Está en la página 1de 3

LES DIVISIONS

1. Si el primer nombre del dividend és més petit que el divisor, dividim com sempre. Cercam un nombre que multiplicat pel divisor ens doni o s’atraqui al dividend. En aquest cas, el 5 x 7 ens dona 35, i per arribar a 37 en sobren 2.

37 2

7 5

2. Si el primer nombre del dividend és més gran que el divisor, li posam un capellet i el dividim tot solet. Així 3 x 1 són 3 i per arribar a 5 van 2. Llavors li posam una coma (,) al següent nombre i el baixam, i ens queda 23. Ara cercam un nombre que multiplicat pel divisor ens doni o s’atraqui a 23. En aquest cas 7 x 3 són 21, i per arribar a 23, en sobren 2.

5 3, 3 23 17 2
3. Si el primer nombre del dividend és igual que el divisor, també li posam un capellet i el dividim tot solet. Així 6 x 1 són 6 i per arribar a 6 van 0. Llavors li posam una coma (,) al següent nombre i el baixam, i ens queda 09. Ara cercam un nombre que multiplicat pel divisor ens doni o s’atraqui a 9. En aquest cas 6 x 1 són 6, i per arribar a 9, en sobren 2.

6 9, 6 09 11 2

8 9. i ens queda 09. 6 29 149 54 0 Com que el primer nombre és més gran que el divisor l’agafam solet. Ara cercam un nombre que multiplicat pel divisor ens doni o s’atraqui a 9.4. Ara li posam un coma (.7. Per dividir un nombre amb 3 xifres al dividend. Ara cercam un nombre que multiplicat pel divisor ens doni o s’atraqui a 29. i ens queda 27. ÉS MÉS LLARG? Siiiiii .) al següent nombre i el baixam. Tornam a cercar un nombre que multiplicat pel divisor doni o s’atraqui a 27. En aquest cas 6 x 4 són 24. i per arribar a 29. Així 6 x 1 són 6 . Després li posam la coma als altres nombres. i ens queda 54. Tornam a cercar un nombre que multiplicat pel divisor doni o s’atraqui a 54. i per arribar a 9. PENSAU QUE COM VOS DIC JO SEMPRE: “ÉS MÉS DIFICIL? Nooooooo. es fa exactament igual que ho hem fet fins ara.) al següent nombre i el baixam. van 5.) al següent nombre i el baixam. Ara li posam un coma (. van 2. En aquest cas és 6 x 9 són 54 i per arribar a 54 en sobren 0.4. li posam un capellet i el dividim tot solet. i ens queda 29. Llavors li posam una coma (.) al següent nombre i el baixam. els baixam i dividim com sempre. En aquest cas 6 x 1 són 6. Així 6 x 1 són 6 . Llavors li posam una coma (. 6 9. En aquest cas és 6 x 4 són 24 i per arribar a 27 en sobren 3. 6 09 114 27 3 Com que el primer nombre és igual que el divisor l’agafam solet. per arribar a 6 van 0. per arribar a 8 van 2. Si el primer nombre del dividend és igual o més gran que el divisor.