Está en la página 1de 16

DLU TRONG TNG I EWSD

DLU TRONG TNG I EWSD


I. GII THIU
Trong tng i EWSD cu trc ca n c chia lm cc phn h con gm c khi truy nhp, khi bo hiu, mng chuyn mch khi qun l v khi iu khin chung. Trong n v giao tip vi thu bao DLU nm khi truy nhp. Trong tng i EWSD n v giao tip ng dy thu bao c s dng nh l mt b tp trung s kt ni nhng thu bao n tng i EWSD v giao tip vi cc thnh phn khc trong tng i nh nhm ng dy trung k LTG. DLU c nhiu phin bn, n gm c cc phin bn DLUA, DLUB, DLUD v DLUG. Vi mi phin bn ca n th cc phin bn sau c th kt ni v p ng lu lng thu bao nhiu hn v c thm mt s thnh phn khc, trong phn ny ch i su vo trong cu trc v chc nng ca DLUC v DLUD.

Hnh 1 : Cu trc chung ca tng i EWSD DLU phin bn A/B/D c kt ni n 2 nhm ng dy trung k LTG qua ti a 4 lung 2Mbps. DLUG th c kt ni n 4 nhm ng dy trung k LTG qua ti a 16 lung 2Mbps, nh vy vi DLUG th s lng thu bao v lu lng s tng so vi DLU phin bn A/B/D.

-1-

DLU TRONG TNG I EWSD

II. CU TRC V CHC NNG CA CC KHI TRONG DLU


II.1 CU TRC V CHC NNG CA DLUB

BD0/2 belong to system 0 BD1/3 belong to system 1

to LTG

Control Bus 0/1


Hnh 2: Cu trc DLUB 1. n v chc nng trung tm n v chc nng trung tm trong DLUB c nhn i v to thnh h thng DLU0 v DLU1. Mt h thng DLU gm c: Khi iu khin cho DLU (DLUC). n v giao tip s cho DLU (DIUD). B to xung cho DLUB (GCG). B phn phi bus (BD). a. Khi iu khin cho DLU (DLUC) DLUC iu khin phi hp cc chc nng bn trong ca DLU v phn phi tn hiu t ng dy thu bao v pha tng i v ngc li. m bo tin cy v tng tc th trong DLU c 2 DLUC. Chng lm vic 1 cch c lp v chia s ti cho nhau do khi 1 DLUC b li th DLUC cn li s hot ng v thay th DLUC b hng. Mi DLUC s p ng 2 lung PDC (60 knh user v 1 knh bo hiu).
-2-

DLU TRONG TNG I EWSD

b. n v giao tip s cho DLU (DIUD hay DIU:LDID) DIUD c 2 giao tip cho vic kt ni 2 lung PCM30 PDC. PDC l lin kt gia DLU v LTG. Cn DIU:LDID th c giao tip 4096Kbps kt ni DLU n LTG. Kt ni ny c thng qua ng dy ng i xng. Vi DIU:LDID th 60 knh user v 1 knh bo hiu c truyn qua 1 PDC 4096Kbps. DIUD tp hp bn tin thng tin iu khin t knh 16 ca PDC v chuyn tip n n DLUC. hng ngc li bn tin thng tin iu khin n t DLUC c chn vo knh 16 ca cng PDC v sau c chuyn ti LTG. V vi DIU:LDID th knh bo hiu l 32. DIUD hay DIU:LDID cn nh ra giao tip gia nhng knh ca mng thng tin user 4096 Kbps vi cc knh ca tuyn 2 hoc 4Mbps n LTG. Thng tin user c phn phi n mdun ng dy thu bao (SLM) hoc chuyn tip chng n LTG qua bus 4096Kbps. c. B to nhm xung cho DLUB (GCG) B to nhm xung to ra xung h thng c tn s 4096kHz v tn hiu ng b khung kt hp yu cu cho DLU t tn hiu nh thi phc hi 2048kHz ca PDC0 v PDC2 v tn hiu ng b khung. m bo tin cy b to nhm xung nhp c nhn i, v 2 b to nhm xung nhp hot ng theo nguyn l master/slave. Thng thng 1 b to xung nhp c ch nh nm trong ch master, trong khi b to xung nhp cn li c t trong ch ch. B to xung nhip master nh ra tn hiu nh thi cho c 2 h thng DLU. Nu b to xung nhp master b li th h thng s chuyn sang b to xung nhp slave v cng nh ra tn hiu nh thi cho c 2 h thng DLU. B to xung nhp c th c chuyn i qua li bi nh iu hnh. d. B phn phi bus (BD) B phn phi bus lin kt mun ng dy thu bao (SLM) vi n v chc nng trung tm DLUC v DIUD hay DIU:LDID trong h thng DLU. Mi b phn phi bus c ch nh n 1 h thng DLU v c xem nh l 1 na ca bus iu khin, 4096Kbps bus v bus pht hin xung t. n v chc nng trung tm v chc nng ngoi vi truyn thng qua h thng bus i xng. H thng bus 0 c s dng truyn d liu trong h thng DLU 0 vi s h tr ca b phn phi bus 0 v 2. Bus h thng 1 c s dng truyn d liu trong h thng DLU 1 vi s h tr ca b phn phi bus 1 v 3. Mi b phn phi bus c th p ng c 32 SLM. Cc loi bus: Bus iu khin: Mang thng tin iu khin nh bo hiu ng dy thu bao hay cu lnh t DLUC n SLM, tn hiu ng dy

-3-

DLU TRONG TNG I EWSD

thu bao v bn tin. Bus iu khin hot ng tc 187,5Kbps c 2 hng v tc d liu hiu dng l 136Kbps. 4096Kbps bus: Mang thng tin thoi v d liu n SLM v t SLM i. Mi bus c 64 knh mi knh c tc l 64Kbps (64x64=4096Kbps) Bus pht hin xung t: Gm 2 bus hot ng song song vi 4096Kbps bus. N ch lin quan n SLMD v SLMX, ngn chn truy xut xy ra ng thi n knh Bd (knh s dng cho d liu gi). 1 khe thi gian c cp pht cho knh Bd trn 4096Kbps bus. 2. Cc mun ng dy thu bao. a. Mun ng dy thu bao tng t (SLMA) SLMA:FPE c dng cho DLUB v DLUD bao gm 16 mch giao tip vi ng dy thu bao tng t v 1 n v iu khin chung vi b vi x l (SLMCP). SLMA:FPE khng yu cu RGB v MGB, nhng chc nng c thc hin trn chnh mun ny. SLMA:FPE thay th cho vi loi SLMA c nh SLMA:COS, SLMA:CSR, SLMA:CMRL. SLMA:ITF/SLMA:ITM thay th cho SLMA:FPE chun v n v kim tra. Nhng chc nng c thc hin bi n v kim tra s c thi hnh trong mch ng dy thu bao (ILTF-SLCA) ca SLMA. Ni cch khc mi mch ng dy thu bao t thc hin chc nng kim tra, n kim tra ng dy v kim tra u cui thu bao. 2 dng ca ILTF-SLMA c th c s dng l: SLMA vi ILTF v khng c MTA (SLMA:ITF). SLMA vi ILTF c MTA (Metallic Test Access). SLMA cn c cc chc nng c bit sau: Direct-inward-dialing (SLMA:DID) vi 8 mch ng dy thu bao. ng dy hi ngh (SLMA:TPL) vi 4 mch ng dy thu bao cho vic kt ni 8 thu bao qua tng tc c nhn. in thoi khn cp (SLMA:FPS) vi 4 mch ng dy thu bao. Direct inward/outward dialing (SLMA:DIOD) vi 4 mch ng dy thu bao (bo hiu bng xung). SLMA cn thc hin chc nng BORSCHT

-4-

DLU TRONG TNG I EWSD

Analog subscriber line 0

SLMA:FPE

4096-kbps bus 0 (DIUD0 or DIU:LDID0) 4096-kbps bus 1 (DIUD1 or DIU:LDID1)

Battery Supply Overvoltage Protection Ringing Signaling Coding Hybrid 2/4- Wire Testing

15

SLCA Control bus 0 (DLUC0) Control bus 1 (DLUC1)

Test bus to theTU Control part SLMCP

Hnh3 : Cu trc ca SLMA:FPE

Hnh4:Cu trc ca SLMA:ITx b. Mun ng dy thu bao s (SLMD) SLMD gm c 8 hoc 16 mch ng dy thu bao s SLCD. Mi SLCD cung cp 1 giao din gm 2 dy cho thu bao ISDN BA. N c th c s dng kt ni thu bao ISDN hoc tng i ISDN PBX. Bn cnh SLCD th SLMD cn c 1 phn iu khin qun l vic giao tip vi DLUC, pht hin xung t v h thng bus 4096Kbps. C 2 loi SLMD gim st vic m ha ng dy l m ha 2B1Q v 4B3T. Nhng chc nng chnh ca SLMD: Bo v qu p

-5-

DLU TRONG TNG I EWSD

Cung cp giao din c tc 2B+D (144Kbps) v 16 Kbps cho xung ng b Trit ting vng cho c hai hng truyn trn 2 dy ca ng dy thu bao s. Chuyn i 2 dy thnh 4 dy v thch ng vi m dng truyn trn ng dy thu bao. Ngn chn bn tin bo hiu DSS1 t gi d liu X. 25 ca thu bao. Bo v vic truyn bn tin bo hiu trn knh D. Kim tra truy nhp n ng dy thu bao/mch thu bao.

Hnh 5:Cu trc ca SLMD c. Mun giao tip qua giao din V5.1 (SLMX) Mun SLMX c s dng kt ni AN (Access Network) n DLU. SLMX cung cp 2 giao din V5.1 (V51IF). Nhng giao din ph hp v mt in vi giao tip PCM ca DIU. Nhng thit lp thu bao sau y hin hu cho mi giao din V5.1 Thu bao ISDN/PBX vi 1 knh B:Ti a 30 thu bao. Thu bao ISDN/PBX vi 2 knh B:Ti a 15 thu bao PSTN vi 1 knh B:Ti a 30 thu bao. Trong 32 khe thi gian trong lin kt V5 c ti a 30 knh dnh cho user. Khe thi gian 0 c s dng cho vic ng b khung v iu khin giao thc, nu khng c g c nh r th khe thi gian 16 mang tn
-6-

DLU TRONG TNG I EWSD

hiu bo hiu. Trong V51IF trong DLU th knh 15 v 31 c th c s dng nh l knh bo hiu hoc l knh cho d liu gi. Nhng knh (15, 16, 31) c ch nh nh l knh chung (knh C). Do c th gim s lng user xung cn 28. SLMX gm c nhng giao din DLU thng thng n 2 bus 4096Kbps v bus pht hin xung t ca DLU. Ma trn chuyn mch cp pht khe thi gian ca giao din V5.1 cho bus 4096Kbps. B iu khin HDLC cung cp ln n 3 knh C trn 1 giao din V5.1 gia SLMX v AN. B vi iu khin (QUICC) iu khin tt c cc chc nng ca SLMX.

Hnh 6:Cu trc ca SLMX d. n v kim tra (TU) n v kim tra c th c s dng thc hin chc nng kim tra v o th ng dy v cc mun mch dng dy (bao gm u cui ng dy, ng dy thu bao v mch ng dy thu bao). n v o th gm c 2 mun l mun kim tra chc nng (FMTU) v mun o th mch ng dy (LCMM). Qu trnh kim tra phi c thit lp bi ngi iu hnh v s dng thit b vn hnh v bo dng (OMT/BCT). Nhng ci cn kim tra gm: Mch ng dy tng t. ng dy tng t v thit b u cui Kt ni thu bao s v ng dy thu bao s. n v o th c th o in p, dng in, tr khng v dung khng vic nh thi c th c nh gi trong trng hp o in p v dng in. MTA (Metallic Test Access) cho php nhng h thng kim tra ng dy bn trong truy xut n dng dy thu bao m c kt ni ti DLU. C 2 dng MTA l truy xut kim tra v bo hiu qua giao din chung (MTA A) v o th ring bit v iu khin giao din.
-7-

DLU TRONG TNG I EWSD

e. Mun SASC (Stand alone Service Control) Nu c 2 DLUC u mt tt c cc knh bo hiu n LTG do ng truyn b li (do PDC b li hoc LTG b li) th DLU vn c th hot ng c trong trng hp khn cp. Chc nng ny lun hin hu trong tt c cc DLU v n c iu khin bi mun iu khin hot ng khn cp SASC. Trong trng hp khn cp ny mun ny s iu khin vic thit lp 1 kt ni gia cc thu bao ca cng 1 DLU v nhng thu bao ny l thu bao tng t v thu bao ISDN v cho php quay s DTMF. Nhng kt ni cho thoi c kt ni mt cch ni b qua DLU,

Hnh 7:Hot ng ca SAS Nhng chc nng chnh ca SASC gm: iu khin thit lp v gii ta cuc gi cho thu bao trong 1 DLU. iu khin thit lp v gii ta cuc gi cho thu bao trong DLU khc ca RCU Kt thc hot ng khn cp khi kt ni gia 1 DLUC v node mng c thit lp li. Kim tra c s d liu v cp nht n nu cn thit. Tin hnh cc th tc kim tra phn cng bn trong v tin hnh cc chc nng gim st. iu khin cc b thu m. f. Mun ALEX (External Alarm Set) ALEX c s dng chuyn tip nhng cnh bo ngoi (nh mt ngun) ti cc node mng. V vy trong trng hp 1 DLU xa th khng th kt ni cc cnh bo ngoi h thng n h thng panel iu khin(SYPC), mun cnh bo ngoi c s dng. Nhng chc nng ca ALEX gm: Nhn bit, lu tr v nh gi trng thi ca nhng cnh bo xung t. Trao i d liu gia DLUC0 v DLUC1.
-8-

DLU TRONG TNG I EWSD

Kim tra phn firmware ca chnh n v kt thc truyn thng vi DLUC nu phn firmware b li c pht hin. Kim tra phn cng v ghi li cc li phn cng pht hin c. g. B to m hiu (RGB) Vi mun ng dy thu bao tng t (SLMA) th n yu cu tn hiu rung chung bn ngoi hoc tn hiu xung ng b, c 2 b to m hiu c s dng. SLMA c truy nhp trc tip bi RGB. RGB cn cung cp p rung cho TU. h. B to tn hiu o c(MGB) B to tn hiu o c bao gm b chuyn i dng in trc tip kt ni ni tip vi b to dao ng sng sine v cung cp xung cho SLMA vi h thng o c bn ngoi (SLMA:TPL) v SLMA:FPE th khng yu cu MGB v MGB ch cung cp xung o c cho SLMA.

II.2 CU TRC V CHC NNG CA DLUD


Cng ging nh DLUB th DLUD cng c cc khi chc nng c bn ging vi DLUB nhng DLUD cn c thm 1 s thnh phn khc. Nh ta thy trong hnh di ngoi cc thnh phn chnh nh DLUB th DLUD cn c thm cc thnh phn OMX16D, LTCD, LTOD, DLUV. Sau y ta s tm hiu v cc thnh phn . DLUD c th c trang b thm cc linh kin truyn dn ring bit cc lin kt in hoc quang c th s dng kt ni DLU xa n node mng hoc to mt mng truyn dn vi cc n v iu khin t xa. p ng dung lng t 2Mbps n 34Mbps nhng n v chc nng sau c th c s dng trong DLUD: 1. B ghp knh u cui quang cho 16 lung 2Mbps (OMX16D) OMX16D c chc nng nh l mt b ghp knh n tp trung 16 lung tn hiu 2Mbps thnh 1 lung 34Mbps. truyn trn si quang lung tn hiu 34Mbps c chuyn sang m ng LWL (36Mbps). Ch truyn n mode trn si quangcho php truyn d liu theo 2 hng vi suy hao nh v hot ng ng tin cy v chiu di hot ng c th ln n gn 30km. 2. ng dy/Mng u cui cho si quang (LTOD) LTOD lm cho s truy nhp ca 2 lung 2Mbps vo si quang c d dng hn. LTOD hot ng da trn phng php ghp knh theo bc sng v s dng 1 ng dy cho c 2 hng truyn dn v khong cch 30km cng c th t c vi LTOD.

-9-

DLU TRONG TNG I EWSD

BD0/1 in DLUS BD2/3 extra modules in shelf2/3

Control Bus 0/1 Hnh 8: S khi ca DLUD 3. ng dy/Mng u cui cho cp ng trc (LTCD) Cng nh LTOD th LTCD cng lm cho s truy nhp vo cp ng trc ca 2 lung 2 Mbps c d dng. LTCD cho cp ng trc s dng m ng 2B1Q ph hp vi HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line). truyn c song hng vi tc 2Mbps th cn phi yu cu 2 si cp ng trc. Khong cch t c l 2.5km n 12 km (ph thuc vo ng knh ca dy 0.41.4mm). 4. DLUV DLUV c th c s dng nh l mun SLMX trong khi DLU chun. AN c th kt ni ti DLUV bi giao din V5.1 (ti a l 10 giao din trn 1 DLUV).

III. CHC NNG CHUNG CA DLU


1. Kt ni thu bao vi tng i: Vi thu bao tng t th DLUB v DLUD kt ni c gn 900 thu bao analog v 800 thu bao s (ISDN BA), cung cp 32 giao din V5.1 cn vi DLUG th kt ni c 2000 thu bao tng t v 1500 thu bao s, cung cp 300 giao din V5.1.

- 10 -

DLU TRONG TNG I EWSD

Hnh 8 : Giao tip ca DLU vi thu bao 2. Giao tip vi LTG DLU c th c s dng ni b trong tng i hoc nh l 1 tng i v tinh pha thu bao. Vi DLUB v DLUD th chng c kt ni n LTG ti a l 4 lung 2Mbps(PDC) v DLU kt ni n LTG theo qui lut an cho v 1 DLU c ni n 2 LTG, v thng thng th 2 lung 2Mbps c thay th bng 1 lung 4096Kbps Mi lung PDC gm c 30 knh user trong khi mi lung 4096Kbps gm c 60 knh user Bo hiu knh chung (CCS) n LTG c truyn trn knh 16 ca lung PDC th 1 v 3 chng mang bn tin thng tin iu khin gia DLU v LTG. Knh 16 ca lung PDC u tin truyn bn tin thng tin iu khin cho 60 knh user ca PDC 0 v 1 cn knh 16 ca PDC 3 mang thng tin iu khin cho 60 user 2 v 3. Vi giao tip DLU ni knh 32 ca c 2 kt ni 4096Kbps c s dng cho CCS, v 1 DLUV cung cp ch 1 PDC trn 1 LTG v c ti a 60 knh user.

- 11 -

DLU TRONG TNG I EWSD

Hnh 9 :Giao tip DLU vi LTG 3. Giao tip ng dy thu bao s Mun thu bao m cung cp giao tip ng dy thu bao xDSL c th c tch hp vo trong DLU. Cng ngh xDSL cung cp cho thu bao ng thi cc dch v truy nhp internet tc cao v kt ni thoi POTS hoc ISDN thng thng n thu bao s. Kt ni POTS/ISDN ca thu bao xDSL c nh tuyn n LTG nh l cc thu bao tng t/s ca tng i EWSD qua mng thng tin v DLUC. c th cung cp dch v xDSL th DLU phi nng cp 3 thnh phn sau (tr thnh hiA7100) Packet Hub SLMI: PHx giao tip vi ISP:Cho php truy xut n ISP vi ti a 14 mun thu bao xDSL, thnh phn ny c th h tr cc giao tip v pha ISP nh:Ethernet, Frame Relay hoc ATM. Kt ni DLU-ATM gia cc mun thu bao xDSL vi Packet Hub:Kt ni ny c b sung cho mi mun thu bao xDSL cng ging nh l cp plug-in(kt ni gia mun thu bao vi Packet Hub). Mun thu bao vi cc giao din xDSL

- 12 -

DLU TRONG TNG I EWSD

SLMI:FMx cho 8 ng dy thu bao vi giao thc ADSL.Lite. Vi mi thu bao kt ni POTS (in thoi tng t) v kt ni d liu tc cao (PC vi card giao tip mng ADSL: Lite NIC) c th tn ti ng thi qua tng i EWSD n ISP. Tc ti a cho ng dng v d liu l:downstream 1.5Mbps v Upstream 512Kbps. SLMI:AMx cho 8 ng dy thu bao vi giao thc ADSL. Vi mi thu bao 1 kt ni POTS hay 2 kt ni ISDN qua tng i EWSD v kt ni d liu tc cao n pha ISP c th tn ti ng thi. Nhng thit b c yu cu v pha thu bao: -Thit b u cui ISDN c kt ni n NT BA hoc in thoi tng t cho kt ni chuyn mch knh qua tng i EWSD. -PC vi giao tip Ethernet kt ni n ADSL NT hoc PC tch hp card giao tip mng NIC cho kt ni d liu tc cao n ISP. -NT splitter ng vai tr nh l u cui ca ng dy pha thu bao. NT BA hoc in thoi tng t cng nh l ADSL NT hoc ADSL NIC c kt ni n splitter Tc ln nht cho kt ni d liu l Downstream 6Mbps v Upstream 640Kbps.

Hnh 10: Giao tip xDSL vi DLU 4. Cc chc nng m rng a. Bin i tn hiu Ngoi cc chc nng trn th DLU cn c thm 1 s chc nng khc l bin i tn hiu trn ng dy thu bao t dng tng t sang dng s do u ra ca DLU trn ng PDC dng s. Vic bin i trn c thc hin bi DLU. Ngoi ra n cn thch nghi c vi mi hnh thc lu thoi do c cu ca DLU c th m rng theo n v mun.

- 13 -

DLU TRONG TNG I EWSD

b. Remote DLU (Dch v c lp) C th a dch v ISDN vo khu vc ch dng cho tng i tng t bng cch s dng DLU nh 1 tng i v tinh, trong khu vc cn s dng tng i c th a vo hot ng thu bao s nh c DLU v tinh ni thng n tng i EWSD.

Hnh 11 : Remote DLU Remote DLU hot ng cng ging nh l DLU pha tng i nhng Remote DLU v tinh nm cch xa tng i v c ni vi LTG pha tng i thng qua tuyn truyn dn.Nu c 2 n v iu khin ca DLU b mt knh bo hiu ca n v LTG do ng truyn b li, lc ny DLU vn tip tc hot ng trong ch c lp. Chc nng ny c xem nh l 1 thng l hin hu ca Remote DLU. c c chc nng ny th Remote DLU phi c trang b mun SASC, iu ny cho php DLU thit lp cuc gi gia cc thu bao ca cng 1 DLU trong ch d c lp.Cc DLU Remote xa tng i c th c nhm li vi nhau thnh 1 n v iu khin t xa (RCU) trong cng 1 RCU c th c n 6 DLU kt ni vi nhau. SASC (SAS Control) gi cc ng tn hiu bo hiu v tn hiu thoi t DLU n DLU hoc cc user trong cng 1 DLU. Trong dch v khn cp vi Remote DLU SASC cho php thit lp cc thu bao kt ni thit lp kt ni n cc thu bao khc. Trong dch v c lp ca DLU trong RCU nt c trng c to ra gia:

- 14 -

DLU TRONG TNG I EWSD

-B li ca lin kt gia RCU vi node mng: Trong s kin li ny SASC iu khin thit lp cuc gi trong RCU v kt ni cc DLU, nh vy cc thu bao kt ni ti RCU c th lin lc vi nhau. -B li ca lin kt t 1 hoc nhiu DLU trong RCU n node mng: Trong s kin li ny c 2 knh PDC (vi bo hiu knh chung) ca 1 hay nhiu DLU trong RCU n node mng b li. Thu bao kt ni n DLU c th lin lc vi nhau,cc thu bao kt ni DLU khc trong RCU cng tip tc cc dch v thng thng. SASC gm c: -Giao tip ln n 5 lin kt gia cc DLU trong RCU. -n v phn knh. -Giao tip mng 0 v 1 c tc 4096Kbps v iu khin mng 0 & 1 -Phn iu khin vi CNP v SASCP -B x l nhn m (CRP) cho cc thu bao n phm ca DLU.

Hnh 12 : Cu trc SASC

- 15 -

DLU TRONG TNG I EWSD

MC LC I. GII THIU...............................................................................1 II. CU TRC V CHC NNG CA CC KHI TRONG DLU.................................................................................................2


II.1 CU TRC V CHC NNG CA DLUB..........................2
1. n v chc nng trung tm..............................................................2 a. Khi iu khin cho DLU (DLUC)................................................2 b. n v giao tip s cho DLU (DIUD hay DIU:LDID)..................3 c. B to nhm xung cho DLUB (GCG)............................................3 d. B phn phi bus (BD)...................................................................3 2. Cc mun ng dy thu bao. .....................................................4 a. Mun ng dy thu bao tng t (SLMA)............................4 b. Mun ng dy thu bao s (SLMD).......................................5 c. Mun giao tip qua giao din V5.1 (SLMX)...............................6 d. n v kim tra (TU)......................................................................7 e. Mun SASC (Stand alone Service Control)................................8 f. Mun ALEX (External Alarm Set)..............................................8 g. B to m hiu (RGB).....................................................................9 h. B to tn hiu o c(MGB).........................................................9

II.2 CU TRC V CHC NNG CA DLUD..........................9


1. B ghp knh u cui quang cho 16 lung 2Mbps (OMX16D)....9 2. ng dy/Mng u cui cho si quang (LTOD).........................9 3. ng dy/Mng u cui cho cp ng trc (LTCD)................10 4. DLUV.................................................................................................10

III. CHC NNG CHUNG CA DLU.....................................10


1. Kt ni thu bao vi tng i:.........................................................10 2. Giao tip vi LTG............................................................................11 3. Giao tip ng dy thu bao s.....................................................12 4. Cc chc nng m rng...................................................................13 a. Bin i tn hiu.............................................................................13 b. Remote DLU (Dch v c lp)....................................................14

MC LC.....................................................................................16

- 16 -