn.




Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.


Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar,


och jag skall åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Amen.




1 Pilar Lirio / www.pilarlirio.com / pilarlirio@yahoo.com / Tf. 00 34 651522188


Español:
El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes prados me hace reposar.
Me conduce a tranquilos manantiales y repone mis fuerzas.
Me guía por el sendero correcto, en honor a su nombre.
Aunque camine por cañadas peligrosas
ningún mal temeré porque Tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me protegen.
Me preparas un banquete ante mis enemigos.
Unges mi cabeza con aceite perfumado
y llenas mi copa hasta rebosar.
Tu bondad y misericordia me acompañan
todos los días de mi vida.
Y habitaré en la casa del Señor
por toda la eternidad.

Adaptación: Pilar Lirio

English:
The Lord is my shepherd; I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures,
he leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul,
he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for thou art with me.
Thy rod and thy staff they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies.
Thou anointest my head with oil;
my cup runneth over.
Surely goodness and mercy shall follow me
all the days of my life;
and I will dwell in the house of the Lord for ever.

Copyright © 2009, Pilar Lirio. Reservados todos los derechos


2 Pilar Lirio / www.pilarlirio.com / pilarlirio@yahoo.com / Tf. 00 34 651522188