Está en la página 1de 512

7

3C.

"fs^

PROSOPOGRAPHIA
IMPERII ROMANI
SA

E C.

I. II.

III

EDITA

ti
CONSILIO ET AVCTORITATE

ACADEMIAE SCIENTIARVM REGIAE BORVSSICAE

..^^j

o^p
//

-C
rt

BEROLINI APVD GEORGIVM REIMERVM


MDCCCLXXXXVII

/^

PROSOPOGRAPHIA
IMPEEII ROMANI
SAEC.
I.

II.

III

PARS

CONSILIO ET AVCTORITATE

ACADEMIAE SCIENTIARVM REGIAE BORVSSICAE

EDIDIT

ELIMARVS KLEBS

BEROLINI APVD GEORGIVM REIMERVM


MDCCCLXXXXVII

<>-

^voV

ob

\\^

^^

PG

AOADEMIAE SCIENTIARUM REGIAE BORUSSICAE

PRAEMONITVM
Per multorum

annorum multorumque virorum labores Academia

scientiarum eo pervenit, ut Graecorum

Romanorumque
est,

hereditas, quatenus

ea per aera

et

marmora

scripta

ad nos perlata

prostet coUecta et

regionatim ordinata.

Sane non plene executi sumus adhuc quod nobis


est adsi-

proposueramus infortunio eo quod magnorum inceptorum comes


duus; praeterea hereditas
illa

iam non casibus tantum, sed data opera


ita

exploratorum omnigenarum quotidie locupletata

continuo crescit,
et

ut

quae hodie absoluta videbantur, cras inveniantur manca

imperfecta.

Nihilominus id iam nobis videmur adsecuti esse, ut post messem in horreis

conditam manus admoveri possint ad messorum operas secutorias.


ingens
illa

Nam

monumentorum scriptorum
digna quae expendantur

farrago quae continet in se eximia


publice proposita haberi ementituli

et per se

sufficit

date
rebus

recensita.

Sed longe plurimi qui extant


aut
inferioris

cum

versentur in

aut

privatis

ordinis

publicis,

singillatim

quidem
reliquis

examinati
vetustis

utilitate carent, at coniuncti inter se et

compositi
aliunde

cum
nullo

copiis
et

multa

et

aperuerunt

et

aperient

modo
utilia.

petenda

ad priscorum temporum memoriam redintegrandam


est scriptorum

Tanta tamen
diversitas,

monumentorum copia tantaque argumentorum


subsisti

ut in

messe collecta

non

possit,

sed spicae oporteat Ei desiderio

terantur, grana diversa discernantur, excutiantur, condantur.

quamquam
nostrorum

aliquatenus provisum est indicibus,


partibus

quos singulis corporum


est,

addi

iussimus,

ne

sic

quidem eo perventum
est,

quo perveniri

et potest et debet.

Hoc

efficiendum
et

ut

componantur

exempli gratia onomatologica et Graecae linguae


reliquarum;

Latiuae et nationum

item

insigniorum

virorum

laterculi

ex

plebeiorum

turba


Atheniensium imperiique Romani

VI

item
se

exempti; item ad sacra diversa quae pertinent;

cum

rei

publicae

monumenta per

satis

emineant,

rerum publicarum minorum condicionem et ordinationem municipalem quae illustrant; item de re militari maxime imperii Romani quae extant;
alia

multa spectantia ad mores hominum


diversitatem.

et

sermonis per orbem Roma-

num

Haec omnia

ita

concinnanda erunt, ut non titulorum

solum

ratio habeatur,

sed ut quae auctores papyri


ita

nummi

similia sublitteraria

ministrant, simul digerantur;

enim tandem aliquando pro

epigraphica numismatica eruditione particulari ob eamque causam necessario imperfecta substituetur doctrina

pendens non a copiarum specie,

sed ab ipsa rerum cognitione.

Ad
que,

finem

eum

pervenietur cura virorum doctorum qui sunt erunt-

non Academiae nostrae.

Sed adiuvari posse studia haec


et

iudica-

vimus specimine eius generis aliquo proposito,


prodit notitiam

selegimus quae iam

hominum notabilium

qui vixerunt ab imperatore Augusto


tria

ad imperatorem Diocletianum per prima


sopographia haec

aerae nostrae saecula. Pro-

ut pendet ex parte

primis

quam magna ab inscriptionum corporibus nostris, ita imdiversarum terrarum monumenta in illis secundum linguas regioappellavimus vocabulo non optimo, sed recepto
dispersa exhibet

nesque

composita;

quae

similis

argumenti tam auctores


rei

cum titulis coniuncta sunt quam nummi papyrique praebuerunt.


deinde

Exclusimus tempora liberae quae pertineant


Exclusimus
item
tituli

publicae

Romanae propterea quod ad ea


satis

exhibent

pauca eaque

cognita et illustria.

homines qui fuerunt inde ab aetate Constantiniana,


tituli

non solum propterea quod ad eorum quoque notitiam


suppeditant,
recte

non multa

sed etiam propter

nominum rationem
forma

ita

diversam, ut vix

eadem

cum

antiquioribus
iussimus.

comprehendantur.

Recensum

eum per
effecti, ut

litteras ordinari

Ei adiungentur laterculi consulum


illo

eius temporis et reliquorum magistratuum maiorum ex recensu

ita

per singula capita plerumque

sufficiat remisisse

ad recensum.
scriptorem
ali-

Quae temptata sunt

similia laterculis compositis

modo ad

quem, modo de magistratu aliquo, viam monstraverunt,


retur,

qua procedeoperis

sed simul docuerunt rem absolvi non posse

nisi terminis

latius prolatis.

Erunt fortasse qui ad incepta simiiia sese accingant sive suis viribus
freti sive

nostra opera adiuti;

quod ubi

eveniet,

laetabimur.

Interim

elaboratis hisce

speramus fore ut bonae

litterae adiuventur.

PRAEFATIO EDITORIS
eum memoria earum
saeculo

Postquam ea quae

sciiptores antiqui tradiderunt

rerum de quibus monumenta eertissime testantur coniungi atque componi coepta sunt,
correcta
ingenti

cum

totius

fere antiquitatis

historia

nostro

aucta

amplificata

sit,

tum aetas Romanorum imperatoria ex


nova quadam luce
illustrata
est.

monumentorum copia
illa

quasi

Atque etiam hominum qui


clari fuerunt

aetate vel in rebus publicis vel in

litteris
reli-

memoriam cum

scripta

quae aetatem tulerunt mancam

quissent vel iniuria

temporum prorsus oblivione


testimoniis

obruisset, adhibitis titu-

lorum

nummorumque

redintegrari posse virorum doctorum

temptamina quaedam
Acta Arvalium

veluti indices

ad

Plinii epistulas

a Mommseno, ad

ab Henzeno

confecti

omnibus ante oculos posuerant.

Qui indices quamquam

artis finibus circumscripti erant,

cum opera

eius-

modi permultum ad

aetatis imperatoriae

meliorem cognitionem conferre

posse luculenter demonstrassent, Academia Regia Borussica decrevit ut


totius

aetatis

principatus inde ab Augusto usque ad Diocletianum Proillius

sopographia conderetur, eo consilio ut quaecunque de hominibus


aetatis

notabilibus
tradita

vel

per

scriptores
et

vel

per

titulos

nummosque
Cuius operis

memoriae

sunt

colligerentur
tripartito

componerentur.

curam Academia munere

Elimaro Klebs, Hermanno Dessau,

Paulo von Rohden mandavit.

Atque volumen primum Klebs, alterum

Dessau confecit
eunt ederetwr,
voluminis
confecto

tertium ne simul

cum

his

quae nunc

in

publicum prod-

gravis Pauli

von Rohden valetudo

obstitit.

Vnde

tertii

ad

finem

perducendi
in

curam Dessau
est,

in

se

suscepit.

Quo
et

quartum

addere

animo

quod

fastos

consulares

laterculos eorum qui honoribus et muneribus publicis functi sunt


tinebit.

con-


Ex
tur

VIII

legibus autem quibus ut editores in opere tractando tenerentur


decrevit,

Aeademia

haec fere ad syllogen recte adhibendam digna viden-

quae paucis hoc loco repetantur:


Terminos
operis

Academia

constituit

annum pugnae

Actiacae

et

initium

imperii

Diocletiani.

Sed etiam eorum

quorum aetas utrum

paullo superior an inferior fuerit non certe diiudicare licet


ratio habita est.

nonnunquam

Romanorum
tuerunt,

recepti sunt
ii

homines ordinis senatorii quicunque innoqui

ordinis equestris

imperatorum negotia gesserunt,

item

eorum cognati familiaresque.


terea

Neque minus Romanorum quorum praefit

apud

scriptores

mentio

plerique memorati
inveniuntur.

sunt,

inprimis

ii

quorum nomina apud rerum


plebeiorum
infinita illa

scriptores

Sed hominum

turba qua scripta ecclesiastica et auctorum iuris


est.

referta sunt procul


et

semota

Haec de Romanis.
tantum recepti

Graecorum autem
ii

barbarorum hominum

selecti

sunt et

quidem

qui

cum Romanis Quae ex

vel rebus vel hominibus

quodam modo
iis

coniuncti fuerunt.

scriptoribus titulis

nummis de

quorum nomina recepta

sunt adhuc innotuerunt, ea plene, quantum in materia


fieri

maxime

dispersa

potuit, allata sunt.

Sed

et in

imperatoribus Romanis omissis rebus

quas imperium adepti gesserunt ea quae ad vitam privatorum spectant

memorata sunt
afferre satis

et

de regibus barbarorum quae


est.

scitu

maxime digua

erant

visum

Denique de
fuit

scriptis

eorum qui litterarum laude


quoniam qui litterarum

floruerunt

pluribus

agere non

consilium,

historias condiderunt satis copiose

de

iis

disputaverunt.
gentiliciis,

Romanorum hominum nomina

per litterarum ordinem ex


restitui

quatenus innotuerunt vel probabiliter

potuerunt, sunt disposita.


ornati tria

De

Graecis autem et barbaris

iis

qui civitate

Romana
est.

nomina

gesserunt plerumque sub cognominibus actum


vel sub primo

Homines polyonymi
ac re vera pater-

nomine vel sub eo quod

fuit principale

num
usi

tractati sunt.

Quicunque pluribus nominibus more Romano formatis

eorum nomina nuda sub uno quoque nomine repetita sunt. Veluti de C. Antio lulio Quadrato sub lulio disputatum est, nomina
sunt,

repetita sunt sub Antio et sub Quadrato.

De forma
hominum
'Fasti'

denique operis

monendum
plerumque

est

litteris

quadwitis nomina

ordinis senatorii impressa

esse, titulos qui

Corpore Inscriptioindicari.

num Latinarum
ad

continentur

per

numeros nudos

quos lectores saepe ubi de consulatuum indicationibus agitur

relegantur, sunt fasti consulares quos

volumen quartum exhibebit.


In

IX
'

totius
fieri

eodem

volumine

etiam

Additamenta'

operis

edentur.

Nam cum
ex
scriptis

opus per quinquennium prelo subiciatur,

non potest quin


ex
titulis

virorum

doctorum quae interim prodierunt vel

recens repertis vel rectius

quam antea

lectis

alia

addenda, alia

corri-

genda

sint

neque iam

in foliis impressis mutari potuerint.


si

Itaque quae

his de causis ut mutentur restat et

quae

alias

ab editoribus omissa
corrigere

vel

minus recte exposita


est.

sunt,

ea

in

Additamentis

atque

supplere consilium

Scr. Berolini

mense
1896.
E. Klebs.

Decembri

a.

PROSOPOGRAPHIA

IMPERII ROMANI
SAEC.
I-III.

PARS L
A C.

Prosopographia Imp. Kom.

I,

A
rL(AVlVS) VLP(IVS) A M. POMPEIVS A Claudius Abascantus. T. Flavius Abascantus. L. Satrius Abascantus.
.
.

IVS.
-

Ti.

Abdagaeses Parthus, pater Sinnacis Tac. a. 6, 36. 37. 43. 44. Abdus, eunuchus Parthus Tac. a. 6, 31. 32. Abennerigus ('ApsvvTjpqo?), rex Characenorum aetate Claudii Izaten Monobazi regis filium a patre ad se missum agi'is donavit et filiam ei in matrimonium dedit loseph. anf. 20, 2, 1. Abgarus, rex Arabum (= Osroenorum) a. 49 Tac. a. 12, 12. 14; Acbarus Tac. Abgarum (Aufapo? saepe apud Graecos) rcctam nominis formam fuisse nummi titulique docent regum qui seqimnfur. De quibus egit Gufschmid in acfis acad. Pefropolifa?iae p. 1-49. Abgarus (Aui-apo?), rex Osroenorum Traiano imperatori anno 114/115 apud Antiochiam agenti dona misit Dio 68, 18, Suidas s. v. (puXapx>j<??

XXXV

(ovr^Ti^,

deinde

Arbandem

filium
a.

Dio

68, 21, Suid. ox^olj IXX6pia.

Ipse

cum

imperatore Edessae
Ou[xoi3.

115 amicitiam composuit Dio 68, 21, Suid.

"ESsaa, aTzh

6 Abgarus rex ex orientis partibus sola auctoritate imperatoris Pii deductus


vit.

Pii

9, 6.

7 L. Aelius Septimius Abgarus.

Plena nomina exhihent nummi GutRex Osroenorum (maJe Persarum vit. Sev. ^, 1 Vicf. Caes. 20, 14) sub Commodo et Septimio Severo nummi. Pescennii Nigri partes secutus a Severo subactus Dio 78, 1. 2 (cf. Mommsen B. G. V 409 adn.), vit. Sev. l. l. filios obsides dedit Herodian. 3, 9, 2

schmid

l.

1.

p. 38 seq.

ratione temporum confusa, ut videfur.

Severo imperante

Dio 79, 16, Nominafur


cusi

2.

Christianus factus Euseh. chr. 2235

= Hieronym. 2234.
filii.

Romam

venit

6 irplv

paadsu? "k^-^a^oz in

t.

Severi Abgari

8 Severus Abgarus. Plena nomina exhihent

nummi

suh Antonino Severi

f.

Gutschmid l. l. p. 40 seq. Abgarus Dio. Rex Osroenorum ab Antonino regno exutus et in vincula coniectus IHo 77, 12, 1 C^on 12, 12).
l*

ABGARVS

4
t.

ACCIVS
1315

Ad

hunc referendus videtur

IGI

CIG

Romae Abgaro vicesimo sexto anno quondam regis, Antoninus frater. 9 Abgarus Phrahates filius rex principis
iugi
t.

aetatis

6196 quem posuit mortuo, filio Abgari

posuit

Momae VI
fere

quem per annos

242

1797.

Osrhenorum Hoddae conAbgarum regem 244 regnasse a Gordiano III restitutum


(sic)

Beferri potest ad

in expeditione Persica docent

nummi

GutscJimid

l.

l.

p. 45.

10 Ablabius Murena (Ablavius vit. Claud. 15 in epistula.


11 (M.)

lihri),

praefectus praetorio sub Valeriano

ABONIVS
cf.

ICVS,

consul

(suff.

a. inc.)

in

t.

mutilis Vicetinis
litterae

V 3120

Add. p. 1074

positis

liberto.

Cognominis

extremae

sunt incertae.

12 ABVDIVS RVSO, aedilicius,


Tac.
a. 6, 30.

dum

Lentulo Gaetulico, sub quo legioni


urbe exigitur
a.

praefuerat, periculum facessit, damnatur atque

34

13 T. Abudius Verus, subpraefectus classis Ravennatis V 328. 14 D. ABVRIVS BASSVS, consul (suff.) non. Septembr. a. 85 cum Q. lulio Balbo III dipl. mil. 12.
C.

15 Q.

SENTIVS ABVRNIANVS. ABVRNIVS CAEDICIANVS, legatus Augusti (Daciae) III 1089, nomia.

natur in tegulis urbanis

123

XV 603-608,

intra a. 123

ct

140

XV 227-234.
L.

FVLVIVS ABVRNIVS VALENS.


. .

Ac... Q. f. Quinctil[ianus] tri[b]. [mil.] [l]eg in fragmento Mogontiaci reperto Westd. Korresp. Bl. 1884 p. 138, 152. 17 Accaus Postumius, declamatio eius memoratur Seneca contr. 7, 6, 20. 18 M. ACCENNA HELVIVS AGRIPPA, M. f., tribu Gal, tribunus laticlavius
16 Q.
.
.

Syriae leg.

XVI

Flaviae, item tribunus laticlavius Brittanniae leg.

XX

Valeriae Victricis, Illvir capitalis, quaestor provinciae Africae, legatus

provinciae Africae dioecesis Carthaginiensium, tribunus plebis, praetor


curio minor.

Praetorius

obiit,

vixit annis

XXXIIIIJJjf^^^

t.

prope

mspalim
19 M.

repertus, positus patri

filio.

20 M.

ACCENNA HELVIVS AGRIPPA, filius patris cognominis II 1262. ACCENNA SATVRNINVS, L. f., tribu Gal., quaestor, tribunus plebis,
f.

praetor, proconsul provinciae Baeticae, maritus Atiliae L.

Balbillae

XIV 3585
Q.

Tiburtinus.

MVTILLIVS SVRA ACCIANVS NEPOS.


cohortis sextae equestris
(sic)

21 P. Accius Aquila, centurio

Flinius ad

Tr. 106. 107.

22 ACCIVS IVLIANVS, clarissimus vir, consul (suff. anno incerto primi fere saeculi exeuntis) nom. in titulis Saepinatibus Neratiorum Fufidiorum pronepotum IX 2451. 2452. 23 L. ACCIVS IVLIANVS ASCLEPIANVS clarissimus vir, consul (sufF.),
,

curator et patronus reip. Vtik^ensis)

Gallonia Octavia Marcella uxor,

ACCIVS
Accia Heuresis Venantium
et

ACILIVS
filiae

Accia Asclepianilla Castorea

IIL 24 ACCIVS SVRA, quem ut Traianus praetura


saeculi

VIII 1181

exornet, ab eo petit PHnius

ad Tr. 12. ACCIA ASCLEPIANILLA CASTOREA, clarissima 25


Asclepiani et Galloniae Octaviae Marcellae

puella, L.

Acci luliani

filia

VIII 1181.
L. Acci luliani

26 ACCIA HEVRESIS
27 CN.
rep.

VENANTIVM

clarissima puella,
filia

Asclepiani et Galloniae Octaviae Marcellae

VIII 1181.
C. Petronio Pontio

ACERRONIVS PROCVLVS,

consul

a.

37

cum

Nigrino.

In consulatu : Cn. Acerronius Proculus II 172, t. graec. Assi papers of the american school I p. 50 n. 26 cf. Eph. ep. 5 p. 155,
6,

Suet. Tih. 73, Cn. Acerronius Tac. a.

Dio

58, 27, Proculus alibi.

45,

Bio

ind.

l.

59, Cn. Proculus

Cn. Acerronius Proculus proconsul

Achaiae honoratus t. CIA III 611 potest idem esse vel filius. 28 Acerronia Polla (sic Dio, Acerronia apud Tacitum) familiaris Agrippinae in naufragio eius occisa anno 59 Tac. a. 14, 5. 6, Dio 61, 13.
,

Filia fortasse Cn. Acerronii Proculi.

29 ACHAEVS, legatus Palaestinae sub Gallieno (circa

a.

260) Euseh.

h.

MVMMIA ACHAICA. Aelius Achilles.


30 Achilleus, parens quidam Zenobiae vit. Aurel. 31, 2. 31 Acholius, magister admissionum Valeriani principis, scripsit acta eius ex libro nono verba afferuntur vit. Aur. 12-14. Acholius historicus Alexandri temporis, qui et itinera (intima Lipsius) huius principis

eccl. 7, 15, 3.

scripsit vit. Alex. 64, 4, citatur ib. 14, 6; 48, 7.

Q.

GARGILIVS MACER ACIDINVS.


filia

32 [PRIS?]CILLA ACILIANA
nelii

ut vidctur [M'. Acilii Glab]rionis Cn. Cor-

cf. Add. p. 492. 33 Acilianus, Plinius heres eius Plin. ep. 2, 16. L. FABIVS CILO SEPTIMINVS CATINIVS ACILIANVS LEPIDVS FVLCINIANVS. MINICIVS ACILIANVS. (M.?) Postumius Acilianus. CATINIA ACILIANA. 34 AciHus, ad quem scripsit Plinius ep. 3, 14. 35 M'. ACILIVS C. f. quaestor divi Cl[audi] [procos.] pro-

Severi

(cos.

a.

152)

XIV 2484

vinciae Narb[onensis] .... sodalis [Augustalis]


in cuius altero cxemplo pro

VI 1331

in fragmento,

NARB

traditur ASTVR^ae.

36 M. ACILIVS, cos. sufF. kal. lul. a. 721 33 IX 422 fast. Vmusini. Propter praenomen non recic cogitatum est de Acilio Aviola n. 38. 37 P. Acilius, avunculus P. Minicii Aciliani Plin. ep. 1, 14, 6. 38 ACILIVS AVIOLA Vdl. Max. 1, 8, 12, Aviola consularis Plin. n. h. 7, 173 in rogo vivus crematus.

ACILIVS

ACILIVS

39 ACILIVS AVIOLA^ legatus Galliae Lugdunensis a. 21 Tac. a. 3, 41. 40 ACILIVS AVIOLA, unus ex pueris senatorura filiis, qui Arvalibus Potest nepos csse cmsulis ministrarunt a. 183 et 186 acta Arv.
a. 122, pater consulis 41 M'. ACILIVS AVIOLA,
a.

239.
a.

cos.

54 cum M. Asinio Marcello.

Nummi

Ephesini in parte adversa 1) cum inscriptione Nsptov Kataap ciim capite Neronis Mionnet III 93, 253, Waddington fast. n. 93, 3; 2) Neptov
rioTtiraTa

cum

capitibus

Neronis

et

Poppaeae Mionnet VI 129. 338,

Waddington

n. 93, 1. 2,

Friedlaender Beitrage

183, 6 ; 3) MeaaaXTva
n. 93,

cum

capite Messalinae EcTdiel

II

519, Waddington

5: in parte

aversa

cum

inscriptione 'Aoui(5Xa dv^uiraTo).


tah.
ccr.

In consulatu: M'. Acilius Aviola


M'. Acilius tah.

Ponip. 3. 4.

6.

112,

Aviola

alihi.
a.

cer. 5,

Tac.

a. 12, 64,

Acilius Aviola Suet. Claud. 45,

Aviola nummi, Acilius Aviola Frontin.


a.

Consul

54; proconsul Asiae

65/66, annos indicant

nummi

partim ad Poppaeam, partim ad Messalinam pcrtinentes ; curator aquarum a. 74 97 Frontin. de aq. 102. Memoratur in titulo VI 353 posito imperatori Claudio a. 51 a liherto (Aidiai) Serviliai Aviol[ai] uxoris. 42 M'. ACILIVS AVIOLA consul a. 122 cum Corellio Pansa. In consulatu:

Acilius Aviola

VI 10048,

Aviola

alihi.

Idem

intellegendus est

W. Acilius

Aviola cos. bonorum possessor

Ser.

Cornelii

Dolabellae Metiliani

IX

3152.
a.

239 cum imp. M. Antonio Grordiano. h, ceterum Aviola fasti. M'. 44 ACILIVS BVTA, praetorius aetate Tiberii ingens patrimonium consumpsit Seneca ep. 122, 10. 12. 13. 45 M. ACILIVS CANINVS M. f. quaestor urbanus I 636 XIV 153. Titulum posuerunt negotiatores ex area Saturni, unde antiquior videtur a. 726 28. M. Acilius Canianus sive Caninianus (sic lihri meliores
43 M'. ACILIVS AVIOLA, consul
Acilio Aviola XJF4^j! = VI 1159
, ,

Caes.

h. c.

3,39,1) legatus Caesaris, proconsul Siciliae 707/710


coniunctus videtur.

= 47/44

necessitudine

quadam cum hoc quaestore CL(AVDIVS) ACILIVS CLEOBOLES.


a.

46 M'. ACILIVS FAVSTINVS, consul


ratur in
M'.
titulis

Allifanis filiae
tituli;

IX
in

210 cum A. Triario Rufino. Memo2333 (1) et neptis IX 2334 (2).


consulatu

Acilius

Faustinus

M'.

Acilius
alihi,

Faustinus

VI

1984, praenomen periit VI 864, Faustinus falso Fragm. Vatic. 295.


Filius

Faustinianus

M'.

Acilii
.(.

Glabrionis cos. II

(a.

186),

nepos M'. Acilii

Glabrionis cos.

152),

pater (naturdlis) Claudii Acilii Cleobolis et

Aciliae Manliolae, avus Aciliae Gaviniae Frestanae t. 1. 2. 47 Q. Acilius Fuscus. Tituli: Thihursicanus positus a civitate Thihursici Bure VIII 1439 (1), Ostiensis positus a corpore mesorum frumen-

t(ariorum) adiutorum et acceptorum Ost(iensium)


tribu Papiria
t.

XIV 154

(2).

C.

f.,

1. 2j

origine Thibursicanus

t.

1,

procuratur annonae

ACILIVS

ACILIVS

Auggg.
rentium
t.

(=
t.

Severi Antonini Getae 2091211), procurator operis theatri


fisci

Pompeiani,

advocatus codicillaris stationis hereditatium


1.

et cohae-

1. 2.

Curator Laurentiura Lavinatium vico Augustanorum

1, sacerdos

Laurentium Lavinatium

t.

2; patronus
t.

reip.

muni-

cipi

Severiani Antoniniani lib(eri) Thibursici Bure

c(oloniae) Ost(iensis).

t.

1, p(atronus)
et tertia

In

t.

1 in AVGGG. NNN. tertia G

erasae sunt, item in

2, ubi litterae P. C. intrusae sunt.

48 ACILIVS GLABRIO,

Acilii Glabrionis nescio cuius servus

= XIV

nom.

VI 809

74,

Glabrionis

VI

622.

et proconsul Africae CIG 2979 t. Ephequem ei posuit Aemilius Latinianus (JuyxXtjtixos. Cf. n. 56. 50 ACILIVS GLABRIO filius t. repertus in coemeterio Priscillae quod

49 ACILIVS GLABRIO, consularis


simis,

vocatur Notizie degli scavi 1888 p. 140.

Fortasse Christianus.

51 ACILIVS GLABRIO,

quem Sevorus

et

Antoninus non audierunt de4, 4, 18, 1.

siderantem

restitui

adversus fratrem Dig.

52 ACILIVS GLABRIO, adiutor quidam tabulariorum Acilii Glabrionis legati fortasse Lusitaniae nominatur in t. Lusit. mutilo Eph. ep. 4, 9

II

S. 5210.

53 ACILIVS (GLABRIO),
Domitiani

octoginta
(cos.
a.

fere

annos

natus

interfuit
;

consilio

cum

filio

91) luvenalis 4, 94 seq.

consul sub Do-

mitiano fuit perperam scholiasta patrem cum filio confundens. 54 M'.ACILIVS GLABRIO, consul a. 91 cum M. Vipio Traiano fasti. PraeXIV 2392. Filius Glabrionis (qni praecedit), nomen extat VI 1988 Papinii Statii carmine de bello Germanico quod Domitianus egit (a. 83) probatus schol. Vallae ad luvenal. 4, 45 ; consul una cum patre interfuit consilio Domitiani in Albano ibique cum bestiis pugnavit luvenalis 4, 95-103, Dio 67, 14 cf. Fronto ad Marc. Caes. 5, 23. In exilium actus crimine rerum novarum interfectus est a. 95 Suet. Domit. 10, Dio 67, 12. 14. 55 M'. ACILIVS GLABRIO, consul a. 124 cum C. Bellicio Torquato Tebaniano. In consulatu: M'. Acilius Glabrio VI 10048, XIV 51, plerumque Glabrio fasti. Epistula divi Hadriani ad Glabrionem consulem memoratur Dig. 48, 2, 12, 1. Filius videtur M\ Acilii Glabrionis cos.

a. 91,

pater

M\
in
t.

Acilii Glahrionis Cn. Cornelii Severi cos. a. 152.


a.

56 M'.ACILIVS GLABRIO, consul II

186

cum

imp. M. Aurelio
(1),

Commodo.
(2).

Memoratur

Allifanis neptis

IX 2333

prmeptis

IX 2334

In consulatu: W. AciHus Glabrio VI 420. 1980, Glabrio alibi. M'. Acilius Giabrio t. 1. 2, Acilius Glabrio Dio, Glabrio Herodian. Filius M'. Acilii Glabrionis sen. cos. (a. 152) t. 1, consul I suff. anno incerto, consul II a. 186 fasti, t. 1. 2, Herodian. 2, 3, 4. Amicus Pertinacis imperium a Pertinace in senatu oblatum (cal. lan. a. 193) respuit Herodian. l. l., Dio 73, 3, 3. Vtrum hic an pater fucrit Africae Ilvir q(uin)q(uennaHs) (AUifis) proconsul n. 49 diiudicari ncquit. Pater M'. Acilii Faustini cos. a. 210 t. 1. 2. t 2.

ACILIVS
57 M'. ACILIVS GLABRIO

ACILIVS

cos. (incertum quis) nom. in titulo Arriae Plariae Verae Priscillae (uxoris) Orelli 2228. 58 M. ACILIVS GLABRIO, consul a. 256 cum L. Valerio Maximo II. Plena nomina extant in t. Notizie degli Scavil880 p. 261, ceterum Glabrio fasti. 59 M'. ACILIVS GLABRIO CN. CORNELIVS SEVERVS, consul a. 152 cum M. Valerio Homullo. Tituli Tihurtini: XIV 4237(1) ordine honorum turhato, quem ei posuit S. P. Q. Tiburs, alter mutilus XIV 2484 (2) cf. Add.p.492, quiquo modo conceptus fuerit non liquet, positus est fortasse aJ) ipso fdiahus; memoratur in t. Allifano prmeptis IX 2333 (3). Plena nomina exhibet t.l, .... rio Cn. Cornelius Severus superest in t. Acilius Glabrio sen. t. 3 (uhi sequuntur fblius neposque). In consulatu: M'. Acilius Glabrio XIV 250 Glabrio alihi. M'. f., tribu Gal., municeps Tiburtinus 1. 1, filius omnino M\ Acilii Glahrionis cos. a. 124. IIIvir auro argento aere flando feriundo, Vlvir turmarum equitum

2W

Romanorum, tribunus militum

leg.

XV Apollinaris,

legatus provinciae

Cretae Cyrenarum, legatus provinciae Africae, quaestor imp. Caesaris


T. Aeli Hadriani Antonini Aug.
a.

152 fasti

et

t.

1. 3.

Pontifex,

Pii,

praetor, leg. Asiae

t.

1,

consul

salius Collinus; patronus municipi

t. 1. Mulieres quae notninatae fuerunt in 3 quomodo conexae sint cum hoc incertum est. Prohahiliter cmiecit Dessau Add. p. 492 Faustinam uxorem cum marito posuisse t.

Tiburtis, qq. designatus


t.

sepulcralem

fbliis

Faustinae

et

cillae

Acilianae.

Quod

si

recte

positum

est,

Arria Plaria Vera Priscilla M'. Acili Glabrionis (uxor)

cos. t. Pisaurensis Orelli 2228 vix ad cos. a. 152 pertinet. 60 Acilius Lucanus, Cordubensis, orator, pater Aciliae, avus Annaei Lucani poetae Vaccae vit. Luc. Suet. rel. Beiff. 76. 61 M. ACILIVS MEMMIVS GLABRIO, curator riparum et alvei Tiberis

aetate Tiherii ut videtur

t.

urhan.

Rdm.

MittJieil.

1889 p. 284.

62 M. ACILIVS PRISCVS EGRILIVS PLARIANVS.

72

(1)

Ostiensem

videtur titulus

XIV XIV 2212 (2) originis incertae ei positus fuisse acephalus XIV 155 (3) = VI 1550 add. quem qui dediTituli: ipse posuit
,

et

carunt duo homines, iidem posuerunt cognatae cuidam M. Acili Prisci


Egrili Plariani titulum et ipsum hodie, mutilum

plena exhihent
Vot,
t.

t.

1. 2. 4.

A.

f.

1.

= A,

XIV 156

(4).

Nomina

Egrilii Plariani filius, tribu

1.

Illlvir

viarum curandarum, tribunus militum legionis


cerialis,

Macedonicae, quaestor urbanus, aedilis plebis


provinciae Siciliae
et Asiae,

praetor, legatus

proconsul provinciae Galliae Narbonensis,


t.

legatus legionis VIII Augustae

3,

praefectus aerarii militaris

t.

1.

Pontifex Volcani et aedium saerarum,


t.

1.

patronus

coloniae

(Ostiae)

In

titulo

Plariae Verae matris A. Egrili Plariani patris


cos.

p(atroni)

Prisci Egrilii Plariani.

Dessau intcJlegit patris M. Acih*i positum est, hic fuit cos. (suff. a. incerto). Nescio an cogitari possit patris vocem tantum ad distinciionem hominum cognominum additam esse, ut additur nonnunquam filius.
c(oloniae)

XIV 399

Quod

si recte

ACILIVS

ACILIA

63 L. ACILIVS RVFVS. Titulus 7344 quem ei posuerunt Hispellates publice Thermis Himeraeis. L. f., tribu Quir., origine Thermitanus videtur propter locum statuac dedicatae. Quaestor pro pr. provinciae Siciliae,
tribunus plebis,
sulto
t.

praetor, praefectus frumenti dandi ex senatus con-

Idem

videtur Acilius Rufus, qui consul designatus in senatu


a.

sententiam dixit
vel

105

vel a.

106 Plin.
f.

ep. 5, 20, 6; 6, 13, 5.

Vel idem

propinquus

est

L. Acilius L.

Rufus

II vir col[oniae] T[li]er[mi-

tanorum] in t. Mazaritano 64 M'. ACILIVS R\TFVS, M'. f


t.

X
,

7210.

tribu Gal, procurator

Caesarum II 3840

Saguntinus, quem posuit conventus Tarrachon(ensis).

De praenomine
qui Arvalibus

Manii an Marci discrepant exempla. 65 ACILIVS SEVERVS, unus ex pueris senatorum

filiis,

ministrarunt

a.

183

et

186 acta Arv.

L. GABO ARVNCVLEIVS P. ACILIVS SEVERVS. 66 Acilius Sthenelus e plebe libertina vineis excultis gloriam adeptus Flin. n. h. 14, 48, aequalis Remmii Palaemonis ihd. 49. 50. 67 L. ACILIVS STRABO, consul suffectus cum Sex. Neranio Capitone mense Septembri anni ut videtur 71 t. graec. Neapolitan. Monumenti
inediti delV

Acad.
a

d.

Lincei

praetorius

Claudio

I p. 553. Idem videtur Acilius Strabo ad Cyrenenses missus disceptator agrorum,

postea a Cyrenensibus in senatu accusatus, sed Neronis sententia absolutus a. 59 Tac. a. 14, 18. Potest idem esse Acilius Strabo legatus

[MA]TERNVS CLODIVS NVMMVS. [STER]TINIVS QVINTILIANVS NVMMVS ACILIVS STRABO. STERTINIVS QVINTILIANVS
[L.]

Aug. (Germaniae superioris aut inferioris) in t. JBrambach inscr. Rhen. 663 cf. Westd. Ztschr. 1892 p. 287. L. STERTINIVS QVIN[TILIANVS] ACILIVS STRABO C. CVRIAT[IVS]
[CVR]IATIVS

MATERNVS
Q.

[CLO]DIVS

ACILIVS STRABO RVSTICVS APRONIVS SENECIO PROCVLVS. 68 M. ACILIVS VIBIVS FAVSTINVS, salius Palatinus exiit
L.

CORNELIVS

collegio flamen

factus a. 170

VI 1978.

Acilii Lucani filia, Cordubensis, M. Annaei Melae uxor, Annaei Lucani mater Vaccae vit. Lucan. Suet. rel. Meiffersch. 76. M. Coniuratione Pisoniana detecta quamvis innoxia a Lucano inter socios nominata sine absolutione sine supplicio dissimulata est Tac. a. 15, 56. 71, Suet. vit. Lucan. 51. 70 ACILIA GAVINIA FRESTANA, clarissima puella, Cl(audii) Acilii Cleo-

69

Acilia,

bolis

filia,

M'. Acilii Faustini cos.

(a.

210) neptis, Acilii Glabrionis


Cleobolis
sen(ioris)

bis cos. (cos.


cos. neptis

II

a.

186) proneptis,

Tib. Claudii

IX

2334.

De

stemmate vide patrem.


(a.

71 ACILIA IVIANLIOLA, clarissima femina, M'. Acili Faustini cos.


filia,

210)

M'. Acili Glabrionis cos. II

(a.

186) neptis, M'. Acili Glabrionis

sen(ioris) cos. (a. 152) proneptis

IX 2333.

ACME

10
losepJi. ant. 17, 5,

ADVENTVS
7.

72 Acme, Liviae Augusti ancilla ludaea


bell. 1,

8; 17,

7,

32, 6; 1, 33,

7.

73 L. ACONIVS CALLISTVS, clarissimae memoriae vir, maritus Oratiae Marinae 'XI 2700 Volsiniensis. Fortasse idem est L. Aco[nius] P[om.]
Call[istus] aedilis

XI 2708.
leg.

74 L. Aconius Callistus, tribunus militum sub Alexandro XJ 2699 Volsiniensis.


L.

XIIII Geminae Severianae

RANIVS OPTATVS

signo

ACONTIANVS.
a. 15,

75 Acratus, Neronis libertus Tac.

45 ; 16, 23, Bio Chrys.

orat.

31

p. 394 D. Helenius Acro. Claudia Acte.


C.

ARRIVS SPEDICVS ACTIANVS.

76 Actius, comoedus a Tiberio manumissus Suet. Tib. 47. 77 Actumerus (Catumerus Tac. a. 11, 17, 05xpo}j,-i^poo Strabo) Chattorum princeps Tac. a. 11, 16. 17, Strabo 7, 292. Be nominis forma cf.

'MueUenhof Ztschr.
78
Q.

f.

deutsch. Alterth.

IX 223.
perierit

ACVTIVS

Q.

(cum tribu
a.

num cognomen
729

incertum

est)

inter testes

senatus consulti

25 Sitzungsberichte Berl.

Akad. 1889 p. 966. 79 Q. ACVTIVS NERVA (Q. Acutius in titulis Bramb. inscript. Rhen. 660. 662, 680, Acutius Nerva Plin.). Consul designatus in senatu sententiam
dixit a.

100 Blin.

ep.
t.

2,12, 2; legatum pr. pr. Germaniam inferiorem

rexisse sequitur ex

80 ACVTIA, P. Vitellii quondam uxor maiestatis damnata a. 37 Tac. a. 6, 47. 81 Adaeus, rhetor ex Asianis non proiecti nominis Seneca contr. 9, 1, 12,
sententiae eius

apud Senecam in
102,

controv. passim.

82 Adduus

Vell. 2,

("ASScdv

Bio

55,

10 a

Zon. 10, 36, Dones

Flor. 2, 32) Parthus Artagerae praepositus C. Caesarem vulneravit. 83 Adgandestrius, Chattorum princeps Tac. a. 2, 88.

84 Adiatorix, Domneclei tetrachae Galatarum filius, post pugnam Actiacam in triumpho ductus et cum uno ex filiis occisus Strabo 12, 543; Dyteutus alter filius et tertius memorantur ibd. 12, 558.

C.

CLODIVS ADIVTOR.
filius

85 Adminius, Cunobellini regis


traditur

Suet. Cal. 44

Oros.

7, 5,

5 (ubi

Minocynobelinum Britannorum

regis filium).
Sol. praef. saee.

86 Adventus, cui dedicavit C. lulius Solinus coUectanea

III vel IIIL ANTISTIVS ADVENTVS. C.(?) ANTISTIVS ADVENTVS. Q. ANTISTIVS ADV[ENTVS]. Q. ANTISTIVS ADVENTVS POSTVMVS AQVILINVS. L. ANTISTIVS BVRRVS ADVENTVS. OCLATINIVS ADVENTVS.

ADYOLANS

11

AELIANVS

88

87 Advolans, gladiator Martial. VS C. IVLIVS ADVRIVS


.
.

5, 24, 6.

[PATEJRNVS.
[auxoiv

C.

AE
xff

xpaxtaxo?

irpsapsuTTj?

xal
a.

dvxiaTpaxTjYO?]

xai

XoYiaTT]?

TraTpfSoi;

in plebiscito Attico

III 10

2091210,

legatus

Augustorum pr. pr. ad corrigendum statum civitatium liherarum Achaiae fuissc videtur; at supplementa incerta sunt cf. Mommsen R. Str. IB 858 adn. 1.
89 Aebutianus (Ebuntianus
libri),

praefectus praetorio
a.

sub
12.

Commodo

T.

Cleandro auctore occisus (ante

189)

vit.

Comm.

6,

Vennonius Aebutianus.

90 Aebutius, decurio bello ludaico occisus loseph. bell.3, 7,3; 4,1,5 vit.24. 91 Aebutius Liberalis, ad quem scripsit Seneca libros de beneficiis, ubi nominatur 1, 1, 1; 2, 1, 1; 2, 6, 1; 2, 30, 1; 3, 1, 1; 3, 5, 1; 4, 1, 1;
4, 3,
7,

1;
1.

4, 31,

1;

5, 1,

3;

6, 1,

1;

6, 6,

1;

6,

12, 1; 6, 41, 1; 6, 42, 1;

1,

Idem

sine dubio

Liberalis noster tristis incendio

coloniae

Lugdunensis patriae suae Seneca ep. 91, 1. 3. 13. 92 M. AEDINIVS IVLIANVS nom. in albo Canusino a. 223 IX 338 (1), epistula eius scripta paulo ante a. 238 ad Badium Cominianum in t. edito a Mommseno Berichte d. sdchs. Gesellschaft 1852 p. 228 sqq. (2). Praenomen exhibet t. 1, Aedinius lulianus t. 2, vir clarissimus a. 223 t. 1, legatus provinciae Lugdunensis, praefectus praetorio aliquot annis ante a. 238 t. 2. 93 A^demon, libertus Ptolemaeum regem ab imperatore Gaio occisum ulciscens in Mauretania sub Claudio rebellavit Blin. n. h. 5, 11. 94 AEDIA SERVILIA memoratur in titulis libertorum servorumque urbano VI 353 (1) quemposuit libertus anno 51, Allifanis IX 2424 (2). 2363 (3). 2365 (4) cf et 2344. 2370. Aedia Servilia t. 2 Servilia alibi, M. f. ex praenomine lib. t. 1, Servilia Aviol[ai] t. 1 id est uxor M\ Acilii
Aviolae consulis
a. 54.

95 M. AEFVLANVS, proconsul (Asiae) sub Nerone memoratur in t. Smyrnaeo CIG 3187. 96 Aefulanus Marcellinus, ad quem scripsit Plinius ep. 5, 16; 8, 23 (Aefu-

lanus servavit cod.

Asbumham.

5, 16).

Vetulenus Aegialus.

97 Q. Aegrilius Plarianus, maritus Asiciae Frontinae XI 1075 Parmensis mutilus; incertum qua necessitudine coniunctus fuerit cum Q. Egrilio

98

Plariano.
Stertinia Cocceia Bassula Veneria Aeliana lunior.

AELIANVS, clarissimus vir, legatus Augusti pr. pr. Pannoniae III 3747 in miliario Pann. inf. Potest referri ad Flavium Aelianum aut, si fuerit in lapide [L]aelianus, ad M. Pontium Laelianum Larcium Sabinum. 99 Aelianus facundus, amicus Martialis memoratur Martial. 12, 24, 3;
inferioris

incertum

est

num idem

nominetur ibd. 11, 40,

5.

AELIANVS

12

AELIVS

100 Aelianus cum (Sex. lulio) Frontino consulari viro Formiis colloquio habito adductus ad scribendura de re militari Graecorum Oetopiav xaxTixTjv imperatori Traiano dedicavit Aelian. prooeni. Cf. Koechly-

Buestow Griech. Kriegsschr. II 199


Aelius Aelianus.
P.

seq.

L.

AELIVS AELIANVS ARCHELAVS MARCVS. AELIVS PLAVTIVS LAMIA AELIANVS.

Aemilius Aelianus.

M.

ANNAEVS SATVRNINVS CLODIANVS AELLiNVS.

Axius Aelianus. Q. Axius Aelianus.


Casperius Aelianus.
L. Casperius Aelianus.

Claudius Aelianus.

CELSVS AELIANVS. FLACC(VS) AELIANVS. FL(AVIVS) AELIANVS. C. IVLIVS FLACCVS AELIANVS. CN. PAPIRIVS AELIANVS. CN. PAPIRIVS AELIANVS AEMIL[IANVS] TVSCILLVS. PLAVTIVS [AELIVS? LA]MIA SILVANVS [AELIANVS]. TI. PLAVTIVS SILVANVS AELIANVS. POMPEIVS AELIANVS. L. ROSCIVS AELIANVS MAECIVS CELER. L. ROSCIVS AELIANVS PACVLVS SALVIVS IVLIANVS. L. ROSCIVS PACVLVS PAPIRIVS AELIANVS. Q. VALENS AELIANVS.
T. Vlpius Aelianus Antoninus.
C.

VLPIVS AELIANVS SEVERVS.


.

101 Aelius

pr(aeses) [provinciae

Sardiniae] Eph. ep. 8, 755 in frag-

mento miliarii Sardiniae.


102 Aelius Achilles, rationalis Septimii Severi
Caesariensis ob prostratam gentem
a.

193

VI 1585 [a.]

b.

103 Aelius Aelianus, vir perfectissimus, praeses provinciae Mauretaniae

Bavarum Mesegneitsium praedasque omnes ac familias eorum abductas dedicavit titulum Eph. ep. 7, 530 Mauret. Caes.
104
P.

AELIVS AELIANVS ARCHELAVS MARCVS, P.


vir,

f.,

originis clarissi-

mae

patronus Volturni

3725 Volturnensis fortasse saec. IIII.


classis

105 Aelius Aemilianus, praefectus mil. 53 3335.

^X

Misenensis

a.

247 III

dipl.

106 P. Aelius Alcibiades, praepositus cubiculi sub Hadriano


in titulis graecis Asianis

(ItzI xoitaivo?:)

Lehas-Waddington 1052 f,

Bull. d. corr. hell.

VII p.

269,

CIG

2947. 2948.

AELIVS

13
ei

AELIVS
positus a liherto Gordiani III,
MittJi. a. Oestr.

107 P. Ael(ius) Ammonius. Titulus graecus


p.

repertus in Moesia inferiore Archaeol. Epigraph.

VIII

22 n. 61. Germanorum,
KaTi7:a8(5x(ov),

Praefectus cohortis Hispanorum, tribunus cohortis I


praepositus vexillationibus in
ev

Armenia Cappadocianis

(f|7Trjaa[XVOV

aTpaxitoTuou

Trapaxacei

Apjxr^vtax:^ aTpaTKoToiv iTrap/eia?

praefectus alae I Gaetulorum, praepositus vexillationibus


(f^Yifjaa[i.vov

in

Moesia

inf.

aTpaTtu)Ttxo5

ttj?

Trapxta?

TaoTr^?),

prae-

fectus

Moesiacae Gordianae, procurator (xhv xpa'TtaTov iirtTpoirov) Augusti (Moesiae inf.) t. Potest idem esse Ammonius Verha ad quem Gordianus rescripsit a. 240 cod. lustinian. 6, 45, 2.
classis Fl(aviae)

fj-^T^aa^jxevov

aTpaTKoTtxou

ad praefectum

exercitus rettulit

Mommsen Eph.

ep. 5 p. 578. 108 T. Aelius Antipater, proc. Augg., Vmbricia Bassa coniux OreJli 1891

Sentinas.

109 P. Aelius Apollonianus, primipilaris


toniae Letoidis, pater

maritus

Tiberiae luHae Anin


titulis
filii

P. Aelii Hilariani

memoratur

CIG
110
L.

2792. 2793. AEL(IVS) APPAIENVS IVLIANVS, clarissimus puer Bull. com. 1880

p. 138 n. 393 incertae aetatis; litteras saec.

IV

iudicat qui edidit.

111 T. AELIVS AVRELIVS, M. Aurelii Caesaris et Faustinae Aug. filius, imp. Antonini Aug. Pii [p. p.] nepos VI 994 t. sepulcralis in mausoJeo

Hadriani fdii Marci qui postea imperavit, defuncti vivo Pio. 112 L. Aelius Aurelius Apolaustus Memphius. TituJi: VI10117 (1) urhanus, 3716 (3) Campanus, XIV 4254 (4) TihurIX 344 (2) Canusinus, 6219 (5), nominatur in fragmento tinus; ipse posuit Fundanum

3822 (6). Agrippus Memphi, a Vero imperatore e Syria


Veientano

XI

histrio

cui

cognomentum
et

erat

Romam

abductus

Apolaustus

8, L. Aurelius Apolaustus Memphius t. 4, Memphius t. 1, L. Aurelins Apolaustus pantoAurelius Apolaustus mimus Memfius t. 5, [L.] Aelius Aurelius ApoLaustus t. 2, [L.] Aurelius senioris t. 6, Apolaustus [Apolaus]ti Memphi Apolaustus t. 3, Fronto ad Ver. 1, 2, vit. Comm. 7. Augustorum libertus 1. 1. 4 (Aug. lib. t. 2), manumissus ergo a Marco et Vero; hieronica coronatus et

nominatus

vit.

Ver.

ton diapandon Apollinis sacerdos solus vittatus,


et

archiereus
sui

synhodi
primus,

Augustorum

t.

1,

pantomimus hieronica temporis


t.

Augustalium quinquennalis (Canusii)


diapanton, parasitus et

mus

pantomimus t. 3, Augg. sacerdos Apollinis, Herculanus Augustalis (Tihure), ornamentis Vt pantomimus ceJeherrimus decurionatus honoratus (Tihure) t. 4. mcmoratur a Frontone J. J.; eundem inteJJegere videtur Athenams 1 20C
6 auixTca?
8fj}xos
ttj?

2; hieronica bis coronatus et sacerdos ApoUinis, Augustalis Capuae maxihieronica ter temporis sui primus vittatus

oixoufxivrj? tov l(p' f^fxtv


(a.

cptXoaocpov opxTjaTf^v Mejxcptv


aliis libertis aulicis

xa'Xsaav

vit.

Cleandro occiso

189)

cum

inter-

emptus

Comm.

7.

AELIVS

14

AELIVS

CAESAR vide M. ANNIVS VERVS. AELIVS AVRELIVS COMMODVS vide L. CEIONIVS COMMODVS. IMP. CAESAR L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS vide M. AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS. 113 T. AELIVS AVRELIVS EPIANVS, T. f., legatus Aug. leg. X Geminae,
M. AELIVS AVRELIVS
L.

curator viae Clodiae, legatus pr. pr. provinciae Africae p[raetor]


filius Epii Aug. lib. tabularii Albanus XIV 2262. 114 M. AELIVS AVRELIVS THEO. Tituli: XI 376 (1) Ariminensis, quem jiosuit ordo Ariminensium, III 89 Lebas -Waddington n. 1950 (2) 1949 (3) Bostrani, quorum priorem dedicarunt in legatione et 90 Arahica oiptiones centuriones leg. III. Kur. Valerianae Gallianae (sic). Nomina plena exMhet 1. 1, Aelius Aurelius Theo t. 2. 3; vir clarissimus t. 1. Decemvir stb'tibus iudicandis, tribunus militum laticlavius
t.

XIV 2164

mutilus Aricinus.

Fortasse
t.

rationis hereditatium, cui positus est

lcg.

XI

Claudiae, item tribunus militum laticlavius leg. XII Fulmipraetor,


t.
t.

natae,

adlectus inter quaestorios, tribunus plebis,

iuridicus

dc

infinito

per Flaminiam
Valeriani
t.

et

Vmbriam Picenum
v.

1,

legatus

Augu-

storum

C=

et

Gallieni

supra) pr. pr.


t.

2.

3 praeses pro-

vinciae Arabiae

3,

consul designatus
t.

2.

Sodalis Hadrianalis,

patronus Ariminensium
id est sub Pio

1.

115 AELIVS BASSIANVS, proconsul Africae, quando Clodius Albinus natus


est,
vit.

Clod. Alb. 4 in epistula inepte

ficta.

116 AELIVS BASSVS, legatus Pannoniae sub initium belli Marcomannici paulo ante a. 161 Petrus Patric. fr. 6 (ex Cassio Dione).
117
P.

AELIVS BRVTT[IVS] LVCIANVS, proconsul [Pamphylijae


t.

Lyc[iae]...

AELIVS CAESAR vide L. CEIONIVS COMMODVS. 118 SEX. AELIVS CATVS, consul a. 4 p. C. cum C. Sentio Saturnino.
L.

honoratus

graeco Addliae Pamphyliae Bull. de corr.

hell.

IX p.

436.

In consulatu: Sex. Aelius Q.


/".

f.

L.

n.

Catus

f.

Cap.

Sex. Aelius
2s$to? Ai[xiXio?

min.

XII
uto?

393,

Aelius Catus VeUeius


ind.
l.

(sic)

K.
;

Kaxo? Bio
(v.

55.

II

103.

Ai'Xio?

Kaxo? Strabo.

Q.

f.

L. n.

consul

supra) legem

Aeliam Sentiam, quae citatur


7, 4,

cum collega de manumissionibus apud Gaium passim, Vlpian. reg. 1, 11-15;


tulit

Dosith. 16, Collat. 16, 2,

5.

Quinquaginta milia Getarum


7,

e regione

transdanuviana in Thraciam traduxit Straho


occisus
vit.

303.

119 AELIVS CELSVS, senator a Septimio Severo sine causae dictione


Sev. 13,

cf.

12, 9.

120 AELIVS CESETTIANVS, praefectus

urbi a. 275 vit. Taciti 7, 2. (AELIVS) occiso COERANVS Plautiano (a. 203) propter amicitiam 121 eius a Severo ad septem annos relegatus, dein revocatus (circa a. 210)

senatum adlectus, primus ex Aegyptiis consul factus est nuUo honore antea functus Bio 76, 5. Consul suffectus anno incerto sub
et in

Caracalla.

122

P.

AELIVS COERANVS.

Titulus

XIV 3586 (1)

Tiburtinus, qucmposue-

AELWS

15

AELIVS
a.

rimt decuriones Tiburtes, memoratur in actis Arvalium


a.

213

(2) et
9,

214

(3).

P. Aelius Coeranus

t.

1.

iunior additur

t.

VI 2103 b

Quaestor, tribunus plebis kandidatus, praetor urbanus, iuridicus per

Flaminiam

et

Vmbriam,

legatus leg. VIII Augustae, proconsul pro(suff. a. incerto saec.

vinciae Macedoniae, consul

III

ineuntis)

t.

1.

Curator civitatium Antiatium

et

(Tihure), patronus et flamen dialis

Aquinatium, Illlvir iure dicundo Tibure t. 1. Frater Arvalis t. 1 fuit

in coUegio a.213 et 214 actaArv. Filius videtur Coerani gui praecedit. 123 Ael(ius) Constans, procurator Commodi intra a. 1851192 Daciae

Porolissensis ut videtur,

memoratur in

t.

Napocensi III 865 ob hono-

rem decurionatus
Nigr.
4, 4.

(scl.

Napocensis) posito imperatori.


ficta

124 Aelius Corduenus nominatur in epistula


125 P. Aelius

Commodi

vit.

Pescenn.

Da ....
VI

[proc.] rationis ....

[hereditajtium sub

Marco

et

Vero ut videtur

3757.

126 AELIVS DECIVS TRICCIANVS.

Miliarii Pannoniae infcrioris


et

III S.

10618. 10629. 10635. 10644. 10647, ubi

Macrini Biadumenianique
3 Tpixxiavo? Dio
legati
alibi,

nomina

et

Aelii Tricciani
Aexxio?

erasa sunt, nomen gentilicium legi potuit

in solo 10644.

Tptxxiav6?

Dio

78, 13,

Recianus

vit.

Carac.
in

Olim miles

exercitu

Pannonico

et

ianitor

Dio

78, 13.

Caracallam in Asiam comitatur praefectus legionis II Parthicae vit. Carac. 6,7= apyoiv to5 'AXpaviou aipaxoTzi^oo Dio 78, 13 cf. 79, 4. Conscius
Carac. l. l. Mansit praefectus legionis II Parthicae aliquantum sub Macrino Dio 79, 4; deinde a Macrino in Pannoniam missus Dio 78, 13 rexit Pannoniam inferiorem a. 217 legatus Augg.
caedis Caracallae
vit.

pr. pr. tituli; postea

ab eodem dimissus in Bithynia versatur

id. 79,

4;

occisus ab Elagabalo ihd.

127 T. Aelius Decrianus,

procurator Aug. Mauretaniae Caesariensis nominatur in miliariis Mauretaniae Caesariensis sub Alexandro positis VIII 10432. 10436. 10461-10463. 10465. 10468. 10469. Eph. cp. 7,677. 128 AEL(IVS) DIODOTVS, clarissimus vir 77/ 3571 Aquincensis.

129 AELIVS DIODOTVS, praetor


130 [AELIVS?]
Paeticus.

(tutelaris)

sub Severo et Caracalla Fragm.


pr. pr.

Vatic. 159. 206(?). 211. 215. 246.

[DIO]NYSIVS,

legatus

Aug.

(Raetiae)

777 5874

In

t.

muttlo de nominibus imperatoris nihil superest nisi

[Au]REL

abrasis reliquis. perfectissimus vir, rationalis,

131 P, Aelius Dionysius signo Palladius,

pater Vettoriae Sabinillae virginis Vestalis

VI 1587.

132 Aelius Festus Aphtonius, vir perfectissimus, scripsit de metris: Aelii Festi Aphtonii v. p. de metris omnibus explicit 1. IIII subscriptione

l.

IIII MariiVictorini,qui Aphtonium epitomavit Gramm. lat. VI 173,32.

133 Aelius Florianus, vir perfectissimus, praefectus vigilum intra annos 220/244 VI 266.

AELIVS
134 AELIVS GALLVS.
citia,

16

AELIVS
Aelii Galli ami-

Pomponio Secundo obiectabatur


a. 5,

qui punito Seiano in hortos Pomponii quasi fidissimum ad sub8.

sidium perfugisset Tac.


cdllegit Borgliesi

Becte inde coUatis ihd.


filium natu

4,

et 5,

GaUum

Seiani

maximum

fuisse,

post

necem patris et ipsum interemptum. lussu Tiberii Lentulo Gaetulico gener destinatus fuerat ibd. 6, 30; a Tiberio sacerdotio ornatus Dio
58,

7 (utroque
(?)

loco

nominihus omissis).

135 C.

Aelius Gallus.
sit.

Praenomen exhihet

t.

CIA III

577, si quidem
6,

ad hunc referendus

Ex

equestri ordine Plin. n. h.

fectus Aegypti Straho 2, 118; 17, 806

anno

fere 727 27 nuncupatus

160, prae-

expeditionem suscepit in Arabiam quae appellatur eudaemon anno

729730

2524

Straho 16, 780782; 17, 819820, Plin.

l.

l,

Bio 53, 29 (Zonar. cf. Mon. Ancyr. 5,


Seianus dictus
est.

10, 32), loseph. ant. 15, 9, 3, Galen.

18.

Amicus

XIV 189.

Strabonis 2, 118; 17, 806.


Gdlen.

203 Filium

L. Seii Strahonis adoptasse videtur, qui post adoptionem L. Aelius

Medicamenta

eius

XII

625. 738. 784;

XIII
136
P.

28. 29. 77. 138. 202. 310. 472. 550. 556. 838. 885?;

XIV 114.

158. 159. 161. 170. 189. 203. 730.

AELIVS GEMEL[L]VS,

vir clarissimus

III 1006 Apulensis.


filius

137 *AELIVS GORDIANVS, Gordiani imperatoris


res viri corrupte lihri, imperatoris parens
insignis, fuit in consilio

(?

imperatoris ipsa

Mommsen),
vit.

vir scientia iuris


1.

Alexandri imperatoris
a.

Alex. 68,

Auctor

vitae et ipse vel in

nomine

vel in homine errorem admisit.

138 AELIVS GRACILIS, legatus Belgicae

58 Tac.

a. 13, 53.

C. Pompeius Horaullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus.


vit.

139 Aelius Hadrianus, patruus magnus Hadriani imperatoris


140
P.

Hadr. 1, 2.

AELIVS HADRIANVS

IMP.

CAESAR TRAIANVS HADRIANVS

AVG. Titulus ei puhlice positus a. 112 ah Atheniensihus archonti III 550. P. f., tribu Sergia t. filius scilicet P. Aelii Hadriani Afri Italicensis et Domitiae Paulinae Gaditanae vit. Hadr. 1, 2. Natus est d. 24 m. lan. a. 75 vit. 1, 3 Italicae Appian. Iher. 38, Gell. 16, 13, 4, Eutrop. 8, 6, 1 inde Hieronym. chron. 2133 (male Romae vit. 1, 3, at cf. 2, 1; 19, 1). Decimo aetatis anno patre orbatus Vlpium Traianum praetorium tunc consobrinum suum (cf. in patre) et Caelium Attianum
equitem

Romanum

tutores habuit

vit. 1, 4.

Bomae, ut

videtur, studiis

litterarum imbutus quinto decimo anno ad patriam

rediit,

post a Traiano abductus ad


vir stlitibus

rem publicam
vit.

accessit

vit. 1,

unde paulo Decem5


seq.

iudicandis
t.

t.

2, 1,

sevir

feriarum Latinarum
tricis p.
f.

circa a. 92193.

turmae eq. R., praefectus Inde tribunus leg. II Adiu-

vit. 1,

t. ;

post hoc in inferiorem


(a.

Moesiam
2,

translatus ex-

3 tribunus leg. V Macedonicae t. Traiano a Nerva adoptato (m. Octohri a. 97) ad gratulationem exercitus ad Traianum (legatum tunc Germaniae superioris)
tremis iam Domitiani temporibus
95196)
vit.

in

Germaniam superiorem

translatus est

vit.

2,

5 ibique

fuit

tribunus

AELIVS
leg\

17

AELIVS

Quaestor imperatoris t. cf. vit. 2, 6. comes expeditionis Dacicae vif. 3, 2 t., 3, militaribus donatus ab eo bis Post quaesturam donis t. ab actis senatus vit. 3, 2, tribunus plebis a. 105 vit. 3, 4 t. Secunda expeditione Dacica Traianus eum primae legioni Minerviae praeposuit secumlegatus leg. I Minerviae p. f. t., eodemque que duxit vit, 3, 6 tempore praetor t. (aliter vit. 3, 8 cf. adn.) anno ut videtur 106. Postea legatus Augusti pr. pr. Pannoniae inferioris a. 107/108 vit. Ob res bene gestas consulatum accepit vit. 3, 10; consul t. 3, 9 t. XIV 2242. Anno 112, suflfectus d. 22 m. lun. a. 108 VI 2016 ubi titulus positus videtur, fuit Vllvir epulonum, sodalis Augustalis t., archon Athenis t. Phleg. fr. 54 M., vit. 19, 1, Dio 69, 16, 1. Plotinae studio legatus expeditionis Parthicae tempore (a. 114 seq.) destinatus Legatus Syriae n. 117 vit. 4, 6, Bio 68, 33, 1; 69, 1, 2 est vit. 4, 1. litteras adoptionis accepit, quando et natalem adoptionis Aug. V id. tertium iduum earundem (= d. 11 m. Aug), quando et iussit celebrari natalem imperii statuit celebrandum, excessus ei Traiani nuntiatus est vit. 4, 7. Adoptionem a Plotina lictam multi putarunt vit. 4, 10, Dio 69, 1, Vict. Caes. 13, 12; recte ut videtur, quamquam Hadrianus, ut vivo Traiano se participem imperii fuisse proharet, nummum cudi iussit EcJchel VI 473 == Cohen II 246, 5 in parte adversa exhihentem Hadriano Traiano Caesari, in aversa Imp. Caes. Ner. Traian. Optim. Aug. Germ. Dac. (cf. Mommsen StB. IP 1154, 5). Consul II Mortuus est apud Baias d. 10 m. lul. a. 118, consul III a. 119. Vxor Vibia Sabina, liberi adoptivi n. 138 vit. 19, 6, Dio 69, 23, 1. Commodus, qui post adoptionem L. Aelius Caesar, Ceionius L. Arrius Antoninus, qui post adoptionem Fulvus Boionius Aurelius T. Antoninus nominatus est. Imp. T. Aelius Caesar
primigeniae
vit.

XXII
a.

p.

f.

Traiani

101

t.

et

Praeturam Hadrianum absentem


Dacico
secunclo, clocet titulus
;

iniisse,

cum

legioni

primae praeesset
biograpJtus,

bello

in praetura

Bomam

rediisse

cum

8 sestertium vicies ad ludos edendos a Traiano accepisse. Praetor a. 102 biofactus est sub Surano (immo SuraJ et Serviano iterum cos. graphus l. l. aperte errans. Confudisse autem eum consules a. 102 cum consulibus a. 107 fSura III et Senecione II) ne ponamus, advei-santur legatio
scribat 3,

Pannonica

et

consulatus propter res in Pannonia gestas Hadriano

a.

lOS

datus.

141

AELIVS HADRIANVS AFER. Praenomen cum tribu innotuit ex titulo filii III 550, Aelius Hadrianus cognomento Afer vit. Hadr. 1, 2,
P.

Italica oriundus Hadrianus Afer Dio, Aelius Hadrianus (Vict) epit. Hadr., unde tribu Sergia; praetorius Dio 69, 3, 1 (Zonar. 11, 23); intra d. 24 m. lan. mortuus, cum filius decimum annum ageret Domitia Paulina, vit. 86 Hadr. 4. Vxor m. lan. a. d. 24 1, a. 85 et imperavit, Paulina vit. 1. 1. et Domitia Aelius Hadrianus qui liberi P. parum imperatore ciim Traiano Qua necessitudine coniunctus fuerit (omnino liquct in dissensu auctorum: consobrinus Traiani vit. Hadr. 1, 2
vit.

Prosopographla Imp. Boin.

I.

AELIVS
haud accurate
ihd. 1,

18
4 dicitur Traianus consobrinus Hadriani

AELIVS
filii

qui

imperavif) Epitom. 14, 1;

contra Hadrianus] imperator dicitur

filius

consobrinac Traiani Eutrop.

142

IMPERATOll CAESAR
PIVS
P.

T.

8, 6, 1 (inde Hieronym. ad a. Abr. 213B). AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS

T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus.


consularis
(uiraTixos),

AELIVS HILARIANVS,

pater P. Aelii Apoltitulis

loniani,

avus P. Aelii Hilariani memoratur in

nepotis cogno-

minis n. 143.

143 P. Aelius Hilarianus, equestris ordinis


et

({7:7:1x6?),

T. Aelii Apolloniani

Tiberiae luliae Antoniae Letoidis

filius,

P. Aelii Hilariani con-

sularis

nepos honoratus

titulis

graecis

CIG

2792. 2793

= Waddington

1617. 595 ApJirodisiade repertis.

144 Acl(ius) lanuarius, procurator hereditatium, procurator Chosdroencs,


procurator Syriae Coeles, procurator vectigalium lUyricorum
procurator

Hispaniae

citerioris

Tarraconensis

praeses

proVinciae

Tingitanae,
t.

praeses provinciae Mauretaniae

[Caesar]

II 4135

Tarraconensis, ubi

nomen

gentilicium

num

recte tradiium sit duhitari

potest.

145 AELIVS(?) IVLIANVS,

[A]i[X.]

traditur in

t.

male dcscripto
stlitibus

GIG

4618

Add. p. 1182
Geminae.

cf.

Lchas-Wadd. 2316 a, decemvir

iudicandis

ut videtur ex Waddingtonii conicctura prohahili, tribunus legionis

XIHI
certc

146 Aelius lulianus, praefectus vigilum suh


ante
a.

Commodo
uTrax^utov

ut videtur,

191 VI414h.
lulius
,

147 Aelius
(3u[vYVT^?]

Pro[culus?]

Eubulianus,

x]at

auvxXTjTtxwv
t.

maritus Aeliae Flaviae Egnat[iae]

Capitolinae

Nysae

Caria repertus Athenische Mittheilungen 1893 p. 334. 148 Aelius lunius Cordus (Aelius Cordus vit. Maximin. 12, 7, Clod. Alh. 5, 10 uhi Helius lihri; ceterum lunius Cordus vel Cordus) scripsit vitas eorum imperatorum, quos obscuriores videbat, adserens se miniraa
in

quaeque persecuturum

vit.

Opell.

Macr. 1

(cf.

Clod.

5,

Maximin. 27,
Gord. 33.

Max.

et

Balh. 4); imperatoribus Philippis superstes


vitis

fuit vit.

Citatur in

quae Itdii Capitolini dicuntur.

Clodii Alhini, Opdlii


et

Macrini,
coJlegit

Maximimrum, Gordianorum, Maximi


a.

Balhini; fragmenta

Peter Hist. B. Fr. p. 344 sqq. Aelius


L.

149 L. AELIVS LAMIA, consul


consulatu: L.

8, 316,

Lamia Dio ind. l. 55, L. Lamia fast. min. XII XIV 2801, Lamia alihi. Apud scriptores: Aelius Lamia Aelius Lamia restituit Buhnken Vell. Pat. 2,

cum M. Servilio Noniano. In Lamia f. Cap., L. Aelius L. f. L. Aelius Lamia X 892, L. Aelius Eph. ep.
3
p. C.
f.

L.

n.

Valcr. 3Iaxim.
Tacit.,

1, 8, 11,

L,

Lamia Dio,

116,

3 (etiam traditur)

cf.

Borghesi opp.
Ij.
f.

IV 455 seq.
filius scilicet

L. n. supra,

Ciceronis, nepos ut videtur L.

L. Lamiae viri practorii, amici Lamiae propter deformitatem a Crasso

AELIVS
oratore
a.

19
Cic. dc orat. 2, 268^

AELIVS
fratcr Q. Aclii Lamiae.

irrisi

p. C. siipra; vir antiquissimi moris ct priscam gravitatem

Consul semper

humanitate temperans in

splendidissimis functus ministeriis


triumplialia defectus est Velleius

Germania Illyricoquc et mox in Africa non merito, sed materia adipisceudi


l.
l.

in cxpositione fuisse
a.

belli

Delmatici,

unde videtur

legatus

Tiberii

6.

Pannonici et Proconsul

4, 13.

bclli contra Tacfarinatem gesti a. 15/16 Tac. a. Legatus Syriae nuncupatus (circa a. 20 cf. Borghesi V 90) a Tiberio in urbe retentus; praefectus urbi a. 32 mortuus est a. 33

Africae sub initium

Amicus Horatii, qui ad euin memorat eum amicum (Pomponii) Numidae carm. 1, 36, 7, lugentem mortem fratris ep. 1, 14, 6. Idcm intellegendus videtur L. Lamia Seneca contr. 7, 6, 21 ; incertum cst ad quem pertineat
exeunte Tac.
carm.
a.
6,

27, jyio 58, 19.

scripsit

1,

26

et 3, 17,

oratio Asinii Pollionis pro

Lamia

id. suas. 6,

15.

150 L. (AELIVS) LAMIA. L. Lamiae servus VI16553. 151 [L.?] AEL[IVS] [LAMIA?], frater Arvalis nominatur in aetis
certi Claudii

a. in-

VI 2034; supplementa plane incerta sunt. LAMIA, Nummi aenei cusi sub Augusto intra annos fcre 152 Q. AELIVS 15-5 a. C. (cf. 3Iommsen Mimmescn p. 740) Cohen med. 739 749 imper. /^ 338-340 (1), 341 (2), 342 (3). Nomina plma exhibent n. 2. 3.

Lamia
frater

n. 1.

L.

f.

n. 2, fdius scilicet
cos.
a.

L. Aelri Lamiae viri praetm'ii,

3 p. C. Illvir auro argento aere flando feriundo sub Augusto Silio et Annio collegis nummi. Lamiac fratrem maerentis, rapto de fratre dolentis mcminit Horatius cp.
1, 14,

L. AelH Lamiae

seq., scilicct

IaicH de morte Quinti.


t.

153 T. Aelius Leo, procurator Augustorum

Esperandieu

inscript. de

P. Sem(pronius) Ael(ius) Lycinus. 154 [Aelius?] Malli[anus] procurator Aug. (Alpium Graiarum et Poeninarum) XII 102 t. Aximensis. Aelius duhitanter supplevit Hirschfcld
collato
t.

Lectoure

n. 31.

sepulcrali

Aximensi

ibd.

120 Q. Ael. Malliani.


1, 6,

155 AELIVS MARCIANVS, proconsul Baeticae sub Pio Digest. Institut. 1, 8, 2 =- CoIIat. 3, 3, 1 (ubi Aurelius traditur).

156 Aelius Marcianus


scripsit post
1.

Institut. 4, 3, 1,

Marcianus ceterum.
1.

luris consultus

Antminum

Severi fdium institutionum


1.

XVI, regularum
1.

V, de appellationibus

II,

publicorum iudiciorum

II,

libros

singulares dc delatoribus, ad formulam hjpothecariam, ad SC. Tur-

pillianum ind. Flor.


adulteriis.

Citantur praetcrea nofcie ad libros Papiniani de


collegit

Fragmenta

Lenel Palingenesia 1 639

seq.

Marciani
diversi siint.

in cod. lust. 2, 13, 6; 4, 21, 4; 7, 21, 4; 10,


,

58 memorati

157 P. Aelius Marcianus, P. f. tribu Pal., praepositus classis Syriacae et Augustae, praefectus classis Moesiaticae VIII 9358. 158 (AELIVS) MARVLLINVS (Maryllinus libri), qui primus in sua familia senator fuit, atavus Hadriaui imperatoris vit. Hadr. 1, 2.
2*

AELIVS
159 Aelius Maurus (Helius
de
filiis

20
lihri),
vit.

AeLIYS

Phlegontis Hadriani libertus citatur

Septimii Severi

Sev. 20.

160 Aelius Melinus, grammaticus, aequalis Gellii praeter alia quae scripsit complura, librum composuit de loquendi proprietate Gellius 18, 6. Ad

eum pertinerc videntur quae ex Melisso


1,

afferunt Charisius

Gramm.

lat.

101,

Pompeius
et ipse

ibd. 5, 287, auctor de duh.

nom.

5,

575.
alter
1. 2.

161 T. AELIVS

graecus
T.
f,,

NAEVIVS ANTONIVS SEVERVS. Titidi: VI 1332 (1), urhanus IGI 1071 (2). Nominaplena exMbent t.
t.

tribu Pal.

1,

clarissimus

secundae, Illvir capitalis,


laticlavius leg.
cos.
suff.

equitum Roni. turmae praefectus feriarum Latinarum, tribunus


vir,

sevir

XVI

Flaviae piae

fidelis,

quaestor
t.

t.

1,

consularis

t.

a.

incerto, sodalis

Hadrianalis

1.

162 T.(?) AELIVS ONERATVS, legatus Thraciae sub Severo in nummis Pautaliae Sestini Mus. Hedeverian. I 62, 19, Class. general. p. 31
(ubi 'Ovspaxiou), idem videtur K. Ai. 'Ovsp. in
Catal. mus. Britann. p. 237,

nummo

Philippopolitano
S.

27 a; male Nspaxou Mionnet

II

376,

1025. 1026. 1027, III 376, 1028.

163 Ael(ius) Paternianus, vir egregius, praefectus


v(ices) l(egati)

leg. II Adiutricis a(gens)


t.

(Pannoniae

inferioris) a.

284 III 3469

Aquincensis.

164 P. Aelius Peregrinus,


filius,

(P.

Aelii)

Rasparagani regis
t.

Sarmatarum

maritus Attiac Procillae

V33

Polensis.

165 P. Aelius Peregrinus Rogatus. TituU VIII 9359 (1), 9360 (2) integri; nominatur in mutilis VIII 8485 (3), 8991 (4), 9030 (?) (5), 9320 (6),
9361
(7),
t.

10979
1,
f.

(8)

omnino Mauretaniae Caesariensis.


t.

Nomina plcna

exhibet
ceteris.
t.

P. Aelius Peregrinus
,

2. 4. 8,

frustulae supersunt in
t.

P.

tribu Papiria

t.

1.

Vir egregius

2, procurator

Auggg.
t.

= Severi Antonini Getae


t.

4 perfectissimus
t.

a.

209/211

4 (proc.
.
.

Augg. traditur
a.

3,

in

altera et tertia

erasae videntur,
,

tio

Peregrino procurator ...


tionibus

est

in

t.

5 certae

lectionis

uhi indicatur
1. 2,

201) ; praeses provinciae Mauretaniae Caesariensis

1.

a cogni-

Aug

t.

2.

(P. Aelius) Phlegon.


idib. lun.

166 L. AELIVS PLAVTIVS LAMIA AELIANVS, consul suffectus


a.

In consulatu: L. Aelius Plautius Lamia VI 2059, L. Lamia Plautius Aelianus III dipl. mil. Ceterum Aelius Lamia Suct. Aouxiou AafAtou A?[xiXiavou falso Dio. Maritus Domitiae Longinae, quam Domitianus a. 70 in matriraonium abduxit Suet. Domit. 1, Dio 66, 3, 4, postea a Domitiano imperatore occisus Suet. Domit. 10 cf. luvenal.
80.

quadam coniunctus esse cum Ti. Plautio II a. 74 cf. Dessau ad XIV 3608. PLAVTIVS [AELIVS? LA]MIA SILVANVS [AELIANVS] vide Plautius. CL(AVDIVS) AELIVS POLLIO. 167 Aelius Priscus, furiosus matrem occidit sub Marco ct Commodo
4, 154.

Vidctur parentela
cos.

Silvano Acliano

imperatoribus Digest.

1, 18, 14.

AELIVS

21

AELIVS

Aelius Pylades,

168 P. Aelius Kasparaganus, rex Roxolanorum V 33 Polensis, Rasparaganus rex Sarmatarum t. filii P. Aelii Peregrini V 33. Hadrianus

cum

rege Roxolanorum,

qui

de

imminutis

stipendiis

querebatur,

pacem composuit suh initium imperii vit. Hadr. 6; postea Polae eum exulasse vel detentum fuisse docent tituli.
cognito negotio

168a T, Aelius Restitutus, Augg. libertus


Palaestinae

(a.

161/168) procurator Syriae

VI

8568.
et

169 AELIVS ROMANVS, curator aedium sa[crarum]

operum locoru[mque]

[publicor]um in

urbano dedicato ut videtur a. 210 Bull. comun. 1880 p. 80. M. Messius Rusticus Aemilius Verus Aelius Romulus Priscianus
t.

Titus(?) Proculus.

170 Aelius

Rufus lanuariuSj

vir

egregius,

ad

fisci

advocationes

ter

numero promotus Thevestinam Hadrumetinam Thamugadensem, ad annonam perpetuo, a militiis; flamen perpetuus, duumviralicius (Lambaesi) VIII 2757 Lamhaesitanus. Post duumviralicius in lapide
extant litterae

DORP

lectionis certae incertae expliccdionis.

Maximo Maximini imperatoris Max. 32, 1. 172 AELIVS SAOTERVS nominatur in viris clarissimis, qui in alho sacerdotum domus Aug(ustae) Palat(inae) ante sodalcs ut patroni perscripti sunt VI 2010, Borghesi opp. III 23 hunc esse Saoterum Nicomediensem coniecit cuhiculariiim Commodi, qui ah eo in deliciis hahitus postea (a. 184) a Cleandro occisus est Bio 72, 12, vit. Comm. 3, 6; 4, 5.
171 Aelius Sabinus, rerum scriptor de
iilio

citatur

vit.

173 Aelius Saturninus propter carmina famosa in Tiberium composita damnatus et occisus a. 23 Bio 57, 22. 174 AELIVS SCORPIANVS, consul III non. Febr. a. 276 vit. Proh. 11 in
actis senatus fictis.

175 176

AELIVS SECVNDINVS, frater Arvalis a, 219. 221. 224. 234 actaArv. AELIVS SEIANVS. Nummi Bilbilitani Echhel VI p. 196 Cohen I^ p. 198, 97 in parte aversa exhihentes Mun. Augusta Bilbilis Ti.
P.

L.

Caesare
liberti

L. Aelio Seiano cos.


(2),

nominatur
t.

in

t.

servi

VI

6039

(1),

VI 10769
(3)
;

Seianus sceleratus in

post damnationem posito

VI 10213

intellegitur

Seianus in

t.

Interamnate

XI

4170 anno 32

dedicato providentiae Ti, Caesaris Aug.


sissimo p. R.

sublato hoste pernicio-

L. Aelius Seianus nominatur

t.

1. 2,

Aelius Seianus sive plerumque Seianus.


4,

Bio

57, 19, 5, ceterum dicitur


a.

Genitus Volsiniis Tac.


Tac.
a.

1;

6, 8,

patre Seio Strabone equite


Vell. 2,

Romano

1,

24;

4, 1,

Bio

57, 19, 5,

127,

3,

matre gentis clarissimae

Vell.,

sorore

Adoptatum fuisse ah Aelio Gallo ex nomine fdii veri simile videtur. Prima iuventa C. Caesarem Augusti nepoteni in orientem sectatus est Tac. a. 4, 1, non sine rumore M. Gavio Apicio stuprum veno dedisse Tac. l. 1., Bio 57, 19, 5. A Tiberio anno 14
lunii Blaesi Tac. a. 3, 35. 72; 4, 26.

AELIVS

22
Straboni patri datus Tac.

AELIVS
a. 1, 24,

p. C. praefectus praetorio collega

Bio

Pannoniam missus Tac. l. l. Patre in Aegyptum misso solus praetorianos rexit Dio 57, J9, 6, intenditque vira praefecturae modicam antea dispersas coliortes in una castra conducendo Bio l. l., Tac. a. 4, 2, Suet. Tib. 37, Anno 20 a Tiberio ornamentis praetoriis honoratus Dio 57, 19, 7 et Druso Claudii filio socer destinatus Tac. a. 3, 29, Suet. Claud. 27, Dio 58, 11, 5. Apicata nxore pulsa Liviam Drusi in adulterium pellexit et Drusum veneno interemit anno 23 Tac. a. 4, 3. 7-11, Suct. Tih. 62, Dio 57, 22. Anno 25 matrimonium Liviae a Tiberio frustra petiit Tac. a. 4, 39-40 auctorque fuit Tiberio, ut urbe excederet ihd. c. 41. 56-59. Aucta inde potentia et adulatio omnium ordinum Tac. a. 4, 68. 74, Dio 57, 21;
57, 19, 6 et

comes Drusi

in

58, 2. 5.
17. 18.

Germanici uxori stirpique semper infestus Tac. a. 4, 12. 15. 19. 54. 59. 60. 67. Agrippinam Neronem Drusumque pervertit

anno 29 Tac. a. 5, 3; 6, 23. 25, Suet. Tih. 54. 55. 61. luliam Drusi filiam ei a Tiberio in matrimonium datam esse tradit Zonar. 11, 2, rectius spe affinitatis ac tribuniciae potestatis deceptum dicit
Suet. Tib. 65
5,
(cf. xr^q [isXXovujxcpou

Dio

58, 7, 5), neque adversatur Tac. a.

6;

6, 8.

Consul anni 31

cum

Tiberio

V num.,

t.

3,

Tac.

a. 6, 8, Suet.

Dio 58, 4, 3; accepit Dio 58, 7, 4. 5.


Tih. 65,

sacerdotiis ornatus potestatem proconsularem

Tiberium Seianumque consules in quinque annos designavit senatus Dio 58, 4, 4 (quod senatus consultuni quamquam a Dione post consulatum anni 31 memoratum fortasse x^^rtinet ad a. 30). Coniuratione quam contra Tiberium inierat ab Antonia detecta
iussu imperatoris opera Sertorii Macronis d. 18 mens. Octobr.
a.

31 in

carcerem ductus et occisus, damnata memoria bonis publicatis Tac. a. 5, 6-8; 6, 2-4. 19. 23. 25. 48, Suet. Tih. 48, 65, Dio 58, 4-19, Zmar.
11, 2, loann. Antioch. p.
dial.
9, 11,

570 M., loseph.

cmt. 18, 6, 6; 18, 7, 2,


7, 4,

Scnec.

11,

Plut. 3Ioral. p. 96 C, Oros.


k,

luvenal. 10, 62-113.

Die qui

Novembr. (utpote die damnationis Seiani) Tiberio III S. Add. 12036. t. Creticns dedicafus est Eph. ep. 7 p. 424 u. 2 Cn. Piso ab eo per vana promissa elusus Tac. a. 3, 16; Curtius Atticus ab eo oppressus ihd. 6, 10; Attalus Stoicus ab eo circumscriptus Senec. suas. 2, 12; Cremutium Cordum Satrio Secundo congiarium dedit Senec. dial. 6, 22, 4; inimicus ludaeorum Fhilo leg. p. 551. 569 in Flacc. p. 517 (inde Euseb. hist. eccl. 2, 6, chronic. 2050, Nominatur Tac. a. 13, 45, Suet. Hieronijm. 2050, inde Oros. 7, 4). Claud. 6, Vitell. 2, Dio 59, 16; 66, 14, Seneca dial. 6, 15, 3, nat. quaest. 1, 1, 3, ep. 55, 3, Plin. n. h. 7, 129; 8, 197, Phaedr. 3, 1, 41, nomine omisso in mortuum invehitur Valer. Max. 9, 11, 4.
fuit

XV

Tres eius
post

liberi

Tac.

a. 4,

3: Aelius Gallus; alter

filius filiaque

necem

patris interfecti Tac. a. 5, 9, Suet. Tib. 61.


in

\11 L. (AELIVS) SEIANVS dicitur volgo


58, 19, 1,

editionibus

praetorius

Dio

qui rc vera est L. (Apronius) Carsiamis, ubi vidc.

AELIVS
178

23

AELIA
f.

180

P. AEL(IVS) SEMPRONIVS METROPHANES, senator honoratus Ancyrano Pcrrot Exploration n. 131. L. Aelius Septimius Abgarus vide Abgarus.

gr.

179 Aelius Serenianus


Alex. 68,
P.
1.

in eonsilio

Alexandri Severi imperatoris


titulus

fuit rit.

AELIVS SEVERIANVS MAXIMVS,


t.

Bostramis III 01

(1),

nom.

in
2).

ftlii

Thracico Archaol. Epigr.

217

n.

43

(2).

Plena nomina exhihent


(Arabiae),
et

Mittlieil.
1.

aus Oestr. VIII (1884) 1. 2. Severianus ceterum.


t.

Legatus Aug.

pr. pr.

consul designatus

consiil

suf-

fectus sub finem imperii Pii;

legatus Cappadociae

a.

161

a Partliis

apud Elegiam
iMcian. quom.
181 P. AEL(IVS)
t.

victus
hist.

occisus

Dio

71, 2,

Fronto princ. p. 209 N.,


f.,

21. 25. 26, Alex. 27.


patris cognominis

SEVERIANVS MAXIMVS
patrem.

honoratus

Thracico

cf.

182 P. Aelius Severinus, vir egregius, praeses (Alpium maritimarum)

F 7880.
183 Aelius Spectatus, vir egregius, subpraefectus vigilum
Febr.,
a.

239

pr. non.

Eph.

ep. 7,

1210.

184

11 a. C. cum PauUo Fabio Q. AELIVS TVBERO, consul a. 743 Maximo. In consulatu: Q. Aelius Q. f. Tubero Dio ind. 1. 54, Q. Aelius Tubero Frontin. de aq. passim ; Q. Aelius I p. 210 1935, I 799, Bio 54, 32, Ohsq. 72; Q. Tubero Mon. Anc. gr. 3, 13, Plin. n. h. 8, 65; Aelius Tubero 1800, 1X5289, Tubero alibi. Quinti filius Dio l. l., filius certe Q. Aelii Tuheronis iuris consulti et scriptor/s rerum. Vtrum ad patrem an ad hunc scripscrit Dionysins icepl tou 6oux'jot6ou /apaxTT^po? (ubi Q. Tubero appellatur 1. 55 cf. ad Amaeum 1, 1) non magis diiudicari potest quam uter Q. Tubero XVvir sacris

=X

faciundis

a.

737

act. saec.

inteUegendus
et

sit.

185 P. Aelius Valens, procurator


a.

praefectus

provinciae

Sardiniae

248 in miliariis Sardiniae Eph.

ep. 8, 739. 743. 772.


,

186 M. Aelius Vitalis, vir perfectissimus praeses provinciae Sardiniae sub Caro 8013, sub Carino Eph. ep. 8 757 tniliar. Sard.

187 AELIVS VLPIANVS, legatus provinciae alicuius sub Caracalla Cod.


lust. 9, 51, 1.

188 AELIVS XIPHIDIVS, praefectus aerarii sub Valeriano


in epistula ficta.

vit.

Aurel. 12

189 Aelia ^acsihasa, uxor Ti. Bosporani n. 29 A.

lulii

Tiraui in

t.

Latyschei' inscript. regnl

190 Aelia Caecilia Philippa


Fidenas.

t;

xpaxrorTrp

mater

Serii

Augurini

IGI

1346

Aelius

Pliilippus,

cuius

causctm

Papinianus memorat

Digest. 35,

191

1, 101 pr., potest parentela cum ea coniunctus fuisse. AELIA CATELLA, femina genere ac divitiis excellens octogenaria coram a.

Nerone circa

60

saltavit

Dio

61, 19, filia fortasse Sex. Aelii Cati.

AELIA

24
filia,

AEMILIANVS
clarissima femina

192 AELIA FLAVIA DRVSIANA, M. Flavii Drusiani

ri

1414.

193 Aelia Flavia Egnat[ia] Capitolina, Aelii lulii Pro[culi] Eubuliani uxor Caria Athenische Mittheilungen 1893 p. 334. t. repertus Nysae

uxor Postumi cuiusdam Propert. 4, 12 (plena nomina Propertius Postumus. V. 38), cf. C. 195 AELIA LICmiA PETILIA, M. Licini Petili Aia clarissimae memoriae viri filia V 871. 196 AELIA OPTATA, clarissima femina, M. Aurelii Fortunati viri egregii uxor VIII 2665.
194 Aelia Galla,
197 AELIA PAETINA e familia Tuberonum Tac.
a. 12,

1 consulari patre

Suet. Claud. 26, post Plautiam Vrgulanillam uxor Claudii,

cum qua
eorum prima

ex levibus
uxor

offensis

divortium

fecit Suet.

l.

1.

Antonia

filia

Suet. Claud. 27,


dicitur).

Tac. a. 12, 2, loseph. ant. 20, 8, 1 (uhi falso

Messalina occisa matrimonium Claudii rursus petebat


fovebatur Tac.
tj

et a Narcisso

a. 12,

1-2, Suet. Claud. 26.


Ti. Claudii

198 AELIA PITHIAS,


sinus

Hermiae uxor t. EpheHerm. IV p. 194 GreeJc inscr. in the Briiish Mus. III p. 200 n. 562, memoratur in fragmento inedito t. Rhodii quem vide in Tiberio Claudio Draconte filio ut videtur eius. 198 a AELIA PLATONIS, Claudii Agrippini viri clarissimi (auYxXrjxixou) uxor inscript. Lyciae Reisen im sudwestJichen Kleinasien p. 113, XVIII et p. 182 n. 233 E. 199 AELIA PROSPERA, clarissima femina, uxor C. Pomponii Magni
xpaxraty]
6ii:aTtx-i^

VIII 2748.
200 Aelia Romana, Q. Axii Aeliani uxor III 1423. 201 AEL(IA) SATVRNINA, clarissima femina, Antonii Tauri uxor III S. 8712. Aeria Aelia Theodora.

Aurelius Aelix.

HERENNIA HELVIDIA AEMILIANA.


dicitur consul a.

202 AEMILIANVS

227 collega (M. Nummii) Albini cod.

lust. 2, 4, 5; 9, 6,

4 qui

alihi

semper M. Laelius Maximus.

203 AEMILIANVS consul a. 259 cum Basso fasti. 204 AEMILIANVS consul a. 276 cum imperatore M. Claudio Tacito fasti. 205 Aemilianus dux sub Gallieno in Aegypto sumpsit imperium vit. Gall. 4, 1; 5, 6; 9, 1, trig. tyr. 22. Vict. Ep. 32; a Theodoto duce Gallieni victus et interfectus vit. Gall. 4, 2, trig. tyr. 22; 26, 4. 206 Aemilianus iudex Prudent. peristeph. 6, 34. 207 Aemilianus, rhetor Graecus aetate Senecae rhetoris Senec. contr.
10, 5, 25.

Potest idem esse Aemiliaiius rhetor, Epithersis

filius,

aetate

fere Tiberii Plut. de def. orac. 17.

Aelius Aemilianus.

ASELLIVS AEMILIANVS. BARBIVS FVLVIVS AEMILIANVS.

AEMILIANVS

25

AEMILIVS

CAECILIVS AEMILIANVS.
Casperius Aemilianiis.

AEMILIANVS. STRABO AEMILIANVS. 208 AEMILIVS proconsul (Asiae) CIG 3211 Smijrnams
L. STEIVS

CESTIVS GALLVS VARENIANVS LVTATIVS NATALIS LIANVS. C(ORNELIVS?) AEMILIANVS CALPVRNIVS RVFILIANVS.
L.

AEM[l]-

(Corvinius) Aemilianus.

FVLVIVS AEMILIANVS. L. FVLVIVS GAVIVS N[VMISIVS] ... AEMILIANVS. L. FVLVIVS GAVIVS NVMISIVS PETRONIVS AEMILIANVS. L. FVLVIVS RVSTICVS AEMILIANVS. GEMINIVS TVTICIVS AEMILIANVS. lASDIVS AEMILIANVS HONORATIANVS. M. LICINIVS QVINTIANVS AEMILIANVS. MINVCIVS HONORATVS MARCELLVS AEMILIANVS. NVMMIVS AEMILIANVS DEXTER. GN. PAPIRIVS AELIANVS AEMIL[IANVS] TVSCILLVS. L. Sammius Aemilianus?
Sicinius Aemilianus.

aetatis incertae.

209 Aemilius, primipilaris equitibus praefuit in expeditione Germanici a. 16 Tac. a. 2, 11. Idem videtur Aemilius e militaribus viris Tac. a. 4, 12, ubi ex cmtextu apparct trihunum praetorianorum significatum esse. Probabiliter ergo ad hunc refertur t. Campanus 3881 positus a liberto Paullo Aemilio D. f. primo pilo bis, praefecto equitum,

tribuno chort. IIII praetor.

210 C. Aemilius (?), medicus Augusti ante (Antonium) Musam Plin. n. h. 19, 128. (Cameli pro C. Aemilii libri). 211 M. AEMILIVS memoratur in fragmento partis aversac basis, quae dedicata est imperatori T. Aelio Antonino a. 138 VI 998. Ex contextu sequitur M. Aemilium a. 138 curatorem operum publicorum At fragmentum haud satis firma auctoritate nititur traditum fuisse. per Gruterum ex schedis Vrsini. 212 Aemilius Aelianus, Cordubensis reus factus apud Augustum Suet. Aug. 51. 213 IMP. CAESAR M. AEMILIVS AEMILIANVS AVG. Miliarii Sardiniae

X 8011 (1)
incertum

Moesiae superioris III S. 8270 (2) Africae VIII 10402 (3); num ad eum adhuc privatum pertineat fistula plumbea aquaria prope Bomam reperta Bullett. comunale 1881 p. 10. Nummi apud Eckhel VII 371 sqq., Cohen V^ 278 sqq., Alrxandrini Sallet
est,

Daten der alexandrinischen Kaisermunzen p. 70 seq. Imp. Caesar M. Aemilius Aemilianus pius felix invictus Aug. sive Imp. Caes. tituli, Imp. M. Aemilius Aemilianus p. f. Aug.

AEMILIVS

26

AEMILIVS
Vict. Caos. SJ,

nummis; Aemilius Aemilianus Aemilianus p. f. Aug. cderum Aemilianus aptid scriptnrcs.


Origine Maurus Vict. epH. 31,
FAiirop. 9, 5.
1,

m
t.

Consul

2, suffcctus a. incerto, si quidcm,

Zonar. 12, 21, obscurissime natus consulatum

cmtc imperium ohtinuerit.


(sic

Ab

iraperatore Treboniano Gallo Moesiac

fr. 150 M. IV cf. lordan. Gctic. 105; Pannoniae Zosimus 1, 28) praepositus postquam anno 253 Gothos devicitj a niilitibus imperator factus sumpsit imperium et cum exerImperatoribus Treboniano et Volusiano, citu in Italiam contendit. qui contra eum profecti erant, apud Interamnam occisis Aemilianus ab utroque exercitu et a senatu imperator agnitus est Vict. Caes. 31 Oros. 7, 21, Zonar. 10, 22, Zosim. 1, 28, cpitom. 31, Eutrop. 9, 5 Dio cont. fr. 2. Contra Valerianum, qui ex Raetia exercitum duxerat, profectus apud Spoletum autumno a. 253 occisus est (morbo absumptus solus Vict. Cacs.). Vixit quadraginta (Zonar.) vcl quadraginta septem (Vict. cpit) aunos, regnavit tres fere menses inde a dies LXXXVIII mcnsc lulio circiter usquc ad Septembrem a. 253 Chronograph. p. 148, tertio mense extinctus Eutrop. 9, 6 Hieronym. Oros. 7, 21 lordan. Hom. 286, tres menses Vict. Cacs. chr. 2270 31, 3, quattuor menses Vict. epit. 31, 2, ouTtu) xsaofapa? iir^vag Zonar. Vror crcditur C. Cor12, 22, TSTa'pTw jxTjvr loann. Antioch. fr. 150. nelia Supera tantum. ex nummis cognita. M. MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS AFER CVTIVS ROMVLVS PRIS-

Zonar.

l.

l.,

loannes Antiocli.

CIANVS ARRIVS PROCVLVS. 214 M. Aemilius Alcimus, amicus L. Aurelii

Galli cos., cui posuit

/.

urh.

VI
L.

1356.

P. lul(ius) Aemilius Aquila.

215

AEMILIVS ARCANVS.
,

Titulus

cius

Narhonensis

XII

4354.

(sic)

L. f

tribu Pap., originc Narhoncnsis, tribunus militum leg.


et

XI

Geminae
leg. II

tribunus militum leg. I Minerviae, item tribunus militum

Augustae, adlectus in amplissimum ordinem ab imp. Caesare Hadriano Aug. sevir equitum Romanorum, quaestor urbanus, tribunus plebis, praetor designatus ohiit. Curio-, omnibus honoribus in colonia sua functus tit. Arcanus 'quem pulcherrima iam redire Narbo ad leges iubet annuosque ftisces' amicus Martialis Martial. 8, 72, 3 certc cum hoc necessitudine coniunctus fuit, fortasse pater. 216 Aemilius Asper, grammaticus saeculi incerti aetatis imperatoriae
,

diversas scntentias virorum doctorum disscnticntium de actatc rccensuit

Laemmerhirt commentationes philolog. Icnens. IV (1890) p. 401 seq., Scripsit post pr.oferens ct ipsc non minus incertam quam rcliqui. Cornutum, quem refellit schol. Vcronens. Acn. III 691. Confecit commentarium in Terentium, rpii citatur passim apud Donatum, Bufin.

Gramm.

Lat.

VI

555, 1;

commentarium

in Sallustium Charis. ihd.

196, 23; 209, 1; 215, 6; 216,28, Donip. ihd.

V 273,

12, Hieromjm.

AEMILIVS
adv, Bufin. 1, 16,

27

AEMILIVS
3,

Lydus de mag.

8; commentarium in Vergilium,

128 seq. Cf. TeuffelSchrabe Rom. Literaturgesch. p. 811. 217 C. AEMILIVS BERE[NI]CIANVS MAXIM[VS], Xvir stlitibus iudicandis, tribunus laticlavius leg. IIII Scythicae itera VII Geminae iterato
cuius rcliqwas tractavit RibbecJc prolegomena p.
tribunatu, quaestor urbanus, adlectus inter tribunicios a divo

Magno

Antonino, praetor supremarum, legatus pro


proconsul provinciae Narbonensis,
consul

pr.

provinciae Asiae,

(suffectus

anno

incerto).

Vllvir epulonum

XII

3163 Nemausensis.
j}ositus est ei ante legationem

218 Aemil(ius) Carus tr[ib.] 219 L. AEMILIVS CARVS. Titidi:


urbanus

III 3223 Bassianensis mntHus. Dacicam


Agrippinensem BrambacJt

VI 1333(1),
334
(5).

ipse posuit legatus leg.

inscript. BJien.

III
ubi

S. 7771
niJiil

Daciarum Bacicos III 1153 (3). 1415 (4). Beferri potest ad eam fragmentum BrambacJi 299,
(2),

legatus

superest nisi L. Carus.


t.

L. Aemilius Carus (Karus


t.

1)

t.

1. 2. 3. 4. 5,

L.

f.,

tribu

Cam.

1.

Xvir

stlitibus iudicandis, tribunus

militum

leg.

VIII Augustae,
Jianc lcgationem

tribunus militum leg. VIIII Hispanae, quaestor Augusti, tribunus plebis,


praetor, legatus leg.

XXX

Vlpiae Victricis

t.

1.

Ad

CN. PINARIVS AEMILIVS CICATRICVLA POMPEIVS LONGINVS. 220 M. Aemilius Clodianus, egregius vir, procurator Augustorum (Antonini
et

Aug. nude. Curator viae Flamiuiae, legatus Aug. pr, pr. provinciae Arabiae, consul (suff.), legatus Aug. pr. pr. censitor provinciae Lugdunensis, legatus Aug. pr. pr. provinciae LegaCappadociae t. 1, legatus Aug. pr. pr. III Daciarum t. 3. 4. 5. BorgJicsi opp. tum Cappadoeiae fuisse sub Pio probabiliter coniecit IV 159; lcgatus consularis III Daciarum certe non fuit ante Marcum.
pertinet
t.

2 ubi

dicitur

leg.

Getae ut videtur) patrimonii regionis Leptiminensis, item

pri-

vatae regionis Tripolitanae


,

VIII

S. 16542. 16543 TJievestini.


p.
f.
,

praefectus classis Germanicae 221 M. Aemilius Crescens Aemilii Macrini BrambacJi inscript. BJienan. 355.

pater

222 L. Aemilius Decius Andromachus, procurator Augusti CIG 2218. 223 Aemilius Dexter magistratus Paulus Bigest. 26, 7, 53. Potcst csse
municipalis,

cum agatur

cle

tutoribus datis.

224 Aemilius Equester, ad quem divus Pius rescripsit Vlpianus Digest.


36, 4, 1, 3.

225 M. AEMIL(IVS) FLAVIVS IVLLA.NVS LATINIANVS M. vir, patronus Reginorum luliensium, Jionorcdus ab iis
,

f.
t.

clarissimus

Begino EpJi.

ep. 8, 246.

226

cino(?) L. Aemilio L. AEMILIVS FRON[T k. lan a. d .], Fron [cos] dipl. mil. in Bavaria a. 1888 reperttnit III S. LXXIX praenmnen L. {non D.) recognovit Mommsen. Consul suffectus post a. 146. 227 L. AEM[ILIVS] FRON[T .. filius, tribu Quirina, legatus Aug. ]
.
.

pr. pr. provinciae

Lugdunensis,

cos.

(suff.

anno

incerto)

t.

Lugchi-

AEMILIVS

28

AEMILIVS
France I p. 26
n. 36.

nensis Bevue epigraphique du midi de la

Potest

idem

esse qui praecedit.


,
,

228 AEMILIVS FRONTINIANVS vir clarissimus patronus ordinis sacerdotum domus Aug. Palatinae aetate Commodi VI 2010 a 29. 229 AEMILIVS FRONTINVS, proconsul Asiae (intra annos fere 170/190) Apollonius apud Eusebium hist. eccl. 5, 18, 9.
230 AEMILIVS FRONTO, clarissimus deinde Arrii Antonini cl. v. rei numeratam esse memoratur in t.
vir. p.

Ex

sententia

eius,

postea

Tif(erni)

ibd.

pecuniam reperto quem descripsit BorTib(erini)

mann
3165

(Grut. 494,

5).

luridicus fuisse videtur.

231 L. AEMILIVS
(2)

HONORATVS. Tituli Nemausenses: XII 3164 (1) integer, fragmentum t. gemelU; ad eundem pertinere videntur frustula Nemausensis XII 5896. t. M. f. tribu Volt. Illvir capitalis, quaestor pr. pr. provinciae Ponti et Bithyniae, legatus (proconsulis) eiusdem provinciae, aedilis plebis, praetor, praefectus frumenti dandi ex senatus consulto, proconsul provinciae Cretae et Cyrenarum^ hic hos honores beneficio optimi principis maturius quam per annos permitti solet, gessit. Optimus princeps num intellegatur Traianus Sacerdos fetialis t. 1.
,
,

incertum

est.

232 Aemilius lucundus, praefectus alae equitum Romanorum loseph. bell. 2, 19, 7. Incertum num idem, sit lucundus praefectus alae ibd. 2, 14, 5. 233 AEMILIVS IVNCVS, proconsul Asiae memoratur in
tireno
t.

graeco Thya-

Bulletin

de corr.

hell.

XI

(1887) p. 99.

Cogitari potest de

L. Aemilio lunco vel de Aemilio lunco aetatis Commodianae.

234 AEMILIVS IVNCVS


(a.

Ciunctus

libri).

Coniuratione

Paterni

detecta

183) in exilium acti sunt Aemilius luncus et Atilius Severus convit.

sules

Comm.

4, 11.

Vnde

in

summa

biograpihorum neglegentia non


fuisse.

certe concluditur

luncum tunc consulem


a.

235

AEMILIVS IVNCVS, consul (suff.) CIA III 622 politani Phoenices legato, memoratur
L.

127

cum

Sex. lulio Severo.


Tri-

Tituli: honoratur Attico

(1)

quem publice posuerunt

In consulatu

in Spartano
dipl.

CIG
mil.

L.

Aemilius luncus III

p. 181, Aemilius luncus Digest. 40, 5, 28, 4,

4 nuper consule lunco


ep.

1346

(2).

Uph.

luvenal. 15, 27, senatus consultum luncianum Bigest. 40, 5, 51, 8.

Aemilius luncus

t.

1. 2.

Legatus Aug. pr. pr. t. 1 b otxaioooTT]? t. 1. quod cum Borghesi V 70 interprctatus esset legatum proopp. 2; consulis Achaiae, Drttenberger Eph. ep. I p. 247 sqq. demonstrare studuit legatum missum ad corrigendum statum civitatium liberarum Achaiae significari. Contra dixit Mommsen Staatsrceht II^ 858 adn. 2
Origine Tripolitanus
t.

ef

monuit
,

fieri potuisse,

ut per id temporis,

cum luncus

legatione fun-

gerctur

Achaia

esset

provincia principalis.

In re ineerta certum

AEMILIVS
est
a.

29

AEMILIVS
es.se.

Itincum legati praetorii nmnere in Achaia functum


d.

Consul

id.

Octobr.
esse

a.

127

v.

supra.
in
fistula

Potest idem

L. Aemilius luncus

aqiiaria

urbana

Lanciani

syll.

aquar. 367; fortasse ad hunc spectant tegulae urbanae

cx figlinis luncianis a. 123 XVJ257 et fragmentum tituli CIA III 622 a. 236 Q. Aemilius Laetus. Plena nomina extant vit. Comm. 17, 1, Aemilius Praefectus praetorio sub ComLaetus Dio 72, 19, Laetus alibi. modo vit. Pcrtin. 4, 5, Dio 72, 19, Herodian. 1, 16, 5, sub Pertinacc Cum Commodo vit. Pertin. 10, 8; 11, 7 (praefectus nude possim.). gladiatoris habitu pugnavit Dio 72, 19; eum prohibuit, ne urbem iiicenderet vit. Comm. 15, 7. Sub finem a. 192 cum Marcia in Coramodum coniuravit et eum interfecit d. 31 mens. Decembris vit.

Dio 72, 22 (Zonar. 12, 5), Herodian. 1, 16, 1 1, 17, et detuh't regnum Pertinaci vit. Pertin. 4, 5-7, Dio 73, 1, Hcrodian. 2, 1-2; multa in contumeliam Commodi fecit Dio 73, 6. Dein coniuravit in Pertinacem vit. Pertin. 10, 8 seq. ; 11, 7, Dio 73, 8. 9 (Zonar. 12, 6), quo occiso et ipse a Didio luliano interfectus est vit. Did. 6, 2, Dio 73, 16 (Zonar. 12, 7). Laeto suffragante Septimius Severus exercitui Germanico praepositus est vit. Sev. 4, 4. 237 T. Aeh*us Largus, T. f., eques Romanus, procurator Aug. bybhothecarum X.IV 2916 t. Praenestinus. 238 AEMILIVS LATINIANVS, aoYxXTjtixo^, amicus Acihi Glabrionis (n. 48)
17, Pertin. 5, 1,

Comm.

Cia

2979.
t.

239 (AEMILIVS) LEPIDVS nescio quis publice honoratus


incertae aetatis.

Attico

CIA

574

240

AEMILIVS LEPIDVS

inter

a. 737 17 acta saecularia. 241 (C. AEMILIVS) LEPIDVS, memoratnr in titulo libeiii VI 6071. 242 M'. AEMILIVS LEPIDVS, consul a. 11 p. C. cum T. Statiho Tauro.

testes

senatus consultorum Mai 23

Memoratur
M'.),

in

t.

acephalo legati

in
(3).

t.

praefecti fabrum

VIII 9247 (1) (ubi traditur VE pro III 398 III S. 7089 (2), liberti VI

9359
fast.

In consulcdu: [M'.] [Ae]mihus Lepidus fast. Cap., M'. Aemihus Arvalium, M. (sic) Aemihus Lepidus fa.st. min. XIV 6639, Dio ind. l 56; 56, 25; M'. Aemihus Lepidus 1X1456, XII 4333, XIV 2302, M'. Lepidus I 759, ceterum Lepidus fasti. In titulis: (M'. Aemihus) Lepidus t. 3. M'. Lepidus t. 1. 2. Ajmd scriptores praenomen Manii litteris perscriptis uno loco certe traditur Tac. a. Locos Taciti 3, 22, ceterum dicitur Marcus Lepidus sive Lepidus. qui partim ad hunc partim ad Marcum Lepidum consulem a. 6 p. C. pertinent, recte distinxit Borghesi opp. V 287 sqq. Fundamentum certum distinctionis praebenf verha Taciti ann. 3, 32 quae ad Marcum, et ann. 3, 35; 4, 56 quae ad Manium non possunt non referri, dcinde a. 6, 27

=X

coll.

cum

a. 4,

29.

AEMILIVS
Q.
a.
f.

30
fasti

AEMILIVS
M.
n.

Cap. Dio ind.

1.

Q. Lepidi consulis a. 733


11 p. C. fasti.

50,

fasti

Cap.

filim scilicet

21, nepos

M. Lepidi
ihd. 3, 22.
et

triumviri.

Consul
a. 3,

Anno 20
cessit

Pisoni reo patronus adfuit Tac.

11

et in senatu

Lepidam sororem defendit


ihd. 3,

A. 21 proconsulatu
Clutorii Prisci in

Africae lunio Blaeso


senatu egit ibd.
obiit ibd. 6, 27.
3, 50.

35

causam

A. 26 proconsul Asiae ihd.


t.

4,

56

t.

1. 2.

Augur

A. 33

2.

Gravis

et

sapiens vir;

nam

pleraque

ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit, neque tamen temperamenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium viguerit ibd. 4, 20 cf. 6, 27. Augustus euni capacem imperii, sed

abnuentem dixerat
filia

ibd. 1, 13.

Neronis

(filii

Germanici) praeceptor

Scneca contr. 2, 3, 23; egregius vir ibd. 9 praef. 5.


sub. a.

21 memorantur Tac.

a. 3, 35.

Liberi, nubilis

Nmninatur praetirea
titnlis

Tac. a. 6, 5, Seneca contr. 10 praef. 3. 243 (M. AEMILIVS) LEPIDVS nescio quis memoratur in

lihertorum

VI

8602. 11056. 11092.

244 M. AEMILIVS LEPIDVS, patronus Vxamensium II 2820 Vxammsis; incertum ad triumvirum an ad posteriorem M. Lepidiim pertineat. 6774 ex Pantia 245 M. (AEMILIVS) LEPIDVS nescio quis memoratur insula ; traditur Pontio Nigrino c[os. ?] (a 37) M. Lepidus, omnino incertum est, num in eadem inscriptione duo homines nominati fuerint. 246 M. AEMILIVS LEPIDVS, M. f. Q. n. cos. I a. 708 46, cos. II 4336, a. 712 42, Illvir rei publicae constituendae a. 711718 a. 718 36 a Caesare magistratu exutus vitam et pontificatum maximum retinuit cf, Drumann I p. 12 sqq. Mortuus est sub finem 13 Dio 54, 27 vel ineunte a. 742 cf. Monument. Ancyr. a. 741

= =

2,

23

et

adn.

Mommseni

p. 45.

Constat

eum uxorem habuisse


Velleius
14, 8, 1;
est,

inde ah anno fere 704


b.
c.

= 50
cf.

M. Bruti sororem
Att. 6, 1,
a.

2, 88, Appian.

4, 50

Cic.
filius

Iimiam ad
qui

724

= 30,

25;

nam M.

Lepidus Lepidi ex lunia

occisus

'iuvenis' interiit

matre

superstite.

Duhitatur

quam uxorem eius a. 702 52 fuisse ntemorat Ascon. in Milonianam p. 38 KS. 'cuius castitas pro exemplo habita est\ Vnde sequitur Marcum filium, qui ex praenomine natu maximus creditur, non ante a. 704 natum esse potuisse, ita ut a. 717 Lepidus pater et Antonius de nuptiis conficiendis Marci et Antoniae non possent ayitare. Errasse autem Asconium in nomine Corncliae haud facile 21 posuerim. Immo veri similius est Q. Lcpidum considcm a. 733 filium maiorem cx Cornelia genitum fuissc, veluti fdiorum M. Lepidi consulis a. 676 78 maior natu non Marcus sed L. Patdlus fuisse videtur. Quintum ergo potius quam Marcum generum Antonio destinatum crediderim. 43 memorat Cicero 'Liberos' Lepidi a. 711
dc Cornelia,

Philipp. 13, 8.

247 M. (AEMILIVS) LEPIDVS, Lepidi

eius, qui

triumvir fuerat rei publi-

AEMILIVS
cae constituendac,
ix.

31
iilius

AEMILIVS
sorore natus

724 = 30

lunia Bruti

Vcllems 2, 88, 1;

iuvenis contra Caesarcm coniuravit co consilio, ut euin,

cum in urbem revertisset, interficeret, sed a Maecenate opprcssus Actium missus ibique interfectus est Vcllekis 1. 1. Liv. pcrioch. 183, IJio 59, 15. Coniurationeni paucis aitingunt Appian. b. c. 4 50 Scneca dc cJement. 1, 9, 6, hrevit. vit. 4, 5, Suet. Aug. 19, Rutilius Servilia uxor Velleius I. I. Numatian. 1, 303. 44 M. Antonius liliam filio M. Lepidi despondit Dio A. 710
, , ,

44, 53; a.

717

= 37 Antonius
confectas
filii

ad Lepidum collegam Calliam libcrtum


h.
c.

misit

de nuptiis conficiendis acturum Appian.


re

5,

93,

undc cas

nuptias

vera

cssc

nequaquam
referri

licet

concludere.

quae nomine
a.

omisso traduntur,
in patre.
a.

solent

Haev ad M. Lepidum

30 occisum: at vide

248 M. AEMILIVS LEPIDVS, consul

p.

C.

cum

L. Arruntio.

Numct

mus Cotiaei Phrygiae in parte adversa cuni capitc Tiherii scriptione Tipepio? Sspaaxoc, in parte aversa sttI Mapx(ou)
[KoTta]a)v

in-

AsTrtoou

WaddingtonFastes p.ll2; alterum excmplum minus intcgruni (quod nunc est in museo Berolinensi) descripsit Mionnet IV 271 n. 441. Nummus novicius, qucm cdidit Borghesi opp. II 327. huc non pcrtinct Mcmoratur in titulo lihcrti VI 9449. cf. Waddington I. I. In consulatu: M. Aemilius Lepidus fast. Cap. (cf. Eph. ejj. 3 p. 11), fast. min. XIII {uhi Aimilius), // 3695. Dio ind. I. 55; 55, 25: M. Lepidus fast. min. XII, Monument. Ancyran. 3, 25, I 752. 753. Aemilius 754. 755, VI 14844 Cassioclor. ; ceterum Lepidus fasti. Lepidus Tac. a. 2, 48, M. Lepidus ihd. 3, 32; 3, 72, VcIIeius 2, 114, Dc locis Tacitcis intcr hunc ct M\ LepiDio 56, 12, Lcpidus alihi. dum distrihuendis vide in Manio n. 242. Nomen eius prohalitcr apud

125, 5 inscruit Madvig, uhi nomen lacuna periit. nummus, titulus. M. Lepidus PauUi f. L. n. fast. Cap. L, f. Dio ind. I. 55; fdius ergo PauIIi Acmilii Lcpidi sive L. AemiUi PauIIi consulis a. 720 34 et Corndiac
Vellcium 2,
,

= 'Lepidus 704 =
a.

=
a.

filius^

Propert. 5, 11, 63, nepos L. Aemilii Paulli consulis


a.

50.

Consul

p.

C. fasti.

Autumno

cum

Tiberius
copiis

Pannoniis subactis exercitum in hiberna reduxisset,

omnibus

a Caesare praefectus est Velleius 2, 114, 5; propter res contra Dalmatas a. 9 gestas ornamenta triumplialia meruit id. 115, Dio 56, 12.

A. 14

cum Hispanias exercitumque


pace
accepit Tac. . 2, 48.

in

iis

cum

iraperio obtineret,

in

summa
Musae
3, 32, 3, 72.

ct quiete continuit VcIIeius 2, 125, 5.

A. 17 bona Aemiliac
a.
a.

A, 21 proconsul in Asiam missus Tac.

nummus.

A. 36 vrl Aemilia Lepida filia ihd. 249 M. AEMILIVS LEPIDVS (Aerailius Lepidus Suet. Calig. 24, M. Lepidus sive Lepidus alihi) imperatori Gaio commercio mutui stupri con-

A. 22 basilicam Paulli, avitum decus, restituit Tac. paulo ante mortuum esse sequitur ex Tac. a. 6, 40.

AEMILIVS

32

AEMILIVS

iunctus Suet. Calig. 36, Dio 59, 11. 22; maritus Drusillae sororis Gai,
cui defunctae
(a.

quinquennio ante
permiserat et
iuravit

laudationem funebrem habuit Dio 59, 11; ei leges liceret, magistratus petere Gaius successionem imperii promiserat Dio 59, 22. Con38)

quam per

cum

Lentulo Gaetulico contra


tribuno
occisus

iussu a Dextro

loseph. ant. 19, 1, 3.

Gaium Suet. Claud. 9; Gai 39 Dio a. 59, 22, Seneca ep. 4, 7, Insimulatus est a Gaio cum Agrippina et Livilla

sororibus stuprum

pucllaribus annis stuprum

commisisse Suet. Cal. 24, Dio 59, 22; Agrippina cum M. Lepido spe dominationis admiserat
1,

Tac. a. 14, 2; huc spectat liutilius Numatianus Lepidorum) Caesareo dum vult inrepere regno,
adulterii.'

303: 'quartus

(scil.

incesti

Avillii Flacci

poenam

solvit

res

apud Gaium iuvare

studuit, sed desiit

a Gaio vehementer vituperatus Philo in

Flaccum p.

539. 543.

250 PAVLLVS AEMILIVS LEPIDVS, consul (suff.) a. 720 34 cum C. Memraio. Nummi cum inscriptione PauUus Lepidus, Libo cusi circa a. 700 54 Mommsen Romisches Miimiresen p. 632; ad hunc

pertinere videtur

t.

CIA III 573

6 Stjjxo? IlauXXov AipitXiov Aeuxiou 66v

AIttiSov dv&UTraTov auYOupa.

In consulatu: Paul. Aemilius fast. min. VI. ... milius L. f. .../". M. n. Lepidus Paullus Lepidus nummi, Cap. ad a. 732. Paullus Aemilius Lepidus t. Paulus Aemilius Lepidus Dio 54, 2, 1, Aemilius Lepidus Paulus id. 49, 42, 2, Aemilius id. 54, 24, 3, Aemilius Paulus Suet. Aug. 16, Lepidus Appian. h. c. 5, 2, Paul(l)us alihi. Filiorum unus L. Aemilius Paullus cos. a. 1 p. C. dicitur Luci f. Dio

ind.

l.

55 Paulli
6 p. C.
a.

f.

in

t.

CIA III 590,


f.

item alter

M. Aemilius Lcpidus
f.

cos. a.

Paulli

maior nusquam non Paulli cognomine usi sint, hic ipse videtur praenomen primarium Lucii cognomen Paulli hahuisse, sed more hominum nohilium illius aetatis coepisse in locum praenominis vulgaris cognomen suhstituere.
pater consul

704

in

fastis Cap.,
ct

Luci

Dio

l.

l.

Cum
,

et

50

fdius

= 50

L.

f.,

M,

n. fast. Cap., filius scilicet

L. Aemilii Paulli considis


a.
cf.

a.

704

(cf. Suet. Aug. 16), nepos M. Aemilii Lepidi considis 54 videtur ex nummis Triumvir monetalis circa a. 700

676

= 78:

Mommsen

Proscriptus a triumviris Dio 54, 2; dux partium p. 633 adn. 484. Bruti et Cassii Cretam in potestatem redegit Appian. h. c.'5, 2; ad partes Caesaris transgressus comes eius in expeditione contra Sex.

Pompeium
v.

a.

710

38 Suet. Aug. 16; consul

suff.

a.

720

34

supra basilicam Paulli patris dedicavit Dio 40, 42 quam postea incensam a. 740 14 restituit Dio 54, 24. ProconsuJatus cuius mcmi22 cum L. Munatio nit titulus, ceterum ignotus est. Censor a. 732

Planco

fast. Cap.,

Dio

54, 2, Velleius 2, 95. Sueton.

Aug.

64, Claud. 16,

Propertius

5, 11, 67.

Augur

tit.

Vxorem habuit Corneliam P.


quam
amisit a. 738
5, 11.

Cor-

nelii Scipionis

et

Scriboniac filiam,

16; de
liberi

cuius morte scripsit Propertius ad

maritum elegiam

Tres

AEMILIVS
ibi

33
(L. Aemilius)

AEMILIVS
et

memorantur
V.

PauUus
duxisse

filia

65.

Postea

uxorem

(M. Aemilius) Lepidus v. 63, Marcellam iuniorem coniecit

Mommsen
251
Q.

C.

VI p.

909.
obiit Plin. n. h. 7,

AEMILIVS LEPIDVS, repentina morte

181 ex

Verrio (Flacco); incertum cuiiis aetatis.

252 253

Q.

(AEMILIVS) LEPIDVS nescio quis memoratttr in

tiiulo

servi

VI

22961, in tegulis Campanis


Q.

8042, 66.

AEMILIVS LEPIDVS.
8f^[j.o?

THulus HaVcamassicus Lebas-Waddhuj[AtJji.tT.iov

ton 306: 6
xal

sTtp,7]asv Koi[vtov]

AsiriSov a[uToO] suspYstr^v

[Tr]a[Tp(ova]

duo irpoYovcuv YSYov^oxa], Probabiliter ex posteris fuit

proconsuJis Asiae sive

M.

Lepidi sive
a.

M\

Lepidi.

254

Q.

AEMILIVS LEPIDVS, consul

733
/'.

21

a.

C.

cum M.

Lollio.

min. IV, Q. Lepidus f. min. V, In consuJatu: Q. Aemilius Lepidus Dio ind. J. 54; 54, 6, Cassiodor., ceterum Lepidus fasti. In inscriptione
pontis Fabricii

VI 1305 d

= 1 600 verba: Q. Lepidus M'. =

f.

M. Lollius

M.

f.

cos. novicia sunt cf.

videtur, praesertim

I p. 559. FiJius M. Lepidi triumviri fuisse cnm M. Lepidus consid a. 11 p. C. Quinti fdius

Idem est Q. Lepidus Ceterum vide in patre. Vxorem 17 acta saecidaria 150. a. 737 habuisse videtur CorneJiam Fausti CorneJii SuJJae et Pompeiae fUiam Liheri: M. AemiJius Lepidus (n. 242) cf. AemiJia Lepida n. 293. et AemiJia Lepida. 255 Aemilius Longinus, desertor legionis primae (Germanicae) Dillium
Marci nepos XVvir sacris
dicatur.

faciundis

Voculam legatum

interfecit Tac. h. 4, 59. 62.

16 a. C. 256 Aemilius Macer, poeta Veronensis in Asia mortuus a. 738 Ovidii Ovid. amicus Vergib'i Verg. EcJ. Serv. Hieronijm. 2001; 5, 1,
trist. 4, 10, 43,

Tibulli Tib. 2,

6, 1.

Scripsit Ornithogoniam, Theriaca,

Tria carmina attingit Ovidiu^ J. J., iudicia de carminibus Ovidius ex tetrastichon Macri carQuintiJ. 10, 1, 56. 87; 12, 11, 27. mine librum in malos poetas composuit id. 6, 3, 96. Fragmenta coJ-

de herbis.

Jegit

Bahrens Fragm, P. L. p. 344


J.

sqq.

Auctor

Plinii PJin. n. h.
J.

ind.

9. 10. 11. 17,

fortasse hic inteJhgendus est in ind.

19. 21. 22.

28. 29. 32, ubi nominatur Licinius Macer,

cum

in fragmento tertio car-

minum a Nonio 220, 17 Licinio Macro tributo eadem confusio certa sit. 257 Aemilius Macer, iuris consultus scripsit de re militari 1. U, publicorum iudiciorum 1. II, de officio praesidis 1. II, ad legera vicensimae hereditatium 1. II, de appellationibus 1. II index Digestorum et passim
in Dig.

Scripsit post

libro

secundo de appellationibus Digest. 49, 13, 1 menta coJJegit LeneJ PaJingenesia I 561 sqq.
a.

Septimium Severum, imperator noster Alexandcr, LeneJ fr. 14. Frag-

258 M. AEMILIVS
174)
filius

MACER DINARCHVS, M. Aemihi

Macri (Saturnini

cos.

VIII 2730. 4228.

259 M. AEMILIVS MACER FAVSTINIANVS, vir clarissimus anno 216 dedicavit titidum TuscuJanum XIV 2596.
Prosopographia Imp. Kom.
I.

AEMILIVS

34

AEMILIVS

Tituli Lambaesitani VIII 260 M. AEMILIVS MACER SATVRNINVS. 2546 (1). 2054 (2), Verecmidenses 4209 (3). 4210 (4), Mauretaniae Caes. corr. 7, 747 (6), nomitiatur in t. fdiorum Eph. cp. 5, 1043 (5) ; 690 VIII 2730 (7). 2731 (8). 4228 (9). 4229 (10). Nomina plena extant sive eerte restituta sunt t. 1. 2. 3. 4. 6, M. Aemilius Macer t. 5. 7-10, clarissimus vir t. 5. 9. 10, legatus Aug. pr. pr. (Numidiae) t. 1-10 a. 172 t. 3 usque ad annum 174 t. 2. 5. 6, consul dcsignatus a. 174 t. 2, consul a. 174 t. 6. Patronus coloniae Thamagiidensis t. 6, Verecundensium t. 3. Filii: M. Aemilius Macer Saturninus, M. Aemilius Macer Dinarchus. 2(51 M. AEMILIVS MACER SATVRNINVS, M. Aemilii Macri Saturnini (cos.

a.

174)

filius

VIII 2731. 4229.


filius

202 Aemilius Macrinus, Bhenan. 355.


clavius leg.

M. Aemilii Crescentis Bramhach


,

inscript.

263 L. AEMILIVS NASO FARVLLINVS

L.

f.

tribu

Gal, tribunus
4083.

lati-

XX

Val. Vict., Illvir capitalis

XI

264 Aemilius Pacensis, tribunus cohortium urbanarum a Galba exauctoratus Tac. h. 1, 20, restitutus ab Othone, dux classis Othonianae
ibd. 1, 87; 2, 12, interfectus ihd. 3, 73. 265 Aemilius Papinianus. Memoratur in
t.

VI 228. Nomen

gentilicium

praeter

t.

exhihent Digest. 12,

1, 40, cod.

lustinian. 1, 17, 1, 6; ceterum

Papinianus.

Vir eminentissimus t. Amicissimus imperatori Severo


vit.
est,

et,
8,

ut

quidam tradebant,

adfinis

per secundam uxorem

Carac.
e

id est per luliam

Domnam;
Professus

quod
est
fisci

si recte

traditum

Syria oriundus fuisse videtur.

cum Severo sub


apparet.

(Q. Cervidio) Scaevola et Severo in advocatione

successit ihd. 8, 3 suh

Marco, ut ex Septimii Severi cursu honoPraefectus praetorio sub

rum

libellis
cf.

imperatoris (Severi ut videtur) Tryphonian.


Vict. Caes. 20, 33.

Digest. 20, 5,

12 pr.

Severo, in qua praefectura Fulvio Plautia/no occiso anno 205 successisse


videtur,
et

Paulus Digest. 12, 1, 40; rescriptum a. 205 sub Maecio Laeto Aemilio Papiniano pr. pr. vv. em. t. Sub idem tempus ut praepraetorio
in

fectus

Bullam latronem inquisivit Dio 76, 10 (Zonar. A. 208 Severum in Britanniam comitatur Dio 76, 14 (Zonar. 12, 10). 12, 10); Severus moribundus ei praecipue utrumque filium commendavit vit. Sever. 8, 3. Antoninum post mortem patris eum praefectura
1, Zonar. 12, 10). 212 securi percussus; variae de morte narratiunculae vit. Carac. 8; 3, 2; 4, 1, Getae 6, 3, Sever. 21, 8, Vict. Caes. 20, 33 seq., Dio 77, 4 (Zonar. 12, 10), Zosim. 1, 9. Paulus et Vlpianus adsessores

movisse fdlso tradunt epitomatores Dionis (Xiphil. 77,

Geta occiso

a.

Papiniani

vit.

Pescenn. Nigr.

7, 4,

Alexandr. 26,

6.

Filius: Aemilius

Papinianus qui sequitur.


lure consultus celeberrimus
ep.
vit.

Sever. 21, 8, Victor

l.

l.,

Hieronym.
14;
6,

77, 3, cod.

Theodos.

1, 4, 3, lustinian. 1, 17, 1,

6;

5, 41,

25,

AEMILIVS
7,

35

AEMILIVS
Constitutio
libros

1;

6,

42,16.30;

7,

32, 3;

7,

45, 14, Institut. 2, 23, 7,

Omnem

6; scripsit quaestioniim libros

XXXVII, responsorum
et

XXX,

detinitionum libros

II,

de adulteriis libros II

librum singuFracj-

larem, 'AaTuvo[xix6? librum singularem Ind. Florcnt. Digest.

menta collegit Lenel Palingenesia I 803 sgg. 266 (AEMILIVS PAPINIANVS) filius iure consulti, quaestor
calla occisus
vit.

a.

212 a Cara-

Carac.

IVLIVS PISIBANVS MAXIMVS AEMILIVS PAPVS. M, CVTIVS PRISCVS MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS PAPVS ARRIVS PROCVLVS IVLIVS CELSVS. 267 Aemilius Parthenianus, qui adfectatores tyrannidis iam inde a veteribus historiac tradidit, citatur vit. Avid. Cass.. 5, 1. l p. C. cum C. Caesare. 268 L. AEMILIVS PAVLLVS, consul a, 754

4, 2.

C.

Tituli: puhlice positus Atticus 6

5t(}io?

Asuxtov Ai[xtXiov [IlaijXXov] IlauX-

Xou

u?6v

CIA III
'

590

(1)

fortasse

ad eundem
mhv
t.

Beliacum
corresp. hell.

[AJj^Ai^Xiov

IlauX^Xov] [na6X]Xot>
(2).

III p. 153

Memoratur

in

fragmentum BuUetin de Uhertorum VI 4409 (3).


spectat
Aeir^tSov]

4450 (4). In consulatu: [C. Caesar fast. Cap. (cf. Eph. ep. 3 ] Paullus Paullus VI 5531. 6794. Aemilius Paulus Bio ind. l. L. L. 55, p. 10), Paul(l)us alihi. L. Aemilius Paullus 891. 1582, 7398. 10395, Lepidus t. 2 ut Aemilius Paullus (L. Aemilius) Paullus t. 3. 4 t. 1,

videtur,

gui si reete suppletus

atgue relatus

sit

vera nomina non

accurate exhihet.

l.

L. Paulus Suetonius, Aemilius Paulus scholiasfa

luvenal., Paullus Propertius.

L.

f.

Dio
1

ind.

55,
a.

fdius scilicet

PauUi Aemilii Lepidi

sivc L.

Aemilii Paulli consulis


a.

754

p. C. fasti.

720 et Corneliae Propcrt. 5, 11, 63. Consul Progener Augusti, maritus luliae neptis
in

Augusti Suet, Aug. 19. 64,


luvenal, 6, 158

Augustum

coniuravit ihd. 19 ; scholiastae

adnotantis 'luliam neptem


is

Augusti
dedisset,

significat,

quae
rele-

nupta Aemilio Paulo, cum


gata est, post revocata

raaiestatis crimine perisset,


vitiis

ab avo

cum semet

perpetuo exilio

damnata est^ confirmatur testimonium titulis 3. 4 lihertorum, uhi nomen Paulli erasum est, et docct Paidlum coniurationem iniisse aliItague hic damnatae memoriae guanto antc finem regni Augusti, cuius in locum Drusus a. 14 cooptatus Arvalis, non potest esse fratcr
est.

269

Filia Aemilia Lepida n. 295. [AEMILIVS] PAVLLVS, frater Arvalis, in cuius locum d. 14 mensis Mai a. 14 Drusus Caesar cooptatus est acta Arval. Non potest esse
L.

consul a. 754

1 p. C.
titulis

270 (M. AIMILIVS) PAVLLVS in


4510. 4695.

lihertorum aetatis Augusti

VI 4457.

271 Aemilius Pius a Frontone Passieno Rufo commendatus Fronto ad.

am.

1,

8 p. 179

seg.

N,
3*

AEMILIYS

36
a.

AEMILIVS
14
p. C.

272 Aemilius Rectus, praefectus Aegypti Suet. Tiher. 32) Borghesi opp. IV 438
esse
754:

Dio

57, 10,

seq. prohahiliter coniecit

5 (cf. hunc

770 = 117 p.

Senecae philosophi avunculiim, qui per sedecim annos (circa


C.)

a. fere

Aegyptum

obtinuit

et

cum ex

provincia

decessisset, in navigatione mortuus est Scneca consolat. ad Helviam 19. 273 L. Aemilius Rectus, praefectus Aegypti exou? p' TiPsptou KXauStou a. 42 in t. Aegyptiaco Bullett. delV Inst. 1877 p. 52. Kataapo?

Filius videtur eius qui praecedit.

274 PAVLLVS AEMILIVS REGILLVS

Paulli

f.

tribu Pal.,

XVvir

sacris

faciundis, praefectus urbi iure dicundo, quaestor Ti. Caesaris Aug.,

patronus Saguntinorum II 3837 Saguntinus.


Aemilii consulis
a.

Filius videtur Paulli

720

34,

idcm Regillus, cuius servi memorantur


Cordubensis contra Gaium coniuravit

VI

4422. 4447. 4450. 4688.


(TtjyXo?),

275 Aemilius Regulus


loseph. ant. 19,
1, 3.

276 Aemilius Rufinus, frater Fl(aviae) Mamillae virginis Vestalis maximae a. 242 VI 2133. 277 Aemilius Rufus, praefectus equitum sub Domitio Corbulone in

Armenia Frontin.

strat. 4, 1, 28.

278 Aemilius Saturninus (AtfjLtT.^io?] HaTopvtXos papyrus), epistrategus septem nomorum a. 197 papyrus Graece scripta edita in Aegyptische
UrJcunden aus den Kdniglichen Museen zu Berlin

Saturnini ad strategos data


.

est d.

I n. 15; epistula 11 mens. lul. anni quinti nomine

imperatoris omisso, sed


de quinto

cum in eadem papyro praecedat epistula a. 194, anno Severi Aegyptiaco non duhitatur. Idem esse videtur

Aemilius Saturninus praefectus praetorio a Fulvio Plautiano collega


interfectus circa a. 200 Bio 75, 14. 279 M. AEMILIVS SATVRNINVS, proconsul (Achaiae) rensis Lehas-Foucart II 58.

CIG
21

1074 MegaCn. Tre-

280

MAMERCVS AEMILIVS SCAVRVS,


mellio.

consul

(suff.) a.

cum

In consulatu: Mam. Aem[ilius Scaurus] acta Arval. VI 2023 h, M. Emilius (sic) Scaurus IV 1553. Mamercus Aemilius Scaurus Bio 58, 24, Mamercus Scaurus sive Scaurus alihi.
Insignis nobilitate Tac. a.
6,

29,

M. Scauri
4, 31,

(cos. a.
filius
a.

634) pronepos

Tac.

a. 3,
(n.

66 (suboles Seneca henef.


281), nepos

5)

*,

ergo

M.

Aemilii

Scauri
a.

M.

Aemilii Scauri aed. cur.

696. Consul (suff.

21) Seneca henef. 4, 31, 3 cf. supra, consularis a. 22 Tac. a. 3, 66. Provinciam nunquam administravit Bio 58, 24. Tiberium in senatu a. 14 offendit, cum de imperio ageretur Tac. a. 1, 13; L. Sullam defendit a. 21 ihd. 3, 31; a. 22 C. Silanum proconsulem Asiae repetundarum a sociis postulatum accusavit ihd. 3, 66; a. 32 maiestatis postulatus est, sed Tiberius distulit causam additis quibusdam in eum tristibus notis ihd. 6, 9. Atreus tragoedia quam scripserat iram Tiberii moverat Bio 58, 24, Tac. a. 6, 29 cf. Suet. Tiher. 61; iterum accu-

AEMILIYS

37

AEMILIA
6,

satus a. 32 a Servilio et Cornelio Tac. a.

29

cf.

Seneca contr. 2, 22,


sunt;

adulterium Liviaej

magorum

sacra

ei

obiecta

damnationem

morte

anteiit Tac. a. 6, 29,

Bio

58, 24.
a. 3,

Oratorum ea aetate uberrimus Tac.


orandis causis, vita probrosus ibd.
6,

31; insignis nobilitate et

29; foedi mores Seneca henef. ludicium de iudole 4, 31, impuritas Scauri Tcrtiill. de pallio 5. eloquentiae Seneca contr. 10 praef. 2 4; orationes septem edidit ihd. 3, non tantum disertissimus homo, sed venustissimus ihd. 1, 2, 22

dicta eius ihd. 1, 2,

epistul. 29, 6; ut Jiomo elegantissimus

3,

17; 10, 1, 4; 10, 2, 19, Seneca Scaurus nominatur Petron. sat. 77. Aemilia Lepida ei nupta fuerat, ex qua filiam genuerat Tac. a. 23; dein Sextia uxor, quae incitamentum mortis et particeps fuit

22;

2, 1,

39;

9, 5,

ihd. 6, 29.

Patruus simul ac vitricus L. Sullae ihd.


familia

Seneca suas. 2, 22. Memm-atur praeterea Tac. a. 6,30; Nostus Mam. Scauri 1. VI 23073. 281 M. (AEMILIVS) SCAVRVS (M. Scaurus Bio 51, 2, Scaurus ceterum)

Scaurorum

extincta

est

3, 31.

In eo

M. Aemilii

Scauri

(aedilis

curulis

a.

696

58)

et

Muciae

filius

nomine omisso Ascon. in Scaurian. p. 17, 15 KS; Sex. Pompeium 35 a. C.) fratrem uterinum in Asia Antonii ducibus prodidit (a. 719 Appian. h. c. 5, 142, post pugnam Actiacam neci destinatus propter

Muciam matrem vitam


Aemilius Scaurus.

obtinuit i)o 51, 2; 56, 38.

Filius:

Mamercus

282 Aemilius Severianus, mimographus II 4092


incertae.

t.

Tarraconensis aetatis

283 AEMILIVS SEVERVS CANTABRINVS, consul (suff.) a. d. III idus Aug. anno incerto saeculi III inter Alexandrum et Philippos ut videtur dipl. mil. Eph. ep. 4 p. 508. 284 L. Aemilius Sullectinus, praefectus classis Ravennatis Boissieu inr scriptions de Lyon p. 16 n. 13. 285 Aemilius Sura aetatis incertae; verha eius de annis populi Romani afferuntur in glossatoris veteris additamento apud Velleium 1, 6, 6. 286 Aemilius Tiro, ad quem divi fratres rescripserunt VJpian. Digest. 47, 18, 1. M. Messius Rusticus Aemilius Verus Aelius Romulus Priscianus

Titus(?) Proculus.

287 P. Aemilius Victor in fistula plumhea originis incertae Lanciani syU. aq. n. 456. (Aemilius Victor vir perfectissimus a rationibus Diocletiani

VI

1120).

288 [Aejmilius Victorinus, A. f., procurator Aug. ad accipiendos census in provincia Gallia Lugdunensi et in provincia Thracia XIV 4250. MARCIA POSTVMA MESSENIA LVCILLA AEMILLA. 289 PAVLLA AEMILIA in fragmento hilingui Emporitano II 4623. Cf.

Paullus Aemilius Begillu^.

290 AEMILIA CALLISTA, C. f., clarissima femina, coniunx L. Turcii Faesasii Aproniani cos. IX 2801 Aufidenus.

AEMILIA

38

AEMILIA
mater (M.)
Didii

291 AEMILIA CLARA, uxor Petronii Didii Severi, luliani qui imperavit vit. Did. lulian. 1, 2.

292 AEMILIA CORNELIA SCRIBONIA MAXIMA, C.

f.

clarissima puella

IVLIA AEMILIA [G]ALLITTA. 293 (AEMILIA) LEPIDA, soror M'. Aemilii Lepidi (consulis a. 11 p. C), cui super Aemiliorum decus L. Sulla et Cn. Porapeius proavi erant Tac. a. 3, 22. Filia igitur Q. Lepidi (cmsulis a. 733 21) et Cor-

vixit diebus

XLV

YI

1334.

CALPVRNIA RVFRIA AEMILIA DOMITIA SEVERA.

neliae

filiae

Fausti Cornelii Sullae


filio

(cf.

Brumann II
eo

509)

et

Fomnupta

peiae.

C. Caesari Augusti

quondam uxor

destinata,

mox

P. Sulpicio Quirinio,

dein post repudium ab

dictura

Mamerco
22-23,

Scauro,

a.

20 a Quirinio rca facta relegata

est Tac. a. 3,

Suet. Tiber. 49.

294 AEMILIA LEPIDA, filia M. Aemilii Lepidi (consulis a. 6 p. C), iuveni Druso (filio Germanici) quondam nupta, crebris criminibus maritura insectata (cf. Dio 58, 3) impunita agebat, dum superfuit pater; post a delatoribus ob servum adulterum correpta anno 36 manus sibi attulit Tac. a. 6, 40. Ad eam spectat titulus VI 9449 V592*: Pudens M. Lepidi libertus grammaticus. Procurator eram Lepidae moresque regebam; dum vixi, mansit Caesaris illa nurus. 295 AEMILIA LEPIDA, Augusti proneptis, quam Claudius adrCiodum iuvenis sponsara habuit, sed, quod parentes eius Augustura offenderant, virginem adhuc rcpudiavit Suet. Claud. 26. Filia igitur

L. Aemilii Paulli consulis

a.

754

1 p. C

et luliae neptis

Augusti.

58 narrantis Augustura neptis suae nepotem vidisse genitum quo excessit anno M. Silanum Mommsen Eph. ep. 1
verhis Plinii n. h.
7,

Ex

p. 57 sqq.
stravit, id

Lepidam

nupsisse

M.

lunio Silano consuli

a.

19p.

demon-

quod confirmat

titulus

servorum Lepidae M. Silani

VI 27034

eiusdem liberta videtur memorari


Silanorum).

VI 7617

(ex

monumento luniorum

296 (AEMILIA) LEPIDA, uxor Ser. Galbae qui imperavit Suet. Gdlb. 5; mortuam esse a. 38 vel paulo post concludere licet ex verbis Suetonii. Potest esse nubilis filia M\ Aemilii Lepidi cos. 11 p. Tac. 3, 35 (a. 21). 297 Aemilia Musa, locuples intestata, bona eius (M.) Aerailio Lepido cuius e domo videbatur concessa anno 17 Tac. a. 2, 48. 298 AEMILIA PAVLINA ASIATICA memoratur in fistula plumhca aquaria urbana Bullettino comunale 1887 p. 223 n. 1930 et in fragmcnto fistulae ibd. p. 283 n. 2007. Feminam nobilem ostendunt nomina.

CORNELIA CETHEGILLA AEMILIA PLANCINA.

299 Aemilia Pudentilla, nupta Sicinio Amico, Oeensi, ex quo duos fiHos Sicinios Pontianum et Pudentem peperit. Marito mortuo a socero
coacta tabulas nuptiales

Post

XIV

annos (XIII

c.

cum Sicinio Claro fecit, verum nuptias elusit. 27 p. 36, 26 Kr.) viduitatis Apuleio sophistae

AEMILIA
nupsit.

39
Apuleius apdlogia 68-73, 74-101; nominatur ihd.
1.

AFINIVS
22. 28.

30. 61. 67. 102.

300 AEMILIA ROGATILLA, clarissima femina, filia sororis Flaviae Publiciae, mater Minucii Honorati Marcelli Aemiliani a. 247 t. dedicavit urbanum Bullettino comunale 1883 p. 217 n. 617. 801 AEM(ILIA) RVFILLA, clarissima femina 8059, 18 in signaculo. 30 la AEMILIA SEVERA, clarissima femina in tegulis urbanis saeculi II

exeuntis

XV 427-433.
XIV 2518
in fragmento Tusculano.

302

L.

AEQVA, clarissima femina VITRASIVS AEQVI[TAS].

Considius Aequus. Modius Aequus.


Publilii

302a Aeria Aelia Tlieodora, h(onesta) f(emina), soror Vet(urii)


Potiti

VI

1537.

M. CLAVDIVS

MARCELLVS AESERNINVS.

303 Aesius (Esius lihri) Proculus, patre primipilari, ob egregiam corporis amplitudinem et speciem Colosseros dictus, a Gaio iugulatus
Suet. Calig. 35.

304 AETIVS.
consulem
si

Severus imperator factus


fecit vit. Sever. 8.

et

Romam
suff.

ingressus

a.

93

filias

suas dotatas maritis Probo et Aetio dedit; utrumque

generum statim

Consul igitur

suh initium regni Severi,

modo nomen recte traditum sit. 305 AETHRIA, Isoaemi consularis uxor
fr.

aetate Valeriani Hesych. Miles.

M. IV.
(intra a.

306 AETRIVS SEVERVS, praetor sub Severo


Digest. 4, 4, 11, 2.

193

et 198) Vlpian.

307 Afer, homo dives Martial. 4, 36; senex ardalio id. 4, 78; homo propter paupertatem irrisus id. 6, 77; de Libycis gentibus redux id. 9, 7; dominus Hylli id. 9, 25; homo niulierarius id. 10, 84; Afer
rigidus, cui nupsit Callistus id. 10, 84.

Omnino

diversi homines,

partim

fortasse

ficti,

intellegendi sunt, sed certe distingui nequeunt.


a.

308 (SEPTIMIVS?) AFER, frater patruelis Caracallae


vit.

212 ab eo occisus

AELIVS HADRIANVS AFER. CN. DOMITIVS AFER. CN. DOMITIVS AFER TITIVS MARCELLVS CVRVIVS LVCANVS. Afer. SENECIO MEMMIVS AFER. M. MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS AFER CVTIVS ROMVLVS PRISCLA.NVS ARRIVS PROCVLVS. VTTIEDIVS AFER.
P.

Carac.

3, 6.

Etrilius

309

L. AFINIVS GALLVS, cos. a. 62 cum P. Mario. L. Afinius tah. cer. Pomp. 114, Afinius Gallus VI 16521, L, Afinius (Asinio cod.) Tac. a. 14, 48, Afinius (Asinio codd.) vit. Persii.

Ceterum Gallus

fasti.

AFINIVS

40
C.

AFRANIVS

IMP. CAES.

VIBIVS AFINIVS GALLVS

VELDVMNlANVS VOLVSIAAfinii Fortunati filia

NVS AVG.
310 AFINIA CALLISTE, clarissima femina, N. 1567 Beneventanus.
ETRI[LIA] AFRA.
TituJus eius Vasioncnsis
lib.

IX

311 Sex. Afranius Burrus.


ratur in
solus
t.

XII 5843
(2).

Afraniae Burri
t.

Caenidis

VI 16963

(1), memoPraenomen

servavit
f.^

1,

apud
t.

scriptores

Afranius Burrus sive Burrus.


Vasionensis.

Sex.

tribu Volt.

origine prohahiliter

Tribunus

militum, procurator Augustae


procurator divi Claudi

Liviae),

procurator Ti. Caesaris,

Getae

et Rufrii Crispini
1.

praefectus praetorio

1.

t. 1. Praefectus praetorio in locum Lusii ab Agrippina constitutus a. 51 Tac. a. 12, 42 Claudio mortuo praetorianos in fidem Neronis

adstrinxit Tac. a. 12, 69,

loseph. ant. 20, 8, 2.

Burrus
a. 13,

et

Seneca

Neronis rectores Tac.

a. 18, 2. 6,

Bio

61, 8. 4. 7 (Zonar. 11, 12).


a.

eum

praefectura movere destinaverat

55

Tac.

20.

Nero Con-

super Agrippinae caede consultus Octaviae repudium frustra prohibebat Bio 62, 13. Mortuus anno 62, incertum valetudine an veneno Tac. a. 14, 51, (veneno
ihd. 14, 7.

iurationis insimulatus ihd. 13, 23,

Bio 6 2, 13). Ornamentis consularibus ornatus t. 1. Patronus Vasionensium t. 1. Debilis trunca manu Tac. a. 13, 14; nominatur Tac. a. 14, 10. 14. 15. 57. 60, Scneca de clem. 2, 1, 2.
Suet. Ner. 35,

312 CN. AFRANIVS DEXTER, consul (suff.) a. 105 cum C. lulio Basso. In consulatu: III id. Mai. C. lulio Basso Cn. Afranio Dextro cos. III dipl. mil. 22, III B[asso] D[extro] [cos.] dipl. 23 XVI XIIII XIII k. lun., non lun. C. lulio Basso [Cn.] [Afr]anio Dextro cos. VI 2075 acta Arval. Afranius Dexter Plinius. Consul designatus in senatu sententiam dixit Plin. ep. 5, 13, 4, consul mense Maio a. 105 v. supra. Referebatur in senatu de libertis Afrani Dextri consulis incertum sua an suorum manu perempti Plin.
.
.

ep. 8, 14,

12.

313

P.

AFRANIVS FLAVIANVS memoratur

Fast. p. 171
in dipl. mil.

= Wood,

in

t.

graeco EphesinoWaddington
great theatre n. 1
(1) et

discoveries

from

the

III 26
sit

(2).

Quae

lex kalendis Septemhr.

an 114 data

diudicari neguit,

utrum anni 113 quod in tahula ipsa numeri annorum


t.

trihuniciae potestatis discrepant.

Nomina plena
(T.) Aquillii
a.
a.

exhihet

t.

2,

praenomen omisit
Asiae
a.

1.

Legatus
a.

pr. pr.

Proculi procos.

104

t.

1.

Consul
Sept.

suff. intra

1051112.

Legatus Pannoniae

inferioris

cal.

113

aut

114

t.

2.

314 P. Afranius Potitus, homo de plebe, qui cum vovisset se pro salute Gai imperatoris periturum, ab eo salute recuperata mori coactus est Bio 59, 8, nominihus omissis Suet. Cal. 27.

AFRANIVS

41

AGERINVS

315 AFRANIVS QVINTIANVS, senatorii ordinis, mollitie corporis infamis et a Nerone probroso carmine diffamatus, particeps coniurationis in

Neronem

factae a. 65 Tac. a. 15, 49. 56. 57, occisus ihd. 70.


liist.

31 5a Afranius Silo, centurio in bello Partliico Veri Lueian. quoiu.


conscr. 26.

Honio fortasse

fictus.

316

MANLIA PONTIA LVCVLLA AFRICANA.


AFRICANVS, Xvir
praetor
stlitibus iudicandis, quaestor,
t.

tribunus

pl.,

designatus

in

fragmcnto

urhani BuUettino comun. 1881


a. incerto

p. 29 n. 467a.

317 AFRICANVS, consul mense lulio suffectus Neronc: Pr. non. lulias Afrino (sic legit
et

suh Claudio vel


cf.

Monmsen

III S. 6799)
1544.
Cf.

Africano cos. in imcriptione parietaria Pompeiana


Afrinus.

IV

M. Annins

318 AFRICANVS. 'Africanus noster' in epistula Hadriani scripta Serviano consuli, quae dicitur ex libris Phlegontis surapta vit. Saturnini 8.

Quam
a.

qiii

composuit,

cogitare potuit de T. Sextio Africano

consule

IMP. CAES. M. ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS AVG. Sex. Caecilius Africanus. FABIVS MAXIMVS AFRICANVS AFRICANVS FABIVS FLAVIVS MENANDER AFRICANVS. lulius Africanus. C. Africanus. Sex. Africanus. LVCILIVS AFRICANVS. MEMMIVS AFRIC[ANVS]. ~ OVINIVS AFRICANVS. L. OVINIVS CVRIVS PROCVLVS MODIANVS AFRICANVS. PACCIVS AFRICANVS. M. PVPIENIVS AFRICANVS. SEXTIVS AFRICANVS. TERENTIVS AFRICANVS. C. Tettius Africanus. M. ANNIVS AFRINVS. L. Aurelius Agaclytus. Claudius Agathemerus.
Q.
P.

112.

ROMANVS

sive

MAXIMVS.

lulius

lulius

C.

L.

T.

319 Agathinus, ventilator Martial. 9, 38. 320 Agatho, causidicus ut videtur aetate Claudii Seneca apocolocyntos. 12. 321 AGEDIA QVINTINA in cippo sepulcrali urhano JBuU. comun. 1885 BuU. deW Inst. 1885 p. 23: C. Calpumius Crassus p. 102 n. 1028 Frugi Licinianus consul pontifex et Agedia Quintina Crassi (uxor). 322 L. Agerinus (praenomen servavit Suetonius), libertus Agrippinae a Nerone occisus anno 59 Suet. Ner. 34, Tac. a. 14, 6. 7. 8. 10.

AGILIVS
323 Agilius Cosmianus
(sic cod.
a.

42
lustinian.,

AGRIPPINA
cominio Fragm. Vatic), ad

quem imperator

Philippus

249

rescripsit Cod. lustmian. 8, 55, 1

JFragm. Vatic. 272.


lulius Agrestis.

Fortasse magistratus.
dedicavit

324 AGRESTIVS, vir clarissimus deo Arimanio


saeculi IIII.

t.

VI 47.

Fortasse

Caecilius Agricola.

SEX. CALPVRNIVS AGRICOLA. Cominius Bo..i.. Agricola [Aurjelius Aper.


Q.

GLITIVS ATILIVS AGRICOLA. CN. IVLIVS AGRICOLA.

VALERIVS AGRICOLA.
a. 234 cum M. Clodio Pupienio MaxiMaximo et Vrbano fasti, uhique praeter Maximo II et Agricola. Nequaquam certum est ihi cos. a. 234 t. III 5460 signiflcari, cum et de cos. a. 233 Maximo II et Paterno cogitari possit.

L. VIRIVS AGRICOLA. 325 AGRICOLA (?) VRBANVS, consul

mo II. Maximo
:

II et

Vrbano

vel

(Antonius) Agrippa.

M. ASINIVS AGRIPPA. [CA]SSIVS AGRI[PPA?].

M. Cassius Agrippa. M. Fl(avius) Agrippa. FONTEIVS AGRIPPA. C. FONTEIVS AGRIPPA. D. HATERIVS AGRIPPA. L. HELVIVS AGRIPPA.
lulius Agrippa.
C.

IVLIVS AGRIPPA.
I.

(M.) lulius Agrippa

M. luHus Agrippa II. P. LVRIVS AGRIPPA. M. Maenius Agrippa L. Tusidius Campestris. MARCIVS AGRIPPA. MARCIVS CLAVDIVS AGRIPPA.
Simonides Agrippa.

M. Valerius lulianus Agrippa.


Vibulenus Agrippa.
[Vibullius] Agrippa.

M. VIPSANIVS AGRIPPA. Titia Statilia Valeria Agrippiana Fadilla.

APPIA ANNIA ATILIA REGILLA ELPINICE AGRIPPINA ATRIA POLLA. ASINIA AGRIPPINA. GELLIA AGRIPPINA. IVLIA AGRIPPINA.

AGRIPPINA

43

AIACIVS

STAT(ILIA) AGRIPPINA. VIBVLLIA ALCIA AGRIPPINA. VIPSANIA AGRIPPINA. (VIPSANIA) AGRIPPINA. Pompeia Agrippinilla. 326 AGRIPPINVS, senator aetate Plinii Agrinum traditur).

IVLIA APRONLi ALFENA AGRIPPINA. PACONIA AGRIPPINA. PLOTIA AGRIPPINA.


L. (?)

---

Plin. n. h. 7, 55

(lectio

duhia,

327

[A]GRIPPINVS, frater Arvalis


Casperius Agrippinus.

a.

214

VI 2103 a

3.

TI.

CASSIVS AGRIPPINVS. CLAVDIVS AGRIPPINVS. FABIVS AGRIPPINVS. FAB(IVS) AGRIPPINVS. IVLIVS AGRIPPINVS.
lulius Agrippinus.
Q.

328 Agrippus

PACONIVS AGRIPPINVS. histrio, cui cognomentum

erat

Memphius

vit.

Veri

8,

10

vide L. Aelius Aureh*us Apolaustus

Memphius.

329 Agrius Phoebus nominatur inter amicos in testamento Basumii VI 10229 V. 25. 330 Q. Agrius Rusticianus, vir egregius, procurator Aug. tractus Karthaginiensis, procurator privatae rationis per Italiam;

procurator totius

(desunt nonnulla) sub Caracalla Eph. ep. 5, 335

= VIII S. 11163.
CIA III 627
et

331 Agrius Saturninus.


'EcprjfjL.

Tituli

ei

dedicati sunt Attici

dpx-

III

(1883) p.

20

n. 4, 6 xpctttaToc in utroque.

332 Agrius Servatus nominatur inter amicos in testamento 10229 V. 25. 333 Agroetas, Massiliensis, rhetor Seneca contr. 2, 6, 12.

Bammii VI

CN. DOMITIVS
L.

AHENOBARBVS.

DOMITIVS AHENOBARBVS.

IVLIVS AI... M. LICINIVS PETILIVS AIA ...


Q.

334
335

AIACIVS CENSORINVS, clarissimus


syll.

vir in fistula

plumbea urbana

lanciani
Q.
syll.

aquar. n. 163.

AIACIVS MODESTVS, clarissimus vir in fistula aquaria Lanciani aquar. n. 163. Fortasse idem est Aiacius Modestus quindecimvir sacris faciundis a. 204 acta saecularia. 336 Q. AIACIVS [MO]DESTVS CRESCENTIA[NVS], legatus trium AugustoSeveri Antonini Getae (Germaniae superioris) a. 209/211 Bramrum bach inscript. Bhenan. 1432, aut idem atit certe parentela coniunctus cum Aiacio Modesto quindecimviro.

AIETIVS

44

ALBINVS

337 AIETIVS PASTOR, senator apud Cestium Pium declamavit Smeca


338

contr. 1, 3, 11.

*APPIA VETVRIA AIRVLA COECIVA SABINILLA.


Sept(imius) Aistomodius.

SALVIVS NEN[IVS]

L.

MINVS

T. [II]0ENIVS

AIVS CAMP[ANI]ANVS CN. PL0[TIVS] MAXISEVER[VS] SERVEIEN[VS] V[RSVS].

ALBINVS, consul a. 240 cum C. Bruttio Praesente. Plcna C. AL nomina exhihuit dipl. mil., EpTiem. ep. 4 p. 185 /// S. LXXXIX,

nhi in aere extare videntur

litterae C.

Alil .... vel AliL

(nofi

ALB...); citerum Albinus

fasti.

339 Albanus a Gallieno Salonino filio rector datus Colonia Agrippinensi a Postumo occisus Zonar. 12, 24; idem homo apud Zosimmn 1, 88, qui similia tradidit, dicitur EiXpavoc. Plane diversa est narratio Tre-

hellii Pollionis.

L. Numerius Albanus.
f.

340 Albina, mater Anniae Q. CANIDIA ALBINA.

Rufinae

IX

SSO Canusinus.

341 L. ALBINIVS SATVRNINVS, A. f tribu Quir., quaestor urbanus, aedilis plebis, praetor urbanus, legatus Aug. Asturiae et Gallaeciae,
.

praefectus aerarii Saturni, procos. provinciae Achaiae,

cos.

(sufi*.

a.

Aug. pr. pr. Ponti et Bithyniae, procos. provinciae Sodalis Antoninianus ; p(atronus) c(oloniae), curator coloniae Asiae. Suessae Auruncae 4750, uhi titulus puhlice positus (st.
inc),
legatus

342 Albinovanus Celsus Albinovano Horat. ih.


(Tihcrii a. 734

(sic
v. 1,

Porphyr. ad Horat.
Celsus ep.
1, 3, 15),

cp. 1, 8,

Celso


Idem

comes scribaque Neronis

20

in

Armeniam

missi) Horat. ep. 1, 8, 2.

monet eum, ne aliorum scripta expilet cp. 1, 3, 15-20. Coniectura incerta volgo ponitur eundem esse Celsum amicum Ovidii, cuius mortem quodum conqucritur Ovidius ex Ponto 1, 9. Necessitudine quadam con-

iunctus videtur

cum Alhinovano Pedone.

343 Albinovanus Pedo (sic Seneca contr. 2, 2, 12 item excerpta contr. 2, 2 p. 233 K., inverso ordine nominum Seneca phil. ep. 122, 15, Albinovane Ovid. ex Ponto 4, 10, 4, Pedo ceterum), praefectus equitum sub Germanico a. 15 Tac. a. 1, 60; versus eius de Germanico navigante affert Seneca suas. 1, 15. Amicus Ovidii Ovid. ex Ponto 4, 10; inter
arbitros de versibus Ovidii tollendis Seneca contr. 2, 2, 12.
Scripsit

Theseida Ovid.
Martiali praef.
61.

l.

l.

v.

71 sqq.
1,

Inter poetas epicos


90, laudatur ut

eum non indignum


;

cognitione dicit Quintil. 10,


l.

epigrammaton poeta a
narratio

1; 2, 77; 5, 5. 6.

Fabulator elegantissimus
4, 16,

eius de vita Sp. Papirii Seneca ep. 122, 15-16, facete dictum Quintil.
6, 3,

Sidereus Pedo Ovid. ex P.

6.

Nominatur Martial.

10, 19, 10, Sidon. Apollin. carm. 1, 257.

344 Albinus, ad quem

scripsit Plinius ep. 6, 10.

ALBINVS
345 Albinus,
Galen.
6

45
ITXaTwvixo?,

ALBVCILLA

cuius

gratia Galenus

Smyrnam

migravit

XIX 96

K. Adscrihitur

ei eI<st{io-\\ sts tou? nXaxtovo? 01^X6700?.

346 Albinus rerum Romanarum primo, poeta mcertae aetatis Priscianus I 304, 20 tres verstis afferens. 347 Albinus, philosophus (Platonicus) citatur Tertull. de anima 28. ALBINVS. C. AL. ALBINVS. CEIONIVS IMP. CAESAR D. CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS AVG.

Lueceius Albinus.

NVMMIVS ALBINVS. M. NVMMIVS CEIONIVS ANNIVS ALBINVS. M. NVMMIVS VMBRIVS PRIMVS SENECIO ALBINVS.
PESCENNIVS ALBINVS.
T. Pompeius Albinus. M. STLACCIVS ALBINVS TREBELLIVS SALLVSTIVS RVFVS.

348 Albius 'stupet aere' Horat. sat. 1, 4, 28; incertum est num idem significetur ibd. v. 109 'Albi ut male vivat filius*. C. MEMMIVS FIDVS IVLIVS ALBIVS. 349 ALBIVS CRISPVS, curator aquarum inde ab a. 68 usque ad a. 71

Frontin. de aq. 102.

350 ALBIVS PVLLAIENVS POLLIO, cos. (sufF.) a. d. VI k. Novembr. anno 00 cum Cn. Pompeio Longino dipl. mil., Eph. ep. 5 p. 653. 351 Albius TibuUus. 'Albi' eum adloquitur Horatius, Albius Tibullus Acro et Porphyrio ad Horat. et codices Tihidli carminum, ceterum Tibullus. Quo nomine et ipse utitur 1, 3^ 55; 1, 9, 83; 4, 13, 13. Eques Romanus (regalis lihri) insignis forma ante alios Corvinum Messallam oratorem dilexit, cuius et contubernalis Aquitanico bello (a. 726 728

28

26

a. C.)

militaribus donis donatus est vita Tibulli in codicibus


incertae originis et fidei.
in

profectum sequeretur,

Cum Messallam in Asiam Corcyra aeger relictus est Tibull. 1, 3 Mortuus est secundum epigramma Domiti cf. Ovid. amor. 3, 9, 47. Marsi lihris Tibulli praemissum eodem anno quo Vergilius, id est 19 a. C. cf. Ovid. trist. 4, 10, 56; mater sororque supera. 735
Tibulli servata,

Amores eius: Delia, stites memorantur ab Ovidio amor. 3, 9, 50-51. Nemesis (= Glycera?). Scripsit ad eum Horatius c. 1, 33, ep. 1, 4, elegiam de morte eius Ovidius amor. 3, 9. Laudatur ut elegiarum poeta ab Ovidio amor. 1, 15, 27, ars am. 3, 334, rem. am. 763, trist. 2, 447 sqq.; 4, 10, 51 sqq., a Martiali 4, 6, 4; 8, 70, 7; 8, 73, 7; 14, 193, a Velleio 2, 36, a Quintiliano 10, 1, 93, ah Apuleio apolog. 10. 352 ALBIA TERENTIA, splendida femina, L. Othonis uxor, mater Othonis

qui imperavit Suet. Oth.

1.

353 Albucilla, multorum amoribus famosa,


impietatis in principem et adulteriorum

Satrii

Secundi quondam uxor,


a.

damnata

37 Tac.

a. 6, 47. 48.

ALBVCIVS
354 Albucius,
2, 1, 48;

46

ALEXANDER

"^Canidia Albuci quibus est inimica venerium' Horat. sat.

hic enira

veneno uxorem suam dicitur peremisse Porphyr.

Vix rcde Forphijrio eundcm esscputat Albucium senem Ilorat. sat. 2, 2, 67. 355 C. Albucius 8ilus (jrracnomcn solus scrvavit Suctonius, Albucius
Siius
vcl

Albucius cctcrum), rhetbr aetate Augusti.


8.

Vitam
contulit

scripsit
a.

Suctonius dc rhet.

Novariensis Suet. (indc Hicromjmus chr. ad.


aedilitate

Ahr. 2011)

in

patria

functus

Romam

se

et

in

contubernium receptus est. Propria audiEgit et causas verum rarius, apud L. Pisonem proconsulem (cos. a. 739 15 a. C.) defendit reum.
(L. Munatii) Planci oratoris
toria instituit,

ubi

declamavit.

Senior Novariam rediit ibique inedia se interfecit Suct.

He

eius

generc dicendi dcclamandique disputat Sencca contr. 7 pracf. 1-9, in

primum declamatorum tetradcum


refcrtur ab

(Latronis, Fusci, Albuci, Gallionis)


,
,

C. Attius Alcimus Felicianus. 356 Alcinous, stoicus Philostr. v. soph. p. 226, 3 K. 357 Alco, medicus vulnerum aetate Claudii Plin. n. h. 29, 22, Martial. 6, 70, 6; 11, 84, 5; idem cst 'AXxucuv 6 laxpo? loseph. ant. 19, 1, 20.

eodem contr. 10 praef. 12. Scntcntiae colores divisiones passim apud Scnccam rh. cf. indicem KicssUngii. Non obscurus professor atque auctor laudatur a Qumtiliano inst. 2, 15, 36; 3, 3, 4; 3, 6, 62, unde cum de arte rhetorica scripsisse apparet. L. ANTONIVS ALBVS. MARCIA CLAVDIA ALCIA ATHENAIS GAVIDIA LATIARIS. VIBVLLIA ALCIA AGRIPPINA.
P. Aelius Alcibiades.

DELPHIVS PEREGRINVS ALEIVS ALENNIVS MARIANVS CVRTIVS VALERIANVS PROCVLVS M. NONIVS MVCIANVS.
P.

358

L.

ALE(IVS?) V[E]R(VS),
a.

ministrarunt

241

VI

2114, 17;

unus ex pueris senatoriis qui Arvalibus ALE VIR in lapide, fortasse legen.

dum
P.

est

ALF(IVS).

Maximus Curtius Valerianus. DELPHIVS PEREGRINVS ALFIVS ALENNIVS MAXIMVS CVRTIVS VALERIANVS PROCVLVS M. NONIVS MVCIANVS.
P. Alfius Alennius

359 ALEXANDER, M. Antonii et Cleopatrae filius Liv. per. 132, frater geminus Cleopatrae minoris, cognominatus '^'HXio? Plut. Ant. 36, Dio Antonius a. 720 34 a. C. regnum Armeniae cui 49, 32; 59, 21. Media et Parthia accederent, constituturus ei destinavit et lotapen Medorum regis filiam despondit Plut. Ant. 54, Bio 49, 40. 41. 44, Caesar eum in triumpho duxit Bio 51, 21 (Zonar. 10, 31) et auToi? (lubae et Cleopatrae minori) xal xhv 'AXs^avSpov iya^iacnxn Dio 51, 15.

Educatus ab Octavia Plut. Ant. 87. 360 Alexander, frater lamblichi reguli Arabum ab Antonio interfecti, post bellum Actiacum a Caesare regno exutus et in triumpho ductus occisus est Dio 51, 2.

ALEXANDER

47

ALEXANDER
'

361 Alexander, Herodis et Mariammes prioris iilius Aristobuli frater Circa a. 731 23 cf. Schurer Gcsch. d. judischen VolTccs I 337 sqq.

Herodes

fratres

Romara

misit loseph. ant. 15, 10, 1; post

quinquennium

Alexandro Glaphyram filiam Archelai regis matrimonium dedit id. 16, 1, 2. Calumniis, quas Salome contra filios Mariammes spargebat, lacessitus Herodes Antipatrum filium relegatum ad aulam revocavit et honoribus provexit, unde discordiae inter patrem et filios Mariammes ortae sunt id. 16, 3,
fere in patriam reduxit et

Cappadocum

in

bell.

1, 23,

1-2.

Quae cum Antipatro auctore

Herodes in Italiam profectus (a. fere 742 12) filios secum adductos Aquileiae apud Augustum accusavit, sed ab imperatore in
gratiam reducti sunt
id. 16, 4,

crescerent in dies,

1-4,

hcll. 1,

23, 3.

Domum
et

reversi

denuo
id.

inimicitias exercebant,

quas in tempus Archelaus composuit

ant. 16, 8, 6, hell. 1, 25,

dum Herodes Alexandrum


id. ant.

Aristobulum
27, 1.

crimine parricidii in vincula coniecit

16, 10,

hell. 1,

quod Berytum convocarat, damnati et apud occisi Sebasten sunt a. fere 747 7 id. 16, 11, 1-7, hell. 1, 27, 2-6, (Nicolaus Damascen. de vita sua fr. 5 III M., Straho 16, 765). 362 Alexander, Tigranis regis Armeniae filius, maritus lotapes filiae
consilii

De

sententia,

Antiochi regis

constitutus losephus ant. 18, 5, 4.

Agrippae
n. 537.

filii

Commagenorum, a Vespasiano regulus insulae Ciliciae Memorari videtur in t. C. lulii GreeJc inscript. in the British Museum III p. 187

363 Alexander, Asclepiadis filius, Cotiaeensis, grammaticus Graecus, magister Marci imperatoris Marcus zlq lauxov 1, 10, vit. Marci 2, 3, Stephan. Byzantius s. v. Kottaeiov, Aristides orat. XII passim. Scripsit 'OfxTjpixTjv au77pacp7]v, cuius reliquias collegit Lehrs quaestiones epicae p. 11 16. Laudationem funebrem eius ad Cotiaeenses scripsit Aelius Aristides Aristid. orat. XII. 364 Alexander, Platonicus, quem imperator Marcus sectatur Marcus siz

lauTov 1, 12.

365 Alexander

Alexandri

f.

volgo

YbikmikdxaiV

nominatus

sophista

Seleuciensis, ab imperatore

Graecis eius Philostr.


ot |xlv

vit.

Marco in Pannoniam vocatus, ab epistulis soph. II p. 571 ; xeXeut^aat xhv 'AXe^avSpov


,

iv KeXTOi? ^aaiv ett iTzis-zikXovza.

ot

8'iv

'iTaXia

TreTtaufievov tou

iittaTeXXetv,
o!

xai

ot

[xev

IStjxovtouttjv ot 8e

xai outto),

xat ot jx^v

im

ufqJ

8'Itc1

&OYaTpt ihd. 575.


,

366 Alexander, Damascenus, philosophus peripateticus magister Flavii Boethi Galm. II p. 218, XIV p. 612. 627 K. 367 Alexander, Abonoteichita magus, aequalis Luciani, qui de eo lihrum
'AXe^avSpo?
tj

J/euSojxavTi?

composuit.

Socer Rutiliani Romani

ih. 4. 35.

368 Alexander quidam apud Caracallam reus factus Dio 77, 8. 369 Alexander, puer Asinii PoIIionis, deliciae Vergilii, quem secunda ecloge Alexim appellat vit. Verg. Donat. p. 57 B., Servius ecl. 2, 1.

ALEXANDER

48

ALFENIVS

370 Alexander Lysiraachus (sic loseph. ant. 19, 5, 1 Alexander alihi), ludaeus, procurator Antoniae niatris Claudii, alabarcha Alexandriae sub Tiberio imperatore, a Gaio in vincula coniectus, a Claudio
solutus loseph. ant. 18,
ant. 20, 5,
6,
;

3; 19,

5, 1.

Pater Ti.

lulii

Alexandri

id.

(hell. 5, 5, 3)

ipsum civitatem

Bomanam adeptum nomen


8,

lulii sumpsisse veri simile est.

Frater Philonis loseph. ant. 18,

(vel

patruus

cf.

Zeller Philosophie der Griechen

III 2 p. 339 adn.

3).

IMP. CAES. M.

AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER.

M. Aurelius Alexander.
lulius Alexander.
Ti. lulius Alexander.
C.

IVLIVS
IVLIVS

TI.

ALEXANDER BERENICIANVS. ALEXANDER IVLIANVS.

Terentius Alexander.
Valerius Alexander.

371 Alexandria, nutrix Neronis Suet. Ner. 50. 372 Alexandria, Avidii Cassii filia, Drunciani uxor

vit.

Avid.

9,

vit.

Marci

26, 12.

ANNIA ALEXANDRIA. FLAVIA ALEXANDRIA. MARCIA AVRELIA ALEXANDRIA.

373 Alexas, Laodicenus, comes Antonii triumviri, quem post pugnam Actiacam prodidit; postea Caesaris iussu interfectus Plut. Ant. 66. 72. 374 L. ALFENIVS AVITIANVS, frater ArvaHs a. 218. 231 VI 2104. 2108.
375 Alfenius Senecio, subpraefectus
Misenus.
sequitur.
classis praetoriae Misenatis

X 3334

Potest idem,

esse

L. Alfenus Senecio procurator Aug. qui

376 L. Alfenus Senecio, procurator Aug. (Mauretaniae Caesariensis) VIII 9046 Auzimsis. Cf. Alfenius Senecio. 317 L. ALFENIVS SENECIO. Memoratur in titulis Britannicis VII 269 (1). 279 (2). 513 correct. Eph. ep. 3 p. 132 (3). 1003 (4) (in fragmcnto corrupto VII 270, ut videtur); in Syriacis gemellis III S. 6709 (5). 6710 (6). Senecio t. 1, Alfenus Senecio Plena nomina exhihet t. 2, L. A Clarissimus vir t. 4. Legatus Augustorum pr. pr. t. 3. 4. 5. [6]. (Britanniae) t. 2 (consularis t. 3. 4). Legatus Augg. pr. pr. (Syriac) Senecionem t. 5. [6J. Legatione et Britannica et Syriaca functum esse
.

Severo

et

Antonino Augustis id
et

est intra a.

198/208 ex

titulis constat.
t.

Nec tamen accuratius tempora


plane confusi sunt
duhitationes movit.

deftnire licet.
t.

Nam
t.

et

in

5.

6 numeri

unus ex

Britannicis

At non
id

indicatur ihi

4 qui numeros exhihet, annus consulatu Augusto-

sed utriusque quod Getae nomina refellunt nominihus additur numerus consulatuum, quos usque ad id tempus Itaque t. post a. 204 et ante a. 208 positus videtw. gesserant.
collegarum,

rum

ALFENVS
377a Alf(enus) Apollinaris
Caracallae

49
('AiroXXtvaprou
t.),

ALFENYS
patruelis T. Ant(onii) Cl(audii)
xTjVdov too

Alfeni Arignoti, a censibus Augusti

(iirl

SspaSTou) aetate

T. Ant(onius) Cl(audius) Alfenus Arignotus. 378 Alfenus Varus, praefectus castrorum sub Fabio Valente Ta^. h. 2, J29, apud Betriacum contra Othonianos pugnavit ihd. 2, 43, Plut. Oth. 12; praefectus praetorio in locum Publilii Sabini a Vitellio substitutus a. 69 Tac. h. 3, 36, dux Vitellianorum ibd. 3, 55. 61. Vitellio occiso ignaviae infamiaeque suae superfuit ibd.

CIG

3497 t Thyatirenus.

Varus cerata Pompeiana


P. Alfenus

(centurio praetorianus) trecenarius


aetatis

Potest idem esse Aug. n. in tdbella Neronianae Hermes XII 136 cf. Eph. ep. 4, 142.
4,

11.

379 P.(?) ALFENVS VARVS, consul suff. a. 715 39 a. C. cum L. Cocceio. Praenomen non traditur nam lectio Alfenus Varus Gaius Pompon. Digest. 1, 2, 2, 44 omnino falsa est cf. adnot. Mommseni sed probahiliter ei tribuitur, quod P. Alfenus P. f. P. n. Varus cos. a. 755 2 p. C. filius eius fuisse videtur. In consulatu: Alfenus Varus fast. min. IV. Alfenus Horat. Ammian. Index Digest., Varus VergU., ceterum Alfenus Varus, nisi quod scholiasta Cruquian. Alfi-

nium Varum

exhibet.
artis

'Alfenus vafer omni abiecto instrumento


sutor erat' Horat. sat. 1, 3, 130 seq.;

clausaque taberna

adnotat Porphyrio p. 206


qui abiecta sutrina,

'Alfenum
petit

Varum Cremonensem

deridet,

M. quam

per servorum familiam), Romam consulto ad tantum pervenit, ut et consulatum gereret et publico funere efferetur'. Consul suff. a. 715 v. supra, Pompon. l. l. Idem esse videtur Varus, ad quem scripsit Vergilius eclogam VI, cuius laudes Mantuae cycnos sublime Servius inter multa et confusa ad~ laturos esse dicit ecl. 9, 26-29. notat ad ecl. 6, 6: 'alii fuso fugatoque Asinio Pollione ab Augusto (intellegendum est bellum Perusinum) Alfenum Varum substitutum, qui transpadanae provinciae et agris dividundis praeesset, qui curavit, ne ager Vergilio auferretur\ Vt patronus et amicus Vergilii nominatur vit. Verg. Val. Prob. p. 59, Donati p. 59 Suet. rel. B. Phoca v. 89, Anthol. lat. 671, 89; audivit una cum Vergilio Sironem Epicureum schol. Veronens. Verg. ecl. 7, 9, Serv. ecl. 6, 13 cf. Aen. 6, 264. Potest idem esse Alfenus, ad quem scripsit Catullus carm. 30, sed incertum est, num Varo apud eundem c. 10. 22 fuerit omnino nomen gentile Alfeni. lurisconsultus, discipulus Servii Sulpicii Pompon. Dig. 1, 2, 2, 44. Gell. 7, 5, 1 ; inter veteres iurisconsultos nominatur Ammian. 30, 4, 12. Scripsit digestorum libros quadraginta Ind. Florent. Digest., qui citantur passim in digestis; Alfenus in libro digestorum tricensimo Scilicet non et quarto, coniectaneorum autem secundo Gell. l. l.
in municipio sua exercuerat (scilicet

magisti-oque

usus (Servio) Sulpicio iuris

opus alterum composuerat, sed partibus digestorum titulos speciales


inscripserat.

Fragmenta
I.

collegit

Lenel Palingenesia

I p. 37
4

sqq.

Frosopograpbia Imp. Bom.

ALFENVS
380
P.

50
consul
a.

ALFIVS
755

ALFENVS VARVS,
(sic)

2 p. C.

cum

P.

Vinicio.

P. Alfenus Varus fast. Cap. (Eph. ep. 3 p. 11), P. Alfenus fast. min. XI.

L. Alfenius
(p^voc
Tj

fast.

min. XII, P. Alfenus


l.

X 884,

Cassiodor.
55,

U. 'AX-

'AXcpVjvio?

Varus
381

fasti.

P.

Ouapo? Dio ind.


f.

55, P.

Varus Dio

10 a. Ceterum
Filius

fast. Cap.,

Dio

ind.

l.

55, P. n. fast. Cap.

videtur P. Alfeni Vari cos. a. 715.


*[P.] AL[FENVS] VARVS, P. f., legatus pr. pr. (procmsulis Africae?) VIII 979 t. Curubitanus haec latere videntur in t. semel descripto et admodum corrupto: ALII S. P. F. VAARVS. LEG. PR 382 (P. ALFENVS) VARVS nescio quis in t. lihertorum VI 11427. 11436.
;

11437. 21088; Alfenus Varus

VI 11426;

(P. Alfenus) in

t.

libertorum

IVLIA APRONIA ALFENA AGRIPPINA. ALFIDIVS HERENNIANVS, consul a. 171 cum T. Statilio Severo. 383 L. In consulatu: L. Alfidius Herennianus VI 1978, alihi Herennianus Memoratur in t. Fdbraterno Novano 5578: luliae Q. f. fasti.
L.(?)

VI

11428-11430. 11425. 11435.

Calvinae L. Altidii Herenniani consulis (uxoris).

384 ALFIDIVS SABINVS


in
t.

procos. Siciliae (circa a.


legato

24 p.
Alfidi

C.)

memoratur

acephalo

VIII 9247 Rusguniensi:

Sabini procos.

legato M'. (traditur VE pro M'.) Lepidi procos. 26 p. C). 385 ALFIDIA, M. f., mater Augustae IX 3661 t. Marruvinus; Alfidi[ae] ma[t.] Augustae II 1667 Tuccitanus ; 'AXcpiSiav ttjv [xyjtepa Oea? 'louXtac SsPaofx^^]? t. Samius Bulletin de Vecole frangaise d'Athenes I p. 231 Avus n. 9. Mater Liviae Augusti, quae postea lulia Augusta. maternus Liviae ex his t. fuit M. Alfidius; Aufidius Lurco Suet. Cal. 23, errore puto Suetonii, non librariorum. Diversus est M. Aufidius Lurco Flin. n. h. 10, 45 Varro r. r. 3, 6, 1. CLAVDIA ALFIDIA LA NIS (?).
Siciliae,

praetorio,

Asiae

(a.

T. Appalius Alfinus Secundus.

386 Alfius, faenerator Horat. epod. 2, 67; dictum eius Colum. 1, 7, 2. 387 P. Alfius Alennius Maximus Curtius Valerianus, Curtiae C. f. Procillae filius memoratur in t. matris Veronensi V 3590. Hominem
nobilem ratio nominum indicat, necessitudine quadam coniunctum, ut
cum^ Alftis Maximis infra n. 390. 391. ALFIVS AVITVS NVMER(IVS) MATERNVS, filius P. Numerii Liciniani II 4110 t. Tarraconensis.
videtur,
P.

388

Alfii

Maximi

389 Alfius Flavus, rhetor


contr. 1, 1,

aetatis
3,
1,

22; 2, 6, 8; iudicium Senecae ibd. 1,


iecit
3, 7.

7.

Augusti declamavit apud Cestium Seneca De eius ingenio arteque declamandi


seq.,

22

nimiam Ovidii sectationem


1, 1,

ei

ob-

Cestius ibd. 3,

7, 3.

Sententiae eius ibd.

23;

1, 7,

7; 2, 2, 3;

Naturalis vis eius carminibus enervata ibd.


scripsisse
n. h. 9,

1, 1,

22, unde car-

mina

videtur.

Idem
l.

videtur Alfius

Flavus,

quem

affert

Plinius

25

(ind.

9).

ALFIVS
390
P.

51

ALLIVS
Galatiae Augusto nescio

ALFIVS MAXIMVS,

legatus

{^^^t\i.ove6ovxo<;)
t.

quo quartum consule memoraiur in

graeco Ancyrano Archaologisch-

Epigraphische Mittheilungen

a. Oestr.

IX p.

119

n. 81.
,
.

ALFIVS aiAXIMVS NVMER(IVS) LICINIANVS, P. f tribu Gal, Xvir stlitibus iudicandis, quaestor urbanus, tribunus pl. candidatus, praetor Parthicarius (non ante Hadrianum) ; pater P. Alfii Aviti Numer. Materni II 4110 t. Tarraconensis. Potest idem esse qui praecedit. 392 P. ALFIVS PRIMVS, legatus pr. pr. (proconsulis Achaiae, ut videtur) in t. graeco Olympico Archdolog. Zeitung 1877 p. 37 n. 38. 393 ALFIVS PROCVLVS (ALEIO pro ALFIO traditur), clarissimus vir,
391
P.

quaestor kandidatus
A.

VI

1335.

CAECINA ALIENVS.

394 Alledius nominatur ut homo dives gulosus luvenal. 5, 118. 395 Alledius Severus, eques Romanus, a. 49 fratris filiam Claudii imperatoris exemplum secutus in matrimonium duxit Tac. a. 12, 7, eandem rem nomine omisso narrat Suet. Claud. 27, ubi primipilaris dicitur. P. CAECILIVS ALLENIVS FAVSTVS MAXIMVS SEVERIANVS. SEX. PAPINIVS ALLENIVS. 396 ALLIARIA, uxor (Ti.) Sempronii Gracchi a. 14 a Tiberio interfecti

Tac.

a. 1, 53.

397

TI.

ALLIENVS SICINIVS QVINTIANVS, tribunus


1.

plebis a. 97 vel 98

398
399

VI
Q.

450; Ti. Sicinius Ti.

Receptus

ibd.

Pontius Allifan(ius).
Servilio Fabiano dipl. mil.
C.

ALLIVS BASSVS, consul (suff.) a. 158 a. d. VIII III S. LXVII. ALLIVS FVSCIANVS, C f., nominatur inter patronos
cuiusdam Ostiensis cuiusdam
a.

id.

lul.

cum

ordinis sena-

torii collegii

140

XIV 246

t.

Ostiensis, item in frag-

mento albi

collegii

ibd.

249 (ubi traditur Caelius Fuscianus),

corporatorum lenunculariorum tabularioauxiliariorum Ostiensium ibd. 250, ubi C. Aleius C. f. Fuscianus rum
item inter patronos ordinis
in lapide extat.

400

C.

ALLIVS FVSCIANVS, legatus Aug.


t.

pr. pr.
cf.

(Arabiae, ut videtur),

consul designatus III 118


et

Gerasanus,

von Mohden, de Palaestina


ultimo
inter patronos

401

C.

Arabia p. 11. ALLIVS FVSCVS, C.

f.

nominatur

loco

ordinis senatorii collegii cuiusdam Ostiensis, cuius

quamquam
t.

acta ad

a.l40 spectant, quaedam postea addita

idem
vit.

esse Allius
7,

Fuscus consularis a

suntXIV 246 Ostiensis. Potest Commodo (post. a. 189) occisus


auxiliariorum

Comm.
192,

6.

Probabiliter coniecit Dessau in albo ordinis corpo-

ratorum
a.

lenunculariorum

tabulariorum

Ostiensium

ubi nomina eius qui

obtinuerat, erasa sunt,

primum locum inter patronos senatorios memoriam huius damnati deletam esse.
provinciae

402 ALLIVS MAXIMVS, vir clarissimus, legatus iuridicus Hispaniae Tarraconensis anno 280 II 3738 t. Valentinus.

ALLIVS
403
L.

52

AMBIVIVS

ALLIVS MAXIMVS, cos. (suff.) X kal. lun. a. 49 cum L. Mammio Pollione XJ 6236 t. descriptus a Bormanno. Fortasse idem est Maximus proconsul Asiae a. 58 in actis Timothei p. 8, 16, ut coniecit
(sic t.)

Vsener ihd. p. 16.


Q.

FABIVS ALLOBROGICINVS MAXIMVS.


'ut

Aur(elius) Alphius.

404 Alphius Avitus,


U8U8
Lat.

pridem Avitus Alfius libros poeta plusculos


conscribit

dimetro

perpeti
cf.

Excellentium'

Terentian.

Gramm.
,

VI 398, 2U6

Mar.

Victorin. ibd.

VI 137,

31; Alphius Avitus

in I Excellentium citatur

Priscian.
(cf.

Gramm.

Lat.

Excellentium ihd. II 427, 1

409, 18; 233, 21);

II 134, 3 II 591, 14.


h. 5, 19.

in

II

405 D. Alpinius, Trevir, frater Alpinii Montani Tac.

406 L. Alpinius Clemens, curator rei publicae (Laurentium Lavinatium) XIV 2071 t. Laurentinus; in lapide additum fuisse C. V. haud idoneo
testimonio nititur.

407 Alpinius Montanus, Trevir, praefectus cohortis Tac.

h. 3,

35 ;

4, 31.

32;

5, 19.

[Ti.

Claudius] Alpinus.

M. FLAVIVS ALPINVS.
lulius Alpinus.
Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS SILIVS DECIANVS C. IVLIVS EVRYCLES HERCVLANEVS L. VIBVLLIVS PIVS AVGVSTANVS ALPINVS BELLICIVS SOLLERS IVLIVS APER DVCENIVS PROCVLVS RVTILIANVS RVFINVS SILIVS VALENS VALERIVS NIGER CL. FVSCVS SAXA AMYNTIANVS SOSIVS PRISCVS.

lulius Altinus.

408 *Amalogverus III 3577 1. Aquincensis semel descriptus et corruptus, uhi traditur: pio fideli Amalogvero domo Petovione tribuno laticlaviali Hisp. h. s. e. Mommsen coniecit pio fideli ortum esse ex P. F mcde solutis, in sequentihus latere cognomen dliquod, denique nominari trihu-

natum laticlavium leg. clavio addi domum. [Sepjtimius Amandus.


lescens

IX

Hispanae.

At mirum

esset

trihuno

lati-

409 Amazaspus, Iberus regio genere


expeditioni
t.

ortus, frater Mithridatis regis, adu-

Parthicae (Traiani)

interfuit

et

apud Nisibim

diem

= CIG
C.

obiit

sepulcralis graecus urhanus versihus conceptus

IGI 1374

6856.
4,

410 Amazonicus, puer Flacci Martial.

EGGIVS AMBIBVLVS POM[PONIVS LONjGINVS CASSIANVS CIVS POS[TVMVS]. VARIVS AMBIBVLVS.


L.
vel 'A\i^i^oooyp? traditur,

42, 16.

L.

MAE-

411 M. Ambivius ('Afxpipouxo? sub Augusto (circa


a.

'Afjiptpouios vulgo,

'AfiP^PooXo? scripsit Niese), procurator ludaeae, qui

10

13)

Coponio

successit,

loseph. ant. 18, 2, 2,

AMBIVIVS

53
Attico

AN
t.

412 C. Ambivius Bal .... honoratus


ratoriae ineuntis.

GIA III 596

aetatis invpe-

413 Ambrosius, medicus Puteolanus Scribon. Larg. 152. 414 Ambrosius, choraules luvenal. 6, 77. Asinius Amiantus. L. SERVAEVS AMICVS POTITIANVS. Sicinius Amicus. 415 AMINN(IVS) SABINIANVS, vir clarissimus, patronus ordinis sacerdotum domus Augustae Palatinae aetate Commodi YI 2010. 416 AMMIVS FLACCVS a. 97 inter praetorios in senatu sententiam dixit

Plin. ep. 9, 13, 13.

P. Ael(ius)

Ammonius.
qui
sit

417 L.

Ampelius Macrino cuidam dedicavit librum memorialem


ut nosset 'quid
ferat,

extat,

mundus, quid elementa, quid

orbis terra-

rum
certe

vel

quid genus

hominum

peregerit'

Amp.

praef.

Fuit
(cf.

post Traianum,

cuius victoriam

Dacicam

attingit 47,

23

Caesar Dacicus).
colocyntos. 13.

Accuratius aetas definiri nequit.

418 Amphaeus, Claudii imperatoris libertus ab eo occisus Seneca Apo-

419 M. AMPVDIVS, M. f., q(uaestor), tr(ibunus) pl., mianus, Hitteris antiquioribu^'' Mommsen, qui
fuisse videtur.

aid(ilis)
vidit.

6082 t. ForAnte Augustum

420 Amulius Serenus, primipilaris Tac. h. 1, 31. 421 Amyntas, rex Galatarum. Nummi eius cum inscriptione PaafiXeo)? 'A|i.6vtou EcJchel III 183, Mionnet IV 463 Suppl. VII 656. Scriba Deiotari regis Dio 49, 32, ad Brutum et Cassium missus ad Antonium transiit Dio 47, 48; rex ideo in locum Deiotari constitutus Dio 49, 32; 53, 26, Appian. b. c. 5, 75, Strabo 12, 5, 1, fines regni eius Strabo 12, 5, 4; 12, 6, 1; 12, 7, 3. Socius Antonii Appian. b. c. 5, 137. 140. 142, Plut. Ant. 61; ante pugnam Actiacam ad Caesarem transiit
Plut. Ant. 63,

Dio

50, 13, Velleius 2, 84.


a.

firmatum Dio 51, 2 ; mortuus natur Strabo 12, 8, 14; 14,

729

= 25

Regnum
a.

ei

a Caesare con-

5,

6; l7, 3,

Dio 53, 26. Nomi25; Pylaemenes filius eius


C.

Cia
422

4039.

VS

AMYNTLOVS PROCVLVS,

salius Palatinus cooptatus a.

180

VI

1980.

Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS SILIVS DECIANVS C. IVLIVS EVRYCLES HERCVLANEVS L. VIBVLLIVS PIVS AVGVSTANVS ALPINV^S BELLICIVS SOLLERS IVLIVS APER DVCENIVS PROCVLVS RVTILIANVS RVFINVS SILIVS VALENS VALERIVS NIGER CL. FVSCVS SAXA AMYNTIANVS SOSIVS PRISCVS.

M. Firmius Amyntianus.
Q.
.
. .

VOCONIVS SAXA AMYNTIANVS. SILANVS IVSTVS AN


. . . .

ANAXILAVS

54

ANICETVS

423 Anaxilaus, Larissaeus, Pythagoricus et magus ab Augusto urbe Italiaque pellitur Hieronym. ad. a. A. 1989; auctor Plmii n. h. nom. ind. l. 19, 21, 22-26, 28-31, citatur 19, 20; 25, 154; 28, 181; 30, 74; 32, 141, nom. ibd. 35, 175. 424 Q. ANCARIVS, praeses Orientis a. 258 vit. Aurelian. 13, 1 in actis fictis
ex libris Acholii.

425 Aneharius Priscus Caesium Cordum proconsulem Cretae de repetundis postulavit a. 21 Tac. a. 3, 38, damnavit a. 22 ihd. 3, 70. 426 Ancharia(?) Soteris, liberta, cui ut Traianus ius Quiritium indulTraditur 'Panchariae geat, ab eo petit Plinius ad Traian. 11, 2. Soteridi' fortasse recte, Ancharia scripsit Mommsen in indice. ^2,1 Andonoballus, Erulus Continuator Bionis V Dind. p. 226. 227. 428 Andreas, dux ludaeorum in Cyrenaica rebellantium sub finem imperii Traiani Dio 68, 32; idem nominatur Aouxoua? Euseh^ hist.
eccl. 4, 2.

429 Andro, musicus


1,

et

geometra, magister Marci

vit.

Marci

2, 2.

Nomen
iauxov

eius latere suh corrupta lectione,

quae traditur apud

Marcum

ei?

6 Tav8aai8o? pro "AvBpwvo? satis incerte coniecit Casauhonus.

430 Androchis ('AvSpoxX^s Aclian.), servus in circo a leone recognitus Gellius 5, 14 (ex Apionis Hbi-o Aegyptiacorum quinto), Aelian. nat. anim. 7, 48 cf. Seneca de henef. 2, 19, 1. 431 Andromachus maior, e Creta oriundus Galenus XIV p. 211 K., archiater Neronis ihd. p. 2. 232 (annis fere 54 60 ut videtur cf. E. Meyer, Geschichte der Botanih II p. 41); scripsit Bvjptaxa versibus, qui extant apud Galenum Galen. XIV p. 32; citatur et memoratur passim apud Galenum. 432 Andromachus minor, filius Andromachi maioris Galenus XIVp.42 K.;

scripsit prosa

oratione Qrjpiaxa ihd.


;

eiusdem videntur tres

libri Trspl

memoratur passim apud Galenum. L. Aemilius Decius Andromachus. 433 Andromeda, luliae Augustae liberta Plin. n. h. 7, 75. 434 *Anectus, 6 xoie %oufxevo? xr^c Bi&uvia? xal xou riovTou "Avexxo? (circa
suv&iaea)? cpapiiaxtov

citatur vel

a.

170) Lucian. Alex. 57.

Nomen

sine duhio

corruptum

est; 'Aouerxo?
et rettulit

coniecit

G. Hirschfeld Sitzungsherichte Berl. Aliad. 1888 p. 876 ad L. Lollianum Avitum praesidem Bithyniae a. 165.
libertus,

435 Anicetus,
14, 3.
7.

pueritiae Neronis
a. 14,

educator,

praefectus

classis

Misenensis anno 59 Tac.


8.

3; instrumentuni scelerum Neronis ihd. 62, Sueton. Nero 35, Bio 61, 13 (Zonar. 11, 12); anno 62
et fato obiit

in

Sardiniam pulsus, ubi non inops exihum toleravit

Tac. a. 14, 62.

436 Anicetus, Polemonis libertus, in Ponto a. 69 seditionem contra Vespasianum movit, qua paulo post oppressa interfectus est Tac. h.
3, 47-48. 437 Anicetus, hbrarius Marcl Caesaris Marcus ad Fronton.

2,

10 p.34N.

ANICETVS

55

ANlCrVS

438

Q. Pompeius Anicetus.

ANICIVS CERIALIS, consul (suff.) id. Aug. a. 65 cum C. PomC. Anicius IV 2551 in consulatu, ceterum Anicius Cerialis Consul designatus in senatu sententiam ('Avixtov KepsocXtov Zonar.). dixit a. 65 Tac. a. 15, 74; consul a. 65 v. supra; a. 66 vim sibi attulit minore quam ceteri miseratione, quia proditam C. Caesari coniurationem ab eo meminerant ibd. 16, 17. Contra Zonaras 11, 6 refert eum et Sex. Papinium filium (sic) tortos esse a Gaio, coniurationem autem detectam a filio. (Coniuratio fuit n. 40 cf. Dio 59, 25, Suet.
C.

ponio.

Calig. 27, Seneca de ira 3, 18.)

439

ANICIVS FAVSTVS dedicavit in legatione Numidica titulos: in provincia Tripolitana VIII 6 (la) et eodem loco plane getnellum VIII S. 10992 (Ih), Lambaesitanos VIII 2438 (2). 2527 (3). 2528 (4). 2549 (5). 2550 (6). 2551 (7). 2552 (8). 2553 (9). 2558 (10). VIII S. 18068 (11). 18255 (12). 18256 (13), Thamugadenses VIII S. 17870 (14). 17871 (15), CirtensemEph. ep. 7, 440(16), Arsacdlitanum VIII 6048 (17), Mauretanum VIII 8796 (18) ; in legatione Moesiaca t. III 1685 (19). 1686 (20) Moesiacos.
Q.

Nomina plena
t.

perscripta fuerunt in
6.
7.

t.

omnibus, hodie extant in

la.

b. 3. 4. 5.

10. 13. 14. 15.


(sic)

17-20, plus minus mutila in

ceteris.

'Avixto?
t.

O^axos

Bio

78, 22, 2, Oauctos ibd.

4.

Clarissi-

mus
.

vir

2. 3. 4. 6. 17.

Legatus Augusti t. 2. 13 vel Augustorum t. 1 a. b. 3. 4. [5]. 6. 7. 11. [12] 14. 18 pr. pr. (Numidiae) t. 1-18 (consularis leg. in Aug. t. la.h) intra a. 197 t. 2. 13. 14. 17 et 201 t. la. h, cos. designatus a. 198 cos. amplissimus (suff.) a. 198 t. 9. 11. 15. Legatus t. 2. 3. 4. 6. 7. [8],

Augustorum pro
nus

pr.

(Moesiae superioris) intra


t.

a.

202/209 (anni trihu-

niciae potestatis corrupti sunt)

eum in locum (C. lulii) cum exiguum anni proconsularis spatium ei remaneret, imperavit, ut et in annum sequentem (218/219) provinciae praeesset Dio 78, 22. Quod iussum num Elagahalus ratum habuerit ignoratur. Patronus
Lambaesitanorum 1. 13, Thamugadensium 1. 14. 15, Cirtensium t, 16. 17. 440 SEX. ANICIVS FAVSTVS, Anici consularis filius VIII S. 17890 t. Thamugadensis mutilus; potest filius esse Q. Anicii Fausti. 441 SEX. ANICIVS FAVSTVS PAVLINIANVS, clarissimus iuvenis, patronus, patroni filius civitatis Vzappensis VIII S. 11933 t. Vzappensis. legatus Aug. pr. pr. (Moesiae in442 ANICIVS FAVSTVS PAVLINVS ferioris) a. 230 III S. 7473 t. Moes. inf 443 ANICIVS MAXIMVS, proconsul Bithyniae sub Traiano Plin. ad Traian. 112, 2. Potest esse fdius P. Anicii Maximi. 444 P. Anicius Maximus, honoratus titulo, quem posuit Antiochiae Pisidiae civitas Alexandr. quae est in Aegypto III S. 6809. P. f., tribu
,

Anno 217 imperator MacriAspri proconsulem in Asiam misit et,


19. 20.

Sergia,

origine

Antiochenus,

ut

ex

tribu

et

loco

statuae

apparet.

ANICIVS

56

ANNAEVS

Primus pilus leg. XII Fulminatae, praefectus castrorum leg. II Augustae in Britannia, praefectus exercitus qui est in Aegypto; donatus ab imperatore (Gaio?) donis militaribus in expeditione (quae tacetur), honoratus corona murali et hasta pura ob bellum Britannicum (imperatoris Claudii a. 43). Praefectus Cn. Domitii Ahenobarbi (consulis a. 32 p. C. in duoviratu Antiochiae). C. MATIVS (vel MATTIVS) SABINIVS SVLLINVS VATINIANVS ANICIVS MAXIMVS CAESVLENVS MARTIALIS PISIBANVS LEPIDVS. 445 ANICIVS PROBVS, vir clarissimus in lamella aenea: Aincio (sic) Probo vc. et Anicihe (sic) Probe c. [f.] XIV 4120, 2, fortapse saeculi IIII. 446 Anicia Postuma, Sex. f., Etril(ii) Afri (uxor) honorata a col(onia) Aug(usta) Gem(ella) II 1674 t. Tuccitanus. 447 ANICIA PROBA, clarissima femina vide n. 445. 448 Aninius Macer (traditur animo pro Aninio), orator Graecus, magister Marci imperatoris vit. Marci 2, 4. 449 M. (ANNAEVS), filius L. Annaei Senecae, nepos Helviae, blandissimus puer Seneca ad Helviam 18, 4-6; 'sic dulci Marcus qui nunc sermone fritinnit, facundo patruos provocet ore duos' Seneca epigramm. super exilio 8, 5. Ab hoc, quem pater in exilium pulsus vivum Romae reliquerat, distinguendus est alter fdius, quem Helvia avia paulo ante exilium Senecae funeraverat Seneca ad Helviam 2, 5. 450 L. Annaeus Cornutus {praenomen solus servavit Charisius Gramm. Lat. 1 127, ceterum Annaeus Cornutus sive Cornutus), AeTrTtxr]? Suidas

s.

v.

KopvotSxo?,

Thevestinus Stephan. Byzant.

s.

v.

6aTt?

et

T^pfts.

Nero eum de studiis poeticis consuluit, sed liberius locutum in insulam relegavit anno 62 Bio 62, 29 (Nero Cornutum philosophum praeceptorem Persii in exilium fugat Hieronym. ad a. Abr. 2083 Euseb. Armen. 2080 ; izphq aiTou (= Nspcuvo?) dvatpeOsk abv Ttp Motjawviij) falso Suidas 1. 1.). Amicus et magister Persii vit. Fers., Suet. rel. Meiffersch. Carp. 73, Hieronym. l. l., qui legatis eum honoravit Suet. p. 74. mina Persii defuncti leviter retractavit et Caesio Basso petenti, ut ipsi cederet, tradidit edenda ibd.; versum Persii mutavit veritus, ne Nero in se dictum putaret schol. ad Pers. 1, 121. Persius scripsit ad eum satiram quintam (cf. schol. 5, 1. 22), ubi adloquitur eum V. 23 sqq., v. 36 sqq., v. 62 sqq. Philosophus Stoicus Persius, Hieronymus Suidas l. l. "EYpaijte

iroXXot

cptXoaocpa Te xal prjToptxoc


Trepl

Suidas.

Scripsit Trpo? 'AdyjVoSwpov xal


liber

'ApiOTOTeXrjv ,

xrf Ttov Oeaiv ^ucfeo)? (qui

extat

cf.

de

libris

philosophicis Cornuti Zeller,

Philosophie

d.

Griechen III 1 p. 690)


art. rhet. cf.

xiyyai ^rjTopixat, quae citantur in scholiis

0.

Jahn

proleg.

ad Pers. p. XIV.
in

ad Hermogen. Annaeus Cornutus


est

in
9,

secundo
10, 5.

librorum, quos de figuris sententiarura composuit Gell.

NonnuUi grammatici

quibus

Cornutus Annaeus
6,

qui commentaria in Vergilium composuerunt Gcll. 2,

1; L.

Annacus

ANNAEYS

57

ANNAEVS

Cornutus in Maronis commentariis Charis. Gramm. Lat. I 127 Annaeus Cornutus ad Italicum de Vergilio libro id. p. 125; adnotatio eius ad Verg. Aen. 4, 689 Macrobius 5, 19, 2; locos, ubi Cornutus memoratur apud Servium et in scholiis Veronensibus, collegit

Jahn l. l. p. 1, 214 p. 25

X VII seq.

citatur praeterea in schol. Bernens.

Vsen.; 3, 375 p. 109; 3, 381 p. 110.

Annaeus Cornutus

ad Lucan.

de enuntiatione vel ortiiographia Cassiodor. Gramm. Lat. VII 147. 'Annaeus Cornutus libro tab. castar. patris sui' Charisius I 201,
quae verba corrupta usque adhuc non certe restituta sunt. (Persius) cognovit per Cornutum etiam Annaeum Lucanum, aequaevum audi-

torem Cornuti
qui Hbros

nam Cornutus

illo

tempore tragicus
vit.

fuit sectae poeticae,

philosophiae reliquit

Pers. p. 73, ubi verba

nam

reliquit ineptum glossema esse perspexit JBergh. 451 Annaeus Fidus nominatur Seneca nat. quaest. 4 prol. T. Cornelius Annaeus Fuscus.

8.

452 M.

ANNAEVS LVCANVS.

Vitae eius extant duae,

una

(vit. (vit.

1) ex

Sue-

tonio oriunda Sueton. rel. Reiffersch. p.

50

seq.,

altera

2) Vaccae

ut putatur p. 76 seq.

ibd. Praenomen exhibet vit. 2 et Hieronym. Abr. 2079, ceierum Annaeus Lucanus sive Lucanus. Filius M. Annaei Melae et Acih'ae vit. 2, Tac. a. 16, 17, Hieronym. ad a. Abr. 2084. Cordubensis vit. 1. 2, Hieronym. ad a. Abr. 2079

ad

a.

Natus est Cordubae 1, 61, 7). 39 vit. 2, octavum mensem agens Romam translatus vit. 2, auditor Annaei Cornuti, amicus Persii vit. Pers. p. 73, a Nerone cohorti amicorum additus atque etiam quaestura
(cf.

Statius

silv.

2, 7,

24-30, Martial.
a.

d.

3 mens. Novembr.

honoratus vit. 1. 2, et auguratu vit. 2. Simultates dein inter eum et Neronem ortae sunt, qnarum diversas causas afferunt Tac. a. 15, 49, Dio 52, 29, vit. 1 et 2 Hieronym. 2079. Coniurationis Pisonianae
,

particeps Tac.
57. 70,

l.

l.,

vit. 1.

2,

qua detecta venas

exsolvit Tac. a. 15, 56.

Hieronym. l. l., vit. 1, d. 30 mens. ApriL anno 65 vit. 2. Argentaria Polla uxor, cuius iussu scripserunt in diem natalem Lucani
Statius genethliacon Stat.
silv. 2,

cf.

praef.

l.

2, Martialis

epigram-

mata Martial.

7,

21-23.

Scripsit et carmina et soluta oratione

quaedam

vit.

2, Stat. 2, 7,

21-22; carmina praeter Pharsaliam haec: laudes Neronis


Orphea
vit. 2,

vit. 1. 2; 59 ; Iliacon vit. 2, Stat. v. 55-56 (unde versus affert Lactant. ad Stat. Theb. 3, 641; 6, 322); Saturnah'a vit.2; Catachthonion vit. 2, Stat. v. 57 (unde fortasse versus affert Lactant. ad Stat.

Stat.

1. 1.

v.

Theb. 9, 424, uhi traditur Lucanus in catagonia); Silvarum X, tragoediam Medeam imperfectam, salticas fabulas XIV, epigramraata Prosa oratione (? traditur et appamata vel et ippamata) vit. 2. scripsit in Octavium Sagittam et pro eo, de incendio urbis (Stat. V. 60-61), Epistularum ex Campania vit. 2, adlocutionem in Pollam
Stat. 62-63.

ANlTAEVS

58

ANNAEVS

ludicia de carminibus eius Quint. 10, 1, 90, Serv. Am. 1, 382 (eadem fere Isidor. Orig. 8, 7, 10, schol. Bern. ad Luc. 1, 1 p. 9 Vs. et Berol. p. 3 W., lordan. Getic. 43), Fronto de orat. p. 157 seq. N.; Nominatur nomine Lucani non dllato Petron. 118, Mart. 14, 194.

Tac. a. 15, 71, dial. 20, Plin. ep. 5, 3, 5, luvenal.


nescio unde affert Martial. 10, 64,
6.

7,

79

seq.

versum

Epitaphium poetae

incerti in

eum Anthol.

lat.

668.

453 M. ANNAEVS MAXIMVS AQVILA FVLVIANVS, clarissimus puer VIII S. 12065 t. Mu0ucensis. 454 M. ANNAEVS MELA. M. Annaeus Mela vit. Lucan. Suet. rel. p. 76 R., L. Annaeus Melas Hieronym. ad. a. A. 2084, Mela apud Senecam
rhetorem patrem, ceterum Annaeus Mela.

Annaei Senecae rhetoris


uhi

filius

Sencca contr. pr.

1. 2. 3. 4. 7. 9. 10,

cmu

loco

ultimo trium

filiorum nominetur,
l.

natu minimus
vit.

fuit.

Frater Senecae et Gallionis praeter

l.

Tac. a. 16, 17,

Lucan.,

Hieronym.

l.

l.;

Cordubensis

vit.

Lucan.
9.

Musam

rhetorem interdum

Eques Romanus dignitate senatoria; petitione honorum abstinuerat (cf. Seneca ad eum contr. 2 praef. 3 'quia video animum tuum a civilibus officiis abhorrentem ut et ab omni ambitu aversum"), per ambitionem praeposteram
solebat audire Seneca contr. 10 praef.
,

eques

Romanus consularibus
iter

potentia aequaretur; simul adquirendae

pecuniae brevius
cipis

credebat per procurationes, administrandis prin-

Idem Annaeum Lucanum genuerat, quo interfecto (a. 65) dum rem familiarem eius acriter requirit (cf. Hieronym. l. l. 'bona Lucani a Nerone promeretur'), accusatorem concivit Fabium
negotiis.

patrem filiumque coniurationis scientia Acilia uxor, a. 66 Tac. a. 16, 17. Annaeus Lucanus tilius. Epicharis amica Polyaen. strat. 8, 62. ANNAEVS NOVATVS vide L. IVNIVS GALLIO. 455 T. Annaeus Placidus nominatur in numero amicorum M. Antonii
mixta
inter

Romanum
fingitur

exsolvit venas

Antii Lupi

VI

1343.

L. Laetorius Annaeus Ruf(us).


,

456 M. ANNAEVS SATVRNINVS CLODIANVS AELIANVS vir clarissimus, triumvirum (aut capitalium aut monetalium), tribunus leg. III
Italicae,

quaestor urbanus, ab actis senatus, tribunus plebis kandipraetor kandidatus,


curator viae

datus,

Latinae, legatus
leg.

leg.

XI

Claudiae ....

VI 1337

t.

mutilus.

Tribunus

III

Italicae

non ante

imperatorem Marcum. 457 (L. ?) Annaeus Seneca. Lucius dicitur in suhscriptionibus libri suasor. (Bruxell), contr&v. I(Antu'e^"p), VII(Antwerp. Bruxell. Vatican. Tolet), IX (Antwerp. Bruxell. Vatican.), incertum confusione an recte. Natus aliquot annis ante Ciceronis mortem: 'omnes autem magni in eloquentia nominis excepto Cicerone videor audisse; ne Cicero-

nem quidem

aetas mihi

eripuit,

sed

bellorum civilium furor intra

ANNAEVS
coloniam

59

ANNAEVS

meam me

continuit' Seneca controv. 1 praef. 11. Cordubensis

^duosque Senecas

facunda loquitur Corduba' Martial.


eius Seneca contr. 1 praef.
filii

1, 61, 7.

MaruUus praeceptor

22;

2, 2, 7; 7, 2,
5.

mortuus ante exilium


filiis

(a.

43) Seneca

ad Helv. 12,

11; Helvia uxor

vide Helv., tres liberi Seneca

ad Helv.

2, 4.
et

Novato, Senecae, Melae


l.

dedicavit libros
7. 9.

controversiarum

suasoriarum praef. contr.

Eius antiquus rigor Seneca ad Helv. 17, 3; philosophiam oderat Seneca ep. 108, 22.
1. 2. 3. 4.

10.

Scripsit

historias

ab

initio

bellorura

civilium
edidit

paene usque ad

mortis suae diem,

quod opus ipse non

Seneca de vita patris

fragm. III p. 437 H. (Huc num pertineant quae ex Seneca de morte Tiberii affert Suetonius Tib. 73 incertum est neque minus, quo respiciat
Lactantius
instit. 7, 15,

14 laudans Senecam qui 'Romanae urbis tem-

pora distribuit in
scripsit b*bros

aetates').

Senex

(cf.

praef. contr.

1, 2,

praef. 10, 1)

controversiarum et suasoriarum.
et

Loci eorum codicibus


Kiessling p. 526.

non scrvati citantur a Quintiliano


458
L.

Donato
a.

cf.

ANNAEVS SENECA,
Gaius 2, 253 =
cer.

consul

(suff.)

56 In consulatu: Annaeus
L. Annaeus
degli scavi
4, 8,

Seneca
tab.

Institut. 2, 23, 4, Digest. 36, 1, 1,

p. 169.

Pomp. 22, amphora Pompeiana Natizie


Tribus nominibus ipse utitur Sen. benef.
te

1891

3:

*si

quod

a Seneca accepisses, Annaeo


ditorem mutares, sed nomen'
p. 835 V.;
;

debere diceres vel Lucio, non crese adloqidtur Sen. ep. 68, 10.
vir. iU.

Seneca ipse

L. Annaeus Seneca Dio 59, 19, Hieronym. chron. 2082,

II

Filius frater Annaei Melae Annaei Novati, qui postea lunius Gallio Tac. a. 15, 73; 16, 17, Dio 60, 35 Vaccae vit. iMcani p. 76 Reiff. Hieronym. chron. 2080. 2084; Cordubensis Martial. 1, 61, 7, Hieronym. chr. 2082, vir. ill. l. l, cf. Sen. de matrimonio 88 III p. 434 H, Stat. silv. 2, 7, 31 ; equestri
et
,
,

Annaeus Seneca sive Seneca alibi. Annaei Senecae et Helviae cf. patrem,

ac provinciali loco
translatus illius

ortus

Tac.

a.

14, 55.

sorore matris

Romam

materno nutricio per longum tempus aeger convahiit


Caesaris principatum iuventus in3.

Sen. ad Helv. 19, 2; in Tiberii


cidit Sen. ep. 108, 22.

Attalus et Sotio magistri eius Sen. ep. 108,


vir.
ill. l. l.;

13.

17; 49, 2, Hieronym. chron. 2029,


ep. 100.

Papirium Fabianum
sorore
matris,

audiebat Sen.

Quaestor factus

sufiragante

quae pro quaestura eius gratiam suam extendebat Sen. ad Helv. 19, 2 sub fbnem imperii Tiberii ut videtur. Anno 39 paene interiit, quod causam aUquam Gaio imperatore praesente in senatu egregie egerat Dio 58, 19. Anno 41 insimulatus adulterii luliae Livillae in Corsicam relegatus est Dio 60, 3; 61, 10, schol. ad luvenal. 5, 109 cf. Tac. a. 13, 42. Exuhs fidissimus amicus Caesonius Maximus Martial. 7, 44, 10.

Exul
<S)Oxe

ouxto

XTjv

MeaaaXivav xat xou? KXauStou ecsXsu&epoui; lOwTreuasv,


ccptcji

xal pipXiov
uTc'

Ix

xr^? vr^aou

irefnj^ai

iTiratvou?

auxtov ej^ov,
(cf.

[i.exa

xauxa

afoxuvr^? dmjXet^ie

Dio

61, 10.

Anno 49

Tac. a. 14, 53)

ANNAEVS

60

ANNAEVS

Agrippina uxor Claudii veniam pro eo, simul praeturam impetravit


Tac. a. 12, 8, schol. luvenal.
dicitur).
l.

l.

(ubi falso post triennium revocatus


a.

Praeceptor Neronis Tac.

12, 8,

Claudio mortuo scripsit

dTroxoXoxuvxajcJiv

Dio Dio 60,

60, 35.

32 (Zonar.
Seneca
et

11, 10).

Burrus
61, 3.

rectores imperii et iuventae Neronis Tac. a. 13, 2. 3. 4; 14, 2,


4.

Dio

7 (Zonar. 11, 12). Consul (suff.) cum TrebelHo Maximo Bigest., amphora Pompeiana mense Augusto a. 56 (octavo kalendas Septembres) Bigest. 36, 1, 1 et Septembri (III non. Sept.) tah. cer. Pomp. 22 alio collega ut vidctur, cuius nomen legi adhuc non potuit cf. Sogliano, Due epigrafi anforarie Pompejane p. 4. Anno 58 P. Suillium, qui eum variis
criminibus insectatus erat, pervertit et in exilium pepulit Tac.
a. 13,

42-43, Dio 61, 10.


ut crimen stupri,
cf. 61,

Anno 59 Neronem ad caedem matris incitasse dicitur, quod cum Agrippina commisisset, aboleret Dio 61, 12
et

10, auctor

omnino Senecae infestissimus

in hac re vix fide dignus.

Caede perpetrata Seneca ad facinus velandum pro Nerone orationem ad senatum scripsit Tac. a. 14, 11, quae citatur Quintil. 8, 5, 18 ; alias antea
testilicando

quam

honesta praeciperet vel iactandi ingenii voce prin-

cipis vulgaverat Tac. a. 13, 11.

potentiam; itaque a

Anno 62 mors Burri infregit Senecae Nerone secessum petiit, quem quamquam Nero

per

speciem

potentiae
tantes,
studiis

negavit, ipse ab aula se removit; instituta prioris commutavit, prohibuit coetus salutantium, vitavit comi-

rarus per urbem, quasi valetudine infensa aut sapientiae domi attineretur Tac. a. 14, 52-56 cf. 15, 45. Eodem anno Romanus secretis criminationibus apud Neronem eum ut C. Pisonis amicum incusaverat, sed validius a Seneca eodem crimine perculsus
est Tac. a. 14, 65.

Anno 65

coniuratione Pisonis detecta quasi socius


a. 15,

a Nerone mori iussus ipse se interfecit Tac.

60-65, Dio 62, 25,

Sueton. Nero 35, Polyaen. strat. 8, 62, Hieronym. chron. 2082.


fuit

Fama

Subrium Flavum cum centurionibus occulto consilio neque tamen ignorante Seneca destinavisse ut post occisum opera Pisonis Neronem Piso quoque interficeretur tradereturque imperium Senecae
,

Tac. a. 15, 65.

De

faenore ac divitiis eius agunt Tac.

a. 13,

42 ;

14, 53,

Dio

61,

10

62, 2; ut

homo praedives nominatur


Ingenium
illi

luvenal. 5, 109; 10, 16, ut liberalis


h. 14, 51,

Martial. 12, 36, 8; ager eius Nomentanus Plin. n.


3, 3, 5.

Columell.

amoenum

et

temporis auribus accomodatum


ludicia de Senecae
instit. 10, 1,

Tac. a. 13, 3; crimina de raoribus Dio 61, 10.

eloquentia Gai imperatoris Sueton. Calig. 53, Quintiliani

125-131; 12,

10, 1 (13),
cf.

De

scriptis

Senecae

GeUii 12, 2, Frontonis p. 155. 156. 224 N. Teuffel-Schwahe Bomische Literaturgeschichte

p. 694 sqq.

uhi vide),

Vxor Pompeia Paulina Tac. a. 15, 60. 63. 64; filii Marcus (n. 449 alter, cuius nomen ignoratur. Senecam liheros superstitcs
reliquisse a/pparet ex mortis enarratione Tacitea.

non

ANNAEVS

61

ANNIANVS

Omissis locis uhi scripta servata vel deperdita citantur, nominatur


Tac. a. 13,
6. 13. 14.

20. 21; 14, 57; 15, 23, Sueton.


9, 2, 98,

Nero 52, Bio

61, 18, Quintil. instit. 8, 3, 31;

Plin. n. h. 29, 10 (auctor

Plinii ind.

l.

1.

6.

9. 36),

Plin. ep. 5, 3, 5,

Plutarch. Galb. 20, de


instit. 5, 9.

cohihenda ira 13 p. 461 F., TertuUian. apol. 12. 50, Lactant.

459 Annaeus Serenus (Serenus Seneca


7,

in dialogis et ep. 63, 15,

Martialis

45, 2, ceterum

Annaeus Serenus) ex
sibi dicit

familiaribus Senecae Tac. a.

13, 13,

ut amicus proximus Senecae nominatur Martial. 7, 45, 2; simulatione amoris adversus Acten libertam primas Neronis adulescentis cupidines velaverat Tac. l. l. (sub a. 55). Praefectus Neronis vigilum Plin. n. h. 22, 96; multo minor quam vSeneca ante eum obiit Seneca ep. 63, 14. 15. Scripsit Seneca ad eum de constantia sapientis (dial. II), de tran-

carissimum

Seneca

ep. 63, 14,

animi (dial. IX), ubi nominatur II 1, 1; 5, 1, IX 2, 1; ; nmninatur praeterea Martial. 8, 81, 11. 12 1 amicus et medicus Senecae jTac. a. 15, 64. Statius, Annaeus 460 filia Annaei Novati Seneca ad Helviam 18, 7. NOVATILLA, (ANNAEA) 461 clarissimus puer, L. f., Antonii PROCVLVS, DOMITIVS 462 L. ANNEIVS Felicis pronepos V34 t. Polensis, quem posuit Antonia Cleraentiana avia. 463 ANNEIVS RAV(VS), vir clarissimus, patronus ordinis sacerdotum domus Augustae Palatinae aetate Commodi VI 2010. 463a Annianus (Annius pars lihrorum), ad quem scripsit Plinius ep. 2, 16. 464 Annianus, poeta aetate Gellii Geil. 6, 7; 9, 10, 1, fundum in agro
quillitate
;

4,

17,

Falisco

possidebat

id.

20, 8, 1.

Scripsit Fescenninos Auson.

cento

nupt. 146, 11 Sch., genus metri,


scribit

Marius

Victorin.

quod Annianus Faliscum carmen inGramm. Lat. VI 122, 12 ; significatur poeta

Faliscus

Terent.

Ex
465

Etruria oriundus fuisse videtur.


Poet. Lat. p. 374.

Maur. Gramm. Lat. VI 379, 1816 cf. 385, 1998. Fragmenta collegit Bdhrens

Fragm.
quem
blatt

VS ANNIANVS.
edidit

Titulum dedicavit anno- 242 Mogontiacum,

Ihm

Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfrennden im

Eheinlande

LXXXIV (1887) p.87 sqq., retractaverunt


,

Mommsen Limes-

(1892) p. 13 sqq.

deutschen Zeitschrift

XI

BomaszetvsM Correspondenzblatt der West(1892) p. 230 sqq.


stlijtibus

L.

f.

tribu Fabia,

[Xvir

iudicandi[s]

[trib.

mil.

leg.

Gordianarum, in [quibus] [vi]c. leg. sustinuit, ali tan an. Haliq tiam, c. c. civit. adm. li q. pr. [pr.] n., praef. fr. dan[di] p(?)l. Ro.... [V]Ivir turm. I eq. [Rom.], ad ad tir. legend. et arm. et missus adv(ersus?) hh.(?) pp. in
et 1] Min(erviae)
. . . . .

tabr. in [Ital.] [Me]diol


leg. leg.

iurid.
p.
f,

per Cal[a]briam [Lu]can. et Br[u]ttios,

XXI[I] [Pri]mig.
est a.

Gordianae

a.

242.

Annianus

cui

rcscriptum
Q.

242

cod. lustian. 7, 55, 2, diversus videtur.

Q.

ANNIVS ANNIANVS POSTVMIANVS. CORNELIVS SENECIO ANNIANVS.

ANNIANVS

62

ANNIVS

C. NERATIVS FVFIDIVS ANNIANVS. 466 Annibalianus, dux clarissimus ex disciplina Probi vit. Prohi 22, 3. 467 ANNIDIVS SEVERVS, consularis nominatur in titulo servi VI 9146. 468 ANNIVS, III vir a(ere) a(rgento) a(uro) f(lando) f(eriundo) in nummis cusis intra annos 7401750 1414 a. C. (cf. Mommsen Bom. MW. p. 744) Cohen I^ Augustus n. 338-340. 526-528. 469 L. Annius, dux Vespasiani bello ludaico loseph. hell. 4, 9, 1. 469a Annius ....acus, praefectus Aegypti anno tertio Marci et Veri (162/163) vel paulo ante papyrus Graece scripta, Aegyptische UrJcunden aus den Jconigl. Museen zu Berlin fasc. 7 n. 198. 470 M. ANNIVS AFRINVS. Tituli: ipse posuit imperatori Claudio legatus (Galatiae) Isaurensem III 288 emend. III S. 6799 (1); honoratus est publice ah Atheniensihus CIA III 618 (2); memoratur in fra^mento t. Sclavoniensis III 4109 (3) et in inscriptione parietaria Pompeiana IV 1544 (4).

M. MINICIVS ANNIANVS.

Nummi:
P)
IttI

I)

Iconii a)

cum

inscriptione in parte adversa KXauSio?


1&^a.axri ItzQ.)

Kaiaap Sepaoxo?, in aversa a)


'A
Seixovietov

'Acppefvou KXaoSetxovi^tov

Waddington Bevue numismatique 1883 p. 46

h)

in parte

adversa "Avvio?

cum

capite

hominis,

in

aversa KXaoSei-

xovilwv

Bahelon Bevue num. 1887 p. 110,


ei

qui contendit

imaginem

Annii repraesentari. At

opinioni usus constans aetatis imperatoriae

post Augustum adversatur.


'Acppervou

II)

Pessinuntis

in parte

adversa exlirl

hihentes plus minus integra KXauSio? KaTaap Sepaax^?; in aversa a)

Bahelon p. 114 P) |xyjxp6? Ileaivoouvxtwv (sic) eTul 'Acpptvou et im 'Acppetvou Imhoof-Blumer Monnaies grecques p. 415 n. 172. y) 173 8) iirl M(a'pxou) 'Acpptv(ou) Iletjatvouvx^iwv) nummus male descriptus apud Mionnetum ex Sestinio IV p. 391, 106 emendatus Bahelon p. 115. M. Annius Afrinus (Acppetvov) t. 2, ex emendatione t. 1, uhi' traditur M. Annius Africanus, M. Annius Afr. t. 3, Afrino et Africano cos. t. 4 cf. adn. III S. 6799. Annius nummus I h, M. Afrinus

t.

n.

/J8, Afrinus

Consul
consularis

t.

nummi reliqui. 2 cum Africano

4 suffectus
sit

a.
t.

incerto

Claudii vel

Neronis; legatus Aug. Galatiae sub Claudio


legatus
(consularis)

Borghesi opp. VIII p. 5 sqq^ anno 59 consuJem fuisse demonstrare studuit. At acta Arvalium ut T. Sextimn Africanum re vera consulem mense Septemhri a. 59, ita colJegam eius M. Ostorium Scapulam fuisse docuerunt. Itaque coUega Afrini quis fuerit, ignoratur nec minus annus consuJatus. M. NVMMIVS CEIONIVS ANNIVS ALBINVS. quaestor 471 Q. ANNIVS ANNIANVS POSTVMIANVS, M. f tribu Pal. urbanus, praetor, proconsul provinciae Siciliae, praefectus aerari
3.

an praetorius functus Pannoniae t.

nummi, qua legatione parum liquet. Sub Vespasiano

Afrinum cum

(T. Sextio) Africano

militaris

VI

1338,

ANNIYS

68

ANNIVS

472 [Annius?] Arminius Donatus, avus C. Annii Arminii Donati; modo recte suppletum sit in titulo 'Annius', pater C. Annii Flaviani; flamen perpetuus (coloniae Thamugadensis) in titulo nepotis VIII S. 17899. [claris]simus puer, C. Anni 473 [C.] ANNIVS ARMINIVS DO[NATVS] Flaviani filius, [Anni?] Arminii Donati nepos VIII S. 17899 t. Thamugadensis.
, . .

243 cum C. Cervonio Papo. In III 52, ceterum Arrianus fasti. 475 APPIVS ANNIVS ATILIVS BRADVA, consul a. 160 cum T. Clodio Vibio Varo. In consulatu: Appius Annius Atilius Bradua VI 2806, Orelli 2322, Appius Annius Bradua VI 162, ceterum Bradua fasti.

474

L.

ANNIVS ARRIANVS, consul

a.

consulatu: L. Annius Arrianus dipl. mil.

Bradua

Philostratus.

Consularis (Ti. Claudium Atticum) Herodem maritum (Appiae Anniae) Regillae sororis accusavit eam verberibus occidisse Philostrat.
vit.

sophist. 2,

1,

18-19.

utrum ad eum an ad M. Appium Atilium Braduam pertineat tegula urhana inscripta A})pi Braduae
vide de parentela.

Filius crgo Appii Annii Galli


est

(n. 493),

ubi

Incertum

sine temporis nota

XV 826.

476 L. ANNIVS BASSVS, consul (sufF.) XV kal. Decembres a. 70, ut ridetur, cum C. Caecina Paeto. Titulum dedicavit proconsul CIG 2632 Cyprium. In consulatu: L. Annius Bassus VI 200. L. Annius Bassus titulus, ceterum Annius Bassus. Proconsul Cypri a. 52 tit., legatus legionis XI Claudiae a. 69

Tac. h.

3, 50,

consul
7,

a.

70

v.

supra; librum de vita eius cdidit Claudius

Pollio Plin. ep.

31, 5.

477

X/7

Titulum ipse posuit sibi et T. Annio 670 Arelatensem, hodie mutilum. Patris nomen periit, tribu Teretina, [Xvir stlitibus] iudicandis, [sevi]r equitum Rom. turm
. . ,

ANNIVS CAMARS.

[quaestor], [tribunus] [p]lebis, praetor, proconsul

provinciae Africae.

Potest idem esscA. Anniv^ Camars qui seguitur;


T. Annius

[legatus pr.] pr.

Hitterarum formae Flavianae aetati conveniunf Hirschfeld.

[Camars?] fdius videtur.

478 A. ANNIVS CAMARS, tribunus plebis a. 88 VI 449 cf. n. 477. 479 T. ANNIVS [CAMARS?], filius ut videtur Annii Camartis cf. n. 477. 480 Annius Cornicula, laudator Gallieni vita Gallieni 17, 2.
481 L. ANNIVS FABIANVS, Illvir
quaestor urbanus,
legatus leg.
capitalis, tribunus legionis II

Augustae,

tribunus

plebis,

praetor,

curator viae Latinae,

Fretensis, legatus Aug. pr. pr. provinciae Daciae (ante imperatorem Marcum, utpote legatus praetorius) III 1455 S. 7972

t.

Sarmizegetusensis.

482

L. ANNIVS FABIANVS, consul a. 201 cum M. Nonio Arrio Muciano. In consulatu: L. Annius Fabianus VI 1603. 2129. (ex restitutione 1982. 1983), ceterum Fabianus fasti. Idem est [L. An]nius Fabianus salius Palatinus factus a. 189 VI 1980, modo nomina recte restituta sint.

ANNIVS

64

ANNIVS

483 Annius Faustus, equestris ordinis, qui temporibus Neronis delationes factitaverat, anno 69 a Vibio Crispo accusatus et damnatus Tac. h. 2, 10. 484 Annius Fetialis, auctor Plinii Flin. n. h. ind. l. 16. 33 (Fetialis). 36 (Annius Fetialis) citatur Annius Fetialis de statua Cloeliae ihd. 34, 29. 485 L. Annius Fetialis in tegula originis incertae 796, quam propter formam litterarum saeculo primo tribuit Dressel ; fortasse auctor Plinii. 486 C. Annius Flavianus. Titulus eius VIII S. 17900 (1) Thamugadensis mutilus; nominatur in titulo fllii VIII S. 17899 (2). C. Annius Flavianus t. 1. 2, equo publico t. 1; praefectus cohortis IIII Raetorum, tribunus leg. III Italicae, praefectus alae I Flaviae Sabastenorum, donis militaribus donatus bello Germanico II subpraefectus classis praetoriae Misenensis, procurator Alpium Atrectianarum t. 1,
;

XV

procurator (patrimonii
t.

t.

1.

2.

2 ex

rcstitutione)

tractus

Karthaginiensis

Filius vel gener [Annii?] Arminii Donati, pater C. Annii

Arminii Donati t. 2. 487 M. ANNIVS FLAVIVS LIBO, consul a. 204 cum L. Fabio Cilone. In consulatu: M. Ann(ius) Lib(o) de Bossi Inscript. Christian. I p. 8 n. 4, ['Avjvrtp Atpo>v[i] Ross Inscript. gr. ined. II p. 44 n. 152 b, Flabius (sic) Libo VI 2003, ceterum Libo fasti. Idem est M. Annius Flavius Libo salius Palatinus factus a. 178 VI 1979. Potest fdius esse M. Annii

Libonis n. 509.

IMP. GAESAR M. ANNIVS FLORIANVS 488 M. ANNIVS FLOKIANVS AVG. Tituli: Hispaniae II 1115 (1), Britanniae VII 1156 (2), Germaniae Brambach inscriptiones Bhenanae 1964 (3), Galliae Orelli Nummi BcJchel VII 499, 1036 (4), Balmatiae III S. 10061 (5). Cohen VI^ 239. Nomina plena exhibent tituli nummique, Florianus apud scriptores. Frater M. Claudii Taciti qui imperavit scriptores germanus vit. Tacit. 14, 1, sed quod idem biographus 17, 4 de Tacito et Floriano
,

scribit 'diversis patribus nati ferebantur', rectius videtur ex

nominum

ratione.

Praefectus praetorio Taciti in Asia


1, 63,

cum

Scythis pugnavit

Zosimus
tSv
xat
[i^v

Zonaras 12, 28. Fratre


IIpopov
fxsv

interfecto imperator factus est,


Toiv oe xaTi ttjv TwfjiYjv,

xaxa

ttjv strJav ^adKkia.

IXo[jiev(ov,

<I>X(opiav(5v.
TYjv

xal IIp6po?

eT)(ev

Huptav xal
KtXtxta?

<I>otvixrjv

xal IlaXataTtvyjv
*

Ar-j-UTTTOv

oTraaav,

Ta

8' a.Tzh

[J-SXP^^

'iTaXta? <I)Xa)ptav6?

uTtT^xouov 8^ aSTip xat


T-;^

Ta uTr^p xaz "AXiret?

I&vtj,

TaXaTat xat

'iprjpe? ajxa

BpeTTavtxiiJ' vi^otj), xat irpoaeTt


1,

Zosimus
fere
et

64

tituMs

Quod

refert

Zonaras 1, 29 (ex eodem fontc), id quod probatur quod non extant nummi Alexandrini Floriani. biographus 14, 1 Florianum arripuisse imperium non
et

Ye airaaa At^ur^ xat Ta Maupoucfta cpuXa

eo

senatus auctoritate, sed suo motu, Florianus re vera videtur sumpsisse

imperium tantum ex militum consensu.


ceteris occidentis

Agnitum autem

esse

ut in

partibus ita

Bomae
felix

M. Annius Florianus pius

Imp. Caesar invictus Aug., pontifex maximus,


veri similc videtur.

ANNIVS

65

ANNIVS
t.

tribunicia potestate, consul, pater patriae, proconsul


nisi

1,

item t.2.3,

quod

deest in his

consul; in

nummis honores omnino non memoM. Aurelium Probum parat, Tarsi Zonaras 1, 24,

rantur.

Dum

bellum

civile contra
vit.

a militibus occisus est

Taciti 14, 2, Zosimus 1, 64,

Victor Caes. 36, Epitom. 36

Eusehius Armen.

a.

Chronogr. p. 148. duobus mensibus et diebus viginti Eutrop. 9, 16, uno mense aut altero vix retenta dominatione Vict. Caes. 36, dies sexaginta (Vict.) Epit.
ouS' oXov
Tpi'}i.r^vov

{uhi falso incisis a semet ipso venis), Ahr. 2294, Hieronym. a. Ahr. 2293 Oros. 7, 28, Regnavit vix duobus mensibus vit. Taciti 14, 3,

dvuoras

Zonaras 12, 29. dies

dies

LXXXIIII

Cassiodor. chr., dies

LXXXII Euseh. Arm., LXXXVIII Chronogr., Hieronijm.,


igitur duos fere
yivo}xvou

tertio

mense extinctus Oros. Regnavit


cf.

menses velpaulo

amplius aestate anni 276


1, 64, 2.

tto depei

xau|jLaTo?

Zosimus

489 P. Annius Florus.


inscriptum

'P.

Annii Flori Virgilius orator an poeta

incipit'

est in codice

Bruxellensi, qui praefationem declamatoriam et

initium declamationis de quaestione, utrum Vergilius maior orator an

poeta

fuerit, exhihet.

Vt inde apparet, Florus poeta ac rhetor ex


in ludis Capitolinis a

Africa oriundus

Romae puer

Domitiano

(a.

86196)

corona privatus erat; unde Roma relicta post multos errores tandem in urbe Hispaniae (prohahiliter Tarracone) consedit. Triumphum
qui versibus cum Hadriano Annius Florus ad divum Hadrianum citatur Charis. Gramm. Lat. I 35, 14; 140, 6, Florus ad divum Hadrianum ihd. 123, 7. Floro poetae trihuuntur carmina Antholog. lat. 87. 245-252. Auctor lihelli historici qui inscrihitur epitoma de T. Livio bellorum omnium annorum DCC vel epitoma de T. Livio nominatur lulius Florus in codice Bamhergensi, L. Ann(a)eus Florus in codice Nazariano
sine

Dacicum Idem

(scilicet

Traiani

a.

102

vel 106) versibus celebravit.

duhio est Florus poeta,

certavit vit. Hadrian. 16;

et

in plerisque aliis

(cf.

Jahn praef.

p.

XXXVII).

Scripsisse

se

Hadriani ipse testatur Flor. praef. 8. Quod ex temporum ratione per se veri simile videtur, certe demonstrare licet (quamvis adhuc haud satis sit demonstratum) proprietatihus sermonis collatis quae
aetate

sunt communes declamationi


opusculi esse eundem.

et

lihello

historico,

auctorem utriusque

Itaque vera auctoris epitomes nomina in codici-

hus plus minus depravata stmt.

490 Annius Fuscus,


Pescennii
Nigri,

filius

curatoris Aquini, maritus Lampridiae, pater

qui

imperium sumpsit

vit.

Pescennii Nigr. 1, 3

duhia

fide.

491 ANNIVS GALLVS, dux Othonis contra Vitellianos Tac.


23. 44,

h. 1,

87; 2, 11.

Plutarch. Oih.

5.

7.

13;

post

pugnam apud Betriacum a


h. 4,

Muciano dux contra Germanos electus Tac. maniae superioris a. 70 ihd. 5, 19; nominatur
Prosopographia Imp. Rom.
I.

68,

legatus GerCf. n. 492.


5

ibd. 2, 33.

ANNIVS

66

ANNIVS

492 APPIVS ANNIVS GALLVS, consul suffectus a. incerto. Appio Annio k. Septembres VI 10055, Gal[lo] L. Verulano Sever[o] [cos.]

Borghesi opp.

V 32d prohdbiliter

coniecit collato Tac. a. 14,


(a.

26

suf-

fectos esse sub ftnem imperii

Neronis

65^68)
(n.

et

Appium Annium
et

Gallum
Tacitum.

esse

eundem qui Annius Gallus

491)

apud Suetonium

493 APPIVS ANNIVS GALLVS. Titulus ei publice positus est ab Eleis in exedra Herodis Atiici Olympica cf. Dittenberger, de Herodis Attici monumentis Olympicis, index scholarum Halensis a. 1892 p. VI (t. 1) memoratur in t. Elmsinio Appiae Anniae Begillae filiae 'EcpTjfxepk dpxaioXoYixVj III (1885) p. 152 n. 28 (2) et in t. Attico neptis CIA III 1333 b (3) emcndato a Dittenbergero l. l. p. XV. Nomina plena exhibet t. 1, Appius t. 2. 3. Quaestor, praetor 1. 1, consul t. 1. 2. 3, pontifex t. 1. 2; pater Appiae Anniae Regillae Atiliae Caucidiae Tertullae, uxoris Ti. Claudii Attici Herodis t. 1. 2. 3. Filius: Appius Annius Atilius Bradua n. 475. "ATrrao? "Avvto? 'AttoXauOTiavoc et "Avvia E6Tuxta's in t. Nemausensibus XII 3406 liberti sunt
vel ipsius vel

unius ex posteris.

Quae necessitudo intercedat inter hunc et Appium Annium Trebonium Gallum consulem a. 108 pro certo diiudicari non potest. Vnum hominem intellegendum esse iure negavit Dittenberger p. VII l. l. propter nimium quinquaginta duorum annorum spatium, quod inter patris (a. 108) et Atilii Braduae filii (a. 160) consulatus intercederet,
si

Regillam

et

Braduam

consulis illius filios statueremus.

Itaque veri
cos.
a.

simillimum videtur Appium

patrem esse Appii Annii


herger p.

Annium Trebonium Gallum Appii Annii Galli, avum Appiae Anniae


Braduae. Neque minus probabiliter
cos. desig(natum), qui

108

Regillae et

Atilii

coniecit Ditten-

senatus

VIII Appium Gallum consulto de Cyzicmis III

memoratur in S. 7060 facto suh Antonino Pio esse

eundem de quo

hic agitur atque consulem suffectum fuisse suh initium

Nam quod in diplomate militari III 41 p. 883 cf. 1988 dato intra a. 1491153 nominantur Marcellus et Gallus cos. et inde SC. conditum putatur et ipsum circa a. 1491153, ex nudo Galli cognomine satis vulgari nequaquam sequitur hunc quoque conimperii Antonini.

III

S. p.

sulem tribuendum esse genti Anniae. 494 Sex. Annius Gallus nominatur in t. servi XI 1953 Perusino; eiusdem libertus videtur Sex. Annius Euryalus in altero Perusino XI 2030. 495 ANNIVS HONORATVS, L. Anni Italici Honorati et Gavidiae Torquatae
filius

memoratur in
t.

titulis

patris

496 Annius
videtur

Honoratus,

graecus mutilus

III 1071. 1072. Lehas-Waddington 2316;


....

.... "Avviov 'OvopaTov .... [e]7rap)(ov

eiXrjs

Parentela coniunctus

cum L. Annio Italico Honorato, fortasse pater. 497 ANNIVS ITALICVS, L. Anni Italici Honorati et Gavidiae Torquatae filius memoratur in titulis patris III 1071. 1072. Cf. n. 498.

ANNIVS
498
L.

67

ANNIVS

ANNIVS ITALICVS
n.

comun. 1885 p. 166


Quir. Italico k(andidato) ... [X]

ATVS. In fraymento t. urhani Bullettino 1098 haec fere agnosci possunt: L. Annio L. f.
c. v.

ato

[XVvir. sacris fajciund. cos


iudicandis

quaest.
hic videatur
Italicus
filii.

[v]ir.

stlitib.

Cum

fUius L. Annii Italici Honorati idem qui dicitur alibi


(cf.

Annius
alterius
t.

n. 497),

non poterit suppleri Honoratus, cognotnen

499

ANNIVS ITALICVS HONORATVS. Tituli: ipse posuit praeter dedicationcm gemellos III 1071 (1). 1072 (2)
L.

Apulenses

2111222; ei positus est in legatione

per eum anno 224 dedicatus t. III S. 7591 (4). Plena nomina exhihent t. 1. 2. 3, Annius Italicus t. 4. L. f., tribu Quir. t. 3. nilvir viarum curandarum, sevir turmarum equitum, quaestor provinciae Achaiae, tribunus plebis, praetor qui ius dicit inter civis et civis et peregrinos, curator viae Lavicanae et Latinae veteris, iuridicus per Flaminiam et Vmbriam t. 3, legatus legionis XIII

intra annos Moesiaca Tomitanus III 6154 (3), corr. Moesiae inferioris III 6224

geminae
.

3 intra a. 2111222, Aug. pr. pr. provinciae Sodalis Moesiae inferioris sub Severo Alexandro t. 3 anno 224 t. 4. Cura operum Hadrianalis t. 1. 2. 3; curator Neapolis et Atellae t. 3. puhlicorum praetorius an consularis functus sit neque ex titulo 3, qui honores ordine inverso exhihet, neque per se diiudicari potest. Gavidia Torquata uxor, liberi Annii Italicus et Honoratus et
1.

1. 2. 3,

praefectus aerarii militaris


(suff.),

1.

1. 2.

curator

operum publicorum, consul

leg.

Italica

t.

1. 2.

499 a L. ANNIVS ITALICVS RVTILIANVS, clarissimus puer,

Italici filius

XI 5808
500
C.

t.

Iguvinus.

clarissimus vir; nomina plena plumhea originis incertae Lanciani sylloge aquar. n. 487, in altera urhana servata sunt .... vonici Maturi c. v. Bullettino comunale 1886 p. 103 n. 1155.

ANNIVS LAEVONICVS MATVRVS,


in fistula

extant

ANNIVS LARGVS, consul (suff.) a. 109 cum P. Calvisio Tullo VI 2016 XIV 2242 (fasti feriarum Latinarum). 502 L. ANNIVS LARGVS, consul a. 147 cum C. Prastina Pacato Messalino. In consulatu: L. Annius Largus 1X4957, XIV 280, XV 960;
501 L.

Annius Largus

IX

1573, ceterum Largus fasti.

503 L. ANNIVS LARGVS, salius Palatinus exiit collegio flamen factus a. 170 VI 1978, fdius ut videtur L. Annii Largi consulis a. 147. 504 L. Annius Largus nescio quis t. dedicavit Lorii XI 3730, idem videtur Annius Largus, cuius iter privatum memoratur in t. ihidem
reperto

XI

3743.
t.

505 L. (Annius) Largus nescio quis memoratur in

filii

506 T. Annius (Largus?), L. Largi


votivam Perusinam).

f.

t.

dedicavit

XI 1920 cf. n.506. XI 1920 (tahulam

ANNIVS
507
C.

68

ANNIVS

cavit colonia
et

ANNIVS LEPIDVS MARCELLVS, in honorem memoriae eius dediCordubensium t. II S. 5522 Corduhensem. C. (Annii)
f.

Quintiae P.

Gallae

filius,

triumvir kapitalis

t.

508 M. ANNIVS LIBO, consul


ratur in tegulis urhanis

a.

128

cum Torquato Asprenate


513
(a.

memo-

In consulatu: Annius Libo ceterum Libo Libo Annius VI 10048, in tegulis, fasti. vit. Marci 1, 3; praenomen innotuit per fdium cf. n. 509. Patruus Marci imperatoris vit. Marc. l. l., flius ergo M. Annii Veri et Mupiliae Faustinae; consul ihd., v. supra. Pater M. Annii Lihonis qui sequitur, et Anniae Fundaniae Faustinae. 509 M. ANNIVS LIBO, M. f. (flius consulis cognominis a. 128), tribu Galeria, nominatur inter testes senatus consuUi de Cyzicenis suh Antonino Pio III S. 7060. Idem videtur Libo patruelis imperatoris Marci ab eo temporibus belli Parthici legatus in Syriam missus, qui ibi

XV 512.

134). 514.

Libonis uxorem invito Marco (circa a. 165) vit. Veri 9, 2. Vel idem vel certe parentela Verus dedit Agaclyto liberto ihd. 9, 3. coniunctus fuit M. Annius Sabinus Libo ^lius potest esse M. Annius Flavius Libo cos. a. 204. 510 L. [ANNIVS] LONGVS, tribu Teretina, clarissimus vir, Vibiae Se[renae?] maritus, L. Annii Tulli pater memoratur in t. filii XII 5804
periit

Arelatensi.

511 Appius Annius Marsus memoratur in


ciani
syll.

fistulis

plumheis urhanis Lan1940,

aquar. n. 431. 432; in altera: Appi Anni Marsi, Volusi

Saturnini.

Idem nominatur
filiae

in

t.

Perusino

XI

quem posuit

Anniae Marsi
videtur.

Appius Annius Priscus patronae.


a.

Homo
VI

nohilis

512 L. ANNIVS MAXIMVS, salius palatinus factus 513 L. ANNIVS MAXIMVS, clarissimus vir in
syll.

191

1980.

fistula

urhana Lanciani
tribu

aquar. n. 273.
(L.

514 L. An[ni]us Maximus,


Rusuccuritanus, cques
viralisque (Rusuccuru)
t.

Annii) Modesti
;

filius,

Quirina,

Romanus
;

aedilis, quaestor, flaminicius


filius

duum481

L. Annius Modestus

Ephem.

ep. 7,

Mauretan. Caesar.

515 L. Ann[iu]s Modest[iis], filius L. Annii Maximi, nepos (L. Annii) Modesti Ephem. ep. 7, 481 cf. n. 514. CL(AVDIVS) ANN(IVS?) N[AT]ALIANVS.

516 C. ANNIVS PERCENNIANVS, frater Arvalis a. 231 VI 2108. 517 Annius Plocamus, libertus, qui sub Claudio principe maris Rubri Annius vectigal a fisco redemerat Plin. n. h. 6, 84 Solin. 53, 8. Plocamus, qui memoratur in tegula urhana saeculi I 798, item Annius Plocamus (praenomen periit) in fragmento fistulae plumheae urhanae Lanciani syll. aquar. n. 573 potest esse idem atque lihertus. Eiusdem lihertus videtur P. Annius Plocami 1. Eros 2389 t. Puteo-

XV

lanus.

ANNIYS
518 ANNIVS POIiLIO
et

69
(Annius) Vinicianus
filius

ANNIYS
eius anno 32 simul idem sumrais honoribus';

maiestatis postulati sunt, 'clari genus atque

sed Tiberius causam eorum distulit Tac.

a. 6, 9.

Cum

ex verhis Taciti

ad eum spectare videtur VI 14221: IIII non. Sept. Blando et Pollione cos. Consul igitur suffectus mense Septemhri anni incerti saeculi primi ineuntis. Sive idem sive pater videtur C. Annius Pollio n. 520. 519 ANNIVS POLLIO a. 65 coniuratione Pisoniana detecta in Neronem coniurasse defertur Tac. a. 15, 56; infamatus magis quam convictus in exilium actus est ihd. 15, 71. Maritus Serviliae, Bareae Sorani filiae ihd. 16, 30. Filius videtur Annii Pollionis n. 518. 520 C. ANNIVS POLLIO. Monumentum libertorum et libertarum et famib'ae Anni C. f. Cor. Pollionis VI 7395 aetatis Augu^ti cf. n. 7398, uhi indicatur a. 1 p. C, memorafur in t. eorum VI 7396-7404. Vel idem videtur atque Annius Pollio a. 32 accusatus (cf. n. 518) vel pater eius. Cuius filius cum nominetur Annius Vinicianus et in fragmento tituli VI 7401 ex eodem monumento Vinicia quaedam t. (marito vel filio), veri simile est matrem posuerit sibi et Annio V vel aviam Viniciani fuisse e gente Vinicia. Annius Postum[us], procurator Augusti a bybliothecis, procurator 521 vicesimae magister, procurator Augusti [ad annjonam Ostiis, procurator Augusti Pannoniae inferioris t. nuper repertus Saldisin Mauretania. /?5fw7/5pZww26m 522 ANN[IVS] [PV]BLICIVS HONORATVS, clarissimus vir ANN LICI originis incertae Lanciani syll. aguar. n. 506:
appareat PoUionem consulem
fuisse,

HONORATI C. V., n. 507: BLICI HONORAT L. ANNIVS RAVVS. Titulus 523 eius mutilus VI 1339
. .

(1),

memoratur in
f.,

fastis

Saliorum VI 1978 Plena nomina exhihet

(2).
t.

Ravus

t.

1.

L.

tribu Arn.

t.

1,

triumvir monetalis aere argento auro flando feriundo, quaestor

candidatus imp. Caes. M. Aureli


est)

Commodi (hoc nomen


[cos.]
t.

Antonini Aug. Pii FeliciSj praet.,


1.

1.

in lapide erasum

Pontifex, salius

Palatinus

CAERELLIVS FVFIDIVS ANNIVS RAVVS POLLITTIANVS. 524 [AN ?]NIVS RV[FIN]VS, clarissimus vir, qui Thysdrum ex indulgentia principis curat (= curator coloniae Thysdritanae) VIII 51 t. Thysdritanus, Hitteris medio saeculo tertio non posteriorihus' Wilmanns quividit.
C.

t.

1.

170 t.2; patronus sodalium Herculanorum Sine idonea causa idem putatur Anneius Bav(us) n. 463.
1,

exauguratus

a.

525 Annius Rufinus, vir egregius, procurator et praefectus Alpium maritimarum XII 78 f. Ehrodunensis cuius lectio non satis certa est. Nomen imperatoris periit, ad Diocletianum t. rettulit Hirschfeld. 526 Annius Rufus, procurator ludaeae eo tempore quo Augustus mortuus
,

est (circa a.

1215

p. C), loseph. ant. 18, 2, 2.


f.,

527 Annius Rufus, L.

tribu Ouf., patronus

Canusinorum

IX

340

cf.

Anniam Rufinam.

ANNIVS

70

ANNIVS

528 M. ANNIVS SABINVS LIBO, clarissimus vir, curator Lavinii memoratur in t. Lavinate XIV 3070, qui dedicatus est divo Antonino Aug. ^= Antonino Piq). Omnino parentela coniunctus cum M. Annio
Libone n. 509. 529 ANNIVS SEVERVS, socer Gordiani (I) qui imperavit vit. Gord. 6, 4. 530 Anhius Severus, ad quem scripsit Plinius cp. 3, 6 et 5, 1. 531 APPIVS ANNIVS TREBONIVS GALLVS, consul a. 108 cum M. Atilio Metilio Bradua. In consulatu: Appius Annius Trebonius Gallus VI 680, Appius Annius Gallus VI 29681 Annius Gallus II 179, ceterum Gallus fasti. De posteris vide in Appio Annio Gallo n. 493. 532 L. ANNIVS TVLLVS, clarissimus puer, L. [Anni] Tere(tina) Longi clarissimi viri et Vibiae Se[renae?] clarissimae feminae fiHus obiit ann. I mens XII 5804 t. Arelatensis. 533 ANNIVS VERVS, proavus paternus Marci imperatoris, ex Succubitano municipio (an Vccubitano? cf. Kubitschek, Imperium Romanum tributim descriptum p. 182) ex Hispania factus senator, praetorius (obiit)
,

vit

Marci

1,

4.

534 M. ANNIVS VERVS nescio quis memoratur in t. servi VI 16906. 535 M. ANNIVS VERVS, consul III a. 126 cum C. Eggio Ambibulo. Titulus eius fuisse videtur VI 1340 (1), ubi nomina eius probabiliter supplevit Henzen; memoratur in actis Arvalium a. 105 VI 2075 (2), in t. Beneventano IX 1617 (3), in carmine VI 9797 (4), in tegulis urbanis 245. 246 (annil35); 453. 454 (annil23); 455 (anni 134) 478. 479 (anni 123); 480486; 799. 800. 805. 806 (anni 123); 807.

XV

808. 809.

In consulatu: a) primo Annius Verus Bigest. 48, 8, 6; b) altero 121 Annius Verus 344, ceterum Verus fasti; c) tertio a. 126 109. 506. 554, M. Annius Verus VI 970, Annius Verus VI 4225 ceterum Verus fasti. M. Annius V[erus] t. 2, Annius Verus t. 3, Annius Verus t. 4, M. Annius Verus sive Annius Verus in tegulis. Verus vit. Pii 1, 6, vit. Marci 1, 2, Dio 69, 21; Verus Marcus eis
a.

XV

XV

laoxov 1, 1.
Filius

Annii
et

Veri

praetorii

(n.
vit.

533),

adscitus
1,

in

patricios

Vespasiano
a. incerto

Tito

censoribus

Marci
8,
t.

2.

Consul

I suffectus
a.

sub Domitiano Digest. 48,


fasti;

6; consul
1, 3,

ordinarius
1,

121

eum Augure
69,

praefectus urbi

vit.

21 (Zonar.

11, 24) probabiliter circa a. 121,

Marci cum ea
l. l.

2,

Dio

aetate alter
a.

consulatus

cum praefcctura urbana

iungi soleat; consul III


t.

126

cum

C. Eggio Ambibulo fasti; ter consul

consul
t.

vit.

2.

In

senatui,

Marci 1, 2j. Frater Arvalis adfuit in coUegio a. 105 eum fuisse anno 135 docent tegulae v. supra interfuisse cum Antoninus gener ab Hadriano adoptaretur, (id est a. 138)
vivis
;

1, 4,

Dio

(falso iterum

ponit narratiuncula per se satis inepta

vit.

Pii

4.

Vxor

Rupilia Faustina

vit.

Marcil,4;

liberi: (M.)

Annius Verus

ANNIVS
(n. 536),

71

ANNIVS

Annia Galeria Faustina nupta Annio Vero filio mortuo M, Annium Verum nepotem, qui postea imperavit, adoptavit et educavit vit. Marci Memoratur a Marco s?? kaoxov 1, 1. 1, 10. 530 (M.) ANNIVS VERVS, fiHus M. Annii Veri ter eonsulis (n. 535), pater Marci imperatoris, praetorius decessit (circa a. 130) vit. Marci 1, 1. Vxor Domitia Lucilla in tegulis inscriptis Domitia Lucill. Veri et 131. 617-619. 1068. 1071. 1072. 1077. 1078. 1080Lucilla Veri 1082. 1085. 1086. 1089. 1090, quae apud hiographos (vit. Marci 1, 3; De 6, 9, vit. Didii lulian. 1, 3) dicitur Domitia Calvilla cf. D 158. morihus Marcus ek sautov 1, 2. 17. IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVG. 537 M. ANNIVS VERVS Filius (M.) Annii Veri praetorii et Domitiae Lucillae, Calvisii Tulli bis consulis filiae, nepos M. Annii Vcri consulis III a. 126 vit. Marci 1. Ceterum vide de parentela stemma, quod suhiecimus. Natus est Romae in monte Caelio die 26 mens. April. a. 121 vita 1, 3, fasti Philocali I p. 340; cf. Dio 71, 33 et 34: mortuus die 17 mensis Martii anni 180 vixit octo et quinquaginta annos mensesque decem ac dies viginti

M. Annius Libo

(n.

508),

Arrio Antonino qui imperavit.

XV

et duos.

Principio

proavi,

post excessum vero


est,

vocatus

Xto? irpoTspov

Catilii Severi, materni ab Hadriano Annius Verissimus post virilem autem togam Annius Verus vita 1, 9 ; Kaxi6vo[iaCo[Asvo?. Dio 69, 21. Quae de Catilii Severi nominihus

aevi sui

nomen habuit

patris

morem Ulius aetatis Marcus nominihus propriis addiderit nomina proavi materni, ut fieret homo TToXu(i>vu}i,o?, id quod postea repudiavit. Verissimum per iocum ah Hadriano nominatum esse confrmat Dio 69, 21, quamquam etiam in
traduntur, ita inteUegenda videntur, ut secundum

nummo

graeco

(cf.

EcJchel

VII

p. 69) Verissimus

Caesar invenitur;
Verissimus Caesar

praeterea Verissimus dicitur

iu inscriptione apologiae 1, 1 lustini

Martyris (inde Eusehius


cellus p.

histor. ecclesiast. 4, 18),


a.

Eusehius Armen. chron ad


663, 3,

Ahr. 2164

= Hieronymus 2165 == Syn-

qua appellatione Eusehius memor lustini videtur


sexenni honorem equi publici detulit, octavo aetatis
4, 1.

usus

esse.
ei

Hadrianus
a.

anno in saliorum collegium rettulit vita


130)
est

Patre mortuo (circa

ab avo paterno adoptatus et educatus est vita 1, 10. Vsus magistris ad prima elementa Euphorione litteratore et Gemino
;

comoedo, musico Androne eodemque geometra usus praeterea (puer vel adulescens) graramaticis Graeco Alexandro Cotiaeensi (cf. Marcmn
s?c sai)T<5v

1,

10), Latinis

Trosio Apro et PoUione et Eutychio Pro-

culo

Siccensi;

oratoribus

usus est Graecis Aninio Macro, Caninio

Celere et Herode Attico, Latino Frontone Cornelio vita 2, 2-4. Audivit


1, 8), Sextum Chaeronensem Plutarchi nepotem (Marcus 1, 9), lunium Rusticum (Marcus 1, 7), Claudium Maximum (Marcus 1, 15), Cinnam Catulum (Marcus

philosophos Apollonium Chalcedonium (Marcus

ANNIVS
1,13),
et

72

ANNIVS

Claudium Severum vita 2, 73, 3 cf. JDio 72, 35. Studuit audiens L. Volusium Maecianum vita 3 6 et pingendo Diogneto magistro operam dedit vita 4, 9 (Marcus 1, 6). Quinto decimo aetatis anno (a. 135/136) virilem togam sumpsit statimque ei L. Ceionii Commodi (qui a. 136 db Hadriano adoptatus
iuri
,
.

L. Aelius Caesar dictus


tate ;
fuit

est)

filia

desponsata est ex Hadriani volun-

nec multo post (anno fere 137) praefectus feriarum Latinarum vita 4, 5-6. Post obitum L. Caesaris (Jcal. lanuariis a. 138)

Hadrianus,

cum successorem

imperii quaereret neque idoneus, utpote

annos agens, Marcus haberetur, amitae (cf. stemma) Marci virum T. Aurelium Fulvum Boionium Arrium Antoninum ea
et octo

decem

lege
ut

in

adoptionem

elegit

(d.

25 mens. Febr.

a.

138

vit.

Pii

4, 6),

ille

sibi

M. Annium Verum adoptaret vita 5, 1, Bio


7,

et L.

Commodum,

filium L. Aelii Caesaris

69, 21, vit. Pii 4, 5, Veri 2, 2, Severi 20,

nominibus
6,

vel adoptionibus confusis vit.

Hadriani 24,

1,

Aelii 5, 12;
est de(d.

9;

2.

Hadriano ferente gratia


vit.

aetatis

facta quaestor

signatus vita 5, 6,

Pii

6,

10.

Post excessum Hadriani

10
in-

mens. lulii
ei dissolutis

a.

138) Antoninus per

uxorem Marcum
filia

sciscitatus est et

sponsalibus,
filiam

quae antea cum


despondit vita

L. Aelii Caesaris

minus recte et confuse Quaestor (d. 5 mens. Decembris 138 usque vit. Aelii 6, 9, Veri 2, 3. ad d. 4 m. D. 139) ludum gladiatorium in honorem Hadriani avi Antoninus eum adhuc quaestorem (a. 139) petente edidit vita 6, 1. senatu consulem designavit vita 6, 1, vit. Pii 6, 9 et Caesaris appellatione donavit et sevirum turmis equitum Romanorum iam consulem designatum creavit et edenti cum collegis ludos sevirales adsedit et in coUegia sacerdotum iubente senatu recepit vita 6, 3; frater Arvalis, magister coUegii a. 145 VI 2085, Ephem. ep. 8 p. 332. Ab Antonino adoptatus et Caesar nuncupatus dicitur in monumentis Italiae plerumque M. Aelius Aurelius Caesar (cf. acta Arval.) sive M. Aurelius Caesar (sic in nummis commatis Bomani); M. Aelius
ierat ,

Faustinam

6, 2,

imp. Titi Aelii [Hadriani Anjtonini


tus consulto

f.

de Cyzicmis III S. 7060.

Pap. Aurelius Ve[rus] in senaM. Aelius Aurelius Verus

Caesar in titulis provinciarum veluti II 1169, III 3007, VIII 228. 229. 7473, item 10592 sive M. Aurelius Verus Caesar veluti III 6162, additur Verus in nummis graecis cf. Echhel VII p. 69. Consul I cum Antonino III a. 140 fasti, Antoninus secundum etiam eum consulem designavit, cum ipse quartum inierit vita 6, 4; consul II cum Antonino IIII a. 145 fasti. Post haec Anniam Galeriam Faustinam duxit uxorem vita 6, 6; 16, 7 a. 145, ut cx iis, quae de

tribunicia potestate constant, coUigitur; quas nuptias Pius celeberrimas

146 Annia Galeria Aurelia Faustina) tribunicia potestate donatus est atque imperio extra urbem addito iure quintae relationis rita 6, 6; die 10 mensis proconsulari
fecit
vit.

Pii 10, 2.

Suscepta

filia

(a.

ANNIVS
Decemhris
a.

7S
146 Marcuni
tribuniciam potestatem

ANNIVS
accepisse
n.
titulis

nummisque constat, cf. nummos Cohen III^ p. 76 Caesar Aug. Pii f., in aversa exhihentes trib. pot. XV,
cu^os intra d. 10 mensis Dec. a. 160 et
et n.
d.

771: Aurelius

cos. II, desig. III


a. 161,

1 mensis lanuarii

773-783 in aversa
et

trib.

pot.

XV

cos. III cusos intra

m. lanua-

a. 161. Consul III cum L. Aurelio Commodo II A. 138 ab Antonino in Tiberianam domum transgredi iussus vita 6, 3 per viginti et tres annos in domo patris moratus est, nec praeter duas noctes per tot annos ab eo mansit

rium
a.

Martium

161

fasti.

diversis vicibus vita

7,

2.
a.

Post mortem Pii die 7 mensis Martii


(qui dies imperii colligitur ex

161

imperium adeptus
c.

Bione 71, 33

collato ihd.

34) statim
fecit,

L. Aelium Aurelium

tuncque

Commodum fratrem participem primum Romanum imperium duos Augustos


vit.

imperii

habere coepit

vita 7, 5,

Veri
Ipse

3, 8,

Aelii 5, 13,

Eutrop.

8,

9,

Victor Caes. 16,

Epitom. 16.
lavit

nomen Antonini sumpsit


(uhi

et fratrem

Verum

appel-

perperam pergit biographus '^addito Antonini nomine', rectius vita Veri 4, 1). Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Aug. in titulis nummisque, raro veluti VI 1012 Imp. Caes. M. Aelius Aurelius Antoninus Aug. Post mortem Veri (a. 169 ineunte) Marcus
vita 7,

6-7

solus

rem publicam
a.

tenuit vita 16, 3, Eutrop. 8, 11;

die 27

mens.

Novembris

176

Commodum

imperatorem nuncupavit
2,

et paulo post

imperii consortem fecit vita

Comm.

4; 12,

4.

Mortuus

est die 17

mensis Martii
Tertullian.
liheris
l.

a.
l.

180 Dio 71, 33, TertuUian. Apologetic. 25, Sirmii vel Vindobonae Victor Caes. 16, Epitom. 16. De

Marci

vide in uxore.

Suhiecimus stemnia Anniorum Verorum:


Li.

Catilius Severus
cos.

Annius Verus
praetorius

Rupilius Bonus
I

II

a.

120

P. Calvisius Tullus
cos. a.
I

109

M. Annius Verus cos. III a. 126


(M).

Rupilia Faustina

Domitia Lucilla

^
I

Annius Verus
praetorius

M. Annius Libo cos. a. 128

Annia Galeria Faustina


'X)

Antoninus Pius

Imp. M. Aunius Verus M. Aurel. Antoninus CVi Annia Faustina

Annia Comificia
Faustina
CV)

Vmmidius
Annia Fundania Faustina

Quadratus

M. Annius Libo

CV
538 M. ANNIVS VERVS,
nae Augustae.
filius

T. Vitrasins Pollio.

M. Aurelii Antonini et FaustiVIII S. 11323 Sufetulanus, nummi Echhel M. Annius Verus t. Annius VII p. 83, Cohen IIP p. 132. 169. Verus Caes. vel Verus Caes. nummi; Verus vit. Commodi 1, 10 (uhi falso cum fratre Severo traditur), Verus Caesar vit. Marci 21, 3; Verissimus Herodianus 1, 2, 1 fortasse filium cum patre confundens.
imperatoris
Titulus eius

ANNIVS
Natus
vit.

74
est a.

ANNIA
efficitur).

163 (qui annus ex tempore mortis


ut
et
filii

Petente

L. Vero ex oriente reverso,

Marci

12, 8,

Commodus

Marci Caesares nuncuparentur Verus simul Caesares appellati sunt

m. Octobris a. 166 vit. Comm. 1, 10; 11, 13 cf. numm. Dum Marcus ad bellum Marcomanicum proficisci parat, sub ipsis prodie 12
fectionis diebus (a. 169)

in secessu Praenestino agens filium

Verum

Caesarem exsecto sub aure tubere septennem amisit, quem non plus quinque diebus luxit iussitque, ut statuae filio mortuo decernerentur et imago aurea circensibus per pompam ferenda, et ut saliari carmini noraen eius insereretur vit. Marci 21, 3-5. 539 Sex. Annius Verus, C. f. XII 506 t. Aquis Sextiis positus. 540 ANNIVS VINICIANVS (Vinianus Annius codex Mediceus Taciti, "Avvios Bio), filius ut videtur L. Annii Viniciani, gener Domitii Corbulonis

nondum
a.

senatoria aetate,
a.

sed

pro legato quintae legioni impositus

Anno 65 Corbulo eum Romam 28, Bio 62, 23. misit specie, ut Tiridatem in urbem deduceret, re vera ut obsidem
63 Tac.
15,
fidei

suae; Nero

eum

ante praeturam consulem fecit Diol.

l.

Consul

suffectus a. 66 vel 67.

Ad eum

pertinere videtur coniuratio Viniciana

Nero 36 Hmzen, Acta arvalium p. 115. 541 L. ANNIVS VINICIANVS mcmoratur in actis Arvalium anni 38 VI 2028 (1) et anni 40 VI 2030 (2) corr. Ephem. ep. 8 p. 324. Plena nomina extant in t. 1, in tdbula 2 extant .... nnius Vinicianus v. 17,
posterior Pisoniana Beneventi conflata atque detecta Sueton.
cf.
. . .

nicianus

v. 1,

cianus

v.

26; Annius Vinicianus Dio, Vinicianus

Tcicitus, ^Avvto? Mivouxiavo? errore losephus.

anno 32 pater filiusque 'clari geniis atque summis honoribus' idem (= consulares) maiestatis postulati sunt, sed Tiberius distulit causam Tac. a. 6, 9. Consul igitur suffectus anno
Filius Annii Pollionis;
incerto ante a. 32.

Anno 39

frater Arvalis

cooptatus

t.

1 collegio

adfuit a. 40

t.

2.

Cum

Cassio Chaerea aliisque coniurationem in


13. 19;

Gaium
Fuit in

imperatorem

iniit loseph. ant. 19, 1, 3. 9.

19, 4, 3.

Cn. Domitius Annius Vlpianus. 542 Annia (incertum cuius aetatis) vidua alteri viro nubere noluit Seneca fr. 75 H. 543 Annia, edictum, quod dicebatur Augusti ad Anniam pertinens mcmoratur Plin. ad Traian. 65, 3. 544 ANNIA ALEXANDRIA, [clarissima femina], coniunx L.
viri clarissimi

numero eorum qui post necem Gai imperio digni habiti sunt Dio 60, 15. Anno 42 Camillum Scribonianum ad defectionem impulit, et postquam res secus cessit, ipse se interemit Dio l. l. (Zonar. 11, 9).

Steii

Aemiliani

VI 1341.

545 APPIA ANNIA ATILIA REGILLA ELPINICE AGRIPPINA ATRIA POLLA. Tituli: puhlice ab Eleis ei positus t. Olympicus in exedra Ti. Claudii Herodis Archaologische Zeitung 1878 p. 95 n. 152 (1), sepulcralis CIA

ANNTA

75

ANNIA
Attici

III 1333 emendatus a Dittenbergero, commentatio de Herodis


monumentis Olympicis p.
'ATcmav
n[)]XXav
[vetxT]]
t.

XV
2,

(2).

'Avvtav

'A[x]iXtav

TrjYiXXav
[At^etXta

'EXirivsixTjv

'A-j-ptTnueTvav

'Axptav
'EXra-

1,

[Aitiria

'Avvta]
t.

[TvJYtXXa]

[A-Yp^tincei^v^a
vit.

'Axpta

riaiXXa

Elpinice Philostratus
et

soph. 2, 1, 22.
t.

Ti. Claudii Attici

Herodis
t.

Appiae Anniae Regillae

filia

1. 2, a.

uxor

L. [Vijbullii Hipparchi

2.

Superstes matri (defunctae

1601161)

IGI1389IV.15 (vide in matre) mortua est ante patrem Philostratus l. l. 546 ANNIA CORNIFICIA FAVSTINA (Annia Cornificia vit. Marci 1,.8; Annia Faustina in tegulis), soror natu minor Marci imperatoris vit. Marci 1, 8; filia igitur M. Annii Veri et Domitiae Lucillae. Marcus frater toga virili sumpta (a. 135/136) patrimonium paternum sorori addens, totum concessit, cum eum ad divisionem mater vocaret ut et mater, si vellet, in sororem suum patrimonium conferret, ne inferior esset soror marito vit. Marci 4, 7. Vxor Vmmidii Quadrati cf. tegul. urhan. ex pr(aediis) Vmidi (sic) Quadrati et Anniae Faustinae

V 731, cui nupsisse videtur suh finem An. Faus. Marcus (suh finem imperii Antonini Pii, ut ex contextu apparet) M. Vmmidio (sic scrihendum est, Mummio lihri) Quadrato (consuli a. 167) sororis filio, quia illa iam mortua erat, bonorum maternorum partem tradidit vit. Marci 7, 4. Nomine omisso memoratur Fronto p. 79 N., Marcus ets eauxov 1, 17. 547 ANNIA FAVSTINA AVGVSTA. Nummi Eckhel VII p. 260, Cohen VI^ p. 384 sqq.; Alexandrini Catalogue of the Greek coins in the British Museum, Alexandria p. 198 sqq. exhibentes annum quartum et quintum MagahalL Nam quod de nummis quarti anni duhitaverat von Sallet, Datm der alexandrinischen Kaisermunzen p. 52, iam certum exemplum
sive

Vmi. Quad.

et

imperii Hadriani.

innotuit ex museo Britannico n. 1549.

Nomina iantum ex nummis innotuerunt. Vxor Elagabali Augusti nummi; Elagabalus primam luliam Paulam uxorem duxit, dein post
repudium
siD'

eius

(luliam)
{jicxXa

Aquiliam Severam, qua item reiecta Ixepav

Ixepav xal

aXXr^v sYr^ixe xat (i.exa xouxo iz^hz xtjv Se^r^pav iirav-

r^Xdev

Dio

79, 9 cf. 79, 5

(Pomponio Basso crimen


*

erat) oxi yuvatxa

xal euTrpeirr^ xal zb-^tvr^ et/e" xou xe yap Hep-i^pou KXauSiot)


xtovivou xou

xal
;

xou 'Av-

nus

5, 6,

Mapxou aTTOYOVo? r^v djAeXet xat i'(ri\i.zv auxr^v xxX. Herodia2 postquam de priorihus uxorihus nominibus omissis similia
xptXTjV

tradidit,
(loSov.

addit

8k

TrotXiv

r^^d^zxo

dvacpepouaav

x6 -^evo? i? K6|i.,

Fuit ergo Annia Faustina filia (Ti.) Qlaudii Seven proQuem Elagabalus neptis Marci imperatoris , uxor Pomponii Bassi. cmn a. 218 occidisset, anno quarto Aegyptiaco imperii (intra d. 29 m. Aug.
a.

220

et

d.

28 m. Aug.

a.

221) Aquiliam uxorem duxit

reiecitque, dein suh finem anni quarti (cum rarissimi videantur nummi Faustinae quartum annum indicantcs), id est mcdia fere aestate a. 221

Faustlnam, quam paulo post repudiavit, ut Aquiliam reduceret.

ANNIA

76

ANNIA

548 ANNIA FAVSTINA filia .... nescio cuius Romae t. graeco mutilo honorata IGI 1394. fistula plumbea aquaria 549 [AN?]NIA FAVSTINILLA, clarissima femina prope Romam reperta Lanciani sylloge aquaria n. 196. 550 ANNIA FVNDANIA FAVSTINA. Tituli: ipsa posuit ad aquas Griselicas t. XII 361 (1), una cum marito Legionensem II S. 5679 (2);

memoratur in

t. mariti VI 1540 [Annia Fundania] Faustina t.

(3),
t.
t.

in tegulis urbanis

XV 520
Fausti]na

(4).
t.

1, A[nnia

Fundania Faustina

4,

Faustina

2. Annia Faustina

3,

Galen.

XIV

662 K., Faustina Annia vit. Commodi 7, 7. Consobrina imperatoris Marci vit. Comm. 7, 7, imp. Caesaris M. [Antonini Aug. et div]ae Faustinae Piae pa[truelis] t. 3, filia igitur M. Annii Libonis (n. 508). Vxor T. Pomponii Proculi Vitrasii
Pollionis cos. II
patris^
(a. 176) t. 1. 2. 3. 4. Eadem quam Commodus complexibus suis Commodo sub finem imperii in Achaia

videtur consobrina (Marci)

iniunxit

vit.

Comm.
7.

5,

8;

occisa ibd.

7,

Liberi:

T. Fundanius Vitrasius Pollio, Vitrasia Faustina.

Memoratur apud

Galenum
551

l.

l.

ANNIA GALEKIA AVRELIA FAVSTINA.


logische Zeitung

Titulus Olympicus Archdo-

XXXV (1877) p. 102

n. 71. 72,

XXXVI (1878) p. 103

positus ei a. Ti. Claudio Herode Attico imperante Antonino Pio.

Plena nomina exhibet tit. Filia M. Aurelii Caesaris Veri et Anniae Faustinae Augustae tit. Filia natu maxima fuit cf. Dittenberger ad t. l. l., Faustina ea, de cuius adversa valetudine Marcus paulo post matrimonium confectum (a. 145) scripsit ad Frontonem (Fronto ad Marcum Caesarem 4, 11 p. 72 N.) responditque Fronto ihd. 4, 12. Itaque nata est a. 146 cf. vit. Marci 6, 6 'Faustinam duxit uxorem et suscepta
filia

tribunicia

potestate

donatus

est"

(vide

supra in patre p. 72).

iniret, mortuam ad Anniam Faustinam referendus videtur t. Ephesinus mutilus positus, postquam Marcus imperium adeptus cst Wood, discoveries at Ephesus, inscriptions from the site of thc temple of Diana n. 16: Oauaxeivav OuYaxspa M. AuprjXroo 'AvTeuveivou. FAVSTINA AVGVSTA. Annia 552 ANNIA GALERIA FAVSTINA (I) Faustina vit. Pii 1, 6, Galeria Faustina vit. Marci 1,3; Faustina Augusta in titulis et nummis Eckhel VII p. 37, Cohen II^ p. 413 sqq. Filia M. Annii Veri (cos. III a. 126) et Rupiliae Faustinae vit. Pii 1, 6, Marci 1, 3. 4; uxor T. Aurelii Fulvi Boionii Arrii Antonini qui imperavit vit. Pii 1, 6; 5, 2; 6, 7; 8, 1, Marci 1, 3, tit., nummi. Maritus imperium adeptus uxorem Faustinam Augustam appellari a senatu permisit vit. Pii 5, 2, unde Faustina Augusta in titulis nummisque. Pius tertio anno imperii sui (m. lul. a. 140/141) Faustinam uxorem amisit vit. Pii 6, 7; in t. sepulcrali Faustinae VI 987 T. Aelio Hadriano tribuitur tribunicia potestas IIII (d. 10 m. Dec. 1401141);

Cum Domitiam
esse ex
t.

Faustinam, antequam pater impcrium

sepulcrdli

VI 995

constet,

ANNIA
itaque mortua est intra m.

77

ANNIA
a.

Decemhrem
Sallet,

140
deir

et

m. lulium

a.

141 (de

nummis Alexandrinis
miinzen p. 36).

cf.

von

Daten

dlexandrinischen Kaiser-

senatu consecrata est delatis circensibus atque

templo

et flaminicis et statuis aureis

atque argenteis,

cum

etiam ipse

imago eius cunctis circensibus poneretur vit. Pii 6, 7 ; diva Faustina Aug. sive diva Faustina sive diva Faustina Pia passim in titulis atque nummis; nummi inscripti: Consecratio vel Consecratio S. C. JEclhel p. 39, Cohen n. 162 sqq., aed(es) div. Faustinae et dedicatio aedis JEckhel p. 39, Cohen n. 1. 194. Pius in honorem Faustinae puellas alimentarias Faustinianas constituit vit. Pii 8, 1, Alexandri Severi 57, 7 cf. nummos in parte adversa exhibentes diva Augusta Faustina, in aversa puellae Faustinianae Echhel p. 40, Cohen n. 261 sqq. 553 ANNIA GALERIA FAVSTINA (II) FAVSTINA AVGVSTA, uxor M. Aurelii Antonini. Annia Faustina vit. Marci 1, 5, t. Olympicus
(Pius) hoc concesserit, ut

Archdologische Zeitung

XXXV (1877) p. 101

iunior Eutrop. 8, 10, Faustina ccterum.


et
vit.

n.

70; Galeria Faustina

Imperatoris Antonini Pii

Anniae Galeriae Faustinae


Pii
1, 7,

filia,

consobrina M. Aurelii Antonini

Marci

1, 5,

Eutrop.
ut

8, 10, JDio 71, 3.

Hadrianus AntoL. Ceionio

ninum ea lege adoptaverat,

Faustinam

filiam

Com-

modo, qui postea L. Verus dictus est, desponderet, sed post excessum Hadriani Antoninus dissolutis sponsalibus Faustinae et Commodi, filiam M. Aurelio despondit vit. Aelii 6, 9, Marci 6, 2; 16, 7, Veri 2, 3. Anno 143 Pius de ea scripsit 'mallem mehercule Gyaris cum illa quam sine illa in Palatio vivere' Pius ad Frontonem p. 164. A. 145 (cf. nummum M. Aurelii a. 145 cusum cum inscriptione Vota publica EcJihel VII p. 46) Pius nuptias Faustinae et Marci celeberrimas fecit vit. Pii 10, 2. A. 146 ex Marco filiam peperit (Anniam Aureliam Galeriam Faustinam) vit. Marci 6, 6. Veri simile est, ut recte iam ohservavit EcJchel VII p. 77, post illam filiam natam, ut 3Iarco tribunicia potestas decreta est (v. supra p. 72), ita Faustinam nuncupatam esse Augustam. Faustina Aug. in t. Tifemi Tiberini reperto XI 5931 posito inter mensem Decembrem a. 146 et 147 et inde ab eo tempore passim in titulis nummisque EcJchel l. l. Cohen III^ p. 136 sqq.; in nummis civitatium liberarum saepe dicitur Annia
,

Faustina,

in graecis

nonnunquam
OauatsTva 2sp.

<I)aocfTtva
cf.

vsa

sive

^auaxsTva

vsa

Is.^aazri sive 'Av. vsa

EcJchel p. 81.
cf.

A. 165 in Asia apud Anniam Lucillam fuisse videtur ad Verum 2, 4 p. 132 N. 'socrum et liberos vestros saluta'
a.

Fronto

(ep. scripta

165).

Alteras nuptias Lucillae

(a.

169)

cum Claudio Pompeiano

aegre

Marci 20, 7. Bello Pannonico (circa a. 170) Sirmii apud Marcum erat Philostrat. vit. sopJiist. 2, 1, 27. 28, vit. Marci 26, 8. Victoria de Quadis relata a. 174 mater castrorum appellata est D^o 71, 10, vit. Marci 26, 8, XIV 40, nummi
tulit vit.

cum

filiola

trienni

ANNIA

78

ANNIA

Eckhel p. 79, Cohen p. 149 n. 139 sqq. Cum de valetudine mariti desperaret, cum Avidio Cassio secreta consilia de imperio usurpando
iniisse

a quibusdam insimulata est


7,

vit.

Marci

24,

6-7

vit.

Avidii

Cassii

1,

Dio

71, 22.

(Epistulas Faustinae
c.

rebellione Avidii in vita eius

9 sqq.

Marci, quae de afferuntur, mera commenta essc


et

mythhistorici cuiusdam constat inter omnes.)

maritum
functae

in

orientem

comitata

a.

vico Halalae

subito mortua est Marco petente summi honores

Avidio oppresso a. 175 176 in radicibus montis Tauri in vit. Marci 26, 4, Dio 71, 30. Dehabiti,

consecrata est (diva

Aug. Faustina sive diva Faustina pia passim in titulis nummisque), novae puellae Faustinianae institutae aliaque id genus decreta vit. Marci 26, 5-8, Dio 71, 31. Marcus fecit coloniam vicum in quo
obiit

Faustina et aedem

illi

extruxit

vit.

Marci

26,

9,

Caracall. 11,

7.

Multae fabellae vulgo


teriis,

ferebantur de Faustinae impudicitia et adulvit.

19,

16,

quae omnia Marcus aut nesciebat aut dissimulabat 1-9; 23, 7; 26, 6; 29, 1-3, Veri 10, 1. 5, Bio 71, 34, Ipse praedicat uxorem 2, lulian. Caes. p. 429 Hertl.
outo) 8s (piX6<JTopYOv, outcd 81 acpeX^

Marci
(ji^v

Vict. Caes.
ouTwcft

iret^Vjviov,

Marcus

slq latiTov 1, 17.

Memoratur
Liberi

in epistulis

Marci

et

Frontonis Fronto p. 80. 83. 89. 90. 91

passimque nomine omisso.

Marci
a.

notos habemus.

et Faustinae quot omnino fuerint ignoratur, tredecim A. 146 Annia Galeria Aurelia Faustina nata est; filius

sub initium

147

natus et paulo
d.

post mortuus
a.

est

epistula

Marci ad Ephesios data


ex epistulis

28 mensis Martii
;

147

CIG

317 b, qui

videtur esse T. Aelius Antoninus

dein

filiae

natae sunt, ut coTligitur

Frontonis p. 82. 86. 89, Annia Lucilla, (Arria?) Fadilla, Cornificia; praeterea Pio vivo nati et mortui sunt T. Aurelius

Marci

et

Antoninus, T. Aelius Aurelius, Domitia Faustina, ut ex


cralibus apparet

titulis sepul-

peperit L.

p. 101;

a.

nus;

filia

et Antoninum geminos cf. Fronto 163 M. Annius Verus natus est, incertum quo anno Hadrianatu minima videtur Vibia Aurelia Sabina, ea filia quae

VI 993. 994. 995; Aurelium Commodum

d.

31 mens. Augusti

a.

IGl Faustina

annum fere 170 Philostr. vit. sophist. 2y 1, 27. 28. 554 ANNIA ITALICA, L. Annii Italici Honorati fih'a III 1071. 1072. 555 ANNIA LVCILLA LVCILLA AVGVSTA. Nummi Eckhel VII p. 98, Cohen III^ p. 215 sqq., memoratur in t. propter pucrperium eius lunoni Lucinae pro salute domus Augustorum posito a. 166 VI 360. Annia Lucilla in uno dicitur nummo Byzantiorum Mionnet 1 379, 107, ceterum in nummis Lucilla Aug. vel Lucilla Aug. Antonini Aug. f.
triennis dicitur sub

Lucilla Aug.
Filia

t.;

Luciila apud scriptores.


et

Anniae Faustinae vit. Marci 7, 7; 20, 6, vit. Veri 2, 4; 7, 7; 10, 1, Dio 71, 1, Herodianus 1, 3, 1; nata Pater imperium adeptus a. 161 eam L. Vero deest circa a. 148. spondit vit. Marci 7, 7; a. 164 Marcus eam nupturam commissam

M. Aurelii Antonini

ANNIA
sorori Veri (Fabiae)

79

ANNIA

eandemque locupletatam Brundisium usque deVerus ex Syria Ephesum pro9, 4. fectus est, ut uxorem acciperet vit. Veri 7, 7; uxor L. Veri tit. vit. Veri 2, 4; 10, 3, Herodianus 1, 8, 3. Ex Vero filiam peperit incerti nominis Dio 72, 4, ad quam pertinere potest titulus. Plures ex eo liberos tulisse veri simUe videtur ex nummis inscriptis Fecunditas et lunoni Lucinae cf. EcJchel l. l. Rumoribus insimulata est veneno maritum peremisse idcirco, quod Verus nimium indulserat Fabiae sorori, cuius potentiam uxor Lucilla ferre non posset vit. Veri 10, 3. Vero mortuo a. 169 Marcus eam non decurso luctus tempore grandaevo equitis Romani filio Claudio Pompeiano dedit genere Antiochensi nec satis nobili, cum fiHa eius Augusta esset et Augustae filia; sed has nuptias et Faustina et ipsa invitae habuerunt vit. Marci 20, 6-7, Dio 71, 4, Herodian. 1, 8, 3. Maritum dedignata rem habuit cum Claudio Pompeiano Quinctiano privigno, cui filiam ex Vero sublatam in matrimonium dederat. Cum ambo coniurationem in Commodum
duxit et in Syriam misit ihd.
iniissent,

factione
vit.

detecta

in
4,

interfecta est
1,

Caracall. 3, 8, Herodian. 4, 6, 3. 556 ANNIA QVARTILLA, (Appii Annii) Marsi filia, Gal(eonis) Tettieni Severi (uxor) XI 1940 t. Perusinus, quem dedicavit App. Annius
3,
vit.

4-8.

Commodi

Capreas insulam relegata paulo post 1. 4; 5, 7; 8, 3, Dio l. l., Herodian.

Nominatur

Priscus patronae.

557 APPIA ANNIA REGILLA ATILIA CAVCIDLA. TERTVLLA. Tituli: specie ipsa, re vera nomine ipsius maritus Ti. Claudius Herodcs Atticus dedicavit Olympiae exedram cum aquaeductu t. Archdologische Zeitung 1878 p. 94 n. 149 (1); vivae dedicatus est t. Eleusinius 'Ecpr^jispk dpxaioXoYixT^ 1885 p. 152 n. 28 (2), alter Atticus Athenische Mittheilungen 1883 p. 287 (3) ; t. sepulcralis eius CIA III 1417 (4) (fragmentum
t.

similis esse videtur

CIA III

3638)

in honorem defunctae dedicati

strnt

a marito urbani

IGI

1392 ==
t.
t.

IGI1389 1= CIG 6280

(6),

bilinguis

CIG 6185 (5), carmen Tri&peum CIG 6184 = CIL VI 1342 =

IGI 1391

(7).

Memoratur

in

Olympicis propinquorum, patris Ditten-

bcrger, commentatio de Herodis Attici

avi materni ibd. p.


in
t.

monumentis Olympicis p. VI (8), quattuor liberorum ibd. p. XII (10 13), Delphico L. VibuUii Rufi Regilli Claudii Herodis filii Bulletin

VII

(9),

de correspondance

Elpinices filiac

Qui

tituli

HeUenique 1877 p. 409 n. 2 (14), in t. sepulcrdli emend. a Dittcnbergero J. l p. (15). praeter bilinguem t. 7 omnes sunt graeci.

CIA III 1333

XV

Appia Annia Regilla Atilia Caucidia Tertulla t. 2, Appia Annia t. 3. 4, Annia Appia Regilla t. 15, Annia Regilla t. 7; Regilla ipsa se dicit in t. votivo 1 antiquam talium simplicitatem imitata; Regilla
Regilla
t.

5. 8. 9.

10-13. 14, Philostratus, Lucianus.


consularis
(n.
(cf.

Filia Appii Annii Galli

n. 493)
v.

t.

2. 8. 15, soror

Appii Annii

Atilii

Braduae

475) Philostrat.

soph. 2, 1, 18-20,

ANNIA

80
Atilii

ANT
Braduae
t. 9; TertuUae ex
t.

Lucian. Demon. 33, per matrem neptis M. Appii

matri

vel

aviae vel utrique

nomina

fuisse

Caucidiae

nominibus Begillae appafet.


4.

Vxor

Ti. Claudii Herodis Attici


1)

2. 3.

6-15,

Philostrat.

l.

l.

Liberi:

Appia Annia

Atilia

Regilla
Atilius

Elpinice Agrippina Atria Polla

cf. n.

545, 2) Ti. Claudius

M.

Atticus Bradua Regillus, 3) Marcia Claudia Alcia Athenais Gavidia


Latiaris,
4)

L.

Claudius Vibullius Regillus Herodes.


superstitibus
t. t.

Mortua
et

est

duobus
Atilius

liberis

6
5;

v.

15,

scilicet

Elpinice

Attico,

regnante Pio ut apparet ex

circa

annum 160 Appius Annius


(suooxi-

Bradua

frater, sive consul

(anno 160) sive consularis

fKoTaxos S)V iv xoT? UTcatot?)


fecisse Philostratus
l. l.

Herodem maritum accusavit uxorem interMemoriam defunctae supra modum Herodes


l.

luxit celebravitque Philostratus

l.,

cuius rei testes sunt

t.

4-7.

558 Annia Rufilla,

a.

21

fraudis damnata,

cum

C.

Cestio

accusatori

crimina maiestatis minata esset,


attineri iussa est Tac. a. 3, 36.

a Druso Caesare publica custodia

559 ANNIA RVFINA, Q. (Annii) et Albinae filia, Ruii neptis, P. Cassii Dextri uxor puhlice honorata IX 330 t. Canusino. Arta necessitudine coriiuncta vidctur cum L. Annio L. f. Rufo, qui et ipse t. similUmo et
Canusii simul cum priore repcrto puhlice honoratus
est

IX

340.

560 Anser, poeta pessimus Servius Verg. ecl. 7, 20, Cinna procacior Anser Ovid. trist. 2, 435 in recensu poetarum eroticorum. Ciceronem Philipp. 13, 11 ('eique, qui nunc Mutinam oppugnant D. Brutum obsident, de Falerno Anseres depellantur^) alludere ad Anserem poetam, qui laudes Antonii scribebat adnotat Servius Verg. ecl. 9, 36, (unde fluxerunt quae
extant in Glossario Verg. Lion
p. 74);

II p. 373

cf.

Mommsen Hermes VIII


scribebat

Anser poeta

fuit,

qui

laudes Antonii

Fragmenta

Bohiensia
carpere

Gramm. Lat. VII 543, 21. Vergilium ecl. 9, 36 per transitum Anserem perperam contendit Servius ihd.; Anser refertur in
Vergilii

obtrectatoribus

Serv.

Verg.

ecl.

7,

20

(cf.

vit.

Bonat. p. 66
est,

Sueton.

rel.

Reifferscheid 'Anser,

quoniam Antonii partes secutus

illum non observasse dicitur').

Vt recte grammatici adnotasse videntur

de inimicitiis Vergilii

Ciceronem ad Anserem poetam alludere, ita omnia, quaecunque afferunt et Anseris, ex perversa eclogarum interpretatione
commentis tota scatet vita
Vergilii.

sibi enucleasse, qualibus

561

ANT
Ant

....

t. admodum mutilus Mactaritanus VIII S. 11810: [adlecto praes[idi prov praef(ecto) aerario ]
,

ab im[p. C. lulio Vero Maximiuo?], [iuridico Flaminiae] et Vmbriae, praef(ecto) Min[iciae ... praetori ....]m. Aug., [ordo populusque aedili plebi(s), adl[ecto inter quaestorios ab ]
inter cojnsulares

M]act(aritanus) ob
et

insignem in pat[riam civesque singulo]s amorem


stlitib(us)

L. Ant.... [Xviro]

iudic(andis),

eq. R., iuve[ni]

[ob m]erita patris atq(ue) in ci[ves]

Nomina

imperatoris erasa

ANT
sunt neque certe dignoscuntur ;

81

ANTINOVS

saeculum tertium adlectio inter con-

sulares et praefectura Miniciae satis indicant.

562 L.

ANT
Xvir

origlne

Mactaritanus
eques

filius,

stlitibus iudicandis,

Ant .... viri Romanus memoratur


,
.

consularis
in
t.

patris

Mactaritano VIII S. 11810, vide in patre. 563 Antabagius, dux Tiberii per Germaniam Transrlienanam ad Dru-

sum moribundum
ordinis.

pervolantis Valer.

Maxim.
8,

5, 5, S.

564 *Antaeus citatur a Paulo Digest. 39,

14 pr., Ateius

lihri

secundi

565 ANTEIVS. 'Missis ad census Galliarura P. Vitellio et C. Antio, Silius et Anteius et Caecina fabricandae classi praeponuntur' (a. 16 p. C.) Tac. a. 2, 6, uhi verba et Anteius glossema ortum ex praecedentihus et C. Antio sine idonea causa iudicavit Nipperdey. 566 ANTEIVS a Gaio in exilium actus et occisus loseph. ant. 19, 1, 15. 567 ANTEIVS, ordinis senatorii vir, filius Antei a Gaio occisi post caedem Gai interfectus loseph. ant. 19, 1, 15. 568 P. ANTEIVS, legatus pro pr. Dalmatiae a. 51/52 III 1977 t. Salonitanus; a. 55 ei Syria destinata, sed variis mox artibus elusus ad postremum in urbe retentus est Tac. a. 13, 22; a. 66 ab Antistio Sosiano apud Neronem delatus, cui invisus erat caritate Agrippinae,
se interfecit ibd. 16, 14.

569 ANTEIA, Helvidio Prisco

(iuniori) nupta, dein alteri

cuidam Plinius

570

ep. 9, 13, 4. 5. 16.

NERATIA ANTEIA RVFINA NAEVIA DECIANA.


Anteros, Tiberii libertus supra hereditates Scrihonius Largus 162.

T. Flavius Anterotianus.

571 Antbimus memoratur in papyro

Parisina graece

scripta

Hermes

XXVII (1892)
572
cavit

p. 467; praefectum Aegypti a. 115 Wilcl^en, qui edidit,

agnovisse sibi visus est p. 476,

num

recte duhitari potest.


pr. pr.

VS ANTIANVS, legatus Aug.


pro
salute
t.

Pannoniae
[M.]

inferioris dedi-

et

perpetuitate

imp. Caesaris

Aureli

!!!!!!

P. Felicis Aug.

in agro Aquincensi repertum

P. Felix Aug., cuius

nomen erasum

est,

III 3637. Imperator non fuit ante Commodum.

573 ANTIGONVS,

Philippi cuiusdam
filio

filius,

Macedo, tribunus militum ab


t.

Antonino Severi
torios adlectus est

honoribus militaribus ornatus et inter prae77, 8.

Bio

patri dedicato

IGI 888

CIG 5822

Idem memoratur in

Suessano Philippo

Aucftovtwv ^icaTou Traxlpa xXuxov

'AvTiYovoto dpl^is MaxsSovtrj, hiiazo 8' 'IxaXtY].

Consularem igitur digninegavit


is

iatem postea adeptus

est,

id qiiod perperam

qui indicem

Inscnptionum Graecarum Italiae confecit p. 734.


Spicius Antigonus.

574 Antinous, ortus ex urbe Bithynio sive Claudiopoli Bithyniae Dio 69, 11, Pausanias 8, 9, 7, nummi Bithynii Echhel VI p. 552, natus d. 27 mensis Novembris (anno incerto) XIV 2112 16. 1112, deliciae
Prosopographia Imp. Kom.
I.

ANTIOCHIANVS

82
a.

ANTIOCHVS
130; cecidisse

Hadriani, periit cuin imperatore in Nilo navigans

esse ab Hadriano vel ipsum se immolasse pro Hadriano alii contenderent vit. Hadr. 14, 5, Dio l. l., Vict. Caes. 14, 7, Eusebius Armen. ad a. Abr. 2143 127, Hieronymus ad a. Ahr. 2145 129; anno 130 Hadrianum iter Aegyptiacum fecisse monumenta docent cf. Diirr, die In honorem mortui Hadrianus Beisen des Kaisers Hadrians p. 64. urbem Antinoopolim apud Nilum condidit eo loco, quo ille obierat Dio l. l., Pausanias 8, 9, 7, Vict. Caes. 14, 6, Ammianus 22, 16, 2, Hieronymus l. l., Hegesippus apud Eusehium hist. eccl. 4, 8, Chronic. Pasch. p. 475 (ubi falso Hadrianus urbem condidisse dicitur d. 30 mensis Octobris Aviola et Pansa consulibus a. 122), Antinoum
in

eum

Nilum Hadrianus

ipse

scripsit,

cum immolatum

=
l.

inter

deos
960.

rettuHt

et

templa
6007,

simulacraque
EcJchel

constituit
l.,

cf.

praeter

scriptores

modo laudatos nummos apud


961

titulos

IGI

=
bibl.

XIV 2112,
Nominatur

CIG
II p.

IGI

add.

978 a p. 695.

apud Photium

535, Tertullian. apolog. 13,

ad

nation. 2, 10,

de corona 13, adversus Marc. 1, 18. 575 Antiochianus unus ex praefectis praetorio Elagabali a. 221 vit. Elagab. 14, 8. Idem potest esse Antiochianus ad quem Alexander (Aelius Antiochianus, Antonius a. 222 rescripsit cod. lustin. 6, 35, 3. Antiochianus decuriones alares veteranae Gallicae a. 199 III 14). 570 Antiochianus, rerum scriptor librum de bello Parthico Veri confecit,
,

^em

inscripsit 'AvTtoj(iavo5

xou 'AitoXXtovo? kpovixou tSv iv 'Apfiyjvta

xal MeaoTTOTaixia xat Iv MyjSta vuv 'Ptofjiatoi? Trpax^svTtov Lucian.

quom.

hist.

conscr. 30.

FLAVIVS ANTIOCHIANVS.

577 Antiochus (II), ex genere regum Commagenes, frater Mithridatis (III); Augustus eum a. 725 29 Romam accivit et, quod fratris legatum Romam missum occiderat, damnavit interfecitque Dio 52, 43. Cum

Dio

54,

9 sub

a.

734

20

referat

(AuYOtiCPTo?)

Mi&pt8a'TTQ

Ttvl

ttjv

Kop,}iaY>]VT^v,

eustSTj xhv iraTspa

auTOu 6

paat>wSi>? auTTj? aTrsxTovst,

xat'irsp

iraiStaxq) It' ovti iTtsTpstf^s, haec cum priore Dionis relatione ita componi solent ac possunt, ut Antiochum et legatum fratris et fratrem ipsum interfecisse statuaiur, damnatum autem esse a Momanis potissi-

mum
cf.

ob ius

Romanum

legato

Momam

misso interfecto violatum.

Cum

frater Mithridatis esset, fuit filius Antiochi (I) Epiphanis et Laodices

Lebas-Waddington 136 d et infra n. 578. Antiochus 578 (III), rex Commagenorum defunctus a. 17, cuius regnum imperio Romano accessit Tac. a. 2, 42 cf. 2, 56, Strabo 16 p. 749.

Ad eum

referendum

esse

fragmentum
MiOpt8a'Tou

tituli

Attici
. .

CIA III

554

[^acsi-

Xia] 'AvTto/ov

[paot]X)?

[otov

.]

ex litterarum forma

Kohler lapide denuo examinato comprobavit Athenische Mittheilungen I (1876) p. 28 adn. Contra titulum Ephesium Lebas-Waddington 136 non pertinere ad Antiochum III, ad quem rettulerant Waddington et

ANTIOCHVS
Dittenherger, sed

83

ANTIPATER

ad Antiochum I demonstravit Mommsen ihd. Fuit III nescio quo anno regnum adeptus, pater Antiochi IV, ultimi regis Commagenorum. 579 Antiochus (IV), Antiochi (III) regis filius, cui Gaius imperium adeptus regnum paternum restituit adiectis Ciliciae oris maritimis Dio 59, 8, dein rursus ademit; iterum restitutus a Claudio a. 41 Dio 60, 8, loseph. ant. 19, 5, 1. In nummis paoiXeu? 'Avxioxos vel
ergo filius Mithridatis
PaatXsu?
[iiSYa?

^kvzinjoz vel

pacjtXeus

\ii-^(iq

'Avxtoxos 'ETri(pavT^?

Echhel

III

p. 255.

A. 52

agrestium

Cilicum nationes,
a. 12,

quibus
a.

Clitarum

54 a Nerone 7 ; a. 60 pars Armeniae ei data ihd. 14, 26. Vespasiano postquam mense lulio a. 69 imperator salutatus est, statim accessit Antiochus vetustis opibus ingens et in55;
iussus copias contra Parthos expedire ibd. 13,
,

cognomentum, rebellantes composuit Tac.

servientium regum ditissimus


auxilia
misit
ihd. 5,

Tac.

h.

2, 81; Tito contra ludaeos


11, 3.

1,

loseph.

bell. 5,

A. 72 a Caesennio

Paeto

legato

Syriae

apud Vespasianum

insimulatus

cum
dein
7,

Parthis

societatem iniisse et regno exutus

primum Lacedaemone,
hell.
7,

Romae
Filii

cum

filiis

exilium honorificum toleravit loseph.


et

1-3.

Epiphanes
p. 257.

Callinicus,

filiae

memorantur

dicitur lotape loseph. ant. 18, 5, 4.

2, nominatim Vxor lotape nummi EcMiel III


ibd.

Memorari videtur in titulis mausolei, quod lulius Antiochus Epiphanes PhiJopappus nepos Athenis sihi extruxit III 552 IV CIA III 557 e: PaaiXEu? 'Avxto/os paaiXeo)? 'Avxtoxou. 580 Antiochus Zenobia capta a Palmyrenis imperator appellatus, ab Aureliano captus, sed impune dimissus anno fere 273 Zosimus 1, 60. 61. Idem videtur qui Achilleus nominatur vit. Aurel. 31 cf. Polemius Silvius 243. Ad eum rettulit Waddington fragmentum tituli Graeci III 6049 Lehas-Wadd. 2629 prope Palmyram reperti. 581 Antiochus, comoediarum actor aetate luvenalis luvenal. 3, 97. 582 Antiochus, transfuga quidam Cilix Dio 77, 19. 21. C. IVLIVS ANTIOCHVS EPIPHANES PHILOPAPPVS.

Paccius Antiochus.
epistulis

Herodes Antipas vide Herodes. 583 ANTIPATER, Zeuxidemi filius, Hieropolitanus, sophista, ab
(graecis)

imperatoris
vit.

Septimii

Severi,

magister Antonini et Getae.

Philostrat.
cpet?

soph. 2,

24

cf.

Galen.

XIV 218

K.;

uiraxot? o' iyYpa-

Bithyniae praefuit sub Severo.


est.

Superstes Getae sexaginta octo

annos natus mortuus


Philostrat.
l.
l.

Scripsit praeter orationes res gestas Severi

Filiam Hermocrati Phocaeensi in matrimonium dedit

ihd. 25, 4. Nominatur ihd. 26, 3. 584 Antipater, Herodis Magni regis ludaeorum filius natu maximus, natus ex Doride uxore prima Herodis loseph. ant. 14, 12, 1, hell. 1, 12, 3; Postquam Herodes Mariammen (priorem) uxorem duxit 1, 23, 1. (a. 717 37), Antipatrum in exilium egit id. hell. 1, 22, 1, unde 6*

ANTIPATER
circa
(cf.

84
740

ANTISTIVS
et

a.

14

a.

C.

ad aulam revocavit

Schurer,

GescMcMe
oriente

des

Judischen Volhes p. 303

anno insequenti sqq.) comitem


misit id.

M. Agrippae ex
leiae

ant. 16, 3, 3, bell. 1, 23,

1-2.

Romam revertentis ad Augustum Cum Herodes a. 742 = 12 a.

C. Aqui-

reconciliatus
id.

Augusti opera cum Alexandro et Aristobulo filiis Mariammes domum rediret, Antipater et ipse in ludaeam revertit
Discidia inter

ant. 16, 4, 5.

patrem

filiosque calumniis

summo-

pere auxit auctorque fuit Herodi, ut Alexandrum et Aristobulum


interficeret id. ant. 16, 7, 2sqq., bell. 1, 24, Isqq., Nicolaus
fr.

Damascenus

M. III p. summa potentia


5
17, 2, 4,
id.
bell.

351.

Post necem eorum (anno fere 74? 7 a. C.) in aula et summa patris gratia usus secreta consilia
fratre
1.

de successione

cum Pherora
1,

Herodis
ibi

iniit

id.

ant. 17, 1,

1;

28;
bell.

1, 29, 1,

Quibus

detectis

Romam
post

concessit

ant. 17, 3, 2,

29, 2.

Dum

moratur,

mortem

Pherorae

indiciis libertorum

tus est insidias patri

servarumque eius apud Herodem delastruxisse id. ant. 17, 3, 4 4, 3, bell. 1, 30 31, 1.

Herodes ira dissimulata per speciem amicitiae eum in patriam reverti iussit reversumque Hierosolymis apud consilium, cui P. Quinctilius Varus legatus Syriae interfuit, sibi insidias parasse insimulavit probavitque, dein Antipatrum in vincula coniecit et de rebus eius ad

Augustum

rettulit (a.

749

=5

a. C.) id. ant. 17, 5,

1-7,

bell. 1,

32, 3-5,

Nicolaus Damasc. p. 352. Qui cum Herodi liberum arbitrium permisisset, Antipater paucis diebus ante quam Herodes moreretur
(a.

750

a.

C), interfectus est


353.

id.

ant. 17, 7, bell. 1, 33, 7, Nico-

laus

Damasc. p.

T. Aelius Antipater.

Gallus Antipater.

SEPTIMIVS ANTIPATER. GARGILIVS ANTIQVVS. L. PVLLAIENVS GARGILIVS ANTIQWS. Nonia Antist


.

POMPONIVS AN[TI]STIANVS. T. (?) PONIVS MAMILIANVS RVFVS ANTISTIANVS FVNISVLANVS VETTONIANVS.


T.
. . .

Quod Hubner ad CIL VII 164 adnotaverat nomen


vel RONi, de

gentile exiisse in poni

PONi iam constat, postquam F. Haverfield Oxoniensis a me rogatus lapidem denuo examinavit et ectypum gypsaceum optime confectum henevole hux;

misit.
est,

Prima

littera fuit vel T. vel v., altera item

vel P, tertia

plane detrita
Itaque proetc.

quartae apices,

qui dignoscuntur,
[t.]

cum M

apte conveniunt.

bahiliter restituere

mihi videor

[pom]poni

t. P.

GAL. mamiliani

Litteras

esse saeculi

II

exeuntis consentimus qui vidimus omnes.

AVR(ELIVS) ANTIS[TIVS].

585 Antistius (?), servus imperatoris Aureliani post mortem eius a senatu manumissus vit. Aureliani 50, 3. Servo Antistii nomen non convenit,

586 Q. Antistius nominatur in fragmento nale XIII (1885) p. 96 n. 1009.

tituli

urbani Bullettino comu-

ANTISTIVS

85

ANTISTIVS
pr. (Britanniae)

587 ANTISTIVS ADVENTVS, legatus Augusti pr. ratur in t. Britannico VII 940 saeculi II. 588
Q.

memoVeri ut
-

ANTISTIVS ADV[ENTVS]
,

legatus

Augustorum (Marci
0.

et

videtur) pr. pr. (Arabiae)

consul designatus III 92

Lebas

Wad-

dington 1944

t.

Bostranus.

In lapide extare traditur

ANTISTIO,

unde Waddington prhnum nomen perUsse opinatus exempli gratia"


proposuit [C. Aeli]o Antistio etc,

mx

recte puto.

589

ANTISTIVS ADVENTVS POSTVMIVS AQVILINVS. Tituli: Thibilitani Bevue archeologiqiie XXI (1893) p. 396 (1), qui cursum honorum ordine inverso exhibet, VIII S. 18893 (2) anno 164 positus, 18893 (3). 18906 (4), fortasse ad hunc pertinent frustulae t. Thibilitani VIII S. 18899; Batavus Brambach, inscriptiones Bhenanae n. 55 (5), ubi cum praenomen Gai
Q.

duhitanter editor supplevisset cf.p.

XXVII,

scribendum

esse
,

Q. docuit

t.l.

Postumio {sic cum t. 2 adPlena nomina exhibet t. 2, mittat etiam Postumus) Aq[u]ilino supersunt in t. 1, Q. Antistius linus in t. 4, [Q.] Antistius Adventus t. 5. Adventus Postu Antonia Prisca mater t. 2, tribu Quirina t. 1. Illlvir f. t. 1. 4, Q. viarum curandarum t. 1. 4, tribunus militum legionis I Minerviae piae fidelis, quaestor pr. pr. provinciae Macedoniae, sevir equitum

Romanorum, tribunus
praetor,
legatus Aug.
translatus in
legionis 11

plebis,
legionis

legatus

pr.

pr.

provinciae

Africae,

VI
t.

Ferratae et secundae Adiutricis


t.

eam

expeditione Parthica (imperatoris Veri)


a.

1 legatus
est

Adiutricis

164

qua (expeditione) donatus


aurea
hastis

donis militaribus

corona murali vallari

puris

tribus,

curator operum locorumque publicorum, legatus Augusti ad praeten-

turam
consul

Italiae et

(suifectus

Alpium expeditione Germanica (imperatoris Marci), a. incerto sub Marco, fortasse iam ante curam

operum publicorum) t. 1, legatus Augusti pr. pr. provinciae GerNovia Crispina Sacerdos Fetialis t. 1. maniae inferioris t. 1. 5. uxor eius t. 2, L. Antistius Mundicius Burrus frater vel filius t. 2. 3. 590 C. Antistius Auspex, procurator Aug. III 5173 t. Noricus. 591 L. ANTISTIVS BVRRVS, consul a. 181 cum iraperatore Commodo III. In consulatu: L. Antistius Burrus VI 213. 725. 1979, Ephem. ep. VIII S. 14428, Antistius Burrus VI 861 1791, V 7907, 5, 465 1X4697, Latyschew, inscriptiones regni Bosp&rani II 20; alibi Burrus Idem videtur Antistius Burrus, quem Pertinax dictus est infasti. simulasse apud Commodum aflfectati imperii vit. Pertin. 3, 7, et Burrus

=X

sororis

Commodi

(fortasse Aureliae Vihiae Sabinae) vir,

quem Cleander
aliis,

in suspicionem regni afFectati traxit et occidit multis

qui Bur-

rum defendebant, pariter interemptis vit. Commodi 6, 11. 592 L. ANTISTIVS BVRRVS ADVENTVS, salius Palatinus

Cf. n. 592.
factus
a.

178

VI

1979; incertum

est

num idem

sit

atgue L. Antistius Burrus con-

sul a. 181.

593 Antistius Capella,

litterator latinus

Commodi

vit.

Commodi

1, 6,

ANTISTIVS

86
Porphyrio
Labeo),

ANTISTIVS
ad Horat.
Pacuvii

594 M. ANTISTIVS LABEO (praenomen servavit satir. 1, 3, 82, ceterum Antistius Labeo sive Antistii Labeonis Pomponius Bigest. 1, 2, 2, qui et ipse iure consultus post pugnam apud
Appian.
bell.

filius

49

cf.

Gell. 5, 21, 4,

Philippos se interemit

135; senatus lectione, cum vir virum legeret, hostem Augusti et tunc exulantem legit Sueton. olim Lepidum M.
civ. 4,

August. 54

Bio 54, 15 anno 7251726 29128 a. C. cf. Mommsen, igitur tunc Intra praeAug. ; fuit in senatu. res p. 35 turam stetit Tac. a. 3, 75; noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere Pomponius 47, cum Augustus Ateio Capitoni consulatum accelerasset (anno 5 p. C), ut
cf.

35,

gestae div.

Labeonem dignatione eius magistratus anteiret Tac. a. 3, 75. Obiit post legem Papiam Poppaeam {cf. Digest. 24, 3, 64, 9, Vlpianus ad legem luliam et Papiam 'hoc Labeo quasi omissum in lege adnotat') a. 9 p. C. rogatam et ante Ateium Capitonem mortuum a. 22, prohabiliter suh finem imperii Augusti, cum alias Tacitum mortem eius memoraturum Vxor Neratia Digest. 34, 2, 32, 6. fuisse veri simile sit. lure consultus clarissimus, institutus a Trebatio Pompon. l. l.; Labeo et Capito decora aetatis Augusti, sed Labeo incorrupta liberHi duo primum quasi tate et ob id fama celebratior Tac. l. l.

diversas sectas fecerunt,

nam

Ateius Capito in his, quae

ei

tradita

fuerant,

perseverabat
ceteris

Labeo
quidem

ingenii qualitate et fiducia doctrinae,

qui

et

operis
iuris

sapientiae

operam dederat, plurima innovare


civilis

studuit

Pompon.;

disciplinam principali studio

exercuit et consulentibus de iure publice responsitavit, sed ceterarum

quoque bonarum artium non expers fuit et in grammaticam sese atque dialecticam litterasque antiquiores altioresque penetraverat latinarumque vocum origines rationesque percalluerat Gell. 13, 10, 1. ludicium Ateii Capitonis de Labeone (mortuo) id. 13, 12, 1-4. Labeo plurimum studiis operam dedit et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret; itaque reliquit quadringenta volumina Pomponius. Scripsit Probabilia (rii&avoiv pipXia Sxtti) Index Digest., ubi numerus cadit in PauU epitomen), ad edictum praetoris urbani et peregrini, ad duodecim tabulas, libros responsorum, epistularum, de iure pontificio; post mortem eius
posteriores inscribuntur,
editi

sunt libri,

qui

quorum librorum

tres continui, tricensimus


etc. Gell. 13,

octavus et tricensimus nonus et quadragensimus

10,

2;

Posteriora (epitomata a lavoleno) index Digest. et passim in Digest.

Fragmenta
p. 35 sqq.
dicatur'

collegerunt Lenel, Palingenesia 502, HuscJike, lurisprudent.


cf.

Anteiustinian. p. 110 sqq., de scriptis

Pernice,

M.

Antistius Laheo

Quod scribit Horatius sat. 1, 3, 82 'Labeone insanior inter sanos hominem Stoicorum placitis usque ad insaniam deditum signi-

ANTISTIVS
ficans,

87
(similiter

ANTISTIVS

Acro et scholiasta Cruq.) rettulit ad M. Antistium Labeonem. Cum cognomen Labeonis ut non vulgare, ita non sit singulare, incertum est, num Labeo quidani e gente Antistia significetur; quod si ponatur, ex temporum ratione de Pacuvio Labeone probabilius cogitari possit quam de fdio. Nominatur apud Petronium 137 (in carmine) 'atque esto quicquid Servius et Labeo'.
Porphyrio

595 Tib. Antistius Marcianus, Fausti filius, tribu Quirina, domo Circina, praefectus cohortis II Hispanae, tribunus legionis XV Apollinaris Piae Fidelis, praefectus alae Sulpiciae c. R., secundum mandata impp. dominorum nn. Augg. (noti ante Severum et Antoninum) integerrimus
abstinentissimusque procurator, a censibus accipiendis
Galliis),
(scil.

in tribus
t.

eques Romanus honoratus a tribus provinciis Galliis

Lug-

dunensi Boissieu, inscriptions de Lyon p. 269.

ANTISTIVS MVNDICIVS BVRRVS (sic t. 1, Antistius Burrus t. 2), Q. Antistii Adventi Postumi Aquilini cognatus VIII18893 (1). 18898 (2) Thibilitani pro salute Burri et Aquilini anno 164 dedicati. t. JEx neutro certe apparet Burrus utrum fdius an frater Aquilini intellegendus sit. Potest idem esse L. Antistius Burrus consul a. 181. 597 C. ANTISTIVS REGINVS, Illvir (monetalis) sub Augusto in nummis aureis et argenteis cusis ante a. 739 15 Cohen I^ p. 310 n. 346,
596
L.

p. 311 n. 347.
bell. gall. 6,

Filius videtur C. Antistii Begini legati Caesaris Caes.


7,

1;

83. 90.
in

598 Antistius Rusticus, niaritus (Mummiae) Nigrinae

Cappadocia mortuus

Vna cum uxore memoratur in t. servae VI 27881. T. FL(AVIVS) VMBRIVS ANTISTIVS SATVRNINVS FORTVNATIANVS signo HYDATIVS. 599 ANTISTIVS SOSIANVS (sic Tac. a. 16,14, h. 4,44, Antistius alibi),

Martial.

4,

75 ;

9, Mf.j

tribunus plebis

a.

56 Tac.
et

a. 13,

28;

a.

62 praetor a Cossutiano Capi-

tone maiestatis delatus et in insulam relegatus ibd. 14, 48. 49; 16, 21;
a.

66 ut P. Anteium
h. 4, 44.

revocatus ibd. 16, 14;


Tac.

a.

Ostorium Scapulam apud Neronem deferret, 70 egressus exilium in insulam redactus


a.

600 Antistius Vetus e primoribus Macedoniae maiestatis damnatus


Tac.
a. 3, 38.

21

601 Antistius Vetus nominatur in


T.
f.

titulo Berytensi,

quem

dedicavit Flavia

Nicolais

Saddane (uxor) III S. 6680.

602 Antistius Vetus nescio quis metnoratur in titido servi VI 17180. 603 ( Antistius) Vetus nescio quis nominatur in titulis libertorum VI 11922.
11923. 11928.

604
605

[C.

ANTIS]TIVS VETVS, C.
S. 12241.

f.

nescio

quis in

titulo

liberti

bilingui

III
C.

ANTISTIVS VETVS
151, qui,
est,

nescio quis fortasse


lectio

memoratur
est,
sit.

in

t.

Sidonensi
ita

III

quamquam

plane certa
titulus

a lapicida

male

habitus

ut quid sibi velit

incertum

Esse sepulcralem

ANTISTIVS
militis legionis II

88

ANTISTIVS

Traianae, beneficiarii C. Ant(istii) Vet^eris) co(n)


(sufFectus) a.

s(ularis) coniecit

Mommsen.
724

606

C.

ANTISTIVS VETVS, consul

= 30.

In consulatu:

C. Antistius Vetus fasti Amiternini


Filius C. Antistii Veteris, cuius,

IX 4191,

C. Antistius fasti min. VI.

regeret
saris a.

a.

685/686

693

= 61

= 69/68, C. Caesar quaestor


7,

cum

pro praetore Hispaniam ulteriorem


fuerat, quaestor C.

Caecf.

eandem provinciam administrantis


Velleius 2, 43, 4.
fratr. 2, 1, 3,
a.

Plut. Caes. 5

Sueton. div. lulius


Cicero

ad Quintum

Tribunus plebis a. 698 56 709 45 Caecilium Bassum

Apameae
pugnavit.

frustra obsedit Cicero

ad

Attic. 14, 9, 3,
a.

videtur Vetus Appian. Illyrica 16, qui

720
a.

Dio

47, 27.

Idem

34 contra Salassos

Consul suifectus kalendis

Legatus Augusti a. 729 2, 90, Florus 2, 33, Dio


Plinius n.
h. 31, 7.

724 30 v. supra. 25 contra Cantabros pugnavit Velleius


luliis

53, 25.

Vel j)ater vel

liic

videtur Antistius

Vetus, qui villam Puteolanam Ciceronis paulo post obitum eius emit

Pater

C. Antistii Veteris considis a. 74.8

607

ANTISTIVS VETVS, consul a. 748 6 a. C. cum D. Laelio Balbo. Memoratur in titulo Chio CIG 2222 (1) posito suh Augusto cf. Waddington, fastes p. 103; referri potest ad eum t. Atticus CIA III 589 (2) 6 8^[jL0? rcctov 'Av^eaTiov raiou uov Ou^xspa et t. Pcrgamenus FrdnJcel, Inschriften von Pergamon n. 423 (3) 6 8^[{xo?] Fatov 'Avxt^attov [Ousxspa]
C.
[xov]

=Q

a.

C.

Traxpwva

xat

euepY^stvjv].

Nummi
seq.

cusi

a.

738

16

a.

C.

(cf.

Eclhel

VI p.

103) Cohen

r p. 110
,

In consulatu: C. Antistius Vetus VI 763, 5161, Gruter. 192, 9, ind. l. Antistius Dio Monument. Ancyr. l. 3, 28 gr. 9, 5, 55, C. VI 11034 Dio 55, 9, Cassiodor. dlibi Vetus fasti. C. Antistius Vetus t. 2. 3, nummi, Antistius Vetus t. 1. C. f. t. 2, Dio ind. l. 55, filius ergo C. Antistii Veteris consuUs a. 724 30, nepos C. Antistii Veteris pro praetore Hispaniae, qui dicitur avus huius Veteris (= cos.

a.

a. C.)

consularis atque pontificis Velleius 2, 43, 3.

III vir (monetalis) a.


fasti,

738

16

a.

C.
l.

nummi; consul
l.;
l.

a.

748

=
a.

consularis atque pontifex Velleius

proconsul Asiae
l. ;

in-

Augusto t. 1 ; a. 30 p. C. consularium et sacerdotum pater


certo suh
sulis a.

fuit in vi vis Velleius


id.,

duorum
Patro-

scilicet C. Antistii Veteris con-

23 p.

C. et L. Antistii Veteris consulis suff. a. 28.


t.

nus Pergamenorum

3.
,

608

C. ANTISTIVS VETVS consul a. 23 p. C. cum C. Asinio Pollione. In consulatu: C. Antistius Vetus VI 10051, Fahretti p. 627, 234, Dio

ind.

l.

57,

Frontin. de aquis 102,

Plinius n. h. 33, 32,


alihi

895,

Tac. a. 4, 1, Cassiodor.,

Vetus

fasti.

C. Antistius

C. Antistius

Vetus

Arvalium Henzen p. CCXLIV. C. f. Dio ind. l. 57, filius igitur C. Antistii Veteris consulis a. 748 6 a. C, nepos C. Antistii Veteris consulis a. 724 30 a. C, frater L. Antistii Veteris consulis n. 611. Praetor urbanus a. 20 fasti
fasti

ANTISTIVS
Arval.,
consul
a.

89
23
v.

ANTISTIVS

supra, consularis atque sacerdotio ornatus

Velleius 2, 43, 3.

609

C.

ANTISTIVS VETVS, consul


perperam Vetere
II

a.

50

cum M.

Suillio

NeruUino.

In
(uhi

consulatu: C. Antistius Vetus fasti Antiatini


traditur

6638,

XII

2234

1 15 Vetus

= X 6637
fasti.

fortasse

male lectum pro ET),

VI

8639
alihi

(ex restitutione),

C. Antistius

Tac. a. 12, 25,

Filius videtur C. Antistii Veteris consulis a.

23 p. C,

pater considis

a. 96,

qui sequitur.

610

ANTISTIVS VETVS, consul a. 96 cum T. Manlio Valente. In consulatu : C. Antistius Vetus VI 17707, tit. in agro Romano repertus Romische Mittheilungen 1886 p. 128; C. Antistius Bio 67, 14, alihi
C.

Vetus

fasti.

Filius

videtur considis cognominis a. 50, qui praecedit.


(suflfectus) (1);
1. 2.

611 L. ANTISTIVS VETVS, consul


puhlice positus a Gahinis

sub Tiberio.
C.

Titulus

ei

10293

(2).

XIV 2802
1.

consulatus memoratur
f.

VI

Plena nomina exhihent

t.

Xvir stlitibus iudicandis (turhato ordine in t. 1 ponitur post praeturam et ante quaesturam), quaestor Tiberii Caesaris Augusti, praetor t. 1. Consul (sufFectus) X k. lan. a. 28 ut videtur cf. Borghesi opp. IVp. 450 cum Q. lunio Blaeso t. 2; consulatus eorum memorari videtur apud Suidam s. v. 'Airtxio? Motpxo? Aelian. fr. 110 Hercher uTraxto 8s r^azriv 'louvio?
Veteris consulis a. 748
a.

=6

1, fdius C. Antistii

C,

cf.

n. 607.

BXaiao?

xal

Asuxto?.
a.

Consularis

atque
2, 43,

sacerdotio

ornatus

dicitur

nominihus omissis

30 a Velleio
a.

612

L.

ANTISTIVS VETVS, consul

3; pontifex t. 1. 55 cum Nerone Augusto.

Memo-

ratur in titido Mogontiacensi Korrcspondcnzhlatt der Westdeutschen


Zeitschrift

p. 431.

III (1884) p. 32 ad Westdeutsche Zeitschrift II (1883) In consulatu: L. Antistius Vetus VIII 8837, L. Antistius tahula cerata Pompeiana 8. 9. 10. 12, Tac. a. 13, 11, Antistius Vetus [L. An]tistius Vetus titulus, tahula 11, III S. 7380, alihi Vetus fasti.

L. Vetus Tac. a. 13, 53; 16, 10, L. Antistius ihd. 14, 58.

De

patre non constat; fuit vel

filius
v.

C. Veteris

consulis

a.

23

vel

L. Veteris n. 611.

Consul

a.

55

supra;

cum

(kal. lanuariis) in

acta principum iurarent magistratus,


tistium iurare vetuit Tac. a. 13, 11.

Nero
a.

in acta sua collegam

An-

Post consulatum a. 55/58 legatus


13,

Aug.
A. 62

pr. pr.
fiiit

Germaniae superioris Tac.

53, anno 56

titulus.

Romae, unde mandata ad Rubellium Plautum generum


Proconsul Asiae ihd. 16, 10 a. 63164 ut videtur, sit. A. 65 ipse socrusque Antistia PoUitta filia, invisi Neroni tamquam vivendo

misit Tac. a. 14, 58.

cum paulo post proconsidatum damnatus


eius Sextia et

exprobrarent intcrfectum esse Rubellium Plautum generum L. Veteris,


a Fortunato liberto adscito Claudio Demiano accusati sunt et damnaIdem videtur tionem anteierunt venas simul solventes ihd. 16, 10-11.

L. Vetus auctor Plinii Plin.


16, 12. 22.

n. h. ind.

l.

3-6.

Nominatur Tac.

a.

ANTISTIVS

90

ANTONINVS

613 L. ANTISTIVS VETVS, C. f., tribu AemiHa, augur XIV 2849 t. PraeIncertum est quis intellegendus sit; potest esse L. Antistius nestinus.
Vetus n. 612.

614 ANTISTIVS ZOILLVS, vir clarissimus, patronus ordinis sacerdotum domus Augustae Palatinae aetate Commodi VI 2010.
615 Antistia, duarum Antistiarum liberti 616 ANTISTIA POLLITTA (Antistia Tac. a.
correxit Nipperdey),
bellii Plauti,
filia

et familia

VI

7650.

14, 22, Polutia codex ibd. 16,


a. 55,

10

L. Antistii Veteris consulis


a.

uxor Ru-

quem, cum

dere, sectata est Tac. a. 14,

adfuit ihd. 16, 10.

60 a Nerone iussus esset in Asiam sece22; neci mariti a. 62 in Asia perpetratae Vidua Romam reversa a. 65 una cum patre accup. C.

sata venas exsolvit ibd. 16, 10-11.

617

C.

ANTIVS
a. 2, 6.

a.

16

a Germanico missus ad census Galliarum

Tac.
C.

IVLIVS ANTIVS.

618 M. ANTIVS CRESCENS CALPVRNIANVS. Tituli: memoratur in Ostiensibus XIV 324 (1) posito a. 203 et 325 (2) posito a. 194 in actis ludorum saecul. Severi I 50, II 10 (3), ad eum certe referendum est fragmentum t. urbani VI 1336 (4).
,

Plena nomina exhibet t. 1 extant in t. 2 [Crescejns Calin t. 4 M. An .... Crescen[s] Calpurnianus Crescens Calpurnianus t. 3. [Cos.] (suffectus anno incerto saeculi III in,

purnianus
euntis),

proconsul provinciae M[acedoniae]


3),
,

XVvir

sacris
pr.

faciundis
pr.

(item

t.

iuridicus Britanniae

vice legati,

legatus

prov.

[cu]r(ator) r(ei) p(ublicae)


t.

tor ?]

4,

ubi in jine
a.

Mars[orum Marrucinorum], pr[aeplura desunt. Pontifex Volkani et aedium


203
t.

sacrarum Ostiae

194

t.

2, a.
,

1.

619 M. ANTIVS GRAT[IL]LIANVS quaestor pr. pr. [provinciae Siciliae] a. 213 7228 t. Lilybetanus. C. ANTIVS A. IVLIVS QVADRATVS vide A. IVLIVS QVADRATVS. M. ANTONIVS ANTIVS LVPVS.

620 ANTIVS POL[L]IO, consul (suff.) a. 155, Polione (sic) et Opimiano kos. ordinalis
cos. (sic)

in
(sic),

nonas Novembr. Antio Cevero et Sabiniano 136

VI

2120.
a.

621 ANTIVS RVFINVS ex auctoritate Hadriani


et

fines inter
t.

Moesos
Moesiae

Thraces posuit (legatus Moesiae

inferioris)

III 749

infer. cf.

aus Oestreich

Addenda p. 992, Archdologisch-Epigraphische Mittheilungen III S. 12407. (1892) p. 209 n. 79

XV

622 / ^MTIA MARCELLINA, M. Antonii Antii Lupi 623 ANTONINVS,


filius

filia

VI

1343.

M. Aurelii Antonini, frater gemellus Commodi, natus d. 31 mensis Augusti a. 161 apud Lanuvium vit. Commod. 1, 2; quadrimus elatus est (a. 164/165) ibd. 1, 4. Hic significatur 'puUus Antoninus noster' a Marco imperatore in epistulis ad
imperatoris

ANTONINVS

91

ANTONINVS

Frontonem datis p. 94 N. vel pullus p. 99; pullulos tuos (= Commodum et Antoninum) memorat Fronto p. 101. 624 ANTONINVS, senator aetate Pausaniae Paus. 2, 27, 6. 7. 625 Antoninus, filius Abgari quondam regis (Severo) Abgaro fratri

CIG 6196 cf. A n. 8. 626 Antoninus, grammaticus citatur Gramm. Lat. VII 525, 22. 627 Antoninus, homo plebeius vit. Getae 3, 5. 628 Antoninus, popa vit. Getae 3, 9. 629 Antoninus Aquila, rhetor, quem Fronto Aufidio Victorino commendat Fronto ad amic. 1, 10 p. 179 N. Antonius Aquila, qui in rescripto Severi et Antonini memoratur Digest. 19, 2, 19, 9, diversus videtur. 630 *Antoninus Balbus a Severo occisus vit. Sever. 13, 2 cf. Antonium Balhum. 631 Antoninus Gallus, consul sub Valeriano vit. Aureliani 8, 2 in epistula. 632 T. AELIVS ANTONINVS, M. Aurelii Caesaris Veri et Anniae Faustinae Augustae filius t. Olympicus Archdologische Zeitung V (1877) 102 n. XXXVI 71, p. (1878) p. 103. Cf. n. 553.
Romae
posuit
t.

sepulcralem

IGI

1315

XXX

IMP. CAESAR AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS. ARRIVS ANTONINVS. ARRIVS ANTONINVS. Aurelius Antoninus. M. Aurelius Antoninus. AVRELIVS ANTONINVS. IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS. IMP. CAESAR M. AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVG. IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS IMP. CAESAR M. AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS AVGVSTVS (= IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVGVSTVS (= Elagabalus). M. AVRELIVS FVLVVS ANTONINVS. AVRELIVS FVLVVS BOIONIVS ARRIVS ANTONINVS = IMP. CAET.
C.

T.

sive

Caracalla).

T.

SAR
.
.

T.

AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS.

FL(AVIVS) VEDIVS ANTONINVS.

M. GALERIVS
Q.

AVRELIVS ANTONINVS. HATERIVS ANTONINVS. IVLIVS ANTONINVS.


lulius

L. IVL(IVS)

Maior Antoninus. AVR(ELIVS) SVLP(ICIVS) VRA(NIVS) ANTONINVS.

ANTONINVS DLADVMENIANVS. PETRONIVS ANTONINVS.


M. OPELLIVS
Petronius Antoninus.

SALLIVS ANTONINVS. P. VEDIVS ANTONINVS.


T. Vlpius Aelianus Antoninus.

ANTONIVS
633 Antonius, Bio 61, 7.
eques

92

ANTONIVS
ob veneficia a Nerone occisus

Romanus

a.

55

634 Antonius, praefectus alae

bello ludaico loseph. bell. 3, 2y 1-3.


bell. 3, 7, 35,

635 Antonius, centurio bello ludaico loseph. 636 Antonius, centurio a. 175 Dio 71, 27.

10 a. C. cum Africano Fabio 637 IVLLVS ANTONIVS, consul a. 744 Maximo. Rectam praenominis formam docuerunt t. urhanus ah Augusto positus Notizie degli scavi 1888 p. 244 (1) lullo Antonio Africano Fabio cos. et t. liherti M. Antoni lulli patris 1. Rufionis VI 12010 (2). Apud scriptores nomen insolitum a librariis plerumque corruptum est,
sed recte luU- Dio 51, 15; 54, 26, Cassiodor. chr.
inscriptione carm. 4,
a.

744, Horatii in
lull-,

et in v. luli-

lihrorum pars servavit

alii ex-

hihent luli-,

alii

lul-;
a. 1,

Velleius 2, 100, 4, Sueton. Claud. 2, de


3,

grammat.

10,

Tac.

10;

18;

4,

44, loseph. ant. 16, 6, 7,

Bio

54, 36; 55, 10.

Cum

constet inter
esse,

omnes veram nominis formam luU-

uhique restituendam

lihrariorum errores infra non iam curahimus.

Nummum, quem
Espana I
p. 331
recentiores omnes)

descripsit Florez,

Medallas de

las colonias

da
et

(unde pendent Mionnet Suppl.


inscriptione

p.

72

n.

412

exhihentem secundum Floresium in parte adversa

caput Augusti

cum

capita C. Caesaris et L. Caesaris,

Augusto D. D. C. C. N. C, in aversa in medio C. L., cum inscriptione


Borghesi opp.

M. Petronio C.

lulio

Antonio

Ilvir.

I p.

469

et

Wad-

ad nostrum rettulerunt, cum EcJchel I p. 43 eum nummum duhiis suis non vacare recte scripsisset. lllorum sententia cum refutetur titulo nuper reperto, tum nummus illc male descriptus esse et ad Cnossum Cretae pertinere videtur cf. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques p. 214.
et

dington Fastes p. 100 ad Carthaginem

novam

In consulatu:
Cassiodor., lullus
2, 100, 4,
16, 6, 7,

lullus Antonius

Bio

54, 36.

1.

1,

Sueton. Claud. 2, Bio ind.

l.

54,

Praeterea lullus Antonius Velleius

Tac. a. 3, 18; 4, 44, Sueton. de grammat. 18, loseph. ant.


55, 10; lullus Tac. a. 1, 10,
vit.

Bio

Bio

51, 15;

Antonius Seneca

de hrevitate

4,
v.

6,

Plutarch. Anton. 87; Horatius carm. 4,


v.

adloquitur lulle

2, Antoni

nomine Marci utitur, solito atque remotum ah usu vulgari

2 eum Quod lihertus in t. 2 praemore patronus, cum luUi praenomen nohile


26.

liherto

omnino dari non posset, vulgare

quoddam ex
ind.

arhitrio liherto impertiit.


filius

M. Antonii ex Fulvia
l.

minor Plutarch. Anton.

87,

Bio

51, 15,

54, Sueton. de

grammat.
l.

18.

Dum pater

in oriente moratur,

Romae

ab Octavia educatus grammatico Sueton.


tinuit et

est Plutarch.
l.

Post necem patris

Anton. 54, magistro usus L. Crassicio a. 724 30 vitam ob-

87,

in

summis honoribus ab Augusto affectus est Plutarch. Anton. Bio 51, 15, qui ei Marcellam (iuniorera) M. Agrippae abductam matrimonium dedit Plutarch. l. l. cf. Velleius 2, 100, 4, Tac. a.

ANTONIVS
4, 44.

93
Praetor
a.

ANTONIVS
diem natalem ludis
l.

741

13

a.

C. Augusti

cir-

censibus et venatione celebravit et ex senatus consulto Augusto et


senatoribus epulum dedit Dio 54, 26, Vellems
l.

Consul

a.

744

=
C.

10

a.

C. fasti (consulatu ornatus VeUeius

1.

l.).

Sacerdotio, provinciis
6,
7,

ornatus Velleius; proconsul (Asiae) loseph. ant. 16,


epistula lulli Antonii proconsulis ad Ephesios data.

uhi affertur

A. 752

=2

a.

sceleribus luliae Augusti fih*ae detectis lullus ex adulteris eius, quasi

ad imperium adspirasset, Romae morte punitus est Dio 55, 10, Seneca de brevitate vitae 4, 6, Tac. a. 1, 10; 4, 44 (ipse sceleris a se commissi ultor dicitur a Velleio vera velare studmte). Nomen fastis non erasum est Tac. a. 3, 18. Oum in t. 2 dicatur luUus pater, necesse est euni filium cognominem (cf.quae adnotavi ad A62) hahuisse, de guo tacent scriptores; alter filius L. Antonius Tac. a. 4, 44 (cx praenomine natu

minor)
et

cf.

infra.
AtojxirjSEta?

Heroico metro

XII

libros

scripsit

egregios,

praeterea

cadcm fere scholiasta Cruq. Vnde lectionem traditam v. 33 'concines maiore poeta plectro' et V. 41 'concines laetosque dies' tuendam et verha Horatii ad lullum
4, 2, 23,

prosa ahqua Acro ad Horat. carm.

rcferenda esse post alios Buchcler Rheinischcs


(1889) p.

318 denuo dcmonstrare

studuit.

Museum XXXXIV At praefercnda est emen-

Lachmanni utroque loco 'concinet' restituentis cf. Kiessling in ad l. l. 638 M. ANTONIVS, fihus M. Antonii Illviri. Nummi capita exhihentes patris et filii Cohen I^ p. 58 n. 1. 2, quarum prior cusus a. 7191720 35134 in parte adversa inscriptus est M. Antonius M. f. Antonius
datio
editione carm.

iuvenis Sueton. Aug. 17, "AvxuXXo? Plutarchns et Dio.

Anton.

Pulviae fihus maior Sueton. Aug. 17. 63, PJutarch. Anno 710 44 d. 17 mensis Martii pater parvum fihum in Capitohum ad Brutum et Cassium obsidem misit Cicero
et 71. 81. 87.

M. Antonii

Philipp. 1,2.31; 2, 90, Velleius 2, 58, 3, behi Mutinensis tempore

Romae cum matre

fuit Cicero Philipp. 12, 1, postea

patrem inAegyptum

secutus est Plutarch. Anton. 28. 57.

A. 718

36 C. Caesar Tarenti

luham fiham puero despondit Sueton. Aug. 63, Dio 48, 54; 51, 15. A. 724 30 Antonius post pugnam Actiacam Alexandriam reversus

togam virilem dedit Plutarch. Anton. 71, Dio 51, 6; eum simulacro divi luhi, ad quod confugerat, abreptum interemit Sueton. Aug. 17, Plutarch. Anton. 81. 87, Dio 51, 15. 639 L. ANTONIVS, luUi Antonii et MarceUae fihus, Octaviae Augusti sororis nepos, post mortem patris (a. 752 2 a. C.) admodum adulescentulus sepositus ab Augusto in civitatem Massihensem, ubi specie studiorum nomen exihi tegeretur ibi obiit a. 25 p. C, habitus tamen supremis honor ossaque tumulo Octaviorum inlata per decretum
fiho

Marco

Caesar rerum potitus

senatus Tac.

a. 4, 44.

Valerius Antonius.

ANTONIVS
640
Q.

94
I

ANTONIVS

ANTONIVS

consul (suffectus a. incerto)

cum

L. Aurelio
est

Flacco
641 M.
a.

VI 2017

fasti feriarum

Latinarum.

Fortasse supplendum

I[sa]u[ricu8], cf. infra Q.

Antonium Isauricum,
cooptatus
(sodalis
cf. n.

ANTONIVS

ANVS

Augustalis Claudialis)
698.

210

VI 1984.

Fortasse [Severi]anus

642 (Antonius) Agrippa, filius Antonii Felicis flagratione Vesuvii montis (a. 79) los&ph.

et Drusillae, periit in con-

ant. 20, 7, 2.

643

L.

ANTONIVS ALBVS,

frater Arvalis a. 117. 118. 120. 129. 130. 139.

2076. 2078. 2080. 2083. 2084, Fphem. ep. 8 p. 332. Idem videtur Albus proconsul Asiae aetate Aelii Aristidis Aristid. p. 497 D.

145

VI

fastes p. 214 perperam usus epistula Pii (lustin. Martyr. ad calcem Apolog. II opp. I^ p. 243 Otto), quam fictam esse ipse non negdbat. 644 M. ANTONIVS ANTIVS LVPVS. Titulus sepulcralis ei post memoriam restiiutam positus VI 1343. Plena nomina exhibet titulus, Antius

Bexisse

Asiam anno proconsulari 1511152 Waddington

contendit

Lupus vit. Commod. 7, 5 ; patricius tit. Praefectus feriarum Latinarum, Xvir stlitibus iudicandis, tribunus militum legionis II Adiutricis piae fidelis, quaestor, praetor; augur, sodalis Titius tit. A Comraodo occisus vit. Commod. 7, 5; cuius memoria per vim oppressi in integrum secundum amplissimi ordinis consultum restituta est tit., scilicet post necem Commodi cf. vit. Pertin. 6, 8. Claudia Regilla uxor eius, Antia Marcellina filia, M. Valerius Bradua Mauricus et Antonia Vitellia adfines, Q. Fabius Honoratus et T. Annaeus Placidus amici tit. 645 M. ANTONIVS [A]R[IS]T0[MENES?], M. Antonii Flammae filius, sacer-

dos Apollinis Cyrenensis a. 73 CIG 5144 t. Cyrenensis. 646 ANTONIVS ARRIANVS, clarissimus iuvenis t. urbanus Bullettino comunale 1885 p. 104 n. 1034. 647 Antonius Atticus, rhetor Seneca suasor. 2, 16. 648 Antonius Balbus (Antoninum traditur, Antonium scribendum videtur,

cum

ceteri fere omnes, qui eo loco recensentur,

fbcentur),

homo

nobilis

nomine gentilicio signiab imperatore Septimio Severo occisus vit.

Severi 13, 2.

649 M. ANTONIVS BALBVS, vir clarissimus, patronus coloniae Canusii a. 223 IX. 338 album Canusinum. Fortasse fdius eius qui praecedit. 650 L. Antonius Capito, M. filius post mortem publice a Lesbiis honoratus

CIG 2197
651 M.

h. add.,

t.

Mytileneus aetatis imperatoriae ineuntis videtur.


filius,

ANTONIVS CASCELLIVS, M. Antonii Flammae


a.

sacerdos

ApoIIinis Cyrenensis

68

CIG

5144

t.

Cyrenensis.
,

652 P. Antonius Cassianus, procurator Aug. (Numidiae) a. 175, vir [egr.] VIII 2276 t. Numidicus cf Add. p. 950. 653 Q. ANTONIVS CASSIVS CASSIANVS, consularis VI 1344 t. sepulcralis. 654 Antonius Castor, artis herbariae peritissimus aetate Plinii centesi-

mum

aetatis

annum

excessit Plin. n. h. 25, 9; auctor Plinii


ibd. 20, 174. 244.

ind.

l.

20-27, citatur (Caator] nude)

261; 23, 166; 26, 51.

ANTONIVS

95

ANTONIVS

655 T. Ant(onius) Cl(audius) Alfenus Arignotus, tribu Quirina, STraxixtov cjuYYevi^s, procurator Augusti arcae Livianae aetate Antonini (Severi

filii)

CIG

3484. 3497.

L. Antonius Claudius Dometinus Diogenes vide Claudius.

656 M. ANTONIVS CRISPINVS, clarissimus vir, patronus coloniae Canusii a. 223 /X 338 dlbum Canusinum. 657 L. Antonius Expectatus, L. Antonii Firmi filius III 2075, vide
in patre.
(sodalis Augustalis Claudialis) cooptatus 658 M. ANTONIVS FE a. 225 ri 1984. 659 Antonius Felix. Antonius Felix Tac. h. 3, 9, Claudius Felix loseph. ant. 20, 7, 1, Suidas s. v. KXauSio? traditur; qui utroque loco scripserunt KXauSio? Oi^Xixa (scil. iteii.icst vel eTredTTjosv) non lihrariorum, sed losephi errorem correxisse videntur, quem sequitur Suidas; ceterum Felix.
,

Frater Pallantis Tac.


ut ex nmnine apparet.

a. 12, 54,

loseph. ant. 20,

7,

1; 20, 8, 9,

hell.

2, 12, 8; libertus Claudii (Vict.)

Epitom.

4,

immo Antoniae matris

eius,

irapositus' Tac. suh a. 52)

ut Ventidio

Cumano
et

a. 52 ('iam pridem ludaeae ludaeae praepositus est provincia ita divisa, Galilaeorum natio, Felici Samaritae parerent;

Aliquot annis ante

discordiis inde ortis

Vmmidius Quadratus

legatus Syriae provinciae

de procuratoribus statuit, ut Cumanus damnaretur, Felix procurator totam provinciam regeret Tac. a. 12, 54; Felicem (Claudius) cohortibus et alis provinciaeque ludaeae praestatum composuit

Felicem legionibus ludaeae praefecit (Vict.) Contra Felicem post damnationem Cumani (a. 52) in ludaeam missum esse narrat loseph. ant. 20, 7, 1, hell. 2, 12, 8 (a quo pendent Hieronym. ad a. Ahr. 2066, SijnccU. p. 629, 3), sed plus trihuendum videtur accuratae Taciti enarrationi. Felix lonathan pontiposuit Suet. Claud. 28,
4.

Epitom.

ficem raaximum ludaeorum per sicarios interfecit loseph. ant. 20, 8,


hell. 2, 13,

5,

3; ludaeos a
hell.

falsis

vatibus deceptos et rebellantes coercuit


Eusehitis

id.

ant. 20, 8, 6,

2, 13, 5,

Armen. ad

a.

Ahr. 2067,

Hieronym. 2069;
immisit
id. ant.

ludaeis

in

20, 8,

7, hell.

urbe Caesarea tumultuantibus milites 2, 13, 7, Eiisehius Armen. ad a. Ahr. 2069,

Hieronym. 2071 ; Paulus apostolus apud eum accusatus est act. apost. 24. Per omnem saevitiara ac libidinera ius regium servili ingenio exercuit Tac. h. 5, 9.
hell.

Successit ei Porcius Festus loseph. ant. 20, 8, 9,

2, 14, 1, acta apost. 24, 27,

Eusehius Armen. ad

a.

Ahr. 2070,

Hieronym. 2071 anno 60 ut videtur


VolJces p. 484.

cf. Schiirer, Geschichte des Jildischen

ludaeis Caesariensibus apud


l.
l.

Neronem accusatus

gratia Pallantis absolutus est loseph.

Trium reginarum maritus Sueton. Claud. 28; maritus Drusillae, Cleopatrae et Antonii neptis Tac. h. 5, 9 (qui nomen Drusillae duas
coniuges confundens posuisse videtiir);
sillam, filiara

cum ludaeara

administraret,
regis,

Dru-

Agrippae, uxorera Azizi

Emesenorum

marito ab-

ANTONIVS
ductam
tertia
sibi

96
coniunxit losephus
ant. 20,
7,

ANTONTVS
2,

acta apost. 24, 24;

uxor ignoratur.
l. l.

Agrippa

filius

eius et Drusillae (alterius uxoris)

loseph.

videtur in titulo Polensi V 34, quemposuit L. Anneio L. f. Domitio Proculo clarissimo puero pronepoti Antonii Felicis Antonia Clementiana avia. Quod si rectc ponitur Antonia Cleraentina filia

Memorari

fuit Felicis,

incertum ex quo matrimonio.


clarissimus

660 ANTONIVS FELIX MAGNVS,


Salviani
filius

puer,

Antonii

Frontonis

VI

1345.
f.
,

661 L. Antonius Firmus, L.


,

tribu Tromentina, aedilis, Illlvir iure

dicundo (Salonae) praefectus fabrum , procurator Aug. /// 2075 t. Salonitanus ah initio mutilus; L. Antonius Expectatus filius- alter Antonia Primigenia uxor filius, cuius nomen periit, titulum posuit.
ut videtur.

662 M. ANTONIVS

FLAMMA
a.

(praenomen exhihet

titulus

CIG 5144, Antonius


Wurm) Cyre-

Flamma
4, 45.
sit,

Tacitus),

70 a senatu (accusantibus add.

nensibus damnatur lege repetundarum et exilio ob saevitiam Tac. h.

Cyrenen eum pro consule rexisse cum inde per se veri simile

eo, quod in t. Cyrenensi supra allato, catalogo sacerdotum ApoUinis, sub a. 68 M. Antonius M. Antonii Flammae f. Ca. scellius, sub a. 73 M. Antonius M. Antonii Flammae f. [A]r[is]to[menes]

confirmatur

rccensentur.

663 ANTONIVS FRONTO SALVIANVS, clarissimae memoriae vir, quaestor urbanus, aedilis Cerealis designatus; Antonius Felix Magnus filius

ri

1345.

664 M. ANTONIVS GORDIANVS

= IMP.

CAES. M. ANTONIVS GORDIANVS


(l).

SEMPRONIANVS ROMANVS AFRICANVS AVG.

Tituli patris et
,

filii

imperatorum extant graeci Perge Pamphyliae Lanchorovishi Stddte Pisidiens und Pamphyliens I p. 168 n. 37 (1): auxoxpaxo^pa] Kafoapa M. 'AvT(6viov rop8iav?)V 2e(xirpa)viav6v 'Ptofi-av^v 'Acppixav^v ir[aTspa] et n. 38 (2) auxoxpaxopa Kaiaapa M. 'Avttovtov Fopoiav^v ZsixTipaivtavov
[T]a>}i.av6v
(XEv[7]i;]
-^

'Acppi[x]av6v
'{epooaia.

ut6v [s^uaep^

zuxuyri

aepaax^v 0a>x9]pa
titulus

xt]?

otxou-

Ad

dlterum utrum spcctant


5,

Burdigalae

qui extat, origine fortasse Africanus Ephem. ep.

342

(3):

Imp. [Caes.]

M. Antonio Gord[iano] [Semproniano] Romano African[o] [invicto P. F. Aug.], pontifici maximo, t[r.] [p.] et fragmentum tituli Cuiculitani VIII 10895 semel et male descripti. Nummi: I) Aegarum, Ciliciae n. ah una parte inscriptus Oeouc ropSiavou? 2;e|x(Trpa)Vtavou?) Ta){x(avou?) 'Acppt(xavou?) 2epp. cum capitihus Gordianorum ; II) Prymnessi Phrygiae exhihens au(xoxpaxa)p) K(araap)
M.
'Avx(ti)Vio?)

ropStavo? i;ejx(rpa)Vtav6?) Ta)|x(av6?) 'A9pt(xav6?) 2sP(aax6s),

caput laureatum Gordiani patris, ut opinatur von Sallet, qui n. I et II de visu descripsit Zeitschrift fiir NumismatiJc VII (1880) p. 140. Ceterum
vide de

nummis

utriusque, qui

nisi ex

diversis

imaginihus distingui

ANTONIVS

97

ANTONIVS

non possunt, EcTdicl VII p. 301 sqq., Cohcn V^ p. 1 sqq., de Alexandrinis von Sallct, Datcn der alexandrinischen Kaiscrmimzen p. 56.
Privatus plcrumque M, Antonius Gordianus nominatus fuissc vidctur,

cum omnino
in

in

nummis commatis Romani

ct in titulis nepotis (vidc


sit,

infra) ita nuncupctur ;

num
est.

privaius coynomine Semproniani usus

mcdio rclinqucndum
iis

Ineptc de nominihus Gordianorum scriptores

qui dicuntur historiae Auyustae hariolantur modo nomen Antonini niodo

Antonii
34, 6,

trihucntes vita
4,

Macrini 3,

5,

Diadum.
1,

Gordianorum

7; 9, 5; 17, 1. 5.

Antonius Gordianus Philouhi Anthonius codcx Bod-

6, 3,

Elayahali 18, 1;

stratus pracf.

vit. sophist.,

Victor Caes. 26,

leianus exhihct, cctcrum Gordianus apiid scriptores.

Natus
xocfxov

est

anno fere 159, cum


Hcrodian.

a.

238

etos y^r^ r^B^i ttou ^ySotj-

iXTjXaxu)? dicatur

7, 5,

(cf.

xovxa yap xal Ivvsa ipuo Iviaoxou?), patre Maecio

Zonar. 12, 17 p8o|xr^MaruUo, matre Vlpia

Gordiana; originem paternam ex Graccliorum genere habuit (unde Semproniani coynomcn sumpsit), maternam ex Traiani imperatoris, patre avo proavo consulibus vit. Gord. 2, 2. Quaesturam magnificentissimam gessit, aedilitatis suae tempore duodecim populo

Romano

praeturam nobilem gessit vita 4, 1; consulatum sero accepit vita 18, 5, primum iniit cum Antonino Caracalla, secundum cum Alexandro vita 4, 1. Errasse hioyraphum qui considatum secundum ex consulatu filii effecisse vidctur, doccnt nummi,
vita 3, 5,
,

munera exhibuit

in quihus dicitur consul sine itcrationis nota.

Consul

suffccttis iyitur

anno incerto Caracallac.

Sub Alexandro Severo proconsul Africae


qui ci proconsuli dedicavit

factus est vita 5, 1, Philostratus pracf,

lihros dc vitis sophistarum ; iroXXoiv Trpoxepov ap?a? i&vciiv ev xs irpa^^sai


jjLs-^taTat?

l$sTaai>t'<;

Herodian.

7, 5, 2,

cui

num

fides

hahenda

sit

iure

duhitatur.

Anno 238
ginem
Herodian.

ineunte in oppido Thusdro imperator appellatus Cartha-

se contulit,
7, 5,

Legatione Eomam missa senatus populusque Gordianos imperatores agnovit, Maximinum

ubi et
6, 2,

filius

legatus patris Augustus nuncupatur

vita 7-9, Victor Cacs. 26.

Maximumque
1, 14.

hostes iudicavit Herodian.


tit.

7,

6, vita 7,

sqq.,

Zosimus

(Huc spectare

Africanos repertos eo loco, uhi fuit muni-

cipium Althihurus, VIII 1822 Victoriae Aug. et 1823 Victoriae sen. Rom. coniecit Wilmanns.) Impcratores facti pater et fdiusplane codem modo appcTlantur Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus 1. 1. 2. 3 nummi I. II, sive Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Africanus in nummis Romanis et Alexandrinis ; Africani

coynomentum memorant praeterea Herodian.


Gordianus patcr num. Cohcn n. 2 tantum patri trihuta esse videtur.
Prosopographia Imp, Bom.
I.

7, 5, 8,

vita 9, 3.

P(onti-

fex) m(aximus), tr(ibunicia) p(otestate), cos., p(ater) p(atriae) dicitur


cf.
t.

3; pontificis

maximi
7

diynitas

ANTONIVS

98

ANTONIVS

Contra Gordianos Capellianus legatus Numidiae profectus Gordiaiuniorem vicit; iunior in pugna cecidit, senior clade nuntiata vitam laqueo iinivit Herodian. 7, 9, vita 15-16, vit. Maximini 19,

num

Ammianus MarceUinus

26, 6, 20.

Consecratus est vita 16, 4; divus

Gordianus in titulis nepotis. Vxor Fabia Orestilla vita 17, 4, Annii Severi filia cf. ihd. 6, 4. Filios duos habuit, illum consularem, qui cum ipso Augustus appellatus est, et filiam Maeciam Faustinam, quae nupta est lunio Balbo
vita 4, 2.

Chronologiam a. 238 incredibilem in modum confusam apud scriptores nummorum ex fideprimus disposuit EcTihel VII p. 293. Virorum doctorum ratiocinationes quihus postea regna Maximini, Gordianorum,
,

dies computasse sihi visi sunt omnes omnino haud firmis argumentis usi, examinare hoc loco non licet. Haec fere sunt, quae prohahilitcr de illorum imperiis dici possunt: Maximinus medio fcre mense Martio a. 235 imperium adeptus est (cf. Borghesi opp. III 445, V 486) ; regnasse tres annos ([Vict.] Epitom. 25, loann. Antioch. M. IV fr. 146, Eusehius-Hieronymus etc.)

Pupicni

et

Balhini usque ad

vel 'triennio et paucis diebus''

Eutrop.
l.

9,

1 plerique

testes consentiunt.

Quihus conveniunt quae Herodianus

VIII
cf.

de Aquileiac ohsidione inprimis 8,


4,

optimum auctorem secutus fuse enarravit,


eTou?
(Spa
TrafifieYeOrj

2 tSv
yj

^ap
xou

uirepxeijx^vojv Spoiv ib.z 5i'oXou xou ^(etjxtovo? TZT^zidCLq j^iova?

Xuouaa

tov

)(etfiappouv efpyaCeTO xtX.,

unde Maximinum
Itaque

ineunte vere a. 238

ad urhem Aquileiam
est
teste

accessisse apparet.

occisus est suh finem mensis Martii vel

Seditio
}i.evrj?

Africanorum orta

paulo post. Herodiano 7,

4,

oujxirXrjpoo-

'cum tertius imperii annus ad finem verteretur', non ut quidam perperam interpretati sunt: 'postquam tertius annus perfectus est\ Ex iis autem quae de temporis spatio imperii Gordianorum patris filiique traduntur, tantum respicienda sunt testimonia Zonarae 12, 17, qui XXII dies iis trihuit, et Chronographi, qui dies XX. Begnaverunt igitur per tres fcre hehdomadas vel mense Fehruario vel suh initium mensis Martii a. 238. Post necem Gordianorum Pupienus et Bdlhinus Augusti appellati sunt, Gordianus nepos Caesar nuncupatus. Id quod factum esse ante mensem Aprilem sequitur ex iis, quae de ohsidione Aquileiae constant. Mense Maio tres imperatores Bomae fuisse confirmat t. urhanus VI 816 positus VI id. Maias, uhi memoratur Auggg. libertus (= Augustorum trium, minus quidem accurate, scd levi errore). Interfectis autem Pupieno et Balhino Gordianum Augustum appellatum solum imperare coepisse ante mensem Septemhrem cum nummi Alexandrini septimum annum indicantes doceant, tum ante d. 23 m. lunii sequitur ex titulo Norico V 4820 cf. p. 1118 posito VIII kal. lulias, uhi
auTtp
Ma^tfjttvq)) TpieTou?

(=

pacJtXeta? id est

Aug(ustus) n(oster) invenitur.

Dies

LXXXXVIII

duohus Augustis

ANTONIVS
tribuit

99
Chronographus ;
i^fx<3(kzoas.v

ANTONIVS
BaXpivo?
[ATjVac
'('

xal

ecjcpaYTj'

xat

ipaaiXsuaev IlouTrXio?
cf.

Yj}i.spa?

exax^v xal la^a-frj

Chroti. Paschal. p.
et

269

Zonar. 12, 17 p. 127 Dmdorf.

Itaquc Pupicnus

Balhinus rcgna-

verunt pcr tres fcre menses vel paulo amplius inde a mense Martio
ineunte in

medium mensem lunium, uhi Gordianus


(vit.

solus

imperium

iniit.

De
eclipsi

suhscriptionihus constitutionum a. 238 in codice lustiniano, de


solis

Gordian.

23, 2),

de

inscriptione

scriptae

(Mittheilungen aus der

Sammlung

der

papyri graece Papyrus Erzherzog

Raincr II. III p. 31) hoc loco agere non meum cst, cf. Borghesi opp. V p. 486 sqg., Seeck Bheinisches Museum XLI p. 161 sqq. Sadee, de imperatorum Bomanorum tertii sacculi temporihus constituendis p. 8 sqq.
,

665 M. ANTONIVS GORDIANVS


titulis

IMP. CAESAR M. ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS ROMANVS AFRICANVS AVG. (II). Be nummis,
,

M. Antonio Gordiano ex Fabia Orestilla natus est vita 17, 4 anno fere 192, cum a. 238 quadraginta et sex annos egisse dicaiur vita 15, 2. Quaesturam Elagabalo auctore promeruit; praeturam Alexandro auctore urbanam tenuit, in qua
nominihus vide in patre.
tantus
iuris

dictionis

gratia fuit,

ut statim

consulatum mereretur

vita 18, 4-5.

Consul suffectus anno incerto suh Alexandro.

Legatus

patris proconsulis Africae

cum

patre imperator appellatus a Capelliano


vita 15-16.

victus periit Herodian. 7, 7-9,


16, 4, vit.

Inter deos relatus vita


titidis

Gordiani tantum ex diversis capitihus distinguantur nummum apud Cohen p. 6 n. 4 inscriptum in aversa P. M. Tr. P. P. P. S. C. falso ad filium relatum esse crediderim et propter P. M. pertinere ad patrem.

Maximi

III

cf. n. 666.

Cum nummi Gordianorum patris


,

et

Balhini

4,

divus Gordianus in

et filii

IMP. CAESAR M. ANTONIVS GORDIA666 M. ANTONIVS GORDIANVS NVS AVG. (III). Divi M. Antonii Gordiani nepos, divi M. Antonii Gordiani sororis sue (sic) filius Ephem. ep. 7, 575, divi M. Antonii Gordiani nepos, divi Antonii Gordiani sororis filius VIII 848, divi Gordiani nepos et divi Gordiani sororis filius VIII 4218, Ephem. ep. 5, 1097; 7, 754; haud accurate nonnumquam divorum Gordianorum nepos veluti VIII 10330. 10331. 10431. 10452. 10460; Gordiani ex filia ncpos Herodian. 7, 10, 7, vita 22, 4; Dexippus eum nepotem ex Fiiius Maeciae Faustinae filio statuerat vita 19, 9 cf. Zosim. 1, 16.
et lunii Balbi consularis viri vita 4, 2.

Natus

est d.

20 mensis lanuarii
alios

fasti Philocali

p. 334

a.

225

nam

tredecim annos natus imperium adeptus esse dicitur Herodian.

8, 8, 8,

secundum

tunc egit undecim vel sedecim vita 22, 2.

Post necem duorum Gordianorum cum Pupienus et Balbinus Augusti appellati essent, Gordianus populo et militibus postulantibus Caesar nuncupatus est mense fere Martio a. 238 (vide supra p. 98), Herodian.

Maximini 20, vit. Maximi et Balhini 3. M. Antonius Gordianus Caesar in nummis Eckhel VII p. 309, M. Antonius
7, 10, vita

22,

vit.

7*

ANTONIVS

100

ANTONIVS
ep. 7, 660,

Gordianus nobilissimus Caesar princeps iuventutis Ej^h.

M. Antonius Gordianus nobilissimus Caesar Pi[us] Augustus VIII Vt hi tituli duobus Augustis et Caesari 10365. 10342 ex emendatione.
positi sunt, ita trihus principibus dedicati fuisse videntur tituli mutili

VIII 10343, Ephem.


denzhlatt

ep. 7,

673; fortasse ctiam fragmentum Correspon-

der Westdeutschen Zeitschrift

VI

(1887) p. 213.

Praeterea

primum triuni principum nomina scripta fuisse, dein duorum Augustorum erasa esse videntur in miliariis Cappadociae III S. 6913. 6934.
6936. 6953.

Praemissis nominihus Augustorum


regnum

xal

Mapxou

'AvTojvrou

papyro graece scripta Mittheilungen aus der SammJung der Papyrus Erzherzog Bainer II. III p. 31. Post necem Pupieni et Balbini (mense fere lunio a. 238) Augustus
ropoiavou xou tsp)Ta'xou Kaiaapo? in
ap])ellatus solus
1, 16.

obtinuit Herodian. 8, 8, 8,

vita 22, Zosim.


titulis-

Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Aug. in nummis

que.

Anno
1,

241

(Furiam Sabiniam) Tranquillinam

filiam

(C. Furii

Sabinii Aquilae) Timesithei

uxorem duxit

vita 23, 6, Eutrop. 9, 2, 2,

Zonar. 12, 18. Biographum recte eas nuptias a. 241 confectas esse narrasse confirmant nummi Alexandrini Tranquillinae quartum Gordiani annum indicantes von Sallet, Daten p. 60. In exZosim.
17,

peditione Persica fraude


vita 30, Eutrop. 9, 2,

M.

lulii Philippi a.

Victor Caes. 27, Epitome 27,

244 ineunte occisus est Ammianus Marc.


titulo

23, 5, 7, Zosim. 1, 18-19, Zonar. 12, 18. 667 ANTONIVS HIBERVS, gravissimus praeses memoratur in

Tyrano

III 781 ; ex contextu apparet eum legatum


rexisse

pr. pr.

Moesiam inferiorem

Fortasse non a consule anni 133, qui sequitur. 668 M.(?) ANTONIVS HIBERVS, consul a. 133 cum P. Memmio Sisenna. In consulatu: M. Antonius XIV 2014, C. (sic) Antonius Hiberus VI 10299, Antonius Hiberus VI 13505 (XI 3898 ex restitutime), ceterum Hiberus fasti. 669 Antonius Honoratus, tribunus cohortis praetoriae a. 68 Plutarch. Galha 14. 670 M. A(NTONIVS ?) I. SEVERIANVS, clarissimus vir in t. christiano servi VIII 9585 lectionis certae. Fuit I(uHanus) vel I(unianus) vel simile
divcrsus fuit

actate Antonini Pii vel fratrum imperatorum.

quid;

671

cf. infra M. Antonium Severianum. ANTONIVS ISAVRICVS, legatus Aug. (Britanniae aut legionis VI victricis) nominatur in t. Ehuracensi VII 233 posito a Sosia luncina

Q.

Potest idem esse Q. Antonius I[sa]u[ricus] consul (suffectus anno incerto) n. 640. 672 Antonius lulianus, rhetor. Hispanus Gellius 19, 9, 2, magister Gellii id. 18, 5, 1, iudicium Gellii de eo id. 1, 4; commentarii eius id. 18, 5, 12; nominatur id. 9, 1, 2; 9, 15; 15, 1; 20, 9. 678 C. Antonius lulianus, proc(urator) p(rovinciae ?) P(annoniae?) s(upe(uxore).

rioris?)

III 5120

t.

Noricus semel descriptus; PP.

traditur.

ANTONIVS

101

ANTONIVS

674 M. Antonius lulianus, procurator ludaeae a. 70 loseph. bell. 6, 4, 3; idem videtur Antonius lulianus, qui de ludaeis scripserat Minucius
Felix, Octavius 33, 4.

675 M. ANTONIVS IVVENIS, frater Arvalis a. 183. 186 VI 2099. 2100. 676 M. Antonius Liberalis, rhetor Suetonius index rhet. 14; latinus
rhetor

gravissimas

inimicitias

cum (Remmio) Palaemone


Abr. 2064

Hieronymus
677
T.

(ex Suetonio)

ad

a.

=
T.

exercet

a. 48.
f.,

ANTONIVS MARTIALIS PVDENTIANVS,


1346.

quaestor provinciae

Africae, tribunus plebis, praetor, legatus pr. pr. provinciae Africae

VI

678 M. ANTONIVS MEM Fragmentum tituli Galatici ei positi BuUetin de correspmdance Hellenique VII (1883) p. 26. M. 'Avx.

Mejx
xouafoxopa
[^oxa],

xhv

XajXTr^poxaxov]

[uTranxov ?],
na|i,'-puX[ta?],

yzikia.pyov
[iTpa^si?]
],

[XsYtmvo? ....],
[atJv]xXT^TOu
sfXrj-

[irzaipyeiac]

[Auxt]a?

[af8t7.if]v]

xoupouXyjv,

irp^eapsuxyjv
,
. .

axpaxrjY^v ^[[i.ou]
,

['Pw[Trpo-

[xatwv?], [l]Ttap5(0V atpapt'[ou]

op&coxr^v FaX^axtov]

a]xaTuaav[xa] [xai lTtt[xeXrj]aa[xvov [ajuxoiv

Fuit ergo tribunus militum

legionis

alicuius,

quaestor

Lyciae

Pamphyliae, ab
aerarii (vel

actis

senatus, aediiis
;

curulis,

praetor,

praefectus

Saturni

vel militaris)

supplementa partis extremae incerta

sunt,
rectius

[8t]opi>(or}]v

FaX^aTwv Tp6x[xa>v] proposuit

Ramsay

qui

edidit;

opinor

[lTrav]op(>a)T-i^v.

Significari videtur

lcgatus missus

corrigmdum statum partis


tituli

alicuius provinciae Galatiae.


est

Ab

ad

initio

uTraTixov

plane incertum
est
,

neque minus apte suppleri potest

auYxXyjTixov.

Fortasse idem

qui sequitur.

679 ANTONIVS MEMMIVS HIERO legatus Aug. pr. pr. (Cappadociae) sub Philippis in miliariis Cappadociae III S. 6914. 6915. 6917. 6941. 6942. 6946. 6947. 6955 12212. 12165. 12180. 12181. 12183. 12192. 12199. 12200. Plena nomina in titidis partim corruptis partim plus minus mutilis non leguntur, sed certe colliguntur inter se collatis t. 6914. 6946. 6955. 12199. 12212. 680 Antonius Musa, libertus Dio 53, 30, Euphorbi medici frater Plin. n. h. 25, 77; medicus Augusti gravissimum morbum curavit a. 731 23 indeque summopere honoratiis est Sueton. August. 81. 59, Plin. h. n. 19, 128; 25, 77; 29, 6, Acro ad Horat. epist. 1, 15, 2; anulis aureis donatus Dio l. l ; Claudium Marcellum, quem eadem ratione atque Augustum curavit, non sanavit ibd. Memoratur vel auctor medicamentorum citatur Horat. cjnst. 1, 15, 3, Scribonius Largus 110, Plin. n. h. 30, 117; complures libros de mediapud quem auctor camentis scripsit Galenus XII 989. XIII 463 K. medicamentorum affertur XI 87. 137. XII 636. 685. 737. 739. 740. 741. XIII 47. 57. 61. 104. 108. 206. 263. 326. 832; falso apud Galenum tradi Antoniura Musam pro Petronio Musa demonstrare studuit E. Mcyer,

Geschichte der Botanih

II p. 50

sqq.

ANTONIVS

102

ANTONIVS

Sub nomine Antonii Musae feruntur libellus de tuenda valetudine ad Maecenatem (in Musae editione Caldani p. 105-117, ideni repetitur apud MarceUum Empiricum p. 9 13 cd. Helmreich suh inscriptione 'epistula alia eiusdem Hippocratis ex Graeco translata ad Maecenatem') et in libris manu scriptis de herba betonica praemissa epistula ad M. Agrippam, cf. Teujfel-Schwahe Romische Literaturgeschichte

p. 621^.

681

L. Antonius Naso memoratur in

t.

anno

78, in

nummis Bithyniae

a) in
IttI

Bithyniae III S. 6993 posito parte adversa cum capite et inA. 'AvxcDVtou Naotovo? iiriTpoTtou,
'AvTtovtou

scriptione Vespasiani,
Bi{)t>vra

in aversa:
iTrt

EcJchel
in

II

p. 404,

Aot>xtot)

Nxau)Vo?

iTrtTp(5Trou,

Biftuvra

exemplo Monacensi descripto ah Imhoof-Blumer ;

b)

cum

capite
a)

Domitiani Caesaris, in aversa cum eadem inscriptione atque in Borghesi opp. I 509 (male descripti Mionnet V j). 174, 1012,
687, 505).

VI p.

tit., nummi; Antonius Naso Tac. h. 1, 20. Tribunus praetorianorum a Galba mense lanuario a. 69 exauctoratus Tac. l. l.; procurator Vespasiani et Titi Bithyniae a. 78 tit., nummi. 682 Antonius Natalis, eques Romanus, coniurationis Pisonianae in Neronem particeps a. 65 Tac. a. 15, 50; indicio impunitatem meruit ibd. 15, 56. 60. 71; nominatur ihd. 15, 54. 55. 683 Antonius Novellus, primipilaris, unus ex ducibus classis Othonianae

L. Antonius Naso

Tac. h.

1,

87; 2, 12.

(M. Antonius) Pallas.

684 M. ANTONIVS PALLAS, consul (suff.) a. 167. Q. Caecilio Dentiliano M. Antonio Pallante cos., a. d. III non. Mai. dipil. mil. III 46, Dentiliano et Pallante intus.

685 Antonius Polemo, sophista Graecus. Memoratur in titulo Smyrnaeo CIG 3148 et in nummis Smymae Eckhel II p. 554. Antonius Polemo Philostratus vitae soph. 1, 25, 5 (ex epistula Hadriani) et tituhts,

Polemo ceterum.
Oriundus ex Laodicea Phrygiae oppido,
iroXXot
uTcaTot
-Jj

(xsv

Syj

noXsiJLcovos

otxta

xat

sTt

Philostrat. 1, 25, 1.

Ex

posteris fuisse videtur

Polemonum regum Ponti, qui post regnum depositum partim Olbae


(cf.

n. 687),

partim Laodiceae

(cf.

n. 704)

principatum tenebant. Inde

a puero Smyrnae degit ibique scholam frequentissimam rhetor cele-

berrimus habuit; a Smyrnaeis summis honoribus affectus (aTpaTTjYO?


in

nummis) res publicas eorum curavit

et

legationibus

obeundis

gratiam Traiani, Hadriani, Antonini imperatorum


Philostrat.
in

civitati conciliavit

I 25

passim.
donavit

usum

civitatis

id.

Hadrianus non semel grandes pecunias ei 2. 5, quo spectat titidus: xat oaa Itus-

TU)(0[XV irapa tou xuptou

Karaapo? 'ASptavou 8ta 'AvTtovtou IloXsixwvo?.

Ab

Hadriano inter sodales musei Alexandrini receptus est id. 5. Defunctus annum agens quinquagesimum sextum sepultus est Laodiceae,

ANTONIVS
ubi eius

103

ANTONIVS
erant
id.

maiorum quoque sepulcra


affert id. 1, 25,

26. 27.

Filius

(P. Claudius) Attalus id. 3, 25. 2.

Declamationes eius
cf.

24-25; de

scriptis

quae extant

II p. 606. ludicium L. Veri de Polemonis eloquentia Verus ad Frontonem p. 29 N. Cum


Christ, Geschichte d. griecMschen Litteratur ed.

Quintiliano componitur Hieronym. comment. in Galat. l. III praef. Phrynichus p. 421 LohecJc quamquam eum propter vitium quoddam
orationis vituperat, addit oirou
opaxat.

Memoratur passim aptid Philostratum. 686 Antonius Polemo in nummis Mileti sub Valeriano cusis Waddington, Bevue numismatique 1866 p. 441. 687 M. Antonius Polemo, Nummi Olbensium Waddington, Bevue numismatique 1866 p. 429 seq. inscripti ah una parte M. 'Avxwvtou UoXiinovo? dp5(tepsa)?,

-^z

Stj

xal xa axpa t>v 'EXX^vcuv Tcxarovxa

ab altera
vel la.

8uvdaxot> 'OXpteojv xt^? hpr^q KEVvaxoiv xal

AaXaa-

Quos nummos cum Waddington ad Polemonem I aioiv s(xou?) i' Antonius partem Ciliciae dederat Appian. b. c. 5, 75, regem Ponti, cui falso rettulisset, ad dynastam quendam Olbes pertinere demonstravit Mommsen Ephem. ep. 1 p. 275. Veri simUe est eum fuisse ex posteris Polemonis II, qui Ponto Polemoniaco in provinciam redacto (anno fere 63) dominationem Olbensem retinuit cf. Ephem. ep. 2 p. 260. 688 M. ANTONIVS PRIMVS. Plena nomina exhibet Martialis 10, 32, 3. 4, praenomen id. 9, 99, 1. 3; 10, 73, 8; in pueritia cognomen ei Becco
fuit Sueton. Vitell. 18.

Tolosae natus ^ueton.


Tac.
a. 14, 40, h. 2, 86,

l.

l.,

Martial.

9, 99,

3;

a.

61 falsi damnatus

Dio

65, 9; bello civili

senatorium ordinem
est Tac. h.

reciperavit et a
2, 86,

Galba

legioni

VII Galbianae praepositus


h. 2,
h. 3, 2. 6. 7.

Dio

l.

l.

Vespasiani partes secutus Tac.


a.

eo contra Vitellianos

69 gestae Tac.

86; 3, 2; res ab 9-32. 34. 49. 52.

53. 59. 60. 63. 78-82, Bio 65, 9-15. 17-20, loseph. bell. 4, 9. 11. Roma capta (mense Decembri a. 69) summa potentiae penes eum fuit Tac. h. 4, 2, consularia insignia ei decreta ibd. 4, 4; potentia a Muciano fracta ibd. 4, 11; quia propalam opprimi nequibat, vanis promissis ab eo elusus ibd. 4, 39. Inde ad Vespasianum se contulit, a quo non

pro spe exceptus

est ibd. 4, 80.

Anno 94
intra
a.

Martialis

ad eum epigramma

scripsit 9,

99;

a.

95

vel

95198 (cum nesciamus carmina ad priorem an ad alteram


cf. Friedldnder ed. Martial. p. 64 sqq.) 'lam numerat placido felix Antonius

editionem libri decimi pertineant

epigrammata

10, 23. 32. 73.

aevo quindecies actas Primus Olympiadas' id. 10, 23, 1-2., scilicet circa a. 95 Primus septuagesimum quintum fere annum egit cf. FriedIngenium ac mores Tac. h. 2, 86, Idnder ad Martial. 4, 45, 3.

nominatur ibd. 3, 54. 64. 66; 4, 24, 31. 32; 5, 19, 26. 689 M. ANTONIV[S] [PRIM?]VS PR...VS, unus ex pueris senatorum fiHis, qui Arvalibus ministrarunt a. 118 VI 2078 acta Arvalium.

ANTONIVS

104

ANTONIVS

C. Publicius Antonius Probus.

C90 M. ANTONIVS RVFINVS, consul a. 131 cum Ser. Octavio Laenate Pontiano. In consulatu: M. Antonius Rufinus VI 157. 10299, XIV 2636, Antonius Rufinus VI 10048, ceierum Rufinus fasti.
691 M.

ANTONIVS RVFINVS,

clarissimus vir,

patronus coloniae Abelli-

natium

1120

t.

AbeUinas.

692 Antonius Rufus, grammaticus citattir Quintilian. 1, 5, 43, Velius Longus Granwi. Lat. VII p. 79, 13 ; plane incertum est, num idem sit Antonius Rufus, quem loco confuso Acro qui fertur ad Horatii ep. 23, 288
refert inter eos, qui praetextas et togatas scripserunt.

693 C. Antonius Rufus memoratur in tittdis servorum Noricis III 5117 (1). 5122 (2) item, in titulo Balmatico III S. 13283 (3). Plena nomina exhihet t. 1. 3, Antonius Rufus t. 2. Procurator Augusti (Norici) t. 1,
praef(ectus) veh(iculorum) et cond(uctor) p(ortorii) p(ublici)
t.

3.

Fortasse idem significatur in


vil(icus)

titulo Aquileiensi

V 820,

quem posuit
p(ortorii)

quidam C. A(ntonii?) R(ufi?) c(onductoris) p(ublici) Bdmische Mittheilungen VIII (1893) p. 197. cf
L.

694

ANTONIVS SATVRNINVS.

L. Antonius

./S^we^ow.

Bomitian.
pouXi^,

6.

7,

vit.

Severi Alexandri 1, 7; Antonius

Hercher
te,

Saturninus Aelian. fragm. 112


cf.

Suid.

s.

v.

'Avtwvio? SaToupvtvo?

d$ro>at?,

'dum

nimium vano tumefactus nomine

(=

Antonii) gaudes et Saturninum

miser, esse pudet Martial. 4, 11,

1-2

cf.

v.

'ille

etiam nostris

l. l. Consulem suffectum anno 82 Borghesi opp. VII p. 272 coniecit, quod in tttulo Faleriensi IX 5420 P. Valerio Patruino cos. XIIII K. Augustas nomina alterius consulis erasa fuisse videntur. Legatus Germaniae superioris Sueton. Bomitian. 6, (Vict) Epitom. 11; apud duarum legionum hiberna (= Mogontiacum) res novas molitus (Sueton. l. l. 7) a L. Appio Maximo Norbano victus et oppressus est, cum Rhenus

Antonius occidit armis'; ceteruni Antonius. A Vespasiano in senatum adlectus Aelian.

fuisse

resolutus

repente

transituras
vel
9,

hibuisset anno

88
cf.

Martial.

4,

11

ad Antonium copias barbarorum in89 Sueton. l. l. 6, Dio 67, 11, (Vict) Epitom. 11, 84. De qua victoria Domitianus contra rebelles

Roma

profectus praesagiis prius

quam

nuntiis comperit Sueton.


vit.

l.

l.,

Plutarch.

Aemilius Paulus 25.


1, 7,

Memoratur

Pescennii Nigri

9, 2,

Severi Alexandri

Vopisc. quadr. tyr. i, 1.

IVL(IVS)

ANTONIVS SELEVCVS.

695 Antonius Septimius Heraclitus, vir egregius, procurator Sardiniae sub Gallo et Volusiano in miliario Sardiniae Ephcm. ep. 8, 773.

696 M. ANTONIVS SEVERIANVS, clarissimus vir


culo.

IX

6083, 17 in signa-

Cf

n. 670.

T.

AELIVS NAEVIVS ANTONIVS SEVERVS.

ANTONIVS
697 Antonius
(Antonius
Silo,

105

ANTONIVS

dux Vespasiani bello ludaico loseph. hell. 3, 10, 3. centurio Bramhach imcriptiones Hhenanae 1626, T. Antonius Silo praefectus orae maritumae // 4138).
Silo

698 Antonius Taurus, tribunus praetorianorum a Galba exauctoratus a. 69 Tac. h. 1, 20. 699 Ant(onius) Taurus, ex DVAJRVS. C(entenarius ?), ducenarius post factus, maritus Ael(iae) Saturninae clarissimae feminae III S. 8712 t. Dalmaticus. De litteris D V A RVS constat per Hirschfeldmm qiii prohahiliter ex lapicidae errore, qui exetnplum non intellexerat, ortas
|

esse coniecit.

t.

Antonius Valerius an Valerius Antonius? vide Valerius.

700 M. Antonius VitelUanus, vir egregius, praepositus tractus ApuHae Calabriae Lucaniae Bruttiorum; patronus coloniae Canusii IX 334
Canusinus.

701 [Anjtonius Vrbanus, 6 u[iraTix6??]


explicationis, aetatis fere Hadriani.

CIA III 26 fragmentum

incertae

702 [An]tonius Zeno,


semel descriptum.

proc(urator)

VIII 1480 fragmmtum Thuggense

703 M. ANTONIVS ZENO, consul (sufF.) a. 148. Nummi: I) Perinthi in parte aversa lirl 'Avt. ZVjvtovo? rp. Ssp. dvx. Ilspivi^riov, in adversa h) AupT^)vio? Ourjpo? a) Osa <baua-iva Mionnet S^ippl. II 405, 1212 KaToap Imhoof-Blumer, Monnaies grecques p. 44 n. 31. II) Philippopolis in adversa cum capite et inscriptione Antonini (Pii), in avcrsa iizi
,

Mionnet Suppl. II 447, 1441. 1442 cf. Imhoof-Blumer p. 44, Catalogue of GreeJc coim in the British Museum, Thracia p. 161, 4. III) Nicopolis cum eadem adversa atque in II, in aversa tj-j-s. Zr^vcuvo? NsixottoXsi. in museo Wieshadensi ex descriptione Imhoofii; exemplum e museo Gothano male servatum vel
'AvT. Ztjvwvoc
irp.

Se^. dvT. OtXtTrTroTroXsiToiv

descriptum Mionnet Suppl.

II

117, 357.

Legatus Aug.

pr. pr.

Thraciae sub initium imperii Antonini Pii

nummi (nam Osd <I>auaTiva ex nota Graecorum adulatione magis ad vivam quam ad consecratam referendum est). Consul (suiF.) a. d. VII id. Oct. a. 148 cum C. Fabio Agrippino dipl. mil. III S. LX.
704 M. Antonius Zeno in nummis Laodiceae Phrygiae Waddington Bevue numismatique 1866 p. 439: I) in parte adversa 8t;[i.0s AaoSixscov xdt Z|j.upvara)v, in aversa ivX kfpso)?) [M.] 'AvTtuviou IIo^Xejxwvo?) obu Zi^va>vos xh 8'
;

II) in aversa
h)

noX}i.)Vo? utou ZVjvojvo? AaoStxltov,


;

in adversa

a) KXauSto? Kaiaap,

Nspwv Kaiaap

III) in adversa

8tj[xo? y\aootx)V,

in aversa

iirl

h(pi(o^) Zr^vwvo? Uo^XiiLUiVoq) ut(o5) to

8'.

Nummos I

et

III

et litterarum formis et artis proprietate

ad aetatem Neronianam

pertinere adnotat

cenus

filius

Waddington p. 440. Fuit M. Antonius Zeno LaodiPolemonis, sacerdos Laodiceae sub Claudio et Nerone
stirpe

nummi.

Ex

Polemonum regum Ponti originem

duxisse videtur,

ANTONIA
parentela

106

ANTONIA

quadam

coniunctus

cum M. Antonio Polemone domino Olha^

cf. supra n. 687. 705 ANTONIA memoratur in titulo graeco Smyrnaeo publice posito Zenoni, filio Polemonis et Pythodoridis Philometoris, nepoti Antoniae ttj? euepM. Antonii triumviri ex Antonia flia YetiSo? Ephem. ep. 1 p. 270. 44 pater filio M. Lepidi despondit Dio videtur ea, quam a. 710

44,

53;

a.

717

= = 37 Antonius
a.

ad Lepidum collegam Calliam lihertum

misit de nuptiis conficiendis acturum Appian.

h. c. 5, 43 (cf. A 247). 34 Pythodoro, ex quo peperit Pytho720 doridem reginam Ponti, mortua esse ante patrem cf. Mommsen l. l.

Nupsisse videtur circa

p. 273.

706 ANTONIA maior, M. Antonii triumviri ex Octavia filia, uxor L. Domitii Ahenobarbi (consulis a. 738 - 16 a. C.) Sueton. Nero 5; contra uxor dicitur minor Antonia Tac. a. 4, 44; 12, 64 errore ut videtur. 39 Plutarch. Nam Antonia filia maior ex Octavia nata est a. 715 uhi Plutarchus cum Anton. 33 cf. c. 87, de filiahus Antonii agat, Bomitii Ahenoharhi nominat. A. 117 priore loco uxorem 37 Antonius eam (Cn.) Domitio (patri Lucii) uxorem destinavit Dio 48, 54

sine duhio

patrem cum flio confundens.


Liberi:

Post necem Antonii

(a.

724

30) Caesar Octaviae filiabus pecunias ex bonis paternis concessit


51, 15.

Dio

Lepida.
huius
et

Cn. Domitius Ahenobarbus, Domitia, Domitia Antoniarum duarum, quae memoratur VI 5536, Antoniae minoris fuisse videtur. Anton(ia) Domiti m t. servi
Basilica

VI 4702, 707 ANTONIA minor


Claudii,

= ANTONIA
(2)

AVGVSTA.

Tituli:
(3)

VI 921

(1) in

arcu

IX

3663

Marrucinus,

1417

Herculanensis ; graeci

Lehas - Waddington 1039 (4) lliensis, CIG 5186 (5) Cyrenaicus ; memoratur in actis Arvalium a. 38 VI 2028h (6), in titulis sacerdotum CIA III 315 (7). 652 (8), passim in t. lihertorum vel servorum cf. VI. p.
878. 899. 909. 941.

= CIG
In

5802.

VI 12037. 19475. 111560= CIA Nummi Eclhel VI p. 179 sqq., Cohm


Gai

1435,

IGI734
sqq.

r p. 222
t.

titulis,

qui ante imperium

positi sunt, nominatur Antonia


t.

Claudi Neronis [Drusi Germanici fratris Ti.] C[a]esari8 [Aug.]


similiter in
t.

graecis 4. 5, Antonia Drusi sive Antonia in

libertorum,

(Antonia minor in t. servi Dessau, Inscript. sel. 1754) post Tiherium Antonia Augusta Drusi t. 1, ceterum Antonia Augusta in titulis numAntonia minor Sueton. Calig. 1, Claud. 1 misque; &eA 'AvTwvia t. 7.

(de Taciti errore vide n. 706), ceterum

Antonia Drusi
4.

vel Antonia.

Filia

M. Antonii
tj

III viri
tj

et

Octaviae sororis Augusti Plutarch.


t.

Anton. 87,
lanuarii
t.

dSeXcpiSTj
a.

7 IS

necem

patris (a.

= 3Q ut videtur 724 = 30) Augustus


Dio
t.

&eou SePaaTou

Nata
et

est die 31

mensis

cf.

Plutarch. Anton. 35.


sorori maiori

ei

Post ex bonis

paternis pecunias concessit


fratris Tiberii qui

51, 15.

Vxor Neronis
6. 8. 9,

Claudii Drusi,

imperavit

1. 2. 3. 4. 5.

Sucton. Calig. 1,

ANTONIA
Claud.

107

ANTONIA

1, PlutarcJi. Anton. 87, loseph. ant. 18, 6, 6, qui ex ea comquidem Hberos tulit, verum tres omnino reliquit: Germanicum, 9a. C.) Livillam, Claudium Sueton. Claud. 1, Marito mortuo (a. 745 forma et aetate florens vidua permansit Vdler. Max. 4, 3, 3, quamquam Augustus ei, ut iterum nuberet, imperaverat losepJi. ant. 18, 6, 6. A. 20 funeri publico Germanici non interfuit, incertum qua causa Tac. a. 3, 3; eodem anno post necem Cn. Pisonis Valerius Messalinus censuit grates ei agendas ob vindictam Germanici ibd. 3, 18. A. 31 per Caenidem libertam et a manu (cf. Sueton. Vespasian. 3) Tiberium de coniuratione Seiani certiorem fecit Dio 66, 14, losepJi. ant. 18, 6, 6, unde in magno honore apud eum fuit loseph. ibd. lulia Augusta mortua (a. 29) Gaium et Livillam nepotes apud se educavit Sueton.

plures

Cdlig. 10. 24, Gaius

sub initium imperii

ei

quidquid

unquam Livia

Augusta honorum cepisset, uno senatus consulto congessit Sueton. Cdlig. 15, Augustam nuncupavit et sacerdotem Augusti fecit omnesque Vestalium honores simul ei tribuit Dio 53, 3. Antonia Augusta in titulis nummisque aetatis Claudii v. supra. Sed quod refert Suetonius Claud. 8 Claudium matri defunctae cognomen Augustae ab viva recusatum decernendum curasse, publice quidem etiam sub Gaio Antoniam Augustam nominatam esse testantur acta fratrum Arvalium Sacerdos t. 6, qui a. 38 ob natalem Antoniae Augustae immolaverunt.
Augusti in numm-is sub Claudio cusis Eclchel

VI p.

179.

Paulo post Gaius aviam monentem aliquid graviter increpuit Sueton. Calig. 29 et per indignitates et taedia causa extitit mortis, dato tamen, ut quidam putant, et veneno; nec defunctae ullum honorem habuit
Sueton. ibd. 23, Dio 59,
Sueton. Claud. 11,
3.

Claudio regnum adepto summi honores

defunctae habiti, carpentum, quo per circum duceretur,


et

decretum

dies natalis eius ludis equestribus celebratus

Dio 60, 5. Claudium

filium

portentum hominis dictitabat Sueton. Claud.

1.

Ab

aliis

medicis prope excaecata, a Floro curata Galen.


expuit Plin. n.

XII

768.

Villam apud Baias Solin. 1, 74. h. 7, 80 quae fuerat Q. Hortensii Plin n. h. 9, 172. Alexander Nominatur Tac. a. Lysimachus procurator eius loseph, ant. 19, 5, 1. 11, 3; 13, 18, Sueton. Claud. 4, Dio 60, 2, Scrihonius Largus 271, loseph. ant. 18, 6, 1. 3. 7. 10 Ad eam referri potest epigramma, quod Crinagoras poeta inpartum Antoniae scripsit Anthologia Palat. VI 244. 708 (CLAVDIA ?) ANTONIA, filia natu maxima Claudii imperatoris ex Aelia
possidebat,

Nunquam

Paetina Sueton. Claud. 27, Tac.


m
2, 12, 5.

a. 12, 27, loseph. ant. 20, 8, 1, bell.

Vna

cum- Britannico et Octavia repraesentatur et nominatur in


EcJchel

nummis coloniarum
gentilicio patris

VI p.

246.

Dicitur ubique omisso nomine

Antonia neque ex titulo libertae (v. infra) collic/ere licet eam unquam ' Claudiam Antoniam' nominatam fuisse, quoniam libertos mulieris semper nomen gcntilicium patris patronae accepisse notum est.

ANTONIA

108

ANTONIA

A. 41 Claudius eam Cn. Pompeio Magno in matrimonium dedit


Sueton. Claud. 27. 28, Bio 60, 5. 21.

Quem cum

interfecisset (a. 46147),

iterum eam coUocavit Fausto Cornelio Sullae Sueton. Claud. 27; natalem nepotis ab iis geniti Claudius silentio ac tantum domestica religione
transegit Sueton.

Claud. 12, Zonaras 11,

occiso (Tac. a. 14, 57) Antonia post

nuptias recusavit Sueton. Nero 35

9. Sulla a. 62 a Nerone Poppaeae mortem (a. 65) Neronis schol. ad luvenal. 8, 213. Parti-

cipem fuisse coniurationis Pisonianae Plinius tradiderat, quem refellit Tacitus a. 15, 53. Quasi molitrix rerum novarum a Nerone interempta

Nero 35. Memoratur in fragmento t. Gahini Antonia Aug. in f. et t. lihertae VI 15517 Claudiae, An2794 XIV filiae lib,, Aug. Oenadi nominatur toniae Tac. a. 12, 68. POLLA AN[TONIA?]. 709 ANTONIA AGRIPPINA, uTrattxT^ ipsa nomen scripsit in sepulcris regum Aegypti Thehanis CIG 4774. Antonia Caenis v. Caenis. 710 Antonia Clementiana, avia L. Annei Domitii Proculi, pronepotis
est (a. 66168) Sueton.

Antonii Felicis

(filia

ergo huius)
f.,

V 34
n.

t.

Polensis.
t.

711

ANTONIA FVRNILLA, A.
nillae,

Q. Marcii Bareae Surae (uxor)

urhanus
Tit. 4.

Bullettino comunale 1880 p.

136

386; mater videtur Marciae Fur-

quam

Titus, qui postea imperavit,

uxorem duxit Sueton.

712 Antonia *Harmeris, Antoniae Maximillae liberta, cui ius Q.uiritium a Traiano petiit Plinius Plin. ad Traian. 5, 2. Cognomen corniptum

videtur.
'

(Antonia) Hedia,

'

713 Antonia Maximilla, ornatissima femina, Hedia et AntoniaHarmeris(?) libertae eius Plin. ad Traian. 5, 2. Secundi praetorii (uxor), 714 ANTONIA PICENTINA, Cn. f., C. C sacerdos divae Faustinae IX 5428 t. Faleriensis. 715 ANTONIA PRISCA, mater Q. Antistii Q. f. Adventi Postumi AquiHni VIII S. 18893 cf. flium.

NAEVIA ANTONIA RVFINA.

716 ANTONIA SATVRNINA, L. f., coniunx C. Arrii Pacati, matertera Arriorum Antonini, Maximi, Pacati clarissimorum virorum VIII 7032 t. Cirtensis ei positus a liherto; eadem Antonia L. f. Saturnina memoratur in
t.

et ipso

Numidico VIII 8280.


f.

711 Antonia Tertulla Valeria Asinia Sabiniana, M.


tinus.

6704

t.

Antia-

Feminam nohilem
(1)

indicant nomina.
decreta duo Cyzicenorum in honorem

718 Antonia Tryphaena.

Tituli:

quorum prius imperii Gai factum


eius,

impcrante

est

alterum (2) suh initium Monatsherichte der Berliner Akademie 1874


Tiherio
,

p. 16 sgq.

cf.

supplementa Bulletin de correspondance Hell^ique

VI

(1882) p. 612; memoratur in tcrtio (3) item Cyziceno Athenische Mittheilungen Imago eius rcpraesentatur cum ad(1891) p. 141.

XVI

ANTONIA
scriptione

109

APELLES

nominis in nummis quihusdam Polemonis (II) regis filii von Sallet, Beitrdge zur Geschichte und Numismatik der Konige des

Bosporus p. 76
'AvTcuvta
<I>t>vOtxr^-co(>o?

seq. cf.

Ephem.
pacfiXso)?

ep.

p. 259.
xat
paaiXiofcjrj?

T(i6<potiva

IloXsixiovos

nui>o8(opiSo?

OuYaxr^p
2,
rj

t.

1,

paaiXscuv [xsv

\)o';azr,[j,

pacftXsfuv

os
t.

jAr^xrjp

Tpucpaiva
Xicfayji;

xpaTiatrj xal cpiXoaspaaxo? 'Avxovia Tpucpaiva

3; ^aai-

TpucpaivTij?

in nummis.
(I)

Filia

Polemonis

regis Bosporani, nata

ex altera uxore Pythofilii,

doride Philometore,
fiHae (cf. n. 705).

neptis

per matrem Antoniae Antonii triumviri


regis

Vxor

Cotyis Rhoemetalcae

Thracum

occisi (intra a. 14119)

omisso significatur).
t.

Straho 12 p. 556 (uhi Pythodoridis fdia nomine Mater Rhocmctalcae t. 2. 3, Polemonis, Cotyis
t.

2.

Sacerdos (luliae) Augustae


filiis

cf.

t.

3.

Anno

37/38 Cyzicum

duobus maioribus venit ad ludos edendos xr^c dsac vsa? 'A^poSixTj? ApouatTvXy]?, id est in honorcm Drusillae sororis Gai imperatoris, quae defuncta est anno 38. 719 ANTONIA VITELLIA, adfinis M. Antonii Antii Lupi VI 1343.

cum

(Faenia) Antulla.

720 AnuUinus, imperatoris Sevcri amicus ab eo ditatuS (Victor) Epitome 20, 6. Potest esse P. Cornelius AnuUinus cos. II a. 199. 721 ANVLLINVS, senator, cuius libortus Diocletianus dicitur Eutrop.
9, 19,

(Victor)

Epitome

39, 1,

Zonaras 12, 31 p. 159 Bind.

722 *Anullinus, vit. Maximini 32, 6: M'dem (= Bexippus) addit in conspectu Maximini iam deserti a militibus [anolinum] et praefectum
praetorio ipsius et filium eius occisum',
(teste

uhi Anolinum tcrtia manus


Q-uod si recte traditum
""eV
sit,

Petero)

codicis Palatini

inseruit.

aut scrihendum est et Anullinum

praefectum aut

delendum

est.

Additamentum nidla

auctoritate fultum,

quamquam

tuetur Hirschfeld,

Untersuchungen zur Bomischen Verwaltungsgeschichte p. 236, reisien-

723

dum
P.

est.

CORNELIVS ANVLLINVS.

Apaturius, rhetor Graecus Seneca controv. 10, 5, 28, suasor. 1, 11 ; 2, 21.


lulius Apella.
oacuv i)v(ov

724 APELLAS, Pergamenus, pater Frontonis, avus Apellae;


iTrr^p$v,

oaa? xt[xa? ix paatXetov ixapTKoaaxo

(silentio se praeterire

orat. p. 118 seq. Bindorf. 725 Apellas, pronepos A. lulii Quadrati (cos. II a. 105), nepos Apellae, filius Frontonis, Pergamenus, quattuordecim annos natus ab Aristide magistro oratione celebratus Arisiid. orat. p. 113 sqq. Bindorf.
ait Aristides) Aristid.

726 Apelles

Ascalonitanus Philo

legat. p. 576,

tragoedus celeberrimus

aetate imperatoris Gai ihd., Sueton. Calig. 33,

Bio

59, 5 (Zonar. 11, 4)

idem signiflcari videtur apud Petronium


727 Apelles (?Apellari
lihri,

64.

Apollinari vulgo), tragoedus aetate Vespa-

siani Sueton. Vespas. 19.

APER

110

APICIVS

728 APER, consul a. 207 cum Maximo fasti. 729 Aper ((luod vulgo ponitur Arrius Aper, nomcn gentile tantum auctoritate quae est nulla cditionis princijpis scriptorum historiae Augustac vit. Car. 12, 1 nititur, itcm ihd. manus recentior quacdam in codice Palatino Arrius addidit), praefectus praetorio et socer Numeriani; quem cum occidisset, ipse a Diocletiano a. 284 interfectus est vit. Cari 12-13, Victor Caes. 38. 39, Epitome 38, Eutrop. 9, 18. 20, Oros. 7, 24, 4; 7, 25, 1, Hieronymus ad a. Ahr. 2301, SynccUusp. 724. 725, Zonaras 12, 30, 31. Nominatur vit. Cari 14, 3; 15, 4. 730 M. APER, e Gallia oriundus cf. Tac. dial. 10, homo novus et in civitate minime favorabili natus ihd. 7, fuit in Britannia ihd. 17; latum

clavum
ihd. 2.

quaesturara

tribunatum
ihd.

praeturam accepit
14.
15.

ihd. 7,

orator

aetate Vespasiani celeberrimus,

iudicium Taciti de arte ingenioque


11. 12.
16. 24. 25. 26. 27.

Nominatur

3.

5.

28. 33. 42.


.
.

ARRIANVS APER VETVRIVS [SJEVERVS.


. .

CAESIVS APER. Cominius Bo Agricola [Aur]elius Aper.


C.
i
.
.

FLAVIVS APER.
Flavius Aper.

M. FLAVIVS APER.

FL(AVIVS) APER COMMODIANVS. FLAV(IVS) SEPTIMIVS APER OCTAVIANVS. M. NONIVS ARRIVS PAVLINVS APER. Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS SILIVS DECIANVS C. IVLIVS EVRYCLES HERCVLANEVS L. VIBVLLIVS PIVSAVGVSTANVS ALPINVS BELLICIVS SOLLERS IVLIVS
T.

L.


73

APER DVCENIVS PROCVLVS RVTILIANVS RVFINVS SILIVS VALENS VALERIVS NIGER CL. FVSCVS SAXA AMYNTIANVS SOSIVS PRISCVS.
M. Porcius Aper.
P. Salvius Aper.
P.

SEPTVMIVS APER.

Trosius Aper.
Vettius Aper.

Aphrodisius, Trallianus, statuarius Palatinas


tissimis signis replevit Plin. n. h. 36, 38.

domos Caesarum proba-

T. Aurelius Aphrodisius.

Scribonius Aphrodisius.
Aelius Festus Aphtonius.

732 APICATA (Apicatia maluit Borghesi opp. V p. 307), L. Aelii Seiani uxor domo pulsa a. 23 Tac. a. 4, 3, Seiano occiso (a. 31) libellum de flagitiis mariti, inprimis de caede Drusi, ad Tiberium misit Tac. a.
4, 11,

Dio

58, 11, dein se interemit J)io

l.

l.

733 Apicius, homo gulosus aetate Traiani Athenaeus

1,

7d.

APICIVS

111

APOLLODORVS

M. Gavius Apicius. 734 Apicius lulianus memoratnr m t. graeco Soadeno Lebas- Waddingtoii 2306 posito in honorem Antonini Pii et M. Aurelii Caesaris: [sTrtJ 'Attixrou 'louXiocyoui [u~axixou
'?]

Caelius Apicius(?).

[8ia j-pafifi.aJTcov

auTou pouXr^^
a.

[aovayJ}s.(ar^c ....].

Waddington legatmn Syriae

fnisse et

quidem

149 coniecit coniuncto

fragmento 2307, ubi consuJes a. 149 nominantur. Bes satis incerta. 735 APIDIVS MERVLA, quod in acta divi Augusti non iuraverat, albo senatorio a Tiberio anno 25 erasus est Tac. a. 4, 42. 736 APINIVS TIRO, praetorius anno 69 Tac. h. 3, 57. 76.
7'dl

Apion, grammaticus, Plistonici


in Oasi natus loseph. contra

filius

Suidas
2, 3,

s. v. 'Atz((ov,

qui Plisto-

nices cognominatus est Plin. n. h. 37, 75, Gell. 5, 14, 1;

6, 8,

Aegyptius
civitate

Apionem

ab Alexandrinis
l.

donatus ibd. sub Tiberio

Romae

docuit Suidas

l.,

qui

eum cym-

balum mundi- vocavit

Plin. n. h. praef. 25; sub C. Caesare tota circu-

latus est Graecia et in

tatus Seneca ep. 88, 40.

accusavit loseph. ant.

nomen Homeri ab omnibus civitatibus adopLegutus Alexandrinorum ludaeos apud Gaium 18, 8, 1; iterum Romae docuit sub Claudio

Suidas

l.

l.,

ubi Plinius adulescens

eum

vidit Plin. n. h. 30, 18.

Cum
Lehrs,
sqq.

de ingenio

doctrinaque

eius

tum de

studiis

Homericis

egit

Quaestiones epicae p. 1 sqq. ; de scriptis Muller

FHG.

III

p.

506

L. Aelius Aurelius Apolaustus Memphius.


C. Bellicius Calpurnius Apolaustus.
artis auctores latino

738 Apollinaris nominatur inter veteres medicinae sermone perscriptos Marcellus Empiricus praef.

2.

Aurelius Apollinaris.
Cerellius Apollinaris.

Claudius Apollinaris.
P.

L.

COELIVS APOLLINARIS. DOMITIVS APOLLINARIS.

Nasennius ApoUinaris.
Pinarius Apollinaris.
[T. ?] Prifernius

Paetus

Memmius
,

Apollinaris.

C. Sulpicius Apollinaris.
,

739 Apollodorus

Pergamenus
3, 1, 17,

rhetor Graecus

C. Caesaris (qui postea


4,

Augustus) iuvenis magister dicendi Sueton. August. 89, Strabo 13,


p. 625, QuintUian.

Hieronym. ad a. Macrob. 23. Discipuli praeter Augustum nominantur Calidius Hieronym. l. l., Bruttedius Niger Seneca controv. 2, 1, 36, Vipsanius Atticus ibd. 2, 5, 11, Moschus ibd. 2, 5, 13, TurAbr. 1953; octoginta duos

annos natus

obiit Lucian.

rinus pater ibd. 10 pr. 14, Dionysius Atticus Strabo


3, 1, 18,

l.

l.,

Quintilian.
et

C. Valgius, Mattius, Domitius Quintilian.

l.

l.

ApoUodorus

Theodorus Gadareus diversas opiniones tradiderunt, appellatique inde ApoUodorei et Theodorei ad morem certas in philosophia sectas

APOLLODORVS
sequcndi Quintil.
3,
1,

112

APOLLONIVS

18 (Apollodorei memorantur in artc rhetorica

Anonymi Spenyel

Ipsius 1431, 1; 441, 1; 442, 10). sola videtur Ars (rhetorica) edita ad Mattium, quia ceteras missa ad Domitium epistula non agnoscit Quintilian. l. l. cf. Strabon. l. l.
Ilhetor. gracc.

Citatur vel
3, 1,
7, 2,

1;

3, 5,

17;

memoratur Scncca 3, 6, 35-36; 3,


Tac. dial. 19,

controv. 2, 1, 36, Quintil. 2, 15, 12;


11, 3; 4, 1,

50;

4, 2,

31;

5, 13,

59;

20 ;

9, 1, 12,

Anonymus apud Spengel

Rhct. graec.

I p.
iialis

434, 30.

740 ApoUodorus, scriptor quidam sive poeta Alexandrinus aetate MarMartial.


1, 61, 5.

741 Apollodorus,

Damascenus Procopius dc

aedificiis

lustiniani 4,

6
in

p. 288 cd. Honn., architectus clarissimus imperatori Traiano

pontem

Danuvio extruxit id., Tzetzcs Chil. II82sqq. Dionem auctorem laudans; sub eodem imperatore Romae forum, odeum, gymnasium Dio 69, 4. Ab Hadriano primum exilio, dein morte punitus Dio, Tzetzes l.
l.

Ex

virbis Procopii profitcntis se dcscriptionc pontis illius superscdere,

'ATToXXoSwpo? 5s 6 Aa{xacixr^vo? 6 xal Travxo? ^SYOva)? dpj^itsxxwv xo5 ep*cou

Extant Poliorcetica (Wcschcr, Poliorcetiquc dcs Grccs p. 137-197), quae Hadriano


cppaCsxoj sequitur

ApoUodorum

de co opcrc scripsisse.

dedicavit praef. p. 137.


cui Sulpicium Cornelianum commendavit Fronto Fronto ad amicos 1, 2 p. 174 N. T. Aurelius Caljmrnianus Apollonides. 743 APOLLONIVS, sub Comniodo, quod Christianus erat, a Perenni (a. 180-185) occisus Euseh. hist. eccl. 5, 21, Hieronym. vir. ill. 42 (II uhi senator dicitur; de actis martyrii eius armeniace p. 869 V.)

142 Ap. Apollonides,

scriptis

cf.

Harnaclc Sitzungsberichtc der Berliner Akademic 1893,

p. 721 sqq., qui p. 740 iure dubitat,

num

recte

Hieronymus

illi

latum

clavum

tribuerit.

745 ApoUonius, Chalcedonius

744 Apollonius, rhetor quidam Graecus Scneca controv. 7, 4, 3. philosophus Stoicus, ab Antonino Pio imperatore Romam vocatus, Marci et Veri magister vit. Pii 10, Marci 2, 7; 3, 1, Veri 2, 5, Dio 71, 35, Eutrop. 8, 12, Hicronym. ad a. Abr. 2165 == Euseb. Armen. 2165, Lucian. Dcmon. 31, Marcus ei? eauxov
,

1,

8. 17.

746 Apollonius, Apollonii Chalcedonii filius Marcus ad Frontoncm 5, 36 p. 86 N. lAl Apollonius, Syrus, Platonicus oraculum Hadriano in fano lovis Nicephorii datum libris suis indidit vit. Hadriani 2, 9. 748 Apollonius, pycta Scneca nat. quaest. 4 praef. 8. 749 ApoUonius, Aegyptius quidam vates Dio 59, 29. 750 Apollonius, Tyaneus, philosophus Pythagoricus. Praeter Liician. Alcx. 5, ubi magister quidam Alexandri Abonoteichitae dicitur fuissc Tuiv
'ATToXXovtcp
Ti{)

Tuavei auYYSvOjaevwv xal

tyjv

Traoav auTOU TpaY(i)5tav sfSoTcov,

APOLLONIVS
ante saeculum

113

APOLLONIVS

III non memoratur. Nam quod hodieque non semel ad eum refertur Apuleius apolog. 90 secundum lectionem vulgatam, veram 'vel Apollobeches^ codicum vcstigia secutus iamdudum restituit G. Kruger p. 100 ed. apolog. Saeculo III ineunte iussu luliae Domnae
sus

Augustae (mortuae a. 217) Philostratus vitam Apollonii scribere aggresest. Qui auctores nominat (vit. 3) Maximum Aegiensem, qui
libellum de rebus ab Apollonio Aegis gestis
confecerat,

Moeragenem,

qui quattuor libros de eo composuerat ,


et

Damidem Assyrium comitem


Apollonio quaedam
est

discipulum ApoUonii, quem potissimum ducem Philostratus se elegisse

profitetur.

Ac Moeragenem quidem
Originem adv.
Cels. 6,

re vera de

scripsisse per
libellus in

41 satis constat neque


ille

cur Maximi

non

unquam, Baur, Apollonius von Tyana und Christus p. 115. Philostrato autem' ipsi quatcnus fides habenda esset, postquam alius alio modo iudicavit (cf. Baur p. 12 sqq., de recentiorihus praefationem Kayseri ed. alterius p. IV sqq.), eum permulta fabulosa partim ab aliis sumpsisse, partim suopte ingenio addidisse nemo iam negat. Meo quidem iudicio fabulam philosophicam plane eadem ratione composuit, qua fabulas eroticas scripserunt sophistae qui dicuntur inde ab
extiterit

suspicionem veniat; sedDamis

num omnino

sine causa dubitavit Chr.

Antoninorum

aetate.

Cum

autcm a Philostrato posteriores plerumque

pendeant, hoc loco ubi non de imagine sapientis Pythagorici qualem


postea fmxerunt, sed de rebus externis, ut ita dicam hominis, qualis
_

solum modo agere licet, pauca sunt quae afferri possint. Oriundum fuisse ex urbe Cappadociae Tyanis praeter vitam 1, 4 confrmat Ijucianus l. l. Necem Domitiani eadem hora, qua Bomae
fuit,

peracta

cst,

Ephesi

{r^

xal s-cpw&i Xiphilin.)

populo proclamasse scripse-

runt Philostratus

Dio Cassius (Xiphilin. 67, 18). Quamquam consensui hominum eiusdem aetatis haud ita multum per se tribuerim, tamen cum Domitiani temporibus bene conveniunt quae de gravissimis inimicitiis inter Apollonium et Euphratem (cf. E 91) ortis traduntur
ct
vit.

1,

13; 2, 27;

5,

27. 31. 33. 34. 37. 38. 39;

6,

7-9. 13; 8,

7. 11.

Quantumvis enim
exercuisse

afuit, philosophos

earum Philostratus a fide historica pro diversitate scholarum non video cur negemus. Sed neque quo anno natus neque
in

enarratione

illos

re vera simultates

quo mortuus
quae vita
tempore,
1,

sit

ApoUonius, accuratius definire


,

12 enarrantur

conicias

licet. Nam cum ex ApoUonium ephebum fuisse

iis

eo

ubi Archelaus rex Cappadociae

(cf.

832) in suspicionem
loco

coniurationis venit id est sub initium imperii Tiberii, postea idem Philostratus 8,

29 obscurum

esse professus,

quando quomodo quo

Apol-

lonius vita excessisset, addidit ouo' uirsp f^Xtxta? xoo dvoph<; erpr^xai ou8^v
X(j)

Aatxiot,
Trpoati)

dXKcc xoi? [xsv OYOoV^xovTa, xoi? o' uTtlp


xtov

xa ivsvi^xovxa, xoXq oh

xal

exaxov

sXOsiv.

Ipsi paulo post Domitiani

mortem nus8

quam comparuisse

videtur.
I.

Prosopographia Imp. Bom.

APOLLONIVS

114

APOLLONIVS

hratus

Inde ab aetate Septimii Severi Apollonius divino quodani cultu celelulia Domna Philostratum vitam eius scribere iussit vita 3; est.

Antoninus Domnae filius ei veluti heroi fanum extruxit Dio 77, 18, templum Tyanis sumptu principali factum vita 8, 31; Severus Alexander eum in larario habuit vit. Alcxandri 29, 2. Aurelianum ne civitatem Tyanam (sic) everteret, visu deterruit 'norat vultum philosophi venerabilis Aureh'anus atque in miiltis eius imaginem viderat templis, denique statim adtonitus et imaginem et statuas et templum eidem
;

promisit'

vit.

Aurcliani 24.

Aetate Diocletiani Hierocles in libro,

quem
contra
(p.

<I>iXa^{)7]? ^6^0? inscripsit,

Apollonium cnm Christo composuit,


libellum in publicum emisit qui extat
institut. 5,

quem Eusebius Pamphili


sqq. ed. Kayseri),
cf.

369

Lactant.

qui de vita Apollonii conscripti sunt, niemorat Vopiscus


'tanti viri

2; graecos libros, vit. Aurelian 24,

facta'

in

litteras

se

relaturum esse profitetur ideni ihd.


exscripsit, Leoni,

Apollonii Pythagorici vitam non ut Nicomachus senior e Philosti-ato,

sed ut Tuscius Victorianus e Nicomachi schedio

quia iusserat, misit Sidonius ApolUnaris


nuraeratur Arnoh.
TTwv jxsaov
1,

epist. 8, 3.
r^v

In magis gentilium
xs xal av&po)cf.

52. Ouxstt cpiXoaocpoc, aXX'


vit.

tt i>(i)v

Eunapius

sophisf. ed.

II Boissonade p. 454
23, 6, 19

p. 500,

araplissimus philosophus

Ammianus Marcellimis

cf.

21, 14, 5.

Memoratur Philostrat. vit. soph. p. 206. 223. 247, Hieronym. chron. ad a. Ahr. 2112 Syncell. p. 652, 18, Hesych. Miles. fr. 7, loann. Ant. fr. 105. 107 FHG. IV; [Apjolonius Thyaneus VI 29828 clipeus

in tectorio pictus.

Scripta, quae suh noniine Apollonii ferehantur, enumeravit Suidas


s.

V.

'ATtoXXiovto?

1) StaOr^xai

cf. vit.

1, 3;

7,
|j.v

35; 2)
Trepl

Tispl

\i.avxdaq et

3) irspl Ouaioiv cf. vit. 3,


PipXiou? TSTxapac,
xai
tt)C

41 xat

^UY-ypailat

jxavxsia?

datsptov

wv xat MotpaYSvr^?
{)s(p Trpoacpopo)?

s-sixvTQai}/;,

^UYYpdfj^ai oe 7:spt Ousttov

dv

Tts

sxdaTfp

ts xai x}(apta[Xva)? i)uoi.

Ta

[xev

oyj

Toiv daTSpoDV xat ttjv TOtauTr^v

[xavTtx7)v
Jspoic:

ou8'

s?

xsxr/jTai ti? ol8a, t^

o^ TTspl Ouatoiv iv TcoXXoi? ixsv

supov, iv TToXXat? o^ TToXsatv TToXXoii;

8e dv5po)v aocpoiv ofxot? xtX. cf. ihd. 4, 19; 4) u[xvo? st? Mvr^jxoauvr^v cf.
vit.

1,

14; 5) riu^aYopou o6$at

cf.

vit.

8, 19,

uhi Apollonius sub terris


reportasse
dicitur,

cum Tryphonio coUocutus ad lucem


PtpXtov Ta? riuOaYopou sT/s oo^a?

lihruni

zh 8s

dvdxstTat t6 ^tpXtov touto Iv 'AvOtm


;

xat aTrouSdCsTai 8id

ttjv aiTtav xtX.

6) [lui^aYopou pto?, cuius Philostratus


lihcr de vita

mentionem non
lonio scriptus,
vit.

fecit;

idem videtur

quem adhihuerunt Porphyrius vit. quamquam neuter eum auctorem fuisse Tyaneum significavit cf. Zeller, Philosophic der Griechen III 2^ p. 143 adn. Epistulae passim citantur a Philostrato cf. vit 1, 32 AiroXXaivioi; ok
Pyth. 254-264,
iTriaToXTjv
|xva)V

Pythagorae ah ApolPyth. 2 et lamhlichus

auTd

TOTroirjTai,

TroXXd 8^ xai dXXa Ttov sauTtp

iz 8tdXs$tv s^pv)-

I? iTrtaToXd? dvsTUTrtoaaTo.

Aliarum, quae suh nomine Apollonii


collegit

fictae esse vidcntur,

fragmenta

Kayser p. 345

sqq.

APOLLONIVS

115

APPALIVS

Aurelius Apollonius.

DILLIVS APONIANVS.
a.

751 Aponius, delator post necem Neronis

68 occisus Plutarch. GalbaS.

a. 14 Tac. a. 1, 29. 752 L. Aponius, 'eques praeAponius Aut idem est aut certe parentela coniunctus L. pracfectus fectus equitum, tribunus militum [leg.] VII et leg. XXII, castrorum, flamen Augusti [p]rimus col(oniae) lul(iae) VRB. (sic)

Romanus

e cohorte Drusi'

Baeter(rarum), praefectus pro Ilviro C. Caesaris Augusti

filii

....

XII 4230

t.

Baeterrensis, ubi VRB.


t.

753 L. Aponius in

dispensatoris

num recte VI 9333.

traditum

sit

iure duhitatur.

A.

PLATORIVS NEPOS APONIVS ITALICVS MANILIANVS

C.

LICINIVS

POLLIO.
754 APONIVS SATVRNINVS, praetorius a Gaio illusus Sueton. Calig.38; idem videtur Aponius senator post Gai necem a militibus vulneratus loseph. ant. 19, 4, 5. Pater videtur M. Aponii Saturnini, qui sequitur. 755 M. APONIVS SATVRNINVS memoratur in titulo graeco in Phrygia

American reperto Journal of Hellenic studies 11(1883) p. 415 n. 30 Servenio Cornuto legato posito Jaurnal of arch. I (1885) p. 46
.
.

eius et in actis

Arvalium.
h. 1, 79,

M. Aponius

Saturninus

tit.

et

acta Arv.,
3, 5. 9. 11,

M. Aponius Tac.
Aponius
Consularis
cf.

Aponius Saturninus

ibd. 2, 85.

96;

ibd. 5, 26.

Tac. h. 3, 11 extr., consul suffectus anno incerto sub

a. 69 ob res adversus Sarmatas bene gestas ab Othone triumphali statua honoratus Tac. h. 1, 79; Tettium lulianum septimae legionis legatum interficere studuit ibd. 2, 85; Vitellii

Nerone, legatus Moesiae

partes secutus, ibd. 2, 96; dein Vespasiani, in Italiam profectus ibd.


3,
5.

9;

evasit ibd. 3, 10. 11.

ab exercitu seditioso ad supplicium postulatus Patavium Frater Proconsul Asiae anno incerto tit.

Arvalis fuit in collegio


2044.

a.

58. 59. 60.


h. 5, 26.

66

VI

2039. 2040. 2041. 2042.

Nominatur Tac.

756

Q.

APPAEVS FELIX FLAVIANVS,

clarissimus vir memoratur in titulo

patris, qui sequitur.

757 Q. Appaeus Saturninus luventianus, P. fil. tribu Ter. vel Lem. (lE// traditur), egregius vir, pater Q. Appaei Felicis Flaviani clarissimi t. Afriviri, sacerdos urbis Romae aeternae, flamen perpetuus
,

canus originis incertae sub finem mutilus BuUetin archeologique du


L. AEL(IVS) APPAIENVS IVLIANVS. 758 T. Appalius Alfinus Secundus, T. f., tribu Vel.; praefectus cohortis IIII Gallorum, tribunus cohortis I Aeliae Brittonum, praefectus alae I Augustae Thracum, subpraefectus classis praetoriae Ravennatis, praeprocurator fectus vehiculorum, procurator Alpium Atrectianarum hereditatium. Patronus coloniae (Firmi Piceni), flamen Augusti

comite des travaux historiques 1893 p. 189.

XX

divorum omnium, augur, Ilvir quinq.

bis (Firmi)

IX

5357

t.

Fir-

8*

APPIANVS
manus.

116

APPIVS
T.
Vcl.

Parcntela coniundus vidctur cum M. Gavio


cf.

f.

Appalio

Maximo, fortassc patcr naturalis cius M. GAVIVS APPALIVS MAXIMVS.


'Poifjnfj

54.

759 Appianus.

AXe^avSpsu?, ^? xa TrpojTa ^xtov Iv


sirt

z-q

Traxptot xal 8txai? iv


sTTtTpoTreueiv T^Siwaav

auvaYopsuaa?

toiv paatXsfov,

{xs/pi [xs acptov

Appian. pracf. 15, id


adeptus
factus

cst:

summos Jwnorcs municipales Alexandriac

Bomae

est.

dignitatis

egit, dein procurator Aug. Antonino Pio Fronto pro Appiano amico sene orbo augendae causa procurationem petiit Fronto ad Pium

suh impcratorihus causas

Ab

Epistulae graece scriptae p. 170 N., quam acccpit cx verhis ipsius. Scripsit circa a. 150 Appiani et Frontonis Fronto p. 244-251 N. (cf. pracf. 7) historiam Romanam secundum nationes digestam inde

14. 15.
civ. 2,

ab originibus usque ad initium aetatis imperatoriae Appian. praef. Ilap&ixTjv "YpacpT^v se confecturum esse profitetur Appian. hell.
18;
5, 65.
,

760

us Appianus
positi luliae

Xoyicjtt^?

in

fragmento

tituli

graeci Citicnsis

Bomnae Augustae Lchas-Waddington

2728.

Curator

igitur oppidi Citii suh Scvcro vcl Antonino.

APPIVS APPIANVS. L. RVPILIVS APPIAN[VS].


M. VALERIVS

MESSALLA BARBATVS APPIANVS.


iis,

761 APPIVS APPIANVS nominatur in

quos Tiberius

a.

17 movit senatu

aut sponte cedere passus est Tac.

a. 2, 48.

TI. CL(AVDIVS) M. APPIVS ATILIVS BRADVA REGILLVS ATTICVS. 762 M. APPIVS (ATILIVS?) BRADVA honoratus t. Ohjmpico cdito a Bittenhergero, commcntaiio dc Herodis Attici monumentis Otympicis p. VIII: M. "ATTTTtov BpaSouav, Ta[xrav, aTpaTyjyov, [uTiaTOv], [lupsa^suTrjv xat avTt-

aTpaTTjYOv]

Osou 'ASpiavou
tov

uzaTtxov Fspjxavta?
[-iTp]o?

xat BpsTTavta?,
TcaTnrov
tt^?

TrovTt'cptxa,

aoSaXtv

'ASptavaXiv,
Yj

'Prj[Yt'X^c;]

[xr^Tpo?

'HpcoSou

^UVatXOC

TToXt;

7]

TWV 'HXstWV.
in
Jioc

Appii nomen
intcUcgendum
herger
co,
sit,

homine utrum pracnomcn an nomcn gentile


Vtut
cst,

certe diiudicari ncquit.

prohahiliter Ditten-

cum nmnen

Atilii hahuisse statuit

quod in Begillae stirpe Fuit quaestor, praetor, consul (suffectus anno incerto suh Traiano ut videtur), legatus Aug. pr. pr. Germaniae (sup. aut inf.), item Britanniae sub Hadriano; pontifex, sodalis Hadrianalis (impcrante Antonino Pio) tit. Avus maternus Appiae Anniae Regillae tit.

cum propter cognomen tum usquequaque hoc nomcn occurrit.

Certe parentela coniunctus

cum M.

Atilio Metilio

Bradua

cos. a. 108.

763

APPIVS EVNOMIVS SAPIDIANVS, clarissimus vir, quaestor candidatus, praetor urbanus, patronus Sinuessanorum puhlicc ah his honoC.

ratus

t.

Campano

3844 suspectae

fidci,

quippe qui unius iMpoli

auctoritate nitatur.

POMPEIVS APPIVS FAVSTINVS.

APPIVS
764
L.

117

APPYLEIVS

APPIVS MAXIMVS NORBANVS. L. Appius Maximus Plm. ad Norbanus L. Appius (Vict.) Epitome 11, Appius Maximus VI 1347, L. Maximus Bio 67, 11, Norbanus Martial. 9, 84, 1.
Traian. 58, 6,

Proconsul Bithyniae fuisse videtur ex epistula Domitiani Plin.


cos.

l.

l.

I stiffcctus

anno incerto; L. Antonium Saturninum

a.

88/89 rebel-

lantem devicit Dio, Epitomc, Martialis l. l., VI 1347, inde per sex annos Roma afuit Martialis v. 9-10, cos. II suffectus anno incerto

VI

1347.

llia

(uxor)

VI

1347.

Quo munere puhlico Norbanus eo tempore, ciim exercitum contra Antonium duceret, functus sit, ex testimoniis quae extant defniri nequit. Vnde alii alia coniecerunt cf. Mommsen, BomiscJie Gesckichte V p. 137, Hermes XIX (1884) p. 437 sqq., Friedldnder ad Martial. l. l. Neque tegulae, quae prohahiliter ad hunc referuntur, rem ad liquidum perduxerunt inscriptae leg. VIII Aug. L. Appio leg(ato), quae repertae sunt et prope Dihionem in loco Mirehau sur Beze, qui locus fuit Germaniae
superioris, et in

Aquitania
sqq.

cf.

III

(1888)

p. 223

IV (1884)
Norhanus

Moivat Bulletin ^pigraphique de la Gaulc Nam ad legationem, p. 22. 65 sqq.


suscepit, aptius illae referuntur.

quam Antonio

devicto

765 Appius Quintianus, amicus Apulei Madaurensis^jpiJ. apologia57. 58. 72.

766 APPIVS SABINVS, consularis honoratus Zeitung XXXVIII (1880) p. 56 n. 345.

tituJo

Olympico Archdologische

767 Appius Sabinus memoratur in tcihida alimentaria Veleiate XI 1142 p. 3, 40: fund(um) Baebianum Flavianum, qui est in Placentino pag.
Vercellense adf(inibus) Appio Sabino et

M. Minicio

et pop(ulo).

768 (L. Appius) Sabinus memoratur in

titido

Vcronensi L. Appii Cin-

nami

liberti

V 3352.

Aurelius Appius Sabinus.

769 SEX. [APPIVS] SEVERVS. Titidum ei dedicavit [Appia] Severa filia VI 1348 (1), memoratur in titulo fdiae dedicato VI 1349 (2). tribu Volt., Illlvir viarum [Sex. Appius] Severus t. 1, Sex. f.
,

curandarum, tribunus miiitum legionis III Gallicae, quaestor [T. Ves]p.

OCTAVIVS APPIVS SVETRIVS SABINVS. 770 (Appia), 'quaedam de numero Lamiarum ac nominis Appi', femina nobilis amore Pollionis citharoedi incensa luvenal. 6, 385 sqq. cum
C.
scholiis.

Caesaris Augusti

fili,

sodalis Titius

1.

1.

Appia Sex.

f.

Severa

1.

1. 2.

771 APPIA SEVERA, Sex. Appii Severi


sulis a.

fib'a,

(L.) Ceioni

Commodi

(con-

78 uxor)
titido

VI

1348. 1349.

712 *APPIA VETVRIA AIRVLA COECIVA SABINILLA, clarissima femina


honorata
semel descripto et corrupto

4720, quem

ei

posuit

ordo Foropopiliensium.

773 Appuleius, miles in statione Nicomedensi Plin. ad Traian. 74, 1. 774 Apuleius. Nomen ipse posuit apologia 9. 17. 27 etc. Madaurensis apoJogia 24, cf. de dogmate PJatonis p. 267: 'si pro Apuleio dicas

APPVLEIVS

118

APPVLEIVS

philosophum Platonicum Madaurensem'. Pater duumviralis, cunctis honoribus perfunctus, cuius locum in illa colonia ipse postea tuebatur Pueritiam Carthagine degit, postea Athenis studiis apologia 24.

Oeam

Cum Alexandriam pergens omnifariam imbutus florida p. 86. 97. venisset, AemiHam Pudentillam uxorem duxit. Inde a priinsimulatus

vignis magiae

Africae (imperante Pio) causam dixit apologia passim.

Carthagine degit florida


TeuffelrScJiwahe,

apud Claudium Maximum proconsulem Aliquamdiu p. 86. Sacerdos provinciae (Africae) Augu-

stinus epist. 138, statuis honoratus apologia p. 61. 72.


cf.

De

scriptis

Romische Literaturgeschiclite 366 sqq. llh C. Appuleius M. f. honoratus t. Carthaginiensi II 3416 mutilo, quem posuit conventus [Carthaginiensis]. Fortasse magistratus Bomanus. 20 a. C. cum P. Silio Nerva. Titulum 77G M. APPVLEIVS, consul a. 734 In consulatu: M. Appuposuit iussu Augusti V 5027 Tridentinum. leius fasti minor. IV. V, Bio ind. l. 54; 54, 7, VI 849, VIII 978, M. Appuleius, Sex. f. tit. Sex. f. Cassiodor., ceterum Appuleius fasti. Anno minor. ind. 731 IV, Dio l. 54. 23 a. C. legatus (praefasti legionis alicuius) tit. Anno 734 20 a. C. consul fasti. torius fortasse APPVLEIVS, consul cum a. 725 29 Imp. Caesare V. Tituli: 111 SEX.

= =

Hermes VII (1872) p.37

Pergameitus Bulletin de correspondance Hellenique


n.

10

= Frdnhel, Inschriften von Pergamon

(1876) p. 106 n.

nr. 418 (1) publicc ei positus a Cotiaeensibus ; memoratur in altero Pergameno Octaviae matris Jahrbuch der Koniglichen Preussischen Kunstsammlungen III (1882) p. 85 Frankel nr. 419 (2) et in t. Assi reperto CIG 3571 cf. Addenda p. 1129 Lebas-Waddington 1034 (3); ad hunc (non ad consulem a. 14 p. C) referendus videtur t. Aeserninus IX 2637 (4). Sed plane incertum est, num huius nomen supplendum sit in fragmento Pergameno Frdnhel nr. 420. In consulatu: Sex. Apuleius IX 422 fasti Venusini, Dio ind. l. 51. 52; 51, 20 (male Lucio Apuleio traditur apud Orosium 6, 20),

ceterum Appuleius sive Apuleius


t.

fasti.

Sex. Appuleius

('ATroXrjtou

2) in

titulis.
f.,

Sex.
filius

Sex. n. acta triumph.

I p.
t.

461, Sex.

f.

t.

4 Dio

ind.

l.

51;
2.

Sex. Appulei (aliunde ignoti) et Octaviae sororis Augusti


a.

Consul

725

29

fasti (consul

4)

a.

727

= 27

t.

pro consule ex

Hispania triumphavit VII kal. Febr. acta triumph. I p. 460 cf. I p.478, imperator t. 4; proconsul Asiae (sub Augusto) t. 1. 3. Augur t. 4; patronus Aeserniae t. 4, Assi t. 3. Idem intellegendus est, ut ex

2 iam constat, Appuleius apud Dionem 54, 30, qui cum Maecenate reum aliquando defendit (a. 742 12); cum uterque ab accusatore male audiret, Augustum edixisse [xi^xe xou? auYYsvst? {iVjxs xou? ^tXouc
t.

7rp07ryjXaxt'Cetv.

a.

Filia Appuleia VarilJa 14 p. C.

filius

huius videtur Sex. Appuleius consul

APPVLEIVS

119

APRONIVS

778 SEX. APPVLEIVS, consul a. 14 p. C. cum Sex. Pompeio. In con6639, Dio ind. l. 56; 56, 29, sulatu: Sex. Appuleius fasti Aniiat. Monum. Ancyran. lat. 2, 9, graec. 4, 23; 5, 1, 111717= I Add.p. 558,

III

S. 7301,
7,

VI

10051,

IX

Tac. a. 1,

ceteruni

cf. fastos.

Sex. Appulei consulis a.

Sex. = 725 29

1598. 4192,
f.

894, Sueton. August. 100,


ind.
l.

Dio
cf.

56, flius videtur

a.

C.

n. 777,

maritus Fabiae

Numantinae, pater [Sex.J Appulei qui sequitur. 779 [SEX.] APPVLEIVS, Sex. f., tribu Gal., Sex. n., Sex. pron. filius scilicet Sex. Appulei consulis a. 14 et Fabiae Numantinae, ultimus gentis suae XI 1362 t. Lunensis positus a matre.
780 Apuleius Celsus, Centuripis oriundus, medicus, praeceptor Scribonii Largi Scribon. Larg. 171 (inde MarceUus Empiricus 16, 8). 781 Appuleius Nepos, amicus Dasumii in testamento eius VI 10229 v. 22.
782 APPVLEIVS RVFINVS, consul (suffectus circa a. 190) cum Septimio Severo qui imperavit vita Severi 4, 4. 783 C. APPVLEIVS TAPPO, M. f., quaestor, tribunus plebis, aedilis, iudex
quaestionis

rerum capitalium, praetor

V 862

t.

Aquileiensis sub finem

liberae rei publicae vel sub initium imperii Augusti positus, ut honores

docent,

qui in titulo lcgitinio ordine inverso recensentur, nisi quod quasi extraordinarium extremo loco positum
est.

iudicis officium

leus

ParenteJa cum hoc coniunctus, sed paulo antiquior videtur C. Appul1 1458. (sic) C. f. Tappo pontufex V 861 t. et ipse Aquileiensis

784 APPVLEIA VARILLA (Variliam codcx Mediceus, Varillam correxit Nipperdey), sororis Augusti neptis Tac. a. 2, 50; fllia Sex. Appulei 29 a. C, neptis xxr patrem Oetaviae (maioris) sororis consulis a. 725

Augusti (vide in patre).


adulterii

Anno
l. l.

17 rea facta lege maiestatis liberata,


cui

damnata

est Tac.

785 Apronianus,

magistratu

functus,

rescriptum

est

a.

238

cod.

lustinian. 5, 75, 3.

Potest fuisse magistratus municipalis,

cum agatur

NOVIVS RVSTICVS VENVLEIVS APRONIANVS. REBVLVS APRONIANVS. L. TVRCIVS FAESASIVS APRONIANVS. L. VENVLEIVS APRONIANVS. L. VENVLEIVS MONTANVS APRONIANVS. L. VENVLEIVS APRONIANVS OCTAVIVS [V]ETVLENVS [A]PR0NI[ANVS]. C. VIPSTANVS APRONIANVS. 786 APRONIVS, Illvir a(ere) a(rgento) a(uro) f(lando) f(eriundo)
C.

de tutorihus datis.

...IVS

PEDO APRONIANVS.

(CASSIVS) APRONIANVS.

M. FVLVIVS APRONIANVS. L. IVLIVS POMPILIVS BETVLENVS APRONIANVS.


M.

in

nummis

Cohen

Augustus n. 350-352. 370-375. 420-425. 530-535.

Cf. nr. 789.

APRONIVS
787 L. APRONIVS,

120
consul (sufFectus)
a.

APRONIVS
8 p. C.

cum A. Vibio
v.

Habito.

THuli: mcmoratur

iituVis

fiJio

dedicatis

(vicle n. 790) ct in titulo Mogontiacensi

v. 3 (1) Bramhach, Inscripiiones Hhc-

X 7257 II

2, III

nanae 937 (2) mulieris cuiusclam munis benefic(io) [L.] Aproni.

civis

Romanae

nationis Nerviae in-

Nummi

Africani: I) oppidi incerti (Clupeae?) suh Tihcrio cusi


a)

permissu L. Aproni procos. III


inscriptione Tiherii

in partc

adversa cum capite

et

Muller numismatique de Vancienne Afrique II p. 155 n. 331. 332, Cohen p. 208 n. 216. 217 (qui male legit PRO. COS. IIII), h) Drusi Caesaris Mionnet VI p. 585, 27, Mullcr II p. 155 n. 333, p. 156 n. 334, Cohen I p. 218 n. 14. 15;
p. 585, 26,

Mionnet

VI

II)

aJ)

ipso

cusi in parte advcrsa

Libera Mionnet
48, 18, 8,

VI 589, 49,

Miiller

exhihentes L. Apronius Hippone II p. 167 n.378, Cohen Ip. 220 n.2.

In consulatu: L. Apronius fasti Capitol., L. Apronianus (sic) Digest. Apronius I 758 (? in tesscra gladiatoria). L. Apronius nummi, t. 2; Apronius t. 1; L. Apronius sive Apronius apud scriptorcs. Potest triumvir monetalis suh Augusto C. f., C. n. fasti Capitol. Bello Dalmatico (a. G 9 p. C.) insignis dux VcTleius fuisse cf. n. 786. kal. luliis consul suffectus a. 8 v. supra; legatus Germanici 2, 116, 3; propter res in Germania gestas triumphalia insignia anno 15 meruit Tac. a. 1, 56. 72 cf. Vell. l. l. Romam reversus niense Septcmbri a. 16

in senatu sententiam dixit Tac. a. 2, 32. Proconsul Africae per trien-

nium (a. 1820) contra Tacfarinatem pugnavit Tac. a. 3, 21; 4, 13 nummi, 1. 1 et ob res in Africa gestas triumphalia ornamenta iterata et statuam laureatam obtinuit ihd. 4, 23. A. 22 et 23 Romae in senatu sententiam dixit ibd. 3, 64; 4, 13. A. 28 legatus Germaniae inferioris a Frisiis victus ihd. 4, 73; 11, 19 cf. 6, 30; ad hanc legationem pcrtinet t. 2. Ex verhis Taciti a. 6, 30 'Gaetulicus ea tempestate (a. 34) proximo quoque exercitui superioris Germaniae legiones curabat per L. Apronium socerum non ingratus^ de tempore usque ad quod
Apronius legationc functus sit, nihil ccrti concludere licet. Apronia fib'a, Plautii Silvani uxor Tac. a. 4, 22; altera filia Lentulo Gaetulico nupta ihd. 6, 30; L. Apronius Caesianus filius. 788 L. APRONIVS CAESIANVS, consul a. 39 cum C. Caesare II. Titulum dedicavit in monte Eryce 7257. In consulatu: L. Apronius

Caesianus fasti Aniiat.


KsXtavos
7]

6638,

KEatiavo? iraditur
fasti.

cetcrum Caesianus
Tac. a.
2yjiavo5,
3,

acta Arval. VI 2029; A. 'ATrpwvto? Dio ind. l. 59, L. Apronius Dio 59, 19, In titulo nomina perierunt; L. Apronius

21,

Dio

58, 19, 1, uhi vulgo legitur lpst'aaTo 8e xal Asuxiot)


(teste

codex Venetus

hihet xal Xouxt'ou xat

asavotji,

Boisscvain Mncmosync 1885 p. 314) exXiphHinus Kaaiavou, unde certum ridctur


item

Dionem
27]tava)V

scnpsisse Aeuxiou

Katatavou,

xaiirep Katatavoiv

(xal

vulgo)
filius

l^ ixetvou

iravKov xwv cpaXaxpmv ^vofjLaCojxevojv.


a.

L.

f.,

L. Apronii consulis

8 p. C.

cf.

tit.,

sub patre pro-

APRONIA

121

AQVILA
tit.

consule Africae militans (vixdum piieritiam egressus, ut ex


contra Tacfarinatem prospere pugnavit
a.

apparet)

20 Tac.

a. 3, 28,

epulonum factus Veneri Erycinae

inter alia 'felicem


tit.

unde Vllvir gladium' et una


praetor,

cum cum
fasti.

patre effigiem Tiberii versibus dedicavit

Anno 32

Seiano familiariter usus esset

et Tiberii calvitiem publice irri-

sisset,

tamen a Tiberio contemptus

evasit

Dio

58, 19.

Consul

a.

39

Ad eum

pertinere videntur, quae refert Plinius n. h. 11, 313


viri
filio

L. Aproni

consularis

detractas

adipes levatumque corpus

inmobili onere.
L.

L.
L. L.

IVLIVS APRONIVS MAENIVS AVITIANVS. IVLIVS APRONIVS MAENIVS PIVS. IVL(IVS) APRONIVS MAENIVS PIVS SALAMALLIANVS. STERTINIVS QVINTILIANVS ACILIVS STRABO Q. CORNELIVS
Silvani uxor
a.

RVSTICVS APRONIVS SENECIO PROCVLVS. 789 APRONIA, L. Apronii f. (cf n. 787), M. Plautii
a marito occisa Tac.
a. 4,

24

22.

790 Apronia in t. servae VI 9849. L.(?) IVLIA APRONIA ALFEXA AGRIPPINA. L. IVLIA APRONIA MAENIA SALAMALLIAS.

LVCILIA APRVLLA. 791 Apsaeus ('A^{>atos), Palmyrenus, postquam Aurelianus Zenobia victa exercitum in Europam reduxit, auctor seditionis extitit Zosimus 1, 60. Eundem memorari opinatur Waddington in t. Pahnyreno Lehas-Waddington 2582: De-irT^tfxiov] 'A'{;atov xov iroXsttr^v xat irpoaTa-nfjv 792 APVDIVS Dio 53, 20 vide Sex. Pacuvius Taurus.
-^

iT(5Xt?.

Apuleius vide Appuleius. 793 Aquila, Maecenatis libertus Bio 55, 7, Sueton. Bel. Beifferscheid p.l36. 794 Aquila inter percussores imperatoris Gai losepJi. ant. 19, 1, 14. Aquila Fidus v. lulius Fidus Aquila. 795 Aquila Romanus, rhetor lulius Rufnianus princip. ; scripsit de figuris

sententiarum

et elocutionis libellum, qui extat; citatur

Gramm.

Lat.

IV 19,

32; VII 209, 371

18, fortasse in inscriptione Artis rhetoricae C. lulii

Victoris p.

Halm

(ubi traditur Aquili

pro Aquilae).

796 M. AQVILA.

In fragmento

fastorum coUegii alicuius


,

VI 10288

II 8

ubi per consules annus quidam extant haec : M. Aquila P. N indicari videtur. Sed cum plane incertum sit, num M. Arruntio .... consuli suffecto kal. lul. a. 66 omnino fuerit cognmnen Aquilae, rectius guam de illo, de quo cogitavit Mommsen, cogitari possit dc M. Aquila
luliano P. Nonio Asprenate cos. . 38.

797 M. AQVILA IVLIANVS, consul consulatu: M. Aquila lulianus


l.

a.

88 cum P. Nonio Asprenate.


811, Frontin. de aquis 13,

In
ind.

VI

Dio

59,

M. Aqila

(sic)

X
l.

6638 fasti Antiatini


n. 796.

M. lulianus

Dio

59, 9, Aquila Iub"anus Frontin. de aquis

fasti.

C.

f.

Dio

ind.

59.

Cf

102, ceterum lulianus

AQVILA

122

AQVILIVS


798

P. Accius Aquila.

M.

ANNAEVS MAXIMVS AQVILA FVLVIANVS;

Antoninus Aquila.
Arruntius Aquila.

M. ARRVNTIVS AQVILA. M. Arruntius Aquila. CORNELIVS [AJQVILA.


C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus.
lulius Aquila.

C. lulius Aquila.

P. lul(ius) Aemilius Aquila.


lulius

Fidus Aquila.

Sempronius Aquila.

TERENTIVS AQVILA GRATTIANVS. PAETVS AQVI[LA] vel AQVl[LINVS]. VEDIVS AQVILA. M. VLPIVS TERTVLLIANVS AQVILA.
L.

M. VALERIVS

MEMMIA AQVILINA.
RVFIA AQVILINA. AQVILINVS, clarissimus puer VI 1350 t mutilus, Q. ANTISTIVS ADVENTVS POSTVMIVS AQVILINVS. L. EPIDIVS TITIVS AQVILINVS.
lulius Aquilinus.
Ti. lulius Aquilinus.

NAEVIVS AQVILINVS. L. NAEVIVS FLAVIVS IVLIANVS TERTVLLVS AQVILINVS. L. PLAVTIVS AQVILINVS. M. VALERIVS PAETVS AQVl[LINVS] vel AQVI[LA]. C. VETTIVS AQVILINVS.
L.

799 *AQVILIVS.
exhihet (de

Nummum,
adscriptione
et

qui in parte adversa caput Scptimii Severi


tacetur),

in

aversa fluvium barhatum,


TpaiavoTtoXixoiv

tres

mulieres stantes
Vaillant,

adscripta 'Hy.

'AxuXt'ou
etc.

descripsit

Numismata imperatorum

gracce loquentihus p. 81, unde pendent Echhel

a populis romanae dicionis II p. 48, Mionnet Suppl.


sit,

II

p. 507, 1784.

Vt hic nummus Traianopolis recte descriptus

Aquil(l)ius fuit legatus Thraciae suh Severo.

At

descriptio

nummi,

quem nemo unquam postea


800 Aquilius, primipilaris
a.

vidit,

parum

certa auctoritate nititur.

69 Tac. h

4, 15.
a.

801 Aquilius, centurio notus caedibus senatoriis

193

vit.

luliani 5,

vit.

Nigri 2,

6.

De M.

Aquilio Fclice n. 803 cogitari potesl.

CN. SERTORIVS BROCCHVS AQVILIVS AGRICOLA PEDANIVS NATOR IVLIVS SERVIANVS.


cui
rescripsit

SALIlihro

802 Aquilius Bradua,


decimo de
officio

divus

Hadrianus
6.

Vlpianus

proconsulis Digest. 48, 20,

Pracscs provinciae

alicuius fuisse videtur.

AQVILIVS

123

AQVILLIVS

C. MAESIVS AQVILLIVS FABIVS TITIANVS. 803 M. Aquilius Felix. Tiiuli: ipsi piiblice positus db Antiatihus 6657(1) memoratur in epistula rationalium anno 193 ad eiim t. Antiatinus,

data

VI
,

1585

(2).

M. Aquilius Felix
1.

t.

1,

Aquilius Felix
,

M.

f.

tribu

Fabia

t.

Centurio

frumentariorum

t. 2; primus pilus

legionis

XI

Claudiae, praepositus vexillationibus, procurator

operum

publicorum a. 193 (cf. t. 2), procurator hereditatium patrimonii privati, procurator patrimonii bis, praefectus classis praetoriae Ravennatis,

a census
t.

(sic)

equitum Romanorum
Aquilii
('AxuXioi)

t.

1.

Patronus coloniae

Antii

1.

Cf. n. 801.

804 Aquilius Florus.


partes secuti post

Flori

pater filiusque Antonii

pugnam Actiacam

capti sunt;

cum Caesar

alterum

eorum, in

quem

sors incidisset, occidi iussisset, pater sponte carnitici

Dio 51, 2. AQVILLIVS FLORVS, Illvir (monetalis) in nummis circa a. 734 Augustas n. 354-366 cf EcWiel VI p. 94-96. 20 cusis Cohen 806 L. AQVILLIVS F[LORVS]. Titulus mutilus VI 2122: [L.] [Aquiljlius
86 praebuit, filius dolore perculsus se interemit
L.

805

=
L.

f.

F[lorus]
[L.]
f.

lius]

rex sacro[rum] Regulus vixit


Ti.

a L. Aquilli uxor
[AquilHus] [L.
. . .

[Aquilpontif.

f.]

Regulus
Illvir

f
a.

[quaes]tor

Caesa[ris]

Potest

esse

monetalis

734

20, qui praecedit.

807 L. AQVILLIVS FLORVS TVRCIANVS GALLVS, hmoratus publice db Athcniensibus t. biUngui Attico III 551 (cf. Additamenta p. 985)

CIA III
L.
f.,

578.

tribu Pomptina,

legionis VIIII

Xvir stlitibus iudicandis, tribunus militum Macedonicae, quaestor imperatoris Caesaris Augusti,

pro quaestore provinciae Cypri, tribunus plebis, praetor, proconsul

Achaiae tit. 43 Sueton. August. 11. 808 Aquilius Niger citatur de rebus a. 711 809 Q. AQVILIVS NIGER, consul a. 117 cum M. Rebilo Aproniano. In consulatu: Q. Aquilius Niger F^5 in tegula, eadem videtur X8093, 18 ceterum Niger fasti. XIV 3577 A 4235; Q. 810 Q. AQVILIVS NIGER, proconsul Siciliae, avus Q. Fabi Caesili Titiani (per 7287 t. Panormitanus mutilus. filiam ut videtur cf. Ephem. ep. 4 p. 154) CN. CORNELIVS AQVILIVS NIGER.

811 Aquilius Orfitus,

Cl(audiae) Bacchidis,

clarissimae feminae, heres

VI 1378
812
T.

saeculi II.

AQVILLIVS PROCVLVS. Tituli: ipse posuit uxori sepulcralem X (1) Puteolanum, memoratur in titulo graeco Ephesino Waddington Fastes p. 171 Wood, discoveries frmn the great theatre n. 1 (2). Nummi Nacoleae Phrygiae cum inscriptione in parte adversa Aof.
1699

Nsp. Tpatavo? Kaiaap 2s. Fsp. Aaxi., in aversa NaxoXewv


IIpoxXou

iTul

'AxuXXioo

Mionnet Suppl. VII p. 603, 526, Waddington Fastes p. 171, Leake num. hell. p. 86.

AQVILLIVS
T. Aquillius Proculus
sul
t.

124
Aquillius Proc(u)lus t 2,

AQVINVS
numm.

1.

1,

Cont.
1.

1 (suffectus anno inccrto sacculi


a.

primi
1.

Asiae

103/4

t.

2, mimm'. XVvir

t.

cxcuntis),

proconsul

1
1.

lulia Procu[li]na
s
,

uxor

813 [AQVILLIVS] REGVLVS,


Caesa[ris] ....

[L.
cf. n.

f.],

pontif(ex)

[quae]stor

Ti.

VI 2122

806.

814 ... [AQVILLIVS] REGVLVS, [L ] f. VI 2122. Filius videtur L. Aquillii Flori cf. n. 806. 815 (AQVILIVS) REGVLVS (nomcn posuit Martialis 6, 38, 2), filius M. Aquilii Reguli, natus a. 87/88 ut apparet ex epigrammate 6, 38, puer quocl Martidlis scripsit in 'parvum nec adhuc trieteride plena'
i

mortuus est (suh initium imperii Traiani), cuius mortem pater immodice luxit FUn. cp. 4, 2, 1-4; de vita eius librum ineptum edidit Memoratur nomine omisso ihd. 2, 20, 5. 6. ihd. 4, 7. 816 Aquilius Regulus, iuvenis, discipulus Nicostrati rhetoris aetate Papiniani Fapinianus Bigcst. 39, 5, 27. 817 M. AQVILIVS REGVLVS (M. Regulus Flin. ep. 1, 5, 1; 6, 2, 1, Aquilius Regulus Tac. h. 4, 42, Regulus alihi), frater maior (uterinus ut videtur)

Vipstani Messallae Tac.


aetate Q. Sulpicium

annis extremis Neronis nondum senatoria l. l Camerinum Flin. ep. 1, 5, Ser. Cornelium Orfitum Tac. l. l., M. Licinium Crassum accusavit Flin. Tac. ; a Nerone sacerdotio ornatus Tac. l. 1.; quaestorius a. 70, cum Curtius Montanus in senatu acerrime in eum inveheretur Tac. l. l. Tectiora scelera sub
,

Domitiano

commisit,

Aruleni Rustici periculum

fovit

et

libellum

quo Rusticum et Herennium Senecionem insectatus est. Plinium capitaliter apud centumviros lacessivit; post Domitiani mortem timidiorPZm. ep. 1, 5, 1-3. A. 100 fuit in senatu ihd. 2, 11, 22. Captator testamentorum ihd. 2, 20; mortem filii immodice inepteque luxit etiam libro edito Flin. ep. 4, 2; mortuus ihd. 6, 2. ludicia de eloquentia eius ihd. 1, 5; 4, 7; 6, 2; praedicatur sive mcmoratur Martial. 1, 12, 8; 1, 82, 4; 1, 111; 2, 74; 2, 93; 4, 16, 6; Nominatur apud 5, 10, 2; 5, 28, 6; 5, 63, 4; 6, 64, 11; 7, 16; 7, 31.
publicavit, in

Martianum GapcUam 5
tui eloquentia'').

p. 432, inteUegendus est Tac. dial. 15 ('fratris

M. METILIVS AQVILLIVS REGVLVS NEPOS VOLVSIVS TORQVATVS FRONTO. M. IVLIVS AQVILLIVS TERTVLLVS. FVLVIVS BRVTTIVS PRAESENS MIN VALERIVS MAXIL.
C.

MVS POMPEIVS L
VEIENTO.
818 Aquilia,

VALENS CORNELIVS PROCVLVS


cum Vario Ligure

AQVILIVS

adulterii delata
4,

a Tiberio exilio punita

est a.

25 Tac. a. IVLIA AQVILIA

42.

SEVERA AVGVSTA.
1, 93.

819 Aquinus, primipilaris Martial. CORNELIVS AQVINVS.

ARABIANVS

125

ARBRONIVS

820 Arabianus ut inimicus imperatoris Opellii Macrini memoratur in epistula ficta Diadumeniani vit. Diadumen. 9, 1.


822

Claudius Arabianus,

CLAVDIVS SEVERVS ARABIANVS. DOMITIVS ARISTAEVS ARABIANVS.


CN.

Flavius Arabianus.

SEPTIMIVS ARABIANVS. M. VLPIVS ARABIANVS.

821 Aradio, quem imperator Probus in Africa singulari cerUimine occidit honoravitque sepulcro ingenti vit. Prohi 9, 2.
L.(?)

ARADIVS ROSCIVS RVFINVS SATVRNINVS TIBERIANVS.

Titidi:

publice ei positus a Privernatibus

6439

(1)

Privcrnas descriptus a

VI 1695 Henscn videtur memorari idem Additam. descripsit errore, quem eorrexit p. 855; Saturnini Rufini Rosci in t. BuUensi VIII S. 14470 fdiae P. Aradi Tiberianici, uhi certe cum Mommscno corrigcndum cst TIBERIANI C. I. Nam quod I. Schmidt propter diversitatem praenominis homines t. PriMarinio
,

cuius partictdam quae extat inter urhanos

vernatis et BuUensis
esse statuit
,

patrem filiumquc vcl potius fratres intellegendos non simile videtur duos homines nohiles polyonymos Prohahilius saeculi posterioris non nisi praenomme distinctos fuisse. ergo in altero utro titnJo erratum csse in praenomine ponemus. Clarissimus iuvenis t. 2 clarissimus vir t. 1. Triumvir (sie) stlitibus
veri

iudicandis, sevir equestrium

curio

patronus Privernatium
t.

t.l.

turmarum, quaestor candidatus; augur, ne e Pater [Aradiae] Ros[ciae]


.
.

. .

. .

Calpurniae Purgiliae
scendere cogamur,

2.

Litteras utritisque
Sed
p. 367, notus
sit

tituli esse

acvi posterioris

adnotarunt qui ediderunt.


posuit Hensen

nihil est cur inde

ad saecidum IIII desaecnli,

cum praeter Aradios Bufinos huius


Q.
cf. n.

quos com-

CIL VI

Aradius Bufnus sodalis


219

Augustalis

a.

219

823.
(sodalis Augustalis Claudialis) cooptatus a.

823

Q.

ARADIVS RVFINVS,
1984.

VI
824
Q.
et

ARADIVS RVFINVS, consul (suff. a. incerto tertii fere sacculi) Soli Lunae dedicavit t. Thuhurnicenses VIII S. 14688. 14689 C= 10602). E CALPVRNIA PVRGILIA, clarisNE 825 [ARADIA] ROS[CIA] sima puella, filiaP. Aradi Rosci Rutini Saturnini Tiberiani VIII S. 14470
.

t.

BulJensis.

Vulcacius Araricus.

826 Aratulla, cuius frater in Sardinia exulabat MartiaJ. 8, 32, 2. 827 Arbandes, Abgari regis (cf. A 5) filius in deliciis Traiani, a patre anno 114/115 ad imperatorem missus Dio 68, 21, Suidas s. v. axpa, IX>.6pia.

C.(?)

828 *Arbronius
riiptum

PETRONIVS ARBITER. (? Arbronum vel Abronum


est) Silo,

traditurj

nomen

gentiJe cor-

'pater huius Silonis qui pantomimis fabulas scripsit%

auditor Poroii Latronis Seneca suasor. 2, 19.

ARCANVS

126

ARCHELAVS

Arcanus vide L. AEMILIVS ARCANVS. 829 ARCESILAVS, consul a. 267 cum Paterno fasti. 830 Archelaus, rex Cappadociae. Tituli: honoratus est t. Atticis mutilis [paaiXea Ka-]T:aooxia? xat xrfi ipayzia.z KiXixtas CIA III 545 (1) [paatXea 'Ap]'/Xaov (ptXo^Ttaxpiv] et 546 (2) i\[p)(>vaov] [(pt^XoTCaxpiv memoratur in titulis Atticis Archelai fdii CIA III 548 (3) et [Glaphyrae] ftliae 549 (4).
. .

. . .

Nummi:
in

I)

Drachmae argenteae

exhihentes in parte adversa caput

regis diadematum, in aversa PaatXsu)? Ap)(Aa'ou cpiXoTTaxptoo? xou xxtaxou,

campo numeros annorum regni, quorum ultimus adhuc inventus est \ip' JEcJihel III p. 201, Mionnet IV p. 453, 67. 69. 70, Suppl. VII Imhoof - Blumer Portrdtkopfe auf antilcen Miingen tah. p. 722, 26 V 31. II) Nummi Mazacae in adversa cum capite Herculis, in aversa cum mmtte Argeo et inscriptione ^oLCSikioiq Ap/eXa^oo et annorum regni usque ad jx' 40 Mionnet IV p. 443, 68, Reinach Revue numismatique

= 42

1886

p. 463.

pugnavit; nepos Archelai


filius

Originem duxit ab Archelao Mithridatis duce, qui contra Sullam raariti Berenices, qui in Aegypto occisus est;
Archelai

Comanorum
1,

sacerdotis, qui a Caesare sacerdotio privatus

est (Cic.
scorti

ad familiar.

15, 4, 6,

Straho 17,

11 p. 796, Dio 49, 32.

Appian. Mithridatica 121), et Glaphyrae Antonius triumvir araore

Glaphyrae captus (cf. versus Augusti apud Martialem 11, 20, 3) a. 718 36 Ariarathe rege pulso regnum Cappadociae Archelao donavit Straho 12, 2, 11 p. 540, Dio 49, 32, qui annum indieat cf Tac. a. 2, 42 "^Archelaus quinquagesimura annum Cappadocia potiebatur' uhi Tacitum ad initium imperii Tiherii recurrere patet ex iis quae sequuntur: 'ut versa Caesarum subole imperium adeptus est\ Cum de anno ex his testimoniis eonstet, Appianus hell. civ. 5, 7 quod de Antonio a. 713 41 in Asia ag nte scripsit ofi{jXi Tzokzai xat paaiXi>aiv, Iv [a^v KaTi-

Traooxia
xaXYjc; 01

'Aptapa'{}Tfj

x xal 2iatvv)o, aJv x(p

l'tatvvT(]

auvirpa;v 1? xr)v paatX^tav,

^av^tar^? xyj? ^r^z^hz xoo Itatvvotj

FXa^upa? minus accurate rem

tractavit.

Rex Cappadociae Antonio contra Caesarem bellum gerenti copias adduxit Plutarch. Anton. 61. Post pugnam Actiacam Caesar ei regnum
concessit
(cf.
t.

Dio

51, 2.

Anno 734
et

= 20

Augustus

ei

Ciliciam asperam

1)

cum

oris maritimis

Armeniam minorera donavit Straho

13, 1,

4 p. 535; 12, 3, 29 p. 555; 14, 5, 6 p. 674, Dio 54, 9; Elaiussam insulam Ciliciae sedem regni constituit et in honorem Augusti Sebasten

appellavit Straho 12, 2, 7 p. 537, loseph. ant. 16^ 4, 6; huc spectat, quod
in

cuius

nummis I appellatur xxiaxr;?. Glaphyram filiam (ex uxore priore, nomen ignoratur) Alexandro Herodis Magni filio in raatriraonium

dedit (circa a.

737= 17)

loseph. ant. 16, 1, 1; immixtus inde discordiis


hell. 1,

domus Herodis
hell.

loseph. ant. 16, 8, 6,


7,
hell. 1,

25, 1 sqq.

ant. 16, 10, 1,

1,

26, 4; ant. 16, 10,

27, 2.

Pythodoridem per matrem

ARCHELAVS

127

ARCHELAVS

Antoniam neptera Antonii triumviri, quae nupta fuerat Polemoni regi Ponti post necem mariti (occisi circa a. 746/747 8i7 cf. P 405) uxorem duxit Straho 12, 3, 29 p. 556. Tiberius, qui civilibus officiorum rudimentis Archelaum Augusto cognoscente aliquando defenderat Sueton. Tiher. 8, regem in odio habuit, quod eura Rhodi agentera raonitus ab intimis Augusti nullo officio coluerat; itaque regnum adeptus Archelaum Romam matris
,

bantur, accusatus est (ad

quo cura venisset, in senatu ob crimina, quae fingequam accusationem pertinere videtur, quod Philostratus vit. ApoTloniil, 12 5cW&?Y Archelaum cum praeside quodam Ciliciae in Romanos coniurasse) angore perculsus, siraul fessus senio finera vitae sponte an fato implevit anno 17 Tac. a. 2, 42, Stteion.
litteris
elicuit',
;

Tiher. 37,

Sueton.,

Cacs. 2,

Dio 57, 17. Regnum in provinciam redactum est Tac, Dio 1. 1., praetcrea Straho 12, 1, 2 p. 534, Eutrop. 7, 11, Victor 3, Epitome 2, 8, Rufius Festus 11, Lydus de magistrat. 3, 57.

6 y(oprj-^pdz>oi; -r^q u-b 'A/vsJavopou -axrOetar^? Y^j^ Diogenes Laert. 2, 4, 17; Archelaus rex auctor Plinii Plin, n. h. l. 8. 9. 18. 37,

Archelaus

citatur ibd.

lubae et Archelai regura 19 qui locus non ex Plnio sumptus est. Archelaus filius t. 3. cf. n. 831, Tigranes regis Archelai pronepos (scilicct per Glaphtjram aviam) Tac. a. 14, 26.
l.

37

(de gemmis), 46. 95. 104. 107;

libri citantur Solin. 52,

831 Archelaus, Archelai regis (idtimi Cappadocum) G\ms puhlice honoratus


t.

Attico

CIA III 548;

'Cietarum

(cf.

Wilhelm Mitth.

a. Oestr.

1894

p. 1,

Clitarura traditur) natio Cappadoci Archelao subiecta'

Tac. a.

6, 41 suh a. 36, unde Archelaus fdius, postquam regnum Cappadociae in provinciam redactum est, Ciliciam Tracheam, quam patcr ab Augusto

acceperat, retinuis.se videtur.

832 Herodes Archelaus. In nummis (cf. Madden, Coins of the letvs p. 115-118) dicitur Herodes; 'Hpwor,? 6 riaXaiaTTvo? Dio 55, 27; cetcrum Archelaus ev. Matth. 2, 22 ct apud scriptores reliquos. Herodes Magni ex Malthace Saraaritana filius, frater maior (loseph. hell. 1, 32, 7; 1, 33, 7) Herodis Antipae loseph. ant. 17, 1, 3, hell. 1,

28,4; cum Philippo

fratre Romae educatus post necem Aristobuli et Alexandri (anno fcre 747 7 a. C.) a patre domura revocatur, apud qucra Antipater utrumque calumniari studet, id. ant. 17, 4, 3; hell. 1,

31, 1. Testaraento

patris (a.

750

=4

supremo Herodis rex ludaeae constitutus postmortem a. C.) appellatione regia abstinuit, dura Augustus
ant. 17, 8, hell.
1,

eara concederet

id.

33, 7-9.

Postquara seditionem
id. ant. 17, 9,

populi armis repressit,


2, 1, 1-3.

Romam

profectus est

1-3,

hell.

Quo

cura Antipas et Philippus fratres simul venissent de

regni hereditate certaturi, praeterea legatio popub' ludaeorum, Archelaus

apud Augustum ab adversariis acerrime accusatus a Nicolao Damasceno defensus est; inde Augustus statuit, ut Archelaus diraidiam partem regni Herodis, ludaeam et Idumaeam et Saraariam cum eth-

ARCHELAVS
narchae appellatione acciperet
1-7.
in
6,

128
id. ant. 17, 9,

ARELLIVS
4-7. 11, 1-4,
5.
hell.

2, 2,

1-3, Nicolaus
cf.

Damascenus
l.

FHG.

III fr.

'Hpwo-/;? ibvdpxft^
4, 3.

nummis
Plin. n.

Maddeii

l.,

rex minus accurate loseph. ant 18,

Hiericunte palatium restituit et vicum Archelaidem palmis inditum


(cf.

h. 13,

44) condidit loseph. ant. 17, 13, 1.

priore repudiata

Glaphyram Archelai
filio
,

regis

Mariamme uxore Cappadocum filiam, quae

antea Alexandro Herodis

dein lubae regis Mauretaniae nupta

ab hoc dimissa fuerat (falso vidua luhae a losepho dicitur), in matrimonium duxit id. ant. 17, 13, 1. 4, hell. 2, 7, 4. Anno 6 p. C. a prin-

ludaeorum apud Augustum accusatus Romam evocatus et Viennam in exilium actus est id. ant. 17, 13, 2-3, hell. 2, 7 3, Dio 55, 27 (nomine omisso Straho 16, 2, 46 p. 765). Mcmorari videtur
cipibus
,

in
ut(j)

t.

Palaestinensi mutilo
.

CIG

453? Additam. p. 1179

^ApyzXdi^

'Hp(o[ooo]

quae mentio quo pertinuerit, non iam perspicitur.

833 Archelaus, Archelai ethnarchae (n. 832) procurator loseph. ant. 17, 13, 2. 834 subpracfectus (vigiiumj Ephem. ep. 7, 1215 t. us Archelaus
.
.

Ostiensis.
P.

AELIVS AELIANVS ARCHELAVS MARCVS. CORNELIVS ARCHELAVS. T. FLAVIVS ARCHELAVS. FL(AVIVS) ARCHELAVS CLAVDIANVS. T. FLAVIVS ARCHELAVS CLAVDIANVS.
lulius Archelaus.
ed.

835 Archias, faber breves lectos fecit Porphyrio p. 273 pretans Archiacis lectis Horatii epist. 1, 5, 1.

Meyeri

inter-

Flavius Archippus.

836 ...ARCIANA, clarissima femina, uxor (Statilii) Barbari VI 1522; supplcndum videtur [Mjarciana. 837 Arellius ut homo ditissimus nominatur Horat. sat. 2, 6, 78. 838 Arellius Fuscus, rhetor. ex Asia oriundus Seneca controv. 9, 29, 16; in primum tetradeum declamatorum aetatis Augusti refertur id. controv. 10 pr. 13; dicebat suasorias libentissime et frequentius graecas quam latinas id. suasor. 4, 5; solebat ex Vergilio multa trahere, ut Maecenati imputarat id. suasor. 3, 5; auditores eius Papirius Fabianus
et

Ovidius
id.

id.

controv.

pr. 1. 5; 2, 2, 8.
7, controv.

9.

eius

suasor. 2, 10; 3,

pr. 1.

ludicia de eloquentia

Sententiae,

colores,

divisiones eius passim

apud Senecam, citatur praeterea Seneca epist.40,9.

839 Arellius Fuscus, 'vidimus et ipsi Arellium Fuscum motum equestri ordine ob insignem calumniam, cum celebritatem adsectarentur adulescentium scholae, argenteos anulos habentem' Plinius n. h. 33, 152. Quae cum ad rhetorem aetatis Augusti referri vix possint, pertinent fortasse ad filium ; rhetori enim filium cognominem, rhetorem et ipsum, fuisse inde apparet, qtiod saepe (cf. indicem Kiesslingii p. 531) apud Senecam rhetorem illi additur 'pater\

ARELLIVS

129
sententiae, qui in

AREVS
locum Valequod sub Gallimo

840 ARELLIVS FVSCVS, consularis primae


conditum esse
841
fingitur.

riani successerat in senatus consulto trig. tyr. 21, 3,

ARELLIVS FVSCVS, proconsul


Probus
t.

Asiae, cui a. 275 successit Falconius

vit.

Aurcliani 40,

urhanum

CIG 5993

Ad eum Waddington fastes n. 178 rettidit IGI 10.25, qiiem dedicarunt 'ApsXXtoi [lEJour^po;
4.

quae de Arellio Vopiscus refcrt, omnino suspicione non carent, quippe quae inserantur in relatione interregni illius qiiod dicitur sex mensium post necem Aureliani, de quo
xal <I>ou(jxo?, coniectura incerta;

nam

vide sub M. Claudio Tacito. 842 Arellius (?) Fuscus citatur vit.

trig.

tyr. 25,

2 secundum
laudat,
et

coniecturam

Salmasii,
finxerit

traditur Dagellius;

at vidr,

ne Trehellius Pollio omnino

auctorem,

quem de
Arellii

Tetrico iuniore

nomina pro

libidine composurit.

= IGI 1025. 844 Aretas, regulus quidam Arabum, propinquus Obodae regis Nabatae730 = 24 Arabia bellum gereret, orum, Aelium Gallum, cum
tituhim

843 Arellius [Sejverus,

[Sejverus et Fuscus dedicarunt Serapidi

urhanum

CIG

5993

a,

in

amice excepit Straho 16, 4, 24 p. 781. 845 Aretas, rex Nabataeorum. De titidis nummisque eius apud Euting Nahataische Inschriften p. 85. In
,

cf.

von Gutschmid
aramaeice

titulis

scriptis

dicitur Charithath (nn-in)

popidmii'

=
C.

<piX6-aTpi?.

rachem-*ammeh id est '^qui diligit Antequam regnum iniret, Aeneas nominatus

est loseph. ant. 16, 9, 4.

Post Obodae mortem regnum Nabataeorum capessivit (circa annum


fere 9 a.
cf.

Gutschmid
id.

1.

l.)

loseph. ant. 16, 9, 4,

ab Augusto
rex Naha-

regnum

ei

confirmatur
titulis

ant. 16, 10, 8. 9; i::a5 ^b73

(=

nummisque; Syllaeum apud Augustum accusavit Quinctilio Varo legato Syriae cum id. ant. 17, 3, 2, hell. 1, 29, 3. Herodis mortem rebellantes exercitum duceret, post ludaeos contra ant. heU. Fih'a, quam Herodi misit id. auxilia 17, 10, 9, 2, 5, 1. in matrimonium dederat, a marito repudiata et Antipae tetrarchae eiecta Aretas bellum Antipae intulit; qui proeho ab Areta victus
taeorum) in
(suh

fnem
a

imperii Tiherii) a Tiberio auxilium petiit

id. ant. 18, 5, 1.

Vitellius

Tiberio

contra Aretam
esse
in

exercitum

ducere

iussus

cum

Tiberium
id. 18, 5, 3.

mortuum

ludaea

cognovisset,
civitatem

copias

reduxit
tenuit,

Procurator

(li>va'pxr,c:)Aretae

Damascum

quo tempore Paulus apostolus inde fugit Paulus ad Cor. 2, 11, 32, Annus quadragesimus octavus regni id est circa annum fere 39. Aretae memoratur in titulis Euting nr. 16 et 17, uhi. numeri litteris
perscripti sunt.

846 Areus

CApsio?), philosophus, civis


a.

driae patriae captae


Prosopographia Inip. Kom.

724

= 30

Alexandrinus, cuius gratia Alexan-

Caesar se parcere dixit Dio


3,

51, 16,
reg.

Plutarch. Anton. 80, praecepta reip. gerendae 18,


I.

apophthegmata
9

AKGAITHVS
21.

130
epist.

ARIOBAKZANES

207 A, lulianus

51 p. 434 A; amicus et magister Augusti


dial.

Sueton. Aug. 89, Plutarch. Anton. 80, lulianus Caes. p. 826 B; Liviara

de morte Claudii Drusi consolatus est Seneca ceptor Maecenatis Aelianus var. hist. 12, 25.
Trap-^jTTQOaTo

VI 4-5;

6,

1; prae-

Trjv ArYuirTov iTriTpoirsusiv

lulianus

epist.

ad Themistium p. 265

C.

266 A; (Augustus)
[Plutarch.J
apoeius Sueton. August.

Iv

HtxsXta 'Apstov

avTt

OsoSwpou xaTsaT/^as

ototxr^Ti^v
filii

phthegm. reg. p. 207 B.


89.

Dionysius et Nicanor

Memoratur apud Strahoncm 14, 5, 4 p. 670, Plutarchum Anton. Dionem 52, 36, Marcum zk lauTov 8, 31, lulianum epist. 51 p. 434 A. Idem videtur Areus rhetor Quintilian. institut. 2, 15, 36; 3, 1, 16. 847 Argaithus, dux Gothorum lordanes Getic. 91, cf. Argunt.
81,

848 Argentarius, Graecus, discipulus ct imitator Cestii Pii, rhctor Seneca controv. 9, 3, 12-13; iudicia de eloquentia eius ihd. ct controv. 9, 2, 22; Duhium est, num sententiae, colores, divisiones passim apud Senecam. idem sit M. Argentarius, cuius epigrammata multa extant in Antho-

logia graeca.

849 ARGENTARIA POLLA (Polla Argentaria Statius silv. 2 praef., Polla apud Marticdcm), uxor Annaei Lucani poetae, cui scripserunt in diem natalem mariti mortui Martialis epigraramata Martial. 7, 21-23, Statius
genethliacon Stat.
silv.

2, 7;

patrona Martiah's Martidl. 10, 64.

Me16.

moratur Sidon. Apoll. cpist. 2, 10, 6, carm. 23, 166. 850 Argentocoxus, Britannus quidam aetate Septiraii Severi Dio 76, 851 Argivus (sic Sueton., Argius Tac, ApYsTo? Plutarch.), libertus
dispensator Galbae

et

corpus patroni occisi


e primoribus

sepulturae

dedit Sueton.

Galba 20, Plutarch. Galha 28, Tac.


852 Argolicus, Laconis
filius,

h. 1, 49.

Achaeorum, Pompeiae Ma6, 18.

crinae maritus, a Tiberio afflictus Tac. a.

853 Argunt, Scytharum rex aetate Gordiani III vit. Gordian. 31, 1. Argaithum verum esse nomen docet Miillenhoffin indice lordanis cd. Momms. p. 146; sed num idem sit Argaithus dux Gothorum lord. Getic. 91 atque iUe Argunt, id quod contendit von Gutschmid, inccrtum est. 854 Argynnus, puer L. Arruntii Stellae, ut videtur Martial. 7, 15, 5; cf. quae adnotavit Friedldnder. 855 ARIA CYRIACE, clarissima femina 1689 t. Puteolanus. 856 Aridelus, libertus ex domo imperatoria ("^vester^), quem procurationem petentem Fronto M. Aurelio Caesari commendat Fronto ad M. Caesarcm 5, 37 p. 87 N.

T. Ant(onius) Cl(audius) Alfenus Arignotus. 857 Ariobarzanes, rex Mediae Atrotapenae, deinde et Armeniae maioris. 'A me gentes Parthorum et Medorum per legatos principes earum gentium reges petitos acceperunt Medi Ariobarzanem regis

Artavasdis filium, regis Ariobarzani nepotem' Augustus in indice rerum

gestarum
regno

c.

33.

Filius ergo Artavasdis regis

^^^^lsus est cf.

infra n. 955 ;

Mcdorum, qui ah Artaxe qucm Artaxe occiso, qui pcr annos

ARIOBARZANES
fere

131

ARISTIDES

724-734

~ 30-20
a.

54,9), Augustus,
dedit.

a. C. et Armeniae et Mediae rex fuerat (Dio cum Armeniam Tigrani traderet, Medis petentibus regem

C. Caesar

753

1 a. C.

in orientem profectus Armeniis,

Ariobarzanem regem cledit Monum. Ancyr. cum Ariobarzanen origine Medum c. 27 cf. Tac. a. 2, 4: 'C. Caesar ob insignem corporis formam et praeclarum animura volentibus Armeniis Contra quem a. 755 praefecit." 2 p. C, Armeniorum pars bellum movit, quo C. Caesar apud Artagira vulneratus est Dio 55, 10. Haud Filius Artavasdes infra ita multo post mortuus est Dio, Tac. l. l.
in Parthos inclinassent,

n.

957 ; ex
[Iu]lius

^^osteris eius videtur [Iu]lius

Ariobarzanes,

q\ii

sequitur, et

[C. lulius]

Artabasdes

n. 959.
['Io6]Xto? 'AptopapCav[r,<?
pJaaiXltoc: '-Vpto-

857a

Ariobarzanes,
.

Pa[pCavou]

fuit uto? vcl Ixyovo? rel simile

quid

IGI989
et

t.

urhanus

mutilus.

858 Ariogaesus, rex Quadorum bello Marcomanico captus tore M. Aurelio Alexandriam missus Dio 71, 13. 14.

ab impera-

SALLIVS ARISTAENETVS. DOMITIVS ARISTAEVS ARABIANVS. III 6071, fragmcntum 858a [Ar]istides, procura[tor]

Aurelius Aristaenetus.
C.

t.

EpJiesini aetatis

Scptimii Severi.

859 P. Aelius Aristides Theodorus, rhetor. CIG III 4679, quem ei posuerunt vj ttoXi?
TToXt?
vj

Titulus cius Alexandrinus


t<ov 'AXs^avSpstov xat 'Flpfxou-

fjLSyaXr^

xat

rj

^00X13 tm>v

'Avxtvostov

vswv 'EXXt^vwv xat

ot

Iv tto

AeXta

xiffi

AtYUTrtou xai ot tov B/^Paixov vo[iov oixoovtsc "VXkr^vzc.

Alter

titulus,

qui traditur csse in hasi statuae eius

CIG

III 6026, a Ligorio


in-

fictus est

cf IGI 156*. Plena nomina exhihet

tit.

Aelius

Aristides ipsc se dicit in


et

scriptionc orationis (41)

Commodum missae I p. 762 ed. Dindorf et in enarratione oraculi cuiusdam I p. 540. Theodori nomen post morbum ipse sibi indidit Arist. I p. 518. 526. Apud scriptorcs semper Aristides.
Oriundus
2, 9,
fuit

ad imperatorcs Marcum

(Sopatri)

Proleg.

ex civitate Mysiae Hadrianis Philostrat. vit. soph. III p. 737, Suidas s. v. lAptcjtetor^?. Filius
ihd.,

Eudaemonis Proleg.
strat.
l.

Suidas;

efte H'j3at'[j,ovo? efre Eu8at}x(ov

Philo-

Synesium p. 423 ed. Petavianae Patrem civitatem rmnanam accepisse ah Hadriano, cum Synesii). urhcm illam conderet, ex nominihus filii ft veri simile ; Aristidcm certe
l.

(indc Nicephorus schol. in

civcm

Romanum
IttI

fuissc

docet

nominum

ratio.
in

sub Alexandro
scripsit

Cotiaeensi

(cf

363),

cuius

Grammaticam didicit honorem mortui

orat. 12 I p. 134 sqq. Rhetoricae Polemone Smyrnaeo Suidas, Proleg. p. 737, praeterea Athenis audivit Herodem Atticum, Pergami Aristoclem Suidas, Philostrat. l. l. Adulescens itinera suscepit in Aegyp'AXe$a'vSpq)
iTrttctcpiov

magistro

usus

est

(Antonio)

ARISTIDES

132

ARISTIDES
clein

tum

Arist. orat.

48 II p. 437, Philostrat. ;
In
eo itinere gravissimo

Romam

ibd.

I p. I

466.
tre-

481. 482. 511.


decira

morbo correptus per


laboravit
ihd.

annos,

postea

per

quattuor

peste

p. 470.

474-476.

Ab
Glabrio
dori

imperatore eiusque

filio

(scilicet

Pio

et

Marco) immunitatem

accepit Arist.

I p.

524.

Proconsules Asiae lulianus Arist.

p. 534,

I p.

530. 531, Severus

I p.

505. 523, Quadratus

I p.

116. 451.

521. 523. 531 honorifice


praefecti Aegypti
filio

eum
176)

tractaverunt.

Litterae (Avidii) Helio-

ad eum datae

p. 524.

Imperator Marcus
1.

cum Commodo
Proleg. p. 738
a.

(a.

cf.

Arist. orat.

eum Smyrnae audivit Philostrat. 22 I p. 439. 440. Cum Smyrna


esset^

?.,

urbs

178 terrae motu graviter perculsa

imperatores

missa

(orat.
;

restaurandam curaret
afFectus
est

Philostrat.

oratione ad Marcus urbem multis inde honoribus Aristides a Smyrnaeis l. l. cf. Aristidis orat. 20. 21 I p. 424 sqq.
Aristides

41

p. 762)

effecit,

ut

Vitam usque ad Commodi regnum produxit Suidas. Ad Commodum, cum solus imperium teneret, misit orationem (22 I p. 439), quae
inscripta est ripo^cpwvrjXixi? Iji-upvato?;
hh rhy 'Api(3Tio/)v
of [x^v
ot

de restitutione urbis.
ot

^^Tro&avsiv

(xsv 01

0^x01 Ypa'<pouc5tv,

os Iv

'I)vt<f,

eTr^

pia>3avTa,
l. l.

sci^xovTa

<pa(3iv,

os ayj^oij tjov poo[i.7)xovTa Philostrat.


vit.

Praedicatur vel memoratur Philostrat.


iz^hq.

sophist. 2, 23, 2, Lihan.

'Api(3Tior^v uTrlp

twv

hpyrr^GxuiV

ed. BeisJce

III p. 347

sqq.

epist.

530. 546. 884. 1348. 1351 ed. Wolf,


ed.

Eimap.

vit.

sophist. p. 488.

494

II Boissonade,
ed.

Synes.

Dio

p. 40 ed. Pctav., epist. 101 Epistologr.

graec.

Hercher p. 699, Aeneas ep. 18 ihd. p>- 29, Procop. ep. 116 158 p. 101 cd. Becker (uhi iudicium Phrynichi repetitur), cod. 246-248 p. 400 sqq., cod. 265 p. 491. 492; epiihd. p. 578, Phot. hihl. cod.

grammata

in

cum

scripta Anthol. Pal. 16, 315. 320, Proleg. p. 741.

Chronologiam vitae Aristidis post Massonium (Aristid. cd. lepp I post praef.) accuratius explicarc studuerunt Waddington Memoires de Vlnstitut XXVI 1 (1867) p. 203 sqq. cf Fastes n. 138. 140. 142. 143. 144 et W. Schmid Bheinisches Museum XLVIII (1893) p. 79 sqq. (1890) p. 316). Ae Waddingtonii quidem (cf. et Keil Hermes disputatio, quae in anno proconsulari luliani (vide infra suh M. Claudio

XXV

luliano) definiendo posita

est,

parum

certo

fundamento
twv

nititur, ut rectc

exposuit Schmid; ipsius autem computationes falsas esse inde efficitur,

quod verha Aristidis


tractavit (p. 76),
Kapoi
T(ov

I p. 524

i-iazoXcd

Trapfx

pa(3i>v>v

toD ts auTO-

xpaTopo? auTou xat tou iraioo?,

ut

eas litteras

ad

a.

165 referret, ita

ut tria ultima

^aaiKiiav

interpretarctur

tamquam glossema temere eiceret et At re vera '^e domo imperatoria'


.

non possunt non


Caesar.

intellegi

Antoninus Pius Augustus


illis

et

M.

Aurelius

Totam illam quaestioncm

certe solvere vix licehit, nisi titulo

novo annus proconsularis unius ex


AristideSs sine duhio constituatur.

praesidihus,

quos memorat

ARKTIDES
859a Marcianus Aristides
tus,

133
{sic versio

ARISTOBVLVS

syriaca apologiae, ceterum Aristides),

Atheniensis, philosophus Christianus

eodem tempore, quo et Quadralibrum pro Christianis compositum imperatori Hadriano dedit
Jiist.

Eusehius
ill.

eccles. 4,

4,

20 II p. 847

ed. Vallarsi, cpist.


et

quias coUegerunt Harris


to hihlical

Hieromjmus chron. ad a. Ahr. 2142, vir. 70 ad Magnum I p. 426. ReliUohinson, Text and studies contrihutions

and patristic littcrature II; versionem syriacam germanice transtidit Baahe, Texte und Untersuchimgen mr Geschichte der altchristlichen Litteratur IX. Ex versione syriaca (cf. Raahe p. 25)
apparet inscriptionem
l\8piav(()

apologiae

hanc fere fuisse: auxoxpaTopi

Tixtp

x-VvTfoviVi) SspaGtKj)

KuasPsi Mapxiavo?

'Apiaxotor^? 'A{>rjVaio? (ptXo-

minus accurate in versione armeniaca "imperatori Hadriano Vnde patet scriptores christianos neglegenter lihrum ad Pium missum rettulisse ad P. Aelium Hadrianum. De scntentiis Aristidis cf. HarnacJc, Lehrhuch der Dogmengeschichte I^ p. 482 sqq.
ao^og;

Caesari\

860 M. Aristius Fuscus. Praenomen extat in inscriptione Horat. carm. 1, 22 Fuscus Horat. carm. 1, 22, 4, epist. 1, 10, 1; Aristius ihd. v. 44; Fuscus Aristius sat. 1, 9, 61. Amicus Horatii Horat. sat. 1, 9, 61 sqq. ; 1, 10, 83, ad quem scripsit carmen 1, 22 et epistidam 1, 10. Grammaticus Acro ad epist. 1, 10, 1 (II p. 421 H) et ad sat. 1. 9, 62, Porphijrio ad sat. 1, 9, 60; scriptor comoediarum Porphyrio adepist. 1, 10, scriptor tragoediarum codices quidam Acronis ad epist. 1, 10. Quae omnia sunt
fidei incertae.

861 Aristo, lepidus philosophus, qui in gestatione disserebat, hoc enim

ad edendas operas tempus ceperat; de cuius secta cum quaereretur, de eodem cum consuScaurus ait 'utique Peripateticus non est'
;

leretur lulius Graecinus,


inquit, tibi dicere,

vir egregius,

quid sentiret, 'non possura,


faciat',

tamquam de (Mamercus) Scaurus (cf. A 280) a Tiherio a. 32 occisus sit, Graecinus (cf. 1 231) a C. Caesare, efficitur hunc Aristonem fuisse philosophum Peripateticum, qui Romae aetate Tiherii docuit. Eundem memprari opinatur Zeller, Philosophie der Griechen II^ 2 p. 926 adn. 3 in scholiis Simplicii ad Cat. 63 h 10, 66 a 38. CAECILIVS ARISTO.
nescio enira,

quid de gradu
6.

essedario interrogaretur Seneca epist. 29,

Cum

Claudius Aristo.

TITIVS ARISTO.
Tussanius Aristo.
et

862 Aristobulus, Herodis


cf.

Mariammes

prioris

filius,

Alexandri frater
Circa
a.

23
et
1,

Schiirer, Geschichte des jiidischen Volkes

I p. 337

sqq.

731

Herodes

fratres

Romam

misit loseph. ant. 15, 10, 1; post quin-

quennium

fere in patriam reduxit et Aristobulo Berenicen Costobari Salomes Herodis sororis filiam in matrimonium dedit id. ant. 16, 2 cf. 18, 6, 4. Calumniis, quas Salome contra filios Mariammes

ARISTOBVLVS

134

ARISTONICE
aulam
filios

spargebat, lacessitus Herodes Antipatrum filium relegatum ad

revocavit et honoribus provexit, unde discordiae inter patrem et

Mariammes
742

ortae sunt id. ant. 16, 3,

bell. 1,

23, 1-2.

Quae cum

Anti-

patro auctore crescerent in dies, Herodes in Italiam profectus

= 12)

(a. fere

filios

secum adductos Aquileiae apud Augustum accusavit,


id. ant. 16, 4,

sed ab imperatore in gratiam reducti sunt


23, 3.

1-4,

bell. 1,

Domum

reversi

denuo

inimicitias exercebant, quas in

tempus

bulum

Archelaus composuit id. ant. 16, 8, 6, bell. 1, 25, dum Herodes Aristoet Alexandrura crimine parricidii in vincula coniecit id. ant.

16, 10, bell. 1, 27, 1.

De

consilii sententia,

quod Berytum convocarat,


747

damnati
1-7,

et

apud Sebasten

occisi sunt a. fere

id. ant. 16, 11,

bell. 1,

27, 2-6, (Nicolaus

Damascen. de
(lulius)

vita sua fr. 5

FHG.

III,

Strabo 16, 765).


Liberi Aristobuli
:

Aristobulus,

Agrippa

(I rex),

Herodcs
28, 1.

rex Chalcidis, Herodias,

Mariamme

loseph. ant. 18, 5, 4,

bell. 1,

863 Aristobulus (iunior additur in cpistula Claudii loseph. ant. 20, 1, 2), filius Aristobuli ct Berenices, nepos Herodis Magni, frater Agrippae (I)
regis et Herodis regis Chalcidis loseph. ant. 18, 5, 4,
bell.

1,

28, 1.

lotapen Sampsigerami regis

matrimonium duxit (Pomponium) Flaccum legatum Syriae Agrippae id. ant. 18, 5, 4. fratri infensum reddidit id. ant. 18, 6, 3, A. 40 apud P. Petronium lcgatum Syriae cum aliis ludaeis deprecatus cst, ne statua Gai in
filiam in

Emesenorum

templo Hierosolymitano ponerctur


lotape
filia

id.

ant. 18, 8, 4.

Privatus obiit

surda relicta
filius

id.

bell. 2, 11, 6.

864 Aristobulus,
4; 20,
5, 2,

Herodis regis Chalcidis ex uxore priore Mariamme,


pronepos Herodis Magni loseph. ant. 18, 5, Salomen filiam Herodiadis et Herodis filii

nepos Aristobuli

(n. 862),

bell. 2, 11, 6.

Herodis Magni, quae nupta fuerat Philippo tetrarchac Trachonitidis,


post mortem mariti uxorem duxit id. ant. 18, 5, 4. Anno 54 Nero minorem Armeniam ei cum insignibus regiis mandavit Tac. a. 13, 7, loseph. ant. 20, 8, 4, bell. 2, 13, 2. Anno 60 pars Armeniae (maioris)
ei

concessa est Tac.

a. 14, 26.

Idem
bell. 7, 7,

videtur Aristobulus rex Chalcidices aetate Vespasiani loseph.

(cf.

Schilrer, Geschichtc des jiidischen VolJces

I p.

607),

ad

quem

pertinet

nummus

in parte adversa exhibens paotXso)? 'ApiaxopouXou


ae^acsTO)

ix. iC' it^

aversa Titto OuecfTraaiavu) auioxpocTopi

de Saidcy,

Me-

langes dc Numisinatiquc

III p. 330

sqq.,

Babelon Hevuc numismatique


antiJcen

865

1883 p. 145, Imhoof-Blumtr, PortrdtJcopfe auf

Munzen

p. 44.

AVRELIVS ARISTOBVLVS. CLAVDIVS ARISTOCLES.


Petronius Aristocrates.

Aristomachus, tribunus praetorianorum sub Elagabalo vit.Elagab.l4, 8, M. ANTONIVS [a]R[IS]TO[MENES].

VLPIA ARISTONICE,

ARISTVS

135

ARMINIVS

FL(AVIVS) ARISTVS. T. FL(AVIVS) ARISTVS VLPIANVS.


(a.

866 Arius, centurio a ludaeis


10, 7, hell. 2, 4, 3; 2, 5, 1.

750

a. C.)

occisus loseph. ant. 17,

867 ARMENIVS BROCCHVS, proconsul (provinciae alicuius orientalis ut ex contextu apparet, fortasse Achaiae), epistula Domitiani ad eum de

ad Traian. 65. 66. 868 ARMENIVS PEREGRINVS, praetor a. 213, pro magistro fratrum Arliberis expositis Plin.

valium VI 2086, frater Arvalis adest in collegio a. 213. 218. 221 VI 2086. 2104. 2106 acta Arvalium. 869 ARMENIVS PEREGRINVS, consul a. 244 cum Fulvio Aemiliano. In consulatu: Armenius Peregrinus VI 1447, cetcrum FerQgvlmis fasti. consul ordinarius VI 1351. vir clarissimus Arnienius Peregrinus Filius videtur Armmii Peregrini praetoris a. 213. Mediolanensis. 870 ARMENIVS PEREGRINVS, vir clarissimus V 6181 871 ARMENIVS PERE[GR]INVS (? ristatoveivov Waddington), 6 Xatx7rp6-ato?,

t.

(fuit vel au7xX>jTtx6? vel uTraxixo?)

CIG

4435

= Lehas -Waddington
n. h. 7,

1472
87 la

t.

mutilus Pompeiopoli repertus.


cf. n.

ARMENIVS PISONINVS
1,

871.

872 Armentarius, murmillo Cassio Severo similHmus Plin.


Solinus
82.

55

878 Annillatus nominatur ut delator luvenal. 4, 53; 'potentes apud Dosicut Marius Maximus scribit' schol. mitianum hi: Armillatus 874 Arminius (sic Tacitu^, VeUeius; duce Armenio codex Nazariamis Flor. 2, 30, Armeno Bamhergensis ; Wpiiino^ Straho, Dio), Cheruscus
Velleius 2, 105, 1, Tac. a. 11, 16; 'iuvenis genere nobilis, manu fortis, sensu celer, ultra barbarum promptus ingenio, Sigimeri principis gentis

eius

(scil.

Germanorum)

iilius,

ardorem animi cultu oculisquc praeferens,


(scil.

adsiduus militiac nostrae prioris

expeditiommi

a.

4-6 p.

C.

cf. Vell.

2, 105 sqq.) comes (cf. Tac. a. 2, 10 'ut qui romanis in castris ductor popularium meruisset'), iure etiam civitatis romanae equestris con-

secutus gradus' Velleius 2, 118,

(uhi traditur

Romae

eius equestris
Civitate

consequens

gradus

lectione

corrupta
et

nec

certe

restituta).

donatum
est,

et

pramomcn romanum

nomcn gmtilicium hahuisse certum


transformatum, certe nequit
est

scd utrum huic Arminius gmtilicium fuerit an cognomen ex nomine

primario gcrmanico romanum in


diiudicari.

modum

Quamquam

multo prohahilius

Arminium ex usu

aetatis

Arminii cognomm hahuisse, ut statuit Hilhner Hcrmes (1876) p. 393 sqq., Bomische Herrschaft in Westeuropa p. 153; cf. de nomine Arminii L. Schmidt Gcrmania 1883 p. 342, 1884 p. 416, 1891 p. 315, Much Zeitschrift fur deutsches AUerthum 1891
Augusti
accepisse et

nomm lulii

p. 379, Kossinna Indogcrmanische Forschungcn II p. 174. Anno 9 p. C. Germani Arminio duce coniuratione inita P. Quinctilium

Varum legatum

exercitus

Germanici cum tribus legionibus

ARMINIVS
totidemque
2, 117-119,
alis et

136

ARMINIVS

sex cohortibus circumventum trucidaverunt Velleius


56,

Bio

18-22, Florus

2,

30

cf.

Strah.

7,

1,

4 p. 291,
princeps

Tac.

a.

1, 55. 59. 62; 2, 88.

Boiocalus Ampsivariorum

rebellione Cherusca iussu Arminii vinctus Tac. a. 13, 55.

Anno 14

contra Germanicum et A. Caecinam pugnavit Tac. a. 1, 55-68; res ab eo anno 16 contra Romanos gestae ibd. 2, 9. 10, 12-17. 21. Anno 17 cum Cheruscis contra Maroboduum regem Marcomanorum

arma sumpsit,
bardi ad

e cuius regno

eum

defecere;
2,

magno

certatum est ihd.

44-46.

Suebae gentes, Semnones ac Longoproelio ambiguo eventu utrimque Arminius abscedentibus Romanis (scil. e

Germania Transrhenana) et pulso Maroboduo regnum affectans libertatem popularium adversam habuit, petitusque armis cum varia fortuna certaret, dolo propinquorum cecidit; liberator haud dubie Germaniae et qui non primordia populi Romani, sicut alii reges ducesque, sed florentissimum imperium lacessierit, proeliis ambiguus, bello non victus; septem et triginta annos vitae, duodecim potentiae explevit caniturque adhuc barbaras apud gentes Tac. a. 2, 88. Occisus ergo videtur circa annum 19, suh quo anno Tacitus mortem memorat, quamquam accurate in illum ipsum annum cadere mortem ideo pro certo poni ncquit, quod Tacitus, postquam reperisse se apud scriptores temporum Tiherii Adyandestrium principem Chattorum litteris ad Tiherium datis operam suam ad Arminium veneno tollendum
frustra ohtidisse rcttulit, elogium illud Arminii quasi appendicem lihro

secundo annalium addit.


dixerunt ,
a. 11,

Quod autcm

viri

docti

quidam 'duodecim

potentiae annos' Arminii necesse esse computari inde a clade Variana

a vero ahhorrent; nam conferentihus nohis quae Tacitus 16 refert 'eodcm anno (=^ 47 p. G.) Cheruscorum gens regem Romae petivit amissis per interna bella nobilibus et uno reliquo stirpis
regiae, qui

apud urbem habebatur, nomine


Arminii'
hereditario

genus e Flavo fratre


loco de principatu

paternum huic certum vidctur Tacitum priore


Italicus;

quodam

stirpis

regiae eogitasse,

quem

Arminius patre mortuo apud Cheruscos obtineret. Mater Arminii ut viva a. 16 memoratur Tac. a. 2, 10; frater cognomento Flavus ihd. 2, 9. 10; 11, 16. 17; Inguiomerus patruus ihd. 1, 60; 2, 45; uxor Thusnelda Segestis Cheruscorum principis filia Straho 7,1,4 p. 292 quam alii pactam Arminius rapuerat Tac. a. 1, 55 nomine omisso. Quamquam Tacitus a. 2, 58 Scgestem apud Germanicum dicentem facit 'ergo raptorem filiae meae violatorem foederis vestri Arminium apud Varum, qui tum exercitui praesidebat, reum feci', ita ut Arminius Thusneldam ante cladem Varianam rapuisse vidcatur, tamen ne nimis oratione ea nitamur, monent quae praecedunt in ipsa enarratione Taciti c. 55: "^Varus fato et vi Arminii cecidit; Segestes, quamquam consensu gentis in bellum tractus (scilicct quod fuit inde ah anno 9) discors manebat auctis privatim odiis, quod Arminius tiliam
,

ARMINIVS
eius alii

137

ARRECINA
esset

pactam rapuerat'.

Et cum gravida

Tlmsnelda anno

15,

quo a Germanico capta

eam

rapuisse videtur,

(Tac. a. 1, 57), paulo ante a. 15 Arminius In captivitate uxor lilium peperit Tac. a. 1, 58,
est
l.
l.


875

cui

nomen

fuit

Thumelicus Strabo

[Annius?] Arminius Donatus.

ANNIVS ARMINIVS DO[NATVS]. ARMINIVS GALLVS mcmoratur m t graeco Ephesino Wood, discoveries, inscriptions from the site of the temple of Diana n. 12. Legatus
[C.]

C.

pr. pr. Pedanii

Fusci Salinatoris proconsulis Asiae (suh initium imperii

Traiani)

tit.

876 Arnuphis, magus Aegyptius aetate M. Aurelii Dio 71, 8. 0. Naevius Arpinianus. 877 Arpus, princeps Chattorum anno 16 p, C. Tac. a. 2, 7, [pr(aetor)] (aerarii) a. 20 in fastorum fragmento, 878 Q. ARQVINIVS

qui curatorum scriharum quaestoriorum fuisse videntur

CIL

I^ p.

74.

879 M. ARRECINVS CLEMENS,


a.

cos. I (suff. a.
t.

73
199
in

ut videtur), cos. II (suff.


(1)
,

incerto.)

Memoratur

in

urhano

VI

in

fistulis

urhanis

Lanciani sylloge aquar.

1. 5.

(2. 3. 4),

fistula

Ariminensi
cos

XI

428
fasti

(5).

In consulatu: [M.] Ar[reci]no [Clemente]

VI 2016

feriarum Latinarum; [M.] Arrecino Clemente II L. Baebio HoM. Arrecinus Clemens t. 3, M. Arricinus norato cos. XII 3637.

Clemens

t.

1. 4,

.... cinus

Clemens

t.

2,

Arrecinus Clemens Tacitus,

Suetonius.
Filius (M. Arrecini Clementis) praefecti praetorio

sub Gaio, quam-

quam

senatorii ordinis, a

Muciano

a.

70 praetorianis praepositus Tac.

Consul I collega incerto a. 73 ut videtur, cum praecedant consules a. 72, consul II cum L. Bacbio Ilonorato a. incerto v. supra. Consularis ab imperatore Domitiano damnatus Sueton. Domitian. 11.
h. 4, 68.

'Permissu M. Arricini Clementis'

praetura ut videtur.

Adfinis

t.

magistratu urhano fungcntis,


l.

Vespasiani Tac.

l.

scilicet

per Arre-

cinam Tertullam sororem. 880 M. Arrecinus Clemens. Nomina omittunt Tacitus ct Suetonius, Clemens aptid losephum; M. Arrecinus in titulis lihertorum Arrecinae
Tertullae
filiae,
cf. n.

882.

h.

Eques Romanus, praefectus praetorio sub imperatore Gaio Tac. 4, 68, Sueton. Tit. 4, loseph. ant. 19, 1, 6; pater M. Arrecini Cle-

cf. n. 879; Arrecinae Tertullae Sueton. l. I. cf Tacitum I. I. dicentem flium 'domui Vespasiani per adfinitatem innexum'. 881 M. Arrecinus Clemens vix(it) annos [C]ornelia Ocel[la] (uxor) ....

mentis consularis

Ephem.

ep. 8,

79

t.

Ruhensis mutilus.
titulos lihertis

882 ARRECINA TERTVLLA. Ipsa posuit liori VI 12355 (1), Arrecinae Gnomae

M. Arrecino Me-

VI 12357

(2).

Arrccina Ter-

ARRIANVS
tulla
t.

138
1. 2.

ARRIVS

Sueton. Tit.

4.

Filia (M. Arrecini Clementis) praefecti

praetorio

sub C. Caesare, uxor prior T. Vespasiani qui imperavit,


l. l.

SVLPICIVS ARRENIANVS. duo consulares cognomines memorantur in titulo Eleusinio ARRIANVS, 883 1883 p. 111 n. 13: exifovov r^Sk OuYaxspa Suotv dpyaioKo-^ix-q 'E(prj[xpk
C.

defuncta sub Nerone Sueton.

uiraxwv 'Appiavfiiv

KXrjjxevxiavT^v.

884 Arrianus, iure consultus citatur ah Vlpiano Digest. 5, 3, 11 ex libro secundo de interdictis 38, 6, 19 ; 43, 3, 1, 4, a Paulo Digest. 38, 10, 5;
,

44, 7, 47.

885 * Arrianus, rerum scriptor Graecus citatur vit. Maximini 33, 2, Gordian. 2, 1, Maximi et Balbini 1, 2. Herodianum intellegendum esse

cum

inter

levissimo

omnes fere cmistet auctori vitarum illarum praeter ceteros an librario cuidam vitium tribuendum sit, in medio relinqucn,

dum
886

est.

ARRIANVS APER VETVRIVS [S]EVERVS,


incerto),

consul (suffcctus anno


. .

XV

sac. fac. (sic), praetor peregrinus, t[rib. pl. ?]

tribunus

militum legionis

XV Apolli[naris]

....

XIV 3587

t.

Tihurtinus mutilus.

887 ARRIANVS SEVERVS, praefectus aerarii pronuntiavit ex constitutione (Ahurnius) Valens Digest. 49, 14, 42. Fuit ergo divi Traiani praefectus sub Traiano aut Hadriano aut Antonino Pio; nam divus

additamentum potest
L.

essc

Valentis.

ANNIVS ARRIANVS. ANTONIVS ARRIANVS. CL(AVDIVS) ARRIANVS. L. CLAVDIVS ARRIANVS. FLAVIVS ARRIANVS.
Maturus Arrianus.
L.
C.

SERGIVS ARRIANVS. STATIVS CAPITO ARRIA[NVS].


eprist. 1, 5, 5.

888 Arrionilla, Timonis uxor rogatu Aruleni Rustici a Plinio apud centumviros defensa Plin.

889 ARRIVS, consul maritus Publianae cx posteris Scipionum in titulo sepulcrali uxoris graecis versihus concepto urhano IGI1960 CIG 6275. Vxor eadcm videtur quac Oscia Modesta Cornelia Publiana, avia M. Fl. Arrii Oscii Honorati VI 1478. 889a *ARRIVS, ARRIO VIR in versu ultimo tesserae gladiatoriae 1 757

lectio est eorrupta.

890 ARRIVS ANTONINVS, consul I (suff.) a. C9, II (suff. a. incerto). Consul sufF. ex kalendis luliis in Septembres a. 69 cum Mario Celso
Tac. h.
vit.

1,

77; semel atque iterum consul Plin.

epist. 4, 3, 1, bis
vit.

consul

Pii

1, 4.

Proconsul Asiae Plin.


in

epist. 4, 3, 1,

Pii 3, 2.

Anno 96 Nervam amicum


cocpisset
vit.

senatu miseratus est, quod imperare

Pii

1, 4, (Vict.)

Epitome 12.

Scripsit

epigrammata

ARRIVS
graeca et iambos Plin.
epist. 4,
epist, 4,

139

ARRIVS

3;

4,

18;

5, 15.

3; 4, 18; 5, 15. Pliniiis ad eum scripsit Maritus Boioniae Procillae, pater Arriae
vit.
vit.

Fadillae, avus

maternus imperatoris Antonini Pii


iniisset,

Pii

1, 4. 5,

Mortuo,
2.

cum nepos imperium


mii Severi

statua decreta est


et tutor Arrii
1,

Pii

891 ARRIVS ANTONINVS, patruus


Antonini
n. 894.
. . .

Honorati aetate Septifilius

Vlpianus Digest. 36,


(milia

38, 1.

Fortasse

C. Arrii

892 ARRIVS ANTONINVS,


Frontonis clarissimi
rei

nummum)

'quae ex sententia Aemili

viri

postea deinde Arrii Antonini clarissimi viri

publicae Tif(erni) Tib(erini) numerata sunt% memorantur in iitulo

ibidem rcperto

XI 5939.

Quis ex Arriis Antoninis intellegcfidus

sit,

non
893

liquet.

C. ARRIVS ANTONINVS, legatus Augusti pr. pr. (Daciae) in titulo Dacico pro salute ciiisposito Archdologisch-Epigraphische Mittheilungcn III S. 12574. aus Oesterr&ich 1800 p. 194, 14

894

C.

ARRIVS ANTONINVS.
(1) et
t.

Tituli:

ei positi
^ycriit,

sunt

t.

Concordiensis
(2);

1874
lium

Cirtensis,

cuius initium

VIII 7030

ipsc dedi-

cavit uxori

VI 2100
(7).

CIG

Thamugadensem VIII 2390 (3) ; memoratur in actis Arvain t. Amasiae reperto CIG 4168 (5), in Tyaneis (4) Bidletin de correspondance Hellenique VIII (1883) 4193 (6),
,

p. 320

C. Arrius Antoninus

t.

4.

7,

[C.]

Arrius Antoninus
t.

t.

1,
t.

Arrius
1.

Antoninus
IIII

alihi.
t.

Patris nomen periit in


[3].

1,

tribu Quirina

Clarissimus vir
vir

viarum curandarum, tribunus laticlavius logionis IIII sevir Scythicae t. 1. 2j quaestor urbanus t. 2 (omissum in t. 1) equitum Romanorum t. 2 (equestrium turmarum t. 1), aedilis curub's,
,

ab
est
t.

actis

senatus

t.

1.

sanctissimis imperatoribus
t.

= [praetor] curatoribus
ut ex de
t.

2; praetor cui prirao iurisdictio pupillaris a ( Marco et Vero a. 161/169) mandata


et tutoribus

2; iuridicus per Italiam rcgionis

dandis primus constitutus Transpadanae primus t. 1. 2 (sub


Concordiensis Fronto

Marco et Vcro ad eum datae

1 apparet), quo spcctant cpistulae Frontonis

causa Volumnii Sereni

ad

amicos 2, 6. 7, de causa Baburianae ihd. ep. 8, ct ad eundcm niagistratum referendum videtur in t. 1: qui providentia maximorum im-

peratorum missus urgentis


(sic)

annonae
t.

difficulitates

iuvit

et

cosuluit

securitati fundatis rei publicae

(Concordiensium) opibus; prae1.

fectus aerari Saturni (ante a. 169)


Cotisul suffectus circa
a.

Legatus Cappadociae Marquardt, Romische Staatsvenvaltung I^ p. 372 adn. 3) 6. 7; in t. 5 M. Aurelius dicitur Sarmaticus, quam appellationem a. 175 recepit cf. Eckhel VII p. 62. Proconsul Asiae vit. Commodi 7, 1 circa
t.

170 sub Marco.

5. (cf.

a.

185; ad hunc magis

quam ad proconsulem cognominem

(n.

890)

ret-

tulerim,

quae narrat TertuUianus ad Scapidam 5: Arrius Antoninus

ARRIVS
in Asia

140

ARRIVS
illius civitatis

cum

persequeretur instanter, omnes

Christiani

ante tribunalia eius se


iussis reliquis ait
;(EX.
(o

manu
et
t.

facta obtulerunt^
{^sXsxs dTCOi>vv^cfxtv

tum
,

ille

paucis duci
tj

ozikoi,

xpr^fxvou?

^poyonq
occiso

A. 186

Romae

fuit

4.

Helvius Pertinax
et

cum Perenne

(a.

185) Britanniae praepositus esset, dictus est insimulasse apud


aifectati impei'ii

Comvit.

modum

Antistium Burrum

Arrium Antoninum
fictis

Pcrtinac. 3.

Insidiis Cleandri (a.

189

intcrfecti)

criminibus in
est

Attali gratiam,
vit.

quem
a.

in proconsulatu Asiae

damnaverat, occisus

Commodi

7, 1.

Frater Arvalis

Antoninianus
(Cirtensium)

t.

2.

161/169

t.

1, a.

186

t.

4; augur, sodalis Marcianus


,

Curator Ariminensium
t.

curator civitatum per

Aemiliam t.2; patronus Concordiensium


t,

2.

1,

patronus IIII coloniarum


t.

Calpurnia Quadratilla uxor

3.

mcmoratur in t. Cirtcnsi VIII 7032 (1) 895 C. Antoniac Saturninac; idem vidctur, pro cuius salute positus cst t. VIII 8241 (2) Numidicus repcrtus co loco, qui hodie dicitur Kaf Tazerout, cum in vicino pago alter titulus Antoniac Saturninac extet

ARRIVS ANTONINVS

VIII 8280.
Tria nomina exhihct
vir, frater
t.

1,

Arrius Antioninus

t.

2.

Clarissimus

Arriorum Maximi

et Pacati;

matertera eorum Antonia L.

*Arrius Aper vidc Aper. 896 L. ARRIVS ATILIVS SABINVS, L. Arri Plariani Aufidi Turbonis
tribu
[Cajmilia,

lil. Saturnina, coniunx C. Arri Pacati t. 1. Num idcm unus ex Arriis Antoninis qui pracccdunt, discerni ncquit.

sit

atquc

T.

AVRELIVS FVLVVS BOIONIVS ARRIVS ANTONINVS.


filius,

patronus coloniae (Pisauri)

t.

Pisaurcnsis
t.

XI

6332.

Idcm

vidctur

L. Arrius Sabinus patronus coloniae in


filiae

Pisaurcnsi
S. 12283,

Arriae Sabinae
ceterum

XI

6203.
a.

897 [A]RRIVS AVGVR, consul

121

cum M. Annio Vero

II

///

Augur fasti. 898 ARRIVS BALBINVS, vir 899 T. ARRIVS BASSIANVS,


a.

clarissimus

X 3800

t.

Campanus.

clarissimus vir, curator

operum publicorum

199

VI

1352.

900

ARRIVS CALPVRNIVS FRONTINVS HONORATVS. Tituli ei positi: S. 6810. 6811. C= III 289. 290). 6812 (1. 2. 3) Antioehcni plane gcmclli, nisi quod diversi vici Antiochiac Pisidiae dcdicarunt; VI 3827 (4)
C.

III

urbanus mutilus.

Nomina plena
ra[tus]
t.

cxhihcnt

t.

1. 2. 3,
t.

Arr .... [Cjalpu


Clarissimus vir
t.
t.

[Ho]no1. 2. 3.

4.

C.

f.,

tribu Quirina

1. 2. 3.

III vir monetalis aere argento auro flando fcriundo


[lectus] [ab
t.

1. 2. 3. [4],

ad-

imp

[inte]r

pat[ricios]
t.

t.

4,

quaestor candidatus
t.

1. 2. 3.

4,

praetor candidatus

anno

inccrto).

Augur

1. 2.

consul

1. 2.

3
t.

(sujfcctus
1. 2. 3.

patronus coloniae (Antiochiae)

Potest idem essc Arrius Honoratus n. 902.

ARRIVS

141

ARRIVS

901 CN. ARRIVS CORNELIVS PROCVLVS, consul


lunio

1286 CIG 4303 h Add. j). 1140 (1); in t. mausolci Ehodiopolitani in Lycia Beiscn im siidtvestJichen Kleinasien II p. 87 sqq. col. VII f (2). VIII a (3). VIII g (4). IX h (5) ; in actis Arvalium BuTlettino comunale 1886 p. 361

Memoratur

in titulo

(sufF.) a. 145 cum D. Cyaneae reperto Lehas-Waddington

Ephem. ep. 8 p. 332. (6) Plena nomina exhihet t.l, Cn. Cornelius Proculus in considatu t. 6, practerea t. 5; Cornelius Proculus t. 2. 3. 4. Legatus Aug. pr. pr. (Lyciae) sub Antonino Pio t. 1-5, circa a. 1401142 ut videtur cx

t.

2-5.

nelius

Consul (suif.) XVI n. lun. a. 145 t. 6. Idcm videtur CorProculus, cui imperator Antoninus Pius rescripsit Vlpianus
7.

Bigcst. 2, 8,

902 Arrius Honoratus, 'divus Severus in persona Arrii Honorati pupilli decrevit, qui Arrio Antonino patruo et tutori suo restituerat' (hereditatem) Vlpianus Bigest. 36, 1, 38, 1. Cf. n. 900.

903 ARRIVS MAXIMVS, clarissimus vir, cum fratribus Arriis Antonino et Pacato mcmoratur in titulo Antoniae Saturninae materterae VIII 7032 t. Cirtensis. 904 M. ARRIVS MAXIMVS, M.
quaestor pr.
pr.,

III vir capitalis, praefectus equitum,

aedilis cu[r

X. 5911

t.

Anagnmus

mutilus.

905 Arrius Menander, iure consultus, consiliarius principis (Severi vcl successorum) Vlpianus Bigest. 4, 4, 11, 2. Scripsit sub Severo et Antonino (Bigest. 49, 16, 13, 6) de re militari libros
Bigest.,

IV

index Florentinus
collegit Lcnel,

qui citantur passim in Bigcstis.

Fragmcnta

ARRIVS OSCIV[S] HONORATVS. ARRIVS PACATVS, clarissimus vir, cum fratribus 906
M. FL(AVIVS)

Palingenesia

I p.

695 sqq.

M. NONIVS ARRIVS MVCIANVS.


Arriis Antonino et

Maximo memoratur
t.

in titulo Antoniae Saturninae materterae

VIII 7032
t.

Cirtensis.
C.

ARRIVS PACATVS, maritus Antoniae Saturninae VIII 7032 balineum Pacatianum (Cirtae fecit) VIII 7031. M. NONIVS ARRIVS PAVLINVS APER. 908 L. ARRIVS PLARIANVS AVFIDIVS TVRBO, (tribu Camilia cf
907

Cir-

tcnsis;

filium,

origine Pisaurensis ut videtur), praetor designatus, patronus coloniae

(Pisauri); pater L. Arrii Atilii Sabini

t.

Pisaurensis

XI
t.

6332.

909 L. Arrius Primus, frater L. Arrii Secundi

M. MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS AFER CVTIVS ROMVLVS PRISCIANVS ARRIVS PROCVLVS. M. CVTIVS PRISCVS MESSIVS RVSTICVS AEMILIVS PAPVS ARRIVS PROCVLVS IVLIVS CELSVS. 910 L. ARRIVS PVDENS, cos. a. 165 cum M. Gavio Orfito. In cmsulatu: L. Arrius Pudens III dipl. mil. 45, VI 164, ceterum Pudens fasti.

V 4322

Brixiensis.

ARRIVS

142

ARRIA
fil.,
,

911 M. AR[RIVS] PV[DENS?] VICIRIVS, M.


tribu Fal.;
mutilus.

M.

[nep.]

M.
t.

pro[nep.],

M.

Vicirius, vir clarissimus

frater

3845

Campanus

frater Arvalis a. incerto Traiani VI 2077 acta 912 M. ARRIVS RE Arvalium. 913 L. Arrius Secundus, procurator Augusti, frater L. Arrii Primi V 4322
t.

JBrixiensis.

1121 t. Abellinas. 914 C. ARRIVS SPEDIVS ACTIANVS, clarissimus vir sub Corbulone in Armenia militavit, 'idem secretis 915 Arrius Varus apud Neronem sermonibus ferebatur Corbulonis virtutes criminatus, unde infami gratia primum pilum adepto laeta ad praesens male parta mox in perniciem vertere'. Tac. h. 3, 6. Dux Antonii Primi
contra VitelHanos
praetorio ihd.
4,
i})d.

et

3, 16. 61. 63.


ei

Vitellio

occiso
4,

praefectus

2;

praetoria insignia

Muciano fracta ibd. 4, Nominatur Tac. h. 3, 64. a Muciano praefectus est ibd. 68. Num idem sit Arrius Varus praefectus cohortis sub Domitio Corbulone a. 59 Tac. a. 13,9, est cur dubitari ^iossit, quoniam primipilatus dignitas inferior est praefectura. Itaque Nipperdcy ad Tac. l. Z. hunc patrcm illius fuisse statuit. Sed quamquam Taciti vcrba ('^primum pilum adeptus') sine dubio significant Varum tunc primum ad primipilatum pervenisse, tamcn re vera fieri potuit, ut Varus ex praefecto

4 ; potentia a 11. 39; praefectura praetorii ablata annonae


decreta ibd.

iteratum primipilatum

(cf

CIL

V 867)

aeciperct.

Munus

aliquod

superius vclut procuratoris vel praefecti


et hist. 3,

vigil.

Varo a Nerone datum

6 erratum esse sive a Tacito sive a librariis propter verba ad praesens' coniecit 0. Hirschfeld. 916 ARRIA (maior), Caecinae Paeti uxor, filium marito aegrotante mortuum clam sepelivit Plin. epist. 3, 16, 3-6; maritum Camillo Scriboniano occiso in urbem tractum comitata id. 3, 16, 7-9; cum marito ipsa se
'laeta
interfecit
a.

42

id. 3,

16,
1, 13.

(Zon. 11,

9),

Martial.
rel.

6-13; 6, 24, 5, Tac. a. Socrus Thraseae Plin.

16, 34,

Dio

60,

16

epist. 3, 16, 19, vit.

Persii Sueton.
scripserat ibd.

p. 75 Beifferscheid ;

Filia Arria (minor).

Persius puer versus in eam Vt exemplar optimac coningis


(P. Clodii)

nominatur in versibus

X 5920.
filia,

917 ARRIA
7,

(minor), Caecinae Paeti et Arriae

Thraseae

Paeti uxor, Fanniae mater, Helvidii Prisci socrus Plin. epist. 3, 16, 3. 10
18, 3, vita Persii Sueton. rel. p.

Persii ibd.

Exemplum

matris

sequi

74 Peifferscheid, cognata Persii vita temptantem Thrasea retinuit

Tac. a. 16, 34; a Domitiano relegata Plin. epist. 3, 11, 3; 7, 19, 10; sub Nerva rediit ibd. 7, 19, 10; 9, 13, 5. Memoratur ut mortua ibd.
7, 19, 9.

918 ARRIA, Galeni amica, imperatoribus quoque (Sevcro et Antonino) carissima, philosophiae Platonicae dedita a Galeno sanata Galenus

XIV p. 218

K.

ARRIA

143

ARRVNTIVS

919 ARRIA, M. Noni Macrini (uxor)

V 4864

t.

Toscolanmsis a marito

POMPONIA ARRIA. 920 Arria Caesennia Paulin(a), in


fere Antonini Pii^ tribuit

uxori positus.
urhanis

tegulis

XV 838,

quas

'aetati

Dressd.

Femina

nohilis videtur.

921 ARRIA FADILLA, Arrii Antonini et Boioniae Procillae filia, Aurelii Fulvi uxor, mater T. Aurelii Fulvi Arrii Boionii Antonini qui imperavit vit. Pii 1; imperatoris Antonini Augusti mater VI 2120
Post mortem Aurelii Fulvi nupta (P.) Lupo, ex quo luliam Fadillam peperit vit. Pii 1. Intra a. 123 127 domina figlinarum Caepionianarum in tegulis urhanis 69-74. 76-78. 81-91, ex quihus indicant a. 123 n. 71. 76. 87-90, a. 124 n. 72. 73, a. 127 n. 77. Mortuae, cum filius imperium iniisset, statua decreta est vit. Pii 5, 2. Ad eam pertinere videntur fistuJae plumheae
(uhi lihertus eius memoratur).
lulio

XV

Nonia Arria Hermionilla. 922 ARRIA P[L]ARIA VERA PRISCILLA, L. f., flaminica, M.' Acili Glabrionis cos. (uxor) t. Pisaurensis Orelli 2228; in lapide extat PIARIA. IVNIA ARRIA RVFINA. 923 ARRIA SABINA, filia L. Arri (Atilii) Sabini t. Pisaurensis puhlice positus Notizie degli scavi 1881 p. 21. Cf. n. 896. 924 C. ARRVNTANVS BALBVS in nummis Melitae inscriptis ah una parte
ah altera C. Arruntanus Balbus Mionnet I p. 343, 26. Prarergo Siciliae sive pro praetorc suh fincm rei puhlicae sive pro confuit
MsXixartov,

Patavinae inscriptae Arriae Fadillae

V 8117,

9.

Cf

57. 59.

sule suh initium imperii

Augusti

cf.

Mommsen,

JRdmiscJies

Mumivesen
reli-

p. 374 adn. 27.

925 Arruntius, medicus celeberrimus principum


quit Plin. n. h. 29, 7. 8.

HS CCC

Athenaidi

Cf

n. 943.

927

926 Arruntius, captator testamentorum Seneca henef. 6, 38, 4. [C.] [AR]RVNTIVS .... [t]r. pl, pro pr. bis, pr.... in titulo admodum mutilo Interamnae Nahartium reperto XI 4179 ; fdiorum, qui ihidem nominati erant, nomina honoresve perierunt praeter [A]rruntio
. .

C.

f.

prae

[A]rruntio C.
a.

[f.]

928 L. ARRVNTIVS, consul


Augusti
54, 1,

732

= 22
(1),

a.

C.

cum M.

Claudio Marcello.

Tituli: ipse posuit t.Atinae


45. 151 In consulatu:
V.

X 5055

memoratur

in actis saccularihus

(2).

runtius fasti Cap., L. Arruntius


lat.

Bio

ind.

l.

54;

Monumentum Ancyranum
f.,

ceterum plerumque Arruntius

fasti.
f.

1,

32
l.

graec. 3, 4,

VI

10286/87;

L. Arruntius
54.

L.

L. n. fasti Cap., L.
evasit

Bio

ind.

t.

1. 2.

triumviris pro-

scriptus

ad Sextum Pompeium Appian.


rei
id. 2, 85,

bell. civil. 4,

46

ex
lu-

pace Misenensi

publicae redditus Velleius 2, 77;

dux navium

lianarum in pugna Actlaca

Plutarch. Anton. 66; post hoc

ARRVNTIVS

144
Consul
t.

ARRVNTIVS
a.

C. Sosium servavit Velleim 2, 86.


sacris faciundis
t.

733

= 22

fasti.

XVvir

1 anno 737

=17

2.
scripsit, fuit

L. Arruntius, vir rarae frugilitatis, qui historias belli Punici


Sallustianus Scneca epist. 114, 17 sqq.
n. h. ind.
l.

3. 5. 6.
sit,

lierum

L. Arruntius auctor Plinii Plm.

scriptor

intcllegendus

decernerc

vix

utrum noster an filius (qui sequiiur) ausim parum confisus ratiocinationc

illorum, qui verha Senecae 'rarae frugilitatis'

ad nostrum, quippe qui

n Velleio 2, 86,

vir 'prisca gravitate celeberrimus' laudetur, referenda

esse censucrunt.

029

L.

ARRVNTIVS, consul 759

=6

p.

C.

consulatu: L. Arruntius fasti Cap.,

Dio

cum M. Aemilio Lepido. In ind. l. 55,' 55, 25, I 752. 753


lat. 3,

II 3695 VI 14844, Monumentuni Aneyran.


plerumquc Arruntius
fasti.
f.

35

c/r.

9, 14,

ceterum

= 22.
Tac.

L.

f.,

L. n. fasti Cap., L.
a,

Dio

ind.

l.

55, filius consulis a.

733

6 p. C. v. supra, in kalendas lulias fasti Cap. A. 14 in senatu sententiam dixit Tac. a. 1, 8. Tiberius cum divitem (cf.
a. 11, 7),

Consul

promptum

actibus egregiis

et

pari

fama suspectabat;
A. 20

ab Augusto imperio dignus habitus


Tiberis Ateio Capitoni et L. Arruntio

ihd. 1, 13.

A. 15 cura coercendi
est ihd. 1, 76. 79.
ihd. 3, 11.

mandata

a Cn. Pisone patronus petitus se excusavit


eius damnati
rettulerat,

Accusatores

qua de re quae Tacitus Hispaniam (citeriorem) absens rexit id. h. 2, 65 inde ab a. 25 cf. id. a. 4, 45 minus accuratc ihd. A. 37 Ma6, 27 suh a. 33 dicit eum decimum iam annum attineri.
erant ihd.
6,

(intra a. 29/31,

lacuna codicis perierunt).

crone auctore adulterii Albucillae delatus venas exsolvit ihd.

6,

47-48,

Bio

58, 27.
a. 3, 31.

Propinquus L. Sullae Tac.


a. 11,

Idem
ac

intellegcndus cst Tac.


et

^meminissent Asinii Messalae

recentiorum Arruntii

Aesernini',

uhi oratores clarissimi componuntur.

Non minus

ergo

ad

in iudicio

hunc spectat narratiuncula de contentionc L. Arruntii cum Alhucio Silo eentumvirali Seneca controv. 7 pracf. 7 (eadem nominihus
L. Arruntii omissis Sueton. rhetor.
6).

Nominatur Tac.

a. 6, 5.

De

L. Arruntio rerum scriptore vide in patre.

Ad

hunc refcrcndus vidctur

t.

Libert(is) et familiae L. Arrunti L.


runtia, vel L. Arruntius

monumenti Arruntiorum VI 5931 f. Teretin(a), uhi Arruntius, Ar(a.

930

L.

passim inveniuntur VI 5932-5946. ARR[VN]TIVS (ARTTIO in lapide), consul (suff.) X k. Decem.


kal. lul.)
pieriit.

cum T. Flavio Basso X 6785. 931 M. ARRVNTIVS consul (suff.) a. 66 (post XIII k. Oct. VI 2044 acta Arvalium uhi collegae nomen
inccrto)
, ,

VII

Vulgo

huic Aquilae cognomcn trihuitur sine ulla idonea causa.

932 PAVLLVS (?) ARRVNTIVS (FlauXq) ^pouvTi'(|> vulgo ex editione principe secundum versioncm latinam, xoLkaivnopoovxiu) traditur), comitatus imperatorem Gaium, cum interficeretur loseph. ant. 19, 1, 14. Cf. n. 945.

AKRVNTIVS
933 Arruntius Aquila p. 1036 K.

145

ARRVNTIVS
sanatus

medicamento quodam
f.,

Galenus

XIII

934 M. ARRVNTIVS AQVILA, M.


auro flando feriundo,
eonsul,

tribu Teretina, Illvir aere argento

quaestor Caesaris,
faciundis

tribunus plebis, praetor,

Patavmus. Idem videtur Pompeio Vopisco) C. Arruntio Catellio Celere IIII idus Octobr. imperante Vespasiano 8038 t. Corsicanus. Consules eos fuisse a. 78 vel 79 Hilhner ad II S. 5264 inde statuit, quod a. 77 Celer legatus Lusitaniam rexit. Sed inde, quod quis illo anno provinciam praetoriam administravit neguaquam concludere licet praesidem talem non potuisse antea consulatu fimctum esse cf. Mommsen, Staatsrecht II^ p. 250, 1. Immo ad priores annos imperii Vespasiani t. Corsicanus ideo mihi referendus videtur, quod ihi beneficia tributa Vanacinis a Vespasiano coufirmantur, quibus ab a. 727 in tempora Galbae usi erant. 935 M. Ar[ru]ntius Aqu[il]a, procurator Pamphyliae a. 50 III S. 6737
sacris
t.

XVvir

V 2819
cum

M. Arruntius Aquila consul

(suff.)

(L.

in miliario Pamphi/liae.

936

L. ARRVNTIVS CAMILLVS SCRIBONIANVS sive FVRIVS CAMILLVS SCRIBONIANVS consul a. 32 p. C. cum Cn. Domitio Ahenobarbo. Ipse posuit in legatione cippum terminalem Dalmaticum III S. 9864 a.
,

In consulatu: Camillus Arrun[tius]

fasti

Arvalium, Camillus Arruntius

899, Camill. Arruntius


in tessera

X
,

4.847 (uhi

nomen

collegae

omissum
a. 6, 1,

est),

Cam. Arr. I 769


58, 17;

Camillus Scribonianus Tac.

Bio

Camillus Arruntius Sueton. Otho 2; nomina amissa sunt in fastis Nolanis 1233, erasa in t. Interamnate XI 4170; Arruntius

Chronograph., Hydat.

L. Arruntius Camil[l]us Scrib[o]nia[n]us tit.; Furius Camillus Scribonianus Sueton. Claud. 13 (inde Oros. 7, 6, 6), Bio 60, 15; Scribonianus Camillus (Vict.) Epitome 4, 4; Camillus Tac. a. 12, 52 (uhi praecedunt nomina fdii Furii Scriboniani), Sueton. Claud. 35; Dio
55,

23; Scribonianus Tac. h. 1, 89; 2, 75, Plin. epist. 3, 16, 7, Oros. Duplice eum nomine gentilicio usum esse cum et ex testimoniis 7, 8, 2. Suetonii Dionisque et ex nomine fdii veri simile videatur, quomodo
sit

explicandum

parum

liquet.

Nam

sive filium

naturalem

M. Furii
a.

6 p. C. ponimus, sive huius filium naturalem sumpsisse nomina Furii Camilli


in

Camilli consulis 8 p. C. adoptatum a L. Arruntio consule

honorem cuiusdam ex maiorihus maternis,


ratio

in

utraque

opinione

nominum

parum

convenit usui aetatis Tiherianae.

notus est P. Sidpicius Quirinius consul

a. 742 Bestat ut 12. a. C. Scrihonianum post adoptionem nomen Furii re vera ahiecisse et Suetonium ac Dionem minus accurate eo usos esse statuamiis, id quod

Quamquam

nisi

commendare videtur Furii nomen in

titulus.

Quae

sententia

maxime nohis

arrideret,

flio recurreret.

Itaque res pro certo diiudicari


10

nequit neque magis, ex qua parentela Scrihoniani cognomen deduxerit.


Prosopographia Imp. Roni.
I.

ARRVNTIVS

146
hoc derivatum esse ex
dicitur

ARRVNTIVS
fUia

Quamquam

Sex.

Pompei

et

Scriboniae

inde veri simile efficitur, quod L. Arruniius Scrihonianus n. 942, qui


fblius nostri fuisse videtur,

Pompei Magni abnepos.


L. Arruntii
a. 38.

Omnino

filius sive naturdlis sive adoptivus

(n.

929) fuit, diversus

M. Furio
Consul
a.

Camillo fratre Arvali

32

p. C.

v.

supra.

Legatus pro
et

pr, C. Caesaris

Aug.

Germanici
a.

(Illyrici) tit.;

legatus eiusdem provinciae contra Claudium

42 rebellavit,

quem contumeliosa

minaci et contumaci epistula

cedere imperio iussit vitamque otiosam in privata re agere; verum


intra

diem quintum oppressus


in
railite

est legionibus,

verant,

paenitentiam religione conversis;

quae sacramentum mutacum in Issum insulam


est

fugisset, a Volaginio

gregario (Tac. h. 2, 75) interfectus

Suetm. Claud. 13. 35 (Oros. 7, 6, 6), Tac. a. 12, 52, h. 1, 89; 2, 75, Dio 60, 15 (ubi minus accurate Ixouaio? dirsOavs) cf. 55, 23, Plin. epist. Vibia uxor Tac. a. 12, 52 cf. Plin. l. l. 9, 3, 16, 7, Epitome 4, 4.

Furius Scribonianus

filius

Tac.

l.

l.

POMPEIVS VOPISCVS C. ARRVNTIVS CATELLIVS CELER. 937 Arruntius Celsus (duo nomina posita sunt Charis. Grammatici Lat. Ip. 213, 18; 222, 6. 30; Arruntius Priscian. Gramm. Lat. II p. 98, 9; 251, 13, III p. 408, 2, Rufinus ibd. VI p. 565, 5, ceterum Celsus), grammaticus, animadversiones eius in Maronem afferuntur Charis.
L.

cf.

n.

942, de

filia cf.

n. 948.

200, 27; 214, 18; 222, 6, in Terentium Charis. I p. 207, 13; 212, 3; 214, 4; 222, 30; 223, 11, Priscian. III 2 U, 19, in Afranium Priscian. II p. 98, 9; citatur praeterea Charis. I p. 213, 18, Priscian.

I p.

II p.

148, 7; 201, 1; 215, 14; 251, 13; 357, 12; 485, 20,

Consent.

Vp.375, 1; 390,

6,

Rujln.

VI p.

565, 5.

Quod

III p. 408, 2, falso quidam

Celsum in Plautum et Vergilium commentarios confecisse putarunt, refellerunt Ritschl, Parerga p. 367-370, RibbecJc, Prolegomena p. 25.

Idem

intellegendus

esse videtur

apud Diomed.
'Apouvxto?),

I p.

321, 11 , ubi Ar-

runtius Claudius traditur.

938 Arruntius Euaristus (Euapeoxo?


ant. 19, 1, 18.

praeco aetate Gai loseph.


[adv]o[c]atus
stationis

939 Q. Arruntius lustus, Q.


hereditatium.

Quaestor,

f.,

tribu Vel.

fisci

aedilis,

patronus coloniae (l^oviani Vndeci-

manorum); patronus municipii Saepinatium, patronus municipii Vicentinorum, patronus et curator rei publicae Tereventinatium, sacer-

dos Tusculanus fanitalis

IX

2565

t.

Bovianensis publice positus.


vir ordinis senatorii,
7.

940 ARRVNTIVS

MARCELLVS

('Oppovxto? traditur),
vit.

auditor Plotini philosophi Porphyrius

Plotini
a.

941 L. Arruntius Maximus, procurator Augusti


laeciae, ut videtur)

79 (Asturiae

et Cal-

II 2477

t.

Asturicensis.
f.

942 L. [A]RRVNTIVS SCRIBONIANVS, L.


praefectus urbi
t.

Pompei Magni abnepos,

III S. 7043 feriarum Latinarum), augur bilinguis Prymnessensis mutilus. Filius videiur L. Arruntii Camilli
(scilicet

ARRVNTIVS
Scriboniani consulis
a.

147

ARSASIS
a Tacito
a.

32 p. C,

sive idem, qui

12,

52

dici-

tur Furius Scribonianus, sive alter.

943 L. Arruntius Sempronianus Asclepiades, imperatoris Domitiani medicus

VI

1842.

Parentela coniunctus videtur

cum Arruntio

n. 925,

fortasse

ftlius.

944 Arruntius Silo, rescriptum divorum fratrum ad eum Dig. 48, 19, 27 pr., unde praeses provinciae alicuius fuisse videtur. 945 Arruntius Stel]a(?), post necem 6ai Germanos corporis custodes
placare studuit loseph. 19,
1, 18,

ubi codex Amhrosianus exhibet


riatj/vO?

cjuXacy,

Mediceus

oxsiXacf,

epitome cttXXacj; 1xri\az scripsit Niese,

Din-

dorf collato 19, 1, 14 cf n. 932. 940 Arruntius Stella, cura ludorum, qui a Nerone parabantur,
a.

ei

mandata

55 Tac.

a. 13,

22.

Veri videtur simillimum hunc esse patrem L.


'^patriciis

Arruntii Stellae poetae, qui


silv.

maioribus ortus' dicitur a Statio

1, 2, 71.

947

L.

ARRVNTIVS STELLA,
Marino
cos.

consul

(suff. a.

apud poetas. Patavinus Martidl. 1, 61, 4; 'ut te nascentem gremio mea prima recepit Parthenope' Statius silv. 1, 2, 260, puer ergo Neapolim transStella L. lulio

XIIII

k.

Nov.

VI 1492.

101 ut videtur)

L. Arruntio

Stella

latus videtur;

'clarus

de gente Latina est iuvenis,


tulit' ibd. 1, 2,

quem

patriciis

maioribus ortum nobilitas gavisa


sacris faciundis,
'certc

70 sqq.

A. 89

XVvir

iam nunc Cybeleia novit limina et Euboicae carmen legit ille Sibyllae' ibd. 1, 2, 176 sq. A. 93 (praetor ut videtur) ludos fecit ad Domitiani victoriam Sarmaticam celebrandam Martial. Consul a. 101 v. supra et Martial. 12, 3, 10 (de anno cf. fastos). 8, 78. A. 89 uxorem duxit Violentillam in nuptias scripserunt Statius epi;

thalamion Stat.

silv. 1, 2,

Martialis
:

epigramma

6, 21.

Amicus
9, 89.
6, 6,

Statii et Martialis

Statius ei dedicavit Silvarum librum I


scripsit 1, 7; 1, 44; 5,

Stat. silv. 1 praef.; Martialis

ad eum

59;

7,

36;
7;

Vt poeta laudatur

Stat. silv. 1,

21, 1; 7, 14, 5; 12, 3.

2 passim,

Martial.
4, 6,

1,

7; 5, 11;
5, 12,

Nominatur Martial.

5;

47, 1; 9, 55, 1; 10, 48, 5; 11, 52, 15.

Potest idem esse L. Arruntius


XV

2 in tabella aerea, quae Romae extahat apud modo vere antiqua fuerit. 948 ARRVNTIA CAMILLA, Camilli filia in tegulis urbanis 112. 113 a. b. 114 cf. 115 item Arruntia Camilli f. Camilla in monumento libertorum VI 5932. Filia videtur L. Arruntii Camilli Scriboniani, quamquam Dressel adnotavit litterarum atque sigilli formam Hlorum laterum ad initia saeculi II spectare. 949 Arsaces, Artabani regis Parthorum filius natu maximus post raortem
Stella Gruter. p. 642,

Vrsinum,

si

Artaxiae
a. 6, 31,

(n.

962) anno fere 34 a patre Armeniis rex impositus Tac.

Dio 58, 26. Mithridates et Pharasmanes, qui Tiberio auctore Tiridatem aemulum imperii Armeniaci adiuverunt, ministros aulicos auro corruperunt, ut Arsacem e medio tollerent Tac. a. 6, 33. TIB. CL(AVDIA) ARSASIS. 10*

ARSENIVS

148

ARTABANVS

950 [Ar]senius Marcellus, cur(ator) r(ei) pub(licae) (Puteolanorum) a. 181 VI 861 (uhi falso cur [ope]r. restitutum est). 1791 t. Puteolanus 950a C. Art. Germanianus vir clarissimus in fistula plumhea urbana Lanciani sylloge aquaria n. 63a, Germanianus n. 63h. Fuit Art(orius)

=
,

vel Art(iculeius).

951 Artabanus, rex Parthorum.


a. 6, 42,

Arsacidarum e genere per matrem Tac. apud Dahas adultus a Parthis contra Vononem rex accitur; primo congressu victus (cf. nummum Vononis apud Gardner., The Parthian coinage p. 47 n. 4 PacJiXeu? 'OvtiivT]? vetxi^aac 'Apxapavov) in Mediam se recepit, dein rursus profectus Vonone victo et pulso regno potitur Tac. a. 2, 3, loseph. ant. 18, 2, 4. Bellum id gestum esse inde ah a. 10 111 p. C. docent nummi; nam anno 322 aerae Seleucidarum a. 10; 11 et ultimi Vononis nummi et Artahani primi cusi sunt cf. Gardner p. 62. Cum Vonones profugus ab Armeniis rex constitutus esset, Artabanus bellum minitando effecit, ut ille a Cretico Silano rectore Syriae
excitus custodia circumdaretur Tac. a. 2, 4, loseph.
in orientc

Anno 18 ad l. l. agentem legatos misit amicitiam ac foedus memoraturos et cupere renovari dextras daturumque honori Germanici, ut ripam Euphratis accederet; petere interim, ne Vonones in Syria haberetur. Ad ea Germanicus de societate Romanorum Parthorumque magnifice, de adventu regis et cultu sui cum decore ac modestia respondit: Vonones Pompeiopolim Ciliciae urbem amotus est Tac. a. 2, 58. Eodem fere tempore cum Asinaeo et Anilaeo fratribus, qui circa Nearda ac Nisibim praedatoria manu dominationem exercebant, foedus et amicitiam iniit loseph. ant. 18, 9, 3 sqq. Artaxia rege Armeniae anno fere 34 mortuo Artabanus Arsacen filium natu maximum Armeniis regem imposuit, postea, cum is ab adversariis veneno subGermanicum
latus esset,

Orodem alterum

filium Tac. a. 6, 31. 33, loseph. ant. 18, 2, 4,

addita contumelia et missis,

qui

gazam a Vonone

relictam in Syria

Persarum ac Macedonum terminos seque invasurum possessa Cyro et post Alexandro per minas iaciebat Tac. a. 6, 31 etiam Cappadociam attentavit Dio 58, 26 et Tiberio litteris parricidia et caedes et ignaviam et luxuriam obiecit Sueton. Tiher. 66. Tiberius, cum primores quidam Parthorum secreto eum adiissent principem ex genere Arsacidarum, qui contra Artabanum constitueretur, expostulantes, primum Phraatem et, cum is in Syria mortuus esset, Tiridatem sanguinis eiusdem aemulum Artabano elegit, Pharasmanem regem Iberorum et Mithridatem fratrem, ut in Armeniam exercitum ducerent, impulit et L. Vitellium cunctis, quae apud orientem parabantur, praefecit Tac. a. 6, 31. 32, Sueton. Vitell. 2, Dio 58, 26. Postquam Orodes ab Iberis pugna victus et graviter vulneratus est, Artabanus ne cladem ultum iret, contractis legionibus Vitellii et subdito rumore, tamquam Mesopotamiam invasurus esset,
Ciliciaque reposcerent, simul veteres
,

ARTABANVS

149

ARTABASDES

Scythiam anno 35 Tac. a. 6, 33-36, Dio 58, 26, loseph. ant. 18, 4, 4. Anno 30 a satrapis quibusdam ex Hyrcania revocatus per auxilia Scytharum regnum recuperavit Tiridate in Syriam pulso Tac. a. 6, 43-44, Dio 1. 1. (inde Petrus Patricius fragm. 2 Miiller IV), loseph. l. l. Sub initium imperii C. Caesaris Artabanus ultro amicitiam imperatoris petiit venitque ad Euphratis ripas in coUoquium L. Vitellii et transgressus Euphratem aquilas et signa romana Caesarumque imagines adoravit liberosque obsides dedit Sueton. Calig. 14, Vitell. 2, Dio 59, 27; contra losephus 18, 4, 5 colloquium vivo Tiherio habitum esse scripsit, cui assentitur von Gutschmid, Geschichte Iram p. 122 n. 1. Iterum regno pulsus ad Izatem regem Adiabenorum confugit et opera eius restitutus est loseph ant. 20, 3, 1-3; paulo post (circa a. 40) mortuus est ibd.
inhibitus est; simul intestinis seditionibus regno pulsus in
fugit

20, 3, 4.

952 Artabanus,
fratre

filius

Artabani regis

(n.

951) post

mortem

patris a Gotarze

cum uxore

filioque occisus est Tac. ann. 11, 8.

953 Artabanus, ultimus rex Parthorum. Cum Septimius Severus inde ab anno 198 bellum contra Parthos gereret, Artabanus frater Vologasi apud eum fuit Dio 75, 9. (Perperam Herodianus 3, 9, 10 tunc temporis
et a Severo regno pulsum esse refert). Cum a. 216 Antoninus Severi filius Vologaso se bellum inlaturum esse minaretur, nisi Tiridatem et Antiochum dederet Dio 77, 19, paido post autem Artabanus frater Vologasi cum Bomanis bellaret, eodem fere tempore vel non multo ante (cf. von Gutschmid, Geschichte Irans p. 154 n. 1) regnum sumpsisse videtur. Sed etiamsi Artabanus summam rerum adeptus est, tamen Vologasus in parte Babylonica regni per aliquantum temporis (vel post Artabani cladem et necem) imperii speciem quandam exercuit,

Artabanum regnasse

ut docent

nummi Babylonici cum

inscriptione nominis eius Gardner,

Parthian coinage p. 59.

Postquam Artabanus regnum adeptus est, Antoninus tamquam quod sibi Artabani filiam uxorem petenti rex denegasset, contra eum profectus Adiabenen vastavit Dio 78, 1 (inepte de his
iratus,

rebus hariolatur Herodianus

4, 10,

11,

7).

A. 217 Artabanus magno

exercitu collecto Opellium Macrinum, qui post

Antoninum imperator

nuncupatus

erat,

apud Nisibim

pecunia pacem
crinus

cum

eo

p. 115 ed. Dindorf),


a.

vit.

Macrinus grandi composuit Dio 78, 26-27 (Zonaras 12, 13 Macrini 8, 3, male Herodianus 4, 14-15. Mabis acie vicit; inde

218 apud Antiochiam victus Diadumenianum filium ad eum misit Dio 78, 39. Ab Artaxerxe tribus proeliis victus occisus est Dio 80, 3, Herodian. 6, 2, 1. 7; 6, 3, 5, Zonaras 12, 15 p. 121. De tempore
belli cf.

Artaxerxem

n. 960.

954 Artabassis, Syrus memoratur in epistula Artabasdes v. Artavasdes.

ficta

Valeriani

vit.

Probi 4,

1.

ARTAVASDES

150

ARTAVASDES

955 Artavasdes, rex Medorum. Regis Artavazdis Monumentum Ancyranum lat. 5, 29 'AptapaCou graec. 17, 16, Artaba Wpxa^d^oD lat. 6, 11

graec. 15, 9, 'Apxao^oaoSyj?] graec. 17, 1 ; 'ApxaooaarSrjv

Dio

49, 25.

(Nummi

huius non extant; in


aetatis

nummis Armeniorum
Langlois
,

regis eiusdem nominis et

invenitur

'ApiauacrSou
tituli

Numismatique de VArmenie
g. divi

p. 34).
sceret,

De
ad

fragmento
rettulit

VI

1798, quod antequam plenius innote-

Jiunc

Mommsen, Mes

Aug. p. 111 ^,

cf.

C.

lulium Artahasdem n. 959. Filius Ariobarzani regis

Monum. Ancyr. 6, 12. A. 7 1 8 36 a. C. Antonius cura bellum contra Parthos movisset auctore Artavasde rege socio Armeniae, qui inimicitias cum rege Medo cognomine exercebat,
exercitum in Mediam duxit Dio 49, 25; ubi

cum

diu frustra Praaspa

(Dio) sive Phraarta (Plutarch) caput regni obsedisset, a Phraate et

Artavasde Medo obsidionem solvere coactus


in

cum magna suorum

clade

Armeniam

recessit

Dio

35 Artavasdes Medus cum Phraati propter 11 p. 524. 532. A. 719 praedae divisionem succenseret, iniurias ab Armenio acceptas ulturus
opera Polemonis amicitiam Antonii quaesivit Dio 49, 33, Plutarch. 34 amicitia inter utrumque composita Antonius Anton. 52. A. 720
lotapen filiam eius Alexandro

49, 25-31, Plutarch. Anton. 38-50, Straho

Dio

Antonius cum iterum in Armenia ageret quasi Parthis bellum inlaturus, Artavasdi partem Armeniae concessit et lotapen Alexandro nupturam Alexandriam secum duxit Artavasdes
49, 40.
;

= A. 721 = 33

filio

ex Cleopatra sublato despondit

usus militibus,

quos Antonius in Armenia reliquerat, Phraatem


se profectos

et

Artaxem contra

primum

vicit,

dein postquam Antonius


ipse victus

auxilia ad bellura

contra Caesarera gerendum evocavit,

captusque est Dio 49, 44 tempore fere belli Actiaci. Quod a Plutarcho Anton. 60 memoratur inter Antonii auxilia regum barbarorum itapa
To5 Mt^Scdv paaiXso)? dTrsaxaXixsvrj poi^Bsia, explicatur accuratiore Dionis
(49, 44) enarratione:
(a.

721) au}i[xa/T^asiv xs

-^ap

dXXvjXot?,
STrl

6 jxsv

IttI

Touc Tldpdou?, 6 8^

IttI

t^v

Kafoapa auviOsvTo, xal

touto) aTpaTKoia?

Ts Tiva? dvTlSoadv acpiai

postea Antonium milites suos revocasse,

non

rcddidisse, quos acceperat ab Artavasde.

Post bellum Actiacum Artavasdes nescio quo


elapsus ad Augustura venit, qui
inter
ei

modo

e captivitate

reges,

qui
c.

supph*ces
32.

ad

lotapen filiam restituit Dio 51, 16; Augustura confugerunt, nominatur

Monum. Ancyr.

sequitur ex Dione 54,

Armeniam minorem eum ab Augusto accepisse 9 referente Augustum anno 734 20 Archelao

Armeniam rainorera donasse, oti 6 M^Sos 6 Trplv auf^? PaaiXsucDV ItsdvTQxsi; nam praeter unum locum (49, 25 ubi nomen ponitur) apud Dionem Artavasdes hic de quo agitur, semper significatur 6 M^So?. Mortuus igitur sub annum 734 20 a. G.

956 Artavasdes

(sic

Tacitus,

'ApTapdCou

Dio),

rex
(a.

Armeniae.
734

'Nec
a. C.)

Tigrani (II) a Ti. Nerone in regnum deducto

20

ARTAVASDES
neque
liberis

151
eius (scilicet Tigrani
in

ARTAVASDES

sociatis

III et Erato sorori) quamquam matrimonium regnumque diuturnum imperium fuit' Tac. a. 2, 3, cf. Dio 55, 9, 4 xijv 'Ap\L-qv(ct.v aXXotptoufievr^v (uhi lacuna codicum ex Zonara 10, 35 p. 447, 1 Dindorf supplcnda

more externo

est:)

jxsxa

xhv

too Tiypavoo dava-ov.


et

(Armeniis rex) Artavasdes

'Dein iussu Augusti impositus non sine clade nostra deiectus' Tac. l. l.

Fuit hic, ut Nipperdey ad Tac. l. l. probahiliter coniecit, frater Arlaxae et Tigranis (cf. Dio 51, 16), fdius Artavasdis regis ah Antonio capti; cum post mortem Tigranis II (incertum quo anno mortui) liheri eius ad Parthos inclinati (cf. Dionis verba supra landata)
regnarent, Artavasdes contra eos rex constitutus pulsus est (qua de re
tacuit

Augusius in Monumento Ancyrano


(w? STTu&ovTo 0?

c.

27).

Anno
ratou

fere 751

a.

C.

papPapoi

xyjv

iTuitJxpaxetav xoo

TiYpavr^?

iU&u?

}j.v

oux iTrpsaPsudaxo, xou os 'Apxa^a^Cou vodtp uaxepov xsXsuxi^aavTO?

Soipa' x

x(i)

AuYOuaxo)
237.

-sfx^}^

xxX.

fragmentum Vrsinianum Dionis

ed.

Dind.

V p.

Mortuus

igitur suh a. 753.

Ad
regis

hunc prohahiliter

rettulit

Gardner Numismatic Chronicle 1872


Apxaua'a5oo, in

p. 313 sqq.

nummum

argenteum, qui in parte adversa exhihet caput

diadematum cum inscriptione BaatXlo)? MeyaXou

aversa caput Augusti 6eou Kat'aapo? Euspyexou.

957 Artavasdes, rex Armeniae et Mediae. Artavasdi Monumentum Ancyranum lat. 5, 30 ApxaouaaoTj (sic) graec. 15, 11; ApxapaCos Dio.

Armeniorum, nepos Artamortem patris ab Augusto utrumque regnum accepit Monum. Ancyr. l. l., Dio 55, 10 ; interfectus (suh finem imperii Augusti) Monum. Ancyr. cf. Tac. a. 2, 4 '(Armenii) Ariobarzane morte fortuita absumpto stirpem eius haud toleravere'. 958 Artabasdes (sic tradiiur), rex Armeniorum epistulam de captivitate
Filius Ariobarzani
(cf. n.

regis

Medorum

et

vasdis

955) post

imperatoris Valeriani (fictam a Trehellio Pollione) scripsisse dicitur


vit.

Valeriani

3.

959

[C. lulius] Artabasdes.

Titulus eius sepulcralis

IGl

1674 hilinguis

urhanus (cuius particula antea


<I>aP(r?f)

VI 1798

edita est): [Fato? Tou]Xto? Fatou


[u]io?,

[Apxapa'aorj]?

Apxa^a^aSou

^aaiXimq [ApiopapCa'v]ou

ui(ov6?, [8? l^^rfl^tv lviaux(ou?) Xft', [C.

lulius C.

f.

Fab.] Artabasdes, [Arta-

basdis

fili]us,

regis Ariobarzanis [nepos, qui vixi]t annos


'Apxa^a^aSou exciderit,

XXXVIIU.
fuit ^aat-

Quod verhum post


Xea>?,

non

liquet; certe

non

quod postponi non potuit. Itaque hic qui Romae ohiit suh imperio Augusti vel Tiherii, quorum aetatem litterae tituli indicant, fuit privati hominis
(cf.

filius,

nepos Arioharganis regis Mediae

857),

ut videtur.

et

Armeniae

Nomen

gentilicium ex nota illius aetatis

qua usi principes harharorum ah Augusto nomina ratione romana formarunt, cf. veluti lulium Arioharzanem eiusdem stirpis A 857a. Id quod in nostro trihu Augusti Fabia confirmatur.
consuetudine restituitur,
civitate donati

ARTAXERXES
960 Artaxerxes,
toirov

152 primus post Parthos


Osou
i^Vpx^acapou

ARTAXERXES
regno
depiilsos

rex Persarum. 4675


xh irpoa[ix

Titulus cius graece scriptus in loco NaschJci-Ruhan

CIG
De

MaaoaSTTOu
dsoiv

pajofiX^ljo)?

paotXecuv

'Apiavtuv

Y]ev[ou]?

u!ou

Osou

na7ra'[xo]u

pa[ad]s(o?.
cf.

formis persicis
Geschichtc
latinosque

nominis Artachsathra, Artachsathr, Artachsir


des ArtachMr
i

NoldelxC,

Pdpaldn

p. 35.

Apud

scriptores graecos

plerumgue Artaxerxes (male Xerxes Victor Caes. 24, 2, Eutropius 8, 22 [inde Hieronynms chron. ad a. Ahr. 2239], Festus 22, qui omnes eodem auctore usi sunt); 'ApTa$a'pr]? apud Agathiam (inde 'ApTa;epcou
Tou xal 'ApTacapou Syncellus p. 678, 6).

Papaci regis

filius

tit.,

Tdbari

ed.

NoldeJce p. 1;

'Sohn des Pabak Sah, Kdnigs von Chir' Flapexou uio? Agathias 2, 27 (cf. de hac
not. 2).

forma neopersica Noldehe, Geschichte p. 35


Tou 'x4pTa;a'pou
[ir^Tepa

Contra

li-^zxai xr^v
tivI

riapexo) (najxpexcp traditur

apud Syncellum)

cuvq)xrjxevai iravTaTaai [x^v asrjiiOTaTcp xat oxuTOTOixm ttjv Tiyyr^v

Agathias

2,

27 (

Syncellus p. 677), uhi et alia fabulosa Persarum de origine


iv Tai? paatXst'ot? ot^&epai? (scil.

Artaxerxis proferuntur
YeYpaii.|ieva.

Persarum)

olvol-

Quod apud Zonaram


i^ a^pavoiv xat

dicitur
fjL^v

o?

d^octov

12, 15 p. 121, 3 Dind. Artaxerxes r^v {cf. Agathiae verha 2, 26 a8o;oc

Ta TTpojTa

xat

dcpavedTaTO?),

non ex Dione sumpta sunt; nam de

rehus Artaxerxis, Alexandri Severi, Maximini Zonaras epitoma Herodiani usus


est,

cui praeter nonnulla ex Eusehio sumpta addidit quae-

dam

ex chronicis Syncello simillimis, veluti

xat xh

Xoapoou xaTdyea&at

ysvoc;

= Syncellus p. 678,

cf.

p. 121, 5

dcp'

ou }d-(STM

I; Ixstvou toivuv

Tou 'ApTa$lp$ou, Tou xai 'ApTa^dpou, xh Xoapoou xaTdYSTai ysvo?.

Postquam imperium
fectus tribus proeliis

in Perside sumpsit, contra


vicit et

Artabanum

pro-

eum

imperio vitaque exuit Dio (Xiphilin.)


15,

80, 3, Herodian. 6, 2, 1,

p. 677.

Zonaras 12, Persarum mythhistoriam de hoc

Agathias

2, 26, Syncellus

hello exhihet chronicon

Tahari

Regnum Artaxerxis Agathias 4, 24 p. 11 sqq. editionis NoldeJce. computavit inde ah anno Seleucidarum 538 d. 1 m. Oct. 2261227; in regni posuisse anno Persico initium d. 27 m. Sept. 223/224 alios

demonstravit NoldeJce, Tabari p. 410, qui


p. 14) a. 224 inter Parthos
et

d.

28 m. April.
esse

(cf.

Tahari

Persas decertatum
a.

conclusit.

At

veri similior videtur ratiocinatio Gutschmidii (Geschichte Irans p. 162)

ponentis

pugnam

d.

28 m. April.

227 commissam

esse.

Atra diu oppugnavit, dein in Mediam et Armeniam profectus, quo Artabani filii confugerant, frustra subiungere studuit Dio (Xiphilin) 80, 3. Anno 230 Romanos ad bellum lacessivit et Asiam quasi iure heredis Achaeraenidarum repetiit Herodian. 6, 2, 1. De expeditione Persica Alexandri Severi in contrarias partes aheunt scriptor ille ignotus, a quo pariter pendent vita Alexandri 55, Victor, Eutropius, Festus l. l. (cum quo facere videtur
Parthis
profligatis
et

Artaxerxes

Syncellus p. 674

memorans Alexandri

rJjv

xaTa Ilepaaiv

euooxtfxr^aiv)

ARTAXES
et

153

ARTAXIAS
12, 15; Herodiani narilli

Hcrodianus

6,

2-6 (unde pendet Zonaras


Alexandri
57, 3).

ratio affcrtur vita

Cum

enim

Alexandrum rcm

optime contra Persas gcssisse atque triumphasse scribercnt, Herodianus

eum magna cum


p. 412.

clade

suorum Antiochiam
anno fere 241.

rccessisse rettulit.
4,

Regnavit
40.

qiiattuordecim annos decem menses Agathias

24,

cf.

Ndldehc, Tabari

Mortuus
(sic

igitur

961 Artaxes

Monumentum Ancyranum

c.

27,

Dio

49,

39.

44;

51, 16, 'Ap-arr^? errore 54, 9; Artaxias Tac. a. 2, 3, loseph. ant. 15, 4, 3;

Artauzdi codex Murhacensis Vellei 2, 94, 4 ex collatione Bureri et editione principe, cum. apographum Amerhachii Artavasdi exhiheat).
Filius natu

maximus

(Dio, loscph.) Artavasdis regis

nepos Tigranis regis Monum. Ancyr. ;

cum Antonius

Armeniae maioris, a. 720 34 a. C.

Artavasdem per dolum captum in Armenia circumduceret, hi qui in armis erant, Artaxem regem constituerunt, qui cum illo proelio congressus et victus ad Parthos confugit Bio 49, 39. 40. (Contra losephus ant. 15, 4, 3 postquam Artavasdem cum filiis Alexandriam deductum
esse narravit, pergit Ap{ir^vra?
hh.

ipaaiXsuasv 'Apxa^ta? 6 TcpsapuTaxo? xoiv

Ixsivou TrarSwv oiaopa? ev ttp xoxs, ita ut Artaxes e custodia

Alexandrina

elapsus videatur.

Sed plus trihuendum

cst

Dionis enarrationi quam

loscpho omnino leviter rem tractanti, quippe qui perperam addat xai
xouxov

Cum Antonius 'Ap/sXaoc xal Nsptov Kaictap ixPaX6vx? xxX.). partem Armeniae Artavasdi regi Mediae Atropatenes socio tunc ex hoste facto donasset, Artavasde a Parthis victo captoque Artaxes Cum Roraanos, qui in regnum paternum reductus est Dio 49, 44. in Armenia superfuerant, occidi iussisset, Augustus Aegypto occupata fratres Alexandriae captos (scilicet Tigranem, qui postea regnavit, et Artavasdem (n. 956) ut videtur) petenti ei non remisit Dio 51, 16.
A. 734
(sic)

20

liov

Apfir^vitov

xwv

sxspcov

(scilicet

Armeniae maioris,
sit)

cum antca
wxot.

x^? afjitxpoxspas 'Apfir^vta? mentio facta


xat

xoC xs ^pxaPaCot)
'Fdiiii-^^ jjlcv

xaxr^YOprjaavxtuv
txsxaTCu.'}a[xv)v
xr^? XY)?

x^v TtYpavrjV x6v dhek(shv


saxsiAs

auxou Iv x^
otto)?

(AuYOuaxo?)
xhv

xov

Ti^sptov,
.

xov

xPa'/.T(j

paatActa?.

hk

iq

auxrjv d7roxaxaaxT^aT{j

xat iTzpdyj^r^

\ikv

ouSsv

TiapaaxsuTj?

auxou

a;tov' ot ydp 'Apjxsvtot

x6v 'ApxapdC"/)v irpoa. 2, 3.

aTTSxxstvav

Dio

54, 9, dolo

propinquorum occisus Tac.


scripsit '(Ti.

Omnino
in-

perperam
gressus

Velleius 2, 94, 4

Nero)

cum

legionibus

Armeniam

redacta ea in potestatem populi

Romani regnum

eius Artauzdi dedit% uhi scrihere dehuit Tigranem. 962 Artaxias, rex Armeniae, qui privatus fuit Zeno. Titulus eius priFilius Polemonis regis Pontici vati Smyrnaeus JEphem. ep, 1 p. 270. et Pythodoridis Tac. a. 2, 56, Straho 12, 3, 29 p. 555 (uhi nomen tacetur), tit. ; nepos per matrem Antoniae tit. scilicet Antoniae Antonii Anno 18 Vonone regno Armeniae pulso triumviri filiae cf. 705. favor nationis incHnabat in Zenonem, quod is prima ab infantia instituta et cultum Armeniorum aemulatus proceres plebemque iuxta

ARTEMIDORA

154

ARTICVLEIVS

devinxerat; igitur Germanicus in urbe Artaxata adprobantibus nobili-

bus insigne regium capiti eius imposuit; ceteri venerantes regem Artaxiam consalutavere quod illi vocabulum indiderant ex nomine urbis (immo ex nomine Artaxiae eius, qui regnum Armenide et urhem
,

condiderat) Tac. a. 2, 56. 64.

Huc

pertinet

nummus
,

argenteus Colien

una parte caput Germanici exhihet cum inI^ p. 225 n. 6, scriptione Germanicus Caesar Ti. Aug. f. ah altera Artaxiam a Germanico coronatum cum inscriptione Germanicus Artaxias cf.
qui ah

Straho

l.

l.

(filiorum Pythodoridis) 6 8s Vawaxl xaUfaTaxai

ir^q

iiz^dlr^q

CL(AVDIA) ARTEMIDORA. 963 Artemidorus, Syrus, philosophus, a Plinio cum in Syria tum Romae auditus; amicus Plinii, qui eum, cum essent philosophi ab urbe summoti, praetor (a. 93 ut videtur) pecunia adiuvit gener C. Musonii
;

i^pjxr^vta?

PasiXsu?.

Mortuus

est circa a.

34 Tac.

a. 6, 31.

(Rufi) Plin. epist. 3, 11.

AVRELIVS ARTEMIDORVS. TI. CLAVDIVS ARTEMIDORVS.


T. Flavius Artemidorus.
in

964 Artemio, dux ludaeorum

Cypro

a.

117 rebellantium Dio 68, 32.

Popilius(?) Artemisius.
7,

965 Artemo, rhetor Graecus aetate Augusti Seneca controvers. sententiae eius passim apud Senecam.

1,

26,

966 Artemo, statuarius Palatinas domos Caesarum probatissimis signis


replevit Plin. n. h. 36, 38.

967

Q. ARTICVLEIVS PAETINVS, consul a. 123 cum L. Venuleio Aproniano. In consulatu: Q. Articuleius Paetinus VI 154, Q. Artic. Paet. 478,

XV

Q. Articulae. Paetin. tinus sive Petinus fasti.


40, 5, 51, 7.

XV 648

a,

Q. Ar. Pae.

XV 848,

ceterum Pae-

Senatus consultum Articuleianum Digest.

968 ARTICVLEIVS PAETVS, senator patre ab Augusto anno 736 senatu moto petiit, ut patri locum cedere sibi liceret Dio
969
Q.

= 18

a.

C.

54, 14.
IIII.

ARTICVLEIVS PAETVS, consul

a.

101

cum

imperatore Traiano

In consulatu.
leius

Q. Articuleius Paetus

XII

1839,

IX

1455, Q. Articu-

aeto ihd. 12; Q. Ar V 8309; Hadriani 3, 1, ceterum Paetus fasti. Idem memorari videtur in ftstula plumhea urhana: Imp. Domitinni Caesaris Aug. Germ(anici) sub cura Caec(inae?) Paeti et Articulei Paeti et Nini Hastae Bullettino comunale 1882 p. 171 n. 579; item ad eum referri possunt tegulae urhanae inscriptae Q. Articulei Paeti 842-844 et Arsolana IX 6078, 11 Q. A[rt.] Paeto.

VI 2074 I 23,

Articuleius

vit.

XV
970
t.

Q.

ARTICVLEIVS REGVLVS, praetor,


patriae

pro

consule,

legatus
C.)

imp.

Caesaris Augusti patris

(post a.

751

a.

IX

331

Canusinus.

ARTORIVS
971 [A?]RTOmvS,
legatus

155

ARTORIVS
pr.

Aug. pro

(Moesiae

inferioris)

a.

120

III S. 7539

cf.

supplementa Archaologisch-Epigraphische Mittheilungen

aus Oesterreich

XIV

(1891) p.

29

t.

hilinguis Tomitanus.

972 Artorius, miles Romanus loseph. 973 Artorius, 'vivant Artorius


candida vertunf luvenal.
3,

hell. 6, 3, 2.

istic et

Catulus, maneant, qui nigrum in


'ignobiles
et

29-30;

sordidos et malis

artibus viventes homines vult intellegi' schol.

974 M. Artorius Asclepiades, honoratus t. Attico CIA III 570 (1), Smyrnaeo CIG 3285 (2), ipse dedicavit t. Belium CIG 2283 (3). M. Artorius Asclepiades t. 2 M. Artorius t. 1, Artorius t. 3, apud scriptores M. Artorius sive Artorius. Medicus Augusti t. 2, quem apud Philippos monuisse traditur, ne in castris remaneret, quae Brutus cepit Valer. Maxim. 1, 7, 1. 2, Velleius 2, 70, 1, Plutarch. Brut. 41, Tertullian. de anima 46, Lactant. institut. 2, 8; post Actiacam victoriam naufragio periit Hieronymus ad a. Ahr. 1986. Scripsit Trspl ixaxpopioTia? Clemens Alexandr. Paedag. 2, 2 p. 180 ed. Potter et Ttepl 68^090^1? Caelius Aurelianus III 14
,

p.

224

ed.

Amman, unde
quem
2.

citatur ihd. p. 221. 232. 233.

975 L. Artorius Castus.


Epetinus,
ipse

Tituli:

sibi posuit;

III S. 8513 (1) III 1919 cf. Addit. p. 1030 III S. 12791 (2) fragmentum Bal-

maticum admodum mutilum.


Cast[us]
t.

L. Artori .... stus

t.

1,

L. Art ....
t.

Cursum munerum puhlicorum

eius exhihet

1.

(Centurio) legionis III Gallicae,


ratae,

item (centurio) legionis


,

VI

Fer-

item (centurio) legionis II Adi[utricis]


M[a]c.,

item (centurio) legio,

nis

item primus pilus eiusdem


,

praepositus

classis

Misenatium
tanicimiarum

[pr]a[e]f. legionis
t.

Victric(is) extant etiam in


(sic)

2),

VI dux

Victricis ([pr]aefec[tus leg.]

VI

legg. c[ohortium] [alaru]m Bri,

adversus Arm[oricano]s

procurator

centenarius

Lib[urniae] [iure] gladi.

976 M. ARTORIVS GEMINVS, legatus Caesaris Augusti, praefectus aerari militaris VI 90; idem potest esse Geminus Artorius, cuius pronepos Q. Marcius Barea Sura nominatur in t. urhano Bullettino comundle 1880 p. 136 n. 386.
917 M. Artorius Priscillus Vicasius Sabidianus t. dedicavit, qui olim Bomae extahat, Bessau, Inscriptiones selectae 2700; errore t. inter Priscillus exempla antiqua praeter falsos relatus est CIL III 187*.

Smetium
tradidit.

(inde Gruter p. 130, 1, ex Grutero Orelli 3881), qui Priscus

voluntariorum civium Romanorum, tribunus legionis VII Claudiae piae fidelis, praefectus alae I Pannoniorum, praefectus montis Berenicidis (cf. CIL
filius,

M.

tribu

Palatina,

tribunus cohortis

XV

III 32.

55,

IX 3083,

X 1129),

flamen divi Augusti, patronus coloniae


erat), epistrategus

(nescio cuius,

uhi titulus positus

Thebaidis

tit.

ARTORIVS

156

ASANDER
sunt, postea addita esse

Verba duo extrema, quae non suo loco posita


prohahiliter coniecit Dessau.

977a C. Artorius Proculus, graramaticus memoratur Quintilian. 9, 1, 3. Ideni videtur Proculus, cuius interpretamenta afferuntur apud Festum p. 225, 12; 332 h, 5; 364h, 16, et Artorius id p. 352 h, 5. 978 Artorius Rufus, liber Festi Pompeii ad Artorium (Arcorium traditur) Rufum memoratur in catalogo quodam lihroruiii Cluniaccnsi saeculi XII cf. Manitius Hermes 1892 p. 319. Huic igitur dedicaverat Fompeius
Festus lihrum de significatu verhorum.

979 ARTORIA FLACCILLA, Novii Prisci (cos. a. 78) uxor maritum a. 65 in exilium pulsum comitata est Tac. a. 15, 71. consul (sufF.) a. 92 ex k. Sept. cum C. lulio Silano 980 Q. ARV XIV 245 fasti Ostienses. Potest suppleri Aru[lenus] et cogitari de lunio Aruleno Rustico. 981 Arviragus, 'regem aliquem capies aut de temone Britanno excidet Arviragus' luvenal. 4, 126; ex contextu apparet ducem fuisse JBritannorum aetate Domitiani. Britannorum rex Arbiragus schol. De nominis forma cf. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz s. v. Arviragus,

Biracos.

982 CN. ARVLENVS


T. Flavio Sabino.

CAELIVS SABINVS, consul sufFectus a. 69 cum Plena nomina in consulatus indicatione VI 2051

acta Arvalium, ceterum Caelius Sabinus vel Caelius.

Consulatus ex destinatione Neronis aut Gralbae mansere, Caelio


ac Flavio
Sabinis in lulias Tac. h.
1,

77;

pr.

kal. Maias,

kal.
et

Mais

VI 2051.

Destinati fuisse videntur Sahini in menses


C. Cassio Longino

Maium

lunium,

sed suh fincm Aprilis fasces sumpserunt.

lure consultus

successit

et

plurimum potuit

temporibus Vespasiani Pomponius


aedilium curulium Gellius
praeter
l.

Digest.

4, 2, 3,

1, 2, 2, 53; scripsit de edicto hunc lihrum, quamquam inscriptio

l.

Gellii tacetur, citant Gell. 6, 4, Vlpian. lihro


1,

primo ad edictum

aedilium curulium Digest. 21,

10 ; 21, 17, 1. 6. 8. 12. 13. 15, Gaius lihro primo ad edictum aedilium curulium Digest. 21, 1, 20, Venuleius Digcst. 21, 1, 65, 2. Praeterea Caelius citatur a Gaio 3, 70. 141,
3.

14 pr.

Papinian. Digest. 35,


Q.(?)
L.

1,

72,

7.

ARVLENVS RVSTICVS. GABO ARVNCVLEIVS P. ACILIVS SEVERVS.


IVNIVS

983 Aruseius, accusator L. Arruntii damnatus (ante a. 32) Tac. a. 6, 7 num idem sit L. Aruseius Tac. a. 6, 40, cui quid a. 36 acciderit, propter lacunam codicis nescimus, plane incertum est. 984 Asander, rex Bosporanus. Memoratur cum uxore in titulo Panticapaeensi Latyschev, Inscriptiones Ponti
Xso)?

II

n.

25

(1) ^[(Jdeuovxoc Paai-

pacfiXewv]

[ASYotXou 'AaavSpou

[<piX]opa)[xarou

awx^poc: xal

patJiXi^aar^?

Auva'[xsa)?, item,

ut plerique putant (vide infra in Aspurgo), in titulo

Aspurgi

ihd. n. 36,

qui dicitur 6 dx paaiXsa)?

'A(jav8p6j(ou.

Nummi

ASAKVBAS
aerei
et

157

ASCLEPIODOTVS

cum inscriptione apxovxo? 'AaavSpou BotJTtopou et mannorum usque ad quartuni, b) cum inscriptione paaiXsw? 'AaavSpou et indicatione annorum a quarto usque ad vicesimum nonum von Sallet, Beitrdge zur Geschichte und Numismatik der Kimige des Cimmerischen Bosporus p. 9 sqq., cf. Waddington Revue numismatique
aurei a)
dicatione

1866 p. 417,

Giel,

Kleine Beitrdge zur


l. l.

antiketi

NumismatiJc Sild-

russlands p. 10 sqq., Latyschev

p.

XXXVI.
in

Cum
gereret,

Pharnaces Mithridatis
est a.

filius

Asia contra Romanos bellum


qui

Asandro curam Bospori mandavit,


707 = 47

absente rege res

novas molitus
victum
(d.

Dio

42, 46.

Phamacem apud Zelam

Asander reppulit Bio 42, 47, Appian. Ilithridat. 120, deinde Mithridatem Pergamenum, cui Caesar regnum Bosporanum tribuerat, devicit Bio 42, 48, Straho 13, 4, 3 p. 625 et Dynamin Pharnacis filiam in matrimonium duxit Bio 54, 24, t. 1. Vsque ad Tanaim regnavit Strabo 11, 2, 11 p. 495, isthmum peninsulae ad Maeotidem muro munivit id. 7, 4, 6 p. 311. Cum Scribonius quidam contra eum rebellaret, nonaginta tres annos natus inedia vitam finivit Bio 54, 24, (Lucian.) Macrob. 17. Cum titulo ldva'pxou regnum ab Augusto accepit auctor libelli de longaevis l. l quem refellunt nummi. Vnde apparet Asandrum
Sextilis),

2 m.

cum Bosporum

repeteret,

et occidit

primum
regis

per quattuor fere annos archontis nomen, deinde quarto imperii

sumpsisse. Tcmpus mortis aliquatenus definitur per nummum aureum Bynamis Kohne, Musee Kotschoubey II p. 156 cum capite a. 281 reginae et inscriptione paatXiaar^? Auva'[ia>? et anno AU2 aerae Achaemenidarum a. ab autumno a. 737 usque ad autumnum Veri enim simillimum est hunc nummum cusum esse, postquam a. 738. Asander mortuus est et Bynamis sola regnum tenuit. Vnde Asandrum circa a. 7371738 17116 a. C. mortuum esse efficitur neque repugnat narratio Bionis 54, 24. Sed quomodo archontatus et regni anni accu-

ratius c&mputandi sint, viri docti dissentiunt

cf.

Latyschev

l.

l.

neque

adhuc rem certe diiudicare intra a. 707i 708 -737/738

licet.

= 4714617/16

Constat tamen
a.

Asandrum imperasse

C.

985 Asarubas aetate


auctor Plinii ind.

Plinii
l.

de electro

scripsit, citatur Plin. n. h. 37, 37,

37.

986 Asclepiades, magistratus Prusae ad Olympum Plin. ad Traian. 81, 1. 987 Asclepiades, Mendesius, cuius Theologumenon h*bri citantur de Atiae, matris Augusti, concubitu cum draconte Sueton. August. 94. Ad eundem
reUulit Midler
xoaT(|) (Iv

FHG.

III p. 306 Athen. 3 p. 83


et

'Aax^TCiaSr^?

l;r^-

ipSojjLO)

coniecit Kaibel) AiYUTmaxtov.

988 Asclepiodotus, poeta


inseriptus,

procurator

(Ttotr^xoGi

tou iTriTpoTrou)

= Kaibel, Epigramm.

CIG

4747

gr.

993

t.

versihus coneeptus in

Memnonis statua

cuius auctorem propter versuum elegantiam ante Antonifuisse statuit Kaibel.

norum aetatem

ASCLEPIODOTVS
989 Asclepiodotus
(cf.
,

158

ASELLIO

compellatus a Frontone in oratione pro Demostrato


doluit,

J) 43) id

quod postea

cum

illum a

Marco

et

Vero non

improbari cognovisset Fronto ad Antoninum imp. 2, 8 p. 111 N., ad Verum 2, 9 p. 137.

990 Asclepiodotus dux ex disciplina militari Probi vit. Prohi 22, 3; sub Diocletiano praefectus praetorio Victor Caes. 39, Eutrop. 9, 22, Orosius 7, 25, Hieronymus ad a. Abr. 2316. Fortasse idem Asclepio,

992

dotus consul

a.

292.

Cassius Asclepiodotus.

991 Ascletario, mathematicus a Domitiano occisus Sueton. Domitian. 15.


Q.

aerari Saturni

ASCONIVS GABINIVS MODESTVS, praetor, pro consule, V 2820 t. Patavinus ah initio mutilus.
tutor Neronis,
a. 13, 10.

praefectus

993 Asconius Labeo,


senatu petiit Tac.

cui

consularia insignia

a.

54 a

994 Q. Asconius Pedianus. Praenomen praeter inscriptiones codicum solus servavit Hieronymus ad a. Ahr. 2092, Asconius Pedianus sive Pedianus ceterum. Q. Asconius Pedianus scriptor historicus clarus habetur, qui LXXIII aetatis suae anno captus luminibus XII postea annis in summo omnium honore consenescit Hieronymus l. l. (Vnde certi nihil coUigere licet nisi a. 829 76 Pedianum circa LXXII annos natum fuisse.) Patavinus, cf. 'Livius noster' Ascon. p. 68, 17 (cf. et Sil. Italic. 12, 212 sqq.) A lunio Blaeso consule (a. 28 p. C.) ad cenam Suidas 'Airtxio? Mapxo?. M. Apicii adductus Aelian. fr. 110 Hercher T. urh. VI 22784 'Mutiae Festae Pediani' fortasse huius uxori

positus

est.

Scripsit librum contra obtrectatores Vergilii

Donatus

vita Vergil.

Sueton.
ecl. 4,

rel. cf.

Beifferscheid p. 66. 57, Prohus p. 7 Keil, Servius Vergil.


Pihheclc,

11

Prolegomena Verg. p. 96

sqq.; orationes Cicero-

nis

filiis

(Ascon. passim) enarravit, ad quod opus respicit Quintilian.

institut. 5, 10, 9.
1, 2, 41.

Vitam

Sallustii scripsisse dicit

De grammatica quadam

ratione T. Livii

Acro ad Horat. sat. Pedianum auctorem


l.

citat Quintilian. institut. 1, 7,

24; auctor Plinii


Cusiniae

n. h. ind.

7,

citatur

ihd. 7, 159.

995 C. Asconius Sardus, C. (Asconii) iure dicundo, praefectus fabrum V 2829 t. Patavinus.
996 ASCONIA, C. (Asconii)

et

f.,

tribu Fab., Illlvir

(Patavii),

frater Asconiae (n. 996)

Augurini (uxor), sacerdos V 2829 t. Patavinus; uxor videtur T. Mustii Hostilii Fabricii Medullae Augurini V 2822.
et Cusiniae fiHa,

divae Domitillae (uxoris Vespasiani privati)

997 M. Asellio, homo nobilis a Septimio Severo occisus vit. Severi 13, 7. Marcum Asellionem traditur, scrihendum videtur Marcium ef. 0. Hirschfeld Wiencr Studien 1884 p. 124.

ASELLIVS

159

ASINIVS

998 ASELLIVS AEMILIANVS. Memoratur in titulo graeco in Batanaea Nomen gentilicium titulus servavit, reperto Lehas-Waddington 2213.

ceterum uhique Aemilianus,

Legatus Syriae (oTraxixoiji) a. 189 tit., in qua legatione Pescennius Niger ei suecessit Herodian. 3, 2, 3; proconsul Asiae a. 193 Herodian.
3, 2,

2; dux a Nigro electus, quod in multis provinciis regendis proerat

batus et Clodii Albini necessarius


victus

Dio 74,
vit.

6,

apud Cyzicum
rettulit

a Severi ducibus et in fuga occisus


l.,

N. 5, Dio l. Waddington

Herodian.

fastes p.

Ad proconsulatum Asiae 245 fragmentum Smyrnaeum CIG 3211


3, 2.

Severi 8, Pescennii

[d]v&u-

iraxsuovTO? A?[xi>a[avo'j] xxX.

999 Asellius Claudianus, homo


Severi 13,
1.

nobilis

a Septimio Severo

occisus

vit.

1000 Asellius Sabinus, Tiberius ei sestertia ducenta donavit pro dialogo in quo boleti et ficedulae et ostreae et turdi certamen induxerat Sueton. Tiber. 42. Idem videtur Sabinus Asilius (sic traditur) venustissimus inter rhetores scurra Seneca suasor. 2, 12; fortasse
,

etiam Asillius Sueton. Calig.


consulis (cos.

8.

1001 [A]SIA[TI]CA, (M. LoUii Paullini) Valerii Asiatici (Saturnini) bis

II a. 125) uxor CIG 2587 AEMILIA PAVLINA ASIATICA. 1002 Asiaticus, dux Gallorum proVindice (a.

t.

Cretensis.

68) bellaverat Tac. h. 2, 94.


et

1003 Asiaticus,
ambitiosum',
Vitell. 12,

Vitellii

libertus,

'foedum fiiancipium
dignitate

malis artibus
Sueton.

summa apud eum

potentia Tac. h. 2, 57. 95,

Plutarch. Galha 20; equestri

a Vitellio primo

imperii die ornatus Tac. h. 2, 57, Sueton.

Muciano occisus Tac.


P.

h. 4, 11.

l. l. ; post necem Vitellii a Memoratur Sidon. Apollin. ep. 5, 7.

CORNELIVS SCIPIO ASIATICVS.

lulius Asiaticus.

M. LOLLIVS PAVLLINVS VALERIVS ASIATICVS SATVRNINVS.

VALERIVS ASIATICVS. D. VALERIVS ASIATICVS.


Q. Valerius Asiaticus. (VALERIVS) TAVRVS ASIATICVS.

1004 Asilius Sabinus Seneca suasor. 2, 12 cf. n. 1000. 1005 Asillius, comes pueri Gai a. 14 p. C. Sueton. Calig. 8 in epistula
Augusti.
Cf. n. 1000.

Vinnius Asina.
n. Sep.

1006 M. ASINIVS,
toria.

M. Asin. C.

Pet. (cos.)

766 in tessera gladia-

Borghesi opp. III p. 355 demonstrare studuit intellegendum esse M. Asinium Agrippam eonsulem ordinarium a. 25 cum Cosso

Comelio Lentulo; illum per totum annum fasces


C. Petronius
suffectus
esset.
est.

gessisse,

cum

huic

At argumentatio

docti

Itdli

infirmis

fundamentis constituta

ASINIVS
1007 Herius (Asinius),
filius

160
C. Asinii Pollionis.
esset

ASINIVS

Cum

mortuo

in Syria
in

(immo in Lycia) C. Caesare questus

Augustus, quod
cenasset,
amisi' Seneca

tam

magno
pr. 4-5.

et

recenti

luctu

Pollio

pleno

convivio

rescripsit

Pollio 'eo die

cenavi,

quo Herium
ante
a.

filium

controv. 4

Mortuus
t.

est igitur et

4 p. C.

1008 CN. ASINIVS, PoUionis

X 1682
Lentulo.

Puteolanus ;

filius

Agrippae nepos, patronus Puteolanorum ergo C. Asinii Galli et Vipsaniae Agrip-

pinae. Cf. n. 1017 extr. 1009 M. ASINIVS AGRIPPA,

Dio

ind.

consul a. 25 p. C. cum Cosso Cornelio In consulatu: M. Asinius Agrippa fasti Arvalium, XI 3613, l. 57; M. Asinio A.. .. (AV traditur) V 5594; M. Asinius
Cassiodor.; Asinius Agrippa Tac.
a. 4, 34,

IV 2552, VI 10051,
Agrippa
fblius

ceterum

fasti.
filius

Quamquam Marci
esse
'claris

dicitur
cf.

Dio

ind.

l.

57,

tamen

recte

putatur
23,

C. Asinii Galli,

Tac.

a.

4, 61,

uhi Agrippa dicitur


et a.
6,

maioribus
(cf.

quam

vetustis
'tot

vitaque non degener^

uhi Gallus

n. 1017)

consularium parens'.

Mortuus

est a.

26

Tac. ann. 4, 61.

1010 Asinius Amiantus, procurator C. Asinii Nicomachi luliani J(t J <285. 1011 ASINIVS BASSVS, maximus ex liberis Asinii Rufi familiaris Pb*nii; Plinius a (Minicio) Fundano (cos. a. 107), cui consulatum destinatum esse
credebat, petiit, ut Bassum quaestorem eb'geret Plin. epist. 4, 15, 6-13. 1012 SEX. ASINIVS CELER, consul (suffectus secundo semestri) a. 38 cum
tonio

Quinctiliano
aquis 102,

Sex. Asinio Celere


nio Quinctiliano
in
t.

tonio Quintiliano

Frontin.

de

acta Arval.
(1) et in
t.

a.

38

VI 2028 d 18. Memoratur


matris

servi filiae

VI 9901

liherti

VI 9901 a
.

Sex. Asin

ad eum pertinere Celer .... IX 3017 (3).


(2)
;

videtur

fragmentum Teatinum

Praenomen exhihent Frontinus


Galli
filius
a.
t.

et

t.

3,

ceterum Asinius Celer.


et

2
v.

scUicet

C.

Asinii Galli

Vipsaniae Agrippinae.

Consul
9, 67,

38

supra, consularis Seneca apocolocynt. 13, Plin. n. h.


sat. 3,

Macroh.

16, 9.
l.

A
l.,

mercatus Plin., Macroh.

occisus Seneca l. l. Asinia Agrippina filia t. 1. 1013 Asinius Epicadus, ex gente Parthina hybrida,

Gaio principe piscem ingenti pretio Tertullian. de pallio 5; a Claudio

cum Audasio

in

Augustum sub finem

imperii coniuravit, ut luliam filiam et


,

Agrippam

nepotem ex insulis, quibus continebantur ad exercitus raperent Sueton. Aug. 19. Fortasse lihertus C. Asinii Pollionis. 1014 ASINIVS GALLVS, Drusi frater uterinus Bio 60, 27, Pollionis oratoris

pinae.

nepos Sueton. Claud. 13; Cum Statilio Corvino


est,

filius
a.

ergo C. Asinii Galli et Agripin

46

Claudium coniuravit
SuasioetJTaTO? tov
l.

et

in

exilium actus

oti xal a}jLixp(5TaTos xai


t)

xax toutou
l.

xaTacppov/jOsU YsXwTa [xaXXov

xtvSuvov co^pXsv Dio, Sueton.

Nmni-

natur ut frater Asinii Celeris

VI

9901.

ASIKIVS

iel

AStNiVS
epist. 4,

1015 ASINIVS GALLVS, ad eum scripsit Plinius


lectionem vulgatam, at vide Clusinius Gallus.

17 secundum
liherti

1016 ASINIVS GALLVS nescio quis nominatur in

t.

servae

VI 2209,
cum
C.

VI
1017

5485.

C.

ASINIVS GALLVS, consul


Tituli:
cf.

a.

746
in

a.

C.

Marcio
urbanos
in
in actis

Censorino.

ipse posuit consul


(1),

cum

collega

cippos

VI 1235

Addenda p. 3112
(3),

quorum plerisque nomina


Teatino

litura restituta sunt;

memoratur in
t.

titulo

IX 3018 (2),

saecularibus

in

graeco

in

Astypalaea insula reperto


n.

Ross,

Inscriptiones graecae
p. 95 (4); in
t.

Waddington, fastes 2-4 nomina integra extant; nominatus fuit in quattuor


ineditae
corr.
latinis,

III

312

eiusdem
in

tituli

Ephesini exemplis duobus

duobus graecis Wood,


1. 2. 3,

discoveries at Ephesus, inscriptions from the peribolus wall n.

quorum tribus nomina plane deleta sunt, in quarto III 6070 Nomina eius erasa videntnr III 8. 7118 (5) supersunt C. Asinio in t. Agrippinae uxoris Laude Pompeia reperto V 6359 ; nominatus qui quomodo conceptus fuit in t. urbano VI 1353 admodum mutilo fuerit non liquet; incertum est ad hunc an ad filium cognominem pertincat t. Atticus CIA III 583. Denique nomen extat in t. liberti con,

lactanei (Asinii) Celeris Galli

f.

VI 9901 a.
a.

Nummi:
f. f.

I) a) inparte adversa inscripti Augustus (Caesar Augustua


,

n. 369) tribunic. potest.

in

aversa C. Asinius Gallus Illvir

a.

a.

Cohen I^ Augustus

n. 368.
f.

369; b) in adversa ob civis servatos,


a. a. a.
f.

in

avcrsa C. Asinius C.

Gallus III vir

f.

ibd. n.

367

melius Babelon
capite Galli

I p.

222.

II) Temni Aeoliae in adversa exhibentes cum


Ta[i.vttav

'Aai'vto?

raXXo? ^^6?, in aversa 'ATuoXXa? Oatvtou

primmn
descripti

accurate descripti a Waddingtonio fastes p. 95,

similes male

Mionnet III p. 28, 166, Suppl. In consulatu : C. Asinius Gallus Dio

VI p.
ind.
l.

41,

260-262.

55,

V 4201, VI 458.

1235,

XI 844,

Censorinus de die

n.

22, 16, Sueton. Rel. Reifferscheid

p. 48 ; C. Asinius

Cassiodor.; Asinius Gallus

Monument. Ancyran. lat. 2, 6 graec. 4, 17, 1 746, Dio 55, 5, ceterum GaWua fasti. In con-

sulatu

nomina erasa sunt


I; Asinius Gallus

XII
t.

2623.

C. Asinius Gallus

t.

1. 2. f5.J

numm.
V.

151.

f.

3 v. 107, t. 4, numm. II; C. Asinius t. 3 C. Asinius Gallus Hieronymus ad a. Abr. 2030, ceterum apud
1,

scriptores Asinius Gallus vel Gallus.

C.

t.

numm.

Ib,

Dio

ind.

l.

55,

filius

C. Asinii
l. l. ;

Pollionis
filius

Tac. a. 1, 12, Sencca controv. 4 praef, 4,

maximus
4, 1.

in

consulatu patris

(a.

714

Hieronymus

natu
ecl.

40) natus Serv. Vergil

= 15
V.

Illvir aere argento auro flando feriundo


cf.

numm. I post

a.

Mommsen, Romisches MiXmwesen p. 744; consul a. 746 8 t. 4. 5, numm. II, a. 748 t. 5, a. 749 t. 4, anno ergo proconsulari 7481749 6/5 a. C. XVvir sacris faciunsupra; proconsul Asiae

739

dis a.

737

17

t.

3.
I.

Prosopographia Imp. Bom.

11

ASmiVS

162

ASINiVS

a.

Augustus eum dixerat imperii avidum et minorem Tac. a. 1, 13; 14 Tiberium in senatu offendit olim invisus propter matrimonium
ihd. 1, 12,
a.

Agrippinae
Tac. a.

Dio
4,

57, 2; sententiae eius in senatu dictae a. 14


1, 76. 77, a.

1, 8. 12,

15 ihd.

16 ihd. 2, 82. 33. 35. 36;


in Capreis

a.

24

ihd. 4, 20. 30, a.


ihd. 3, 11.

28 ihd.

71;

a.

19 Pisoni reo patronus adesse noluit

A. 30 eodem die,

cum

cum

Tiberio convi-

varetur,

Romae

a senatu damnatus est;

sed Tiberius, quasi ipse

coram senatu decernere vellet, distulit causam et Gallum in custodia haberi iussit Dio 58, 3 amicis eius pessum datis Dio l. l., Seneca epist. 55, 3. A. 33 obiit, quem egestate cibi peremptum haud dubium, sponte an necessitate incertum habebatur Tac. a. 6, 23, Dio 58, 23. Agrippinae paulo post mortuae Tiberius impudicitiam et Gallum adulterum obiecit eiusque morte ad taedium vitae compulsam Tac. a. 6, 25. Magnus orator, nisi illum magnitudo patris obrueret ;S^meca controv.
4 praef. 4; scripsit libros de comparatione patris et Ciceronis Sueton. Claud. 41, Plin. epist. 7, 4, 3. 6, Quintilian. institut. 12, 1, 22, Gellius 17, 1, 1; epigramma in Pomponium Marcellum Sueton. gramm. 22.
.

Vergilium eclogam quartam in se scripsisse dixit Serv.

ecl.

4,

1.

Mensa

citrea eius insignis Plin. n. h. 13, 92,

Tertullian. de pallio 5.

(Vipsaniam) Agrippinam post divortium Tiberii (a. 743 11) in matrimonium duxit Tac. a. 1, 12, Dio 57, 2; tot consularium pater Tac. a. 6, 23. Filii C. Asinius Pollio cos. a. 23, M. Asinius Agrippa
:

cos. a. 25,

Sex. Asinius Celer cos.


(n.

a.

38,

Asinius Gallus
filius

(n.

1014);

Asinius Saloninus; Cn. Asinius


sit,

1008) utrum sextus

hahendus

an idem
est.

fuerit

atque Gallus aut Saloninus, in medio relinquen-

dum
1018
C.

ASIN[IVS] IVLIANVS puhlice honoratus

t.

Blaundis in Phrygia
Kouaopaxou

reperto

CIG

3866: xhv xpaxiaxov u6v

F. 'Aaiv(tou) IlpoTsijxou

III ineuntis cf. n. 1029. Potest idem esse atque C. Asinius Nicomachus lulianus n. 1023. 1019 M. ASINIVS MARCELLVS, consul a. 54 cum M.' Acilio Aviola. In consulatu: M. Asinius Marcellus tahula cerata Pomp. 3. [4. 6], M. Asinius Tac. a. 12, 64, Asinius Marcellus Sueton. Claud. 45, ceterum
uTTaxixou saeculi

Marcellus

fasti.

Asinii

PoUionis pronepos Tac.

a. 14, 40,

nepos

videtur C. Asinii Galli; a. 61 falsi accusatus, sed


gratia absolutus Tac. a. 14, 40.

maiorum

et

Neronis

1020 M. ASINIVS MARCELLVS, consul a. 104 cum Sex. Attio Saburano. In consulatu: M. Asinius Marcellus Wood, discoveries at Ephesus, inscriptions from the great theatre n. 1 col. VI v. 74, ceterum Marcellus Filius vel potius nepos consulis a. 54 videtur. fasti. 1021 Q. ASINIVS MARCELLVS, consul (suff.) cum A. Caepione Crispino in t. mutilo in agro Romano reperto Bomische Mittheilungen 1886 Vnde Hcnzen conp. 128, uhi praecedunt consules ordinarii a. 96.

sules

et

ordinarios

et

suffectos eiusdem

anni iuxta positos esse con-

ASINIVS
iecit,

163
cuius rei adhuc

ASINIVS
in decreto

unum, guod sciam, exemplum idque

pontificmn

VI 2010

innotuit.

1022 Q. Asinius Marcellus memoratur in tegulis urbanis 330. 846-857, ex quibus annum 123 indicant n. 846-848. 851, annum 134 n. 849. 852. Potest idem esse qui praecedit vel filius eius. 1023 [C. ASmiVS] NICOMACHVS IVLIANVS honoratus t. JDrepanitanis

XV

IGI
t.

283

(1),

284

(2)

=
n.

CIG

6498.
t.

ov

Nix6fiax<>[v]

'IouXtav<5v

1,

[N]tx6jx[axov]

['I]ouXtav6[v]

2 ; nomen

gentile probabiliter
t.

suppletur ex nominibus procuratoris Asinii Amianti, qui dedicavit


et

ex

t.

CIG

3866

cf.

1018.

1,

Consul (suffectus anno incerto saea.

culi III) t. 1. 2, proconsul Asiae t. 1. 1024 Asinius Pollio, praefectus alae in Mauretania

69 oppressus

Tac. h. 2, 59.

1025

ASINIVS POLLIO, Cn. f. acta triumph. Capitolina, fasti min. Illb et VII CIL I^ p. 60 et 64, in senatus consulto a. 737 17 a. C. 76175 a. C, nam altero et vicesimo VI 877 a. JSfatus est a. 6781679 aetatis anno C. Catonem accusavit Tac. dial. 34, cuius causa acta est a. 700 54 Asconius in Scaurianam p. 16. Consul a. 714 39 contra Dalmatas bellum gessit, 40 a. C; pro consule a. 715 Salonas urbem cepit; VIII k. Novembr. ex Parthineis triumphavit OrCta triumph. Capitolina, Florus 2, 25, Dio 48, 41, Horatius carm. 2, 1, 13, Servius ad Vergil. ecl. 4, 1, Hieronymus chron. ad a. Abr. 2020. Ceterum de rebus ab eo libera re publica gestis vide Drumann II Cum Caesar eum rogaret, ut secum ad bellum Actiacum p. 2 sqq. proficisceretur, "^mea, inquit, in Antonium maiora merita sunt, illius in me beneficia notiora; itaque discrimini vestro me subtraham et ero praeda victoris' Velleius 2, 86, 3. Inde a principatu Augusti praeter iudicia et curiam (testis senatus consultorum a. 729, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1889 p. 966, et a. 737 VI 877 a) a LXXX aetatis suae anno in villa rebus publicis afuisse vidctur. Tusculana moritur Hieronymus chron. ad a. Abr. 2020 758 5 p.C. cf. Senec. controv. 4 praef. 5, Tac. didl. 17. PoUio ex manubiis (scU. beUi Dalmatici) primus Romae bibliothecam in atrio Libertatis publicavit, quam imaginibus virorum clarorum ornavit Plin. n. h. 7, 115; 35, 10, Sueton. August. 29 cf. Ovid Statuae in monumentis Asinii Pollionis memorantur Trist. 3, 1, 71.
C.

Plin. n. h. 36, 23. 24. 25. 33. 34.

Amicus fautorque poetarum


Cinna
ei

et

virorum doctorum

aetatis suae:

'leporum disertus puer ac facetiarum' Catullus carm. 12, 6; Helvius

Graeciam profecturo) Propempticon misit Cum legatus agris Transpadanae dividundis praeesset, Vergilium indemnem praestitit Servius ad Verg.
(adulescenti

in

Charis.

Gramm.

Lat.

p. 124.

ecl.

2, 110; 6, 3, vit. Verg. Sueton. rel. Beifferscheid p. 53.

59; Ver-

gilius

ad eum

scripsit

eclogam quartam

et

eum

praedicat

ecl. 2,

84-89;

11*

AsmiVS
8,

164

ASINlVS

ecloga Alexin appellat

6-13; Asinius Vergilio Alexandrum puerum donavit, quem secunda vit. Verg. p. 57 B. cf. Scrv. ad Vergil. ecl. 2, 1,
In
viris

Apul. apolog. 10.

principibus

rei

publicae,
10,

qui Horatii

carmina probaverant, memoratur Horat.

sat. 1,

85; Horatius ad

eum eum

scripsit

carmen

2, 1.

Ateius Praetextatus C. Sallustio defuncto


et

familiarissime

coluit

aggressum historias componere praeiuvit

ceptis

de

ratione

scribendi

Sueton.

gramm.
ei

10.

Timagenem
interdixerat,

historiarum scriptorem,
in

quamquam Augustus

domo

fusti

contubcrnium recepit Seneca dial. 5, 28, 5-8. Aufusti (abnesti traditur) grammatici liber quidam grammaticus ad Asinium Pollionem citatur Gramm. Lat. VII p. 35.
Strictum eius et nimis asperum iudicium Seneca controv. 4 praef. 3
cf.

Flin. n. h. 36, 33.

ludicia eius: Asinius in Valerium Catullum


Lat.

citatur Charis.
div. lul.

Gramm.

I p.

97; de Caesaris commentariis Sueton.


6, 14, 1, 5,

56

inst. 12, 1,

cf. 55 ; de Cicerone Seneca suasor. 6, 24 cf. 21; de Patavinitate Livii Quintilian. inst.

Quintilian.

56;

8, 1,

3;

liber,

quo

Sallustii

scripta

reprehendit Sueton. gramm. 10


C. Sallustii iniquis

cf.

Gell.

10, 26, 1 'Asinio


scripsit,
est'
etc.:,

PoUioni in quadam epistula,


aliis

et

quibusdam
controv.

quam ad Plancum dignum nota visum

Buteone Latrone

de rhetoribus Arellio Fusco Seneca suasor. 2, 10, ibd. 4 praef. 11, Porcio 7, 4, 3, Q. Haterio ibd, 2, 3, 13, Triario ibd. 2, 3, 19, de coloribus Romanii Hisponis, Pompei Silonis, Cestii Pii, Porcii Latronis ibd. 4, 6, de incerto ibd. 2, 5, 10; laudabat sententias Albucii Sili ibd. 7 praef. 2
iudicia
id.

et Vibii Rufi ibd. 9, 2, 25.


a. 739 in carminibus pangendis versatus est, scripsit 'Sophocarmina digna cothurno' Vergil. ecl. 8, 10 (ubi Scrvius adnotat ^alii ideo hoc de Pollione dictum volunt, quod et ipse utriusque linguae tragoediarum scriptor fuit% id quod ex perversa interpretationc

Circa

cleo

ipsi enucleasse videntur),

cf.

ecl. 3,

86

'^Pollio et ipse facit

nova cartrimetro)

mina'

Pollio

regum

facta canit pede ter percusso

(= versu

Horat.

sat. 1, 10,

42; historias scribere aggressus tragoedias abiecit

Sorat. carm. 2, 1, 9-13. Pacuvium et Accium tragoediis expressit Tac. dial. 21. Lusit etiam versiculis eroticis Flin. epist. 5, 3, 5 cf. 7, 4, 4.

Orator clarissimus Velleius 2,36,2, Columella lpraef.30, Quintilian.


12, 11, 28, Plin. n. h.
7,

115, Tac. dial. 12. 17, ann. 11, 6. 7, 'insigne

maestis praesidium
lione inventio

reis'

Horat. carm. 2,

1, 9.

Multa

in

Asinio Pol-

summa

diligentia

(cf. ibd. 10, 2,

ut

quibusdam etiam nimia videatur,

et consilii

25; 12, 10, 11), adeo et animi satis; a nitore

et iucunditate Ciceronis ita

longe abest, ut videri possit saeculo prior

Quintilian. inst. 10, 1, 113; inter


(ei

Menenios

et

Appios studuisse videtur

rem recentiorum defendit), Pacuvium et Accium etiam orationibus suis expressit Tac. dial. 21; compositio Pollionis
qui in dialogo
salebrosa et exiliens Seneca epist. 100.
7.

9.

Versus poetarum

anti-

ASINIVS

165

ASINIVS

quorum orationibus inserere consueverat Quintilian. inst. 1, 8, 11; homo omnium horarum seriis iocisque pariter accommodatus ihd.
6, 3,

110.

Tristes ac ieiuni Pollionem aemulantur ihd. 10, 2, 17.


in
iis,

Memoratur

qui

multum ante quaestoriam aetatem gravissima

iudicia susceperunt Quintilian. inst. 12, 6, 1. Altero et vicesimo aetatis

anno C. Catonem (trihunum plehis a. 698 56 Dio 39, 27) accusavit a. 700 54 Tac. dial. 34, Setieca controv. 7, 4, 7. Defendit

(actate

triumvirum)
6, 15.

Seneca suasor.
(stih

Lamiam et postea orationem pro Laniia edidit Moschum Pergamenum veneficii reum defendit

initium regni Augusti, ut ex Horatio apparet) Horat. epist. 1, 5, 9 Porphyr. p. 274, Seneca controv. 2, 5, 13. Mediis Augusti temporibus apud centumviros orationes habuit, quae pro heredibus Vrbiniae
cf.

inscribuntur Tac. dial. 38, Quintilian.


1, 5, 8,

inst. 4, 1,

Charis.

Gramm.

Lat.

I p.
h. 35,

77.

11; 7, 2, 4. 5. 26 cf Sub Augusto Nonium Asprecf.

natem

veneficii

reum defendit

Quintilian. inst. 10, 1, 22,

11, 1, 47,

Sueton. August. 56, Plin. n.

164

(si

re

vera

huc pertineant,

quae IHo 55, 4 sine nomine rei accusatorisve narrat, tamen inde nequaquam scquitur illam causam a. 745 9 a. C. actam esse, ut priores cf. Meyer, Oratorum romanorum fragmenta ed. II p. 492 pro certo affirmarunt; nam Dio l. l. non nisi transeundo narratiunculas ad

humanitatem Augusti illustrandam affert). Incerto tempore dixit pro Scauro filio Quintilian. instit. 6, 1, 21; 9, 2, 24 et pro Liburnia ihd. Dictus est in L. Munatium Plancum orationes 9, 2, 24 (cf. 9, 2, 9). parare, quae ab ipso aut liberis post mortem illius ederentur Plin. n. h. Dicta eius: commode agendo factum est, ut saepe pracf. 31. agerem, saepe agendo, ut minus commode Plin. ep. 6, 29,5; male, hercule, eveniat verbis, nisi rem sequantur schol. Cruquian. ad Horat.

epist. 2, 3, 311.

Primus omnium Romanorum advocatis hominibus scripta sua reciSeneca controv. 4 praef. 2. Declamavit multitudine nunquam admissa in declamando floridior aliquanto quam in agendo ihd. et 3. Sententiae ex declamationibus ihd. 4, 2, 5; 7, 1, 4; 7, 6, 12, colores
tavit
;

ihd. 1, 6,

11

7, 1,

22, praecepta de colore ihd.

4, 3.

Sextilium

Enam
et

in

domo Messallae Corvini recitantem non tulit id. suasor. 6, 24. 'Motum ex Metello consule civicum bellique causas et vitia
expiatis

modos ludumque Fortunae gravisque principum

amicitias et arma,

nondum

uncta cruoribus,

periculosae

plenum opus aleae

tractas et incedis per ignis suppositos cineri doloso' Horatius carm.

Vnde apparet Pollionem historias rerum Bomanarum inde a L. Afranio Q. Caecilio Metello cos. (= a. 694 a. 60 a. C.) gestorum scrihere coepisse, cum poeta laudes eius celehraret. Qui
2, 1, 1-8.

quando carmen
historias scrihere

scripserit,

quamquam
esse

veri simile

est

post hellum Actiacum, accuratius definire non

licet.

scripsisse eum Sed Pollionem

aggressum

paulo ante hellum Actiacum ex verhis

ASINIVS
Suetonii post

166

ASINIVS

gramm. 10 (v. supra) emergit referentis Ateium Philologum mortem Sallustii (a. 720 34) Pollionem coluisse atque prae-

ceptis
6, 14.
iis

rbetoricis iuvisse.

Historiae Pollionis citantur Seneca suasor.

24. 25,

tertius

historiarum liber Valer.


Peter, Historic.

Maxim.

8,

13

ext.

4,

usi

sunt Plutarcbus, Appianus (uterque versione graeca earum),


cf.

Suetonius, Strabo

PoUionis scripta egregiam Cassii et Bruti


4, 34.

Auctor

Plinii Plin. n. h. ind.

Homan. Fragmenta p. 263 sqq. memoriam tradunt Tac. a. 7. Quae Suidas s. v. 'Aatvioc l.

IlcDXttov et ritoXitov

profert

(cf.

infra adn.), confusionis adeo sunt plena,

ut inde ne hoc quidem recte concludere liceat Pollionem scripsisse histo-

riarum
epist.

lihros septemdecim.
et

Scripsisse Pollionem

philosophica quaedam apparet ex Seneca


ihi de scriptorihus philosophicis agere

100,

7.

9;

nam Senecam

cum ex tota epistula tum ex paragrapho nona certissime efficitur. Nec minus Pollionem rem grammaticam tractasse ex Prisciano Gramm. Lat. II p. 513 sequitur 'ut Probo et Capro et Pollioni et Plinio placet'; observationes grammaticae Pollionis afferuntur Charis. Gramm.
Lat.

I p.

134, Serv.

ad Verg. Aen.
id.

2, 7; 6, 554; 11, 183.

Asinius Asinius

contra maledicta Antonii citatur Charis.

Gramm.

Lat.

I p. 80

PoUio ad Caesarem I
afferuntur Charis.

p. 134. Lat.

Verha Pollionis ex

scriptis incertis

Gramm.

I p.

100, Priscian. ihd.

II p.

383.

Extant epistulae

tres Cic.

ad Fam.

10, 31-33.

Actiacum tamen Landgraf, Untersuchungen Caesar und seinen Fortsetzcm p. 31 sqq. et WolffUn Sitzungsherichte der Munchener AJcademie Phil.-IIist. Klasse 1889 p. 319 sqq. (cf. praefat. p. XXII sqq. editionis "helli Africi% quam cum MiodonsTd paravit) statuerunt PoUionem paulo post Hirtii mortem (a. 711 43) cum commentariis Caesaris et Hirtii de hellis Caesarianis ad finem perducendis operam navasse tum lihrum de hello Africano qui extat ipsum confecisse. Qua de re cum nemo veterum unquam quidquam
constat Pollionem historias paulo ante hellum
scrihere aggressum esse,

Quamquam

cognitum hahuisset,
proprietates hunc
sunt.

illi

ex trihus Pollionis epistulis propter sermonis


helli

esse auctorem

Africani demonstrare sihi

visi

At

ohservationes in

id quod iUi opinantur, alii satis

medium prolatas nullo modo posse prohare iam docuerunt.


a. 11, 6;

Ad summa
1,

provectus incorrupta vita et facundia Tac.

homo natura contumax Seneca


12.

controv. 4 praef. 4; ferocia eius Tac. a.


(sic)

Cum

raortuo in Syria
in

C. Caesare per codicillos questus


et

esset

Augustus, quod

tam magno

recenti

luctu

suo

homo

carissimus sibi pleno convivio cenasset, rescripsit Pollio *eo die cenavi

quo Herium filium amisi' Seneca controv. 4 praef.


vidioseque
in

5.

Graviter innepotis

curia

questus

est

(Marcelli)

Aesernini

casum, qui in Troiae luso crus fregerat Sueton. August. 43.


res

Nulla
duabus

sui

eum

ultra

decumam

retinuit, sed totius diei lassitudinem

ASINIVS
illis

167
17, 7.

ASINIVS

horis ponebat Seneca dial. 9, ludaeorum, euius filii Alexander

et Aristobulus

Amicus Herodis regis Romae apud eum


est

habitabant loseph. ant.


12. 27.
fblia

15, 10, 1.

Gener L. Quintii, qui a triumviris proscriptus


civ. 4,

Appian.

bell.

Liberi

C. Asinius Gallus
ei fuit,

Asinius Saloninus, Herius

Asinius;

praeterea

Aesemino

cos. a.

732 22,

quae nupserat M. Claudio MarceUo quorum flius Marcellus Aeserninus PoUio-

nis nepos dicitur Sueton. August. 43,

Seneca controv. 4 praef. 3. 4. 1682, incerti cuiusdam ex Memoratur in titulo Cn. Asinii nepotis posteris VI 1353, in t. servorum vel lihertorum VI 5019. 9901. 12523. 2231-2234 ex figlinis Asinii PoUionis Tegulae XIV 4090, 4-9

= XV

(C. As. Pol.

n.

2234) utrum ad
cf.

unum hominem

pertineant an

ad

plures, dubitatur
(scil.

Bressel ad n. 2231, qui antiquissimas earum


avvittt^ev

n.

2233. 2234) ad oratorem referri posse statuit. Suidas I p. 786: 'Aatviog ncoliwv^PwfjaTog iaroQiag ^Pwfiaixag
tf',

fv ^i^Uoig

[ovTog nQiOTOg

'^Ei.i.r]vur\v

lOTOQiav 'Pcjfjaixujg awiyQaipsv],

uhi verha, quae uncis inclusimus, sine duhio ad alium speetantia (fortasse ad Pompeium Trogum, ut coniecit von Gutschmid) confusione Suidae ad Asinium
relata sunt:
ao(fiaTT]g

Idem II 2 p. 387:
Ttjv

IlioXlfov 6 'AaCviog xQT)fxaT(aag,


'Pwjxr^

TQalliavog,

xal (filoaoqog aoifiOTSvaag iv

inl IIo/iinTjCov tov fisyaXov

xal ^iaSt^ufisvog
qtiae
TTjg

axolriv Tifiayivovg' syQuipsv

(sequuntur opera,

plurium auclorum fuisse videntur, dein loco ultimo) nsQi toO ifi(pvlCov ov inoXifiTjaav KaTadQ ts xal IlofiTiTJiog. Ex verhis 'P(tifirig noXsfiov,

extremis patet Suidam, ut falso huic Pollioni aetatis liherae rei puhlicae trihuit
dnofjvTjfiovsvfiaTu MovaojvCov tov (ptXoa6(fov mortui fere suh Domitiano, ita

non minus perperam trihuisse opus Mstoricum Asinii oratoris. Quacum con' fusione aHe cohaeret, quod Pollioni Tralliano nomen Asinii inditum est; nam quod multi Trallianum liheHum oratoris fuisse statuerunt, vix opu^ est monere De scriptis neminem unquam libertum potuisse hahere patroni cognomen. Tralliani, qui in hanc syllogem non cadit, disputarunt H. Peter Jahns Jahr-

hUcher

CXIX

p. 422,

Flach Bheinisches Museum

XXXVI p. 316,

Tliou/ret

Leipziger Studien

Nummi a. 23 cum C. Antistio Vetere. 1026 C. vsol deoi Apouao? xal rspfjiavix?)? Sardiani in parte adversa exhibent in medio xoivou cptXaSsXcpoi, in aversa Faitp 'Aaiviq) IloXXifovi dv&uTra't(p,
'Aat'a?

I p. 324 sqq. ASINIVS POLLIO, consul

EcJchel

VI p.

211, Mionnet

IV p.

121, 688. 689 Suppl.

VII

p. 418, 465, Waddington, fastes p. 122. In consulatu : C. Asinius Pollio Dio ind.

l.

57, Plin. n. h. 33, 32,

Frontin. de aquis 102 ex restitutione,


Tac. a. 4,
1,

llio fasti

Arval. ; C. Asinius
alibi Pollio fasti.

VI

10051. 29681,
l.

895, Cassiodor.;

C.
nis-,

f.

Dio

ind.

57, filius C. Asinii Galli, nepos C. Asinii PoUio-

praetor peregrinus a. 20 fasti Arval.; consul a. 23 v. supra; Vel ad hunc vel ad procohsul Asiae sub imperatore Gaio nummi.

patrem
ita

pertinet

dTToSsociYixEvov.

583 Fa^iov 'Acjiviov Faiou olhv oxpatr^^iv Praeterca mrmoratus esse videtur in t. urbano VI 1353
t.

CIA III

mutilo,

ut probabiliter restitui nequeat

[Xvirum

stl.

iu?]d

q(uaestorem) Ti. Cae[saris]

[frat]rem Drusi Caesaris

ASINIVS

168

Asmivs

1027 ASINIVS POLLIO VERRVCOSVS, consul a. 81 cum L. Flavio Silva In consulatu: Asinius Pollio Verrucosus VI 2059 acta Nonio Basso. Verucosus errucoso cos. VI 1495, ceterum Pollio VI 10243, Arval.,

plerumque (Silvano

et

Vero Prosper)
,

Pollio fasti.

1028 C. ASINIVS PRAETEXTATVS consul a. 242 cum C. Vettio Attico. In consulatu: C. Asinius Praetextatus VI 2133, IX 3429, Aatvicp npaiTs^Taxq) t. Amorginus Bulletin de correspondance Hellenique 1891
p. 585, ceterum Praetextatus fasti.

1029

C.

ASIN(IVS) PROTIMVS QVADRATVS,


filii

uTuaTtxo?

memoratur

in titulo
t.

C. Asinii (Nicomachi) luliani

CIG

gino ClCr

2264n II Addend.
filio Vdinx.
. .

p. 1035,
tvtoi

Antonino Severi
[ot]

Amorquem dedicarunt imperatori ripoTetfAOc [KojuaopaTO? xat Tou^o?


3866 ; unde apparet in
['Aajivtot

xpa'TtaTot dSsXcpoi

non

[Atxjivtoi,

quod proposuit Bocchh, sed

supplendum

esse.

1030 A[si]n(ius?) Quad(ratus?) (cogitari potest etiam de Asinia Quadratilla cf. n. 1045), nominatur in tegula Latina a. 141 8043, 36.

1031 Asinius Quadratus (duo nomina ponunt Euagrius historia eccles. 5, 24 et Agathias 1, 6, ceterum Quadratus), rerura scriptor. "Eypa^j^sv
'Ia8i 8taX^XT(|) ^OToptav *Pa)|xatXT]v

Iv ^tpXiot?
itoc;

ts',

lTUYpa<prjV 8^ XtXtSTrjpiSa

xal TTsptexsi 7:6 xTiasa)? Twfxr^?

AXs^avSpou tou Maiiaia? uio5 Kai-

aapo? Suidas

s. v.

KoSpa'To?.

Quem

ftnem operis recte statuerit Suidas,

an Quadratus opus usque ad millesimum annum urbis, qui vulgo comScripsit et Ilapest (a. 248 p. C), deduxerit duhium videtur. Dtxa', quorum liber nonus citatur a Stephano Byzantio fr. 12. 13. 14 M.; Quadratus belli Parthici scriptor vit. Veri 8, 1, Quadratus in historiis vit. Avidii Cassii 1, 2. Fragmenta collegit Muller FHG. IIIp. 659 sqq.
putatus

Cf. n. 1032.

1032

C.

ASINIVS QVADRATVS, puUice ab Eleis


Zeitung

t.

Ohjmpico hmioratus
n.

Archdologische
(Achaiae)
xat epYq).
,

XXXVIII
,

(1880) p. 55
ttjv

342:

dv{>6TraTov

uTtaTov

dTroSeSeiYixevov

xeiiiricsavxoL

'OXo(i.Trtav

xat

XoYtp

rerum scriptorem rettulit Dittenherger verha extrcma tituli inde interpretatus quod historiographus (cf. n. 1031) Bamam primo anno primae Olympiadis conditam fuisse statuisset idque fortasse in prooemio operis in honorem Olympias vertisset, speciosa quidem,
,

Ad

sed

parum

certa coniectura.

1033 ASINIVS RVFVS, pater Asinii Bassi, socer Saturii Firmi, praetorius (praetor dliquanto ante a. 107 cf. n. 1011), consularium propinquus,
Plinii et Cornelii Taciti familiaris Plin. epist. 4, 15.

1034

C.

Cia II

ASINIVS RVFVS, C. Asinii Protimi Quadrati Add. 2264 n cf. n. 1029.


fistula

frater, h xpaTtaTO?

1035 L. Asinius Ruf[us?] nominatur in sylloge aquaria n. 170.

plumhea urhana Lanciani

ASINIVS

169

ASPASIA
t.

1036 ASINIVS SABINIANVS, proconsul (Asiae) memoratur in


Hierocaesareae
(1887) p. 98.

graeco

reperto

Bulletin

de

correspondance

Hellenique

XI

Fortasse idem qui sequitur.


dedicavit

1037 M.

SABINIANVS, vir clarissimus imperatori Antonino a. 214 t. VI 1067. 1038 (ASINIVS) SALONINVS, filius C. Asinii Pollionis natus est post Salonas urbem captam (a. 715 39), unde pater Salonini cognomen ci dedit; puer mortuus est; in partum eius Vergilius ad patrem eclogam quartam scripsit Servius ad Verg. ecl. 4, 1, Acro ad Horat.
ASINIVS
filio)

(Severi

carm. 2,

1, 15.

1039 ASINIVS SALONINVS, M. Agrippa


D.ruso insignis,

et

PoUione

avis, fratre (uterino)


a.

progener Tiberio destinatus obiit

22 Tac.

a. 3, 75.

Filius C. Asinii Galli et Agrippinae.

ASINIVS TVCVRIANVS, proconsul (Sardiniae) 7516 t. Suldcf. Add. p. 995. 1041 ASINIA AGRIPPINA, (Sex. Asinii) Celeris filia memoratur in t. servi
1040
C.

tanus

VI
1042
.

9901; Agrippi[na] in t. Asiniae Hos lA ASINIA [CLAjVDIA TIBERIA


. .

libertae
.

VI

99011).

ATIA STATILIA PAVLLINA


t.

IVLIANA PHILIPPA

IGI

1423

CIG

5905

urbanus.

Feminam

nobilem indicant nomina.

1043 ASINIA CRISPINA, clarissima femina


1044 Asinia Marcell(a?)
urhanis
:

VI

1354.

vel Marcell(ina?)

fortasse

nominatur in
et

tegidis

XV 858,
;
;

uhi impressum est asiniaf marcell

859, uhi est

AF MAKCELLi

Utteram errore positam esse pro e coniecit Marini,


est;

qui 'Marcelli (uxor)' interpretatus

Marcell(ae) vel Marcell(inae)

Mommsen. SEXTIA ASINIA POLLA.


n. 861,

1045 Asinia Quadratilla (noniina perscripta sunt


n. 863,

Asinia Quadratill.

Asin. Quad. n. 860) ut domina figlinarmn nominatur in tegulis

Antonia TertuUa
xaxoc
atTt'a

urbanis

XV 860

(a. 141).

861

(a.

142). 863 (a. 150).

Valeria Asinia Sabiniana.


filius

1046 Aspasius, Ravennas,


'Pwfxr^v
[X7J

Demetriani, sophlsta aetate Philostrati,


Trpouaxr^

ab epistulis (graecis) Severi Alexandri ut videtur;


xrjv

oe xal ok

xoGi

Opovoo,

veaCtov

}i,v

su8oxi}xa)TaTO?,

'[r^pdaxtay

cuv

Tou

iTspq) aTroSTTjvai pouXscfOai;

Philostratus

Lemnius

(id est

Philostrati gener) contra

eum librum
vit.

scripsit

de conficiendis

episttdis

imperatoriis Philostratus

soph. 2, 33.
a.

1047 ASPASIVS PATERNVS, proconsul Africae


p.

257 passio Cypriani

CX
et

Cyprian. III

ed.

Hartel; potest idem esse Paternus consul II


a.

268

Paternus praefectus urbi

264

266

Chronograph.

1047a [ASPA?]SIA PATERNA, clarissima femina (uxor C. lulii Aspri cos. a. 212), mater (C.) lulii (Galerii) Aspri cos. (a. 212) memoratur in
t.

Tusculano

XIV 2515.

ASPER

170

ASPVRGVS

IVLIVS [AS]PER. IVLIVS ASPER. IVLIVS CAMILIVS GAL[ERIVS ASP]ER C CIVS. IVLIVS GALERIVS ASPER. Sulpicius Asper. CALPVRNIVS ASPRENAS. NONIVS ASPRENAS. NONIVS ASPRENAS. P. (Nonius) Asprenas. (NONIVS) TORQVATVS ASPRENAS. NONIVS TORQVATVS ASPRENAS. (P.? NONIVS) ASPRENAS CAESIANVS. (NONIVS) ASPRENAS CALPVRNIVS SERRANVS. (C? NONIVS) ASPRENAS CALPVRNIVS TORQVATVS. M. SALVIDENVS *ASPRENAS. Fulvius Asprianus.
C.
[C.]
.

C.

L.

P.

L.

1048 Aspurgus, rex Bosporanus.


.

Tituli:

ipsi positus
n.

est

t.

Pantica^xi^a.'^

paeensis Latyschev,
j^aTroypyov

Inscriptiones
xov

Ponti II

36

(1)

paaiXea

cpiXoptujxatov,

Ix

pacJtXew? Acav8po)(oti,
Boairopot),

cpiXoxaiaapa
xat

xat xat

<piXop(6|jLaiov,

PaCtXeuovta

iravT?)?

soSoatryS

2iv8)v

MaiToiv xat TapiretTcov xat TopeToiv ^Fr^soiv ts xat Tava[e]iT>v, uTroTot^avTa


2x6{>a? xal Taupou? ;
[p]a(3iXe6ovTO?

memoratur in

t.

Phanagoriensi ihd. II
[<p]tXopa)[jLatou

n.

364

(2)

[Paa^tXew?

['A]ai:o6pYo[tj]

Itoo?

FIT
,

(uhi

prima
t.

cematur)

certa est, cum tantum hasta superior in lapide 313 aerae Achaemenidarum a. 16117 p. C. et in Panticapaeensibus Cotyis filii ibd. II n. 37 (3) et n. 38 CIG
littera

haud

a.

2108 cd
p.

(4).

Quamquam omnes

qui

1.

1 tractarunt, consentiunt

(cf.

Latyschev
qui idem
est

II
sit

XXXIX)

ihi

intellegendum esse fdium Asandruchi,


6

atque Asander,
ex-yovos, is

primum

Ix

paaiXeo)? 'Aaav8p6;(ou

non

oio?,

sed

qui originem duxit ah Asandrucho.


esse

Qui quare non possit

alius rex

ex numero eorum, qui post Polemonem

regnaverunt,

equidem non video.

norum
constat,

inde

nummis regum Bosporaah huius morte usque ad Polemonem II adhuc parum


de nominihus et
eius aetatis

Nam

tantum monogrammatis inscripti sint, omnia ad Aspurgum referenda sint Temere autem (cf. Latyschev II p. XLI) admodum dubium videtur. omnino ea, quae Strabo 11 p. 495; 12 p. 556 de Aspurgianorum gente Maeotica refert, qui Polemonem I vicerunt et pcciderunt, ita a Latyschevio p. XXXIX exponuntur, ut eam gentem nometi ah Aspurgo traxisse dicat, quippe quem, cum cmtra Polemonem bellarct regnum
quae

cum nummi
recte

num

soluta

atque

patemum
In

repetiturus, auxiliis iuvarent.

titulo

1 cum in indicatione anni praeter FIT etiam cogitari

potest fuisse

EIT

vel

ZIT,

id est significari a. 313 vel 315 vel

317

ASSARIO

171

ATEDIVS
,

circa eam aetatem Aspurgus a Bomanis docent cognomina ^iXoxataap xat Cotys filius t. 3. 4 idem videtur, qui anno 49 rcgnum <piXop(o[iaioi; t. 1. Bospori tenuisse ^uventa rudis' dicitur Tac. a. 12, 15. Mithridates igitur frater Cotyis ihd. 12, 18 alter filius Aspurgi fuit. 1049 *Assario, homo nobilis ab imperatore Claudio occisus Seneca apocolocynt. 11 secundum lectionem vulgatam, at loco corrupto nomen proprium omnino non latere videtur. 1050 ASTERIA, c(larissimae?) m(emoriae?) f(emina?) 4022 t. sepulcralis Campanus, uhi ah initio extant 'C. M. F. Hic sita est Astcria
a.

16117 vel 18119 vel 20121 p. C.

regnavit.

Agnitum

esse

infelicissima'

etc.

Itaque

solutio

solita

siglorum

admodum duhia
Ingenuus
v.
s.

videtur.

1051 Asterius.
1.

Divo Pantheo
t.

salvis Asteris L. Cassius

m.

V 5523
est

in agro Mediolanensi repertus.

Quamquam

Asterius

signum

floruerunt,

Turciorum Apronianorum VI 1768. 1769, qui quarto saeculo tamen prapter nomina eius, qui titulum dedicavit, de aetate

anteriore cogitari potest.

M. C.

Veturia Astilia.

VLPIVS ASTIVS.
Valerius Astraeus(?).
'si

1052 ASTVRICVS,
senatoris
scJiol.

magna

Asturici cecidit domus, horrida mater, pullati

proceres, differt vadimonia praetor' luvenal. sat. 3,

211-212;

nobilis

1053 ASTVRIVS, vir ordinis senatorii aetate Gallieni, Christianus Eusehius hist. eccles. 7, 16. 17 cf. Acta Sanctorum Mart. I p. 223. Maeonius Astyanax.

1054 Asudius Curianus, Pomponiae Gallae Plinio legatum reliquit PJin. epist. 5, 1.

filius

a matre exheredatus;

*ASVELLIVS MARCIANVS
Cf.

V.

Suellius.
9, 103, 3.

1055 Asylus, puer formosus, frater geminus Hieri Martial.

H 122.

1056 Asylus, gladiator luvenalis 6, 267 cum schol. 1057 Atanius (fortasse Atinius) Secundus, eques Romanus, cum pro salute imperatoris Gai gladiatoriam operam promisisset, ferro dimicare coactus est Bio 59, 8, eadcm nomine omisso Sueton. Calig. 27. 1058 P. Atatinus Flaccus, frater Q. Atatini Modesti IX 3609. 1059 Q. Atatinus Modestus, Q. f., tribu Quir. praefectus fabrum bis, tubicen sacrorum, flamen Romae, praefectus classis Moesicae, frater
,

P. Atatini Flacci

IX

3609

t.

Aveias.

1060 Atedius Melior.

Nomen
1.

gentilicium extat in inscriptionihus carmi-

num

Statii silv. 2, 1. 3, alihi Melior.


ei

Amicus

Statii

et

Martialis-,

Statius

dedicavit

silvarum

silv.

praef. et scripsit ad
3. 4,

eum

carmina

2,

1 (de morte Glauciae pueri delicati) et 2,


6,

Martialis

item in Glauciam epigrammata

28.

29

et

de pietate, qua Melior

ATEIVS
.

172
1

ATESTINVS
191
sqq.) coluit 8, 38.

memoriam

Blaesi amici

(cf.

Stat. silv. 2, 1,
7.

Ad

lautas eius ejmlas alludit Martial. 2, 69,

1061 M. Ateius (Aletus codex Mediceus,


a.

correxit Borghesi),

praetorius

17 in Asiam missus,

qui urbes

motu

terrae

conlapsas spectaret

refoveretque Tac.

a. 2, 47.

1062

suffectus cum C. Vibio Postumo ex kal. In consulatu: C. Ateius Capito fasti Capitol., VI 813, XII 2574; C. Ateius / 750. 751, XIV 2963 =^ I p. 474. Apud scriptores praenomen non invenitur. L. f., L. n. fasti Capitol., avo centurione Sullano, patro praetorio Tac. a. 3, 75. Consul a. 758 5 v. supra, Pomponius Bigest. 1, 2, 2, 47, Vlpianus Digest. 23, 2, 29; consulatum ei adceleraverat Augustus Tac. a. 3, 75; curator aquarum inde ab a. 13 usque ad a. 22 Frontin. de aquis 102; a. 15 ei et L. Arruntio remedium coercendi Tiberis mandatum est Tac. a. 1, 76. 79; obiit a. 22 ibd. 3, 75.
C.

ATEIVS CAPITO, consul


758

lul. a.

p.

C.

lure consultus clarissimus Tac.

a.

3,

70. 75,

Gellius 10, 20, 2,

Macrohius sat. 7, 13, 11; comparatur cum Antistio Labeone Tac. a. 3, 75, Pompon. Digest. 1, 2, 2, 47; iudicium Atei de Labeone Gcllius 10, 12. Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt; nam Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat Labeo plurima innovare studuit et ita Capitoni Masurius Sabinus successit, Labeoni Nerva Pomponius l. l. Scripsit Coniectanea: liber octavus Con,

iectaneorum, qui

inscriptus est 'de iudiciis publicis'

Gellius 4, 14, 1
esse atque

cf, 10, 6, 4, librum

de

officio senatoris,

qui vidctur idem

liber

nonus Coniectaneorum Gellius 14, 7, 12; 14, 8, 2; de pontificio iure Gellius 4, 6, 10, Festus p. 154, Macrohius sat. 3, 10, 3; epistulas Gellius 13, 12, 1. 5. Citatur passim apud Festum, Gellium, Ma-

crohium, quinquies in Digestis, Frontin. de aquis 97, fortasse Plutarch.


Quaest.

Boman. p. 276 D

(uhi

Tt^io? traditur);

auctor Plinii ind.

l.

3. 4. 14. 15. 18, citatur n. h. 14,

Fragmenta collegerunt Huschke, lurisprudent. Anteiustinian. p. 115 sqq., ea quae ad ius civile
93; 18, 108.

spectant, Lenel, Palingenesia

I p.

106.

Huraani divinique
Tac.
a. 3,

iuris sciens

bonas artes adulatione dehonestavit

70,

narratiuncula de adulatione eius in Tiberium Sueton.

de grammat. 22, Dio 57, 17.


ihd. 10.

ludicium de Ateio Philologo Sucton.

Augustus ludos saeculares restituit tov Osajx^v 'At/;iou KaTrtTfovo? l^ri-^r^aaiiivou Zosimus 2, 4 cf. Mommsen Ephem. ep. 8 p. 239. 1063 C. Ateius Capito nominatur in t. servi VI 9537. Potest esse iurc
consultus.

1064 T. At(eius)

Capito

nominatur in

t.

familiae

quadrigariae

eius

VI

10076.

1065 Ateius amicus Dasumii VI 10229 1066 Ateius Sanctus, orator, magister Commodi 1066a Atestinus, causidicus Martial. 3, 38, 5,
,

v.

vit.

27 in testamento eius. Commodi 1, 6.

ATHENAEVS

itS

ATHENAIS

1067 Athenaeus, Seleucia Ciliciae oriunduSj philosophus Peripateticus, aequalis Strabonis propter amicitiam Murenae reus factus coniurationis in Augustum, sed absolutus paulo post (a. 731 23) periit

Strabo 14,

5, 4.
J.^/^. 3p.73a; 7 p. 301 c; llp.480d, Ath. 12 p. 537 f, uhi quae de Commodo

1068 Athenaeus, sophista Naucratita

Romae

degit sub

Commodo
agente

Herculis personam
'A&T^vato?

dicuntur,

post

necem
IttI

dUs

scripta sunt.

NaoxpaxiTr^?,

Ypafj-jxaxtxo?,

'(^'(OVvDi

twv
cena,

xP^^"*^

Mapxot>

Suidas, sed haec apcrte sumpta sunt ex principio ipso Dipnosophista-

rum,
Ouatfov

quos

Athenaeus

colloquentes

fingit

in

quam
tepaiv

exhibuit
sTvai xai

(P. Livius) Larensis

(cf,

207) xaOiaxajisvo?
utt^

IttI

twv

(=

pontifex minor)

tou paatXlo)?

Mapxou Ath. 1 p. 2c.


0Lu'zh<;

Accuratior temporis definitio pendet a verhis Athenaei 15 p. 686 c


de Vlpiano Tyrio: xat
|xst'

ou iroXXa*; Jjfiepa? (Saitsp

auTOu

atwTTTjv

xaTa[jLavTSuaatxsvo? aTre&avsv euTuj^oi?, ouSsva xaipbv voau) Trapaoou?, iroXXot

Quae verha Kaihel praef. Ath. p. Vsqq. qua omnino AtJienaeus in personis convivid fngendis usus est, post Vlpiani iure consulti mortem (circa a. 228 occisi) scripta esse iure statuit. Quod autem post alios Dessau (cf. 145) propter temporum rationes putavit Vlpianum Athenaei non posse non diversum esse a iure consulto, fortasse patrem, mihi in hac
8^ XuTT^aa? f^jxa? tou<; sTaipou?.

ratione

recte

exposita,

quoque re Athenaeus

CtqX)

nXaTwvtxti) Platonis vestigia legisse videtur.


(cf.

Ipse enim (Athrn. 5 p. 217 c) non nesciit Platonem- non semel

Zeller,

Uehcr die Anachronismen in den platonischen Gesprachen, Ahhandlungen der Berliner Akademie Phil.-Hist. Kl. 1873 p. 79 sqq) peccare TtapoL Tou? xpovous Travu saxsfxjxevo)? atque egit de Symposii temporihus,

quod potissimum exemplar sihi elegerat. Neque audacior videtur Vlpianus in cenam actate imperatoris M. Aurelii exhihitam inductus quam notissimus ille 8i(pxta{x6s Mantinaeorum apud Platonem Sympos.

p. 193 a.

iv 2upia pactXeuaavTwv

Athenaeus antequam Dipnosophistas ederet, scripserat itept Toiv Ath. 5 p. 211 a et itspl OpcfTTa? 7 p. 329 c. Cf.

Christ, Geschichte der griechischen Litteratur

482^.

1069 Athenaeus, Gallienus eum et Cleodamum Byzantios instaurandis urbibus muniendisque contra Scythas praefecit vit. Gallieni 13, 6.

CARMINIVS ATHENAGOKAS. Flavius Athenagoras. MAR(CVS) FL(AVIVS) CARMINIVSPlin. n. h. 29, 8.

ATHENAGORAS LIVIANVS.

1070 Athenais, amica


Claudia Athenais.

et heres Arruntii medici, cui sestertia CCC reb*quit.

MARCIA CLAVDIA ALCIA ATHENAIS GAVIDIA LATIARIS.


[VibuUia] Athenais.

ATHENODORVS

1?4

ATILIVS

1071 Athenodorus, Tarsensis, Sandonis filius, Posidonii discipulus, philosophus stoicus, amicus et magister Augusti Strabo 14, 5, 14 p. 675, Hieronym. 2024, Bio 56, 43 (fusius Zonar. 10, 38), Euseh. arm. 2023

Dio Chrysost. 33

p. 16 Dind,, Plut. apophtheg. reg. p.

var. h. 12, 25, lulian. Caes. p.

326 A, Zosim.

1,

6.

207 D, Aelian. Senex Tarsum

reversus statum civitatis correxit ibique octoginta duos annos natus

mortuus

est

Straho
4, 21.

l.

l.,

(Lucian.) Macroh. 21. 23, Strabonis amicus


scriptis eius egit

Muller Fragm. Hist. Graec. III p. 486. Scripsit librum ad Octaviam Augusti sororem (philosophicum an historicum incertum est) Plut. Pohlicola 17.
Strdbo 16,
Alius philosophus aetatis imperatoriae intellegendus
est is,

De

cuius

p.

amorem in Xenonem fratrem praedicat Plut. de 207 D, si accurate Plutarchus rem narraverit.
4.

fraterno

amore 11

1072 Athenodorus,

magister vel comes Claudii memoratur in epistula

Augusti Sueton. Claud.

Claudius Athenodorus.

SEPTIMIVS VABALLATHVS ATHENODORVS.

1073 Athenodotus, rhetor, magister Frontonis Fronto ad M. Caesarem 1, 12 p. 73 N., Verum 1, 1 p. 115, epist. graec. 3 p. 244; idem videtur nominari apud Marcum zU Saurov 1, 13.

M. Aurelius Atho Marcellus. Atidius C. Aurelius CALPVRNIVS ATILIANVS ATTICVS. L.


V.

Attidius.

Atilianus.

P.

Villius Atilianus.

1074 Atilicinus, iure consultus, coaevus Proculi, qui


culus Digest. 23, 4, 17;
12, 4,

ei

respondit Pro-

7 pr. ; lulian.

45,

memoratur Vlpian. Digest. 10, 3, 6, 4; Paul. 2, 17, Institut. 2, 14, Fragm. Vatican. 77.

1075 Atilius, libertini generis, Fidenis amphitheatrum extruxit, quod primo multitudinis congressu corruit a. 27; propterea in exilium

actus est Tac. a.


Q.

4,

62-63.

GLITIVS ATILIVS AGRICOLA.

1076 [M.] [Ajtilius [A]tti[cus] honoratus titulo Olympico Archaologische Zeitung 1878 p. 96 n. 156, uhi tantum apices litterarum servati sunt. 1077 C. ATILIVS BARBARVS, consul (sufFectus) cum L. Flavio Fimbria
a.

71 ut videtur

CIG

5838

= IGI 760,

uhi praecedunt Caesar Do-

mitianus et Valerius Festus consules suffecti eiusdem anni; L. Flavio Fim. C. Ati I 773 in tessera gladiatoria.

1078 M. ATILIVS
ratus
oTrXtov
t.

BRADVA

('AxTtXiov tit),

proconsul (Asiae) puhlice honoIttI

Smyrnaeo

im\ielr,bivToq Motpxou Aupr^Xtoti rTspTrepoti tou

twv

axpaTr^Y^'^

CIG
,

3189.

Duhito

num

sit

consul

a.

185, ut con-

tendit

Ti. Claudius

Waddington fastes p. 246, quippe huic nomina plena fuerint Appius Atticus Bradua Regillus Atilius (quamquam in

ATILIVS
altero titulo

1*75

ATILIVS

gentile Claudii.

nominatur M. Atilius Atticus Bradua Regillus) et nomen Neque ex nomine strategi concludere licet titulum non

APP. ANNIVS ATILIVS BRADVA. M. APPIVS (ATILIVS?) BRADVA. CLAVDIVS APPIVS ATILIVS BRADVA REGILLVS ATTICVS. VIGELLIVS RAIVS PLARIVS SATVRNINVS ATILIVS BRADVANVS
TI.
P.

posse non posteriorem esse imperatore

M.

Antonino.

CAVCIDIVS TERTVLLVS.
1079 Atilius Cognitus, Katcrapoi? .... a. 124
xTj? <T/pKr^z
jjV.xiXt({>
f.

KoYvtrq) xap]

[iTnjxpoTrotij

to5 Kuptou
sxia-^-^zh.-

Smyrnaeus Mouseiov

xat Pt^Xto&T^xTj xrfi

risp.

I (1875)

p. 91 n. 75; procurator igitur Augusti.


Plinii Plin. epist.

1080 Atilius Crescens, e regione Transpadana, amicus


6,

8; dicta eius ibd.


C.

1, 9,

8; 2, 14, 2.
Titidus

1081

ATILIVS
[trib. pl.],

VS IVLIANVS CL(AVDIVS) R[VFl]NVS.

eius mutilus Antiatinus

X 8291.

Cn.

f.

[qua]est[or pr. pr. provinciae]


II,

Asiae,

[sevir eq.

Rom. turm]ae
f(idelis),

praef(ectus) [frumenti]
]iae,

dandi e[x s(enatus) c(onsulto)], cu[r(ator) viar


[leg(ionis)
. .

leg(atus)

Ge]m(inae) p(iae)
incerto,

[praef(ectus) aerarii m]ili-

tar(is), praef(ectus) aerarii Sat[urni], pr(aetor)

urb(anus),

cos.

suf-

fectus

anno

leg(atus)
et

provinciae

Cappad[ociae]

fineni imperii

Traiani

cf. vit.

Aug. pr. p[r. provi]nciae Syriae et Armeniae maior(is) et minor(is) fsuh Hadr. 21, 11), donis militaribus donatus
vallari

a divo Tra[iano]
vexill]is

corona

mur[ali]

navali

h[astis

puris TTIT
(suf-

IIII,

proco(n)s(ul)

provinciae Afr[ic]ae,

co(n)s(ul) 11

anno incertq); VII vir epul[on|um] tit. Praetura in titulo, qui honorum ordinem inversum exhibet, ante praefecturas duas aerariorum posita est. Quod si recte factum esset, Atilium hunc praefecturis functum esse guaestorium statuendum esset.
fectus

Quod cum parum


turam in
tribuendus
sit,

credibile

videatur , veri multo simUius

est

titulo errore

locum mutasse.
II.

prae-

Consulatui iterato qui locus

ex titulo non

apparet,

cum' more sollemni

reliquis

honoribus praemittatur cos.

1082 T. ATILIVS MAXIMVS, proconsul Asiae a. 146147 memoratur in epistula M. Aurelii Caesaris data V Jcal. April. a. Ii7 CIG 3176
t.

Smymaeus.

1083 M. ATILIVS METILIVS BRADVA, consul a. 108 cum App. Annio Trebonio Gallo. In consulatu : M. Atilius Metilius Bradua VI 680

Bradua VI 29681; M. At(ilius) II 179, ceterum Bradua Idem nominari mihi videtur in t. Corfinimsi IX 3152: fasti. M. Atilius Bradua cos. et M'. Acilius Aviola cos. bonor(um) posses-

M.

Atilius

sor(es) Sex. Cornelii Sex.

f.

Dolabellae Metiliani cos.

1084

ATILIVS RVFVS legatus Pannoniae a. 80 III dipl. mil. 11; 'Suriam vacuam tum (a. 84) morte Atilii Rufi consularis^ Tae.
T.

ATILtVS

lt6

ATINIVS
Consul suffectus anno incerto

Agr. 40, mortuus igitur legatus Syriae.


Vespasiani ut videtur.

1085 T. ATILIVS KVFVS TITIANVS, consul a. 127 cum M. Gavio Squilla Gallicano. In consulatu: plena nomina extant Lehas-Waddington 1619;
T. Atil. Titia. (sive Tit.) in tegulis
Titianus fasti.
reperta

XV 1430.

1431. 1432,

ceterum

T. Atilius Rufus Titianus in fbstula plumhea Antii


Cf. n. 1091.

6688.

1086

ATILIVS SABINVS, quaestor pro praetore L. Helvii Agrippae proconsulis Sardiniae mense Martio a. 69 7852 t. Sardus. L. AREIVS ATILIVS SABINVS.
T.

1087 Atilius Scaurus, amicus Plinii Plin.

epist. 6, 25.

1088 Atilius Serranus


quanus,

nominatur in
t.

t.

servorum

IX

3319 a

t.

Superae-

XIV 2735
183) vita

Tusculanus.
et

1089 ATILIVS SEVERVS


sunt
(a.

Aemilius luncus consules in exilium acti


4,

Commodi

11; unde ratione hdbita

et auctoris

ad-

modum annum

neglegentis et aetatis,
creati

qua

viginti

quinque consules in

unum

sunt (vit. Commodi 6, 9), nequaquam concludere licet par consulum suffectorum quod omnino falso a. 182 adscriptum est, sed Severum et luncum consulatum adeptos esse vel a. 183
illos fuisse
,

vel antca.

Potcst idem esse qui sequitur.


.

cos. (suffectus a. incerto), VII vir 1090 M. ATILIVS SEVERVS, T. f epulonum patronus sodalium Herculanorum EpJiem. ep. 7 p. 384 t.
, ,

suhurhanus.

Cf. n. 1089.

1091 ATILIVS TITIANVS, sub Pio affectati imperii reus a senatu damnatus est; filium
a. 127
cf. n. 1085.

cum
nidis

scriheret
et

semper adiuvit Pius vit. Pii 7, 3. Potest esse consul Buhium videtur utrum erraverit hiographus Hadriani, vit. Hadr. 15, 1 (Hadrianus) Titianum ut conscium tyranpassus
est
et

argui
sit.

proscribi,

an hoc

loco alius Titianus

intellegendus

1092 Atilius Vergilio, vexillarius cohortis praetoriae


Plutarch. Galha 26.

a.

69 Tac.

h. 1, 41,

1093 M. Atilius Vcrnus, M. f., tribu Gal., a. 6 p. C. patronus cooptatus a civitate Bocchoritanorum ex insula Baliarum maiore II 3695.
a. 69 Tac. h. 3, 22. uxor M. Accennae Saturnini XIV 3585. APPIA ANNIA REGILLA ATILIA CAVCIDIA TERTVLLA. APPIA ANNIA ATILIA REGILLA ELPINICE AGRIPPINA ATRIA POLLA. 1096 ATILIA RVFINA, clarissima femina VI 1355. 1363. 1097 Atimetus, Domitiae Neronis amitae libertus, accusationis falsae in Agrippinam a. 55 poenas dedit Tac. a. 13, 19-22. T. HATERIVS NEPOS ATINAS PROBVS PVBLICIVS MATENIANVS. 1098 T. ATINIVS TYRANVS, T. f., (tribu) Fabia, testis senatus consulti a. 715 39 a. C. Bulletin de correspondance Hell^ique XI (1887)

1094 Atilius Verus, primus pilus legionis VII Galbianae


1095 ATILIA BALBILLA, L.

f.,

p.

227 SC. Panamarense.

ATINIA

177

ATTIANVS

1099 Atinia. Titulus eius urbanus sepulcrahs versibus graecis conceptus I(jrl 1437 == CIG 6281, ubi dicitur fiHa Pudentis et Pompeiae, uxor Rustici (7jYS[xovr^a), mater Pompei Pudentis. Maritus quo munere functus
sit,

ex

titulo

non

ajaparet; cogitari possit de militari qiiodam superiore

veluti legati legionis vel rectius

forsitan

de praesidatu

quodam pro-

vinciae,

1100 ATRATINVS, consul

L.

a. 89 cum SEMPRONIVS ATRATINVS.

(Aurelio) Fulvo fasti.

1101 Atrectus, bibliopola Martialis Martidl.

1,

117, 13.

1102 Atrius, Plinius ad eum scripsit epist. 9, 35. 1103 Q. ATRIVS CLONIVS. Tituli: eipositus est II 4111 Tarraconensis (1), memoratur VI 2004 (2). Plena nomina exhibet 1. 1, praenomen periit Clonius Vlpianus Bigest. 26, 10, 7, 2. Atrius t. 2, collegium sacerdotum Cooptatus in nescio quod a. 200 t. 2; legatus Aug. pr. pr. provinciarum Thraciae, Cappadociae, Syriae maioris, Hispaniae citerioris t. 1, legatus Hispaniae certe sub Alexandro ut apparet ex t. 1, quem dedicavit centurio quidam legionis geminae piae fidelis Severianae Alexandrianae; rescriptum Severi et Antonini ad eum Digest. l. l. 1104 ATRIA GALLA, Domitii Sili uxor, cui C. Calpurnius Piso abduxit; superstes Pisoni a. 65 coniurationis in Neronem damnato Tac. a. 13, 59. 1105 ATRIA MOSCHARO (Atriae Moscharus in fistula), clarissima femina in fistula plumbea urbana Bullettino comundle 1886 p. 103 n. 1157. APPIA ANNIA ATILIA REGILLA ELPINICE AGRIPPINA ATRIA POLLA.

VH

1106 *ATRONIANVS III 3473 v. [Hat]erius Latronianus in Addendis. M. IVLIVS SVRA MAGNVS ATTALIANVS. 1107 Attalus, 'Stoicus qui solum vertit a Seiano circumscriptus, magnae vir eloquentiae, ex his philosophis, quos vestra aetas vidit, longe et

subtilissimus et facundissimus' Seneca suasor. 2, 12; magister Senecae


philosophi,
9,

memoratur a Seneca natural.


(cf.

quaest. 2, 48,

2;

2, 50, 1, epist.

7; 63, 5-6; 67, 15; 72, 8; 81, 22; 108, 3. 13. 14. 23; 110, 14-20.
n. 894)

1108 Attalus ab Arrio Antonino


vit.

proconsule Asiae damnatus

Cmnmodi

7,

1.

llOSa Attalus, (Antonii) Polemonis sophistae filius, pater Callistus, avus Hermocratis sophistae Philostrat. vit. sophist. 2, 25. 1109 Attalus, rex Germanorum Victor Caes. 33, 6 (Marcomanorum Epitom. 33, 1 nomine omisso), pater Pipae (Piparae vit. Gallieni 21, 3) concubinae Gallieni.

CLAVDIVS ATTALVS. L. CLAVDIVS ATTALVS. TI. CLAVDIVS ATTALVS. CAELIVS ATTIANVS. MAXIMIVS ATTIANVS. NONIVS ATTIANVS.
I.

rrosopograpliia Imp. Roni.

12

ATTICILLA

178

ATTIDIVS

TIB.

CLAVDIA EVPATORIS MANDANE ATTICILLA.

Montanius Atticinus. 1110 Atticus, amieus Ovidii, qui scripsit ad eum amor.l, 9, ex Ponto 2,4:. 7. 1111 AtticuSj Augusti libertus, a rationibus, maritus Claudiae Atticae
66A0 t Antiatinus positus a. 85. 1112 Atticus, ad quem scripsit Martialis epigrammata 7, 32; 9, 99; 'facundae renovas qui nomina gentis nec sinis ingentem conticuisse domum' 7, 32, 1-2.

1112a Atticus eximie

si

cenat, lautus videtur luvenal. 11, 1, uhi Atticus

ut homo praedives memoratur. Attici cogitavit Borghesi ojpp.

De

Ti.

Claudio Attico patre Herodis

V p. 532.

1113 A. Atticus, praefectus cohortis sub Cn. lulio Agricola in Britannia occisus Tac. Agricola 37.

1114 T. ATTICVS STRABO ROMVLVS, clarissimus ^uqyXI3882 t. Capenas. 1115 .... IVS ATTICVS, in versu ultimo fragmenti Lanuvini XIV 2103 consules anni incerti nominati fuisse videntur. superest lo attico Antonius Atticus.

C. Baebius Q. Caecilius CALPVRNIVS ATILIANVS ATTICVS. CLAVDIVS ATTICVS. CLAVDIVS ATTICVS HERODES. CL(AVDIVS) APPIVS ATILIVS BRADVA REGILLVS Curtius FVFIDIVS ATTICVS. C. Fufidius M. M. (IVLIVS) VESTINVS ATTICVS. Licinius NERATIVS FVFIDIVS ATTICVS. TORQVATVS NOVELLIVS ATTICVS. NVMERIVS ATTICVS. QVINTIVS ATTICVS. (M. QVINTIVS) ATTICVS. M. SOLLIVS ATTICVS. NIVS TINEIVS TARRVT(ENIVS) ATTICVS. VETTIVS GRATVS ATTICVS SABINIANVS. P. Vibidius Vipsanius
[M.] [A]tiliu8 [A]tti[cus].

Atticus.

Atticus.

P.

TI. TI.

TI.

ATTICVS.

Atticus.

C.

Atticus.

lulius Atticus.

lulius Atticus.

Atticus.

C.

C.

C.

Atticus.

Atticus.

1116 ATTIDIVS CORNELIANVS memoratur in t. graeco Geraseno CIG 4661 cf. Add. III p. 1183 (l) et in t. prope Damascum reperto III 129

corr.

III S. 6658

(2).

Plena nomina exhibet

t.

2, [k-d AttiSiou

ATTIDIVS
K]opvr^Xi[avo!>]
t.

179
1.

ATTTVS
a.

Legatus Syriae

160

t.

a.

162

t.

2,

a Partliis

fugatus (sub initium imperii Marci et Veri)

vit.

Marci

8, 6.

1117 L. ATTIDIVS CORNELIANVS cooptatus in collegium sacerdotum nescio quod a. 190, vita functus a. 198 VI 2004. De filio legati Syriae, qui
praecedit,

qtiam de legato ipso p9'opter

temporum rationes cogitare

malim.

1118 ATIDIVS GEMINVS, proconsul Achaiae (aetate Au^sti ut videtur)


Tac. a.
4, 43.

1119 ATTIDIVS PRAETEXTATVS memorari videtur in fragmento tituli Althiburitani VIII S. 16474 quem qui ediderunt sic fere supplendum [coniugi Atidii M. f. co(n)s(ularis), Atidii esse censent .]
,
.
. . .

Praetextatu[s et

filii

pi]issimae ac sanctissimae [matri fecerunt].


est

At

haereo in eo quod neque probabile


f.

'maritum cognomine caruisse

neque post id positum esse M.


scriptions

1120 ATTIDIVS TVSCVS honoratus

titulo

Ephesino Wood, discoveries

in-

from the site of the temple of Diana n. 14, Ancimt Greek inscriptions III p. 189 n. 540: 'Axxioiov Tooaxov rpattopa xai Trpsalapide esse confirmat Hichs, qui aut Oouaxov , lOTSKON in PsoT^v Tusci cognomen confirmatur aut ToSaxov scribendum esse adnotavit. Attidio t. urbano Ephem. ep. 4 p. 28? n. 827 posito M. Num[mio] Tusco, qui vel idem est vel certe parentela cum hoc coniunctus. In t. Ephesino minus accurate significatur legatus pro praetore (pro. . .
.

M.

consulis Asiae).

NVM[MIVS]

ATTIDI[VS]

TVSCVS.

1121 Attitianus, actuarius (M. Piavonium) Victorinum imperatorem, qui

coniugem eius stupraverat, occidit Victor Caes. 33, 12-13; eadem nomine omisso refert vit. trig. tyr. 6, 3. 1122 Attius, centurio a. 33 Tac. a. 6, 24. 1123 P. ATTIVS, P. f., (tribu) K[oup]iva vel K[oXX]iva, testis senatus con15 Bulletin de correspondance Hellmique XI (1887) sulti a. 739 p. 226 SC. Panamarense. Tituli: Africani duo VIII 822 1124 C. Attius Alcimus Felicianus, Bulletin archeologique du comite editus novo exemplo 12345 ex S. cf. des travaux historiques 1893 p. 209 (1) et (2) ibd. p. 214 ; Lugdunmsis Allmer et Dissard, Musee de Lyon I p. 188 (3). Cursum munerum et plena nomina exhibmt t. 1. 2, in t. 1 praemissum est signum, cuius incerta vestigia extant, Attius Alcimus t. 3. Vir egregius t. 3, per-

fectissimus

t.

1.

2.

Advocatus

fisci

provinciarum undecim, procurator alimentorum per

Transpadum

Histriani Liburniam, procurator per

Flaminiam Vmbriam

Picenum, item vice procuratoris quadragesimae Galliarum t. 1, procurator privatae per Salariam Tiburtinam Valeriam Tusciam, procurator annonae provinciae Narbonensis, procurator ferrariarum {hoc

unum manus memoratur

in

t.

3),

procurator sacrae monetae, procurator


12*

ATTIVS

180
(?

ATTTVS
t.

hereditatlum Romae, curator operis amphitheatri


theatri),

2, in

t.

1 operis
privatae,

magister

summarum

rationum, magister
1.

summae

vice praefecti vigilum, praefectus annonae


1.

1.

2; vice praef. praetorio


Patronus
et civis civi-

(in

t.

2,

ubi munera inverso ordine recensentur, post praef. annonae


ut videtur).
cuius Africanae

positum

est praef. praet. errore


t.

3 dedicavit quidam b(ene)f(iciarius) leg. leg. I M(inerviae) lllllllll\ erasum esse Alexandrianae et titulum pertinere ad aetatem Severi Alexandri coniecit Allmer l. 1.
tatis nescio
1.

T.

1125 Attius Clemens, ad quem Plinius scripsit epist. 1, 10; 4, 2. 1126 M. Attius Cornelianus, praefectus praetorio, eminentissimus vir, civis et patronus coloniae Marianae Augustae Alexandrianae Vchitanorum

Maiorum VIII
Alexandrum.
1127

S. 15454

t.

Vchitanus.

Praefectus praet&rio non ante

P. ATTIVS DECIANVS FELIX MATVTINVS, clarissimus vir in fstula plumhea urhana Lanciani, sylloge aquaria n. 490. 1128 TI. ATTIVS IVLIANVS, T[i.] [f.], tribu Quir., Xvir stlitibus iudi-

candis,

sevir

equitum

Geminae

IX

4193

t.

Romanorum, tribunus militum legionis Amiterninus publice positus; Attia Q. f, Pia,


t.

D. CVTIVS
ROMVLVS.
ihd.

Iub*ani (uxor)

JX

4456

Amiterninus.
L.

BALBINVS M. CORNELIVS POTITVS


'Ne mihi Polydamas
'non hic est

ATTIVS IVNIANVS

1128a Attius Labeo, poeta.

et

Troiades

Labeonem

praetulerint' Persius 1, 4-5;

Ilias Atti

ebria veratro'

49-50; poeta indoctus illorum temporum, qui Iliadem et Odysseam verbum ex verbo transtulit scJiol. ad l. l. Q. LICINIVS MODESTINVS ATTIVS LABEO. 1129 ATTIVS LACO. Nummi Bithynici: I) Nicaeae a) in parte adversa cum capite iuvendi Neronis Augusti et inscriptione nominis, in aversa itd 'Atxiou Aaxtovos dvOuTtaxou Neixaiewv museum Gothanum, Mionnet II p. 451, 214 Suppl. V p. 82, 417, BuUetin de correspondance Hellenique II p. 508; h) eadem aversa, in adversa cum capitihus Neronis et Agrippinae atque inscriptione Nepwv KaTtjap Sspacxo?, l^-^pnzTXva Sspaaxrj collectio Imhoof, Caialogue of the Greeh coins, Pontus etc. p. 154 n. 15, Mionnet II p. 467, 307. II) Heracleae in adversa 'Hpa-

xXecoxav,

in aversa ivX 'Axxtou Aaxcovo? av&uTraxou

collectio

Imhoof

cf.

Zeitschrift fur

Numismatik VII p. 23

n. 6.
a.

Proconsul Bithyniae sub initium imperii Neronis,


ex nummis Ih.
1
1

55 ut videtur

30 L. ATTIVS

ante consulatum dedicavit titulum II 5083 Legionenscm post consulatum titulum III 4356 III S. 11077 Brigetionensem ; memoratur in dipl. mil. III 35 7855 (3)
,

MACRO

= X
t.

(1)

(2)
et

III S. dipl. mil. L (4). Plena nomina exhibent


casu sexto falso scriptum

t.

omnes, nisi quod in

3.

4 cxtrinsecus

est

Macro pro Macrone.

Legatus

Augusti

ATTIVS
VII Geminae cum P. Licinio Pansa
(legionis
pr.)

181
Fidelis)
t.

AV
(suff.)
t.

t.

1; consul
k.

XVII

k. Oct. a.

134

3,
t.

XVII
2.

Nov.

4; legatus Augusti (pr.

Pannoniae superioris

1131 Attius Priscus, pictor

Romae aetate Vespasiani Flin. n. h. 35, 120. 1132 P. ATTIVS PVDENS RVFINVS CELSIANVS, maritus Claudiae Mariae Maximae Martiae Secundae clarissimae feminae VI 1379; idem vel
pater videtur P. Attius Pudens
c.

v.

in

fistula

plumbea urbana

BuUettino comunale 1886 p. 103 n. 1153. 1133 ATTIVS RVFINVS, vir clarissimus, patronus ordinis sacerdotum

domus Augustae Palatinae

aetate

Commodi VI 2010.

1134 (Attius) Suburanus (Suberinus vel Subberimus traditur, Suburanus scrihendum videtur), propinquus Attiae Viriolae hereditatem patris eius petiit ipse a patre exheredatus Plin. epist. 6, 33. Filium fratris Sex. Attii Suburani putat Mommsen in indice.

1134a M. Attius Suburanus, M. f. VI 12748. 1135 SEX. ATTIVS SVBVRANVS, consul (suff.)

VIII

k. April.

a.

101

cum Q.
in altero

Articuleio Paeto, consul 11


A[tti]us

In consulatu primo: Sex.


2l;Tti>

cum M. Asinio Marcello. Suburanus VI 2074 acta Arvalium;


a.

104

'Axxwj)

Soupoupavq) Wood,

discoveries

at Ephesus, in-

scriptions

from

the great theatre n. 1 col. 6, 74, 'A-cxix^? 2oupoupav6?

c. 1, ceterum Suburanus (vel Suranus) fasti. Idem videtur Suburanus iudex datus ab imperatore Plin. ep. 7, 6, 10. 11. Sed veri non simile mihi videtur hunc hominem senatorii ordinis eundem esse atque Saburanum (sic traditur, fuit sine dubio (Attius)

acta Ignatii

Suburanus),
fecit

quem Traianus sub


(cf.

initium imperii praefectum praetorio

Victor Caes. 13

in indice Pliniano.

Zonar. 11, 21), ut posuit Mommsen Statuendum enim esset hominem praeterea plane

Dio

68, 16,

ignotum obtinuisse locum, qualem ante saeculum III obtinuerunt Seianus Item diversus est pater Attiae Viriolae Plin. et Titus filius Vespasiani. epist. 6, 33, quippe qui circa a. 1061107 octogenarius obierit. 1136 ATTIA CERVIDIA VESTINA, uxor L. Fulvii Gavii Numisii Petronii
Aemiliani

VI

1422.
f.,

1137 ATTIA PIA, Q.


puhlice positus.

(Ti. Attii) luliani (uxor)

IX 4456

t.

Amiterninus
viro,

1138 ATTIA VIRIOLA, femina splendide nata, nupta praetorio


octogenario patre exheredata,
virali egit Plin. epist. 6, 33.

ab

cuius causam Plinius iudicio centum-

1139 [M.] At[t]onius [Ru]finus (vationivs traditur), procurator Pannoniae superioris III 4031 t. Poetovionensis. 1140 ATVLENVS RVFINVS, quindecimvir sacris faciundis a. 204 acta
saecularia
1

I
,

50,

II

9.

12.

141

AV
... L.

quindecimvir sacris faciundis anno 204 acta saecularia.


. .
.

IMVS NVMERIVS AV RVPILIVS AV

AVCIDIVS
1142
C.

182

AVFIDIVS

cum

*AVCID[IVS] VICTORINVS, consul (suffectus) mense Maio a. 155 Aucidiae gentis VI 2086 acta Arvalium. M. Gavio

nullum, quod sciam, praeterea certum exemplum innotuit;

nam

in

t.

IX

948 L.

Mummii

Nigri

Quinti Valerii Vegeti Severini Caucidii

Tertulli et

III 6183 P.

Vigellii Rai Plarii Saturnini Atilii


est

Braduani

Caucidii Tertulli legendum


posterior sine

Caucidius, non C. Aucidius,

duhio parentela coniunctus fuerit

cum homo cum Appia Annia

Hegilla Atilia Caucidia Tertulla.


actis

Itaque duhitari vix potest, quin in


ita ut

Arvalium, uhi

litterae

quae feruntur aucid .... fractura tahulae


sit aufid[ius],

mutilatae sunt, re vera scriptum

primus consulatus

L. Cocceius Auctus. Pompeius Auctus.

C. Aufidii Victorini cos.

II

a.

183

significetur.

1143 L. Audasius, falsarum tabularum reus neque aetate neque corpore integer cum Epicado in Augustum sub finem imperii eius conspiravit; luliam filiam et Agrippam nepotem ex insulis, quibus continebantur,
rapere ad exercitus destinaverant Sueton. August. 19.

1144 AVDIVS
Botofaou

= Lehas-Waddington
Waddingtonii.

BASSVS memoratur
2806;

in

titulo

hilingui

Cyprio III 218


latine,

per

Audioum Bassoum
a,

'OSiou

graece; proconsul Cypri

sub finem

198

cf.

adnotationem

1145 Avectius,

'^bellum adversus transrhenanas gentes

Druso (a. 742 12 et sqq.) gestum pugnaverunt * Chumstinctus et Avectius


viorum' Livius periocha
l.

a (Ti. Claudio)

quo inter primores tribuni ex civitate Nerin

141.

1146 Aufidienus Rufus, diu manipularis, dein


praefectus
a.

centurio,

raox

castris

14

p.

C. Tac. ann.

1,

20.

1147 Aufidius Bassus, (M.) Servilium Nonianum (consulem a.35, mortuum a. 59) paulum aetate praecedens Quintilian. inst. 10, 1, 103; semper
infirmi
a.

corporis senex

subito

defecit Seneca epist.

30 (scripta circa
utique in
in
l.;

60).

Rerum
belli

scriptor;

auctoritatem historiae

egregie,

libris

Germanici,

praestitit,

genere ipso probabilis


l.

omnibus
verha eius

sed in quibusdam suis ipse viribus minor Quintilian.


de morte Ciceronis afferuntur a Seneca suasor.
citatur Plin. n. h. 6, 27,
ed.
6,

18. 23; praeterea

Cassiodor. chron. p. 161


dial. 23.

(Chron. min. II
Plinius scripsit

Mommsen)

cf.

p.

112; memoratur Tac.

historias
3, 5, 6.

a fine Aufidii Bassi

Plin. n. h. praefat. 20,

Plin. epist.

1148 Aufidius Chius, ^acrior hoc (descrihitur procurator quidam mulieris, qui res uxoris, immo mariti agit) Chius non erit Aufidius' Martial.
5, 61,

10; notior Aufidio moechus luvenal.

9,

25, uhi idcm significari

videtur; (de usu fructu) Atilicinum respondisse Aufidius Chius refert

fragmenta Vaticana

77.

AVFIDIVS

183

AVFIDIVS

1149 AVFIDIVS CORESNIVS MARCELLVS. TiMi: puhlice honoratus Pisidiensi CIG 4379 d (1), Sagalassensi LancJcor&dsJci, Stddte Pamphyliens

und Pisidiens II p. 227 n. 209 (2), memoratur in t. Bomiensi Brambach, Inscript. Rhenanae 464 (3). Plena nomina exhihet t. 1, Aufidius Corcsnius t. 3, Coresnius Marcellus
t.

2.

Oriundus videtur ex
fidelis a.

civitate

eum

ut T^y Riov PouXsuttjv xat euepYSTr^v.

Severianae Piae
ut videtur)
t.

222

t.

3.

Sagalasso, quae honorat Legatus legionis I Minerviae Legatus pro praetore (Galatiae

1. 2.

1150 M. AVFIDIVS FRONTO, consul a. 199 cum P. Cornelio Anullino. Tifulum posuit Pisauri flio Orelli 1176. In consuJatu: M. Aufidius Fronto VI 2270, M. Aufidi VI 1982. 1983, Aufid. Fronto Fronto fit., Aufidius Fronto Dio. VI 1352, ceterum Fronto fasti.

Filius

(M.) Aufidii Victorini

11 consulis

(cos.

II

a.

183),
(a.

nepos
tit.

(per
'Iste

matrem) M. Cornelii Frontonis

oratoris

consulis
,

sive Victorinus noster sive Fronto'

143)

'Fronto

iste'

Fronto de nepofe infanfuJo ad amic. 1, 12 cf. de nepote amisso p. 234 N. Consul a. 199 fasfi, tit. Imperator Macrinus a. 217 ei, cum Africam provinciam sortitus esset, neque Africam concessit neque Asiam xat-oi
txsTa&sk auT^v Ixstas, sed
oia

donum

obtulit;

quod Fronto repudiavit


[t6

xal

TouO'

'jCiTepov

[rapa

to5 2ap]Sava7ra'XXou

sdvo?

d]-sXapev

Bio

78,

22; proconsul ergo Asiae ut videtur sub ElagabaJo.


tit.

Filius

M. Aufidius Fronto
1151 M. AVFIDIVS
Aufidii Victorini

FRONTO, (M.
bis
cos.

Aufidii) Frontonis

cos. (a. 199) filius,

(cos.

II

a.

183) nepos, M. Cornelii Front.

tonis cos. (a. 143) pronepos

OreUi 1176

Pisaurensis.

1152 AVF(IDIVS) GALL(VS), leg(atus) (Dalmatiae?) /77 /S^.S^^^f^^ 7/75^57) t. Salonitanus certae lectimiis, sed a lapicida ipso ut videfur corruptus.
1153 Aufidius Herennianus, cui divi fratres rescripserunt de iis, qui ad honores municipales sunt invitandi aut ab iis arcendi VJpianus lihro
quarfo de offcio proconsuJis Bigesf. 50,

Marco

et

Vero fuisse videtur.


T.

Cogifari pofest de L. AJfidio Herenniano


tifulis

4,

6,

1.

Praeses aliquis suh

(A
P.

383).

IVVENTIVS CELSVS

AVFIDIVS [H]OENIVS SEVERIANVS.


Ancyfifulum

1154 Aufidius lulianus,


ranis

procurator Augustorum honorafus

CIG

4037. 4038.

Quod

alferum dedicavit Maximinus

quidam
et

lihertus

Maximianum dedicaium

Augustorum, Franz titulum non anfe BiocJctianum esse prorsus perperam statuit.

1155

C. AVFIDIVS MARCELLVS, consul II a. 226 cum iraperatore Alexandro Severo. Memorafur in tifido hiJingui Thyafireno III S. 7195. In consuJafu: C. Aufidius Marcellus III S. dipJ. miJ. LXXXVI, Aufidius Marcellus Henzen 6652; Aufidius Marcellus III S. 8173, L.

ceferum Marcellus

fasti.

Aufidius Marcellus

tit.

AVFIDIVS

184

AVFIDIVS

Consul I suffectus anno incerto; proconsul (Asiae) a. 221 tit.; consul II a. 226 v. supra. 1156 Aufidius Modestus, grammaticus citatur a Philargyro ad Vergilii
Georg. 2, 497;
3, 53.

Eundem

intellegit

Martial. 10, 21, 1 'scribere

te,

quae vix
iuvat?'

intellegat ipse Modestus, et vix Claranus, quid rogo, Crispe,

cf. V.

5-6 'mea carmina,

Crispe, grammaticis placeant et sine

grammaticis'.

Potest idem esse qui sequitur.


(cf.

1157 Aufidius Modestus, dictum eius in Quietum


Plutarchi Plutarch. quaestion. convival. 2,
1, 5,

1172) aequalem

(unde eandem rem

Modesti nomine non allato refert Macrobius sat. 7, 3, 15). Cf. n. 1156. 1158 [C.?] Aufidiu[s] Pant[h]era fm lapide Pantera, joraenominis incerta
vestigia extant), praefectus classis Britannicae

VII 18

t.

Britannicus.

L. Aufidius Panthera, Sassina, praefectus alae I Vlpiae contariorum


miliariae a. 133 memoratur III S. dipl. mil. XLVII. 1159 AVFIDIVS SEVERIANVS. 'Observare autem proconsulem oportet, ne in hospitiis praebendis oneret provinciam, ut imperator noster cum patre Aufidio Severiano rescripsit" Vlpianus Digest. 1, 16, d pr.

Proconsul provinciae nescio cuius suh Severo

et

Antonino.

1160

L. Arrius Plarianus Aufidius Turbo.


C. AVFIDIVS VICTORINVS, cos. II a. 183 cum Commodo Augusto IV. Memoratur in titulo Pisaurensi nepotis Orelli 1176. In consulatu:

C. Aufidius Victorinus

Aufidius Victorinus Bullettino comunale

Victorinus

fasti.

C.
1,

VI 3741, VI (1878) 263 n. 131, ceterum Aufidius Fronto ad M. Caesarem 4, 13 p. 75 N.,


VI
2099,
[C.]

Aufidius Victorinus

Fronto in inscriptionibus epistularum ad eum 14 in indice epistularum), vit. Marci, Digesta; Victorinus Dio 72, 11; Aufidius vel Victorinus pa^isim apud Frontonem. Ex Vmbria oriundus cf. Front. ad 31. Caesarem 4, 13 'C. Aufidius negat se hominem iustiorem ex Vmbria ullum alium Romam
Aufidius Victorinus
tit.,

datarum ad amic.

7. (12. 13.


sarem

venisse', probabiliter Pisaurensis

cf. tit.

nepotis. Senatorii ordinis, con-

discipulus et amicus
1,

M. Aurelii
Consul
a.

vit.

Marci

8 p. 24 N.

suffectus regnante
cf.

imperii

(superioris)

Marci Dio

fortasse

155

8 cf Front. ad M. CaePio vel sub initium 1142. Legatus Grermaniae


3,
vit.

72, 11; (anno fere 162) contra Chattos, qui in Ger-

maniam

ac Raetiam irruperant, missus est

Marci

8,

8; ad

eam

legationem spectare videtur epistula Frontonis ad amic.

1, 7.

Proconsul

Africae Dio 72, 11; consul 11


fectus urbi
tit.;

a. 183 v. supra, bis consul tit.; praeanno fere 185 Dio l. l. Praefecturam quo anno adeptus sit, Dio non narrat ; secundum usum illius aetatis veri simile est adeptum esse eodem tempore atque consulatum alterum vel paulo ante tempus mortis inde efficitur, quod eum eodem fere tempore atque Perennem vel paulo ante defunctum esse ex Dione apparet. Constitutio divorum Marci et Commodi (sic in codice lustiniano, divi Marci in Digestis)

obiit

AVriDIVS
ad eum (intra
a.

185

AVGVSTANVS

1771181 prohahtliter ad proconsulem Africae data)

Digest. 4, 4, 11, 1; 26, 4, 3, 2; 40, 1,

20

pr.,

cod. lustinian. 4, 57, 2.

Fronto (Gratiam) filiam ei despondit Fronto ad amic. 2, 10; gener YOwiom& passim ihd.; filius Victorini, nepos Frontonis, trimulus in Germania mortuus Fronto p. 137. 138. 234. 236; alter filius 'sive
Victorinus sive Fronto' ihd. p. 181 apud Frontonem avum infans educatus p. 102. 106. 111. 182 videtur M. Aufidius Fronto consul
a. 199,

tertius C.

Aufidius Victorinus qui sequitur

1161

a. 200 cura Ti. Claudio Proculo In consulatu: C. Aufidius Victorinus VI 1054. 1991. 2004, XIV 252, III S. 8237; Aufidius Victorinus Ephem. ep. 4, 890; ceterum

C.

AVFIDIVS VICTORINVS, consul

Basso.

Victorinus

fasti.

Cf. n. 1160.

Petronius Aufidius Victorinus iun(ior).


Notizie degli scavi 1887 p. 108.

1161 a Aufidia Cornelia Valentilla memoratur in fistula plumhea urhana

Femina

nohilis videtur.

C. Cominius Aufillanus Minicianus.

[AJRRIVS AVGVR.
L.

CN.

CALPVRNIVS PISO AVGVR. CORNELIVS LENTVLVS AVGVR.

lulia Rufilla Augurina.

1162 AVGVRINVS.
inscriptione
a)

Nummi

Cretenses in

adversa caput C. Caesaris


Sepastov exhihent,

cum

Faiov

Kata(apa)

rsptiavix^v

in aversa

80-83; h) Hieropytnae 'lepoTTuxvtwv i-Ki Auyoup. collectio Imhoof-Blumer ; c) Pohjrhenii ItX Auyouptvco IloX. Catalogue p. 69 n. 23; d) Lasi ItuI AuYoupetvotj AaTt()v) Numismatic Chronicle 1891 p. 178. lidem vel similes male descripti apud Mionnet S. II p. 282, 200; 295, 291, IV p. 323, 184. 185. Proconsul Cretae (Cyrenarum) sub C. Caesare nummi. 1163 Augurinus, eodem fere tempore atque Claudius imperator mortuus Seneca apocolocynt. 3, qui eum (certe ut hominem stultissimum quendam) cum Baha morione Claudio morihundo comitem dat. Q. GELLIVS SENTIVS AVGVRINVS.
the
n.

Gortynae rep^xavix^v Kataapa k~\ Greek coins of Creta etc. p. 47

Au-^oopeivoi FopT.

Catalogus of

Augurinus. MVSTIVS HOSTILIVS FABRICIVS MEDVLLA AVGVRINVS. PRAECELLIVS AVGVRINVS VETTIVS FESTVS CRISPINIANVS VIBIVS VERVS CASSIANVS. SENTIVS AVGVRINVS. SERIVS AVGVRINVS. CN. SERIVS OPPIANICVS AVGVRINV[S]. Claudius Augustalis. Tib. Claudius Augustanus. CIVS DEXTER AVGVS[TANVS ALPINjVS BELLICIVS SOLLERS
lulius
T.
C. C.

METILIVS

VS RVTILIANVS.

AVGVSTANVS

186

AVIDIVS

Augustianus Bellicus v. BelHcius. 1164 Avianus Bellicus, procurator memoratur in

Q. POMPEIVS SENECIO ROSCIVS MVRENA COELIVS SEX. IVLIVS FRONTINVS SILIVS DECIANVS C. IVLIVS EVRYCLES HERCVLANEVS L. VIBVLLIVS PIVS AVGVSTANVS ALPINVS BELLICIVS SOLLERS IVLIVS APER DVCENIVS PROCVLVS RVTILIANVS RVFINVS SILIVS VALENS VALERIVS NIGER CL. FVSCVS SAXA AMYNTIANVS SOSIVS PRISCVS.

titulo

Moesiae

inferioris,
cf.

quem

dedicavit vilicus vectigalis

Illyrici

a.

182 III 752

Addi-

tamenta p. 992. 1165 AVIDIVS CASSIVS memoratur in


et

titulis

graecis repertis in

Batanaea
(4).

Trachonitide Lehas -Waddington 2525


(5).

(1).

2237(2). 2438(3). 2528

Marco et Vero Augustis ante a. 169 t. 2. 3 indicant nonum Marci annum (cf. Waddington ad t. 2212), ad cundem pertinere videtur t. 4; t. 5 decimum, t. 6 undecimum annum. Nomina Avidii leviter erasa sunt, ita ut facile legantur in t. 1. 3. 5. 6. Memoratur praeterea in dipl. mil. III 47 (7). Vita Avidii Cassii
233 J

2212

(6)

t.

1 positus

est

Vulcacii Gallicani quae fertur, praeter ea, quae ex eodem fonte atque in

vitaMarci

c.

24,

5-26 hausta
gestis

sunt, futilia rhetoris

cuiusdam commenta
quae exposui

continet nequc respicienda sunt, quae ibi de rehus Avidii ante legatio-

nem Stjriacam
Bheinisches

mythistoricus

ille

fahulatur,

cf.

Museum XLIII
t.

(1888) p. 321 sqq.


t.

Avidius Cassius
sive Cassius

1-6, [Av]idius Cassius

7;

Avidius Cassius

apud
vit.

scriptores.
filius

Natione Syrus, ex Cyrrho oriundus,

(C. Avidii) Heliodori

Rescriptum imperatoris Antonini ad 71, 22, 25, 12. eum Digest. 2, 14, 60, unde suh Pio praetorius provinciae nescio cui praefuisse videtur. Consul (suffectus intra a. 1611164) diploma. Anno fere 164 legatus Syriae factus vit. Avidii 5. 6; legatus ante a. 169
t.

Bio

Marci

1,

intra

a.

169/171
Veri

t.

2-5.

Res
71,

ab

eo

contra Parthos
12, 2).

gestae

(a.

164/165)

vit.

7,

Dio

2 (Zonaras

Post

bellum

Parthicum confectum (id quod ex Dionis contextu satis apparet) Marcus xrfi 'Acjta? dTraarj? lirtxpoTrsusiv IxeXsuciev Dio 71, 3, Philostratus vit. soph. 1, 13 6 xrjv ^(pav l-iriTpoTreuwv, id est imperium ei maius per orientem dedit, quale aliquando hahuerat Domitius Corhulo; in Aegypto Bucolicos oppressit vit. Marci 21, 2 vit. Avidii 6, 7, Dio 71, 4. Bellum in Armenia (cf. Dio 71, 25) et in Arabia gessit vit. Avidii 6, 5. Anno 175 cum Marcus in Illyrico ageret, in Syria Cassius imperium sumpsit et Alexandrea ad eum defecit vit. Marci 24-26, Avidii 7 sqq., (Vict) Epitome 16, 11, Dio 71, 17. 22-28, Ammian. Marc. 21, 16, 11. Agnitum esse in Aegypto apparet ex inscriptione ostraci (Ixou?) a ratou Per ['AoutStou K]aaa{oo Kaiaapo? xou x[uptou] WilcJcen, Ostraca n. 939. proscripta vit. Marci senatum hostis est iudicatus bonaque eius 24, 9. Dum Marcus relicto Sarmatico Marcomanicoque bello in orientem proficiscitur Cassius in Syria occisus caputque eius ad Marcum

AVIDIVS

187

AVIDIVS

adlatum est vit. Marci 25, 2, Avidii 7, 8, Bio 71, 27 (Zonaras 12, 3). Regnavit tres menses dies sex Dio l. l. per aestaiem fere a. 175,
,

nam Commodus

indutus toga est nonis luliis eo tempore, quo Cassius


vit.

a Marco descivit

Commodi

2, 2.

De
(cf.
vit.

liberis

CassH discrepant
4,

auctores.
'filii

Nam

vit.

Marci

Avidii

21) opponuntur
et filias

Cassii

26,

12

mulieres autem^

ut plures et

filios

habuisse videatur.
post patris

Certe novimus filium

vit. Marci 26, 10 Dio 71, 27 nomine omisso 6 ulhz aihxou ecpovsu&r^); Alexandria filia Drunciano (?Dryantiano coniecit Hirschfeld) nupta vit. Marci Falso dicitur (Volusius) Maecianus filius Cassii 26, 12, Avidii 9, 3. vit. Marci 25, 4 incertum per neglegentiam auctoris an librariorum. Amicus Frontonis, qui ad eum scripsit epistulam 1, 6 ad amic. Memoratur (praeter vitas ipsius et Marci) vit. Clodii Albini 6, 2; 10, 9. 10. 11; 12, 10, Alexandri 1, 7, Dio 71, 29. 30. 31; 72, 7, Frmto ad Verum 2, 3 p. 131 N., Lucian. quomodo historia conscribend. 31, Tertullian. apol. 35, ad Scapulam 2.

unum Heliodorum, deportatum


(contra

necem

1166 CX. AVIDIVS


reperto

CIG

CELER memoratur in titulo mutiloAraxae in Lycia Lebas-Waddington 1236: 4224 g Add. p. 1120
.

[dj^ispouvTO?
iecit

rvaiou

Aui8[tou] KeXspoc OicrxiXXi? ... (IlpKJxiXXiavoS con-

8r({x[oc].

iecit,

Waddington) xh epYOv xat ciyv[T]sX[t(u3avT0?] 'Apa;tov rj ^ooXri xai Legatum Lyciae fuisse Waddington probabiliter inde conquod praeses provinciae templa, quae erant in provincia aedificata,
titulis n.

dedicare solebat, cuius rci exempla in Lyciae


extant,

1254. 1265

Wadd.

in
Tot

quorum
ep-j-a

altero

eadem formula

auvTeXsitoaavTO? xai d<ptp(o-

aavTO?

invenitur.
filius

1167 (AVIDIVS) HELIODORVS,


deportatus
vit.

Avidii Cassii post rebellionem patris

Marci

25, 11 cf. n. 1116.

1168 C. Avidius Heliodorus memoratur in titulis Aegyptiis latino III 6025 (1) Antonino Pio dedicato; graeco CIG 4955 (2), quem melius descripsit Schtveinfurth apud Petermann, Geographische Mittheilungen XXI (1875) p. 392, unde apparet titulum non anno 140 positum esse
(eTOu? TptTou auToxpa^Topo? in

CIG), sed
1,

etou?

tr/

too auToxpaTopo? xtX.

id est a. 155.

C. Avidius Heliodorus

t.

Avidius Heliodorus
traditur,

t.

2\ apud Diot6v 'Aouiotov

nem 69, 3 ~pbq

"zhv

auxoii

Totov 'HXtootopov

irpi?

'HXioStopov correxit 0. Hirschfeld; ceterum Heliodorus.

Cyrrho civitate Syriae oriundus Dio 71, 22; ab epistulis Hadriani Dio 69, 3; iz lixTOtpta? pr^Toptxr^? ad praefecturam Aegypti promotus Dio 71, 22, praefectus sub Antonino Pio t. 1, Aristides orat. 26 I p. 524 ed. Dindorf, a. 143 in papyro graece scripta Aegyptische UrJcunden aus dem l\ Museum zu Berlin I 5 n. 113, Idem a. 155 t. 2; memorari videtur in altera papyro ibd. 1 9 n. 256.

Ex

AVIDIVS
videtur Heliodorus philosophus,
tate habuit vit.

188

AVIDIVS
in

quem Hadrianus

summa

familiarilitteris

Hadriani

lacessivit ibd. 15, 5.

10; quem idem famosissimis Pater Avidii Cassii Dio 71, 22.
16,

ex familia In vita Avidii Cassii 1 traditur: Avidius Cassius Cassiorum fuisse dicitur, per matrem tamen, homine (om. lihri) novo genitus Avidio Severo, qui ordines duxerat et post ad summas dignitates pervenerat; cuius Quadratus in historiis meminit et quidem graviter, cum illum summum virum et necessarium rei publicae adserit et apud ipsum Marcum praevalidum; nam iam eo imperante
perisse
fatali

sorte perhibetur.

Haec omnia nullam merentur


illa

fidem,

quippe quae eundem sapiant rhetorem, qui tota

vita hariolatur,

neque igitur 'Severo' in 'Syro', ut proposuit Hirschfeld, mutandum


erit,

ne corrigamus auctorem inepte omnino in nominibus propriis ludi-

ficantem.

1169

C.

AVIDIVS NIGRINVS memoratur in


1711
(1) et in
t.
t.

titulo

Belphico hilingui III 567


(2) Antiatino.

CIG

liherti filiae
1,

6706

eadem nomina procedunt ex t. 2: C. Avidius Avidiae Plautiae Nigrini filiae libertus, cum notum sit lihertos mulieris sumpsisse patris patronae nomen gentilicium et praenomen;
C. Avidius Nigrinus

Avidius Nigrinus Plinius; Nigrinus


Epistula Domitiani ad
Plin. epist.

vit.

Hadriani.
Nigri-

Avidium Nigrinum proconsulem memoratur


uhi ex contextu veri simile
orientalis
t.

ad Traian.

65. 66,

est

num

praefuisse provinciae

alicui

partis

imperii,

fortasse

Achaiae.

Legatus Augusti pro

pr.

1,

qui sententias duas continet


principis de

quarum unam Nigrinus ex iussu optimi


versiis inter

finium contro-

Delphos

et

Anticyrenses finitimos
i'

VI

idus Octobr. Eleu-

sine latine tulit, alteram graece Tcp(b)

KaX. 'OxTtoPp. de Delphis et

sexto.

decreto latino praescripta sunt nomina legati casu Quas sententias quo iure tulerit, parum liquet ; missum esse legatum in Achaiam ad ordinandum vel corrigendum statum rerum puhlicarum coniecit Mommsen CIL III p. 107. Consularis vit. Hadriani 7, 3, consul suffectus igitur anno incerto saeculi I exeuntis vel II ineuntis. Nigrini insidias, quas ille sacrificanti Hadriano conscio sibi Lusio (Quieto) et multis aliis paraverat, cum etiam successorem Hadrianus sibimet
;

Amphissensibus

destinasset, evasit

quare
1-2.

Nigrinus Faventiae

occisi sunt

(anno 118) ihd.

7,

est)

Commodus (qui postea L. Aelius Caesar nuncwpatus gener Nigrini insidiatoris quondam Hadriani dicitur ibd. 23, 10; Avidia Plautia C. Avidii Nigrini filia, amita L. Veri Augusti t. 2,
(L.) Ceionius
et

Commodi Commodi consulis primum L. Ceionio Commodo (cos.


soror ergo fuit L. Ceionii
esset

uterina quidem,
ita ut

cum

ille filius

L. Ceionii

a. 106, a. 106),

matrem utriusque

deinde Nigrino nupsisse

statuendum

sit.

Quamquam per
et

se

etiam generum Nigrini fuisse

filiam

poni potest Aelium Caesarem huius ex matrimonio priore

AVIDIVS

189

AVIDIVS

sublatam duxisse, veri similius videtur biograpJium errasse et generum Fortasse frater T. Avidii dixisse, quem dicere debuit privignum.

Quieti

cf.

n.

1172.

1170

AVIDIVS NIGRINVS, legatus Aug. pro pr. (Daciarum? an Moesiae superioris?) III S. 7904 t. Sarmizegetusensis, cuius litteras saec. III tribuit von Bomaszewslii. Idem de legato Moesiae cogitavit, quod titulum dedicavit centurio leg^ionis) IIII Fl(aviae) Firmae, exer(citator) eq(uitum) sing(ularium) C, Avidii Nigrini, quae legio in Moesia
C.

superiore tendebat.

1171 AVIDIVS QVIETVS.

Tituli: Aezaniticus III 355 a bcd CIG 3835 Lebas -Waddington 860-863 (1), qui continet epistulam graecam Quieti ad Aezanenses datam, exempla epistularum latinarum Caesaris ad Quietum, Quieii ad Hesperum, Hesperi ad Quietum scriptarum; proconsulatus Quieti memoratur in epistula graeca Hadriani imperatoris ad Stratonicenses a. d. III idus Februarias a. 127 data BuUetin de correspondance Hellenique XI (1887) p. 109 (2). Nummi Hyrcaniae Lydiae Borghesi opp. I p. 500 (a), qui falso nummum ad I/usium Quietum rettulit; ex collectione Imhoofii Wiener VI (1884) p. 286 n. 132 (b). In parte Numismatische Zeitschrift adversa caput Hadriani et inscriptionem nominis exhibent, in aversa

dvdu(7raT(p)

Kun^tu)
(Z>).

Tpxavaiv
la. 2,

(a)

vel

dvOu^Trdxtp)

Kun^^xm]

[Tjpxav tov

Max(86va)v)

Avidius Quietus
num., paulo ante
ut apparet ex
t.

t.

ceterum Quietus.

Proconsul Asiae

tit.

a.

2.

Filius videtur
191
(3),

127

(probabiliter anno proconsulari a. 1251126),


T. Avidii Quieti qui sequitur.

1172 T. Avidius Quietus memoratur in


in tabula patronatus VI 3828
sylloge aquar. n. 64.

dipl. mil. a.

98 III S.
11,

XXIX (1),

(2), in fistulis plumbeis urbanis Lanciani,

in tegulis Sardis

X8046,
t.

= XV 2397
t.

XIV 40, 8
dio Quieto

(4).
t.

T. Avidius Quietus
2,

3,

T. Avidio

ceterum Avidius Quietus.

1,

Anno 82

legatus Augusti
incerto

(=

Do-

mitiani)

Thraciae

t.

2.

Consul suffectus anno

Domitiani.

A. 97 in senatu sententiam dixit Plin.

epist. 9, 13,

15;

a.

98 legatus
Plinius

Augusti
scriberet

(=

Traiani)
6,

Britanniae

t.

1; defunctus erat,

epistulam

29

circa a. 107.
t.

cum

Patronus

coloniae Flaviae Pacis Deultensium

2.

82 cooptatus Familiaris Thraseae Paeti


a.

et Plinii iunioris Plin. epist. 6, 29, 1.

Idem
2, 1, 5,

fortasse

significatur

apud Plutarchum
sat. 7, 3,

quaestion.

convival.

ubi Quietus (apud Macrobium

15 hunc locum comlibelli

pilantem dicitur L. Quintus) amicus Plutarchi proconsul provinciae


alicuius

Domitiani
Trspi

temporibus

praedicatur.

In dedicatione

Plutarchei

cpiXaSeX^ta? 1

scribendum esse Kotjts (traditur Kuvts)


coniecit Patzig,

et

fratres, quibus

Plutarchus libellum dedicavit, intellegendos esse Avidios


Quaestiones Plut-

Quietum

et

Nigrinum probabiliter

AVIDIYS

190
libelli Tiepl xaiv

AVILLIVS
Ppaolax? Ti\nopr)D\iivuiv

archeae p. 49; item in principio

pro Kuvie corrigendum

Kurjxe.
vit.

1173 Avidius Severus, pater qui fertur Avidii Cassii

Avidii 1; cogno-

men

fictum videtur

cf.

1168.

1174 AVIDIA PLAVTIAj (C. Avidii) Nigrini filia, L. Aurelii Veri Aug. amita X. 6706 t. Antiatinus. Vide in patre n. 1169. Postumia Paulla Avidia Procula Rutilia Proba. 1175 L. Avillius Flaccus. Memoratur in.titulis Aegyptiis CIG 4716 (1) 'EttI Au[xt'ou 'A]o[ui]X[Xi]ou <D[Xax]xou t. 1 haud et 4957 V. 27 (2). In principio lihri Philonis, qui incerta restitutione, OXa^xxou t. 2. scrihitur im <I)Xaxxov semel II p. 517 editionis Mangey dicitur OXa'xxos A Philone pendent Eusebius 'AoutXXio?, ceterum ibi scmper Flaccus. armen. chron. ad a. Abr. 2054 ubi traditur Flauus Auuilius, Hieronym. chron. 2055 Flaccus Avilius, Syncellus p. 626, 5 (ex Eusehio) OXaxxo? 'Api^Xio?, p. 615, 11 OXaxxo? 'AauXato?.

Romae
&t)Yaxpt8u)v

natus et educatus,
xou

atj[xcpotT7]xrjc:

xat au[ipta>xr;? Yev6[i,voc xSv

Hepaaxou

(=

Augusti) Philo p. 540;

inter

primores

amicos Tiberii ihd. 540

cf.

517. 518.

Fuit in
filio

iis,

quorum delationibus
amicus

Agrippina
(Sertorii)

periit,

indeque C. Caesari

invisus ibd. 518;

ad

praefecturam
C. Caesar

Anno 32 p. C. post Severi mortem Macronis ihd. 519. Aegypti promotus provinciam Tiberio regnante
t.

egregie administravit ihd. 517-518 ; praefectus Aegypti

1. 2.

Post-

quam
a.

imperium adeptus Macronem

occidit (a. 38), Flaccus

crudeliter in ludaeos Alexandrinos se gessit ihd. 523-532.

Autumno

38 (cum ludaei dies festos axrjvoiv agerent ihd. 532. 534) imperatoris C. Caesaris iussu a Basso centurione Alexandriae comprehensus
ibd.

533-534

et

circa

initium

hiemis

(a.

38139)

Romam

deductus a
est ihd. 535.

Lampone

et Isidoro inimicis

apud imperatorem accusatus

Quamquam

(M.) Aemilius (Lepidus)

a C. Caesare in

Andrum

249) ei patrocinatus est, (cf. insulam relegatur ihd. 539. 543. Anno 39

iussu imperatoris ibi occisus ibd. 543-544.

Per annos sex,

scilicet

quinque Tiberio imperante,

unum

sub

C. Caesare Aegyptum rexit ibd. 540 cf. 517. 518. Sed hos numeros minus accuratos esse ex ipso Philone apparet. Nam Flaccus ludaeos

Macronem occisum esse audivit v. supra. In autem de legatione ad Gaium II p. 548 sqq. Philo refert Gaium septimo mense imperii (id est m. Octohri, cum Gaius d. 18 m. Martii imperator appellatus esset cf. acta Arvalium) gravissimo morho correptum esse, deinde recreatum Tibrrium fratrem, mox Macronem interemisse. Eorum igitur caedes non ante hiemem a. 37138 patratae sunt, et Macronis quidem anno demum 38 cf. Dio 59, 8. Quocum bene convenit, quod Alexandriae eo tempore, quo domus ludaeorum expilatae sunt, tabernae clausae erant propter luctum puhlicum Drusillae Philo Itaque autumno p. 525, quae a. 38 defuncta est Dio 59, 10. 11.
vexare coepit, postquam
lihro

AVILLrVS
a.

191

AVITVS

tractus est, postquam sub Gaio per annum et Aegyptum rexit. Male igitur Franz in recensu praefectorum Aegypti CIG III p. 310 pi-aefecturam Flacci ad a. 37

38 Flaceus

Bomam

sex fere menses

restrinxit.

Memoratur praeter Philonem apud Eusebium


eosque, qui his usi sunt.

et

Hieronymum

l.

l.

1176 AVILLIVS QVADRATVS,


acta Arvalium.

frater

Arvalis, magister et promagister

collegii a. 155, a. incerto Pii, a. incerto

Marci

VI

2086. 20&7. 2091

Cf. n. 1177.

1177 A. AVILLIVS VRINATIVS QVADRATVS, consul (suffectus) cum Strabone Aemiliano pridie idus Mart. a. 156 VI 2086 acta Arvalium. Potest idem esse qui praecedit.

1178 C. Avinius Octavianus, pater Aviniae, ad quem rescripserunt imperatores Valerianus et Gallienus a. 259 epitome Wisigothica cod.
Gregoriani 2,
1,

ed.

KriXger.

1179 Avinia,
clarissimo

filia

C. Avinii Octaviani,

desponsa lulio Agrippino viro

ACILIVS AVIOLA. M', ACILIVS AVIOLA. CALPVRNIVS AVIOLA.


C.

cf.

n. 1178.

1180

lia

Q.

f.

Avita, mater [Xvijri

stlitib.

iudicand.,

cuius nonien

AVIT(IVS)

L.

periit

II 113 t. Eborensis. IVLIA AVITA MAMAEA AVGVSTA. L. ALFENIVS AVITIANVS.


AVITIAN[VS].

IVLIVS APRONIVS MAENIVS AVITIANVS.


filiis,

1181 AVIT(IVS) AVITIAN[VS], unus ex pueris senatorum


bus ministraverunt
a.

qui Arvali-

1182 AVITVS, consul a. idem atque Q. Lollianus Plautius Avitus


P.

VI 21M acta Arvalium. 209 cum (Claudio?) Pompeiano


241
cf.

fasti.

Fortasse

ALFIVS AVITVS NVMER(IVS) MATERNVS. Alphius Avitus. BAEBIVS AVITVS. Cornelius Avitus. DWIVS AVITVS. GALLONIVS AVITVS. HEDIVS RVFVS LOLLIANVS AVITVS. IVLIVS AVITVS. C. Avitus. IVNIVS AVITVS. LOLLIANVS AVITVS. LOLLIANVS PLAVTIVS AVITVS.
L. L. L.

224.

lulius

L.

Q.

M. MACRINIVS AVITVS CATONIVS VINDEX.

AVITVS

192

AVRELIAITVS

MARCIVS AVITVS. OCTAVIVS AVITVS. Q. Octavius Avitus. Pannonius Avitus. STERTINIVS AVITVS. L. Tutilius Lupercus Sulpicius
L.

Avitus.
,

1183 Sex, Aulienus, Sex.

f.,

tribu Ani.

primus pilus

II,

tribunus mili-

tum,

praefectus levis armaturae,


et
cf.

praefectus castrorum imperatoris


praefectus classis (Mise-

Caesaris Augusti
nensis ut videtur

Ti. Caesaris Augusti,


Eiirschfeld,

Untersuchungen
Ilvir Venafri

adn.

5),

praefectus

fabrum;
t.

rom. Verw. p. 123 flamen et Foro luli


z.
,

DANACIA QVARTILLA AVRELIANA. MARIA AVREL(IANA) (vel AVREL(IA)) VIOLENTILLA. 1184 AVRELIANVS, consul (sufFectus) idibus M[ais] cum
circa a. 183

Augustalis

4868

Venafranus.

Corneliano

VIII 10570. 1185 AVRELIANVS, senator Dio 78, 12, cohsularis ut videtur ibd. 4; ex loco admodum mutilo tantum rimari licet, Macrinum imperatorem factum a. 217 mortem eius, quem milites postulabant primum deprecatum esse, deinde indulsisse; interfectus Dio 78, 19. 1186 AVRELIANVS, vir clarissimus, maritus Domitiae Victorinae V 4331
,

t.

Brixiensis.

1187 Aurelianus, tribunus quidam Aureliani 6, 2.

cum

Valeriano imperatore captus

vit.

1188 Aurelianus. Pescennius Niger deceptus est consiliis scaevis Aureliani, qui filias suas eius filiis despondens persistere eum fecit in imperio
Pescennius quidam Aurelianus memoratur homines nobiles a Septimio Severo occisos vit. Severi 13, 6. 1189 T. Aurelianus Nicostratus publice honoratus t. Rhodio CIG 2529
vit.

Pescennii Nigri

7, 1.

inter

corr. Inscript. graec.

insularum

etc. n.

83.

Tria nomina exhibet

titulus,

apud

scriptores semper Nicostratus.


i\.|jL[io]?

Filius Nicostrati,

id est Peraeae Rhodiae civis


ed.

tit. ;

MaxsSwv

Suidas
tur,

s.

v.

Nixoaxpaxo?

sit titulus

non obstat. a M. Aurelio ut videtur) pluribus honoribus affectus tit. Aquilius Regulus iuvenis Nicostratum rhetorem magistrum usu cenaculi donavit, de quo defuncto Regulo cum controversiam haberet, Papinianum consuluit Papinian. Bigest. 39, 5, 27.

Bernhardy, id quod ne verum Sophista vel ab imperatore (cuius nomen tace-

II p. 990

'Exdx^-q 8e Iv toi? xpt&eictv liTtSeu-

xepot? 8exa p^xopaiv (cf. schol. I/ucian. de salt.

69

ed. lacobitis

IV p. 149),
IttI

ao-^XPOvo^

'AptcfTeiSou

xal

Atwvo? toO XpuctoofT^fiou


eYpa'jie

r^v

yap

Mapxou
(cf.

'AvTwvetvou

Tou
Tiepl

^oLaikioiq
{Ssoiv

Aexa[i.u{>tav

Eixova?

noXu[xo&tav

Hermogen.

3 p. 394 ed. Spengel) 0aXaTTOupYOu? xat aXXa TrXeiSTa xal 'E-yxwixta tXz Te t6v Mapxov xat aXAou?. De genere dicendi eius scripserat Metrophanes Lebadiensis Suidas s. v^ Mrixporpdvr^q
2, 12,

AVRELIANYS
II p.
841, agitur PJitlostrat.

193
vit.

AVRELIVS

soph. 2, 31, [Dionys. Halicarn.] ars

rhet. 2,

9 p. 242 ed. BeisTce, Hermogen.

Tspi iTTtSstxTixuiv 4 p.

IMP. CAESAR DOMITIVS AVRELIANVS AVGVSTVS. MARIVS MAXIMVS PERPETVVS AVRELIANVS. Pescennius Aurelianus. Severus Vibius Aurelianus. Vlp(ius) Valerius Aurelianus.
L.

Synesio ep.

l. L et 2, 3 p. 356, Menand. 390 Sp. Liber quidam Nicostrati memoratur a 129 p. 716 ed. Hercher.

L.

1190 [avrelivs]

ei positus

fuit a patre
bis

t.
,

acephalus mutilus
sodali Augustali
biti

VI 1357

semel descriptus ....


latinae
f.

rum

candidato

Claud[iali]

linguae facundissimo in causis


v. p. pater.

M. Aurelius M.

Papirius Socrates

Ante candi-

dato praecesserit necesse est vel quaesturae vel tribunatus vel praeturae vocahulum; [quaesto]r. u[r]bis coniecit Henzen omnino non recte; cum Mommseno potius cogitari possit fuissc .... [Augusto]rum bis candidato veluti in praetura
11 91
et tribunatu.

AVRELIVS

proconsul (Africae)

m fragmento

VIII 1795

reperto

in vico hodie

Lehs appellato.

1192 AVRELIVS, senator clarissimus, cuius colonus Aureliani imperatoris pater fuisse dicitur (Vict.) Epitome 35. 1193 AVRELIVS, vir clarissimus in hasi Hitteris infimae aetatis" Hippone Regio reperta Ephem. ep. 7, 427 VIII S. 17411. 1194 M. AVRELIVS honoratus titulo admodum mutilo VIII 7033

~
. ,

Cirtensi:

[tri]buno

la[ticlavio]

[seviro]

equitum [Romanorum]
. . .

.... [quaest.] provinc[iae]

legato provinciae

[curatori] [via]-

rum

Salariae

[iuridico per]

Liguriam

legato legion[is]

Volumniae Modes[tae] Volumnia cc. pp. filiis eorum. Modesta uxor videtur. 1195 M. Aurelius, architectus aetate Augusti Vitruvius 1 praef. 1196 M. Aurelius, [praeses provinciae Sardiniae] nescio guo imperatore in miliario Sardiniae lectionis corruptae Ephem. ep. 8, 760. 1197 M. Aur(elius) procurator summarum rationum, maritus Gaviae Fabiae Rufinae 1785 t. Puteolanus, sub finem saeculi II cf. t. 1784
.

ihd. Post AVR 1198 M. Aur[elius]

tres quattuorve litterae scalpro deletae sunt.


,

6 xpaxtcjTo?

auvri-^opoq

xoo

tepcuTaxou
t.

TafjLtstou

= advocatus

fisci,

ut videtur,

Lebas-Waddington 651

Philadelphiae

Lydiae repertus. 1199 Q. Aurelius, pater Aureliae, virginis Vestalis honoratae

t.

CIA

III 877. T. AELIVS AVRELIVS.


79,
10.

1200 Aurelius Aelix, athleta aetate Elagabali Bio


corruptum videtur, pro AlXt$ coniecit Hirschfeld
Piosopogvaphia Imp. Rom.
I.

Cognomen

KiXt$.

13

AVRELIVS

194

AVRELIVS

1200a M. Aurelius Alexander, Aug. libertus ab epistulis graecis VI 8606. Diversus videtur db Alexandro sophista Seleuciensi cf. supra A 365. M. Aur(elius) Aug. libertus Alexander praepositus tabellariorum

stationis vicesimae hereditatium

VI 8445

et

Aurelius Alexander proxi-

mus ab

epistulis Latinis

XIV 2843 in fbstula

plumhea Gahiis reperta


qui postea fuit
etc.

Jios titulos

ad munera priora eiusdem

liberti spectare,

db epistulis graecis, statuit Hirschfeld (Friedldnder, Darstellungen

I^ p.

187), at ea coniectura

minus certa videtur praesertim in nominiprocurator Augustorum honoratus

bus plus

quam

vulgaribus.
'AX^ei^v),

1201 Aur(elius) Alphius (Aup.


t.

Lacedaemonio

CIG

1328.
,

1202 AVR(ELIVS) ANTIS[TIVS?] {vel ANTIS[TIANVS]) patronus Taegiane[nsium] 1794 t. Putcolanus.

clarissimus vir,

1203 Aurel(ius)

repertos Philippis Augustis

dedicavit Philippopoli in Batanaea 4587 Lebas - Waddington 2074 (1), divo lulio Marino Lebas -Waddington 2075 (2).

Antoninus

titulos

CIG
1,

AypT^X^io?) 'AvTwvsivo?

t.

AupifjX(to?)
a.

'AvTto^veivoc;]
t.

t.

2, ducenarius

IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS = M. ANNIVS VERVS. IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVG. (= Caracallus)
(SEPTIMIVS) BASSIANVS.

(procurator)

t.

2,

sub Philippis

247/249

1.

v.

1204 IMP. CAESAR M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS Avitus Heliogabalus.

=
5,

(Varius)

Filius

(Sex.)

Varii

Marcelli Apameensis

et

luliae

Soaemiadis,
3,
ei

nepos nepos

lulii

Aviti et luliae Maesae

Dio

78, 30,

Herodian.
78, 30;

proerat

(lulii)

Bassiani JEpitome 23,


filio

cf.

stemma.

Cognomen
illi

Avitus, consobrino

Mamaeae Bassianus Dio


5, 3, 5.

Bassia-

nus, huic Alexianus Herodian.

Sed

levissimus rhetor hic

quoque nomina confudisse videtur.


Elagabali,

Latini quidam auctores nomen dei

putahant (cf Mordtmann Zeitschrift der XXXI [1877] p. 97 sqq.), per falsum veriloquium in formam hybridam Heliogabali corruperunt et nomen corruptum in principem transtulerunt. Vnde apud scriptores historiae Augustae qui dicuntur Avitus plerumque Heliogabalus nomiesse

quem Solem

deutschen Morgenldndischen Gesellschaft

Aliis autem locis nomen gentilicium Varii modo cum Bassiani cognomine ex Herodiano sumpto modo cum Antonino modo cum Heliogabalo conflatur, ita ut inveniatur Heliogabalus Bassianus Varius vit.

natur.

Macrini

8,

4,

M. Antoninus Heliogabalus

vit.

Carac.

9,

2,

Varius

Macrin. 4, 1, vit. Elagabali 1, 4-2, 2 (ubi multa inepta de nominihus proferuntur), vit. Alexandri 1, 1 etc; Aurelius Antoninus Varius idem Heliogabalus dictus Epitome 23, 1; M. AntoHeliogabalus
vit.

ninus

Heliogabalus dictus Victor Caes. 23,

1.

AVRELIVS
Hemesenus

195
lulian. Caes.p. 313 A, Animian. 26,
5,

AVEELIVS

Elagabali Herodian.

tome 23, 2, Eutrop.


vita 2,

8,

6, 20; sacerdos dei 3 (inde pendet vit. Macrini 9), vita 1, 5, Epi22. (Perperam eundem auctorem secuti referunt

et

Victor Caes. 23, 1

Avitum post Caracallae necem

in

Heliogabali

sacerdotium tamquam asjlum confugisse.)

Annum

fere

quartum decimum agens per Gannym educatorem et (Valerium) Eutychianum castris romanis, quae prope Hemesam erant, illatus a militibus die 16 mensis Mai a. 218 imperator appellatus est Dio 78, 31 (uhi lacuna codicis Gannyis notnen periisse docet Bio 79, 6 collato 78, 38) ; ad Maesae consilium res refertur apud Herodian. 5, 3, 10 sqq.
Filius Antonini (Caracalli) ex

stupro Soaemiadis genitus dicitur et


(vit.

M. Aurelius Antoninus nuncupatur Dio, Herodian.


cf. vit.

Macrin.)

l.

l.

Elagdbali
8,

2,

Garacalli 9, 2, Victor Caes. 23,

1,

Epitotne 23,

1,

Eutrop.

22.

Ab

avia et matre adiutus opera Gannyis ducis proelio^

cui ipse interfuit, prope

misso Macrinum vicit Dio


5, 4,

sqq.
5,

Victum
4,

et

Herodian.

9-12.

Antiochiam die 8 mensis lunii a. 218 com78, 38-39 (Zonarus 12, 13), Herodian. paulo post captum occidit Dio 78, 39-40, Antiochiam ingressus litteras ad senatum
quibus
ipse
,

populumque
,

romanum
,

dedit,

sine

senatus
,

consulto

imperatorem Caesarem Antonini filium Severi nepotem Pium et Felicem et Augustum, proconsulem et tribunicia potestate se dixit Dio 79, 2. Mense lulio ineunte Botnae agnitum esse docent acta cooptationum sodalium Antoninianorum VI 2001 et sacerdotum in
aede lovis Propugnatoris consistentium
idus lulias, paulo ante idus easdem
,

ubi dicitur cooptatus pridie

in actis

Arvalium
ordinarii

cf.
a.

Henzen, Acta

Arval. p.

GGVI

adn. 15.

Cum

consules

218 fuissent

Opellius Macrinus et Oclatinius Adventus, Elagabalus in locum nominis Macrini suum substituit Dio 79, 8, veluti pr. id. lul. imperatore Antonino Aug. et Advento cos. VI 2009 in actis Arvalium cf. fastos. Imperator agnitus nuncupatur Imp. Caes. divi Antonini {sive divi Magni Antonini) filius, divi Severi nepos M. Aurelius {sive Aurellius) Antoninus Aug. passim in titulis, hrevius in nummis EcMel VII p. 247 Sacerdos Imp. Caes. M. Aur. Antoninus Aug. sive Antoninus Aug. amplissimus dei invicti Solis Elagabali in titulis additur veluti dipl.

mil.

III

S.

LXXXIV,

5827,

VIII

S.

18587, sacerd.
n.

dei solis

Elagab. in nummis Gohen

IV^ Elagahalus

246-253

vel

summus
3),

sacerdos Aug. ihd. 276. 277 cf n. 58-65.

Hiemem
vita 5, 1,
a.

218/219 Nicomediae egit Dio alterum ingressus consulatum ubi


a.
a.

79, est

7 (Herodian. 5, 5, Dio 79, 8. Consul

II

219,

consul III

220,

consul

IV

a.

221,

consul

a.

222

fasti.

A. 219
est vit

Romam venit Herodian. 5, 5, 7 cf num. Gohen n. 2-6. Occisus Romae, postquam inde a pugna apud Antiochiam commissa regnaannos tres menses novem diesque quattuor Dio 79, 3, id est occisus
Martii
a.

die 11 mensis

222

(cf.

quae adnotavi in Severo Alexandro),


13*

AVRELIVS
duodeviginti annos natus
Caes. 23, 2, Epitome 23,

196

AVRELIVS
Victor

Dio

79, 21, Herodian. 5, 8, vita 17,


8,

5,

Eutrop.

22.

Cum

corpus eius per vias

publicas

tractum in Tiberim praecipitatum


est

esset, post

mortem Tibecf.

rinus et Tractaticius appellatus

vita 17, 5,

Epitome 23, 6-7


Severa,

Dio

79, 1. 21.

Vxores:
Faustina
cf.

lulia

Cornelia

Paula,

lulia

Aquilia

Annia

547.
et

Suhiecimus stemma Elagabali


(lulius)

Alexandri:

Bassianus
lulia Maesa ^XD lulius Avitus

lulia

Domna

OJ

L. Septimius Severus

(Septimius) Bassianus

P. Septimius

lulia Soaemias

lulia

Avita Ma-

Imp. M. Aurelius Antoninus (= Caracallus)

Geta

CV

Bassiana Sex. Varius Marcellus

maea
CV) Gessius Marcia-

nus
(Gessius)Bassia-

(Varius) Avitus

(=

Elagabalus)

nus Imp. M. Aurelius Severus Alexander.

1205 M. Aurelius Antoninus, primipilaris


ratus
t.

et

procurator Augusti honoet

Bithynico graece scripto Perrot, Exploration de la Gdlatie

de la Bithynie p. 29 n. 20.

1206

T.

AVRELIVS ANTONINVS, M.

Aurelii Caesaris
t.

fiiius,

imp. Anto-

nini Augusti Pii p. p. nepos

VI 993

sepulcralis in mausoleo

Hadriani;

L.

fblius

M. Antonini et Anniae Faustinae, defunctus M. GALERIVS AVRELIVS ANTONINVS. Agricola [Aurjelius Aper. Cominius Bo
. .

imperante Pio.

Aelius Aurelius Apolaustus Memphius.

1207 Aurelius Apollinaris, frater Aurelii Nemesiani, tribunus praetorianorum, a. 217 particeps coniurationis in Antoninum Severi filium

Bio

78, 5, vit. Caracall. 6, 7.

1208 Aurelius ApoUinaris, iamborum scriptor aetate Cari, qui eius gesta
in litteras rettulit
vit.

Cari 11, 2.
procurator
t.

1209 Aurelius

Apollonius,
(Pisidiae)

Augusti

honoratus puhlice

ah

Apolloniatihus

Apolloniae reperto
t.

747= CIG3969;
reperto

memoratur in Lehas-Waddington 1195

Lehas -Waddington uxoris Aureliae Antoninae ihidem CIG 3970 cf. Add. p. 1107.

1209a Aurelius Appius Sabinus (sic plene pagina posterior, 'ATnrto? 2!apraefectus Aegypti anno primo imperatoris PsTvo? pagina prior), Decii papyrus Aegyptiaca Vindohonensis Corpus papyrorum Paineri

I p.

99.
,

1210 Aurelius Aristaenetus procurator Phrygiae puhlice honoratus t. graeco Synnadis in Phrygia reperto Bevuc archeologique 1876 p. 198.

AVRELIVS
1211
.

197

AVRELIVS

consulari reperti

AVRELIVS ARISTOBVLVS. TUuli eius Africani in provincia proVIII 608. 624. 4645. 5290. Plena nomina exhihent
ceterum Aristobulus.

vel exhibebant tituli,

Vir clarissimus
in

t.

Vir insignis, praefectus praetorio Cari a Diocletiano


retentus Victor. Caes. 39, 14.

officio

Consul

a.

285

cum

Diocletiano
a.

Marcellin. 23,

1,

1; proconsul

Africae

intra

Ammian. 294/305 tit.; cum


ei

regeret provinciam nescio

quam,

fortasse

Africam,

rescripserunt

imperatores

a.

293 codex lustinianus

2, 14, 1.

1212 AV[REL]IVS ARTEMIDORVS, clarissimus vir, curator alvei Tiberis et cloacarum urbis a. 244 VI 863 cf Add. p. 839.

1213 M. Aurelius Atho Marcellus, vir egregius, procurator Augg. (= Phipatronus municipii lipporum), praeses (Mauretaniae Caesariensis)
;

(Lemellefensium) VIII 8809

t.

Lemellefensis.

1214 C. Aurelius Atilianus, procurator Aug. (Daciae) III 853 t. NapoIdem videtur Aurelius Atilianus, cui imperator Antoninus censis. rescripsit: 'praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest' Paultis Digest. 48, 19, 43.

IVLIVS

AVR(ELIVS) AVXON LEONIDAS.

1215 M. Aurelius Basileus, vir ducenarius, procurator rationis castrensis publice honoratus a deeurionibus Interamnae Sucasinae 5336 t. In-

teramnas.

1216 Aurelius Bassus, ad quem divus Pius generaliter rescripsit de tergiversatione eorum, qui subvertere fideicommissam libertatem velint
Vlpianus Digest. 26, 4, 1, 3.
praeses.

Fortasse

magistratus

aliquis

vel

Cn. Munatius Aurelius Bassus.


,

1217 AVRELIVS C corum fragmentum

curator aedium sac[r(arum)] [locorumque] publi-

tituli

urbani Bullettino comunale 1880 p. 21

n. 178.

1218 Aurelius Ca[e]cilianus, praepositus vectigalium Boissieu, Inscriptions


de

Lyon

p.

272

n. 25.

1219 P.Aurelius Calpurnianus Apollonides. Titulus eius sepulcralis graece scriptus in Aegypto repertus Revue arcMologique 1883 I p. 207 (1); ad eundem referendus est titulus Nicaeae Bithyniae CIG 3751 (2)
acephalus, uhi

nomina

perierunt.

tertiae

Tribunus legionis quartae decimae Geminae, tribunus legionis decimae Geminae (sic t. 1, mdle in t. 2 traditur lE pro IF), procurator Augustorum (xtov Hb^. addit t. 2) Galliae Aquitanicae a
censibus,

procurator Moesiae inferioris, procurator Thraciae,


(t.

pro-

curator ducenarius

2) Dalmatiae

(t.

1.

2) et Histriae
t.

(t.

2), pro-

curator ducenarius 'AXscavSpsia?


?8ioo

xoij JStou

Xoyoo

(dm^TpoTro?) Kv^dtTzm
t.

X670U

t.

1).

Vixit quinquaginta tres annos

1.

Fuit

naii

ante divos fratres.

AVRELIVS

198

AVRELIVS

1220 Aurelius Canartha, priiiceps gentium Baquatium, pater Memoris nominatur in t. filii VI 1800; in lapide extat d. m. Memoris eili Aureli Canarthae etc, memoriae Aeli interpretatur Dessau, Inscriptiones selectae n. 855 haud recte. 1221 IMP. CAESAR M. AVRELIVS CARINVS AVGVSTVS. Plena nomina exhihent tituli imperatoris nummique, apud scriptores Carinus. Filius maior M. Aurelii Cari vita Cari 10, a patre postquam imperium adeptus est, Caesar nuncupatus vit. Cari 7, 16, Victor Caes. 38, 1, JEutrop. 9, 18, Epitome 38, 2. Cum Carinus in Persas profectus esset, Carinus Caesar 'decretis sibi Galliis atque Italia, Illyrico, Hispaniis ac Britanniis et Africa relictus a patre Caesareanum tenuit imperium,
sed ea lege, ut omnia faceret, quae Augusti faciunt'
vit.

Cari

16, 2.

Caesar factus dicitur M. Aurelius Carinus nobilissimus Caesar II 4103, VIII 10157. 10219, 8013, passim in nummis Cohen VI^ Carinus

n. 19. 25. 29. 49. 62. 63. 69. 70.

87-110

etc. vel

Imp. Caesar M. Aurelius

Carinus nobilissimus Caesar Cohen n. 145. 155. 177. 182. 186. 188 item

primum annum (Cari) indicant Catalogue of the Museum, Alexandria p. 317 n. 2448-2451 cf. EcJchel VII p. 516. In titulis nonnumquam haud accurate additur Augustus veluti II 3835. 4761, VIII 5332. 10144. Caro mortuo a. 283 Carinus primum cum Numeriano fratre, deinde
in Alexand/rinis, qui
GreeJc coins in the JBritish

Augustus imperium tenuit vit. Cari 16. Imp. Caesar M. Aurelius titulis nummisque. Consul I cum patre a. 283, Apud Margum proelio commisso DioII cum fratre a. 284 fasti. cletianum vicit, sed suorum ictu interiit Victor Caes. 39, 12, minus accurate a Diocletiano victus dicUur vit. Cari 18, 2, Eutrop. 9, 20 (Orosius 7, 24. 25), Epitome 38, 8; male in pugna contra lulianum Carus occisus perhihetur ah epitomatore Zosimi Zos. 1, 73, 3. Imperavit annis II mensibus XI d. II Chronographus scriptores reliqui omnes imperia Cari et filiorum complexi sunt: biennium Victor Caes. 39, 13, Epitome 38, 1, Eutrop. 9, 18, Eusehius armen. et Hieronymus chron. p. 186. 187 ed Schone, ouS' oXot xpzXz ^viauTot Euseh.
solus

Carinus Augustus in

hist. eccl. 7, 30,


TptsTT^?

tik

t^? toutwv apx^^? XP'^^^^ ^u

-li-^o^^t

xa^' 6X6xXr^pov
igitur
est

Zonar. 12, 30 p. 157,

22

ed.

Dindorf.

Mortuus

aestate fere a. 285.

Vxor: Magnia Vrbica.


1222 (Aurelius) Carpus, proc(urator) k(astrensis), pater M. Aurelii Stertinii Carpi VI 727. 1223 IMP.

CAESAR M. AVRELIVS CARVS AVG. Plena nomina tituli nummique imperatoris exhihent, Carus apud scriptores. Patria Cari ambigue tradita est; alii eum Romae, alii in Illyrico, alii Mediolani natum esse rettulerunt vita 4; Narbone natus Victor Caes. 39, 13, Epitome 38, Eutrop. 9, 18, Sidon. Apoll. carm. 23, 93, xh -^ivoq raMxr^^

Zonar. 12, 30

~ Syncell. p. 724.

Dux

ex disciplina

militari

Probi

vit.

AVRELIVS
Prohi 23,
5.

199
Proconsul Ciliciae dbsurde in epistula
5, 4,

AVRELIVS
ficta vita 4, 6.

Praefectus praetorio sub Probo vita


tibus quibus

Victor Caes. 38, 1.

mili-

praeerat coactus contra

quam
Tzph<;

numeri, quos Probus contra

Probum rebellis extitit; posteum miserat, ad eum defecerunt,


}Jiai)6vTU)V
TTjV

IIpoPo? UTTO -(OV OtXSiWV

dvTj^pr^TO 6opi)Cp6pa)V,

TtOV

aTpaTwoToiv

Kapov

T.prnsyjii^r^Qv/

Zonar. 12, 29

extr.,

Continuatoris Dionis
(consul

V p.

230

ed.

Dindorf.

eodem pertinet fragm. Consul II a. 283 fasti,


in

suffectus

anno
18,

incerto).

Expeditione

Persas

suscepta
JEpi-

periit in Perside fulmine vel

morbo

vita 8-9, Victor Caes. 38.

Buf. Fest. 24, Orosius 7, 24, Zonar. 12, 30. Regnavit menses decem, dies quinque Ghronographus cum religui
9,
,

tome 38, Eutrop.


(cf. n.

scriptores

1221) imperia patris et filiorum complexi sint. Alexandrini Cari primum tantum annum indicant cf. von

Nummi
Sallet,

Daten der Alexandrinischen Kaisermunzen p. 89. Carus igitur, cum Probus autumno fere a. 282 occisus esset, imperavit in mediam fere
aestatem
Filii:
a.

283.

M, Aurelius Carinus, M. Aurelius Numerius Numerianus;

nepos divus Nigrinianus. 1224 M. Aurel(ius) Cassianus. Titulus Thessalonicensis ei a filiis positus Archdologisch - Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich XVII
(1894) p.

117 III S. 13704. Vir egregius, praeses provinciae Daciae Maluensis, pater Marcorum Aureliorum Philippi et Cassiani tit.
filius M. Aurelii Cassiani, tribunus cohortis I Bryttonum Maluensis cum M. Aurelio Philippo

1225 M. Aurelius Cassianus,


F(laviae) m(iliariae)

frutre t. posuit patri cf. 1224. 1226 Aurelius Celsus, centurio a. 218 Bio 78, 39. 1227 IMP. CAESAR M. AVRELIVS CLAVDIVS AVGVSTVS.

De

vita eius

mendaciis hiographi prorsus infecta

et

de dliis fahulis, quae ad mortem

spectant, cf. quae disputavi Historische Zeitschrift

N. F.

XX V (1889)

p.

227 sqq.
Flavius Claudius vita
7,

8 cf. 3, 6 (inde Vopiscus vit. Aurel. 17, 2) 3 ubi traditur ualeriae P ualariae B, vulgo male legitur Aureli, restituendum est Valeri; utrumque nomen spectat ad Flavium Valerium Constantium. Ceterum Claudius apud scriptores, plena nomina exhihent tituli nummique. In titulo Africano nuper reperto BuUetin archeologique du comite des travaux historiques 1893 clavdio pio f. avg etc. p. 216 n. 28 Cagnat edidit imp. caes. m. avk. v
in adclamationibus vita 18,

legitque

Aur(elio) V(alerio).
,

At

auctoritas vitae 18, 3,

cuius

testi-

ille nititur est nulla neque praeter cmsensum reliquorum omnium titulorum nummortimque probahile videtur Valerii nomen unquam per V litteram expressum esse. Illyricianae gentis vir vita 14, 2 in epistula, "^ex Dalmatia originem videbatur ostendere, quamvis alii Dardanum eum dicerent' vita

monio

AVRELIVS
11, 9.

200
''Hunc plerique putant Gordiano

AYRELIVS
satum,

dum

adulescens a
1.

muliere matura institueretur ad uxorem' Epitome 34,


die 10 mensis Mai
(a, incerti)

Natus st

p. 264. 265.

et Polemii SUcii I^ Decio imperatore tribunus, a Valeriano tribunus quintae legionis Martiae (sic), dein dux totius IUyrici factus vita 14-16 in

fasti Philocali

epistulis inepte fictis.


te,

praefectum
et

te"",

In adclamationibus senatus vit. 18, 3 'consulem unde auctor vitae Claudium ante imperium conopinari videtur.

sulem

praefectum praetorio fuisse


praetorio Gallieni

Heraclianus
in

praefectus

cum necem

imperatoris moliretur,

Claudium recepit 8? [xexa xhv ^OLaikicL tS)v SXwv iTTixpoTTeueiv i86xi Zosim. 1, 40 (item coniurationis socius dicitur apud Zonaram 12, 25 p. 148, 32 ed. Dindorf ex eodem fonte) ; consilii illius ignarus vit. Gallieni 14 cf. vitam Claudii 1, 3. Gallienum moribundum insignia imperii ad Claudium destinasse honore tribunatus Ticini retinentem praesidiariam manum Victor Caes. 33, 28 et Epitome 34, 2 eundem auctorem secuti fingunt. Certe dux Gallieni clarissimus cf.
societatem consilii

Zosim.

1,

44

ttjv

xoiv

oXwv

rjyefjioviav

TrapaXafjipavei

xal

Trpoxepov

xrfi

xoivr^? ^ri^DOu Taux/jv

Soustj? auxcp.

Gallieno occiso imperator a mib'tivit.

bus, deinde a senatu nuncupatus vita 4,

GaUieni

15,

Zosim,,

Zonar.

l.

l.

Nuntiatum

est

Romam

VHH

kal,

Aprilis

Claudium

imperatorem factum esse vita 4, 2, cui ne in hac quidem re ullam Consul a. 269 fasti (consul II falso in inscriptionilicet, bus quibusdam II 3619, 3834. 4505, VIII 4876). Pestilentia periit vita 12, 2, Zosimus 1, 46, Eutrop. 9, 11, Sirmii Hieronym. chron. ad a Abr. 2287 (inde Orosius 7, 23), Zonar. 12, 26. Pro re publica se
fldem habere

Epitome 34; ad eandem fabulam respicere Mortuus est intra bien17 cf. 16, 10, 3. nium Eutrop. l. l. (unde idem Orosius), regnavit annos U Epitome 34, 1, annum I menses IX Eusebius-Hieronymus, annum I menses IIII dies XIIII Chronographus. Cum nummi Alexandrini Gallieni usque ad quintum decimum annum (cf. von Sallet, Daten der Alexandrinischen KaisermiXnzen p. 73) procedant, Claudii usque ad annum tertium, Claudius ante mensem Septembrem a. 268 regnum iniisse et primo semestri a. 270 mortuus
devovit Victor Caes. 34,
videtur

Ammian.

31, 5,

esse videtur.

Fratres

ei

fuerunt Quintillus et Crispus, soror Constantina vita 13,

sed praeter Quintillum nomina ficta videntur.

1228 M. Aur(elius) [Cljaudius, procurator Augustorum (Phrygiae?)

3950

t.

Attudensis.
titulo

CIG

M. Aur(elius) Claudius quidam memoratur

etiam in

Aphrodisiensi

CIG

2840.

1229 IMP. CAESAR M. AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS AVGVSTVS. Plena nomina exhibent nummi Cohen VI ^ p. 163 sqq. et inscriptio miliarii Mauretaniae Ephem. ep. 7, 670, ubi Quintilus scriptum est.

Apud

scriptores Quintillus.

AVRELIVS

201

AVEELIVS

Frater M. Aurelii Claudii qui imperavit, post eius mortem imperium


arripuit et paulo post occisus est
vit.

Claudn
vit.

12, Eutrop. 8,

12

(ituJe

Orosius
1,
4:7,

7, 23),

Epitome

34, 5;

venas

solvit

Aureliani 37,

6,

Zosim.

ex contextu apparet de Quintillo agi) non dicit occisum,

Zonar. 12, 26; 'Dexippus Quintillum (traditur Claudiura, sed sed tantum
vit.

mortuum'

Claudii 12^

6.
l.
l.,

Regnavit dies septemdecim Eutrop. (Oros), Zonar.


octavo die imperii Aquileiae occisus Hieronym. chron. ad
regnavit paucis diebus Epitome
dies
l.
l.,

decimo

diebus viginti

vit.

Abr. 2287, Aureliani l. l.,


a.
l.

LXXXVII

Chronographus, per paucos menses Zosim.

l.,

cui
est.

M. Aurelius Cleander v. Cleander. 1230 Aurelius Clem[ens], sTuap^^o? . t. Aethiopicus mutilus CIG III 5089; Aegypti an Thebaidos supplendum sit, incertum est nec minus, ad
. .

ex

^nummorum

insigni copia^ rectc EcJihel

VII p. 478

adstipulatus

guam aetatem
2732 2589
(1).

pertineat.
Tituli:
ei positi

1231 M. AVRELIVS COMINIVS CASSIANVS.

sunt

VIII

2734 (3), VIII S. 18268 (4); ipse posuit VIII Qui (5). (6); memoratur in t. VIII 2611 (7) et 6357 (8). tituli praeter t. 8 Mastarensem omnes sunt Lamhaesitani. Ad eum pertinere videtur fragmentum t. Lambaesitani VIII 2585 (9) positi

2733 2657

(2).

tribus Augustis et luliae (a. 2091211), ubi


[co]s.

nomen

Jegati periit, superest

designato

cum

Claud[ia] ....

Plena nomina, quae in omnibus titulis perscripta fuerant, hodie t. 1. 2. 3. 4. 5. 8, paululum mutilata in t. 6. 7. Clarissimus vir t. 1. 2. 3. 5. 8, clarus et inlustris vir t. 4. Legatus Augustorum pr. pr. (Numidiae) t. 1-5. 8; leg. Augg. integra extant in t. 2. 8, altera g erasa est in t. 1. 3. 4. 5 item in principio t. 7 lllll Aug/ coss. a. 208, qui titulus a. 209 positu^ videtur; item tertia g in Auggg. t. 9. Fuit ergo Jegatus intra annos fere 209 212. Consul designatus t. 5. 9. [Patronus mun]icipii (Lambaesitanorum) t. 5.
extant

Claudia (uxor?) t. 9. 1232 IMP. CAESAR M. AVRELIVS


.

IMP.

CAESAR

L.

AELIVS AVRELIVS

COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS COMMODVS AVGVSTVS.

Filius imperatoris

M. Antonini

Lanuvium cum vita 1, 2; 10, 2

fratre
cf.

et Anniae Faustinae natus est apud Antonino gemino d. 31 mens. Augusti a. 161 Sueton. Calig. 8. Antonino quadrimo elato Com-

modum Marcus

et

suis

praeceptis
est (cf.

et

magnorum atque optimorum


1, 2, 1)
;

virorum erudire conatus

Herodian.

habuit litteratorem

graecum Onesicratem, latinum Capellam Antistium, orator ei Ateius Sanctus fuit vita 1, 5-6. L. Vero petente (vit. Marci 12, 8) d. 10 mens. Octobris a. 166 puer cum fratre (Annio) Vero Caesar appellatus
est

vita 1, 10;

11, 13.

L. Aurelius

Commodus Caesar
primaria
ei

in

nummis

patris Cohen III^ p. 132 seq.

Commodus Caesar sive Nomina


et

fuisse L. Aeliiun

Aurelium

Commodum

inde veri

esl

AVRELIVS
simile,

202
quod postea
titulis
(v.

AVRELIVS
a.

infra)

his

nominibus ah

191 usus

est,

et

comprohatur
dipl.

quihusdam, ubi vivo patre ita nominatur inprimis


a.

mil.

III

S.

LXXVI

178 (4mp. Caes. L. Aelius Aurelius


ipse in basi-

Commodus Aug.') cf. VIII 2366, XIV 2856. Adhuc in praetexta puerili congiarium dedit atque
lica
n.

Traiani praesedit vita 2, 1

(cf.

de

nummis Cohen III^ Commodus

291-294, qui huc spectare videntur, EcMiel VII p. lOi). Quarto decimo aetatis anno in omnia collegia sacerdotalia sacerdos adsumptus
est

XIII

kal. Invictas (cf.

vita 1, 10; 12, 1.

Cum

Bio 72, 15) d. 20 mens. lanuarii a. 175 Avidius Cassius in Syria rebellaret, Com-

modus in Germaniam profectus est XIIII kal. Aelias d. 19 mens. Mai a. 175 vita 12, 2. Commodo ad limitem accersito Marcus togam virilem dedit vit. Marci 22, 12 d. 7 mens. lulii a. 175 vita 2, 3; 12, 3. 'Cooptatus est inter *tres solos princeps iuventutis (cf. Mommsen, Staatsrecht II^ p. 827 n. 4), cum togam sumpsit' vita 2, 1; princeps iuventutis in nummis Cohen n. 605. 607. 610. 617 etc. Profectus est commendatus militibus cum patre in Syriam et Aegyptum et cum
eo

Romam

rediit
a.

vita 2,

3 inde ab autumno fere


itinere

a.

175 usque ad

autumnum

176.

In eo
ed.

Smyrnae cum
p. 439.
est' (id est:
a.

patre versatus est

Aristides or.

XXII

Dindorf

'Cum
recipitur)

patre imperator appellatus


d.

in consortium imperii

27 mens. Novembris

176 vita
(cf.
vit.

2,4;
Marci

12, 4
27, 5)

cf.

vit.

Marci

16, 1.

Trihuniciam potestatem

utrum

eodem tempore an paulo post acceperit a. 177, est cur dubitari possit (cf. Mommsen, Staatsrecht II^ p. 801 adn. 2) propter nummos quosdam Cohen n. 118. 733-738 inscriptos tr. pot. cos. Sed veri similius mihi
videtur

Commodum
et

simul imperatoris nomcn

et

tribuniciam potestatem

accepisse

inscriptiones

nummorum
a.

illorum

haud accuratas
5.

esse,

quales non semel in aliis imperatorihus deprehenduntur.

Triumphavit

cum
8,

patre d. 23 mens. Decembris

176 vita 12,

(Item

cum patre
JEutrop.

triumphasse perhihetur vita 2,

4, vit.

Marci

16, 1; 17,

3 neque repugnat, quod Marcus dicitur sedente filio ad triumphalem currum in circo pedes cucurrisse vit. Marci 16, 2; nam per plures

dies

triumphum actum
est;

esse veri simile est).

A. 177 consul I
appellatus

fasti.

imp.
sive

L. Aurel(ius)
L.

Commodus Aug.
titulisque.

Eodem anno Augustus et pater patriae Commodus Aug. sive imperator Aurelius Commodus Aug. passim in nummis
collocavit

A. 178 pater priusquam ad bellum proficisceretur, (Bruttiam)

Crispinam
27, 8,

Commodo

in

matrimonium
6.

Dio

71, 33, vit.

Marci
amicis

nummi. Die 3 mens. Augusti


profectus est vita 2, 5; 12,

a.

178

cum

patre iterum in Ger-

maniam

Pater moribundus

eum

commendavit Dio 71, 34, Herodian. 1, 4 (aliter vit. Marci 27, 11; 28, 10). Patre mortuo die 17 mens. Martii a. 180 Commodus solus imperium iniit cf. A 537. Paulo post nomina mutavit et inde
et militibus

AVKELIVS
ab
sive
a.

203

AVRELIVS

180 usque ad a. 190 dicitur M. Aurelius Coramodus Antoninus M. Commodus Antoninus (sic plerumque in nunmis cf. EcAhel

VII p. 155). A. 191 paternis nominibus abiectis L. Aelius Aurelius Commodus (plerumque Antonino omisso) in nummis EcJchel VII p. 127 et titulis VI 992, VIII 305. 4211, XIV 22. 3449 etc. Consul II a. 179, III a. 181, IIII a. 183, V a. 186, VI a. 190, VII a. 192 fasti. Occisus est Romae d. 31 mensis Decembris a. 192 vita 17, vit. Pertin.
4,

5-8, Bio 72, 22, Herodian.

1,

16-17, Eutrop.

8, 15,

Victor Caes.

17, 7-9, Epitome 17, 5-6.

Vxor

(Bruttia)

Crispina,

concubina

Marcia

Aurelia
L.

Ceionia

Demetrias.
IMP. CAESAR L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS VERVS AVGVSTVS == L. CEIONIVS COMMODVS.
,

AVRELIVS

1233 [A]ur(elius) Concordiu[s]

[v.

p.?]

(cf.

Hirschfeld,

Untersuchungen

aus der JRomischen Venvaltungsgeschichte p. 148) praefectus vigilum

VI

1226.

77/ 3294 corr. 1234 Aur(eliu8) Cons[tantin]us ex pro[c](uratore) III S. 10275 t. Pannoniae inferioris mutilus. Qua procuratione functus sit, ex vestigiis incertis litterarum post pro non liquet. 1235 AVRELIVS COTTA. Nero ei annuam pecuniam statuit anno 58,
.
. .

nepos Cottae Messalini videtur.

quamvis per luxum avitas opes dissipasset Tac. a. 13, 34. Filius vel Potest idem significari luv. 7, 109 'quae mittebantur amicis a Seneca, quae Piso bonus, quae Cotta

solebat largiri', ubi praedicantur patroni liberales aetatis Claudiorum.

1236 M. AVRELIVS COTTA

MAXIMVS

M.

AVRELIVS COTTA MAXIMVS

MESSALINVS, consul a. 20 p. C. cum M. Valerio Messalino. Filius M. Valerii Messallae Corvini et Aureliae cuiusdam e stirpe Cottarum schol. ad Pers. 2, 72, Plin. n. h. 10, 52, Ovid. ex Ponto 4, 16, 41 sqq. cf. 3, 2, 103: 'adde, quod est animus semper tibi mitis et altae indicium
mores nobilitatis habent, quos Volesus patrii cognoscat norainis auctor, quod Nuraa maternus non negat esse suos, adiectique probent genetiva ad nomina Cottae, si tu non esses, interitura ddraus'. "^Magni Messallae lippa propago' Persius sat. 2, 72, ubi scholiasta: Cottam Messalinum hic ab Aurelio Cotta adoptatus M. Aurelius Maximus dicit vocabatur originem trahens a Valerio Messalla etc. Immo M. Aurelius Cotta Maximus, ut apparet ex titulo M. Aurelii Zosimi Cottae Maximi liberti et accensi XIV 2298 et ex Ovidii epistulis ex Ponto, ubi appel-

latur sive Cotta 3, 2, 1; 4, 16, 41 sive


2, 3,

1 sive

Cotta fasti
3,

Maximus 1, 5, 2. 9; 1, 9, 16. 32. 50; Maximus Cotta 3, 5, 6 ; 4, 16, 41. In consulatu M. Aurelius Arval., Dio ind. l. 57 sive M. Aurelius VI 10051, Tac. a.
fasti.

sive

Cotta

(Valerius)

Messalinus mortuus Cottae

fratri

2; Cotta Messalinus sive Messalinus Cotta Tac. a. 2, 32 (ubi C. Cotta traditur); 4, 20; 5, 3; 6, 5; 12, 22, Plin. n. h. 10, 52, ind. 1. 14. 15. Cotta apud luvenalent.
reliquit

cognomen suura

Velleius 2, 112,

AVRELIVS

204

AVRELIVS

Hunc non solum nomina Amelii Cottae sumpsisse, sed etiam adoptione in domum Aureliam transiisse cum confirmet scholiasta Persii, quamquam Ovidius tantum naturalium propinquorum meminit, non video cur
negandum
sit.

convenit, ut Corvinus,

Optime enim consuetudini clararum gentium eius aetatis cum duos filios haheret, dlterwm Aurelio cuidam
57.

Cottae viro nobili liberis carenti in adoptionem daret.

M.

f.

Dio index

l.

Consul anno 20
a. 2,

fasti.

Sententiae ab

60 in senatu dictae anno 16 Tac.


ibd. 5, 3; accusatus

32,
a.

a.

24

ihd. 4, 20,
6, 5. 7.

a Tiberio defensus

32 ibd.

anno 29 Egens ob

luxum, per
liberti;

flagitia infamis ibd. 6, 7.

Liberalitas praedicatur in titulo

in hominibus nobilibus et liberalibus (aetatis Augusti) nomi-

natur luvenal. 7, 95, (ut vulgo putatur etiam 5, 108 sed hic, ubi componuntur "Seneca, Piso bonus, Cotta^ rectius mihi de posteriore quodam Cotta Claudiorum aetatis cogitandum esse videtur cf. Tam 1235).

vitiosos oculos in senectute habuit,

ut

palpebrae eius in exteriorem

partem verterentur; fuit enim et multis deditus Patruus maior Lolliae Paulinae Tac. a. 12, 22.
idem intellegendus
sit

Incertum

vitiis schol. Persii.


est,

num

Messalinus e consularibus patriciis hirudinibus

occisus Plin. n. h. 32, 123.

Amicus
2, 3;
2, 8;

Ovidii, qui
3,

habitam
ibd. 3, 5,

legit

ad eum scripsit epistulas ex Ponto 1, 5; 1, 9; Orationem ab eo in iudicio centumvirali 2; 3, 5. Ovidius Tomis ex Ponto 3, 5, 7 sqq.; carmina fecit
n. h. ind.
l.

37 sqq. cf. 4, 16, 41. Auctor Plinii Plin. inventum coquinarium eius ibd. 10, 52.
Diversos esse Cottam Messalinum
et

14. lo>

et M. Aurelium Cottam consulem hunc quidem fdium illius statuit Nipperdey ad Tac. a. 3, 2 ea re, ut opinor, motus, quod Tacitus consulem M. Aurelium 3, 2 Aurelium Cottam 3, 17 dicit, contra alias semper utitur Cotta Messalino. Sed ut ponamus Tacitum re vera duos homines distinguere voluisse Tacitum errasse statuendum est. Fieri enim vix potuit, ut Cotta Messalinus a. 20 haberet fdium aetatis consularis, quippe qui a.

20

ipse diceretur 'iuvenis' ab Ovidio in epistulis ex


scriptis 2, 3, 55; 3, 2, 7. 37.

Ponto intra

a.

12

17
ep.

Cum

interitura fuerit, ne de alio quidem Cotta cos. a.

autem absque eo domus Cottarum 20 cogitari potest.

1237 Aurelius
5,

Da

.
.

[pra]es(es) prov(inciae) Ma[ur.] [Sitif ]

Ephem.

941

t.

Sitifensis.

1238 M. Aurelius Decimus, vir perfectissimus p(raeses) p(rovinciae) N(umidiae) a. 283/284 in t. Numidicis VIII 2529. 2530. 2643. 2663.

VIII S. 18288, ex principe peregrinorum VIII 2529. 2663. 2678(9). 4578. 7002, VIII S. 18288.
2678(9). 2717. 4221. 4222. 4578. 7002,

1239 Aur(eliu8) Dionysius, procurator Augusti III 535


ribus functus

t.

Corinthius.

1240 M. AVR(ELIVS) DVBITATVS, vir clarissimus, plurimis militiae hono-

V 4870.

AVRELIVS

205

AVRELIVS

1241 M. AVR(ELIVS) DVBITATVS, vir clarissimus, fiHus patris cognorainiSj


pater C. CentuUii Fortunati V 4870 t. Benacensis. 1242 T. Aurelius Egatheus, imperatoris Antonini Augusti libertus, a codicillis VI 8440 t. hilinguis. Idem Egatheus memoratur a Frontone ad Marcum Caesarem 2, 16 p. 37 N., ubi de codicillis Matidiae iunioris ad Faustinam filiasgue pertinentibus agit : 'unde nihil Egatheus acceperit' (cf.
titulo

Front. ad amicos

1, 14).

Quod

pertinere

memoratum

contendit Hirschfeld, JJntersuchungen

ad munus iUud in etc. p.60 adn. 2;

contra dixit Friedldnder, Sittengeschichte I^ p. 192. 1243 Aurelius Elpidiphorus, procurator Augustorum CIG 1329 t. Lacedaemonius; eiusdem Aup. 'EX7rt8/(<p6pou to5 xpatiatou videtur uxor Cl(audia) Septimia Nicarete honorata t. Synnadis reperto Revue arch^ologique

1876 p. 200.
T.

AELIVS AVRELIVS EPIANVS.

1244 Aurelius Eubulus, Hemesenus, tou? xaftoXou Xoyou? lTrittpajjL[xevo? (= a rationibus) simul cum Elagabalo a. 222 occisus Dio 79, 21. 1245 Aur(elius) Euphrates, procurator Augusti honoratus titulo Milesio Bevue archeologique 1874 p. 110. Fortasse idem atque Euphrates a
rationibus sub

Marco Galenus

XIV p. 4

K.

cf.

infra

92.

1246 Aurelius Felicissimus, egregius vir, procurator, patronus municipii

Trebulanorum Mutuescanorum, maritus Aureliae Crescentiae ZX 4894 t. Trebulanus anno 243 dedicatus. (M. Aureh"us M. f. Pom. Felicissimus splen. equ. (sic) Rom., qui nominatur in t. Grumentino male
descripto

223,

num idem
,

sit,

plane incertum

est).

1247 Aurehus Felix.


tpoTusuaa?], id est

Titulus eiu^ sepulcralis urbanus

IGI 1480

[Trpa';a?
itz\i-

(Jtpatsta?] tpst?, xsvtTjvapiav

Souxrjvaptav xat tou? xa^' SXou Xoyouc

a tribus

militiis,

procurator centenarius, ducenarius,

summarum rationum; Aurelius lustus filius idem tit. 1248 Aurelius Festivus, Aureliani Augusti libertus citatur de Firmo, qui contra Aurelianum rebellavit quadr. tyr. 6, 2. 1249 M. Aurelius Fidelis, procurator, maritus Luciliae Terentiae VIII
S. 19510
t.

Cirtensis.
t.

1250 Aurelius Flaccus, pro[c](urator) .... memoratur in


mutilo

Arelatensi

XII

671.

1251 L. AVRELIVS FLACCVS, consul (suff. anno incerto) I[sa]u[rico ?] VI 2017 fasti feriarum Latinarum.

cum Q. Antonio

1252 M, Aurelius Fortunatus, vir egregius, praefectus leg. III Aug. sub Aureliano, maritus Aeliae Optatae clarissimae feminae VIII 2665
t. Lamhaesitanus. 1253 Au[r](elius) Frontinianus, [Aurelii] Honorati Heracliae filius III 6034 t. Gerasenus.

et Aur(eliae) lul(iae)

1254 AVRELIVS FVLWS, consul, Fadillae, gener Arrii Antonini


Fulvi qui imperavit,

filius

et

T. Aurelii Fulvi, maritus Arriae Boioniae Procillae, pater T. Aurelii


integer
vit.

homo

tristis et

Pii

1.

Sub imperio

AVRELIVS
filii

^06
ei

AVRELIVS
Nominatur VI 9355, ubi memoet

statua

decreta est ibd.

5, 2.

ratur

dispensator

Boioniae

Procillae

Aureli

Fulvi.

Videtur

consul ordinarius fuisse a. 89, cuius anni consules nominantur Fulvus


et

Atratinus

VI 9326

(item recte

Chronographus

cf. fastos),

praesertim

cum praeter familiam imperatoris Pii


1255 T. AVRELIVS FVLVVS, consul
I a.

nulla alia gens nohilis aetatis

imperatoriae adhuc innotuerit, cui esset cognomen Fulvi.

Mempratur

in

titulis

gemellis Ziatae

S. 6741 (1). 6742 (2); in tertio nomina huius perierunt praeter [Fu]lvo. T. Aurelius Fulvus t. 1. 2; vit. In consulatu: Fulvus fasti. Origine Fii 1, 2; Fulvus (Fulvius traditur) Aurelius Tac. h. 1, 79. Nemausensis vit. Pii l. l. Legatus Aug. legionis III Gallicae a. 64

cum imperatore Domitiano XI. Armeniae maioris repertis III eiusdem tituli exemplo III S. 6742 a
85

a. 69 legatus legionis eiusdera ob res adversus Sarmatas t. 1. 2; bene gestas ab imperatore Othone consularibus ornamentis donatus Tac. l. l.; consul I a. 85 fasti; per honores diversos ad secundum consulatum et praefecturam urbis pervenit (incertum quo anno) vit. Pater Aurelii Fulvi consulis (a. 89?), avus T. Aurelii Pii l. l.

Fulvi Arrii Boionii Antonini qui imperavit ihd.

1256 M. AVRELIVS FVLVVS ANTONINVS, filius imp. Caesaris T. Aelii Hadriani Antonini Aug. Pii p. p. VI 988 t. sepulcralis in mausoleo
Hadriani.

Be

tempore mortis vide in patre.

1257

AVRELIVS FVLVVS BOIONIVS ARRIVS ANTONINVS IMP. CAESAR AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVG. PIVS. Privatus memoratur Lehas-Waddington 146 (1) et, ut in titulo Ephesino CIG 2965 videtur, in tegulis anni 134 92 (3). 93 (4). 94 (5). 8048, 32 (2), 95 (6). Post adoptionem, sed ante mortem Hadriani ei positi sunt
T.
T.

XV

t.

urhanus

VI 988

(7),

Dacicus Archdologisch-Epigraphische Mittheiest,

vita 1, 8; diem natalem confirmant fasti Philocali I^ p. 272 et VI 10234. Filius Aurelii Fulvi consulis (a. 89?) et Arriae Fadillae, nepos T. Aurelii Fulvi

XVII (1894) p. 224 (8). Incertum ad eum pertineat t. Tifernas Tiherinus cf. A 892. Natus est d. 19 mensis Septembris a. 86 in villa Lanuvina
lungen aus Oesterreich

num

(consulis

a.

85); per

matrem nepos

Arrii Antonini (cos.

a. 69) et

Boioniae Procillae; vitricus eius lulius Lupus, soror uterina lulia


Fadilla vita 1
(cf.

stemma quod
8,
7,

suhieci).

T. Aurelius Fulvus Boionius

Antoninus vita
Fulvius
(sic)

1,

1 {uhi mdle additur Pius), T. Aurelius Antoninus


T. Antoninus Fulvius Boionius
id. 8, 8,

Eutrop.

Aurelius Antoninus Bio 69, 20, Victor Caes. 15, 1, Antoninus Fulvius seu Boionius dictus Epitome 15, 1, Arrius Antoninus vita 4, 2, vit.

Hadriani 24, 1, ceterum Antoninus apud scriptores. In consulatu primo: T. Aurelius Fulvus VI 2080. 9100. 27041, T. Aurelius F[ulvus Arrius] Antoninus VIII 8239. T. Aurelius Fulvus Antoninus

AVRELIVS
t.

207

AVRELIVS

Antoninus t. [2.] 3. 4, Ful(vus) Antoninus Antoninus t. 6. Educatus Lorii in Aurelia pueritiam egit cum avo paterno, mox materno vita 1, 8. 9. Quaestor liberalis^ praetor splendidus vita 2, 9,
1, in tegulis Arrius
t.

5,

consull
Italiae

a.

120

cum
,

L. Catilio Severo fasti.

Ab

consulares,

quibus Italia committebatur,


in

electus est

Hadriano inter quattuor ad eam partem

qua plurimum possidebat vita 2, 11 cf. 3, 1. maiorem (= Aureliam Fadillam) amisit vita 3, 6. Proconsul Asiae vita 3, Marcianus Digest. 48, 3, 6, t. 1 circa a. 135; res eius cum Polemone sophista Philostratus vit. soph. 1, 25, 3 et Herode Attico ibd. 2, 1, 8. Post proconsulatum in
regendam
Proficiscens ad proconsulatum filiam
consiliis

Hadriani

Romae

frequens vixit vita

3, 8.
a.

Post mortem L. Aelii Caesaris (kal. lanuariis

138) Hadrianus

Antoninum ea
et L.

lege in adoptionem elegit, ut


filium L. Aelii Caesaris sibi
5, 1,

Commodum
Marci
vit.

M. Annium Verum adoptaret Dio 69, 20. 21,


ille

vita 4, vit.

Veri 2, 2, Severi 20, 1 (nominibus vel ad&ptioni-

Februarii

1, Aelii 5, 12; 6, 9; 7, 2), die 25 mensis 6 a. 4, (cf CIL I^ p. 310 VJcal Mart.) factusque imperio proconsulari et in tribunicia potestate collega est patri et in

hus confusis

Hadriani 24,

138 vita

vita 4, 7.
potest.
t.

Post adoptionem Imp. T. Aelius Caesar Antoninus

trib.

8 idem addito

cos.

t.

7,

in

nummis Imp. T. Aelius Caesar

Antoninus Eclhel VII p. 2, Cohen II^ Pius n. 128^133. 144. 597-606 etc. Post mortem Hadriani (die 10 m. luHi a. 138) solus imperium iniit et Pii appellationem recepit vita 5 paulo post initium imperii, ut docent
p.

nummi. Primum Imperator T. Aelius Caesar Antoninus Aug. Echhel 3, Cohen n. 663. 664; deinde Imperator T. Aelius Caesar Hadrianus Antoninus Aug. Pius in nummis sive Imperator Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug. Pius sive Antoninus Aug. Pius passim
in titulis nummisque.

Consul

a.

139, III a. 140,

IIII a. 145 fasti.

Mortuus est die 7 mensis Martii (qiii dies imperii M. Aurelii ex Dione 71, 33 collato ihd. c. 34 colligitur) a. 161 apud Lorium vita 12, Eutrop. 8, 8, Epitome 15, 7. Vxor Annia Galeria Faustina v. A 552. Filii mares duo, duae feminae vita 1, 7, sciJicet M. Aurelius Fulvus Antoninus, M. Galerius Aurelius Antoninus, Aurelia Fadilla, Annia Galeria Faustina. "Aicai? dppivtov iraiotov tempore adoptionis Dio 69, 21; tituli sepulcrales fdiorum VI 989. 990 certe positi sunt non ante a. 139, quo mausoleum Hadriani perfectum et Pius patcr patriae nuncupatus est. At in filiis idem fieri potuit quod factum est in filia maiore ut ossa ante mortuorum postea mausdleo inferrentur. De nummo autem urhis Graecae
, ,

nescio cuius,

qui ah altera parte exhihet caput

M.

Gdlerii Antonini
uio?,

cum
recte

inscriptione

M. FaXepio?

'iVvTtovetvo?

auxoxpaxopo? AvTtoveivou

ah altera caput velatum Faustinae cum inscriptione deA OauaTetva,

iam

EcTihel

VII p. 42

ohservavit propter velationem capitis in-

AVRELIVS

208

AVRELIVS

tellegmdam esse divam Faustinam neque licere indr quod cum Augu^ta mortua fdius mortuus quoque in moneta sociatus est, colUgere eum Graleria [Aug(ustae) Hber]ta Lyiinperante demum patre ohiisse.

sistrate

concubina divi Pii memoratur


T. Aurelius Fulvus
C08.

VI

8982.

Suhiecimus stemma Aureliorum Fulvorum:


II
Arrius Antoninus Boionia Procilla

Aurelius Fulvus ^.-_' Arria Fadilla


cos.
I

lulius

Lupus

<>^

T. Aurelius Fulvus Pius Ann"a Galeria Faustina

lulia lia Fadilla Fs

M. Aurelius Fulvus Antoninus

M. Galerius Aurelius Antoninus

Aurelia Fadilla

Annia Galeria
Faustina,

1258 AVRELIVS GALLVS. Nummi extant permulti Marcianopolis et Nicopolis ad Istrum, qui in adversa exhihent capita cum inscriptionihus

nominum
e)

a) Septimii Severi h)

Antonini
vel

c)

Getae

d) luliae

Domnae
rAAAOT.

Fulviae PlautiUae,
catalogis

in aversa Til

TriAxtxotji

ATPrjXtou

Exempla ex

Musei Berolinemis (Beschreihung der antiken MiXnzen etc. I) B et Musei Londinensis (Catalogue of the GreeJc coins L sunt haec: a) B p. 74 n. 6, 7, L p. 28 of Thracic Chersones etc.) n. 2, p. 42 n. 7; h) B p. 77 n. 28; c) L p. 46 n. 35; d) B p.76 n. 24, L p. 44 n. 20. 21 ; e) B p. 80 n. 40. 41, L p. 46 n. 33. Flurimi praeterea inveniuntur in iisque non pauci male descripti apud Mionnet

S.

II p.

71. 72. 78.

119-123. 134. 137-139. 143-144.

Legatus Aug.
a.

pr. pr.

Moesiae

inferioris

sub Septimio Severo circa


Potest fdius

202/205 ut ex nummis Fulviae Plautillae apparet.

esse eius, qui sequitur.

1259 L. AVRELIVS GALLVS, consul


neliano.

a.

Titulus eius

VI

1356.
degli

In

174 cum Q. Volusio Flacco Corconsulatu: L. Aurelius Gallus

in

t.

Foroclodiano Notizie

fasti.

scavi 1889 p. 8,

ceterum

Gallus

L. Aurelius
tribu Quir.

tit.

L.

f.,

quaestor provinciae Asiae, tribunus plebis,


curator viae

praetor,

legatus

provinciae Africae,

Clodiae Anniae

Cassiae Ciminiae et novae Traianae, legatus Aug. legionis III Gallicae,

proconsul provinciae Narbonensis,


tit.

praefectus

frumenti dandi,
Saloni-

praefectus aerarii Saturni, consul

1260 AVRELIVS GERMA[N

....],

c(larissimus) p(uer?)

III S. 8913

t.

tanus mutilus semel descriptus.


a. 275 vit. Aureliani in actis senatus 3 41, fictis. (AVRELIVS?) HADRIANVS V. HADRIANVS. 1262 Aurelius Herculanus, vir egregius, ducenarius (procurator, ut

1261 AVRELIVS GORDIANVS, consul III non. Febr.

videtur),
narii,

filius vel

gener Vlp(ii) Valerii Aureliani viri egregii, cente-

pater Vlpiae Aureliae Valeriae

/// 6155

t.

Tomitanus.

AVRELIVS

209

AVREHVS

1263 Aurelius Hermophilus procurator Augusti Jionoratus t. graeco Ephesino Wood, discoveries at Ephesus, inscriptions from the site of
,

the temple of

Diana

n. 1.

1264 [Aurelius] Honoratus, vir egregius, procurator


lul(ia)

Aug

Aur(elia)
t.

Heraclia coniunx, Au[r.] Frontinianus

filius

III 6034

Gera-

senus.

1265 Aurelius Hymen[ae]us (r.MENNON traditur, MEMMION scripsit BoccTih, YMENAION restituit Dittenbtrgei'), procurator Augusti CIG 1078 corr. Inscriptiones Graeciae Septentrionalis I 92 t. Megarensis. 1266 Aurelius lanuarius, vir egregius memoi'atur in
suh VaJeriano
et
t.

Cemendensi

V 7879
Alpium

Gallieno imperatoribus posito ; fortasse praeses

maritimarum.
1267 IMP.
Caes.

exhibent

CAESAR M. AVRELIVS IVLIANVS AVGVSTVS. Plena nomina nmnmi EcMiel VII p. 521, Cohen VI^ p. 410 ; lulianus Vict&r 39, 10, Polemius Silvius p. 522 Chron. minor. I ed. Mommsen (ubi

male sub Numeriano tyrannus fuit), Sabinus lulianus Epitome 39, 3, Zosim. 1, 73 loannes Antioch. Fragm. Hist. Graec. IV p. 600 cf. quae adnotavit Mendelssohn ad Zos. l. l. p. 53.

Corrector Venetiae Victor


Venetiae dubitavit

l.

l.,

xrjv
l.

uTtapxov ap/Tjv Xu>v


l.

(=

prae-

fecturam praetorii ut videtur) Zosim.


Bheinisches

omnino

falso.

De

correctura

Mommsen Ephem. ep. Museum XL VII (1892) p.

1 p. 140, at cf. guae disputavi Cari morte cognita in 14.


sed a

regione Transpadana imperium sumpsit,

Carino

in

campis

Veronensibus victus et occisus est Victor, Epitome, Zosim. l. l. Pannonias a partibus eius stetisse docent nummi Cohen n. 5 in aversa
inscripti

Pannoniae Aug.
Tituli:

1268 M. Aurelius lulianus.


nensis positus a genero,

VI 1596

melius

XIV 2463 (1)


;

Marimetno-

ratur in
n.

V 4323 (2) Brixianus publice dedicatus fistula plumbea prope Romam reperta Lanciani, sylloge

aquaria

et

236 (3). A rationibus M. Aurelius lulianus t. 1. 3, Aurelius luliarius t. 2. a memoria t. 1, a memoria t. 3; praefectus praetorio, eminentissi-

mus
lusti

vir
t.

t.

2.

Patronus Brixianorum

t.

2.

Socer Sex. Pedii

1.

1269 Aurelius
Italicenses;

lulius, vir perfectissimus, a(gens) v(ices) p(raesidis) (Baeti-

cae) dedicavit Floriano (a. 276)

curator rei publicae Italicensium


curatoris

lapicidae

nomen

II 1115, Probo (a. 2761281) II 1116 II 1116, ubi errore praeteritum esse coniecit Mommsen.
t.

1270 M. AVRELIVS IVLIVS, vir clarissimus, augur, praeses provinciae (Dalmatiae) III 1938 t. Salonitanus. Ad quem t. III S, 8568 adnotatum est haud improbabiliter Cavedonium suspicatum esse M. Aurelium lulium haud diversum esse a Maurelio praeside Bahnatiae nomi-

nato in actis Domnii primi Salonitanorum episcopi.


Prosopographia Imp. Bom.
I.

At
14

acta illa

AVRELIVS
(AA. SS. 11 April. II p. 7
sqq.)

210
medio aevo

AVRELIVS
satis inepte conflata

sunt

L. Baebius Aurelius luncinus. 1271 Aurelius lustus, filius Aurelii Felicis,


'^r^vapioLi;

neque ullam omnino merentur fidem historicam.


7rpa;a? aTpatsia? tpei?,

cfe;a-

xpo^cpoiv]

[i:ti-poireuaa?] vel simile

quid

IGI1480

t.

urhanus

sepulcralis patris;

a tribus

militiis,

procurator sexagenarius alimen-

torum.

1272 Aurelius Larichus dicitur 6 xpa^Ttaxo? in t. Lycio Vlpiae Philae uxoris Lehas - Waddington 1258 ; fortasse procurator. CIG 4273

1273 Aur(eliu8) Marcellinus, vir perfectissimus du(x?) duc(enarius?) memoratur in titulo Veronensi V 3329, qui spectat ad muros urhis a. 265 restitutos.
,

AVRELIVS

MARCIANVS

v.

AELIVS MARCIANVS.
,

1274 Aur(elius) Marcianus, vir perfectissimus praeses provinciae Del(matiae) a. 277 III S. 8707 t. Salonitanus. Plena nomina 1275 IMP. CAES. M. AVRELIVS MARIVS AVGVSTVS.
imperatoris exhihent
tah.

nummi de Witte, Empereurs des Gaules p. 121 sqq. Marius apud scriptores. Faber ferrarius post (Cassianii Latinii) Postumi et (Vlpii Cornelii) Laeliani necem a militibus, quamvis militiae non satis clarus, imperator creatus et post biduum (secundo die Eutrop.) occisus est Victor Caes. 33, 9-12, Eutrop. 9, 9, vit. trig. tyr. 8, qui pariter ex eodem fonte hauserunt. Auctor vitarum
31;
trig. tyr.

nugas quasdam addidit

et

ordinem tyrannorum quos

dicit ita

confudit, ut

Marium

(Piavonio) Victorino interfecto imperatorem nun-

cupatum
31, 2).

Marium plus quam hiduum imperasse

esse scriheret 8, 1

opera Vitruviae sive Victoriae


docet copia

5,

(aliter

nummorum

qui extant, ut recte ohservavit EcMiel VII p. 454. 1276 M. Aurelius Masculus. Tituli: ei positus V 7881 (1) Cemenelensis, memoratur in t. Ostiensi Ephem. ep. 7, 1210 (2). Plena nomina exhihet t. 1, Aurelius Masculus t. 2. A. 239 tribunus cohortis VI

vigilum praepositus vexillationi (vigilum Ostiensi)

t.

2; vir egregius,

praeses (Alpium maritimarum)

t.

1.

Aurelius *Me[mmi]us

v.

Aurelius Hymen[ae]us.

Aurelius Merithates

v.

Merithates.

1277 Aurelius Mucianus, vir perfectissimus, p(raeses) p(rovinciae) R(aetiae)

III 5785 t. Baeticus. 1278 Aurelius Nemesianus, frater Aurelii Apollinaris, tribunus praetoria-

norum

a.

217 particeps coniurationis in Antoninum Severi filium Dio


Aurelius Nemesianus, poeta
cf.

78, 5, vit. Caracall. 6, 7.

1279 Aurelius Nemesianus Olympius, poeta.


opuscula

Carthaginiensis in suhscriptionihus eclogarum Calpurnii

M. Haupt,
Cari

I p. 372

sqq..

Numerianus imperator cum Olympio NemeaXteuTixA xuvrjYeTtxa et vauTtxa' scripsit vit.

siano contendit,
11,

qui

2; res filiorum

'divi Cari' (a. 284) se

celebraturum esse promittit

AVRELIVS
Nemesianus

^U
cynegetic. v. 63 sqq.
5,

AVRELIVS
Citatur Olympius schol. ad Statii

Theb. 2, 58;
L.

389.

IVNIVS AVRELIVS NERATIVS GALLVS FVLVIVS MACER.


6 Xa}xT:p6-aTos

1280 AVR(ELIVS) NICANDER,


1281 [L. Aurelius] Nicomedes.
vit.

vir clarissimus Aureliae

Cyrillae nepti titulum sepuJcralem posuit

IGI

1487 urhanum.

L. Verus educatorem habuit Nicomedem


sic fere restituit

Veri 2.

Titulum eius s&pulcralem urhanum

Henzen

VI 1598:
est,

[L. Aurelius

Nicomedes, qui

et]

Ceionius et Aelius vocitatus

L. Caesaris fuit a cubiculo et divi Veri imp(eratoris) nutr[itor],

[a

divo Antonino Pio equo publico et sac]erdotio Caeniniensi,

item

pontif(icatu) min(ore) exornatus, ab


et

eodem proc(urator) ad
et

silic(es)

praef(ectus)

vehicul(orum) factus,

ab imp(eratore) Antonino

[Aug. et divo Vero cura copiarum exercit]us (haec supplementa non


certa sunt
cf.

Hirschfeld, Untersuchungen p. 101 adn. 1 et


ei

Mommsen,

Staatsrecht II^ p. 1031 adn. 2)


et

iniunct[a]

hasta pura et vexillo


rat(ionum).

corona murali

donatus,

proc(urator)

summarum

Ceionia Laena uxor.

1282 IMP.

AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS AVGVSTVS. Mutinensis XI 827 (incertum an et t. Nut. midicus VIII 10283); M. Numerius 'i^nmerianua II 4909, XII 5672; ceterum in titulis nummisque M. Aurelius Numerianus, apud scriptores
M.

CAESAR

Plena nomina exhihet

Numerianus.

minor M. Aurelii Cari vit. Cari 10, a patre imperatore nuncupatus vit. Cari 7. 16, Victor Caes. 38, 1, Eutrop. Nobilissimus Caesar in t. supra allatis et 9, 18, Epitome 38, 2. VIII 10157. 10144, Ephem. ep. 7, 603, 8013 etc. et in nummis Cohen VI^ Numerianus n. 9. 18. 40. 65. 66. 68. 72-76 etc. vel Imp. Caesar M. Aurelius Numerianus nobilissimus Caesar Cohen n. 13.
Filius natu
facto Caesar

114. 115, similiter in

nummis Alexandrinis, qui primum (Cari) annum

indicant A. K. M. A. Nou|xpiavi? K(ai)a(ap) Catalogue of the GreeJc coins in the British Museum, Alexandria p. 319 n. 2462. 2463 cf. Eckhel

VII p.

516.

lissimus

Imperator M. Aurelius Numerius (?) Numerianus nobiCaesar VIII 10283, nonnunquam in titulis haud accurate

Augustus additur veluti II 4793, VIII 5332. Carum in Persidem comitatus post mortem patris Augustus nuncupatus cum Carino fratre imperium tenuit vit. Cari 7. 12. Imp. Caesar M. Aurelius Numerianus Augustus in titidis nummisque. Consul a. 284 cum Carino fratre fasti. Exercitum romanum e Persidis finibus reducens, cum ex oculorum dolore in lectica portaretur, factione Apri praefecti praetorio et soceri sui occisus est vit. Cari 12, Victor
Caes. 38, 6-8, Eutrop. 9, 18, Epitome 38, 4, Orosius
7,

24. 25.

Regnavit dies triginta post mortem patris Syncellus p. 724. Nummi Alexandrini iique non rari tertium annum indicant, unde nihil sequitur nisi necem Numeriani per aliquantum temporis post kal. Septembres
14*

AVKELIVS
a. 284:

212
Alexandriae ignotam
d.

AVRELTYS
Diocletianum imperatorem saluChalcedone refert Chronicon
mihi videtur
Seecli,

fuisse.

tatum esse a. Pasch. p. 510


statuisse d.

XV

kal.

Octobres

ed. JBonnensis.

At

recte

Geschichte

des Untergangs der antiJcen Welt

I p. 409 diem

imperii Diocletiani

17 m. Novemhris a. 284. Certe secundo semestri a. 284 Numerianus occisus est. Aurelius Pacorus v. Pacorus. CLEM[ENS] V. PACTVMEIVS. Q. AVR(ELIVS) PACTVM[EIVS .] 1283 M. Aurelius Papirius Dionysius honoratus titulo urhano a fine mutilo IGI 1072 CIG 5895 (1): t6v xpaxiaxov xat iv8o[c]6TaTov

ETrapxov A?YUTrTo[u]
{sic est

xal

sTiap/ov

e6{)svia?,

iTzi

ptpXsiStwv xat StaYvioSswv

in lapide,
6;(r^[xxTtov

non ut antea legehatur dvaYvwaetov)


xat

toO le^aaTou.
ttjv

i^Kapyov

Souxr^vdpiov

xajjbivTa]

xai

irept

OXajxtvtav

lTrtTr^[8stu)v]

au[xPouX6v

ts

toC

SspaaTOL

Ad
6662
? (2)

eundem pertinere

videtur titulus Antiatinus acephdlus

ah Antiatihus puhlice

positus

[a libellis et

a cognitionibus

imp. Commodi] Pii Felicis


sacerdoti confar-

Aug.^

ducenario praef(ecto) vehicul(orum), a copi(i)s Aug(usti) per


consiliario Aug(usti),
et diffarreationum,

viam Flaminiam, centenario


reationum

adsumpto in consilium ad HS LX m(ilia) n(ummum) iurisperito. Ad eundem spectat t. Sagalassensis Lanckororishi, Stddte Famphyliens und Fisidiens II p. 228 n. 207 (3) : [M]dpxov Aupi^Xtov riaTCetptov Atovuatov xhv sauTuiv euepYSxyjv.

Fuit ergo consiliarius Augusti sexagenarius


t.

postea centenarius

2,

praefectus
t.

vehiculorum
a
t.

et

copiis

Augusti per Flaminiam


,

ducenarius

1. 2,

libellis,

a cognitionibus

praefectus Aegypti

2.

praefectus annonae,

Sacerdos confarreationum et diffarreatio-

num

t.

2.
est

Idem
ed. iv

Papyrius

Dionysius praefectus
72, 13. 14
cf.

(circa a. 189) occisus

Bio

Aelian. apud Suid.

annonae a Commodo (= fragm. 86


Tr^?

Hercher)

s. v.

iXot86pr^ae: 6 8^

KXeavSpoc eXot86pyjae t6v uTraTov


auTov
xr^z

A^-j-uTTTu) dp5(Tj?

xa)[xu)8a)v xai irapaXuet

dp/r^? ouo^v dStxoOvTa.

Summotus igitur a praefectura Aegypti ad annonae praefecturam quamvis munus inferius rediit. 1284 M. Aurelius Papirius Socrates, M. f., vir perfectissimus, pater f.lii
ordinis senatorii cui
t.

posuit mutilum acephdlum


,

VI 1357

cf.

A 1190.
,

Vel idem vel pater huius est Papirius Socrates


Papirii Spori,
primipilaris,

vir egregius

frater

tribuni cohortis I urbanae Antoninianae

(suh Caracallo vel Elagahalo)

VI
. .

2861.
. .

1284a L. Aurelius Patroclus (L. Aurelius


lectum
est in altero miliario,
a.
. .

tr

. .

cius vel

. .

tr

. . .

clus

ius Patroclus in altero), praefectus


ep. 8,

Sardiniae
degli scavi

46 miliarii duo Sardiniae Ephcm. 1892 p. 289.

744,

Notizie

1285 Aurelius Philippus, magister Severi Alexandri, libertus patris(?) eius, qui vitam Alexandri postea in litteras rettulit vit. Alexandri 5, 2.

AVRELIVS
1285a M. Aurelius Philippus,
filius

213

AVRELIVS

Cassiani, tribunus eohortis I Flaviae miliariae

M. Aurelii Cassiani, frater M. Aurelii Bryttonum Maluensis

una cum

fratre patri posuit


a.

t.

Thessalonicensem ArcJiaologisch- Epi-

graphische Mittheil.

Oesterreich

XVII (1894) p.

117

= III S. 13704.

1286 AVRELIVS PIVS, senator a. 15 Tac. a. 1, 75. 1287 Aurelius Probus, baphiis praepositus genus purpurae invenit, quae vulgo Probiana dicitur vit. Alexandri Severi 40, 6, aetate Alexandri ut videtur, cf. Hirschfeld, Untersuchungen p. 193 adn. 1. 1288 IMP. CAESAR M. AVRELIVS PROBVS AVG. Plena nomina indicant
tituli

imperatoris et nummi.

Aurelius Valerius Probus vita 11, 5 in


Valerii Diocletiani vnemi36, 2.

actis senatus fictis,

quorum auctor Aurelii


Probus Epitome

nisse videtur; Equitius


scriptores.

Ceterum Probus apud


Victor Caes, 37, 4,

Oriundus ex oppido Sirmio


37, 1; 'Probo, ut

vita 3, 1; 21, 2,

'genitus patre agresti hortorum studioso Dalmatio nomine"

quidam
vita

in litteras rettulerunt, pater

Epitmne nomine Maxiderelictis'

mus

fuit,

qui

cum

ordines honestissime duxisset, tribunatum adeptus

apud Aegyptum
vita 3, 2,

functus est uxore ac


3, 4.

filio

et

fiHa

Claudia soror ihd.

Prohi et de rehus ah eo pariim sine duhio falsa fictaque sunt, partim suspectae fidei. Tribunatum prope imberbis a Valeriano accepit ihd. 3, ab eodem bello Sarmatico donis militaribus donatus et legioni III Felici (sic) praepositus est ihd. 5, ab Aureliano decimanis ihd. 6; Tacitus ei totius
orientis ducatum (sic) decrevit ihd. 7. Tacito mortuo, cum Florianus imperium arripuisset et a senatu agnitus esset, Probus in oriente a

Quae de munerihus militarihus ante imperium gestis vita 3-9 enarrantur,

militibus imperator factus est; xai Ilpopo?

ixev

eXys 2upi'av xal Ooivixtjv

xat IlaXaiaxivr^v xai ttjv Ar-yuTrxov airaaav, xa 8s dr,b KiXtxia? [xe/pt? 'ItaXia?

OXtoptavos' uTD^xouov 8e

auTij)

xat Ta uTr^p xaq "AXirst? i^vr^, TaXaTai xat

"Iprjpsc afia Tf) BpsTravtxfi' vi^so) xat irpo3-t ye

a~aaa

Ai^utj xat ta

Mau-

poucjta

9'jXa,

Florianus in oppido Tarso a Probo obsessus a militibus

imperium tenuit Zosim. 1, 64 (eadem ex eodem auctore hrevius Zonar. 12, 29 p. 154 ed. Dindorf). Consul I a 277, II a. 278, III a. 279, IIII a. 280, V a. 281 fasti. Qccisus Sirmii a militibus vita 37, Victor Caes. 37, 4, Epitome 37, 4, Eutrop. 9, 17, Zonar. 12, 29 extr. Regnavit annis quinque vita 21, 3 ; 22, 2, paulo minus quam sex annos Victor Caes. 37, 4, Zonar. l. h; sex annos Epitome 37, 4; annos sex menses quattuor Eutrop. 9, 17, Eusehius - Hieronymus chron. p. 184. 185 ed. Schone; annos sex menses duos dies duodecim Chronographus, septem annos non integros lulian. Caes. p. 314. Cum Florianum post regnum duorum fere mensium aestate a. 276 occisum esse constet (cf. A 488), Prohus aestate eiusdem anni ineunte imperium iniit. Cuius annum octavum nummi Alexandrini cum exhibeant, eum
occisus est et Probus solus

AVRELIVS
post mensem Augustum
eius anni.

214

AVRELIVS

a. 281 mortuum esse docent autumno fere Begnamt igitur sex annos et aliquot menses. 1289 AVRELIVS PROCVLVS, proconsul Achaiae Paulus Bigest. 36, 1, 83 (81). 1290 AVRELIVS PROPINQVVS, vir clarissimus, maritus Veliae Pumidiae

Maximillae

VI

1536

XI

3204.

L. Aurelius Pylades

v.

Pylades.

1291 Aurelius Quietus.

Ait (luventius) Celsus libro septimo digestorum

hoc respondisse

se,

cum

Aurelius Quietus hospiti suo medico mandasse

diceretur, ut in hortis eius

quos Ravennae habebat, in quos omnibus

annis secedere solebat, sphaeristerium et hypocausta et


valetudini apta sua impensa faceret

a.

quaedam

ipsius
1, 16.

Vlpianus Digest. 17,


sequitur.

Potest idem esse atque consul

(suff.)

82 qui

1292 T. AVRELIVS QVIETVS mcmoratur in


reperto

titulo prope Aperlas in Lycia CIG 4300 Add. p. 1134, corr. Lehas -Waddington 1292 Reisen im sudwestlichen Kleinasien II p. 49 not. 6 ; IttI Titou AuprjXtou

Ku^xou (non

['Ao]u[t]Tou,

ut priores ediderant) extat in lapide.

Legatus Aug. pro

pr.

(Lyciae) anno 80

tit.;

consul (suffectus)

anno 82 XII

Quieto cos.
L. TI.

M. Larcio Magno Pompeio Silone T. Aurelio III S. XIIIL Cf n. 1291. CLAVDIVS AVRELIVS QVINTIANVS.
k.

Oct.

dipl. mil.

1293 Aurelius Quirinius

= procurator summarum rationum sub Gallieno Euseh.


classis Ravennatis,

(Kuprvios),

6 xou [leYtaxou 7rpocY[xaxo? Trpoaxaxsutov


hist. eccles. 7, 13.

1294 M. Aurelius Regulus, praefectus Paulinae VI 3150.

maritus Aureliae

1295 M. Aur(elius) Rhodopithes (To8oTret&rjs), filius [DJracontis 6 xpaxtaxoc honoratus t. Rhodio Inscriptiones graecae insularum etc. n. 650. 1296 L. Aur(elius) Ru[s]ticus, III S. 8361 corr. S, 12721
vir
t.

egregius,

ducenarius

(procurator)

Dalmaticus.

1297 Aur(elius) Sabinianus, vir egregius, procurator ducenarius, procurator Dalmatiae, tribunus protec[torum] pater P. Balsamii
. . .

Sabiniani III 1985

corr.

III

S. 8571

t.

Salonitanus.
t.

1298 C. Aurel(ius) Salvianus, procurator Aug. (aurariarum) III 1293


Ampelensis.

1299 AVRELIVS SANCTVS, vir clarissimus (suyxXtjxixo?), maritus Plotiae Agrippinae Synnadis t. dedicavit Antonino Severi filio CIG 3882 f Add. p. 1100 Lehas-Waddington 1708. 1300 M. AVRELIVS SATVRNINVS, 6 Xa[XTrp6xaxos CIG 6565 IGI1477; potest idem esse M. Aurelius Saturninus in fistida plumhea prope

Romam
1301 M.

reperta Lanciani, sylloge aquaria n. 284.

clarissimus vir imp. Maximino Aug., plumhea urhana Lanciani, sylloge aguaria n. 587. 1302 M. AVRELIVS SERANVS, M. f., tribu Arnen., origine NeapoHtanus,
in fistula

AVRELIVS SECVNDINVS,

clarissimus vir, quaestor provinciae Cretae, aedilis plebei designatus,

AVRELIVS
patronus (coloniae
t.

215
Iiiliae

AVRELIVS
VIII 971

Neapolis Africae proconsularis)

Neapolitanus.

1303 IMP. CAES. M. AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER AVG. Filius Gessii Marciani procuratoris ex urbe Arca oriundi et luliae Mamaeae, nepos

Dio stemma supra p. 196. Male Varii filius, Variae nepos vita 1, 2 cf. vit. Macrini 8: Maesa sive Varia. Cognomen ei fuit Bassianus Dio 78, 30; 79, 17, !4Xs$iav6? Herodian. l. l., Marcellus Epitome 23, 4 cf. infra adn. Natus est kal. Octobribus fasti Philocali I^ p. 274; de anno non constat, cum apud Herodianum l. l. a. 218 dicatur Ssxatou stouc ^topspr^xo)? (unde annus natalis 208 effcitur), contra vita 60, 1 vixisse annis XXVIIII mensibus III diebus VII, unde a. 206; sed fdlsus omnino mensium numerus monet, ne nimium annorum numero trihuamus. Eodem die natus, quo Alexander Macedo mortuus est vita 5, 1;
lulii

per matrem
78, 30,

Aviti et luliae Maesae, consobrinus Elagabali

Herodian.

5, 3,

cf.

13, 1; at id

cum

referatur in ominihus imperii, fidem vix meretur.

apud Arcam Caesaream vita 5, 1; 13, 5, Victor Caes. 24, 1; a matre et avia educatus, sacerdos dei Elagabali Hemeseni Postquam consobrinus filius Caracalli perhiberi Herodian. l. l. coeptus imperium arripuit, Bassianus et ipse ab eodem ex Mamaeae stupro genitus esse a Maesa eiusque filiis dicitur Herodian. 5, 7, 3 In prima pueritia litteratores habuit Valerium cf. Dio 79, 19 extr. Cordum et T. Veturium et Aurelium Philippum libertum patris, qui vitam eius postea in litteras misit, grammaticum in patria graecum Nehonem(?), rhetorem Serapionem, philosophum Stilionem, Romae grammaticos Scaurinum Scaurini filium doctorem celeberrimum, rhetores lulium Frontinum et Baebium Macrianum et lulium Granianum
Natus
est

vita 3.

A. 221 consilio Maesae Elagabalus in senatu eum adoptavit, nomen Alexandri ei indidit, Caesarem nuncupavit, consortem imperii fecit

Dio
fasti
a.

79, 17,

Herodian.

5, 7.

Quae facta

csse

mense lulio ineunte docent

cooptationum sodalium Antoninianorum

973 (aerae Capitolinae 221) VI id. lul. ex s(enatus) c(onsulto) [M. Aureliu]m [Antoninujm nobilissimum Caes. imperii .... [heredem]
[consortem]

VI 2001,

qui cooptarunt

supplevit Borghesi,
fastis

Mommsen;

dies cooptionis periit

in

sacerdotum in ade lovis Propugnatoris consistentium


in

VI 2009.
in adid

Tempus confirmat nummus Arcae Caesareae Eckhel III p. 361


versa inscriptus Aop. AXscavopo? Caisar,
est a.

532 aerae Seleucidarum

aversa Kaisaria
a.

BAO

d.

1 m. Oct.

2201221.

M. Aurelius

Alexander in nummis Cohen IV^ Alexander n. 65. 198. 199, M. Aurelius Alexander nobilissimus Caesar VI 323, imp. Caes. M. Au[rell, Antonini

Magni nepos, [divi Severi Pii pronepos, M. Aureiliujs III S. dipl. mil. LXXXV unde Alexandrum vivo Elagahalo Augustum nuncupatum esse mtdti falso collegerunt contra
f.,

divi Antonini]

Alex[ander]

AVRELIVS

216

AVRELIVS

consensum omnium testimoniorum veterum. Alexandrum Romae adoptatum esse ut rectc refertur vit. Elagahali 13, 1, ita perperam Caesarem

a senatu Macrino interempto appellatum ibd. 5, 1, vita 1, 2; 2, 4. Consul I cum imp. Caesare M. Aurelio Antonino Aug. Herodian. Elagabalus^ quem adoptionis 5, 7, 4, vit. Elagdbali 15, 5 ef. fastos. paenitebat, frustra insidias ei struxit vit. Elagabali 13-14, Dio 79, 19, Herodian. 5, 8, 2 sqq. Quas repetens cum interfectus esset, Alexander Augustus appellatus est vita 1, Dio 80, 1, Herodian. 5, 8, 10. Inde
appellatur imp. Caesar divi

Magni Antonini
{sive

Pii filius,

divi Septimii

Severi Pii

nepos M. Aurelius
titulis,

Aurellius)

Severus Alexander

Pius Felix Aug. passim in


in

sine indieatione patris et avi pariter

nummis

EcJihel

VII p.

269. Adoptione ergo reiecta fdium Antonini

(Caracalli) se professus est et Severi


est,

in honorem avi

nomen statim, ut imperium adeptus quem ferebat sumpsit. Perperam de origine nominis

hariolatur auctor vitae 12, 5; 25, 2.


fasti.

Consul II
a.
vit.

Occisus est mense Martio ineunte


6,

a. 226, III a. 229 237 tumultu militari


7,

in

Germania Herodian.
8,

8-9, vita 59. 61,

Maximini
a.

in Gallia

Eutrop.

23; Mogontiaci Eusebius armen. ad


alii

Hieronymus chron. 2248), Syneellus p. 675, 20,


Britannia, ut
59, 6, vico Britanniae, cui

Abr. 2252 (inde Chronographus ; in

volunt in Gallia in vico cui Sicilia

nomen
v.

est vita

vocabulum

Sicilia Victor Caes. 24, 5.

Vxor: Gnaea Seia Herennia

Sallustia Barbia

Orbiana

sub Seia.

Polemius Silvius (chron. min. I p. 521 ed. Mommsen) adnotat: Antoninus Heliogabalus occisus, sub quo Marcellus Caesav et Sallustius Vranius Haec confusa sunt, quoniam Seleucus atque Taurinus tyranni fuerunt.

Vranium
falso

et

Polemius cum
rettulisse

Taurinum sub Alexandro regnum sumpsisse constat. Neque minus quem Elagahalus ipse Caesarem fecerat, in tyrannorum
,

numero

videtur atque Marcellus

coll.

Alexander.

Potest verum esse liuic privato

nomina

Epitome 23, 4 intelleciendus fuisse Gessium Bassianum

Marcellum.
actis senatus
si inisset, viri dodi multum dubitaverunt potissimum moti, quae proferuntur vita Alex. 6 sqq. Haec enim sincera essent atque in senatu pridie nonas Martias ea quae perhibentur

De

tempore quo Alexander regnum

gesta essent, necesse esset statuere

Augustum nuncupatum

esse.

Alexandrum certe compluribus ante diebus At quamvis nuperrime extiterit qui illa acta

genuina esse defenderet, ea ab homine imperito aetatis posterioris ficta esse inde Juculentissime apparet, quod auctor prorsus ignoravit Alexandrum ipsum se filium divi Magni Antonini publice professum esse neque unquam dicere potuisse 'displicere sibi alienae familiae nomen (scl. AntoniniJ adsumere' 9, 7 vel 'Antonini nomen adfectatum in Bassiano' 10, 5, ubi Caracallus significatur.
Itaque illa acta omnino reicienda snnt. Neque aliis rationibus, quibus numeri a Dione jyrolati in dubium vocati sunt (Wirth, Quaestiones Severianae p. 40. 43), plus tribuendum videtur. Qui numeri inde a nece Caracalli usque ad necem Elagabali omnes optime (78, 5. 11. 16. 39. 41; 79, 3) inter se conveniunt; nam 79, 39 ubi traditu/r x'^ 'louXfou 6-(h6ji restituendum esse 'Iouv(ou X Dione ipso (78, 41 coU. 78, 11 J iam pridem recte denwnstravit Beimarus. Itaque cum Dione diem necis Elagabali et diem imperii Alexandri statuimus d. 11 mensis Martii a. 222. Constat autem ex fastis sodalium

AVRELIVS

217

AVRELIVS

Antoninianorum VI 2001 Maonminum d. 25 mensis Martii a. 235 Romae agnitum esse vel perpaucis diehus ante, cum cooptationes eiusmodi senatus consulta de novo Augusto excipere solerent. Itaque tcstimonia quae extant dc ut occisus sit medio fere mense fegni spatio Alexandri ita comprobantur Maiiio a. 235 et regnarit annos tredecim et paucos dies.
,

1304 L. Aurel[ius] Step[hanus ?], procurator Aug. [XX] her[editat.] 121 t. mutilus in agro Consmtino repertus ; 'titulus sincerus videtur,

profertur tamen

cum

falsis^

adnotat

Mommsen.
Carpi proc(uratoris) k(astren727.

1305 M. Aurel(ius) Stertinius Carpus,

filius

sis),

procurator imperatoris

Commodi VI

L. IVL(IVS)

AVR(ELIVS) SVLP(ICIVS) VRA(NIVS) ANTONINVS.


(certe

1306 AVRELIVS SYMFORVS signo Acholi


perscriptum est in
luniae Cyriaces
t.),

Acholi vocahulum iuxta

vir clarissimus, maritus luniae Aftianetis, pater


t.

VI 29706

originis incertae, fartasse saeculi IIII.

Saeculo II testamentum Aurelii Symphori memoratur a

(Ccrvidio)

3, 28 pr. CLAVDIVS AVRELIVS TELEMACHVS. M. AELIVS AVRELIVS THEO. 1307 M. Aur(elius) Tiberianus, vir perfectissimus praeses provinciae Del(matiae) a. 280 III 1805 t. Naronensis. 1308 AVRELIVS TITIAN[VS] memoratur in titido mutilo Mogontiacensi semel descripto Brambach, Corpus Inscriptionum Bhenanarum 1304:

Scaevola Digest. 34,


TI.

d. leg.

tus Aureli Titian IIII procon TituJus positus est Antonino VIII Au[g.] An[to]ninian. etc. Severi f non ante a. 213, quo consul IIII fuit; in lapide videtur excos.

iitisse

[sub cura] Aureli Titian[i] [leg. Aug.] ct hic fuisse legatus


vel

leg.

Germaniae superioris. 1309 [A]urelius Va..., [subpraef.?] vig(ilum)


7,

VIII

t.

Ostiensis

Ephem.

ep.

1214.

1310 M. AVR(ELIVS) VALENTINIANVS. Titulos posuit a. 283 Tarracone Caro II 4102 (1), Carino II 4103 (2), Aquinci III 3418 (8), uhi cum
plures versus erasi
sint, nomen Carini deletum esse videtur. M. Aur(elius) Valentinianus, clarissimus vir t. 1. 2. 3; praeses provinciae Hispaniae citerioris, legatus Augustorum
t.

a.

283
3.

pr. pr.
t.

1.

2;

(a.

284?) legatus Augusti


Valerius,

pr. pr.

(Pannoniae

inferioris)

1311 M.
nensis.

Aur(elius)

origine

Naronensis, vir perfectissimus,

ducenariuSj

ex protectoribus

lateris divini a.

280 III 1805

t.

Naro-

1312 Aur(elius) Verecundus, vir egregius, pro(curator) argentariarum a. 274 t. in Bosnia repertus Archaeologisch- Epigraphische MittheiIII S. 12736. lungen aus Oesterreich XVI (1893) p. 133

1313 Aurelius Verus vitam Traiani

scripsit vit.

Alexandri 48,

6.

CAESAR COMMODVS.
IMP.

L.

AVRELIVS VERVS AVGVSTVS

L.

CEIONIVS

AVRELIVS

218

AVRELIA

M. AELIVS AVRELIVS VERVS CAESAR -= M. ANNIVS VERVS. 1314 AVRELIVS VICTOR, cui Pimo(?) cognomen erat, senator; verba Aurelius eius de Opellio Macrino vit. Macrini 4, 2-4 in actis fictis. Victor, legatus Augg. pr. pr. provinciae Pannoniae inferioris, XVvir

sacris faciundis

patronus

rei

publicae OreUi 3715

V 486 *

hic

titulus, qui ad Sex. Aurelium Victorem rerum scriptorem, praefectum

urhi suh Theodosio perperam referri solet


schichte der

cf.

Teuffel- Schwahe ,
fictus est.

Ge-

Romischen Literatur 414^,


ve.

1,

a Ligorio

1315 Aur(elius) Vict(or)

IIT

S. 7596;

solutio

p(rocuratore) solvit
szewshi.
t.

Aurelius Victor

ex p. ex voto posuit t. Moesiae inferioris compendiorum incerta est, v(ir) e(gregius) ex Hirschfeld, ve(teranus) ex p(raetoriano) von Domavir egregius Gallieno et Saloninae posuit

urhanum VI 1106.
vir,

1316 M. AVR(ELIVS) VICTOR, clarissimus narum, sacerdos dei Solis VI 1358.


1317 M. Aure(lius)
Caesariensis
a.

praefectus feriarum Lati-

Vitalis, vir egregius, praeses provinciae

254 JEphem.

ep. 5,

953

t.

Mauretaniae Mauretaniae Caesariensis.

1318 M. Aur(elius) Volo, [e]minenti[ssimus]


ris honis saeculi fere tertii";

[vir]

VI 3857

t.

mutilus Hitte-

praefectus praetorio aetate incerta.


,

1319 AVR(ELIVS) ZENO lANVARIVS clarissimus vir VIII 10982 t Caesariensis; ad eundem spectare videtur fragmentum t. Caesariensis Revue archeologique ser. III vol. XVII (1891) p. 36 n. 95 ... [A]ur. Zenoni [praes]idi provin[ciae] nescio cuius, sed vix Mauretaniae la Caesariensis, nisi forte Zeno post praesidatum in ordinem amplissimum
adlectus
est.

1320 Aurelius Zoticus, quem ex arte paterna et Magirum cognominabant, Smyrnaeus, athleta, stuprator Elagabali Dio 79, 16 (Zonaras 12, 14); Magirus memoratur vit. Elagahali 10, 5.
1321 Aurelia,
"^nec

patimur Tyrrhenum crescere piscem; instruit ergo

focum provincia, sumitur illinc quod captator emat Laenas, Aurelia vendat' luvenal. 5, 97-99; femina ergo dives, quae dona a captatore
missa vendit.

1322 Aurelia, ornata femina, quam Aquilius Regulus testamentum eius signaturus sibi tunicas, quas erat induta, legare coegit Plin. epist.

MARCIA AVRELIA ALEXANDRIA.


1323 Aurelia Antonina,

2, 20, 10-11.

uxor
t.

Aurelii

Apollonii honorata puhlice

db

Apolloniatihus (Pisidiae)

Apolloniae reperto Lebas - Waddington 1195

CIG

3970 cf Add. p. 1107.

Marcia Aurelia Ceionia Demetrias.

1324 Aurelia Crescentia, uxor Aurelii Felicissimi

IX

4894.
t.

1325 AVRELIA CYEREMA(?), clarissima femina IZJ ^^56

Salonitanus.

AVRELIA
1326 Aur(elia) Cyrilla quae
Aur(elii) Nicandri
et

219
Hyperechia
(ttjv

AVREOLVS
xal 'VTr[s]p2yiav),

neptis

IGI

1487.
clarissima

1327 L...IA

AVRELIA EPI[PH]ANIA,

femina in fragmcnio

tituli urhani Bullettino comunale 1884 p. 5 n. 701. (nomen periit, nempe Thracii 1328 Aurelia Euphemia, filia regis t. graeco Byzantii ut videtur cuiusdam), [uxor?] Secundini Diognidis reperto Athenische Mittheilungen 1885 p. 18 n. 4. 1329 AVRELIA FADILLA, filia imperatoris Caesaris T. Aelii Hadriani

Antonini Augusti Pii


nini
1,
3,

VI 990 in mausoleo Hadriani; filia maior Antonupta Lamiae Silano (vel Silvano, ^it coniecit Dessau) vit. Pii 7, mortua, cum pater ad proconsulatum Asiae proficisceretur ihd. 6 (utroque loco nomen tacetur). Fostea ossa eius inlata esse mausoleo
titulus.

Hadriani docet

1330 (AVRELIA) FADILLA, filia imperatoris M. Aurelii Antonini et Anniae Faustinae. Tituli ei positi sunt Ephesini CIG 3969 a et h, Lehas -Waddington 154, ursp atoxTjpia? Mapxou xal <I)a5t>vXr^? 2970 CIG 5942. Vhique dicitur Fadilla, sed veri t. Tihurtinus IGI 1124h simile est eam nomen a sorore patris accepisse et Aureliam Fadillam

nominatam
stitum natu
ficta vit.

esse.

Cum Commodus
6.

regnaret,
1.

Fadilla sororum super-

maxima

erat Herodian. 1, 13,

Memoratur

in epistula

Avidii Cassii 10,

1331

ANNIA GALERIA AVRELIA FAVSTINA. AVRELIA FLAVIA IVLIANA, clarissima femina VI

113. 771.

1332 Aur(elia) lul(ia) Herach'a, coniunx [Aurelii] Honorati III 6034 Tomitanus. t. 1333 Aurelia Meh'tina, uxor Fl(avii) Philostrati sophistae, raater L. Fl(avii)
Capitolini
t.

Erythraeus Bulletin de correspondance Hell4nique

IV

(1880) p. 153.

1334 Aureha Messalina, Ceionii Postumi uxor, Clodii Albini mater vit. Clodii Alhini 4, 3 suspecta fide. 1335 AVRELIA NEMESIANA, clarissima femina in fstula plumhea aquaria
prope Romam reperta Lanciani, sylloge aquaria n. 196. 1336 Aurelia PauHna, uxor M. Aurehi Reguli VI 3150. VIBIA AVRELIA SABINA. 1337 Aurelia Severa, virgo VestaHs, viva sepulta a. 213 Dio

Vlpia Aureha Valeria. MARIA AVREL(IA)


genuum
Dindorf.
rebellem apud

77, 16.

{vel

AVREL(IANA)) VIOLEXTILLA.

1338 Aureolus (x^uproXo?), obscuro loco natus, e Dacia oriundus per militiae gradus a Gallieno ad magisterium equitum provectus In-

Mursam
aliis

devicit

Zonaras 12, 24 p. 143

ed.

missus est
lieni 2,

GaUieno cum Zonaras p. 145,

ducibus contra (Fulvium) Macrianum

vit. trig. tyr. 11,

cf.

12, 13. 14,


vit.

vit.

Gal-

4; totus

exercitus Macriani Aureolo se dedidit

Gallieni

2, 7.

Eo iam

tempore Aureolum

imperium sumpsisse, in Illyrico

AVRVNCVLEIVS
regnasse,

220

AVSTVRNIVS

composuisse
3, 1.

Gallienum autem oppugnandi Postumi studio pacem cum eo omnino perperam enarrat auctor vitae Gallieni 2, G;
6
cf. vit. trig. tyr.

4;

4,

11, 3.

Bello a Gallieno contra

Postumum

gesto interfuit,

sed ab imperatore
cf.

Postumum
7,

persequi iussus noluit

Zonaras p. 144

vit.

Gallien.

1:

Aureolus

cum

per Raetias

legionibus praeesset, sumpto imperio


33, 17; rectius ut videtur

Romam

contendebat Victor Caes.

Zosimus
raXXi-/)V(i)

1,

12,
xhv
TTjv

25
TTj?

init.)
fiTTrou

dYyeXXsTat
Traofyj?

x(p

40 (ex eodem fonte hrevius Zonaras Tzphq Dxu&a? i-^y.ap-epoovTi KoXi\iv^


t^^j

"JjYOUfisvov

AuptoXov iv MsSioXavq)

ttoXsi ttjv iizl

'iTaXiav TrapoSov noaToufAou TTaY|ievov


TTpacp{)at xtX.

TiapacpuXaTTSiv

el<;

t^ vswTspt-

GaUienus audita rebellione ex Illyrico in Italiam profectus Aureolum apud pontem, cui ex eo nomen Aureoli est, acie vicit, victum Mediolanum coegit obseditque Victor Caes. 33, 18, Epitome 33, 3 cf. Zosimum et Zonaram l. l. (falso ut solet auctor vit. trig. tyr. 11, 4 eam pugnam Claudio tribuit). Fahellam ahsurdam de commento Aureoli, quo Gallienus periret, rettuUt Victor 33, 20 ; ad eandem allusit Epitome 33, 3. Postquam Gallieno occiso Claudius imperator nuncupatus est, Aureolus Claudio se dedidit, sed occisus est (a. 268) Epitome 34, 2, Zosimus 1, 41, Zonaras 12, 26 init., vit. Diversae diversorum narrationes de Aureoli nece vit. Claudii 5. Aureliani 16, 1-3. Aureolus a Gallo Antipatro rerum scriptore
Ceiv

laudatus
trig. tyr.

vit.

Claudii

5, 4.

Memoratur
sepulcralis

vit.

Gallieni

5,

6;

9,

1 ; 21,

5,

12, 2; 14, 1; 18, 1. 3; 30, 23, Claudii 4, 4,

Ammian.

Marcell.

21, 16, 10, Zosim. 1, 38.

Titulus

eius

graecus

qui
cf.

olim

sincerus

creditus
fictus

est

CIG

6761, rectc in falsos ahicctus cst


trig.

IGI

355 *, utpote
Aureoli,

ex

epigrammate

tyr. 11, 5.

Nec minus nummi

qui adhuc

in medium prolati sunt, ad unum omnes sunt fdlsi cf. Colien VI^ p. 90. 1339 Aurunculeius Cornelianus, vir nobilis a Septimio Severo occisus
vit.

Severi 13, 2.

1340

in epistula synodi cuiusdam ut videtur data ad imperatorem nescio quem post Hadrianum, fortasse ad Antoninum Pium CIA III 21: 'Qpouvxqj toI dv[&u7raTq)] proconsul Achaiae fuisse
;

AVRVNCVS memoratur

videtur.

C. Antistius Auspex.
lulius
TI.

Auspex. IVLIVS POLLIENVS AVSPEX.

A.

POLLENIVS AVSPEX.

1341 [Ajuspicatus, amicus Dasumii


sumii.

VI 10229

v.

18 testamentilm Da,

Cogitari potest

de A. Curtio

Auspicato Titinniano

filio

A. Curtii Crispini III 231 eiusdcm fere aetatis cf. XIV 3030. 1342 Q. Austurnius Lappianus memoratur in t. uxoris VIII 7978 Busicadensi. P. f. tribu Quirina equo publico exornatus ducenarius
,

(procurator ut videtur) bis

aedilis, Illvir IIII

coloniarum (Cirtensium),

AVTOBVLVS
praefectus
III

-221

AXILIVS
earundem excepta Cirta); maritus

coloniarum
tit.

(scil.

Claudiae Gallittae

1343 Autobulus, filius Plutarchi. Plene sine dubio Mestrius Autobulus nominatus est, ut ex tit. DeJ^hico patris CIG 1713 (cf. 400) sequitur

et

ex

tit.

Chaeronensi Inscript.

Graeciae Septentr. 3423 A(euxiov)

M[3]Tpiov AuTopouXov <ptX6ao?pov nXotTtovix^v <I)Xapioc AuToPouXo? t6v TCp6?


[xr^Tp?>? Tra-Tiov,

qui titulus ad hunc ipsum vel ad quendam ex posteris

eius referendus est.

Nuptiae Autobuli
(p, 666 d).
TTjC Iv

filii

memorantur Plut.

quaest.

conviv.

4,

3,

Ei

Tifiati!)

Plutarcho (alteri fdio) dedicavit pater librum Tiept Autobulus persona dialogorum tpu/oYovta? p. 1012 a.
et

quaest. conviv. 8, 2,
(p.

(p.

719 c) ;

9, 10,

(p. 735 h), lih. amator. init.


sqq.)

748 f), de sollertia animal.


sit,

init.

(p.

959 a

num idem

intelle-

gendus

duhium

est cf.

Volkmann, Lehen, Schriften und Philosophie


cos

des Plutarch

I p.
'cos.'

30.
f.

XIV 4192 in frusttdo t. Nemoad P. Autronium, plane incertum est. 1345 AVTRONIVS IVSTVS, senator, epistula (ficta) eius ad Autronium Tiberianum patrem a. 275 scripta vit. Tacit. 19. 1346 L. AVTRONIVS PAETVS, P. f., L. n. acta triumph. Capitolina, Autro1344 P. Autro[nius]
rensis;

num

pertinuerit

nius Paetus acta Barheriniana, P. Autronius fasti Venusini

f.

min.

IX

I^ p. 66 errore ut videtur, Autronius Paetus Appian. Illyr. 28. 33 consulatum alterum iniit, sed Caesar kal. lanuariis a. 721 eodem die magistratu abdicato Paetum sibi suff^ecit Appian. l. l.,
C.

L. Volc(acio) L. Aut. cos. in amphora BuUetin archeodu comite des travaux historiques 1894 p. 94 n. 2. XVII kal. 28 ut videtur) pro consule ex Africa triumSeptembres (a. 726
fasti Ven.,

logique

phavit acta triumph.

Fortasse idem

est

Autronius Paetus in

titulo

servorum

VI

6687.

1347 Autronius

Priscus

memoratur in

t.

urbano hominum tenuiorum

VI

29434.

1348 AVTRONIVS TIBERIANVS, senator a. 275 vit. Taciti 19 cf. n. 1345. 1349 =^AWLVIVS SATVRNINVS, Scythici limitis dux a. 258 vit. Aureliani 13, 1 in actis fictis; nomen getitile corruptum videtur.

1350 AVXENTIVS, vir clarissimus

IVLIVS AVR(ELIVS)
C. Valerius *Axer.
(sic

VI 124 fortasse AVXON LEONIDAS.


'E$Tj8apr^?

aetatis posterioris.

1350a Axidares
a. 114,

Arrianus,

Dio),

rex Armeniorum circa

qui nec Romanis nec Parthis satis placebat Dio 68, 17, Arrian. apud Suidam fr. 16 FEG. III p. 589. 1351 AXILIVS [H]ONORATVS, iur(idicus) reg(ionis) Transpad(anae), [c(larissimus)] v(ir),

cur(ator)

r(ei)

p(ublicae)

[C]omens(ium)

et

Berg(ot.

matium), [tr]ib(unus) laticl(avius) leg(ionis) III


mutilns in agro Mediolanensi repertus.

V 8921

AXILIVS

222

AZIZVS

1352 Q. Axilius Vrbicus, vir perfectissimus, magister sacrarum cognitionum, a studiis et a consiliis Augustorum; patronus Aquileiensium

V 8972 t. Aquileimsis. 353 AXIVS, legatus pro pr

fetialis

III 248

t.

Ancyranus mutilus

M. Bassaeus Axius. 1354 Axius Aelianus iunior


zegetusae dedicavit
t.

legatus Galatiae vel Galatiae et Cappadociae.

(6 vstoxspo?),

(fiUus Q.

Axii Aeliani) Sarmi-

CIG

6813; de additamento obscuro iovios vide

in paire.

1355 Q. Axius Aelianus.


Sarmizegetuscnses ;
ei

Tituli: ipse dedicavit

positus est a colonia Sarmizegetusa


t.

Sarmizegetusensis ; memoratur in

1423 (2) III 1456 (3) Mauretaniae Caesariensis VIII


(1).

III 1422

8812

nuper in regione Sitifensi reperto Becueil de Con(4) stantine XXIX p. 691 (5). t. 3; Axius Aelianus Q. Axius Aelianus t. 1. 2, Q. Axius A
et

in

t.

t.

4. 5.

Q.

f.,

tribu Pal.

t.

3; vir egregius
(cf.

t.

1. 2. 4. 5,

eques

Romanus
p. 112

t.

3.

Curator ad populum

Hirschfeld, Untersuchungen

etc.

adn. 4) viarum Traianae et Aureliae et Aeclanensis,

procurator ad
t.

alimenta per Apub'am Calabriam Lucaniam et Bruttios

curator rationis privatae provinciae Mauretaniae Caesariensis

3; prot. 3 sub
;

Severo Alexandro
Aug[g.]

t.

4. 5,

item per Belgicam et duas Germanias


t.

pro-

curator provinciae Daciae Apulensis bis vice praesidis


1.

3,
1.

procurator

1.

2;

in

1.

1.

altera g in Aug[g.] erasa

est,

in

1 traditur

Aug., fuit ergo procurator Daciae sub Maximino


sub Gordiano.
Aelia
fine
t.

et

Maocimo, mansit

Romana uxor

Laurens Lavinas; patronus Sarmizegetusae t. 2, filius Axius Aeb*anus iunior.


t.

t.

3.

Et

in

patris additur loni et in f%ne

fdii (v. supra) iovto? incertae

explicationis ; signum esse utriusque coniecit Mommsen. 1356 AXIVS M frater Arvalis a. 193 VI 2102 acta Arvalium. 1357 L. AXIVS NASO, proconsul Cypri mense Novembri a. 29 p. C. memoratur in t. Cyprio graece scripto Lebas -Waddington 2773.
,

Licinia
cum

Axia.

1358 Axia AeHana, fiba Terentii Mus(a)ei et Hydriae Tertullae clarissimae feminae XII 675 t. sepiilcralis Arelatensis, cuius anaglypha parentes
filiamque Christianos fuisse indicant.
Q.

Ex

nominibus parentela quadam

Axio Aeliano coniuncta

esse videtur.

1359 Azizus, rex Hemesenorum; Agrippa II rex ludaeorum Drusillam sororem ei in matrimonium dedit, postquam ludaeorum reHgionem professus est loseph. ant. 20, 7, 1; primo Neronis anno defunctus,

cui

Soaemus

frater successit ibd. 20, 8, 4.

Tyrius Septimius Azizus.

BABA

228

BAEBIVS

B
1

Baba, homo stultus eodem anno quo imperator Claudius mortuus est (a. 54) Seneca apocolocynt. 3, epist. 15, 10.

2 Baburiana, desiderium eius Arrio Antonino commendat Fronto ad amic. 2, 8 p. 199 N.

3 Bacchius, gladiator optimus aetate Horatii Horat.


schol.

sat. 1, 7,

20 cum

4 Bacchius (Baxxstou vel Bax/iou traditur,


magister Marci imperatoris Marcus
praetorio paulo ante
JBerichte
d<;

Euxuxtou coniecit Gataker),

lautov 1, 6.

5 Badius Cominianus memoratur in epistula Aedinii luliani praefecti


a.

238 ad eum data

t.

in loco

Thorigny

repert.

der Sachsischen Gesellschaft ,


et

[Pro]c(urator)

1852 p. 242. vice praesidis agens (Galliae Lugdunensis) paulo

Phil.-Hist. Kl.

ante

a.

238

tit.

AFINIA GEMINA BAEBIANA vide Afinia in Addendis. 6 [BAEBIVS titulus eius acephalus VI 1361, ubi honores ] ordine recensentur, qui ad guem referendus sit docent nomina
,

inverso
sororis,

quae dedicavit.
L.
f.,

Xvir

stlitibus iudicandis,

quaestor urbanus, tribunus plebis,

praetor,
possunt).

proconsul sortitus provinciam Baeticam .... (plura deesse

Frater [B]aebiae L,

f.

Fulviae Claudiae Paulinae Grattiae


ei lulii

Maximillae.
7 C. Baebius Atticus.
Titulos gemellos

Carnici posuit civitas

Saevatum
est,

et

Laiancorum

1838

(1).

1839

(2),

quorum

t.

1 integer
loco

cum
P.
f.,

alterius frustula supersint.

tribu

Claudia; origine

videtur luliensis

ex trihu

et

titulorum.

Primopilus legionis

Macedonicae, praefectus civitatium


civitatium in Alpibus Maritumis,

Moesiae
curator

et Treballiae,

praefectus

tribunus militum cohortis


Ti.

VIII praetoriae, primopilus iterum, proin

Claudi Caesaris Aug. Germanici


tit.

Norico.

Ilvir

iure dicundo (lulii Carnici)

8 L.

BAEBIVS AVITVS, L.

f,

tribu Gal.

praefectus fabrum, tribunus

legionis

Geminae,

procurator
vir

imperatoris

Caesaris

Vespasiani

Augusti provinciae Lusitaniae, adlectus inter praetorios


9 L. Baebius Aurelius luncinus
Ostis
,

VI

1359.
Galeria,<