Está en la página 1de 28

MIMETIZ

Curso 2012-2013 Ikasurtea

ESKOLAKO DATU INTERESGARRIAK ESKOLAKO DATU INTERESGARRIAK


HELBIDEA: Euskadi enparantza 3. 48860 Zalla TELEFONOAK: 94 6670431 (Idazkaritza) 94 6391646 (Haur Hezkunzta) 94 6390727 Fax POSTA ELEKTRONIKOA: 014459aa@hezkuntza.net

DATOS IMPORTANTES DEL CENTRO CENTRO

DIRECCIN: Plaza Euskadi 3. 48860 Zalla TELEFONOS: 94 6670431 (Secretara) 94 6391646 (Infantil) 94 6390727 Fax CORREO ELECTRNICO: 014459aa@hezkuntza.net

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

IKASTETXEKO IRAKASLEGOA IKASTETXEKO IRAKASLEGOA PROFESORADO DEL CENTRO


HAUR HEZKUNTZA / EDUCACIN INFANTIL:
2 URTE / 2 AOS: Agurne Ajuria- Esperanza Rodriguez de Leaniz- Josune Gezuraga 3 URTE / 3 AOS: Beatriz Sulibarria- Leire Canales- Begoa Lpez 4 URTE / 4 AOS: Marian Lartundo- Cristina Bardeci5 URTE / 5 AOS: Arantza Arteche Miren Urquijo HAUR HEZKUNTZAKO LAGUNTZA / APOYO INFANTIL: Begoa Gonzalez

LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACIN PRIMARIA


1. MAILA / 1 NIVEL: Ana Gmez- Javier Arteche- Gorka Machn 2. MAILA / 2 NIVEL: 3. MAILA / 3 NIVEL: 4. MAILA / 4 NIVEL: Jovita Blanco M Isabel Allende 5. MAILA / 5 NIVEL: 6. MAILA / 6 NIVEL: Irene Lana Esther Olarte LEHEN HEZKUNTZAKO ERREFORTZUA/ REFUERZO PRIMARIA: Gonzalo Astiazo INGELERA: Raquel Aurrecoechea Jaione Elorrieta MUSIKA: GORPUTZ HEZKUNTZA / EDUCACIN FSICA: Jon Imanol Ibarretxe ERLIJIOA / RELIGIN: Elena Rodriguez HIZKUNTZA INDARTZEKO BALIABIDEA / REFUERZO LINGSTICO: Rosana Martinez PEDAGOGIA TERAPEUTIKA / PEDAGOGA TERAPEUTICA: Ander Aldalur Montserrat PrezInma Zurbanobeaskoetxea AHOLKULARIA: ENTZUMEN ETA LENGOAIA / LOGOPEDA: BERRITZEGUNEKO BEHAR BEREZIETARAKO ORIENTATZAILEA/ ORIENTADOR PARA LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Rafael Sal HEZITZAILEAK / ESPECIALISTAS APOYO EDUCATIVO: Maribel Martn-

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO:


M Isabel Portillo (zuzendaria / directora), Mari Mar Garca (Ikasketa Burua / Jefa de Estudios), Fco. Javier Ortiz (Idazkaria / Secretario). JANTOKIKO ARDURADUNA / RESPONSABLE DE COMEDOR: M Isabel Portillo
Mimetiz L.H.I. Eskolako gida 3

ESKOLAKO ORDUTEGIA ESKOLAKO ORDUTEGIA


Urtero bezala ikasturte honetako ordutegia hau izango da: .Goizez, ostegunetan izan ezik: 9:30 13:15 .Arratsaldez, ostegunetan izan ezik: 15:00 16:30 .Ostegunetan, goizez: 9:30 13:30; arratsaldez ez dago eskolarik. . IRAILA: goizez, 6tik - 14ra (biak barne) 9:30etatik 13:30etara. 17tik 28ra goizez eta arratsaldez. .EKAINA: goizez, 11tik 21era. 2 urteko gelako ordutegia: .Goizez, egunero: 9:30 / 10:00 13:15 .Arratsaldez: 15:00 16:30. .GURASO EGUNA IRAKASLEEKIN HITZ EGITEKO DATA AURRETIK ESKATUTA: Asteazkenetan, 13:15etatik 14:00etara

HORARIO DEL CENTRO HORARIO DEL CENTRO


Como todos los aos el horario escolar de este curso ser el siguiente: .Por la maana, todos los das excepto los jueves: 9:30 13:15 .Por la tarde, excepto los jueves: 15:00- 16:30 .Los jueves por la maana: 9:30 13:30; por la tarde no hay clase. .SEPTIEMBRE: horario de maana del 6 al 14 de septiembre (ambos includos) de 9:30 a 13:30. Del 17 al 28 de septiembre, horario de maana y tarde. .JUNIO: del 11 al 21 de junio horario de maana de 9:30 a 13:30. El horario del aula de 2 aos: .Por la maana: 9:30 / 10:00 13:15 .Por la tarde: 15:00 16:30 .DA DE PADRES-MADRES PARA HABLAR CON EL PROFESORADO PREVIA PETICIN DE CITA: Mircoles de 13:15 a 14:00.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

ESKOLAKO EGUTEGIA CALENDARIO ESCOLAR


.Irailaren 6an ikasleen aurkezpena. 6 de septiembre presentacin del alumnado . Irailaren 7an klaseen hasiera. 7 de septiembre comienzo de las clases. .Irailaren 7tik 14ra goizez. Del 7 al 14 de septiembre jornada de maana. .Urriaren 8a .Gangas eguna. Da 8 de octubre Gangas. .Urriaren 12a Pilar eguna. 12 de octubre Da del Pilar. .Urriaren 25a Euskai eguna 25 de octubre Da del Ps Vasco .Azaroaren 1a Domi Santore eguna. Da 1 de noviembre fiesta de Todos los Santos. .Abenduaren 6a Konstituzio eguna. Da 6 de diciembre Da de la Constitucin. .Abenduaren 7a zubia. Da 7 puente .Abenduaren 24 Gabonetako oporren hasiera 24 de diciembre comienzo vacaciones de Navidad .Urtarrilaren 7an klaseen hasiera. 7 de enero comienzo de las clases del 2 trimestre. .Otsailaren 11 eta 12a. Inauteriak. 11 y 12 de febrero fiesta de Carnavales. .Martxoaren 25etik apirilaren 5era Aste Santuko oporrak. Del 25 de marzo al 5 de abril vacaciones Semana Santa. .Maiatzaren 1a langileen eguna 1 de mayo da del trabajo .Ekainaren 11tik 21era goizez del 11 al 21 de junio jornada de maana .Ekainaren 24a udako oporren hasiera. 24de junio comienzo de las vacaiones de verano. OHARRAK: 1. Jantoki Zerbitzua irailaren 7an hasiko da apuntatuta daudenentzat 2. Ostegunetan ordutegia da 09.30tik 13.30ra 3. Irailaren 6an, aurkezpena eguna denez, ordutegia 9.30tik 12.00ra izango da eta garraio zerbitzua egongo da NOTAS: 1. El servicio de comedor, para los alumnos que estn apuntados, comenzar el 7 de septiembre 2. Los jueves el horario es de 9.30 a 13.30 3. El da 6 de septiembre, como es el da de la presentacin, el horario es de 9.30 a 12.00, con servicio de autobus

TXOSTENEN EGUTEGIA Lehen Hezkuntza: .Abenduaren 21an, ahoz zein idatziz ziklo guztietan. .Martxoaren 22an idatziz ziklo guztietan. .Ekainaren 21an, ahoz zein idatziz, ziklo guztietan.
Haur Hezkuntza: .Abenduan: Ahoz .Martxoan: Idatziz. .Ekainean: Idatziz (eta ahoz beharra izanez gero). CALENDARIO DE INFORMES A LAS FAMILIAS .21 de Diciembre, oral y escrito en todos los ciclos. .22 de marzo informe escrito en todos los ciclos. .21 de Junio, oral y escrito en todos los ciclos. Infantil: .Diciembre: Oral .Marzo: Escrito. .Junio: Escrito (y oral si se considera necesario)

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

GURASOENTZAKO ARAU OROKORRAK GURASOENTZAKO ARAU OROKORRAK


.Ikastetxeko ordutegia errespetatu beharra dago (goizez, 9:30etan arratsaldez, 15:00etan) . .Lehen Hezkuntzako gurasoentzat: Hesitik kanpo egoten saiatu eta ikasgeletara ez igo. .Eskolako ordutegia amaitzen denean seme-alaben zaintza gurasoen ardura eta erantzunkizuna da. Ustekabe batean ezin bada ardura hau bete eskolan edo autobusgeltokian, ikastetxearekin harremanetan jartzen saiatuko da bestela, O.O.G.k onartutako berariazko protokoloa aurrera eramango da. .Umearen bila etorri ohi den pertsonaren ordez beste bat baldin badator, irakasleari jakinaraziko zaio. .Ikasle bat ezin bada eskolara etorri justifikantea ekarri behar du. .Medikuarenera joateko zuzendaritzatik pasatu behar da, horretarako eraikin nagusiko atzeko atea erabiliko da. Medikuarenetik etortzean zuzendaritzatik ere pasatuko da. .Ikasle bat gaixorik dagoenenan eta pediatrak etxean geratzea gomendatzen badu gomendapen hori betetzea eskatzen da. .Ikastetxean ez zaio ikasleriari botikarik emango ez badago pediatraren agindua edo txostena. Istripurik gertatzekotan eta zauria ez bada larria, ikastetxean bertan zendatuko da ura, xaboia edota suero fisiologokoa erabiliz; zauria larriagoa izanez gero edo guk zalantzak izatekoan anbulategira joko dugu edota gurasoei abisua pasatuko zaie haiek arduratzeko; etxean ez baditugu aurkitzen larrialdetara deitu edo eramango dugu. .Garraioa erabiltzen duten ikasleek egunen batean ez badute erabiltzen gurasoen baimena ekarri beharko dute eta tutoreari emango diote. Baimena sinaturik egon beharko da. .Irakasleren batekin elkarrizketa nahi baduzue, aurretik ordua eskatzea eskertuko genizueke. .Eskola barruan (patioan, ikasgelan, pasabideetan, ...) debekatuta dago erretzea. .Atsedenaldirako debekatuta dago patinak eta txirrindula ekartzea. .Eskola garrioko autobusak ikastetxearen aurrean gelditzen direnez, bertan ezin da aparkatu, ez oztopatu maniobrak. Enparantzan ere ez da kotxea utziko. .Umeek euren irudia eta intimitatearen babesa jasotzeko duten eskubidea dela eta, ikasgeleta bideo edota argazkirik ateratzea debekaturik egongo da. Eskolako jai eta ospakizunetan aukera hori egongo da .Eskolako aldizkarian edo eskolako bestelako euskarri grafikoetan umeen argazkiak edo irudiak agertuko dira baldin eta familiak edo tutore legalak horren kontrako iritis argirik ez badute azaltzen.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

NORMAS GENERALES PARA LOS PADRES NORMAS GENERALES PARA LOS PADRES
.Se respetar el horario escolar. La entrada al centro por la maana (9:30) y por la tarde (15:00). .Para los padres de E. Primaria: Procurar estar fuera de la verja y no subir por las escaleras en las horas de entrada. .Es responsabilidad y obligacin de los padres o tutores hacerse cargo de sus hij@s una vez finalizado el horario escolar. Si en una situacin extrema no se pudiera cumplir con esta responsabilidad, ya sea en la parada del autobs o en la escuela, siempre se intentar ponerse en contacto con el centro para hacerlo saber. De lo contrario se seguir el protocolo especfico para estos casos aprobado por el O.R.M. del centro. .Si en lugar de la persona habitual es otra la que va a recoger al ni@, se debe avisar al tutor/a. .Cuando un/a alumn@ falte a clase deber traer el correspondiente justificante. .Para salir al mdico se pasar por direccin utilizando la puerta trasera del edificio central. Desde direccin se llamar al alumn@. La vuelta del mdico se realizar tambin por direccin. Cuando un/a alumn@ se encuentre enferm@ y la pediatra recomiende que permanezca en casa, se ruega se cumpla dicha recomendacin. En el centro no se administrar medicina alguna al alumnado si no se presenta el correspondiente justificante o informe de la pediatra as aconsejndolo. .Si se produce algn accidente y la herida es leve se curar en el centro nicamente con agua y jabn o suero fisiolgico, tal y como al respecto establece el departamento de Educacin. Si la herida o lesin reviste ms gravedad o tenemos dudas sobre ello, se pasar aviso a los padres para que se hagan cargo del ni@; en caso de no poder contactar se avisar a los servicios de urgencia o se le trasladar directamente al Centro de Salud. .Cuando un/a alumn@ que utilice el transporte escolar no vaya a hacerlo en un da concreto deber traer un permiso firmado por el/la padre/madre y entregrselo al profesor/a. .Cuando queris una reunin con el/la tutor/a, concertad la cita previamente. .No se puede fumar dentro del recinto escolar (patio, aulas, pasillo, escaleras, ...). .Est prohibido traer patines y bicicleta para el recreo. .No se puede aparcar en el lugar de parada de los autobuses de transporte escolar ni obstaculizar las maniobras dejando los coches en doble fila. Tampoco se estacionar en la plaza. .Respetando el derecho a la proteccin de la imagen y la intimidad que todo menor tiene, queda prohibido cualquier tipo de filmacin o reportaje grfico dentro de las aulas (vdeos, fotografas, ). Tal posibilidad slo se permitir en las fiestas y celebraciones de puertas abiertas del centro. .Las imgenes, fotografas o grabaciones del alumnado podrn aparecer en cualquier tipo de soporte grfico (revista del centro) o audiovisual (vdeos de las fiestas o celebraciones escolares) del centro siempre y cuando la familia o tutores legales no manifiesten expresamente su oposicin a ello.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

HEZKUNTZA PROIEKTUA/ PROYECTO EDUCATIVO

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

10

IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK


ESKUBIDEAK: .Hezkuntza integrala izateko eskubidea. .Berehala arreta jasotzeko eskubidea. .Babesa jasotzeko eskubidea. .Errendimendu akademikoaren baliospen objetiboa izateko eskubidea. .Eskola -eta lanbide- orientaziorako eskubidea. .Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea. .Kontzientzia-askatasunerako eskubidea. .Ikastetxeetan biltzeko eskubidea. .Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxean. .Ikasleak elkartzeko eskubidea. .Parte hartzeko eskubidea. .Informazioa erabiltzeko eskubidea. .Aukera-berdintasunerako eskubidea. .Gizarte-babeserako eskubidea. BETEBEHARRAK: .Ikasteko betebeharra. .Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra. .Bertaratzeko betebeharra. .Bizikidetza errazteko betebeharra. .Norberaren kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra. .Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra. .Instalazioak errespetatzeko betebeharra.

DERECHOS Y DEBERES DE L@ ALUMN@S DERECHOS Y DEBERES DE L@ ALUMN@S


DERECHOS: .Derecho a una educacin integral. .Derecho a la atencin inmediata. .Derecho a la proteccin por parte del centro. .Derecho a la valoracin objetiva del rendimiento acadmico. .Derecho a la orientacin escolar y profesional. .Derecho a la integridad, identidad i dignidad personales. .Derechoa a la libertad de expresin en el centro. .Derechoa de asociacin de l@ alumn@s. .Derecho a la participacin. ,lDerecho a la informacin. .Derecho a la igualdad de oportunidades. .Derecho a la proteccin social. DEBERES: .Deber de estudio. . Deber de participacin en las catividades formativas. .Deber de asistencia. .Deber de favorecer la convivencia .Deber de respetar la libertad de conciencia personal. .Deber de respetar las normas escolares. .Deber de respetar las instalaciones.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

11

ESKOLAKO ELKARBIZITZA ARAUAK ESKOLAKO ELKARBIZITZA ARAUAK


JARRERA DESEGOKIAK
1. Une desegokian hitz egitea, irakaslearen azalpenak edo ikaskide batenak moztuz komentario desegokiekin, txantxekin, pailasoaren papera jokatuz, abestuz, txistua joz, zarata sortuz. 2 .Txandak errespetatzea (hitz egiteko, gelatik ateratzeko, zuzentzeko). 3. Txikleak eta beste motatako janariak geletan jatea ez badago ospakizun berezirik. 4. Materiala ahaztea.

NEURRI ZUZENTZAILEAK
- Araua gogoratu ondoren eta barkamena eskatu ostean
egin beharrekoa bete. - Hausnarketa egin eta familiei informatu. - Errepikatuz gero taldetik kanpo lana egitea. - Ekintzetan parte hartzera eragotzi. - Txanda galdu. - Azkena izan. - Errepikatzekotan txanda ez lortu andereoak esan arte. - Janaria kendu eta ez eman atsedenaldira arte. - Txiklea zakarontzira botako da. - Gelan egin beharrekoa etxean egin. - Gelako materiala ordenatu. - Familiari informatu. - Materiala jabeari bueltatu eta materialik gabe geldituko da baimena eskatu arte. - Materiala ordaindu edo berria ekarri behar, familiei jakinarazi, - Barkamena eskatu: eskua edo besarkada eman. - Zerbait polita egin. - Egoera hitz eginez konpondu. - Astean zehar kaltetua lagundu. - Errepikatzekotan taldetik kanpo egon. - Egoera aztertu eta ondorioak atera - Ekintzetan partre hartzera eragotzi. - Barkamena taldearen aurrean eskatu eta hausnarketa idatziz egin berriro ez egiteko asmoa agertuz. - Familiari jakinarazi. - Gaizki egindakoa errepikatu ondo eginda. - Barkamena eskatu molestatzeagatik. - Ekintzetan partre hartzera eragotzi. - Atsedenaldian gelditu lanak amaitu edo egiteko. - Taldetik kanpo lan egitea. - Beste gela batera edo irakasle gelara joan lana bukatu arte. - Familiari informatu. - Zikindutakoa garbitu etxetik ekarritako gauzekin. - Bota dena jaso eta zakarrontzioan ipini (behin eta berriro eginez gero paper guztiak jaso). - Materiala ordenatu. - Materiala batu (behin eta berriro gertatzekotan materiala batzeko arduraduna izango da astean zehar). - Materiala kendu denboraldi bat pasa arte. - Hurrengo egunean bost minutu beranduago patioratu. - Ekarrikato material debekatua kendu, zuzendaritzara eraman eta bueltatu tutore legalei edo familiari zuzendaritzatik pasa ondoren. - Gela horretako tresneria denboraldi batean ez erabili. - Gela honetako ekintzetan parte hartzera eragotzi. - Egindakoaren eta ondorioen inguruko hausnarketa egin.

5. Besteen materiala kendu, erabili, tokiz aldatu, apurtu, hartu, zikindu, bota edota izkutatu baimenik gabe (motxila, koadernoa, boligrafo, liburuak) 6. Berdinen arteko errespetu falta (irainak, keinu desatseginak, hitz bortitzak, jotzea, bultza egitea, borrokatzea, lagunak baztertzea).

7. Irakasle edo hezkuntza komunitateko edozein kidekiko errespetu falta (irainak, keinu desatseginak, hitz bortitzak). 8. Irakasleen aginduak ez betetzea: klase erdian zutitzea baimenik gabe, pasabidera ateratzea klase aldaketetan 9. Denbora galtzea, gelako lanak edo etxeko lanak ez egitea.

10. Eskolako instalazioak edo gelako materiala eta altzairuak era desegokian erabiltzea (apurtu, margotu, zikindu, alperrik gastatu, paperak lurrera bota biriziklaketarako ontziak erabili gabe).

11. Orduak ez izatea patiotik edo beste ekintzetatik bueltatzean (musika edo informatika gelatik, gimnasiotik, ). 12. Eskolako A.J.A.n debekaturik dauden aparilu elektronikoak eta arriskutsuak diren tresnak ekartzea. 13. Eskolako ekipamendu informatikoa, elektronikoa edo telefonikoa baimenk gabe erabiltzea. 14. Gezurrak esan edo informazio faltsua ematea eskolan zein etxean

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

12

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO


CONDUCTAS INADECUADAS
1. Hablar o interrumpir en momentos inoportunos las explicaciones o intervenciones del profesor/a o las de l@s compaer@s, rinedo, cantando, haciendo bromas,

MEDIDAS CORRECTORAS
- Una vez recordada la norma y haber pedido perdn, se cumplir con lo que ha de hacerse. - Reflexionar sobre la accin e informar a la familia. - En caso de repetir la conducta, trabajar fuera del grupo. - No participar en determinadas actividades. - Se perder el turno. - Se situar o ser el ltimo en la fila, turno de palabra, .. - En caso derepeticin, no recuperar el turno hasta que se lo indique el/la profesor/a. -Se requisar la comida y no se entregar hasta el recreo. - Se tirar el chicle a la papelera. -Lo no terminado en clase se finalizar en casa. - Ordenar el material del aula. - Informar a la familia. - Devolver el material a su due@ y estar sin material hasta que lo pida correctamente. - Pagar, repondr o limpiar lo daado y se informar a la familia. - Pedir perdn. - Hacer u ofrecer algo agradable (un dibujo, un escrito, ). - Reconducir, solucionar el problema mediante el dilogo. - Acompaar o ayudar al ofendido a lo largo de la semana. - En caso de repeticin de la conducta, quedarse fuera del grupo. - Analizar la situacin, lo sucedido y sacar conclusiones. - No participar en determinadas actividades. - Pedir perdn delante del grupo y hacer por escrito una reflexin con el compromiso de no volver a repetir la actitud. - Comunicarselo a la familia. - Repetir lo ordenado o indicado de forma correcta. - Pedir perdn o excusas por molestar. - No participar en determinadas actividades - Quedarse en el recreo para realizar o finalizar los trabajos - Trabajar fuera del grupo. - Ir a otro grupo o al aula de profesores hasta que se finalicen los trabajos. - Informar a la familia. - - Limpiar lo ensuciado con materiales trados de casa. - Recoger lo ensuciado y depositarlo en la papelera (en caso de repeticin recoger todos los papeles de ese espacio). - Ordenar el material. - Recoger el material (si se repite la actitud ser el responsable de recoger el material durante una semana). - No utilizar ese material durante un periodo de tiempo. - El prximo da salir al patio 5 minutos ms tarde. Se requisar el material prohibido y no ser devuelto hasta que la familia no pase por la direccin del centro. - No utilizar elo material de ese aula durante un periodo de tiermpo fijado por el/la profesor/a. - No aprticipar en determinadas actividades de ese aula. Reflexionar sobre lo sucedido y sus consecuencias.

2. No respetar los turnos (de palabra, en las filas, en las correcciones, ).

3. Comer chicle u otros alimentos no habiendo excusa para ello (celebraciones, fiestas, ). 4. Olvidar el material.

5. Quitar, cambiar de sitio, romper, ensuciar, tirar o utilizar el material de l@s compaeros sin su permiso (mochila, libros, bolgrafos, ).

6. Falta de respeto para con l@s compaer@s (insultos, gestos inapropiados, palabras malsonantes, pegar, despreciar, ...).

7. Falta de respeto hacia cualquier profesor/a o cualquier otro miembro de la comunidad educativa (insultos, desobediencia, gestos y/o palabras inadecuadas). 8. No cumplir las rdenes o indicaciones del profesorado: levantarse sin permiso, salir al pasillo en los cambios de clase, no respetar los espacios de juego en el patio, ). 9. Perder el tiempo en clase, no realizar las tareas o trabajos para casa.

10. Utilizar de forma inapropiada las instalaciones, mobiliario y materiales del centro (romper, ensuciar, pintar, malgastar, uso incorrecto de los recipientes de reciclado, ).

11. No ser puntuales en las entradas a las clases (ya sea al comienzo de las mismas o a la vuelta del patio, comedor, aulas de msica, informtica o del gimnasio.). 12. Traer al centro aparatos electrnicos o instrumentos peligrosos expresamente prohibidos por el R.O.F. del centro. 13. Utilizar el equipamiento informtico o electrnico del centro sin el debido consentimiento. 114. Decir mentiras o proporcionar informacin falsa en el centro o en casa.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

13

TESTU LIBURUAK IRAUNARAZTEKO ARAUAK TESTU LIBURUAK IRAUNARAZTEKO ARAUAK


1.- Doakotasun aginduaren menpean dauden testu liburuak Administraziorenak dira, kurtso amaieran (ekainaren 24a baino lehen) eskolaren zainpean gelditzen dira, hurrengo ikasturtean erabili ahal izateko. 2.- Testu liburuen erregistro liburu bat sortuko da, hauen adjudikazio, mantenimendu eta erabilpen kontrola eraman ahal izateko. 3.- Ikasturte amaieran, testu liburuak sskolako zuzendaritzak izendatutako pertsonei entregatuko zaizkie, erabilpen eta iraupen zuzena jaso direlarik. 4.-Testu liburuetan ezin da idatzi ikaslearen izena; horretarako eskolak prestatutako etiketa araututak erabiliko dira. 5.- Testu liburuetan ezin da azpimarratu ezta errotulkiak, "types"a eta koloretako arkatzak erabili ere. Pegatinak ezin dira itsatsi. 6.-Testu liburuak azaleztatu orduko, erabiliko den materiala "transparentea" izan behar da, ikusgarritasuna ez oztopatzeko. Liburuak zikintzea eta hondatzea saihestu behar da. 7.- Testu liburuen mantenimendua eta erabilpen zuzenaren ardura, liburuak jasotako ikaslearen tutore legalei dagokie. 8.- Testu liburuak hondatu edota galduz gero, ikaslearen tutore legalek birjarri beharko dituzte. 9.- Testu liburuen erabilpen egoki eta zuzenaren kontrola, lehendabizi arlo bakoitzeko irakasleak egin behar du; txosten bat osatuko du eta tutore eta zuzendari taldeari entregatuko die. Zuzendari taldeak Ordezkaritza Organo Gorenari emango dio. Honek ikaslearen tutore legalak jakinaren gainean jarriko ditu eta egin beharrekoa beteko du. 10.- Hurrengo kurtsora igaroko den ikaslegoak liburuak jasoko ditu, entregatutakoen baldintza berberetan. 11.- Errepikatuko den ikasleak, aurreko ikasturtearen hasieran jasotako liburu berberak erabiliko ditu, erabilpen egokia eta zuzenean egonez gero; horrela ez bada, beste batzuk haien truke birjarriko dira.

XEDAPENAK XEDAPENAK
1.- Liburu bat erabilezina egonez gero, liburua jaso duen ikasleak edota bere tutore legalak birjarriko dute. Birjartze hori liburua ordainduz edota bera bezalako bat entregatuz konponduko da. Huts egite hau, Zentruko Elkarbizitzaren arauteg iaren kontra doa, jokabide larri eta kaltegarritzat hartuta hain zuzen. 2.- Libururen bat galduz gero, aurreko atalaren azaltzen den moduan jokatuko da. 3.- Liburuan oharrak, idatziak, etabar agertzeak, zentruko elkarbizitzaren arautegia ez errespetatzea suposatzen du, nahiz eta liburu bera erabiltzeko moduan egon.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

14

NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS LIBROS DE TEXTO


1.- Los libros de texto acogidos a la orden de gratuidad son propiedad del Administracin Pblica, y quedan bajo la custodia del Centro al finalizar cada curso escolar, para poder ser utilizados en el curso siguiente (antes del 24 de junio). 2.- Se abrir un libro de registro de los libros de texto, para llevar el control de adjudicacin, conservacin y uso. 3.- Los libros de texto una vez finalizado el periodo de clases, se entregarn a la persona o personas que la Direccin designe, en buen estado de conservacin y uso. 4.- En los libros de texto no se escribir los nombres del alumno/a al comprarlos o recibirlos, stos se pondrn en unas etiquetas normalizadas que se darn en el Centro al principio de cada curso. 5.- Los libros de texto no se subrayarn. No se pondrn pegatinas de ningn tipo, no se usarn rotuladores, types, ni lpices de color. 6.- Los libros de texto no se forrarn con material que impida la visibilidad de las pastas de los mismos, no se podrn realizar en los mismos, escrituras y anotaciones. Hay que evitar mancharlos y deteriorarlos. 7.- La conservacin y estado de buen uso de los libros de texto es responsabilidad de los tutores legales del alumno/a al que se le ha entregado stos. 8.- El deterioro culpable o malintencionado, as como el extravo de los libros de texto por parte de otro compaero/a supondr la obligacin , por parte de sus representantes legales de reponer el material deteriorado o extraviado. 9.- orresponde la revisin del estado de buen uso y conservacin de los libros de texto, en primera instancia al profesor/a encargado de impartir cada materia. ste/a emitir un informe del estado de los mismos y lo pondr en conocimiento del tutor/a del alumno/a y de la Direccin del Centro. sta informar a la Comisin del Consejo Escolar para que acte en consecuencia e informe al tutor o tutores legales del alumno/a. 10.- El alumnado que promacione de curso, obtendr libros de estado de conservacin y uso similar al que entreg. 11.- El alumno/a que no promocione de curso, repetir utilizando los mismos libros, estando este apartado sujeto ala reposicin de material por deterioro o extravo.

SANCIONES SANCIONES
1.- Cuando un libro sea catalogado como intil para su posterior uso por otro alumno/a en el curso siguiente, el libro deber ser repuesto por el alumno/a que lo deterior o bien por sus representantes legales. Esta reposicin consistir en el pago del libro o sustitucin por otro idntico al daado. Esta falta se tipifica como conducta gravemente perjudicial segn se establece en las normas de convivencia del Centro. 2.- El extravo o prdida de un libro de texto e considera de igual forma que lo recogido en la norma anterior. 3.- Las anotaciones, escrituras, etc., que no supongan la inutilidad del libro de texto, se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia segn estn recogidas en las normas de convivencia del Centro.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

15

TEKNOLOGIA BERRIAK TEKNOLOGIA BERRIAK


Helburu orokorrak: -Gaurko gizarteak eskatzen duen teknologia eta komunikazio tresnen erabilpenaren erronkari erantzutea eta horretarako ikasleak prestaturik egotea. -Informatika komunikazio tekniken aurrerakuntzez baliatzea. -Multimediaren erabilpena bultzatzea errekurtso didaktiko bezala. -Informaziorako baliabide bezala ordenagailua erabiltzea. -Curriculum-aren arlo desberdinetan multimediak eskaintzen dituen errekurtsoak erabiltzea. -Haur Hezkuntzatik hasita ikasleak ordenagailuarekin kontaktuan jartzea. Helburu guzti horiek lortzeko informatika gela dugu eta ordenagailua ikasgela gehienetan Haur Hezkuntztik hasita; 5. eta 6. mailako ikasgeletan arbela digitala ere badago.

NUEVAS TEKNOLOGAS NUEVAS TEKNOLOGAS


Objetivos Generales: -Responder al reto que representa la utilizacin de las tecnologas de la comunicacin y de la informacin, preparando para ello al alumnado. -Valerse de las nuevas tecnologas para trabajar el curriculum. -Potenciar la utilizacin de los entornos multimedia como recurso didctico. -Utilizar el ordenador para buscar y clasificar informacin. -Poner en contacto al alumnado con el ordenador desde edades tempranas, desde la etapa de Infantil. Para poder conseguir todos esos objetivos contamos con un ordenador en la mayora de las aulas desde la etapa de Infantil, adems del aula de informtica y de pizarras digitales en las aulas de 5 y 6.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

16

EUSKERAREN ERABILERA BULTZATZEKO JARDUERAK


Jarduera hauen helburua euskeraz hitz egiteko gaitasuna eta motibazioa handitzea da. Horretarako hainbat ekintza antolatzen dira eta Hezkuntza Sailak sustatzen duen NOLEGA programan ere parte hartzen dugu. Ikasturte honetan ondorengo hauek dira burutuko ditugun ekimenak: .ANTZERKIGINTZA: euskeraz egindako antzerkia oso tresna baliogarria eta motibagarria da hizkuntza egoera ezformaletan erabiltzeko. Ekintza hau 6. mailan garatuko da. .BERTSOGINTZA: bertsolaritza eta bertsolariak ezagutuz, Euskal Herriko tradizioa eta oraina uztartzea. Gainera baliabide egokia da euskararen erabilera hobetzteko. Ekintza hau 6. mailako ikasleek burutzen dute. .KANTAGINTZA: oinarria da euskal kantuak ikastea eta bere hitzak lantzea oso tresna baliagarria baita hizkuntza egoera ezformaletan erabiltzeko eta bizitasuna lortzeko. .EUSKAL JAIAK: Euskal jaietaz eta ospakizunetaz baliatzen gara gure ikasleriak euskal kulturako tradizioak ezagutzeko eta euskal ondareakiko errespetuzko jarrerak garatzeko (Olentzero, Agate Deuna, Inauteriak, Euskal Astea ...). .EUSKAL IDAZLEAK ESKOLARA: Ekintza honi esker, umeek liburua irakurri ondoren egilearekin hitz egiteko aukera dute, irakurtzeko zaletasuna areagotzeko asmoz. Aurretik aukeratutako liburuaren gaineko elkarrizketa ostean, idazleari zuzenean galderak egiteko aukera dute. Honetaz gain, euskal idazleen lanen zabalkuntza ere lortzen da eta euskeraz irakurtzeko ohitura. .ESKOLAKO MASKOTA: Orain dela urte batzu euskeraren erabilera bultzatzeko, bereziki txikien artean, eskolako maskota sortu genuen, Robi. Arrakasta haundia izan du beraz, ekintza gehiago garatuko ditugu bere inguruan. .ESKOLAKO ALDIZKARIA: helburua ikasleek kurtsoan zehar euskaraz egindako lanen erakusketa txiki bat kaleratzea da. Honetan eskola osoak hartzen du parte, 2 urtekoekin hasita 6. mailara arte.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

17

ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL USO DEL EUSKERA

Estas actividades tienen como finalidad potenciar la capacidad y la motivacin para hablar en euskera. Para ello, desarrollamos una serie de actividades y tomamos adems parte en algunas del programa NOLEGA subvencionado por el Departamento de Educacin. Durante este curso llevaremos a cabo las siguientes actividades: .ANTZERKIGINTZA: esta actividad del teatro escolar es una buena estrategia para potenciar la utilizacin del euskera en situaciones informales. .BERTSOGINTZA: se trabajan las melodas y estrofas como un instrumento para mejorar el euskera adems de conocer a algunos bertsolaris y la tradicin del bertsolarismo en Euskal Herria. La actividad se desarrolla con los alumnos de 6 de Primaria. .KANTAGINTZA: el aprender canciones en euskera y trabajar sus letras es un valioso y motivador instrumento para enriquecer el euskera y conseguir mayor viveza en su uso. .EUSKAL JAIAK: aprovechamos las festividades y celebraciones de la tradicin cultural vasca a fin de que nuestro alumnado las respete y conozca participando activamente en todas ellas (Olentzero, Agate Deuna, Inauteriak, Euskal Astea, ....). .VISITA DE ESCRITORES VASCO AL CENTRO: casi todos los aos visitan nuestro centro escritores euskaldunes. Por medio de esta actividad l@s alumn@s despus de haber ledo el libro tienen la oportunidad de hablar con el autor y realizarle todas aquellas preguntas de su inters, fomentndoseles as la aficin por la lectura y en concreto la costumbre de leer en euskera, adems de difundir la literatura en esta lengua. .MASCOTA DEL CENTRO: hace ya unos cursos que creamos nuestra propia mascota, Robi, a fin de impulsar la utilizacin del euskera especialmente entre los ms pequeos. Ha tenido un gran xito por lo que continuaremos desarrollando ms actividades en torno a ella. .REVISTA DEL CENTRO: el objetivo es sacar a la calle una pequea muestra de los trabajos que nuestr@s alumn@s realizan a lo largo del curso, desde el aula de 2 aos hasta 6 de Primaria.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

18

EUSKERA ETXEAN ERABILTZEKO ZENBAIT IRADOKIZUN


.Zuen jarrerak seme-alabena baldintzatuko du. .Euskaraz zerbait badakizue erabil ezazue etxean. .Neba-arreben artean, lagun edo senidekoekin euskaraz mintzatzera animatu. .Behin eta berriro seme-alabak etxean eta kanpoan euskeraz hitz egitera bultzatu. .Seme-alaba zoriondu euskara erabiltzean. .Seme-alabek esaten dutena ez baduzue ulertzen, itzultzea eskatu beti, hblame en cristiano eta holakoak baztertuz. .ETB1 ikustera eta Euskal irratia entzutera motibatu. .Irakurketa garrantzitsua izaten da; ipuinak eta liburuak euskeraz ere erosi. .Jolasak, pelikulak, musika kasettak .... euskeraz erosi. .Seme-alabek eskolan ikasitako olerkiak eta abestiak etxean abesten animatu. .Asteburuetan irteerak egiten badituzue, herri euskaldunak bisitatu. Umeentzant oso garrantzitsua izango da euskara kalean entzutea. .Herrian edo inguruan euskeraz egiten diren ekintzetara umeak eraman (txontxongiloak, antzerkia, filmak, ...). .Euskeraz diren eskolaz kanpoko ekintzetan apuntatu; ez egotekotan, eskatu. .BBK-k eta Foru Aldundiak antolatu ohi dituzten udalekuetara seme-alabak bidali, euskera erabiltzeko era ludikoa baita. .Euskara dakizuenok animatu eta zuen seme-alabaren tutorearekin euskeraz mintzatu. .Ahal baduzue, tutoreari bidalitako ohar errazak euskeraz idatzi. .Eskolatik bidaltzen dizkizuegun galdetegi, inprimaki, baimenak, ..., euskeraz dagoen aldea bete. Zuentzat ez da oso zaila izango, eredu bera gaztelaniaz izaten duzuelako baina, zuen seme-alabek inpresio ona jasoko dute. .Iradokizun zerrenda hau beti eskura izan edozein unetan begiratzeko. .Azkenik, jarrera estremistak ez direla egokiak kontuan izan. Zuek eredurik onena zarete zalantzarik gabe.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

19

SUGERENCIAS PARA UTILIZAR EL EUSKERA EN CASA


.Si vuestra actitud ante el euskera es positiva, tambin lo ser la de vuestr@s hij@s. .Si sabes algo de euskera, por poco que sea, utilzalo en casa .Animad a vuestros hijos a que hablen en euskera con sus herman@s, prim@s, amig@s, ... .Motivad el uso del euskera en la parada del autobs escolar. .Felicitad a vuestr@s hij@s cuando utilicen el euskera. .Cuando os hablen en euskera y no entendis, pedid que os lo traduzcan y evitar siempre frases del estilo hblame en cristiano. .Motivadles para que vean ETB1 y escuchen Euskal Irratia. .La lectura siempre es muy importante por eso comprad libros en euskera en la misma medida en que lo hacis en castellano. .Comprad cintas de vdeo y msica tambin en euskera. .Animad a vuestr@s hij@s a que os canten las canciones que han aprendido y os reciten los versos. .Si tenis costumbre de hacer excursiones los fines de semana o en vacaciones, no dejis de visitar los pueblos euskaldunes. Es muy importante que l@s ni@s escuchen hablar en euskera en la calle, en las tiendas, ... .Llevadles a las distintas actividades en euskera que se realicen en el pueblo y alrededores: teatro, cine, payasos, ... aunque no entendis nada. .En las actividades extraescolares apuntadlos en las que sean en euskera. Si no las hubiera solicitadlas a los organizadores. .Apuntad a l@s ni@s a las colonias de verano que suele organizar la Diputacin o la BBk. Es una manera muy divertida y ldica de utilizar el euskera. .Si tenis conocimiento suficiente, animaros y hablar con el tutor/a de vuestr@ hij@ en euskera. .Si es posible, escribid en euskera las notas breves que solis enviar al tutor/a. .Intentad rellenar en las notas, avisos, permisos o solicitudes que os enva el centro la parte que est en euskera. A vosotr@s os costar poco porque tenis tambin lo mismo en castellano y a vuestr@ hij@ le impresionar favorablemente. .Tened esta lista de sugerencias siempre a mano para consultarla. .Por ltimo, tened en cuenta que cualquier postura extrema no suele ser conveniente y que vosotr@s sois el mejor ejemplo.
Mimetiz L.H.I. Eskolako gida 20

ZENBAIT AHOLKU FAMILIENTZAT


1. Ez eman eskatzen dudan guztia. Gehienetan, zuei neurria hartzen baino ez naiz ari eta. 2. Zerbait egiteko agindu beharrean, eskatzen badidazue, arinago eta hobeto beteko dut bete beharrekoa. 3. Ez iritziz aldatu eta aldatu. Erabaki behingoz eta ez ibili, behin eta berriro, iritzia aldatzen. 4. Onerako edo txarrerako baina esandakoak bete. Saria agindu badidazue, emaidazue. Baita zigorra bada ere. 5. Ez nazazu besteekin konpara. Hobeagoa edo azkarragoa banintz bezala tratatatzen ba nauzu, norbait min dezakezu. Okerragoa edo traketsagoa banintz bezala tratatzen banauzu, berriz, ni minduko nauzu. 6. Utz iezadazu ahal dudan guztia neure kabuz egiten. Horrela ongi asko ikasiko dut. Zuk egiten badidazu, ezingo dut nik bakarrik ezer egin. 7. Ez nazazu besteen aurrean zuzen. Itxaron eta esan nola hobe dezakedan bakarrik nagoenenan. . 8. Ez iezadazu oihuka. Horrek oihukarazi egiten dit eta ez dut pertsona garrasilaria izan nahi. 9. Etzazu gezurrik esan nire aurrean edo, zu laguntzeko, gezurrak esanarazi. Horrek zureganako dudan estima kolokan jartzen du baita neure buruarekikoa ere. 10. Zerbait gaizki egiten dudanean ez iezadazu galde zergatik egin dudan ez baitakit zergatik ari naizen era horretan. 11. Ez iezadazu kasu gehiegirik egin tripako mina dudala esaten dizudan guztietan. Askotan egin behar dudanaz libratzeko aitzakia baino ez da eta. 12. Zerbaitetan nahasten bazara, onartu!. Horrela errezagoa izango zait neuri ere okertu nai zela onartzea. 13. Zure lagunak tratatzen dituzun moduan trata nazazu ni ere. Horrela, zu eta biok lagunak izan gaitezke.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

21

ALGUNOS CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS


1. No me des todo lo que te pida. A veces slo quiero ponerte a prueba para saber cunto puedo aprovecharme. 2. Si en lugar de mandarme que haga algo me lo sugieres, lo har ms deprisa. 3. No cambies constantemente de idea respecto a lo que quieres que haga. Decdete y no cambies de opinin. . . 4. Cumple tus promesas para bien y para mal. Si prometes una recompensa, dmela sin falta. Si me impones un castigo, tambin cmplelo sin excusa. 5. No me compares con otra persona. Si me haces pasar por mejor o ms inteligente eso doler a alguien. Si me haces pasar por peor o ms torpe entonces es a m a quien hars dao. 6. Deja que haga yo todo lo que pueda por mi cuenta. As voy aprendiendo. Si t me lo haces todo, nunca podr hacer nada por m mismo. 7. No me corrijas delante de los dems. Espera a que no haya nadie alrededor para decirme cmo puedo mejorar. 8. No me grites. Eso me hace gritar tambin a m y no quiero convertirme en una persona gritona. 9. No digas mentiras delante de m ni me pidas que mienta para ayudarte; eso disminuye el concepto que tengo de ti y tambin rebaja mi propia estimacin aunque suponga que yo te est haciendo un favor. 10. Cuando haga una cosa mal, no me preguntes por qu lo hice. A veces, no s por qu razn me porto mal. 11.No me prestes demasiada atencin siempre que diga que me duele la tripa. Fingir estar malit@ puede ser una manera cmoda de librarme de hacer las cosas que no quiero hacer o de evitar el tener que ir donde no quiero. 12. Cuando te equivoques en algo, admtelo. No estropear mi opinin de ti. As ser ms fcil para m reconocer cundo me equivoco. 13. Trtame como tratas a tus amigos, as seremos amigos t y yo. El hecho de ser parientes no quiere decir que no podamos tratarnos con respeto los unos a los otros..

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

22

ESKOLA GARRAIOA
A IBILBIDEA ( Recorrido A) LA CUADRA LASIER LA PLAZA (Gees) ANDRA MARI (Gees ARANGOITI (Gees) ARANGUREN (La plaza)
B IBILBIDEA (Recorrido B ARANGUREN (La plaza)

C IBILBIDEA (Recorido C)
EL CRUCERO (Artzentales) LA BALUGA (Sopuerta) MERCADILLO (Sopuerta) EL CARRAL (Sopuerta) AVELLANEDA (Sopuerta) OCHARAN DE ABAJO AHEDO LA FLOR

D IBILBIDEA (Recorrido D) LLANTADA SOLLANO IBARRA LAS PEDRAJAS LA HERRERA BALMASEDA VENTA DEL SOL MALABRIGO

Eskola garraioaren ardura Hezkuntza Ordezkaritzarena da. .Garraiatuak izateko eskubidea duten ikasleentzat doakoa da. .Entrepresa arduradunak: ARZABE eta ALBA .Edozein arazo aurrean harremanetan jarri zuzendaritzarekin.

Ikasleren bat zuekin itzultzen bada etxera autobusez egin beharrean, aldez aurretik derrigorrezkoa da beti irakaslegoari abisua ematea idatziz. Ume baten autobus geltokia aldatzeko aurrez aurretik zuzendaritzan abisua eman beharko da, inoiz ez autobuseko begiraleen bidez. Beste edozein aldaketarako ere (adibidez umearen bila joango den pertsonaren aldaketa), prozedura berberari jarraituko zaio, hau da, zuzendaritzari edota tutoreari abisua eman

TRANSPORTE ESCOLAR
Los autobuses que realizan los recorridos dependen de la Delegacin Territorial de Educacin. .Son gratuitos para l@s alumn@s con derecho a transporte escolar. .Las empresas encargada son: ARZABE y ALBA .Ante cualquier incidencia os podis poner en contacto con la direccin del centro. En caso de que algn/a alumn@ en lugar de regresar a casa en autobs lo haga con vosotros, se deber avisar siempre con antelacin al profesorado por escrito. Para poder realizar algn cambio en la parada de autobs de algn alumn@ ser siempre imprescindible dar aviso en direccin; nunca se har a travs de l@s monitores/as. Para cualquier otro tipo de cambio o consulta (cambio en la persona que habitualmente va a buscar al alumn@ a la parada etc.) se seguir el mismo procedimiento, es decir, se pasar el aviso al tutor/a o a la direccin del centro.

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

23

JANTOKIA
.Txikienek, 2, 3 eta 4 urtekoek, Haur Hezkuntzako jantokian bazkalduko dute; 5 urtekoek gelaren arabera. Begiraleek lagundu egiten diete beharrezkoa denean eta, amaitutakoan, 2 urtekoek lo kuluxka botatzen dute gainontzeko guztiak jolastokira doazelarik. Hotz edo euria egiten duenenan, barruan egoten dira jokuekin edo bideoa ikusten. .Lehen Hezkuntzako ikasleek jantoki handian bazkaltzen dute Lehen Hezkuntzako eraikuntzan. 5. eta 6. mailakoek mahaiak batzen eta jantokia atontzen laguntzen dute. .Jantoki garaian umeek izan dezaketen edozein arazori aurre egiteko prest egoten dira monitoreak: 1. Gaixotasuna (beharra egonez gero, gurasoei abisua). 2. Zauriak: zauri arinak badira jantokiko botikina erabiltzen da ura, xaboia edo suero fisiologikoa erabiliz soilik (indarrean dagoen arautegiaren arabera); larriagoak izanez gero, anbulategira eraman edo gurasoei abisua. 3. Komuneko arazoak: ume batek despisteren bat izanez gero, monitoreek garbitu eta arropa aldatzen diote. 4. Izkanbilak egonez gero, irtenbidea bilatu. .Jantoki garaian, ikasleak botikaren bat hartu behar badu, argi eta garbi adierazi behar zaio idatziz jantokiko arduradunari noiz, zenbat eta nola eman behar den botika (pediatraren papera). .Eguerdian debekatuta dago eskolatik irtetzea. Irten behar izanez gero, aurretik abisatuko da (sinatutako ohar idatziaren bidez) eta ikaslearen bila baimendutako pertsonak baino ez dira etorriko. .Edozein iradokizun edo argibide nahi baduzue, jantokiko arduraduna den zuzendariarengana jo dezakezue, Maribel Portillo, edo telefonoz deitu (946670431). .Bidezkoak ez diren jokabideak gertatuko balira, honako prozedura erabiliko litzateke: 1. Ikasleari ahozko abisua. 2. Gurasoei/tutorei komunikazio idatzia, zeina sinatuta ekarri beharko den. 3. Behin behineko kanporaketa. 4. Behin betiko kanporaketa. Jantoki zerbiztua irailaren 7an hasiko da izena eman dutenentzat. PREZIOAK : Ikaslea, ohiko bazkaltiarra, 2 urtekoen gelan: 4,60 Ikaslea, ohiko ez den bazkaltiarra, 2 urtekoen gelan: 4,60 Ikaslea, ohiko bazkaltiarra: 4,60 Ikaslea, ohiko bazkaltiarra, garraiorako eskubidearekin: 3,30 Ikaslea, ohiko ez den bazkaltiarra: 5,20 (egun solteak eskolan diruz ordainduko dira, horretarako bonoak erabiliko dira)

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

24

COMEDOR
.El alumnado de 2, 3, y 4 aos comern en el comedor de Infantil; los de 5 segn aula. Las monitoras les ayudan en la utilizacin de los cubiertos y en todo aquello que sea necesario. Despus l@s ni@s de 2 aos van a la siesta y el resto sale al patio. En los das de lluvia o fro permanecen en el interior con juegos, vdeo etc. supervisados siempre por las monitoras. .El resto del alumnado utiliza el comedor de Primaria. Segn las normas, los mayores de 5 y 6 colaboran recogiendo las mesas. .Si en el perodo de tiempo que abarca el comedor algn/a ni@ tuviese algn problema del tipo que sea, las monitoras se harn cargo de l. 1. Enfermedad (si fuera necesario aviso a los padres/tutores). 2. Heridas y cadas: las leves se tratan nicamente con agua y jabn o suero fisiolgico (segn normativa vigente). Si son heridas de mayor gravedad se avisar a los padres o se trasladar al alumn@ al Centro de Salud. 3. Problemas a la hora de ir al servicio: si hay algn despiste las monitoras se encargarn de limpiarles y cambiarles de ropa (si fuese necesario se avisar a casa). .Si en el perodo de comedor algn/a alumn@ debe tomar alguna medicacin se le indicar a la responsable del comedor (no al profesor/a ) por escrito y con claridad la dosis y el momento de suministrar el medicamento (receta o papel de la pediatra). Al medioda no se permitir salir del recinto de la escuela. En caso de causa justificada, deber avisarse (nota escrita y firmada) previamente y el/la alumn@ ser recogid@ nicamente por la persona autorizda. .Para cualquier duda, sugerencia o informacin que necesitis os podis dirigir a la encargada del comedor, Maribel Portillo, o llamar por telfono (946670431). .Si se produjeran comportamientos incorrectos, se seguir el procedimiento siguiente: 1. Aviso verbal 2. Comunicacin escrita a los padres/tutores que devolvern con su firma. 3. Expulsin temporal. 4. Expulsin definitiva. El servicio de comedor, para el alumnado apuntado, comenzar el da 7 de septiembre. PRECIOS POR COMENSAL Y DA: Alumn@, comensal habitual, aula 2 aos: 4,60 Alumn@, comensal no habitual, aula 2 aos: 4,60 Alumn@, comensal habitual: 4,60 Alumn@, comensal habitual con derecho a transporte: 3,30 Alumn@, comensal no habitual: 5,20 (los das sueltos se pagarn en metlico en la secretara del centro utilizndose para ello bonos).

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

25

ESKOLA KONTSEILUA CONSEJO ESCOLAR


ZUZENDARIA Directora IKASKETA BURUA Jefa de Estudios IDAZKARIA Secretario M Isabel Portillo Mari Mar Garca Fco. Javier Ortz Jon Imanol Ibarretxe Ander Aldalur Mara Esther Olarte Luis Mari Andrs Miren Urquijo Charo Marquez Elena Rodriguez

IRAKASLEEN ORDEZKARIAK Representantes de l@s profesor@s

GURASOEN ORDEZKARIAK Representantes de l@s padres/madres

Nekane Santacoloma Ignacio Serrulla Nuria Ulibarrena Raquel Gonzalez M Luisa Carrillo Javier Larraaga Eva M Diez Blanca Sanz Tamara Martn Nuria Beraza Koldo Gallarreta

UDALETXEKO ORDEZKARIA Representante municipal IRAKASLE EZ DEN PERTSONAL Personal no docente

Jose Antonio Alonso

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

26

GURASO ELKARTEA ASOCIACIN DE PADRES/MADRES


Eskolako zati garrantzitsu bat Guraso Elkartearen bidez bermatzen den gurasoen partaidetza dela gogoratu nahi dizuegu. Zuen laguntza ezinbestekoa da Mimetiz eskolak eskainzten dituen hezkuntza zerbitzuak hobetzeko. Horrexegatik Guraso Elkartean parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Interesa duzuenok, adierazi Guraso Elkarteko Juntako edozein partaideri. Guraso Elkarteak eskolaz kanpoko ekintzak eta eskola kirola antolatzen ditu, eskolako ospakizunetan parte hartzen du (Olentzero, Inauteriak, ....), gurasoentzako euskarazko klaseak prestatzen ditu eta gurasoen iradozkizunak eta proposamenak bideratzen ditu eskolaren funtzionamendua hobetzeko asmoz. Os queremos recordar que una parte importante de la escuela es la participacin de los padres y madres, canalizada a travs de la Asociacin de Padres/Madres (AMPA). Vuestra colaboracin es fundamental a la hora de mejorar nuestro proyecto educativo. Es por ello, que os queremos animar a tomar parte en la Asociacin. Si estis interesad@s, podis comunicrselo a cualquier miembro de la Junta Directiva de la Asociacin. La asociacin organiza actividades extraescolares y el deporte escolar, participa en las actividades festivas que se celebran en el centro (Olentzero, Carnavales, ...), organiza clases de euskera para vosotr@s y canaliza todas las sugerencias que podis hacer con el objeto de mejorar el funcionamiento del centro. LEHENDAKARIA: Tamara Mart,in Presidenta IDAZKARIA: Mara Angeles Rubio DIRUZAINTZA: Itziar Sanvicente ESKOLA KIROLA: Miguel Angel Saez , Ascen Zayas (futbol), Mara Angeles Rubio (saskibaloia), Itziar Deporte escolar Sanvicente (eskubaloia), Obdulia Maruri (Ski, surf), Beatriz Martn (patinaje sobre ruedas), Mara Jos Sanvicente (patinaje sobre hielo), Nerea Castaon (karate, aerobic), Miguel Angel Saez (pala) ESTRAESKOLARRAK: Kamino Andrs y Nekane Santa Coloma (ingelesa), Ascen Zayas (antzerkia), Obdulia Extraescolares Maruri (musika), Beatriz Martn, Nekane Santa Coloma (Txalaparta , trikititxaOraindik onartu gabe /pendiente de aceptacin) FESTAK eta OSPAKIZUNAK: M Jos SanVicente, Ana Beln Balbas Fiestas y eventos O.O.G.: Nekane Santa Coloma O.M.R.

LIBURUen MAILEGUA: Kamino Andres, Carmen Beltrn ( miembro AMPA 2010-2011) Prstamo de libros HAUR GOIZTIARRAK: Beatriz Martn, Kamino Andrs Pequeos madrugadores
AGENDA 21: Tamara Martn

Mimetiz L.H.I. Eskolako gida

27