Está en la página 1de 2

Udal dirua,

denon kontua

Kaixo herritar agurgarria,


Berriz ere, Getxoko Udaleko EAJren Gobernu Taldetik udal kontuei buruz hitz egiteko proposamena luzatu digute Bildukoi. Aurreko ikasturtean egin bezala, Bildutik 2013ko aurrekontuak beste modu batean egin daitezkeela erakutsi nahi dugu. Horregatik Udal dirua, guztion kontua lelopean parte hartze prozesua jarri dugu martxan; Getxoko herritar guztiek, udal dirua zertan, zelan eta zertarako erabili behar den proposatzea beharrezkoa ikusten dugu, are gehiago bizi dugun garai sozio-ekonomikoan. Horregatik, zuregana jotzen dugu galdetegi honen bitartez zure ikuspegia eta diagnostikoa jaso nahi baitugu. Heburuak bi dira: alde batetik, Bilduk 2013rako eramango duen aurrekontu proposamenean kontuan izateko eta, bestetik, herriaren egoeraren diagnostikorik delena lortzeko. Minutu batzuk besterik ez dizkizugu eskatzen. Test moduko galdetegi honetan zure balorazioa X batez markatzea besterik ez duzu egin behar. Galdetegia bete ondoren, azaroaren 11 baino lehen, hiru modutan helarazi ahal diguzu: - Postaz:
Getxoko Udala Bildu Udal Taldea Foru kalea, 1 48992 Getxo - E-postaz: bildugetxo@gmail.com

Gizarte ekintza, Berdintasuna eta Elkartasuna: 1 Gutxieneko soldata baino gutxiago irabazten dutenentzat diru laguntzak bideratu

Herritarren Partehartzea: 14 Udalak dituen proiektu handietan (Getxo Antzokia, HAPO, Erromoko Kultur Etxea) jendearen partehartzea bermatu

4321
2 Gizarte ekintzetarako diru laguntzak handitu

4321
15 Udalaren Barne Araudia aldatu herritarren partehartzeari zabaltzeko

4321
3 Berdintasun arloa indartu (ekonomikoki, baliabidez,...) ekintza gehiago egiteko

4321
16 Getxoko elkarte sarea indartzeko diru laguntzak handitu

4321
4 Tratu txarrak pairatzen dituzten emakumeentzako Harrera Etxea sortu Getxon

4321
17 Herri komunikabideen (Getxoberri, Getxo Irratia, ..) erabilera zuzena eta plurala bermatzeko kontseilua sortu

4321
5 Inmigrazio plan integrala martxan ipini

4321
18 Zure proposamenak... Euskara eta Jaiak: 19 Euskararen erabilera arautzeko ordenantzak egin

4321
6 Elkartasun egitasmoak eta nazioarteko elkarlana (%0,7, Sahara,...) bultzatu

4321
7 Inmigrazio arloa indartu (ekonomikoki, baliabidez,...) ekintza gehiago egiteko

4321
20 Euskararen normalizaziorako ekintzak indartu

4321
8 Zure proposamenak... Getxoko ekonomia eta Turismoa: 9 Nork bere lana sustatzeko programak eta lan poltsak sortu

4321
21 Auzo guztietako jai herrikoiak bultzatu

Itzubaltzeta/Romo: azaroak 13, 19:00etan Lope de Vega Kultur Etxean Algorta: azaroak 14, 19:00etan Abian Kultur Elkartea, Bidebarri 2

PARTE HARTZE PROZESUA HERRI ASANBLADA

- Eskuz, ondoko egoitza hauetan propio jarritako postontzi batean: Branka Taberna (Romo-Itzubaltzeta) Abian Taberna (Algorta) Gestorak Taberna (Algorta) Alkartetxea (Algorta) Alkartetxea (Getxo) Edozein zalantza izanez gero, gurekin harremanetan jarri bildugetxo@gmail.com helbidean edo 94 466 0280 telefonoan.

4321

22 Zure proposamenak... Etxebizitza: 23 Alokairuzko etxebizitza soziala bultzatu

4321
10 Kooperatibak, herriko komertzioak eta ostalaritza sustatzeko diru partidak handitu

4321
24 Hutsik dauden etxebizitzak Bizigune programan sartu, erabil daitezen

4321
11 Herri nekazaritza bultzatzeko programa martxan jarri

Aldez aurretik, mila esker!

4321
12 Kruzeristen turismoaz aparte, turismo kulturala eta herrikoia bultzatzeko plangintza antolatu

4321
25 Zure proposamenak...

4321
13 Zure proposamenak...

4 2

Beharreskoa da, oso egokia ikusten dut Lehentasuna ez bada ere, interesgarria dela uste dut

3 1

Ez da beharrezkoa, ez da lehentasuna Ez dakit zer den

Cuentas municipales,

Estimad@ vecin@,
Nuevamente, el Equipo de Gobierno del PNV nos ha ofrecido hablar a los de Bildu sobre los presupuestos municipales. Desde Bildu, al igual que el pasado ao, queremos mostrarles que los presupuestos del 2013 pueden ser elaborados de una manera distinta. Por ello, hemos puesto en marcha este proceso participativo bajo el nombre Cuentas municipales, t tambin cuentas, ya que vemos necesario, ms an en esta situacin socioeconmica en que vivimos, que sea toda la ciudadana quien proponga en qu, cmo y para qu debe utilizarse el dinero municipal. En este caso acudimos a ti, para que a travs de este sencillo cuestionario nos hagas llegar tu opinin y tu diagnstico sobre Getxo. Los objetivos que perseguimos son dos: por un lado, para que como Bildu tengamos en cuenta vuestra opinin en nuestra propuesta de Presupuestos municipales, y por otro lado, para conseguir un diagnstico lo ms el y real posible de la situacin de Getxo. Tan slo te pedimos unos minutos. En este cuestionario tipo test slo tienes que marcar con una X tu valoracin sobre cada punto. Una vez relleno, y hasta el 11 de noviembre de 2012, puedes hacrnoslo llegar por uno de los siguientes medios :
- Por Correo postal: Ayuntamiento de Getxo Grupo Municipal Bildu c/ Fueros, 1 48992 Getxo - Por email: bildugetxo@gmail.com

t tambin cuentas

Servicios Sociales,Igualdad y Cooperacin: 1 Ayudar econmicamente a las personas que ganen menos que el Salario Mnimo Interprofesional

4321
2 Incrementar las partidas destinadas a Servicios Sociales

Participacin ciudadana 14 Garantizar la participacin ciudadana en los grandes proyectos del municipio (Getxo Antzokia, PGOU, Kultur Etxea de Romo-Itzubaltzeta, ...)

4321
15 Modicar el Reglamento Interno del Ayuntamiento para permitir a la ciudadana que participe ms en los temas municipales

4321
3 Reforzar el rea de Igualdad del ayuntamiento (ms medios y ms dinero) para que realicen ms acciones

4321
16 Incrementar las ayudas para fortalecer el tejido asociativo de Getxo

4321
4 Abrir en Getxo una Casa de Acogida para las mujeres que sufren malos tratos

4321
17 Crear un Consejo que garantice una utilizacin correcta y plural de los medios de comunicacin municipales (Getxoberri, Radio Getxo, ..)

4321
5 Poner en marcha un Plan integral de Inmigracin

4321
6 Impulsar los proyectos de solidaridad y de cooperacin internacional (0,7 %, Sahara,..)

4321
18 Otras propuestas... Euskara y Fiestas: 19 Formular ordenanzas municipales que regulen el uso del Euskara

4321
7 Reforzar el rea de Inmigracin del ayuntamiento (ms medios y ms dinero) para que realicen ms acciones

4321
20 Incrementar el nmero de acciones dirigidas a conseguir la normalizacin del Euskara

- Depositndolo en uno de los buzones situados a tal n en los siguientes locales:

4321
8 Otras propuestas... Economa y Turismo: 9 Promover programas de autoempleo y crear Bolsas de Trabajo

FORMA PARTE DEL PROCESO, ASAMBLEA ABIERTA


Itzubaltzeta/Romo: 13 de Noviembre, a las 19:00h en el Centro Cultural Lope de Vega Algorta: 14 de Noviembre, a las 19:00h en la Asociacin Cultural Abian, Bidebarri 2

Branka taberna (Romo-Itzubaltzeta) Asociacin Cultural Abian (Algorta) Gestoras taberna (Algorta) Alkartetxe (Algorta) Alkartetxe (Getxo) En caso de duda puedes ponerte en contacto con Bildu mediante la direccin bildugetxo@gmail.com o en el telfono 94 466 0280.

4321
21 Impulsar ms las estas populares en todos los barrios de Getxo

4321
10 Incrementar las partidas econmicas para promocionar las Cooperativas y los establecimientos comerciales y hosteleros

4321
22 Otras propuestas... Vivienda: 23 Impulsar la vivienda social en alquiler

De antemano, eskerrik asko!


Se necesita, lo veo muy conveniente No hace falta, no se necesita No es prioridad pero creo que es interesante No se lo que es

4321
11 Poner en marcha un programa que impulse la Agricultura local

4321
24 Incluir a todas las casas vacas de Getxo dentro del programa Bizigune para que se puedan ocupar cuanto antes

4321
12 Aparte del turismo de l@s cruceristas, realizar un plan para impulsar un turismo ms sostenible

4321
25 Otras propuestas...

4321
13 Otras propuestas...