Está en la página 1de 2

46 berria 2009ko martxoaren 18a, asteazkena

Plaza › Bizia

Ezarian D Utzitako pilotalekuak

Frontoia erabat utzita dago egun, belarrez estalia. SALBA DEZAGUN BETI JAI PLATAFORMA

Pilotalekuko harmailak. SALBA DEZAGUN BETI JAI PLATAFORMA Garai batean 4.000 lagun bildu ahal ziren pilotalekuan. SALBA DEZAGUN BETI JAI PLATAFORMA

Madrilgo erdigunean XIX. mendeko Beti Jai pilotalekua erortzeko zorian da. Iraganean Madrilen pilotak izan
zuen arrakastaren adierazgarri da eraikina, eta bizirik mantentzeko plataforma eratu berri dute.

Partida irabazi nahian


Elixabet Epelde Donostia izan zuen etxe ondoko 3.600 metro nadura horiekin Ondarearen Zu- duko pilotaririk onenek tanto piar Jokoetako egoitzetako bat
koadrotik gora zituen frontoiaren zendaritza Nagusian legea bete ikusgarriak egin zituzten. Orain, izan litekeela uste dute, ikusle gu-

M
adrilgo erdigune- berri. Pilotaleku misteriotsu hark dadin eskatu nahi dute, eraikina Madrilen pilota berreskuratzeaz txi dituzten kirolentzako gune
an, Castellana pa- Gonzalezen interesa piztu zuen, eraberritu eta zerbaitetan erabil- gain, plataformak hainbat propo- aproposa baita: gimnastika, es-
sealekutik metro eta Interneten sortu zuen blogari tzea, 1977an monumentu izenda- samen egin ditu 3.600 metro ka- grima edota halterofilia, adibi-
gutxira, aldamioek esker, urteetan Beti Jai frontoia- tu baitzuten frontoia, eta 1991n, rratutik gora dituen eraikinaren dez, betiere pilota bera baztertu
ezkutaturiko fatxada zaharkitu ren zaharberritzearen alde lane- erabileren inguruan. Pilotaz gabe.
baten atzean, arkitekturaren al- an aritu ziren guztiak eta eraikina Donostiako Beti Jai gain, beste kirol batzuen egoitza
txor bat ezkutatzen da: XIX. men- salbatzearen alde zeuden guztiak ere izan daiteke, hala nola Cham- 1894an sortua
pilotalekuaren antzera
deko Beti Jai pilotalekua. Madri- batzea lortu zuten. Urtarrilean, beri auzoko kiroldegi izan daite- Donostiako Beti Jai pilotalekua-
len euskal pilota kirol arrakasta- hiritarren ekimen xume bat zena
egin zuen Joaquin keela diote. Kultur ekitaldien ren antzera egin zuen, 1894an, Jo-
tsuenetako bat zen garaikoa da, plataforma gisa eratu zuten ofi- Rucaba arkitektoak egoitza izan daiteke; adibidez, aquin Rucabak, Arriaga antzo-
hirian hogei pilotaleku inguru zialki; «taldearen helburua, al- museo, jolas-zentro, zinema edota kiaren eta Bilboko Udalaren arki-
zeudenekoa. Egun, aldiz, gainbe- txor hau salbatzea da, kultura eta Olinpiar Jokoetarako antzoki gisa erabil daiteke. Beti tektoak Madrilgo egungo azken
hera, utzikeria eta espekulazioa- kirol ekimenetarako erabilera Madrilen hautagaitzari Jai frontoira pilota partidak ikus- pilotalekua. Gonzalezek neomu-
ren jomuga bilakatu da hirian di- emanez». batzeak frontoia tera biltzen zirenetatik asko joa- dejar estiloko adreilu gorriz erai-
rauen pilotaleku bakarra. Hori XX. mendearen hasieran 4.000 salbatzea espero dute ten ziren eraikinaren atzealdean kitako fatxada nabarmendu du,
horrela, hainbat bizilagunek erai- pertsona bil zitezkeen pilotale- zegoen jatetxera euskal janaria «munduko bakarra». Burdinaren
kina eraberritu eta erabilera pu- kuan. Orain, gizarteratzeko hain- jatera, egun ere, antzeko lokal bat arkitekturak ere garrantzi han-
blikoa izan dezan exijitzeko plata- bat erakusketa eta mahai-inguru berriz, kultur ondare. Platafor- martxan jar litekeela diote plata- dia du eraikinean, harmaila kur-
forma bat eratu dute: Salba deza- antolatu dituzte plataformako ki- mak babes garrantzitsuak lortu formako kideek. «Iraun dezan batuak eta makurtuak eraikitze-
gun Madrilgo Beti Jai Frontoia. deek. Bizilagunak astebururo ate- ditu; besteak beste, hainbat pilota apustu garrantzitsuenetakoa ko modua eman baitzuen. «Aire-
Partida luzea bezain gogorra izan- ratzen dira kalera, sinadurak eta federaziok, Madrilgo Arkitektura eraikinaren berrikuntza Madril- tik begiratuta, harmailek zesta
go dela sumatzen dute. babesa biltzeko. Internet bidez ere Eskolak eta Madrilgo Unescok go 2016ko Olinpiar Jokoetarako forma dute», argitu du Gonzale-
Igor Gonzalez plataformako bo- eman daiteke atxikimendua, beti- egin dute bat ekimenarekin. hautagaitzara batzea litzateke», zek.
zeramaileak telebistaren bidez jai.blogspot.com webgunean. Si- Bertako pareten artean mun- azaldu du Gonzalezek. Hala, Olin- Iragan mendeko 20ko hamar-
2009ko martxoaren 18a, asteazkena berria 47

Bizia ‹ Plaza

Ezarian D Utzitako pilotalekuak

G Utzitako beste frontoi batzuk munduan

Balearretako Frontoia
(Palma, Herrialde Katalanak)
1935. urtean eraiki zuten, eta 1977ko
irailean itxi. Hainbat pilotarientzat
Ameriketara joateko zubia izan zen.
Kapela, Matias eta Ortiz anaiak izan
zituen koadroan. Gaur egun ere Euskal
Herriko eta Mallorcako pilotarien artean
badago harremana. Gaur egun hotel
bihurtu dute.
West Palm Beach Jai Alai (Florida, AEB) Makao Jai Alai (Makao, Txina)
6.000 ikuslerentzako tokia zuen, eta 1955ean Gaur egun kasino handi bat da, Jai Alai Basque
sortu zuten. 1978an sute bat jasan zuen; berriro Casino izenekoa, baina garai baten zuen itxura
eraiki eta urtebetera David urakanak bota zuen. mantentzen du. 1974ko maiatzaren 25ean ireki
1980ean berriro ireki zuten, baina 1990ko zuten; oso modernoa zen. Kantxan 5.500
hamarkadako krisiaren ondorioz itxi zuten. eserleku zituen, eta bestelako eserlekuak ere
Garaiko Jai Alai dotoreena zen. baziren. Euskal jatetxea zuen.

Principal Palace
(Bartzelona, Herrialde Katalanak)
Ritz Hotelean aurkeztu zuten, eta
Mexiko Frontoia (Mexiko DF, Mexiko) 1918an inaugurau zen. Sute bat jasan Jaya Antjol (Jakarta, Indonesia)
1929ko maiatzaren 10ean ireki zuten; denbora eta urte batzuk geroago, 1969ko Dantzaleku bat da gaur egun, eta ezkontzak
gutxian ‘Pilotaren Jauregia’ izena hartu zuen. urriaren 14ean berriro inauguratu zuten, ospatzeko jatetxea du. 5.000 ikuslerentzako
1950eko hamarkadan bizi izan zuen garai Principal Palacio izenarekin. Garaiko lekua zuen, eta eraikuntzan bi milioi dolar baino
oparoena, Floridako pilotariak udako sasoia hor puntista onenek jokatzen zuten gehiago gastatu zituzten. 1970eko maiatzaren
jokatzen zutenetik. Aurreko itxialdi baten ondoren, pilotaleku horretan: Navarrete, Erdoza 17an inauguratu zuten. Suharto presidentearen
1996ko urriaren 2an itxi zuten betiko. Txikia eta Gomez, esate baterako. aginduz itxi zuten 1982. urtean.

kadaren amaieratik hona partida


gutxi jokatu dira Beti Jai fron- Juan Luis Ibarretxe 1Kazetaria eta Masterjai enpresako komunikazio burua
toian. Aire libreko pilotalekua
izateak eta, ondorioz, denboral-
diak laburrak izateak Beti Jairen
errentagarritasuna mugatu
«Lehen, munduan gehien ezagutzen
zuen. Baina pilotalekuaren behin
betiko gainbehera Primo de Rive-
ra Espainiako diktadoreak jokoa
ziren euskarazko hitzak ‘jai alai’ziren»
debekatu zuenean etorri zen. «Pi-
lota eta apustua batera doaz, be- Jon Ordoñez Donostia jende gutxi joaten da Miamiko Jai tzat kirol lokala izan arren, pilota koak bere horretan jarraitzen du,
raz, jokorik gabe, pilotarik ez», Alaira, baina ikusgarria da. 7.000 da nazioartean gehien ezagutu Iraultzaren Enparantzan, baina
azaldu du Gonzalezek. Ordutik, Juan Luis Ibarretxek munduko pertsona sartzen dira. Zahartuta den euskal kirola; munduan nahiko utzita dago, Harrison Pla-
erabilera pentsaezinak izan ditu hainbat pilotaleku ezagutu ditu, dago, baina areto handiak ditu, gehien ezagutzen ziren euskaraz- za bezala (Manila, Filipinak). Ja-
pilotalekuak, egungo utzikerian eta horiekin batera, kanpora joan- eta pantailak daude, pilota apus- ko hitzak jai alai ziren. kartakoan luxuzko jatetxea dago,
erori arte. Gerra garaian kartzela dako pilotari asko ere bai. Gehia- tuak egiteaz gain, zaldi eta zakur Eta noiz etorri ziren behera? eta ezkontzak eta horrelakoak os-
izan zen; ondoren, polizia etxe, ga- go jakin nahi duenarentzat Gon- karreretan ere jokatu ahal izate- Jokoa azkarra zen garai hartan, patzen dituzte. Baten batek orain-
raje eta zinemarako plato ere bila- zalo Beaskoetxearen La historia ko. Daniakoa politagoa da, baina eta pilota ere horrelakoa zen, ha- dik ere badu jokatzeko lizentzia,
katu zen, besteak beste». de la cesta punta liburua irakur- Miamikoa handiagoa da, eta his- mar minutuko partidak jokatzen baina dirua sartu behar da.
Egun, Aguirene enpresaren es- tzeko aholkua ematen du. toria handiagoa du. ziren. Orduan AEBetan loteria az- Masterjaik orain berria irekiko du
kutan dago Beti Jai. Etxebizitza Atzerriko pilotalekuetatik zein na- karra sortu zen, hazka egitekoa, Santa Anan,Filipinetan.
blokeak edota luxuzko hotela barmenduko zenuke? «AEBetan beste joko baita joko-makinak ere. 1988an Bai, ea garai bateko giroa berpiz-
eraiki nahi izan zuten, baina, Gon- Asiakoak, asko jokatzen baitzen puntisten greba etorri zen, hiru ten den. Jakartako eta Manilako
motek ekarri zuten
zalezek azaldu duenez, Ondasu- pilotaleku horietan. Kairon eta urtekoa, eta joko bat hiru urtez de- pilotalekuak ezingo ditugu jada
naren Legeak «hondamendia» Alexandrian ere izan ziren (Egip-
gainbehera; Asian, sagertuta egon ondoren, kosta ezagutu beren garai onenean zi-
eragotzi zuen. «Enpresaren hel- to). Baina exotikoagoak direlako bestelako arazoek» egiten da gero aurrera ateratzea. ren bezala, baina Santa Anakoa-
burua eraikina berez erortzea da, edo, Asiakoak ematen didate Gainera, 1970eko hamarkadan ez rekin giro hori berpiztea espero
horrela babesa kenduko bailioke- atentzioa: Tien-tsin eta Shanghai Europan ere baziren zegoen Miamin Heat frankizia, ez- dugu. Izugarria omen zen: jende-
te eta nahi duten adina espekula- Txinan, Jakarta Indonesian… Bai. Bruselan egon zen pilotaleku ta Orlandon Magic ere. Aisialdia ak opariak egiten zizkien pilota-
tu ahalko bailukete», azaldu du AEBetakoak baino txikiagoak bat, baina gehienak hegoaldean lehen AEBetan beste modu bate- riei, eta seme-alaben aita ponteko-
Gonzalezek. Plataformako kide- izan arren, afizio handia zuten; be- zeuden: Milan eta Napoles (Italia), koa zen, eta jendea ez zen saltoki ak izatea nahi zuten. Jatetxe bate-
ak borrokan dabiltza horrelako- te egiten ziren, eta entrenamen- Bartzelona eta Palma (Herrialde handietara horrenbeste joaten. ra sartu eta afaltzeko lekua uzte-
rik gerta ez dadin, eta Beti Jai pilo- duetara ere joaten zen jendea. Katalanak), Sevillan bi, Tenerife, Asian bestelakoak ziren arazoak, ko altxatzen zen, eta eskola ez ze-
talekuak iraun dezan Madrilen, Zuretzat bereziena zein da? Salamanca, Valladolid eta Zara- politikariekin eta lizentziekin. goen egunetan, atzeko atetik
berriz ere pilotari tokia eginez. Miamiko Jai Alai. Horixe nuen goza (Espainia)… Gaur egun pilo- Zer gertatu da pilotalekuekin? atera behar izaten zuten, 200 ume
Helburua partidari buelta eman ezagutzeko gogoa. Miami Vice te- tak tradiziorik ez duen lekuetan Tijuanakoaren (Mexiko) horma zituztelako ate nagusian zain. Ho-
eta irabaztea dute. lesailean agertzen zen. Gaur egun pilotalekuak zeuden lehen. Gure- bat bota egin zuten. Mexiko Hiri- ri AEBetan ez zen gertatzen.

También podría gustarte