Está en la página 1de 12

Listy dla wolnoci - str.

Mczyzna? W domu nie trzymam - str. 8

Grudzie, nr 11/2012

Zgrzyt
Zgierska Gazeta Niezalena

Seksizm, czyli system - str. 10-11

Egzemplarz bezpatny

Czy leci z nami pilot?


Nie byo chyba jeszcze w historii zgierskiego samorzdu prezydenta, ktry czu tak sabe wsparcie ze strony rady miasta. Dwa lata Iwony Wieczorek na stanowisku prezydent miasta to okres cigych zmian i zawirowa w politycznych sojuszach. Zapraszamy do lektury podsumowania pmetka kadencji autorstwa Kuby Niedzieli.
Obecna Rada Miasta Zgierza jest ostatni wybran wedug ordynacji proporcjonalnej. Od roku 2014 obowizywa ju bd w naszym miecie okrgi jednomandatowe. Tylko zwycizca gosowania w jednym z dwudziestu trzech okrgw, na ktre podzielono Zgierz, trafi do rady, miejsce drugie bdzie tyle samo warte, a waciwie tyle samo nic nie warte, co miejsce ostatnie. Rozmawiajc z samorzdowcami o skutkach nowej ordynacji syszymy, e jednym z potencjalnych zagroe moe by atomizacja rady. Wyborcy odrzuc szyldy partyjne kandydatw (czy nie do tego namawia ich cz propagujcych wiadomo obywatelsk mediw?) stawiajc na lokalnych, osiedlowych liderw. Trudniej moe by wtedy o skonstruowanie koalicji popierajcej prezydenta, skoro zabraknie elementu dyscypliny partyjnej, a kady z radnych doranie bdzie dba o interesy swojego okrgu, ktry obdarzy go mandatem. Miao by o pmetku obecnej kadencji, skd wic ten wybiegajcy w przyszo wstp? Mam wraenie, e problemy jakie wry si nastpnemu prezydentowi Zgierza po czci dotykaj ju teraz sprawujc ten urzd Iwon Wieczorek. Nie byo chyba jeszcze w historii zgierskiego samorzdu prezydenta, ktry czu tak sabe tylko dziki ordynacji proporcjonalnej. Dobry wynik startujcej take w tych wyborach prezydent dodano nastpujcemu po niej na licie kandydatowi, ktry samodzielnie zdoby 74 gosy (dla porwnania poparcie dla pozostaych radnych to skala od 168 do 515 gosw na osob). Wida wic, e w oparciu o maCzy kiedykolwiek prbowalicie skontaktowa si z radnym bd radn? I mielicie z tym problem? Nic dziwnego. Jak pokazuje tekst Patrycji Malik, skontaktowanie si ze zgierskimi radnymi nie naley do najprostszych. Podstawow form komunikacji okazuje si by skrzynka na listy w Biurze Rady Miasta. Na pytania tam wrzucane radni mog odpowiedzie lub... zwyczajnie je zignorowa. Mona take,

rdo: miasto.zgierz.pl

Dyury-widmo i tajemnicza skrzyneczka


przynajmniej teoretycznie, uda si na dyur radnego. Dyury s co prawda w kady wtorek, ale rotacyjnie - jeli nie zastaniemy danego radnego, nastpna okazja to dyury dopiero za 3 miesice! O kontakty telefoniczne, pocztowe czy internetowe jest jeszcze trudniej. Tymczasem, zmiana tego stanu rzeczy nie jest wcale taka trudna. Strona 5

Mam wraenie, e problemy jakie wry si nastpnemu prezydentowi Zgierza po czci dotykaj ju teraz sprawujc ten urzd Iwon Wieczorek.
wsparcie ze strony rady miasta, moe z wyjtkiem kocwki kadencji Karola Maliskiego. Iwona Wieczorek wygraa wybory prezydenckie kandydujc z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, cho akurat ten szyld nie by jej szczeglnie pomocny. Ugrupowanie reprezentowane jest w radzie przez dwch samorzdowcw - i to cierzysty klub koalicj trudno byo konstruowa. Stano na wsppracy z Prawem i Sprawiedliwoci (piciu radnych), klubem Jerzego Sokoa (piciu radnych popierajcych w wikszoci prezydenckie propozycje. Cig dalszy na stronie 3

Dobry wybr

Bg, Honor, Grochwka


Polska synnie podobno z uaskiej fantazji. Trudno jednak dopatrze si jej w obchodach wit pastwowych, robionych z reguy wedug jednego schematu: wiecw, mszy i salwy honorowej. O tym, jak witujemy pisze Adrian Skoczylas. Strona 9

Gdy dzki Urzd Miasta ogosi konkurs na przeprowadzenie zaj z edukacji seksualnej, kontrowersjom nie byo koca. Ju teraz - w trakcie realizacji zwyciskiego programu Fundacji SPUNK - wida jednak, jak bardzo takie zajcia s potrzebne. Strona 6-7

Dzieci i Ryby

Czy wiecie co to s marzenia? Wiktor: Marzenia to jest to, czego bardzo si chce i myli, e mona to kupi. Zuzia: Jeli si pragnie gdzie wyjecha, albo co zrobi, to tak si myli, myli i moe w kocu to si speni. Daniel: To rzeczy, ktrych si pragnie. Oliwier: Np. telefon! Wiktoria: Marzenia to s takie wakacje. Po co s marzenia? Po co w ogle marzy? Wiktor: Prosz Pani! Po to, eby mie! Mog powiedzie, e chc Lego Star Wars? Zuzia: Marzy si po to, eby mie jak swoj fantastyk. Oliwier: Marzy si, eby si spenio. O czym marz dzieci, a o czym doroli? Daniel: Doroli dobrych wakacjach, a dzieci o rnych rzeczach. Oliwier: O telefonie! Wiktoria: O Barbie! Wiktor: Lego Star Wars. (Czteroskrzydowiec)

A mona marzy o czym innym, ni rzeczy? Daniel: O filmach! (Z nadziej w gosie) eby zagra w filmie?! Daniel: Nieeeee eby obejrze. Zuzia: Dzieci mog te marzy o mioci. eby nie byo rnych ktni. A doroli to marz, eby dzieci byy bardziej grzeczne i mdre. Daniel: Moja mama marzy o drukarce i laptopie. Czy marzenia kobiet i mczyzn si rni? Zuzia: Panie myl czsto o adnych sukienkach i biuteriach. Nowych makijaach, ktre s bardzo drogie. Wiktor: Mczyni marz np. o krawatach albo o muszkach I o cylindrach! Daniel: I oczywicie o najnowszych samochodach! Oliwier: I o telefonach! Daniel: A tacy starsi doroli marz, eby tak szybko nie umarli, eby jeszcze poznali swoje wnuki. A kto nie ma marze? Zuzia: Nico.

Daniel: Kady ma marzenia Zuzia: Moe bogacze nie maj marze, bo przecie oni maj prawie wszystko. Co si pojawia w reklamie i oni ju jad do sklepu i to maj Oliwier: A li ludzie to maj ze marzenia. Np. o przejciu wiata! Kto zatem spenia marzenia? Oliwier: Prawie wszyscy ludzie. Najczciej rodzice. Zuzia: w. Mikoaj te czasami. I politycy, ale oni to sprawy gospodarcze. A jakie jest Wasze najwiksze marzenie? Wiktor: Lego Star Wars! (Tej odpowiedzi si spodziewaam) Wiktoria: Barbi! (Tej te) Zuzia: Chciaabym by dowiadczon lekark. Oliwier: Ja chciabym by dowiadczonym kosmonaut i odkrywa nowe planety. Daniel: Ja to chciabym tak gr od 18 lat I wyjecha do Londynu na zawsze (A tej nie przewidziaam w ogle)

Rys. Blanka Pustelnik

Moja znajoma nauczycielka, instruktorka teatralna, twierdzi, e w ostatnich latach coraz gorzej u dzieci z wyobrani. Czy wobec tego z marzeniami rwnie? Ja marzyam o barwnej, fascynujcej rozmowie na temat wrek, jednorocw, dziwnych nieodkrytych krain, w najgorszym wypadku o dalekich podrach. A skoczyo si na obiektach z przedwitecznych reklam i emigracji Obawiam si, e moja znajoma wie co mwi Prosz Pastwa Dorosych zrbmy co, eby marzenia naszych (moich niestety rwnie) dzieci sigay dalej ni plazma na cianie naszego pokoju.

Ogoszenia
Ogaszamy pierwszy zgierski konkurs Zotych Wsw!
Seksizm nie zawsze oznacza bezporedni dyskryminacj tak, jak rnice w pacy midzy kobiet a mczyzn piastujcymi to samo stanowisko. Czasem s to drobne, banalizowane zachowania, ktre przyczyniaj si do tworzenia mikronierwnoci. Prowadz one do obnienia poczucia wasnej wartoci, spadku zaangaowania czy wzrostu poziomu stresu o osb, ktre s w ten sposb deprecjonowane. Przykady? - seksistowskie dowcipy - sprowadzanie emocjonalnych reakcji kobiet do ich biologii

(cykl miesiczny) - infantylizowanie kobiecych imion (np. Pani Basia, ale Pan Piotr) - koncentrowanie si na wygldzie w sytuacjach, kiedy powinny liczy si kompetencje Modelowego przykadu tworzenia mikronierwnoci dostarczy na ostatniej, listopadowej sesji Rady Miasta jej przewodniczcy, Jarosaw Komorowski (SLD), artobliwie warunkujcy udzielenie gosu zastpczyni komendanta powiatowego Policji jej urod: Udziel pani gosu, ma pani duo uroku. To niestety nie jedyna seksistowska wypowied na jak natknlimy si w zgierskiej debacie publicznej. By przeciwdziaa temu negatywnemu zjawisku otwieramy I edycj konkursu Zotych Wsw! Prosimy Was, czytelnikw i czytelniczki, o monitorowanie wypowiedzi zgierskich osb publicznych i nadsyanie tych,

ktre dyskryminuj ze wzgldu na pe na adres redakcji: ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz, lub na redakcyjnego maila: kontakt@gazetazgrzyt.pl Jestemy rwnie dostpni na portalu Facebook: http://facebook.pl/gazetazgrzyt/. Pod koniec roku, z nadesanych i zebranych przez nas propozycji wybierzemy zwycizc: i wrczymy mu gwn nagrod: statuetk Zotych Wsw.

Czujesz niedosyt? Zajrzyj na stron gazetazgrzyt.pl

Adres redakcji: ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz, tel. 511 202 214, www.gazetazgrzyt.pl, e-mail: kontakt@gazetazgrzyt.pl Redaguje zesp: Micha Bykowski (DTP), Karolina Gierszewska (korekta), Weronika Jwiak (koordynatorka projektu), Bartosz Tyrcha (grafika), Ilona Majewska (administracja www), Mateusz Mirys (redaktor naczelny), Jan wieczkowski (grafika) Wsppraca: Alina cka-Andrzejewska (Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Karolina Miyska, Patrycja Malik Wydawca: Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz Partnerzy: WOZ - Die Wochenzeitung, Stowarzyszenie Homo Faber, Modzi Socjalici Nakad: 7 000 egzemplarzy

3
razem z omioma gosami zdeklarowanej opozycji zyskuje w dwudziestotrzyosobowej radzie wikszo Tak jak przy okazji sprawy potencjalnej dzierawy zgierskiej ani czy planowanej budowy zakadu utylizacji termicznej na forach internetowych grozi si pani prezydent rozpoczciem procedury zbierania podpisw pod referendum odwoawczym. Radni na antenie lokalnej telewizji spieraj si, czy nieprzyznanie absolutorium powinno skutkowa zarzdzeniem takiego referendum i czy w razie jego niepowodzenia nie naleaoby rozwiza samej rady. Nie trzeba byo sprawdza tego w praktyce. Jak pamitaj obserwatorzy zgierskiej sceny politycznej ostatecznie tylko klub Platformy i radny Misok gosowali przecych informacji, e ze stanowiska zdymisjonowana zostanie wiceprezydent Bogumia Kapusta. Gos zabiera opozycja oraz prezydent Wieczorek. Obie strony przecigaj si w pochwaach wobec odchodzcej urzdniczki, prezydent zreszt potwierdzi to wkrtce powierzeniem odwoanej zastpczyni nowego stanowiska naczelnika Wydziau Pozyskiwania i Zarzdzania rodkami Pomocowymi. Winnym okazuje si klub Prawa i Sprawiedliwoci, ktry prezydent Kapucie cofn rekomendacj, zreszt nie chcc merytorycznie uzasadni tego gestu, zasaniajc si utrat zaufania i wzgldami obyczajowymi. Na sesji ze strony opozycji padaj pytania, ktre w jaki sposb echem odbijaj si do dzi na ile prezydent jest samodzielna w swoich decyzjach,

Pocztek nowej kadencji. Na zdjciu od lewej: Iwona Wieczorek (PSL), Agata Grzelak-Makowczyska (PiS), Micha Pilarski (PiS), Bogumia Kapusta (bya wiceprezydent, wwczas PiS). Od niedawna nieformalny koalicjant prezydent Wieczorek - klub PiS, rozpocz mocn krytyk swojej sojuszniczki.

rdo: miasto.zgierz.pl

Szsty Andrzej Misok, w opozycji do Iwony Wieczorek, ju na pocztku kadencji opuci klub) i radnymi SLD (dwch przedstawicieli). Opozycj zosta najliczniejszy klub Platformy Obywatelskiej (omiu radnych), cho jeszcze na pocztku kadencji starano si unika tego okrelenia propagujc w lokalnych mediach haso poprzemy wszystkie mdre projekty. Podobno zreszt to wanie Platformie urzdujca prezydent w pierwszej kolejnoci zaproponowaa koalicj, nie porozumiano si jednak w kwestii obsady stanowiska zastpcy prezydenta. Funkcj t obja rekomendowana przez Prawo i Sprawiedliwo Bogumia Kapusta, drugim zastpc prezydenta ogoszono Grzegorza Leniewicza, byego Starost Zgierskiego, osob z najwikszym dowiadczeniem samorzdowym, ktry cho przez lata kojarzony z lewic, nieformalnie mia te by popierany przez zgierskich politykw PiS-u. Tych samych, z ktrymi bdzie anonimowo w miejskiej gazecie wsptworzy rubryk pt. Mynarze ze Zgie-

rza, smagajc biczem satyry rodowiska niechtne prezydent Wieczorek. Podzia rl wydawa si dokonany: po stronie rzdzcej Prawo i Sprawiedliwo i Polskie Stronnictwo Ludowe, po stronie opozycyjnej Platforma i radny Misok, plus niby formalnie nie zadeklarowani, ale wspierajcy prezydent swoimi gosami radni lewicy i klubu Jerzego Sokoa. Gosowanie nad udzieleniem absolutorium prezydent Wieczorek z tytuu wykonania budetu za rok 2010 byo czyst formalnoci. Nie mogli uchway nie poprze koalicjanci, nie moga take Platforma, ktra wraz z Jerzym Sokoem wsptworzya w budet jeszcze w poprzedniej kadencji. Sto procent poparcia podczas sesji w poowie roku 2011. Czerwcowa sesja roku nastpnego Mimo, e wskaniki ekonomiczne s dobre (brak deficytu, zmniejszajce si zaduenie miasta) do mediw od duszego czasu przemycane byy informacje, e po raz pierwszy w historii zgierskiego samorzdu prezydent moe nie otrzyma absoluto-

rium. Miaaby o tym wiadczy dua ilo gosw wstrzymujcych si podczas obrad opiniujcych uchwa komisji (ktre podczas ostatecznego gosowania na sesji byyby liczone jako odrzucajce absolutorium), a przede wszystkim opinie dobiegajce z klubu Jerzego So-

Tak jak przy okazji sprawy potencjalnej dzierawy zgierskiej ani czy planowanej budowy zakadu utylizacji termicznej na forach internetowych grozi si pani prezydent rozpoczciem procedury zbierania podpisw pod referendum odwoawczym.
koa, e nie ma podstaw do poparcia Iwony Wieczorek. Ze strony byego prezydenta, podobnie jak z obozu PO, podczas minionych miesicy czsto paday pytania o udzia obecnej prezydent w kolejnych radach nadzorczych spek z udziaem miasta. A take o procedury naboru nowych pracownikw urzdu i okolicznoci zwolnie dotychczas pracujcych. Nawet jeli klub liczy w tym momencie czterech radnych, to ciwko udzieleniu absolutorium. Klub Jerzego Sokoa oficjalnie z powodu moliwych problemw z realizacj unijnych projektw uchwa popar, nieoficjalnie mwi si o trwajcych do samego koca negocjacjach i konkretnych propozycjach poczynionych przez pani prezydent wobec poszczeglnych radnych. Chwila uspokojenia po uzyskaniu absolutorium? Nic z tego, ta sama sesja to potwierdzenie od dawna kra na ile jest zakadnikiem koalicjanta? Inna sprawa, e zadawane s ze strony sali, ktra chwil wczeniej gosowaa przeciwko przyznaniu absolutorium, trudno wic j traktowa jako gotow do przejcia wspodpowiedzialnoci za miasto. Kilka dni pniej, ze wzgldu na stan zdrowia odchodzi drugi wiceprezydent Leniewicz, ktry zdy jeszcze udzieli wywiadu o dobrze ukadajcej si wsppracy z

Pocztek nowej kadencji. Na zdjciu: Iwona Wieczorek i byy prezydent Zgierza, Karol Maliski, zatrudniony przez urzdujc prezydent na Stanowisko ds. Spek z udziaem Miasta w Urzdzie Miasta Zgierza.

rdo: miasto.zgierz.pl

4
pani prezydent (zdanie bez cudzysowia) i nastpcach, ktrzy przychodz po by patrze jej na rce. aden z nowych wiceprezydentw, ani rekomendowany przez PiS Przemysaw Staniszewski, ani dotd kojarzony ze rodowiskiem Jerzego Sokoa Bohdan Bczak oczywicie nie chc w tym kontekcie komentowa lipcowych zmian w urzdzie miasta. Jednak na korytarzach urzdu coraz czciej wspomina si, e w poowie kadencji rozpoczynaj si przygotowania do kampanii wyborczej i koalicjant zaczyna pracowa nad dowiadczeniem kandydata, ktrego mgby za dwa lata wystawi ze swojej listy. Pytanie kto w tym momencie stanowi zaplecze polityczne w Radzie Miasta urzdujcej prezydent? Oficjalnie wci Prawo i Sprawiedliwo, cho przygldajc si ostatnim sesjom mona odnie wraenie, e z ich strony zaczynaj pada dosy trudne jak na koalicjanta pytania o zasadno powoywania nowych wydziaw w UMZ czy konstrukcj tegorocznego budetu, ktry trzeba modyfikowa poprawkami, aby nauczyciele mogli otrzyma pensj. Doszo to tego, e planowana na padziernikow sesj uchwaa o podwykach podatkw lokalnych musiaa zosta zdjta z porzdku obrad, poniewa istniao niebezpieczestwo, e w zaproponowanym ksztacie zostanie odrzucona. Murem za prezydent wydaj si sta radni Polskiego Stronnictwa Ludowego (w liczbie dwch), cho ju miejskie koo tej partii wydaje si coraz bardziej dystansowa od swojego niedawnego kandydata, wysyajc do prezydent Wieczorek pene oburzenia, podane do publicznej wiadomoci listy sprzeciwiajce si wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zakadu utylizacji termicznej. Podobno ostatnie tygodnie upyny pod znakiem oywionych kontaktw midzy prezydent a Platform Obywatelsk. Trudno jednak uwierzy, aby najwikszy w zgierskiej Radzie klub chcia na dwa lata przed wyborami sasnego prezydenta. Tym bardziej, e Platforma dba o swj wizerunek, publikujc po waniejszych sesjach, na wasny koszt, ogoszenia o tym jak sprzeciwiali si podjtym decyzjom (opozycja zapewne powiedziaaby, e takiej wizji w ogle nie ma, ale to temat na osobny tekst), jeli kada strategiczna uchwaa musi by poprzedzana gorczkowymi negocjacjami,

Podobno ostatnie tygodnie upyny pod znakiem oywionych kontaktw midzy prezydent a Platform Obywatelsk. Trudno jednak uwierzy, aby najwikszy w zgierskiej Radzie klub chcia na dwa lata przed wyborami samorzdowymi fundowa sobie etykiet wspodpowiedzialnego za stan miasta.

morzdowymi fundowa sobie etykiet wspodpowiedzialnego za stan miasta. Historia zgierskiego samorzdu pamita raczej przypadki odwrotne: odkrywania w sobie cech opozycji przez ugrupowania wsprzdzce, a nie posiadajce wa-

ich radni. Gwny problem jaki pojawia si na pmetku obecnej VI kadencji Rady Miasta Zgierza to brak mocnego oparcia prezydent Wieczorek w organie wadzy uchwaodawczej. Czy jest moliwe realizowanie klarownej wizji rozwoju miasta

eby nie powiedzie targami? A wraz ze zbliajcym si terminem wyborw targi te bd coraz bardziej zawzite Kuba Niedziela

Listy dla wolnoci


Ale Bialacki - obroca praw czowieka na Biaorusi. Zosta skazany na cztery i p roku wizienia. Amnesty International uwaa, e uwizienie go ma na celu uniemoliwienie dalszej dziaalnoci na rzecz obrony praw czowieka, a take uznaje go za winia sumienia.
Azza Hilal Ahmad Suleiman walczy o sprawiedliwo po tym, jak zostaa zaatakowana przez onierzy armii egipskiej. Okrutny atak spowodowa u niej zamanie czaszki, a w konsekwencji kopoty z pamici. Mimo zoenia oficjalnej skargi, wadze Egiptu nie pocigny winnych pobicia Azzy do odpowiedzialnoci. Maria Isabel Franco z Gwatemali miaa 15 lat, gdy zostaa zgwacona i brutalnie zamordowana. Od tragicznej mierci dziewczyny w grudniu 2001 roku, jej matka Rosa walczy o sprawiedliwo pomimo grb, ktre otrzymuje od nieznanych osb. Jej starania i prby dochodzenia sprawiedliwoci spotkay si z obojtnoci i biernoci ze strony wadz Gwatemali. Czonkinie zespou Pussy Riot z Rosji zostay skazane 17 sierpnia 2012 roku na dwa lata kolonii karnej za akt chuligastwa motywowany nienawici religijn. Rosyjskie wadze od dawna ograniczaj wolno wypowiedzi poprzez utrudnianie korzystania z prawa do zgromadze i aresztowanie wpywowych dziaaczy opozycji. To tylko cz z bohaterw i bohaterek tegorocznego Maratonu Pisania Listw, midzynarodowego wydarzenia, ktrego celem jest domaganie si zwolnienia osb wizionych za przekonania i zaprzestanie

Ale Biaacki, obroca praw czowieka na Biaorusi

Klaudia i jej dziecko, mieszkacy Rumunii wyrzuceni ze swoich domw

przeladowania obrocw praw czowieka. Najbardziej znamy oczywicie Pussy Riot i Alesia Bialackiego, ale dramaty, jakie spotykaj ludzi bez wzgldu na wiek i pe, tam gdzie tocz si wojny i tam, gdzie pozornie panuje pokj s czsto dla nas nie do zrozumienia. Warto przyj 8 i 9 grudnia do Centrum Kultury Dziecka i cho na chwil oderwa si od (w gruncie rzeczy) nieistotnej, toczonej o nic wojny polsko-polskiej i uwiadomi sobie czym naprawd jest brak wolnoci, demokracji, nieposzanowanie praw jednostki czy wykorzystywanie swojej pozycji przez wadz czy policj Pokaemy Wam filmy o dramatach kadego i kadej z bohaterw i bohaterek Maratonu, a Wy, jeli uznacie za suszne, przyczynicie si do ratowania ycia, zdrowia lub honoru jednej, dwch, a moe wszystkich z tych osb. Listy sformuujecie samodzielnie i napiszecie je odrcznie. W ten sposb pokaecie, e woylicie w jego napisanie swj czasu i serce. Moecie pisa w jzyku przeladujcych, ktrym z jzykw midzynarodowych, ale take po polsku. Listy zostan wysane bezporednio do wadz kraju, w ktrym represjonowane s osoby. Warto podkreli, e niektre wadze odpisuj na listy. Udzia w Maratonie Pisania Listw to jeden may gest, ktry moe zmieni czyje ycie. Co roku otrzymujemy przynajmniej kilka dobrych wiadomoci od bohaterw Maratonu lub ich bliskich. Zostaj zwolnieni z wizienia, otrzymuj pomoc lekarsk czy dostp do adwokata. Pamitajmy, e o sukcesie Ma-

ratonu decyduj zwykli ludzie i kady list. Im jest nas wicej, tym sia naszego oddziaywania ronie. Przed nami kolejna misja po prostu przyjdcie na Maraton, bo tylko dziki Wam uda si pomc. zachca zgierzan i tumaczy sens akcji Weronika Rokicka z Amnesty International w Warszawie. Poniewa Maraton organizowany jest przez CKD i w CKD, nie moe zabrakn akcentu dla najmodszych. Dzieci bd mogy narysowa pocztwk dla aktywistw i aktywistek z Sudanu, ktrzy nawouj do pokojowego oporu wobec rzdu w Sudanie. Od momentu powstania, czonkowie i czonkinie ruchu s przeladowani przez wadze Sudanu, padaj ofiarami nieuzasadnionych aresztowa i zatrzyma, s poddawani torturom oraz aktom przemocy seksualnej. Dziecice rysunki maj doda im si i otuchy do dalszej walki o prawa i wolnoci czowieka. CKD, ul. Rembowskiego 17 Sobota 8.XII, godz. 10.00-20.00 Niedziela 9.XII, godz. 12.00-20.00 Podczas akcji Stowarzyszenie Kameleon bdzie prowadzi zbirk pienidzy na znaczki pocztowe (koszt wysania jednego listu to zaledwie 2,50 z). Natomiast CKD cay czas przyjmuje znaczki na cele XIII Maratonu Pisania Listw. Karolina Miyska

Dyury-widmo
Telefonicznie, przez e-mail, w cztery oczy. Z radnymi mona byoby kontaktowa si w kady sposb. Tylko czy oni tego chc? Wybieramy ich na czteroletnie kadencje. Decyduj o najwaniejszych sprawach dla miasta i mieszkacw. Czy obcowanie z nimi ma rozpoczyna si i koczy na stawianiu krzyyka przy ich nazwisku podczas wyborw?
Jako zwykli obywatele, nie znajcy si z adnym radnym mamy dwie opcje kontaktu. Jedn z nich jest przyjcie na konsultacje, w kady wtorek od 15.00 do 16.00, gdzie w Biurze Rady zasiada duet radnych. Drug opcj jest wrzucenie listu do skrzynek znajdujcych si w UMZ. Oficjalnie nie mamy moliwoci telefonicznego czy chociaby mailowego skontaktowania si z naszymi przedstawicielami. Zostaj nam zatem podane wczeniej dwie opcje, ktrych minusy nasuwaj si same. Jeli chodzi o konsultacje, nie oszukujmy si, dyury radnych odbywaj si w czasie gdy zdecydowana wikszo dorosych ludzi pracuje. A przecie UMZ pracuje we wtorki do 18.00, zatem spotkania z mieszkacami mogyby odbywa si godzin lub dwie pniej. Sami radni wskazuj, e moe by to termin niesprzyjajcy mieszkacom. - Do tej pory, jakie dwa czy trzy dyury temu nie byo takiego, na ktrym nie byo adnego mieszkaca. Podczas kilku moich ostatnich dyurw zgierzanie rzeczywicie si nie pojawili. By moe jest to spowodowane tym, e godzina dyuru jest nieciekawa. Mylaam o tym, by porozmawia z przewodniczcym, by przesun je chocia o godzin, od 16.00 do 17.00, moe wtedy kontakt z mieszkacami byby lepszy mwi Agata Grzelak-Makowczyska, radna. Takie pismo zostao skierowane do Przewodniczcego Rady Miasta Zgierza podczas listopadowej sesji. Pomys popar Tomasz Kupis, ktry twierdzi, e w czasie konsultacji jest w pracy. Radni maj pomys przemyle. Poza tym konkretnego radnego na konsultacjach spotkamy raz na 3 miesice, zakadajc, e nie odwoa dyuru lub po prostu bez wyjanienia nie przyjdzie. Jak czytamy na stronie Inicjatywy 516 w przecigu dwch i p miesica na dyurach nie pojawio si a piciu radnych: Marek Sencerek, Zdzisaw Sobczak, Beata witczak, Tomasza Kupisa, Katarzyna Kupis-Wojciechowska. -Czsto zdarzao si, e na dyurach by tylko jeden radny, mimo i wedug harmonogramu miao by dwch. Uczciwie dyurujcy skaryli si, e ta druga osoba w ogle w tym czasie nie pojawia si w biurze Rady. yjemy w czasach szybkiej komunikacji na odlego. Zadziwiajce, e nieobecni radni nie czuli si nawet w obowizku, by uprzedzi, e ich nie bdzie albo wskaza inny termin. To lekcewaenie wyborcw i statutu, w ktrym jest mowa o obowizku dyurowania raz na kwarta - mwi Jolanta Podwysocka, wsporganizatorka Inicjatywy 516. Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta radni maj obowizek przyjmowa mieszkacw nie rzadziej ni raz na trzy miesice, podajc to uprzednio do publicznej wiadomoci. W przypadku niektrych radnych moemy kontaktowa Oboje twierdz, e z powodu dostpnoci swoich danych kontaktowych nie mieli przykrych sytuacji. Jerzy Sok tylko raz, gdy kto z fikcyjnego konta na Facebooku pisa mu nieprzyjemne komentarze. Agata Grzelak-Makowczyska za, gdy kto zadzwoni do niej o 2.00 w nocy i powiedzia: Aha, odebraa, po czym si rozczy. Jeli chodzi o uzyskanie w Biurze Rady bezporednich kontaktw, takich jak adresy e-mail czy numery telefonw, jest to niemoliwe. Jedynie Przewodniczcy Rady Miasta posiada swj subowy numer, ktry moemy uzyska. Biuro Rady informuje nas, e konz perspektywy szybkiego stylu ycia dzisiejszego czowieka moe by zniechcajce, dugotrwae i mao efektywne. Poza tym, sprawa w midzyczasie moe si zdezaktualizowa. Zarwno Jerzy Sok jak i Jolanta Podwysocka czy Agata Grzelak- Makowczyska twierdz, e mieszkacy odwiedzaj radnych w sprawach przede wszystkim bytowych przykadowo, gdy maj problem ze znalezieniem mieszkania. Jak napisa radny Jerzy Sok zwracaj si rwnie do niego w sprawach modzieowych czy infrastruktury miejskiej. Dobrym rozwizaniem byoby udostpnienie lub stworzenie adresw e-mail, co uspraw-

Biuro Rady informuje nas, e kontakt do pozostaych czonkw i czonki moemy zdoby jedynie wrzucajc im do skrzynek zapytanie. Nastpnie radni odpowiedz na nie lub... zignoruj.
si z nimi za porednictwem Internetu, cho nie jest to oficjalnie podana informacja w UMZ. Za przykad moe posuy obecny radny, byy Prezydent Miasta Zgierza Jerzy Sok: zgierzanie odwiedzaj mnie do czsto nie tylko w UMZ, ale rwnie w innych miejscach. Mam wasn stron internetow oraz funkcjonuj na portalach spoecznociowych. Podobnie spraw przedstawia Agata Grzelak-Makowczyska, do ktrej mieszkacy kontakt (w tym numer telefonu) mog znale znale w Internecie. takt do pozostaych czonkw i czonki moemy zdoby jedynie wrzucajc im do skrzynek zapytanie. Nastpnie radni odpowiedz na nie lub... zignoruj. Przykadem tego ostatniego ze strony radnych miasta by niky odzew podczas akcji lokalnej nieformalnej grupy Amnesty. Chcielimy zaangaowa radnych w poruszanie si po miecie na wzkach inwalidzkich. Pomimo ptoratygodniowego wyprzedzenia stawiy si jedynie dwie radne (Justyna Zieliska oraz Boena Palmowska), pozostali nie odpowiedzieli na zaproszenia. Wracajc do tematu Inicjatywy 516 i jej dowiadcze: tych radnych, ktrzy na dyurze si pojawili zachcano do wypenienia ankiet. Jedno z jej ostatnich pyta dotyczyo udostpnienia kontaktu do siebie. Jak dowiadujemy si ze strony Inicjatywy, m. in. Stanisaw Skupiki, Mariusz Forfercki, Marek Hiliski czy Elbieta Krzewina z chci podawali swj kontakt. Pytanie pojawia si samo: dlaczego radni oficjalnie nie udostpniaj swoich danych w UMZ? W Biurze Rady dowiadujemy si, e na pewno nie uzyskamy kontaktu do Michaa Pilarskiego, Marka Sencerka czy Stefana Pelikana. Jedyn opcj by najszybciej skontaktowa si z tymi radnymi jest wrzucenie do skrzynek informacji Co nioby komunikacj. Pomys przekazaam Aleksandrze Wiaderkiewicz, zajmujcej si Biuletynem Informacji Publicznej, ktra przedoya Przewodniczcemu Rady Miasta pismo postulujce, by radni udostpnili swoje adresy e-mailowe. Tym radnym, ktrzy ich nie posiadaj zasugerowaa pomoc. Niestety, nie ma moliwoci by radni odgrnie otrzymali subowe adresy e-mail. Jak tumaczy Wiaderkiewicz, wizaoby si to ze skomplikowanymi formalnociami i obowizkiem zajmowania si pocztami radnych. Sprawa udostpnienia istniejcych maili nie wywoaa dyskusji wrd radnych, a sam przewodniczcy stwierdzi, e jest to temat do przemylenia. - Jeli ci ludzie nie chc kontaktowa si z mieszkacami to znaczy, e maj t sub w gbokim powaaniu. - mwi Micha witosawski, aktywny mieszkaniec naszego miasta. Do radnych miasta apeluj o przypilnowanie, by Biuro Rady mogo bez utrudnie udostpnia numery telefonw tych, ktrzy wyrazili na to zgod. Do pozostaych by udostpnili adresy e-mail lub je zaoyli, bo im wicej kontaktu z mieszkacami, tym wicej gosw w wyborach za 2 lata. Patrycja Malik

Czasem radni decyduj si na bezporednie wyjcie do mieszkacw (Warszawa 2011)


Fot. Platforma Obywatelska RP (@Flickr) Na licencji (CC BY-ND 2.0)

Dobra decyzja
Od wrzenia trwa pilotaowy program edukacji seksualnej w dzkich szkoach. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK realizuje to zadanie na zlecenie Urzdu Miasta odzi. Ju 20 grup nastolatkw zostao przeszkolonych z zagadnie dotyczcych profilaktyki ci wrd nastolatek i chorb przenoszonych drog pciow. Zainteresowanie szk jest ogromne. Pierwszestwo udziau w projekcie ma modzie o szczeglnych potrzebach edukacyjnych i spoecznych.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, e modzi ludzie uwaaj wiedz zdobywan na warsztatach za wan i potrzebn. Nauczycielki i nauczyciele, ktrzy obserwowali realizowany program bardzo go chwal. Wanym elementem programu jest pooenie nacisku na emocjonalne aspekty wstpowania w zwizki z innymi ludmi oraz omwienie tematu odpowiedzialnoci i dojrzaoci jak powinno si mie podejmujc decyzj o rozpoczciu wspycia. Zajcia zostay przeprowadzone w przystpny dla uczniw sposb. Czas, jaki zosta powicony tej tematyce pozwoli na zadawanie pyta i niespieszne zgbianie tematu. Tematyka zaj jest atrakcyjna i dostosowana do wieku i potrzeb uczniw i uczennic. Warsztaty prowadzone s metodami aktywnymi, modzie chtnie pracuje w grupach i ywo dyskutuje na tematy zwizane z dojrzewaniem, wchodzeniem w bliskie relacje, antykoncepcj. To tylko kilka opinii wychowawcw klas, ktre uczestniczyy w programie. Modzie rwnie ma o nim dobre zdanie: Osoby prowadzce wykazay si niebywaym przygotowaniem merytorycznym. Potrafiy udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, stawiane przez uczestnikw. Jednoczenie zbudoway na warsztatach tak atmosfer wzajemnej yczliwoci i zaufania, e nie krpowalimy si zadawa pyta oraz mielimy wraenie, e nie ma tematw tabu. Dobr metod, ktre pojawiy si na zajciach, przyczyni si do lepszego zrozumienia przez nas zagadnie wanych i trudnych. Praca w grupach, dyskusja, prezentacja multimedialna oraz wiczenia warsztatowe - to tylko kilka istotnych elementw zaj. Jako modzi ludzie, borykajcy si z problemami wieku dojrzewania, dostrzegamy potrzeb organizowania podobnych spotka czciej i dla szerszej grupy modziey. Warto zwrci uwag na fakt, e rzadko moemy rozmawia na te tematy z naszymi rodzicami. Zajcia bardzo nam si podobay. Dziki nim posiadamy wiksz wiedz na temat seksualnoci i wiadomo na temat chorb przenoszonych drog pciow w tym HIV/AIDS. Tak pozytywne recenzje wrd uczniw, nauczycieli, p e d a g o g w, p s y c h o l o g w ktry by marzeniem jego twrcw, tym wikszy ogarnia smutek i zo? To, co uderza najbardziej z perspektywy osoby prowadzcej zajcia, to osamotnienie modych ludzi w zdobywaniu wiedzy na temat dojrzewania, seksualnoci, budowania relacji, emocji. Po ok. 200 godzinach pracy przy realizacji tego dziaania wiem, e mody czowiek w wieku gimnazjalnym jest pozostawiony sam sobie w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujce go tematy. Wiem, e doroli zawodz w pokazywaniu wzorcw, e moralizuj zamiast dawa przykad, e nie podejmuj tematw, ktre wydaj si im niewygodne. Nie s otwarci na rozmow, w ktrej nie oceniaj, tylko suchaj, doradzaj, pobudzaj do refleksji. Ewa Majewska, wyd. Engram Warszawa 2011). Najbardziej jednak uderzajca jest zgoda na zachowania przemocowe. Jeli on raz podniesie na mnie rk, to by moe nie zapanowa nad sob, a ja go sprowokowaam, wybacz, jeli to by raz. Takie wypowiedzi oznaczaj, e jest zgoda na uycie siy. Wida, jak duo jest tu miejsca na dugie rozmowy, dowartociowywanie, pokazywanie innych drg i wzorcw. Przemoc pojawia si rwnie w jzyku dotyczcym seksualnoci. Szczeglnie obciajcy jest on dla dziewczt. Dziewczyna, ktra uprawia seks puszcza si, jest szmat, dziwk, nie szanuje si, chopiec to chojrak, ktry ma powodzenie, zalicza dziewczyny. Jzyk modych

Wiem, e doroli zawodz w pokazywaniu wzorcw, e moralizuj zamiast dawa przykad, e nie podejmuj tematw, ktre wydaj si im niewygodne. Nie s otwarci na rozmow, w ktrej nie oceniaj, tylko suchaj, doradzaj, pobudzaj do refleksji.
i dziennikarzy obserwujcych zajcia... Waciwie wic naleaoby ogosi sukces. Program, nad ktrym pracowalimy przez ponad dwa lata sprawdza si i jest realizowany w szkoach. Dlaczego zatem im duej pracuje si przy realizacji projektu, Po zrealizowaniu tego programu wyania si obraz wspczesnego gimnazjalisty, ktrego zawiedli doroli. Gwne problemy, jakie dostrzega si po przeprowadzeniu analizy rozmw z modymi ludmi to przemoc w relacjach, wykluczenie, osamotnienie, decydowanie si na seks z braku mioci, niska samoocena, niezadowolenie z wasnego wygldu, maa wiedza o dojrzewaniu i zmianach, ktre zachodz w tym czasie w czowieku. I tymi problemami koniecznie trzeba si zaj. W zwizkach, o ktrych mwi modzi ludzie jest przyzwolenie na przemoc. Z jednej strony pojawia si zaufanie i szczero, z drugiej jednak kontrola, szanta emocjonalny, wywieranie presji, potrzeba mioci i bezwarunkowego wsparcia. Modzi ludzie podkrelaj skuteczno metod przemocowych: jeli si obra, on/ona zawsze zrobi to czego chc, strzelam focha i osigam cel. Dlatego naley podkrela i nazywa te sytuacje. Przemoc zawsze pojawia si midzy dwojgiem bliskich sobie ludzi, wtedy gdy jedna osoba sama przyznaje sobie prawo do uycia siy po to, by narzuci swoj wol i robi to, czego zapragnie. (Napastowanie seksualne, Ewa Woosik, ludzi jest tu szczeglnie przemocowy, dziewczyny potrafi by w stosunku do siebie rwnie bezwzgldne w ocenie jak chopcy w stosunku do nich. Moja dziewczyna ma by dziewic, nie szmat, ja zdobywam dowiadczenia, ona si puszcza. Kolejn bardzo powan spraw s normy zwizane z wygldem, sposobem zachowywania si i ubierania. Osoby nie wpisujce si w gwny nurt s poza nawiasem. Znw, w zalenoci od rodowiska mamy rne standardy, schemat dziaania jestk jednak za kadym razem podobny. W grupie modzieowej nie mona si wyrnia. To jest zasada naczelna. Dotyczy to koloru wosw, skry, orientacji seksualnej, ubrania. Jeste inny, jeste wykluczony. Jest to jednak ugr, ktry wbrew pozorom atwo ora. Wystarczy postawi jasne zasady. Nikogo nie obraamy, nikogo nie oceniamy, rozmawiamy dlaczego trudno nam w grupie z ludmi, ktrzy si od nas rni. Na chwil wchodzimy w czyj skr dziki odpowiednio poprowadzonym wiczeniom. Refleksja u modych ludzi budzi si do szybko. Rnorodno jest dobra, klasa jest druyn, ktra

Elementy idealnego zwizku wedug dzkich gimnazjalistw

7
wzorce pikna niszcz naturalno, wdzik i oczywist urod nastolatkw. Jaka ma by idealna partnerka? Ma mie dugie nogi, duy biust i jdrn pup. Koniecznie dugie wosy, musi by wydepilowana i mie gadk cer. Idealny partner ma na brzuchu kaloryfer, jest odwany, silny, opalony, otoczony wianuszkiem kobiet. To s wzorce, ktre sprzedaje nam przemys kosmetyczny i reklamowy. Jeli w por nie poddamy ich refleksji, modzi ludzie zostan przytoczeni kompleksami, ktre tworz si na tej bazie. Kto musi powiedzie, e to co widz to kamstwo. Takich ludzi jak na billboardach po prostu nie ma. Oni nie istniej, to jest obrazek, nie ciao. Zrealizowany zosta 10 godzinny program dla kadej grupy, ktra uczestniczya w projekcie. Dotknlimy kadego z tych problemw i wyszlimy ze szkoy. Pytanie, ktre teraz dwiczy w gowie brzmi: co dalej? To, co zostao zrobione to jedynie municie tej problematyki. W odzi znalaz si samorzd, ktry zrozumia wag problemu. Doceni jako przygotowanego przez Fundacj SPUNK programu i zrozumia, e profilaktyka ryzykownych zachowa seksualnych to przede wszystkim rozmowa o braku przemocy, rwnoci, mediach, prawie, asertywnoci, wolnoci, odpowiedzialnoci i zdrowiu. To bya naprawd dobra decyzja. Tylko modzi ludzie, z ktrymi szczerze si rozmawia i ktrym si ufa, e s w stanie dokona mdrych wyborw, bd w stanie zadba o siebie i drug osob w zwizku. Te rozmowy powinny trwa. Powinny by prowadzone w kolejnych klasach, kolejnych szkoach, nie przez 10 godzin, ale przez cay okres edukacji modego czowieka. Po zrealizowaniu programu wiemy na pewno, e problem jest ogromny, nabrzmiay, spychany przez politykw, rodzicw, a czsto te przez nauczycieli. Kiedy mwimy o edukacji seksualnej, profilaktyce ci, zaraz pojawiaj si gosy, e to zachcanie do uprawiania seksu. Bo jak mody czowiek usyszy o antykoncepcji, to na pewno bdzie chcia z niej skorzysta. Jak dowie si, e prezerwatywa zmniejsza zagroenie zakaeniem si HIV, to bdzie podejmowa ryzykowne zachowania seksualne. Bzdura. Wiedza jest potrzebna. Tylko posiadajc pen wiedz, mona dokonywa odpowiedzialnych wyborw. Edukacja seksualna ma za zadanie pobudzi do refleksji, pomc modym ludziom odpowiedzie na pytanie jak wchodzi w dobre, pene mioci, przyjani i odpowiedzialnoci relacje. Co zrobi, aby seksualno bya przez cae ycie rdem radoci, jak nie krzywdzi nikogo i jak nie pozwoli krzywdzi siebie. To s zagadnienia, ktrych nie da si zgbi w cigu 10 godzin, ale warto stara si wzbudzi pewien ferment intelektualny, prowokowa do przemyle, zostawia niedomwienia, eby modzi ludzie mogli samodzielnie szuka odpowiedzi na wane pytania. Mam nadziej, e coraz wicej ludzi rozumie, e rozmowa o dojrzewaniu i seksualnoci to naprawd wana sprawa, ktrej nie mona zostawia na pniej. Byoby dobrze, gdyby kady dorosy przypomnia sobie jak to byo mie -nacie lat. Jakie to byo trudne, stresujce, jak trudno byo odkrywa siebie, swoje uczucia, emocje. Ile lkw towarzyszyo naszym dziaaniom, jak trudno byo budowa niezaleno, przeciwstawia si. Z tym obrazem w gowach spjrzmy na modzie dzi i pomylmy, e oni s pod jeszcze wiksz presj. Bo Internet, bo szkoa, bo media W tym kontekcie powiedzmy wreszcie, e dobra, rzetelna edukacja seksualna naley im si w sposb oczywisty i bezwzgldny. Bo wspomniane ju media, czy koncerny kosmetyczne nie bd czeka porozmawiaj z naszymi dziemi, zanim my zdymy to zrobi. Aleksandra Dulas Autorka jest edukatork seksualn, wspzaoycielk Fundacji Jaskka i Fundacji SPUNK

Zmiany zachodzce w ciele i gowie dorastajcego chopca i dziewczynki.

moe gra do jednego kosza. Wsppracujemy, rozmawiamy, mylimy. To jest te dobry moment eby podda pod rozwag krzywdzce stereotypy i wzorce mskoci i kobiecoci. Modzi ludzie analizuj papk, jak sprzedaj im media. Ogldaj wsplnie reklamy, zdjcia w czasopismach i stwarzaj opis kobiecej kobiety i mskiego mczyzny. W tym momencie pada pytanie zasadnicze: czy rzeczywicie chc by taka/ taki? Czy taka/taki ma by

moja/mj partner/partnerka? Modzi ludzie nie lubi by manipulowani, wic z przekory zaczynaj myle. Fantastyczne jest obserwowanie min dziewczt i chopcw, kiedy patrz jak w programach komputerowych przerabiane s zdjcia, zanim pojawi si na okadkach czasopism. Bezcenne jest usysze: I ja miaam/miaem kompleksy?. To te jest przemoc, na ktr modzi ludzie s naraeni codziennie. Wyrubowane

Plakat promujcy program edukacji seksualnej Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Mczyzna? W domu nie trzymam


Najlepsze wyjcie dla kobiety? Wyjcie za m- gosi mao mieszny i mocno przeterminowany arcik. W przeszoci, kobiety niezamne dzieliy si na dwie kategorie - w pierwszej znajdoway si modziutkie panny na wydaniu, ktre powinny koncentrowa uwag wok zdobywania sprawnoci przydatnych w maestwie.
Lata walk o prawa kobiet, to take batalia aby tych niezamnych nie traktowa jak dzieci czy osoby ubezwasnowolnione, cakowicie zalene od rodziny. Za prawem do zdobywania wyksztacenia, niezalenoci ekonomicznej pojawiy si moliwoci podejmowania decyzji o swoim losama i nie mam dylematw, czy to w porzdku wzgldem kogokolwiek, e tak duo pracuj, a teraz wanie kariera jest istotna. Nie zapieram si, e mi si kiedy nie odmieni, no ale pki co, to decyzja trafiona. Czasem wybr nie jest motywowany niechci rezygnowania z dotychczasowego trybu ycia, a jeli nie zostaj one spenione, potrafi odej i szuka dalej. To duy komfort, e jeli kiedy z kim bd, a mi si nie spodoba, mog wrci do tego jak yam. Nie bdzie mnie trzyma zaleno materialna, nieumiejtno funkcjonowania bez mczyzny. Mam wiele koleanek, ktre od 17 roku ycia si samochd i trzeba negocjowa w warsztacie, a po tsknot za kim bliskim, z kim mona zje niadanie, czy po prostu si przytuli. Marta zastanawia si. czy kiedykolwiek aowaa, e jest sama: Wieszaam zasony i spadam z drabiny. Mieszkam w kamienicy, wic upadek by solidny, straciam przytomno. Ocknam si w rodku nocy, a telefon lea w drugim pokoju. Wpadam w histeri, jak filmowa Bridget Jones, e skonam, a moje ciao rozszarpie sfora dzikich psw, nim kto si zorientuje, e le samotna w tym mieszkaniu. Pewnie, to mogoby mi si przydarzy jakbym miaa faceta, a on by akurat gdzie wyszed, ale wtedy dotaro do mnie, e ja naprawd jestem sama i takie sytuacje s tego czci. Tym, co oceniaj jako najtrudniejsze s reakcje rodziny, znajomych, czy obcych ludzi na wie o ich statusie. Najgorzej jest z rodzin: Przy kadej okazji te same zestawy pyta: czy poznaam kogo miego, czy wiem, e zegar biologiczny tyka, ebym a tak nie wybrzydzaa. Zaciskam usta i nie wdaj si w dyskusj. Rozumiem, e chc dobrze ale ja mam wasn wizj szczcia opowiada Asia. Dla 32-letniej Kaki bycie singielk oznacza trudnoci w pracy: Jestemy firm, ktra szczyci si rozwizaniami prorodzinnymi, a dziki temu daje niele w ko tym, ktrzy s sami. Dostaj urlop w najgorszym czasie, wpada mi wikszo sobt, wyjazdw, praca po godzinach. Trzeba mie wiadomo, e tak yjc traci si niektre zamne koleanki, albo nie wypada ju i na drinka z onatym kumplem z liceum. To si staje niewaciwe, wic oni najpierw zaczynaj przychodzi z onami, a potem kontakt umiera mierci naturaln. Ty te sobie kogo znajdziesz Grubiaskie pytania o przyczyny samotnoci, brak dziecka, zote rady jak zapa ma, wyrazy wspczucia i protekcjonalnego pocieszenia na pewno sobie kogo jeszcze znajdziesz, to punkty wsplne wszystkich opowieci. Tak, jakby kady czu zobowizanie by odnie si do sytuacji, ktra jest odstpstwem od jedynej susznej drogi. Kiedy nie wytrzymaam, i zrobiam to samo, co przy kadym spotkaniu, robia moja znajoma mnie opowiada Magda powiedziaam, e jej m to nudziarz, dzieci ma rozwydrzone, e wspczuj, ale moe kiedy jej si w kocu uoy i si od nich uwolni. Mylaam, e zaapie, e jest mi przykro, kiedy stale krytykuje moje ycie. Nie zaapaa, teraz chodzi po znajomych i opowiada, e od tego staropaniestwa cakiem zgorzkniaam. Ilona Majewska

Jestem sama i nie mam dylematw, czy to w porzdku wzgldem kogokolwiek, e tak duo pracuj, a teraz wanie kariera jest istotna. Nie zapieram si, e mi si kiedy nie odmieni, no, ale pki co, to decyzja trafiona.
sie. Wybierajcych samodzielne ycie kobiet jest coraz wicej. A obok stereotypu marudnej, penej miesznostek (obowizkowo w asycie kotw) starej panny, cakiem dobrze funkcjonuje nowy wizerunek speniajcej si zawodowo, towarzysko i erotycznie singielki. Bohaterki ksiek, filmw i seriali, realizujce ten model ycia Bridget Jones, Ally McBeal czy Carrie Bradshaw stay si wzorcem dla kobiet, ktre wiod lub chciayby wie ycie jak w Seksie w wielkim miecie. Na ile jest to moliwe w Polsce, w kraju w ktrym w duej mierze za jedyn drog do kobiecego szczcia uznaje si ciek 3M- mio, maestwo, macierzystwo? Jak zostaje si singielk? Motywacje s rne, czasem decyzje podejmowane s wiadomie jak w przypadku 35 letniej Asi: Zwizki nie wydaj si mi w adnym wypadku atrakcj. Nie chc dzieli z kim mieszkania i duej czci swojego czasu, bo mi go po prostu szkoda. Urzdziam sobie ycie wedug wasnych regu, nie mam ochoty na kompromisy, na ogldanie si na kogo, kiedy decyduj ile czasu powici na prac, ile na przyjaci, podre, na co wydam pienidze i gdzie spdz wakacje. Jestem tylko strachem 31-letnia Anna jest sama, bo nie chce dopuci do sytuacji, kiedy zaangauje si w zwizek, a pniej bdzie przeywa jego rozpad. To si tak samo skada mwi Magda trudno znale sobie partnera, by moe to jaki konflikt oczekiwa ci z ktrymi ja bym chciaa by, s ju zajci, lub nie chc by ze mn. Wolni pozostaj mczyni z zupenie innej bajki. A czas pynie, wybio 40 lat i nagle okazuje si, e wikszo znajomych nie tylko zdya wyj za m, sporo z nich ma ju na koncie rozwd, a ja jestem ometkowana jako zatwardziaa singielka. Nie brakuje kobiet, ktre s same wbrew wasnej woli: Gupio jest si przyzna, e nikt mnie tak naprawd nie chce. Zdecydowanie potrzebuj czowieka obok, a musz sobie radzi sama i robi to cakiem niele mwi Justyna. Same, ale nie samotne To, co wsplne dla rozmwczy i bohaterek kultowych filmw to, jak zauwaa Agnieszka Graff w wiecie bez kobiet, wiadomo, e w zwizki wchodzi nie musz, bo wietnie poradz sobie same. To kobiety, ktre wi si z mczyznami tylko, jeli tego chc. Maj wiksze wymagania wobec partnera i relacji, wchodz z zwizku w zwizek. Nigdy w yciu nie byy same w kinie, na koncercie. Jeli nie s w zwizku, to nie istniej opowiada 33-letnia Marta. Samodzielne ycie nie jest pozbawione trudnych momentw wszystkie rozmwczynie przyznaj, e czasem bywa ciko, a trudnoci s rnej natury: od prozy ycia kopotw ekonomicznych, braku mskiej rki, kiedy zepsuje

Fot. Jonathan Moreau (@Flickr) Na licencji (CC BY-NC-ND 2.0)

Bg, Honor, Grochwka


Refleksje po obchodach dni takich jak wito Niepodlegoci wygldaj do podobnie: zbyt smutno, zbyt pompatycznie, za mao radonie. By moe dlatego, e Wielkanoc i Gwiazdka swj obrzdek posiadaj, a wita pastwowe s dla nas wci niezrozumiae. I wygldaj jak coroczny pogrzeb.
Uroczysta msza, przemwienia, zoenie kwiatw, odpiewanie pieni patriotycznych, zapalenie zniczy, czasem skromny jarmark, piknik lub prezentacja wojska. Tak w skrcie mona opisa obchody wit pastwowych w Zgierzu - niezalenie czy chodzi o 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. Jest to zreszt swoisty ryt wystpujcy nie tylko w naszym miecie - trudno znale na terenie kraju czciej wystpujce, alternatywne propozycje. I zdaje si wielu osobom to przeszkadza, bo w tych wydarzeniach nie uczestnicz. Pytanie zatem - dlaczego nic si nie zmienia? W Zgierzu obchodami narodowych wit zajmuje si Wydzia Kultury i Sportu. Rozmawiajc z pracujcymi tam osobami mona odnie wraenie, e wszystko powinno by w porzdku. Ich propozycj ju od wielu lat jest poczenie tradycji ze wieoci: co dla kombatantw i oficjeli, dla ktrych tablica i kwiaty s elementem obowizkowym oraz co dla reszty spoeczestwa w rnym wieku, ktrej trudno czymkolwiek dogodzi. W teorii wyglda to niele. W praktyce jednak obchody pastwowe nie s dofinansowane w tak duym stopniu jak wita promocyjne (Dni Zgierza czy nawet wielkanocne lub wigilijne spotkania na Starym Rynku), wic i oferta jest mniej przycigajca. Pokaz wojska nie jest a tak atrakcyjny jak koncert kultowego zespou ze znanymi hitami. Std te taka a nie inna frekwencja publicznoci. Trudno tu kogokolwiek wini. Bardzo czsto powtarza si pogld, e fajnie by byo, gdyby nasze wita wyglday w sposb zbliony do amerykaskich - radonie i z fajerwerkami. Niewielu z nas pewnie jednak wie, e Amerykanie z rwnie wielkim entuzjazmem wituj np. wybr na prezydenta (oczywicie, jeli wygra kandydat przez nich popierany). To nie jest kwestia rnicy pogody w lipcu i listopadzie. Po prostu Amerykanie faktycznie lubi swoje pastwo. My otaczamy je nabon czci lub si buntujemy. A w konsekwencji uciekamy. stytucji i uanw walczcych w wojnie polsko-bolszewickiej. Zaduszki kilka razy w roku. Nieco lepiej wygldaj okolicznociowe jarmarki nieco, bo pomimo duych chci charakteryzuj si one ma frekwencj. Nie wiadomo jednak jak rozwiza ten problem wita Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego czy Niepodlegoci powinny czy. Tymczasem tematyczno-organizacyjny podzia obchodw wit na dwie czci powoduje, e i grupy w nich uczestniczce dziel si na dwa w zasadzie nieprzenikajce si zbiory. Skadanie kwiatw gronawet dosownie przelewano swoj krew w punkcie krwiodawstwa. Niebanalne, prawda? Mona sprbowa zintegrowa wadze oraz mieszkacw, cho nie wiadomo dla kogo bdzie to bardziej nieprzyjemne, nawet jeli same intencje bd suszne. Mona, tak jak staram si to robi ze swoim stowarzyszeniem przy wsppracy z Wydziaem Kultury, zaprasza mieszkacw do udziau w organizowanych happeningach, grach i innych inicjatywach. I cieszy si, e jest jeszcze w narodzie garstka osb, ktre podejd do tego z naleytym humorem.

Moe wic nie ma co si trudzi i tworzy wyrafinowanych programw obchodw pastwowych wit? adne legionowe piewanie, adne happeningi, adne pokazy i koncerty, adne wzniose przemowy, adne marsze i manifestacje.
Program oficjalnych patriotycznych uroczystoci podobny jest troch do pogrzebu. Jest ksidz, jest tablica, s wiece. Co roku opakujemy polegych za niepodlego, obron konmadzi raczej osoby publiczne: politykw, urzdnikw, kombatantw, harcerzy, itd. Bardzo rzadko mona spotka tam zwykych ludzi, dla ktrych ta cz jest do nudna i ekskluzywna. Z kolei na jarmarkach czy piknikach grupa tzw. oficjeli (o ile przychodz) pozostaje z dala od mieszkacw pochowani w namiotach na zapleczu, kontaktuj si ze zgierzanami najczciej z poziomu muzycznej sceny. Ten podzia by widoczny take przy okazji ostatnich obchodw 11 listopada. Sobotni piknik niepodlegociowy na Starym Rynku zgromadzi (nieliczn, trzeba doda) grup mieszkacw, osoby bardziej rozpoznawalne dao si tam policzy na palcach jednej rki. W niedziel za objawili si oni w penej krasie, z wiecami kwiatw i pomiennymi przemwieniami. Wtedy jednak pojawio si jeszcze mniej mieszkacw ni dzie wczeniej. Jak zorganizowa obchody wita pastwowego tak, aby wycign ludzi z domu? Mona zaprosi znan gwiazd i problem z gowy sami przyjd. Mona prbowa zbudowa odpowiedni atmosfer przez kilka dni. Przykadem jest choby Tydzie Patriotyczny idea, ktra pojawia si w m. in. odzi i Gorzowie Wielkopolskim. W jego trakcie A moe do udziau w narodowych witach (i czymkolwiek) jest nas w stanie zachci ju tylko dua ilo darmowego poczstunku? Pono najwikszym zainteresowaniem w trakcie pikniku niepodlegociowego cieszya si wanie harcerska grochwka. Z dobrego rda wiem, e bya bardzo smaczna, wic jej sukcesowi si w adnym stopniu nie dziwi. Wszak i Wielkanoc oraz Boe Narodzenie swoj popularno zawdziczaj pewnie wanie witecznemu jedzeniu, ewentualnie zakupowemu szalestwu. Tak czy inaczej krluje bezrefleksyjny konsumpcjonizm. Moe wic nie ma co si trudzi i tworzy wyrafinowanych programw obchodw pastwowych wit? adne legionowe piewanie, adne happeningi, adne pokazy i koncerty, adne wzniose przemowy, adne marsze i manifestacje. Tylko jedzenie! Grill w caej swojej okazaoci! Byle duo i dobrze nagonione. Dziki temu cz pjdzie na ojczyniany pogrzeb, a cz od razu na niezobowizujc patriotyczn styp. Taka nowa wiecka tradycja Adrian Skoczylas

Znajd 5 rnic

(rdo: miasto.zgierz.pl)

Rocznica imienin marszaka Jzefa Pisudskiego (2011)

wito Wojska Polskiego i 90. rocznica Bitwy Warszawskiej (2010)

wito Konstytucji 3 Maja (2010)

wito Konstytucji 3 Maja (2009)

10

Seksizm czyli system


Mimo Manif, wydawnictw, interwencji prawnych i kampanii spoecznych z seksizmem spotykamy si wci do czsto. Jest on zreszt do mierzalny: kobiety zarabiaj mniej od mczyzn, trudniej jest im take o awans, za kobiece ciao wci stanowi jeden z gwnych, uprzedmiatawiajcych reklamowych wabikw. Nie s od seksizmu wolne rwnie polskie uniwersytety. Zmiany na lepsze jednak si stopniowo - dokonuj. Wywiad z Agnieszk Graff, pisark i dziaaczk feministyczn.
Pierwszym skojarzeniem z hasem seksizm na uczelniach wyszych s zazwyczaj oblene bd lekcewace komentarze wykadowcw pod adresem studentek. Agnieszka Graff: Przyjo si w Polsce traktowa sowo seksizm jako synonim chamstwa bd obyczajowej nieporadnoci wobec rwnoci pci. Tymczasem ma ono duo szersze znaczenie: okrela cay system nierwnoci, ktre skadaj si na podrzdn rol kobiet w spoeczestwie. O ile wiat industrialny jest zdominowany przez mczyzn w oczywisty sposb wiadomo, e dyrektorem fabryki jest mczyzna, a wszystkie sprztaczki to kobiety w przypadku wiata akademickiego w system nierwnoci jest dosy wyrafinowany. Nie tylko w naszym kraju istnieje w nim co, co socjologowie nazywaj piramid: studiuje wicej kobiet ni mczyzn, na poziomie studiw doktorskich jest mniej wicej p na p, na poziomie habilitacji wystpuje ju zdecydowana przewaga mczyzn, ktrych wrd profesorw jest blisko 80%; wrd rektorw kobiet ju w ogle nie ma. Podsumowujc: w wiecie nauki bardzo duo kobiet pracuje merytorycznie, natomiast zarzdzaj ni niemal wycznie mczyni. Oczywicie mona wysuwa argument, e kobiety nie pchaj si do wadzy, jednak moim zdaniem kluczowe znaczenie maj tutaj inne czynniki, jak ostre rygory w zakresie terminw skadania habilitacji. Osoba, ktra idzie na urlop macierzyski i wychowawczy, nie ma szans na zrobienie habilitacji w terminie opieka nad maym dzieckiem wyklucza wystarczajc koncentracj na pracy naukowej. Nieliczenie si z prac opiekucz wykonywan przez kobiety eliminuje je z wyszych stadiw ycia akademickiego. To z kolei przekada si na paternalizm tego rodowiska. Wystarczy pj na dowoln rad naukow, eby zobaczy, jak profesorowie do modszych od siebie kobiet ktre przecie te s naukowczyniami, zwykle doktorkami, nieraz bardzo ambitnymi mwi Pani Kasiu, Pani Aniu. Istnieje milczce zaoenie, e bd one obsugiwa ca machin. Bardzo czsty zestaw na uczelniach: mczyzna jest szefem wydziau, a kobieta dziekanem do spraw studenckich. On ma prawdziw wadz i zarzdza, ona wykonuje prac administracyjn, mudn i odpowiedzialn, ale niezwizan z podejmowaniem decyzji. Kobiety s spychane do rl zwizanych z matkowaniem studentom oraz caym instytucjom. Warto si zastanowi, czy jest to wycznie kwestia typu ambicji, czy moe bardziej zoonych mechanizmw. Przy A.G.: Na co dzie uczestnicz bowiem w patriarchalnej kulturze, zazwyczaj si nie buntujc. Moemy spyta, co by si musiao sta, eby znaczna cz kobiet zacza si zachowywa inaczej. Myl, e absolutnie kluczow rzecz jest zachta ze strony tych, ktre zaszy wyej. Jestem wychowank takich profesorek, jak Magorzata Fuszara, Anna Titkow czy Maria Janion; s to wybitne znawczynie swoich dziedzin, ktre jednoczenie maj bardzo siln wiadomo feministyczn i buduj wizi midzy kobietami. Na studiach doktorskich, nie do koca wiadoma tego, co si dzieje, uczestniczyam w takich grupach wzajemnego wsparcia, budzcych w nas przekonanie, e to co robimy jest nie mniej wane od tego, co robi mczyni. Pokolenie obecnych doktorek czy ju nawet profesorek byo dami, rwnie kiedy tam trafi. Dlatego, e jej to w ogle przyjdzie do gowy, oraz dlatego, e pewna cieka zostaa wydeptana. W socjologii przyjmuje si, e gdy w jakim gremium kobiety zaczynaj stanowi 1/3, wwczas zmienia si jego kultura, hierarchia wartoci i priorytety. Myl, e to dotyczy rwnie wiata akademickiego. Niezwykle istotny wpyw na t przemian ma wedug mnie take to, e gender studies, czyli badania nad spoeczn i kulturow tosamoci pci, stay si odrbn, instytucjonalnie uznan dziedzin nauki. Zmiany instytucjonalne maj ogromny wpyw na kultur. Jak na to wszystko reaguj mczyni? A.G.: Kiedy zaczynaam karier akademick, kurtuazyjny seksizm by waciwie oczywistoci. Skdind bardzo

Kiedy zaczynaam karier akademick, kurtuazyjny seksizm by waciwie oczywistoci. Skdind bardzo szlachetni profesorowie mwili do mnie: doktorat doktoratem, ale jake piknie Pani wyglda!.
czym wiele kobiet, w tym ja, wybrao wiat nauki dlatego, e jest on znacznie mniej seksistowski ni np. biznes. Czciowo zapewne dlatego, e w polskiej nauce nie ma pienidzy, w przeciwnym razie byaby pewnie jeszcze bardziej zdominowana przez mczyzn. Kobiety do pewnego stopnia uprawomocniaj swj podrzdny status akademicki, godzc si na istniejcy podzia rl. odbiorczyniami etosu kobiecego profesjonalizmu, zaangaowania i wzajemnego szacunku. Wraz ze swego rodzaju kobiec wsplnot w Akademii by on bardzo wiadomie budowany przez nasze profesorki na przestrzeni ostatnich 10 lat. Powstawanie podobnych spoecznoci wymaga wytworzenia alternatywnej kultury, na tyle silnej i dajcej takie poczucie przynalenoci, e mode kobiety bd w ni wchodzi, wchania j. Nie na zasadzie kontestacji gwnego nurtu kultury, tylko rwnolegego funkcjonowania w obu obiegach. Wszystkie dziewczyny uczestniczce w moich seminariach tak si zachowuj, a dla ich uczennic bdzie to ju zapewne zupena oczywisto. Mwia Pani o budowaniu wiadomoci. Jaka rola w demontau pozostaoci seksizmu na uniwersytetach moe przypada zmianom instytucjonalnym? A.G.: Obie te drogi cile si ze sob wi. Kiedy jaka profesorka wchodzi w struktury wadzy akademickiej, jest duo wiksza szansa, e ktra z modszych naukowczy, rozwijajcych si pod jej skrzyszlachetni profesorowie mwili do mnie: doktorat doktoratem, ale jake piknie Pani wyglda!. Nie bd podawa nazwisk, bo to s mczyni, ktrych bardzo szanuj i ktrzy moim zdaniem dzi ju by tego nie powiedzieli. Nie tylko dlatego, e si zestarzaam i wygldam brzydziej (miech), ale dlatego, e wytworzya si na uczelniach wiadomo, e takich rzeczy si nie robi. Stao si tak dziki wysikom pokolenia kobiet, o ktrym mwiam. One nie s ju traktowane jako wariatki-feministki. Myl, e mczyni w nauce, skdind czonkowie elit kulturalnych, s otwarci na kwestie zwizane z rwnoci pci. To nie jest gromada agresywnych bucw, ktrzy za nic nie oddadz wadzy. Przeciwnie, s dosy atwo edukowalni. Widz to na bardzo konkretnych przypadkach mczyzn, ktrzy s wraliwi na kwestie rwnociowe, zachcaj mode kobiety do robienia kariery, a jeszcze 10 lat temu zachowywali si zupenie inaczej. Take historii o seksistowskich dowcipach na zajciach sysz duo mniej ni jeszcze kilka lat temu: przestay by akceptowalne.

Fot. Zorro2212 (@Wikipedia Commons) Na licencji (CC BY-SA 3.0)

1 1

Fot. Jonathan McIntosh (@Flickr.com) Na licencji (CC BY-NC-SA 2.0)

Czy pozytywne zmiany na uniwersytetach w jaki sposb promieniuj na relacje w innych dziedzinach ycia spoecznego? A.G.: Chciaabym wierzy, e tak. Edukacja bardzo si demokratyzuje, ze spoeczestwa, w ktrym studiowao 10% populacji, przeobrazilimy si w takie, w ktrym wysze uczelnie wybiera wikszo modego pokolenia. To s czasami bardzo kiepskie studia, ale zawsze. W szkoach wyszych dziewczyny ucz si przy okazji ambicji oraz szacunku do siebie samych, jako osb,

ktre maj wasn drog yciow. Dugo wykadaam na studiach zaocznych i obserwowaam przemiany moich studentek, ewidentnie pierwszych w swoich rodzinach osb studiujcych, czsto z gbokiej prowincji. W cigu tych 2 lat studiw magisterskich zupenie si one przeobraay, jeli chodzi o to, czego si spodziewaj od wiata. Zachcam wszystkie osoby prowadzce zajcia, by motywoway mode kobiety, wytrcay je z poczucia, e praca prac, ale rodzina jest najwaniejsza. eby je uczyy aser-

tywnoci, autoprezentacji, zachcay do wyraania wasnego zdania bo polska szkoa uczy przede wszystkim konformizmu. Jeeli ludzie na studiach nie naucz si pewnoci siebie i szacunku do swoich myli, to ju nigdy si tego nie naucz. W przypisie powiem, e moim zdaniem wiadomo w zakresie nierwnoci pci, ktra od kilkunastu lat wykuwa si na polskich uczelniach, ma ogromny wpyw na media, rwnie dlatego, e absolwentki gender studies w znaczcym procencie zostay dziennikarkami. Bywam w radiu oraz te-

lewizji jako go i wszdzie widz moje bye uczennice, absolwentki genderw pisz artykuy do dziesitek rnych czasopism itd. Dziki nim w media wsika ogromna ilo rwnociowej wraliwoci, co ogromnie przysuyo si zmianie kulturowej. W tym, co Pani mwi, jest cakiem spory adunek optymizmu. A.G.: Zastanawiamy si obecnie, dlaczego jest nas tak mao na szczytach wadzy, tymczasem jeszcze 150 lat temu kobietom odmawiano podstawowych praw czowieka. Zmiany

zatem nastpuj, co wicej w gwnym nurcie kultury s traktowane z pewn ciekawoci i szacunkiem, co uwaam za ogromny sukces. Oczywicie jeszcze bardzo daleka droga przed nami. Wywiad jest przedrukiem z broszury wydanej w ramach projektu Czy seksizm jest sexy?, realizowanego przez klubokawiarni i hostel LaGranda, Stowarzyszenie na Rzecz Spdzielni Socjalnych oraz dofinansowanego ze rodkw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

yczenia dla Zgierza


Zblia si czas zimowego przesilenia a wraz z nim pocztek nowego roku. Zawsze z tej okazji wszyscy skadaj sobie yczenia dotyczce przyszoci. Jako redakcja Zgrzytu, po roku spdzonym na poznawaniu naszego miasta, rwnie i my mamy dla Was - czytelnikw i czytelniczek - szereg noworocznych ycze.
yczymy miastu wadz, dla ktrych najwysz wartoci bdzie dobro mieszkacw. Dla ktrych dialog z wyborcami jest staym, a nie odwitnym, elementem procesw decyzyjnych. yczymy takiego miasta, ktre nie zmusza do emigracji. yczymy take, by wszyscy zgierzanie i zgierzanki mieli tu godne warunki do ycia. yczymy niebanalnej oferty kulturalnej cigajcej publiczno z caej Polski. yczymy taniego transportu, ktry nie truje i nie haasuje. yczymy Zgierzowi wielu piknych parkw, a zgierskim zwierzakom duo ciepa i penych misek! Przy tej okazji chcemy podzikowa naszym wspaniaym wsppracowniczkom i wsppracownikom, w szczeglnoci Karolinie Miyskiej, Patrycji Malik, Alinie ckiej-Andrzejewskiej i Adrianowi Skoczylasowi, dziki ktrym nasza gazeta ma wanie taki ksztat. i ktrzy dopinguj nas do dalszych dziaa. Redakcja

Fot. Farouq Taj (@Flickr.com) Na licencji (CC BY-NC-ND 2.0)

12

Koszulka za ankiet!
Za kad wypenion ankiet jak zostawi Pastwo w redakcji Zgrzytu (,Rembowskiego 36/40, wejcie od podwrka), bd w Centrum Kultury Dziecka otrzymaj Pastwo zgrzytow koszulk bd inny upominek.

1. Czy lektura Zgrzytu zainspirowaa Ci do podjcia dziaa na rzecz Twojego otoczenia? TAK NIE

Jeli tak to jakich? .................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .............................................. 2. Czy lektura Zgrzytu zwikszya Twoj wiedz na temat pracy wadz miasta? (1 nie zwikszya, 5 znaczco zwikszya) 1 2 3 4 5

.................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .............................................. 5. Jakie tematy podejmowane w Zgrzycie uznajesz za najbardziej interesujce (prosz zakreli waciwe): a)Zwizane ze sprawami spoecznymi wykluczeniem spoecznym, kwestiami dotyczcymi sytuacji kobiet, seniorw, uchodcw b)Kultur i histori Zgierza prezentacj sylwetek znanych zgierzan i zgierzanek z przeszoci, osb z wiata kultury, zapowiedziami i relacjami z wydarze historycznych c)monitorowaniem Polityki lokalnej relacje z dziaa wadz, urzdw, instytucji, demokracj lokaln, partycypacj d) obyczajowoci etnograficzne objanienia wit, tradycji, teksty okolicznociowe zwizane z uroczystociami dorocznymi (dzie kobiet, dzie mamy, dzie taty), e) rozrywk podre, kuchnia, felietony, komiksy, 6. Z ktrych opisanych wyej obszarw jest Twoim zdaniem zbyt mao w Zgrzycie: a) sprawy spoeczne b)kultura i historia c)monitoring dziaania wadzy d)obyczajowo e)rozrywka 7. Czy istniej jakie tematy, problemy, ktrymi powinna zaj si Redakcja w najbliszym czasie? Jeli tak , jakie? .................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ..............................................

8. Gdzie Pana/Pani zdaniem dystrybucja/ dostpno Zgrzytu w miecie jest zbyt maa? Prosz poda rejony lub punkty: .................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .............................................. 9. Prosimy o ogln ocen biecego numeru? (1-podoba mi si, 5-nie podoba mi si) 1 2 3 4 5

W jakim zakresie? .................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .............................................. 3. Czy lektura Zgrzytu zwikszya Twoj wiedz dotyczc praw obywatelskich oraz moliwoci wpywu obywateli na wadze (budet partycypacyjny, inicjatywa uchwaodawcza)? TAK NIE

Uwagi? .................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ................................. Informacje o wypeniajcym/wypeniajcej ankiet (prosz zaznaczy waciwe): Pe: kobieta / mczyzna Wiek: 15-20, 21-25, 26-35, 36-50, 51-65, 65-wicej Wyksztacenie: Zawd: Adres wysania upominku:

Uwagi .................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ .............................................. 4. Czy lektura Zgrzytu zwikszya Twoja wiedz na temat wydarze odbywajcych si w miecie? TAK Jeli tak to jakich? NIE

Preferowany rozmiar koszulki:

Projekt finansowany przez Szwajcari w ramach szwajcarskiego programu wsppracy z nowymi krajami czonkowskimi Unii Europejskiej