Está en la página 1de 132

<<

B GIO DC V O TO

TRNG I HC S PHM K THUT TP.HCM KHOA IN - IN T


B MN IN T - VIN THNG ----- ----

N TT NGHIP
NGNH: CNG NGH IN T VIN THNG

ti:

THC HIN B GII M VITERBI TRN FPGA

GVHD: SVTH: MSSV: SVTH: MSSV:

ThS. L Minh Thnh KS. ng Phc Hi Trang Hunh Minh Kh 06117029 L Duy 06117010

Thnh ph H Ch Minh, thng 1 nm 2011

Cun n tt nghip hon thnh ng thi gian quy nh v t c kt qu nh mong i. t c kt qu , trc ht nhm thc hin mun gi li bit n n cc bc cha m kh cng sinh thnh dng dc to nn nhng thnh vin ca nhm ngy hm nay. Bn cnh , khng th khng k n s tn tnh gip ca cc thy c trong b mn in t -Vin thng cng nh cc thy c trong khoa in- in t, cc thy c ht mc gip nhm trong sut qu trnh hc tp ti trng, khng ch gio dc nhm v kin thc m cn ch bo nhng k nng sng cn thit nhm c th ng vng trong cuc sng t lp sau khi ra trng. c bit, nhm thc hin ti xin chn thnh cm n thy L Minh Thnh v thy ng Phc Hi Trang l nhng ging vin trc tip hng dn nhm trong qu trnh thc hin ti. Cc thy tn tnh gip nhm trong qu trnh hc tp ti trng v th hin s quan tm vi vic m nhn hng dn nhm thc hin ti tt nghip. Mt ln na nhm thc hin xin chn thnh bit n cc bc cha m v chn thnh cm n qu thy c tn tnh gip nhm trong qu trnh hc tp ti trng. TP HCM. Ngy 1 thng 1 nm 2011 Nhm thc hin ti

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang ii

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM K THUT THNH PH H CH MINH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

QUYT NH GIAO TI
H v tn sinh vin: Ngnh: Tn ti: 1) C s ban u: T thc tin ca vic thng tin di ng v vin thng ngy cng bng n, cng vi s am m trong lnh vc in t v vin thng, nhm thc hin ti quyt nh chn ni dung n tt nghip l m t mt thut gii m knh truyn ph bin l thut gii Viterbi cho m xon. y c th xem l mt s kt hp tt gia kin thc vin thng v chuyn ngnh in t. 2) Ni dung cc phn thuyt minh v tnh ton: Hunh Minh Kh MSSV: 06117029 L Duy MSSV: 06117010 Cng Ngh in t - Vin thng Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

o Tng quan v h thng thng tin s. o M ha chp v thut ton gii m Viterbi. o M phng thut ton gii m Viterbi trn Matlab. o Xy dng thut ton gii m Viterbi trn KIT DE2.
3) Cc bn v:

4) Gio vin hng dn: 5) Ngy giao nhim v: 6) Ngy hon thnh nhim v:
Ng y .... ..i. th g. ..g. nmn 20. .n Ch nhim b mn

ThS. L Minh Thnh KS. ng Phc Hi Trang

....../....../2010 ....../....../2011

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang iii

NHN XT CA GIO VIN HNG DN

TP H Ch Minh, ngy......thng......nm 2011 Gio vin hng dn

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang iv

NHN XT CA GIO VIN PHN BIN

TP H Ch Minh, ngy......thng......nm 2011 Gio vin phn bin

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang v

LI NI U
Cng vi s pht trin ca khoa hc v cng ngh phc v cho cuc sng ca con ngi, cng ngh vin thng trong nhng nm qua c nhng bc pht trin mnh m cung cp ngy cng nhiu tin ch cho con ngi. Th k 21 chng kin s bng n thng tin, trong thng tin di ng ng mt vai tr rt quan trng. Nhu cu trao i thng tin ngy cng tng c v s lng, cht lng v cc loi hnh dch v km theo, iu ny i hi phi tm ra phng thc trao i thng tin mi ngy cng u vit v mang li hiu qu cao hn. Cc cng ngh di ng v vin thng ngy mt pht trin nhanh chng hng ti mc ch tng tc cng nh cht lng ca cc dch v nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca con ngi v cc thit b khng dy b ti. Mt trong nhng khu quan trng nht ca vic thng tin khng dy l vic truyn v nhn tn hiu. iu ny cn thit phi c mt loi m ha dnh ring cho knh truyn c kh nng sa cha sai st ca tn hiu truyn i do cc tc ng ca mi trng. Cc hnh thc c s dng m ha knh truyn trc u c nhng khuyt im nht nh trong vic khi phc d liu b sai st trn ng truyn, thng ch c kh nng pht hin li v bo v bn pht thc hin truyn li tin tc b sai . iu ny lm chm qu trnh truyn tin tc. B m ha dng m chp v thut gii m Viterbi l mt chun ang c ng dng rt rng ri trn ton th gii vi nhiu u im vt tri so vi cc hnh thc trc , ngoi kh nng pht hin li tt nh s kim sot cht ch tin tc truyn i, n cn c kh nng t khi phc cc tin tc b sai trong qu trnh truyn trn knh truyn. iu ny gip gim thiu ti a thi gian truyn nhn tin tc, do tc d liu ngy mt c nng cao. Tuy vn cn mt s hn ch nht nh trong vic khi phc cc on tin tc sai hng lot, nhng thut ton Viterbi vn l s la chn u tin v l nn tng cho vic pht trin cc hnh thc m ha v gii m tt hn na hin ti v sau ny. V nhng u im ni bt v tnh ng dng cao ca thut ton ny trong hin ti v tng lai ca ngnh vin thng, nhm thc hin quyt nh chn ti l Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA. Trong phm vi ca cun n ny, nhm thc hin ti s gii thiu khi qut v hai hnh thc m ha v gii m ny v tin hnh m phng thut ton m ha v gii m trn Matlab cng nh m t phn cng trn kit DE2 ca Altera. Ni dung ca n s bao gm cc vn sau:

Chng 1: Tng quan v h thng thng tin s

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang vi

Gii thiu v v tr vai tr ca m ha knh truyn trong h thng thng tin s, so snh hai hnh thc m ha l m khi v m trellis. Chng 2: Thut ton Viterbi Khi nim v phn tch m chp, cch thc m ha s dng m chp, cng nh cu trc ca b m ha chp. Gii thiu thut ton gii m Viterbi, nguyn l thc hin gii m v phn loi mt s phng php gii m. Chng 3: Xy dng thut gii Viterbi dng Matlab Tin hnh i m phng thut ton m ha m chp v thut ton gii m Viterbi. Phn tch thut ton Chng 4: Xy dng thut gii Viterbi trn kit DE2 M phng thut ton thc t hn trn kit DE2 vi cc led hin th d liu t thy c hiu qu ca thut ton Viterbi, ng dng ngn ng thit k phn cng VHDL Chng 5: Kt lun nh gi kt qu thc hin ca n v a ra phng hng pht trin ca ti trong tng lai.

TP HCM. Ngy thng nm 2011 Nhm thc hin ti

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang vii

MC LC
Trang TRNG I HC S PHM K THUT TP.HCM .................................1 LI CM N .......................................................................................................i QUYT NH GIAO TI...........................................................................ii NHN XT CA GIO VIN HNG DN ...............................................iii LI NI U .....................................................................................................v MC LC .........................................................................................................vii LIT K HNH ...................................................................................................x LIT K BNG ................................................................................................xii PHN B ..................................................................................................................13 CHNG 1.......................................................................................................14 1.1 V tr ca m ha knh trong h thng thng tin s.................................14 1.2 Khi nim m ha knh v phn loi......................................................15 1.2.1 Khi nim .........................................................................................15 1.2.2 Phn loi m ha knh.....................................................................16 1.3 Khi qut v m khi v m trellis..........................................................16 1.3.1 M khi............................................................................................16 1.3.2 M trellis..........................................................................................17 CHNG 2.......................................................................................................19 2.1 Khi nim m chp..................................................................................19 2.2 Phn tch m ha dng m chp..............................................................19 2.3 Cu trc m chp.....................................................................................23 2.4 Biu din m chp..................................................................................27 2.5 u nhc im ca m chp..................................................................30 2.5.1 u im ...........................................................................................30 2.5.2 Nhc im .....................................................................................30 2.6 inh nghia thut toan Viterbi..................................................................30 2.7 Phn tch thut gii Viterbi......................................................................31 2.8 Gii m quyt nh cng v gii m quyt nh mm .............................43
Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang viii

2.8.1 Thut ton Viterbi quyt nh cng.................................................43 2.8.2 Thut ton Viterbi quyt nh mm .................................................49 2.8.2.1 Thut ton Viterbi quyt nh mm (phng php 1)...............49 2.8.2.2 Thut ton Viterbi quyt nh mm (phng php 2)...............50 2.8.3 u im ca gii m quyt nh mm so vi gii m quyt nh cng 52 2.9 Xc sut li............................................................................................55 2.10 u nhc im ca thut ton gii m Viterbi.....................................56 2.10.1 u im .........................................................................................56 2.10.2 Nhc im ...................................................................................56 CHNG 3.......................................................................................................57 3.1 Gii thiu...............................................................................................57 3.2 S khi h thng................................................................................57 3.3 Lu m phng ...................................................................................58 3.3.1 Khi to bit ng vo.........................................................................58 3.3.2 Khi m ha.....................................................................................59 3.3.3 Khi cng nhiu Gausse trng.........................................................59 3.3.4 Khi gii m....................................................................................59 3.3.5 Tnh ton v v BER ........................................................................60 3.4 Hnh nh v chng trnh m phng........................................................60 CHNG 4.......................................................................................................66 4.1 Gii thiu s lc KIT DE2 v phn mm Quartus................................66 4.1.1 KIT DE2 ca Altera..........................................................................66 4.1.1.1 Tng quan kit DE2.....................................................................66 4.1.1.2 S dng nt nhn v Switch.....................................................68 4.1.1.3 S dng LCD ............................................................................69 4.1.2 Phn mm lp trnh Quatus II.........................................................69 4.2 Gii quyt vn ....................................................................................70 4.2.1 Gii m viterbi quyt nh cng........................................................70 4.2.2 Gii m viterbi quyt nh mm ........................................................74 4.3 Lu d thut ton lp trnh.......................................................................76 4.4 Kt qu...................................................................................................83
Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang ix

CHNG 5: KT LUN .................................................................................89 5.1 Tng kt nhn xt.....................................................................................89 5.2 Tn ti v hng pht trin ca ti......................................................89 PHN C ..................................................................................................................91 I. Ph lc.......................................................................................................92 1. Hng dn s dng kit DE2 m phng.............................................92 2. Ti nguyn s dng trn Kit DE2..........................................................92 3. M ngun Matlab.................................................................................95 4. M ngun VHDL ................................................................................106 II. Ti liu tham kho..................................................................................130

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang x

LIT K HNH
Hnh 1.1: V tr ca m ha knh truyn trong h thng thng tin s Hnh 1.2: S phn chia m ha knh thnh hai nhnh ring bit Hnh 2.1: B m ha cho m chp tc R = 1 / 2 Hnh 2.2: B m ha h thng vi R = 1 / 2 Hnh 2.3: B m ha h thng Hnh 2.4: S b m ha h thng R = 2 / 3 c phn cng n gin Hnh 2.5: S tng qut b m chp Hnh 2.6: B m chp (3,2,2) Hnh 2.7: S b m chp vi N=3, k=1, n=3 Hnh 2.8: S hnh cy b m (2,1,3) Hnh 2.9: S hnh li b m chp (2,1,3). Hnh 2.10: S trng thi ca b m chp (2,1,3). Hnh 2.11: B m chp tc Hnh 2.12: hnh trng thi ca m chp Hnh 2.13: Cc nhnh trong b m ha Hnh 2.14: ng i hon chnh khi phc chnh xc tn hiu ti ng ra Hnh 2.15: Tn hiu nhn c 2 bit sai ti t =2 v t = 11 Hnh 2.16: Ti thi im t = 1 Hnh 2.17: Ti thi im t = 2 Hnh 2.18: Ti thi im t = 3 Hnh 2.19: Ti thi im t = 4 Hnh 2.20: Ti thi im t = 5 Hnh 2.21: Tt c d liu c gii m v sa sai chnh xc Hnh 2.22: B m tc 1/3 v K= (7,7,5) Hnh 2.23: Gii m quyt nh cng v mm Hnh 2.24: H thng m tch chp Hnh 2.25: Kiu knh h thng nh phn, trong p l xc sut cho Hnh 2.26: Biu din Viterbi theo v d Hnh 2.27: M t gii m quyt nh cng vi b m parity Hnh 2.28: M t gii m quyt nh mm vi b m parity Hnh 3.1: S khi h thng Hnh 3.2: Lu m phng Hnh 3.3: Giao din khi u chng trnh m phng Hnh 3.4: Giao din chng trnh m phng 1 Hnh 3.5: Giao din chng trnh m phng 2 Hnh 3.6: Nhp bit ngu nhin - Quyt nh mm Hnh 3.7: BER ca quyt nh mm

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang xi

Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh Hnh

3.8: Nhp bit ngu nhin - Quyt nh cng 3.9: BER ca quyt nh cng 3.10: So snh BER ca c quyt nh cng v mm 3.11: T nhp bit vo - Quyt nh mm 4.1: KIT DE2 ca Altera 4.2: S khi KIT DE2 4.3: Chng di phm nhn 4.4: Tnh ton metric nhnh v metric ng cho b gii m Viterbi 4.5: Lu gii thut chnh ca chng trnh 4.6: Lu gii thut b gii m 4.7: Lu chi tit gii thut gii m viterbi tren Kit DE2 4.8: Lu tnh khong cch Hamming 4.9: Lu gii thut tnh khong cch Euclidean 4.10: Lu khi tnh khong cch nhnh 4.11: Lu khi ACS 4.12: Lu khi truy hi 4.13: Lu khi gii m 4.14: Kt qu m phng 1 4.15: Kt qu m phng 2 4.16: Kt qu m phng 3 4.17: Kt qu m phng 4 4.18: Kt qu m phng 5 4.19: Kt qu m phng 6 4.20: M phng trn Matlab 4.21: Hnh thc t b kit 1 4.22: Hnh thc t b kit 2 4.23: Hnh thc t b kit 3

Phn A: Gii thiu

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang xii

LIT K BNG
Bng 2.1: Trng thi ng vo v ng ra ca b m ha tc Bng 2.2: Bng ma trn tch ly ca c 8 bit ca bn tin Bng 2.3: Bng lch s trng thi (state history table) Bng 2.4: Bng cc trng thi c la chn khi truy hi Bng 2.5: Bng trng thi k tip (next state table) Bng 2.6: Bng cha cc d liu ca bn tin gc c khi phc Bng 2.7: V d v punctured code Bng 2.8: Cc gi tr metric bit thng thng Bng 2.9: Cc gi tr metric bit cch 2 Bng 2.10: V d vi b m parity Bng 2.11: Tnh ton khong cch Hamming cho quyt nh cng Bng 2.12: Tnh ton khong cch Euclidean cho quyt nh mm Bng 4.1: Th t kt ni phm nhn vi cc chn ca FPGA Bng 4.2: Gn chn FPGA cho mn hnh LCD Bng 4.3: Trng thi hin ti v trng thi trc ca n Bng 4.4: Bng trng thi tip theo

Phn A: Gii thiu

PHN B

NI DUNG

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 14

CHNG 1 TNG QUAN V H THNG THNG TIN S


1.1 V tr ca m ha knh trong h thng thng tin s M ha knh l mt khu rt quan trng trong h thng thng tin s khng dy cng vi m ha ngun, ghp knh, iu ch, to ra mt tn hiu ph hp cho vic truyn dn v tuyn v tn hiu c kh nng iu khin c s sai bit v sa cc li xy ra nu c c th khi phc li gn nh nguyn dng tn hiu tin tc m mnh truyn i.

Hnh 1.1: V tr ca m ha knh truyn trong h thng thng tin s

M ho knh: mc ch l lm gim xc sut sai thng tin khi truyn qua knh truyn. Vic gim thiu xc sut sai da vic pht hin sai v sa sai c th dn n vic gim t s tn hiu trn nhiu (SNR) cn thit nh gim c cng sut, tit kim nng lng. Vic sa sai hu hiu cho tn hiu SNR nh s thun li cho vic bo mt, tri ph v tng chnh xc ca thng tin nhn- mc ch quan trng nht ca truyn thng.

Chng 1: Tng quan v h thng thng tin s

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 15

1.2 Khi nim m ha knh v phn loi 1.2.1 Khi nim M ha knh l vic a thm cc bit d vo tn hiu s theo mt quy lut no y, nhm gip cho bn thu c th pht hin v thm ch sa c c li xy ra trn knh truyn. Mt s h thng c th khc phc li bng cch gi mt yu cu cho bn pht gi li tn hiu nu pht hin li, l ch ARQ. Nhng vic ny ch thch hp cho cc h thng truyn dn hu tuyn v mt s h thng v tuyn khng yu cu v thi gian tr. Thay vo , vi cc h thng thng tin khng dy ngy nay, ngi ta hay s dng mt loi m c th pht hin v khc phc li mt cch t ng. Vic ny gim thiu thi gian tr so vi cc h thng yu cu truyn li. B m ny thng c gi l m iu khin li (ECC), hay chnh xc hn l FEC. Mc ch ca l thuyt M ha trn knh truyn l tm nhng m c th truyn thng nhanh chng, cha ng nhiu t m t hp l v c th sa li hoc t nht pht hin cc li xy ra. Cc mc ch trn khng ph thuc vo nhau, v mi loi m c cng dng ti u cho mt ng dng ring bit. Nhng c tnh m mi loi m ny cn cn tu thuc nhiu vo xc sut li xy ra trong qu trnh truyn thng. i vi mt a CD thng thng, li trong m thanh xy ra ch yu l do bi v nhng vt xc trn mt a. V th, cc m c lng vo vi nhau. D liu c phn b trn ton b mt a. Tuy khng c tt cho lm, song mt m ti din n gin c th c dng lm mt v d d hiu. Chng hn, chng ta ly mt khi s liu bit (i din cho m thanh) v truyn gi chng ba ln lin. Bn my thu, chng ta kim tra c ba phn lp li trn, tng bit tng bit mt, ri ly ci no c s bu cao nht. im khc bit y l, chng ta khng ch truyn gi cc bit theo th t. Chng ta lng n vo vi nhau. Khi d liu ny, trc tin, c chia ra lm 4 khi nh. Sau chng ta gi mt bit khi u tin, tip theo mt bit khi th hai v.v tun t qua cc khi. Vic ny c lp i lp li ba ln phn b s liu ra trn b mt a. Trong ng cnh ca m ti din n gin trn, vic lm ny hnh nh khng c hiu qu cho lm. Song hin nay c nhng m c hiu ng cao, rt ph hp vi vic sa li xy ra t ngt do mt vt xc hay mt vt bi, khi dng k thut lng s liu ni trn. Mi m thng ch thch hp cho mt ng dng nht nh. Vin thng trong v tr b gii hn bi nhiu nhit trong thit b thu. Hin trng ny khng xy ra mt cch t pht bt thng, song xy ra theo mt chu trnh tip din. Tng t nh vy, modem vi di tn hp b hn ch v nhiu m tn ti trong mng li in thoi. Nhng nhiu m ny c th c biu hin r hn bng mt m hnh tp m tip din. in thoi di ng hay c vn do s suy sng nhanh chng xy ra. Tn s cao c dng c th gy ra s suy sng tn hiu mt cch nhanh chng, ngay c
Chng 1: Tng quan v h thng thng tin s

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 16

khi my nhn ch di ch vi phn Anh. Mt ln na, ngi ta hin c mt loi m ha trn knh truyn c thit k i u vi tnh trng suy sng. 1.2.2 Phn loi m ha knh L thuyt m ha i s c chia ra lm 2 loi m chnh 1. M khi. 2. M trellis. Chng phn tch ba c tnh sau ca m (ni chung) l:

Chiu di ca m. Tng s cc t m hp l. Khong cch Hamming ti thiu gia hai t m hp l.

Hnh 1.2: S phn chia m ha knh thnh hai nhnh ring bit Trong mi loi m li c phn tch thnh 2 nhnh na l m tuyn tnh v m khng tuyn tnh. Thng th cc m khng tuyn tnh khng c ng dng trong thc t v cc nhc im ca n, nn y chng ta ch cp n cc m tuyn tnh. Trong phn tip theo chng ta s khi qut s lc v m khi v m trellis. 1.3 Khi qut v m khi v m trellis 1.3.1 M khi M khi tuyn tnh mang tnh nng tuyn tnh, chng hn tng ca hai t m no y li chnh l mt t m; v chng c ng dng vo cc bit ca ngun trn tng khi mt; ci tn m khi tuyn tnh l v vy. C nhng khi m bt tuyn
Chng 1: Tng quan v h thng thng tin s

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 17

tnh, song kh m chng minh c rng mt m no l mt m tt nu m y khng c c tnh ny. Bt c m khi tuyn tnh no cng c i din l (n,m,dmin), trong

1. n, l chiu di ca t m, trong k hiu,


2. m, l s k hiu ngun c dng m ha tc thi,

3. dmin, l khong cch hamming ti thiu ca m. C


nhiu loi m khi tuyn tnh, nh

1. M vng (M Hamming l mt b phn nh ca m tun hon). 2. M chn l. 3. M Reed-Solomon.


4. M BCH.

5. M Reed-Muller.
6. M hon ho. M khi c gn lin vi bi ton ng gi ng xu l bi ton gy mt s ch trong nhiu nm qua. Trn b din hai chiu, chng ta c th hnh dung c vn mt cch d dng. Ly mt nm ng xu, nm trn mt bn, ri dn chng li gn vi nhau. Kt qu cho chng ta mt mu hnh lc gic tng t nh hnh t ong. Cc m khi cn da vo nhiu chiu khc na, khng d g m hnh dung c. M Golay c hiu ng cao, dng trong truyn thng qua khong khng v tr, s dng nhng 24 chiu. Nu c dng l m nh phn (thng thy), cc chiu m ch n chiu di ca t m nh nh ngha trn. 1.3.2 M trellis M trellis hay cn gi l m chp (kt hp) c s dng trong cc modem di tn m (V.32, V.17, V.34) v trong cc in thoi di ng GSM, cng nh trong cc thit b truyn thng ca qun i v trang v trong cc thit b truyn thng vi v tinh. Mc ch ca vic to ra m chp l nhm lm cho tt c cc k hiu t m tr thnh tng trng s ca nhiu loi k hiu thng ip trong nhp liu. N tng t nh ton kt hp c dng trong cc h tuyn tnh bt bin dng tm xut liu ca mt h thng, khi chng ta bit nhp liu v cc p ng xung. Ni chung chng ta tm xut liu ca b m chp h thng, tc s kt hp ca nhp liu bit, i chiu vi trng thi ca b m ha kt hp, hoc trng thi ca cc thanh ghi.

Chng 1: Tng quan v h thng thng tin s

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 18

V c bn m ni, m chp khng gip thm g trong vic chng nhiu hn mt m khi tng ng. Trong nhiu trng hp, chng ni chung cho chng ta mt phng php thc thi n gin hn, hn hn mt m khi c hiu qu tng ng. B m ha thng l mt mch in n gin, c mt b nh, mt vi bin php truyn thng tin phn hi bo tnh hnh, thng l cc cng loi tr XOR. B m ha c th c thc thi trong phn mm hay phn sn. Thut ton Viterbi l mt thut ton ti u nht c dng gii m cc m chp. Hin c nhng phng php gim c gip vo vic gim khi lng tnh ton phi lm. Nhng phng php ny phn ln da vo vic tm tuyn ng c kh nng xy ra cao nht. Tuy khng ngn gn, song trong mi trng nhiu thp hn, ngi ta thng thy chng cho nhng kt qu kh quan. Cc b iu hnh vi x l hin i c kh nng thc hin nhng thut ton tm gim c ni trn vi t l trn 4000 t m trong mt giy. ti ch yu nghin cu v thut ton gii m Viterbi thy c u im ca thut ton trong vic gim ti thiu sai s khi m ha v gii m tn hiu. Do , trong cc phn tip theo ca n, chng ta ch tm hiu vic m ha tin tc dng m chp v gii m da trn thut ton Viterbi cng nh nhng u khuyt im ca chng. ng thi ta tin hnh m phng thut ton trn Matlab v trn Kit FPGA kim chng thc t hn. Cn i vi cc m trellis cn li th ta s khng phn tch trong phm vi cun n ny.

Chng 1: Tng quan v h thng thng tin s

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 19

CHNG 2

THUT GII M VITERBI


2.1 Khi nim m chp M chp l mt k thut m ha sa sai. M chp thuc h m li (m ha theo Trellis) v c xy dng da trn mt a thc sinh hoc mt s chuyn trng thi (trellis m) c trng. Qu trnh gii m ca m chp phi da vo trellis m thng qua cc gii thut khc nhau, trong ni ting nht l gii thut Viterbi. Ti sao gi l m chp v cu trc m ha c th biu din di dng php tnh chp gia a thc sinh m v chui tn hiu c m ha. M ha chp v thut ton gii m Viterbi c s dng trong khong hn mt t in thoi, c th l ln nht trong cc loi thut ton c ng dng. Tuy nhin, hin ti th thut ton x l viterbi c ng dng nhiu nht trong cc thit b m thanh v hnh nh k thut s. Ngy nay, chng cn c s dng trong cc thit b bluetooth. Mc ch ca m ha knh truyn l nhm tng dung lng knh truyn, bng cch cng thm vo tn hiu nhng d liu d tha c thit k mt cch cn thn trc khi truyn ln knh truyn. M ha chp v m ha khi l 2 dng chnh ca m ha knh truyn. M ha chp th da trn d liu ni tip, 2 hoc mt vi bit c truyn mt lc, cn m ha khi th da trn mt khi d liu ln tng quan (c trng l khong vi trm bytes). V d, m Redsolomon l mt m ha khi. S khc nhau c bn gia m ha khi v m ha chp l m ha khi l m ha khng nh. Cho mt chui d liu K bit, th ng ra ca b m ha khi l mt khi d liu n bit duy nht. M ha chp khng kt ni cc khi bit ring vo trong mt khi t m, thay vo n s chp nhn mt chui bit lin tc v ta thnh mt chui ng ra. Hiu qu hay tc d liu ca m ha chp c nh gi bng t l ca s bit ng vo k, v s bit ng ra n. Trong m ha chp l c mt vi b nh dng ghi nh dng bit vo. Thng tin ny c s dng m ha cc bit tip theo. 2.2 Phn tch m ha dng m chp M chp l m tuyn tnh c ma trn sinh c cu trc sao cho php m ha c th xem nh mt php lc (hoc ly tng chp). M chp c s dng rng ri trong thc t. Bi m ha c xem nh mt tp hp cc b lc s tuyn tnh vi dy m l cc u ra ca b lc c ghp xen k. Cc m chp l cc m u tin c xy dng cc thut ton gii m quyt nh mm hiu qu. M khi t cc khi k du (hay ky hiu) to ra cc khi n du. Vi cc m chp (thng c xem l cc m dng), b m ha hot ng trn dng lin tc
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 20

cc bit vo khng c phn thnh cc khi tin ri rc. Tuy nhin tc m


F[ X ]
n k c hiu l c c k ng vo mi bc thi gian s to ra n ng ra. n

Cc php tnh s hc s dng trong hnh thc m ha ny c th c thc hin trn mt trng ty nhng thng thng vn l trn GF(2). Ta biu th cc dy v cc hm truyn t nh cc chui ly tha ca bin x (i khi cn dng k hiu D thay cho x). Dy {,m-2, m-1, m0, m1, m2, } (vi cc phn t mi thuc trng F) c xem nh mt chui Laurent:

m(X) = m e x e=

Tp tt c cc chui Laurent trn F l mt trng, ta k hiu trng ny l


F [ X] . Nh vy m(X ) F [ X]

i vi dng nhiu bit vo ta dng k hiu m (1)(x) biu th dng u vo u tin, m(2)(x) biu th dng u vo th hai. Tp cc dng vo xem nh mt vect: m(x) = [m(1)(x) m(2)(x)]F[X]
2

B m ha cho m chp thng c coi l mt tp cc b lc s. Hnh 2.1 ch ra mt v d v mt b m ha

Hnh 2.1: B m ha cho m chp tc


R= (cc D biu th cc nh mt bt - cc trigger D)

1 2

Dng vo mk i qua hai b lc dng chung cc phn t nh to ra hai dng ra. C(1)k = mk+ mk-1 + mk-2 v C(2)k = mk + mk-2 . Hai dng ra ny c a ra xen k to ra dng c m ha C k. Nh vy c mi bt vo li c hai bt m ha c a ra, kt qu l ta c mt m c tc
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 21

R = 1/2. Thng thng ta coi trng thi ban u ca cc phn t nh l 0. Nh vy, vi dng vo m = {1, 1, 0, 0, 1, 0, 1} cc u ra s l: C(1)= {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1} v Dng ra: C(2)= {1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1} C = {11, 01, 01, 11, 11, 10, 00, 10, 11}

y du phy phn cch cc cp bt ra ng vi mi bt vo. Ta c th biu th hm truyn t u vo m(x) t u ra C(1)(x) nh sau: g1(x) = 1 + x +x2. Tng t ta c g2(x)= 1 + x 2.

Dng vo m = {1, 1, 0, 0, 1, 0, 1} c th biu th nh sau: m (x) = 1+ x+ x4+ x6 Cc u ra s l: C(1)(x) = m(x)g1(x) = (1+ x +x4 + x6 )(1+ x + x2) = 1 +x3 +x4 +x5 +x7 + x8 C(2)
(

x) = m(x)g2(x) = (1+ x +x4 + x6 )(1+ x2) = 1+x + x2 +x3 +x4 +x8 Vi mi m chp tc c mt hm truyn ma trn k n (x) (cn v d trn ta c:

c gi l ma trn truyn). Vi m tc Ga (x) = [1+ x+ x 2 1 + x 2]

Ma trn truyn ny khng ch c dng cc a thc, ta c th thy thng qua v d sau: V d 2.2.1: Xt ma trn truyn ca m chp sau:

V c 1 ct u tin nn dng vo s xut hin trc tip u ra an xen, bi vy y l mt m chp h thng. B m ha cho m ny c m t hnh 2.2:

Hnh 2.2: B m ha h thng vi R=


Chng 2: Thut gii m Viterbi

1 2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 22

Vi dng vo: m (x) = 1+ x + x 2 + x3+ x 4 + x8 cc u ra C(1)k v C(2)k c dng: C(1)k = m(x) =1 + x +x2 + x3 + x 4 + x8
(1 + x +x C (2) k ( x) =
2

+x

+ x 1+ 2 x

+x )(1 + +

Mt b m ha ch c cc hng a thc trong ma trn truyn c gi l b m ha c p ng xung hu hn. Mt b m ha c cc hm hu t trong ma trn truyn gi l b m ha c p ng xung v hn. Vi m c tc k/n vi k > 1 dy tin tc u vo (ta coi nh c tch ra t mt dy tin tc thnh k dng), ta c: m(x) = [m(1)( x), m(2)(x),,m(k)(x)] v

Dy ra c biu th nh sau: C(X) = [C(1)(x), C(2)(x),,C(n)(x)] = m(x)G(x) Ma trn truyn G(x) c gi l h thng nu c th xc nh c mt ma trn n v trong cc phn t ca G(x) (chng hn nu bng cc php hon v hng v/hoc ct ca G(x) c th thu c mt ma trn n v). V d 2.2.2: Cho m h thng tc
2 R= c ma trn truyn sau: 3

S th hin ca m ny cho trn hnh 2.3:

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 23

Hnh 2.3: B m ha h thng Mt s m ha khc c hiu qu hn c m t hnh 2.4:

Hnh 2.4: S b m ha h thng

R=

2 3

c phn cng n gin

Gi s: m(x) = [1+ x2 + x4+ x5+ x7+,x2 + x5 + x6 + x7 + ] Khi u ra C(x) c dng: C(x) = [1+ x 2+ x 4+ x5+ x7+ , x 2+ x5+ x6+ x7+ , x+ x3+ x5+ ] Khi a ra xen k dng ra s l: {100, 001, 110, 001, 100, 111, 010, 110} T cc v d trn ta c nh ngha sau cho m chp nh ngha: M chp tc R = k/n trn trng cc chui Laurent hu t
F [ X] trng F l nh ca mt nh x tuyn tnh n nh ca cc
k n

chui Laurent k chiu m (x) F[ X] 2.3 Cu trc m chp

vo cc chui Laurent C(x)F[ X]

M chp c to ra bng cch cho chui thng tin truyn qua h thng cc thanh ghi dch tuyn tnh c s trng thi hu hn. Cho s lng thanh ghi dch l m (cng k hiu l N), b m c k bit ng vo v u ra b m chp c n bit ng ra (n hm i s tuyn tnh hoc n ngo ra cng modulo). Tc m l R = k/n, s nh ca b ghi dch l mk v tham s L gi l chiu di rng buc (Constraint length) ca m chp (vi L=k(m-1)).
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 24

Cc thng s k,n c phm vi gii hn trong khong gi tr t 1 n 8, thng s m trong khong t 2 n 10, v tc m R t 1/8 n 7/8 ngoi tr cc b m ha c s dng trong vin thng v tr c th c tc 1/100 hoc thm ch cao hn. Trong mt s ti liu, khi ni n m chp, ngi ta cn c trng cho b m ha chp bng chiu di rng buc K v tc m R. Tc m, R=k/n, c hiu l t s gia s bit ng vo v s k hiu ng ra ca b m ha. Thng s chiu di rng buc, K, cho bit chiu di ca b m ha m chp, v d, c bao nhiu trng thi k-bit c th a n mch logic t hp to ra k hiu ng ra. Trong ni dung ti ny, chng ti s dng b m vi b d liu bao gm chiu di rng buc K v tc b m R nh cp trn. Khi thc hin vi m chp trong cc ng dng thng thng, ngi ta thng ch chn s thanh ghi gii hn, mi thanh ghi ch c 1 nh n gin cho vic thit k m vn m bo tnh nng m ha tt. Tng ng vi mi tc m ha (cc b m n gin), ngi ta cng th nghim v chn ra ch mt s a thc sinh cho hiu qu m ha cao s dng. Gi thit, b m chp lm vic vi cc ch s nh phn, th ti mi ln dch s c k bit thng tin u v12... k12... kvo thanh ghi dch th nht v tng ng c k bit thng tin trong thanh ghi dch cui cng c y ra ngoi m khng tham gia vo qu trnh to chui bit u ra. u ra nhn c chui n bit m t n b cng mun-2 (xem hnh 2.5). Nh vy, gi tr chui u ra knh khng ch ph thuc vo k bit thng tin u 1o hin ti m cn ph thuc vo (m-1)k bit trc , v c gi l m chp (n,k,m).

Chui thng tin u vo k bit

12...k

Chui m n bit

Hnh 2.5: S tng qut b m chp. Gi s u l vct u vo, x lnvct tng ng c m ho, by gi chng ta m t cch to ra x t u. m t b m ho chng ta phi bit s kt ni gia thanh ghi u vo vo u ra hnh 2.5. Cch tip cn ny c th gip chng ta ch ra s tng t v khc nhau cng nh l vi m khi. iu ny c th dn ti nhng k hiu phc tp v nhm nhn mnh cu trc i s ca m chp. iu lm gim i tnh quan tm cho mc ch gii m ca chng ta. Do vy, chng ta ch

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 25

phc ho tip cn ny mt cch s lc. Sau , m t m ho s c a ra vi nhng quan im khc. m t b m ho hnh 2.5 chng ta s dng N ma trn b sung G1,G2,GN bao gm k hng v n ct. Ma trn Gi m t s kt ni gia on th i ca k nh trong thanh ghi ng vo vi n ca thanh ghi ng ra. N ng vo ca hng u tin ca Gi m t kt ni ca u tin ca on thanh ghi u vo th i vi n ca thanh ghi ng ra. Kt qu l 1 trong Gi ngha l c kt ni, l 0 ngha l khng kt ni. Do chng ta c th nh ngha ma trn sinh ca m chp:

V tt c cc cc ng vo khc trong ma trn bng 0. Do nu ng vo l vct u, tng ng vct m ho l:


x= u.G

B m chp l h thng nu trong mi on ca n ch s uc to, k s u l mu ca cc ch s u vo tng ng. N c th xc nh rng iu kin ny tng ng c cc ma trn kn theo sau

v i = 2,3,.,N Chng ta xt mt vi v d minh ho sau y: V d 2.3.1: Xt m (3,2,2). B m ho c ch trong hnh 2.6. By gi m c nh ngha thng qua 2 ma trn:

B m ho l h thng, ma trn sinh c to ra:

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 26

Chui thng tin u x = (111010100110)

= ( 11011011) c m ha thnh chui m

Hnh 2.6: B m chp (3,2,2). Mt cch tng t ta cng c th biu din ma trn sinh G = (G 1,G2,,GN), Nh vy ngha ca ma trn sinh l n ch ra phi s dng cc hm tng ng no to ra vc t di n mi phn t c mt b cng mun-2, trn mi vc t c Nk tham s biu din c hay khng cc kt ni t cc trng thi ca b ghi dch ti b cng mun-2 . Xt vc t th i (gi, n i 1), nu tham s th j ca g i (Lk j 1) c gi tr 1 th u ra th j tng ng trong b ghi dch c kt ni ti b cng mun-2 th i v nu c gi tr 0 th u ra th j tng ng trong b ghi dch khng c kt ni ti b cng mun-2 th i. V d 2.3.2: Cho b m chp c s thanh ghi N = 3, s nh trong mi thanh ghi dch k = 1, chiu di chui u ra n = 3 tc l m (3,1,3) v ma trn sinh ca m chp c dng sau:
g1
G= g2 M

100 G 101 = G(4, 5, 7) 111

C th biu din di dng a thc sinh l: G(D) = [1 1+D2 1+D+D2] Do s m chp c biu din nh sau:

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 27

Hnh 2.7: S b m chp vi N=3, k=1, n=3 2.4 Biu din m chp C ba phng php biu din m chp l: s li, s trng thi, v s hnh cy. lm r phng php ny ta tp trung phn tch da trn v d hnh 2.1 vi b m (2,1,3), a thc sinh (7,5).

* S hnh cy: T v d hnh 2.1, gi thit trng thi ban u ca cc thanh ghi dch trong b m u l trng thi ton 0. Nu bit vo u tin l bit 0 th u ra ta nhn c chui 00, cn nu bit vo u tin l bit 1 th u ra ta nhn c chui 11. Nu bit vo u tin l bit 1 v bit vo tip theo l bit 0 th chui th nht l 11 v chui th hai l chui 10. Vi cch m ho nh vy, ta c th biu din m chp theo s c dng hnh cy (xem hnh 2.8).Vi hng ln l hng ca bit 0 i vo b m, nhnh i xung biu hin cho bit 1 c dch vo. T s hnh cy ta c th thc hin m ho bng cch da vo cc bit u vo v thc hin ln theo cc nhnh ca cy, ta s nhn c tuyn m, t ta nhn c dy cc chui u ra.

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 28

00 00 00 00 11 10 01 00 10 01 00 11 10 01 11 10 01 11 10 00 11

00 10 01 11 00 10 01 11

Hnh 2.8: S hnh cy ca b m (2,1,3) *S hnh li: Do c tnh ca b m chp, cu trc vng lp c thc hin nh sau: chui n bit u ra ph thuc vo chui k bit u vo hin hnh v (N-1) chui u vo trc hay (N-1) k bit u vo trc . T v d hnh 2.1 ta c chui 2 bit u ra ph thuc vo 1 bit u vo l 1 hoc 0 v 4 trng thi c th c ca hai thanh ghi dch, l 00; 01; 10; 11. T s hnh cy trn, ta thy rng ti tng th 3, c mi trng thi 00, 01, 10, 11 u c 2 nhnh n t cc trng thi trc ty thuc vo bit c dch vo b m l bit 0 hay bit 1. Vi tnh cht ta c th biu din m chp bng s c dng hnh li gn hn, trong cc ng lin nt c k hiu cho bit u vo l bit 1 v ng t nt c k hiu cho cc bit u vo l bit 0 (xem hnh 2.9). Ta thy rng t sau tng th hai hot ng ca li n nh, ti mi nt c hai ng vo nt v hai ng ra khi nt. Trong hai ng i ra th mt ng vi bit u vo l bit 0 v ng cn li ng vi bit u vo l bit 1.

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA


T=0 State 00 T=1 00 T=2 00 11 T=3 00 11 T=4 00 11 T=5

Trang 29

00

State 01

11 10

11

00 10

11

00 10

11

00 10

11

State 10 01 State 11 01 01 10 01 01 10 01 01 10

Hnh 2.9: S hnh li b m chp (2,1,3) v b pht m (7,5). Trng thi ban u ton bng 0 *S trng thi: S trng thi c thc hin bng cch n gin s 4 trng thi c th c ca b m (00, 01, 10 v 11) v trng thi chuyn tip c th c to ra t trng thi ny chuyn sang trng thi khc, qu trnh chuyn tip c th l: Next State/output symbol, if Current State 00 01 10 11 Input = 0: 00/00 00/11 01/10 01/01 Input = 1: 10/11 10/00 11/01 11/10

Kt qu ta thu c s trng thi trong hnh 2.10 nh sau:

Hnh 2.10: S trng thi ca b m chp (2,1,3)


Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 30

T s trng thi hnh 2.10, cc ng lin nt c k hiu cho bit u vo l bit 0 v ng t nt c k hiu cho cc bit u vo l bit 1. So vi s hnh li v s hnh cy th s trng thi l s n gin nht. 2.5 u nhc im ca m chp 2.5.1 u im Cng nh cc m sa sai khc, m chp cho php chng ta c th sa li d liu b sai lch khi truyn qua knh truyn khi phc chnh xc tn hiu gc. Vic thc hin m ha dng m chp tng i n gin hn cc loi m sa sai khc m cht lng m ha li tt. Vic thc hin m ha dng m chp c th c thc hin bng phn cng v phn mm. Da trn hnh thc m ha m chp cng thut gii Viterbi cho n, cc b m ha sau ny u k tha nhng c tnh u vit ca n. 2.5.2 Nhc im Vic m ha v gii m lin quan n m chp ch gii quyt c cc li mt bit cn i vi cc knh truyn xut hin nhiu bit lin tip th thut ton m ha v gii m ny s khng cn hon ho na. Knh truyn y phi l knh truyn t nhiu, v nu knh truyn nhiu qu ln, m ha chp s khng cn tt na. Khi ta phi cn ti tri ph tn hiu a tn hiu xung di mc nhiu gim thiu nh hng. 2.6 inh nghia thut toan Viterbi Thut toan Viterbi la mt giai phap c s dung ph bin giai ma chui bit c ma hoa bi b ma hoa tich chp. Chi tit cua mt b giai ma ring phu thuc vao mt b ma hoa tich chp tng ng. Thut toan Viterbi khng phai la mt thut toan n le co th dung giai ma nhng chui bit ma c ma hoa bi bt c mt b ma hoa chp nao. Thut toan Viterbi c khi xng bi Andrew Viterbi nm 1967 nh la mt thut toan giai ma cho ma chp qua cac tuyn thng tin s co nhiu. No c s dung trong ca hai h thng CDMA va GSM, cac modem s, v tinh, thng tin vu tru, va cac h thng mang cuc b khng dy. Hin nay con c s dung ph bin trong ky thut nhn dang giong noi, nhn dang t ma, ngn ng hoc may tinh. Thut ton gii m Viterbi l mt trong hai loi thut ton gii m c s dng vi b m ha m chp- mt loi khc l gii m tun t. u im ca gii m tun t so vi Viterbi l n c th hot ng tt vi cc m chp c chiu di rng buc ln, nhng n li c thi gian gii m bin i.
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 31

Cn u im ca thut ton gii m Viterbi l n c thi gian gii m n nh. iu rt tt cho vic thc thi b gii m bng phn cng. Nhng m yu cu v s tnh ton ca n tng theo hm m nh l mt hm ca chiu di rng buc, v vy, trong thc t, ngi ta thng gii hn chiu di rng buc ca n K = 9 hoc nh hn. Stanford Telecom to ra mt b gii m Viterbi K = 9 hot ng tc n 96 kbps, v mt b gii m vi K = 7 hot ng vi tc ln n 45 Mbps. Cc k thut khng dy nng cao c th to ra mt b gii m Viterbi vi K = 9 hot ng tc ln n 2 Mbps. NTT tuyn b rng h to c b gii m Viterbi hot ng tc 60 Mbps, nhng tnh kh thi ca n vn cha c kim chng. 2.7 Phn tch thut gii Viterbi Chng ta s ly v d v m chp c tc m l k/n =

Hnh 2.11: B m chp tc FF: thanh ghi dch. Ti mi xung clock, ni dung ca thanh ghi dch c dch qua phi 1 bit. Bit u tin s l ng vo, v bit cui cng s l ng ra. Mt thanh ghi dch c th s xem xt vic cng tr vo ng vo. Cc thanh ghi dch c th c hiu nh l b nh ca b m ha. N ghi nh nhng bit u ca chui. Thanh ghi dch c khi u vi tt c gi tr l 0. Thut ton XOR: 1 1= 0; 1 0=1; 0 1=1; 0 0=0

Nu chng ta lm vic trn mt chui ng vo l 01011101, ng ra l 00 11 10 00 01 10 01 002. B m ha ny cng c th c m hnh bi mt bng trng thi hu hn. Mi mt trng thi c quy nh bi 2 bit nh phn- trng thi ca 2 thanh ghi dch. Mi mt s chuyn trng thi c quy nh bi w/v1v2 vi w i din cho bit ng vo, v v1v2 l i din cho 2 bit ng ra, trong trng hp ny chng ta lun lun c w = v1.

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 32

Bng 2.1: Trng thi ng vo v ng ra ca b m ha tc Next State/output symbol, if Current State 00 01 10 11 Input = 0: 00/00 00/11 01/10 01/01 Input = 1: 10/11 10/00 11/01 11/10

Hnh 2.12: hnh trng thi ca m chp By gi chng ta c th m t thut ton gii m, phn chnh l thut ton Viterbi. C l, khi nim quan trng nht h tr cho vic hiu c thut ton Viterbi l s Trellis. Hnh bn di cho chng ta thy s trellis cho v d ca chng ta tc , m ha chp vi chiu di rng buc K = 3 vi bn tin 8 bit.
T=0 State 00 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 T=6 T=7 T=8 T=9 T=10

State 01

State 10

State 11

Hnh 2.13: Cc nhnh trong b m ha


Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 33

Bn trng thi c th ca b m ha c m t nh 4 hng ca nhng du chm theo chiu ngang. C mt ct ca 4 chm cho trng thi khi u ca b m ha v mt mi thi im ca bn tin. Cc ng in m kt ni cc im trong s biu din cho s chuyn trng thi khi ng vo l mt bit 1. ng chm chm l biu din cho s chuyn trng thi khi ng vo l bit 0. Ta c th thy r s ph hp gia s trellis v hnh trng thi ni trn. Hnh v bn di cho ta thy trng thi trellis cho ton b 8 bit ng vo. Cc bit ng vo b m ha v k hiu ng ra c th hin bn di ca hnh.
T=0 State 00 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 T=6 T=7 T=8 T=9 T=10

State 01

State 10

State 11 ENC IN = ENC OUT = 0 00 1 11 0 10 1 00 1 01 1 10 0 01 1 00 0 10 0 11

Hnh 2.14: ng i hon chnh khi phc chnh xc tn hiu ti ng ra. Cc bit ng vo v cc k hiu ng ra ca b m th c th xem di cng ca hnh trn. Ch s ph hp gia cc k hiu ng ra v bng ng ra chng ta cp trn. Hy xem xt mt cch chi tit hn, s dng phin bn m rng ca s chuyn i t mt trng thi tc thi n mt trng thi k tip nh hnh bn di:
State 00 00

State 01

11

11 00

10 State 10 01

01 10

State 11

Gi chng ta s xem xt cch thc gii m ca thut ton Viterbi. By gi chng ta gi s l chng ta c mt mu tin m ha (c th c vi li) v chng ta mun khi phc li tn hiu gc. Gi s chng ta nhn c mu tin m ha trn vi 1 bit li.
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 34

T=0 State 00

T=1

T=2

T=3

T=4

T=5

T=6

T=7

T=8

T=9

T=10

State 01

State 10

State 11 ENC IN = ENC OUT = 0 00 1 11 11 0 10 11 X 1 00 00 1 01 01 1 10 10 0 01 01 1 00 00 0 10 10 0 11 11

RECEIVED = 00 ERRORS =

Hnh 2.15: Tn hiu nhn c 1 bit sai ti t =2 mi thi im chng ta nhn c 2 bit trong k hiu. Chng ta s tnh ton thng s metric o khong cch gia nhng g m chng ta nhn c vi tt c cc cp bit k hiu knh truyn c th m chng ta c th nhn c. i t thi im t=0 n t=1, ch c 2 trng thi m chng ta c th nhn c l 00 v 11. l bi v chng ta bit c b m ha tch chp bt u vi trng thi tt c u l 0 v cho 1 bit vo l 0 hay 1 th ch c 2 trng thi m chng ta c th i n v 2 ng ra ca b m ha. Nhng ng ra ny c trng thi l 00 v 11. Thng s metric m chng ta s s dng l khong cch Hamming gia cp bit ca k hiu nhn c v cp bit c th ca knh truyn. Khong cch Hamming c tnh mt cch n gin bng cch m c bao nhiu bit khc gia cp bit nhn c t knh truyn v cp bit so snh. Kt qu ch c th l 0, 1, 2. Gi tr ca khong cch Hamming (hay thng s metric) m chng ta tnh ton mi khong thi gian cho ng dn ca trng thi ti thi im trc v trng thi hin ti c gi l metric nhnh (branch metric). thi im u tin, chng ta s lu nhng kt qu ny nh l thng s metric tch ly, c lin kt n cc trng thi. thi im th 2, thng s metric tch ly s c tnh ton bng cch cng thm thng s metric tch ly trc vo metric nhnh hin ti. thi im t=1, ta nhn c 2 bit 00. Ch c mt cp k hiu knh truyn m chng ta c kh nng nhn c l 00 v 11. Khong cch Hamming gia 00 v 00 l bng 0. Khong cch Hamming gia 00 v 11 l 2. Do , gi tr thng s metric nhnh cho nhnh ng vi s chuyn trng thi t 00 n 00 l 0 v cho nhnh t 00 n 10 l 2. Khi m thng s metric tch ly trc l 0 th thng s metric tng s chnh bng thng s metric ca nhnh va xt. Tng t ta tnh c thng s metric cho 2 trng thi kia. Hnh bn di minh ha kt qu ti thi im t= 1
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA


Accumulated Error Metric

Trang 35

State 00 State01

T=0

00

T=1

11

State10

State 11 ENC IN ENC OUT RECEIVED = = = 0 00 00

Hnh 2.16: Ti thi im t = 1 iu g s xy ra thi im t=2, chng ta nhn c mt cp k hiu knh truyn l 11, trong khi cp k hiu knh truyn m chng ta c th nhn c l 00 nu chuyn t trng thi 00 sang trng thi 00 v 11 khi chuyn t trng thi 00 n trng thi 10, 10 khi chuyn t trng thi 10 n trng thi 01, 01 khi chuyn t trng thi 10 n trng thi 11. Khong cch Hamming gia 00 v 11 l 2, gia 11 v 11 l 0, gia 01 hoc 10 vi 11 l 1. Chng ta cng cc thng s metric mi nhnh li vi nhau. thi im t=1 th trng thi ch c th l 00 hoc 10, thng s metric tch ly s c cng vo l 0 hoc l 2 mt cch tng ng. Hnh bn di th hin s tnh ton thng s metric tch ly thi im t=2.
T=0 State 00 State 01 State10 01 State 11 ENC IN ENC OUT = = 00 RECEIVED = 11 11 10 11 00 T=1 00 T=2 Accumulated Error Metric =

0+2=2

2+1=3 0+0=0 2+1=3

0 00

1 11

Hnh 2.17: Ti thi im t = 2 l tt c s tnh ton cho thi im t=2. ng nt m l metric nhnh c la chn v theo cc nhnh , thng s metric l nh nht. Gi chng ta s tnh thng s metric tch ly cho mi trng thi ti thi im t=3. Gi chng ta hy nhn vo hnh minh ha cho thi im t=3. Chng ta s gp phi mt t phc tp hn y, ti mi trng thi trong 4 trng thi ti t=3 s c 2
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 36

ng n t 4 trng thi ca thi im t=2. Chng ta s xoay s th no? Cu tr li l, chng ta s tnh ton thng s metric tch ly lin quan ca mi nhnh, v chng ta s b i gi tr metric ln hn, tc l s loi b nhnh i. Nu cp thng s metric mi trng thi l bng nhau th chng ta s gi li c 2 trng thi. Chng ta s k tha nhng tnh ton thc hin thi im t=2. Thut ton cng thng s metric tch ly trc vo nhnh mi, so snh kt qu v chn thng s metric nh hn (nh nht) tip tc dng cho thi im k tip, c gi l thut ton cng-so snh-chn. Hnh bn di cho thy kt qu ca vic x l ti thi im t=3.
T=0 State 00 00 T=1 00 T=2 00 11 T=3 Accumulated Error Metric =

2+2 , 3+0 : 3 0+1 , 3+1 : 1 2+0 , 3+2 : 2

State 01

11 10

11

00 10

11

State 10 01 State 11 ENC IN ENC OUT RECEIVED = = = 0 00 00 1 11 11 01 01 10 0 10 11

0+1 , 3+1 : 1

Hnh 2.18: Ti thi im t = 3 Ch l cp k hiu knh truyn th 3 m chng ta nhn c s c mt li. Thng s metric nh nht hin ti l 1. Chng ta hy xem iu g xy ra thi im t=4. Tin trnh x l cng ging nh thi im t=3. Kt qu xem hnh bn di
T=0 State 00 00 T=1 00 T=2 00 11 T=3 00 11 T=4 Accumulated Error Metric =

3+0 , 1+2 : 3

State 01

11 10

11

00 10

11

00 10

11

2+1 , 1+1 : 2

State 10 01 State 11 ENC IN = ENC OUT = RECEIVED = 0 00 00 1 11 11 01 01 10 0 10 11 01 01 10 1 00 00

3+2 , 1+0 : 1 2+1 , 1+1 : 2

Hnh 2.19: Ti thi im t = 4


Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 37

Ch l thi im t=4, ng trellis ca tin tc thc s truyn i c xc nh bng ng in m, vi thng s metric tch ly l nh nht. Hy xem xt thi im t=5:
T=0 State 00 00 T=1 00 T=2 00 11 T=3 00 11 T=4 00 11 T=5 Accumulated Error Metric =

3+1 , 2+1 : 3

State 01

11 10

11

00 10

11

00 10

11

00 10

11

1+2 , 2+0 : 2

State 10 01 State 11 ENC IN = ENC OUT = RECEIVED = 0 00 00 1 11 11 01 01 10 0 10 11 01 01 10 1 00 00 01 01 10 1 01 01

3+1 , 2+1 : 3

1+0 , 2+2 : 1

Hnh 2.20: Ti thi im t = 5 thi im t=10, s trellis s nh th ny, cc nhnh ko c chn c b i:


T=0 State 00 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 T=6 T=7 T=8 T=9 T=10

State 01

State 10

State 11 ENC IN = ENC OUT = RECEIVED = ERRORS = 0 00 00 1 11 11 0 10 11 X 1 00 00 1 01 01 1 10 10 0 01 01 1 00 00 0 10 10 0 11 11

Hnh 2.21: Tt c d liu c gii m v sa sai chnh xc Kt qu y cho thy chng ta gii m ng chui d liu gc. Nu chng ta nhn li con ng chng ta tm ra d liu gc l bng cch so snh d liu nhn c vi d liu so snh ca b gii m c c t bng trng thi. iu ny cho thy chng ta ang s dng thut ton gii m da trn s ging nhau ln nht.
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 38

Vic x l gii m bt u vi xy dng mt thng s metric tch ly cho mt s cp k hiu knh truyn nhn c, v lu gi trng thi mi thi im t m thng s metric l nh nht. Mt khi thng tin ny c dng ln th b gii m viterbi sn sng khi phc li chui bit a vo b m ha chp, khi mu tin c m ha truyn i. iu ny t c bng nhng bc sau:

o u tin, chn mt trng thi c thng s metric nh nht v lu li


s trng thi ca trng thi . o S dng lp li cho nhng bc k tip mi cho n khi bt u ca trellis t c: da vo bng ghi nh trng thi cho trng thi c chn, chn mt trng thi mi c lit k trong bng ghi nh trng thi khi chuyn t trng thi trc n trng thi . Lu s trng thi ca mi trng thi c chn. Bc ny c gi l truy hi (traceback). o Chng ta lm vic tip vi danh sch nhng trng thi c chn c lu trong bc x l trc . Chng ta tra xem bit ng vo no ph hp vi s truyn dn t mi trng thi trc n trng thi k tip. y l bit m phi c m ha bng m tch chp. Bng sau cho chng ta thy ma trn tch ly ca y 8 bit (cng vi 2 bit ph thm) ca bn tin mi thi im t: Bng 4.2: Bng ma trn tch ly ca c 8 bit ca bn tin

Ch rng v d v b gii m Viterbi ng vo quyt nh cng ny, thng s metric tch ly nh nht trng thi cui ch ra c c bao nhiu li k hiu knh truyn xy ra. Bng lch s trng thi bn di cho thy trng thi tn ti trc cho mi trng thi ti thi im t:

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 39

Bng 2.3: Bng lch s trng thi

Tng ng 0,1,2,3 l cc v tr

00,01,10,112.

Bng sau cho thy trng thi c la chn khi truy hi ng dn t bng trng thi tn ti trn: Bng 2.4: Bng cc trng thi c la chn khi truy hi

S dng bng ta thy c s chuyn i trng thi n cc ng vo gy ra chng, gi chng ta c th to li bn tin gc. Bng ny rt ging vi v d ca chng ta b m ha chp tc v K= 3. Bng 2.5: Bng trng thi k tip

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 40

Ghi ch: trong bng trn, x ch ra l mt s chuyn trng thi khng th xy ra t mt trng thi n mt trng thi khc. By gi chng ta c tt c cc cng c cn thit ti to li bn tin gc t bn tin m chng ta nhn c. Bng 2.6: Bng cha cc d liu ca bn tin gc c khi phc

Hai bit ph c b qua. Lm th no m thut ton truy hi cui cng cng tm ra con ng i ng nht ca n thm ch nu n chn trng thi ban u l sai. iu ny c th xy ra nu c hn mt trng thi c thng s metric tch ly l nh nht. Chng ta s dng li hnh 2.18 lm sng t iu ny:
T=0 State 00 00 T=1 00 T=2 00 11 T=3 Accumulated Error Metric =

2+2 , 3+0 : 3

State 01

11 10

11

00 10

11

0+1 , 3+1 : 1

State 10 01 State 11 ENC IN = 0 00 00 1 11 11 01 01 10 0 10 11

2+0 , 3+2 : 2 0+1 , 3+1 : 1

ENC OUT = RECEIVED =

thi im t=3, c 2 trng thi 01 v 11 u c thng s metric l 1. ng i ng i n trng thi 01, ch l ng in m l ng i thc s ca bn tin n trng thi ny. Nhng gi s chng ta chn trng thi 11 bt u qu trnh truy hi ca chng ta. Trng thi trc ca trng thi 11 l trng thi 10, cng l trng thi trc ca trng thi 01. iu ny l bi v thi im t=2, trng thi 10 c thng s metric tch ly l nh nht. V vy, sau trng thi bt u sai, chng ta c th ngay lp tc tr li vi tuyn ng ng. Vi v d v bn tin 8 bit, chng ta tin hnh xy dng mt s trellis cho ton b bn tin trc khi bt u qu trnh truy hi. Vi cc bn tin di hn hoc cc chui d liu lin tc, iu ny l khng thc t, bi v b nh chiu di rng buc v s tr hon trong gii m. Nghin cu cho thy l su truy hi ca Kx5 ch cho vic gii m viterbi vi loi b m m chng ta ang tho lun. Bt c
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 41

mt s truy hi su hn s lm tng thi gian delay gii m v b nh yu cu cho vic gii m v cng ko lm tng hiu qu vic gii m, ngoi tr b m ha thng (punctured code) m chng ta s ni sau. thc thi mt b gii m Viterbi bng phn mm, bc u tin l phi xy dng mt vi cu trc d liu xoay quanh thut gii m s c thc thi. Nhng cu trc d liu ny c thc thi tt nht khi l cc mng. Su mng chnh m chng ta cn cho b gii m viterbi l:

- Mt bn sao ca Bng tri thi k tip ca b m ha


m chp, bng chuyn trng thi ca b m ha. Kch c ca bng ny (hng x ct) l 2(K-1) x 2K. Mng ny phi c khi u trc khi bt u tin trnh gii m.

- Mt bn sao ca bng ng ra ca b m ha m chp.


Kch c ca bng ny l 2(K-1) x 2K. Mng ny cng cn phi c khi u trc khi bt u tin trnh gii m.

- Mt mng lu tr trng thi hin ti v trng thi k


ca b m ha m chp, vi gi tr ng vo (0 hoc 1) s cho ra trng thi k tip v trng thi hin ti. Chng ta s gi bng ny l bng ng vo. Kch thc ca bng l 2(K-1) x 2(K-1). Mng ny cng cn phi c khi u trc khi bt u tin trnh gii m.

- Mt mng lu tr lch s cc trng thi trc cho


mi trng thi ca b m ha cho Kx5 + 1 cp k hiu knh truyn nhn c. Chng ta s gi bng ny l bng lch s trng thi. Kch thc ca mng ny l 2(K-1) x (Kx5 +1). Mng ny khng cn khi ng trc khi bt u tin trnh gii m.

- Mt mng lu tr thng s metric tch ly cho mi


trng thi c tnh ton s dng nguyn tc cng- so snh- la chn. Mng ny s c gi l mng thng s metric tch ly. Kch thc ca mng ny l 2(K-1) x 2. Mng ny khng cn khi ng trc khi bt u tin trnh gii m.

- Mt mng dng lu tr danh sch cc trng thi


c quyt nh trong sut qu trnh truy hi. N c gi l mng chui trng thi. Kch thc ca mng ny l (Kx5 + 1). Mng ny khng cn khi ng trc khi bt u tin trnh gii m.

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 42

Gi chng ta hy ni v tc ca nhng b m ha chp m c th c gii m bi cc b gii m Viterbi. trn chng ta cp n b m ha thng, l mt hng chung ca b m ha tc cao, tc ln hn t k n n. Punctured code c to ra bi d liu m ha u tin s dng mt b m ha tc 1/n nh l b m ha th d c m t trc y v sau xa b mt vi k hiu knh truyn ng ra ca b m ha. Qu trnh ny c gi l puncturing. V d, to ra m tc t m tc , th n gin l s xa k hiu knh truyn theo mu punctured sau y:

Bng 2.7: V d v punctured code

Trong , bit 1 ch ra rng mt k hiu knh truyn s c truyn, v bit 0 ch ra rng mt k hiu knh truyn s c xa. xem lm th no m vic ny c th to ra b m tc . Hy ngh l mi ct ca bng trn tng ng vi mt bit ng vo n b m ha v mi mt bit 1 trong bng tng ng vi mt k hiu knh ng ra. C 3 ct trong bng v 4 bit 1. Thm ch bn c th to ra b m tc 2/3 s dng mt b m ha vi mu puncturing sau:

vi 2 ct v 3 bit 1. gii m mt punctured code, bit 1 phi thay th nhng k hiu rng cho nhng k hiu b xa ng vo ca b gii m Viterbi. K hiu rng c th l k hiu c lng t n mc 1 yu v mc 0 yu hoc hn na c th l mt k hiu c c bit, m khi c x l bng mch ACS trong b gii m, kt qu l khng thay i thng s metric tch ly t trng thi trc. D nhin, n khng phi bng 2. V d, mt m tc 1/3 v K=3 (7,7,5) c th c m ha s dng b m ha nh bn di:

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 43

Hnh 2.22: B m tc 1/3 v K= (7,7,5)


B m ha ny c 3 b cng modulo, v vy vi mi mt bit ng vo, c th to ra 3 ng ra k hiu knh truyn. D nhin, vi mu puncturing ph hp, bn c th to ra nhng m tc cao hn s dng b m ha ny. 2.8 Gii m quyt nh cng v gii m quyt nh mm Gii m quyt nh mm v quyt nh cng da vo loi lng t ha c s dng cc bit nhn c. Gii m quyt nh cng s dng loi lng t ha 1 bit trn cc gi tr knh nhn c. Gii m quyt nh mm s dng loi lng t ha nhiu bit trn cc gi tr knh nhn c. i vi gii m quyt nh mm l tng (lng t ha khng xc nh), cc gi tr knh nhn c c s dng trc tip trong b gii m ha knh. Hnh 2.23 biu din gii m quyt nh cng v quyt nh mm.

Hnh 2.23: Gii m quyt nh cng v mm 2.8.1 Thut ton Viterbi quyt nh cng i vi m tch chp, chui ng vo c xon thnh chui m ha c. Chui c c pht xuyn qua knh nhiu v chui nhn c l chui r. Thut ton Viterbi l thut c on kh nng xy ra ln nht (Maximum Likelihood-ML) cho ra chui m ha c c on y t chui nhn c r cho chui ny t c xc
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 44

xut p(r/y) ln nht. Chui y phi l mt trong nhng chui m ha cho php v khng th l bt k chui ty no. Hnh 2.24 trnh by cu trc h thng

Hnh 2.24: H thng m tch chp i vi mt m tch chp c tc r, cc ng vo ca b m ha k bit song song v cc ng ra n bit song song ti mi bc. Chui ng ra l

x= x0 (1), x0(2),..., x0 (k),


V chui c m ha l

x1(1), x1 (2),..., xl(+ m k), x

(1l,m.,+

(2.8.1)

c= c(1), c(2),..., c( n ),
0 0 0

c(1), c(2),..., c( n c 1 1 1l+m,

(1)l..m c
+

(2.8.2)

Trong L l chiu di ca chui tin ng vo v m l chiu di ln nht ca cc thanh ghi dch. Yu cu phi thm vo ui ca chui m ha vi m bit zero cho b m ha tch chp tr v trng thi tt c zero. Yu cu b m ha phi bt u v kt thc ti trng thi tt c zero. Cc ch s bn di l ch s thi gian v cc ch s bn trn l bit ch ra khi k bit ng vo hay n bit ng ra ring l. Cc chui c c on y v chui nhn c r c th c m t tng t.

r = r1), r2),..., r o o o
V
n

, r1) , r2),..., r , r) ,... 1 1


l+m l m+

(2.8.3)

y = y), y2),..., y , y), y2),..., y , y) ,...


o o o 1 1 1
l+m lm+

(2.8.4)

i vi gii m ML, thut ton Viterbi chn y P(r/y) ln nht. Gi thit knh l khng nh, v v vy qu trnh nhiu nh hng ln bit nhn c c lp vi qu trnh nhiu nh hng ln tt c cc bit khc. T l thuyt xc sut (xc sut lin kt), xc sut ca tp hp cc s kin c lp tng ng vi tnh xc sut ca cc s kin ring l. V vy,

p ( |r y= ( p1)i r
i=0

L+ m 1

i1) )

|y(

p2)i r ) |2)i y (

pi ) r

n)

(2.8.5)

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 45

n p ( r| y) = i =0 j =
L+m

p ir

( )

| i y)

( )

(2.8.6)

Biu thc ny c gi l hm c kh nng xy ra ca y vi r nhn c. Vic c on P(r/y) ln nht cng l logP(r/y) ln nht bi v cc hm logarit l cc hm tng u. V vy, mt hm log ca kh nng xy ra c th c nh ngha log log(/),
l+ m 1

log p(r | y)=

log p( r
i=0

n ( j) i ( j)

(2.8.7)

j=1

|yi)

V thao tc trn cc tng d dng hn thao tc trn cc hm log nn mt metric bit c nh ngha nh sau:

M( r
i

(j)

( j) | y ) = log p r( i

( j) i

| y)i

( j)

(2.8.8)

Trong a v b c chn trc cho metric bit l mt s nguyn dng nh nht. Cc gi tr a v b c nh ngha cho knh h thng nh phn (BSC) hay gii m quyt nh cng. Hnh 2.25 trnh by mt BSC

Hnh 2.25: Kiu knh h thng nh phn, trong p l xc sut cho i vi BSC a v b c th c chn theo 2 cch phn bit. Theo cch thng thng a v b c chn nh sau: (2.8.9) V (2.8.10)

Kt qu metric bit l (2.8.11)

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 46

T kiu BSC, r rng ch ly gi tr p v 1-p. Bng 2.8 trnh by kt qu metric bit

Bng 2.8: Cc gi tr metric bit thng thng Bit nhn Bit nhn

Bit c gii m 0 Bit c gii m 1 0 1

Metric bit ny biu din c lng ca cc bit gii m v cc bit nhn. V d nu bit c gii m yi(j) = 0 v bit nhn c ri(j) = 0 th c lng M(yi(j) | ri(j)) = 0. Tuy nhin, nu bit c gii m y i(j) = 0 v bit nhn c r i(j) = 1 th c lng M(yi(j) | ri(j)) = 1. Nh vy iu ny lin quan n khong cch Hamming v c bit nh l metric ca khong cch Hamming. V vy, thut ton Viterbi chn chui m y qua trellis c c lng/khong cch Hamming nh nht lin quan n chui nhn c r. Cch khc a v b c th c chn nh sau:

(2.8.12) V (2.8.13)

Kt qu metric bit cch 2 l (2.8.14)

Bng 2.9: Cc gi tr metric bit cch 2 Bit nhn Bit nhn

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 47

Bit c gii m 1 Bit c gii m 0 1 0

i vi trng hp ny thut ton Viterbi chn chui m ha y qua trellis c c lng/khong cch Hamming ln nht i vi chui nhn c r. Hn na, i vi mt knh ty (khng nht thit l BSC), cc gi tr a v b c tm theo nguyn tc th- v - sai ly metric bit c th chp nhn c. T metric bit, metric ng c nh ngha l: (2.8.15)

V ch ra tng c lng ca vic c on chui bit nhn c r vi chui bit c m ha y trong s d trellis. Hn na metric nhnh th K c nh ngha nh sau: (2.8.16) V metric ng thnh phn c nh ngha nh sau:

(2.8.17) Do : (2.8.18)

Metric nhnh th k ch ra vic c lng chn mt nhnh t biu trellis. Metric ng th k ch ra vic c lng chn mt chui bit c m ha tng phn y ti ch s thi gian k. Thut ton Viterbi s dng biu trellis tnh cc metric ng. Mi trng thi (nt) trong biu trellis c gn mt gi tr gi l metric ng thnh phn. Metric ng tng phn c xc nh t trng thi s = 0 ti thi im t = 0 n
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 48

mt trng thi c bit s = k ti thi im t >= 0. Ti mi trng thi metric ng tng phn tt nht c chn t cc ng kt thc ti trng thi . Metric ng tng phn tt nht, c th l metric ln nht hay nh nht ph thuc vo a v b c chn theo cch thng thng hay chn la khc. Metric c chn din t bng ng tn ti (survivor) v cc metric cn li c din t bng ng khng ph hp (nonsurvivor). Cc ng tn ti c lu li trong khi cc ng khng ph hp b loi b trong s trellis. Thut ton Viterbi chn ng tn ti n gin i t cui ca tin trnh ging nh ng ML. Sau truy ngc theo ng ML trong biu trellis s tm c chui gii m ML. Thut ton Viterbi quyt nh cng c th c thc hin nh sau: Sk,t l trng thi trong biu trellis tng ng vi trng thi Sk ti thi im t. Mi trng thi trong Trellis c gn mt gi tr l V(Sk,t). 1. (a) khi to t = 0 (b) khi to V(S0,0) = 0 v tt c cc V khc V(Sk,t) = +oo

2. (a) ly t = t+1 (b) Tnh cc metric ng tng phn cho tt c ng i n trng thi Sk ti thi im t. u tin, tm metric nhnh th t (2.8.19) Metric ny c tnh t khong cch Hamming (2.8.20) Th hai, tnh metric ng thnh phn th t (2.8.21) Metric ny c tnh t

3. a) Ly V(Sk,t) n metric ng tng phn tt nht l trng thi Sk ti thi


im t. Thng thng, metric ng tng phn tt nht l metric ng tng phn c gi tr nh nht (b) Nu c mt nt TIE nm trn metric ng tng phn tt nht, sau bt k mt metric ng tng phn c th c chn.

4. Lu tr metric ng tng phn v cc v cc ng trng thi cng vi


bit tn ti lin kt ca n.

5. Nu t < L+m-1, tr v bc 2.
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 49

Kt qu ca thut ton Viterbi l mt ng Trellis duy nht tng ng vi t m ML. V d: Biu chuyn tip trng thi trnh by cc bit tin v cc bit m ha c c on theo cc nhnh (cn thit cho qu trnh gii m ). Vic gii m chn ng ML thng qua trellis nh c trnh by trong hnh 2.26. Metric ng tng phn (c lu tr) c chn cho v d ny l khong cch Hamming ln nht v c trnh by trong hnh cho mi nt. Cc metric ng tng phn m tng ng vi ML. Cc ng tn ti c biu din bi cc ng lin nt m v cc ng cnh tranh c biu din bi cc ng nt t.

Hnh 2.26: Biu din Viterbi theo v d 2.8.2 Thut ton Viterbi quyt nh mm C 2 phng php tng qut thc hin thut ton Viterbi quyt nh mm. Phng php th nht (phng php 1) s dng metric khong cch Euclidean thay cho metric khong cch Hamming. Cc bit nhn s dng trong metric khong cch Euclidean c x l bng lng t ha nhiu mc. Phng php th hai (phng php 2) s dng mt metric tng quan trong cc bit nhn c ca n dng trong metric ny cng c x l bng lng t ha nhiu mc. 2.8.2.1 Thut ton Viterbi quyt nh mm (phng php 1) Trong gii m quyt nh mm, b thu khng gn 0 hay 1 (lng t ha bit n) cho mi bit nhn c m s dng cc gi tr lng t ha nhiu bit hay bit khng xc nh. L tng, chui thu r c lng t ha bit khng xc nh v c s dng trc tip trong b gii m quyt nh mm. Thut ton Viterbi quyt nh mm tng t vi thut ton quyt nh cng ngoi tr khong cch Euclidean bnh phng c s dng trong metric thay cho khong cch Hamming. Thut ton Viterbi quyt nh mm c th c thc hin nh sau

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 50

Sk, t l trng thi trong biu trellis tng ng vi trng thi S k ti thi im t. Mi trng thi trong trellis c gn mt gi tr l V(Sk, t). 1. (a) khi to t = 0 (b) Khi to V(S0, 0) = 0 v tt c cc V khc V(Sk, t) = +00 2. (a) Ly t = t + 1 (b) Tnh cc metric ng thnh phn cho tt c cc ng i n trng thi Sk ti thi im t. u tin tm metric nhnh th t (2.8.22) Metric ny c tnh t khong cch Euclidean (2.8.23) Th 2, tnh metric ng tng phn th t (2.8.24) Metric ny c tnh t (2.8.25) 3. (a) Gn V(Sk, t ) cho metric ng tng phn tt nht l trng thi Sk, ti thi im t. Thng thng metric ng tng phn tt nht l metric ng tng phn c gi tr nh nht. (b) Nu c mt TIE cho mt metric ng tng phn tt nht, th sau bt k mt trong nhng metric ng tng phn c th c chn. 4. Lu tr metric ng tng phn v cc ng trng thi v cc bit tn ti lin kt ca n. 5. Nu t <= L+m -1, tr v bc 2. 2.8.2.2 Thut ton Viterbi quyt nh mm (phng php 2) Thut ton viterbi quyt nh mm th 2 c trnh by bn di. Hm kh nng xy ra c biu din bng hm mt xc sut Gaussian (2.8.26) Trong Eb l nng lng nhn c /bit ca t m v N0 l mt ph nhiu mt pha. Bit nhn c l bin ngu nhin Gaussian c trung bnh l phng sai l N/2. Hm log ca kh nng xy ra c th c nh ngha l:
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 51

Trong

Trong C1 v C2 l hng s, khng phi l hm ca y (2.8.28) T y metric bit c nh ngha l (2.8.29) Thut ton Viterbi quyt nh mm c th c thc hin nh sau: Sk, t l trng thi trong biu trellis tng ng vi trng thi S k ti thi im t. Mi trng thi trong trellis c gn mt gi tr l V(Sk, t ). 1. (a) Khi to t = 0 (b) Khi to V(S0, 0) = 0 v tt c cc V khc V(Sk, t) = +00 2. (a) Ly t = t + 1 (b) Tnh cc metric ng thnh phn cho tt c cc ng i n trng thi Sk ti thi im t. u tin tm metric nhnh th t (2.8.30) Metric ny c tnh t s tng quan ca
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 52

Th 2, tnh metric ng tng phn th t (2.8.31) Metric ny c tnh t (2.8.32)

3. (a) Ly V(Sk,t ) n metric ng tng phn tt nht l trng thi Sk ti thi


im t. Metric ng tng phn tt nht l metric ng tng phn c gi tr ln nht. (b) Nu c mt thay i cho metric ng thnh phn tt nht, th sau bt k mt trong nhng metric ng tng phn c th c chn.

4. Lu tr metric ng tng phn v cc ng trng thi v cc bit tn ti


lin kt ca n.

5. Nu t < L + m - 1, tr v bc 2.
Thng thng i vi gii m quyt nh mm, trong knh nhiu Gaussian th li m ha khong 2dB so vi gii m quyt nh cng. 2.8.3 u im ca gii m quyt nh mm so vi gii m quyt nh cng Vi vic thut ton gii m quyt nh mm chia ra nhiu mc nhn dng tn hiu thu c th tin cy gii m s m bo hn so vi gii m quyt nh cng ch c 2 mc duy nht cho tn hiu nhn c. thy r u im ca thut ton quyt nh mm so vi quyt nh cng, chng ta xt mt v d n gin s dng b m parity sau: Bng 2.10: V d vi b m parity Bit vo 1 0 0 1 1 Bit vo 2 0 1 0 1 Bit parity c to bi b m ha 0 1 1 0 T m 0 011 101 110

Tt c cc trng thi c th c to bi b m ha l 000, 011, 101, 110. By gi chng ta s tin hnh truyn bn tin 01 xuyn qua knh truyn.
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 53

i vi gii m quyt nh cng: Gi s h thng thng tin ca chng ta bao gm mt b m ha to kim parity, knh truyn, v mt b thu gii m quyt nh cng Vi bn tin 01 a n b m ha parity, t m ng ra ta nhn c s l 011,

Hnh 2.27 M t gii m quyt nh cng vi b m parity T m ny gi s s c truyn qua knh truyn nh sau: 0 c truyn di dng in p 0 volt, 1 c truyn vi in p 1 volt. Knh truyn c nhiu s lm suy gim tn hiu v tn hiu thu c ti b nhn s b suy gim (dng sng mu ). B gii m quyt nh cng thc hin quyt nh da trn mt mc in p ngng. Vi trng hp ny, in p ngng ca chng ta s l 0,5 volt (nm gia cc mc 0V v 1V). mi thi im ly mu ca b thu (nh hnh trn), b tch sng quyt nh cng s quyt nh trng thi l mc 0 nu mc p thu c l nh hn 0,5V v s chn l mc 1 nu p thu c ln hn 0,5V. Do , ng ra ca khi quyt nh cng trn s l 001. C l ng ra 001 ny l v l khi so snh vi cc t m c th nh bng trn, do , cc bit ca t m trn c th sai do tc ng trn knh truyn. B gii m quyt nh cng so snh ng ra ca khi gii m quyt nh cng trn vi tt c cc trng thi c th ca t m v tnh ton khong cch Hamming b nht cho mi trng hp. M t nh bng bn di: Bng 2.11: Tnh ton khong cch Hamming cho quyt nh cng Tt c t m c th 000 011 101 Ng ra quyt nh cng 001 001 001 Khong cch Hamming 1 1 1

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 54

110

001

Cng vic ca b gii m l chn ta t m pht i da trn khong cch Hamming b nht. Tuy nhin, y c ti 3 trng hp cho ra khong cch Hamming u l 1. Do , b gii m c th s chn ngu nhin mt trong 3 trng hp trn lm quyt nh cui cng. V vy, xc xut ng ch l 1/3. i vi b gii m quyt nh mm: S khc bit ch yu ca thut ton quyt nh cng v quyt nh mm nh ta bit chnh l thut ton gii m quyt nh mm s dng khong cch Euclidean thay v khong cch Hamming. Vi cng mt b m ha v knh truyn, gi ta s xem hiu qu ca quyt nh mm so vi quyt nh cng.

Hnh 2.28 M t gii m quyt nh mm vi b m parity Mc in p ca tn hiu nhn c ti mi thi im ly mu nh hnh trn. Khi quyt nh cng tnh ton khong cch Euclidean ca tt c cc t m c th vi tn hiu nhn c. Bng 2.12: Tnh ton khong cch Euclidean cho quyt nh mm
Mc in p ti mi thi im ly mu ca dng sng nhn c Tnh ton khong cch Euclidean Khong cch Euclidean

T m c th

000 ( 0V 0V 0V ) 011 ( 0V 1V 1V )
Chng 2: Thut gii m Viterbi

0.2V 0.4V 0.7V 0.2V 0.4V 0.7V

(0-0.2)2+ (0-0.4)2+ (0-0.7)2 (0-0.2)2+ (1-0.4)2+ (1-0.7)2

0.69 0.49

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 55

101 ( 1V 0V 1V ) 110 ( 1V 1V 0V )

0.2V 0.4V 0.7V 0.2V 0.4V 0.7V

(1-0.2)2+ (0-0.4)2+ (1-0.7)2 (1-0.2)2+ (1-0.4)2+ (0-0.7)2

0.89 1.49

Khong cch Euclidean b nht l 0,49 tng ng vi t m 011, chnh l t m m chng ta truyn i. B gii m quyt nh mm s chn n lm t m gii c ng ra, nu b to kim parity khng th sa li th lu gii m quyt nh mm ny s gip khi phc tin tc trong trng hp ny. Qua v d trn ta c th thy c u im ca gii m quyt nh mm so vi gii m quyt nh cng. Tuy nhin, vi trng hp trn, ngi ta cng c th nhanh chng tm ra li ca phng php x l ny nu cc mc in p tng ng l 0,2V, 0,4V v 0,6V. l bi v b to kim parity khng c kh nng sa li m ch c th pht hin li 1 bit. Khi , s dng b gii m quyt nh mm s nng cao hiu qu ca b nhn chng 2 dB so vi b gii m quyt nh cng. 2.9 Xc sut li C 2 xc sut li lin quan n m tch chp, l xc sut li s kin u tin v xc sut li bit. Xc sut li s kin u tin, P e, l xc sut li m mt li bt u ti thi im c bit. Xc sut li bit, Pb, l s cc li bit chui c m ha. i vi gii m quyt nh cng, xc sut li bit v xc sut li s kin u tin c nh ngha nh sau: (2.9.1) V (2.9.2) Trong , (2.9.3) V (2.9.4) i vi gii m quyt nh mm, xc sut li s kin u tin v xc sut li bit c nh ngha nh sau: (2.9.5) V
Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 56

(2.9.6) 2.10 u nhc im ca thut ton gii m Viterbi 2.10.1 u im Thut ton Viterbi l thut gii m c nh nn vic gii m c chnh xc cao.

Tc x l ca m gii m Viterbi cao hn nhiu so vi b gii m tun t


v cng mt thi im, b gii m Viterbi gii quyt ht tt c cc nhnh cn b gii m tun t ch chn ngu nhin mt nhnh nn n s mt thi gian nu s la chn trc l khng ng. 2.10.2 Nhc im Thut ton gii m Viterbi da trn thut gii m ging nhau ln nht (MLMaximum likelihood), thut ton ny li phi da trn cc nguyn l sau vic gii m c chnh xc: Li xy ra phi khng thng xuyn, xc sut li phi nh Xc sut li kp phi thp hn nhiu so vi li 1 bit, do li phi c phn b mt cch ngu nhin. Do vy, vi knh truyn c xc sut li ln v thng xuyn, li nhiu bit lin tip th hiu qu ca vic gii m s khng nh mong mun.

Mt nhc im na l thut ton gii m Viterbi s dng b nh ghi li


cc trng thi v thng s metric nn cn c b nh cho gii m, b gii m cng phc tp th dung lng b nh cng ln.

Khng thch hp vi cc m c chiu di rng buc di v t s S/N ln (ch


thch hp vi b gii m tun t).

Chng 2: Thut gii m Viterbi

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 57

CHNG 3

M PHNG THUT GII M VITERBI BNG MATLAB


3.1 Gii thiu Matlab l mt phn mm c ng dng rng ri trong nhiu lnh vc nh vin thng, c in, h thng iu khin t ng , trong ng dng m phng x l tn hiu trong vin thng l mt ng dng mnh nht ca Matlab. Matlab tch hp khong hn 400 hm cho php ngi lp trnh s dng cho cng vic mt cch hiu qu v nhanh chng. Vi ti ny, m phng qu trnh m ha dng m chp, truyn tn hiu trn knh truyn c nhiu v s dng thut ton Viterbi gii m ha, ngi thc hin ti s dng cc hm c sn trong Matlab thc hin. d dng hn cho vic quan st v trnh by, tc gi s dng giao din ha GUI m phng thut gii viterbi. Qu trnh m phng s c trnh by r rng trong phn sau. 3.2 S khi h thng

AWGN
Knh truyn

Ng vo bit

Khi m ha m chp

Ng ra bit
Bit m ha Bit nhn c Khi gii m Viterbi

Hnh 3.1: S khi h thng Tn hiu sau khi c s ha thnh cc bit, cc bit ny c a n b m ha m chp. Sau khi c m ha, tn hiu (cc bit) c truyn trn knh truyn c nhiu, y tc gi ch xt nhiu Gauss trng. Tn hiu b thay i bi nhiu c thu v gii m nh b gii m Viterbi. Nh thut ton Viterbi, tn hiu c gii m s gn ging nht vi tn hiu ban u.

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 58

3.3 Lu m phng

Xc nh a thc sinh v chiu di rng buc

Xy dng s
Khi to bit ng vo

trellis
Khi m ha

To bit

M ha m chp

Cng nhiu Gauss trng Lng t bit nhn c


Khi gii

Gii m Viterbi

Tnh v v BER

Hnh 3.2: Lu m phng 3.3.1 Khi to bit ng vo Tc gi a ra hai la chn cho vic to bit tn hiu ng vo. Th nht l to bit ngu nhin theo s lng bit nhp t ngi dng, v th hai l nhp trc tip chui bit vo. to bit vo ngu nhin, trong Matlab tc gi s dng hm randint. inbits = randint(1, numbit ) ; vi inbits l chui bit ng vo, numbit l s lng bit ng vo c nhp bi ngi dng trn giao din GUI. Hm randint vi 2 thng s s mc nh to mt

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 59

ma trn s nh phn vi chiu ca ma trn tng ng vi 2 thng s . Kch thc ti a c th to ra ph thuc vo b nh dnh cho chng trnh. Vi cu lnh nh trn th numbit ti a ch l 106. 3.3.2 Khi m ha i vi b m ha m chp, nh gii thiu, c rt nhiu cch ngi ta quy c cho mt b m ha m chp da trn s thanh ghi, ng vo, ng ra, a thc sinh, tc b m..v.v. v tng ng vi mi b m c mt phng php tnh ton ring. y tc gi m t vic tnh ton m chp da trn b m c quy c bi cc nh sn xut chip thc hin m chp bao gm cc thng s: chiu di rng buc K v tc ca b m R. V G1 v G2 l cc a thc sinh, c nhp bi ngi s dng. to s trellis, trong Matlab tc gi s dng hm poly2trellis: trellis = poly2trellis (len, [g1 g2]); Dng hm convenc m ha m chp tn hiu: encbits = convenc(inpbits,trellis); 3.3.3 Khi cng nhiu Gausse trng Khi ny m phng cho vic tn hiu b can nhiu khi truyn trn knh truyn. Tn hiu b cng nhiu Gauss vi thng s SNR xc nh trc. S dng hm awgn cng nhiu vo tn hiu: awgnbits = awgn(encbits,snr,measured); 3.3.4 Khi gii m Tn hiu sau khi c cng nhiu c a n b thu, ti y tn hiu c lng t trc khi s dng thut ton viterbi gii m. Ty vo kiu quyt nh gii m m s dng cc lng t khc nhau. Vi quyt nh cng Tn hiu thu c lng t v 2 mc 0 v 1 tng ng vi tn hiu c mc in p nh hn v ln hn 0. S dng hm quantiz lng t tn hiu. partition = [0]; codebook = [0 1]; quanbits = quantiz(awgnbits,partition,codebook); S dng hm vitdec vi quyt nh cng gii m Viterbi decbits = vitdec(quanbits,trellis,numbit-1,term,hard);

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 60

Vi quyt nh mm Tn hiu thu c lng t v 8 mc v vic s dng hm quantiz nh sau partition = [-.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; codebook = [-.99 -.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; quanbits = quantiz(awgnbits,partition,codebook); S dng hm vitdec vi quyt nh mm decbits = vitdec(quanbits,trellis,numbit -1,term,soft,3); 3.3.5 Tnh ton v v BER T s bit li l s t s bit li sau khi gii m so vi tng s bit ng vo. Trong matlab tc gi s dng hm semilogy v BER semilogy(Eb_N0_dB,ratioerr_comp,mp-,LineWidth,2); 3.4 Hnh nh v chng trnh m phng

Hnh 3.3: Giao din khi u chng trnh m phng

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 61

Hnh 3.4: Giao din chng trnh m phng 1

Hnh 3.5: Giao din chng trnh m phng 2


Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 62

Hnh 3.6: Nhp bit ngu nhin - Quyt nh mm

Hnh 3.7: BER ca quyt nh mm

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 63

Hnh 3.8: Nhp bit ngu nhin - Quyt nh cng

Hnh 3.9: BER ca quyt nh cng

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 64

Hnh 3.10: So snh BER ca c quyt nh cng v mm

Hnh 3.11: T nhp bit vo - Quyt nh mm

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 65

Nhn xt :

T cc hnh 3.6 v 3.8 ta c th thy rng, vi cng mt s lng bit vo nh nhau th gii m quyt nh cng s gii m vi s bit sai nhiu hn so vi gii m quyt nh mm. Bi v nh chng ta cp trc , gii m quyt nh mm s dng lng t ha nhiu bit, do n to tin cy khi gii m cao hn so vi gii m quyt nh mm ch s dng lng t 1 bit.

T s tn hiu/nhiu SNR cng cao th iu c ngha knh truyn cng t nhiu, khi , gii m quyt nh cng v mm s cho kt qu gii m l gn nh nhau.

Hnh 3.10 cho ta thy c gin BER ca c hai loi quyt nh. ng BER ca gii m quyt nh mm lun nm thp hn ng BER ca gii m quyt nh cng. iu c ngha l vi cng mt t s E b/N0 th gii m quyt nh mm lun c BER nh hn so vi gii m quyt nh cng. Do , xc sut sai bit s nh hn.

V gii m quyt nh mm s dng lng t nhiu bit nn b nh cn lu tr cho vic gii m quyt nh mm s ln hn nhiu so vi khi gii m quyt nh cng.

Chng 3: M phng thut ton Viterbi dng Matlab

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 66

CHNG 4 XY DNG THUT GII M VITERBI TRN KIT DE2


4.1 Gii thiu s lc KIT DE2 v phn mm Quartus 4.1.1 KIT DE2 ca Altera 4.1.1.1 Tng quan kit DE2 KIT DE2 c rt nhiu ti nguyn cho php ngi s dng thc thi rt nhiu mch ng dng t cc mch n gin cho ti cc d n ln c phc tp cao.

Hnh 4.1 KIT DE2 ca Altera Mt s ti nguyn trn Kit DE2:

Chip FPGA Cyclone II 2C35.


Thit b cu hnh ni tip EPCS16.

Cng USB cho lp trnh v iu khin, h tr c 2 ch JTAG v ni


tip (AS). 512 Kbyte SRAM.

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 67

8 Mbyte SDRAM. 4 Mbyte b nh Flash. 4 nt nhn v 18 Switch. 18 Led v 9 led xanh. 2 b to dao ng 50Mhz v 27 Mhz.

Chip codec Audio 24 bit v chip DAC video 10 bit, cng ethernet 10/100 Cng RS232 9 chn v cng PS/2 cho kt ni chut v bn phm.

B nhn tn hiu hng ngoi. V mt s chc nng khc... S khi

Hnh 4.2 S khi KIT DE2 Chip Cyclone EPCS16:

33,216 Logic Elements 105 M4K RAM blocks

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 68

Tng cng 483,840 RAM bits


4 PLLs 475 chn I/O

4.1.1.2 S dng nt nhn v Switch KIT DE2 c 4 nt nhn, mi nt nhn c chng di bng mch Smith trigger nh hnh 4.3. Cc ng ra ca mch Smith Trigger c gi l KEY0,...,KEY3 c kt ni trc tip n Cyclone II FPGA. Cc nt nhn cung cp mc logic cao (3.3V) khi khng nhn v cung cp logic thp (0V) khi c nhn.

Hnh 4.3: Chng di phm nhn C tng cng 18 Switch gt trn kit DE2, mi switch c kt ni trc tip n chn ca Cyclone II FPGA. Khi switch v tr DOWN (gn cnh ca board), n cung cp mc logic thp (0V) n FPGA, v khi n c gt n v tr UP th cho ra mc logic cao (3.3 V). C 27 led n trn board, 18 led v 9 led xanh, mi led cng c kt ni trc tip n 1 chn ca FPGA. Led sng khi nhn c mc logic cao t FPGA, ngc li led tt. C 8 Led 7 on trn Kit chia lm 2 cp v mt nhm 4 led, led sng mc thp. Mi on ca led c kt ni trc tip n 1 chn ca FPGA. Bng 4.1: Th t kt ni phm nhn vi cc chn ca FPGA

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 69

4.1.1.3 S dng LCD LCD c phng ch ci sn c th dng hin th cc vn bn bng cch gi cc lnh n b iu khin hin th (HD44780). Bng 4.2: Gn chn FPGA cho mn hnh LCD

4.1.2 Phn mm lp trnh Quatus II Quartus II l cng c phn mm pht trin ca hng Altera, cung cp mi trng thit k ton din cho cc thit k SOPC (h thng trn 1 chip kh trnh - system on a programmable chip). y l phn mm ng gi tch hp y phc v cho thit k logic vi cc linh kin logic kh trnh PLD ca Altera, gm cc dng APEX, Cyclone, FLEX, MAX, Stratix... Quartus cung cp cc kh nng thit k logic sau: Mi trng thit k gm cc bn v, s khi, cng c son tho cc ngn ng: AHDL, VHDL, v Verilog HDL.
Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 70

Thit k LogicLock. L cng c mnh tng hp logic. Kh nng m phng chc nng v thi gian. Phn tch thi gian. Phn tch logic nhng vi cng c phn tch SignalTap@ II. Cho php xut, to v kt ni cc file ngun to ra cc file chng trnh. T ng nh v li. Kh nng lp trnh v nhn din linh kin. Phn mm Quartus II s dng b tch hp NativeLink@ vi cc cng c thit k cung cp vic truyn thng tin lin mch gia Quartus vi cc cng c thit k phn cng EDA khc. Quartus II cng c th c cc file mch (netlist) EDIF chun, VHDL v Verilog HDL cng nh to ra cc file netlist ny. Quartus II c mi trng thit k ha gip nh thit k d dng vit m, bin dch, sot li, m phng... Vi Quartus c th kt hp nhiu kiu file trong 1 d n thit k phn cp. C th dng b cng c to s khi (Quartus Block Editor) to ra s khi m t thit k mc cao, sau dng cc s khi khc, cc bn v nh: AHDL Text Design Files (.tdf), EDIF Input Files (.edf), VHDL Design Files (.vhd), v Verilog HDL Design Files (.v) to ra thnh phn thit k mc thp. Quartus II cho php lm vic vi nhiu file cng thi im, son tho file thit k trong khi vn c th bin dch hay chy m phng cc d n khc. Cng c bin dch Quartus II nm trung tm h thng, cung cp quy trnh thit k mnh cho php ty bin t c thit k ti u trong d n. Cng c nh v li t ng v cc bn tin cnh bo khin vic pht hin v sa li tr nn n gin hn.

4.2 Gii quyt vn 4.2.1 Gii m viterbi quyt nh cng Gi ta s i gii quyt thut ton vic gii m Viterbi (quyt nh cng) cho b m tc vi K= 3 v b pht m (hay a thc sinh) l (5,7) 8 nhc n trong chng 4 v thut ton Viterbi. Ta bit rng, vi trng hp b m ny th nu c N bit m ha ng vo th s phi tm t 2N s kt hp c th (tng ng mt bit vo s c 2 bit ra). iu ny tr nn v cng phc tp nu N cng ln. Tuy nhin, ng Andrew J Viterbi trong mt
Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 71

ghi chp v Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm, IEEE Transactions on Information Theory 13(2):260-269, thng 4 nm 1967 m t mt s ko gim tnh phc tp n mc c th iu khin c. Mt vi gi thuyt quan trng c a ra nh sau: - Nh chng ta thy trong bng 4.1 v hnh 4.2 th bt k mt trng thi no cng u n t ch 2 trng thi c th trc . - Trong 2 trng thi th ch c mt trng thi ng l trng thi trc . Chng ta c th tm ra trng thi da trn bit m ha nhn c v b qua trng thi cn li. - Li xut hin trong chui bit m ha nhn c l mt phn b ngu nhin v xc xut ca li l nh. Da theo cc gi thuyt nh trn, Lu gii m c tin hnh nh sau: Gi s l c N bit c m ha, ly 2 bit m ha cng mt thi im x l v tnh ton khong cch Hamming, metric nhnh, metric ng, v thng s ng tn ti cho N/2 +K-1 ln, ly i l bin chy t 1 n N/2 + K -1. Tnh ton khong cch Hamming gii m, ta hy xem xt 2 bit m ha nhn c thi im y i v tnh ton khong cch hamming gia tt c nhng s kt hp c th ca 2 bit ny. S bit khc nhau c th c tnh ton bng thut ton XOR gia yi vi 00, 01, 10, 11 v sau tnh ton s bit 1. l s bit 1 thu c sau php tnh l s bit 1 thu c sau php tnh l s bit 1 thu c sau php tnh l s bit 1 thu c sau php tnh Tnh ton metric nhnh v metric ng Nh cp trc , mi trng thi ch c th n t 2 trng thi c th trc (th hin bng 2 ng mu v xanh tng ng trong hnh 4.4). Thng s metric nhnh chnh l tng ca metric ng ca trng thi trc v khong cch hamming trong s chuyn i gia 2 trng thi. Trong 2 metric nhnh c c, thng s metric nhnh nh hn s c chn gi li. y chnh l nhim v chnh ca b ACS (Add Compare and Select). Ghi ch:

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 72

1. Theo quy c th m ha chp lun bt u t trng thi 00, v b gii m Viterbi cng tng t. 2. Khi i = 1, metric nhnh cho trng thi 00 (t trng thi 00_dch bit 0 vo) v trng thi 10 (t trng thi 00_ dch bit 1 vo) c th c tnh ton. Trong trng hp ny, metric ng cho mi trng thi l chnh bng vi metric nhnh khi cc nhnh cn li l khng hp l (khng tn ti). 3. Khi i = 2, metric nhnh cho trng thi 00 (t trng thi 00), trng thi 01 (t trng thi 10), trng thi 10 (t trng thi 00), v trng thi 11 (t trng thi 10) c th c tnh ton. Trong trng hp ny cng vy, metric ng cho mi trng thi chnh bng metric nhnh khi cc nhnh khc l khng hp l. 4. Bt u t thi im i = 3, mi trng thi c 2 nhnh v chng ta cn tin hnh thut ton ACS ni trn. 5. Trong trng hp 2 metric nhnh c cng gi tr, chng ta chn ngu nhin 1 trng thi tin hnh x l tip

Hnh 4.4 Tnh ton metric nhnh v metric ng cho b gii m Viterbi Trng thi 00 c th n t 2 nhnh (a) Trng thi 00 vi ng ra 00. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.1) (b) Trng thi 01 vi ng ra 11. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.2)

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 73

Metric ng cho trng thi 00 c chn da trn gi tr nh hn trong 2 metric nhnh trn. (4.3) ng tn ti cho trng thi 00 c lu tr trong bin metric ng tn ti Trng thi 01 c th n t 2 nhnh (c) Trng thi 10 vi ng ra 10. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.4) (d) Trng thi 11 vi ng ra 01. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.5) Metric ng cho trng thi 01 c chn da trn gi tr nh hn trong 2 metric nhnh trn. (4.6) ng tn ti cho trng thi 01 c lu tr trong bin metric ng tn ti Trng thi 10 c th n t 2 nhnh (e) Trng thi 00 vi ng ra 11. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.7) (f) Trng thi 01 vi ng ra 00. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.8) Metric ng cho trng thi 10 c chn da trn gi tr nh hn trong 2 metric nhnh trn. (4.9) ng tn ti cho trng thi 10 c lu tr trong bin metric ng tn ti Trng thi 11 c th n t 2 nhnh (g) Trng thi 10 vi ng ra 01. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.10) (h) Trng thi 11 vi ng ra 10. Metric nhnh cho s chuyn i ny, (4.11) Metric ng cho trng thi 11 c chn da trn gi tr nh hn trong 2 metric nhnh trn. (4.12)
Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 74

ng tn ti cho trng thi 11 c lu tr trong bin metric ng tn ti Khi truy hi Khi ng tn ti c tnh ton N/2 + K - 1 ln, thut ton gii m c th bt u c lng chui ng vo. Nh vo s c mt ca cc bit tn cng (K-1 bit 0 thm vo), th trng thi cui cng ca chui bit theo b m ha chp l trng thi 00. V vy, bt u t metric ng cui cng c tnh ton thi im N/2 + K -1 cho trng thi 00, t ng tn ti, ta tm ra trng thi trc tng ng vi trng thi hin ti. T kin thc v trng thi hin ti v trng thi trc, chui ng vo c th c quyt nh (xem bng 4.3 v trng thi ng vo v trng thi ng ra). Tip tc truy hi da theo ng tn ti v c lng chui ng vo cho n thi im i = 1. Bng 4.3: Trng thi hin ti v trng thi trc ca n Input, if previous state Current state 00 01 10 11 00 0 x 1 x 01 0 x 1 x 10 x 0 x 1 11 x 0 x 1

4.2.2 Gii m viterbi quyt nh mm trn chng ta bn v thut ton lp trnh gii m Viterbi quyt nh cng, gi chng ta tin hnh phn tch thut ton gii m viterbi quyt nh mm. iu ch c s dng l BPSK v knh truyn c gi s l knh AWGN. M hnh h thng Chui m nhn c l , trong c l chui m ha c iu ch s c gi tr bit c m ha l bit 1 v trng cng tnh vi hm phn phi xc xut l, vi gi tr trung bnh
Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

nu

nu bit c m ha l bit 0, n l nhiu Gauss

v phng sai

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 75

Hm phn b xc xut (PDF) c iu kin ca y nu bit c m ha l bit 0 l, (4.13) Hm phn b xc xut (PDF) c iu kin ca y nu bit c m ha l bit 1 l, (4.14) Khong cch Euclidean Trong gii m Viterbi quyt nh mm, da trn v tr ca k hiu c m ha nhn c, bit m ha c c lng; nu k hiu nhn c l ln hn 0, bit m ha nhn c s l 1; nu k hiu nhn c l b hn hoc bng 0, bit m ha nhn c s l bit 0. Trong gii m quyt nh mm, thay v c lng bit c m ha v tm khong cch Hamming, ta s tm khong cch gia k hiu nhn c v k hiu c th c pht i. Khong cch Euclidean nu bit m ha c truyn i l bit 0 l, (4.15) Khong cch Euclidean nu bit m ha c truyn i l bit 1 l, (4.16) Cc thnh phn v , y2, v l chung cho c 2 biu thc nn chng c th c (4.17)

b i. Khong cch Euclidean sau khi n gin biu thc l,

Khi thut ton Viterbi nhn c 2 bit m ha cng mt thi im x l, chng ta cn phi tm ra khong cch Euclidean t c 2 bit. (4.18)

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 76

4.3 Lu d thut ton lp trnh

Lu gii thut chnh ca chng trnh


Bt u

Ci t ban u D liu vo

Tnh 4 khong cch nhnh

Lin kt vi cc khong cch nhnh trc

Cng-So snh-La chn

Lu tr thng tin ng

Trellis cui ?

Truy hi

D liu ra

Kt thc

Hnh 4.5: Lu gii thut chnh ca chng trnh


Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 77

Khi ci t ban u thit lp nhng thng s cho b m ging nh bn phn m chp, ng thi nhn cc bit ng vo t knh truyn. Bng trng thi tip theo cng c tnh ton trc v lu vo b nh khi ny. Sau , vi mi xung b gii m s tnh ton 4 khong cch nhnh Hamming hoc Euclidean (gi chung l khong cch), ph thuc vo ch quyt nh cng hay mm la chn ban u. Vi mi trng thi, khi Cng-So snh-La chn (ACS) tnh ton hai khong cch ng, so snh v la chn ra ng c khong cch b nht. Ti thi im ny, b gii m cng lu li cc thng s tch ly cho trng thi. Ging nh m chp, s trellis c xy dng, trn s ny, cc im truyn c nh du vi cc thng s tng tng nh thng s ng v trng thi trc . Khi tt c cc bit vo c nhn, s trellis xy dng xong, tnh ton tt c cc thng s tch ly, da vo bng tch ly b gia m tm ng tn ti, kt hp gia ng tn ti v bng trng thi tip theo b gii m s tm ra chui bit ban u.

D liu vo

Tnh Thng s nhnh

Cng So snh La chn

Lu tr thng s ng

Truy h- Tm ng ti u nht

D liu ra

Hnh 4.6: Lu gii thut b gii m Sau y l lu chi tit hn cho b gii m Viterbi

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 78

Chn ch

Mm

Quyt nh cng / mm

Cng

Vo 3 bit 3 bit input0 Tnh khong cch Euclidean 3 bit input1 Chn ch 1 bit input0

Vo 1 bit 1 bit input1 Tnh khong cch Hamming

Quyt nh cng / mm Cc khong cch

Dist_00

Dist_01

Dist_10

Dist_11

+
So Snh

Lu tr thng s tch ly

Trellits Cui ? Truy hi tm ng tn ti

D liu ra

B nh lu tr trng thi tip theo v ng ra

D liu ra

Hnh 4.7: Lu chi tit gii thut gii m Viterbi trn Kit DE2

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 79

Trc khi thc hin gii m, b gii m phi c ci t ch quyt nh cho gii m t bn ngoi. Vi mi ch , s c cch tnh khong cch nhnh khc nhau, Hamming (tng ng vi quyt nh cng) hay Euclidean (tng ng vi quyt nh mm). Khi tnh khong cch Hamming
1 bit vo 1 bit vo

Lng t 1bit

Lng t 1bit

Ging nhau ? Khong cch= 0

Bit chun

Ging nhau ? Khong cch= 0

+
Khong cch Hamming

Khong cch= 1

Khong cch= 1

Hnh 4.8: Lu tnh khong cch Hamming Nh trnh by trong phn trc, cc bit nhn c b thu s c lng t vi 1 bit, khong cch Hamming c tnh da trn s khc nhau gia bit thu c v bit chun tng ng 00, 01, 10, 11. Sau khi qua khi tnh khong cch Hamming, kt qu c a n khi ACS tm ra ng tn ti. Theo s trn, mc d khi cng c 4 ng vo, tuy nhin ti 1 thi im, ch c 2 ng vo tng ng vi gi tr khi so snh s ging nhau ca bit thu c v bit chun.

Khi tnh khong cch Euclidean


Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA


1 bit vo 1 bit vo

Trang 80

Lng t 3 bit (Y)

Lng t 3 bit (Y)

(X - Y )(X - Y )

Bit chun (X)

(X - Y )(X - Y )

+
Khong cch Euclidean

Hnh 4.9: Lu gii thut tnh khong cch Euclidean Khi ch la chn l quyt nh mm th b gii m s tnh ton khong cch Euclidean thay cho khong cch Hamming. L thuyt v vic tnh ton khong cch Euclidean c trnh by phn trc. Kt qu tnh ton khong cch Hamming hay Euclidean u c lu vo 1 bin duy nht tng ng vi bit chun (00, 01, 10, 11). Cc gi tr ny c so snh vi nhau tm ra khong cch c gi tr nh nht. Cc thng s lin quan n gi tr nh nht ny c lu tr bo b nh phc v cho qu trnh truy hi sau ny. Khi trng thi tip theo Khi va cp ngun, b gii m s thc hin tnh ton v lu tr mt bng bao gm cc gi tr ca ng ra v gi tr tip theo tng ng vi tt c cc gi tr ng vo. Bng ny gi l bng trng thi tip theo. Bng trng thi tip theo c s dng kt hp vi gi tr ca ng ti u tm ra chui bit ban u. Vic to ra cc gi tr tip theo ging nh to m chp cho cc gi tr ng vo c cho trc. Cc gi tr ny nm cc v tr c xc nh, b gii m c th truy cp n mt cch chnh xc tm ra bit ng vo chnh xc. Bng trng thi tip theo ca b m c s dng trong bi bo co ny c xc nh nh sau:

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 81

Bng 4.4: Bng trng thi tip theo Previous State INPUT 0 Next State 00 01 10 11 00 00 01 01 Output Bit 00 11 01 10 INPUT 1 Next State 10 10 11 11 Output Bit 11 00 10 01

Khi tnh khong cch nhnh


Vo 3 bit 1 bit input1 Tnh khong cch Euclidean Chn ch input0 Tnh khong cch Hamming Vo 1 bit

3 bit input0

3 bit

1 bit input1

Quyt nh cng/ mm Cc khong cch

Dist_00

Dist_01

Dist_10

Dist_11

Hnh 4.10: Lu khi tnh khong cch nhnh Tng ng vi mi cp bit vo, b gii m tnh ra 4 khong cch nhnh tng ng vi cc cp bit chun 00, 01, 10, 11. Khi cng so snh la chn

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 82

Dist _ 00

Dist _ 11

+ <
0 1

Bng thng s tch ly

Hnh 4.11: Lu khi ACS Khong cch nhnh ti trrng thi hin ti c cng dn vi gi tr tch ly trc trn cng ng i ca s trellis. Sau khi cng, b gii m s so snh 2 kt qu cng trn, gi s ti thi im ny, hai kt qu ny bng nhau, b so snh s tip tc dch ln mt trng thi v tin hnh so snh ln th hai, lc ny b gii m s tm ra gi tr nh nht, t b so snh truy ngc li v xc nh gi tr la chn trng thi trc. Gi tr sau khi c la chn s c lu vo bng tch ly, bng ny s phc v cho vic tm ng tn ti sau ny. Khi truy hi
Trng thi 0

So snh cc khong cch nhnh tch ly trong trng thi

Tng trng thi ln

Lu li khong cch nh nht

Trng thi cui ng ti u nht

Hnh 4.12: Lu khi truy hi

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 83

T trng thi u tin, khi truy hi s so snh cc gi tr trong bng tch ly tm ra ng tn ti ti u nht.

Khi gii m

Bng trng thi tip theo

ng ti u nht Bit 0 vo Trng thi tip theo Bit 1 vo

B m

Ging nhau

D liu ra

Hnh 4.13: Lu khi gii m Sau khi qua khi truy hi, b gii m tm c ng tn ti. B gii m s tin hnh so snh gi tr tip theo ca ng tn ti ti thi im hin ti vi gi tr ca ng tn ti ti thi im sau mt trng thi. Vi mi ln so snh, b gii m s th vi mt trong hai bit vo l 0 hay 1, so snh s ging nhau tng ng vi gi tr vo l 0 hay 1, b gii m s xc nh c bit c m ha ban u khi pht l 0 hay 1. Sau khi hon thnh so snh tt c cc trng thi, b gii m xc nh c chui bit ban u. 4.4 Kt qu Qu trnh thc hin c chia lm hai qu trnh, th nht l lp trnh gii thut m ha m chp v thut gii Viterbi chy m phng s dng phn mm m phng c sn trong Quartus II; th hai l tin hnh bin dch tng hp v chng trnh ln Kit DE2 c km theo chng trnh hin th trn LCD c cc Led n, trong chng trnh ln Kit DE2 th ngi lp trnh loi b khi m ha m chp. Gi s cho chui bit ban u trc khi m ha m chp l: 11100101. Sau khi m ha m chp cho ra chui bit sau: 1110011011110100

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 84

Cho ngc chui 16 bit trn vo ng vo ca b gii m Viterbi. Kt qu ng ra l: 11100101 V khng c nhiu tc ng nn kt qu ca hai quyt nh cng v mm l nh nhau. Kt qu m phng trn phn mm Quartus II nh sau:

Hnh 4.14: Kt qu m phng 1 Gi s ng vo b gii m Viterbi b sai 2 bit: 1010011010110100 Kt qu ra vn chnh xc: 11100101

Hnh 4.15: Kt qu m phng 2

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 85

Gi s ng vo b gii m Viterbi b sai 3 bit : 1010011010110101 Kt qu 1 bit cui b gii m sai: 11100100

Hnh 4.16: Kt qu m phng 3 Gi s ng vo b gii m Viterbi b sai 4 bit : 1010001010110101 Kt qu 1 bit cui b gii m sai: 11100100

Hnh 4.17: Kt qu m phng 4 Kt qu trn chng minh b gii m Viterbi c kh nng sa sai bit n rt tt. Gi s ng vo b gii m Viterbi b sai 1 cp bit : 1101011011110100 Kt qu 2 bit b gii m sai: 10110101

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 86

Hnh 4.18: Kt qu m phng 5 Gi s ng vo b gii m Viterbi b sai 1 bit n v 1cp bit : 1101011011111100 Kt qu 5 bit b gii m sai: 10110010

Hnh 4.19: Kt qu m phng 6 Kt qu trn cho thy, thut gii m Viterbi khng c kh nng sa li sai trong trng hp li a bit. So snh vi kt qu m phng trn Matlab Vn chui bit vo nh trn: 11100101. Vi m phng trn Matlab, h thng c tc ng ca nhiu trng Gaussian. Kt qu gii m b sai 1 bit vi quyt nh mm.

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 87

Hnh 4.20: M phng trn Matlab V m phng trn Kit DE2 l mi trng l tng, d liu bit nhn c nhp vo bi ngi s dng, khng b tc ng ca knh truyn, do kt qu gii m cho chnh xc hn so vi gii m trn Matlab. Hnh nh thc t trn Kit DE2 nh sau:

Khi ng chng trnh m phng, LCD hin th DH SPKT TPHCM v dng ch DO AN TOT NGHIEP

Hnh 4.21: Hnh thc t b kit 1


Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 88

Tip theo, LCD hin th nhm thc hin ti

Key 0 reset mch

Hnh 4.22: Hnh thc t b kit 2

4. LCD hin th chui d liu cn gii m v chui d liu sau gii m.


3. Mc 1 bt u gii m. 1. Mc 0 chn gii m quyt nh mm

2. 16 SW gn d liu cn gii m.

5. 8 LED biu din chui d liu sau gii m.

Hnh 4.23: hnh thc t b kit 3


Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 89

CHNG 5: KT LUN
5.1 Tng kt nhn xt Tng kt li, trong cun n ny nhm thc hin c nhng ni dung sau: Gii thiu v v tr vai tr ca m ha knh truyn trong h thng thng tin s, so snh hai hnh thc m ha l m khi v m trellis. Khi nim v phn tch m chp, cch thc m ha s dng m chp, cng nh cu trc ca b m ha chp. Khi nim v phn tch thut ton gii m Viterbi, cch m thut ton Viterbi gii m mt tn hiu v sa sai cc li xy ra trn knh truyn, phn bit hai phng php gii m l gii m quyt nh cng v quyt nh mm. Thc hin m phng Matlab xem hiu qu ca thut ton Viterbi. Thc hin m t trn Kit DE2 bng ngn ng VHDL kim chng kt qu m phng. Qua kt qu m phng bng Matlab v kt qu m t trn kit DE2, nhm rt ra c nhng nhn xt sau: M ha knh truyn gip gim thiu tc ng ca nhiu v ci thin tin tc tt.

Thut ton gii m viterbi t hiu qu cao, xc sut li thp Trn knh truyn c li Gauss trng, tn hiu c th c phc hi tt.

Thut ton viterbi vi quyt nh mm cho kt qu tt hn quyt nh cng. V vi quyt nh mm tn hiu sau khi c nhn b thu c lng t vi nhiu mc, do dn n xc sut sai s thp hn so vi quyt nh cng. i vi cc li nhiu bit lin tip, thut ton Viterbi khng mang li hiu qu. Trong knh truyn c t s SNR cao, thut ton viterbi vi c 2 quyt nh cng v mm u cho kt qu tt gn nh nhau. 5.2 Tn ti v hng pht trin ca ti Nhng mt cn tn ti: - Vic m phng trn matlab cng nh m t trn kit DE2 u ch mi tin hnh vi b m n gin tc vi chiu di rng buc thp. V th, kt qu m phng c th s khng bao qut v ni ht c u nhc im ca thut ton.
Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

Thc hin b gii m Viterbi trn FPGA

Trang 90

- Vic m t trn kit DE2 ch l khu gii m vi chui bit nhn c nhp bi ngi s dng. Do , ta khng th nh gi c ht tc ng ca nhiu ch vi vi ln th nghim vi cc bit nhn c l sai. - Vic gii m Viterbi quyt dnh mm ch mi thc hin vi phng php dng khong cch Euclidean. Hng pht trin ti: - Vi gii hn thi gian cng nh kh nng c hn nn nhm tc gi vn cn cha tm hiu hon chnh v m chp cng nh thut gii Viterbi. V vy, c th phng php thc hin cng nh lp trnh s khng l gii php ti u. Nu c c hi nghin cu tip th ti c th nng ln thc hin ti u ha cho b thu Viterbi, th nghim vi cc b m khc nhau t tm ra b m ti u nht cho knh truyn AWGN. - Ci thin vic m t trn kit DE2 bng cch thm phn to bit nhn ngu nhin ch khng nhp trc tip bng tay, t tng hp nh gi tc ng ca nhiu ln tn hiu mt cch tng qut hn. - T kt qu ca ti, chng ta c th thit k cc IC thc hin cc chc nng khc nhau trong h thng thng tin s. - Nghin cu tin hnh xy dng b m ha ngun.

Chng 4: Xy dng thut ton gii m Viterbi trn Kit DE2

PHN C

PH LC V TI LIU THAM KHO

I. Ph lc 1. Hng dn s dng kit DE2 m phng Chc nng cc mt s thit b trn Kit DE2 nh sau: Switch 0: Chc nng start, bt u qu trnh gii m. Mc 1 tng ng vi lnh thc hin bt u. Switch 1: Chc nng la chn ch quyt nh cng hay mm. 1. Mc 0: Quyt nh cng 2. Mc 1: Quyt nh mm Switch 2 n 17: Tng ng vi 16 bit ng vo. Nt nhn Key 0: Chc nng reset mch.

LCD: Chc nng hin th thng tin v n v d liu vo ra ca b gii m. Led 0 n 7: Chc nng hin th gi tr ca 8 bit ng ra. 1. Led sng: Mc 1 2. Led tt: Mc 0 Qu trnh m phng trn Kit DE2 nh sau: Sau khi np chng trnh t my tnh xung Kit DE2, mn hnh LCD s hin th mt s thng tin v n. Khi gt cc Switch t 2 n 17 cp d liu ng vo cho b gii m, LCD s hin th gi tr 16 bit ny. Khi gt Switch 0, qu trnh gii m bt u, LCD hin th thm 8 bit ra dng th 2, ng thi cc Led s sng. Nu nhn nt Key 0 (Reset), LCD s hin th li cc thng tin ban u, nu lc ny, Switch Start ang bt th cc Led vn sng, nu Switch Start gt xung mc 0 th cc Led tt ht. 2. Ti nguyn s dng trn Kit DE2 Bng: Thng bo v ti nguyn s dng trn kit DE2

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

Bng: Danh sch cc chn s dng trn Kit DE2 Signal Name Clock_50 SW[0] SW[1] SW[2] SW[3] SW[4] SW[5] SW[6] SW[7] SW[8] SW[9] SW[10] SW[11] SW[12] SW[13] SW[14] PIN PIN_N2 PIN_N25 PIN_N26 PIN_P25 PIN_AE14 PIN_AF14 PIN_AD13 PIN_AC13 PIN_C13 PIN_B13 PIN_A13 PIN_N1 PIN_P1 PIN_P2 PIN_T7 PIN_U3 Discription 50 mHz clock input Toggle Switch[0] Toggle Switch[1] Toggle Switch[2] Toggle Switch[3] Toggle Switch[4] Toggle Switch[5] Toggle Switch[6] Toggle Switch[7] Toggle Switch[8] Toggle Switch[9] Toggle Switch[10] Toggle Switch[11] Toggle Switch[12] Toggle Switch[13] Toggle Switch[14]

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

SW[15] SW[16] SW[17] LEDR[0] LEDR[1] LEDR[2] LEDR[3] LEDR[4] LEDR[5] LEDR[6] LEDR[7] KEY[0] LCD_DATA[0] LCD_DATA[1] LCD_DATA[2] LCD_DATA[3] LCD_DATA[4] LCD_DATA[5] LCD_DATA[6] LCD_DATA[7] LCD_RW LCD_EN LCD_RS

PIN_U4 PIN_V1 PIN_V2 PIN_AE23 PIN_AF23 PIN_AB21 PIN_AC22 PIN_AD22 PIN_AD23 PIN_AD21 PIN_AC21 PIN_G26 PIN_J1 PIN_J2 PIN_H1 PIN_H2 PIN_J4 PIN_J3 PIN_H4 PIN_H3 PIN_K4 PIN_K3 PIN_K1

Toggle Switch[15] Toggle Switch[16] Toggle Switch[17] LED Red[] LED Red[] LED Red[] LED Red[] LED Red[] LED Red[] LED Red[] LED Red[] Pushbutton[0] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD DATA [] LCD Read/Write Select, 0 = Write, 1 = Read LCD Enable

LCD Command/Data Select, 0 = Command, 1 = Data


LCD Power ON/OFF

LCD_ON

PIN_L4

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

LCD_BLON

PIN_L2

LCD Back Light ON/OFF

3. M ngun Matlab function varargout = viterbi2(varargin) gui_Singleton = 1; gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @viterbi2_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @viterbi2_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 'gui_Callback', []); if nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); end function viterbi2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) handles.output = hObject; guidata(hObject, handles); h1 = getappdata(0,'GUI1_handle'); close(h1) h2 = gcf; setappdata(0,'GUI2_handle',h2); axes(handles.logo); imshow('KHOADIENTU.png'); viterbi3; set(handles.bitin,'Enable','inactive'); global inbit numin ; inbit =0; function varargout = viterbi2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) varargout{1} = handles.output;
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

function button_back_Callback(hObject, eventdata, handles) viterbi1; function button_exit_Callback(hObject, eventdata, handles) exit = questdlg('Ready to quit?',... 'Exit Dialog','Yes','No','No'); switch exit case 'Yes', disp('Exiting MATLAB'); save quit case 'No' quit cancel; end function numin_Callback(hObject, eventdata, handles) user_entry = str2double(get(hObject,'String')); if isnan(user_entry) errordlg('Type the integer, maximum value is 10^6! ','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end function numin_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function numin_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) function g2_Callback(hObject, eventdata, handles) user_entry = str2double(get(hObject,'string')); if isnan(user_entry) errordlg('Type the integer ! ','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end function g2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function g1_Callback(hObject, eventdata, handles) user_entry = str2double(get(hObject,'string')); if isnan(user_entry) errordlg('Type the integer ! ','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end function g1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function length_Callback(hObject, eventdata, handles) user_entry = str2double(get(hObject,'string')); if isnan(user_entry) errordlg('Type the integer ! ','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end function length_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function numout_Callback(hObject, eventdata, handles) user_entry = str2double(get(hObject,'string')); if isnan(user_entry) errordlg('Type the integer ! ','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

if (user_entry > 2)||(user_entry < 1) errordlg('The Viterbi decoder is just for maximum 2 outputs !','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end if user_entry == 1 set(handles.g2,'Enable','inactive'); set(handles.textber,'ForegroundColor','black') elseif user_entry == 2 set(handles.g2,'Enable','on'); set(handles.textber,'ForegroundColor','blue') end function numout_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function auto_Callback(hObject, eventdata, handles) if (get(hObject,'Value') == get(hObject,'Max')) a = 1; set(handles.numin,'Enable','inactive'); set(handles.numin,'String',''); set(handles.bitin,'Enable','on'); set(handles.bitin,'String',''); set(handles.text7,'ForegroundColor','black'); else a = 0; set(handles.numin,'Enable','on'); set(handles.bitin,'Enable','inactive'); set(handles.text7,'ForegroundColor','blue'); end function bitin_Callback(hObject, eventdata, handles)

function bitin_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white');


Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

end function bitencoded_Callback(hObject, eventdata, handles) function bitencoded_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function bitout_Callback(hObject, eventdata, handles) function bitout_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function ber_Callback(hObject, eventdata, handles) clc; if (get(handles.auto,'Value') == get(handles.auto,'Max')) a = 1; else a = 0; end if a == 1 inbit = get(handles.bitin,'String'); inbit = str2num(inbit); numin = length(inbit); else numin = get(handles.numin,'String'); numin = str2num(numin); inbit = randint(1,numin); end numout = get(handles.numout,'String'); numout = str2num(numout); len = get(handles.length,'String'); len = str2num(len); g1 = get(handles.g1,'String'); g1 = str2num(g1);
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

g2 = get(handles.g2,'String' g2 = str2num(g2); Eb_N0_dB = [1:1:10]; for i = 1:length(Eb_N0_dB) snr_db = Eb_N0_dB(i) if numout == 1 trellis = poly2trellis(len,g1); elseif numout == 2 trellis = poly2trellis(len,[g1 g2]); end encbits = convenc(inbit,trellis); encbits = 2*encbits - 1; awgnbits = awgn(encbits,snr_db,'measured');

str = get(handles.typeofdec,'String'); val = get(handles.typeofdec,'Value'); switch str{val} case 'Soft Decision' select = 0; case 'Hard Decision' select = 1; case 'Both' select = 2; end if select == 0 partition = [-.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; codebook = [-.99 -.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; quanbits = quantiz(awgnbits,partition,codebook); tblen = numin -1 ; opmode = 'term'; dectype = 'soft'; nsdec = 3; decbits = vitdec(quanbits,trellis,tblen,'term','soft',nsdec); end if select == 1 partition = [0];
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

codebook = [0 1]; quanbits = quantiz(awgnbits,partition,codebook); tblen = numin-1; opmode = 'term' ; dectype = 'hard'; decbits = vitdec(quanbits,trellis,tblen,'term','hard'); end if select == 0 || select == 1 [numerr ratioerr] = biterr(inbit, decbits); ratioerr_comp(i) = ratioerr end if select == 2 partition_h = [0]; codebook_h = [0 1]; quanbits_h = quantiz(awgnbits,partition_h,codebook_h); tblen_h = numin-1; opmode_h = 'term' ; dectype_h = 'hard'; decbits_h = vitdec(quanbits_h,trellis,tblen_h,'term','hard'); partition_s = [-.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; codebook_s = [-.99 -.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; quanbits_s = quantiz(awgnbits,partition_s,codebook_s); tblen_s = numin -1 ; opmode_s = 'term'; dectype_s = 'soft'; nsdec = 3; decbits_s = vitdec(quanbits_s,trellis,tblen_s,'term','soft',nsdec); [numerr_s ratioerr_s] = biterr(inbit, decbits_s); ratioerr_comp_s(i) = ratioerr_s [numerr_h ratioerr_h] = biterr(inbit, decbits_h); ratioerr_comp_h(i) = ratioerr_h end end if select == 0 figure semilogy(Eb_N0_dB,ratioerr_comp,'mp-','LineWidth',2); axis([0 10 10^-8 0.5]) grid on
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

legend('Viterbi-Soft decision(rate-1/2, [5,7]_8)'); xlabel('Eb/No, dB'); ylabel('Bit Error Rate'); title('BER for Viterbi-Soft decision decoding in AWGN'); end if select == 1 figure semilogy(Eb_N0_dB,ratioerr_comp,'bd-','LineWidth',2); axis([0 10 10^-8 0.5]) grid on legend('Viterbi-Hard decision(rate-1/2, [5,7]_8)'); xlabel('Eb/No, dB'); ylabel('Bit Error Rate'); title('BER for Viterbi-Hard decision decoding in AWGN'); end if select == 2 figure semilogy(Eb_N0_dB,ratioerr_comp_s,'mp-','LineWidth',2); hold on; semilogy(Eb_N0_dB,ratioerr_comp_h,'bd-','LineWidth',2); axis([0 10 10^-8 0.5]) grid on legend('Viterbi-Soft decision(rate-1/2, [5,7]_8)','Viterbi-Hard decision(rate-1/2, [5,7]_8)'); xlabel('Eb/No, dB'); ylabel('Bit Error Rate'); title('BER for both types of decision of Viterbi decoding in AWGN'); end function reset_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function start_Callback(hObject, eventdata, handles) clc; global inbit numin ratioerr inbit = get(handles.bitin,'String');
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

inbit = str2num(inbit); numin = length(inbit); numout = get(handles.numout,'String'); numout = str2num(numout); len = get(handles.length,'String'); len = str2num(len); g1 = get(handles.g1,'String'); g1 = str2num(g1); g2 = get(handles.g2,'String'); g2 = str2num(g2); if numout == 1 trellis = poly2trellis(len,g1); elseif numout == 2 trellis = poly2trellis(len,[g1 g2]); end encbits = convenc(inbit,trellis); encbits = num2str(encbits); set(handles.bitencoded,'String',encbits) encbits = str2num(encbits); encbits = 2*encbits - 1; snr = get(handles.snr,'String'); snr = str2num(snr); awgnbits = awgn(encbits, snr, 'measured'); str = get(handles.typeofdec,'String'); val = get(handles.typeofdec,'Value'); switch str{val} case 'Soft Decision'. select = 0; case 'Hard Decision' select = 1; case 'Both' select = 2; end if select == 0 partition = [-.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; codebook = [-.99 -.8571 -.5714 -.2857 0 .2857 .5714 .8571]; quanbits = quantiz(awgnbits,partition,codebook);
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

tblen = numin -1 ; opmode = 'term'; dectype = 'soft'; nsdec = 3; decbits = vitdec(quanbits,trellis,tblen,'term','soft',nsdec); end if select == 1 partition = [0]; codebook = [0 1]; quanbits = quantiz(awgnbits,partition,codebook); tblen = numin-1; opmode = 'term' ; dectype = 'hard'; decbits = vitdec(quanbits,trellis,tblen,'term','hard'); end decbits = num2str(decbits); set(handles.bitout,'String',decbits) decbits = str2num(decbits); [numerr ratioerr] = biterr(inbit, decbits); numerr = num2str(numerr); set(handles.numerr,'String',numerr); numerr = str2num(numerr); ratioerr = num2str(ratioerr); set(handles.ratioerr,'String',ratioerr); ratioerr = str2num(ratioerr); function reset_Callback(hObject, eventdata, handles) clc; set(handles.typeofdec,'Value',1); set(handles.auto,'Value',0); set(handles.bitin,'Enable','inactive'); set(handles.numin,'String',''); set(handles.numout,'String','2'); set(handles.length,'String','3'); set(handles.g1,'String','5'); set(handles.g2,'String','7'); set(handles.snr,'String','5'); set(handles.bitin,'String',''); set(handles.bitencoded,'String','');
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

set(handles.bitout,'String',''); set(handles.numerr,'String',''); set(handles.ratioerr,'String',''); set(handles.g2,'Enable','on'); set(handles.textber,'ForegroundColor','blue') function togglebutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) function edit17_Callback(hObject, eventdata, handles) function edit17_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function snr_Callback(hObject, eventdata, handles) user_entry = str2double(get(hObject,'string')); if isnan(user_entry) errordlg('Type the integer ! ','Input Error !','modal') set(hObject,'String',''); return end function snr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) function start_KeyPressFcn(hObject, eventdata, handles) function taoinbit_Callback(hObject, eventdata, handles) clc; global inbit numin ; if (get(handles.auto,'Value') == get(handles.auto,'Max')) a = 1; else
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

a = 0; end if a == 1 inbit = get(handles.bitin,'String'); inbit = str2num(inbit); else numin = get(handles.numin,'String'); numin = str2num(numin); inbit = randint(1,numin); end inbit = num2str(inbit); set(handles.bitin,'Enable','on'); set(handles.bitin,'String',inbit); inbit = str2num(inbit); function viwebit_Callback(hObject, eventdata, handles) close 'Gui_3' ; function typeofdec_Callback(hObject, eventdata, handles) function typeofdec_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end

4.

M ngun VHDL

Viterbi.vhd LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; USE work.distance.all; USE work.converter.all;

ENTITY viterbi is
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

GENERIC( CONSTANT K: natural: = 1; CONSTANT N: natural: = 2; CONSTANT L: natural: = 3; CONSTANT Ga: natural: = 5; CONSTANT Gb: natural: = 7; CONSTANT V: natural: = 8 ); PORT( clk start : in std_logic; : in std_logic; reset : in std_logic; dec_in : in std_logic; sel_dec: in std_logic; data : in std_logic_vector (V*N-1 downto 0);

data_out: out std_logic_vector (V-1 downto 0); conv_in: in std_logic_vector(V-1 downto 0); conv_out: out std_logic_vector(V*N-1 downto 0) ); END viterbi; ARCHITECTURE rtl OF viterbi IS TYPE matrix_1 is array (0 to 3, 0 to 1) of std_logic_vector(3 downto 0); TYPE matrix_2 is array (0 to 3, 0 to 10) of integer ; TYPE matrix_3 is array (0 to 3, 0 to 1) of integer; TYPE matrix_4 is array (0 to 8) of integer; TYPE matrix_7 is array (0 to 7) of std_logic_vector (1 downto 0); TYPE matrix_8 is array (0 to 3, 0 to 10) of integer; TYPE matrix_9 is array (0 to 10) of integer; SIGNAL data_in : matrix_7;

SIGNAL ne_st_reg: matrix_1;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

BEGIN ---------------------------------------------------------------------------------- the firt part is get data input --------------------------------------------------------------------------------get_data_in: PROCESS(dec_in,reset,sel_dec) VARIABLE v2: integer; BEGIN IF reset = '0' THEN v2: = 0; ELSIF dec_in = '1' THEN FOR v2 in 0 to 7 LOOP data_in(7-v2) <= data(v2*2+1 downto v2*2); END LOOP; END IF; END PROCESS; -------------------------------------------------------------------------------- The second part is to initialize the next state -------------------------------------------------------------------------------next_state_out_reg: PROCESS(reset) VARIABLE lp1: std_logic_vector(1 downto 0); VARIABLE lp2: std_logic; VARIABLE l1,l2,l3: integer; BEGIN IF reset = '0' THEN lp1: = "00"; lp2: = '0'; ELSE FOR l1 in 0 to 3 LOOP FOR l2 in 0 to 1 LOOP lp1: = conv_std_logic_vector(l1,2); IF l2=0 THEN

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

lp2: = '0'; ELSE lp2: = '1'; END IF; -- next state and output bits ne_st_reg(l1,l2) <= lp2&lp1(1)&(lp2 xor lp1(0))&(lp2 xor lp1(1) xor lp1(0)); END LOOP; END END IF; END PROCESS; -------------------------------------------------------------------------------- The third part is calculate Hamming distance -------------------------------------------------------------------------------Hd_calculation: PROCESS(clk,start) VARIABLE pre_state_reg: matrix_2; -- previous states for trace back VARIABLE aem_reg VARIABLE ssa_reg VARIABLE result VARIABLE ac_reg VARIABLE sv_reg VARIABLE cnt VARIABLE flag : matrix_3; -- aem : matrix_4; -- trace back : std_logic_vector(V-1 downto 0); : matrix_8; -- accumalated metric table : matrix_9; -- survier path register : integer: =0; -- internal cuonter : std_logic: = '0'; LOOP;

VARIABLE dist_00, dist_01, dist_10, dist_11: integer; VARIABLE v3: integer: =0; VARIABLE t1: std_logic_vector (1 downto 0); VARIABLE t3,t4: integer range 0 to 3; VARIABLE l1,l2,l3: integer; VARIABLE dec_en: std_logic: = '0'; BEGIN IF reset = '0' THEN v3: = 0; cnt: = 0; ELSIF start = '1' THEN
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

IF Rising_edge(clk) THEN -- cnt is a counter to count terllics diagrame to tell us which step now cnt: = cnt + 1; IF cnt = 10 THEN cnt: = 0; END IF; -- This part is to calculate Hamming distance or Euclidean distance IF sel_dec = '1' THEN -- Euclidean dist_00: = euclid(data_in(cnt-1),"00"); dist_01: = euclid(data_in(cnt-1),"01"); dist_10: = euclid(data_in(cnt-1),"10"); dist_11: = euclid(data_in(cnt-1),"11"); ELSE -- Hamming dist_00: = hamming(data_in(cnt-1),"00"); dist_01: = hamming(data_in(cnt-1),"01"); dist_10: = hamming(data_in(cnt-1),"10"); dist_11: = hamming(data_in(cnt-1),"11"); END IF; ------------------------------------------------- This is ACS block -------------------------------------------------- This is Branch Metric Unit CASE cnt is WHEN 0 => FOR l1 in 0 to 3 LOOP aem_reg(l1,0): = 0; aem_reg(l1,1): = 0; FOR l2 in 0 to 8 LOOP ac_reg(l1,l2): = 0; END LOOP;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

END WHEN 1 =>

LOOP;

ac_reg(0,1): = dist_00 ; ac_reg(2,1): = dist_11 ; pre_state_reg(0,1): = 0; pre_state_reg(2,1): = 0; WHEN 2 => ac_reg(0,2): = dist_00 + ac_reg(0,1); ac_reg(1,2): = dist_01 + ac_reg(2,1); ac_reg(2,2): = dist_11 + ac_reg(0,1); ac_reg(3,2): = dist_10 + ac_reg(2,1); pre_state_reg(0,2): = 0; pre_state_reg(2,2): = 0; pre_state_reg(1,2): = 2; pre_state_reg(3,2): = 2; WHEN others => aem_reg(0,0): = dist_00 + ac_reg(0,cnt-1); aem_reg(2,0): = dist_11 + ac_reg(0,cnt-1); aem_reg(1,0): = dist_01 + ac_reg(2,cnt-1); aem_reg(3,0): = dist_10 + ac_reg(2,cnt-1); aem_reg(0,1): = dist_11 + ac_reg(1,cnt-1); aem_reg(2,1): = dist_00 + ac_reg(1,cnt-1); aem_reg(1,1): = dist_10 + ac_reg(3,cnt-1); aem_reg(3,1): = dist_01 + ac_reg(3,cnt-1); END CASE; --The following part compare each 2 possible path and select -- a small one and write the survival path to the survival path register. IF (cnt >= 3) and (cnt <= 8) THEN FOR l1 in 0 to 3 LOOP t1: = conv_std_logic_vector(l1,2);

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

IF aem_reg(l1, 0) <= aem_reg(l1, 1) THEN ac_reg(l1,cnt): = aem_reg(l1, 0); pre_state_reg(l1,cnt): = conv_int(t1(0) & '0'); ELSE ac_reg(l1,cnt): = aem_reg(l1, 1); pre_state_reg(l1,cnt): = conv_int(t1(0) & '1'); END IF; END END IF; -- This is the trace back part which finds the Most Likelihood Path IF cnt = 9 THEN sv_reg(0): = 0; -- 0 is allway the first step IF ac_reg(0,1) < ac_reg(2,1) THEN sv_reg(1): = 0; ELSIF ac_reg(0,1) > ac_reg(2,1) THEN sv_reg(1): = 2; ELSE -- compare the third step l2: = ac_reg(0,2); ELSE l2: = ac_reg(2,2); END IF; IF ac_reg(1,2) <= ac_reg(3,2) THEN l3: = ac_reg(1,2); ELSE l3: = ac_reg(3,2); END IF; IF l2 <= l3 THEN sv_reg(1): = 0; ELSE IF ac_reg(0,2) <= ac_reg(2,2) THEN -- the second step LOOP;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

sv_reg(1): = 2; END IF; END IF; FOR l1 in 2 to 8 LOOP IF ac_reg(0,l1) <= ac_reg(1,l1) THEN l2: = ac_reg(0,l1); ELSE l2: = ac_reg(1,l1); END IF; IF ac_reg(2,l1) <= ac_reg(3,l1) THEN l3: = ac_reg(2,l1); ELSE l3: = ac_reg(3,l1); END IF; IF l2 < l3 THEN IF ac_reg(0,l1) <= ac_reg(1,l1) THEN sv_reg(l1): = 0; ELSE SV_reg(l1): = 1; END IF; ELSIF l2 > l3 THEN ac_reg(2,l1) <= ac_reg(3,l1) THEN sv_reg(l1): = 2; ELSE sv_reg(l1): = 3; END IF; ELSE IF ac_reg(0,l1+1) <= ac_reg(1,l1+1) THEN l2: = ac_reg(0,l1+1); ELSE

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

l2: = ac_reg(1,l1+1); END IF; IF ac_reg(2,l1+1) <= ac_reg(3,l1+1) THEN l3: = ac_reg(2,l1+1); ELSE l3: = ac_reg(3,l1+1); END IF; IF l2 <= l3 THEN IF ac_reg(0,l1+1) <= ac_reg(1,l1+1) THEN sv_reg(l1): = pre_state_reg(0,l1+1); ELSE SV_reg(l1): = pre_state_reg(1,l1+1); END IF; ELSIF l2 > l3 THEN IF ac_reg(2,l1+1) <= ac_reg(3,l1+1) THEN sv_reg(l1): = pre_state_reg(2,l1+1); ELSE sv_reg(l1): = pre_state_reg(3,l1+1); END IF; END IF; END IF; IF l1 = 8 THEN flag: = '1'; ELSE flag: = '0'; END IF; END END IF; ------------------------------------------------------------------------ when the flag is one, it means the TB part is done. -- Then the decoder begins to decode the data IF flag = '1' THEN FOR l1 in 0 to 7 LOOP t3: = sv_reg(l1);
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

LOOP;

t4: = sv_reg(l1+1); IF t4 = conv_int(ne_st_reg(t3, 0)(3 downto 2)) THEN result(l1): = '0'; ELSIF t4 = conv_int(ne_st_reg(t3, 1)(3 downto 2)) THEN result(l1): = '1'; END IF; END END IF; END IF; FOR l1 in 0 to 7 LOOP data_out(l1) <= result(7-l1); END LOOP; IF l1 = 7 THEN dec_en: = '1'; END IF; END IF; END PROCESS; -------------------------------------------------------------------------- This part is show convolution processor. Convolution: PROCESS(clk,reset) VARIABLE conv_out_v: std_logic_vector(15 downto 0); VARIABLE ff: std_logic_vector(2 downto 0):="000"; VARIABLE i: integer: = 8; VARIABLE j: integer: = 15; BEGIN IF reset = '0' THEN i:= 8; j: = 15; ELSIF Rising_edge(clk) THEN IF i > 0 THEN ff: = ff(1 downto 0) & conv_in(i-1) ; conv_out_v(j): = ff(0) xor ff(2); conv_out_v(j-1): = ff(0) xor ff(1) xor ff(2); LOOP;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

END IF; j: = j-2; i: = i-1 ; END IF; IF i = 0 THEN conv_out <= conv_out_v(15 downto 0) ; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE rtl;

CONVERTER.VHD LIBRARY IEEE; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; PACKAGE converter IS FUNCTION conv_std_logic(gt_v: in INTEGER; sl_v: in INTEGER) RETURN std_logic_vector; FUNCTION conv_int(gt_i: in std_logic_vector(1 downto 0)) RETURN integer; END converter; PACKAGE BODY converter IS FUNCTION conv_std_logic(gt_v,sl_v: integer) RETURN std_logic_vector IS VARIABLE i_v: integer range 0 to (gt_v - 1): = 0; VARIABLE u_v: std_logic_vector(sl_v downto 0); BEGIN IF gt_v /= 0 THEN FOR i in 0 to (gt_v - 1) LOOP u_v: = u_v + 1;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

END END IF; RETURN u_v; END conv_std_logic;

LOOP;

FUNCTION conv_int(gt_i: in std_logic_vector(1 downto 0)) RETURN integer IS VARIABLE i_i, u_i: integer; BEGIN CASE gt_i IS WHEN "00" => i_i: = 0; WHEN "01" => i_i: = 1; WHEN "10" => i_i: = 2; WHEN others => i_i: = 3; END CASE; RETURN i_i; END conv_int; END converter;

DISTANCE.VHD LIBRARY IEEE; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; USE work.converter.all; PACKAGE distance IS FUNCTION hamming(i1,i2: in std_logic_vector(1 downto 0)) RETURN integer; FUNCTION euclid(e1,e2: in std_logic_vector(1 downto 0)) RETURN integer; END distance;
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

PACKAGE BODY distance IS FUNCTION hamming(i1,i2: in std_logic_vector(1 downto 0)) RETURN integer IS VARIABLE result: integer: = 0; VARIABLE u: std_logic_vector(1 downto 0); BEGIN IF i1(0) > '0' THEN u(0): = '1'; ELSE u(0): = '0'; END IF; IF i1(1) > '0' THEN u(1): = '1'; ELSE u(1): = '0'; END IF; IF u(0) = i2(0) THEN result: = 0; ELSE result: = result + 1; END IF; IF u(1) = i2(1) THEN result: = result; ELSE result: = result + 1; END IF; RETURN END hamming; result;

END distance;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

DISPLAY.VHD LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; package display_types is type display_mode is ( name, information,author, inoutbit, bits); end package display_types; LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE work.display_types.all; USE work.lcd_types.all; package display_components is component display is PORT ( reset, clock: IN STD_LOGIC; SW : IN std_logic_vector(17 downto 0);

DATA_OUT: IN std_logic_vector(7 downto 0); mode: IN display_mode; lcd_dd: OUT CHAR_VECTOR(0 to 31) ); end component; end package; LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.numeric_std.all; USE work.display_types.all; USE work.lcd_types.all; USE work.lcd_conv.all;

ENTITY display IS

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

PORT ( reset, clock: IN STD_LOGIC; SW : IN std_logic_vector(17 downto 0); DATA_OUT: IN std_logic_vector(7 downto 0); mode: IN display_mode; lcd_dd: OUT CHAR_VECTOR(0 to 31) ); END ENTITY display; ARCHITECTURE display OF display IS SIGNAL A: char: = x"41";SIGNAL B: char: = x"42"; SIGNAL C: char: = x"43";SIGNAL D: char: = x"44"; SIGNAL E: char: = x"45";SIGNAL F: char: = x"46"; SIGNAL G: char: = x"47";SIGNAL H: char: = x"48"; SIGNAL I: char: = x"49";SIGNAL J: char: = x"4A"; SIGNAL K: char: = x"4B";SIGNAL L: char: = x"4C"; SIGNAL M: char: = x"4D";SIGNAL N: char: = x"4E"; SIGNAL O: char: = x"4F";SIGNAL P: char: = x"50"; SIGNAL Q: char: = x"51";SIGNAL R: char: = x"52"; SIGNAL S: char: = x"53";SIGNAL T: char: = x"54"; SIGNAL U: char: = x"55";SIGNAL V: char: = x"56"; SIGNAL W: char: = x"57";SIGNAL X: char: = x"58"; SIGNAL Y: char: = x"59";SIGNAL Z: char: = x"5A"; SIGNAL s1: char: = x"31";SIGNAL s6: char: = x"36"; SIGNAL s2: char: = x"32";SIGNAL s7: char: = x"37"; SIGNAL s3: char: = x"33";SIGNAL s8: char: = x"38"; SIGNAL s4: char: = x"34";SIGNAL s9: char: = x"39"; SIGNAL s5: char: = x"35";SIGNAL s0: char: = x"30"; SIGNAL KT: char: = x"20"; -- KHOANG TRONG BEGIN -- the first row

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

with mode select lcd_dd(0 to 15) <= -- DH SPKT TP HCM (KT,D,H,KT,S,P,K,T,KT,T,P,KT,H,C,M,KT) when information, -- GIAI THUAT (KT,KT,G,I,A,I,KT,KT,T,H,U,A,T,KT,KT,KT) when name, --SVTH LE DUY (S,V,T,H,KT,KT,L,E,KT,D,U,Y,KT,KT,KT,KT) when author, --16 BITS VAO (s1,s6,KT,B,I,T,S,KT,V,A,O,KT,KT,KT,KT,KT) when inoutbit, -- hien thi 16 bitS vao (b162slv(SW(15 downto 0))) when bits; -- the second row with mode select lcd_dd(16 to 31) <= --DO AN TOT NGHIEP (D,O,KT,A,N,KT,T,O,T,KT,N,G,H,I,E,P) when information, -- VITERBI (KT,KT,KT,KT,V,I,T,E,R,B,I,KT,KT,KT,KT,KT) when name, -- HUYNH MINH KHA (KT,H,U,Y,N,H,KT,M,I,N,H,KT,K,H,A,KT) when author, --8 BIT RA (s8,KT,B,I,T,S,KT,R,A,KT,KT,KT,KT,KT,KT,KT) when inoutbit, -- hien thi 8 bits ra (b82slv(DATA_OUT(7 downto 0))) when bits; END ARCHITECTURE display; LCD.VHD library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; package lcd_types is subtype char is std_logic_vector(7 downto 0);

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

type char_vector is array(natural range <>) of char; end package lcd_types; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use work.lcd_types.all; package lcd_components is component lcd is port( reset, clock: IN STD_LOGIC; dd: IN CHAR_VECTOR(0 to 31); LCD_ON: OUT STD_LOGIC; LCD_BLON: OUT STD_LOGIC; LCD_RW: OUT STD_LOGIC; LCD_EN: OUT STD_LOGIC; LCD_RS: OUT STD_LOGIC; LCD_DATA: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ); end component lcd; end package lcd_components; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.numeric_std.all; use work.lcd_types.all; ENTITY lcd IS PORT( reset, clock: IN STD_LOGIC; dd: IN CHAR_VECTOR(0 to 31); LCD_ON: OUT STD_LOGIC; LCD_BLON: OUT STD_LOGIC;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

LCD_RW: OUT STD_LOGIC; LCD_EN: OUT STD_LOGIC;

LCD_RS: OUT STD_LOGIC; LCD_DATA: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ); END ENTITY lcd; ARCHITECTURE lcd of lcd is SIGNAL wait_counter: INTEGER: = 0; SIGNAL timing_counter: INTEGER: = 0; TYPE timing_states IS (idle, setup, hold); SIGNAL timing_state: timing_states: = idle; TYPE timing_modes IS (idle, read_cmd, read_data, write_cmd, write_data); SIGNAL timing_mode: timing_modes: = idle; SIGNAL timing_done: STD_LOGIC: = '1'; CONSTANT init_cmds_count: INTEGER: = 4; CONSTANT init_cmds: CHAR_VECTOR(0 to init_cmds_count - 1): = ( x"38", -- set up interface x"0C",-- set up display x"01", -- clear screen x"06" -- set up entry mode ); CONSTANT init_cmds_wait: INTEGER: = 100000; -- wait 2 ms for each init command TYPE states IS ( init, init_cmd, init_cmd_complete, update_dd, update_dd_addr, update_dd_addr_complete, update_dd_data,
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

update_dd_data_complete ); SIGNAL state: states: = init; SIGNAL i, j: INTEGER: = 0; BEGIN LCD_ON <= '1'; LCD_BLON <= '1'; timing: PROCESS(clock, reset) IS BEGIN IF (reset = '1') THEN timing_state <= idle; timing_counter <= 0; timing_done <= '1'; ELSIF (clock = '1' AND clock'event) THEN IF (timing_counter > 0) THEN timing_counter <= timing_counter - 1; ELSE CASE timing_state IS WHEN idle => CASE timing_mode IS WHEN idle => LCD_RS <= '0'; LCD_RW <= '1'; timing_done <= '1'; timing_state <= idle; WHEN read_cmd => LCD_RS <= '0'; LCD_RW <= '1'; timing_done <= '0'; timing_counter <= 3;

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

timing_state <= setup; WHEN read_data => LCD_RS <= '1'; LCD_RW <= '1'; timing_done <= '0'; timing_counter <= 3; timing_state <= setup; WHEN write_cmd => LCD_RS <= '0'; LCD_RW <= '0'; timing_done <= '0'; timing_counter <= 3; timing_state <= setup; WHEN write_data => LCD_RS <= '1'; LCD_RW <= '0'; timing_done <= '0'; timing_counter <= 3; timing_state <= setup; END CASE; WHEN setup => LCD_EN <= '1'; timing_counter <= 30; timing_state <= hold; WHEN hold => LCD_EN <= '0'; timing_counter <= 3000; -- a 60 microsecond wait guarantees operation execution timing_state <= idle; WHEN others => timing_state <= idle;
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

END END IF; END IF; END PROCESS;

CASE;

fsm: PROCESS(clock, reset) IS BEGIN IF (reset = '1') THEN timing_mode <= idle; state <= init; ELSIF (clock = '1' AND clock'event) THEN IF (timing_mode /= idle) THEN timing_mode <= idle; ELSIF (timing_done /= '1') THEN ELSIF (wait_counter > 0) THEN wait_counter <= wait_counter - 1; ELSE CASE state IS WHEN init => i <= 0; timing_mode <= idle; wait_counter <= init_cmds_wait; state <= init_cmd; WHEN init_cmd => LCD_DATA <= init_cmds(i); timing_mode <= write_cmd; wait_counter <= init_cmds_wait; state <= init_cmd_complete; WHEN init_cmd_complete => IF (i = init_cmds_count - 1) THEN state <= update_dd; -- sai

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

ELSE i <= i + 1; state <= init_cmd; END IF; WHEN update_dd => i <= 0; j <= 0; state <= update_dd_addr; WHEN update_dd_addr => LCD_DATA <= "1" & std_logic_vector(to_unsigned(i, 1)) & "00" & std_logic_vector(to_unsigned(j, 4)); timing_mode <= write_cmd; state <= update_dd_addr_complete; WHEN update_dd_addr_complete => state <= update_dd_data; WHEN update_dd_data => LCD_DATA <= dd(i * 16 + j); timing_mode <= write_data; state <= update_dd_data_complete; WHEN update_dd_data_complete => IF (j = 15) THEN IF (i = 1) THEN state <= update_dd; -- quay lai lam lai ELSE j <= 0; i <= i + 1; state <= update_dd_addr; END IF; ELSE j <= j + 1; state <= update_dd_addr;
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

-- hien thi lcd 16X2

END IF; WHEN others => state <= init; END END IF; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE lcd; CASE;

LCD_CONV.VHD LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; PACKAGE lcd_conv_type is TYPE out_vector is array (0 to 15 ) of std_logic_vector(7 downto 0); END PACKAGE lcd_conv_type; LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; USE work.lcd_types.all; USE work.lcd_conv_type.all;

PACKAGE lcd_conv IS FUNCTION b162slv(bin: in std_logic_vector(15 downto 0)) RETURN char_vector; FUNCTION b82slv(bin: in std_logic_vector(7 downto 0)) RETURN char_vector; END lcd_conv; PACKAGE BODY lcd_conv IS

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

FUNCTION b162slv(bin: in std_logic_vector(15 downto 0)) RETURN char_vector IS VARIABLE slv: char_vector (15 downto 0) ; VARIABLE t: integer; BEGIN FOR t in 0 to 15 LOOP CASE bin(t) IS WHEN '0' END CASE; END LOOP; RETURN slv; END b162slv; FUNCTION b82slv(bin: in std_logic_vector(7 downto 0)) RETURN char_vector IS VARIABLE slv: char_vector (15 downto 0); VARIABLE t: integer; BEGIN FOR t in 0 to 7 LOOP CASE bin(t) IS WHEN '0' END CASE; END LOOP; FOR t in 0 to 3 LOOP slv(t): = x"20"; -- khoang trang END LOOP; FOR t in 12 to 15 LOOP slv(t): = x"20"; -- khoang trang END LOOP; RETURN END b82slv;
Phn C: Ph lc v ti liu tham kho

=> slv(t): = x"30"; -- 0 slv(t): = x"31"; -- 1

WHEN others =>

=> slv(t+4): = x"30"; slv(t+4): = x"31";

WHEN others =>

slv;

END lcd_conv;

II. Ti liu tham kho [1] John Proakis, Digital Communications (Chapter 8-Block and Convolutional Channel Codes), McGraw-Hill Science/ Engineering/ Math, 4th, 2000. [2] Fu Hua Huang, Evaluation of Soft Output Decoding for Turbo

Codes(chapter 2_convolution codes), Master's Thesis, 1997.


[3] Mr. Chip Fleming, Tutorial on Convolutional Coding with Viterbi Decoding, Spectrum Applications, 2006. [4] Wei Chen, RTL implementation of Viterbi decoder, Masters thesis performed in Computer Engineering, 2006. [5] Nguyn Minh Khnh Ngc, Lun vn cao hc Thit k v thc hin gi thut Viterbi trn FPGA, 2009. [6] Mt s trang web m nhm c tham kho: http://www.altera.com http://www.fotech.org http://www.ngohaibac.net http://www.mathwork.com http://en.wikipedia.org http://www.dsplog.com http://home.netcom.com http://gaussianwaves.blogspot.com

Phn C: Ph lc v ti liu tham kho