Está en la página 1de 13

OSASUNA /SALUD

EKARPENA 1

OSASUNA: AGROKIMIKAREN ETA MEDIZINA ALOPATIKOAREN ERAGINA

1. EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

a) Arazoa
Zenbait datu:
- EEBBetan (duela hamar urte 69 adituk egindako txosten baten arabera), “minbiziak 3
estatubatuarretik 1 ukitzen du eta 4tik bat hiltzen du, azken urtean 500.000 hildakotik gora
eragin duelarik”. Bizkaian bertan, 1000 haur hil zen iaz minbiziak jota azken 10 urteootan
HIESak jota E.H. osoan hil diren beste ia-ia). Benetako izurritea bihurtzen ari da, nahiz eta
horren alarma sozialik eragin nahi ez duten. Minbiziaren “establishmentak” tabakoaren eta
janari koipetsuen eragina gehiesten du, airearen kutsadurak biriketan eragindako minbizia,
urak eta janariak oro har eragindakoa eta lantokietan eragindakoa askoz gutxiagotzen
dituelarik.
- 1971ko abenduaren 23an Nixon presidenteak eta Kongresuak goraki aldarrikatu zuten
“minbiziaren aurkako gerra”, berriz, erabateko porrota izan da. Minbiziak bere bide
biderkatzailean jarraitu du eta ez da egin aurrerapen esanguratsurik. EEBBetan urteko 1000
milioi dolarreko kostua eragin du, Gizarte Segurantzaren porrotaren funtsezko eragile
bihurtzeraino. Horretan milioiak eta milioiak gastatu arren, ez da izan aurrerakadarik
bularretako minbiziaren prebentzioan. “Emakumeen gaixotasun horretan gai kutsatzaileek
duten eraginaren frogak zabal bezain konbentzigarriak dira” (The Ecologist, 7. zkia.):
pestizida kantzerigenoak (DDT...), PCBak, estrogeno exogenoak –animali koipeetako
estrogeno kutsatzaileak- eta abar. Ordea, “minbiziaren kontrako kanpaina” birus edo
retrobirusaren hipotesian eta “mutazio genetikoaren” hipotesian oinarritu da. Eta halaxe
jarraitzen du, orain jatorri genetikoaren hipotesiari gero eta indar gehiago ematen diotelarik.
Baina, zientzialari kritiko askoren arabera, oso bestelakoa da izurritearen zergatia.
- Minbiziaz gertatzen dena, egungo beste gaixotasun batzuez ere esan daiteke: alzheimerra,
hipertentsioa, diabetes, odol zirkulazioa eta eritasun kardiobaskularrak, antsietatea eta
depresioa... “Gizartearen gaixotasunak” deitutako Endekapenezko gaixotasunak, hitz batez.
Egiaz, janari eta “terapia” biziki toxikoek, baita egungo lan eta biziera gainestresatuak,
eragindako gaixotasunak, gehienbat.
- Europan, duela 5 urtetik honantz, gaixoak %41 izatetik %72 izatera pasatu dira.
Kontserbanteak, koloratzaileak, hormonak, estresa, kutsagarriak... (E330 eta E339 tabakoa
baino hamar bider kaltegarriagoak dira, adibidez, nahiz eta horri buruzko kanpainarik ez
den egiten).
- HIESA deitutakoa, ordea, izurritea bailitzan aurkezten diguten arren, bitxikeria besterik ez
da goian aipatutako gaixo kopuruekin alderatuta. (Datu ofizialen arabera, EAEan 1984tik
hona 4.660 diagnostikatu eta horietarik erdia baino zertxobait gehiago hil da, %75
drogazaleak)

b) egungo ereduak ingurumenean eta gizartean dituen eraginak


Gizon Zuriaren zientzi ereduak teknologia oso erasokorrak sortu ditu, gizabanakoaren eta
ingurumenaren osasuna egoera larrian jarriz:
- azken hamar urteetan, nekazaritza intentsiboak sortutako higadurak lur emankorren %30
suntsitu ditu. Aldi berean, pestizidengatik soilik 220.000 nekazari hiltzen da urtero eta 4 edo
5 milioi pozoitzen (OMS).
Izurriteei dagokienez, 1965ean 182 izurrite zegoen eta 1977an, ordea, 346 izurrite,
pestizidekiko erresistenteak diren intsektuak eta onddoak gehitu egin direlarik.
- antibiotikoen gain-erabilpenak edo okerreko erabilpenak, bestalde, krisi txit larria sortu du
mundu mailan: bakterioen erresistentzia antibiotikoei. Ospitaletan isolaturiko bakterio
batzuk antibiotiko guztiekiko erresistenteak dira (Frantziako Osasun Zuzendaritza
Nagusiaren 1995eko txostenaren arabera, ospitaleko infekzioek 10.000 hildako eragiten
dute urtero). Pentsuetan eta izaki transgenikoetan erabiltzen diren antibiotikoak arazoa
larriagotu egin dute. Zeren GEO askok antibiotikoekiko gen erresistente bat baitarama eta
gen hori landaretik bakterioetara igaro daiteke.

b) ondorioak
- nekazaritza intentsiboak, lur emankorrak higatzeaz gain, ganadua basatiki tratatu eta
gaixotzen du.
- erabilitako biozidek (pestizidak, dioxinak..) eta xenobiotikoak (gai trangenikoak) janari
toxikoak merkaturatzen dituzte, hainbat gaixotasun eraginez, batik bat minbizia.
- nekazaritza intentsiboak, transgenikoak bezala, nekazaritza tradizionala hondatzen du,
nekazal populazioa gutxitzen, nekazarien autonomia suntsitzen, herrien menpetasuna
gehitzen...
- antibiotikoen gain-erabilpenak eta okerreko erabilpenak ondorio hauek ekarri ditu:
antibiotiko eraginkorrenetariko askok jadanik ez dauka eraginik (hortik haurren arnas-
infekzioak eta neumoniak, gazteen tuberkulosiak, etab.); lagun osasuntsuak ere ez daude
erresistentzia horiekiko babestuta, batez ere duela hamarkada batzuetatik honantz erabili
diren anpicilina eta tetraciclinarekiko bakterio erresistenteak baitauzkate; antibiotikoekiko
erresistentziak honako gaixotasun hauen kontrako porrota dakar: tuberkulosia, paludismoa,
kolera, diarrea, eta neumonia (iaz guztira 10 milioi lagun hil dute gaixotasun horiek).
- bakterioen erresistentziak askoz abiadura handiago daroa antibiotikoen sorkuntzak baino
(azken hamarkadan apenas sortu den antibiotiko berririk)
- azkenez, antibiotikoen aldagaiek eta kimioterapiako produktu berriek, agrokimika,
radioaktibitatea, estresa eta gogoaren gaixotasunekin batera, gure zelulak oxidatzen dituzte
eta energia-eskasia sortu. Hortik minbizia, HIES, etab. Zenbait adituren iritziz,
“alzheimerra” bera ere antibiotikoek neurona-zelulen mitokondrietan eragindako kaltetik
datorke.

2. MODELO ALTERNATIVO Y LINEAS DE ACTUACIÓN

a) Ante los efectos de la agricultura intensiva, agroquímica y transgénica, la alternativa es la


evolución a partir de la agricultura tradicional, aprovechando los conocimientos recientes de la
ecología de sistemas. Y, sobre todo, la extensión de la agricultura ecológica.
b) Ante el diagnóstico verdaderamente catastrófico de la salud, el propio director de la OMS
advierte de las insuficiencias de los medicamentos descartados y sugiere un fracaso de la
“medicina” alopática o convencional. (Medicina sólo hay una: la que utiliza en cada caso los
medios más adecuados para tratar al ser humano en su integridad). La línea general de
actuación es conocer y apoyar la medicina auténtica.

AGRICULTURA ECOLÓGICA:
Aparte del nombre –ecológico, biológico, biodinámico...-, “un alimento con vitalidad es
aquel que sólo tiene lo necesario y cuyos ingredientes son perceptibles e identificables. Una galleta
de coco debería llevar 4 cosas: harina, levadura, coco y sal (en su caso), en vez de 17 ingredientes”
(A.M. Legasa).
La situación actual es fruto de la agricultura mundializada, con ingredientes que proceden
de las agriculturas más intensivas; frente a esto, deberemos promocionar los productos locales de
origen cercano al lugar de consumo. Frente a los que piensan en la industria más que en la
agricultura, deberíamos promover un mercado (por eskualdes, ciudades o lo que sea) con una
relación directa entre productores y consumidores; redes de productores conectadas a cooperativas
de consumidores que garanticen el mercado de los primeros. Coordinación a nivel de Euskal Herria
con respecto a los avales...
El gobierno de Lakua y de Nafarroa han lanzado la “agricultura integrada”, como
agricultura de transición entre convencional (entiéndase agroquímico) y ecológico, según dicen
ellos. Subvenciona con 300 euros por hectárea de prado y 540 por ha de huerta; ha creado su propio
aval, tras 2 años de proceso bajo la inspección del Consejo Regulador. Permite el 10% de materias
no ecológicas traídas de fuera y sólo se compromete a que el producto lleve “menos de la mitad de
los residuos fitosanitarios que los legalmente permitidos”. La “agricultura integrada” no supone un
cambio de concepto: se echa en los campos química fuerte pero de rápida descomposición, que no
deja residuos en el destino, pero no tiene ningún compromiso con el medio ambiente”
(A.M.Legasa). En cambio, el modelo ecológico tiene normas precisas (reglamento europeo) y
honestidad en el etiquetado.
Actualmente hay unos 800 productores, elaboradores e importadores en la agricultura
ecológica (30 en Bizkaia, 24 en Araba, 45 en Gipuzkoa y unos 700 en Nafarroa; y varias
cooperativas de consumo: Bizigai (Bilbo), Marisatsa (Durango), Ekodenda de Sumendi (Bilbo),
Otarra (Martutene), Makrobiotika Elkartea (Donostia) BioAlai (Gasteiz), Landare e Hirixka
(Iruñea) Blé (Baiona).
Entre todos éstos, hay mucha gente que ve la agricultura biológica como política de cambio
para el siglo XXI.
Además de la “calidad alimentaria”, está en juego la “soberanía alimentaria”: que cada país,
cada pueblo tenga la autonomía para producir lo que quiera y como quiera. Contra el modelo que
sólo produce para el Mercado y con unas reglas de mercado controlado por cuatro multinacionales
que dirigen todo el sector agroalimentario del planeta.
Por último, según advierte Plataforma Rural, la Unión Europea se va a permitir el lujo, de
aquí a unos años, de ganar en calidad alimentaria produciendo alimentos de una cierta calidad, pero
será a costa del Tercer Mundo.

((No he incluído el impacto de las industrias agresivas y el modelo desarrollista que nos asola.
Como única alternativa sostenible, desde el Tercer Mundo se nos pide un modelo que llaman la
“economía de subsistencia” –iraupeneko ekonomia-. (Ecofeminismo. Vandana Shiva y María
Mies. Edit. Icaria)).

CÁNCER, VACUNAS, SIDA


- Las causas del cáncer pueden ser múltiples (desequilibrio emocional, contaminación
ambiental...), pero el propio Fondo Mundial de la Investigación del Cáncer dice que casi la
mitad de los nuevos casos están relacionados con la dieta1. Como en las próximas décadas
1
Según el Dr. Heinrich Kremer, un gran especialista en la materia, la explicación médica de esta enfermedad
(la teoría de la mutación genética es falsa. A su juicio, el origen del cáncer parte de una deficiencia en el flujo
de energía. Cuando no llega el oxígeno a la célula, -debido a los tóxicos presentes en los alimentos (dioxinas,
nitritos, hormonas...), a los antibióticos y a otros medicamentos muy agresivos (quimioterápicos, AZT, etc.)
que deterioran el tejido TARF (tejido activo de regulación fundamental) que rodea la célula-, las mitocondrias
celulares pasan a funcionar por fermentación, pero este sistema no puede proporcionar a la célula la energía
irá en aumento desgraciadamente esta pandemia, los progresistas deberíamos de ponernos
en contacto con especialistas independientes y crear o promover plataformas o grupos de
ayuda, sobre todo en el caso de los niños, en cuya fase es muy fácil erradicar el cáncer.
Hablando de alimentación y de niños, habría que promover encuestas y reuniones
informativas de dietistas competentes acerca de la calidad alimentaria en comedores
escolares, cárceles, etc.
- El personal sanitario y parasanitario somete a los padres a una propaganda intensa a favor
de la vacunacion masiva sobre la población infantil (Trple Vírica: sarampión, paperas y
rubeola) y adolescente (hepatitis B y C, meningitis). Dado que el problema de los efectos
secundarios de esas vacunas suele ser infravalorado en las campañas, habría que hacer
campañas de información2.
- El caso del SIDA es uno de los mayores escándalos de la historia médica, según los
investigadores críticos del dogma oficial. Nunca se ha aislado según los protocolos de rigor
(fotografias en tiempo real, etc) el llamado “virus del sida”, por lo que mal puede hablarse –
aunque bien se encargan de repetirlo- que dicho supuesto virus sea la causa del SIDA. Los
llamados test del SIDA y de la “carga viral” no son fiables, según el inventor mismo del test
más usado. La OMS consigue sus cifras sobre el SIDA en Africa utilizando trucos
vergonzosos. Al contrario que en el caso del cáncer, en el caso del SIDA no hay tal
epidemia. Sin embargo el tratamiento del síndrome está causando estragos y, en el caso de
Africa, puede llegar al genocidio3. Además, las presiones intolerables de ONUSIDA y de las
ONGs sobre el Gobierno de Sudáfrica revelan unos intereses estratégicos que van mucho
más allá que los hechos médicos. Los progresistas tenemos la obligación de conocer la otra
versión del SIDA, los tratamientos irracionales y destructivos que se aplican en nuestras
cárceles, la realidad y mentira del SIDA en Africa, etc.
Véase por ejemplo www.free-news.org en internet. Una magnífica ocasión de conocer la
realidad nos la brinda el “Congreso Mundial por la Salud y la Vida” en Barcelona, del 5 al 14 de
julio de este año 2002.

* * *

TRANSGENIKOAK
GENETIKOKI ERALDATUTAKO ORGANISMOAK (GEO/OMG) ETA
BIOANIZTASUNA; ELIKAGAI TRANSGENIKOAK

1. EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

a) arazoak

necesaria. Según estos especialistas, los antibióticos actúan directamente contra las mitocondrias de la célula,
que son los orgánulos encargados de transformar oxígeno en energía.
2
Por ejemplo, “la inoculación en el organismo de tres virus juntos representa una agresión artificial, la cual se
nos hace difícil suponer que sea inocua” (Servei de Salut integral Natura Medecatrix); “la vacuna de la
meningitis disminuye las defensas ante futuros brotes; los hábitos saludables –alimentación sana y sol) son la
mejor prevención” (Dr. Xavier Uriarte). El compañero Eneko Landaburu ha hablado claro sobre las vacunas
de hepatitis B, etc.
3
“Conocimientos científicos actuales y no disponibles en 1981, sobre todo las funciones del gas óxido nítrico
(NO) como mediador inmunitario, permiten explicar los síntomas del llamado SIDA como un desequilibrio
inmunitario –nada peligroso aplicando una corrección re-equilibradora adecuada, y no como una
inmunodeficiencia provocada sobre un supuesto "peligrosísimo virus VIH" (A. Tagliati y Lluís Botinas. Sobre
todo esto hay abundante documentación, incluída la Respuesta del Dr. Heinrich Kremer a las preguntas
formuladas por el presidente de la República de Sudáfrica Thabo Mbeki y por su Ministra de Salud.
Zenbait datu: Nafarroan, 30 urtetan zeharreko mezu biozidaren ondoren, landare transgenikoa
agertu zen soroetan, batez ere Novartis artoa. Handik gutxira, uzta ona ez zela bermatzen ikusita,
arto hori ez ereiteko gomendatu die nekazariei Nekazaritza Sailak berak; Ipar Euskal Herrian, arto
transgenikoa iruzurrez sartu zieten nekazariei, eta hauek, horretaz jabetzean, erauzi egin zituzten
landareak. Nafarroan, artoaz gain, tomatea eta garia ere esperimentatu dituzte, besteak beste;
Araban, patata esperimentatu du Lakuako Gobernuak. Mundu mailan, 10 multinazional handik
bereganatu du hazien mundu-merkatuaren %40ª (Dupont eta Monsanto aurrenen direla). Azken
honek merkatu agrogenetikoaren %80ª kontrolatzen zuen 1999-2000 urtean, bere hazia/landarea eta
horri dagozkion gai kimikoak soro transgenikoen %87an saldu zituelarik.
Honako hauek dira botere-guneek dituzten planak: 1) nekazal populazioa ahalik gehien
murriztea, makineria, subentzioak, aurre-erretiroak...medio; 2) Afrika, Hegoamerika eta Asiako lur
zabalak superprodukziorako erabiltzea, EEBB eta Europan debekaturiko produktuez baliatuz; c)
Europari dagokionez, laboreen monolaborantza indartu: langile bakar bat 500 hektareaz ardura
daiteke, mekanizazio handiari eta plagizida indartsuei esker, zeren monolaborantza baita plagak
ugaritzearen kausa nagusietako bat. Eta hiper-industrializazio prozesu hau burutzeko, “ingeniaritza
genetikoa” deritzotena da tresna ideala.
Elikagaiei dagokienez, soia edo arto transgenikoak osagai duten diren janari ugari dago
markatuan (pentsuak, botikak, gailetak, “potitoak” eta haurrei ematen zaien janari pila, adibidez).
Etiketari dagokionez, %1eko muga gainditzen duten produktuek eraman behar dute etiketa, baina
araua nahasia da (“karga honek eraldatutako organismo biziak eraman ditzake”) eta kalte
ekologikoren bat gertatuz gero, ez da garbi geratzen zeinena izango litzatekeen erantzukizuna
(praktikan nekazaria izango litzateke erantzule). Beraz, dendetan egon daitezkeen produktu
transgenikoen %30ak bakarrik daukate etiketa.

b) egungo ereduak ingurumenean eta gizartean dituen eraginak:


Adibidez, arto transgenikoak zizarea akatzen du, baita baita beste espezie batzuk ere, eta eraldatu
gabeko laboreei ezaugarri arrotzak kutsatzen dizkie. Zenbait ikerketaren arabera (NATURE aldizk),
arto transgenikoak BT toxinarekin kutsatzen du lurra 234 eguneko iraupenarekin eta 25 egunetan
zehar hiltzen ditu zizare-larbak eta beste intsektu batzuk kaltetzen ditu. Oaxaca mendialdeko artoan
(Mexiko), ADN transgenikoa aurkitu dute ikertzaileek (NATURE), nahiz eta artasoro transgeniko
hurbilena handik 100 km-ra dagoen; “gaur egun oso zaila litzateke Roundop Ready (glifosato)
koltza transgenikoz kutsatuta ez dagoen koltza-sororik aurkitzea Kanadako mendebalde osoan”,
Percy Schmeiser baserritarrak dioenez.
Monsantok baserritar hau auziperatu egin du, honen soroan enpresaren ADN patentatua aurkitu
duelako (!) eta beste horrenbeste gertatu da Ipar Dakotan soiarekin, nahiz eta Monsantok berak
kutsatu ADNa! Hona hemen filosofia: “ezein baserritarri ez zaio utzi behar bere haziak erabiltzen”.
Baserritarrak badira ere, jakina, hazi-barietate onenak (tokiko lurraldera egokituenak) lortzen
dituztenak.
Hazien salmenta (eta haziak patentatzea) mila milioi askoko negozioa da (Monsantok 8 mila milioi
dolar baino gehiago inbertitu du haziak eskuratzeko mundu osoan zehar). “Horrela –haziak
kontrolatuz-, baserritarrek enpresaren hazia eta plagizida erosi beharko dute eta “laster
multinazionalak akre bakoitzeko 15 dolar ordaintzea eskatuko die nekazariei bere
bioteknologiagatik”.
Horrela jokatzen badute Lehen Munduan, pentsa zer egingo duten Hirugarren Munduan.

c) consecuencias y tendencias dominantes:


Aunque la propia FAO reconoce que no hay escasez de alimentos (se produce el 150%), sino un
desequilibrio en la producción, distribución y consumo de éstos, de nuevo las multinacionales de
pesticidas vuelven a utilizar el hambre en el mundo para la implantación a nivel mundial de los
alimentos por ingeniería genética.
Esta tecnología cara y complicada suprimirá materias primas(soja, arroz, etc.) de las que dependen
hoy países enteros. Los países empobrecidos. Además de las alergias y nuevas enfermedades que
origine a los consumidores, potencia aún más el uso de pesticidas (en soja y maíz se ha comprobado
que 3 veces más que antes) y no es posible recuperar los OGM liberados al medio ambiente. Eso
repercutirá gravemente a la biodiversidad de las especies.
Además, con la patente de semillas, desposee de autonomía a los agricultores tradicionales y les
culpabiliza de las consecuencias. Atención al juicio al canadiense Schmeiser:
((www.eurosur.org/rebelion/ecologia/schmeiser/100402.htm)).
Es, además, una de las nuevas estrategias de colonización del Tercer Mundo (Biopiratería.
Vandana Shiva. Icaria).
Según muchos científicos independientes, la manipulación genética, tal como se está desarrollando
en realidad (al servicio de las multinacionales, de cara al rendimiento económico inmediato,
trabajando de prisa y corriendo, con criterios biológicos desfasados, sin las medidas de seguridad
apropiadas) es la gran amenaza de las próximas décadas.

2. ESCENARIO PROPUESTO Y MEDIDAS A ADOPTAR

a) modelo alternativo:
La transgenia es una huída hacia delante. La auténtica innovación está en la comprensión de los
agrosistemas, empleando la mejora y selección vegetales clásica desde la autonomía de uso por los
agricultores y sin patentes de seres vivos.
Frente al aserto de “Se puede hacer, luego se hará”, responderemos: “Así como el Sol no gira
alrededor de la Tierra, la ingeniería genética no es ni necesaria, ni inevitable”.

b) bases sobre las que asentar este modelo:


Frente al modelo reduccionista y mecanicista en el que se basa la mal llamada ingeniería genética,
conocer los presupuestos de la biología avanzada y la Nueva Física:
- la naturaleza fluida del genoma hace que el resultado de cualquier transformación sea
intrínsecamente imprevisible.
- conocer y combatir el falso supuesto del dogma genetista (el supuesto de que “cada uno de los
caracteres específicos de un organismo está registrado en forma de código en uno o varios
genes específicos y estables, de forma que la transferencia de un gen concreto tiene como
resultado la transferencia de un determinado carácter”). Así, se habla del gen responsable del
cáncer de mama, se prometen plantas transgénicas estables, etc. Ese supuesto ha sido rechazado
por numerosos biólogos, dado que no tiene en cuenta las complejas interacciones entre los
genes y el medio celular, extra-celular y externo. En cada una de nuestros 100 billones de
células se dan en un solo instante 10.000 reacciones bioquímicas que se influencian las unas a
las otras.
- Frente a la actitud cientifista irresponsable de “lo nuestro es investigar y la aplicación corre a
cuenta de otros”, informar al público que están siendo liberados intencionadamente al medio
ambiente una gran cantidad de organismos y transgénicos (hasta 1995 se liberaron ya 2035),
aparte de las transferencias por escapes de laboratorio o de cultivo a cultivo, lo cual puede
perturbar y amenazar la estabilidad de organismos y ecosistemas.
- Denunciar “la estrategia de la ignorancia” a la que conduce el principio de que “puesto que no
existe el riesgo 0, hay que experimentar sobre el terreno”. En un terreno de tan alto riesgo como
la biotecnología, no se puede aceptar el descuido de normas sobre seguridad, el menosprecio de
contribuciones y evaluaciones científicas y la ocultación de información sobre efectos adversos.
Habría que crear una plataforma como la antinuclear, por ejemplo.
La ciencia es un gran camino; la pseudociencia es un gran peligro. El científico con esquemas
mecanicistas y respaldado por el poder de la empresa es un peligro público.
En definitiva, necesitamos cambiar el rumbo de una ciencia/tecnología de la reducción, por otra que
nos acerque a una comprensión de la vida en toda su complejidad y belleza. Y una tecnología que
sea verdaderamente un medio para un fin; pero un fin definido por la sociedad, que responda a sus
anhelos y problemas, no al afán de lucro del capital transnacional.

c) medidas a adoptar
- Apoyar la propuesta de EHNE de una moratoria para la siembra y comercialización de
productos transgénicos mientras no se demuestre científicamente su inocuidad (“lo
irresponsable es seguir promoviendo los trangénicos en un contexto en el que es imposible
controlarlos” (Helen Groom)
- introducir la problemática de los transgénicos en las luchas antiglobalización.
- Crear foros con expertos independientes para dar a conocer todo este proceso a la sociedad.
Según la Plataforma Campesina, el sistema “aprovechará la crisis de “las vacas locas” etc., para
reconvertir a las industrias agroalimentarias y meter la soja americana transgénica; todo apunta
a que con la prohibición de harinas cárnicas se abre la puerta (financiado con dinero público) a
las proteaginosas trangénicas”. Sería más sensato por ejemplo, dice EHNE hablando del “arroz
dorado”, recuperar las plantas y sistemas de cultivo que de por sí aportaban vitamina A, sin
productos químicos ni trangénicos y sin dependencias de grandes empresas agroquímicas y de
biotecnología.
- Crear una plataforma anti-transgénicos en Euskal Herria.

* * *
ERANSKINA

SOBRE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y LA CONTAMINACIÓN


ALIMENTARIA
(rueda de prensa y comunicado firmado el 6 de julio de 1999 por los organismos abajo
reseñados)

Ante los recientes acontecimientos de contaminación alimentaria ocurridos en Europa, las


organizaciones abajo firmantes queremos manifestar lo siguiente:
Primero fue la carne hormonada, luego las “vacas locas” alimentadas con piensos animales,
ahora el ganado con dioxinas, etc. Y para colmo de males, las multinacionales agroalimentarias nos
están inundando el mercado de alimentos transgénicos y los campos de cultivo de OGM
(organismos modificados genéticamente), sin haber hecho previamente estudios de impacto
sanitario, ambiental y social.
Denunciamos que tales prácticas e intoxicaciones no ocurren por casualidad. Para nosotros
son la consecuencia lógica del modelo de políticas agroalimentarias que los países más
industrializados pretenden imponer a lo largo y ancho del planeta.
Concretamente, los métodos de producción agrícola y ganadera imperantes no tienen límites
ni escrúpulos. El sector alimentario está siendo sometido a la fuerte competitividad del libre
mercado que hace que el principio que lo rige sea el de producir cuanto más mejor al menor precio
posible.
En relación con este tema, queremos llamar la atención de los riesgos que supone liberar al
medio ambiente los OMG; unos organismos nunca antes existentes en el planeta Tierra y que no
sabemos cómo se van a integrar en los ecosistemas existentes. Con todo el peligro que ya supone la
contaminación química que hoy tenemos, ahora se añade la contaminación genética.

LOS TRES TIPOS DE RIESGOS DE LOS CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS:


• RIESGOS PARA LA SALUD:
Aumento de resistencias a los antibióticos:
muchas de las plantas modificadas genéticamente tienen genes marcadores de resistencia a algún
antibiótico y podrían ser transferidas a microbios patógenos.
Intoxicaciones:
- mayor cantidad de herbicidas en los alimentos
- producción de sustancias tóxicas por los cultivos transgénicos o de mayor cantidad de
fitoestrógenos por las leguminosas como la soja transgénica.
Alergias:
Según algunos autores, las plantas transgénicas pueden tener un mayor potencial alergénico que las
no modificadas transgénicamente.
Cáncer:
- La BSTr o somatotropina bovina recombinante es una hormona obtenida por manipulación
genética que se usa para que las vacas produzcan más leche. Dicha hormona hace que aumente
otra en la leche de las vacas (la IGF), de reconocido potencial cancerígeno y relacionada con
cánceres de próstata, mama y cólon.
- Algunos de los vectores virales usados en la ingeniería genética proceden de virus inductores de
cáncer y, aunque se afirma haberlos “paralizado”, se sabe que los virus podrían “reactivarse” de
diversas formas.
Los OMGs podrían dar lugar a epidemias provocadas por nuevos microbios o nuevas cepas de
organismos patógenos, ya que, una vez liberados al medio ambiente, pueden transferirse
transgenes de unos a otros.

• RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE


Aparición de un nuevo fenómeno: la contaminación genética.
Contaminación de suelos, y acuíferos por bacterias modificadas genéticamente.
Al crear plantas resistentes a los pesticidas, se usarán éstos en mayor cantidad.
Habrá una mayor pérdida de la biodiversidad silvestre, tanto en la flora como en la fauna.

• RIESGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS


El uso de las semillas de un solo uso hará que los campesinos no puedan guardar simiente para
la próxima cosecha.
Empobrecimiento de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
Mayor pérdida de la diversidad agraria y ganadera.
Empobrecimiento de los países en desarrollo e incremento de las desigualdades entre el Norte y
el Sur a consecuencia de la nueva “revolución verde” que vuelve a los países empobrecidos más
dependientes aún de los países ricos.
Mayor concentración del poder económico en manos de unas pocas empresas multinacionales.
Concentración de la Investigación científica y tecnológica en esas mismas empresas privadas y
sin ningún tipo de control por parte de la sociedad.

Pensamos que todos estos riesgos, algunos de los cuales están muy bien documentados, son más
que suficientes para ponernos en guardia y exigir que las autoridades apliquen a rajatabla el
llamado “principio de precaución”.

Por todo lo dicho, exigimos a las autoridades locales, estatales, europeas e internacionales la
prohibición inmediata del cultivo y comercialización de alimentos transgénicos y OMG no
destinados a fines médicos hasta que no haya más estudios sobre el impacto sanitario, anmiental
y social que puedan generar.

Además, denunciamos la falta de información en el etiquetaje, que debe ser detallado y


obligatorio, no sólo en los alimentos transgénicos, sino en todo tipo de productos de consumo
(alimenticios, cosméticos, etc). La ausencia de esta información hace que l@s consumidores no
puedan ejercer libremente su derecho a elegir y queden desprotegidos ante posibles riesgos.

Para finalizar, queremos informar a la opinión pública, que hoy en día disponemos ya de
alternativas más racionales y saludables, es decir, métodos de producción y consumo
alimentario más sostenibles para TOD@S los habitantes del planeta, para el planeta mismo y
para las generaciones venideras. Vemos cada vez más necesario el desarrollo de una agricultura
y ganadería más natural, ecológica, y solidaria, y que ello sea promovido desde las mismas
administraciones públicas y a todos sus niveles.

Bilbao, 11 de julio de 1999

SUMENDI BIZKAIA. Kontsum. ekologiko eta osasun erakundeen erabiltzaileen elkartea


DANTZAKI TALDEA. Euskal mugimendu biodemokratikoa
EKA. Euskal kontsumitzaileen elkartea. Federación vasca de consumidores y usuarios
SAGARRAK (ERREKA). Talde ekologista
BIZIGAI. Elikagai naturalen Bizkaiko kontsumitzaileen elkartea
EKONEKAZARITZA. Euskadiko Nekazaritza ekologikoaren federakundea
BIOALAI. Arabako produktu ekologikoen kontsumitzaile elkartea
LANDARE. Nafarroako prod. Ekologikoen kontsumitzaile elkartea
OTARRA. Gipuzkoako produktu ekol. Kontsumitzaile Elkartea
EGUZKI. Euskal Herriko Ekologistak
GRENPEACE

APORTACIÓN 2

FRENTE A LA CONTAMINACION ALIMENTARIA

* La principal contaminación alimentaria es la que se deriva de los métodos productivistas


desarrollados, perversos per se, al despreciar los riesgos que generan en la salud de los ciudadanos y
el medio ambiente, con el único objetivo de generar enormes beneficios para quienes los practican.
Las vacas locas son un síntoma más de la enfermedad que corroe el actual sistema agrario.

* Un hecho puntual como es el de las vacas locas esconde cuestiones de fondo, y esta crisis sirve
para poner al descubierto las carencias estructurales y nos permite visualizar en toda su crudeza
los defectos, insuficiencias y mentiras sobre los que tan cómodamente asentamos los pilares de
nuestra sociedad consumista. Sería triste que pasada esta “crisis”, remendada como tan comúnmente
se suele hacer, no lleguemos más allá, y nos encontremos dentro de no mucho tiempo con nuevas
situaciones de emergencia.
El modelo productivista no conduce sino a la ruina social, económica y cultural de agricultores y
ganaderos, primeros interesados en modelos productivos no intensivos, con técnicas productivas
que no impliquen el uso y abuso de productos fitosanitarios.
Denunciar además la actual política de subvenciones que prima el productivismo, y supone un
desastre para el sector primario en su conjunto y la desaparición física de pequeñas y medianas
explotaciones.

* Tampoco debemos olvidar que no todo lo que se produce supone un riesgo para la salud de las
personas, existen formas de producción respetuosas con el medio ambiente físico y social que deben
ser apoyada, en este sentido solicitamos que se tomen las siguientes medidas:

1- La producción que se comprometa a un mayor grado de control y rigurosidad en sus prácticas,


caso de la agricultura ecológica, debe ser primada sobre cualquier otra y en todas las líneas de
ayuda. Por el contrario la producción que no acepte un nivel básico de compromiso deberá
quedar excluida inmediatamente de cualquier ayuda.

2- Paralelamente el desarrollo de un programa de fomento de la agricultura y la ganadería limpias


(no sólo de los productos labelizados). Los consumidores con menos recursos tienen porqué
beneficiarse de un mayor grado de protección de su salud. La seguridad alimentaria supone el
ingrediente fundamental de nuestra alimentación.

3- La utilización sistemática de parámetros objetivos para determinar la calidad de los alimentos,


como es la ausencia de residuos o contaminantes químicos y/o microbianos por parte de las
administraciones públicas que deben efectuar los controles necesarios.

4- El establecimiento y desarrollo de un plan de formación consumerista que promueva la


extensión de la filosofía del consumo responsable, a través de las organizaciones de
consumidores para la demanda de productos alimentario más sanos. Esa demanda debe ir
dirigida en tres direcciones: hacia los establecimientos alimentarios (grandes superficies,
fundamentalmente), hacia los productores (agricultores y ganaderos) y hacia las
Administraciones Públicas, para el establecimiento de un control sanitario riguroso y eficaz.
Productores, consumidores y ecologistas vemos la necesidad inmediata de un cambio en
profundidad y eso exige, nos exige, compromiso para cambiar en el fondo y en las formas, siendo
conscientes de que las cosas no van a cambiar de verdad por sí mismas, al existir intereses
económicos importantes que apuestan por mantener en lo sustancial la actual situación. Por ello
hacemos un llamamiento a la sociedad para que tome conciencia de que, como consumidores,
debemos asumir también nuestra cuota de responsabilidad a la vez que nuestra capacidad para
influir en la producción al elegir alimentos que garanticen una identificación y un control desde su
origen.

Se impone una reflexión sobre nuestros hábitos de consumo, porque en este ámbito nuestros
comportamientos personales son determinantes. Nuestra fuerza como potenciales consumidores es
de tal magnitud que podemos, y debemos, condicionar aspectos como la ordenación de cultivos
desechando los productos transgénicos o impulsando un modelo agrícola y ganadero respetuoso con
el medio ambiente, justo socialmente y sanitariamente fiable.

Nuestro reto y compromiso es poner en valor, hacer operativa socialmente, esta fuerza.
APORTACIÓN 3

"UN PROBLEMA BIEN PLANTEADO,


ES UN PROBLEMA MEDIO SOLUCIONADO"
PARA RESOLVER EL PROBLEMA,
NECESITAMOS MEDIR Y PESAR.
DATOS CONCRETOS.
LUEGO TENDREMOS QUE INTERPRETARLOS.

IMAGINEMOS QUE EUSKAL HERRIA ES UNA ENFERMA


Y HAY QUE DIAGNOSTICARLE LO QUE LE PASA,
PARA LUEGO TOMAR MEDIDAS ADECUADAS.
A NOSOTR@S NOS TOCAN ESAS TRES AREAS (AGRO-CONSUMO-SALUD)
¿QUE LE PREGUNTARIAMOS?
OS MANDE LA PRIMERA VEZ UNA SERIE DE PREGUNTAS.
AHORA HE AÑADIDO ALGUNA MAS.
SEGURO QUE SE OS OCURREN MAS DATOS
QUE MEDIR Y PESAR.
INTERESAN TAMBIEN DATOS COMPARATIVOS,
SU EVOLUCION: SI VAMOS A MAS O A MENOS.

DATOS SOBRE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS:


- Que proporcion de tierras de Euskalerria se dedican a la produccion de alimento.
Cuanto para alimento humano y cuanto para ganaderia.
- Ver como se reparte la tarta (la tierra): vivienda, industria, autopistas, aeropuertos, forestal,... Ver
que es lo que se privilegia y que es lo que se discrimina.
- Cuanta tierra se dedica a la produccion ecologica de alimentos.
- Cuantas asociaciones de productores ecologicos, y cuantos miembros.
- Cuanta "soberania alimenticia". Que % de todo lo que comemos viene de fuera.Cuanto viene de
cerca y cuanto viene de lejos (más transporte, mas antiecologico).
- Datos sobre la pesca o piscifactorias.
- Produccion transgenica en EH.

DATOS SOBRE EL CONSUMO:


- Cuantos consumidores ecologicos organizados hay. Evolucion (a mas o a menos)
- Cuantos puntos de ventas de productos ecologicos hay. Evolucion.
- El consumo de grasa animal terrestre parece que tiene relacion con las enfermedades
cardiocirculatorias y cancer.
¿Cuanto se consume de carne/lacteo/huevo? Evolucion.
- Comercializacion y consumo de transgenicos.
- Consumo de drogas legales (tabaco/alcohol/cafe) e ilegales.
- Agrupaciones ecologicas. Numero de miembros asociados.
- Contaminación acustica y electromagnetica. Antenas de telefonia movil.
Numero y potencia.

DATOS SOBRE LA SALUD DE L@S VASC@S:


- Esperanza de vida. Evolución.
- Enfermedades en aumento y en retroceso.
- Enfermedades que mas nos matan.
- Evolucion del Sida, y proporcion en relacion a otras enfermedades.
- Poblacion vasca detenida, torturada y encarcelada. Numero de policias y profesionales de la
seguridad. Evolucion.
- Bioconstruccion, casa sana, ecoaldea. Creo que la unica ecoaldea es LAKABE ¿cuantos viven?

DATOS SOBRE LA SANIDAD:


- Ver como se reparten la tarta de los presupuestos: cuanto va a la industria farmaceutica y aparatos
medicos, y cuanto se dedica a la Educacion para la salud.
- Investigacion, enseñanza y asistencia en metodos terapeuticos no-contaminantes: terapias
manuales y corporales, alimentacion, ayuno, fitoterapia, homeopatia, acupuntura,... Representacon
en los colegios de medicos.
- Cuantos profesionales de medicinas verdes hay. Que tanto por ciento de la poblacion consulta se
trata con medicinas verdes.
- Herboristerias, tiendas de dietetica, restaurantes vegetarinos, macrobioticos, ecologicos.
- Ayudas para deshabituacion de tabaco y demas drogas.
- Participacion comunitaria en la sanidad. ¿Cuantas asociaciones de usuarios? ¿Se favorece la
participacion de los usuarios en la gestion de la sanidad? Derechos de los usuarios. Defensa de los
usuarios. De lo legislado a la practica.
=============================
"E U S K A L - E K O A L D E A K"
Los poblados humanos están en crisis. Si queremos sobrevivir como especie, tenemos que
aprender a vivir de otra manera, los seis mil millones de seres humanos que poblamos el planeta. El
mejor modo para aprender, es con ejemplos. Necesitamos buenos ejemplos de lo que significa vivir
en armonía con la naturaleza, de un modo satisfactorio y sostenible. “Trabajar con la Tierra, no
contra ella”. Existe un movimiento internacional (www.gaia.org y www.ecovillages.org ) que
intenta construir pequeña comunidades ("Ecoaldeas") que demuestren la posibilidad de vivir bien
sin tomar más de la tierra que lo que se le devuelve. Aquí podriamos incluir tambien el cultivo y
florecimiento del idioma natural del lugar. Sería una forma de crear vivienda y puestos
de trabajo en el campo: enseñanza de euskera (barnetegi), producción ecológica de alimentos, casa
de reposo para enfermos, enseñanza de los diversos aspectos del "arte de vivir", turismo rural, etc.
Se nos considera "Comunidad Autonoma". La ecoaldea es un intento de vivir con autonomia y en
comunidad, pero de verdad.

EKARPENA 4

OSASUNA

Egoeraren diagnostikoa

Osasunaren kontzeptua eskubide unibertsal bat da, baina egungo ereduak ez du inola ere osasun
egoki bat bermatzen gizaki guztiontzat. Azken 50 urteetan produkzio mota jasan gabeak honokoak
ekarri ditu besteak beste: kutsadura maila altuak, garraioaren hazkunde izugarria (eta ondorioz
entzumen kutsadura, kutsadura paisajistikoa, lasaitasun eta segurtasun eza hirietan,
garraioarenganako menpekotasuna, e.a.), ezberdintasunen gehikuntza, zenbait kolektibori
ezintasunak sortuaz (etxebizitza duin bat eskuratzekoa adibidez), e.a. Guztiok, pertsonen
osasunarengan eragina izan dute. Baita ere, gizarte eredu honetan, non lehiakortasuna izan den
helburu, lehenago hain arruntak ez ziren osasunaren gaixotasun psikosozialak argitara atera dira.

Lehiakortasun honek eragin oraindik handiagoa izan du lan munduan, lan baldintza txarrak ekarri
dituelarik langileriaren gehiengoarentzat. Lan istripuen igoera bukaezina eta lanak sorturiko
gaixotasun anitzak (bai fisikoak eta bai psikikoak) dira esandakoaren erakusgarri.

Argi dago prekaritateak zerikusi zuzena duela siniestralitatearekin. Ia 3 aldiz gehiago dituzte
istripuak kontratu mota prekariodunek, enpleguan egonkortasuna duten langileek baino. Bestalde,
baldintza askoz txarragoak jasaten dituzte enplegu prekarioa duten langileek, batez ere emakumeek,
egonkorra dutenek baino, honek osasunean dituen eraginekin.

Proposatutako eszenatokia

Osasun egoki bat bermatzen duen gizarte eredu bat bultzatu beharra dago. Horretarako, beharrezkoa
da dugun produkzio eredua aldatzea (produkzioa murriztu eta era eraginkorrago batetan ekoiztu).
Guzti hau loturik dago kontsumo gizartearekin; kontsumitzearren kontsumitzearekin bukatu beharra
dago guztiok osasun baldintza hobeagoetan bizi ahal izateko.

Era berean, kolektibo ezberdinen arteko ezberdintasunak murrizten dituen eredu bat beharrezkotzat
jotzen dugu, non aldi berean, lan baldintza kaxkarrak jasaten dituzten kolektiboen egoera hobetu
behar den. Lehiakortasun kontzeptuak duen garrantzia murriztu beharra dago.

Hartu beharreko neurriak

Uste dugu beharrezkoa dela, zeharkako gai bezala, demokraziaren zabaltze prozesuak irekitzea, hau
da, partaidetza bermatzen duten prozedurak martxan jartzea, bai orokorrean, eta bereziki, lan
munduan, ikusten baitugu bertan, demokrazia eta partaidetza erreala bereziki falta direla.
Gizartearengain hain eragin handia duten gaietan, hala nola, osasunean, kontutan hartu behar dira
gizartearen iritziak. Informazio prozesu zabal baten ondorioz produkzio, garraio, e.a.en arloetan
gero lotesleak diren erreferendumak ospatzeko mekanismoak martxan jartzea beharrezkoa dela
deritzogu.

Lan munduan finkatuz, enpleguaren prekaritatea murriztu beharra dago, eta horretarako,
beharrezkoa da behin-behinekotasunarekin, soldaten ezberdintasunekin, gehiegizko azpi-
kontratazioarekin, ABLEen erabilerarekin, e.a. bukatzea. Siniestralitatearekin bukatzeko,
beharrezkoa da Prebentzio Legea betetzea enpresen aldetik, eta hau betearaztea administrazioen
aldetik.