Está en la página 1de 3

Ad/Js

Marbarbes/
J|aae Se|e.
)a||e C. Saade-:
/aaqe
I897 - I942
Transcription by Tony Wilkinson 2011.
P/aae
5
8
12
16
_
_
_
_
_
Ad/Js Marbarbes/
:|ca de )a||e C. Saade-:
tet-a de C:a- Tedaa|
/aaqe

_
_
_
_
_
_
_
_
Para seqa/r Para //a
_
_
, , ,
,
, , ,
,
, , ,
,
,
_
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, _
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
, , ,
,
, , ,
,
, , ,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
_
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

_
,
_
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

19
23
27
31
_
_
_
_
_
_
_
f.
Ad/Js, marbarbes, remraderes de m/ i/da,
larra qaer/da de aqae//es t/emres.
Me tera a m/ be, emrreader /a ret/rada,
dele a/e/arme de m/ laeaa marbarbada.
Ad/Js, marbarbes. ya me ie, , me res/qae...
6eatra e/ dest/ae aad/e /a ta//a...
$e term/aarea rara m/ tedas /as farras,
m/ raerre eaferme ae res/ste mds...
2.
Aradea a m/ meate
reraerdes de etres t/emres,
de /es le//es memeates
qae aatade d/sfrate
rerqa/ta de m/ madre,
saata i/e//ta,
, de m/ aei/er/ta
qae taate /de/atre...
_$e araerdaa qae era bermesa,
mds le//a qae aaa d/esa
, qae elr/e ,e de amer,
/e d/ m/ rerazJa,
mas e/ $eder, re/ese
de sas earaates,
baad/eademe ea e/ //aate
me /a //eiJ7
5.
/s l/es e/ /aez sarreme.
Ae ba, qa/ea se /e res/sta.
ya este, arestamlrade
sa /e, a resretar,
raes m/ i/da desb/ze
rea sas maadates
a/ relarme a m/ madre
, a m/ aei/a taml/ea.
les /dqr/mas s/areras
derrame ea m/ rart/da
rer /a larra qaer/da
qae aaara me e/i/dJ
, a/ dar/es, m/s am/qes,
m/ ad/Js restrere,
/es de, rea teda m/ a/ma
m/ lead/r/Ja...
_
l.6. a/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,

_
,
_
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, _
, , ,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
3