Está en la página 1de 4

O KIM TRA CHT LNG VNG PH SNG SAU KHI BO DNG OUT DOOR I VI MNG GSM V UMTS VINAPHONE

NI DUNG TNG TH CC BI O V THIT B O DNG I. Mc ch ca bi o


II.

My o, v thit lp bi o

III.Tin hnh o IV. Bo co nh gi kt qu

NI DUNG CHI TIT CC BI O V THIT B O X DNG I.Mc ch ca bi o Thu thp d liu logfile qua nh gi vng ph song ca cc tram BTS 2G, cc Node B 3G. Phn 2G: a ra nhng phn tch s b, nhng li nh hng nghim trng n cht lng KPI(cho sector, thiu Neighbor, khu vc bi nhiu nghim trng dn n drop call lin tc) Phn 3G: Tp chung vo vic nh gi vng ph song, nhng khu vc sng yu. Phn tch nhng khu vc thiu Neighbor, cho sector II. My o v thit lp bi o a. Phn 2G Cn x dng 2 my tems, 1 my tnh, 1 GPS Thit lp bi o: - MS1: o ch Idle Mode

MS2: o cht dedicated gi 18001091 call duration time: 60s, wait 10s

b. Phn 3G Cn x dng 1 my tems, 1 my tnh, 1 GPS Thit lp bi o:


-

MS1: voice CS call. Gi 18001091, call duration 60s, wait 10s

III.

Tin hnh thc o a. Cng tc chun b


-

Tin hnh thu thp d liu t omc to ra cell file. C th phi tin hnh kho st thc t c c s liu chnh xc ti hin trng . V a ra cc tuyn ng phi i i vi cc khu vc cn o kim. Chia khu vc o kim thnh cc cluster v tin hnh o theo cc cluster

b. Thc hin o: - Hai k s mt ngi o 2G mt ngi o 3G cng ngi trn 1 xe oto. Thit lp bi o c lp. IV. Bo co nh gi kt qu a. Phn 2G Kt qu o vng ph song 2G

Kt qu o cht lng Rxqualsub(dBm)

b. Phn 3G Kt qu o vng ph RSCP