Está en la página 1de 12

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

HNG DN GI LP ASA TRN GNS3 1. Chun b. chun b c th thc hin vic gi lp ASA trn GNS3, bn cn chun b cc thnh phn sau y. 1 PC hoc laptop. GNS3 phin bn 0.7.2 all in one. Cc gi gi lp ASA trn GNS3. Bn c th download ton b cc soft cn thit t a ch link di y http://www.mediafire.com/?263iw7zshqgd0br 2. Thc hin. 2.1. Ci t GNS3 all in one.

Trong th mc download v, bn ci t GNS3 bng cch click chy file gns.exe. Vic ci t GNS3 ht sc n gin, ging nh cc phn mm khc. Sau khi ci t GNS thnh cng, khi ng GNS3 ln u, chng trnh s yu cu bn cn cu hnh 1 s tham s c bn.

Changbietgi_snsviet.com Page 1

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Bn click chn OK bt u cu hnh cc thng s cn thit.

Changbietgi_snsviet.com Page 2

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Vo Menu Edit Preferences..

Trong ca s bn tri, click chn Dynamips, sau bn chn ng dn ca file thc thi dynamips. Sau click Test kim tra xem Dynamips c start c khng. Nh trong hnh trn th Dynamips start thnh cng.

Changbietgi_snsviet.com Page 3

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Tip theo, trong phn Qemu, bn tip tc cn ch ra cc ng dn cn thit (Cc phn c ng khung trong hnh v). Bao gm qemuwrapper.exe qemu.exe qemu-img.exe 2.2. Gi lp ASA

Sau khi ch ra cc ng dn cn thit trn, bn chn tab ASA trn. Trong phn ny, bn s ch ra ng dn cha file m phng ASA.

Changbietgi_snsviet.com Page 4

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Cc file cn thit m phng ASA u cha trong th mc download c ch ra trn. Trong phn ASA Specific Settings bn cn cu hnh 2 ng dn c bn : Initrd bn tr ti file : asa802-k8.initrd trong th mc download v. Kernel bn tr ti file : asa802-k8.kernel trong th mc download. Kernel cmd line : Bn mc nh Sau khi thc hin xong, bn click chn Apply v click OK. Ti y bn c bn thc hin xong.

Changbietgi_snsviet.com Page 5

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Quay li giao din lm vic ban u, bn click chn v ko ra 1 ASA Firewall.

Bn chut phi vo biu tng ASA1 trn mn hnh v chn start.

Changbietgi_snsviet.com Page 6

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Sau khi click chn start, bn s thy hin ra 1 ca s thng bo ging nh mn hnh MS-DOS nh sau :

Bn ng ng ca s ny li m hy thu nh ca s xung thanh taskbar v ng tt n trong sut qu trnh lm vic vi ASA trn GNS3.

Changbietgi_snsviet.com Page 7

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Sau khi thu nh ca s trn xung thanh taskbar, bn click chut phi vo biu tng ASA1 trn mn hinh v click chn console vo giao din cu hnh dng lnh ca ASA.

Sau khi click chn Console, bn chn mt lt, sau khi thy du nhc lnh # bn g hai dng lnh sau: # cd /mnt/disk0 # /mnt/disk0/lina_monitor

Changbietgi_snsviet.com Page 8

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Sau hai dng lnh trn, bn ch mt lt qu trnh start OS ca ASA c thc hin

Changbietgi_snsviet.com Page 9

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Khi ti du nhc lnh ciscoasa> bn c th bt u s dng cc lnh c bn bt u cu hnh ASA

kim tra xem bn ang lm vic vi phin bn ASA no, bn c th s dng cu lnh show version.

Nh vy y, chng ta ang lm vic vi mi trng gi lp ASA5520. Changbietgi_snsviet.com Page 10

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

Trong qu trnh thc hin cu hnh vi ASA trn GNS3 theo cch m phng trn, c mt vn ny sinh, l khi chng ta s dng cu lnh: ciscoasa(config)# copy running-config starup-config Th h thng s bo li nh hnh di y ciscoasa(config)# copy running-config st ciscoasa(config)# copy running-config startup-config Source filename [running-config]? Cryptochecksum: 6e33e06b 255d8b92 90c27d70 9f5b4de4 %Error copying system:/running-config (Not enough space on device)

iu ny c ngha l cc cu hnh bn thc hin s khng c lu vo v khi stop ASA th cc cu hnh ny s b mt. gii quyt vn ny, bn cn thc hin theo cch sau. Bn stop ri start li ASA, nu cn thit, bn vn g 2 cu lnh # cd /mnt/disk0 # /mnt/disk0/lina_monitor Login v vo mode enable bng v s dng cc lnh sau o ciscoasa#dir

Changbietgi_snsviet.com Page 11

Hng dn gi lp ASA trn GNS3

April 18, 2011

o ciscoasa# format flash: Sau khi thc hin cu lnh trn xong, bn click stop ASA, sau chng 3 -5 giy, bn li click chn start khi ng li ASA. Khi start li, nu yu cu bn li nhp 2 lnh # cd /mnt/disk0 # /mnt/disk0/lina_monitor Tip theo bn g lnh ciscoasa# dir Cc thng tin hin ra khi thc hin lnh trn s nh sau
Directory of disk0:/ 6 drwx 4096 17:23:00 Mar 04 2010 .private 262901760 bytes total (237408256 bytes free)

Ti bc ny, bn c th thc hin cu lnh ciscoasa # copy run disk0:/.private/startup-config thay cho cu lnh copy running-config startup-config Nh vy, t ln sau, khi mun lu cu hnh vo file startup-config, bn s s dng cu lnh: ciscoasa # copy run disk0:/.private/startup-config. Ti bc ny, bn hon ton gi lp c v c th lm vic bnh thng vi mi trng gi lp ASA5520 trn GNS3 ! Chc cc bn thnh cng ! Changbietgi_snsviet.com Page 12