Está en la página 1de 2

O ALFABETO GREGO (CLÁSICO) 

 
Nome grego  Nome galego  MAIÚSCULA  MINÚSCULA  Pronunciación 
(segundo Erasmo, s.XVI) 
ἆλφα  alfa  Α  α  a 
βῆτα  beta  Β  β  b 
γάμμα  gamma  Γ  γ  ga, gue,...  
δέλτα  delta  Δ  δ  d 
ἒ ψιλόν  épsilon  Ε  ε  e 
ζῆτα  dseta  Ζ  ζ  ds (s sonoro) 
ἦτα  eta  Η  η  e 
θῆτα  zeta  Θ  θ  za, ce... 
ἰῶτα  iota  Ι  ι  i 
κάππα  kappa  Κ  κ  ca, que... 
λάμβδα  lambda  Λ  λ  l 
μῦ  mi  Μ  μ  m 
νῦ  ni  Ν  ν  n 
ξῖ  xi  Ξ  ξ  x [ks] 
ὂ μικρόν  ómicron  Ο  ο  o 
πῖ  pi  Π  π  p 
ῥῶ  ro  Ρ  ρ  r 
σῖγμα  sigma  Σ  σ, ‐ς  s 
ταῦ  tau  Τ  τ  t 
ὗ ψιλόν  ípsilon  Υ  υ  i 
φῖ  fi  Φ  φ  f 
ξῖ  ji  Χ  χ  j 
ψῖ  psi  Ψ  ψ  ps 
ὦ μέγα  omega  Ω  ω  o 
 
 
  Pronunciacións especiais: 
 
υ = i  γγ= ng 
ου= u  γκ= nc 
αυ= au  γχ= nj 
ευ= eu 
υι= uι 
REGRAS DE TRANSCRICIÓN DO GREGO Ó GALEGO E CASTELÁN 
 

  Para transcribir unha palabra grega basta con substituír as letras do alfabeto grego 
polas do alfabeto latino, pero compre ter en conta algúns pequenos cambios: 
 

1. ἁ‐ (espírito áspero en vocal inicial) > h‐ Ex: ὑπό> hipo‐ (hipoteca, hipocentro...) 

2. αι> e. Ex:παιδαγωγός > pedagogo 

3. γε, γι, γυ> xe, xi gal / ge, gi cas. Ex: ἄγγελος> ánxel, ángel ;  

4. ει> i. Ex:εἰρήνη > Irene (paz) 

5. ‐ευς> ‐eo. Ex: Ὀδισεύς > Odiseo 

6. ζ> za, ce.Ex: ζωός > zoo‐ (zoolóxico) 

7. ‐η> ‐a. Ex: αὐλή > aula 

8. θ> t Ex: θεός> teo‐ (teoloxía, teocentrismo...).  

(Pódese atopar th en algúns cultismos de pouco uso e noutras linguas) 

9. ἱε‐> xe‐ gal./ ge‐ cas. Ex: ἱερογλυφικός> xeroglífico, jeroglífico. 

  En rexistros moi cultos > hie‐. Ex: ἱερατικός>  hierático 

10. κε, κι, κυ> ce, ci. Ex: κύκλος> ciclo 

11. λλ > l. Ex: Ἑλλάδα> Hélade 

12. ξ> x  (ks). Ex: ξένος> xeno‐ (xenofobia, gal. e cas.). 

  Nalgún nome propio ξ> x (ks) gal., j cas. Ex: Ξενοφῶν> Xenofonte, Jenofonte. 

13. οι> e. Ex: οἰκος> eco‐ (ecoloxía, economía...) 

14. ‐ος> ‐o. Ex: αὐτόνομος> autónomo 

15. ου > u. Ex: μοῦσα> musa 

16. –τια, ‐τιον, ‐τιος> ‐cia, ‐cio. Ex: δημοκρατία> democracia; Παγκράτιον> Pancracio 

17. υ> i . Ex: συμφονία> sinfonía (y noutras linguas) 

18. χα, χε> ca, que... Ex: χρόνος> crono‐ (cronómetro, cronolóxico...Noutras linguas ch‐) 

19.  φ > f. Ex: φυσικός> físico (ph noutras linguas)