Sijil Penghargaan

Dengan ini diperakukan bahawa
AHMAD AMIN BIN ZAINAL ABIDIN telah memberikan sumbangan dan kerjasama yang cemerlang semasa menjalankan tugas sebagai PENGAWAS SEKOLAH SESI 2011
Pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.

( ROHIZAD BIN SHARIF )
Guru Besar Sekolah Kebangsaan Khir Johari 08000 Sungai Petani Kedah Darul Aman

14 NOVEMBER 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful