Está en la página 1de 2

MDULO 5: "IMPLICACIN ACTIVA. RECURSOS.

FERRAMENTAS DE AUTOR"

TAREFA
Alumno/a Francisca Alvarez Alvarez

As ferramentas de autor permiten elaborar paquetes de actividades que funcionan en web. Existen na rede moitos recursos didcticos elaborados con diferentes ferramentas ademais das que nos propoemos dar a coecer neste itinerario de formacin Despois de documentarnos sobre as caractersticas principais destas aplicacins, sobre o seu funcionamento e as sas posibilidades, imos pasar aplicacin prctica destes recursos na aula. Imos crear un DIRECTORIO TEMTICO; un grupo de enlaces a recursos na web sobre unha temtica concreta. Estes recursos deben ser analizados, seleccionados e organizados para a sa posta en prctica. Un directorio temtico ser de moita utilidade para a sa aplicacin en aula, para elaborar webquest ou para ir creando un banco de recursos. Nesta tarefa buscaremos, analizaremos e seleccionaremos recursos elaborados coas ferramentas de autor propostas neste itinerario ; Jclic, Ardora e Lim, (Tamn podedes engadir outros recursos de xeito voluntario)

Seguiremos este proceso:

1.- Coecer e analizar cada una das ferramentas propostas. 2.- Identificar as actividades e as posibilidades de cada unha delas 3.- Escoller un tema de traballo, pode ser curricular ou ben transversal (Ex: A paz) Escoller tamn un nivel de ensinanza para o que ir dirixido o traballo. 4.- Buscar na rede 2 actividades feitas con JClic, 2 actividades feitas con Ardora e tamn 2 actividades feitas con Lim, todas elas referidas ao tema escollido.
5.- Copiar os links correspondentes e cumprimentar no formulario pdf. 6.- Crear un directorio temtico (ou un pequeno banco de recurso)

7.- Publicar o noso directorio temtico no Blog ou no Moodle creados.


(Podes publicar este pdf completo ou ben os enlaces do directorio temtico) 8.Copiar o enderezo da publicacin (Blog ou Moodle) e pegala neste formulario. 9.Valorar a experiencia e o aporte das Tic e das ferramentas de autor no ensino

TEMA: ENSINANZA:
ESO

Literatura Galega NIVEL :


3/4

CONTIDOS QUE SE TRABALLARN: Literatura Galega do sculo XX e autores representativos. 2 Actividades JClic Descricin

Enlace ou pxina web

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/litergal Actividades de repaso sobre /jclic/litergal.jclic.zip&lang=gl&title=Literatura+Galega autores galegos do sculo XX http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/castela o/jclic/castelao.jclic.zip&lang=gl&title=2000,+ano+de+Castelao Actividades varias sobre a figura de Castelao e a sa obra

2 Actividades Ardora Descricin

Enlace ou pxina web


Non atopado prcticamente material en galego

2 Actividades Lim Descricin


sobre Celso Emilio Ferreiro

Enlace ou pxina web


https://dl.dropboxusercontent.com/u/22177353/letras%20galegas/letras_galegas .html

Sinxelo cuestionario de repaso http://engalego.es/panel/alm/chs/julia/celso/celso.html

Actividades sobre o escritor Valentn Paz Andrade

OUTROS RECURSOS PARA ESTE TEMA: Descricin


Actividades sobre a figura de Rosala de Castro : Cantares Gallegos e Follas Novas A figura de Eduardo Blanco Amor e sa obra narrativa esencialmente A esmorga

Enlace ou pxina web


http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/13388853 23/contido/rosalia.html

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/13389800 67/contido/blanco_amor.html http://www.edu.xunta.es/contidos/phpwebquest/webquest/soporte_tablon_w.ph Webquest sobre Mara Mario : p?id_actividad=124&id_pagina=1 traballar sobre a poeta de
maneira colectiva.

Enlace publicacin na web: (Blog ou Moodle creados) http://asilveirasilbante.blogspot.com.es/ Describe brevemente como levaras estes recursos aula:
Unha vez explicado na aula o bloque correspondente da literatura galega (por ex. a poesa de posguerra) o alumnado, a modo de repaso, realizar actividades propostas, nesta caso as referidas a Celso Emilio Ferreiro. Deste xeito o alumno poder autoavaliarse e valorar se necesita traballar mis ese apartado.