Está en la página 1de 28

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2012

Biblioteca la Bòbila Memòria 2012 L’Hospitalet / Esplugues

L’Hospitalet / Esplugues

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 089 06 L’Hospitalet Tel. 934 807 438

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

horaris tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.

transports Metro: L5 Can Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1

Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els
Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els
Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els

La Biblioteca la Bòbila en els seus tretze anys de funcionament s’ha consolidat com un centre públic de la comunitat, un espai integrador i de relació de la diversitat de ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com espai d’informació i de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització de serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa a la promoció de la lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2012 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal director de la Biblioteca la Bòbila L’Hospitalet de Llobregat, març de 2013

de la Biblioteca la Bòbila L’Hospitalet de Llobregat, març de 2013 Biblioteca la Bòbila 2 Memòria

Biblioteca la Bòbila

2

Memòria 2012

SUMARI

presentació

fitxa de la biblioteca dades més significatives i indicadors

 

4

5

gestió de la biblioteca

recursos humans horari de la biblioteca formació del personal recursos econòmics tarifació de serveis equipament

 

6

7

8

serveis i programes bibliotecaris

accés a la informació serveis en línia fons documental fons especial de gènere negre i policíac servei de préstec préstec interbibliotecari servei d’informació promoció de la lectura i difusió cultural suport a l’aprenentatge programes d’integració i cohesió social cooperació cooperació territorial cooperació temàtica cooperació general

9

12

13

14

16

17

18

usuaris

anàlisi d’indicadors d’usuaris participació

 

19

20

difusió

publicacions i material de difusió presència mediàtica

 

21

24

conclusions

recursos estructurals recursos humans recursos documentals usos i usuaris de la biblioteca activitats

 

26

27

Biblioteca la Bòbila

3

Memòria 2012

PRESENTACIÓ

FITXA DE LA BIBLIOTECA

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície útil: 1.050 m 2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuida en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, servei d’accés públic d’Internet, servei de préstec, despatx de direcció.

Planta 2. Àrea d’adults, col·lecció local, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors, secció infantil, servei de préstec.

Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal.

durant l’any s’ha pintat la sala d’actes i el pasadís d’accés de la tercera planta.

Biblioteca la Bòbila

4

Memòria 2012

DADES MÉS SIGNIFICATIVES I INDICADORS

 

2011

2012

població atesa*

55.139

54.970

pressupost € personal superfície biblioteca (m 2 útils)

503.933,28

488.023,60

8

8

1.050

1.050

punts de consulta / lectura dies de servei hores de servei ordinadors ordinadors per al públic

151

156

285

286

1.635

1.635

20

20

11

11

fons inicial (amb revistes) fons inicial (sense revistes) creixement de la col·lecció (sense revistes) creixement de la col·lecció (amb revistes) fons final (sense revistes) fons final (amb revistes) documents prestats préstec interbibliotecari rebut préstec interbibliotecari deixat

58.701

56.196

54.097

2.870

2.867

54.097

56.986

56.196

59.082

77.695

76.285

3.144

3.352

3.839

4.088

visites biblioteca total carnets d’usuari nous carnets

149.517

148.889

21.788

21.861

1.216

1.147

usuaris actius préstec

6.245

5.853

consultes web

233.032

161.422**

usos d’internet i + usuaris actius internet i +

11.913

10.594

1.751

usos de Wi-Fi usuaris actius Wi-Fi usuaris actius

7.392

8.164

950

1.118

6.245

6.983

total d’activitats total participants en les activitats

90

118

2.556

3.249

indicadors

despesa per habitant* documents per habitant* visites biblioteca / dia de servei visites biblioteca en relació als habitants* documents prestats / usos de préstec documents prestats / dies de servei rotació (documents prestats / fons total) % carnets en relació població*

9,13

8,87

0,94

1,07

524,62

520,59

2,71

2,70

272,61

266,73

1,50

1,29

39,51

39,76

* dades referides a la població de Pubilla Cases, Can Serra i Can Vidalet ** des del mes de març es recullen les estadístiques web per Google Analytics i es compten els usuaris únics, en realitat han estat 113.243 visitants únics.

Biblioteca la Bòbila

5

Memòria 2012

GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS

L’equip de treball de la biblioteca està format per:

1 director

1 bibliotecari

4 tècnics auxiliars

2 ajudants de servei

En col·laboració amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, la biblioteca ha rebut un treballador en benefici de la comunitat que han realitat un total de 110 hores de treball.

Incidències

Durant l’any hi ha hagut un total de 3 baixes que no han estat cobertes, amb un total de 84 dies, que representen 589,68 hores de baixa.

horari de la biblioteca

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

   

10-13.30

10-13.30

 

10-13.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

 

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 286 dies, amb un horari de 35,5 hores setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

La Bòbila disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 11 de la nit, de dilluns a diumenge.

formació de personal

El personal de la biblioteca ha participat en diversos cursos de formació:

Servei de referència virtual (Question Point). Una tècnica auxiliar ha participat en el curs, amb un total de 4 h.

Gestió de conflictes amb usuaris. Curs realitzat per una tècnica auxiliar, amb un total de 20 h.

Comunitat XBM. Un bibliotecari ha participat en la formació, amb un total de 3 h.

Captació de recursos en temps de crisi. Curs realitzat per un bibliotecari, amb un total de 15 h.

Sessió formativa 10x10 petites editorials. Participació d’un bibliotecari, amb un total de 4 h.

Biblioteca la Bòbila

6

Memòria 2012

RECURSOS ECONÒMICS

 

Diputació

Ajuntaments*

personal

bibliotecaris

tècnics auxiliars

142.212,78

ajudants de servei

55.419,06

altre personal

17.762,09

fons documental

llibres

15.226,23

6.681,20

àudios

2.035

vídeos

2.122,11

1.795,33

llicències

767,95

subscripcions

7.833

manteniment

informàtica

Comunicacions telefoniques

4.114,74

transports

2.279,92

subministraments

22.810,80

neteja

46.059,03

material fungible

1.021,02

assegurances

altres manteniments

3.568,98

inversions manteniment

difusió i activitats

publicacions

activitats

7.983,44

difusió i promoció

2.261,71

serveis centrals

totals

174.035,50

313.988,10

total (previst)

488.023,60

 

* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

tarifació de serveis

servei

total

préstec interbibliotecari

132,00

impressions internet b/n

168,30

impressions internet color

251,30

gravacions USB

45,00

subministrament d’auriculars

0

expedició carnet duplicat

125,60

total

722,20

Taxes i preus públics establerts per la Diputació de Barcelona

Biblioteca la Bòbila

7

Memòria 2012

EQUIPAMENT

informàtic

ordinadors de sobretaula destinats a l’ús públic ordinadors de sobretaula destinats a treball intern impressora de carnets impressora en color impressora en blanc i negre escànner lectors de codis de barres wi-fi

11

9

1

2

1

1

8

1

audiovisuals

pantalles de TV pantalles planes TV reproductors CD/DVD/ràdio equip de so ambient equip de so sala d’actes pletines de casset reproductors de CD reproductors de DVD

2

4

4

1

1

2

5

4

telefonia

línies de telèfon

1

reprografia

fotocopiadores d’ús públic fotocopiadores d’ús intern

1

1

equipament antifurts

nombre de passadissos aparells activadors i desactivadors

2

8

punts de consulta/lectura

punts de lectura a sala amb taula punts de lectura sense taula punts del sevei Internet i + punts en aules d’estudi

72

33

6

40

durant l’any s’ha adquirit un equip de so portàtil per substituir el fixe de la sala d’actes.

Biblioteca la Bòbila

8

Memòria 2012

SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Durant 2012 hi ha una lleugera disminució de visites a la biblioteca. La Bòbila ha rebut un total de 148.889 visites, amb una mitjana diària de 520,6, i de 91,1 per hora.

Descomptats els usuaris amb deu anys d’inactivitat, la biblioteca compta amb 21.861 usuaris amb carnet. El 39,761% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

serveis en línia

La biblioteca ofereix informació des de les webs de la Xarxa de Biblioteques Municipals i de Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila.

Des del mes de març es controlen les estadístiques web amb Google Analytics, que permet extreure una gran varietat de dades. En l’avaluació del bloc ens hem adonat que les entrades més consultades són les de documents més que no pas les de noticies, i a partir d’octubre hem iniciat la recomanació d’un document cada dia.

Durant l’any El Bloc de la Bòbila ha fet 545 entrades, 49 comentaris, i ha rebut 18.011 visites, 13.765 visitants únics i un total de 35.321 pàgines vistes. El durada mitja de les visites ha estat de 2:09 minuts, i un percentatge del 70,70% de rebot i del 71,59 de visites noves. Cada visita ha consultat 1,96 pàgines. La majoria de visites provenen d’Espanya (82,13%), seguides de Mèxic (2,94%), Argentina (2,60%), EUA (1,79%), França (1,62%) i Colòmbia (1,24%). Pel que fa a les ciutats d’on es reben més visites: Barcelona (40,73%), Madrid (10,05%), València (2,43%), L’Hospitalet (2,20%) i Girona (1,72%).

8000 <bobila.blogspot.com> 7000 6000 5000 visites 4000 visitants exclusius pàgines vistes 3000 2000
8000
<bobila.blogspot.com>
7000
6000
5000
visites
4000
visitants exclusius
pàgines vistes
3000
2000
1000
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

Biblioteca la Bòbila

9

Memòria 2012

A més, la Bòbila treballa per donar serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. Per això ha anat creant serveis específics

Pel que fa al rendiment d’aquests serveis específics, el servei d’autoaprenentatge d’idiomes en línia, Arma’t de recursos, ha obtingut 1.672 visites, 1.276 visitants únics i un total de 3.914 pàgines vistes. La durada mitjana de la visita ha estat de 2:27 minuts, i un percentatge del 53,41% de rebot i del 74,52% de visites noves. Cada visita ha consultat 2,34 pàgines. La gran majoria de visites provenen d’Espanya (95,39%). Pel que fa a les ciutats destaquen Barcelona (55,92%), L’Hospitalet (6,16%), Madrid (4,72%), Sevilla (2,81%) i Tarragona (2,45%).

700 <bobila-idiomes.blogspot.com> 600 500 400 visites visitants exclusius 300 pàgines vistes 200 100
700
<bobila-idiomes.blogspot.com>
600
500
400
visites
visitants exclusius
300
pàgines vistes
200
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

En el cas del recurs gènerenegre.net: directori de recursos electrònics sobre el gènere negre, ha tingut 560 visites, amb 456 visitants únics i un total de 978 pàgines vistes. La durada mitjana de la visita ha estat de 1:55 minuts, amb un percentatge del 70,18% de rebot i del 81,43% de visites noves. Cada visita ha consultat 1,75 pàgines. La gran majoria dels visitants provenen d’Espanya (91,61%), i per ciutats destaquen Barcelona (50,18%), Madrid (8,04), Girona (5,18%), L’Hospitalet (3,39%), València (3,21%) i Alacant (3,04%).

180 <generenegre.blogspot.com> 160 140 120 100 visites visitants exclusius 80 pàgines vistes 60 40
180
<generenegre.blogspot.com>
160
140
120
100
visites
visitants exclusius
80
pàgines vistes
60
40
20
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

Biblioteca la Bòbila

10

Memòria 2012

Cartellera Noir es un bloc que recull cartells i programes de mà d’activitats relacionades amb el gènere negre a Espanya o en les que hi participen autors espanyols. Durant 2012 ha rebut 540 visites, amb 375 visitants únics i un total de 1.158 pàgines vistes. La durada mitjana de la visita ha estat de 01:28 minuts, amb un percentatge del 55,58% de rebot i del 69,44% de visites noves. La gran majoria dels visitants provenen d’Espanya (92,22%), i per ciutats destaquen Barcelona (59,81%), Madrid (7,59%), L’Hospitalet (2,41%), València (1,85%) i Lisboa (1,85%).

250 <cartelleranoir.blogspot.com> 200 150 visites visitants exclusius pàgines vistes 100 50 0 gener
250
<cartelleranoir.blogspot.com>
200
150
visites
visitants exclusius
pàgines vistes
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

Pel que fa al google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades en gènere negre i policíac, és el recurs més visitat. Durant 2012 ha rebut un total de 41.836 visualitzacions.

8000 <Mons Negres> 7000 6000 5000 4000 visualitzacions 3000 2000 1000 0 gener febrer març
8000
<Mons Negres>
7000
6000
5000
4000
visualitzacions
3000
2000
1000
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

Biblioteca la Bòbila

11

Memòria 2012

fons documental

Al finalitzar l’any, el fons documental és de 56.986 documents, amb un augment net de 5.713 documents.

fons inicial sense revistes

51.273

fons inicial amb revistes

56.199

creixement de la col·lecció (sense revistes)

2.870

creixement de la col·lecció (amb revistes)

2867

fons final sense revistes

56.986

fons final amb revistes

59.082

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat i aplica la Política de desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de L’H i la política d’esporgada per tal de mantenir una col·lecció actualitzada, pertinent i atractiva.

Durant 2012 la biblioteca ha rebut 97 títols de publicacions periòdiques i 12 llicències d’accés a recursos d’informació en línia i ha ofert el 73% del seu fons documental en lliure accés.

Fons documental de la biblioteca

0% 21% 26% 12% 15% 1% 1% 0% 4%
0%
21%
26%
12%
15%
1%
1%
0%
4%

20%

fons general

fons infantil

música i cinema

revistes

col·lecció local

petits lectors

referència

magatzem

fons especial

fons mòbil

fons especial de gènere negre i policíac

La Bòbila destaca pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. En aquests catorze anys s’ha conformat un fons atractiu i interessant tant per a l’especialista com per al lector ocasional: novel·la, cinema, còmic, monografies i obres de consulta, música i premsa especialitzada.

Pel que fa a la secció de novel·la policíaca, el fons de la Bòbila representa el 52% del fons d’aquesta especialitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i el 102,82% del Consorci de Biblioteques de Barcelona, fet que atrau nombrosos usuaris de Barcelona i de l’àrea metropolitana. Aquesta secció també es la majoritària pel que respecta a documents prestats a altres biblioteques.

La importància d’aquest fons fa que s’hagi de plantejar a curt termini l’ampliació de la biblioteca a la tercera planta, per tal de poder posar a l’abast dels lectors la totalitat del fons especial, del qual més de la meitat es troba en aquest moment en el magatzem.

Biblioteca la Bòbila

12

Memòria 2012

servei de préstec

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

24362

24636

14423 15551 18296 16770 17357 23338 16830 13531 4333 4345 4139 1277 1216 1066 1025

14423

15551

18296

16770

16770

17357

14423 15551 18296 16770 17357 23338 16830 13531 4333 4345 4139 1277 1216 1066 1025 1039

23338

16830 13531 4333 4345 4139 1277 1216 1066 1025 1039 812 21 24 36 14
16830
13531
4333
4345
4139
1277
1216
1066
1025
1039
812
21
24
36 14
13 16
17357 23338 16830 13531 4333 4345 4139 1277 1216 1066 1025 1039 812 21 24 36
17357 23338 16830 13531 4333 4345 4139 1277 1216 1066 1025 1039 812 21 24 36
14367

14367

15449

15449

14367 15449
14367 15449
14367 15449
14367 15449
14367 15449

fons general

fons infantil

música i cinema

revistes

col·lecció local

petits lectors

referència

magatzem

fons especial

2010 2011 2012
2010
2011
2012

Per seccions hi ha un increment de préstec del fons general, l’infantil i petits lectors, i un descens de música i cinema i fons especial. En finalitzar l’any s’havien deixat un total de 76.285 documents, el que representa un descens de l’1,81% respecte de 2011.

préstec interbibliotecari

 

2010

2011

2012

documents deixats

3.462

3.824

4.088

documents rebuts

3.037

3.125

3.352

Hi ha un progressiu augment del préstec interbibliotecari. En el cas dels documents deixats durant 2012 l’augment és del 6,90% respecte de 2011, en el cas dels documents rebuts, del

7,26%.

servei d’informació

La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté una llista de distribució, l’InfoBòbila, amb informació sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura, novetats del fanzine L’H Confidencial, etc., i se’n van enviar 35 durant l’any.

Durant 2012, hi ha hagut 10.594 usos d’internet i ofimàtica en el servei “Internet i +” i 8.164 del servei de Wi-Fi.

Internet i ofimàtica

2011

2012

petits lectors

16

15

infants

1.798

2.004

joves

3.549

2.218

adults 1

4.178

2.617

adults 2

2.046

3.512

gent gran

322

205

altres

4

23

total

11.913

10.594

Biblioteca la Bòbila

13

Memòria 2012

PROMOCIÓ DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL

 

2011

2012

activitats

90

118

participants activitats

1599

2252

participants infantils

713

867

participants adults

886

1466

participants visites

957

997

activitats infantils

10 sessions de L’Hora del Conte: “Invents estrafolaris”, “Perduts” i “Animalades”, amb Núria Clemades; “Escombrar el món”, “Els contes de casa meva”, amb Santi Rovira; “A l’abordatge”, amb Alba José i Laura Tamayo; “Contes de mil i un embolics”, amb Laura Tamayo; i 3 hores del conte amb La Lola.

5 sessions del Contesplai. Hora del conte realitzada per persones amb diversitat funcional del Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.

8 sessions del Club de Lectura Diver-Fun. Club de lectura de persones amb diversitat funcional, en col·laboració amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.

activitats per adults

1 exposició: “La novel·la popular: pulp fiction a l’espanyola”. Mostra bibliogràfica de la donació de l’autor Frank Caudett a la Bòbila.

6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a Ojos de agua, de Domingo Villar; Los sudarios no tienen bolsillos, d’Horace McCoy; Stark, d’Edward Bunker; El poder del perro, de Don Winslow; Lennox, de Craig Russell; i La llamada de un extraño, de Rafael Alcalde.

6 sessions del Club de Lectura T-10, dedicades al cicle sobre “Nova York”: El mercader de alfombras, de Phillip Lopate; Contrato con Dios, de Hill Eisner; Brooklyn, de Colm Tóibín; i La nit de l’oracle, de Paul Auster; i dedicades al cicle sobre “Mitteleuropa”: Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig; i Las tribulacions del jove Törles, de Robert Musil

2 trobades amb…: Enric González sobre “Històries de Nova York”, i Simona Škrabec sobre “Llegir Europa Central”.

8 presentacions de llibres: Revelaciones del nuevo despertar, de Sonia Uyà; Poesía del 15-M; Narcolepsia, de Jordi Ledesma Álvarez; Mi esperanza interminable: 72 horas con las FARC, de Josep M. Freixes; Compulsiva obsesión, d’Angelique Pfitzner; El esplendor de la mentira, de Fernando Gómez; Un buen lugar para reposar, de Luis Gutiérrez Malvenda; i Catalonia Paradís, de José Vaccaro Ruiz

1 projecció del documental: Intersticios, de Martha Cecilia Cedeño i Javier Requena.

1 recital de poesia: “Poesia a tres veus”, amb Martha Cecilia Cedeño, Josep Anton Soldevila i Pilar Osorio.

1

grup

de

conversa

quizenalment.

en

anglès:

Hello

Bòbila!

Conduit

per

Sílvia

Fernández

3 Cicles de Cinema Negre: “El carter sempre truca quatre vegades”: El cartero siempre llama dos veces, de Bob Rafelson; El cartero siempre llama dos veces, de Tay Garnett; Ossessione, de Luchino Visconti; Le dernier tournant, de Pierre Chenal. “James Ellroy”: Cop, con la ley o sin ella, de James B. Harris; Réquiem por Brown, de

Biblioteca la Bòbila

14

Memòria 2012

Jason Freeland; Dark Blue, de Ron Shelton; Dueños de la calle, de David Ayer. “Shaft i el moviment blaxploitation”: Las noches rojas de Harlem, de Gordon Parks; Shaft vuelve a Harlem, de Gordon Parks; Shaft en África, de John Guillermin; Shaft: el retorno, de John Singleton.

1 Lliurament del Premi L’H Confidencial. La biblioteca acull, cada any, la festa de lliurament del Premi L’H Confidencial.

1 Concurs de Microrelats Negres. Coorganitzat amb el Centre Cultural la Bòbila i amb el suport de RBA

La Bòbila també manté dos blocs relacionats amb els seus clubs de lectura. En el cas del Club de Lectura de Novel·la Negra, el bloc ha rebut durant 2012 3.313 visites, amb 2.975 visitant únics i un total de 5.210 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 01:15 minuts, amb un percentatge del 78,54% de rebot i del 89,80% de visites noves. La majoria dels visitants provenen d’Espanya (78,96%) i a molta distància, Mèxic (4,20%) i Argentina (2,81%). La distribució per ciutats queda molt repartida, i destaquen Barcelona (21,46%), Madrid (13,82%), València (3,32%), La Corunya (2,48%) i Vigo (2,23%).

700 <clubdelectura-nn.blogspot.com> 600 500 400 300 200 100 0 gener febrer març abril maig juny
700
<clubdelectura-nn.blogspot.com>
600
500
400
300
200
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visitesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre visitants exclusius pàgines vistes El bloc del Club de

visitantsjuliol agost setembre octubre novembre desembre visites exclusius pàgines vistes El bloc del Club de Lectura

exclusius

pàgines vistesoctubre novembre desembre visites visitants exclusius El bloc del Club de Lectura T-10, durant 2012 ha

El bloc del Club de Lectura T-10, durant 2012 ha rebut 2.143 visites, 940 visitants únics i un total de 3.732 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 02:57 minuts, amb un percentatge del 72,52% de rebot i del 43,86% de noves visites. La gran majoria de les visites provenen d’Espanya (94,77%), i per ciutats destaquen Barcelona (74,99%), Castellbisbal (6,39%), Madrid (2,61%) i L’Hospitalet (2,47%).

1400 1200 <clubdelecturat10.blogspot.com> 1000 800 600 400 200 0 gener febrer març abril maig juny
1400
1200
<clubdelecturat10.blogspot.com>
1000
800
600
400
200
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visitesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre visitants exclusius pàgines vistes Biblioteca la Bòbila

visitantsjuliol agost setembre octubre novembre desembre visites exclusius pàgines vistes Biblioteca la Bòbila 15

exclusius

pàgines vistesagost setembre octubre novembre desembre visites visitants exclusius Biblioteca la Bòbila 15 Memòria 2012

Biblioteca la Bòbila

15

Memòria 2012

suport a la creació literària

La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premi L’H Confidencial 2012, premi internacional de novel·la negra que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que aquest any ha recaigut en la novel·la La llamada de un extraño, de Rafael Alcalde.

També coorganitza, juntament amb el Centre Cultural la Bòbila i el suport de RBA, el Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila, concurs de microrelats de 140 caràcters rebuts per Facebook i Twitter.

Així mateix, la Bòbila col·labora com a jurat en altres premis de novel·la negra com el Premi Pepe Carvalho, que organitza l’Ajuntament de Barcelona durant el festival BCNegra i el Premi Crims de Tinta, que organitza la Conselleria d’Interior i l’editorial La Magrana; i en el Concurs de Literatura i Dibuix que organitza Somnis la setmana de Sant Jordi.

SUPORT A L’APRENENTATGE

La biblioteca ofereix a través de l’INTRO, la guia de programes i recursos de la xarxa educativa de L’Hospitalet, propostes de visites i formació d’usuaris per conèixer el funcionament de la biblioteca. Durant 2012 la biblioteca ja rebut 43 visites, amb un total de 997 participants, provinents de 14 centres de l’Hospitalet i d’Esplugues: UTMAR, CEIP La Carpa, C.E. Fax, CEIP Lola Anglada, CEIP Matilde Orduña, CEIP Can Vidalet, St Josep Obrer, Ding Dong, EEI Casa del Molí, CEIP Pere Lliscart, IES Torras i Bages, CNL L’Hospitalet, Escola d’Adults Can Serra, i Programa “Ja tenim un fill”.

 

2011

2012

centres

38

43

participants

957

997

 

visites

participants

Educació infantil

22

555

primària

15

333

ESO

2

42

altres

4

67

 

43

997

La Bòbila durant 2012 també ha ofert, davant la demanda de diversos usuaris, un grup de conversa en anglès, “Hello Bòbila!”, coordinat quizenalment per Sílvia Fernández, de la Biblioteca Central Tecla Sala.

PROGRAMES D’INTEGRACIÓ I COHESIÓ SOCIAL

La Bòbila col·labora amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet en la organització del Club de Lectura Diver-Fun per a persones amb diversitat funcional, i en el Contesplai, hora del conte realitzat per components del Grup Indi, amb diversitat funcional.

La biblioteca també s’ha adherit a la Xarxa d’Atenció a la Infancia de 0 a 6 de Pubilla Cases i Can Serra i participa regularment a les reunions.

També d’una manera regular la biblioteca acull un treballador en benefici de la comunitat i redempció de pena d’acord amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Biblioteca la Bòbila

16

Memòria 2012

COOPERACIÓ

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus objectius.

cooperació territorial

Centre Cultural la Bòbila. En l’organització dels cicles de cinema negre, el Concurs de Microrelats Negres i l’exposició “La novel·la popular: pulp fiction a l’espanyola”.

Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet. En l’organització del club de lectura Diver- Fun, per a persones amb diversitat funcional, i en l’organització del Contesplai, hora del conte realitzada per persones amb diversitat funcional.

Consorci per la Normalització Lingüística de l’Hospitalet. Visites periòdiques dels alumnes de català a la biblioteca.

Taula de Cultura dels districtes 4 i 5. Participació en la Taula de Cultura.

Xarxa d’Atenció a la Infancia de 0 a 6 de Pubilla Cases i Can Serra. Participació en les reunions de creació de la xarxa.

L’H Espai de Lletres. En la conducció dels sopars literaris.

E.A. Can Serra. En els lots per als clubs de lectura de neolectors.

Somnis. Associació Catalana de Teatre de L’H. En el 9è Concurs de Literatura i Dibuix.

Creu Roja. En la participació de la campanya “Intercanviem menjar per llibres” per abastir el Banc d’Aliments.

IES Torras i Bages. Col·laboració amb l’Aula d’Acollida i en el programa de promoció de la lectura del centre.

cooperació temàtica

BCNegra. Participació en una taula rodona sobre les col·leccions de novel·la negra en català. Cessió temporal de la col·lecció de la revista Gimlet per a l’exposició “Detectant detectius”, comissariada per Joaquim Noguero.

Premi Pepe Carvalho. Participació en el jurat del premi, que organitza l’Ajuntament de Barcelona, i que va recaure en l’autor grec Petros Markaris.

Universitat de Barcelona. Acolliment de tres sessions del Curs de Novel·la i Cinema Negre” dels Juliols de la UB. Participació en una sessió del curs.

Premi Crims de Tinta. Participació en el jurat del premi, que organitzen el departament d’Interior de la Generalitat i RBA, i que va guanyar Andreu Martín amb Societat negra.

Biblioteca Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú). Cessió temporal de documentació per a l’exposició “125 anys de Sherlock Holmes”.

Roca Editorial. Amb la publicació del Premi l’H Confidencial 2012: La llamada de un extaño, de Rafael Alcalde.

Biblioteca la Bòbila

17

Memòria 2012

Editorial Alrevés. En la presentació de la col·lecció de novel·la negra en català, “crims.cat”, a l’Ateneu Barcelonès

Editorial RBA. En el patrocini del premi del Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila.

cooperació general

Servei de Mesures Penals Alternatives. Acolliment d’un treballador en benefici de la comunitat i redempció de pena.

TVE Catalunya. Participació en el documental sobre els “50 anys d’Edicions 62”, dirigit per Carmina Roig.

…Sigueleyendo. Donació de novetats a la biblioteca d’aquesta web de recomanació de llibres.

Biblioteca la Bòbila

18

Memòria 2012

USUARIS

anàlisi d’indicadors d’usuaris

 

2012

visites a la biblioteca usuaris actius usuaris actius sel servei de préstec usuaris actius d’Internet i ofimàtica usuaris actius del servei de Wi-Fi participants a les activitats nous carnets visitants a la pàgina de la Bòbila del web Biblioteques L’H visitants a El Bloc de la Bòbila visitants a Arma’t de recursos visitants a gènerenegre.net visitants a Francisco González Ledesma visitants a Mons Negres visitants a Club de Lectura de Novel·la Negra visitants a Club de Lectura T-10 visitants a La Cua de Palla visitants a Pepe Carvalho i els llibres visitants a Cartellera Noir visitants a Gimlet visitants a La Barcelona de Méndez visitants de labobilaweb visitants al web del fons especial reproduccions del Canal YouTube de la Biblioteca la Bòbila lectures de documents Scribd de la Bòbila

148.889

6.983

5.853

1.751

1.118

3.249

1.147

8.047

13.765

1.378

480

2.045

41.836

3.069

1.063

684

474

444

316

1.881

674

666

3.188

33.233

 

usuaris

que

usuaris inscrits que han fet servir…

 
 

nombre

s'han fet

tipus d’usuari

d’usuari

el

s inscrits

carnet

 

durant

servei

servei Internet i +

servei

algun d’aquests serveis (inclou nous carnets)

l'any

préstec

Wi-Fi

petits lectors (0 a 4 anys) infants (5 a 14 anys) joves (15 a 24 anys) adults (25 a 39 anys) adults (40 a 64 anys) gent gran (més de 65 anys) biblioteques staff altres

104

61

65

63%

7

7%

1

1%

82

79%

2.464

104

996

40%

402

16%

136

6%

1.166

47%

4.093

148

998

24%

354

9%

428

10%

1.277

31%

8.024

358

1.672

21%

498

6%

349

4%

2.052

26%

6.078

253

1.790

29%

454

7%

189

3%

2.043

34%

1.059

51

309

29%

27

3%

13

1%

338

32%

4

1

25%

1

25%

7

7

100%

7

100%

2

29%

7

100%

28

15

54%

2

7%

17

61%

TOTAL

21.861

975

5.853

27%

1.751

8%

1.118

5%

6.983

32%

La Bòbila té 21.861 usuaris inscrits (53% dones, 47% homes). L’àrea d’influència de la biblioteca ha rebut una gran quantitat de ciutadans nouvinguts, i això es reflexa en la distribució d’usuaris per nacionalitats: el 68% és de nacionalitat espanyola i el 32 d’altres nacionalitats, entre les que destaquen Equador, Bolívia, Perú, Marroc, Pakistan, Índia i Colòmbia. Per municipis de residència, el 74% dels nostres usuaris prové de L’Hospitalet, 19% d’Esplugues, 3% de Barcelona, i el 4% restant de diverses poblacions de la demarcació de Barcelona.

Les dades de visitants són similars a les dels darrers anys, fregant els 150.000 visitants, així com les de nous carnets. Hi ha un augment considerable de participants en les activitats, de

Biblioteca la Bòbila

19

Memòria 2012

2.556 el 2011 a 3.249 el 2012, degut principalment a la creació del grup de conversa en anglès.

Pel que fa als productes digitals, des del mes de març es controlen les estadístiques per Google Analytics, el que suposa poder explotar molt millor les dades, i es recull els usuaris únics, però les dades no es poden comparar amb les dels anys anteriors, que es recollien el número de pàgines vistes.

participació

Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de suggeriments-reclamacions de Biblioteques de L’H, que és a disposició dels usuaris que el sol·licitin.

Durant 2012 s’han rebut 7 reclamacions, sis referides al soroll produït per activitats del centre cultural i una al bloqueig de carnet per un mal ús d’Internet.

Així mateix, a l’accés de la biblioteca a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments, per a suggeriments informals, desiderates, etc.

Biblioteca la Bòbila

20

Memòria 2012

DIFUSIÓ

publicacions i material de difusió

S’han realitzat tres fulletons trimestrals de + que llibres i tres fulletons de Programa per a tota la familia a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 2 postals d’exposició i conferència; 11 punts de llibres de presentacions de llibres, projecció de documental, recital de poesia i campanya d’intercanvi de menjar per llibres; 1 fulletó amb les bases del Premi L’H Confidencial 2013 i 1 invitació al lliurament del Premi L’H Confidencial 2012.

La biblioteca ha publicat 6 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Paco Ignacio Taibo II (núm. 86); La llamada de un extraño, de Rafael Alcalde, Premi L’H Confidencial 2012 (núm. especial 2012); Massimo Carlotto (núm. 87); La Màfia-2 (núm. 88); Krimi: la novel·la policíaca alemanya (núm. 89); i Males pràctiques editorials… lectors indignats! (núm. 90).

També durant 2012 s’han publicat s’han publicat tres butlletins del T-10, un corresponent a Nova York i dos a Mitteleuropa.

La Bòbila ha continuat editant la publicació digital El Fons Especial per a difondre diferents aspectes d’aquest. Durant 2012 ha publicat: Collita 2011 (núm. 14); 13 anys del Club de Lectura de Novel·la Negra (núm. 15) i Política de desenvolupament de la col·lecció del fons especial de gènere negre i policíac (núm. 16).

Les publicacions de la biblioteca es penjen en la plataforma Scribd, des d’on es poden consultar o descarregar. Durant l’any s’han realitzat 35.004 lectures, 7.145 lectures insertades, i s’han intercanviat per Facebook, Twitter i Scribd 2.142 documents. El promig de temps de lectura ha estat de 02:53 minuts.

4500 <Scribd> 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 gener febrer març abril
4500
<Scribd>
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

lecturesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre insertar lectures readcast La biblioteca també disposa del

insertar lecturesagost setembre octubre novembre desembre lectures readcast La biblioteca també disposa del seu propi canal de

readcastoctubre novembre desembre lectures insertar lectures La biblioteca també disposa del seu propi canal de vídeo

La biblioteca també disposa del seu propi canal de vídeo a YouTube i recull vídeos de producció pròpia, així com aparicions en mitjans de comunicació audiovisuals. Durant 2012 s’han fet 3.202 visualitzacions, amb un total de 2.013 minuts de visualització estimats, i

Biblioteca la Bòbila

21

Memòria 2012

10 nous subscriptors. Les visualitzacions s’han fet des de la pàgina de YouTube (73,4%), des d’un reproductor insertat en altres llocs web (16,6%) i des de mòbils (10,0%).

600 <YouTube> 500 400 300 200 100 0 gener febrer març abril maig juny juliol
600
<YouTube>
500
400
300
200
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

Per altra banda, la Bòbila manté uns sèrie de publicacions digitals en format Blogger sobre diferents aspectes rellevants de la novel·la negra al nostre país.

La Cua de Palla es una publicació que recull el catàleg complet de les diferents etapes de la primera col·lecció de novel·la negra en català, així com articles i documents sobre la col·lecció. Durant l’any ha rebut 872 visites, 612 visitants únics, i un total de 1.725 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 02:49 minuts, amb un percentatge de rebot del 62,16% i del 70,07% de noves visites. La gran majoria de les visites provenen d’Espanya (92,32%), i per ciutats destaquen Barcelona (60,67%), Madrid (4,13%), Lleida (2,87%), Tarragona (2,87%) i València (2,75%).

350 <cuadepalla.blogspot.com> 300 250 200 150 100 50 0 gener febrer març abril maig juny
350
<cuadepalla.blogspot.com>
300
250
200
150
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

visitesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre visitants exclusius pàgines vistes Una altra publicació

visitants exclusiusjuliol agost setembre octubre novembre desembre visites pàgines vistes Una altra publicació està dedicada a

pàgines vistesoctubre novembre desembre visites visitants exclusius Una altra publicació està dedicada a Gimlet: revista

Una altra publicació està dedicada a Gimlet: revista policiaca y de misterio, i recull les cobertes, sumaris i els índex de tota la col·lecció, així com articles sobre la revista. Durant 2012 ha rebut 344 visites, 303 visitants únics, i un total de 670 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 01:53 minuts, amb un percentatge del 70,06% de rebot i del 87,79% de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (73,84%), Mèxic (4,07%), EUA

Biblioteca la Bòbila

22

Memòria 2012

(3,78%), Argentina (3,20%), Xile (3,20%) i Colombia (2,03%); i per ciutats destaquen Barcelona (38,66%), Madrid (10,47%), Santiago (2,91%) i Salamanca (2,91%).

140 <revistagimlet.blogspot.com> 120 100 80 60 40 20 0 gener febrer març abril maig juny
140
<revistagimlet.blogspot.com>
120
100
80
60
40
20
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

visitesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre visitants exclusius pàgines vistes La Bòbila també dedica

visitants exclusiusjuliol agost setembre octubre novembre desembre visites pàgines vistes La Bòbila també dedica un parell de

pàgines vistesoctubre novembre desembre visites visitants exclusius La Bòbila també dedica un parell de recursos a

La Bòbila també dedica un parell de recursos a l’escriptor Francisco González Ledesma. L’un és Francisco González Ledesma: dossier de premsa, i aplega el màxim possible d’articles de premsa, entrevistes en àudio i vídeo sobre l’obra del popular escriptor. Durant l’any ha rebut 2.455 visites, 2.000 visitants únics, i un total de 3.200 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 00:43 minuts, amb un percentatge de rebot del 82,32% i del 81,43 de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (69%), França (9,16%), Mèxic (4,44%) i Argentina (2,85%); i per ciutats destaquen Madrid (18,25%), Barcelona (15,89%), Toulouse (6,92%) i València (3,42%).

450 <gonzalezledesma.blogspot.com> 400 350 300 250 200 150 100 50 0 gener febrer març abril
450
<gonzalezledesma.blogspot.com>
400
350
300
250
200
150
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

visitesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre visitants exclusius pàgines vistes L’altre és La

visitants exclusiusjuliol agost setembre octubre novembre desembre visites pàgines vistes L’altre és La Barcelona de Méndez ,

pàgines vistesoctubre novembre desembre visites visitants exclusius L’altre és La Barcelona de Méndez , un recorregut pels

L’altre és La Barcelona de Méndez, un recorregut pels llocs més emblemàtics de la sèrie de l’inspector Ricardo Méndez, obra de Francisco González Ledesma. Durant 2012 ha rebut 2.090 visites, 1.827 visitants únics, i un total de 5.410 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 01:42 minuts, amb un percentatge del 63,49% de rebot i del 86,79% de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (84,16%), Mèxic (2,68%) i Argentina (1,53%), i per ciutats destaquen Barcelona (52,49%), Madrid (6,79%) i L’Hospitalet (1,91).

Biblioteca la Bòbila

23

Memòria 2012

800 <bcn-mendez.blogspot.com> 700 600 500 400 300 200 100 0 gener febrer març abril maig
800
<bcn-mendez.blogspot.com>
700
600
500
400
300
200
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

visitesjuny juliol agost setembre octubre novembre desembre visitants exclusius pàgines vistes Pepe Carvalho i els

visitants exclusiusjuliol agost setembre octubre novembre desembre visites pàgines vistes Pepe Carvalho i els llibres és un

pàgines vistesoctubre novembre desembre visites visitants exclusius Pepe Carvalho i els llibres és un recurs que recull

Pepe Carvalho i els llibres és un recurs que recull els llibres citats per Manuel Vázquez Montalbán en la sèrie Carvalho, així com diversos articles sobre la particular relació de Carvalho amb els llibres. Durant 2012 ha rebut 505 visites, 469 visitants únics, i un total de 643 pàgines vistes, amb una durada mitja per visita de 00:31 minuts, i un percentatge de rebot del 83,56% i del 92,87% de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (60,20%), Argentina (9,70%), Equador (3,56%), França (3,56%), Itàlia (3,56%) i Alemanya (2,38%); i per ciutats destaquen Barcelona (26,14%), Madrid (5,15%), Buenos Aires (4,55%), Tarragona (2,57%), Guayaquil (2,18%) i L’Hospitalet (2,18%).

160 <pepecarvalhoielsllibres.blogspot.com> 140 120 100 80 60 40 20 0 gener febrer març abril maig
160
<pepecarvalhoielsllibres.blogspot.com>
140
120
100
80
60
40
20
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre desembre

presència mediàtica

visitessetembre octubre novembre desembre presència mediàtica visitants exclusius pàgines vistes Durant 2012 diversos

visitants exclusiusoctubre novembre desembre presència mediàtica visites pàgines vistes Durant 2012 diversos mitjans de comunicació

pàgines vistesdesembre presència mediàtica visites visitants exclusius Durant 2012 diversos mitjans de comunicació s’han fet

Durant 2012 diversos mitjans de comunicació s’han fet ressó d’iniciatives, activitats, serveis i col·laboracions de la biblioteca com L’Hospitalet, El Punt Avui, La Vanguardia, Ara, Viu L’Hospitalet, El Periódico, El Far, El Pont d’Esplugues, El Mundo/Tendències, Qué Leer, El País, Serra d’Or, Regió 7, El Temps, La Vanguardia/Culturas, El Triangle i Secret Service

2012.

Biblioteca la Bòbila

24

Memòria 2012

També diversos medis audiovisuals com Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Tiana, RAC1, Ràdio Barcelona, Radio Universidad de Salamanca, TVE Catalunya, TVL’H i Canal 33; i multitud de medis digitals i blocs com L’H digital, Premià Noticies, Martorell Negre, Tiana Negra, Invisible, Krimi-Tipp, Hospi.cat, Desván de Palabras y Pensamientos, Inader Blog, Bibliobloc, La Hoja de Víctor, Biblioteca Baldiri Reixac, Llegir en cas d’incendi, Cultura 21, Javier Coria, 38 segundos, BD Observatori professional, A l’ombra del crim, L’illa dels llibres, e-Catalunya, Jordi Ledesma Álvarez, Periodistas en español, Estudio en escarlata, Papel en blanco, El Corso, El blog de Negra y Criminal, Letralia, Serie Negra, La Nueva España, Literazee, The Game’s Afoot, Biblioasturias, El Blog de House, Saber perdre, LlegeixB@rcelona, Leedor.com, Abandonad toda esperanza, El Bibliófilo Enmascarado, Librosfera, Escriptors catalans, Mola coser, Susana Hernández, Aufait Maroc, Calibre .38, VilaWeb, Una gauchada, Serret Bloc, Blanquerna Comunicació, Nova Ciutat Vella, Llibres per llegir, Lecturas errantes, Bolsilibros, TR3SC, Clica i aprèn, e-digital.cat, Nadie es inocente, El blog de Paco Gómez Escribano, Instant Karma, …Sigueleyendo, Bibliosfera, El Llobregat, La Balacera, El Economista, Arte en la red, La Malla, Cruce de cables, Páginas frenéticas, Angelique Pfitzner, Llibreria Proa Espais, Espacios y periferias, L’H Espai de Debat, BiD, Catalunya 3/24, Madera de náufrago i numerocero.

Biblioteca la Bòbila

25

Memòria 2012

CONCLUSIONS

Vivim temps de canvi. El paper de la biblioteca canvia segons les necessitats del seu entorn i els canvis tecnològics, fet que continuament ens obliga a posicionar-nos davant els nous reptes per tal de donar el millor servei possible.

recursos estructurals

Continua sense haver-hi senyalitzacions urbanes que indiquin la ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de l’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat per ambdós ajuntaments fa catorze anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta i oferir una sala multimèdia i un espai diferenciat per al fons especial de gènere negre i policíac, sobretot si tenim en comte que, respecte de l’any passat, hi ha un augment del 21% de préstecs per document en lliure accés, és a dir, que ni estan exclosos ni estan localitzats en el magatzem de la biblioteca.

recursos humans

L’equip és suficient i motivat, i intenta minimitzar l’impacte de les retallades pressupostàries amb noves activitats sense cost (presentacions de llibres, Hello Bòbila!), i cerca vies alternatives per aconseguir novetats editorials per al fons bibliogràfic de la biblioteca (donacions d’editorials, …Sigueleyendo).

recursos documentals

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat actual, uns 50.000 documents, fet que fa imprescindible esporgar continuament la col·lecció per tal de mantenir-la en creixement 0.

La Bòbila disposa d’un ampli fons documental dedicat al gènere negre i policíac conformat per narrativa, obres de consulta i assaig, films, música, còmics i premsa especialitzada. L’apartat de narrativa suposa el 52% del fons total de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

La biblioteca continua en la seva línia de cooperació amb altres biblioteques. Durant 2012 es va fer una reunió amb les altres biblioteques de la XBM que mantenen fons especials o centres d’interès sobre gènere negre ―Montbau (Barcelona), Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú) i Districte 6 (Terrassa)―, per tal de fer un projecte en comú, que es materialitzarà la primavera de 2013.

Durant 2012 s’ha actualitzat El Bloc de la Bòbila i des del mes d’octubre s’ha engegat la iniciativa de recomanar-hi un document diari.

usos i usuaris de la biblioteca

La Bòbila presenta unes dades similars de visites i préstecs dels darrers anys, amb una lleuguera i persistent tendència a la baixa. Hi ha un augment continuat, any darrera any, del préstec interbibliotecari de ciutat, que aquest any ha incorporat la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, i la Bòbila fa de pont.

Biblioteca la Bòbila

26

Memòria 2012

Encertadament, les estadístiques que s’exploten de Millenium cada vegada més es centren en els usuaris actius, per això recollim les dades dels visitants únics dels productes web. Caldrà esperar uns anys per poder analitzar aquestes dades, ja que fins ara es recollia majoritàriament les dades d’usos.

De moment, però, podem dir que el 39,76% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet de la biblioteca, que el 12,70% han estat usuaris actius, i que el 10,64% han fet ús del servei de préstec, el 3,18% han fet ús del servei Internet i +, i el 2,03% del servei Wi-Fi.

Per altra banda, el conjunt de productes web de la Bòbila ha obtingut un total de 113.243 visitants únics, dels quals el 36,94% a Mons Negres, el 29,34% a documents de Scribd, el 12,15% a El Bloc de la Bòbila i el 7,10% al web de Biblioteques de L’Hospitalet.

activitats

El gènere negre i policíac continua sent l’eix vertebrador de les activitats de la biblioteca, per tal d’oferir una programació estable entorn el gènere: Premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, exposicions, presentacions de llibres, xerrades…

La biblioteca també ha participat, com a biblioteca de referència en aquesta especialitat, en diversos jurats com el Pepe Carvalho, el Crims de Tinta, L’H Confidencial i el Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila, i en la trobada de novel·la negra BCNegra. En aquest àmbit també ha estat convidada al FIRN, festival international de roman noir de Frontignant.

Es creen noves activitats, com el grup de conversa Hello Bòbila!, i se’n consoliden d’altres, com el club de lectura T-10, que aquest any ha estat dedicat a Mitteleuropa, i les realitzades en col·laboració amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet, com el club de lectura Diver-Fun i el Contesplai.

Biblioteca la Bòbila

27

Memòria 2012

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

Biblioteca la Bòbila

Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://bobila.blogspot.com

http://www.l-h.cat/biblioteques

1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://bobila.blogspot.com http://www.l-h.cat/biblioteques