Los 16 meyis de ifa Baba eyiogbe: Orunmila niodere odere layeri era Orunmila niodere odere layeri eyan

Orunmila niodere odere layeri eku Orunmila niodere odere layeri addie Niodere ashama iku. Suyere: ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, iku furifuyema ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, aron furifuyema ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, iña furifuyama ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, ona furifuyema ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, araye furifuyema ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, ofo furifuyema ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, shepe furifuyema ashinima, ashinima, ashinima, ashinima, bogbo osogbo unlo. Baba oyekun meyi: Baba yiwi ariku madagua oni mi machacho podere loddafun ogogo maferefun shango. Baba iwori meyi: Yiwi yiwi mayo mayo adifafun koloyogbe ifa tirawaye lempe shango lempe olorun akuelerimpin orunmila lorugbo. Baba oddi meyi: ashomaruma kodimo dimo baba yerimo ashanla ayalagua aberi ni awo: Baba iroso meyi: oyoroso apantarito baba yoroko maferefun olokun maferefun ozun. Baba ojuani meyi: ojuani meyi adifafun agangara adele peko kiko makua iku. Suyere: angara omo oloddumare, angara omo oloddumare, ariku lawao. Baba obara meyi: obara ni bara ni kate ibale, obara omo olorun orunmila Obara akualiseñan, obara laye shango obara olorun.

Baba okana meyi: oni okana okana meyi, okana meyi niokuta, okana meyi Eshu bi, ebuada addie pakuko adifafun eshu bi adifafun orunmila Lorugbo. Baba ogunda meyi: ogunda meyi ogunda siro lokua ashanla berinigua, obatala abataisa Maferefun orunmila lorugbo. Baba osa meyi: Baba buru buru baba foshe foshe adifafun jekua baba Baba buru buru baba foshe foshe adifafun orunmila onigbara Obaraniregun ifa jekua baba. Baba ika meyi: ika nini ebi ika nini oni babalawo ogbe demeyeko adifafun Leoko elebute ni kaferefun olokun. Baba otrupon meyi: aye bi otun otrupon meyi aye bi osin baba eñiñi la soro enifekun Tokuo ni ifa adifafun shango. Baba otura meyi: kakenin pakuo awoni pakuo adifafun imale sala malekun Malekun sala olorun ñangare adifafun imale. Baba irete meyi: elemenere ako lemenere aporaye amoni ozun orunmila ifa. Baba oshe meyi: molokun tinshe oshe baba oshe meyi molokun aguariye molokun Adifafun ozun ashe aldashe onibara obaraniregun ifa molokun. Baba orangun meyi: orangun meyi mafun Kafun oshanla aye olofin mafun Kafan adorafun lokua ni shango ifa jekua baba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful