Está en la página 1de 36

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

L'Hospitalet / Esplugues

LHospitalet, novembre de 2012


BIBLIOTECA LA BBILA Pl. de la Bbila, 1 08906 LHospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat
HORARIS

tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
TRANSPORTS

Metro: L5 Can Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca nOliveres Bus: LH2, EP1

La Biblioteca la Bbila, biblioteca pblica de proximitat, forma part de Biblioteques de LHospitalet, que nassumeix la gesti, i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputaci de Barcelona, i s finanada pels ajuntaments de LHospitalet i d'Esplugues i per la Diputaci de Barcelona. Es troba situada en el lmit dels dos municipis i dna servei als ciutadans dels barris de Pubilla Cases i Can Serra de lHospitalet i el de Can Vidalet dEsplugues. En els gaireb catorze anys de funcionament, la Biblioteca la Bbila sha consolidat plenament com a equipament cultural de la comunitat, i sha donat a conixer pel seu fons especial dedicat al gnere negre i policac. La crisi econmica i financera del sistema obliga la biblioteca a establir prioritats dacci per tal doptimitzar uns recursos que es veuen importantment reduts. Per altra banda els ciutadans de la nostra rea dinfluncia la pateixen molt directament, fet que obliga la biblioteca a reflexionar sobre el seu paper, adequant-se al canvi i a planejar nous serveis. El Pla dacci 2013 de la Biblioteca la Bbila incideix en sis grans lnies de treball, marcades per a la legislatura 2012-2016 per la Secci de Biblioteques, i recull les propostes del Pla de Cultura de LHospitalet, amb lobjectiu de fer realitat la missi de la biblioteca. Biblioteca la Bbila

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Missi
Lequip de la Biblioteca la Bbila, biblioteca pblica de proximitat, treballa coordinadament amb Biblioteques de LHospitalet per donar resposta a les necessitats dinformaci dels ciutadans de Pubilla Cases i Can Serra de lHospitalet i de Can Vidalet dEsplugues; fomentar el plaer per la lectura i atraure a nous interessos culturals als que ja llegeixen; i fer de la biblioteca un veritable centre dautoformaci, on els ciutadans disposin de les eines necessries per al seu desenvolupament personal, professional i intellectual. Aix mateix promou i difon el gnere negre i policac.

Visi
La Biblioteca la Bbila influir en el seu entorn i es convertir en un centre dinmic, capa doferir noves propostes culturals. Oferir cada vegada ms serveis virtuals per tal de ser accessible les 24 hores del dia, i ser el centre de referncia de la seva comunitat pel que respecta a les tecnologies de la informaci i el coneixement. La Bbila tamb es convertir en la biblioteca de referncia a nivell nacional pel que fa al gnere negre i policac.

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Anlisi estratgica

Entorn
Oportunitats
La bona valoraci per part de la ciutadania dels serveis bibliotecaris. El fet de pertnyer a una xarxa de biblioteques consolidada. El fet de poder fer s del conjunt documental de ciutat mitjanant el prstec interbibliotecari. La localitzaci de la biblioteca en una plaa que s l'eix de la vida ciutadana del districte.

Amenaces
La crisi econmica i financera del sistema que fa que es redueixin els pressupostos. La falta de biblioteca. senyalitzaci urbana de la

L'alta mobilitat de la poblaci nouvinguda i l'augment de la morositat en el prstec de documents. La manca d'un equip de suplncies per a cobrir les incidncies de personal.

Intern
Punts forts
Equip suficient i motivat. Fons actualitzat i equilibrat. L'existncia d'un fons especialitzat que ens identifica i projecta cap a l'exterior. Equipament confortable i llumins. L'elaboraci de productes virtuals.

Punts febles
La reducci important de pressupost en totes les rees de la biblioteca (adquisicions, personal, activitats, manteniment, etc.). La dependncia de dues administracions. La poca inversi en el manteniment de l'equipament.

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Lnies estratgiques de la Biblioteca la Bbila pel 2013

1. Facilitar l'accs a la informaci dels ciutadans 1.1. Millorar la collecci nica de ciutat 1.1.1. Actualitzar el document de Poltica de desenvolupament de la collecci 1.1.2. Optimitzar el magatzem de la biblioteca i la mobilitat dels documents 1.2. Potenciar la biblioteca virtual 1.2.1. Participar en projectes supramunicipals 1.2.2. Incorporar continguts dmbit local 1.3. Potenciar especialitzacions a les biblioteques 1.3.1. Creaci del fons especial de novella popular 1.4. Generar continguts tant en format fsic com virtual 1.4.1. Elaborar materials d'informaci en l'entorn fsic 1.4.2. Crear nous productes virtuals 1.5. Fer accessible la informaci per a collectius amb necessitats especials 1.5.1. Establir contactes amb les associacions daquests collectius 2. Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a l'accs a la cultura de la ciutadania 2.1. Mantenir programaci estable d'activitats a la biblioteca 2.1.1. Atendre especialment les activitats de foment de la lectura i la literatura, com a essncia de la biblioteca 2.1.2. Vincular les activitats al fons especial per tal de promocionar-lo 2.2. Donar suport a la creaci artstica, especialment la literria 2.2.1. Potenciar els premis literaris de la ciutat 3. Consolidar la biblioteca com a espai de suport a l'aprenentatge 3.1. Participar en el Servei Educatiu de Biblioteques que incorporar tota la oferta de projectes adreats als centres d'ensenyament 3.1.1. Assessorar en la creaci i funcionament de les biblioteques escolars 3.1.2. Planificar i organitzar visites escolars pels diversos nivells educatius 3.1.3. Coordinar el servei de Sales d'estudi, conjuntament amb la Regidoria d'Educaci 3.2. Participar en els programes educatius de ciutat 3.2.1. Collaborar en programes que es desenvolupin dins el marc de Plans Educatius d'Entorn a Pubilla Cases - Can Serra 4. Potenciar la funci integradora de la biblioteca pblica per contribuir a la cohesi social de la poblaci 4.1. Activar programes i serveis pel coneixement intercultural i lingstic 4.1.1. Impulsar clubs de lectura fcil, en catal i castell 4.1.2. Crear grups de conversa en diverses llenges 4.2. Oferir la biblioteca pblica com a espai integrador per a collectius amb discapacitats 4.2.1. Establir collaboraci amb el grup de l'Esplai de Pubilla Cases-Can Vidalet 4.3. Oferir la biblioteca com a centre collaborador per a la realitzaci de treballs a la comunitat 4.3.1. Collaborar amb el departament de Justcia de la Generalitat

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

5. Crear accions de comunicaci i difusi 5.1. Mantenir la web de Biblioteques de L'Hospitalet com a element bsic d'informaci i difusi 5.1.1. Potenciar la web com element institucional de la biblioteca 5.2. Impulsar nous productes de comunicaci i difusi en l'entorn digital 5.2.1. Adequar els productes digitals al protocol 2.0 5.3. Mantenir una presncia regular en els mitjans de comunicaci locals, generals i especialitzats 5.3.1. Presncia regular en els mitjans de comunicaci locals i generals 5.3.2. Publicar articles en revistes especialitzades 6. Participar en les iniaciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori 6.1. Prendre part en les programacions culturals d'mbit de ciutat 6.1.1. Tenir presncia en les Festes de Primavera 6.1.2. Collaborar amb els equipaments i entitats de la ciutat 6.2. Tenir una presncia activa en la dinmica cultural i social del barri collaborant amb el Centre Cultural i altres entitats 6.2.1. Organitzar activitats en la Festa major 6.2.2. Realitzar programacions conjuntes 6.2.3. Establir relacions amb el Centre d'Esplai 7. Millorar els procediments de treball i els recursos interns de la Xarxa 7.1. Continuar desenvolupant protocols de treball pels processos tcnics 7.1.1. Impulsar els grups de treball existents i crear-ne de nou 8. Actualitzar el Pla de biblioteques i millorar els equipaments 8.1. Definir una poltica estable de millora pel que fa a les installacions i al seu equipament 8.1.1. Millorar laccessibilitat a lequipament i la senyalitzaci urbana

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar laccs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.1

Millorar la collecci de ciutat

Finalitat

1.1.1

Actualitzar peridicament el document Poltica de desenvolupament de la collecci

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Analitzar les dades de fons i prstec de 2012 Aprovar el redactat final

gener-mar

Comissi de collecci Comissi de collecci Comissi de collecci

gener-mar

Publicar el nou document

abril

Avaluaci

Objectiu finalista: Es verifica que durant el primer trimestre sha realitzat la tasca establerta. Eines de suport: Poltica de desenvolupament de la collecci de Biblioteques de LHospitalet (2010) i Poltica de desenvolupament de la collecci del Servei de Biblioteques de la Diputaci de Barcelona (2003)

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar laccs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.1

Millorar la collecci de ciutat

Finalitat

1.1.2

Optimitzar el magatzem i la mobilitat dels documents

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Endreament de lespai de treball i material fungible del magatzem Esporgada de documents del magatzem Esporgada de documents a sala Control del prstec interbibliotecari Pont del prstec interbibliotecari LHospitalet - Esplugues

gener-abril

Anabel / Angel

maig-setembre

Jordi / Carles

setembre-desembre

Anabel / Carles

permanent

Elena

permanent

Elena

Avaluaci

Objectiu finalista: savalua en cada estadi cronolgic si sha realitzat o no la tasca establerta. Creixement 0 del fons documental

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar l'accs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.2

Potenciar la biblioteca virtual

Finalitat

1.2.1

Participar en projectes supramunicipals

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Mantenir l'espai d'autoaprenentatge d'idiomes de la Biblioteca Virtual Manteniment dinformaci en lapartat de la Bbila dins la Biblioteca Virtual Creaci un producte virtual en collaboraci amb les biblioteques de gnere negre de la XBM

permanent

Ilumi

permanent

Ilumi

primer trimestre

Jordi

Avaluaci

Verificar mensualment que es van realitzant les tasques

Biblioteca la Bbila

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar laccs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.2

Potenciar la biblioteca virtual

Finalitat

1.2.2

Incorporar continguts dmbit local

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Incorporar a Scribd la totalitat dels butlletins LH Confidencial Penjar a Scribd els programes dactivitats + que llibres

abril-setembre

Jordi

trimestral

Jordi

Avaluaci

Verificar trimestralment que es van realitzant les tasques

Biblioteca la Bbila

10

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar laccs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.3

Potenciar especialitzacions a les biblioteques

Finalitat

1.3.1

Creaci del fons especial de novella popular

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Demanar una nova localitzaci per al fons especial Demanar teixells NP Canvi de teixell dels exemplars catalogats Catalogaci de la donaci Caudet Endreament del nou fons especial al magatzem

gener

Anabel

gener gener-abril

Anabel Anabel

permanent

Carles

maig-setembre

Angel

Avaluaci

Verificar trimestralment les tasques realitzades.

Biblioteca la Bbila

11

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar l'accs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.4

Generar continguts tant en format fsic com en el virtual

Finalitat

1.4.1

Elaborar materials dinformaci en lentorn fsic

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Realitzar sis butlletins de L'H Confidencial Realitzar 3 butlletins de T-10 Reprografia dels butlletins

bimensual

Jordi

juny-setembre-desembre

Carles

permanent

Papereria ngela

Angel

Avaluaci

Objectiu finalista: savalua en cada estadi cronolgic si sha realitzat o no la tasca establerta. Programaci: LH Confidencial: 91. Sudfrica a la novella negra; Especial 2013. Premi L'H Confidencial 2013; 92. Males prctiques editorials 2... lectors indignats!; 93. Xina a la novella negra; 94. Petros Mrkaris; 95. Bunker a la Bbila. T-10: 3. Mitteleuropa. A decidir 1. i 2.

Biblioteca la Bbila

12

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar l'accs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.4

Generar continguts tant en format fsic com en el virtual

Finalitat

1.4.2

Crear nous productes virtuals

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Elaborar la Collita de 2012 de novella negra i policaca Redissenyar el bloc del Club de Lectura de Novella Negra Nou control destadstiques web i de subscriptors de RSS Manteniment dels serveis web de la biblioteca Recomanaci diria dun document des de El Bloc de la Bbila

gener-mar

Jordi

setembre-desembre

Ilumi

permanent

Ilumi / Jordi

permanent

Elena / Ilumi / Jordi

permanent

Jordi

Avaluaci

Verificar que es van realitzant les tasques dins del termini assenyalat

Biblioteca la Bbila

13

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Facilitar laccs a la informaci dels ciutadans

Objectiu

1.5

Fer accessible la informaci per a collectius amb necessitats especials

Finalitat

1.5.1

Establir contactes amb les associacions daquests collectius

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Continuar la relaci amb el Grup Indi del Club dEsplai Pubilla Cases Can Vidalet Oferiment als lectors de llibres en llenges minoritries del CePSE Collaboraci amb lAula dAcollida de lIES Torras i Bages

permanent

Maite / Carles

permanent

Elena / Carles

permanent

Carles

Avaluaci

Verificar trimestralment els contactes.

Biblioteca la Bbila

14

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a laccs a la cultura de la ciutadania

Objectiu

2.1

Mantenir programaci estable dactivitats a la biblioteca

Finalitat

2.1.1

Atendre especialment les activitats de foment de la lectura i la literatura, com a essncia de la biblioteca

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Manteniment del Club de Lectura T-10 Collaboraci amb la Marat de Contes Trobada amb lautor Recitals potics Presentacions de llibres

permanent

adquisici de 6 lots de llibres

Carles

setembre

Maite / Carles

juny abril permanent

Taleia

Carles Jordi Jordi

Avaluaci

Trimestralment en planificar les activitats.

Biblioteca la Bbila

15

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a laccs a la cultura de la ciutadania

Objectiu

2.1

Mantenir programaci estable dactivitats a la biblioteca

Finalitat

2.1.2

Vincular les activitats als fons especials per tal de promocionar-los

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Manteniment del Club de lectura de Novella Negra Cicles de cinema negre Presentaci de novelles negres Establir contacte amb editorials per portar autors a la biblioteca Exposici la novella policaca europea: cuina i territori Participar a BCNegra 2013

gener, febrer,abril,maig, octubre i novembre febrer-maig-novembre permanent

adquisici de 5 lots de llibres Centre Cultural

Jordi

Jordi Jordi

permanent

Jordi

febrer

Jordi

febrer

Jordi

Avaluaci

Trimestralment en planificar les activitats

Biblioteca la Bbila

16

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Promoure la lectura en tots els seus suports i contribuir a laccs a la cultura de la ciutadania

Objectiu

2.2

Donar suport a la creaci artstica, especialment la literria

Finalitat

2.2.1

Potenciar els premis literaris de ciutat

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Coordinar el Premi LH Confidencial 2013

gener-mar / setembredesembre

Secci de Biblioteques / Roca Editorial

Jordi

Coorganitzar el IV Concurs de Microrelats Negres de la Bbila Collaborar amb el Concurs de St Jordi - Somnis Participar en el jurat del Premi Pepe Carvalho Participar en el jurat del Premi Crims de Tinta

novembre

Centre Cultural la Bbila / RBA Centre Cultural la Bbila / Somnis Ajuntament de Barcelona / ICUB Conselleria dInterior / La Magrana

Jordi

abril

Maite

juny

Jordi

setembre

Jordi

Avaluaci

Verificar a final dany que shan realitzat les accions

Biblioteca la Bbila

17

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Consolidar la biblioteca com a espai de suport a laprenentatge

Objectiu

3.1.

Participar en el Servei Educatiu de Biblioteques que incorporar tota la oferta de projectes adreats als centres densenyament

Finalitat

3.1.1

Assessorar en la creaci i funcionament de les biblioteques escolars

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Donar suport a les biblioteques escolars del districte Oferir a les biblioteques escolars del districte fons documental de lesporgada Collaborar amb lIES Torras i Bages en leix del Gust per la Lectura

permanent

Carles / Maite

permanent

Maite / Montse

permanent

Carles

Avaluaci

Verificar trimestralment que es van realitzant les accions.

Biblioteca la Bbila

18

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Consolidar la biblioteca com a espai de suport a laprenentatge

Objectiu

3.1

Participar en el Servei Educatiu de Biblioteques que incorporar tota la oferta de projectes adreats als centres densenyament

Finalitat

3.1.2

Planificar i organitzar visites escolars pels diversos nivells educatius

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Projectar la oferta de la biblioteca per a les visites escolars 2013-14

juny

Carles / Maite

Introduir la oferta 2012-13 a lINTRO Control de visites escolars

agost - setembre

Carles

durant el curs escolar durant el curs escolar

Maite / Montse Carles / Maite

Realitzar les visites escolars Realitzar les visites descoles dadults

durant el curs escolar

Jordi / Carles

Avaluaci

Avaluaci mensual, durant el curs escolar, de les visites escolars

Biblioteca la Bbila

19

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Consolidar la biblioteca com a espai de suport a laprenentatge

Objectiu

3.1

Participar en el Servei Educatiu de Biblioteques que incorporar tota la oferta de projectes adreats als centres densenyament

Finalitat

3.1.3

Coordinar els serveis de Sales dEstudi, conjuntament amb la Regidoria dEducaci Accions Temporalitzaci Recursos Responsables

Accions

Coordinaci de la oferta de les Sales dEstudi en poques dexmens

febrer / juny / setembre

CC la Bbila / Educaci / Joventut

Jordi

Avaluaci

Biblioteca la Bbila

20

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Consolidar la biblioteca com a espai de suport a laprenentatge

Objectiu

3.2

Participar en els programes educatius de ciutat

Finalitat

3.2.1

Collaborar en programes que es desenvolupin dins el marc de Plans Educatius dEntorn a Pubilla Cases Can Serra

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Participar a la Xarxa dAtenci a la Infncia de 0 a 6 anys

permanent

Maite

Avaluaci

Biblioteca la Bbila

21

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Potenciar la funci integradora de la biblioteca pblica per contribuir a la cohesi social de la poblaci

Objectiu

4.1

Activar programes i serveis pel coneixement intercultural i Lingstic

Finalitat

4.1.1

Impulsar clubs de lectura fcil, en catal i castell

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Recolzar els clubs de lectura fcil del districte

permanent

Elena / Carles

Prover els clubs de lectura fcil del districte de lots de llibres

permanent

Elena / Carles

Avaluaci

Portar control dels lots de lectura fcil que es proveeixen als clubs de lectura fcil

Biblioteca la Bbila

22

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Potenciar la funci integradora de la biblioteca pblica per contribuir a la cohesi social de la polaci

Objectiu

4.1

Activar programes i serveis pel coneixement intercultural i lingstic

Finalitat

4.1.2

Crear grups de conversa en diverses llenges

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Manteniment del grup de conversa en angls Autogesti del grup de conversa en el curs 2013-14

gener-maig

Slvia / Carles

setembre-desembre

Carles

Avaluaci

Verificar mensualment la participaci en els grups de conversa

Biblioteca la Bbila

23

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

4.

Potenciar la funci integradora de la biblioteca pblica per contribuir a la cohesi social de la poblaci

Objectiu

4.2

Oferir la biblioteca pblica com a espai integrador per a collectius amb discapacitats

Finalitat

4.2.1

Establir collaboraci amb el Grup Indi del Club dEsplai Pubilla Cases Can Vidalet Accions Temporalitzaci Recursos Responsables

Accions

Realitzaci dun club de lectura Diver-fun amb el Grup Indi

mensual

Club dEsplai

Maite / Montse

Realitzaci del Contesplai amb el Grup Indi

trimestral

Club dEsplai

Maite / Montse

Avaluaci

Avaluaci quantitativa: realitzar sis clubs de lectura i tres Contesplai al llarg de lany Difusi: anunciar les activitats en lagenda + que llibres, i als webs de Biblioteques de LHospitalet, XBM i El Bloc de la Bbila

Biblioteca la Bbila

24

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Potenciar la funci integradora de la biblioteca pblica per contribuir a la cohesi social de la poblaci

Objectiu

4.3

Oferir la biblioteca com a centre collaborador per a la realitzaci de treballs a la comunitat

Finalitat

4.3.1

Collaborar amb el departament de Justcia

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Oferir la biblioteca com a centre collaborador

gener-febrer

Jordi

Recepci dels collaboradors de treballs a la comunitat Control del registre dassistncia a treballs en benefici de la comunitat

permanent

Jordi

diari

Jordi

Distribuci de tasques als collaboradors de treballs a la comunitat

permanent

Jordi / Carles

Avaluaci

Desprs de cada collaboraci, la biblioteca envia al departament de Justcia un informe valoratiu de realitzaci de treballs en benefici de la comunitat

Biblioteca la Bbila

25

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Crear accions de comunicaci i difusi

Objectiu

5.1

Mantenir la web de Biblioteques de LHospitalet com a element bsic dinformaci i difusi

Finalitat

5.1.1

Potenciar la web com element institucional de la biblioteca

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Manteniment de lagenda dactivitats a la web

trimestral

Elena

Manteniment de la secci de novetats a la web Manteniment de lagenda dactivitats a la web de la XBM Manteniment dEl Bloc de la Bbila

permanent

Elena

trimestral

Ilumi

diari

Jordi

Avaluaci

Verificar trimestralment que es van realitzant les accions.

Biblioteca la Bbila

26

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Crear accions de comunicaci i difusi

Objectiu

5.2

Impulsar nous productes de comunicaci i difusi en lentorn digital

Finalitat

5.2.1

Adequar els productes digitals al protocol 2.0

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Redefinir lInfoBbila Cerca dun programa de-mailing gratut Enviament mensual de lInfoBbila

gener gener

Jordi Ilumi

mensual

Jordi

Avaluaci

Verificar mensualment que senvia un InfoBbila

Biblioteca la Bbila

27

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Crear accions de comunicaci i difusi

Objectiu

5.3

Mantenir una presncia regular en els mitjans de comunicaci locals, generals i especialitzats

Finalitat

5.3.1

Presncia regular en els mitjans de comunicaci locals i generals

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Elaborar notes de premsa dactivitats i nous serveis

permanent

Jordi

Actualitzar el mailing de medis de comunicaci

gener-mar

Jordi

Contactar amb nous medis de comunicaci per a la difusi dactivitats i serveis

permanent

Jordi

Avaluaci

Biblioteca la Bbila

28

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Crear accions de comunicaci i difusi

Objectiu

5.3

Mantenir una presncia regular en els mitjans de comunicaci locals, generals i especialitzats

Finalitat

5.3.2

Publicar articles en revistes especialitzades

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Publicar un article professional sobre la collecci Publicar un article sobre novella negra

primer semestre

Item

Jordi

primer semestre

Revista de Catalunya

Jordi

Avaluaci

Verificar a final dany la publicaci dels dos articles

Biblioteca la Bbila

29

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori

Objectiu

6.1

Prendre part en les programacions culturals dmbit de ciutat

Finalitat

6.1.1

Tenir presncia en les Festes de Primavera

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Realitzar una programaci prpia durant les Festes de Primavera Establir contacte amb editorials per tal de portar autors a la biblioteca

abril

Jordi

segon trimestre

Jordi

Avaluaci

Biblioteca la Bbila

30

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori

Objectiu

6.1

Prendre part en les programacions culturals dmbit de ciutat

Finalitat

6.1.2

Collaborar amb els equipaments i entitats de la ciutat

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Participar en la Taula de Cultura dels districtes 4 i 5 Collaborar amb lEspai V.O. per fer un cicle de cinema negre la setmana del lliurament del Premi LH Confidencial Collaborar amb LH Espai de Lletres amb els sopars literaris

permanent

Jordi

mar

Jordi

permanent

Carles

Avaluaci

Biblioteca la Bbila

31

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori

Objectiu

6.2

Tenir una presncia activa en la dinmica cultural i social del barri collaborant amb el Centre Cultural i altres entitats

Finalitat

6.2.1

Organitzar activitats en la Festa Major

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Realitzar una programaci conjunta amb el Centre Cultural per al Festa Major

juny

Centre Cultural

Jordi / Ricardo

Avaluaci

Biblioteca la Bbila

32

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Participar en les iniciatives culturals de la ciutat, cooperant amb els agents culturals i socials del territori

Objectiu

6.2

Tenir una presncia activa en la dinmica cultural i social del barri collaborant amb el Centre Cultural i altres entitats

Finalitat

6.2.2

Realitzar programacions conjuntes

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Collaboraci amb el Centre Cultural la Bbila amb els Cicles de cinema negre Collaboraci amb el Centre Cultural la Bbila amb dos exposicions Collaboraci amb el Centre Cultural la Bbila en lorganitzaci del IV Concurs de Microrelats Negres Collaboraci amb el Club dEsplai Pubilla Cases Can Vidalet en els clubs de lectura Diver-Fun Collaboraci amb el Club dEsplai Pubilla Cases Can Vidalet en el Contesplai

permanent

Jordi

febrer-abril

Jordi

novembre

Jordi

permanent

Maite

trimestral

Maite

Avaluaci

Verificar trimestralment la realitzaci de les accions.

Biblioteca la Bbila

33

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Millorar els procediments de treball i els recursos interns de la xarxa

Objectiu

7.1

Continuar desenvolupant protocols de treball pels processos tcnics

Finalitat

7.1.1.

Impulsar els grups de treball existents i crear-ne de nous

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Participar en el grup de collecci Participar en el grup dinfantils Participar en el grup de prstec Participar en el grup daudiovisuals Participar en el grup de web 2.0

permanent

Jordi

permanent

Carles / Maite

permanent

Elena

permanent

Anabel

permanent

Ilumi

Avaluaci

Verificar trimestralment la realitzaci de les accions.

Biblioteca la Bbila

34

Pla d'acci 2013

Lnia estratgica

Actualitzar el Pla de biblioteques i millorar els equipaments

Objectiu

8.1

Definir una poltica estable de millora pel que fa a les installacions i al seu equipament

Finalitat

8.1.1

Millorar laccessibilitat a lequipament i la senyalitzaci urbana

Accions

Temporalitzaci

Recursos

Responsables

Demanar senyalitzaci urbana de la biblioteca Demanar senyalitzaci urbana de la biblioteca

permanent

Ajuntament de LHospitalet/

Jordi

permanent

Ajuntament dEsplugues

Jordi

Avaluaci

Verificar al final de lany si les accions shan realitzat Eines de suport: Conveni de collaboraci amb lAjuntament dEsplugues. LHospitalet: Ajuntament, 3 de juliol de 1998. Conveni entre la Diputaci de Barcelona i lAjuntament de LHospitalet. Barcelona: Diputaci, 8 doctubre de 1998

Biblioteca la Bbila

35

Pla d'acci 2013

Biblioteca la Bbila Pl. de la Bbila, 1 08906 LHospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat
www.l-h.cat/biblioteques/labobila.aspx

bobila.blogspot.com
Biblioteca la Bbila 36 Pla d'acci 2013