Está en la página 1de 7

Sprawozdanie z laboratorium techniki cyfrowej

Temat ćwiczenia:........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Sprawozdanie wykonał:......................................................Rok:....................Grupa:...............
Data:.........................................Ocena:.....................................Podpis:.....................................

Wstęp teoretyczny
Algebra Boole’a - operuje wartościami dwuwartościowymi o argumentach 0 i 1. Wprowadza
ona trzy nowe operacje której argumentami i wynikami są 0 i 1. Są to:
- Suma logiczna (alternatywa, dysjunkcja)
- Iloczyn logiczny (koniunkcja)
- Negacja (dopełnienie)
System funkcjonalnie pełny - to taki zbiór bramek logicznych, który umożliwia zastąpienie
nim każdej funkcji logicznej. SFP tworzą bramki: tylko NAND i NOR, oraz AND, OR, NOT
Przykład:
Realizacja bramki AND z NAND

Realizacja bramki OR z NAND

Układ kombinacyjny – stan wyjśd układu zależy od stanu wejśd. Np. Układ zbudowany z
bramek, dekoder, sumator.
Układ sekwencyjny – stan wyjśd układu nie zależy od stanu wejśd, dodatkowo zależy od
poprzedniego stanu oraz od kolejności wprowadzania sygnałów wejściowych. Układy dzielą
się na synchroniczne i asynchroniczne. Np. automaty.

1

są to: TTL i CMOS. napięcie wej/wyj. strata mocy. margines zakłóceo w stanie H/L.  TTL – oznacza technologie. Schemat blokowy układu do pomiaru charakterystyki przejściowej Uo=f(Ui) 2 . obciążalnośd. prąd zasilania układu w stanie H/L. w której do budowy pojedynczego obwodu logicznego stosuje sie wiele tranzystorów scalonych w jeden układ. Parametry bramek:  Statyczne: napięcie zasilania.  CMOS . Spis przyrządów Digital multimeter – DF 0840817 National Instruments Elvis II – 14F2C24 Schematy połączeo Rys. Różnice pomiędzy TTL i CMOS: większośd TTL jest szybszych od CMOS ale pobierają więcej prądu.2. prąd wej/wyj.Technologie wytwarzania układów cyfrowych: Układy cyfrowe wytwarza się głównie w dwóch technologiach. w stanie H/L. margines zakłóceo.stosuje sie dwa komplementarne tranzystory polowe MOS. współczynnik dobroci.  Dynamiczne: czas propagacji. w stanie H/L. tylko jeden z nich może byd w stanie przewodzenia.

3.Rys. Schemat blokowy układu do pomiaru charakterystyki wejściowej I i=f(Ui) Wyniki pomiarów i obliczenia Bramka NOR „02” Wejścia „2” „3” 0 0 1 0 0 1 1 1 Wyjście „1” 1 0 0 0 Tablica prawdy Wyjście Wejścia „4” „ 8” „9” 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 Wejścia „5” „6” 0 0 1 0 0 1 1 1 Tablica Karnaugh a b 0 1 0 1 0 1 0 0 Y=̅̅̅̅̅̅̅ 3 Wyjście „10” 1 0 0 0 Wejścia „11” „12” 0 0 1 0 0 1 1 1 Wyjście „13” 1 0 0 0 .

Bramka ExOR „86” Wejścia „1” „2” 0 0 1 0 0 1 1 1 Wyjście „3” 0 1 1 0 Tablica prawdy Wyjście Wejścia „6” „9” „10” 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Wejścia „4” „5” 0 0 1 0 0 1 1 1 Tablica Karnaugh a b 0 1 0 0 1 1 1 0 Y=a ̅ +b ̅ Bramka NAND „00” 4 Wyjście Wejścia „8” „13” „12” 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Wyjście „11” 0 1 1 0 .

Wejścia „1” „2” 0 0 1 0 0 1 1 1 Wyjście „3” 1 1 1 0 Tablica prawdy Wyjście Wejścia „6” „9” „10” 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Wejścia „4” „5” 0 0 1 0 0 1 1 1 Tablica Karnaugh a b 0 1 0 1 1 1 1 0 Y=̅̅̅ Bramka NOT „04” 5 Wyjście Wejścia „8” „13” „12” 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Wyjście „11” 1 1 1 0 .

„5” 0 1 Tablica prawdy Wyj. Wyj. „3” 0 1 Wyj. „10” 1 0 Wej.Wej. „1” 0 1 Wyj. „11” 0 1 Wyj. „12” 1 0 Bramka OR„32” Wejścia „1” „2” 0 0 1 0 0 1 1 1 Wyjście „3” 0 1 1 1 Tablica prawdy Wyjście Wejścia „6” „9” „10” 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 Wejścia „4” „5” 0 0 1 0 0 1 1 1 Tablica Karnaugh a b 0 1 0 0 1 1 1 1 Y=a+b 6 Wyjście Wejścia „8” „13” „12” 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 Wyjście „11” 0 1 1 1 . „4” 1 0 Wej. Wej. „2” 1 0 Wej. „6” „9” „8” 1 0 1 0 1 0 Wej. „13” 0 1 Wyj.

24 NAND 0.18 0.9 0.95 1 1.2 NOT 0. Badanie napięd bramek na wyjściach dla stanów „0” i „1” uświadomiły nam.5 1 1.15 3. W przebadanych układach wszystkie bramki logiczne działały prawidłowo (odpowiednie kombinacje logiczne na wejściu.11 3.71 -0.24 Wartości wykorzystane do sporządzenia charakterystyk przejściowej i wejściowej dla bramki NAND Przejściowa Uo=f(Ui) UI [v] 0 0. Wykreślone charakterystyki zgodne są właściwymi wykresami odnalezionymi w podanej literaturze.15 1.Pomiar wartości napięd na wyjściu dla stanów logicznych „0” i „1” „0” „1” OR 0.5 0.85 0.25 2 3 4 5 II [mA] -208 -206 -180 -0.2 2 3 4 5 Wejściowa II=f(UI) UO [v] 3. dawały nam na wyjściu zgodne z tablicami prawdy wartości).18 3 2.37 0.18 3.8 0.25 3.26 3.63 2.18 0.15 1.05 1.1 1.82 1.18 UI [v] 0 0.1 1.75 0.14 3.03 0 0 0 0 0 Wnioski Dwiczenie przebiegło bezproblemowo.25 1.2 1.24 3.18 0.24 0.27 3.18 0.27 3. że wszystkie bramki wykazują podobną charakterystykę.27 NOR 0.24 EXOR 0.13 3. 7 .