Está en la página 1de 2

cng chi tit chuyn chuyn mch

I. Ni dung

Lp L11CQVT06 - Nhm 10

Nhm sinh vin thc hin:


H Tn

ST

Email

V Th Thu Hin

0912659693

thuhien8x9@gmail.com

L Ngc Trung

01689987131

liyuzhong2000@gmail.com

Nguyn Vn Tun

01694586686

nguyentuandientuvienthong@gmail.com

Minh Tun

0916533850

tuanminh.atk@gmail.com

Tn chuyn : Cng ngh GMPLS v ng dng


II. cng chi tit
Mc lc....................................................................................................................
Li ni u...............................................................................................................
Danh mc cc thut ng vit tt...............................................................................
Danh mc cc hnh v..............................................................................................
Danh mc cc bng..................................................................................................

Chng 1: Tng quan v GMPLS........................................................................


1.1 Gii thiu v GMPLS.................................................................................
1.2 S pht trin MPLS hng ti GMPLS......................................................
1.3 Cc giao thc trong GMPLS.......................................................................
a. Giao thc nh tuyn..............................................................................
b. Giao thc bo hiu..................................................................................
c. Giao thc qun l...................................................................................
1.4 Kt lun chng 1.......................................................................................

Chng 2: Cng ngh GMPLS..............................................................................


2.1 Cc c tnh ca GMPLS............................................................................
a. Tnh chuyn hng a dng....................................................................
b. Tnh nng chuyn tip a dng...............................................................
c. Tnh cn i............................................................................................

d. tin cy...............................................................................................
2.2 Cu hnh GMPLS........................................................................................
a. Nhn xut...........................................................................................
b. LSP hai hng........................................................................................
c. Tnh m rng..........................................................................................
d. Cu hnh LSP.........................................................................................
e. C ch b ng.....................................................................................
2.3 Mt s vn tn ti trong cng ngh GMPLS..........................................
a. Bo mt...................................................................................................
b. H thng qun l mng...........................................................................
2.4 Kt lun chng 2.......................................................................................

Chng 3: ng dng cng ngh GMPLS cho mng ng trc ca VNPT....


3.1 Hin trng...................................................................................................
3.2 Mt s d n GMPLS in hnh.................................................................
3.3 Cc phng php p dng cng ngh GMPLS...........................................
3.4 M hnh t chc mng GMPLS trong mng vng ca VNPT....................
3.5 M hnh t chc mng GMPLS trong mng tng th ca VNPT................
3.6 Kt lun chng 3.......................................................................................

Kt lun........................................................................................................................
Ti liu tham kho.........................................................................................................

GVHD

Nhm sinh vin thc hin

L Nht Thng

Nhm 10