Está en la página 1de 4

AON v PON(phn 1)

I-Tng quan Vi nhng u im ni tri v bng thng v cht lng ng truyn so vi cp ng truyn thng, si quang v ang n su vo i sng cng ngh. Hin nay, c 2 cng ngh mng truyn dn quang ang c s dng rng ri l Active Optical Network(AON)-mng quang ch ng v Passvice Optical Network(PON)-mng quang th ng. gip cc bn c c mt s phn bit tng i v 2 cng ngh ny, ti xin post mt s tm hiu ca mnh cc bn tham kho. S khc bit ch yu ca mng quang ch ng(AON) v mng quang th ng(PON) l ch PON s dng mt thit b chia quang th ng: passive splitter. V c bn, Splitter l mt lng knh khuch tn tn hiu nh sng ti khch hng khng cn s dng thit b in(mt switch quang khng dng in ). Do , n c tn l th ng.

II-M hnh mng truyn dn Mc tiu ca c AON v PON l u mng tn hiu quang ti tn nh khch hng, nng cao cht lng ng truyn v bng thng. M hnh mng

Active Optical Network(AON)

Passive Optical Network(PON)

Mng AON l m hnh mng point-to-point, mi khch hng chim dng 1 ng quang xuyn sut khng chia s t phng my ca nh cung cp dch v ti tn gia nh hoc thit b trp trung ca khch hng. Trong khi , im u tin ca mng PON l OLT(Optical Line Terminal). Ti y, cc interface 1Gbps, 10Gbps..(cn cao hn na trong tng lai) ni ln mng core v cc interface PON ni xung nh khch hng. Ti khch hng, 1 passive splitter chia tn hiu ti n khch hng. M hnh mng: point-to-multipoint, c th hnh dung cy PON vi mi khch hng l mt nhnh ca cy. Hin nay s lng ti a khch hng chia s 1 ng truyn l 64, v cn ph thuc vo suy hao ca ng truyn v b chia. Kiu mng PON thng gp hin nay l: EthernetPON(EPON), Giga-Ethernet-PON(GEPON), Gigabit-PON(GPON)Cc cng ngh ny u da trn chun IEEE 802.3 Ethernet. Chun GPON hin ti t ti tc download 2.5Gbps v upload 1.25Gbps ln mng core. Mt s m hnh dch v ng dng trong thc t:

AON

PON

Trn y l mt s so snh v mt m hnh mng ca 2 cng ngh mng quang th ng v ch ng. Trong bi vit tip theo, ti s a ra nhng so snh v mt s kha cnh khc gia hai cng ngh ny nh: chi ph u t kinh t, hiu qu cp pht bng thng, ng truyn