(c) Copyright Eiger Software Inc., 2012. All rights reserved.

Handleiding Match versie 7 voor Rotary Streetsoccertoernooi Oldenzaal

door: Eiger Software Inc. E: eigersoftware@hotmail.com W: http://eigersoftware.tripod.com

datum: 27-5-2012 versie doc.: 2.36 (DIT IS NOG NIET DE DEFINITIEVE VERSIE) [TODO] versie Match: - FE: 7.1.0.F20110616 - BE: 7.0.4.F20110614

1

Auteursrechten Dit softwareproduct valt onder de bescherming van de wetgeving op het auteursrecht en alle rechten worden voorbehouden door Eiger Software Inc. Licentiehouders van dit softwareproduct mogen de programma's in het geheugen van hun computer laden, om op de computer te worden uitgevoerd als toepassingsprogramma. Kopiëren, dupliceren, verkopen of op een andere manier distribueren van dit product is een overtreding van de wet op het auteursrecht. Deze handleiding valt onder de bescherming van de wetgeving op het auteursrecht en alle rechten worden voorbehouden. Hoewel deze handleiding met grote zorg is samengesteld aanvaardt Eiger Software Inc. geen aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid of de juistheid van de inhoud.

2

Inhoudsopgave 1 2 3 4 Inleiding .......................................................................................................................................................... 7 Terminologie................................................................................................................................................... 9
2.1 2.2 Terminologie Match ................................................................................................................................................. 9 Terminologie databases en MS Access................................................................................................................... 14

Overzicht Match............................................................................................................................................ 15 Tabellen in database...................................................................................................................................... 31
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 Tabel-groep A: Competition Data (Competitie data).............................................................................................. 33 Tabel A1: Competition Class (Competitie verzameling, i.c.: toernooi) .................................................................. 33 Tabel A2: Competition (Competitie) ...................................................................................................................... 33 Tabel-groep B: Time Data (Tijd data) .................................................................................................................... 34 Tabel B1: Period (Periode, jaar) ............................................................................................................................. 34 Tabel B2: Phase (Toernooi-fase) ............................................................................................................................ 34 Tabel B3: Round (toernooi-ronde).......................................................................................................................... 36 Tabel B4: Group-planning (Poule-planning) .......................................................................................................... 39 Tabel-groep C: Resource Data................................................................................................................................ 41 Tabel C1: Location (Veld)...................................................................................................................................... 41 Tabel C2: Referee (Scheidsrechter) ........................................................................................................................ 41 Tabel-groep D: Team Data ..................................................................................................................................... 41 Tabel D1: AgeGroup Class (Leeftijdsgroepen verzameling: onderbouw en bovenbouw) ...................................... 41 Tabel D2: School .................................................................................................................................................... 42 Tabel D3: Team ...................................................................................................................................................... 43 Tabel D4: Team-Player (Spelers van alle teams in competitie) .............................................................................. 45 Tabel-groep E: Parameter Data............................................................................................................................... 46 Tabel E1+E2: Parameter + waarde ......................................................................................................................... 46 Tabel-groep F: Group Data (Poule data)................................................................................................................. 47 Tabel F1: Group (Poule) ......................................................................................................................................... 47 Tabel F2: Group - Team (Poule-indeling teams) .................................................................................................... 49 Tabel-groep G: Virtual Match Data (Virtuele wedstrijd data) ................................................................................ 50 Tabel G1: Virtual Team ("Virtueel team").............................................................................................................. 50 Tabel G2: Group - Virtual Team (Poule-indeling virtuele teams) .......................................................................... 51 Tabel G3: Virtual Match in active competition ("Virtuele Wedstrijd in actieve competitie") ................................ 53 Tabel-groep H: Match + Ranking Data (Wedstrijd + Ranking data) ...................................................................... 60 Tabel H1: Match in active competition ("Wedstrijd in actieve competitie") .......................................................... 60 Tabel H2: Ranking Group ("Poule Ranking") ........................................................................................................ 63 Tabel H3: Ranking Group Best Nr's 2 ("Poule Ranking beste Nr's 2")................................................................... 64 Tabel H4: End Ranking ("Eind Ranking").............................................................................................................. 65 Tabel H5: Fairplay Ranking.................................................................................................................................... 66 Tabel H6: Teams to next phase (Teams door naar volgende fase).......................................................................... 67 Tabel-groep I: Match-data on competition class level (Wedstrijd data op toernooi-nivo) ...................................... 68 Tabel I1: Match in Competition class ("Wedstrijd in toernooi ") ........................................................................... 68 Tabel I2: Virtual Match in Competition class ("Virtuele Wedstrijd in toernooi ") ................................................. 69

5

Rapporten ...................................................................................................................................................... 70
5.1 Rapport-Groep A: Team + Group Data (Team + poule-data)................................................................................. 71 5.2 Rapport A1: Group-Team Planning (Poule-indeling Teams).................................................................................. 71 5.3 Rapport A1, Variant 1: Poule-indeling Teams per competitie ................................................................................ 72 5.4 Rapport A1, Variant 2: Poule-indeling Teams per fase/ronde ................................................................................ 73 5.5 Rapport A1, Variant 3: Poule-indeling Teams per school ...................................................................................... 73 5.6 Rapport A2: Group-Virtual Team Planning (Poule-indeling Virtuele Teams)........................................................ 74 5.7 Rapport A3: Teams per School, met data van inschrijf-formulier ('Controle-formulier') ....................................... 75 5.8 Rapport A4: Teams in Competition (Teams in 1 competitie, met verhinder-datums)............................................. 76 5.9 Rapport A5: Schools (Scholen, met contact-gegevens) .......................................................................................... 77 5.10 Rapport A6: Teams in Comp.Class, order by School (Poule-indeling teams per competitie, met planning datum/tijd en veld) ............................................................................................................................................................... 78 5.11 Rapport-Groep B Match-data (Wedstrijd-data) ...................................................................................................... 79 5.12 Rapport B1: Match Planning/Results (Wedstrijd-programma/resultaten)............................................................... 79 5.13 Rapport B1, Variant 0: voor aanvang toernooi, wedstrijden voor 1 school in (alle ronden van) fase 1. ................. 80 5.14 Rapport B1, Variant 1: voor aanvang toernooi, wedstrijden voor 1 competitie in (alle ronden van) fase 1............ 81 5.15 Rapport B1, Variant 2: voor aanvang toernooi, wedstrijden voor 1 ronde (van fase 1). ......................................... 82 5.16 Rapport B1, Variant 3: tijdens toernooi, wedstrijden voor 1 competitie in (alle ronden van) fase 1....................... 83 5.17 Rapport B1, Variant 4: tijdens toernooi, wedstrijden voor 1 ronde (van fase 1). .................................................... 84 5.18 Rapport B1, Variant 5: voor aanvang fase 2 (kwart finales), wedstrijden voor 1 competitie in (alle ronden van) fase 2. 85 5.19 Rapport B1, Variant 6: voor aanvang fase 2 (kwart finales), wedstrijden voor 1 ronde (van fase 2)...................... 86

3

5.20 Rapport B1, Variant 7: voor aanvang fase 3-4 (halve finales en finales), wedstrijden voor 1 competitie .............. 87 5.21 Rapport B1, Variant 8: voor aanvang fase 3-4 (halve finales en finales), wedstrijden in alle competities van onderbouw (groep 4-6) . ...................................................................................................................................................... 87 5.22 Rapport B1, Variant 9: tijdens toernooi, wedstrijden voor 1 ronde (van fase 1) en 1 dag-ronde. ........................... 88 5.23 Rapport B2: Virtual Match Planning (Virtuele Wedstrijd-programma).................................................................. 89 5.24 Rapport B3: Match Form for Referee (Wedstrijd-briefje voor scheidsrechter) ...................................................... 90 5.25 Rapport B4: Group Planning (Poule-planning/"Toernooi-schema")....................................................................... 92 5.26 Rapport B5: Team # per Phase (Team-aantallen per fase)...................................................................................... 94 5.27 Rapport B6: Round Planning (Ronde-planning: toernooi- en dag-rondes ) ............................................................ 96 5.28 Rapport-Groep C Ranking-data ("Standen")........................................................................................................... 98 5.29 Rapport C1: Ranking Group (Ranking poules)....................................................................................................... 98 5.30 Rapport C2: End Ranking (Eind-Ranking in alle competities) ............................................................................. 100 5.31 Rapport C3: Teams to next Round (Teams door naar volgende fase).................................................................. 101 5.32 Rapport C4: Fair Play Ranking (Fair Play Ranking in alle competities)............................................................... 103 5.33 Rapport C5: Fair Play Ranking Secret (Fair Play Nominaties in alle competities)............................................... 104

6

Queries ........................................................................................................................................................ 105
6.1 Queries menu ........................................................................................................................................................ 105 6.2 Query-Groep A: Time Data .................................................................................................................................. 106 6.3 Query A1: Group# per phase (Poule-aantal per fase) .......................................................................................... 106 6.4 Query A2: Group# per round (Poule-aantal per toernooi-ronde) ......................................................................... 106 6.5 Query A3: Group# at same time per round (Poule-aantal per dag-ronde)............................................................. 107 6.6 Query A4: Team # in Round-Planning (Team-aantal per poule-fase)................................................................... 107 6.7 Query A5: Group-Planning table (Tabel A4-Group Planning: poule-planning) ................................................... 108 6.8 Query A6: Competition x Date (Competitie x toernooi-ronde/datum)................................................................. 108 6.9 Query-Groep B: Team Data.................................................................................................................................. 109 6.10 Query B0: Registration Form table vs Team table (Inschrijf-formulier vs tabel D3-Team) ................................ 109 6.11 Query B1: Team# (Totaal aantal teams in toernooi)............................................................................................ 109 6.12 Query B2: Team # per competition (Team-aantal per competitie)........................................................................ 110 6.13 Query B3: Team # per school (Team-aantal per school) ...................................................................................... 110 6.14 Query B4: Team # per school, comp. Team-aantal per school en competitie)...................................................... 111 6.15 Query B5: Team # per comp.,school, order by total (Team-aantal per competitie en school) .............................. 111 6.16 Query B6: Player# (Totaal aantal spelers in toernooi) .......................................................................................... 112 6.17 Query B7: Player Captains per team (Aanvoerders per team) .............................................................................. 113 6.18 Query B8: Impossible dates per competition (Verhinder-datums per competitie) ................................................ 114 6.19 Query B9: Impossible dates per competition, team (Verhinder-datums per competitie en team) ......................... 114 6.20 Query B10: Impossible dates per school (Verhinder-datums per school) ............................................................. 115 6.21 Query B11: Impossible dates per school, competition (Verhinder-datums per school en competitie).................. 115 6.22 Query-Groep C: Group Data (Poule Data)............................................................................................................ 116 6.23 Query C1: Group # (Poule-aantal per fase)........................................................................................................... 116 6.24 Query C2: Group # per competition (Poule-aantal per fase en competitie) .......................................................... 116 6.25 Query C3: Group-Team # per competition (Poule- en team-aantal per fase en competitie) ................................. 117 6.26 Query C4: Group-Team table (Tabel F2: Group-Team: Poule- en Team planning) ............................................. 118 6.27 Query C5: Group-Virtual Team table (Tabel G2: Group-VirtualTeam: Poule- en Virtueel Team planning) ....... 119 6.28 Query-Groep D: Match Data (Wedstrijd Data)..................................................................................................... 119 6.29 Query D1: Match# (Totaal aantal wedstrijden tot aan actuele fase)...................................................................... 119 6.30 Query D2: Match table (Tabel H1: Match, wedstrijd-planning) ........................................................................... 120 6.31 Query-Groep E: Virtual Match Data (Virtuele Wedstrijd Data) ........................................................................... 120 6.32 Query E1: Virtual Match# (Totaal aantal virtuele wedstrijden)............................................................................ 120 6.33 Query E2: Virtual Match table (Tabel H1: Virtual Match, virtuele wedstrijd-planning) ...................................... 121 6.34 Query-Groep F: Contact Data (ContactPersoon Data).......................................................................................... 122 6.35 Query F1 School managers (Schoolsport-coördinatoren) ..................................................................................... 122 6.36 Query F2 Team managers (Team-begeleiders) ..................................................................................................... 122 6.37 Query F3: Contacts from reg.form (Contactpersonen van team-inschrijving Formdesk) ..................................... 123 6.38 Check-Queries menu............................................................................................................................................ 124 6.39 Check-Query-Groep A: Time Data....................................................................................................................... 125 6.40 Check-Query A1: Duration time-slot in Round-planning (tijd-duur dag-ronde)................................................... 125 6.41 Check-Query A2: 1 Group per timeslot in Group-planning (Poule in Poule-planning maar 1x inplannen).......... 126 6.42 Check-Query A3: Team# in Group vs Group-planning (Team-aantal in Poule vs Poule-planning) .................... 127 6.43 Check-Query A4: Phase in Group vs Timeslot in Group-planning (Fase in Poule vs Poule-planning) ............... 128 6.44 Check-Query A5: Groups not planned in Group-planning (Poules niet ingepland in Poule-planning)................. 129 6.45 Check-Query A6: Teams lower school first in Group-planning (Teams uit onderbouw spelen in poule-fases eerst, dus voor teams uit bovenbouw) ......................................................................................................................................... 130 6.46 Check-Query-Groep B: Team Data ...................................................................................................................... 131 6.47 Check-Query B1: Player in 1 team only (Speler zit maar in 1 team) .................................................................... 131 6.48 Check-Query B2: Double team-names (teams met zelfde naam) ......................................................................... 132 6.49 Check-Query B3: Too long team-names (teams-naam is te lang (meer dan 30 letters))....................................... 132 6.50 Check-Query B4: Gender/age-group Team vs Competition (Geslacht (J/M) in tabel Team vs Competitie.......... 132

4

Check-Query-Groep C: Group Data ..................................................................................................................... 133 Check-Query C0: Group has date/time/location data (in tabel Poule zijn tijd/locatie velden gevuld) .................. 133 Check-Query C1: Double group-names (Poules met zelfde naam)....................................................................... 133 Check-Query C2: Teams of 1 school or school class in 1 group (Teams van 1 school(-groep) niet in zelfde poule) 134 6.55 Check-Query C3: Team in 1 group only in team-planning (Team kan maar in poule worden ingedeeld)............ 135 6.56 Check-Query C4: Teams not planned (without Group) in team-planning (Teams niet ingepland in team-planning) 136 6.57 Check-Query C5: Team# Group vs Group-Team in team-planning (Check Team-aantal in poule) .................... 136 6.58 Check-Query C6: Virtual Team in 1 group only in team-planning (Virtueel Team kan maar in poule worden ingedeeld) .......................................................................................................................................................................... 137 6.59 Check-Query C7: Virtual Teams not planned (without Group) in team-planning (Virtuele teams niet ingepland in team-planning) ................................................................................................................................................................... 137 6.60 Check-Query C8: Virtual Team# Group vs Group-Team in team-planning (Check Virtuele Team-aantal in poule) 137 6.61 Check-Query C9: Team imposisble date = Group.Date, in Team-Plan (Team ingedeeld in poule waarin wordt gespeeld op datum waarop team is verhinderd) ................................................................................................................. 138 6.62 Check-Query C10: 2 Teams with impos.dates on reserve-day on same day in Team-Plan (2 Teams met verschillende verhinder-datums in reserve-ronde ingedeeld in zelfde poule ) ................................................................... 139 6.63 Check-Query-Groep D Match Data ...................................................................................................................... 140 6.64 Check-Query D1: Team A = Team B (Team A en B in 1 wedstrijd zijn verschillend) ........................................ 140 6.65 Check-Query D2: Double Match ID (Match ID moet uniek zijn binnen 1 competitie) ........................................ 140 6.66 Check-Query D3: 1 match per time - location (op een bepaald tijdstip en veld kan maar 1 wedstrijd zijn ingepland) 140 6.67 Check-Query D4: 1 match per time - team (een team kan op een bepaald tijdstip maar 1 keer zijn ingepland) .. 140 6.68 Check-Query D5: Team for Match-Group vs Group-Team (Check poule in team-planning vs wedstrijd-planning) 141 6.69 Check-Query D6: Match# in Match-Group vs Group (Check wedstrijd-aantal in poule vs wedstrijd-planning) . 141 6.70 Check-Query D7: Time/location in Match-Group vs Group (Check tijd/locatie in poule vs wedstrijd-planning) 141 6.71 Check-Query D8: In 1 Group same match#/team (Check wedstrijd-aantal per team in poule vs wedstrijd-planning) 142 6.72 Check-Query D9: Team has min. 1 bye (in group of 4) (In poule van 4 teams heeft elk team 1 bye) .................. 142 6.73 Check-Query-Groep E Virtual Match Data .......................................................................................................... 142

6.51 6.52 6.53 6.54

7

Taken voor begin toernooi .......................................................................................................................... 143
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 nr) 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 Planning-fase 1, taken 0-4, mijlpaal: Competitie-planning................................................................................... 147 Taak 0: func.B1: maak lege database.................................................................................................................... 147 Taak 1: in master-comp.M4: vul tijd-tabellen (deel 1): B1, B2, B3 (zonder Dayrounds) ..................................... 147 Taak 2: func.B2: sync. tijd-tabellen B1-B3 van master-comp.M4 met rest competities ....................................... 148 Taak 3a: func.B3: inlezen team-inschrijvingen (Excel) ........................................................................................ 149 Taak 3b: aanpassingen team-inschrijvingen ......................................................................................................... 152 Taak 4: func.B4: maak poules .............................................................................................................................. 153 Planning-fase 2, taken 5-6, mijlpaal: Ronde-planning .......................................................................................... 154 Taak 5: in master-comp. M4: vul tijd-tabellen (deel 2): B3: Dayrounds ............................................................. 154 Taak 6: func.B5: sync. tijd-tabel B3 (Dayrounds) van master-comp.M4 met rest competities............................. 160 Planning-fase 3, taken 7-10, mijlpaal: Poule-planning ......................................................................................... 162 Taak 7: func.B6: maak poule-planning opzet (datum,tijd,velden)-tabel B4) ........................................................ 165 Taak 8: voor teams met verhinder-datums: vul poule-planning en poule-team-plan ............................................ 166 Taak 9: func.B7: voor teams zonder verhinder-datums: vul poule-planning ........................................................ 174 Taak 10: func.B8: copieer gegevens van tabel poule-planning (B4) naar tabel poule (F1) (datum/tijd/veld+ poule175 Taak 11: func.B9: voor teams zonder verhinder-datums: vul poule-team-plan. ................................................... 176 Taak 12: func.B10: maak wedstrijd-planning ....................................................................................................... 176 Taak 13: maak virtuele wedstrijd-planning voor finale-fases (Fase 3-4) .............................................................. 178 Taak 14: maak backup van enkele tabellen mbv queries ...................................................................................... 180 Wijzigingen in planning n.a.v. verstoringen ......................................................................................................... 182 Verstoring 1: Poules van 2 (of meer) teams omruilen........................................................................................... 182 Verstoring 2: Uitval van een team in poule van 4 teams....................................................................................... 191 Verstoring 3: Uitval van een team in poule van 3 teams....................................................................................... 198 Verstoring 4: Aflassen speeldag, uitwijken naar reservedag................................................................................. 199 Verstoring 5: Extra team toevoegen aan competitie.............................................................................................. 199 Verstoring 6: Team is in verkeerde competitie ingedeeld..................................................................................... 200 Simulatie van toernooi-verloop mbv test-functie.................................................................................................. 201 Taak 0: afvinken aanwezige teams ....................................................................................................................... 207 Taak 1: invoeren uitslagen van gespeelde wedstrijd-ronde................................................................................... 208 Taak 2: func. A1: update wedstrijd-punten en (voor fase 1-2) poule-ranking....................................................... 209 Taak 3: (voor fase 1-2) controleer en evt. corrigeer poule-ranking....................................................................... 209

8

Taken tijdens toernooi................................................................................................................................. 203
8.1 8.2 8.3 8.4

5

8.5 Taak 4: (voor fase 1) func. A3: update FP-ranking............................................................................................... 210 8.6 Taak 5: (voor fase 1-2) func.A2: update ranking beste nr.'s 2 .............................................................................. 210 8.7 Taak 6: (voor fase 1-2) controleer en evt. corrigeer ranking beste nr's 2 .............................................................. 210 8.8 Taak 7: (voor fase 1-2) func.A4: update virtuele wedstrijd voor beste nr's 2........................................................ 211 8.9 Taak 8: func.A5: update actieve toernooi-ronde ................................................................................................... 211 8.10 Taak 9: func.A6: update actieve toernooi-fase...................................................................................................... 212 8.11 Taak 10: func.A7: genereer wedstrijden van volgende toernooi-fase ................................................................... 213 8.12 Taak 11: maak backup van enkele tabellen mbv queries ...................................................................................... 213 8.13 Uitzonderings-situaties ......................................................................................................................................... 215 8.14 Uitzonderings-situatie 1: Aan eind van poule-fase (fase 1 of 2) kunnen voor een competitie niet alle teams worden bepaald die doorgaan naar volgende fase........................................................................................................................... 215 8.15 Uitzonderings-situatie 2: Correctie invoer-fout (fout in uitslag) nadat toernooi-fase is afgesloten....................... 216

9

Installatie en gebruiks-instructies................................................................................................................ 223 Bijlage A Literatuur-lijst ...................................................................................................... 226 Bijlage B Achtergrond informatie Match............................................................................. 227 Bijlage C FIFA-systeem voor bepalen poule-ranking .......................................................... 229 Bijlage D Wedstrijd-schema EK-voetbal UEFA Euro 2012 ................................................ 230 Bijlage E Website Streetsoccer toernooi .............................................................................. 231 Bijlage F Informatie over Streetsoccertoernooi.................................................................... 233 Bijlage G Achtergrond informatie Streetsoccertoernooi 2011-2012 .................................... 238 Bijlage H Bijlage 8: Online inschrijf-formulier teams op Formdesk ................................... 241 Bijlage I Bijlage 9: Plannings-constraints RSS-toernooi...................................................... 242

6

1

Inleiding

Dit document is de handleidingen voor Match (versie 7) voor het Rotary Streetsoccer Toernooi Oldenzaal (verder RSS-toernooi genoemd). Zie: http://www.rotarystreetsoccer .nl en par. Bijlage F en Bijlage G en [13] voor meer informatie over het toernooi. Match is een database-applicatie, gemaakt met MS Access (versie 97), het database-programma dat onderdeel is van MS Office (profesional edition of hoger). Match biedt ondersteuning bij de taken die de toernooi-planner en toernooi-leiding uitvoeren, zoals: - het indelen van de ingeschreven teams in de 10 competities J/M4-J/M8 - het maken van de poule- en wedstrijd-planning voor het hele toernooi, dus zowel voor de voorrondes als voor de finale-rondes (kwart finales, halve finales en finales), waarbij voor de finale-rondes met variabelen voor de teams wordt gewerkt, zoals bijv. ook in wedstrijd-schemas van het EK/WK-voetbal wordt gedaan (zie par. Bijlage D) - het maken van de wedstrijd-briefjes voor de scheidsrechters - het verwerken van de wedstrijd-resultaten: scores en Fairplay-scores - het bepalen van de poule-standen en bepalen welke teams doorgaan naar de volgende ronden - het maken van div. rapporten, met bijv. de teams per poule, wedstrijd-uitslagen, poule-standen en eindklassement. Voor Match kunnen 3 typen gebruikers worden onderscheiden: - systeem-beheerder: zorgt voor de installatie van Match en voor de juiste vulling van de "configuratie-tabellen" (tabellen eenmalig te vullen, zoals de Competitie-tabel) - toernooi-planner: werkt voor aanvang van het toernooi met Match, en maakt de planning (poule-indeling, wedstrijd-schemas) - toernooi-leiding: werkt tijdens het toernooi met Match, en voert bijv. de wedstrijd-uitslagen in en berekent de poule-rankings. De handleiding is zo opgezet dat elk type gebruiker makkelijk de voor zijn taken benodigde informatie in deze handleiding kan vinden. In dit doc. zijn print-screens van de demo versie van Match van toernooi-editie 2011 (en een paar van 2012) opgenomen. De demo is gemaakt voor aanvang van het toernooi: het bevat de "echte" teams, en het "echte" wedstrijd-schema, maar dus fictieve uitslagen. [TODO] Naast deze handleiding bestaat er de volgende documentatie voor Match: - Bijlagen handleiding (zip met o.a. div. Excels). - Readme.txt, tekstfile, met o.a. de installatie-instructies - Online help, informatie in Match zelf, (bijv: voor elk veld van een tabel kan u onderaan in het scherm (in de status-balk) een korte omschrijving van het veld zien). Leeswijzer: * par. 2 bevat definities van de termen die in deze handleiding en in Match (in het Engels) worden gebruikt * par. 3 bevat de algemene aspecten van Match zoals: hoe is de opbouw van het programma, welke gegevens worden in Match bewaard, hoe voer je gegevens in Match in, hoe maak je een rapport, hoe voer je een functie uit etc. * par. 4 bevat een algemene beschrijving van de tabellen in de database (voor elke type gebruiker nuttig om te lezen) en gedetailleerde beschrijvingen van elke tabel (elk type gebruiker kiest hierbij de voor hem interessante tabellen) * par. 5 bevat een beschrijving van alle rapporten (documenten met informatie uit tabellen en queries) die met Match kunnen worden gemaakt, zoals bijv. de wedstrijd-planning of teams + poules per competitie.

7

* par. 6 bevat een beschrijving van alle queries (selectie van gegevens van een of meer tabellen) * par. 7 bevat een beschrijving van alle taken die voor aanvang van het toernooi moeten worden uitgevoerd en hoe Match daarin ondersteunt (is voor toernooi-planner). * par. 8 bevat een beschrijving van alle taken die tijdens het toernooi moeten worden uitgevoerd en hoe Match daarin ondersteunt (is voor toernooi-leiding) * par. 9 bevat een beschrijving van de installatie-procedure van Match (is voor systeem-beheerder) en algemene gebruiks-adviezen (van belang voor alle type gebruikers). Tot slot volgt er een aantal bijlagen. Een van de bijlagen is de literatuur-lijst. In de hoofdtekst wordt als volgt verwezen naar een item (bijv. item 1) in de literatuur-lijst: zie [1]. De spil van deze handleiding wordt gevormd door par. 7 en 8, met de taak-omschrijvingen. In de beschrijving van elke taak wordt verwezen naar de te vullen tabellen, en om te zien hoe u deze moet vullen, moet u in par. 4 de tabel opzoeken, waarin van bijna elke tabel een printscreen is opgenomen. Hetzelfde geldt voor de bij een taak horende queries en rapporten: in de taak-omschrijving staat alleen welke queries en rapporten voor deze taak van belang zijn, voor een verdere toelichting op de queries en rapporten moet u deze opzoeken in par. 5 en 6. Als u de toernooi-planning af heeft, kan het nodig zijn dat deze later moet worden gewijzigd agv een 'verstoring', die zich zowel in de fase voor aanvang van het toernooi als tijdens het toernooi kan voordoen. Vb verstoring vooraf: team is ingepland op verhinder-datum. Team was vergeten een verhinder-datum op te geven, en had dit tijdens het reviewen van het rapport "Teams per school, incl. verhinder-datums" niet gezien, maar pas bij het bestuderen van het wedstrijd-schema. Vb verstoring tijdens: een team komt niet opdagen. Hoe om te gaan met de deze verstoringen wordt behandeld in par. 7 (maken van planning), dus ook verstoringen die zich tijdens het toernooi kunnen voordoen.

8

2

Terminologie

Dit hoofdstuk bevat definities van de termen die in deze handleiding en in Match (in het Engels) worden gebruikt.

2.1

Terminologie Match

Competitie: NB: terminologie Match: Competition In het toernooi worden er 10 competities gespeeld, 1 competitie voor elke combinatie van geslacht (Jongens/Meisjes) en leeftijdsgroep (Groep 4-8 van de basis-school), dus:M/J-4 t/m M/J-8. De groepen kunnen verder als volgt worden onderverdeeld: - groep 4-6: onderbouw ('lower school') - groep 7-8: bovenbouw ('upper school') U werkt in Match altijd maar in 1 competitie tegelijk, nl. de competitie die u in het start-scherm hebt gekozen. Deze competitie wordt de "actieve competitie" genoemd.

Poule: NB: terminologie Match: Group De poules bestaan uit 3 of 4 teams.

Tijd-rondes: De tijd-dimensie in een toernooi kan op verschillende manieren worden onderverdeeld, zoals is te zien in onderstaande figuren, en daarna verder wordt toegelicht. --

Figuur 1: (Actieve) fases en toernooi-rondes --

9

Figuur 2: Rondes in toernooi (voorbeeld van toernooi-ronde 1: Ma.20-6) ---

Figuur 3: Wedstrijden in toernooi-rondes 1 en 2 --

10

Toernooi-fases: NB: - terminologie Match: Phase Het toernooi bestaat uit 4 (toernooi-)fases: 1. voorrondes (poule-ronde 1) 2. kwart-finales (poule-ronde 2) 3. halve finales (finale-ronde 1) 4. finales (finale-ronde 2) De 'actieve' fase is de fase waarin het toernooi zich op een bepaald moment bevindt. Aan het begin van het toernooi is dit dus fase 1, en na afloop van fase 1 wordt de nieuwe actieve fase fase-2. Zie in fig. Figuur 1: (Actieve) fases en toernooi-rondes pijlen *1 en *4. Als een toernooi-fase is afgelopen, dwz: alle wedstrijden van die fase zijn gespeeld, moet u in Match de fase afsluiten. Match actualiseert dan de actieve fase, bijv. bij de overgang van fase 1 naar fase 2: fase-1 wordt inactief en fase-2 actief.

Toernooi-ronde: NB: terminologie Match: Round Voor het toernooi zijn 9 dagen/toernooi-ronden gereserveerd (w.v. 6 speeldagen en 3 reservedagen): * Fase 1: - speeldagen: ronde 1 (20-6) t/m ronde 4 (23-6) - reservedagen: ronde 5 (27-6) en ronde 6 (28-6) * Fase 2: - speeldag: ronde 7 (29-6) - reservedag: ronde 8 (30-6) * Fase 3 en 4 - speeldag: ronde 9 (1-7) De 'actieve' ronde is de ronde waarin het toernooi zich op een bepaald moment bevindt. Aan het begin van het toernooi is dit dus ronde 1, en na afloop van ronde 1 is ronde-2 de nieuwe actieve ronde, en bijv. na afloop van fase 1 wordt de nieuwe actieve ronde ronde-7. Zie in fig. Figuur 1: (Actieve) fases en toernooi-rondes pijlen *2, *3 en *5. Als een toernooi-ronde is afgelopen, dwz: alle wedstrijden van die ronde zijn gespeeld, moet u in Match de ronde afsluiten. Match actualiseert dan de actieve ronde, bijv. bij de overgang van ronde 1 naar ronde 2: ronde-1 wordt inactief en ronde-2 actief. NB: In Match kan u altijd zien wat de nog te spelen wedstrijden zijn in de actieve ronde, d.m.v.: menu "Start", knop "Show matches in active round".

Dag-ronde: NB: terminologie Match: Day-round Een dag-ronde is een tijd-interval op een dag waarin een N-tal wedstrijden tegelijk worden gespeeld, met N = aantal velden. Voor het toernooi kan dit verder worden gedetailleerd afhankelijk van de fase waartoe de ronde behoort: Als ronde een poule-ronde is (fases 1 en2): Een dag-ronde in een poule-fase is een tijd-interval waarin alle wedstrijden van een poule worden gespeeld, op (max.) 6 velden tegelijk, dus: in 1 dag-ronde worden alle wedstrijden van max. 6 poules gespeeld. Tijdsduur dag-ronde: 1,5 uur voor poules van 4 teams en 1 uur voor poules van 3 teams.

11

Een toernooi-ronde bestaat meestal uit 3 dag-ronden (Ma., Di, en Do.), behalve op Wo. (bestaat uit 5 of 6 dagronden) In een poule-fase spelen de poules altijd op 1 veld. Voorbeeld, zie fig. Figuur 2: Rondes in toernooi (voorbeeld van toernooi-ronde 1: Ma.20-6) In toernooi-ronde 1 (Ma.20-6) speelt poule M5.01 in dag-ronde 1 (van 16:00 tot 17:30) op veld 1 NB: Het is mogelijk dat in 1 dag-ronde zowel een poule van 4 teams (bijv. poule 1, veld 1) als een poule van 3 teams (bijv. poule 2, veld 2) zitten. In dit geval is poule 2 - veld 2 dus eerder klaar dan poule 1 - veld 1. Maar voor veld 2 wordt niet eerder begonnen met de volgende dag-ronde dan voor veld 1, dwz: • de begin-tijd voor alle poules (velden) in een dag-ronde is altijd hetzelfde, maar dus niet per se de eind-tijd • in een toernooi-ronde wordt op alle velden hetzelfde aantal dag-ronden gespeeld Als ronde een finale-ronde is (fases 3 en 4): Een dag-ronde in een finale-fase is een tijd-interval waarin 1 wedstrijd wordt gespeeld, op (max.) 3 velden tegelijk, dus: in 1 dag-ronde worden max 3 wedstrijden gespeeld. Tijdsduur dag-ronde: 15 min.

Wedstrijd-ronde: Een wedstrijd-ronde duurt 15 min. voor een poule van 4 teams, en 20 min. voor een poule van 3 teams. Een dagronde in een poule-fase bestaat uit 6 wedstrijd-ronden (voor poule van 4 teams) of uit 3 wedstrijd-ronden (voor poule van 3 teams). In de finale-fase zijn dag-ronde en wedstrijd-ronde gelijk.

Poule-ronde: Het poule-ronde-nr geeft voor een wedstrijd op team-nivo aan de hoeveelste wedstrijd in de poule het voor het team is. In bijv. een poule van 4 teams speelt elk team 3 wedstrijden: de eerste wedstrijd voor een team X heeft poule-ronde-nr 1, de 2e wedstrijd poule-ronde-nr 2 en de 3e wedstrijd poule-ronde-nr 3.

Veld: NB: - terminologie Match: Location In de poule-fases wordt op 6 velden gespeeld, en in de finale-fases op 3.

Klassement/Standen: NB: - terminologie Match: Ranking Aan het eind van een poule-fase (fase 1-2) moet u de poule-ranking (per competitie: 1 ranking-tabel per poule) bepalen, en aan het eind van de finale-fase (fase 4) de eind-ranking (1 ranking-tabel per competitie). Voor het toernooi bestaat er naast de "normale" rankings ook een Fair Play Ranking, een ranking van de teams in een competitie die is gebaseerd op FP-punten die de teams tijdens elke wedstrijden, in toernooi-fase 1 kunnen scoren.

12

Virtuele wedstrijden en teams: NB: - terminologie Match: Virtual Match, Virtual Team Een virtuele wedstrijd is een wedstrijd in de toernooi-fases 2,3 en 4, waarvan de teams bij aanvang van het toernooi dus nog onbekend zijn, en deze worden daarom weergegeven dmv variabelen. Deze team-variabelen zijn de virtuele teams. Voorbeeld: in het EK-voetbal zijn er altijd 4 poules, A-D, en in het wedstrijd-schema wordt voor de teams in de wedstrijden in toernooi-fase 2 de volgende notatie gebruikt: A1 - B2, wat betekent: winnaar van poule A tegen nr.2 van poule B. In Match wordt een soort-gelijke notatie gebruikt, dus: poule-naam (nr.) + poule-ranking. Voor een vb van een wedstrijd-schema van het EK 2012, zie par. Bijlage D NB: voor de team-variabelen wordt hier ipv "poule + ranking" voor ranking een letter gebruikt: -W: winner -R: runner-up (nr.2)

13

2.2

Terminologie databases en MS Access

Match is een database-applicatie, gemaakt met MS Access (versie 97), het database-programma dat onderdeel is van MS Office (profesional edition of hoger). In deze handleiding wordt er van uitgegaan dat u enige basiskennis van Office heeft. De meeste mensen kennen wel Excel maar niet Access. In het gebruik lijken Access en Excel echter erg op elkaar (bijv. zoeken of filteren van gegevens werkt hetzelfde). Het is niet nodig om alles van Access te weten om met Match te kunnen werken, omdat u niet zelf de database hoeft te bouwen, u hoeft alleen te weten hoe u de data in de database kan invoeren, data kan opzoeken, en printen. Het is wel handig als u bekent bent met de concepten en terminologie van databases in het algemeen, en Access in het bijzonder. Hierbij een aantal van de belangrijkse termen van de database-theorie, en MS Access. Voor meer informatie, zie [5] t/m [7] database (DB): gegevensbank, een vezameling tabellen met gegevens, i.c.: over competities, teams, wedstrijden etc. tabel: DB bestaat uit tabellen waarin je informatie over 1 onderwerp in opslaat, bijv.: wedstrijd-data in tabel "Match" (vergelijkbaar met werkblad in spreadsheet). kolom: een gegevens-veld van een tabel (vergelijkbaar met een kolom in een spreadsheet) Bijv.: kolom "Team A" in tabel "Match". rij/record: gegevens van 1 item in een tabel (vergelijkbaar met een rij in een spreadsheet) Bijv. Wedstrijd 1 in tabel Match. sleutel: een (of meer) kolom(men) die een record uniek identificeert. In Match hebben de sleutel-kolommen altijd de naam ID en zijn numeriek. Vb: tabel "Match" heeft sleutel-kolom "Match ID", dwz: elke wedstrijd heeft een uniek nummer (binnen 1 competitie). formulier: scherm voor zoeken van een record of invoeren van een record. De data in een formulier komt dus altijd uit een tabel. rapport: afdrukbaar document met de records van een tabel, af te drukken in formaat RTF (Word) of PDF (bijv. via CutePDF-writer) query: -zoekopdracht op database, zie: [11] - Een query op een database levert een selectie van gevonden records op die voldoen aan de zoekcriteria. Het resultaat van de query wordt eveneens aangeduid met query, zie [10]

14

3

Overzicht Match

Dit hoofdstuk bevat de algemene aspecten van Match zoals: hoe is de opbouw van het programma, wat zijn de menus, welke gegevens worden in Match bewaard, hoe voer je gegevens in Match in, hoe maak je een rapport, hoe voer je een functie uit etc.

Als u Match start (doe dit altijd via de snel-koppeling op het bureaublad), ziet u het start-scherm: --

-Figuur 4: Start-scherm Onderdelen scherm: Titel-balk, met (sub)-menu "Venster" Als u op "Venster" klikt, ziet u alle schermen die u geopend heeft, en door op een hiervan te klikken, gaat u naar het betreffende scherm. About Toont versie van applicatie en database. Select competition: Hierin moet u de competitie kiezen waarin u wilt gaan werken, dit wordt dan de "actieve competitie". U werkt in Match altijd maar in 1 competitie tegelijk (en dus nooit in meerdere competities tegelijk). Stel u zit in competitie M4 en heeft de de uitslagen van de net gespeelde ronde voor M4 ingevuld, en wilt nu voor een andere competitie, bijv. M5, de uitslagen invoeren, dan moet u dus eerst alle schermen van de huidige (actieve) competitie (M4) sluiten, en dan in het start-scherm de nieuwe competitie (M5) kiezen. Voordat u dit doet kan u het beste altijd even controleren of u alle schermen heeft afgesloten, dmv. menu "Venster" (hierin moet nu dus maar 1 scherm staan: "#Start#") Go to competition: Om door te gaan naar het hoofdmenu van de net gekozen competitie Exit Om Match af te sluiten. NB: elk scherm in Match heeft deze kop, en dit is de enige correcte manier waarop u Match kan afsluiten.

15

Show matches in active round Hiermee opent u een formulier met alle wedstrijden (dus van alle competities) in de actuele toernooi-ronde die nog niet gespeeld zijn. Gedurende een toernooi-ronde wordt dit overzicht dus steeds ververst na afsluiting van elke dag-ronde. Stel dat bijv. in toernooi-ronde 1 (20-6) dag-ronde 1 is afgelopen (afgesloten via functie A5), dan toont dit formulier dus de wedstrijden voor dag-ronde 2 en 3 (van 17:30-20:30), maar dus niet meer die van dag-ronde 1 (16:00-17:30). Aan het einde van een toernooi-ronde is dit formulier dus leeg. Nadat u in het start-scherm een competitie (bijv. M4) heeft gekozen ziet u het scherm met het hoofd-menu: --

-Figuur 5: Hoofd-menu Onderdelen scherm: Competition Veld toont wat de actieve competitie is (i.c. M4)

Menu Dit vak bevat 4 knoppen, om door te gaan naar een van de volgende sub-menu's: 1. Forms: formulieren, voor invoeren van gegevens in de tabellen (database) 2. Functions: functies, voor het automatisch uitvoeren van bepaalde taken, zoals het uitrekenen van de wedstrijd-punten, poule-ranking etc. 3. Reports: rapporten, documenten die gegevens van de database tonen, en u kan printen, bijv. het wedstrijduitslagen-rapport 4. Queries: zoekopdracht aan database, voor tonen van gegevens van 1 of meer tabellen (dus gecombineerd), in tabel-vorm of geaggregeerd (bijv. totaal aantal teams) Hieronder volgt een toelichting per (sub-)menu.

16

Menu Forms (Formulieren) --

Figuur 6: Menu Forms -In menu Forms staan alle tabellen die in de Match-database zitten. De tabellen zijn gegroepeerd in vakken, die gelabeld zijn met een letter, A t/m I. De tabellen in een groep (vak) zijn onderling gerelateerd: zo staan in tabelgroep H bijv. alle tabellen mbt. wedstrijden (en -uitslagen) en rankings, tabellen waarvan de data-invoer tijdens het toernooi gebeurt. Verder heeft elke tabel binnen de tabel-groep (het vak) een nummer. Om in de handleiding naar een tabel te verwijzen wordt hiervan gebruik gemaakt, bijv. tabel H1 verwijst naar tabel Match (tabel 1 in tabel-groep "Match + Rank Data"), de tabel waarin dus alle wedstrijd-gegevens staan. Als u op de bij de tabel horende knop klikt, opent het bij de tabel horende formulier waarmee u data voor de tabel kan invoeren. Voor de meeste tabellen staat de naam in het zwart, maar er zijn er een paar (bijv. D4) in het groen. Dit zijn tabellen met read-only formulieren, dwz: in het formulier kan u geen data invoeren. De zwarte tabellen zijn dus wel gewoon invoer-formulieren. Voor (bijna) elke tabel zijn er 2 formulieren: - lijst-formulier, met een lijst van alle records in de tabel (zoals in een spreadsheet), waarin alleen de belangrijkste velden van de tabel staan - detail-formulier, bevat de gegevens van 1 record, met alle velden, waarin u de data-invoer doet Hieronder volgt een verdere toelichting op deze 2 formulieren, waarbij ik tabel Match als voorbeeld gebruik, maar het principe is dus voor alle tabellen hetzelfde.

17

--

-Figuur 7: Lijst-formulier tabel Match

Lijst-formulier In het lijst-formulier ziet u alle records van de Match-tabel voor de actieve competitie (i.c. M4). Dit scherm is alleen bedoeld om records te zoeken, en dus niet om een nieuw record te maken, of een bestaand record te wijzigen, hiervoor moet u het Detail-formulier gebruiken. Zet hiervoor de record-wijzer bij het record wat u wilt aanpassen, en druk dan op knop "Details" (onderaan in scherm). In de kop van de tabel staan de velden van de tabel. Vanwege de breedte van het formulier staan hierin vaak niet altijd alle velden, maar is het beperkt tot de belangrijkste velden. De zoek- en filter functies in Access werken hetzelfde als in Excel, dus: zet cursor in cel waarop u bijv. wilt filteren, bijv. in kolom "Group" (= Poule), kies rij 1 (dus poule 05), klik op Filter-knop (met bliksem), en vervolgens ziet u alleen de wedstrijd-records voor poule 05. Als u uw filter ongedaan wilt maken en het oorspronkelijke filter wilt herstellen, klik dan op de filter-knop onderaan het scherm (naast knop "Details").

18

Vb van filter-toepassing: Om in tabel B4 - "Poule-planning" alleen die rijen te zien waarvoor al een waarde is ingevuld voor de blauwe kolommen "Competition" en "Group Code", dwz: de tijd-slots die al zijn gevuld, moet u het filter op een van deze kolommen zetten, en als filter opgeven: Not '''' (4x single quote), zie fig. --

-Figuur 8: filteren op niet lege kolom-waarde Een filter met extra mogelijkheden is het formulier-filter (icoontje in menu-balk rechts van filter met bliksem). Hiermee kan u voor 1 of meer velden van de tabel een filter-expressies opgeven. NB: Mocht u per ongeluk de menu-balk (met o.a. de filter-icoontjes) hebben verwijderd, doe dan het volgende: zet cursor muis in hoofdmenu , R-klik, en kies optie "Formulier-weergave".

19

Detail-formulier Nadat u dus in het lijst-formulier op knop "Details" heb gedrukt komt u in het detail-formulier, waarin u de datainvoer kan doen. --

NB: op status-balk (onder knoppen met Record-positie) ziet u een beschrijving van het actuele veld (veld waarin cursor staat), i.c.: %|* |Match ID -Figuur 9: Detail-formulier tabel Match -De tabel-velden kunnen de volgende kleuren hebben: - zwart (in de meeste gevallen): voor velden die voor het begin van het toernooi zijn gevuld - blauw: voor velden die voor het begin van het toernooi niet zijn gevuld, maar dus tijdens het toernooi moeten worden gevuld, zie bijv. het veld "Score team A - B" - rood: voor velden die automatisch (door functies) worden gevuld (en die u dus niet zelf hoeft in te voeren), zie bijv. veld "Point # Team A/B" (wedstrijd-punten (0/1/3)

20

De vakjes bij de velden kunnen 2 kleuren hebben: - wit (in de meeste gevallen): een veld waarvan u de waarde kan invoeren/wijzigen - grijs: een veld waarvan u de waarde niet kan invoeren/wijzigen (dit doet Match nl. automatisch) Er zijn verschillende soorten invoer-vakjes: - Tekst-veld: hierin kan u (vrije) tekst invoeren - Keuze-lijstje: hierin moet u een waarde uit de lijst kiezen, zie bijv. veld Fair Play-Points: als u op het pijltje klikt verschijnt een lijstje met de waarden 1,2,3 (de mogelijke FP-scores), waarvan u er dus een moet kiezen. - Selectie-vakje: voor ja/nee velden. Klik hierin 1x om een vinkje te zetten (waarde "Ja") en 2x om het vinkje te verwijderen (waarde "Nee") Er zijn 3 soorten data-invoer-acties die u kan doen: *1: bestaand record wijzigen ('update') Als u bezig bent met bijv. het invoeren van de wedstrijd-uitslagen, zal de record-wijzer van vorm veranderen,van pijltje in potloodje, om aan te geven dat record nu in "edit-mode" is. Zodra u de uitslagen (goals en FP-punten) hebt ingevuld, kan u deze bewaren door tegelijk op [SHIFT] + [ENTER] te drukken, en dan zal de record-wijzer weer veranderen in een pijltje. Als u het detail-formulier daarna sluit (dmv kruisje rechts-boven), zal u in het lijst-formulier ook de uitslag zien. Mocht dit evt. niet zo zijn, dan moet u in dat scherm op de Filter-knop (onderaan) klikken. Dit zal meestal niet nodig zijn, maar soms refresht Access de records in de lijst niet automatisch, maar dus pas na de filter-opdracht. *2: nieuw record invoeren ('insert'): zie menu-balk bovenaan (of onderaan bij status-balk). Na de velden van het record te hebben gevuld moet u op [SHIFT] + [ENTER] drukken om het record te saven. Als u na de 'insert' in het detail-formulier dit formulier afsluit, en dan dus weer terugbent in het lijst-formulier, kan u nu onderaan (in de status-balk) zien dat het nieuwe record-aantal N+1 is (met N = #records voor insert). *3: bestaand record verwijderen ('delete'): klik op record-wijzer (zodat kleur in kantlijn zwart is, zie fig.), en klik op 'Record verwijderen'-icoon (zie menu-balk bovenaan), of druk op toets 'DELETE'. Als u na de 'delete' in het detail-formulier dit formulier afsluit, en dan dus weer terugbent in het lijst-formulier, kan u nu onderaan (in de status-balk) zien dat het nieuwe record-aantal N-1 is (met N = #records voor insert). --

-Figuur 10: Detail-scherm van tabel Poule-Team, met record-wijzer ge-activeerd (in zwart ) voor deleteactie Als u de data-invoer heeft gedaan, moet u het detail-formulier sluiten, en gaat u terug naar het lijst-formulier. NB: Het detail-formulier heeft de modus "modaal", dwz: voordat u naar een ander scherm kan schakelen (via menu "Venster") moet u eerst het detail-formulier sluiten.

21

Zoals gezegd hebben de meeste tabellen 2 formulieren (lijst- en detail-formulier), maar er zijn een paar uitzonderingen: * voor de tabellen Match en Virtual Match zijn er 2 lijst-formulieren: - Formulier op competitie-nivo (bijv. tabel H1): toont alle (virtele) wedstrijden van de actieve competitie. Dit is een normaal invul-formulier - Formulier op toernooi-nivo (bijv. tabel I1): toont alle (virtele) wedstrijden van alle competities. Dit is geen invul-formulier, maar een "read-only" formulier * voor alle ranking-tabellen (zie vak H) is er maar 1 formulier, het lijst-formulier, waarin u wel data-invoer kan doen.

Menu Functions (Functies) --

Figuur 11: menu Functions -Mbv. functies kunnen bepaalde taken automatisch worden uitgevoerd, bijv. : - het inlezen van de team-inschrijvingen van de scholen - het genereren van alle poules per competitie op basis van deze inschrijvingen - het uitrekenen van de poule-rankings en eind-ranking De functies zijn in 2 groepen ingedeeld: - A: During competition (tijdens het toernooi) - B: Before start competition (voor begin van het toernooi) De toernooi-planner werkt dus (alleen) met de functies in groep B, terwijl de wedstrijd-leiding werkt met de functies in groep A.

22

Nadat u een functie heeft geactiveerd (en heeft bevestigt dat u de functie inderdaad wilt uitvoeren) verandert de cursor in een zandloper, en als de functie klaar is zal u een bevestigings-melding krijgen dat de functie goed is uitgevoerd: "Function has been executed succesfully." Sommige functies (m.n. functie B3 (inlezen team-inschrijvingen)), kunnen even duren (B3: 10 sec.). Als u de functie eenmaal heeft geactiveerd moet u dus altijd wachten op de bevestigings-melding, en niet bijv. het functie-menu proberen af te sluiten omdat de functie lang duurt. Voor sommige functies is het nodig dat u een parameter-waarde invoert. Dit kan vaak dmv. keuze-lijstjes ('combo-box'), zie bijv. de parameter "Phase-ID" van functie B10: "Generate Match Planning", waarmee u dus aangeeft voor welke fase u de wedstrijden wilt genereren --

Figuur 12: functie met parameter --

23

Menu Reports (Rapporten) --

-Figuur 13: Submenu Reports Rapporten zijn documenten die gegevens van de database tonen, en u kan printen, bijv. het rapport met het wedstrijd-schema, zie fig. Figuur 15: rapport B1: Wedstrijd-schema/resultaten In het menu zijn de rapporten onderverdeeld in 3 groepen, A, B en C, op basis van hun onderlinge samenhang. Zo staan in bijv. rapport-groep C alle rapporten voor de verschillende ranking-tabellen (C1: poule-ranking, C5: FP-ranking etc). Om een rapport in PDF te printen moet u het naar een zgn. PDF-writer programma (bijv. CutePFD) printen: --

Figuur 14: printen rapport naar PDF --

24

Het is ook mogelijk om het rapport naar Word te exporteren en vanuit Word te printen, alleen verlies je bij de export een deel van de opmaak (bijv. de lijnen). Maar in sommige gevallen kan dit toch nuttig zijn, bijv. bij rapport A3 (team-inschrijvingen per school): van dit rapport wordt naast de PDF-variant ook de Word-variant naar de scholen gemaild, zodat ze daarin (dus mbv Word) evt. correcties in kunnen aanbrengen. --

Figuur 15: rapport B1: Wedstrijd-schema/resultaten, met poule-groepering -Voor sommige rapporten is het nodig dat u een (of meer) parameter-waarde invoert. Mbv de parameters kan u: - de opmaak/het formaat van het rapport bepalen - de selectie van records die in het rapport worden getoond bepalen. Sommige rapport-parameters moet u verplicht invullen en andere kan u evt. leeglaten. Deze parameters worden resp. veplicht en optioneel genoemd.

25

Voorbeeld: Rapport B1 (wedstrijd-schema/resultaten) heeft de volgende parameters: * Group-Grouping: hiermee kan u bepalen of de wedstrijden per poule worden gegroepeerd of niet. Zie voor het verschil fig. Figuur 15: rapport B1: Wedstrijd-schema/resultaten, met poule-groepering en fig. Figuur 17: rapport B1: Wedstrijd-schema/resultaten, zonder poule-groepering * parameters voor filteren van te tonen records, bijv. - Round ID =1(toernooi-ronde 1) - CompetitionID = 29 (J7) - Which matches = not played (niet gespeelde wedstrijden) Zie voor het resultaat van dit filter fig. Figuur 18: rapport B1: Wedstrijd-schema/uitslagen, na toepassing filterparameters --

Figuur 16: Rapport met parameters --

26

Figuur 17: rapport B1: Wedstrijd-schema/resultaten, zonder poule-groepering --

Figuur 18: rapport B1: Wedstrijd-schema/uitslagen, na toepassing filter-parameters --

27

Menu Queries --

-Een query is een zoekopdracht aan database, voor het tonen van gegevens van 1 of meer tabellen (dus gecombineerd), in tabel-vorm of geaggregeerd (bijv. totaal aantal teams), zie voor een voorbeeld fig. Figuur 19: Query B10: verhinder-datums per school In het menu zijn de queries onderverdeeld in de groepen, A-F, op basis van hun onderlinge samenhang. Zo staan in bijv. query-groep A alle queries mbt tabellen met tijd-ronde data. --

Figuur 19: Query B10: verhinder-datums per school -Het is mogelijk om de output van een query te copieren/plakken naar Excel. Klik hiervoor in het menu op "Alles Records selecteren", en daarna op CTRL+C, en in Excel CTRL+V.

28

Dit is bijv. handig voor de query-output van C4 (toont alle teams en poules) en D2 (toont alle wedstrijden). In Excel kan u vervolgens de wedstrijd-tabel (output query D2) filteren, of opmaken, zie fig. Figuur 20: Queryoutput gecopieerd in Excel Of u kan bijv. mbv Queries in vak F alle emails van de school-en team-coordinatoren selecteren, en deze copieren naar Excel, om dit bijv. te koppelen aan MS Outlook voor uw mailings (zie [1]). --

Figuur 20: Query-output gecopieerd in Excel --

29

Menu Queries\Checks Menu Queries heeft 1 sub-menu, Checks, klik hiervoor op knop Checks. --

-Check-queries controleren een bepaalde (plannings-)constraint, en hebben alleen output als deze overtreden wordt. Bijv. check-query A6 checkt de constraint: onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00

30

4 --

Tabellen in database

-Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de tabellen in de database en gedetailleerde beschrijvingen van elke tabel (elk type gebruiker kiest hierbij de voor hem interessante tabellen) De tabellen in de database kunnen op 2 manieren worden geclassificeerd: * tabel-type I: tabellen die elk jaar hetzelfde zijn (tabel-type I.1) vs tabellen die elk jaar anders zijn (tabel-type I.2) * tabel-type II (is verdere onderverdeling van tabel-type I.2): tabellen die voor het begin van het toernooi moeten worden gevuld (tabel-type II.1) vs *tabellen die het tijdens het toernooi moeten worden gevuld (tabel-type II.2) Voorbeelden: - tabel-type I.1: tabel A2 - Competition: in het toernooi doen altijd (elk jaar) 10 competities mee (M/J 4-8) - tabel-type I.2: tabel D2 - Team: elk jaar doen er andere teams mee aan het toernooi - tabel-type II.1: tabel D2 - Team: deze tabel vult u (dmv. een functie) zodra de inschrijf-termijn is afgelopen, en alle teams die willen deelnemen aan het toernooi dus bekend zijn - tabel-type II.2: tabel H1 - Match: in deze tabel moet de wedstrijd-leiding de uitslagen (en voor ronde 1 ook de FP-punten) invullen. (NB: deze tabel is eigenlijk een combinatie van II.1 en II.2, want de tabel wordt nl. al gevuld met het wedstrijd-schema, dat uiteraard gebeurt voor begin van het toernooi)

31

Niet alle tabellen zijn voor elke gebruiker even interessant. Zo is bijv. de tabel H2 - Group Ranking (pouleranking) niet interessant voor de toernooi-planner, maar alleen voor de toernooi-leiding. In onderstaande tabel kan u voor elke tabel zien voor welke gebruiker hij bedoeld is, waarbij deze 3 typen gebruikers worden onderscheiden: - systeem-beheerder (SB): zorgt voor de installatie van Match en voor de juiste vulling van de tabellen van type I.1 - toernooi-planner (TP): werkt voor aanvang van het toernooi met Match, met dus de tabellen van type II.1 - toernooi-leiding (TL): werkt tijdens het toernooi met Match, met dus de tabellen van type II.2

Code A1 A2 B1 B2 B3

Vertaling + wat Toernooi Competitie (M/J 4-8) Jaar, bijv. toernooi-editie 2011 Toernooi-fase (voorrondes, 1/4-finales, 1/2-finales, finales) Ronde (speeldag of reservedag, bijv. Ma. 20-6-2011: 1e Voorronde-dag) + dag-rondes (tijd-blokken 16:00-17:30 etc) B4 Group-Planning Poule-planning, tabel met rondes, dagrondes, velden en poules (wie speelt wanneer en waar) C1 Location Veld C2 Referee Scheidsrechter (n.v.t) D1 AgeGroup Class Onderbouw en bovenbouw van scholen D2 School School D3 Team Team D4 Player Speler van team E1 Parameter Parameter E2 Parameter Value Parameter waarde (bijv. parameter puntentelling bij winst/gelijk spel/verlies = 3/1/0) F1 Group Poule F2 Group-Team Poule-indeling teams (koppeling teams en poules) G1 Virtual Team Virtueel team, een variabele voor een team in een (virtuele) wedstrijd in fase 2-4 G2 Group - Virtual Poule-indeling virtuele teams (koppeling virtuele teams en Team poules) G3, Virtual Match Virtuele wedstrijd, een wedstrijd in fase 2-4 waarvoor de teams I2 nog niet bekend zijn bij aanvang van het toernooi. NB: verschil G3 en I2: in G3 staan alleen de virtuele wedstrijden in de actieve competitie, terwijl I2 de virtuele wedstrijden van alle competities. H1,I1 Match Wedstrijd NB: verschil H1 en I1: in H1 staan alleen de wedstrijden in de actieve competitie, terwijl I1 de wedstrijden van alle competities bevat H2 Ranking Group Ranking van poules H3 Ranking Group Best Ranking van de beste nr's 2 van alle poules (in actieve Nr's 2 competitie), die doorgaan naar volgende ronde H4 End Ranking Eind ranking/klassement, de nr's 1 t/m 4 aan einde van competitie H5 Fairplay Ranking Fairplay Ranking H6 Teams to next phase Teams door naar volgende ronde (toernooi-fase)

Match-naam Competition Class Competition Period Phase Round

Wie SB SB TP TP + TL TP + TL TP SB SB SB TP + TL TP SB SB TP + TL TP + TL TP TP TP

TP + TL

TL TL TL TL TL

Nu volgt een uitgebreide beschrijving van alle tabellen.

32

4.1 4.2

Tabel-groep A: Competition Data (Competitie data) Tabel A1: Competition Class (Competitie verzameling, i.c.: toernooi)

Bevat toernooi-parameters als tijdsduur wedstrijd in poule van 3/4 teams --

--

4.3 --

Tabel A2: Competition (Competitie)

-Velden: Master-competition: er is 1 "master-competitie" (M4), die dient om gegevens die gedupliceerd zijn in de verschillende competities (bijv. de tabellen Phase en Round) te kunnen repliceren. NB: de master-competitie hoeft niet per se M4 te zijn, maar kan dus bijv. ook M5 zijn, de enige voorwaarde is dat er altijd maar 1 master-competitie is. Active: u werkt in Match altijd maar in 1 competitie tegelijk, nl. de competitie die u in het start-scherm hebt gekozen. Deze competitie wordt de "actieve competitie" genoemd, en (alleen) voor deze competitie heeft dit veld een vinkje (en voor de andere competities dus niet). Het vinkje in het veld wordt automatisch door Match gezet (of verwijderd), dus dit hoeft u niet zelf te doen.

33

4.4

Tabel-groep B: Time Data (Tijd data)

4.5

Tabel B1: Period (Periode, jaar)

Bevat periode van toernooi-editie. --

Figuur 21: Lijst-formulier tabel Period -NB: Deze tabel wordt automatisch door Match ge-actualiseerd aan het begin van een nieuwe toernooi-editie, dmv functie B1.

4.6 --

Tabel B2: Phase (Toernooi-fase)

Figuur 22: Lijst-formulier tabel Phase --

34

Figuur 23: Detail-formulier tabel Phase -Velden: Active: De actieve toernooi-fase heeft een vinkje (in fig. Figuur 22: Lijst-formulier tabel Phase is dit dus fase 4: finales) Qualification round #: Veld is alleen voor poule-ronden (fase 1 en 2), en heeft de volgende waarde • fase 1: 1 • fase 2: 2 en anders: 0 Final round #: Veld is alleen voor finale-ronden (fase 3 en 4), en heeft de volgende waarde • fase 3: 2 (1/2-finale) • fase 2: 1 en anders: 0 Team#: Het aantal teams in de fase (in 1 competitie). Vb: in fase 1 zitten in competitie M4 18 teams. Group#: Het aantal poules in de fase (in 1 competitie). Vb: in fase 1 zitten in competitie M4 5 poules. Group Even (4)#: Het aantal poules in de fase met een even aantal teams (in 1 competitie). Vb: in fase 1 zitten in competitie M4 3 poules van 4 teams. Group Odd (3)#: Het aantal poules in de fase met een oneven aantal teams (in 1 competitie).

35

Vb: in fase 1 zitten in competitie M4 2 poules van 3 teams. Group# in next phase: Het aantal poules in de volgende fase (in 1 competitie). Vb: in fase 2 zitten in competitie M4 2 poules. Team# to next phase:: Het aantal teams dat doorgaat naar de volgende fase (in 1 competitie). Vb: in fase 2 zitten in competitie M4 8 teams (dus 2 poules van 4 teams). Team# with Ranking 2 to next phase:: Het aantal teams met ranking 2 ("beste nr's 2") dat doorgaat naar de volgende fase (in 1 competitie). Vb: in fase 1 gaan in competitie M4 3 teams met ranking 2 door naar fase 2.

4.7 --

Tabel B3: Round (toernooi-ronde)

Figuur 24: Lijst-formulier van tabel Round --

36

Figuur 25: Detail-formulier van tabel Round, voor poule-ronde (fases 1 en 2) ---

Figuur 26: Detail-formulier van tabel Round, voor finale-ronde (fases 3 en 4) --

37

Tabel Round: Velden: Active: De actieve ronde heeft een vinkje (in fig. Figuur 24: Lijst-formulier van tabel Round is dit dus ronde 9: halve finales en finales) Reserve Day: Is "waar" als ronde een reservedag is (en dus "onwaar" als het een speeldag is). Related reserve round: Met dit veld kan u een speeldag en een reservedag koppelen, dwz: vastleggen naar welke reservedag wordt uitgeweken in geval de speeldag wordt afgelast. In fig.Figuur 24: Lijst-formulier van tabel Round is te zien dat speeldag 21-6 gekoppeld is aan reservedag 27-6. Sub-tabellen: A. Day-rounds (Dag-ronde) Velden Group Even (4) #: Betekenis van dit veld hangt af van de fase: Als ronde een poule-ronde is (fase 1 en 2): Het aantal poules in de dag-ronde met een even aantal teams, i.c. : 4 teams. Vb: in ronde 3 (Wo. 22-6) zitten 3 dag-ronden (nr. 4-6) met resp. 6, 6 en 4 poules van 4 teams. Als ronde een finale-ronde is (fase 3 en 4): Het aantal wedstrijden in de dag-ronde = het aantal velden dat in de dag-ronde wordt gebruikt (i.c.: max. 3 velden)

Group Odd (3) #: Betekenis van dit veld hangt af van de fase: Als ronde een poule-ronde is (fase 1 en 2): Het aantal poules in de dag-ronde met een oneven aantal teams, i.c. : 3 teams. Vb: in ronde 3 (Wo. 22-6) zitten 3 dag-ronden (nr. 1-3) met resp. 6, 6 en 4 poules van 3 teams. Als ronde een finale-ronde is (fase 3 en 4): n.v.t., waarde = 0 Opm. *1: U moet altijd een waarde invullen voor kolommen "Group Even (4)" en "Group Odd (3)", en als er in een ronde bijv. geen poules van 3 teams zijn, moet u voor "Group Odd (3)" een 0 invullen. Als u nl. een van deze velden leeg laat, is in het resultaat van query A3 de kolom "Max.." leeg (terwijl het dus moet laten zien wat het aantal velden is dat in een ronde wordt gebruikt, i.c. max. 6). *2: In reserve-ronden moet u velden Time-Start/End leeg laten, en geen dag-ronden (sub-tabel Day-rounds) invullen.

38

4.8 --

Tabel B4: Group-planning (Poule-planning)

Figuur 27: Lijst-formulier van tabel Group-Planning -Poule-planning, tabel met fases, toernooi-rondes, dag-rondes, velden en poules (wie speelt wanneer en waar). Een rij in deze planning-tabel (met dimensies: toernooi-ronde, dag-ronde, veld) wordt een "tijd-slot" genoemd. De tijdsduur van een dagronde in (poule-)fase 1 is 1 uur (voor poules van 3 teams) of 1.5 uur (voor poules van 4 teams). De tijdsduur van een dagronde in (poule-)fase 2 is 1.5 uur (alle poules hebben 4 teams). Het max. aantal dagronden op een speeldag is 6 (op Wo.22-6)

39

Voor de finale-fases (3 en 4) wordt er niet met poules gewerkt, maar met 2 groepen: onderbouw (groep 4-6) en bovenbouw (groep 7-8). Velden: Group Plan: Een nummer, begint bij elke poule-fase (fase 1 en 2) bij 1, bijv: - fase 1: heeft 86 poules, en kolom Gr.Plan loopt dus van 01 t/m 86 - fase 2: heeft 25 poules, en kolom Gr.Plan loopt dus van 01 t/m 25 NB: voor fase 3-4 (finale-fase) heeft dit veld geen betekenis. Team #: Aantal teams dat in een time-slot speelt. NB: In toernooi-editie 2011 werden voor fase 1 poules van 3 teams alleen ingepland op Wo. Competition + Group code: De competitie en poule die in een tijd-slot in een poule-fase (1-2) is ingepland. NB: Voor de finale-fases (3-4) heeft dit veld geen betekenis. AgeGroup Class (final): Voor de finale-fases (3-4) staat in dit veld welke leeftijds-groep (onderbouw (groep 4-6) of bovenbouw (groep 78) voor het tijd-slot is ingepland. NB: U kan dit veld ook voor de poule-fases (1-2) vullen, zodat u bijv. makkelijk alle poules van de onderbouw kan filteren om te zien of deze voldoen aan contraint: onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 maar dit is niet verplicht. Tip: let bij invoer in deze tabel op de volgende 3 punten: *1: aantal teams in poule (3 o 4) NB: controleer dit mbv check-query A3 --

NB: in kolom GroupCode, in 2e kolom van combo-box staat aantal teams in poule, i.c. 4, dat moet corresponderen met kolom Team# (i.c. 3) (is hier dus fout) --

40

*2: fase van poule (1 of 2) NB: controleer mbv check-query A4 --

NB: in kolom GroupCode, moet de fase van de poule (1e cijfer na de competitie-code, i.c. 2 (M4.2.01) corresponderen met kololom Phase# (i.c. 1) (is hier dus fout) -*3: alle poules zijn ingedeeld NB: controleer mbv check-query A5, en knop "Show groups not planned" (toont poules die u nog niet heeft ingepland)

4.9 4.10

Tabel-groep C: Resource Data Tabel C1: Location (Veld)

Tabel voor registratie van de velden, i.c. veld 1 t/m 6.

4.11 n.v.t.

Tabel C2: Referee (Scheidsrechter)

4.12

Tabel-groep D: Team Data

4.13

Tabel D1: AgeGroup Class (Leeftijdsgroepen verzameling: onderbouw en bovenbouw)

Voor onderverdeling van de leeftijdsgroepen (groep 4-8 van basisschool) in 2 categorieen: onderbouw (groep 4-6) en bovenbouw (groep 7-8)

41

4.14 --

Tabel D2: School

-Velden ID: Een uniek nummer Code: Afkorting van schoolnaam (voor gebruik in rapporten) School Class ID: School-groep nr, om scholen die tot zelfde scholengroep horen te kunnen identificeren, bijv. de scholen "De Windroos/Bentheimerstr" en " De Windroos/Molkenboerstr" horen bij dezelfde scholengroep (met ID 200) School ID Registration Form: Dit is de alfanumerieke code (cijferc + evt. letter) van de school die op de website voor de inschrijvingen (Formdesk) wordt gebruikt. NB: Deze code is alleen van belang voor functie B3, verder wordt binnen Match altijd alleen gewerkt met veld ID.

42

4.15 --

Tabel D3: Team

Figuur 28: Lijst-formulier van tabel Team --

Figuur 29: Detail-formulier van tabel Team --

43

Tabel Team * Tabel is standaard gefilterd op actieve competitie, maar u kan dit filter uitzetten om alle teams (van dus alle competities) te zien. * Om een team te verwijderen moet u op de knop "Delete" klikken (onderaan in het detail-formulier) * Om een speler toe te voegen klikt u in vak B onderaan in de Record-regel op de knop ">*", en na vullen van de velden drukt u op SHIFT+ENTER-toetsen. De speler-ID moet uniek zijn op team-niveau. * Om een speler te verwijderen klikt u in vak B het te verwijderen record aan (zodat de record-wijzer dus goed staat) en drukt u op de DEL-toets. Velden: Team-code: = Competitie-code + "." + team-nr, bijv: M4.01 Gender: Geslacht, J/M: Jongens/Meisjes AgeGroup: Leeftijdsgroep, i.c. groep 4-8 basisschool

Sub-tabellen: B. Players (Spelers van team) In team zitten max. 6 spelers Velden: Captain (aanvoerder)

C. Impossible dates (verhinder-datums van team) Team kan voor fase 1 max. 3 verhinder-datums opgeven Velden: Nr: 1-3, ID van tabel (verplicht) Period (Jaar) Veld heeft default-waarde: huidig jaar (i.c. 2011).

44

4.16

Tabel D4: Team-Player (Spelers van alle teams in competitie)

zie tabel D3. Tabel is hetzelfde als D3, sub-tabel Player, maar toont alle spelers van een competitie. NB: - Dit is geen invul-formulier, maar een "read-only" formulier. - Tabel is standaard gefilterd op actieve competitie, maar u kan dit filter uitzetten om alle spelers (van dus alle competities) te zien. --

--

45

4.17

Tabel-groep E: Parameter Data

4.18 --

Tabel E1+E2: Parameter + waarde

-Bijv. voor parameter puntentelling ("PNTSYS") moet u 3 waarden specificeren, nl: • VIC: # punten bij winst (default: 3) • DRAW: # punten bij gelijk spel (default: 1) • LOSS: # punten bij verlies (default: 0) NB: In deze tabel wordt parameter " ACTPERD" (jaar toernooi-editie) automatisch door Match ge-actualiseerd aan het begin van een nieuwe toernooi-editie, dmv functie B1.

46

4.19

Tabel-groep F: Group Data (Poule data)

4.20 --

Tabel F1: Group (Poule)

-Figuur 30: Lijst-formulier van tabel Group --

Figuur 31: Detail-formulier van tabel Group --

47

Tabel Group Velden: Group ID: Numerieke code met volgende formaat: competitie-ID + volgnr Vb: id 2101: poule 1 in competitie met ID 21 (M4) De volgnr's zijn niet ronde-specifiek, maar worden doorgeteld bij een nieuwe ronde, vb: competitie M4 heeft in fase 1 (voorrondes) 5 poules, dus de 1e poule in fase 2 heeft volgnr. 6 (en dus ID 2106). Group name: Getal overeenkomend met tijd-slots ID's uit de poule-planning (tabel B4). Voor fase 1 (voorronde) is dit dus een getal tussen 1 en 86, en voor fase 2 (kwart finales) een getal tussen 1 en 25. Het nummering-systeem dat voor de poule-namen wordt gebruikt is dus niet competitie-specifiek, maar toernooi-breed. Vb: poule met ID 2101 (M4) heeft voor dit veld de waarde 05, en als u in tabel B4 kijkt ziet u dus dat deze poule de 5e poule is die is ingepland (toernooi-ronde 1 (Ma. 20-6), dag-ronde 1 (16:00-17:30), veld 5). Group-code : Numerieke code met volgende formaat: competitie-ID + fase-nr + volgnr Vb: - code M4.1.05: poule 5 van competitie M4 in fase 1 (voorronde) - code M4.2.01: poule 1 van competitie M4 in fase 2 (kwart finales) Phase ID: In het toernooi zijn er 2 fases met poule-wedstrijden: 1 = voorronde 2 = 1/4-finales Dit veld geeft dus aan bij welke fase een poule hoort. Period #: Aantal perioden in een poule, dwz: aantal keren dat een team A tegen een team B speelt. NB: Dit zal meestal 1 zijn, en alleen in uitzonderings-gevallen kan dit 2 zijn (bij uitval van een team in een poule van 3 spelen de 2 overgebleven teams 2x tegen elkaar). Match #: Totaal aantal wedstrijden dat in poule wordt gespeeld, i.c. 6 (in poule van 4 teams) of 3 (in poule van 3 teams) Team # Aantal teams in poule (i.c. 3 of 4)

48

4.21

Tabel F2: Group - Team (Poule-indeling teams)

Deze tabel is combinatie van tabellen F1 - Group (Poule) en D3 -Team. NB: zie ook query C4. --

Figuur 32: Lijst-formulier van tabel Group -Team --

Figuur 33: Detail-formulier van tabel Group-Team --

49

4.22 4.23

Tabel-groep G: Virtual Match Data (Virtuele wedstrijd data) Tabel G1: Virtual Team ("Virtueel team")

Virtueel team, een variabele voor een team in een (virtuele) wedstrijd (zie tabel G3 "Virtual Match") in fase 2. Vb: In het EK voetbal wordt een wedstrijd in de 1/4-finale aangeduid als bijv. 'A1-B2', wat betekent: de winnaar (nr.1) van poule A (A1) tegen de nr. 2 ('runner-up') van poule B (B2). A1 en B2 zijn in dit geval dus de virtuele teams. --

-Figuur 34: Lijst-formulier van tabel Virtual Team --

Figuur 35: Detail-formulier van tabel Virtual Team -Voor sommige competities is niet bekend uit welke poules de teams komen die naar de volgende ronde doorgaan, wat het geval is als er naast de nr's 1 ook een aantal beste nr's 2 doorgaan. Dit is bijv. het geval in

50

competitie J5: in fase 1 zijn er 10 poules, en hiervan gaan in totaal 12 teams door naar fase 2: de 10 winnaars van elke poule (virtual-team J5.01#1 t/m J5.10#1) en de 2 beste nr's 2 (J5.x1#2, J5.x2#2). In de codering van de virtuele teams wordt de poule-ranking dus aangeduid met #1 (winnaar poule) of #2 (nr's 2 poule), en voor een team dat een van de beste nr's 2 is, is de codering: J5.x1/2.#2, waarbij de X dus staat voor poule X (in competitie J5 is dit dus 1,2,..,10) en 1/2 voor de eerste en tweede beste nr.2 Velden: Team ID (sys): automatisch gevuld veld nadat bepaald is welke teams doorgaan van fase N naar fase N+1, i.c.: Team met ID 2711 ("Even Een Ogenblikkie?") gaat door van fase 1 naar fase 2.

4.24

Tabel G2: Group - Virtual Team (Poule-indeling virtuele teams)

Deze tabel bevat de poule-indeling van virtuele teams (koppeling virtuele teams en poules) in fase 2. Deze tabel is combinatie van tabellen F1 "Group" (Poule) en G1 "Virtual Team". NB: -De structuur van deze tabel lijkt op die van tabel F2 "Group-Team" - zie ook query C5 --

-Figuur 36: Lijst-formulier van tabel Group- Virtual Team

51

--

-Detail: Combo-box veld Prev.Group Name (poule-naam vorige fase): kolom 1: Poule-naam (i.c.: 60) kolom 2: Fase (i.c.: 1) --

-Figuur 37: Detail-formulier van tabel Group -Virtual Team

Uitleg figuren: Competitie J5 heeft in fase 2 heeft 3 poules (met poule-namen: 04, 05, 06 en poule-codes J5.2.01, J5.2.02, J5.2.03). In poule 04/J5.2.01 zitten alleen winnaars van de poules in fase 1, de andere poules (J5.2.02- J5.2.03) hebben 3 winnaars en 1 beste nr-2, zie kolom "Prev.group Ranking" (ranking in poule vorige fase) met waarde 1/2, en de kolom X (Group Unknown) (poule uit vorige ronde onbekend) heeft een vinkje. In poule 04/J5.2.01 zit o.a. de winnaar van poule 60 (van fase 1) In poule 06/J5.2.03 zit o.a. een beste nr.2, waarvan de poule dus nog onbekend, en waarvoor nu een willekeurige waarde is ingevuld (poule 07 van fase 1). Velden: X (Group Unknown): Boolean (Waar/Onwaar)-veld wat aangeeft of het virtuele team van het type 'beste nr'2 uit poule X' is

52

Previous Group name: Naam van poule uit vorige ronde waaruit team komt. Previous Group Ranking: De ranking van het virtuele team in de poule van de vorige ronde. Dit nr. (1 of 2) komt dus overeen met #1/2 in veld virtual-team.

4.25

Tabel G3: Virtual Match in active competition ("Virtuele Wedstrijd in actieve competitie")

Virtuele wedstrijd, een wedstrijd in fase 2-4 waarvoor de teams nog niet bekend zijn bij aanvang van het toernooi. NB: -De structuur van deze tabel lijkt op die van tabel Match -zie ook query E2 --

-Figuur 38: Lijst-formulier van tabel Virtual Match

Velden: NB: deze tabel heeft grotendeels dezelfde structuur als tabel H1: Match virtual Match ID: ID van virtuele wedstrijd. De ID's van de virtuele wedstrijden sluiten aan bij de ID's van de wedstrijden (tabel Match), dwz: zijn doorlopend *. In bijv. competitie J5 heeft de 1e virtuele wedstrijd (in fase 2) ID 52, omdat dus de laatste wedstrijd in fase 1 ID 51 heeft. Als u via de functie A7 van een virtuele wedstrijd een (echte) wedstrijd genereert, krijgt deze wedstrijd het nr. van de virtuele wedstrijd, i.c. 52. * Dit was zo voor de toernooi-edities 2010-2012, maar ik raad voor volgende edities een alternatief systeem aan: - voor virtuele wedstrijden in fase 2 (kwart finales): 201-299

53

- voor virtuele wedstrijden in fase 3 (halve finales): 301-399 - voor virtuele wedstrijden in fase 4 (finales): 401-499 Dit ivm de mogelijke wijzigingen in de (virtuele) wedstrijd-planning. Stel dat bijv. in comp. J5 er een extra team zou worden toegelaten in een poule van 3 teams, dan worden er in die competitie dus 3 extra wedstrijden gespeeld, en zou het laatste Match ID dus 54 zijn, en moet u de telling voor Virtual Match ID (die begon bij 51) herzien, volgens het oude systeem. Of stel dat in J5 een team uitvalt, wat leidt tot 1/3 wedstrijden minder (als het team zat in een poule van 3/4 teams), dan zou u ook tot her-nummering van de Virtual Match ID moeten overgaan om de Match ID en Virtual Match ID aansluitend te houden. Match ID (sys) Veld waarin de functie A7 de ID schrijft van de gegenereerde records in tabel Match (met een uniek systeemnummer) (klik op pijltje van vakje om det teams van de wedstrijd te zien). De betekenis van de overige velden is afhankelijk van de fase (kwart-finale, halve finale of finale), en deze worden nu per fase uitgelegd.

54

* Fase 2: Kwart-finales --

-Figuur 39: Detail-formulier tabel Virtual Match, voor kwart finales -Uitleg figuur: (Virtuele) Wedstrijd 52: wedstrijd in poule met code 04 en ID 2711 van fase 2 (kwart finales) in poule-ronde 1 tussen (virtueel) teams: J5.07#1 en J5.04#1, zie velden: - Group Name -Vir.Team name (team A/B) - Phase ID - Round: poule-ronde-nr (1-3): in fase 2 hebben alle poules 4 teams, en is het ronde-nr dus max. 3.

55

* Fase 3: Halve-finales --

-Detail: Combo-box veld Prev.Group ID (poule-ID vorige fase): kolom 1: Poule-id (i.c.: 2711) kolom 2: Poule-naam (i.c.: 04) kolom 3: Fase (i.c.: 2) --

-Figuur 40: Detail-formulier tabel Virtual Match, voor halve finales -Uitleg figuur: (Virtuele) Wedstrijd 70: wedstrijd in fase 3 (halve finales) tussen (virtueel) teams: winnaar poule 04 en winnaar van poule 05 (van fase 2), zie velden: -Previous Group Name (team A/B) -Previous Ranking (ranking in poule uit vorige ronde) (team A/B)

56

Het is mogelijk dat van de teams die doorgaan naar fase 3 er 1 beste nr. 2 uit fase 2 was. Dit moet u in deze tabel opgeven, in veld "X - Previous Group Unknown" (poule uit vorige fase onbekend), zie fig. Figuur 41: Detailformulier tabel Virtual Match, voor halve finales, met beste nr-2 . In dit geval vult u voor veld "Prev.Group" een willekeurige waarde in (i.c. 2711, voor team B). --

Figuur 41: Detail-formulier tabel Virtual Match, voor halve finales, met beste nr-2 --

57

* Fase 4: Finales --

-Detail: Combo-box veld Prev.Vir.Match ID (Virt.Match-ID vorige fase): kolom 1: Virt.Match-ID (i.c.: 70) kolom 2: Virt.Team A (i.c.: -) kolom 3: Virt.Team B (i.c.: -) kolom 4: Virt.Match-ID Team A in vorige fase (i.c.: -) kolom 5: Virt.Match-ID Team A in vorige fase (i.c.: -) NB: als de virtuele wedstrijd dus van fase 3 (halve finales) is, heeft alleen kolom 1 een waarde, de rest is leeg. --

-Figuur 42: Detail-formulier tabel Virtual Match, voor finales

58

Uitleg figuur: (Virtuele) Wedstrijd 73: finale-wedstrijd in fase 4 (finales) om ranking 1, tussen (virtueel) teams: winnaars halve finale-wedstrijden, dus de wedstrijden met ID 70 en 71, zie velden: -Previous Ranking (winnaar (ranking 1) of verliezer (ranking 2) van halve finale-wedstrijd) -Previous Virtual Match ID (ID van wedstrijd uit halve finale-fase) - End Ranking nr:Geeft aan om welke plek in het eind-klassement de virtuele wedstrijd gaat: 1: finale, wedstrijd tussen winnaars halve finale, om ranking 1 (goud of zilver). 3: troost-finale, wedstrijd tussen verliezers halve finale, om ranking 3 (brons). Veld is verplicht voor virtuele wedstrijden in fase 4 (finales).

59

4.26

Tabel-groep H: Match + Ranking Data (Wedstrijd + Ranking data)

4.27

Tabel H1: Match in active competition ("Wedstrijd in actieve competitie")

NB: zie ook query D2. --

-Figuur 43: Lijst-formulier van tabel Match

60

--

-Figuur 44: Detail-formulier van tabel Match Tabel Match Lijst-formulier: Dit formulier heeft 2 extra knoppen, om alle wedstrijden van een bepaald team te selecteren, zie de knoppen "Filter 1 Team A/B" onderaan in scherm. Om dit te doen moet u eerst de cursor in kolom Team A/B in een cel zetten waarin de het team staat dat u wilt filteren. Velden: Match-ID: volgnr. 1,2,3,.., N, met N: # wedstrijden in competitie. ID is dus een competitie-specifiek nr. Match-ID (sys): ID van tabel Match (systeem-veld) Round: Poule-ronde-nr: Vb (zie fig.): Voor M5 begint in poule 01 de 2e poule-ronde om 16:30 (zie record met Match-ID 3), daarvoor (in de wedstrijd-ronden van 16:00-16:15 en 16:15-16:30) hebben alle teams in deze poule dus een wedstrijd gespeeld. Phase: Toernooi-fase Group: Poule (veld Group-name van tabel F1- Group)

61

Team-A/B: Bij andere velden wordt hier in de veldnaam naar verwezen met alleen de letters A en B NB: Teams in combobox zijn gesorteerd op 1: Team-naam en 2: School-naam.

Velden in vak "Results" (voor invoer van de wedstrijd-resultaten): Played: Boolean veld (Waar/Onwaar), wat aangeeft of een wedstrijd is gespeeld (in welk geval het veld een vinkje heeft) Score team A/B: het aantal door team A/B gemaakte goals Note Code: veld waarin u een code (van max. 2 letters) kan zetten, voor speciale situaties, bijv. "P" om aan te geven dat winnaar bepaald is door penalties. Penalties team A/B: het aantal door team A/B gemaakte goals in de penalty-shootout Point # team A/B: het aantal wedstrijdpunten (0/1/3 bij resp. verlies/gelijk spel/winst) voor team A/B NB: dit veld wordt door Match uitgerekend. Fair Play Points 1-4 team A/B: Fair Play-punten 1 t/m 4 voor team A/B (zoals deze op het wedstrijd-briefje staan). Fair Play Points Total A/B: Som van Fair Play -punten 1-4 voor team A/B. NB: dit veld wordt door Match uitgerekend. Fair Play Note team A/B: Fair Play-opmerking voor team A/B

62

4.28 --

Tabel H2: Ranking Group ("Poule Ranking")

-Figuur 45: Lijst-formulier van tabel Ranking In deze tabel staan van alle poules van de actieve competitie de team-rankings, die zijn gebaseerd op 1: punttotalen en 2: doelpunten-saldo (dus in die volgorde). Tip: Om de ranking van 1 poule te zien, moet u filteren op 1: kolom Phase-ID en 2: kolom "Group" (dus in die volgorde) Deze tabel wordt door Match berekend, maar het is mogelijk om hierin de (blauwe) velden te wijzigen. Velden: Ranking: 1: winnaar poule, 2: runner-up etc. Veld wordt door Match berekend, maar u kan dit wijzigen X: Dit veld is gevuld met een vinkje als functie A1 niet eenduidig de rankings kon bepalen, omdat er dus teams waren met hetzelfde aantal punten. Phase: Toernooi-fase Group: Poule (veld Group-name van tabel F1- Group) Match #: Aantal wedstrijden dat team in poule heeft gespeeld. Point #: Aantal punten dat team heeft gescored (in poule van 4 teams, met dus 3 wedstrijden per team, is het max. aantal punten dus 9, en in poule van 3 teams, met dus 2 wedstrijden per team, is het max. aantal punten dus 6) Score-positive: Aantal goals voor.

63

Score-negative: Aantal goals tegen. Score-difference: Doelsaldo: Score-positive - Score-negative Point Average#: * = Point # / Match # Score-difference Average: * = Score-difference / Match # * velden zijn input voor tabel H3 - Ranking Group Best nr's 2 Note: Hierin kan u een (korte) opmerking zetten, die in het rapport C1 - Ranking Group wordt getoond (kort, anders past het niet in het vakje in rapport C1). Tip: vul dit veld altijd voor teams die "beste nr's 2" waren (zie in fig. Figuur 45: Lijst-formulier van tabel Ranking poule 04, team Lutterse Supergirls)

4.29 --

Tabel H3: Ranking Group Best Nr's 2 ("Poule Ranking beste Nr's 2")

Figuur 46: Lijst-formulier van tabel Ranking Group Best nr's 2 -In deze tabel staan de team-rankings van de beste nr's 2 van de actieve competitie, die zijn gebaseerd op de gemiddelden van 1: punt-totalen en 2: doelpunten-saldo (dus in die volgorde). NB: er wordt hier met gemiddelden gerekend omdat in deze ranking-tabel dus teams van verschillende poules met elkaar worden vergeleken, en het kan zijn dat niet alle poules hetzelfde aantal teams hebben, wat dus gevolgen heeft voor het max. te scoren punten-totaal. Zie in fig. Figuur 46: Lijst-formulier van tabel Ranking Group Best nr's 2 bijv. team De Snelle Wishkys: dit team komt uit poule 45, een poule met 3 teams (met dus 2 wedstrijden per team), terwijl de andere (beste) nr's 2 uit poules van 4 teams komen (met dus 3 wedstrijden per team). Deze tabel wordt door Match berekend, maar het is mogelijk om hierin de (blauwe) velden te wijzigen. Velden: zie tabel H2 - Ranking Group.

64

4.30 --

Tabel H4: End Ranking ("Eind Ranking")

Figuur 47: Lijst-formulier van tabel End-Ranking -In deze tabel staan welke teams ranking 1-4 hebben aan het eind competitie (met dus rank 1: winnaar, rank 2: runner-up etc). Deze tabel wordt door Match berekend, maar het is mogelijk om hierin de (blauwe) velden te wijzigen.

65

4.31 --

Tabel H5: Fairplay Ranking

Figuur 48: Lijst-formulier van tabel FP Ranking -In deze tabel staan de FP-rankings van de teams in een competitie, plus de FP-opmerkingen (zoals ingevoerd in tabel H1 - Match). De FP-ranking is gebaseerd op de gemiddelden van de FP punt-totalen (om dezelfde reden als beschreven bij tabel H3 - Ranking Group Best nr's 2). Deze tabel wordt door Match berekend, maar het is mogelijk om hierin de (blauwe) velden te wijzigen.

66

4.32 --

Tabel H6: Teams to next phase (Teams door naar volgende fase)

Figuur 49: Lijst-formulier van tabel Teams to next phase -In deze tabel staan de teams die doorgaan van Fase N naar Fase N+1. In fig. is bijv. te zien dat team 'Voetbaljongens' naar finales is doorgegaan. Deze tabel wordt door Match berekend, en is read-only.

67

4.33

Tabel-groep I: Match-data on competition class level (Wedstrijd data op toernooi-nivo)

4.34

Tabel I1: Match in Competition class ("Wedstrijd in toernooi ")

Tabel is hetzelfde als H1, maar toont alle wedstrijden van alle competities. NB: Dit is geen invul-formulier, maar een "read-only" formulier. --

-NB: kolom Match bevat een ID die uniek is per competitie, maar dus niet per se per toernooi, zie bijv. Match met ID 1 in M5 en M4 (zie record-wijzer in figuur).

68

4.35

Tabel I2: Virtual Match in Competition class ("Virtuele Wedstrijd in toernooi ")

Tabel is hetzelfde als G3, maar toont alle virtele wedstrijden van alle competities. NB: Dit is geen invul-formulier, maar een "read-only" formulier . --

-NB: kolom Virtual Match bevat een ID die uniek is per competitie, maar dus niet per se per toernooi, zie bijv. Vir.Match met ID 64 in J8 en M7

69

5 --

Rapporten

-Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van alle rapporten (documenten met informatie uit tabellen en queries) die met Match kunnen worden gemaakt, zoals bijv. de wedstrijd-planning of teams + poules per competitie. NB: De rapporten in Match zijn op maat gemaakt voor het RSS-toernooi. Dit betekent dat bijv. de naamgeving die in de rapporten wordt gebruikt niet per se hetzelfde hoeft te zijn als de Match-naamgeving. Hierbij een vertaling: RSS-toernooi Categorie Speeldag Speelronde Toernooi-schema Poule-indeling (Poule-)standen Match Competitie Toernooi-ronde Dag-rondes Poule-planning Poule/Team-Planning Ranking

Voor sommige rapporten is het nodig dat u een (of meer) parameter-waarde invoert. Mbv de parameters kan u: - de opmaak/het formaat van het rapport bepalen - de selectie van records die in het rapport worden getoond bepalen. Het resultaat van de gekozen parameter-waarde, of combinatie van parameter-waardes wordt een rapport-variant genoemd. Zo zijn er bijv. voor rapport A1(Poule/team-indeling), met 3 parameters: 1. toernooi-fase (1-4) 2. school 3. competitie (tenminste) 3 rapport-varianten: 1. toon alle poules (dus van alle 10 competities) in 1 fase van het toernooi (bijv. fase 1: voorrondes) 2. toon alle poules (dus van alle 10 competities) van 1 school 3. toon alle poules van 1 competitie En daarnaast zou je dus nog andere rapport-varianten kunnen maken door verschilllende parameters te combineren, bijv 2: school en 3: competitie.

70

NB: Om het aantal rapporten te beperken dat de toernooi-leiding moet genereren resp. de scholen moeten lezen, heeft RSS ervoor gekozen om van bijna geen enkel rapport een 'school-variant' (dus voor 1 school) te maken, maar alleen 'competitie-varianten' (dus voor 1 competitie). Uitzondering is rapport A3, dat naar elke school wordt gemaild ter controle van de door de school ingeschreven teams. Sommige rapport-parameters moet u verplicht invullen en andere kan u evt. leeglaten. Deze parameters worden resp. veplicht en optioneel genoemd. De opgegeven parameter-waarden vindt u terug in de titel van het rapport. Dus als u bijv. in rapport A1 voor de parameter school een waarde had ingevuld, staat deze school(-naam) in titel van rapport.

Nu volgt een beschrijving van elk rapport, in het volgende formaat: Beschrijving: met print-screen van het rapport (of van de diverse rapport-varianten) Voor wie: -toernooi-planner -toernooi-leiding , iedereen van de toernooi-organisatie (dus incl. scheidsrechters), aanwezig tijdens het toernooi -scholen: alleen in dit geval wordt rapport op website gezet (en/of aan scholen gemaild) Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen:

5.1

Rapport-Groep A: Team + Group Data (Team + poule-data)

5.2

Rapport A1: Group-Team Planning (Poule-indeling Teams)

Beschrijving: Toont voor 1 competitie/school/fase: informatie poule (tijden, velden) en teams in poule. Rapport is gesorteerd op 1: Poule (1: begin-tijd, 2: veld), 2: Team Voor wie: scholen + toernooi-leiding Input-Velden (parameters): 1. Fase 2. School 3. Competitie Rapport-varianten: 1. vul param. 1 en 3 (zie hieronder) Output-Velden: Opm.: Tabellen: F2: Group-Team

71

5.3 --

Rapport A1, Variant 1: Poule-indeling Teams per competitie

-Voor wie: scholen + toernooi-leiding

72

5.4 --

Rapport A1, Variant 2: Poule-indeling Teams per fase/ronde

-Voor wie: scholen + toernooi-leiding

5.5 --

Rapport A1, Variant 3: Poule-indeling Teams per school

-Voor wie: scholen

73

5.6

Rapport A2: Group-Virtual Team Planning (Poule-indeling Virtuele Teams)

Beschrijving: Toont voor 1 competitie in 2e (poule-)fase (kwart finales): informatie poule (tijden, velden) en virtuele teams in poule. Rapport is gesorteerd op 1: Poule (1: begin-tijd, 2: veld), 2: Team --

-Voor wie: toernooi-planner Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: G2: Group-Virtual Team

74

5.7

Rapport A3: Teams per School, met data van inschrijf-formulier ('Controle-formulier')

Beschrijving: Toont voor 1 school: informatie school (contact-gegevens) en per competitie: alle ingeschreven teams met de data van het inschrijf-formulier (o.a.: verhinder-datums) Rapport is gesorteerd op 1: Competitie (Groep van school), 2: Team --

-Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): 1. School Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2: School D3: Team

75

5.8

Rapport A4: Teams in Competition (Teams in 1 competitie, met verhinder-datums)

NB: rapport is w.s. niet meer nodig, alternatief: query B9 Beschrijving: Toont voor 1 competitie: alle teams en hun verhinder-datums Rapport is gesorteerd op 1: School, 2: Team --

-Voor wie: toernooi-leiding Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2: School D3: Team

76

5.9

Rapport A5: Schools (Scholen, met contact-gegevens)

Beschrijving: Toont van alle scholen de contact-gegevens. Rapport is gesorteerd op 1: School ID (zodat scholen van 1 scholen-groep bij elkaar staan) --

-Voor wie: toernooi-leiding/toernooi-planner Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2: School

77

5.10

Rapport A6: Teams in Comp.Class, order by School (Poule-indeling teams per competitie, met planning datum/tijd en veld)

NB: rapport is w.s. niet meer nodig, alternatief: rapport A1 Beschrijving: Toont voor alle competities en voor 1 (poule-)fase: alle teams in competitie, hun poule en datum/tijd + veld. Rapport is gesorteerd op 1: Competitie, 2: School, 3: Team --

-Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): 1. Fase 2. School 3. Competitie Rapport-varianten: 1. param. 1 is gevuld. Output-Velden: Opm.: Tabellen: F2: Group-Team

78

5.11 5.12

Rapport-Groep B Match-data (Wedstrijd-data) Rapport B1: Match Planning/Results (Wedstrijd-programma/resultaten)

Beschrijving: Toont wedstrijd-gegevens per toernooi-ronde/competitie/school: datum-tijd + veld + poules (voor wedstrijden in poule-fases) + teams (en school) + score (voor gespeelde wedstrijd). Dit rapport publiceert u zowel voor aanvang van het toernooi ("wedstrijd-planning") als tijdens het toernooi ("wedstrijd-uitslagen"), en dit laatste kan op 2 manieren: - na afloop van elke wedstrijd-ronde (15/20 min.) of dag-ronde (1/1.5 uur), als u tijdens het toernooi de uitslagen 'live' op een monitor op locatie wilt publiceren - na afloop van elke toernooi-ronde, als u de uitslagen van alle dag-ronden tegelijk (dus aan het eind van de dag) op de website wilt publiceren Rapport is gesorteerd op datum-tijd, veld. NB: Deze sortering komt overeen met de sortering op poule-nr.

Voor wie: scholen + toernooi-leiding Input-Velden (parameters): *1 Group-Grouping ("poule-groepering") (verplicht): - voor fases 1-2: with - voor fases 3-4: withhout *2 Start-time (optioneel): Hiermee kan u de dag-rondes filteren: het rapport toont alleen wedstrijden waarvan de begin-tijd groter of gelijk is dan Start-time. Vb: Stel u zit in ronde 1 (Ma. 20-6), en dag-ronde 2 (17:30-19:00) is net gespeeld. Als u in het rapport alleen de uitslagen van deze dag-ronde wilt zien, moet u voor deze parameter "17:30" invullen. *3 Round ID (verplicht): 1-8 (de rondes in poule-fases 1 en 2) *4 Phase: (optioneel) 1-4 *5 AgeGroup: (optioneel) 1: onderbouw, 2: bovenbouw *6 School (optioneel) *7 Competition ID (optioneel) *8 Which Matches (verplicht): - not played: voor tonen van alleen de nog te spelen wedstrijden - played: voor tonen van alleen de gespeelde wedstrijden - all: = not played + played, dus voor tonen van alle wedstrijden, al dan niet gespeeld.

79

Rapport-varianten van rapport B1: Wedstrijd-programma NB: Het rapport heeft 8 parameters en bij bepaalde parameter-combinaties kan u een foutmelding krijgen. Dit kan u voorkomen als u de hieronder genoemde varianten met bijbehorende parameter-vulling gebruikt. [TODO: in volgende versie Match].

5.13

Rapport B1, Variant 0: voor aanvang toernooi, wedstrijden voor 1 school in (alle ronden van) fase 1.

Beschrijving: Toont wedstrijd-gegevens per school. Rapport is gesorteerd op datum-tijd, veld. NB: Deze sortering komt voor (poule-)fases 1 en 2 overeen met de sortering op poule-nr. --

-Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): - Group-Grouping: with - Phase ID: 1 - School ID: 21 (Zevenster) - Which Matches: all / not played

80

5.14

Rapport B1, Variant 1: voor aanvang toernooi, wedstrijden voor 1 competitie in (alle ronden van) fase 1.

Vulling parameters: - Group-Grouping: with - Competition ID: 21 (M4) - Which Matches: all / not played --

--

-Figuur 50: Wedstrijd-programma voor 1 competitie NB: dit rapport zou een titel met de competitie-naam (i.c. M4) moeten hebben. [TODO: in volgende versie Match]

81

5.15

Rapport B1, Variant 2: voor aanvang toernooi, wedstrijden voor 1 ronde (van fase 1).

Vulling parameters: - Group-Grouping: with - Round ID: 1-4 (4 speeldagen voorrondes) - Which Matches: all / not played Vb wedstrijd-schema toernooi-ronde 1 (20-6) --

--

-Figuur 51: Wedstrijd-uitslagen voor 1 toernooi-ronde

82

5.16

Rapport B1, Variant 3: tijdens toernooi, wedstrijden voor 1 competitie in (alle ronden van) fase 1.

Vulling parameters: - Group-Grouping: with - Competition ID: 21 (M4) - Which Matches: all NB: poule-sectie in rapport heeft niet altijd kopje 'Score A-B'. [TODO: in volgende versie Match] --

--

-NB: rapport geprint na afloop van ronde 1 (Ma. 20-6)

83

5.17

Rapport B1, Variant 4: tijdens toernooi, wedstrijden voor 1 ronde (van fase 1).

Vulling parameters: - Group-Grouping: with - Round ID: 1-4 (4 speeldagen voorrondes) - Which Matches: all / played Vb wedstrijd-schema toernooi-ronde 1 (20-6) --

--

--

84

5.18

Rapport B1, Variant 5: voor aanvang fase 2 (kwart finales), wedstrijden voor 1 competitie in (alle ronden van) fase 2.

Vulling parameters: - Group-Grouping: with - Round ID: 7 (speeldag kwart finales) - Competition ID: 21 (M4) - Which Matches: all / not played --

--

85

5.19

Rapport B1, Variant 6: voor aanvang fase 2 (kwart finales), wedstrijden voor 1 ronde (van fase 2).

Vulling parameters: - Group-Grouping: with - Round ID: 7 (speeldag kwart finales) - Which Matches: all / not played --

--

--

86

5.20

Rapport B1, Variant 7: voor aanvang fase 3-4 (halve finales en finales), wedstrijden voor 1 competitie .

Vulling parameters: - Group-Grouping: without - Round ID: 9 (speeldag halve finales en finales) - Competition ID: 21 (M4) - Which Matches: all / not played --

--

5.21

Rapport B1, Variant 8: voor aanvang fase 3-4 (halve finales en finales), wedstrijden in alle competities van onderbouw (groep 4-6) .

Vulling parameters: - Group-Grouping: without - Round ID: 9 (speeldag halve finales en finales) - AgeGroup: 1 (Groep 4-6) - Which Matches: all / not played --

--

87

5.22

Rapport B1, Variant 9: tijdens toernooi, wedstrijden voor 1 ronde (van fase 1) en 1 dag-ronde.

NB: rapport is in toernooi-editie 2010 en 2011 niet gebruikt, maar als er in 2012 monitoren op locatie zijn, kan dit rapport nuttig zijn, voor dus een meer 'live' beleving. Vulling parameters: - Start-time: bijv. 16:00 (begin dag-ronde 1 op Ma.), 17:30 (begin dag-ronde 2 op Ma.) - Group-Grouping: with - Round ID: 1-4 (4 speeldagen voorrondes) - Which Matches: played Vb: rapport na spelen van dag-ronde 1 op Ma 20-6 (16:00-17:30) --

--

--

--

88

5.23

Rapport B2: Virtual Match Planning (Virtuele Wedstrijd-programma)

Beschrijving: Toont virtuele wedstrijd-gegevens per competitie: datum-tijd + veld + teams. Rapport is gesorteerd op datum-tijd, veld. NB: Deze sortering komt voor (poule-)fase 2 overeen met de sortering op poule-nr. --

-Figuur 52: Virteel wedstrijd-programma kwart-finales voor J8 --

Figuur 53: Virteel wedstrijd-programma halve-finales en finales voor J8 -Voor wie: toernooi-planner Input-Velden (parameters):

89

Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: G3: Virtual Match

5.24

Rapport B3: Match Form for Referee (Wedstrijd-briefje voor scheidsrechter)

Beschrijving: Toont voor elke wedstrijd de voor de scheidsrechter benodigde gegevens (bijv. teams A en B, datum/tijd, veld) en te vullen velden (score, FairPlay-punten). Op 1 pag. (A4) staan altijd 2 wedstrijd-briefjes (ivm grote aantal wedstrijden), die door toernooi-leiding met snijmachine worden gesplitst. Rapport is gesorteerd op datum, veld, begin-tijd. Bijv. van het rapport voor fase 1 (voor-rondes) voor ronde 1 (Ma. 20-6) zijn de eerste 9 paginas voor de 3 dag-ronden op veld 1 (3 ronden x 6 velden / 2 (# w-briefjes per pag.), waarop resp. spelen: poule M5.01, J5.07 en J7.13 (zie rapport B4). --

-Voor wie: toernooi-leiding Input-Velden (parameters): * Round ID Toernooi-ronde 1-9. Verplicht. Voor RSS worden de w-briefjes op gekleurd papier geprint, elke dag (ronde) heeft z'n eigen kleur. Als u voor fase 1 (voorrondes), bestaande uit 4 (speel-)dagen, alle w-briefjes wilt printen, heeft u dus 4 print-jobs, met resp. param.waarde: 1,2,3,4 (round-id's van 4 speeldagen). *Phase ID Toernooi-fase 1-4. Optioneel.

90

* Location ID Veld 1-6. Optioneel * Competition ID Competitie 21-30 (voor comp. M4, M5 etc). Optioneel. Rapport-varianten: Output-Velden: Wedstrijd: codering (i.c.: M4.19): competitie (i.c. M4) + Match-ID (i.c. 19) Opm.: Tabellen: H1: Match, met filter: Played = No, dwz: u kan alleen voor de geplande (dus nog niet gespeelde) wedstrijden een w-briefje maken.

91

5.25

Rapport B4: Group Planning (Poule-planning/"Toernooi-schema")

Beschrijving: Toont voor het hele toernooi, dwz: voor alle fasen, dagen (ronden) en dag-ronden (tijd-blokken) en alle competities (categorieën) wie wanneer en waar speelt, in rooster-vorm: fase/datum/tijd x locatie (veld). Voor de competities is een kleur-codering gebruikt, waarbij de J/M-competities van dezelfde groep (bijna) dezelfde kleur hebben, zie bijv. groep 4: M4 licht rose, J4 donker rose. In fase 1 bevat een cel in het rooster naast de competitie-naam, ook het poule-nr, bijv. cel 1 (Ma. 20-6, 16:00, veld 1): M5.01 = comp. M5, poule 01. --

Figuur 54: Report B4 Toernooi-schema

92

-Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: - Tijd-slots/Poules hebben een oplopend nr (zie bijv. dag 1, dag-ronde 1: M5.01, M5.02, M5.03, M5.04, M4.05, M4.06) Tabellen: B4: Group-Planning (voor poules/wedstrijden in fases 1 en 2) G3: Virtual Match (voor (virtuele) wedstrijden in fases 3 en 4)

93

5.26

Rapport B5: Team # per Phase (Team-aantallen per fase)

Beschrijving: Toont voor het hele toernooi per competitie en per fase: het aantal teams, poules (van 3/4 teams), en hoeveel teams door gaan naar de volgende fase, en hoeveel daarvan van het type (beste) nr's 2 zijn. Vb voor comp. J4: In fase 1 (voorrondes) spelen 37 teams, in totaal 10 poules: 7 poules van 4 teams en 3 poules van 3 teams. Hiervan gaan er 12 teams door naar fase 2, waarvan er 2 van het type (beste) nr's 2 zijn (= 12 - 10 (# poule-winnaars van J4 in fase 1). In fase 2 (kwart finales) spelen 12 teams, die spelen in 3 poules (van 4 teams), en er gaan 4 teams door naar fase 3/4, waarvan er 1 is van het type (beste) nr's 2 zijn (= 4 - 3 (# poule-winnaars van J4 in fase 2). In fase 3/4 (halve finales en finales) spelen 4 teams. --

-Voor wie: scholen

94

Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Poule team 4/3 #: aantal poules van 4/3 teams (som is: Poule #:) Team # door: aantal teams dat doorgaat naar volgende fase (Beste) Nr's 2: aantal beste Nr's 2 van poules in competitie die doorgaan, is deel van : Team # door Opm.: Tabellen: B2: Phase

95

5.27

Rapport B6: Round Planning (Ronde-planning: toernooi- en dag-rondes )

Beschrijving: Toont voor het hele toernooi per ronde (dag): het aantal dag-rondes (tijd-blokken) en per dag-ronde: de begin- en eind-tijd en het aantal poules van 3/4 teams, en evt. de aan de ronde gekoppelde reserve-ronde, bijv. speel-dag Di 21-6 (ronde 2) is gekoppeld aan reserve-dag 27-6 (ronde 5) --

-Voor wie: toernooi-planner Input-Velden (parameters):

96

Rapport-varianten: Output-Velden: Team 4/3 #: aantal poules van 4/3 teams Opm.: Tabellen: B2: Round + sub-tabel: Dayround

97

5.28

Rapport-Groep C Ranking-data ("Standen")

5.29

Rapport C1: Ranking Group (Ranking poules)

Beschrijving: Toont per (poule-)fase en per competitie de ranking, die wordt bepaald op basis van (in aangegeven volgorde): -1: Punten # -2: Score_Saldo ( Score_Pos - Score_Neg) De kolommen "Punten Gemiddelde" en "Score Saldo Gemiddelde" zijn om in een competitie waarin zowel in poules van 4 teams als in poules van 3 teams wordt gespeeld, de punten/score in deze 2 type poules onderling met elkaar te kunnen vergelijken, voor het bepalen van de beste nr.'s 2. NB: Let op dat altijd in kolom 'Opmerking' voor beste nr's 2, de tekst "Beste nr' 2" staat (zoals in fase1/poule J6.10 voor team "Fc Griezels", zie fig. Figuur 55: Ranking poules J6 in fase 1). Rapport is gesorteerd op 1: Poule, 2: Ranking --

-Figuur 55: Ranking poules J6 in fase 1 --

-Figuur 56: Ranking poules J6 in fase 2

98

Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): *Phase ID Toernooi-fase 1-2. Verplicht. * Competition ID Competitie 21-30 (voor comp. M4, M5 etc). Verplicht. Rapport-varianten: Output-Velden: Score: Pos./Neg./Saldo: Aantal goals voor (1) / tegen (2) / saldo: (1) - (2) Opm.: Tabellen: H2: Ranking-Group

99

5.30

Rapport C2: End Ranking (Eind-Ranking in alle competities)

Beschrijving: Toont per leeftijd-groep (groep 4-6 (onderbouw), groep 7-8 (bovenbouw)) en per competitie de eind-ranking (nr's 1 t/m 4). Rapport is gesorteerd op 1: competitie, 2: Ranking --

-Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): *AgeGroup: groep 4-6 (onderbouw) of groep 7-8 (bovenbouw). Verplicht. Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: D3: Team (onzichtbaar veld: eind-ranking)

100

5.31

Rapport C3: Teams to next Round (Teams door naar volgende fase)

Beschrijving: Toont per competitie welke teams doorgaan naar fases 2 (kwart finales) en 3/4 (halve finales en finales) Rapport is gesorteerd op 1: competitie, 2: Team --

-Figuur 57: Teams door naar fase 2 ---

-Figuur 58: : Teams door naar fase 3

101

Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): *Phase ID Toernooi-fase 2-3/. Verplicht. Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: H6: Teams to next phase (non-edit tabel)

102

5.32

Rapport C4: Fair Play Ranking (Fair Play Ranking in alle competities)

Beschrijving: Toont per per competitie de Fair Play ranking, die wordt bepaald op FP-punt gemiddelde. Rapport is gesorteerd op 1: competitie, FP_ranking (nr's1-3 staan onderaan) --

-Voor wie: toernooi-leiding Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: H5: FP-Ranking

103

5.33

Rapport C5: Fair Play Ranking Secret (Fair Play Nominaties in alle competities)

Beschrijving: Idem als rapport C4, alleen nu zonder de ranking-uitslagen en alleen met de teams met FP-ranking 1,2 en 3. --

-Voor wie: scholen Input-Velden (parameters): Rapport-varianten: Output-Velden: Opm.: Tabellen: H5: FP-Ranking

104

6

Queries

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van alle queries (selectie van gegevens van een of meer tabellen). In dit hoofdstuk worden eerst de 'standaard-queries' in het hoofdmenu Queries beschreven, en daarna die in submenu Queries\Checks (zie knop Checks). Per query wordt aangegeven welke tabellen hierin worden gebruikt. 6.1 -Queries menu

--

105

6.2 6.3 --

Query-Groep A: Time Data Query A1: Group# per phase (Poule-aantal per fase)

-Output-Velden: GroupTotal_Even_4: aantal poules met even aantal teams (i.c. 4) GroupTotal_Odd_3: aantal poules met oneven aantal teams (i.c. 3) Opm.: in fase 3-4 (de finale-dag) zijn er geen poules meer, maar kolom GroupTotal bevat dan het aantal tijdslots in de poule-planning voor die dag (dus van fase 3 en 4 samen). Tabellen: B2-Phase B3-Round + sub-tabel Day-round

6.4 --

Query A2: Group# per round (Poule-aantal per toernooi-ronde)

-Output-Velden: GroupTotal_Even_4: aantal poules met even aantal teams (i.c. 4) GroupTotal_Odd_3: aantal poules met oneven aantal teams (i.c. 3) Opm.: Het resultaat moet alleen speel-ronden bevatten, en dus geen reserve-ronden. Tabellen: B2-Phase B3-Round + sub-tabel Day-round

106

6.5 --

Query A3: Group# at same time per round (Poule-aantal per dag-ronde)

-Output-Velden: Max_GroupTotal_per_Round: max.aantal poules in een dag-ronde NB: controleer of dit max. niet groter is dan: - 6 (in fase 1-2, waarin met 6 velden wordt gespeeld) - 3 (in fase 3-4, waarin met 3 velden wordt gespeeld) Opm.: Tabellen: B2-Phase B3-Round + sub-tabel Day-round

6.6 --

Query A4: Team # in Round-Planning (Team-aantal per poule-fase)

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: B2-Phase B3-Round + sub-tabel Day-round

107

6.7 --

Query A5: Group-Planning table (Tabel A4-Group Planning: poule-planning)

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: A4-Group-Planning

6.8 --

Query A6: Competition x Date (Competitie x toernooi-ronde/datum)

-Output-Velden: Opm.: in fig. is te zien dat bijv. J4 op 2 dagen speelt: 21-6 en 22-6. Tabellen: A4-Group-Planning F1-Group

108

6.9

Query-Groep B: Team Data

6.10 --

Query B0: Registration Form table vs Team table (Inschrijf-formulier vs tabel D3-Team)

-Output-Velden: TeamTable: XX1: kolommen rechts hiervan, tot XX2, zijn van tabel D3-Team RegForm: XX2: kolommen rechts hiervan zijn van tabel RegForm (bevat data van Excel met inschrijvingen, gesorteerd op 1: schoolcode, 2: naam_team) Opm.: Tabellen: RegForm (systeem-tabel) D3-Team

6.11

Query B1: Team# (Totaal aantal teams in toernooi)

Output-Velden: Opm.: Tabellen: D3-Team

109

6.12 --

Query B2: Team # per competition (Team-aantal per competitie)

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: D3-Team

6.13 --

Query B3: Team # per school (Team-aantal per school)

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2-School D3-Team

110

6.14 --

Query B4: Team # per school, comp. Team-aantal per school en competitie)

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: A2-Competition D2-School D3-Team

6.15 --

Query B5: Team # per comp.,school, order by total (Team-aantal per competitie en school)

-Output-Velden: Opm.:

111

Tabel is gesorteerd op kolom Team-Total, zodat u snel de constraint teams van 1 school niet in zelfde poule kan controleren, door dit max. te vergelijken met het aantal poules in de competitie (zie query C2). Tabellen: A2-Competition D2-School D3-Team

6.16

Query B6: Player# (Totaal aantal spelers in toernooi)

Output-Velden: Opm.: Tabellen: D3-Team, sub-tabel Player

112

6.17 --

Query B7: Player Captains per team (Aanvoerders per team)

-Output-Velden: Opm.: -Tabel is gesorteerd op 1:Competition, 2: Team -Mbv deze tabel kan u controleren of voor elk team het veld "Geslacht (J/M)" goed is gevuld, door te kijken of in veld Player-Captain een J/M-naam staat, die dus moet corresponderen met J/M in kolom Gender.

Tabellen: A2-Competition D3-Team + sub-tabel Player

113

6.18 --

Query B8: Impossible dates per competition (Verhinder-datums per competitie)

-Output-Velden: Opm.: Vb: J4 heeft totaal 19 verhinder-datums: - 1 in toernooi-ronde 1 (20-6) - 2 in toernooi-ronde 2 (21-6) - 1 in toernooi-ronde 3 (22-6) - 13 in toernooi-ronde 5 (27-6) * reserve-ronde 1 - 2 in toernooi-ronde 6 (28-6) * reserve-ronde 2 Tabellen: B3-Round D3-Team, sub-tabel Impossible Dates

6.19 --

Query B9: Impossible dates per competition, team (Verhinder-datums per competitie en team)

-Output-Velden: Opm.: Vb: in J4 heeft team "Barcelona" totaal 1 verhinder-datum: - 1 in toernooi-ronde 5 (27-6) * reserve-ronde Tabellen: B3-Round D2-School D3-Team + sub-tabel Impossible Dates

114

6.20 --

Query B10: Impossible dates per school (Verhinder-datums per school)

-Output-Velden: Opm.: Vb: school "De Bongerd" heeft totaal 26 verhinder-datums: - 26 in toernooi-ronde 5 (27-6) * reserve-ronde Tabellen: B3-Round D2-School D3-Team + sub-tabel Impossible Dates

6.21 --

Query B11: Impossible dates per school, competition (Verhinder-datums per school en competitie)

-Output-Velden: Opm.: - Tabel is gesorteerd op kolom 1: AgeGroup en 2: Gender -Vb: school "De Bongerd" heeft voor competitie J4 totaal 10 verhinder-datums: - 10 in toernooi-ronde 5 (27-6) * reserve-ronde Tabellen: B3-Round D2-School D3-Team + sub-tabel Impossible Dates

115

6.22 6.23 --

Query-Groep C: Group Data (Poule Data) Query C1: Group # (Poule-aantal per fase)

-Output-Velden: GroupTotal: aantal poules totaal, en met detail: aantal in poule met oneven (i.c.3) en even aantal teams (i.c. 4) Opm.: Tabellen: F1-Group

6.24 --

Query C2: Group # per competition (Poule-aantal per fase en competitie)

-Output-Velden: GroupTotal: aantal poules totaal, en met detail: aantal in poule met oneven (i.c.3) en even aantal teams (i.c. 4) Opm.: Tabellen: F1-Group

116

6.25 --

Query C3: Group-Team # per competition (Poule- en team-aantal per fase en competitie)

-Output-Velden: GroupTotal: aantal poules totaal, en met detail: aantal in poule met oneven (i.c.3) en even aantal teams (i.c. 4) Opm.: Tabellen: F1-Group

117

6.26 --

Query C4: Group-Team table (Tabel F2: Group-Team: Poule- en Team planning)

-Output-Velden: Opm.: Tabel is gesorteerd op 1: Phase, 2: Competition, 3: Date, 4: Time_start, 5: Location (veld) Tabellen: F2-Group-Team

118

6.27

Query C5: Group-Virtual Team table (Tabel G2: Group-VirtualTeam: Poule- en Virtueel Team planning)

--

-Output-Velden: Opm.: Tabel is gesorteerd op 1: Phase, 2: Competition, 3: Date, 4: Time_start, 5: Location (veld) Tabellen: G2-Group-Virtual Team

6.28 6.29

Query-Groep D: Match Data (Wedstrijd Data) Query D1: Match# (Totaal aantal wedstrijden tot aan actuele fase)

Output-Velden: Tabellen: H1-Match

119

6.30 --

Query D2: Match table (Tabel H1: Match, wedstrijd-planning)

-Output-Velden: Opm.: -Tabel is gesorteerd op 1: Phase, 2: Date, 3: Time, 4: Location (veld) - kolom Match bevat een ID die uniek is per competitie, maar dus niet per se per toernooi, zie bijv. Match met ID 6 in comp. J7 en M8 (zie record-wijzer in figuur) Tabellen: H1-Match

6.31 6.32

Query-Groep E: Virtual Match Data (Virtuele Wedstrijd Data) Query E1: Virtual Match# (Totaal aantal virtuele wedstrijden)

Output-Velden: Opm.: Tabellen: G3-Virtual Match

120

6.33 --

Query E2: Virtual Match table (Tabel H1: Virtual Match, virtuele wedstrijd-planning)

-Output-Velden: Opm.: -Tabel is gesorteerd op 1: Phase, 2: Date, 3: Time, 4: Location (veld) - kolom Vir.Match bevat een ID die uniek is per competitie, maar dus niet per se per toernooi. Tabellen: G3-Virtual Match

121

6.34

Query-Groep F: Contact Data (ContactPersoon Data)

6.35 --

Query F1 School managers (Schoolsport-coördinatoren)

-Output-Velden: Opm.: Tabel is gesorteerd op kolom School-Manager Tabellen: D2-School

6.36 --

Query F2 Team managers (Team-begeleiders)

-Output-Velden: Opm.: Tabel is gesorteerd op kolom Team-Manager Tabellen: D2-School D3-Team

122

6.37 --

Query F3: Contacts from reg.form (Contactpersonen van team-inschrijving Formdesk)

-Output-Velden: Opm.: Tabel bevat alleen emails van inschrijvingen die niet voorkomen in kolom Email van query F1-F2. Tabellen: Reg.Form (bevat team-inschrijvingen) D2-School D3-Team

123

6.38 --

Check-Queries menu

-Check-queries controleren een bepaalde (plannings-)constraint, en hebben alleen output als deze overtreden wordt. Bijv. check-query A6 checkt de constraint: onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 NB: voor illustratie-doeleinde van deze handleiding zijn er met opzet fouten in invoer in de Match-Demodatabase gemaakt, die er later weer zijn uitgehaald.

124

6.39 6.40

Check-Query-Groep A: Time Data Check-Query A1: Duration time-slot in Round-planning (tijd-duur dag-ronde)

Beschrijving: Checkt of elke dag-ronde de in tabel A1 opgegeven tijd-duur heeft, i.c.: - 60 min. voor een poule van 3 teams - 90 min. voor een poule van 4 teams Vb: in fig. heeft dag-ronde 1 (16:00-17.35 (ipv 17:30)) van toernooi-ronde 1 (20-6) een tijdsduur van 95 min. (ipv. 90 min.). --

-Fout: --

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: A1-Competition Class B3-Round, sub-tabel: Day-round

125

6.41

Check-Query A2: 1 Group per timeslot in Group-planning (Poule in Poule-planning maar 1x inplannen)

Beschrijving: Checkt of elke poule in de poule-planning maar 1x is ingepland Vb: in fig. is in timeslot met ID 2 poule M5.104 (ipv M5.105) ingepland, terwijl deze poule al in timeslot met ID 1 was ingepland. --

-Fout: --

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: B4-Group-Planning

126

6.42

Check-Query A3: Team# in Group vs Group-planning (Team-aantal in Poule vs Poule-planning)

Beschrijving: Checkt of er in de poule-planning een poule van 4 teams in een timeslot van 3 teams (of v.v.: een poule van 3 in een timeslot van 4) is ingedeeld. Vb: fig. bevat 2 fouten: - in timeslot met ID 26, een timeslot van 4 teams (zie kolom Group_Team_Total) zit een poule van 3 teams, M4.1.04 (zie kolom GroupCode) - in timeslot met ID 43, een timeslot van 3 teams (zie kolom Group_Team_Total) zit een poule van 4 teams, M4.1.03 (zie kolom GroupCode, in 2e kolom van combobox staat aantal teams in poule, i.c. 4). Oplossing: verwissel de poules van timeslot --

-Fout: --

NB: in kolom GroupCode, in 2e kolom van combobox staat aantal teams in poule, i.c. 4, dat moet corresponderen met kololom Team# (i.c. 3) (is hier dus fout) -Output-Velden: Opm.: Tabellen: B4-Group-Planning (poule-planning) F1-Group (poule)

127

6.43

Check-Query A4: Phase in Group vs Timeslot in Group-planning (Fase in Poule vs Pouleplanning)

Beschrijving: Checkt of er in de poule-planning een poule van fase 2 in een timeslot van fase 1 (of v.v.: een poule van fase 1 in een timeslot van fase 2) is ingedeeld. Vb: - in timeslot 26, een timeslot van fase 1 (zie kolom Phase) zit een poule van fase 2, M4.2.01 --

-Fout: --

NB: in kolom GroupCode, moet de fase van de poule (1e cijfer na de competitie-code, i.c. 2 (M4.2.01) corresponderen met kololom Phase# (i.c. 1) (is hier dus fout) -Output-Velden: Opm.: Tabellen: B4-Group-Planning (poule-planning) F1-Group (poule)

128

6.44

Check-Query A5: Groups not planned in Group-planning (Poules niet ingepland in Pouleplanning)

Beschrijving: Checkt welke poules nog niet zijn ingepland in de poule-planning . Vb: - poule 2 van M4 van fase 2, M4.2.02 is nog niet ingedeeld in de poule-planning, hiervoor is nog ruimte in timeslot met ID 94 --

--- Poule-planning

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: B4-Group-Planning (poule-planning) F1-Group (poule)

129

6.45

Check-Query A6: Teams lower school first in Group-planning (Teams uit onderbouw spelen in poule-fases eerst, dus voor teams uit bovenbouw)

Beschrijving: Checkt voor welke poules deze constraint wordt overtreden: onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 Vb: - poule 7 van J5 in fase 1, J5.1.07 is ingedeeld in de poule-planning in timeslot met ID 59, die duurt van 18:00 tot 19:30 --

--- Poule-planning

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: B4-Group-Planning (poule-planning) F1-Group (poule)

130

6.46

Check-Query-Groep B: Team Data

6.47

Check-Query B1: Player in 1 team only (Speler zit maar in 1 team)

Beschrijving: Vb: er is in comp. M7 1 speler van school "De Linde.." die in 2 teams is ingedeeld. --

--- Spelers (tabel D4)

-Output-Velden: Opm.: Voor deze query is het nodig dat van elke speler zijn volledige naam (dus: voornaam en achternaam) is gevuld in het inschrijf-formulier.

Tabellen: D2-School D3-Team + sub-tabel Player

131

6.48

Check-Query B2: Double team-names (teams met zelfde naam)

Beschrijving: N.v.t.: in elk Match-formulier en -rapport wordt naast team-naam ook de school getoond, en die combinatie is uniek. Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2-School D3-Team

6.49

Check-Query B3: Too long team-names (teams-naam is te lang (meer dan 30 letters))

Beschrijving: Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2-School D3-Team

6.50

Check-Query B4: Gender/age-group Team vs Competition (Geslacht (J/M) in tabel Team vs Competitie

Beschrijving: Een J/M-team (tabel D3) zit in een J/M-competitie (tabel A2). NB: Als u functie B3 gebruikt wordt tabel Team automatisch gevuld en is deze check dus niet nodig. Output-Velden: Opm.: Tabellen: A2-Competition D3-Team

132

6.51 6.52

Check-Query-Groep C: Group Data Check-Query C0: Group has date/time/location data (in tabel Poule zijn tijd/locatie velden gevuld)

Beschrijving: NB: Als u functie B8 gebruikt wordt tabel Group (Poule) automatisch ge-update (de rode velden mbt tijd+locatie (veld)) en is deze check dus niet nodig. Output-Velden: Opm.: Tabellen: F1-Group

6.53

Check-Query C1: Double group-names (Poules met zelfde naam)

Beschrijving: Binnen 1 competitie moeten poules unieke namen hebben (veld "Group Name" van tabel Group) NB: -De check is nu op competitie-nivo, maar moet eigenlijk op toernooi-nivo (voor alle competities) zijn, dwz: als er bijv. in M5 een poule met naam 05 bestaat, mag er geen poule 05 in M6 bestaan. [TODO: in volgende versie Match]. U kan dit echter zelf makkelijk controleren mbv rapport B4. -Als u functie B8 gebruikt wordt tabel Group (Poule) automatisch gevuld en is deze check dus niet nodig. Output-Velden: Opm.: Tabellen: F1-Group

133

6.54

Check-Query C2: Teams of 1 school or school class in 1 group (Teams van 1 school(-groep) niet in zelfde poule)

Beschrijving: Teams van 1 school of school-groep moeten bij voorkeur niet in 1 poule worden ingedeeld. Vb. overtreding van deze 'soft'-constraint: in J4 zijn er 2 teams van dezelfde school (Bongerd) in dezelfde poule (53) ingedeeld: "De Kampioenen" en " Fc De Bongerd" -- Query-output:

---Team-planning poule 53

-Output-Velden: * Group_: kolom Group-code van tabel F2 Opm.: Tabellen: D2: School D3: Team F1: Group F2: Group-Team

134

6.55

Check-Query C3: Team in 1 group only in team-planning (Team kan maar in poule worden ingedeeld)

Beschrijving: Een team kan (in 1 fase) maar in 1 poule worden ingedeeld. NB -Als u functie B9 gebruikt wordt tabel Group (Poule) automatisch gevuld voor de teams die u niet zelf al had ingepland (de teams met verhinder-datums), en is deze check dus niet nodig. Vb. overtreding van deze 'hard'-constraint: in J4 is team "Fc Twenteboys" in fase 1 in 2 poules ingedeeld: poule 19 (code: J4.1.04) en 20 (code: J4.1.05) -- Query-output:

---Team-planning poules 19 en 20

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2: School D3: Team F1: Group F2: Group-Team

135

6.56

Check-Query C4: Teams not planned (without Group) in team-planning (Teams niet ingepland in team-planning)

Beschrijving: Checkt welke teams nog niet zijn ingedeeld in een poule, dwz: nog niet zijn ingepland in de team-planning . NB -Als u functie B9 gebruikt wordt tabel Group (Poule) automatisch gevuld voor de teams die u niet zelf al had ingepland (de teams met verhinder-datums), en is deze check dus niet nodig. Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2: School D3: Team F1: Group F2: Group-Team

6.57

Check-Query C5: Team# Group vs Group-Team in team-planning (Check Team-aantal in poule)

Beschrijving: Check of aantal teams in een poule (records in tabel F2) ('Ist') correspondeert met veld Team# van tabel Group ('Soll', controle-veld) NB -Als u functie B9 gebruikt wordt tabel Group (Poule) automatisch gevuld voor de teams die u niet zelf al had ingepland (de teams met verhinder-datums), en is deze check dus niet nodig. Vb. in J4 zouden er in poule 19 3 teams ('Soll') moeten zitten, maar dit zijn er in werkelijkheid 4 ("Ist') --

---Poule 19 + teams

-Output-Velden: Opm.:

136

Tabellen: D2: School D3: Team F1: Group F2: Group-Team

Voor check 6-8 geldt: -Als u functie B4 gebruikt wordt tabel G2 "Group (Poule) - Virtual Team" automatisch gevuld, en is deze check dus niet nodig.

6.58

Check-Query C6: Virtual Team in 1 group only in team-planning (Virtueel Team kan maar in poule worden ingedeeld)

Beschrijving: Idem als check-query C3, alleen nu voor virtueel team (ipv team)

6.59

Check-Query C7: Virtual Teams not planned (without Group) in team-planning (Virtuele teams niet ingepland in team-planning)

Beschrijving: Idem als check-query C4, alleen nu voor virtueel team (ipv team)

6.60

Check-Query C8: Virtual Team# Group vs Group-Team in team-planning (Check Virtuele Teamaantal in poule)

Beschrijving: Idem als check-query C5, alleen nu voor virtueel team (ipv team)

137

6.61

Check-Query C9: Team imposisble date = Group.Date, in Team-Plan (Team ingedeeld in poule waarin wordt gespeeld op datum waarop team is verhinderd)

Beschrijving: Vb. overtreding van deze 'hard'-constraint voor 2 teams in J4: - Team "Leemsteeboefjes" is ingedeeld in poule (i.c. poule 19) die speelt op 21-6, terwijl dit voor dit team een verhinder-datum is - Team "Barcelona" is ingedeeld in poule (i.c. poule 19) die speelt op 21-6, terwijl dit voor dit team een verhinder-datum is, omdat deze dag de verbonden is aan reserve-dag 27-2, wat de verhinder-datum van dit team is. -- Query-output:

---Verhinder-datums teams J4

--

-- Poule 19 + teams

--- Rondes en reserve-rondes

-Output-Velden:

138

Opm.: Tabellen: D2: School D3: Team F1: Group F2: Group-Team

6.62

Check-Query C10: 2 Teams with impos.dates on reserve-day on same day in Team-Plan (2 Teams met verschillende verhinder-datums in reserve-ronde ingedeeld in zelfde poule )

Beschrijving: Als 2 Teams met verschillende verhinder-datums in reserve-ronde ingedeeld zijn in zelfde poule betekent dit dus dat in geval de speel-dag uitvalt, de poule niet integraal naar een reserve-dag kan worden doorgeschoven. Vb. overtreding van deze 'hard'-constraint voor 2 teams in J4: Team "Barcelona" heeft verhinder-datum 27-6 (reserve-dag 1) en team "Voetbaljongens" heeft verhinder-datum 28-6 (reserve-dag 2), en beiden zijn ingedeeld in poule 37 -- Query-output:

---Verhinder-datums teams J4

--- Poule 37 + teams

-Output-Velden: Opm.: Tabellen: D2: School

139

D3: Team F1: Group F2: Group-Team

6.63

Check-Query-Groep D Match Data

NB: Voor alle checks in deze groep geldt: Als u functie B10 gebruikt wordt tabel Match automatisch gevuld, en is deze check dus niet nodig.

6.64

Check-Query D1: Team A = Team B (Team A en B in 1 wedstrijd zijn verschillend)

Beschrijving: Output-Velden: Opm.: Tabellen: H1: Match

6.65

Check-Query D2: Double Match ID (Match ID moet uniek zijn binnen 1 competitie)

Beschrijving: vb: het is niet mogelijk dat er in comp. M4 2 (of meer) wedstrijden met ID 1 zijn Output-Velden: Opm.: Tabellen: H1: Match

6.66

Check-Query D3: 1 match per time - location (op een bepaald tijdstip en veld kan maar 1 wedstrijd zijn ingepland)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk dat er op 20-6, om 16:00 op veld 5 2 (of meer) wedstrijden zijn ingepland. Output-Velden: Opm.: Tabellen: H1: Match

6.67

Check-Query D4: 1 match per time - team (een team kan op een bepaald tijdstip maar 1 keer zijn ingepland)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk dat team Voetbalmeiden (school: de Maten) is ingepland op 21-6, om 18:30 voor wedstrijd 17 (op veld 3) en wedstrijd 18 (op veld 4). Output-Velden: Opm.:

140

Tabellen: H1: Match

6.68

Check-Query D5: Team for Match-Group vs Group-Team (Check poule in team-planning vs wedstrijd-planning)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk dat in comp. M4 voor team Voetbalmeiden (school: de Maten) geldt: - team-planning (tabel F2): poule = 26 (control-veld, 'Soll') - wedstrijd 17 (tabel H1): poule = 27 ('Ist') Output-Velden: Opm.: Tabellen: F2: Group-Team H1: Match

6.69

Check-Query D6: Match# in Match-Group vs Group (Check wedstrijd-aantal in poule vs wedstrijd-planning)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk dat in comp. M4 voor poule 26 geldt: - wedstrijd-aantal (tabel F1) = 6 (control-veld, 'Soll') - aantal wedstrijd in poule 26 (tabel H1) = 3 (berekend aantal, 'Ist') Output-Velden: Opm.: Tabellen: F1: Group H1: Match

6.70

Check-Query D7: Time/location in Match-Group vs Group (Check tijd/locatie in poule vs wedstrijd-planning)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk dat in comp. M4 voor poule 26 geldt: - veld (tabel F1) = 2 (control-veld, 'Soll') - wedstrijd 17 (tabel H1): veld = 1 ('Ist') Output-Velden: Opm.: Tabellen: F1: Group H1: Match

141

6.71

Check-Query D8: In 1 Group same match#/team (Check wedstrijd-aantal per team in poule vs wedstrijd-planning)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk dat in comp. M4 voor poule 26 geldt: - wedstrijd-aantal per team (tabel F1) = 3 (in poule van 4 teams) (control-veld, 'Soll') - aantal wedstrijd in poule 26 voor team Voetbalmeiden (school: de Maten) (tabel H1) = 2 (berekend aantal, 'Ist') Output-Velden: Opm.: Tabellen: F1: Group H1: Match

6.72

Check-Query D9: Team has min. 1 bye (in group of 4) (In poule van 4 teams heeft elk team 1 bye)

Beschrijving: Vb: het is niet mogelijk/wenselijk dat in comp. M4 voor poule 26 (speel-dag 21-6) voor team Voetbalmeiden (school: de Maten) (tabel H1) geldt: -wedstrijd 1: 17:30-17:45 -wedstrijd 2: 17:45-18:00 -wedstrijd 3: 18:00-18:15 Output-Velden: Opm.: Tabellen: D3: Team H1: Match 6.73 Check-Query-Groep E Virtual Match Data

Queries in deze groep zijn hetzelfde als in groep D, alleen nu voor tabel Virtual Match (ipv tabel Match).

142

7

Taken voor begin toernooi

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van alle taken die voor aanvang van het toernooi moeten worden uitgevoerd en hoe Match daarin ondersteunt (is voor toernooi-planner-gebruiker). --

-Figuur 59: Diagram taken voor aanvang toernooi

143

--

-Figuur 60: functies bij (automatische) taken voor aanvang toernooi

Het doel van dit hoofdstuk is uit te leggen hoe u in Match het hele wedstrijd-schema (incl. alle virtuele wedstrijden) kan invoeren. Hiervoor dient u een aantal taken uit te voeren, zoals aangegeven in het taak-diagram van fig. Figuur 59: Diagram taken voor aanvang toernooi. De taken zijn als volgt onderverdeeld: *1: automatisch / handmatig De taken die Match automatisch voor u kan doen (dmv de functies, zie fig. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ) zijn weergegeven in blauw. De functie die de taak uitvoert is weergegeven met func.X, met X is de functie-code uit het menu Functions van Match, bijv. func.B3 = "Inlezen team-inschrijvingen (Excel)". De taken die u zelf moet doen zijn weergegeven in wit. NB: een "automatische taak" kan u uiteraard ook handmatig uitvoeren, dus zonder gebruik te maken van de functie. Dit is uiteraard in principe niet de bedoeling (de functies zijn gemaakt om tijd te besparen), maar het kan dus wel. *2: 1x uitvoeren voor hele toernooi / 1x uitvoeren per competitie Taken 1-10 moet u 1x uitvoeren voor hele toernooi, en taak 11-13 1x per competitie (in totaal dus 10x voor hele toernooi). Opmerkingen vooraf: * De taken moeten in aangegeven volgorde worden uitgevoerd, dus eerst taak 1, dant taak 2 etc. U moet dus pas met stap N beginnen als stappen 1 tm N-1 zijn afgerond. * maak na uitvoering van elke taak een backup van de Match-BE-file, zodat u bij een fout in taak N altijd opnieuw kan beginnen, met dus na uitvoering van taak N-1 gemaakte backup. Naamgeving backup: Match_BE_backup_na_taak_1.mdb, Match_BE_backup_na_taak_2.mdb etc.

144

* Hou voor tabellen die u zelf moet vullen de naamgeving/codering aan zoals die is gebruikt in de 2011-editie van Match. En hetzelfde geldt voor de tabellen die Match voor u vult (dmv functies), verander de codering niet. Vb van codering: poule 1 van competitie meisjes 4 : "M4.1.01" * Verander nooit de data in de tabellen met vaste data, zoals bijv. tabel A1 "Competition Class" (bevat toernooiparameters als duur van wedstrijd in poule van 3/4, die voor elke toernooi-editie hetzelfde zijn). * Als er voor een taak check-queries zijn, is het belangrijk deze checks uit te voeren, en direct na uitvoering van de taak (dus niet pas op het eind, na de laatste taak). Als u een fout in taak N heeft gemaakt, en dit niet ontdekt (mbv de check-query) en corrigeert, propageert dit door naar taak N+1 etc. en is dit dus voor niks, u moet nl. weer terug naar taak N, hier de fout corrigeren, en daarna opnieuw taak N+1 etc uitvoeren. NB: Het is niet uitgesloten dat in Match bepaalde checks ontbreken, en daarom is het van belang dat u na het uitvoeren van de check-queries ook zelf het eind-resultaat van de taak controleert, mbv de bij de taak aangegeven tabellen en rapporten. * In het taak-daigram is te zien dat na uitvoering van sommige taken er een mijl-paal (met bijbehorend Matchrapport) is bereikt, zie bijv. taak 6 (rapport B6: Ronde-planning). Ik raad aan om altijd deze Match-rapporten altijd goed (en min. door 2 personen) te reviewen (om dus weer fout-propagatie naar volgende taken te voorkomen). * Taak 14 staat niet in het diagram, is optioneel. * Als u de planning af heeft, kan het nodig zijn dat deze later moet worden gewijzigd agv een 'verstoring', die zich zowel in de fase voor aanvang van het toernooi als tijdens het toernooi kan voordoen. Vb verstoring vooraf: team is ingepland op verhinder-datum. Tema was vergeten een verhinder-datum op te geven, en had dit tijdens het reviewen van het match-rapport "Teams per school, incl. verhinder-datums" niet gezien, maar pas bij het bestuderen van het wedstrijd-schema. Vb verstoring tijdens: een team komt niet opdagen. Hoe om te gaan met de deze verstoringen wordt behandeld aan het eind van H7 (maken van planning). * Het Functie-menu bevat een knop "Testing", met daarachter een sub-menu met (o.a.) een test-functie waarmee het mogelijk is om automatisch random scores te genereren, om zo dus het toernooi-verloop te kunnen simuleren. Een uitgebreidere toelichtig volgt in par. ?? * Zoals u in het diagram kan zien, is de planning onderverdeeld in fasen en taken. Het eind-product van een fase is een mijl-paal in de planning en heeft een bijbehorend Match-rapport. * Tijdens het plannings-proces zal u veel Match-rapporten genereren, bijv. B1: Wedstrijd-planning per competitie of dag. Het is daarom van belang deze rapporten op een gestructureerde manier op te slaan, zie verder H9. * Bij het maken van de planning moet rekening worden gehouden met een aantal randvoorwaarden, de zgn plannings-contraints, bijv.: teams van 1 school niet in zelfde poule Hieronder wordt een constraint aangeduid met een korte beschrijving (ervan uitgaande de toernooi-planner ze kent), voor een uitgebreidere beschrijving , zie Bijlage 9: Plannings-constraints RSS-toernooi .

145

Nu volgt een beschrijving van elke taak, in het volgende formaat: Type taak: -automatisch: dmv functie, bijv. functie B10: Generate Match Planning, voor genereren van wedstrijden (toevoegen records in tabel H1: Match) -manueel: moet u zelf doen, bijv. invullen wedstrijd-uitslagen in tabel H1: Match Wanneer: Hoe: Resultaat: Output van taak Rapporten: document om te printen, meestal van het resultaat van de taak, of evt. input voor een taak Queries: voor controleren resultaat (output) of input voor uitvoeren van taak Checks Queries (zie menu Queries, knop Checks): voor controleren resultaat (output) Opmerkingen: bevat vaak een korte toelichting over hoe de taak is uitgevoerd voor toernooi-editie 2011, en soms ook voor voor toernooi-editie 2012 Voor een toelichting op de bij een taak horende queries en rapporten (bijv.: hoe moeten rapport-parameters worden gevuld), zie par. Rapporten en Queries.

146

7.1

Planning-fase 1, taken 0-4, mijlpaal: Competitie-planning

7.2

Taak 0: func.B1: maak lege database

Type taak: automatisch Wanneer: Hoe: Dmv functie B1 " Delete Data for testing or new comp." Parameter Delete_Reason: Kies "Clean for new Competition" voor de 1e x dat u Match gebruikt voor een nieuwe editie van het toernooi. De functie maakt dan bijv. automatisch een nieuwe periode (zie tabel B1), i.c. 2011. Als u deze functie voor de 2e (3e etc) x gebruikt, kies dan "Testing", waardoor bijv. eerder team-inschijvingen (tabel D3) worden gewist, maar niet de eerder gevulden tijd-tabellen voor het toernooi, zoals tabel B1: Period. Resultaat: * Alle tabellen met variabele gegevens (die elk jaar anders zijn), zoals bijv. tabel D3 "Teams", zijn gewist. NB: De tabellen met vaste gegevens (die elk jaar hetzelfde zijn), zoals bijv. tabel D2 "Schools", blijven bewaard. * tabel B1 "Period" bevat record voor het actuele jaar . * update alle tabellen met vaste gegevens die variabele kolommen hebben (waarvan de waarde dus tijdens het toernooi wijzigt), zodat deze kolommen hun begin-waarden hebben. Vb: - update parameter ACTPERD (zie tabel E2) met het actuele jaar (voor de toernooi-editie van 2011 heeft deze parameter dus de waarde 2011) - update tabel B3 "Round", kolom "Period" met het actuele jaar, en zet voor 1e record (toernooi-ronde 1) het veld "Active" op Ja Rapporten: Queries: Checks Queries: Opmerkingen: * Maak voordat u deze taak uitvoert altijd eerst een backup (copy van file Match_BE.mdb) !! * U moet zelf evt. gewijzigde contact-gegevens van de scholen wijzigen, in tabel D2.

7.3

Taak 1: in master-comp.M4: vul tijd-tabellen (deel 1): B1, B2, B3 (zonder Dayrounds)

Type taak: manueel Wanneer: Hoe: Kies master-competitie M4 (Meisjes 4) en doe:

147

*stap 1: vul tabel B1 "Period" *stap 2: vul tabel B2 "Phase" *stap 3: vul tabel B3 "Round" De sub-tabel "Day-rounds" hoeft u nu nog niet te vullen, dit gebeurt later, in taak 5. Resultaat: Tabellen B1-B3 zijn gevuld voor master-comp. M4 Rapporten: Queries: Check Queries Opmerkingen: * U moet deze taak alleen uitvoeren voor "master-competitie" M4, die dient om gegevens die gedupliceerd zijn in de verschillende competities (bijv. de tabellen Phase en Round) te kunnen copieren van M4 naar de andere competities M5, M6 etc. De copieer-functie werkt nl. als volgt: - als de tijd-tabellen voor de andere competities (M5, M6 etc) nog geen records hebben: 'insert' (copieer alle records van M4 voor de andere competities (M5, M6 etc) - als de tijd-tabellen voor de andere competities (M5, M6 etc) al records hebben (waarbij er wordt uitgegaan dat dit het gevolg is van het al een keer hebben uitgevoerd van funtie B2 in taak 2): 'update' (geef de tijd-tabellen voor de andere competities (M5, M6 etc) dezelfde waarde als M4) Voorbeeld van situatie waarin functie B2 niet werkt: Stel u had taak 2 al een keer uitgevoerd, en de tijd-tabellen voor alle competities zijn dus gevuld, en u komt er nu achter dat u bijv. in ronde 3 (Wo.) een dag-ronde was vergeten. U voegt deze nu toe aan M4, en wilt deze extra dag-ronde nu copieren naar de andere competities (M5, M6 etc), mbv de functie. Dit kan dus niet, u moet dit manueel doen voor alle competities (M5, M6 etc). [TODO: in volgende versie Match]. * Het resultaat van deze taak is voor elke toernooi-editie hetzelfde, alleen de datums verschillen.

Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2011: * 4 records in tabel B2 "Phase", voor de 4 toernooi-fasen: - fase 1: voorrondes (week 1-2) - fase 2: kwart finales (week 2) - fase 3: halve finales (week 2) - fase 4: finales (week 2) * 9 records in tabel B3 "Round", voor de 9 toernooi-ronden: - ronde 1-6, in fase 1, met: - 4 speel-ronden: ronde 1-4: Ma.-Do. in week 1 - 2 reserve-ronden: ronde 5-6: Ma.-Di. in week 2 - ronde 7-8, in fase 2, met: - 1 speel-ronde: ronde 7: Wo. in week 2 - 1 reserve-ronde: ronde 8: Do. in week 2 - ronde 9, in fase 3-4: Vr. in week 2

7.4

Taak 2: func.B2: sync. tijd-tabellen B1-B3 van master-comp.M4 met rest competities

Type taak: automatisch

148

Wanneer: Na taak 1. Stel dat u deze functie al een keer heeft uitgevoerd, maar daarna data in de tijd-tabellen voor master-competitie M4 heeft gewijzigd, moet u deze functie opnieuw uitvoeren Hoe: Dmv functie B2 "Sync. Time-Data - part 1" Resultaat: *De tijd-tabellen van alle competities zijn gesychroniseerd met master-competitie M4, dwz: alle competities hebben dezelfde waarden voor de tijd-tabellen als die van master-competitie M4. * Deze copieer-functie heeft zijn beperkingen als ie voor correcties moet worden gebruikt, zie de opmerking bij taak 6. Rapporten: Queries: Checks Queries: Opmerkingen: *Als u later (dus na taak 2) iets wijzigt in een van de tijd-tabellen (altijd in master-comp. M4), dan moet u deze taak (2) opnieuw uitvoeren.

7.5

Taak 3a: func.B3: inlezen team-inschrijvingen (Excel)

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 2 Hoe: *stap 1: Exporteer online inschrijvingen scholen (www.formdesk.nl) naar Excel-formaat (.xls, niet .xlsx), en save deze met naam: C:\Projects\Match2012_OZ\InschrijvingenTeams.xls (deze naam is verplicht, zit 'hard-coded' in Match) *stap 2: Uitvoeren functie B3: " Read Registration-forms Teams" *stap 3: Check resultaat/inschrijvingen mbv. queries (zie hieronder) *stap 4 De output van queries F1-F3 kan u in een Excel-file copieren, die u kan importeren in MS Outlook (zie [1]), voor uw mailings aan de scholen. * stap 5 mail rapport A3 "Teams per School" (het 'controle-formulier') in Word-variant aan de scholen, zodat zij hun team-inschrijvingen kunnen controleren, en hun fouten in het Word-doc kunnen verbeteren. Tip: vraag scholen om correcties met rode letters te doen. Resultaat: Vulling van tabel D3 "Team" en detail-tabellen (te zien in detail-formulier) "Players" (spelers) en "Impossible dates" (verhinder-datums). Voor elk team wijst de functie automatisch 1 aanvoerder aan (input voor query B6) NB: Zie ook tabel D4.

149

Rapporten: * A3 "Teams per School" * A4 "Teams in Competition" * A5 Queries: * B0-B11 "Team Data" * F1-F3 "Contact Data" Check-Queries: *B1-B4 "Team Data" Opmerkingen: * Tip: communiceer aan scholen dat voor team-namen de volgende randvoorwaarden gelden: - naam niet langer dan 30 letters (ivm grootte van vakje voor team-naam in Match-rapporten). Voor controle: gebruik check-query B3. - naam bevat alleen letters en cijfers (dus bijv. geen !, ? etc) - naam niet in hoofdletters (dus niet: FC TWENTE 3, maar Fc Twente 3) - naam moet uniek zijn (als dit niet zo is, voeg dan volg-nr toe aan naam, bijv: stel er zijn 2 teams met naam 'Fc Twente', hernoem ze dan: 'Fc Twente 1' en ' Fc Twente 2'. * Controleer het resultaat van de functie als volgt: - check of het aantal rijen in de Excel-file overeenkomt met het aantal ingelezen teams: open tabel D3: Team, zet filter (standaard op actuele competitie) uit (mbv filter-icoon in hoofd-menu), en check het aantal records (onderaan scherm, in status-balk, rechts van record-wijzers) - check of de verhinder-datums van de teams goed zijn ingelezen (zie query B9 en rapport A4). - check of bij de inschrijvingen het veld geslacht (J/M) goed is gevuld, mbv query B7: voor elk team is door Match 1 aanvoerder aangewezen, en aan de naam van deze speler kan u zien of het om een J/M team gaat. * Stel dat er in Excel-file met de inschrijvingen een fout zit (bijv. een return-teken, waar de inlees-module op vastloopt), dan kan mbv query B0 "Registration Form table vs Team table" worden bepaald waar (in welke rij) de fout zit, nl. die rijen waarbij de Team-kolommen (de 3 kolommen rechts van 'XX1') leeg zijn.

150

* De Excel file heeft de volgende kolommen (+ voorbeeld van data-formaat): -Veld _fd_source _fd_add _fd_conf _fd_verif uw_naam uw_email_adres__ter_veri1 code_school schoolcode schoolnaam naam_team groep geslacht naam_begeleider e_mail_begeleider naam_speler_1 naam_speler_2 naam_speler_3 naam_speler_4 naam_speler_6 naam_speler_7 eerste_verhindering reden_1 eerste_verhindering1 reden_2 eerste_verhindering2 reden_3

Waarde Visitor 10-5-2011 10-5-2011 10-5-2011 Jolanda Groote Punt j.grootepunt@home.nl 16 De Kerkewei 16 De Kerkewei De Kikkergirlss Groep 8 Meisjes Gea Vennegoor r.vennegoor@hetnet.nl Sanne Groote Punt Kim Vennegoor Wies Schuurman Marlot Mulders Tessa Lotgerink Bruinenberg Jet Hartman Maandag 20 juni Kamp Dinsdag 21 juni Kamp Woensdag 22 juni Kamp

-NB: - De cursieve velden (_fd_*) worden niet in Match ingelezen - Deze namen van de velden zijn verplicht (zitten 'hard-coded' in Match) - Kolom school-code (van Excel/Formdesk) moet overeenkomen met veld "School ID Registration Form" van tabel D2-School.

Tip: *sorteer de Excel-file op 1: school-code en 2: naam-team, zie fig. Figuur 61: Excel-file met team-inschrijvingen (dit is ook de volgorde waarin Match de inschrijvingen importeert) * teams van zelfde groep (bijv. J4-M4) van een school hebben vaak dezelfde verhinder-datums, controleer dit mbv query B11.

Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2011: - Aantal scholen (elk jaar hetzelfde): 18 - Aantal teams: 328 (tabel D3) - Aantal spelers: 1174 (tabel D3, sub-tabel Playesr) - Aantal teams met verhinder-datums: 96 (query B9) - Aantal verhinder-datums: 107* (tabel D3, sub-tabel Imposible dates) * sommige teams hadden meer dan 1 v-datum

151

---

-Figuur 61: Excel-file met team-inschrijvingen -NB: zie bijlage-file: InschrijvingenTeams.xls

7.6

Taak 3b: aanpassingen team-inschrijvingen

Type taak: manueel Wanneer: na taak 3A, en na controle van Match-rapporten met inschrijvingen door scholen Hoe: Breng correcties aan in Excel met inschrijvingen (let op het data-formaat van de velden) en voer taak 3A opnieuw uit. NB: Functie B3 wist eerst de eerder gevulde inschrijvingen (delete alle records in tabel D3 "Team" en gerelateerde tabellen). Tip: markeer cellen in Excel die u heeft gewijzigd, met bijv. rood. Opmerkingen: * Het kan zijn dat van een school de contact-gegevens zijn gewijzigd. Deze correctie (in tabel D2) doet u dan ook in deze taak

152

* Het is belangrijk dat de scholen en zo mogelijk de toernooi-leiding de inschrijvingen, en m.n. de verhinderdatums zo goed mogelijk controleren. Stel nl.dat de scholen pas later (na taak 13) zien dat ze in het wedstrijdschema op een dag ingedeeld zijn dat ze niet kunnen, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met het maken van het wedstrijd-schema. * Tip: stuur de scholen naast rapport A3 ook het resultaat van query B9. Dit is een kort overzicht van alle verhinder-datums per team/school, en maakt het reviewen van deze v-datums door de scholen m.s. makkelijker.

7.7

Taak 4: func.B4: maak poules

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 3B Hoe: Dmv functie B4 "Generate Group" NB: als er voor een competitie X team-inschrijvinge zijn probeert de funtie X/4 poules van 4-teams te maken, en als X geen veelvoud van 4 is, wordt het max. mogelijke poule-aantal met poules van 4-teams gemaakt, aangevuld met poules van 3. Vb - J6: 40 teams -> 10 poules van 4 teams - M4: 18 teams -> 3 poules van 4 teams + 2 poules van 3 teams Er wordt van uitgegaan dat het team-aantal van 1 competitie altijd groter is dan 5 (de funtie werkt voor alle team-aantallen >= 6), wat in de praktijk altijd zo is. Resultaat: * update tabel B2 "Phase" (rode velden, bijv. "Group #", "Team # to next round" ) * vullen tabel F1 "Group" * vullen tabel G1 "Virtual Team" * vullen tabel G2 "Group - Virtual Team" Rapporten: * B5 "Team # per Phase" (MIJLPAAL 1 in planning) Queries: * C1-C3, C5 Checks-Queries: C6, C7, C8 Opmerkingen: Mbt tabel F1 "Group": de waarde voor veld "Group name" is slechts tijdelijk, deze wordt later ge-update, in taak 10.

Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2011: - 86 poules in fase 1 en 25 poules in fase 2 (tabel F1) - 100 virtuele teams (tabel G1-G2), 4 teams per poule (in fase 2), dwz: van fase 1 gaan 100 (van de 328) teams door naar fase 2. NB: per competitie wordt als volgt bepaald hoeveel teams doorgaan van (poule-)fase 1 naar(poule-)fase 2: In fase 2 hebben alle poules 4 teams. Van fase 1 gaan door: de winnaars van elke poule, evt. aangevuld met de (beste) nr's 2 van de poules, zodanig dat het totaal aantal teams een veelvoud van 4 is. Vb (zie rapport B5): M4: in fase 1: 5 poules, door naar fase 2: 5 winnaars + 3 beste nr's 2 (totaal door: 8 teams) M8: in fase 1: 8 poules, door naar fase 2: 8 winnaars

153

7.8

Planning-fase 2, taken 5-6, mijlpaal: Ronde-planning

7.9

Taak 5: in master-comp. M4: vul tijd-tabellen (deel 2): B3: Dayrounds

Type taak: manueel Wanneer: na taak 4. Hoe: Na uitvoeren van taak 4 is bekend hoeveel poules er zijn, en kunnen dus de dag-ronden worden bepaald: begin/eind-tijd + aantal poules van 3/4 teams per ronde. Deze voert u alleen in voor master-competitie M4, in tabel B3 "Round", in sub-tabel "Day-round" (voor de andere competities wordt dit later gedaan, in taak 6). Hoewel u in deze taak in principe alleen de poule-aantallen per dag-ronde moet invullen (zie fig. Figuur 64), moet u ook al nadenken welke competitie in welke dag-ronde speelt (zie fig. Figuur 65), ook al is het maken van het toernooi-schema (poule-planning) iets wat later gebeurd (in taak 7) Resultaat: tabel B3 is gevuld voor master-comp. M4 Rapporten: -input: * B5: bepaal (manueel) som van kolom Poule# voor fase 1-2, en controleer dit met resultaat van query A1 (moet dus hetzelfde zijn). -output: * B6 "Round Planning" (MIJLPAAL 2 in planning) Queries: * A1-A4 * C1 NB: - vergelijk het resultaat van A1 en C1, dit moet gelijk zijn. Als dit niet zo is, is er dus een in-consistentie tussen de in de queries gebruikte tabellen (wat dus duidt op een invoer-fout). - in het resultaat van query C1 in kolom '3' kan u zien hoeveel poules van 3 teams (in fase 1 en 2) er zijn, wat dus input is voor het bepalen van hoeveel dag-ronden u voor deze poules nodig heeft, i.c. op Wo. in week 1 en 2. Checks-Queries: * A1 "Duration time-slot in Round-planning" Opmerkingen: * U moet deze taak alleen uitvoeren voor "master-competitie" M4, die dient om tijd-gegevens (bijv. ronden en dag-ronden) die gedupliceerd zijn in de verschillende competities te kunnen copieren van master-comp. M4 naar de andere competities M5, M6 etc. De copieer-functie B5 werkt nl. als volgt: - als de tijd-tabellen voor de andere competities (M5, M6 etc) nog geen records hebben: 'insert' (copieer alle records van van master-comp. M4 voor de andere competities (M5, M6 etc) - als de tijd-tabellen voor de andere competities (M5, M6 etc) al records hebben (waarbij er wordt uitgegaan dat dit het gevolg is van het al een keer hebben uitgevoerd van funtie B2 in taak 2): 'update' (geef de tijd-tabellen voor de andere competities (M5, M6 etc) dezelfde waarde als van master-comp. M4) Voorbeeld van situatie waarin functie B5 niet werkt: Stel u had taak 5 al een keer uitgevoerd, en de tijd-tabellen voor alle competities zijn dus gevuld, en u komt er nu achter dat u bijv. in ronde 3 (Wo.) een dag-ronde was vergeten. U voegt deze nu toe aan van master-comp. M4, en wilt deze extra dag-ronde nu copieren naar de andere competities (M5, M6 etc), mbv de functie. Dit kan dus niet, u moet dit manueel doen voor alle competities (M5, M6 etc). [TODO: in volgende versie Match].

154

* Controleer altijd of het aantal poules waarvoor u nu ruimte heeft gemaakt (mbv variabelen: #dag-ronden en #poules van 3/4 teams, zoals gedefinieerd in tabel B3, sub-tabel DayRound) , overeenkomt met het aantal poules (zoals deze in taak 4 zijn gegenereerd), voor zowel fase 1 als fase 2. U kan dit doen door de resultaten van queries A1 (# poules 'ist') en C1 (# poules 'soll') te vergelijken: query A1 (input-tabel: B3, sub-tabel DayRound) query C1 (input-tabel F1 Group (= Poule))

Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2011: *Fase 1:voorrrondes: In fase 1 wordt op 6 velden gespeeld (elk jaar hetzelfde). Er waren in 2011 86 poules in fase 1, 16 van 3 teams en 70 van teams (zie query C1-C2). De toernooi-ronden en dag-ronden zijn als volgt: - Ma., Di, Do: 3 dag-ronden - Wo: 6 dag-ronden Er zijn er dan: (6x3)x3 (Ma,Di,Do) + 6x6(wo) = 90 'time-slots' in de poule-planning (en er zijn dan dus 4 vrije slots in de planning, zie de witte cellen in rapport B4) De poules van 3 teams worden altijd op Wo. ingedeeld (omdat dit dus de langste dag is, van 13:30 tot 21:00). Rekening houdend met de constraint onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 had ik ervoor gekozen om alle (16) poules van 3 teams (dus zowel van onder- als boven-bouw) in de eerste 3 dag-ronden op Wo. 22-6 in te plannen, ziew fig. Figuur 62: Dag-rondes fase 1, Wo. : poules van 3 teams --

-Figuur 62: Dag-rondes fase 1, Wo. : poules van 3 teams

155

De reden om alle poules van 3 teams (dus zowel van onder- als boven-bouw) als 1 'blok' van 3 achtereenvolgende dagronden in te plannen, en niet bijv. poules van 3 teams van onderbouw in dagronde 1 en 2 en poules van 3 teams van bovenbouw in dag-ronde 5, is om de dag-ronden zoveel mogelijk op te vullen met poules van hetzelfde aantal teams. In dit geval waren er voor de onderbouw 9 poules van 3 teams en voor de bovenbouw 7 poules van 3 teams. Als je ze in aparte dag-ronden zou hebben ingedeeld heb je voor de onderbouw 2 dag-ronden nodig, en voor de bovenbouw ook 2 dag-ronden, in totaal dus 4 dag-ronden. In totaal zou je dan: (6x2)-9 (onderbouw) + (6x2)-7 = 8 vrije slots nodig hebben, terwijl je er maar: (6x15)-86 = 4 hebt. Je zou dan dus in de dag-ronden met poules van 3 teams ook poules van 4 teams moeten stoppen, wat niet wenselijk is (omdat dan dus niet alle poules in een dag-ronde op zelfde moment eindigen). In totaal waren er dus 16 poules van 3 teams, en deze waren ingepland in 3 dag-ronden, waardoor er dus: 3 x 6 (aantal velden) -16 = 2 vrije slots waren (zie de witte cellen in fig. Figuur 63). Stel dat er 3 poules van 3 teams meer waren, dus 19 poules, dan zouden er voor deze poules dus 4 dag-ronden nodig zijn: 6x3 (ronde 1-3) + 1 (ronde 4). Ronde 4 zou dan dus een ronde zijn met zowel (5) poules van 4 teams als (1) poules van 3 teams. Voor elke poule (dus ongeacht of het een poule van 3 of 4 is) is de begin-tijd hetzelfde (16:30), maar verschilt de eind-tijd: voor poules van 4 teams is dit 18:00, en voor poules van 3 teams is dit 17:30. In dit geval moet u na taak 6 (die voor alle competities de dag-ronden copieert van van master-comp. M4) dus voor de competitie met een poule van 3 teams die is ingedeeld in een dag-ronde met poules van 4 teams, de eind-tijd van de dag-ronde corrigeren.

156

--

-Figuur 63: toernooi-schema in fase 1, Wo.: poules van 3 teams

*Fase 2: kwart finales: In fase 2 wordt op 6 velden gespeeld (elk jaar hetzelfde). Er waren in 2011 25 poules in fase 2, allen van 4 teams (zie query C1). Hiervoor heb je 5 dag-ronden nodig (in 2010 kon met 4 dag-ronden worden volstaan, omdat er toen 24 poules in fase 2 waren, omdat dus in 2010 het aantal ingeschreven teams lager was). Bij het inplannen van deze poules heb ik voor alle competities kunnen voldoen aan de constraint: poules van zelfde competitie spelen zoveel mogelijk op zelfde dag en in zelfde dagronde In ronde 1 heb ik bijv. de 3 poules van J4 en de 3 poules van J5 (samen dus 6 poules) ingedeeld. Stel dat je bijv. in ronde 1 M4 (2 poules) en J4 (3 poules) zou hebben ingedeeld, dan kan je niet meer aan deze constraint voldoen, omdat je dus in dag-ronde 1 nog maar 1 slot overhebt, en alle competities min. 2 poules hebben. Om voor J8 ook aan de constraint te voldoen, heb ik de 3 poules van J8 in dag-ronde 5 ingedeeld, zie fig. Figuur 65. Een alternatief was om 2 poules van J5 in ronde 4 in te delen (omdat deze ronde dus 2 vrije slots had) en 1 poule van J5 in ronde 5. Dit zou dan als voordeel hebben dat je na het eindigen van dag-ronde 4 dan meer velden zou kunnen afbreken, omdat er in dag-ronde 5 dus nog maar op 1 veld (veld 1) wordt gespeeld (ipv op 3 velden, zoals in de door mij gekozen planning). --

157

-Figuur 64: Dag-rondes in fase 2 --

-Figuur 65: Toernooi-schema fase 2

158

*Fase 3/4: halve finales en finales: De planing van deze fase is elk jaar hetzelfde. In fase 3 wordt op 3 velden gespeeld. Er zijn 40 teams die doorgaan naar fase 3 (van elke competitie 4 teams). In deze fase speelt bovenbouw altijd eerst (fase 3 en 4) voor de onderbouw. Elk team speelt 2 wedstrijden, halve-finale en finale/troost-finale (om 3e/4e plek). In totaal worden er in deze fase dus 40 wedstrijden gespeeld. Er wordt gespeeld in 14 dag-ronden (zie tabel B3, sub-tabel Dayrounds, voor round met ID 9). In 2011 was de 1e dag-ronde 1 poule ingepland, en in de rest 3 poules. NB: Een alternatief zou zijn om in dag-ronde 1 en dag-ronde 2 2 poules in te plannen (en in de rest 3 poules). Omdat onderbouw (Groep 4,5,6) uit 3 J/M-competities bestaat en er dus op 3 velden wordt gespeeld, kan je in 1 dag-ronde alle competities van 1 geslacht inplannen. Je hebt dan dus alternerend een J-ronde: J4,J5,J6 en een Mronde: M4, M5, M6. Het eerst blok 1e 4 ronden is van fase 3 (halve finales) en het 2e blok van 4 ronden is van fase 4 (finales), zie fig. Figuur 67: Toernooi-schema fase 3/4 Omdat onderbouw (Groep 7-8) uit 2 J/M-competities bestaat, kan je voor de onderbouw niet hetzelfde systeem hanteren als voor de onderbouw. In plaats daarvan heb je nu voor fase 3 4 ronden, waarbij in ronde 4 op veld 1 de laatste westrijd van fase 3 (door J7) wordt gespeeld, terwijl in ronde 4 op veld 2 en 3 de eerste 2 wedstrijden van fase 4 worden gespeeld (door resp. M8 en J8), zie fig. Figuur 67: Toernooi-schema fase 3/4. De wedstrijden van fase 4 (van de onderbouw) worden dus gespeeld in ronde 4-6 --

-Figuur 66: Dag-rondes in fase 3/4

159

--

-Figuur 67: Toernooi-schema fase 3/4

7.10

Taak 6: func.B5: sync. tijd-tabel B3 (Dayrounds) van master-comp.M4 met rest competities

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 5 Hoe: Dmv functie B5 " Sync. Time-Data -part 2" Resultaat: De tijd-tabel B3 "Round" - sub-tabel "Day-round" van alle competities zijn gesycrnoseerd met mastercompetitie M4, dwz: alle competities hebben dezelfde waarden voor de tijd-tabel B3 als die van mastercompetitie M4. Rapporten: Queries: Checks Queries: Opmerkingen: * Als een dag-ronde zowel poules van 3 teams als poules van 4 teams heeft, zijn de eind-tijden van deze poules dus niet hetzelfde, en moet u dit manueel corrigeren, zie voor meer details taak 5 * Als u later (dus na taak 6) iets wijzigt in een van de tijd-tabellen (altijd in van master-comp. M4), dan moet u deze taak (6) opnieuw uitvoeren.

160

Tip: controleer altijd aan eind van taak 6 of nu voor alle competities de tijd-tabellen B1-B3 dezelfde data hebben. Doe dit als volgt: 1: open (in willekeurige comp., bijv. M4) tabel B3: Round 2: zet filter in hoofd-menu (bovenaan, links van verrekijker) uit, u ziet dan de Round-records van alle competities 3: zet muis op cel in kolom 'Date' (i.c. 20-6), en klik op selectie-filter (met bliksem). U ziet dan een lijstformulier met 10 records, voor 10 competities, ronde 20-6. In dit formulier zit u niet de competitie, maar de lijst is ge-ordend op comp.ID, als volgt: M4, M5, M6, M7, M8, J4, J5 etc. --

-Voor het controleren of de 'Day-rounds' (sub-tabel van tabel 'Round') voor alle competities hetzelfde zijn moet u dit 1 voor 1, competitie voor competie (dus 10x switchen van competitie in Match) doen.

161

7.11

Planning-fase 3, taken 7-10, mijlpaal: Poule-planning

Voor het maken van de poule-planning ('Toernooi-schema', rooster met dagen/tijden en velden + competitie/poules) zijn er 2 alternatieven: 1: u plant zelf eerst de poules en teams met de verhinder-datums in, en daarna worden de overige teams (zonder verhinder-datums automatisch (dmv een functie) ingepland. In dit geval werkt u de taken in deze planning-fase in de hieronder opgegeven volgorde af. 2: u gebruikt de functie om alle poules automatisch te laten inplannen, en u corrigeert deze planning manueel om de fouten in de planning (voor de teams met de verhinder-datums) te corrigeren. In dit geval werkt u de taken in deze planning-fase niet in de hieronder opgegeven volgorde af, maar voert u eerst de automatische taak uit (taak 9, en daarna de manuele taak (8). In het beste geval maakt de functie de planning zonder fouten, en dan hoeft u dus niets manueel aan te passen. Dit zal in de praktijk w.s. echter nooit het geval zijn, maar als het aantal fouten klein is, kan dit alternatief sneller zijn dan alternatief 1, en m.s. ook tot een betere planning leiden (ervan uitgaande dat de functie beter met de plannings-constraints rekening houdt dan een planner). Hieronder volgt een vb o.b.v. toernooi-editie 2012. NB: U kan er voor kiezen om altijd eerst alternatief 2 te proberen, en mocht dit tot een planning leiden die veel fouten bevat (en dus tot veel manueel corrigeer-werk zou leiden), alsnog voor alternatief 1 te kiezen. Hiervoor is het van belang dat u de van de file Match_BE.MDB een backup heeft gemaakt voordat u aan deze planning-fase begint (dwz: u moet de backup maken na taak 6).

Vb. van alternatief 2 voor toernooi-editie 2012. * stap 1: Voer de (auomatische) taken 7, 9 en 10 uit (en dus niet de (manuele) taak 8). Dit leidt tot de volgende pouleplanning, die dus 100% automatisch (door functie) is gemaakt, zonder rekening te houden met verhinder-datums: --

-Figuur 68: Poule-planning 100% automatisch (door functie), zonder rekening te houden met verhinderdatums

162

Met query A6 kan u een samenvatting van bovenstaand rooster zien: welke competitie speelt op welke dag: --

-Figuur 69: Speel-datums per competitie Met query B8 kan u een overzicht krijgen van de verhinder-datums per competitie: --

-Figuur 70: Verhinder-datums per competitie Door deze 2 tabellen (query-outputs) dus met elkaar te kruisen, kan u zien welke fouten er in de planning zitten. Bijv.: voor M4 zijn er teams ingepland op (o.a.) Di. 29-5 (zie fig. Figuur 69: Speel-datums per competitie), in totaal 4 poules: M4.01-M4.04 (zie fig. Figuur 68: Poule-planning 100% automatisch (door functie), zonder rekening te houden met verhinder-datums), terwijl er 6 teams van M4 zijn die op 29-5 niet kunnen (zie fig. Figuur 70: Verhinder-datums per competitie).M4 heeft nog 1 andere poule, M4.05, die is ingepland op Wo. 30-5, maar dit is niet genoeg (er zijn 6 teams die niet op 29-5 kunnen, en hiervan kan je er dus max. 4 op 30-5 inplannen). Deze fout is op te lossen door bijv. de 4 poules van M4 die nu op 29-5 zijn ingepland om te ruilen met poules J5.01-J5.04 (dus van comp. J5), die zijn ingepland op Wo 30-5, en waarvoor 29-5 nl. geen verhinderdag is. Hieronder is te zien hoe u dit kan doen, en hoe dan de nieuwe poule-planning eruit ziet.

163

--

-Figuur 71: Poule-planning met fout voor M4 --

-Figuur 72: Poule-planning met fout voor M4 opgelost (met poules J5 omgeruild)

164

--

-Figuur 73: Poule-planning 100% automatisch (door functie), zonder rekening te houden met verhinderdatums en manuele correctie voor M4 Zo kan u dus voor alle competities met mogelijke plan-fouten (dwz: voor competitie waarvan er poules zijn ingepland op een dag die voor sommige teams een verhinder-dag is, i.c.: J4, J6, J8, M4, M6, M7) deze manueel oplossen. Na deze toelichting van plannings-alternatief 2 volgt nu een beschrijving van de taken zoals u deze in de hier opgegeven volgorde moet uitvoeren voor plannings-alternatief 1.

7.12

Taak 7: func.B6: maak poule-planning opzet (datum,tijd,velden)-tabel B4)

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 6 Hoe: Dmv functie B6 " Generate Group Planning" Resultaat: Vulling tabel B4 " Group-Planning" (behalve blauwe velden, die moet u later, in taak 8-9, zelf vullen), voor (poule-)toernooi-fases 1 en 2 (voor (finale-)fases 3 en 4 moet u deze tabel zelf vullen, zie taak 13. Rapporten: Queries: * A5-6

165

Checks Queries: Opmerkingen: Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2011: Tabel B4 bevat 86 records voor de poules in toernooi-fase 1 en 25 records voor de poules in fase 2, in totaal dus 111 records.

7.13

Taak 8: voor teams met verhinder-datums: vul poule-planning en poule-team-plan

Type taak: manueel Wanneer: na taak 7 Hoe: *stap 1: Voer de input-queries uit (zie hieronder) en sla resultaten op in Excel en print deze uit, zodat u een overzicht heeft van de toernooi/poule-planning en de verhinder-datums per competitie en team. NB: zie bijlage-files Verhinderingen_2011_v5.xls en Group_Planning_Table.xls * stap 2: Werk de teams met verhinder-datums af in volgorde van afnemend aantal verhinder-datums, dus eerst de teams met 3 verhinder-datums, dan die met 2 v-datums en als laatste die met 1 v-datum, en in daarna in volgorde van competitie (zodat u het aantal keren dat u in Match van competitie moet switchen beperkt). Doe per team het volgende: - Kies in Match in het start-formulier de competitie van het team - Kies een poule voor het team. U moet nu een van de volgende dingen doen: *1 Als u het team indeelt in een poule die nog leeg is (dus waarvoor u eerder nog geen teams had ingedeeld), moet u voor deze poule dus een speel-datum kiezen die ongelijk is aan de verhinder-datum van het team. Acties: -Zet team in team-planning, zie tabel F2 "Group-Team" -Zet poule in poule-planning, zie in tabel B4 "Group Planning" Vul de blauwe velden "Competition" en "Group-Code" *2 Als u het team indeelt in een poule die niet leeg is (dus waarvoor u al eerder 1 (of meer) teams had ingedeeld), dan moet u er dus op letten dat speel-datum van de poule ongelijk is aan de verhinder-datum van het team. Acties: -Zet team in team-planning, zie tabel F2 "Group-Team" Resultaat: * tabellen F2 en B4 zijn gevuld voor de teams met verhinder-datums, voor (poule-)fase 1. NB: u kan als volgt controleren of u alle teams met verhinder-datums heeft ingepland: -1: Run query C4: toont de nog niet ingeplande teams (dit zijn dus de teams zonder verhinder-datums), bekijk in status-balk het record-aantal. -2: -Run query B9: toont de teams met verhinder-datums, bekijk in status-balk het record-aantal. -3: Run query B2: toont het aantal teams. -4: er moet gelden: #3 - #1 = #2 Rapporten: -input: * A4

166

Queries: - input * A1: zie fig. Figuur 74: Query A1: Poule-aantal per fase * A2: zie fig. Figuur 75: Query A2: Poule-aantal per toernooi-ronde * A5: zie fig. Figuur 76: tabel B4 Group-Planning + Team-kolommen * A6 * B8: zie fig. Figuur 77: Query B8: Verhinder-datums per competitie * B9: zie fig. Figuur 78: Query B9: Verhinder-datums per competitie + team * C1: zie fig. Figuur 79: Query C1: Poule-aantal per fase + competitie, met detail: poule van 3/4 teams * C4 -output * A5-A6 * C4 Checks Queries: * A2-A6 * C2-C5, C9-10 (voor teams met verhinder-datums) Opmerkingen: *Let op: in tabel F2 Poule-Team is veld Group-name een tijdelijke poule-naam, die dus niet per se overeenkomt met kolom "Group Plan" in tabel B4 Poule-planning. De syncronisatie van deze 2 velden vindt later plaats (in taak 10). U moet bij deze taak dus bij tabel F2 alleen naar kolom Group-code kijken (en niet naar Group-name). *De complexiteit van deze taak is afhankelijk van het aantal teams met verhinder-datums. Stel dat geen enkel team een v-datum heeft, dan hoeft de taak dus niet te worden uitgevoerd, maar dit is in de praktijk nooit het geval. Voor toernooi-editie 2011 waren er 96 teams met v-datums (totaal: 107 v-datums, omdat sommige teams dus meer dan 1 v-datum hadden). Deze had ik ingedeeld in 65 poules (van de totaal 86 poules). *Tip: minimaliseer het aantal poules met teams met verhinder-datums, dwz: stop teams met dezelfde verhinderdatums zoveel mogelijk bij elkaar in de poule. Zie bijv. in J8 poule 17, hierin heb ik voor toernooi-editie 2011 3 teams met v-datums gestopt: Fc De Meybree (De Windroos/Bentheimerstr), Leemsteeboys (De Leemstee), Turbo (De Maten). NB: het 4e team van deze poule, De Wc Eendjes (De Wendakker), een team zonder vdatums, is later (in taak 9) door Match toegevoegd. *Tip: als het voor 2 (of meer) teams A en B van een bepaalde school(-groep) X niet mogelijk is om te voldoen aan deze 'soft' constraint: teams van 1 school niet in zelfde poule stop de teams A en B van school X dan in een poule van 4 teams (en dus niet in een poule van 3), zodat ze dus in 2 wedstrijden tegen een team van een andere school spelen. NB: dit komt meestal wel in 1 (of meerdere) competitie(s) voor bij school De Bongerd (de school met het grootste aantal teams). Het aantal teams van deze school dat in een competitie deelneemt (zie query B4 of rapport A3) is dan dus groter dan het aantal poules in de competitie (zie query C2 of rapport B5) --

Figuur 74: Query A1: Poule-aantal per fase

167

--

Figuur 75: Query A2: Poule-aantal per toernooi-ronde --

-Figuur 76: tabel B4 Group-Planning + Team-kolommen

NB fig. - de lichtblauwe lijnen scheiden de dag-ronden, en de donkerblauwe de toernooi-ronden. - de Team-kolommen (rose) zijn manueel toegevoegd, voor het invullen van de 3/4 teams in de poule - u moet de rode en roze kolommen vullen. - de gele cellen zijn een voorbeeld van hoe u in dit schema de teams met verhinder-datums kan invullen, i.c. voor competitie M4: in bijv. poule M4.1.02 zitten 2 M4-teams, met team-codes M4.11 ("De Voetbalsterren") en M4.18 ("De Girlkonijnthes").

168

--

-Figuur 77: Query B8: Verhinder-datums per competitie --

Figuur 78: Query B9: Verhinder-datums per competitie + team -NB: - de teams zijn gesorteerd op kolom D "Aantal verhinder-datums", zodat de teams met het grootste aantal verhinder-datums bovenaan staan. Zo kan u dus de teams van boven naar beneden afwerken (team indelen in poule-planning, zie fig.Figuur 76: tabel B4 Group-Planning + Team-kolommen ) - de teams die een verhinder-datum op een reserve-dag hebben zijn groen en oranje. U moet er dus opletten dat een 'groen' team en een 'oranje' team niet op dezelfde dag worden ingedeeld, i.v.m. de constraint : alle teams op 1 speeldag moeten naar dezelfde reserve-dag kunnen worden doorgeschoven

169

--

Figuur 79: Query C1: Poule-aantal per fase + competitie, met detail: poule van 3/4 teams --

Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2011: Vb: in comp. J8 heeft school Kerkewei 2 teams, " Fccurryworst" en " Iedereen" met 3-verhinder-datums, zie Query B9: --Deze 2 teams kunnen dus alleen op Do. 23-6. Rekening houdend met de constraint onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 kies ik ervoor om deze teams in de laatste dag-ronde te stoppen (19:00-20:30), en in 2 verschillende poules, i.v.m. constraint teams van 1 school niet in zelfde poule i.c.: - team Fccurryworst -> poule 86 (code: J8.1.0.1) - team Iedereen -> poule 85 (code: J8.1.0.2) --

170

--

171

--

-Teams die als verhinder-datum een reserve-datum hadden, hadden in 2011 verder geen andere verhinder-datums, zie Figuur 78: Query B9: Verhinder-datums per competitie + team (de gele kolom (aantal v-datums) heeft altijd waarde 1 voor de teams in kolom I en J (oranje en groen). Omdat het aantal teams dat op Di 28-6 een v-datum heeft (16) kleiner is dan het aantal teams dat op Ma 27-6 (37), heb ik ervoor gekozen om deze 16 teams met vdatum 28-6) te koppelen aan 1 speeldag (Di 21-6), zodat de andere 3 speel-dagen dus beschikbaar zijn voor de 37 teams met v-datum 27-6. Ik heb gekozen voor speeldag 21-6 omdat dit de speeldag is die door de meeste teams (24) als verhinder-dag is opgegeven, dwz: 24 teams kunnen niet op deze dag worden ingedeeld, maar moeten dus op een van de andere 3 dagen spelen, en deze 3 dagen wil ik niet 'belasten' door hier de teams met vdatum 28-6 in te plannen.

Vb van taak-resultaat voor toernooi-editie 2012:

*stap 1: Copieer output van query B9 naar Excel (zie Excel verhinderdata_2012.xls, sheet 1) -- Verhinder-datums van comp. M4 (output van query B9)

Figuur 80: Verhinder-datums comp.M4 -NB: De rose kolom "Team_NR" is een zelf toegevoegde kolom, met een (zelf bepaald) Team-Nr, te gebruiken in sheet 2, zie fig. Figuur 81: Poule-planning voor comp. M4, voor teams met verhinder-datums --

172

* stap 2: Copieer output van query A5 naar Excel (zie Excel verhinderdata_2012.xls, sheet 2) --

Figuur 81: Poule-planning voor comp. M4, voor teams met verhinder-datums -NB: De roze kolommen zijn de (in taak 8) te vullen velden. Voor kolom Team1- 4 (in 1 poule kunnen max. 4 teams): vul met kolom Team_NR van sheet 1 (VerhinderDatums) Vb: voor comp. M4: in time-slot 23 (rij 24 van Excel) zijn 2 teams van M4 ingedeeld, met Team_NR 27 en 32, die corresponderen met resp. teams De Super Knallers 1(De Drie-eenheid/Meijbreestr) en Girlstars (De Drieeenheid/Meijbreestr), zie sheet 1 (fig. Figuur 80: Verhinder-datums comp.M4).

173

* stap 3: zet poule + team uit stap 2 (roze kolommen Group-code + Team1-4) over in tabel F2 --

Figuur 82: vulling van tabel F2 Poule-Team indeling voor comp.M4, voor teams met verhinder-datums -Zie correspondentie van vulling in Match in tabel F2 (kolom Group-Code) en Excel-sheet 2, in fig. Figuur 81: Poule-planning voor comp. M4, voor teams met verhinder-datums * stap 4: zet poule uit stap 2 (roze kolom Group-code) over in tabel H4, vul de blauwe kolommen Competition + Group-code --

Figuur 83: vulling tabel H4 Poule-planning voor M4-teams met verhinder-datums -7.14 Taak 9: func.B7: voor teams zonder verhinder-datums: vul poule-planning

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 8 Hoe: *stap 1 Dmv functie B7 " Asign Groups to Timeslots in Group Planning". NB: -de functie vult niet alleen voor fase 1 de nog lege time-slots met de nog niet ingedeelde poules, maar vult ook alle time-slots voor fase 2 (kwart finales). -de functie houdt rekenening met de volgende constraints:

174

--1 : onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 De functie vult hiervoor de time-slots met de competities als volgt: - dag-ronden met eind-tijd < 19:00: voor groep 4-6 (onderbouw) - dag-ronden met begin-tijd >= 19:00: voor groep 7-8 (bovenbouw) --2: teams van 1 school niet in zelfde poule --3: poules van zelfde competitie spelen zoveel mogelijk op zelfde dag en in zelfde dagronde Zie fig. Figuur 68: Poule-planning 100% automatisch (door functie), zonder rekening te houden met verhinderdatums (begin paragraaf Planning-fase 3, taken 7-10, mijlpaal: Poule-planning) voor resultaat van functie. *stap 2 Vul handmatig voor fase 3 (halve finales) en fase 4 (finales) in tabel B4 "Group Planning "de kolom "AgeGroup Class" (mogelijke waarden: "Groep 4-6", "Groep 7-8") Resultaat: Tabel B4 "Group Planning" is volledig gevuld, voor (poule-)fases 1 en 2. Rapporten: * B4 "Group Planning" (MIJLPAAL 3 in planning. NB: rapport is gevuld voor fase 1-2, voor fase 3-4: zie taak 13) Queries: * A5 Checks Queries: * A2-A6 Opmerkingen: Controleer altijd het resultaat van deze functie. Hoewel geprobeerd is de functie zodanig te implementeren dat er aan zoveel mogelijk plannings-constraints wordt voldaan, kan het zijn dat er toch een betere oplosssing is (dwz: een manueel plannings-alternatief waarbij een meer plannings-constraints wordt voldaan dan bij het automatische plannings-alternatief (zoals gemaakt door de functie)).

7.15

Taak 10: func.B8: copieer gegevens van tabel poule-planning (B4) naar tabel poule (F1) (datum/tijd/veld+ poule-nr)

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 9 Hoe: Dmv functie B8 "Syncronize Groups with Timeslots of Group Planning" Resultaat: * update tabel F1 "Group" (rode velden, bijv. "Date #", "Location" ), met dus de waarden van de corresponderede time-slot in de poule-planning (tabel B4 "Group Round"). Ook veld "Group name" wordt ge-update, dwz dat de poule-nr's dus worden gewijzigd in een getal overeenkomend met de time-slots ID's uit de poule-planning (tabel B4). Voor fase 1 (voorronde) was dit in 2011 dus een getal tussen 1 en 86, en voor fase 2 (kwart finales) een getal tussen 1 en 25, zie Query A5. NB: Kolom "Group code" wordt niet door de functie ge-update. Rapporten: Queries:

175

Checks Queries: * C0-C1 Opmerkingen:

Planning-fase 4, taak 11, mijlpaal: Poule-Team-planning 7.16 Taak 11: func.B9: voor teams zonder verhinder-datums: vul poule-team-plan.

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 0 NB: deze taak moet u 1x per competitie uitvoeren, in totaal dus 10x (M4-M8, J4-J8) Hoe: Dmv functie B9 " Generate Group-Team Planning". NB: De functie koppelt dus teams zonder verhinder-datums aan de poules van fase 1, rekening houdende met de volgende constraint: teams van 1 school niet in zelfde poule Daarnaast koppelt de functie voor (poule-)fase 2 de virtuele teams aan de poules van fase 2. Resultaat: * tabel F2 "Group-Team" is volledig gevuld voor fase 1 (voorrrondes) en fase 2 (kwart-finales). Rapporten: * A1 "Group-Team Planning" (MIJLPAAL 4 in planning) * A2 "Group-Virtual Team Planning" Queries: Checks Queries: * C2-C5 Opmerkingen:

Planning-fase 5, taak 12, mijlpaal: Wedstrijd-planning 7.17 Taak 12: func.B10: maak wedstrijd-planning

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 11 NB: deze taak moet u 1x per competitie uitvoeren, in totaal dus 10x (M4-M8, J4-J8)

Hoe: Dmv functie B10 " Generate Match Planning". Functie genereert alle poule-wedstrijden, zowel voor de teams in fase 1 (voorrondes) als voor de virtuele teams in fase 2 (kwart finales). NB: De functie gebruikt de Round-Robin scheduling techniek ([3],[4], en houdt rekening met constraint: in een poule van 4 teams heeft elk team altijd (min.) 1 'bye' (vrije poule-ronde) Resultaat:

176

* tabel H1 "Match" is gevuld voor alle wedstrijden in fase 1 (voorrondes) voor alle 10 competities. * tabel G2 "Virtual Match" is gevuld voor alle virtuele wedstrijden in fase 2 (kwart finales) ) voor alle 10 competities. NB: als u deze functie voor alle 10 competities heeft uitgevoerd (dus 10x), kan u het resultaat zien in tabellen I1 en I2. Rapporten: * B1 "Match Planning" (MIJLPAAL 5 in planning), varianten: 0-2: wedstrijd-schema per resp. school, ronde (dag), competitie. * B3 "Match Form for Referee", voor fase 1. Queries: * D "Match Data" Checks Queries: * D1-D9 Opmerkingen:

177

Planning-fase 6, taak 13, mijlpaal: Virtuele Wedstrijd-planning 7.18 Taak 13: maak virtuele wedstrijd-planning voor finale-fases (Fase 3-4)

Type taak: manueel Wanneer: na taak 12 NB: deze taak moet u 1x per competitie uitvoeren, in totaal dus 10x (M4-M8, J4-J8) Hoe: *stap 1 Vul tabel B4 "Group-Planning" voor (finale-)fases 3 en 4, om het toernooi-schema (rapport B4 'Poule-planning') af te maken (eerste vulling was in taak 7, voor (poule-)fases 1 en 2). Vul het blauwe veld "Age-group (final)", met: groep 4-6 (onderbouw) of groep 7-8 (bovenbouw) *stap 2 Vul in tabel G3 "Virtual Match" de virtuele wedstrijden in fases 3 (halve finales) en fase 4 (finales) Input: tabel B4 en en rapport B4 en B5 Resultaat: - tabel B4 "Group-Planning" is volledig gevuld (voor alle 4 toernooi-fases) - tabel G3 "Virtual Match" is is volledig gevuld (voor alle 4 toernooi-fases en voor alle 10 competities) NB: als u deze functie voor alle 10 competities heeft uitgevoerd (dus 10x), kan u het resultaat zien in tabel I2. Rapporten: * B2 (MIJLPAAL 6a in planning) * B4 (MIJLPAAL 6b in planning) Queries: * A5 * E1-E2 Checks Queries: * E1-E9 Opmerkingen: Let op de consistentie in tabel B4 "Group-Planning" en in tabel G3 "Virtual Match". Vb: M8 in fase 3 (halve finales) moet in beiden tabellen zijn ingepland op Vr. 1-7, in dag-ronde 1: 16:00-16:15, zie fig. Figuur 84 -- en fig. Figuur 85

178

--

-Figuur 84 --

-Figuur 85

- In toernooi-editie 2011 (en ook 2012) was er voor comp. J7 geen vrije dag-ronde tussen fase 3 (halve finales) en fase 4 (finales): fase 3 eindigt in dag-ronde 4 (16:45-17:00) en fase 4 begint in dag-ronde 5 (17:00-17:15), zie fig.Figuur 86: wedstrijden J7 op finale-dag, zonder vrije tussen-ronde In dit geval is het dus niet mogelijk dat voor J7 fase 4 op tijd begint: de wedstrijd-leiding moet om 17:00 eerst fase 3 afsluiten, de wedstrijden voor fase 4 genereren en de wedstrijd-briefjes voor fase 4 printen. Dit had kunnen worden voorkomen door bijv. de wedstrijd van J7 in fase 3 niet in dag-ronde 4 in te plannen, maar in dagronde 1 (16:00-16:15). Dit betekent dus dat u in tabel B3 (Round), sub-tabel Dayround zou hebben moeten vullen zoals in fig. Figuur 87: Correctie Ronde-plan voor J7, finale-dag

179

--

-Figuur 86: wedstrijden J7 op finale-dag, zonder vrije tussen-ronde

--

NB: correcties staan in de 2 rode cirkels de wijzigingen, was resp 1 en 3 -Figuur 87: Correctie Ronde-plan voor J7, finale-dag Met dus in dag-ronde 1: M8 en J7 en in dag-ronde 5: M7 en M8 Op deze manier wordt dan voor alle competities (dus ook J7) voldaan aan de plannings-constraint: in fase 3 (halve finales) en fase 4 (finales) zit er altijd (min.) 1 dag-ronde tussen deze 2 fases

7.19

Taak 14: maak backup van enkele tabellen mbv queries

Type taak: manueel. optioneel. Wanneer: na taak 13 Hoe: Resultaat: Rapporten: Queries:

180

*A5: voor backup van tabel B4, zie file: ToernooiSchema_2011.xls *C4: voor backup van tabel F2, zie file: PouleTeam_Planning_2011.xls, sheet 1 *C5: voor backup van tabel G2, zie file: PouleTeam_Planning_2011.xls, sheet 2 *D2: voor backup van tabel H1, zie file: WedstrijdPlanning_2011.xls, sheet 1 *C5: voor backup van tabel G3, zie file: WedstrijdPlanning_2011.xls, sheet 2 [TODO: in zip bijlagen] Check-Queries:

181

7.20

Wijzigingen in planning n.a.v. verstoringen

Door verstoringen (bijv. het uitvallen van een team) kan het nodig zijn om de planning te wijzigen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van deze verstoringen, en hoe deze in Match moeten worden verwerkt. NB: *Voor alle verstoringen geldt: het is van belang weer de check-queries te draaien voor de taken die u uitvoert om de verstoring op te lossen cq. de planning weer OK te maken. * Er worden hier alleen de meest voorkomende verstoringen beschreven, zoals opgenomen in [13]. * In het ontwerp van Match is er van uitgegaan de de poule-planning ('toernooi-schema') niet meer wordt gewijzigd nadat de wedstrijd-planning is gemaakt. Dwz dat het bijv. niet mogelijk is om in de poule-planning een extra time-slot toe te voegen (in fase 1 ) als er bijv. 3 extra teams in 1 competitie moeten worden ingedeeld (omdat deze 3 teams te laat waren bij de inschrijving). 7.21 Verstoring 1: Poules van 2 (of meer) teams omruilen

Stel dat in comp. M6 team Glitter Kikkers (De Esch) bij de inschrijving vergeten was hun verhinder-datum Do.23-6 op te geven, maar daar pas achterkwam nadat de wedstrijd-planning was gemaakt (dus na taak 13). Dit team is nu ingedeeld in poule 69, ingedeeld op speeldag 23-6. Om dit team toch mee te kunnen laten doen moet u kijken of er in deze comp. een poule is die op een andere dag (dus niet op 23-6 ) speelt (dit is voor M6 het geval), en moet u vragen of een team van deze poule bereid is te ruilen van poule/speeldag met team Glitter Kikkers. Dit moet dus een team zijn die geen verhinder-datum 23-6 heeft, bijv. team De Voetbalgirls Kerkewei (Kerkewei), die nu was ingedeeld in poule 29, met speeldag Di 21-6. De situatie voor de aanpassing is dus als volgt: --

--

182

-Figuur 88: Poule-team planning --

-Figuur 89: Wedstrijd-planning voor wijziging U moet nu dus voor deze 2 teams de poules omruilen, dwz: de poule-team-planning en wedstrijd-planning van deze poules aanpassen, als volgt: *stap 1: Vul de verhinder-datum in. NB: stap is correctie van taak 3 --

--

183

Figuur 90: Team-tabel, sub-tabel C:Verhinder-datum

184

NB: U kan nu controleren of deze verhinder-datum voor een probleem zorgt (dwz: team is ingepland op verhinder-datum) mbv check-query C9: --

-*stap 2: Bepaal welke teams niet in aanmerking komen voor omruilen (omdat ze dus dezelfde verhinder-datum hebben). --

-Figuur 91: Verhinder-datums andere teams in comp. M6

185

*stap 3: Ga naar tabel F2 en ruil de teams om in poule 29 (code: M6.1.01), dus: vervang: De Voetbalgirls Kerkewei (Kerkewei) door Glitter Kikkers (De Esch). NB: stap is manuele versie van taak 11

--voor wijziging

-- wijziging

--na wijziging

-NB: het resultaat van check-query C3 (bepaalt of 1 team in 2 poules is ingedeeld) is nu: --

-Dit lost u op met de volgende stap.

186

*stap 4: Ga naar tabel F2 en ruil de teams om in poule 69 (code: M6.1.02), dus: vervang: Glitter Kikkers (De Esch) door De Voetbalgirls Kerkewei (Kerkewei). NB: stap is manuele versie van taak 11 --

-Eind-resultaat (poule-team planning is nu dus OK): --

--

--

187

NB: het resultaat van check-query D5 (bepaalt of voor een team de poule in poule-team-planning en wedstrijdplanning hezelfde is) is nu: --

-Dit lost u op met de volgende stap.

*stap 5: Verwissel in poules 29 en 69 in het wedstrijd-schema de 2 teams, dus wijzig dit schema alleen voor de 2 teams: De Voetbalgirls Kerkewei (Kerkewei) en Glitter Kikkers (De Esch). NB: stap is manuele versie van taak 12

188

Tip: Selecteer het team wat u wilt wisselen en druk op knop 'Filter 1 Team A/B' (i.c. Team B) zodat u alleen de wedstrijden ziet die u moet wijzigen --

---

-Figuur 92: Filter wedstrijden omruil-team --

-Figuur 93: Wedstrijden omruil-team voor wijziging --

-Figuur 94: Wedstrijden omruil-team na wijziging

189

Eind-resultaat (wedstrijd planning is nu dus OK): --

-Figuur 95: Wedstrijd-planning na wijziging

190

7.22

Verstoring 2: Uitval van een team in poule van 4 teams

Stel dat in comp. M6 team De Monkeys (De Wendakker) uitvalt. Dit team zat in poule 70, een poule van 4 teams (speeldag do. 23-6) met 6 wedstrijden van 15 min. elk, wat nu dus een poule van 3 teams moet worden, met 3 wedstrijden van 20 min. NB: Poule 70 zit in een dag-ronde 1 van Do. 23-6, die bestond uit 6 poules van 4 teams, allen met dezelfde begin- en eind-tijd (16:00-17:30), maar dit verandert nu dus: begin- en eind-tijd van poule 70: 16:00-17:00. --

--

--

191

De situatie voor de aanpassing is dus als volgt: --

--

--

-U moet nu dus uitgevallen team verwijderen uit de verschillende planningen (wedstrijd- en pule/team-planning) als volgt:

192

*stap 1: Verwijder de 3 wedstrijden van het uitgevallen team in poule 70 (in tabel H1) NB: stap is correctie van taak 12 --

--

*stap 2: Update de 3 wedstrijden van de 3 teams in poule 70 (in tabel H1), zodanig dat elke wedstrijd 20 min. duurt. NB: stap is correctie van taak 12 --

--

193

--

-*stap 3: Verwijder het uitgevallen team in poule 70 (in tabel F2) NB: stap is correctie van taak 11 --

--

194

*stap 4: Verwijder het uitgevallen team in poule 70 (in tabel D3, dmv knop Delete onderaan scherm) NB: stap is correctie van taak 3 --

-Na deze stap heeft u in principe de verstoring verwerkt, dwz: u kan nu opnieuw de rapporten (met doelgroep: scholen) genereren voor comp. M6/poule 70. De volgende stappen zijn dus optioneel, maar ik raad aan deze wel uit te voeren, om ook de rapporten voor toernooi-leiding te actualiseren en om weer de check-queries te kunnen gebruiken (waarvan de input dus komt uit tabellen die u in de volgende stappen corrigeert). *stap 5: Update de poule-tabel (F1) voor poule 70: # teams = 3 etc. NB: stap is correctie van taak 4 --

--

195

*stap 6: Update de tijd-tabellen Fase en Ronde (B2 en B3): # teams: -1, # poules van 4: -1, # poules van 3: +1 NB: stap is correctie van taken 2 en 5 --

---

--

196

--

---

197

7.23

Verstoring 3: Uitval van een team in poule van 3 teams

Stel dat in comp. M4 team De Bongie girls (De Bongerd) uitvalt. Dit team zat in poule 43, een poule van 3 teams (speeldag Wo. 22-6) met 3 wedstrijden van 20 min. elk, wat nu dus een poule van 2 teams moet worden, met 2 wedstrijden van 20 min. (waarbij de 2 teams in de poule dus 2x tegen elkaar spelen). Deze verstoring is bijna hetzelfde als verstoring 2, alleen in stap 1 en 2 zit een verschil, zoals u hieronder kan zien (voor de overige stappen, zie verstoring 2). *stap 1: Verwijder de 2 wedstrijden van het uitgevallen team in poule 43 (in tabel H1) NB: stap is correctie van taak 12 Resultaat: --

-*stap 2: Voeg 1 wedstrijd toe voor de overgebleven 2 teams in poule 43 (in tabel H1). Geef dit record een uniek Match-ID. Sorteer hiervoor de Match-tabel op kolom Match-ID en kies voor het nieuwe record de maxium Match-ID +1. Let op: Match-ID moet kleiner zijn dan de minimum ID van tabel G3Virtual Match (kolom Vir.Match ID). Het nieuwe record is dus (bijna) een copie van match met id 20, dwz: zelfde datum, veld, teams, alleen de tijd verschilt (begin-tijd: + 20 min.). NB: stap is correctie van taak 12 Resultaat: --

--

198

--

-*stap 3: Update in tabel F1 (Poule) : - Period# := 2 (veld geeft aan hoevaak de teams in de poule tegen elkaar spelen, zie ook toelichting veld in status-balk) -Match# := 2 -Team# := 2 --

--

--

7.24

Verstoring 4: Aflassen speeldag, uitwijken naar reservedag

Stel dat speeldag 22-6 wordt afgelast, en die dag wordt doorgeschoven naar dag 27-6. Het is niet nodig om dit in Match door te voeren (wijzigen van speel-datum (22-6 > 27-6) van poules op die dag), en w.s. wilt u dit ook niet, alle Match-rapporten waarop deze datum staat (bijv. de wedstrijd-briefjes) gaat u toch niet opnieuw printen.

7.25

Verstoring 5: Extra team toevoegen aan competitie

Stel dat in comp. M6 een team X zich niet had ingeschreven maar nadat de wedstrijd-planning is gemaakt (dus na taak 13) vraagt of ze toch mee kunnen doen. In principe kan dit niet, maar er zijn 2 uitzonderingen: - in M6 heeft een team Y afgezegd, en team X kan dus zijn plaats innemen

199

- in M6 is er een poule P van 3 teams die in een dag-ronde van 1.5 uur zit (die niet de laatste dagronde is), omdat er in de ronde dus poules van 4 ronden zitten. Team X kan dan in poule P worden ingedeeld. - in M6 is er een poule P van 3 teams die in de laatste dag-ronde van 1 of 1.5 uur zit (het maakt dus niet uit of er in deze dag-ronden poules van 4 teams zitten). Team X kan dan in poule P worden ingedeeld. Stel dat de dagronde 1 uur duurde, dan wordt dat nu dus 1.5 uur, maar dit is dus geen probleem omdat het de laatste ronde was.

7.26

Verstoring 6: Team is in verkeerde competitie ingedeeld

Stel dat team The Streetgirls Leemstee (De Leemstee), ingedeeld in comp. J7 een meisjes-team was (en dus in M7 had moeten zitten), doordat ze bij de inschrijving dus voor veld geslacht J (ipv M) hadden ingevuld, maar daar pas achterkwam nadat de wedstrijd-planning was gemaakt (dus na taak 13). U kan dan 2 dingen doen: - Het team proberen te veranderen van competitie, i.c. J7 > M7). Deze verstoring is dan dus een combinatie van verstoring 5 (extra team, i.c. in J7) en verstoring 2/3 (uitval van een team), waarbij verstoring 5 dus bepalend is voor de haalbaarheid van deze optie - Het team voor spek en bonen mee laten doen, en voor al zijn wedstrijden bijv. 2-0 verlies in te vullen (en niet bijv. 10-0, want dat zou dan bij de bepaling van de beste nr 2 in de competitie te grote invloed hebben ) - Het team diskwalificeren. Deze verstoring is dan dus hetzelde als verstoring 2/3 (uitval van een team).

200

7.27

Simulatie van toernooi-verloop mbv test-functie

Het Functie-menu bevat een knop Testing, als u hierop klikt opent zicht het volgende sub-menu, waarvan voor u alleen de test-functie in box A van belang is (de rest is alleen bedoeld voor E.S.) --

-Figuur 96: Submenu Test-functies -Met de test-functie A1is het mogelijk is om automatisch random scores te genereren, om zo dus het toernooiverloop te kunnen simuleren. U kan per fase en ronde (dag) voor alle wedstrijden op die dag de uitslag laten genereren, dwz: de functie vult zelf in tabel H1 de blauwe velden (score team A/B en FP-scores team A/B), zie fig. Figuur 97: (random) uitslagen gegenereerd door test-functie voor ronde 1 Zo worden voor een standaard-dag (3 dag-ronden met elk 36 wedstrijden (6 wedstrijden per poule, en 6 velden (1 veld per poule)) dus 108 scores gegenereerd. Na elke run van een functie kan u daarna de taken uitvoeren die later (in het echt) tijdens het toernooi worden uitgevoerd (zie H8), en zo kan u dus het toernooi-verloop vooraf simuleren. Dit kan nuttig zijn om bijv. de gemaakte planning te testen, bijv.: is de inrichting van tabel G# (Virtual Match) OK, dwz: wordt altijd goed bepaald welke teams doorgaan naar de volgende ronde. Of u kan de test-functie gebruiken voor een demo waarin u aan toekomstige toernooi-leiding laat zien hoe zij in Match hun taken moeten uitvoeren tijdens het toernooi. De functie heeft 3 parameters, en de vulling hiervan hangt af van de toernooi-fase: * Fase 1 (voorrondes) -Round ID: 1-6 (kies alleen de speel-rondes, dus niet de reserve-rondes. In de combobox kan u het type ronde zien in de laatste kolom: S/R (Speel-ronde/Reserve-ronde) -Phase ID: 1 -AgegroupClass (Groep 4-6 (Onderbouw) , Groep 7-8 (Bovenbouw)): -

* Fase 2 (kwart finales) -Round ID: 7-8 (kies alleen de speel-rondes, dus niet de reserve-rondes. In de combobox kan u het type ronde zien in de laatste kolom: S/R (Speel-ronde/Reserve-ronde)

201

-Phase ID: 2 -AgegroupClass (Groep 4-6 (Onderbouw) , Groep 7-8 (Bovenbouw)): * Fase 3/(halve finales en finales) -Round ID: 9 -Phase ID: 3/4 -AgegroupClass (Groep 4-6 (Onderbouw) , Groep 7-8 (Bovenbouw)): 1/2 In fase 3/4 speelt eerst Groep 7-8 alle wedstrijden (dus zowel halve finales als finales) en daarna begint Groep 46 met hun wedstrijden. Voor een correcte simulatie moet u de tes-functie voor fase 3/4 dus 4x uitvoeren: * run 1: Round ID: 9, Phase ID: 3, AgegroupClass = 2 * run 2: Round ID: 9, Phase ID: 4, AgegroupClass = 2 * run 3: Round ID: 9, Phase ID: 3, AgegroupClass = 1 * run 4: Round ID: 9, Phase ID: 4, AgegroupClass = 1 --

---

-Figuur 97: (random) uitslagen gegenereerd door test-functie voor ronde 1 (29-5-2012)

202

8

Taken tijdens toernooi

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van alle taken die tijdens het toernooi moeten worden uitgevoerd en hoe Match daarin ondersteunt (is voor toernooi-leiding-gebruiker) --

-Figuur 98: Diagram taken tijdens toernooi

203

--

-Figuur 99: functies bij (automatische) taken tijdens toernooi

2 Opmerkingen vooraf: *1 Uitgangspunt van dit hoofdstuk is dat in Match het hele wedstrijd-schema is ingevoerd, en ook alle virtuele wedstrijden, zodat u tijdens het toernooi in principe nooit zelf nieuwe wedstrijden handmatig hoeft te maken (records in tabel Match handmatig moet toevoegen). Er staat "in principe", omdat er uitzonderings-situaties zijn waarin dit evt. wel moet. dit wordt later in dit hoofdstuk behandeld. Ook correcties van evt. invoer-fouten worden als laatste behandeld. Sommige van de mijl-palen van de taken in het plannings-fase (zie H7) zijn input voor de taken die u uitvoert tijdens het toernooi, en die u dus tijdens het toernooi op locatie moet hebben.. Dit zijn de volgende rapporten - A1: poule-indelingen - A5: contact-gegevens scholen - B1-variant 2: wedstrijd-schema per ronde - B3: wedstrijd-briefjes - B4: toernooi-schema - B5: teams per ronde *2 Zoals eerder aangegeven (zie taak 13 van taken voor aanvang toernoooi) is in de planning van toernooi-editie 2011 en 2012 een fout gemaakt in de planning van comp. J7 waardoor niet wordt voldaan aan constraint: in fase 3 (halve finales) en fase 4 (finales) zit er altijd (min.) 1 dag-ronde tussen deze 2 fases In dit geval is het dus niet mogelijk dat fase 4 op tijd begint: de wedstrijd-leiding moet nl. eerst fase 3 afsluiten, de wedstrijden voor fase 4 genereren en de wedstrijd-briefjes voor fase 4 printen. U moet daarom na afloop van

204

dag-ronde 4 eerst de wedstrijd-briefjes van J7 verwerken (dus voor comp. M7 en M8, waarbij er wel een (of meer) vrije dag-ronde zit tussen fase 3 en 4).

In het taak-diagram van fig. Figuur 98: Diagram taken kan u zien welke taken u moet uitvoeren tijdens het toernooi. De taken zijn als volgt onderverdeeld: *1: automatisch / handmatig De taken die Match automatisch voor u kan doen (dmv de functies) zijn weergegeven in blauw. De functie die de taak uitvoert is weergegeven met func.X, met X is de functie-code uit het menu Functions van Match, bijv. func.A1 = "Update ranking" (update poule-ranking) De taken die u zelf moet doen zijn weergegeven in wit. NB: een "automatische taak" kan u uiteraard ook handmatig uitvoeren, dus zonder gebruik te maken van de functie. Dit is uiteraard in principe niet de bedoeling (de functies zijn gemaakt om tijd te besparen), maar het kan dus wel. *2: tijdens welke toernooi-fase uit te voeren Het taakdiagram is een algemeen diagram dat geldt voor alle toernooi-fasen, maar niet elke taak hoeft altijd te worden uitgevoerd, dit is afhankelijk van de toernooi-fase. Zo hoeft bijv. taak 3 "controleer en evt. corrigeer poule-ranking" uiteraard alleen te worden uitgevoerd in een poule-fase (1 of 2), en dus niet in een finale-fase (3 of 4). Als een taak niet voor elke toernooi-fase hoeft te worden uitgevoerd, staat in het diagram bij de taak: (voor Fx), met x = fase-nr. In onderstaande tabel kan u voor alle toernooi-fasen zien welke taken u moet uitvoeren.

Taak Fase 1 1X 2X 3X 4X 5 Xc 6 Xc 7 Xc 8X 9X 10 X

Fase 2 Fase 3 Fase 4 X X X X X X X Xc Xc Xc X X X

X X

NB: Xc betekent: taak moet alleen voor bepaalde competities worden uitgevoerd (bijv. taak 6 moet alleen worden gedaan voor competities waarbij de kwestie "beste nr's 2 gaan door" speelt). U moet in toernooi-fase 1 (voorrondes), die bestaat uit meerdere ronden (dagen), aan het eind van elke speeldag voor elke competitie het taak-diagram doorlopen voor de competities die op die dag hebben gespeeld. Stel dat een competitie op een bepaalde dag niet speelt, dan moet u voor deze competitie toch 1 taak uitvoeren: taak 8 (update actuele toernooi-ronde), dit moet nl. altijd aan het eind van een dag voor alle competities gebeuren, zodat dus alle competities aan het begin van een nieuwe ronde (speel-dag) in Match dezelfde 'actuele ronde' hebben. In het taakdiagram ziet u dat er een bepaalde "work-flow" zit in de taak-uitvoering, met keuze-momenten en iteraties (de terug-koppelingen in het diagram). Om dit te verduidelijken volgt nu eerst een voorbeeld hoe de taken moeten worden uitgevoerd voor competities M5 en M6, zie ook fig. Figuur 100: voorbeeld uitvoering taken tijdens toernooi . Daarna worden alle taken verder in detail beschreven. Voorbeeld: In toernooi-ronde 1 (Ma.20-6) worden er van comp. M5 4 poules gespeeld, en van M6 niks. In de eerste 5 dagronden (dus voor de eerste 5 wedstrijden van de M5-poules) wordt alleen taak 1 (T1) uitgevoerd: - T1: invoeren uitslagen van gespeelde wedstrijd-ronde In dagronde 6 wordt naast taak T1 ook taken T2, T3, T4 en T8 uitgevoerd: - T2: func. A1: update wedstrijd-punten en poule-ranking

205

- T3: controleer en evt. corrigeer poule-ranking - T4: func. A3 update FP-ranking - T8: func. A5: update actieve toernooi-ronde, dwz: sluit voor comp.M5 de toernooi-ronde af, er wordt nl. voor M5 op deze dag niet meer (in andere poules) gespeeld. In toernooi-ronde 2 (Di.21-6) worden er van comp. M5 2 poules gespeeld, en van M6 1 poule, en worden voor beide competities dezelfde taken uitgevoerd, in bijv. deze volgorde: 1: M5: T1-T4, T8 2: M6: T1-T4, T8 Het handigst is dus om de taken per competitie te doen: eerst voor alle poules van M5 en daarna voor M6 (zodat u in Match niet steeds van competitie moet wisselen). In toernooi-ronde 3 (Wo.22-6) wordt er van comp. M5 1 poules gespeeld, en van M6 niks. Omdat dit voor M5 de laatste dag is waarop (in fase 1) wordt gespeeld, worden nu alle taken uitgevoerd: T1-10: - T5: func.A2: update ranking beste nr.'s 2 (deze taak moet voor M5 worden uitgevoerd omdat er in M5 1 beste nr.2 doorgaat naar de volgende ronde (fase 2), zie rapport B5). - T6: controleer en evt. corrigeer ranking beste nr's 2 - T7: func.A4: update virtuele wedstrijd voor beste nr's 2 - T8: func.A5: update actieve toernooi-ronde, dwz: sluit voor comp.M5 de toernooi-ronde af, er wordt nl. voor M5 op deze dag niet meer (in andere poules) gespeeld. En omdat M5 is uitgespeeld kunnen ook alle volgende ronden in fase 1 worden afgesloten, zodat voor M5 de volgende actieve toernooi-ronde dus al vast staat ingesteld (op toernooi-ronde 7 (Wo. 29-6)) - T9: func.A6: update actieve toernooi-fase, zodat voor M5 de volgende actieve toernooi-fase dus al vast staat ingesteld (op toernooi-fase 2) - T10: func.A7: genereer wedstrijden van volgende toernooi-fase (fase 2), en genereer ook de nieuwe poules (voor M5 zijn dit er 2, zie rapport B5 of B4) In toernooi-ronde 4 (Do.23-6) wordt er van comp. M5 niks meer gespeeld (is uitgespeeld), en van M6 worden 6 poules gespeeld, waarna M6 ook is uitgespeeld. Als alle competities zijn uitgespeeld in een fae (i.c. fase 1) geldt dus dat voor alle competities taken 1-10 zijn uitgevoerd, en voor alle competities de wedstrijden voor de volgende fase zijn gegenereerd. U begint dan voor de nieuwe fase (i.c. fase 2) weer opnieuw bij taak 1. Het taak-diagram voert u in totaal dus 4x uit (voor de 4 fases) per competitie, in totaal dus 40x (voor de 10 competities). --

206

-Figuur 100: voorbeeld uitvoering taken tijdens toernooi

Het taak-diagram gaat ervan uit dat u de wedstrijd-resultaten "real-time" wilt presenteren, dwz: zodra een dagronde is afgelopen (en er dus 6 poules zijn uitgespeeld) wilt u de poule-rankings publiceren. Maar u kan de taken uiteraard ook in "batch-modus" uitvoeren, dwz: tijdens het toernooi voert u alleen taak 1 uit ("invoeren uitslagen"), en 's avonds voert u de overige taken uit (zoals taak 2: "bepalen poule-ranking"), en zet u de rapporten met bijv. de uitslagen en rankings op uw website. In dit geval voert u dus voor bijv. toernooi-ronde 1, (met 108 wedstrijden), tijdens de speeldag (alleen) taak 1 uit (en in totaal dus 108 x), en de overige taken pas na afloop van de speeldag

NB: * de taken in het taak-diagram zijn de "standaard-taken", dwz: taken die u altijd moet uitvoeren. Het kan echter voorkomen dat u ook moet handelen in bepaalde uitzonderings-situaties. Deze worden als laatste in dit hoofdstuk behandeld. * taken 0 en 11 staat niet in het diagram, zijn optioneel. * Voor een uitleg hoe om te gaan met situaties die zich tijdens het toernooi kunnen voordoen en de planning verstoren (bijv. niet komen opdagen van een team), zie H7 (maken van planning). * Tijdens het toernooi zal u veel Match-rapporten genereren, bijv. B1: Wedstrijd-uitslagen per dag, of dag-ronde (1/1.5 uur) of per wedstrijd-ronde (15/20 in.). Het is daarom van belang deze rapporten op een gestructureerde manier op te slaan, zie verder H9, Installatie en gebruiks-instructies

Nu volgt een beschrijving van elke taak, in het volgende formaat: Type taak: -automatisch: dmv functie, bijv. functie B10: Generate Match Planning, voor genereren van wedstrijden (toevoegen records in tabel H1: Match) -manueel: moet u zelf doen, bijv. invullen wedstrijd-uitslagen in tabel H1: Match Wanneer: Hoe: Resultaat: Output van taak Rapporten: document om te printen, meestal van het resultaat van de taak, of evt. input voor een taak Queries: voor controleren resultaat (output) of input voor uitvoeren van taak Checks Queries (zie menu Queries, knop Checks): voor controleren resultaat (output) Opmerkingen: bevat vaak een korte toelichting over hoe de taak is uitgevoerd voor toernooi-editie 2011, en soms ook voor voor toernooi-editie 2012 Voor een toelichting op de bij een taak horende queries en rapporten (bijv.: hoe moeten rapport-parameters worden gevuld), zie par. Rapporten en Queries.

8.1

Taak 0: afvinken aanwezige teams

Type taak: manueel. Optioneel Wanneer:

207

Voor aanvang van elke dag-ronde moeten de teams van de poules die in die dag-ronde spelen zich bij de wedstrijdleiding melden, die deze afvinkt in rappport A1 (variant 2: poules per fase/ronde). Stel dat een team niet is komen opdagen, dan moet de wedstrijd-leiding dus het wedstrijd-programma aanpassen voor de poule waarin dit team was ingedeeld, zie par. Uitzonderings-situaties NB: Omdat er dus een (kleine) kans is dat het wedstrijd-programma van een poule op het laatst moet worden gewijzigd, is het nodig dat alle teams van de poule zich voor aanvang van de dag-ronde van hun poule melden,en dus niet pas voor aanvang van hun 1e wedstrijd, omdat dus een team dat niet voor de 1e wedstrijd-ronde was ingedeeld, na aanpassing van het wedstrijd-schema wel in de 1e wedstrijd-ronde kan zitten. Resultaat: Rapporten: - input: * A1 (variant 2: poules per fase/ronde)

8.2

Taak 1: invoeren uitslagen van gespeelde wedstrijd-ronde

Type taak: manueel Wanneer: Na elke gespeelde wedstrijd-ronde (15 of 20 minuten). Hoe: Sorteer de (max. 6) wedstrijdbriefjes op competitie, zodat u de wedstrijd briefjes 'batch-gewijs', per competitie, kan voeren, en u het aantal keren dat u moet wisselen van competitie in Match (via het Start-menu, zie fig. Figuur 4: Start-scherm) minimaliseert. Voorbeeld: in toernooi-ronde 2 (Di.21-6), in dagronde 2 (17:30-19:00) worden wedstrijden van competitie M5 en M6 gespeeld. Voer eerst alle uitslagen van M5 in, en dan die van M6. Het invoeren van de scores en FP-punten doet u in tabel Match (H1). Voor (poule-)fases 1-2 hoeft u de velden "Note Code" en "Penalties team A/B" niet te vullen, deze zijn alleen voor de (finale-)fases 3-4 (penalties volgen na gelijkspel). NB: In fase 3+4 (1/2 finales en finales) moet een wedstrijd een winnaar hebben en dit moet blijken uit de score (voor Match). Als na reguliere speeltijd de stand gelijk is en de winnaar bepaald wordt via penalties, moet het resultaat van de penalties in de score worden verwerkt. Dit kan op 2 manieren: Vb: stel uitslag van wedstrijd tussen team A en B was 1-1 na reguliere tijd, en team A heeft de penaltie-reeks gewonnen met 3-2 dan kan u in Match de score op deze 2 manieren invullen: -1: # goals winnaar penalties plus 1: score A-B: 2-1 -2: optellen van gemaakte penalties in score_A/B: 4-3 Stel dat de penalty-shoot out een reeks van 3 is, dan kan een team zo dus max. 3 goals extra krijgen. Taak 1 herhaalt u in fase 1-2 6x voor een poule van 4 teams, en 3x voor een poule van 3 teams. Op een standaard-dag (elke dag behalve wo.), met (3) dag-rondes van 6 poules van 4 teams voert u deze taak voor een dag-ronde dus 36x (6 wedstrijden/poule x 6 poules) uit, en bent u hiermee dus na 1.5 uur klaar, en kan u naar taak 2 doorgaan. Resultaat: Rapporten:

208

8.3

Taak 2: func. A1: update wedstrijd-punten en (voor fase 1-2) poule-ranking

Type taak: automatisch Wanneer: Na taak 1. Na elke gespeelde dag-ronde (1 uur of 1.5 uur). Hoe: Dmv func. A1 - Update Ranking NB: - Match gebruikt het FIFA-systeem voor het bepalen van de ranking, dwz: 1: kijk naar punten (0/1/3 voor Verlies/Gelijk/Winst) 2: kijk naar doel-saldo (aantal goals-voor min aantal goals-tegen) 3: kijk naar aantal goals-voor zie voor details, par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. - voor fase 4 is dit de laatste taak. Resultaat: * in tabel Match (H1) zijn de rode velden (wedstrijd-punten) berekend * tabel Ranking Group (H2) is ge-update * voor fase 4: tabel End-ranking (H4) is bepaald Rapporten: *B1 *C2: End Ranking (alleen voor fase 4, aan eind van toernooi)

8.4

Taak 3: (voor fase 1-2) controleer en evt. corrigeer poule-ranking

Type taak: manueel Wanneer: na taak 2 Hoe: Match bepaalt de poule-ranking (tabel H2) o.b.v. het FIFA-systeem. Mocht hiermee niet kunnen worden bepaald wie nr.1 en 2 is, omdat beide teams hetzelfde aantal punten hebben, dan heeft Match de 2 teams een (willekeurige) ranking gegeven, en staat in kolom 'X' een vinkje om dus aan te geven dat u zelf de ranking moet bepalen, o.b.v. het door de toernooi-organisatie vastgestelde tie-breaking systeem . Nadat u evt. kolom 'Rank.' heeft gecorrigeerd moet u ook voor kolom 'X' het vinkje verwijderen. In veld 'Note' kan u evt. een (korte) opmerking zetten (bijv.: "winaar penalties", als u had besloten de rankings 1 en 2 te laten beslissen door penalties) (kort, anders past het niet in het vakje in rapport C1) Tip: -zet in tabel H2 selectie-filter (bliksem-icoon) in kolom Group, als u alleen de ranking van 1 poule wilt zien. -zet in tabel H2 selectie-filter (bliksem-icoon) in kolom Phase, als u alleen de rankings van de poules in 1 fase (1-2) wilt zien. Resultaat: Rapporten: *C1: Ranking Group Opm: Mocht in een poule een team zitten dat voor spek en bonen meedeed (zie par. Wijzigingen in planning n.a.v. verstoringen , verstoring 6 ), dan moet in in deze taak dit team de laagste ranking geven.

209

8.5

Taak 4: (voor fase 1) func. A3: update FP-ranking

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 3 Hoe: dmv func. A3 - Update Ranking Fair Play Resultaat: * in tabel Match (H1) zijn de rode velden (FP-punten) berekend * tabel FP Ranking (H5) is ge-update Rapporten: *C4-5 : FP Ranking (Secret) NB: dit rapport hoeft u in principe pas te printen als fase 1 (of het toernooi) is afgelopen.

8.6

Taak 5: (voor fase 1-2) func.A2: update ranking beste nr.'s 2

Type taak: automatisch Wanneer: Na taak 4, als geldt: - alle poules in de competitie zijn uitgespeeld. - in rapport "Teams per Ronde" (B5) staat voor de competitie in de laatste kolom: "(Beste) nr.'s 2" een getal <> 0 staat, dwz: voor de competitie gaan er (beste) nr's 2 door naar de volgende fase. In toernooi-fase 1 moet u deze taak bijv. wel uitvoeren voor comp.J5, maar niet voor bijv. comp. M7. Hoe: dmv functie A2 - Update Ranking Best nr.2 Resultaat: - tabel Ranking Group Best Nr's2 (H3) is ge-update Rapporten:

8.7

Taak 6: (voor fase 1-2) controleer en evt. corrigeer ranking beste nr's 2

Type taak: manueel Wanneer: na taak 5 Hoe: zie taak 3 Tip: nadat bepaald is wie de beste nr's 2 zijn, moet u in tabel Ranking-Group (H2) in kolom 'Note' voor deze teams invoeren: "Beste nr.2" (deze tekst komt dan ook in het bijbehorende rapport C1). Resultaat: Rapporten:

210

8.8

Taak 7: (voor fase 1-2) func.A4: update virtuele wedstrijd voor beste nr's 2

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 6 Hoe: dmv func.A4 - Update Virtual Match for Rank.2 Resultaat: -als de actieve fase fase-1 is: in tabel Group -Virtual team (G2) zijn de vinkjes in kolom 'X' verwijderd en is kolom "Previous Group" ("poule uit vorige ronde") gevuld met de poule (van fase 1) waaruit de beste nr.2 komt -als de actieve fase fase-2 is: in tabel Vitual Match (G3) zijn de vinkjes in kolom 'X' verwijderd en is kolom "Previous Group of Team A/B" ("poule van team A/B uit vorige ronde") gevuld met de poule (van fase 2) waaruit de beste nr.2 komt Rapporten:

8.9

Taak 8: func.A5: update actieve toernooi-ronde

Type taak: automatisch Wanneer: Na taak 4 of taak 7. Aan einde van toernooi-ronde (speeldag), dus voor standaard-speeldag om 20:30, sluit u de speeldag af in Match. Tip: Voor dat u deze functie uitvoer, klik in menu "Start" op knop "Show matches in active round". Het formulier dat u dan ziet moet leeg zijn, dwz: geen enkele wedstrijd meer bevatten. Als dit niet zo is, betekent dit dus dat u nog niet voor alle wedstrijden in de toernooi-ronde de uitslag heeft ingevuld. Hoe: Dmv func. A5 - Update Active Round NB: - functie geeft foutmelding als voor de speeldag nog niet alle uitslagen zijn ingevuld. - U kan dit evt. ook manueel doen, als u bijv. voor een competitie die in ronde 3 (22-6, voorrondes) klaar is direct de volgende actuele ronde op ronde 7 (29-6, kwart-finales) wilt instellen. U kan dit doen in tabel Round (B3): zet eerst voor de huidige actieve ronde (3) het veld "Active" op Nee, en daarna voor de nieuwe actieve ronde (7) het veld "Active" op Ja. - Als u per ongeluk deze taak mocht hebben uitgevoerd, maar een vorige taak (bijv. taak 3) vergeten was, moet u het resultaat van deze taak (8) ongedaan maken, dus: herstel de oorspronkelijke actieve ronde. Alle voorgaande taken werken nl. in de context van de actieve ronde. -Deze taak moet per dag voor alle competities worden uitgevoerd, dus ook voor competities die op een dag niet hebben gespeeld. Stel dat ronde 1 (ma. 20-6) is afgelopen, dan moet na uitvoering van deze functie dus voor alle competities gelden dat ronde 2 (di. 21-6) de nieuwe actieve ronde is. Als u Di. Match opstart, en u kijkt in het Start-scherm (knop "Show matches in active round"), dan ziet u nu alle wedstrijden van de competities die op Di. spelen. Resultaat: Tabel Round (B3) is ge-update: de volgende ronde is nu de nieuwe actieve ronde. Tip:

211

* controleer dit resultaat als volgt: klik in menu "Start" op knop "Show matches in active round". Het formulier dat u dan ziet moet nu gevuld zijn met de wedstrijden van de nieuwe ronden. * check of voor alle competities de dag is afgesloten, en ze dezelfde actuele ronde hebben, als volgt: 1: open (in willekeurige comp., bijv. J5) tabel B3: Round 2: zet filter in hoofd-menu (bovenaan) uit, u ziet dan de Round-records van alle competities 3: zet muis op cel in kolom 'Active', waar dus Ja staat, en klik op selectie-filter (met bliksem). In dit formulier zit u niet de competitie, maar de lijst is ge-ordend op comp.ID, als volgt: M4, M5, M6, M7, M8, J4, J5 etc. Vb. fout in comp. M6 (rij 3 in lijst), heeft als actuele ronde 21-6, en de rest 22-6. --

-Ook al speelt M6 niet op 22-6, u moet altijd na uitvoeren van deze taak voor alle competities dezelfde actieve ronde hebben, dwz: u moet deze taak altijd voor elke competitie uitvoeren. Om de fout voor M6 te corrigeren, moet u nu dus alle schermen van Match afsluiten (zijn van actuele competitie J5), tot aan het Start-scherm, en dan M6 als actuele competitie kiezen, en de wijzigingen doorvoeren in het detail-scherm van tabel B3. Rapporten: -

8.10

Taak 9: func.A6: update actieve toernooi-fase

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 8. Aan einde van toernooi-fase, sluit u de fase af in Match. Dus voor bijv. fase 1 is dit op do. 23-6, om 20:30 (valt samen met afsluiten van ronde 4, zie taak 8). Als een competitie eerder dan in de laatste ronde (ronde 4: 23-6) van fase 1 is uitgespeeld (wat bijv. het geval is voor comp.J5), kan u de fase dus ook al eerder afsluiten (voor J5 na ronde 3). In dit geval is voor J5 dus na ronde 3 fase 1 al afgesloten, maar u moet na ronde 4 nog wel taak 8 (voor comp. J5) uitvoeren. Hoe: Dmv func. A6 - Update Active Phase NB: - functie geeft foutmelding als voor de speeldag nog niet alle uitslagen zijn ingevuld en de wedstrijd-punten zijn berekend (zie taak 2). - U kan dit evt. ook manueel doen. U kan dit doen in tabel Phase (B2): zet eerst voor de huidige actieve fase (bijv. 1) het veld "Active" op Nee, en daarna voor de nieuwe actieve fase (2) het veld "Active" op Ja.

212

- Als u per ongeluk deze taak mocht hebben uitgevoerd, maar een vorige taak (bijv. taak 8) vergeten was, moet u het resultaat van deze taak (9) ongedaan maken, dus: herstel de oorspronkelijke actieve fase. Alle voorgaande taken werken nl. in de context van de actieve fase. - Deze taak moet aan eind van fase voor alle competities zijn uitgevoerd. Zie ook taak 8. [TODO: hier of in plan-proces] - In fase 1-2 lopen de (actieve) fases voor alle competities parallel, maar dit is niet het geval voor fase 3-4: hierin spelen competities van de bovenbouw eerst de fases 3 en 4, en pas daarna begint de onderbouw daaraan, dwz: als fase 4 voor de bovenbouw is geeindigd, begint de onderbouw aan fase 3. Hiervoor voert u in deze fases (3 en 4) deze taak eerst 2x uit voor de competities van groepen 7-8, en pas daarna voor de competities van groepen 4-6. Resultaat: Tabel Phase (B2) is ge-update: de volgende fase is nu de nieuwe actieve fase. Rapporten:

8.11

Taak 10: func.A7: genereer wedstrijden van volgende toernooi-fase

Type taak: automatisch Wanneer: na taak 9 Hoe: Dmv func.A7 - Generate Match from Virtual Match Resultaat: De functie geeft aan hoeveel nieuwe wedstrijd-records (in tabel H1 - Match) er zijn gemaakt. Update van tabellen: - Match (H1): bevat nieuwe wedstrijden voor nieuwe actieve fase - Teams to next Phase (H6): bevat de teams die zijn doorgegaan naar nieuwe actieve fase Als nieuwe actieve fase fase-2 is: - Group - Team (F2): bevat nieuwe poules voor nieuwe actieve fase NB: mocht u na uitvoering van deze functie niet de nieuwe wedstrijden zien in het lijst-formulier van tabel Match (H1), klik dan op het filter-icoontje links-onder aan in scherm (voor een refresh van de tabel). Rapporten: *A1, A6: Poule-Team planning (voor fase 2) *B1: Match-planning *B3 (wedstrijd-briefjes voor nieuwe fase) *C3: Teams to next Round

8.12

Taak 11: maak backup van enkele tabellen mbv queries

Type taak: manueel. Optioneel. Wanneer: na taak 13 Hoe: Resultaat:

213

Rapporten: Queries: *C4: voor backup van tabel F2, zie file: PouleTeam_Planning_2011.xls, sheet 3 (alleen voor fase 2) *D2: voor backup van tabel H1, zie file: WedstrijdPlanning_2011.xls, sheet 3-5 [TODO: in zip bijlagen] Check-Queries:

214

8.13

Uitzonderings-situaties

Tijdens het toernooi kunnen zich bepaalde uitzonderings-situaties voordoen waardoor u in Match andere taken moet uitvoeren dan de hiervoor beschreven standaard-taken, of een bepaalde standaard-taak anders moet uitvoeren dan normaal. Deze uitzonderings-situaties zijn: 8.14 Uitzonderings-situatie 1: Aan eind van poule-fase (fase 1 of 2) kunnen voor een competitie niet alle teams worden bepaald die doorgaan naar volgende fase

Vb: stel dat in competitie J4 in alle poules alle wedstrijden in fase 1 in 0-0 zijn ge-eindigd. Het bepalen van de poule-ranking (taak 3 en taak 6) is dan onmogelijk. Stel dat u besluit om penalties of beslis-wedstrijden te laten spelen voor begin van fase 2 (maar dus wel op deze dag, Wo. 22-6), om bijv. 13:00, en direct daarna (13:30) waren er poule-wedstrijden voor J4 gepland, dan is het dus onmogelijk dat u de wedstrijd-briefjes voor deze wedstrijden op tijd kan maken (taak 10). Voor dit geval is het dus nodig dat u voor bijv. de eerste wedstrijdronde voor J4 het rapport met het lege wedstrijd-briefje (zie file C:\Match\Report_B3_LeegWedstrijdbriefje.pdf) handmatig invult. En u moet uiteraard ook direct nadat de beslissingen bekend zijn, alsnog taak 10 voor J4 uitvoeren, en in Match voor J4 toernooi-fase 1 afsluiten. Pas daarna kan u de wedstrijd-briefjes voor J4 nl. printen. NB: De uitslag van een beslis-wedstrijd moet u niet in Match invoeren, dwz: u moet voor deze wedstrijden geen records in tabel H1 Match maken en daarin de uitslag invoeren. Als u opnieuw de poule-ranking in de competitie zou moeten willen bepalen (zie uitzondering-situatie 2), zou dit nl. tot foute standen leiden, omdat de teams die de beslis-wedstrijd hebben gespeeld dus 1 wedstrijd meer hebben gespeeld dan de rest, en daardoor een hogere ranking kunnen hebben.

Vb2, van toernooi-editie 2011 In comp. M5 (7 poules in fase 1) gaat er 1 beste nr. 2 door van fase 1 naar fase 2. Aan het eind van fase 1 zijn de beste nr's 2 : --

-Er zijn dus 2 teams, Stoere Girls (Leem) en Girl Power (Bong), die kandidaat zijn voor de beste nr.2, en alhoewel Match bij team Stoere Girls Rank. 1 heeft ingevuld, moet u dit manueel bepalen, omdat dus beide teams hetzelfde punten- en doel-saldo gemiddelde hebben. Stel dit wordt beslist in een beslis-wedstrijd, op Wo29-6, voor aanvang van de kwart-finales (fase 2), dan kan u dus in principe het rapport C3 (Teams door naar volgende ronde') pas genereren nadat deze beslis-wedstrijd is gespeeld. Maar omdat de 7 poule-winnaars van M5 al bekend zijn na afloop van fase 1, kan u dit rapport toch al eerder, dus aan na afloop van fase 1, maken (na uitvoering van taak 10), alleen moet u dus een manuele correctie aanbrengen in het rapport (de Word-variant) voor de nog niet bepaalde beste nr.2:

215

--

-Figuur 101: Rapport C3 (export naar Word), met correctie voor beslis-wedstrijd Om dit rapport te kunnen maken was het dus nodig om de taken t/m taak 10 uit te voeren, dwz: u moest 1 beste nr's 2 kiezen (tip: hou de door Match bepaalde beste nr.1 aan), terwijl dus nog niet zeker was welk team dit is. Stel u had team Stoere Girls op papier door laten gaan, maar dit team verliest de beslis-wedstrijd, dwz: team Girl Power gaat door, dan moet u dit dus corrigeren. Zie par. Uitzonderings-situatie 2: Correctie invoer-fout (fout in uitslag) nadat toernooi-fase is afgesloten voor een uitleg hoe u dit moet doen.

8.15

Uitzonderings-situatie 2: Correctie invoer-fout (fout in uitslag) nadat toernooi-fase is afgesloten

In de toernooi-editie van 2011 is het 2x voorgekomen dat een wedstrijd-uitslag fout was ingevoerd in Match, en dat men hier pas achterkwam na publicatie van de Match-rapporten op de website, i.c. rapport C3 "Teams door naar volgende ronde". In dit geval is de fout dus gemaakt in taak 2 (invoeren wedstrjd-uitslagen), maar werd die pas ontdekt na taak 10 (bepaal teams door naar volgende ronde + wedstrijden van volgende ronden). Om dit te herstellen moet u in Match een aantal dingen manueel herstellen, en daarna kan u opnieuw taak 2 t/m 10 uitvoeren voor de ronde waarin de fout was gemaakt. Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe u de correctie moet doorvoeren. In fase 2 (kwart-finales) was in comp. J7, poule 16, voor wedstrijd 63: Tornado Fc (De Bongerd) - De Amateurtjes (De Bongerd) de foutieve uitslag 2-4 ingevuld (ipv 4-2), ofwel: "Amateurtjes" zou de winnaar zijn (terwijl dit dus " Tornado Fc" was). Dit leidde tot de volgende ranking-tabel voor fase 2 van J7: --

--

216

En na afsluiten van fase 2 en het uitvoeren van taak 10, was de wedstrijd-tabel als volgt gevuld (zie wedstrijd 79 in fase 3 (halve finales)). --

--

217

Om dit te corrigeren, moet u het volgende doen : *stap 1 Zet actuele fase terug van 3 naar 2. --

-* stap 2 De wedstrijden voor fase N (2, 3 of 4) worden gegenereerd obv de virtuele wedstrijden voor deze fasen. Het afsluiten van een toernooi-ronden kan tot 2 wijzigingen leiden mbt deze virtuele wedstrijden: 1: update in tabel G2: Group-Virtual team, voor wedstrijden van fase 2: kolom x ("Previous Group Unknown"), voor competities waarbij naast de winnaars van de poules in fase 1 er ook 1 (of meer) beste nr's 2 doorgaan naar de volgende ronde. Nadat bekend is wie de beste nr's 2 zijn, worde deze kolom op 'Onwaar' gezet. 2: update in tabel G3: Virtual Match, voor wedstrijden van fase 3: kolom x ("Previous Group Unknown"), voor competities waarbij naast de winnaars van de poules in fase 2 er ook 1 (of meer) beste nr's 2 doorgaan naar de volgende ronde. Nadat bekend is wie de beste nr's 2 zijn, worden deze kolom op 'Onwaar' gezet. Om deze stap moet u de evt. update van deze tabellen weer ongedaan maken. Zie de backup van de vorige toernooi-ronde om te kijken wat de oorspronkelijke situatie was. Of zie rapport B2 van de vorige ronde, of de eerder gemaakte backup van de tabel G3 in taak 14 (van voor aanvang toernooi) of taak 11 (van taken tijdens toernooi). In het vb van deze paragraaf ging het dus om een fout in wedstrijd in fase 2, en omdat van comp. J7 er 1 team van het type "beste nr 2" doorgaat naar fase 3 (zie rapport B5), moet u dus in tabel G3 de X-kolom weer op "Waar" zetten (vinkje), i.c. voor virtual match met ID 80 --

218

--

* stap 3 Corrigeer score in tabel H1: Match: --

--

219

* stap 4 Voer nu weer taak 2-10 uit. NB: bij het (opnieuw) uitvoeren van taak 10 (genereren wedstrijden voor fase 3) detecteert Match dat er al wedstrijden voor deze fase bestaan, --

-Klik op OK. Eindresultaat na correctie: *Ranking poules in fase 2 --

--

220

-- Beste nr' 2 in fase 2: Fc Knudde

-*Virtuele wedstrijden fase 3 NB: in vir.match 80 is te zien dat beste nr.2 nu uit poule 17 (van fase 2) komt --

--

221

* Wedstrijden fase 3 NB: in de wedstrijden van fase 3 komt team "Amateurtjes" nu dus niet meer voor. --

--

222

9

Installatie en gebruiks-instructies

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de installatie-procedure van Match (is voor SB-gebruiker) en algemene gebruiks-adviezen (van belang voor alle type gebruikers).

Installatie: Match moeten worden geinstalleerd in map: C:\Match. In de installatie-file van Match zit het font Haettenschweiler.ttf. Dit font wordt gebruikt in Match-rapporten, en moet ge-installeerd zijn op uw PC. Voor een uitgebreidere toelichting mbt .de installatie van Match, zie de file README.TXT in de installatie-file. Tips: - Match is een database-applicatie, gemaakt met MS Access versie 97 (onderdeel van MS Office) en het is mogelijk dat als u Match installeert op een PC met een hogere Office-versie die ook Access bevat, dit tot compatibileits-problemen leidt. In dit geval moet u dus (tijdelijk) de hogere versie van Access de-installeren. - installeer ook CutePDF-writer (shareware), voor het printen van de Match-rapporten in PDF, zie: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp

Gebruiks-instructies: - Match moet u opstarten via de Match-snelkoppeling op het buraublad. (En dus niet door in Windows-Explorer op de MDE-file te dubbelklikken (dit om te garanderen dat Match binnen de MS Access 97-runtime draait) - Match moet u afsluiten via knop Exit (zit in elk menu-formulier). Als u per ongeluk alle formulieren heeft gesloten, kan u Match ook afsluiten via het hoofdmenu van Access, menu Bestand > Afsluiten. - Sluit een formulier als u het niet meer nodig heeft, zodat het aantal formulieren in het Access-menu "Venster" beperkt blijft. - Als u Match voor langere tijd niet gebruikt, kan u Match het beste afsluiten. - Sluit nooit uw PC af terwijl u Match nog niet heeft afgesloten, en voorkom dat dit automatisch gebeurt, bijv. doordat de batterij van uw laptop leeg is. Een Access-file kan hierdoor nl. beschadigd raken.Mocht Match toch per ongeluk een keer op deze wijze worden afgesloten, dan moet u het volgende doen: - delete LDB-file (Access-locking file) - delete files in Windows-Temp dir. (NB: Voor bepalen van deze dir, doe: Start > uitvoeren: CMD, en dan (in DOS): SET) - Maak aan eind van elke dag (toernooi-ronde) een backup van file C:\Match\Match_BE.mdb. Sluit hiervoor altijd eerst Match af. Copieer de backup ook altijd naar www.box.net, met file-naam: Match_BE_<yyyymmdd>[versie x].mdb (met dus de datum, en evt. een versie-nr) - Gebruik voor de output die u met Match genereert (rapporten en evt. query-output gecopieerd naar Excel) de voorgedefinieerde mappenstructuur in C:\Match_Docs, zie fig. Figuur 102: mappen-structuur Match_Docs Met file C:\Match\mkdir_Match_Docs.bat kan deze mappenstructuur automatisch worden gemaakt. De mappen zijn als volgt onderverdeeld: nivo 1: - 01_Vooraf: voor doc´s gemaakt in fase “voor begin toernooi”, bijv. report A3 (“Inschrijving teams per school”) - 02_Tijdens: voor doc´s gemaakt in fase “tijdens toernooi”, bijv. report B1 (“Wedstrijd-uitslagen”) Deze map heeft de volgende onderverdeling:

223

nivo 2: - 00_Algemeen: voor doc´s die tijdens het toernooi nodig zijn, en gedurende het toernooi niet wijzigen, bijv. report A4 (“Toernooi-schema”) 01_Fase1, 02_Fase2, 03_Fase3, 04_Fase4: voor doc´s die tijdens een toernooi-fase nodig zijn of gemaakt zijn, bijv: report B1 (“Wedstrijd-programma/uitslagen”) Deze map (Fase) heeft de volgende onderverdeling:

224

nivo 3: - 01_Vooraf: voor doc´s die tijdens een toernooi-fase nodig zijn, bijv: report B1 (“Wedstrijd-programma voor fase X”) - 02_Tijdens: voor doc´s die tijdens een toernooi-fase gemaakt zijn, bijv: report B1 (“Wedstrijd-uitslagen voor fase X”) Beide mappen hebben de volgende onderverdeling: 01_Competities: bevat mappen voor alle 10 competities (M4,M5 etc) 02_Toernooirondes: bevat mappen voor elke toernooi-ronde en dag-ronde 03_Scholen Voorbeeld: - de competitie-variant van report B1(“Wedstrijd-programma/uitslagen in fase X voor competitie J4) kan u bewaren in dir. 01_Competities\J4. - de ronde-variant van report B1(“Wedstrijd-programma/uitslagen in fase X, toernooi-ronde 1, dag-ronde 2 ) kan u bewaren in dir. 02_Toernooirondes\01_Toernooironde1\02_Dagronde2 --

Figuur 102: mappen-structuur Match_Docs --

225

Bijlage A [1]

Literatuur-lijst

http://www.iupui.edu/~scouncil/documents/creating_a_distribution_list_in_Outlook.pdf Onderwerp: Creating a Distribution (Mailing) List from an Excel Spreadsheet in MS Outlook http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/enus/windows_fonts_addnew.mspx?mfr=true Onderwerp: To add a new font to your computer http://mathforum.org/library/drmath/view/54715.html Onderwerp: Round Robin Tournament Schedule http://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_tournament Onderwerp: Round-robin tournament http://nl.wikipedia.org/wiki/Database Onderwerp: Databases http://office.microsoft.com/nl-be/access-help/basistaken-in-access-2010HA101829991.aspx?CTT=5&origin=HA010341722 Onderwerp: Basis-taken in Access http://support.microsoft.com/kb/831858/nl Onderwerp: Beschrijving van veelgebruikte termen in Microsoft Access http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/56/42/69/ fifawcsouthafrica2010inhalt_e.pdf Onderwerp: reglement FIFA voor WK 2010 http://www.rotarystreetsoccer.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9 Onderwerp: Rotary streetsoccer-toernooi Oldenzaal http://www.techzine.nl/begrippen/Q Onderwerp: definitie query http://www.ming-automatisering.nl/Definities/definitiesp.htm Onderwerp: definitie query www.mais.umich.edu/reporting/download/bo_format_checklist.doc Onderwerp: report design checklist Draaiboek streetsoccer toernooi (editie 2011) Onderwerp: bevat o.a. input voor toernooi-planner en wedstrijd-leiding en achtergrond-informatie over opzet van RSS-toernooi (was input voor Match) http://dl.acm.org/citation.cfm?id=593230.593295 Onderwerp: Scheduling Sport Tournaments using Constraint Logic Programming http://www.eurojournals.com/EJSR_49_1_04.pdf Onderwerp: A Hybrid Constraint-Based Programming Approach to Design a Sports Tournament Scheduling http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html Onderwerp: Business Intelligence toegepast op WK 2010

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

226

Bijlage B

Achtergrond informatie Match

Match is een database-applicatie, gemaakt met MS Access (versie 97), het database-programma dat onderdeel is van MS Office (profesional edition of hoger). Match is een single-user applicatie met een client/server-architectuur, dwz: de data en de schermen zijn gescheiden in 2 files: * Match_BE.mdb: de Match-database/server ('back-end') * Match_FE_v7_1_0_F_20110616.mde: de Match-applicatie/client ('front-end') NB: Als u Match opent, creert Access automatische een ldb-file (Match_BE.ldb), die ook weer wordt verwijdert als u Match sluit. Deze file bevat lock-informatie. In Match zit de Access97-runtime ingebakken, dwz: om Match te kunnen gebruiken is het niet nodig dat u MS Access op uw PC heeft staan. Match is getest op 2 PC's: - Windows XP, met Office 97 - Windows 7, met Office 2010 Het datamodel dat de basis is voor de database van Match is als volgt: --

Figuur 103: Datamodel Match -In database-termen (of specifieker: Business Intelligence), tabel Match (wedstrijd) is de 'fact-table' en de tabellen Location (veld), Phase/round (datum en tijd), Group (poule), Team, School, Competition zijn de 'dimensiontables'. Zo kan je dus wedstrijd-overzichten maken met 1 dimensie (bijv. wedstrijden per competitie of per speeldag) of 2 dimensies (bijv. wedstrijden per veld en per ronde). NB: Een mooi voorbeeld van hoe BI toegepast op een voetbal-toernooi (i.c. WK 2010) is te zien in: [16]. Naast de versie van Match voor het RSS-toernooi maakt E.S ook elke 2 jaar een versie voor het EK/WK-voetbal waarvan de functionaliteit grotendeels overeenkomt met die voor het RSS-toernooi, maar het bevat daarnaast bijv. ook een pool-module (om dus een voetbal-pool te kunnen maken voor het gokken op de wedstrijden). Voor

227

meer details over deze EK/WK-versie en de downloads hiervan, zie: http://eigersoftware.tripod.com/

228

Bijlage C

FIFA-systeem voor bepalen poule-ranking

Match heeft als uitgangspunt voor het bepalen van de poule-ranking het reglement van de FIFA voor het WK 2010 (zie [8]): The ranking of each team in each group will be determined as follows: a) greatest number of points obtained in all group matches; b) goal difference in all group matches; c) greatest number of goals scored in all group matches. If two or more teams are equal on the basis of the above three criteria, their rankings will be determined as follows: d) greatest number of points obtained in the group matches between the teams concerned; e) goal difference resulting from the group matches between the teams concerned; f) greater number of goals scored in all group matches between the teams concerned; g) drawing of lots by the FIFA Organising Committee. In Match zijn criteria a t/m c ge-implementeerd, dwz: als er na toepassing van criteria c nog geen ranking (plek 1 of 2 van de poule) bepaald kan worden, dan moet u dat zelf doen.

229

Bijlage D --

Wedstrijd-schema EK-voetbal UEFA Euro 2012

--

230

Bijlage E --

Website Streetsoccer toernooi

-NB: Match-rapport "Wedstrijd-resultaten" voor competitie J7 in toernooi-fase 1: voorrondes

231

--

-NB: statistieken met team-inschrijvingen in 2011, mbv: http://www.tableausoftware.com door: http://www.infotopics.nl

Meer info op: http://www.rotarystreetsoccer.nl http://www.facebook.com/pages/Rotary-Streetsoccer-Oldenzaal/319101751474956?sk=wall&filter=12 http://rotarystreetsoccer.hyves.nl/ https://twitter.com/#!/rotarystreetsoc

232

Bijlage F

Informatie over Streetsoccertoernooi

Bron: http://www.rotarystreetsoccer.nl Organisatie en historie Organisatie Het Rotary streetsoccertoernooi wordt georganiseerd door de Rotary Oldenzaal. Voorheen met ondersteuning van de gemeente Oldenzaal. Vanwege de omvang van de organisatie heeft de Rotaryclub een Streetsoccercommissie benoemd bestaande uit 10 leden. Deze commissie is belast met de daadwerkelijke organisatie. De overige clubleden zijn nadrukkelijk betrokken bij de acquisitie voor sponsoring en bijvoorbeeld het bij toerbeurt assistentie verlenen bij het goed laten verlopen van het toernooi. Bij de uitvoering van het toernooi wordt nauw samengewerkt met de opleiding Sport en bewegen Enschede (ROC van Twente). De streetsoccercommissie van de Rotary vormt samen met enkele mensen van Rotaract en enkele 4e jaars studenten Sport en bewegen de toernooileiding. De wedstrijden worden geleid door 1e jaar studenten Sport en bewegen. Zij zorgen gedurende het hele toernooi dat alle wedstrijden kunnen worden gespeeld. De insteek hiervoor is het opdoen van praktijkervaring, maar ook nadrukkelijk het op jongere leeftijd kennis laten maken met en het ‘ervaren van’ en betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk. Daarnaast coördineren de schoolsportcoördinatoren de inschrijvingen van de verschillende basisscholen. Doelstelling De primaire doelstelling is natuurlijk het straatvoetbal voor de kinderen waarbij de organisatie toch ook steeds nadrukkelijker de waarden en normen in en rond het veld wenst te bewaken. Tevens is een van de doelstellingen om door middel van sponsoring geld te genereren om in het kader van ‘Jeugd voor Jeugd’ specifieke projecten ten behoeve van de jeugd in de breedste zin eenmalig te ondersteunen. Als voorbeelden hiervan kunnen wij onder andere noemen de geluidsinstallatie voor het Oldenzaalse jeugdcircus ‘Tubantino’, nieuw kampeermateriaal voor scouting groep , tentenmateriaal voor vakantiekampen voor een basisschool voor bijzonder onderwijs. Tevens werd financieel geparticipeerd in een vakantiekamp voor een M.O.K.-basisschool en een jeugdproject voor een sportschool in Argentinië, tenten voor de scouting in Oldenzaal en fietsjes voor de jeugd van de OWC.

Historie In 1999 werden alle Serviceclubs in Oldenzaal door de gemeente Oldenzaal en de jubileumorganisatie van ‘Oldenzaal 750 jaar’ benaderd om tijdens een feestweek in dat jubileumjaar iets te organiseren met een breed scala aan activiteiten t.b.v. de schoolgaande jeugd. Door Rotaryclub Oldenzaal werden in die week activiteiten georganiseerd die o.a. bestonden uit ‘half pipe-skating’, luchtkussen, optreden jeugdcircus ‘Tubantino’, karaoke en een groot streetsoccertoernooi. Dit toernooi bleek een groot succes en besloten werd om te onderzoeken of een dergelijk toernooi voor herhaling vatbaar zou zijn, aanvankelijk eenmalig in 2000 als Rotary Streetsoccertoernooi. Dit toernooi voor alle basisscholen in Oldenzaal en omgeving werd georganiseerd onder het motto ‘Jeugd voor Jeugd’ met de intentie om de netto opbrengst van het toernooi te besteden aan specifieke jeugdprojecten. Het Rotary Streetsoccertoernooi heeft sindsdien alleen maar een groei doorgemaakt en is in de Oldenzaalse samenleving en op de basisscholen een vast onderdeel geworden van de schoolagenda's en vakantieplanning. Jaarlijks doen er ruim 1750 kinderen mee, verdeeld over meer dan 300 voetballende teams.

Reglement Reglement downloaden als pdf? Klik hier. Inschrijven De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2012 verloopt via www.rotarystreetsoccer.nl. Op andere wijze kan niet worden ingeschreven. Inschrijven kan van maandag 19 maart t/m vrijdag 20 april. Inschrijven na vrijdag 20 april is niet mogelijk. Voor ieder team moet een inschrijfformulier worden ingevuld. De schoolsportcoördinatoren worden via de mail geïnformeerd over de nieuwe inschrijfwijze. Uiterlijk dinsdag 25 april ontvangen alle schoolsportcoördinatoren

233

ter controle een overzicht met alle inschrijvingen van hun school. Klik op de hompage op ‘klik hier om in te schrijven’ om een team op te geven. Heeft u vragen over het inschrijven van teams, neem dan contact op met de streetsoccercommissie. Deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi is op eigen risico.

Communicatie en contact U kunt voorafgaand en tijdens het toernooi contact opnemen met de toernooiorganisatie. • mail: info@rotarystreetsoccer.nl • telefoon: 06 – 41 16 71 60 (Martien Boet). Neemt u telefonisch contact op, dan is het mogelijk dat u een voicemail te horen krijgt. Spreek uw naam en telefoonnummer in, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Tijdens het toernooi kunt u ook terecht bij de wedstrijdleiding. Schoolsportcoördinatoren en teamleiders worden gedurende het toernooi via de mail geïnformeerd over de stand van zaken. Alle informatie waar in de mail naar wordt verwezen is te vinden op deze website.

Tournooidata en locaties Het Rotary streetsoccertoernooi vindt plaats in week 22 en 23 Voorrondes, parkeerplaats Vondersweijde: - Dinsdag 29 mei (16.00 – 20.30 uur) - Woensdag 30 mei (16.00 – 20.30 uur) - Donderdag 31 mei (16.00 – 20.30 uur) - Maandag 4 juni (16:00 - 20:30 uur) Kwartfinales, parkeerplaats Vondersweijde: Woensdag 6 juni (13.30 – 20.00 uur) Halve finales en finales, Ganzenmarkt: Vrijdag 8 juni (16.00 – 20.30 uur) Reserve speeldagen zijn: vrijdag 1, dinsdag 5 en donderdag 7 juni. Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden, na besluit wedstrijdleiding. Indien gebruik moet worden gemaakt van de reservedagen dan worden de teams hier via de schoolsportcoördinatoren over geïnformeerd. De voorrondes en kwartfinales worden gespeeld op 6 velden op de parkeerplaats bij sportcentrum Vondersweijde. In de voorronde en kwartfinales worden de wedstrijden per poule op hetzelfde veld gespeeld. Vb. de wedstrijden in poule 15 worden allemaal op veld 6 gespeeld. De halve finales en finales worden gespeeld op 3 velden op de Ganzenmarkt. Verhindering Verhinderingen kunnen alleen worden opgegeven voor een schoolreisje of schoolkamp. Met andere verhinderingen kan geen rekening worden gehouden. Op het inschrijfformulier dient te worden aangegeven op welke dag of dagen een team op schoolreisje/kamp is. Op woensdag 6 juni en vrijdag 8 juni zijn geen verhinderingen mogelijk. Het wedstrijdprogramma Het volledige wedstrijdprogramma voor de voorrondes vindt u (uiterlijk vrijdag 18 mei a.s.) op deze website. Het wedstrijdprogramma is per speeldag uitgewerkt. Het wedstrijdprogramma voor de kwart finales wordt zo spoedig mogelijk na alle voorrondes op deze website geplaatst. Dit geldt ook voor de (halve) finales. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het programma niet meer via de post naar alle (school)sportcoördinatoren gestuurd. Alle informatie is terug te vinden op deze website. De

234

(school)sportcoördinatoren worden voorafgaand en gedurende het toernooi dagelijks via de mail op de hoogte gehouden van updates op deze website. Categorieën en teamgrootte Er wordt gespeeld in 10 categorieën: Jongens groep 4 Meisjes groep 4 Jongens groep 5 Meisjes groep 5 Jongens groep 6 Meisjes groep 6 Jongens groep 7 Meisjes groep 7 Jongens groep 8 Meisjes groep 8 Een team bestaat uit maximaal 6 spelers of speelsters. Alleen met toestemming van de wedstrijdleiding kan hiervan worden afgeweken. (Geen gemengde teams!!). Gedurende een wedstrijd mag doorlopend worden gewisseld. Een speler/speelster mag maar voor één team uitkomen. Komt een speler/speelster voor meerdere teams uit dan volgt direct diskwalificatie voor alle teams waarin is gespeeld. Poule-omvang en wedstrijdduur • Er wordt gespeeld in poules van 4 en poules van 3. • De speelduur van de wedstrijden bedraagt 13 minuten bij een poule van 4. In een poule van 4 worden door ieder team 3 wedstrijden gespeeld. • De speelduur van de wedstrijden bedraagt 18 minuten bij een poule van 3. In een poule van 3 worden door ieder team 2 wedstrijden gespeeld. Melden aanwezigheid Ieder team dient zich met hun begeleider uiterlijk een kwartier voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Afwezigheid team Bij afwezigheid van een team, worden de wedstrijden van dit team uit het wedstrijdprogramma gehaald. Een poule van 4 wordt hierdoor een poule van 3. Bij een poule van 3 spelen de twee overgebleven teams 2 keer tegen elkaar. De scheidsrechters melden dit direct bij de wedstrijdleiding Begin en einde wedstrijd • Ieder team dient vijf minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn!! • Iedere wedstrijd wordt geleid door twee scheidsrechters. • De begeleiders van beide teams geven de scheidsrechters voorafgaand aan iedere wedstrijd een hand. Zodat zowel zij, als u weten wie hun aanspreekpunt is. • Voor en na de wedstrijd geven spelers van beide teams elkaar een hand!! De scheidsrechters zien hier op toe! • De scheidsrechter geeft de uitslag weer op het wedstrijdformulier. • Na afloop van iedere wedstrijd ondertekenen de begeleiders van beide teams het wedstrijdformulier bij de scheidsrechter, als bevestiging voor het noteren van de juiste uitslag op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter. • De scheidsrechter zorgt ervoor dat het wedstrijdbriefje bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd.

Spelregels • Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. • Er wordt niet van speelhelft gewisseld. • Er wordt gespeeld met een vaste boarding. • Binnen de rechthoek voor het doel mag niet worden verdedigd. • Als de bal binnen de rechthoek voor het doel met de handen wordt gespeeld dan krijgt de tegenpartij een strafschop.

235

• Een strafschop wordt genomen op 15 meter afstand van een leeg doel. • Er wordt ingetrapt in plaats van ingegooid. • Een intrap wordt genomen vanaf de zijlijn (boarding) of de achterlijn (boarding). Uit een intrap kan niet direct worden gescoord. • Bij een intrap of vrije trap dient de tegenstander minimaal 3 meter afstand te houden. • Als de bal via een speler van de tegenpartij over de achterlijn (boarding) gaat, wordt de bal met de voet weer in het spel gebracht. Dit mag via een pass op een medespeler of een dribbel (de bal met de voet meenemen). • Na een doelpunt wordt de bal via een pass of een dribbel vanaf de achterlijn weer in het spel gebracht. Puntenverdeling winst, gelijk spel, verlies • Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. • Bij gelijk spel krijgen beide teams 1 punt. • Een verloren wedstrijd levert 0 punten op. Gelijk eindigen in de poule Bij gelijk eindigen in de poule is het doelsaldo bepalend. Is dit gelijk, dan wordt gekeken naar de meest gescoorde doelpunten in alle wedstrijden. Kan er vervolgens nog geen winnaar worden aangewezen, dan beslist de wedstrijdleiding hoe tot een winnaar wordt gekomen. Bekendmaking en weergave uitslagen De uitslagen worden iedere speeldag ter plaatse verwerkt. ’s Avonds na 22.00 uur wordt de website bijgewerkt en zijn de uitslagen op deze site te zien. Nadat een categorie is uitgespeeld worden de kwartfinalisten bekend gemaakt. De schoolsportcoördinatoren worden gedurende het toernooi dagelijks via de mail op de hoogte gehouden van updates op de website. Door naar de kwartfinales? Van iedere categorie gaat in ieder geval de nummer 1 van iedere poule door naar de kwartfinales. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per categorie gaan eventueel één of meerdere beste nummers 2 door naar de kwartfinales. Nadat het wedstrijdprogramma is opgesteld wordt aangegeven hoeveel poules er per categorie zijn en hoeveel nummers 2 er door gaan naar de kwartfinales. Indien de situatie zich voordoet dat er meerdere ‘beste nummers 2’ zijn met hetzelfde doelsaldo, punten voor/tegen, dan beslist de wedstrijdleiding of er een beslissingswedstrijd wordt gespeeld, of dat er strafschoppen worden genomen. Prijsuitreiking op vrijdag 8 juni Tussen 17.30 - 18.00 uur: meisjes groep 8, jongens groep 8, jongens groep 7 & meisjes groep 7. Tussen 20.00 - 20.30 uur: meisjes groep 4, meisjes groep 5, meisjes groep 6, jongens groep 4, jongens groep 5 & jongens groep 6. Teamfoto Van ieder team wordt tijdens de voorrondes een teamfoto gemaakt. Elk team dient zich voorafgaand aan hun eerste wedstrijd bij de wedstrijdwagen te melden. Dan zal ook de teamfoto worden gemaakt. De teamfoto’s worden op deze website geplaatst. Fair Play Bij deelname aan het toernooi wordt een sportieve houding en speelwijze verwacht: • Voor en na de wedstrijd geven spelers van beide teams elkaar een hand!! De scheidsrechters zien hier op toe! • Er wordt gespeeld volgens de spelregels. • Er wordt gespeeld met respect en een positieve houding ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en materiaal.

236

Fair Play Bij het streetsoccer toernooi 2012 maak je kans op het winnen van een Fair Play Prijs! Hieronder wordt uitgelegd wat Fair Play is. Lees het even door met je team. Wie weet wint jouw team wel een Fair Play Prijs!

Fair Play: sportiviteit scoort altijd! Als je gaat sporten, op school, op straat of bij je sportvereniging, dan gelden er bepaalde regels. Deze spelregels zijn nodig om ervoor te zorgen dat een wedstrijd goed verloopt. Ook zorgen regels ervoor dat sporten leuk blijft. Je aan de spelregels houden heeft alles te maken met sportiviteit en respect: Fair Play! Fair Play heeft alles te maken met de manier waarop je met elkaar omgaat. De juiste omgang met regels, respect voor elkaar, de verantwoordelijkheid om altijd sportief te spelen en gelijkheid van kansen: dat is Fair Play.

Fair Play regels Fair Play maakt deel uit van alle (school)sporttoernooien. Ook de organisatie van het Rotary streetsoccertoernooi hecht veel waarde aan Fair Play. Deelnemende teams spelen dan ook (indien gewenst) in ‘Fair Play’ hesjes. Daarnaast wordt van de deelnemende teams een ‘sportieve’ houding en speelwijze verwacht: • voor en na de wedstrijd geven spelers van beide teams elkaar een hand; • er wordt gespeeld volgens de (spel)regels, dus zonder overtredingen te maken; • maar het betekent ook dat je streetsoccer speelt met respect en een positieve houding ten opzichte van je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en materiaal; • dat je speelt zonder vervelende dingen te roepen naar medespelers, tegenstanders en scheidsrechter. Wedstrijden winnen is natuurlijk leuker dan verliezen, maar niet ten koste van alles. Probeer de wedstrijden sportief te houden!

Fair Play prijs Zowel bij de jongens als meisjes wordt in iedere categorie een ‘Fair Play Prijs’ uitgereikt aan het team wat het toernooi het sportiefst heeft gespeeld. De wedstrijdleiding bepaalt in overleg met de scheidsrechters welke teams een Fair Play Prijs verdienen.

Wanneer gedraag je je onsportief? Een speler of coach is onsportief als hij of zij zich, buiten de regels om, niet gedraagt zoals je van hem/haar mag verwachten. Voorbeelden van onsportief gedrag zijn: • als je vervelende dingen roept naar medespelers en tegenstanders; • het plagen van een medespeler of tegenstander; • het expres overtreden van de regels; • een bal extra hard naar iemand schoppen; • commentaar leveren op beslissingen van de scheidsrechter;

Nog enkele (vanzelfsprekende) Fair Play regels voor het Rotary streetsoccer toernooi: • probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders; • aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters; • onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn; • respecteer al die mensen (wedstrijdleiding, scheidsrechters, teamleiders) die ervoor zorgen dat jij kunt deelnemen aan dit streetsoccer toernooi. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Voor toeschouwers: • bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van de toeschouwers; • moedig de kinderen altijd aan om volgens de spelregels te spelen; • leer de kinderen dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen; • val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de • integriteit van dergelijke personen in twijfel;

237

• erken de waarde en het belang van de vrijwillige teamleiders en wedstrijdleiding; zij geven hun tijd en kennis om het toernooi voor de kinderen mogelijk te maken. De Fair Play Prijs Tijdens het streetsoccertoernooi wordt in iedere categorie een Fair Play prijs uitgereikt. Per categorie worden 3 teams genomineerd tijdens de voorrondes. Eén van deze drie teams wint de Fair Play prijs. Om in aanmerking te komen voor een Fair Play Prijs wordt gedurende het hele toernooi een sportieve houding en speelwijze verwacht. De scheidsrechters bekijken samen met de wedstrijdleiding welke teams de basisregels voor Fair Play hanteren en dus voor een Fair Play Prijs in aanmerking komen. Dit neemt niet weg dat Fair Play ook tijdens de halve finales en finales onderdeel uit maakt van het toernooi! Prijsuitreiking Fair Play De prijsuitreiking van de Fair Play prijs vindt dit jaar plaats op de scholen zelf. (Dus niet meer na afloop van de finales). De lijst met genomineerde teams per categorie wordt uiterlijk dinsdag 5 juni op de streetsoccersite geplaatst. De Fair Play winnaars ontvangen hun prijs op donderdag 7 juni of vrijdag 8 juni op school, deze wordt uitgereikt door een Rotarylid en een S&B stagiaire. De genomineerde teams ontvangen via hun groepsleerkracht een kleine Fair Play attentie. Na het uitreiken van de Fair Play prijzen wordt op deze website weergegeven wie de Fair Play winnaars 2012 zijn. Informatie over Fair Play en de basisregels zijn terug te vinden onder het kopje ‘Fair Play’.

Bijlage G *2011

Achtergrond informatie Streetsoccertoernooi 2011-2012

Aantal scholen: 18 Aantal teams: 328 Aantal spelers: 1174 Aantal competities: 10 (groepen 4-8, Meisjes en Jongens) Aantal poules: -in fase 1 (voorrondes): 86 - in fase 2 (kwart-finales): 25 Aantal wedstrijden: 658: - in fase 1 (voorrondes): 468 - in fase 2 (kwart finales): 150 - in fase 3 (halve finales): 20 - in fase 4 (finales): 20

238

*2012 --

Figuur 104: Aantal teams per school --

-Figuur 105: Aantal teams per competitie --

239

240

Bijlage H --

Bijlage 8: Online inschrijf-formulier teams op Formdesk

-Bron: www.formdesk.com/rotaryoldenzaal/aanmeldingen2012

241

Bijlage I

Bijlage 9: Plannings-constraints RSS-toernooi

Er zijn 2 typen plannings-constraints: -hard constraints, eisen: de planning moet hieraan voldoen -soft constraints, wensen: de planning moet hier bij voorkeur aan voldoen, maar niet per se. Bij de hieronder genoemde contraints wordt het type aangegeven met H of S. NB: Twee soft-constraints A en B kunnen onderling conflicteren, dwz: u moet kiezen voor: of voldoen aan constraint A of of voldoen aan constraint B (maar voldoean aan beiden is dus onmogelijk). Voor het RSS-toernooi zijn voor de soft-constraints geen prioriteiten bepaald. * Constraint 1(S) : onderbouw speelt voor bovenbouw en eindigt voor 19:00 In poule-fases (fase 1 en 2) speelt de onderbouw (groep 4-6, dus comp. M/J4-M/J6) voor de bovenbouw Dit betekent dus dat in een onderbouw-poule de laatste wedstrijd niet na 19:00 eindigt: - dag-ronden met eind-tijd < 19:00: voor groep 4-6 (onderbouw) - dag-ronden met begin-tijd >= 19:00: voor groep 7-8 (bovenbouw) * Constraint 2 (S) : teams van 1 school niet in zelfde poule Teams van 1 school of 1school-groep moeten bij voorkeur niet in 1 poule worden ingedeeld. Oftewel: de teams in 1 poule zijn altijd van verschillende scholen Als het voor 2 (of meer) teams A en B van een bepaalde school(-groep) X niet mogelijk is om te voldoen aan deze constraint:, dan moet worden geprobeerd de teams A en B van school X in een poule van 4 teams (en dus niet in een poule van 3) te stoppen, zodat ze dus in 2 wedstrijden tegen een team van een andere school spelen. * Constraint 3 (H ): speeldatum van poule <> verhinder-datum(s) van teams in poule Team kan niet worden ingedeeld in een poule waarin wordt gespeeld op datum waarop team is verhinderd. Dwz: poule-speeldatum <> team-verhinder-datum(s) * Constraint 4 (H) : alle teams op 1 speeldag moeten naar dezelfde reserve-dag kunnen worden doorgeschoven Stel dat 2 teams A en B (die niet noodzakelijk van zelfde poule of competitie hoeven te zijn) zijn ingepland op dezelfde dag (bijv. Ma 20-6) en ze allebei 1 verhindering op een reservedag hebben, maar niet op dezelfde reserve-dag (dus bijv. team A kan niet op reservdag 1 ( Ma 27-6) en team B kan niet op reservedag 2 (Di 28-6), dan zou dat betekenen dat als de speeldag (20-6) wordt afgelast, deze dag niet integraal naar een reserve-dag (27/6 of 28/6). NB: Het is mogelijk dat de verschillende v-datums van alle teams het onmogelijk maken om elk team mee te laten doen. Vb: \ verhinder-dag Team A B C D E Ma 20-6 Di 21-6 Wo 22-6 x x x x x x x x Do 23-26 x x Ma.27-6 (Res.1) Di.28-6 (Res.2) x x x x x

-1: Stel u kiest voor team A Wo.22 als speel-dag, dan is die dag dus gekoppeld aan reserve-dag 2: Di 28 -2: Stel u kiest voor team B Ma.20 als speel-dag, dan is die dag dus gekoppeld aan reserve-dag 2: Di 28 -3: Voor team C is dan nog 1 mogelijke speel-dagen over: Do 23, en voor team D Di 21-6, en deze dagen zijn dan dus gekoppeld aan reserve-dag 1: Ma 27 -4: Voor Team E is het nu niet mogelijk om deze in te plannen: team kan alleen op Di 21 en Do 23, maar deze dagen zijn gekoppeld aan reserve-dag Ma 27 (zie 3), en die dag kan team E niet. * Constraint 5 (S) : poules van zelfde competitie spelen zoveel mogelijk op zelfde dag en in zelfde dagronde.

242

Probeer zoveel mogelijk poules van 1 competitie op 1 dag in te plannen (dus zo min mogelijk spreiding over meerdere dagen), en als dit niet kan, in elk geval zoveel mogelijk in 1 dag-ronde. * Constraint 6 (S) : geen dag-ronden met poules van verschillende grootte (i.c. van 3 en 4 teams) De poules in 1 dag-ronde zijn altijd van dezelfde grootte (i.c. van 3 en 4 teams), zodat in elke poule de begin- en eind-tijd van de 1e een laatste wedstrijd gelijk is. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan de 'gemengde ronde' (met poules van 3 en 4 teams) inplannen in op Wo, in laatste dag-ronde. * Constraint 7 (S) : poules van 3 teams inplannen op Wo. De poules van 3 teams worden altijd in 1 (of meer) dag-ronde(n) van de Wo. van week 1 ingepland, en bij voorkeur in de latere dagronden (dus na de dag-ronden met poules van 4 teams) NB: - De overige dagen van week 1 spelen dus altijd alleen poules van 4 teams. - Als de poules van 3 teams m.n. uit de onderbouw komen, is het m.s. beter om de poules met 3 teams als eerste op de Wo. in te plannen (dus voor de poules van 4 teams), i.v.m. constraint 1. * Constraint 8(S) : in een poule van 4 teams heeft elk team altijd (min.) 1 'bye' (vrije poule-ronde) In een poule van 4 teams speelt een team nooit alle 3 wedstrijden achter elkaar, maar heeft altijd (min.) 1 bye. * Constraint 9(S) : in fase 3 (halve finales) en fase 4 (finales) zit er altijd (min.) 1 dag-ronde tussen deze 2 fases In het RSS-toernooi worden de halve finales en finales op 1 dag gespeeld. Er moet daarom op worden gelet dat voor een competitie nooit een finale-wedstrijd direct na een halve-finale wedstrijd worden gepland.

NB: Naast deze voor het RSS-toernooi geldende specifieke contraints, zijn er nog ook algemene (voor elke planning geldende) constraints, zoals bijv. : een locatie kan niet op 1 moment 2x worden ingepland, i.c.: op 1 veld kan op 1 tijd-stip maar 1 wedstrijd zijn ingepland. Zie hiervoor bijv. [14] en [15].

243

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful