Está en la página 1de 4

DOMINGO XXIX ORDINARIO

LECTURAS

PRIMEIRA LECTURA.
Is 53, 10-11. Lectura do libro de Isaas. O Seor quixo esmagalo co seu sufrimento: Si, entrega a ta vida en expiacin polo pecado. Pero el ver descendencia, alongar os seus das e por medio del cumprirase a salvacin do Seor. Polos traballos da sa vida ver a luz, alcanzar a sabedora. O Xusto volver xusto o seu Servo para o ben de moitos e as iniquidades destes el soportar. Palabra do Seor.

As lecturas deste 29 Domingo do tempo ordinario, falan de entrega e servizo. Nesta primeira lectura, o profeta Isaas, acrcanos figura do Servo que sufre; una figura que os primeiros cristins relacionaron co mesmo Xess.

Despois de ler Isaas 53, 10-11; Nos ocos baleiros coloca as letras que lle seguen s anteriores, no abecedario. Encontrars o sentido do sufrimento do Servo. K L M N A B C D E N O P Q Z A B C D X Y Z A B D E F G H K L M N O P Q R P Q R S T V W X Y Z H I J K L K L M N N O P Q X Y Z A B K L M N H I J K L K L M N O P Q R V W X Y Z

B A Z Y X

Q P O N

H G F E D

E D C B A

H G F E D

B A Z Y X

H G F E D

N M L K

O N M L

N M L K

Q P O N

D C B A Z

K J I H G

O N M L

D C B A Z

B A Z Y X

Z Y X W V

C B A Z Y

N M L K

Cal a resposta? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

DOMINGO XXIX ORDINARIO

LECTURAS

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32, 4-5. 18-19. 20-22.

Vea a ns, Seor a ta misericordia, como de ti o esperamos.


A palabra do Seor recta, e tdalas sas obras son leais: el ama o dereito e a xustiza, a sa misericordia enche a terra.

Vea a ns, Seor, a ta misericordia, como de ti o esperamos.


Os ollos do Seor estn postos nos que o temen, nos que esperan a sa misericordia, para libra-las sas vidas da morte, para os manter no tempo da miseria.

Vea a ns, Seor, a ta misericordia, como de ti o esperamos.


Ns agardmo-lo Seor: El o noso socorro, o noso escudo. Vea a ns, Seor, a ta misericordia, como de ti o esperamos.

Vea a ns, Seor, a ta misericordia, como de ti o esperamos.

As lecturas deste 29 Domingo do tempo ordinario, falan de entrega e servizo. No Salmo de hoxe reflctense as caractersticas daqueles que esperan Seor, cmo ten que ser o Servo que cree e confa nel.

Despois de ler o salmo, atende s actitudes que estean dacordo co Servo de Deus, das que se poen a continuacin.
Eu mando que me fagan as cousas, para iso teo criados. S me preocupo polos meus problemas, o demais non me interesa.

Pretendo aproveitarme de todos os que podo.

Merece a pena gastala vida polos demais.

Respecto a todos, porque todos temos dereito a unha vida digna. O que a min me sobra pertence s pobres. Merece a pena perder algo propio para que outros gaen.

Renuncio s meus beneficios persoais para buscalo ben dos menos favorecidos. Que traballen os demais para min. S o gran de trigo que cae na terra e morre da moito froito.

DOMINGO XXIX ORDINARIO

LECTURAS

SEGUNDA LECTURA
Heb 4, 14-16. Lectura da carta s Hebreos. Irmns: Xa temos un Sumo Sacerdote grande que penetrou no ceo, Xess, o fillo de Deus, mantemo-la esperanza que profesamos. Pois non temos un Sumo Sacerdote incapaz de se compadecer das nosas debilidades, senn un Sumo Sacerdote probado en todo coma ns, fra do pecado. Achegumonos, tempo debido. Palabra do Seor. pois, con liberdade, trono da gracia, para conseguirmos misericordia e acada-la gracia para unha axuda no

As lecturas deste 29 Domingo do tempo ordinario, falan de entrega e servizo. Xess o que serve, o que da a vida por todos. Por iso, como di a carta s Hebreos, podemos acercarnos con seguridade a El, para alcanzala misericordia.

Un pouco de humor para acompaala lectura.

Qu che suxiren as imaxes anteriores?

DOMINGO XXIX ORDINARIO

LECTURAS

ORACIN DOS FIEIS PETICINS. (1 PARTE)


Celebrante:- Recemos a Deus Pai, que quere que tdolos homes se salven e cheguen coecemento da verdade, diciendo: Vea a ns o teu Reino, Seor. Lector 1:- Pola Igrexa, para que avive nela a conciencia cada vez mis sincera de ser enviada a tdolos homes como sacramento de salvacin. Oremos: Vea a ns o teu Reino, Seor. Lector 1:- Por tdolos cristins, para que tomen xenerosamente parte na tarefa da evanxelizacin da Igrexa segundo as sas propias circunstancias. Oremos: Vea a ns o teu Reino, Seor. Lector 1:- Por tdolos homes e mulleres de boa vontade, para que recoezan na predicacin e na vida da Igrexa a mensaxe salvadora de Xesucristo. Oremos: Vea a ns o teu reino, Seor. Lector 1:- Por tdalas persoas e pases, para que fagan realidade a paz, a xustiza e a solidariedade como signo da presenza de Deus no mundo e preparacin para o anuncio pleno do Evanxeo. Oremos: Ve a ns o teu reino, Seor. Celebrante:- Dmosche gracias, Pai, pola accin do Esprito do teu Fillo Xesucristo na ta Igrexa e pedmosche que non deixes nunca de asistila con este mesmo Esprito, para que poida ser fiel misin que lle encomendaches en Xesucristo. Pedmoscho por medio do mesmo Xesucristo, o teu Fillo, e noso Seor.