Está en la página 1de 11

Tp hp mt s thi tuyn vo Viettel So vi mt bng chung hin nay, lng ca Viettel l cao nht tuy h bt lm vic hi "qun i"

; mt t. Rt nhiu bn mun tham gia th sc vi cng ty ny, sau y l tp hp mt s khi phng vn my sp bn Viettel hay hi. Cu 1: Trnh by s khc nhau gia OSI v TCP/IP (2) Cu 2: Trnh by cu trc khung cc bn tin s dng trong mng GSM (2) Cu 3: Trnh by cc loi Fading trong v tuyn, nh hng ca n trong thng tin v tuyn. Nu cc bin php khc phc nh hng ca Fading trong mng GSM (3) Cu 4: V s nguyn l ca chuyn mch theo thi gian (T) (3)

c phng vn th c mt s nh sau: 1. Em t gii thiu v bn thn 2. Nc mnh ang xi cng ngh di ng g? so snh ? 3. Bng tn hot ng ca 2 cng ngh,v sao dng bng tn ?v sao ng up bng tn nh hn thng down. 4. Suy hao trong khng gian ph thuc ci g? 5. Em c bit nhy tn dng lm g khng?c my loi nhy tn? 6. Em nhn ci in thoi n...em gii thch v sao ni vo y l ting m sao ra u kia n truyn c i trong khng gian xa vy? 7. V sao cc i pht thanh truyn hnh dng 1 anten m pht c cho nhiu ti vi vy, m mng GSM ngi ta phi chia nh lm nhiu anten??? 8. Em v cu trc mng GSM c bn 9. Em c bit knh vt l vi knh logic l g ko? khc nhau ra sao?... 10. Em c bit tc giao din Um, A, Abis l bao nhiu ko? v sao n c tc ? (tc th bit cn v sao ai m bit... ch ni l ci chun n quy nh vy thi) 11. Em c bit leo ct khng? hi nh c leo cy khng....

Cu 1: OSI (Open Systems Interconnection), ting Vit gi l M hnh kt ni cc h thng m hay m hnh OSI. M hnh OSI l mt miu t tru tng da vo nguyn l lp cho cc kt ni truyn thng cng nh cch thc thit k giao thc mng my tnh. N cn c bit n nh l m hnh 7 lp OSI, bao gm cc lp: Lp 7: Lp ng dng (Application layer) Lp 6: Lp trnh din (Presentation layer) Lp 5: Lp phin (Session layer) Lp 4: Lp giao vn (Transport Layer) Lp 3: Lp mng (Network Layer) Lp 2: Lp lin kt d liu (Data Link Layer) Lp 1: Lp vt l (Physical Layer) Mi lp s tp hp cc giao thc, cc chc nng lin quan nhm cung cp dch v cho

lp pha trn v s dng chc nng ca lp pha di. M hnh OSI ny ch c ngnh cng nghip mng v cng ngh thng tin tn trng mt cch tng i. Tnh nng chnh ca n l quy nh v giao din gia cc lp, tc qui nh c t v phng php cc lp lin lc vi nhau. iu ny c ngha l cho d cc lp c son tho v thit k bi cc nh sn xut, hoc cng ty, khc nhau nhng khi c lp rp li, chng s lm vic mt cch dung ha. TCP/IP ting Vit gi l b giao thc TCP/IP (ting Anh: Internet protocol suite hoc IP suite hoc TCP/IP protocol suite - b giao thc lin mng), l mt b cc giao thc truyn thng ci t chng giao thc m Internet v hu ht cc mng my tnh thng mi ang s dng. B giao thc ny c t tn theo hai giao thc chnh ca n l TCP v IP. Chng cng l hai giao thc u tin c nh ngha. Nh nhiu b giao thc khc, b giao thc TCP/IP c th c coi l mt tp hp cc tng, mi tng gii quyt mt tp cc vn c lin quan n vic truyn d liu, v cung cp cho cc giao thc tng cp trn mt dch v c nh ngha r rng da trn vic s dng cc dch v ca cc tng thp hn. V mt lgic, cc tng trn gn vi ngi dng hn v lm vic vi d liu tru tng hn, chng da vo cc giao thc tng cp di bin i d liu thnh cc dng m cui cng c th c truyn i mt cch vt l. Mt thi khc Cu 1. Fading l g? Nguyn nhn gy ra fading? Bin php khc phc. Cu 2. V s thit lp cuc t my di ng MS sang my bn v ngc li. Cu 3. Cng sut pht ti a ca mt my di ng (MS) l bao nhiu. Cu 4. Ti sao trong h thng thng tin di ng GSM li phi iu chnh cng sut pht. cu 1 Fading l s bin i cng tn hiu sng mang cao tn ti anten thu do c s thay i khng ng u v ch s khc x ca kh quyn, cc phn x ca t v nc trn ng truyn sng v tuyn i qua. Cc loi fading c chia ra l: -Fading nhiu ng -Fading phng -Fading chn lc tn s -Fading nhanh -Fading chm nguyn nhn gy ra fading: Tn hiu pht i qua knh truyn v tuyn b cn bi cc ta nh, ni cao, cy ciB phn x (Reflection), tn x (Scattering), nhiu x (Diffraction), cc hin tng ny gi chung l Fading. V kt qu l my thu ta thu c nhiu phin bn khc nhau ca tn hiu pht i. iu ny nh hng n cht lng h thng Thng Tin V Tuyn

cch khc phc: dng k thut ghp knh phn chia theo tn s trc giao OFDM - S dng di tn rt hiu qu do cho php chng ph gia cc sng mang con. Hn ch c nh hng ca fading v hiu ng nhiu ng bng cch chia knh fading chn lc tn s thnh cc knh con fading phng tng ng vi cc tn s sng mang OFDM khc nhau. - Phng php ny c u im quan trng l loi b c hu ht giao thoa gia cc sng mang v giao thoa gia cc tn hiu. - Gii quyt vn fading bng qu trnh thc hin iu ch v gii iu ch trong OFDM nh s dng php bin i FFT - OFDM c u im ni bt l khc phc hin tng khng c ng dn thng bng tn hiu a ng dn. OFDM ang chng t nhng u im ca mnh trong cc h thng vin thng trn thc t c bit l trong cc h thng v tuyn i hi tc cao nh thng tin di ng v c trong truyn hnh s. cu 3 Cng sut pht ti a ca mt my di ng (MS) di tn 900Mhz : 2W (handheld), v 8W (car/transportable phone) di tn 1800Mhz : 1w (i vi 1800 th kch thc ca cell rt b khng cn cng sut ln) cu 4 vic iu chnh cng sut pht: 1. Gim nhiu (interference) Mc tiu ca KCS l lm tng s lng MS c c t s C/I tt. Khi traffic khng dao ng nhiu, KCS s gip tng C/I. Khi traffic tng, KCS s gip duy tr C/I. Khi tt c cc BTS trong mng u s dng KCS, tng cng sut pht t BTSs s gim so vi khi khng dng KCS. Ngha l nhiu ng knh v nhiu knh ln cn trong ton mng s gim. Bi v cc MS thu c tn hiu cng yu hay cht lng thp s i hi BTS pht cng sut cc i nn khi mc nhiu gim s lm tng C/I. c th s dng cht lng mong mun (QDESDL) v rxqual o c trong cc tnh ton, c hai phi c chuyn i sang C/I vi n v dB theo bng 2. Php nh x gia rxqual v C/I l khng tuyn tnh do cn s iu chnh nhanh hn cho cc gi tr rxqual cao v thp. Mi quan h nh x khng tuyn tnh gia rxqual v C/I QDESDL [dtqu] 0 10 20 30 40 50 60 70

rxqual 0 1 2 3 4 5 6 7 C/I [dB] 23 19 17 15 13 11 8 4 2. Gim tiu th nng lng BTS Khi KCS c s dng, nng lng tiu th ti BTS s gim v thi gian m thoi ti a s c tng ln (nu BTS dng nng lng t pin). 3. S bo ho ca my thu Cc MS khi gn BTS qu s b nng lng cao t BTS lm bo ho my thu ca MS. Khi nhy ca my thu gim v cht lng thoi s km hn. Khi s dng KCS, nng lng pht ca BTS gn s gim v lm gim nguy c trn (cn gi l radio frequency blocking). My thu c th vn b nghn khi MS gn BTS, nhng xc sut s gim ng k. 4. Cn nhc n cht lng v cng tn hiu Thut ton KCS xem xt c cht lng ln cng tn hiu. Cht lng y l t l li bit c tnh, k hiu l rxqual. Cng k hiu l rxlev. Vi cc MS c h tr tnh nng Enhanced Measurement Reporting (EMR), cc MS ny s a tham s MEAN_BEP (Bit Error Probability) vo EMR vi downlink v BTS s lm nh vy vi report v cht lng uplink. iu ny gip tng hiu qu ca thut ton KCS, c bit trong mi trng c C/I thp. Thut ton iu chnh cng sut BTS ng bao gm 3 bc: 2.1 Chun b d liu u vo: Mc cng sut u ra s dng bi BTS (TRU) ti chu k SACCH th k, c k hiu bng PLused vi bc nhy 2dB gim dn t mc cng sut u ra t ban u: BTS (TRU) output power (k) (dBm) = BSPWRT - 2 * PL used c th s dng cht lng mong mun (QDESDL) v rxqual o c trong cc tnh ton, c hai phi c chuyn i sang C/I vi n v dB theo bng 2. Php nh x gia rxqual v C/I l khng tuyn tnh do cn s iu chnh nhanh hn cho cc gi tr rxqual cao v thp. Mi quan h nh x khng tuyn tnh gia rxqual v C/I QDESDL [dtqu] 0 10 20 30 40 50 60 70 rxqual 0 1 2 3 4 5 6 7 C/I [dB] 23 19 17 15 13 11 8 4 Mt lng b c tnh ton trc khi lc kt qu o: - Nu c nhy tn v MS o trn knh BCCH: SS TCH = SS M - (BSPWR-BSTXPWR +2*PL used ) / Nf Trong SSTCH l cng tn hiu trn cc sng mang TCH iu chnh xung, SSM l cng tn hiu o c bo co bi MS, BSPWR l cng sut u ra ca BTS trn tn BCCH trong LRP, BSTXPWR l cng sut u ra BTS trn tn TCH trong LRP, v Nf l s tn s trong chui nhy tn. Tt c cc o c cng tn hiu c b trc khi lc. - Tnh ton b cng tnh hiu trong cc trng hp cn li: SS_COMP = SS TCH + 2* PL used Trong SS_COMP l cng tn hiu b vi c iu chnh xung v nhy tn

Nu BSC khng nhn c kt qu o t BTS, khng nn iu chnh cng sut vi kt ni . Cng thi im, b m REGINTDL b treo. Khi nhn c kt qu o tr li, iu chnh cng sut v b m REGINTDL c phc hi li. B lc cng tn hiu s khng c cp nht khi cc kt qu cng tn hiu (o trong bo co o c) b mt. iu ny c ngha l u ra t b lc SS b gi cho n khi nhn c gi tr tip theo. Vic mt cc gi tr cht lng trong bo co o c c t ti gi tr xu nht c th. iu ny c ngha l vic mt cc gi tr cht lng c th hin nh rxqual = 7. Nu thng tin v mc cng sut BTS s dng b mt trong bo co o c, cc gi tr b mt ny c t cho mc cng sut tnh ton cui cng. Lc kt qu o: Lc cng tn hiu: c thc hin bng mt b lc hm m khng tuyn tnh theo cng thc: SS FILTERED (k) = b * SS_COMP(k) + a * SS FILTERED (k-1) Trong : - SSFillted l b cng tn hiu lc vi iu chnh xung. - a, b l cc h s b lc v c xc nh: b = 1-a, cn a ph thuc vo di b lc (L). - L xc nh nh sau: If SS_COMP(k) < SS FILTERED (k-1) Then L = SSLENDL Else L = SSLENDL * UPDWNRATIO / 100 n v: tnh theo chu k SACCH (480ms). Khi chiu di vt qu 30 chu k SACCH, th chiu di ny c t l 30. c th tnh ton v gi mc cng sut ngay sau khi n nh knh hoc handover, b lc c c khi to vi SS FILTERED (k-1) = SSDESDL . iu ny dn ti vic iu chnh bt u ngay sau bo co o c u tin c gi tr. Lc cht lng tn hiu: cng c thc hin tng t nh lc cng v theo cng thc: Q FILTERED (k) = b * Q_COMP(k) + a * Q FILTERED (k-1) Trong : - Q FILTERED l b cht lng b lc vi iu chnh xung. - Q_COMP l phn b cht lng theo cng thc: Q_COMP = RXQUAL_dB + 2*PL used - RXQUAL_dB chnh l gi tr rxqual o c chuyn sang dng C/I. - Cc h s b lc a,b c xc nh nh lc SS. - L (chiu di b lc) c xc nh: if Q_COMP(k) < Q FILTERED (k-1) then L = QLENDL else L = QLENDL * UPDWNRATIO / 100 c th tnh ton v gi mc cng sut ngay sau khi cp pht knh hoc handover, b lc cht lng c khi to vi Q FILTERED (k-1) = QDESDL_dB. c s dng ti liu bn vntelecom

Cu 4. Ti sao trong h thng thng tin di ng GSM li phi iu chnh cng sut pht. [/QUOTE] Cu ny c th tr li ngn ngn nh sau : Trong thng tin di ng, thu bao di ng di chuyn khp ni vi nhiu tc khc nhau, v th tn hiu pht ra c th b st gim mt cch ngu nhin. b cho s st gim ny, h thng phi iu khin cho thu bao tng mc cng sut pht. Ngoi ra, vic iu chnh cng sut cn gip gim nhiu gia cc user vi nhau. V d nu pht cng 1 cng sut cho cc user th cc user gn c th l ngun nhiu cho cc user xa, do khong cch cng xa th cng sut ca cc user cng gim v cc user gn c th l ngun nhiu. Hnh nh cu hi ch hi ti sao thi nn mnh ngh tr li ngn gn vy cng ok m

Suy hao trong khng gian ph thuc ci g?[*]Em c bit nhy tn dng lm g khng? c my loi nhy tn? Mnh tr li nh sau: 1 Suy hao trong khng gian ph thuc vo tn s. Ta c cng thc tnh suy hao trong khng gian l : FSL = ((4 x pi x d)/lamda)2 (Ci s 2 l bnh phng, ko bit vit cng thc trn web ) Trong : pi : hng s. d : khong cch gia my pht - my thu l c nh. lamda : (c/f), vi c: hng s tc nh sng. Do suy hao ch ph thuc vo tn s, m c th l tn s cng cao suy hao cng ln. 2 Nhy tn : thng dng trong k thut tri ph. Tri ph nhy tn l tn hiu pht i trn 1 dy tn dng nh l thay i ngu nhin. My thu mun nhn c ng tn hiu cng phi lin tc chuyn i gia cc tn s theo th t nh my pht. K thut thut tri ph nhy tn c u im l bo mt rt tt. Khi b thu trm ngi thu cng ch nghe c nhng ting bip rt kh hiu. Hnh minh ha

C 2 loi nhy tn l nhy tn nhanh v chm. Nhy tn chm l loi nhy tn c chu k dch chuyn tn s ln hon chu k d liu. Nhyhanh l loi nhy tn c chu k dch chuyn tn s nh hn chu k d liu. Nhy tn nhanh ci thin c cht lng di tc ng ca nhiu v my thu trm. Mt iu th v l k thut ny do 1 ngi sao in nh pht minh ra tn l Hedy Lamarr (1913 - 2000).

Hnh nh cu hi ch hi ti sao thi nn mnh ngh tr li ngn gn vy cng ok m gii thch ngn gn lc phng vn l ng..nhng bit vn r hn th mnh cn nhiu th ch..vi li l thi tuyn nn khng qua loa c..vi li gii thch rng th trong forum anh em bn lun nhiu hn,kin thc t s pht sinh ra nhiu hn.. Lc phng vn th c mt s nh sau: 1. Em v cu trc mng GSM c bn 2. Em c bit knh vt l vi knh logic l g ko? khc nhau ra sao?... 3. Em c bit leo ct khng? hi nh c leo cy khng.... Mnh c vi tr li nh sau : 1 Cu trc mng GSM : Ci hnh trn y l search trn mng . Chc nng ca BSC : - iu khin mt s trm BTS x l cc bn tin bo hiu - Khi to kt ni. - iu khin chuyn giao : Intra & Inter BTS HO - Kt ni n cc MSC, BTS v OMC Chc nng ca BTS : - Thu pht v tuyn - nh x knh logic vo knh vt l - M ha v gii m - Mt m / gii mt m - iu ch / gii iu ch. MSC : Mobile Switching Center l thnh phn trung tm mng, thc hin chuyn mch v uqa3n l mi tc v i vi thu bao nh ng k, xc nhn chuyn giao, nh tuyn cc gi, kt ni vi mng c nh. HLR : home location registers l trung tm d liu cha nhng thng tin v u c ng k. VLR : vistor location registers cha cc thng tin v tt c cc vistor. AUC : authentication centre c chc nng xc nhn cc thng tin ca sim xc nh c th kt ni vi mng hay ko. Khi c xc nhn, HLR s qun l cc sim ny. EIR : Equipment Identity register thng c tch hp trong HLR, cha thng tin ca mobile station, EIR c thit k theo du nhng mobile station b nh cp. 2 S khc nhau gia knh vt l v knh logic : Knh vt l : trong GSM l 1 time slot. V d nh 1 mng GSM s dng tn s 900 Mhz th ng ln (t thu bao di ng n trm truyn dn uplink) s dng tn s trong di 890-915 MHz v ng xung downlink s dng tn s trong di 935-960 MHz. V chia cc bng tn ny thnh 124 knh vi rng bng thng 25 Mhz, mi knh cch nhau 1 khong 200 Khz. Knh logic : l cc thng tin truyn trong 1 knh vt l v d nh d liu ngi dng v cc thng tin bo hiu. Cc knh logic trong GSM c 2 nhm : Trafic channels : truyn user data. Control channels : iu khin truy nhp ng truyn, cp pht trafic channels hoc

qun l s di chuyn. Trong control channels cn c broadcast control channel, common control channel, dedicated control channel. 3 Em khng bit leo ct, hi nh c leo cy hi i, hi me ... nhng gi khng dm leo ct u

Nc mnh ang xi cng ngh di ng g? so snh ? 1. Bng tn hot ng ca 2 cng ngh,v sao dng bng tn ?v sao ng up bng tn nh hn thng down. Mnh c 1 vi nh sau : 1 Nc mnh hin xi 2 cng ngh di ng l GSM v CDMA. V so snh, mng CDMA c nhiu li th v tin tin GSM v mt bng thng, bo mt thng tin v cc dch v... Tuy nhin nc ta cc mng di ng GSM ang c li th hn do c a vo th trng sm v c nh nc u t. Cc mng CDMA vo sau c th phn nh hn kh khn trong kinh doanh. Mt khc do h thng CDMA u tin vo Vit Nam (ca S -phone) li l 1 h thng c c mua li ca nc khc (hnh nh l Hn Quc) qu gi ci nn em li nhiu phin phc cho ngi s dng lm CDMA khng chim c th phn ln. V tng lai, CDMA l 1 hng i nhiu li th do c u im v bng thng (phn chia theo m) => s lng user nhiu hn, bo mt(s dng k thut tri ph). Vic chuyn i t GSM => CDMA nc ta rt l kh khn do cc h thng GSM i vo hot ng nhiu nm, nu thay th hon ton buc cc doanh nghip phi u t li t u. C th sau ny nc ta ln 3G theo 1 nhnh khc CDMA. 2 Bng tn ca GSM v CDMA : Cc mng di ng GSM hot ng trn 4 bng tn. Hu ht th hot ng bng 900 Mhz v 1800 Mhz. Vi nc Chu M th s dng bng 850 Mhz v 1900 Mhz do bng 900 Mhz v 1800 Mhz ni ny b s dng trc. v d 1 mng GSM s dng bng tn 900 Mhz th ng ln s dng tn s trong di 890-915 MHz v ng xung downlink s dng tn s trong di 935-960 MHz, mi knh c bng thng 25 Mhz, cch nhau 1 khong 200 Khz. CDMA s dng bng tn 800MHz uplink 824-849 MHz, donwlink 869894 MHz. v 450 MHz. Nh ta bit, Suy hao l mt hm ph thuc tn s. Tn s cng cao th suy hao cng ln. My di ng c cng sut pht nh v nu c cng sut ln th li ngn pin nhiu hn, do vy trong thng tin di ng ng ln lun bng thp tiu hao nh hn, yu cu v cng sut pht ca my di ng, cn ng xung lun bng cao (my pht trm gc d bo m cng sut pht ln hn v cp ngun d hn). Ngoi ra, tn s

cng cao, bc sng cng nh, tn hiu cng d b che chn hn, do nu ng ln c tn s thp (bc sng ln) th tn hiu t b che chn hn mt cht. Mnh ni thm 1 cht l trong thng tin v tinh li ngc li, ng ln li chn bng cao v trm pht mt t c th bo m cng sut ln d dng hn l trn v tinh (cng sut trn v tinh cng ln th: a) My pht cng nng hn v do chi ph phng v tinh cng tn hn; b) ngun in trn v tinh cung cp hn ch hn; c) My pht cng nng th cng tn nhin liu iu chnh qu o khi v tinh h thp cao do ma st vi khng kh d rt long trn qu o 36 000 km, do vy vi cng mt khi lng nhin liu ban u th thi gian sng ca v tinh s ngn hn, hoc nu mun duy tr thi gian sng lu hn th phi a ln qu o lng nhin liu ln hn, ci ny li lm v tinh nng hn v do chi ph phng li i ln na.

Calvin Xem h s Gi nhn tin ti Calvin Tm bi vit khc ca Calvin 1. Em nhn ci in thoi n...em gii thch v sao ni vo y l ting m sao ra u kia n truyn c i trong khng gian xa vy? 2. V sao cc i pht thanh truyn hnh dng 1 anten m pht c cho nhiu ti vi vy, m mng GSM ngi ta phi chia nh lm nhiu anten??? Mnh tr li nt 2 ny, cc bn vo gp , sa sai dm mnh nh : 1 Khi ni vo ci t, ting ni ca con ngi c dy tn t 0 - 20 KHz ( nghe c ti a l 15 KHz) s c t khuch i, iu ch ln tn s cao hn truyn i n cc trm thu pht t trm thu pht kt ni vi s cn gi, my t nhn s din ra qu trnh ngc li l gii iu ch, khuch i m lc ra tn hiu m thanh nghe c. 2 Cc i pht thanh truyn hnh ch dng 1 anten pht v cc i pht ny c dng tn s thp khong 100 my MHz, tn s cng thp suy hao cng t => truyn tn hiu xa hn, t b che chn, n pht tn hiu dng broadcast qung b, n cng khng quan tm n cc tivi c nhn c tn hiu hay ko v cng ko c nhn li tn hiu no t cc tivi. Do cc i pht ny ch dng 1 anten vi cng sut cao l . Cn mng GSM s dng tn s cao 900 MHz, 1800 MHz khng truyn i xa c do suy hao ln => mun truyn i xa phi c cng sut ln => tn hao chi ph. mng GSM l tn hiu song cng, cc mng GSM phi m bo rng user ca mnh nhn c tn hiu v

user ny cn lin lc v i pht. iu ny cng gy vn l nu s dng 1 anten th cc my t phi c cng sut tht ln nu mun truyn data v i khong cch xa => ko kh thi. Do , mng GSM bt buc phi s dng nhiu anten v qui hoch cell cho tng vng.

Mnh tr li nt 2 ny, cc bn vo gp , sa sai dm mnh nh : 1 Khi ni vo ci t, ting ni ca con ngi c dy tn t 0 - 20 KHz ( nghe c ti a l 15 KHz) s c t khuch i, iu ch ln tn s cao hn truyn i n cc trm thu pht t trm thu pht kt ni vi s cn gi, my t nhn s din ra qu trnh ngc li l gii iu ch, khuch i m lc ra tn hiu m thanh nghe c. 2 Cc i pht thanh truyn hnh ch dng 1 anten pht v cc i pht ny c dng tn s thp khong 100 my MHz, tn s cng thp suy hao cng t => truyn tn hiu xa hn, t b che chn, n pht tn hiu dng broadcast qung b, n cng khng quan tm n cc tivi c nhn c tn hiu hay ko v cng ko c nhn li tn hiu no t cc tivi. Do cc i pht ny ch dng 1 anten vi cng sut cao l . Cn mng GSM s dng tn s cao 900 MHz, 1800 MHz khng truyn i xa c do suy hao ln => mun truyn i xa phi c cng sut ln => tn hao chi ph. mng GSM l tn hiu song cng, cc mng GSM phi m bo rng user ca mnh nhn c tn hiu v user ny cn lin lc v i pht. iu ny cng gy vn l nu s dng 1 anten th cc my t phi c cng sut tht ln nu mun truyn data v i khong cch xa => ko kh thi. Do , mng GSM bt buc phi s dng nhiu anten v qui hoch cell cho tng vng. khng phi i truyn hnh dng 1 anten m pht cho mi tivi ly v d i tp H Ch MInh pht xung vng tu hay cc tnh tn ngoi bc nu ch dng 1 anten th khng th pht xa nh vy m s c cc trm chuyn tip sau mi n nh dn.vi li cc MS th c ng uplink v downlink ngha l va pht va thu..cn tivi mi cng vic thu m thi..bi vy hi xa trn cc vng ni hi o khng xem c 1 s i..hin nay nh c v tinh VINASAT nn vic ph sng ton b vit nam l d dng khng cn lp cc trm pht chuyn tip na y mnh ko ni mi tivi m cu hi l nhu tivi c m. Bn thy tp ny th ch cn 1 anten thi. Cn mng GSM li c nhu anten hn ok ko? Tt nhin khi truyn i cc tnh ln cn th c cch khc. y ang ni s lng anten cho truyn hnh v GSM trong cng 1 khu vc bn . 6 thng trc mnh cng thi tuyn vo viettel vi v tr Nhn Vin K thut,nay cng c 1 s kinh nghim mun chia s cho anh em mun vo viettel (mnh cng ang phn u vo Viettel )

Mnh thi t c 2 phn:Sng thi l thuyt chuyn nghnh v kin thc ca mnh,ai chuyn nghnh g s c ring thi vi li nhng kin thc ny ko qu kh Bui chiu thi vn p:1 ngi s c 2 ngi hi a s my ngi c chc ln ko ,cng tu ngi thi c ngi thi hi nhiu c ngi hi t,quan trng l phn gii thiu bn thn kh n tng s ko b hi nhiu v kin thc ca mnh.n tng u tin vi NTD cng kh quan trng. t mnh u lm CTV ln ko c lm v tip tc i hc.Cn ai tng thi nhng v tr khc ca Viettel chia s kinh nghim cho anh em i Nm nay mnh ra trng ri,ang mun thi tuyn vo viettel m khng bit phi lm th no. Anh em ai thi ri gp v cho mnh xin t kinh nghim vi. mnh hc chuyn nghnh vin thng- HVCN BCVT,mnh thch vo lm bn k thut nhng mi l thch thi. Anh em ai c kinh nghim cho mnh li khuyn xem mnh ln thi vo vi tr no cho ph hp vi. Mnh rt mong sm nhn c s gp ca tt c cc bn. Thank's... Tht ra hc chuyn ngnh k s Vin Thng th c rt nhiu v tr ng tuyn nh l k s vin thng, nhn vin k thut, k s mng, k thut vin, cng tc vin....ngoi ra cn c cc cng vic khc nh presale hay post sale cc thit b vin thng... Cn ng tuyn vo v tr no cn tu thuc vo s thch v cng vic m bn theo ui na, nu thch lm thun tu v k thut th mnh ngh bn nn apply vo cc v tr nh k s vin thng, nhn vin k thut, k s mng : cc v tr ny i hi chuyn mn k thut cao hn so vi cc v tr cn li vd nh k thut vin hay cng tc vin Bn c th ln cc trang gii thic vic lm nh vietnamworks.com hay careerlink.vn tham kho cc mc ng tuyn, trong s lit k y cng vic tng ng vi v tr ng tuyn. Xin chia s vi bn mt cht Have fun