Está en la página 1de 15

EEUSKALUSKAL HHERRIANERRIAN ZEHARZEHAR BIZIKLEBIZIKLETAZTAZ

1B1B mailamaila

GeografiaGeografia

KulturaKultura

AtazaAtaza honetanhonetan AEK-kAEK-k EuskalEuskal HerrianHerrian zeharzehar antolatzenantolatzen duenduen “Barnetegi“Barnetegi Ibiltaria”Ibiltaria” zerzer denden ezagutukoezagutuko dugu.dugu.

Horretarako:Horretarako:

a.a. BarnetegiBarnetegi IbiltariariIbiltariari buruzkoburuzko elkarrizketaelkarrizketa irakurritairakurrita informazioinformazio orriakorriak idatzikoidatziko dituguditugu

b.b. EuskalEuskal HerrikoHerriko hainbathainbat bazterrenbazterren deskripzioakdeskripzioak irakurrikoirakurriko ditugu.ditugu.

Herriko Herriko hainbat hainbat bazterren bazterren deskripzioak deskripzioak irakurriko irakurriko ditugu. ditugu.

PROZEDURA:

ATAZAK

A ataza: Barnetegi Ibiltaria

Atazaurrea: Barnetegi Ibiltariaz jakin nahi duguna erabaki

Kartela horman jarrita Barnetegi Ibiltariaz zerbait dakigun aipatuko dugu guztion artean (3. or.).Atazaurrea: Barnetegi Ibiltariaz jakin nahi duguna erabaki Ikasleak "Zer jakin nahiko zenuke?" orrian gaiari

Ikasleak "Zer jakin nahiko zenuke?" orrian gaiari buruzko galderak prestatuko ditu (4. or.)zerbait dakigun aipatuko dugu guztion artean (3. or.). a.1 ataza: Barnetegiari buruzko elkarrizketak irakurri eta

a.1 ataza: Barnetegiari buruzko elkarrizketak irakurri eta informazioa elkarri eman

Elkarrizketak irakurriko dituzte (batzuek "A" eta besteek "B"), eta "Zer jakin nahiko zenuke?" orriko galderen ahal beste erantzun bilatu eta idatziko dituzte (5. eta 6. orr.).buruzko elkarrizketak irakurri eta informazioa elkarri eman Testu ezberdinak irakurritako ikasleak bikoteka jarriko

Testu ezberdinak irakurritako ikasleak bikoteka jarriko dira, eta "Zer jakin nahiko zenuke?" orrian falta duten informazioa elkarri eskatuko diote.beste erantzun bilatu eta idatziko dituzte (5. eta 6. orr.). Feedbacka: jasotako informazioa alderatu Guztion artean

Feedbacka: jasotako informazioa alderatu

Guztion artean prestatu ditugun galderak eta jaso ditugun erantzunak alderatuko ditugu eta gaiaz mintzatuko gara.eskatuko diote. Feedbacka: jasotako informazioa alderatu a.2 ataza: Barnetegi Ibiltariari buruzko informazio orriak

a.2 ataza: Barnetegi Ibiltariari buruzko informazio orriak egin

Talde txikietan bilduta Barnetegi Ibiltariari buruzko informazio orriak idatziko ditugu: emango dugun informazioa erabakiko dugu eta zirriborroa idatziko dugu.ataza: Barnetegi Ibiltariari buruzko informazio orriak egin Feedbacka: norbereren idazlana zuzendu Guztion artean,

Feedbacka: norbereren idazlana zuzendu

Guztion artean, irakaslea barne, idaztean egiten ditugun ohiko akatsen zerrenda arbelean idatziko dugu (7. orrian lagungarria suerta daitekeen eredua dago).idatziko dugu. Feedbacka: norbereren idazlana zuzendu Arbelean bildutako balizko akatsak gogoan, talde bakoitzak

Arbelean bildutako balizko akatsak gogoan, talde bakoitzak bere informazio orria zuzenduko du, eta, guztion artean, egindako zuzenketak eta ditugun zalantzak komentatu eta argituko ditugu.dugu (7. orrian lagungarria suerta daitekeen eredua dago). Idazlanak zuzendutakoan informazio orriak garbira pasatuko

Idazlanak zuzendutakoan informazio orriak garbira pasatuko ditugu taldeka (hormetan jartzeko edo banatzeko). Lan txukunagoak egiteko 8. eta 9. orrietako irudiak izango ditugu.eta ditugun zalantzak komentatu eta argituko ditugu. B ataza: Euskal Herria ezagutzen ote dugu? Atazaurrea:

B ataza: Euskal Herria ezagutzen ote dugu?

Atazaurrea: Euskal Herria ondo ezagutzen ote dugun aipatu

Bikoteka argazki batzuk mapan kokatuko ditugu, eta, ariketa zuzendu ondoren, Euskal Herria ondo ezagutzen dugun komentatuko dugu (10. or.).Atazaurrea: Euskal Herria ondo ezagutzen ote dugun aipatu Ataza: 2002ko ibilbidea dauden akatsak identifikatu Lehen

Ataza: 2002ko ibilbidea dauden akatsak identifikatu

Lehen bakarka eta gero bikoteka "2002ko ibilbidea" irakurri eta akatsak identifikatzen saiatuko gara (11. eta 12. orr.).or.). Ataza: 2002ko ibilbidea dauden akatsak identifikatu Feedbacka: erantzunak zuzendu Akatsak guztion artean

Feedbacka: erantzunak zuzendu

Akatsak guztion artean alderatu eta zuzenduko ditugu (erantzunak 14. orrian).gara (11. eta 12. orr.). Feedbacka: erantzunak zuzendu Gramatika diskurtsoa: geografia lexikoa gogoratu "2002ko

Gramatika diskurtsoa: geografia lexikoa gogoratu

"2002ko ibilbidea" testutik atera ditugun hitzak dagokien lekuan kokatu, eta gainerakoen esanahia azaldu beharko dute (13, or.).guztion artean alderatu eta zuzenduko ditugu (erantzunak 14. orrian). Gramatika diskurtsoa: geografia lexikoa gogoratu 2

2

ARABAKO LAUTADA IBAÑETA URBASA IRATI BIDASOA B ARNETEGI IBILTARIA 2005 UZTAILAREN 30 ETIK ABUZTUAREN 14
ARABAKO LAUTADA
ARABAKO LAUTADA
IBAÑETA
IBAÑETA
URBASA
URBASA
IRATI
IRATI
BIDASOA
BIDASOA

BARNETEGI IBILTARIA 2005

UZTAILAREN 30ETIK ABUZTUAREN 14RA

bizikleta hartu eta Euskal Herria ezagutu euskaraz AEKrekin

360 EURO (DENA BARNE)

IZENA EMATEKO EPEA: UZTAILAREN 15A ARTE

943 327 172 / 944 159 512 Joseba@aeknet.net

360 EURO ( DENA BARNE ) I ZENA EMATEKO EPEA : UZTAILAREN 15 A ARTE 943

ZER JAKIN NAHIKO ZENUKE?

“Barnetegi ibiltaria” zer den argi dago: bizikleta hartu eta 16 egunez Euskal Herrian zehar euskara
“Barnetegi ibiltaria” zer den argi dago: bizikleta hartu eta 16 egunez Euskal Herrian zehar euskara praktikatzen
ibiltzea. Esperientzia interesgarria izan daiteke zuretzat, ala agian ez, agian asfalto zale amorratu horietakoa
zara, eta ordainduta ere ez zenuke horrelakorik egingo. Baina seguru bizikletaz ibiltzea gogoko duen lagun
arraroren bat duzula. Eta parte hartu ala ez hartu erabaki aurretik ondo informatu behar dugu. Prezioa badakigu,
egunak ere bai. Zein informazio gehiago izan nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6
galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu).
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4
nahiko zenuke? Presta itzazu hemen antolatzaileei egiteko 5-6 galdera (erantzunak gero aurkitu ahal izango dituzu). 4

4

ELKARIZKETA 1

E LKARIZKETA 1 "Oporrak eta euskara batera joan daitezke" Abuztu honetan ere, aurrekoetan bezala, euskara ikasle

"Oporrak eta euskara batera joan daitezke"

Abuztu honetan ere, aurrekoetan bezala, euskara ikasle abenturazale batzuk bizikleta hartu, eta Euskal Herrian zehar ibiliko dira AEK-k antolatzen duen Barnetegi Ibiltariarirekin. Baina, zertan da barnetegi bitxi hau? Joseba Irazabal antolatzaileak hainbat kontu azaldu dizkigu.

Nola sortu zen ideia? Lehenengo eta behin udan euskara ikasten jarraitzeko arazoa etorri zitzaigun gogora. Egon badaude udan euskara ikasten jarraitzeko aukerak:

ikastaro trinkoak euskaltegietan, barnetegiak, etab. Baina, jendeak gero eta gehiago baloratzen ditu oporrak, eta horregatik pentsatu genuen: zergatik ez eskaini jendeari gauza biak batera? Batetik opor egun politak igarotzeko aukera (bizikleta gogoko izanez gero, jakina), eta, bestetik urtean ikasi duena praktikan jartzeko aukera. Eta gainera, Euskal Herria hobeto ezagutzeko aukera ere izango dute: paisaiak, herriak,

hobeto ezagutzeko aukera ere izango dute: paisaiak, herriak, euskalkiak, batera joan daitezke, eta ideia horrekin

euskalkiak,

batera joan daitezke, eta ideia horrekin lehenengo barnetegi ibiltaria antolatu genuen 2001eko udan.

Oporrak eta euskara

Handik aurrera urtero antolatu duzue. Ibilbidea berdina izaten da beti? Bada, bai. 2001etik aurrera urtero antolatu dugu Barnetegi Ibiltaria. Baina ibilbidea eta beste hainbat kontu aldatuz joan dira urtez urte. Lehenengo aldaketa aipagarria egun kopurua da: hasierako edizioetan 11 egun irauten zuen, azkenekoetan aldiz 16. Atseden egun pare bat ere sartu ditugu tartean. Eta, ibilbidea ere aldatuz joan da urtez urte, batez ere bide eskasak edo ezatseginak, trafiko handiko errepideak kasu, bazterrean lagatzeko. Baina 2004ko ibilbidearekin oso pozik geratu ginen, eta hurrengoetan gutxi gorabehera ibilbide berdina errepikatuko dugu. Aurten 900 bat kilometro egingo digu hamalau etapetan, batez beste egun bakoitzean 65 bat kilometro.

Ohitura handia izan behar da bizikletaz ibiltzen? Bizikletaz ibiltzen gutxieneko ohitura izatea garrantzitsua da. Baina ez da Indurain izan behar gurekin etortzeko. Denetariko jendea etorri zaigu azken urteotan: bizikletaz noizean behin

ibiltzen direnak, zikloturista trebeak,

sasi-profesionalak, bizikleta non Kristo gorde zuten ozta-ozta gogoratzen

zutenak,

dira osorik azken egunera. Izan ere, ibilbideen martxa norberak jartzen du. Ez dago inolako presarik. Bestalde, etapa askotan ibilbide alternatiboak proposatzen dira, indarrik ez duenak alderik gogorrenei ihes egiteko, eta gainera, nahi izanez gero, pedalei gehiago eragiteko gogorik ez daukanak laguntza-furgoneta "auto- eskoba" bezala erabil dezake, eta kito! Horretarako dago, laguntzeko.

Eta, orain arte, denak iritsi

Ekintza kulturalen bat ere omen dago ibilbidean? Leku bitxi batzuetara bisitak egiten ditugu, eta lekuan lekuko biztanleek euren herrietako kontuez hitz egiten

digute (Lakabe herri okupatuan, esate baterako, herriaren funtzionamendua erakutsi digute, Garraldako lagunek Pirinioetako herritxoen arazoez hitz

egin digute,

gaude, eta herriren batean jairen bat aurkituz gero, norberak ikusiko du zer egin. Hori bai, ajeak ez dira hurrengo etapa furgonetaz egiteko aitzakiatzat onartzen.

Eta, jakina, abuztuan

).

Zenbat jende espero duzue aurten? Gehienezko kopurua 23koa da, joango garen hiru irakasleak barne. Eta azken urteotan kopuru horretara ailegatu gara (etortzeko gogoa izan duten batzuk kanpoan utzi behar izan ditugu). Aurten ere horretara ailegatzea espero dugu. Eta izena emateko epea, uztailaren 15ean bukatzen da, taldea lehenago bete ez bada, jakina.

ETAPAK 1. Urduña-Otxandio (52 km.) 2. Otxandio-Agurain (60 km.) 3. Agurain-Acedo (56 km.) 4. Acedo-Opakua
ETAPAK
1. Urduña-Otxandio (52 km.)
2. Otxandio-Agurain (60 km.)
3. Agurain-Acedo (56 km.)
4. Acedo-Opakua (54 km.)
5. Opakua-Etxarri (64 km.)
6. Etxarri-Larraintzar (55 km.)
7. Larraintzar-Lakabe (59 km.)
8. Lakabe-Otsagabia (50 km.)
9. ATSEDEN EGUNA
10. Otsagabia-Garralda (63 km.)
11. Garralda-Elizondo (73 km.)
12. Elizondo-Arantza (68 km.)
13. Arantza-Lekunberri (72 km.)
14. ATSEDEN EGUNA
15. Lekunberri-Zarautz (77 km.)
"Oporrak eta euskara batera joan daitezke" Abuztu honetan ere, aurrekoetan bezala, euskara ikasle abenturazale

"Oporrak eta euskara batera joan daitezke"

Abuztu honetan ere, aurrekoetan bezala, euskara ikasle abenturazale batzuk bizikleta hartu, eta Euskal Herrian zehar ibiliko dira AEK-k antolatzen duen Barnetegi Ibiltariarirekin. Baina, zertan da barnetegi bitxi hau? Joseba Irazabal antolatzaileak hainbat kontu azaldu dizkigu.

Nola sortu zen ideia? Lehenengo eta behin udan euskara ikasten jarraitzeko arazoa etorri zitzaigun gogora. Egon badaude udan euskara ikasten jarraitzeko aukerak:

ikastaro trinkoak euskaltegietan, barnetegiak, etab. Baina, jendeak gero eta gehiago baloratzen ditu oporrak, eta horregatik pentsatu genuen: zergatik ez eskaini jendeari gauza biak batera? Batetik opor egun politak igarotzeko aukera (bizikleta gogoko izanez gero, jakina), eta, bestetik urtean ikasi duena praktikan jartzeko aukera. Eta gainera, Euskal Herria hobeto ezagutzeko aukera ere izango dute: paisaiak, herriak,

hobeto ezagutzeko aukera ere izango dute: paisaiak, herriak, euskalkiak, batera joan daitezke, eta ideia horrekin

euskalkiak,

batera joan daitezke, eta ideia horrekin lehenengo barnetegi ibiltaria antolatu genuen 2001eko udan.

Oporrak eta euskara

Zer eraman behar dute doazen txirrindulariek? Ekipaian zer eraman bakoitzak ikusiko du. Laguntza furgoneta handia eramaten dugu gurekin, eta leku arazo handirik ez da egoten. Guk zera aholkatzen diogu datorren

jendeari: bizikletan ibiltzeko arropa eramatea (kulota, mailota, kaskoa, eskularruak, eta abar), bestea baino askoz ere erosoagoa delako, xira bat ere, abuztua izan arren euria egin dezakeelako (galdetu bestela 2002ko ikasle gizajoei), eta udako arropa: praka laburrak, eguzkirako betaurrekoak, bainu-jantzia (bidean dauden putzu guztietan, eta egon badaude, bainua hartzeko parada

izaten dugu eta)

behar izaten: lo egiteko lekuak eta jatorduak ordainduta daude aurretik. Bakoitzak bere bizioetarako eramanda nahikoa da. Gainera, 65 kilometro egin ondoren bizio askotarako indarrik ez da izaten. Botikina antolakuntzak jartzen du. Eta lo egiteko lo zakua eta esterila eraman behar dira. Gehienetan koltxoiak lortzen ditugu lo egiteko, baina kanpaldi librean ere ematen dugu gauren bat urtero.

Diru askorik ez da

ELKARIZKETA 2

Eta eguraldi txarra eginez gero zer egingo duzue? Kasu horretan aukera bi daude:

laguntza-furgonetan sartu eta horretan egin etapa, edo eguraldi txarrari aurpegi ona jarri, hortzak estutu, eta aurrera egin. Eguraldiari dagokionez 2002an eta 2003an oso esperientzia ezberdinak izan genituen. 2002koan, Peio Zabalak eta bere zorioneko "tenporek" abuztu lehor eta beroa iragarri arren, euripean ito zorian ibili ginen errepideetan zehar. Hamaika egunetik zazpitan euria egin zigun, batzuetan gogotik gainera, parra- parra. Eta 2003an beste muturrera aldatu zen eguraldia: ia egunero goizeko hamarretan gerizpean 35 gradu izaten genituen. Eta hala ere, urte bietan bizikletari gehienek etapa guztiak egin zituzten nola edo hala. Eta gero, gauetan, egunean zehar sufritutakoaz hitz egiteko gogo itzela, jakina.

Nork har dezake parte barnetegi honetan? Euskara mailak, teorian, 1B mailatik aurrerakoa izan behar du. Baina guk eskatzen dugun bakarra zera da:

hamasei egunetan euskara hutsez aritzeko konpromisoa hartzea. Horrekin nahikoa da gurekin etortzeko. Eta adinari dagokionez, 18 urtetik gorako ikasleak onartzen ditugu. Orain arte etorri zaigun gazteenak 20 zituen baina, batez besteko adina 30 urte ingurukoa izan da. Goitik ez dugu adin-mugarik jarri. Bizikletaz ibiltzeko indar eta umore nahikoa izanez gero 18 urtetik 100 urtera bitarteko gazte guztientzat badugu lekua. Baita zuentzat ere, jakina.

ETAPAK 1. Urduña-Otxandio (52 km.) 2. Otxandio-Agurain (60 km.) 3. Agurain-Acedo (56 km.) 4. Acedo-Opakua
ETAPAK
1. Urduña-Otxandio (52 km.)
2. Otxandio-Agurain (60 km.)
3. Agurain-Acedo (56 km.)
4. Acedo-Opakua (54 km.)
5. Opakua-Etxarri (64 km.)
6. Etxarri-Larraintzar (55 km.)
7. Larraintzar-Lakabe (59 km.)
8. Lakabe-Otsagabia (50 km.)
9. ATSEDEN EGUNA
10. Otsagabia-Garralda (63 km.)
11. Garralda-Elizondo (73 km.)
12. Elizondo-Arantza (68 km.)
13. Arantza-Lekunberri (72 km.)
14. ATSEDEN EGUNA
15. Lekunberri-Zarautz (77 km.)

AKATSAK GUTXITZEKO GALDERAK (IRAKASLEARENTZAKO ORRIA)

Ikasleek euren idazlanak zuzendu beharko dituzte, eta, horretarako, idaztean egiten dituzten ohiko akatsak zerrendatuko
Ikasleek euren idazlanak zuzendu beharko dituzte, eta, horretarako, idaztean egiten dituzten ohiko akatsak
zerrendatuko dituzte arbelean. Eurei laguntzeko hemen duzu idazlanak birpasatzen eta zuzentzen lagun dezakeen
gidoitxo bat.
dituzte arbelean. Eurei laguntzeko hemen duzu idazlanak birpasatzen eta zuzentzen lagun dezakeen gidoitxo bat. 7
dituzte arbelean. Eurei laguntzeko hemen duzu idazlanak birpasatzen eta zuzentzen lagun dezakeen gidoitxo bat. 7

7

Opakuako larretan akanpatuta Artozkiko urtegian bainua hartzen Egozkue herrian ura hartzen 8 B ARNETEGI I

Opakuako larretan akanpatuta

Opakuako larretan akanpatuta Artozkiko urtegian bainua hartzen Egozkue herrian ura hartzen 8 B ARNETEGI I BILTARIKO

Artozkiko urtegian bainua hartzen

larretan akanpatuta Artozkiko urtegian bainua hartzen Egozkue herrian ura hartzen 8 B ARNETEGI I BILTARIKO

Egozkue herrian ura hartzen

8

BARNETEGI IBILTARIKO ARGAZKAK (1)

herrian ura hartzen 8 B ARNETEGI I BILTARIKO ARGAZKAK (1) Aribeko iturrian freskatzen Urbasako haitzetatik Sakanari

Aribeko iturrian freskatzen

ura hartzen 8 B ARNETEGI I BILTARIKO ARGAZKAK (1) Aribeko iturrian freskatzen Urbasako haitzetatik Sakanari begira

Urbasako haitzetatik Sakanari begira

Amaiur herrian sartzen Barrerilla mendatea igotzen (Urduñan) Agurainerako bidean (Arabako Lautadan) 9 B ARNETEGI I

Amaiur herrian sartzen

Amaiur herrian sartzen Barrerilla mendatea igotzen (Urduñan) Agurainerako bidean (Arabako Lautadan) 9 B ARNETEGI I

Barrerilla mendatea igotzen (Urduñan)

Amaiur herrian sartzen Barrerilla mendatea igotzen (Urduñan) Agurainerako bidean (Arabako Lautadan) 9 B ARNETEGI I

Agurainerako bidean (Arabako Lautadan)

9

BARNETEGI IBILTARIKO ARGAZKAK (2)

(Arabako Lautadan) 9 B ARNETEGI I BILTARIKO ARGAZKAK (2) Oskotz herrian Nafarroan Ibañeta mendatean atseden hartzen

Oskotz herrian Nafarroan

(Arabako Lautadan) 9 B ARNETEGI I BILTARIKO ARGAZKAK (2) Oskotz herrian Nafarroan Ibañeta mendatean atseden hartzen

Ibañeta mendatean atseden hartzen

ARGAZKIAK DAGOKIEN LEKUAN KOKATU

Ondo ezagutzen duzu Euskal Herria? Ikus dezagun, bada. Hemen behean Euskal Herriko mapa duzu hainbat
Ondo ezagutzen duzu Euskal Herria? Ikus dezagun, bada. Hemen behean Euskal Herriko mapa duzu hainbat
punturekin, eta inguruan argazki batzuk. Lotu itzazu zenbakiak dagokien izenekin. Eta, hori egindakoan, begiratu
sobera geratu zaizkizun lekuei, eta, argazkiak eta izanek oinarri, esan zeure ustez non dauden.
argazkiak eta izanek oinarri, esan zeure ustez non dauden. A N B O T O B

ANBOTO

oinarri, esan zeure ustez non dauden. A N B O T O B ARDEAK U XUE

BARDEAK

esan zeure ustez non dauden. A N B O T O B ARDEAK U XUE U

UXUE

esan zeure ustez non dauden. A N B O T O B ARDEAK U XUE U

URDUÑA

dauden. A N B O T O B ARDEAK U XUE U R D U Ñ

GETARIA

A N B O T O B ARDEAK U XUE U R D U Ñ A

BELIZE

O B ARDEAK U XUE U R D U Ñ A G ETARIA B E L

AIZKORRI

3 LAPURDI 1 2 BENAFARROA BIZKAIA 4 6 GIPUZKOA 8 ZUBEROA 5 7 ARABA NAFARROA
3 LAPURDI
1
2 BENAFARROA
BIZKAIA
4
6 GIPUZKOA
8 ZUBEROA
5
7
ARABA
NAFARROA
9
10
4 6 GIPUZKOA 8 ZUBEROA 5 7 ARABA NAFARROA 9 10 B IOKO M IARRITZE M

BIOKO

6 GIPUZKOA 8 ZUBEROA 5 7 ARABA NAFARROA 9 10 B IOKO M IARRITZE M AULE

MIARRITZE

8 ZUBEROA 5 7 ARABA NAFARROA 9 10 B IOKO M IARRITZE M AULE B IASTERI

MAULE

5 7 ARABA NAFARROA 9 10 B IOKO M IARRITZE M AULE B IASTERI A RAN

BIASTERI

7 ARABA NAFARROA 9 10 B IOKO M IARRITZE M AULE B IASTERI A RAN U

ARAN

NAFARROA 9 10 B IOKO M IARRITZE M AULE B IASTERI A RAN U RDAIBAI O

URDAIBAI

9 10 B IOKO M IARRITZE M AULE B IASTERI A RAN U RDAIBAI O RREAGA

ORREAGA

B IOKO M IARRITZE M AULE B IASTERI A RAN U RDAIBAI O RREAGA Lotu zenbaki

Lotu zenbaki bakoitza dagokion izenarekin:

RDAIBAI O RREAGA Lotu zenbaki bakoitza dagokion izenarekin: Eta badakizu non dauden gainerako lau lekuak? L
RDAIBAI O RREAGA Lotu zenbaki bakoitza dagokion izenarekin: Eta badakizu non dauden gainerako lau lekuak? L

Eta badakizu non dauden gainerako lau lekuak?

LEKUA

NON DAGO?

10

2002KO IBILBIDEA

Hemen duzu 2002an Barnetegi ibiltariko ikasleek egin zuten ibilbidea. Leku asko ezagutu dituzte txirrindulariek, baina,
Hemen duzu 2002an Barnetegi ibiltariko ikasleek egin zuten ibilbidea. Leku asko ezagutu dituzte txirrindulariek,
baina, beheko laburpena egitean zazpi akats nabarmen egin dituzte. Bilatuko dituzu?

1. ETAPA: UGAO-DIMA-OTXANDIO.

Bilatuko dituzu? 1. E TAPA : U GAO -D IMA -O TXANDIO . 2. E TAPA

2. ETAPA: OTXANDIO-GASTEIZ-TREBIÑU

IMA -O TXANDIO . 2. E TAPA : O TXANDIO -G ASTEIZ -T REBIÑU Baltzolako kobazuloak

Baltzolako kobazuloak Bizkaiko hego-ekialdean daude, Dima herrian. Urkiolako parkearen bazter batean daude eta, kobazuloen aurrean, Jentilzubi izeneko harrizko zubi natural ikusgarria aurki dezakegu.

3. ETAPA: TREBIÑU-BEASAIN-OPAKUA

aurki dezakegu. 3. E TAPA : T REBIÑU -B EASAIN -O PAKUA Trebiñuko konderrian oso eraikin

Trebiñuko konderrian oso eraikin ikusgarriak aurki ditzakegu: Lañoko harkaitzetan eraikitako elizak. Eliza hauek hein handi batean harkaitzetan zulatuta daude. Elizak Kristo aurreko II. mendekoak dira eta eragin bisigodoa dute estiloan.

4. ETAPA: OPAKUA-URBASA-ALLOTZ

dute estiloan. 4. E TAPA : O PAKUA -U RBASA -A LLOTZ Uribarriko urtegia Arabako lehenengo

Uribarriko urtegia Arabako lehenengo urtegia da. Bilbo Handia eta Gasteiz

urez hornitzeko erabiltzen da. Horrez gain, ur-kiroletarako eta aisiarako leku aparta ere bihurtu da. Arrantza
urez hornitzeko erabiltzen da. Horrez
gain, ur-kiroletarako eta aisiarako leku
aparta ere bihurtu da. Arrantza leku
ederra ere bada, amuarraina, legatza
eta zarbo ugari aurki daiteke bertan.
Zumaia
Ugao
Otxandio
Opakua
Trebiñu
Allotz
5. ETAPA: ALLOTZ-AGOITZ-LAKABE.

Urbasa Nafarroa eta Araba artean dagoen mendizerra arbolatsua da. Bertan Urederra ibai ezaguna sortzen da. Gaur egun pinudiek betetzen dute lehen pagadien, eta artadien eremua zena. Urbasan arkeologi aztarna ugari aurki daiteke:

trikuharriak, tumuluak,

Lakabe Zangotzako merindadeko herri okupatua da. Duela hogei bat urte, hutsik zegoela, lagun talde bat bertaratu eta berpizteari ekin zion. Gaur egun berrogei bat lagun bizi dira bertan. Egiten duten ogia da euren ekonomiaren ardatz nagusia.
11

11. ETAPA: ZALDIBIA-TOLOSA--ZUMAIA

11. E TAPA : Z ALDIBIA -T OLOSA --Z UMAIA 10. E TAPA : L EKUNBERRI

10. ETAPA: LEKUNBERRI-ARALAR-ZALDIBIA

OLOSA --Z UMAIA 10. E TAPA : L EKUNBERRI -A RALAR -Z ALDIBIA 9. E TAPA

9. ETAPA: BAIGORRI-ELIZONDO-LEKUNBERRI

-Z ALDIBIA 9. E TAPA : B AIGORRI -E LIZONDO -L EKUNBERRI Gipuzkoaren bihotzean Abaltzisketako Larraitz

Gipuzkoaren bihotzean Abaltzisketako Larraitz auzoa dago. Larraitz Anboto mendi ezagunaren magalean dago, eta, horregatik, bisitari asko izaten du. Bere azpian Amezketa dago, Pernando Amezketarra pertsonaia ezagunaren herria.

Aralarko San Migel santutegia Aralar mendilerroaren hegoaldean dago. Eraikuntza aurrerromanikoa da, eta, tradizioak dioenez, Teodosio Goñik altxatu zuen 714.urtean. Garai batean, Nafarroako erregeen laguntzaz ondasun asko izan zituen. Oraindik ere balio handiko erretaula

Ultzama Nafarroako udalerria da. Iruñeko merindadean dago, Iruñearen iparraldean eta herri txiki ikusgarriz

osaturik dago: Alkotz, Iraizotz, Arraitz,

Ultzaman ohikoak

dira historia aurreko aztarnak ere:

Eltso, Larraintzar

tumuluak, trikuharriak,

8. ETAPA: ITSASU-AINHOA-BAIGORRI.

esmaltatua dago bertan. Itsasu Baigorri Zaldibia Irati Lekunberri Lakabe 6. ETAPA: LAKABE-ORBAIZETA-IRATI 7.
esmaltatua dago bertan.
Itsasu
Baigorri
Zaldibia
Irati
Lekunberri
Lakabe
6. ETAPA: LAKABE-ORBAIZETA-IRATI
7.
Lekunberri Lakabe 6. ETAPA: LAKABE-ORBAIZETA-IRATI 7. Errolanen pasabidea Lapurdiko Itsasu herrian dago. Haitzean

Errolanen pasabidea Lapurdiko Itsasu herrian dago. Haitzean zabaldutako ate moduko zuloa da eta Errolanek berak zabaldu omen zuen IX. mendean bere soldaduekin igarotzeko. Kronikak dioenez, pertsonaia historiko-mitologiko hau euskaldunek hil zuten Orreagan 778. urtean.

ETAPA: IRATI-DONIBANE LOHITZUNE-ITSASU

778. urtean. E TAPA : I RATI -D ONIBANE L OHITZUNE -I TSASU Orbaitzetako arma ola

Orbaitzetako arma ola izen bereko herrian dago Irati oihanean. XVIII-XIX mendeetan zabalik egon zen eta borroka luzeak izan ziren bertan, armada guztiek bereganatu nahi baitzuten. Gaur egun arma olaren aztarnak ikus daitezke arbolen artean.

Donibane Garazi Nafarroa Behereko hiriburua da. Turismoak garrantzi handia du bertan. Hiriaren gainean gaztelu ikusgarria dago, baina, gazteluaz gain, hiri zaharreko kale eta auzoak ere bisitatzea merezi du.

12

GEOGRAFIA LEXIKOA

Irakurri duzun testutik hitz batzuk atera ditugu. Jakingo duzu berriro jartzen bakoitza bere lekuan?
Irakurri duzun testutik hitz batzuk atera ditugu. Jakingo duzu berriro jartzen bakoitza bere lekuan?
ditugu. Jakingo duzu berriro jartzen bakoitza bere lekuan? PASABIDE MENDEBALDE UBIDE HIRIBURU OHIAN

PASABIDE

MENDEBALDE

UBIDE

HIRIBURU

OHIAN

HEGOALDE

HARKAITZ

URJAUZI

AMILDEGI

MENDILEPO

URTEGI

HARAN

MENDIZERRA

KOBAZULO

TRIKUHARRI

MAGAL

ERAIKIN

MUINO

BASAMORTU

PADURA

Hamar hitz sobera geratu zaizkigu. Egingo duzu bakoitzarekin esaldi bana?
Hamar hitz sobera geratu zaizkigu. Egingo duzu bakoitzarekin esaldi bana?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13

BASAMORTU PADURA Hamar hitz sobera geratu zaizkigu. Egingo duzu bakoitzarekin esaldi bana? 1. 2. 3. 4.

ZUZENKETA ORRIA

Z UZENKETA ORRIA A RGAZKIAK DAGOKIEN LEKUAN KOKATU Lotu zenbaki bakoitza dagokion izenarekin: Eta badakizu non

ARGAZKIAK DAGOKIEN LEKUAN KOKATU

Lotu zenbaki bakoitza dagokion izenarekin:

Lotu zenbaki bakoitza dagokion izenarekin:

Eta badakizu non dauden gainerako lau lekuak?

Eta badakizu non dauden gainerako lau lekuak?

LEKUA

NON DAGO?

2002KO IBILBIDEA

1. akatsa: (2. etapa) Noiz ikusi duzu legatz bat urtegi batean? Eta zenbat alkohol edan ondoren?

2. akatsa: (3. etapa) Trebiñutik Kanpezura joateko Beasaindik joan ziren? Gidariak lagun bat baino gehiago galduko zuen egun horretan.

3. akatsa: (3. etapa) Baina, esadazu, zuk zenbat Kristo aurreko eliza ezagutzen duzu? Gogoratzen duzu zer den eliza bat? Noizdanik ez duzu halako batetik osteratxo bat egin? Aitortu! Bada, jakin dezazun, eliza hauek Erdi Arokoak omen dira.

4. akatsa: (4. etapa) Bada ez, zorionez oraindik pinuek ez dituzte pagoak eta arteak Urbasako basoetatik erbesteratu. Baina lasai, pauso honetan pinuzaleek ez dute luze itxaron beharko.

5. akatsa: (7. etapa) Harrapatu zaitugu berriro: Donibane Lohitzune kostaldean dagoena da, etapa honetan igarotakoa Donibane Garazi izan zen.

6. akatsa: (8. etapa) Errolan morroi indartsua izango zen. Eta agian egia izango da bere esku hutsez zuloa egin zuela. Baina hil ondoren? Hilobitik altxatuko zen IX. mendean zuloa egiteko?

7. akatsa: (11. etapa) Anboto Gipuzkoan? Nahi lukete gipuzkoarrek. Baina ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez da gauza bera.

14

ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez
ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez
ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez
ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez
ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez
ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez
ez, Bizkaian dugu altxor hori. Eta eurek Txindokirekin konformatu behar dute. Ez dago txarto, baina ez

ZUZENKETA ORRIA

Z UZENKETA ORRIA G EOGRAFIA LEXIKOA 15

GEOGRAFIA LEXIKOA

Z UZENKETA ORRIA G EOGRAFIA LEXIKOA 15

15