Está en la página 1de 3

ELEKTRINI DYDI MATAVIMAS IR MATAVIMO PAKLAIDOS

Malinovskis Edgaras IF 1/2 gr. Data: 2012-04-21 Dstytojas: Vytautas Vaidelys 1. Darbo uduotis. Imokti vertinti elektrini dydi matavimo sistemines pakaidas. 2. Teorin dalis. tampa matuojama voltmetrais, kilovoltmetrais (1 kV = 1000 V) ir milivoltmetrais (1 mV = 1000 V). Elektros srovs stiprumas matuojamas amperemetrais, miliamperemetrais (1 mA = 1000 A) ir mikroampermetrais. Vara matuojama ommetrais, kilometrais (1 k = 1000 ), megaometrais (1 M = 1000000 ).Didiausi matuojamojo dydio vert xrib, kuri tuo prietaisu galima matuoti vadiname ribine. J parodo arba prietaiso skal, arba ji paymta prie prietaiso gnybt, arba j rodo matavimo prietais rib perjungimo rankenl. Matavimo prietaiso vienos padalos vert n0: X n0 = rib N ia N- padal skaiius Imatuoto dydio skaitin vert: x = n0 n ia n- rodykls rodom padal skaiius. Matavimo tikslum apibria redukuotoji santykin paklaida r: x r = 100% xrib ia x absoliutin paklaida

(1)

(2)

(3)

Yra skiriamos 7 tikslumo klass. Prietaisai, kuri tikslumo klas r = 0,1; 0,2; 0,5 vadinami preciziniais, o kuri r=1,0; 1,5; 2,5; 4 techniniai Rodyklinio prietaiso absoliutin sistemin matavimo paklaida x: r x rib x = 100 Tuomet santykin sistemin paklaida yra x x x r = = 100% (procentin); , arba r = xrib x rib n0 n ia x- imatuotoji dydio vert.

(3a)

(4)

Skaitmenini prietais sistemins paklaidos vertinamos pagal specialias empirines formules. i paklaida yra dviej narui suma. Pirmasis narys diskretizavimo paklaida. Ji priklauso nuo matavimo ribos ir ireikiama vieslents dein kratins skilties vienet skaiiumi. Antrasis dmuo priklauso nuo imatuoto dydio verts ir ireikiama procentais.

3. Aparatra ir darbo metodas. 1) Darbe pateiktos 4 schemos. Kiekvienam variantui imatav srovs stipr I bei tamp U, apskaiuojame rezistoriaus var R = U/I

2) Kiekvienam variantui vertin srovs stiprio bei tampos nustatymo absoliutines paklaidas I ir U, apskaiiuojame santykines paklaidas I/I bei U/U. 3) Apskaiiuojame R/R 4. Darbo rezultatai. 1) 4 schem srovs stiprio I, tampos U apskaiiavimai bei apskaiiuojama rezistoriaus vara R = U/I r x rib x = 100 2) Apskaiiuojame I/I bei U/U prie tai rasdami I, U pagal Matuojant elektroniniu ampermetru I skaiiuojamas pagal kit formul I I I = 0,2 x + 2 rib 100 2000 R U I = + U I 3) Apskaiiuojame R/R pagal formul R Skaiiavim ir matavim rezultatai surayti lentel: Nr . 1 2 3 4 I, A 0,003 0,064 0,32 0,57 U, V 0,08 1,8 8,9 16 R, 28 28 28 28 I/I 0.013 0.006 0.013 0.004 U/U 0.019 0.025 0.017 0.028 R/R 0.032 0.031 0.030 0.032

Braiome srovs stiprio priklausomybs nuo tampos grafik:

5. Ivados. Bandymai parod, kad atlikti absoliuiai tiksli matavim nemanoma, visuomet reikia vertinti naudojam matavimo prietais tikslumo klas ir paklaidas. Imatav srov bei tamp apskaiiavome var ir matome, kad paklaida ne itin keiiasi. 6. Literatra: 1. Fizikins mechanikos laboratoriniai darbai /V. Ilgnas, K. V. Bernatonis, L. Augulis, S. Jonelinas, S. Tamuleviius. Kaunas:Konspektas, 1988. P. 3-5. 2. Tamaauskas A. Fizika 1. Vilnius: Mokslas, 1987. P. 33-36.