Está en la página 1de 3

NOM:________________________DATA:____________________

Sa

Majestat

Carnestoltes,

rei

dels

poca-soltes,

ens

ordena que , durant la setmana dels seu regnat, fem el


seu mandat:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

NOM:________________________DATA:____________________
Aquest any a l'escola ens disfressem ________________________
NECESSITEM:
DIBUIX DE LA DISFRESSA:

ELABORACI:

NOM:_____________________DATA:_______________________

LA MEVA DISFRESSA