Está en la página 1de 24
123. zenb. Apirila, 2012 1º de mayo Si no luchamos volverá la esclavitud REVUELTA SOCIAL

123. zenb.

Apirila, 2012

1º de mayo

Si no luchamos volverá la esclavitud

REVUELTA

SOCIAL

MANIFESTAZIONAZIONALAOtsailak 4 de febrero, 18:00, Sagrado Corazón, BILBO

1

S umario
S
umario
ARABA Beethoven 10 behe. 01012 Gasteiz Telf: 945 21 48 88 Fax: 945 21 50
ARABA
Beethoven 10 behe. 01012 Gasteiz
Telf: 945 21 48 88 Fax: 945 21 50 56
araba@esk-sindikatua.org
BIZKAIA
Gral. Concha 12, I . 48008 Bilbao
Telf: 944 10 14 25 Fax: 944 10 14 38
bizkaia@esk-sindikatua.org
GIPUZKOA
Alfonso VIII 3, 3. esk. 20005 Donostia
Telf.: 943 45 69 II Fax: 943 46 28 66
gipuzkoa@esk-sindikatua.org
Garibai 14, 4. esk. 20500 Arrasate
Telf.-fax: 943 79 92 43
arrasate@esk-sindikatua.org
Artekale 10, 20570 Bergara
Telf: 943 76 I3 65
bergara@esk-sindikatua.org
NAFARROA
Emiliana Zubeldia 5, behea. (Arrotxapea)
31014 Iruñea
Telf.: 948 22 41 24
esknafarroa@esk-sindikatua.org
www.esk-sindikatua.org
L.G.: BI-2091-98
arian
arian@esk-sindikatua.org
 

1º de Mayo

6
6

El

contexto de este 1 de Mayo está

determinado por la Huelga General del

 

pasado 29 de marzo y la continuidad de

la

salvaje política neoliberal de recortes

sociales y de profundización de la crisis económica. Estamos instalados en una guerra social de largo alcance a la que hay que responder con la movilización conjunta de los sindicatos combativos

 

organizaciones de los movimientos sociales.

y

 

Apirilak 28

10
10

Urtetan lan egin ostean, kelaratuak izan di- renak eta enplegua galdu dutenak, edo lan- postua kolokan dutenak, edo etengabeko mugikortasun funtzionala edo geografikoa pairatzen dutenak, edo ordutegiaren mal- gutasun handia jasaten dutenak, txandaka aritzen direnak edo lan sistemen aldaketak izanten dutenak osasuna biziki narriatuta izateko kandidatuak dira.

 

Koerantzukizuna

12
12
izateko kandidatuak dira.   Koerantzukizuna 12 Emakumeak hirurogeigarren hamarkan lan merkatuan

Emakumeak hirurogeigarren hamarkan lan

merkatuan pixkanaka-pixkana sartzen joan

baziren ere, badirudi familia-estruktura ge-

hienetan ez dela planteatu egin ere etxeko

lanen banaketa; emakumeak dira ordu gehie-

nak sartzen dituztenak etxeko lan horiek egi-

ten. Hirritarrok inplitaku behar gara eremu

justuago bat suspertzeko.

La reforma en acción

16
16
eremu justuago bat suspertzeko. La reforma en acción 16 El pasado 14 de marzo, la empresa

El pasado 14 de marzo, la empresa TAU- XME se sumó a la corriente empresa- rial, de la mano de la Reforma Laboral, apuntándose al despido express. Despi- dió al 10% de la plantilla. En el despido ha pegado a todos los palos: 3 trabaja- dores con más de 52 años (más de 36 de antigüedad) y 5 cuyas edades están entre los 32 y 43 años (sus antigüeda- des entre 7 y 12). Todo por poco más de 160.000 €. ¡Una auténtica ganga!

2

Borrokatu behar

H itzerdika

Borrokatu behar H itzerdika Azken greba orokorrean langileria eta gizartearen erantzunak azterketarako bi parametro

Azken greba orokorrean langileria eta gizartearen erantzunak azterketarako bi parametro planteiatzen dizkigu.

Alde batetik, positibotzat jotzen dugu grebaren emaitza, Hego Euskal Herrian izan duen jarraipen apartarengatik; erresistentziaren ikur bezala grebaren balorea sendotzeaz gain, garbi eta argi utzi egin du PPren lan kontra-erreformarekiko gizartearen gehiengoaren gaitsezpena, hala nola gure herrian diharduten sindikatuak datan bat egitearen komenigarritasuna.

Beste perspektiba batetik, greba orokorraren arrakastak borrokari jarrapenik ematera behartzen gaitu grebarako deialdia egin genuen erakunde sindikal eta sozialoi; klase oihutzar bat bezala, ongi ohartarazten gaitu azken lan erreformaren indargabetzea, etengabeko gizarte murrizketekin amaitzeko eta mundu justu eta solidarioago baten lorpena gauzagarriak direla borroka denboran sostengatuz gero mobilizazioaren eskutik.

Grebak izan duen jarraipenaren ausaz elkarrizketarako mahaian lekua eskatzen duten sindikatuak apur batzuk baino ez jasotzeko, bideaz nahastu egin dira eta ez dute ezer ezta inori entzun.

ESK-k gainontzeko sindikatuei deialdi bat luzatzen die indarrak metatzeko bi ardatzen ingu- ruan. Enpresen lan esparruan lan erreforma ezereztatu eta baliogabetzeko. Enpresa handi eta txikietako Enpresa Batzordeek eta langileek jakin behar dute sindikatu guztien laguntza izango dutela erreformaren ondorioak galerazteko. Eta ugazabak, aldiz, garbi eta argi izan behar dute lan erreformaz baliatu nahi baldin badira euren saman izango gaituztela hotz zorrotzez.

Esparru sozio-sindikalean, ahalik eta kohesiorik zabalena lortu behar dugu sindikatu eta eragile sozialen artean gutxieneko puntu batzuen inguruan eraldaketa alternatibak sortzeko. Gai izan behar dugu perspektiba desberdinetatik (feminista, bankuen aurkakoa, ekologista, sindikala, etxerik gabe geratu diren pertsonak, eta abar) egitateak suspertzeko eta honela partiduak behartu gure eskaerak euren agendetan sar ditzaten eta gobernu desberdinak ere hauek ezartzen ari diren politika sozio-ekonomikoak sustraitik alda ditzaten.

Borroka da kapitalaren aurkako bide bakarra, klase eta pertsonak bezala zanpatzen gaituen kapi- talaren aurka. Borrokatuz irabazi dezakegula jakiteak M29an bete genituen kaleak itxaropenez bete behar ditu. n

3

B

apatean

B apatean Hablemos de II. encuentros Decrecimiento y buen vivir L os días 23 y 24

Hablemos de

II. encuentros

Decrecimiento y buen vivir

L os días 23 y 24 de marzo, tuvo lugar en la Ikastola

Karmelo de Bilbo el "Segundo encuentro de Decre-

cimiento y Buen Vivir: Compartiendo alternativas".

La organización fue de Mugarik gabe, Ekologistak

martxan, Desazkundea, Paz con dignidad, Bizilur, Coordinadora de ONGDs de Euskadi, Ingeniería sin fronteras, REAS-Euskadi y ESK. Éxito de asistencia, en cuanto a cantidad de personas (150) y por la plura- lidad de las mismas, reflejo probablemente del diverso elenco organizador.

Durante la tarde del viernes, Yayo Herrero (co-coor- dinadora de Ecologistas en Acción) entrevistó públi- camente a Carlos Taibo (profesor de Ciencia política

y de la Administración de la Universidad Autónoma

de Madrid), Marta Pascual (coordinadora del área de

Educación y Participación de Ecologistas en Acción)

y Katu Arkonada (ex-asesor del Vice-ministerio de

Planificación Estratégica de Bolivia). El objetivo era,

y se consiguió plenamente, enredar las ondas del de-

crecimiento, el eco-feminismo y el buen vivir. Ponen- tes y entrevistadora desgranaron discursos netamente anti-capitalistas, en torno a tres ejes: una perspectiva feminista; los derechos de la población actual, de las generaciones venideras y el resto de las especies del planeta; los derechos de las y los habitantes del Sur.

Algunos retAzos de lo escuchAdo. La crisis de los cuidados, relacionada con el incremento de edad en nuestras sociedades, la precariedad del empleo y la dispersión de la maternidad, marcada por una ma- yor demanda de cuidados que tiempo disponible para atenderlos en condiciones. La importancia, en este ámbito, de la cadena global de cuidados: mujeres de los países empobrecidos cubriendo aquí nuestras ca- rencias, mientras otras allá se multiplican para atender lo propio y lo ajeno.

Si la reproducción es un fin de la vida, la producción debería ser un medio adecuado a tal fin.

El conflicto, hoy, es entre el capitalismo y la vida. Es preciso salir de él; crear, entre tanto, espacios de auto- nomía. Y en los ámbitos de lucha, inventar estrategias de otra convivencia.

Utilizar instrumentos decrecentistas: descomplejizar las sociedades, re-ruralización, des-tecnologización.

lA densA jornAdA del sábAdo. Por la maña- na conocimos tres experiencias de decrecimiento en

marcha. Someramente cada una de ellas en el plena- rio, para después desglosarlas en su taller respectivo. La Cooperativa Integral Catalana (CIC), reciente pro- yecto de autogestión económica y política con la par- ticipación igualitaria de sus miembros; con un hueco para el proyecto Auzolan. El Movimiento Ciudades en Transición, que agrupa ya a 700 ciudades y pueblos del mundo, frente al cambio climático; con mención especial a la pionera experiencia de Totnes, en el sur de Inglaterra, en marcha desde 2005, y la más reciente Ini- ciativa en Transición de Gasteiz. Las Ecoaldeas, que buscan el equilibrio entre lo ecológico, lo social, lo cultural, lo económico; el caso enriquecedor de Lakabe, pueblo reconstruido al nordeste de Iruñea, iniciativa de una comunidad hace ya más de 30 años y que ahí sigue evolucionando en sus diversas experiencias.

Por la tarde, los talleres, a caballo entre la reflexión y la práctica. El concepto del trabajo, qué educación, la acción sindical y el decrecimiento (animado por gentes de ESK), el decrecimiento en las distin- tas formas de vivienda, la soberanía alimen- taria tras el pico del petróleo y los inter- cambios sin dinero. El cierre a unas buenas jornadas.

Xabier Barber n

4 4

Etxetik kanporatuak - Errenteria

Kutxabank-i aurre eginaz

jendea beraien etxeetatik kanporatuak izaten ari dira

eta ematen duenez hau ez da hasi besterik egin. Mari Carmenen egoera azaleratu bada ere bakarrik, bada- kigu beste jende gehiago dugula gure aldamenean, antzeko egoera larrian. Errenteriako Beraun auzoko familia hau bere etxebizitza galtzeko arrisku larrian dago Kutxabank-ekin duen hipoteka ezin duelako or- daindu. Kaleratzeak ez ditu gauzak konpontzen hala ere, beraien zorrak ordaintzen jarraitu beharko dute, hau da bi injustizia batera.

Errealitate guzti honi buelta eman nahian, Errente- riako Langabetuen Asanbladak eta Kaleratzeak STOP kolektiboak Mari Carmen Marquezen familiaren al- deko 2.500 errenteriarren sinadurak helarazi dizkiote Kutxabanki.

eta Galtzarabordako bizilagun elkarteak, Gipuzkoako Stop Desahucios, Errenteria-Oreretako Langabeen Batzarra, Zintzilik Irratia, Mikelazulo elkartea, Euskal Herrian Euskaraz, AEK, Gazte Independentistak, Gi- puzkoako DRY, Kepasakonlakasa, Asamblea por una vivienda digna, Amalatz, Bilgune Feminista eta Ore- retako gaztetxea.

Beste sei kasu Errenterian eta zenbat ez dakigunak? Kaleratzeak STOP kolektiboaren Xabier Soto kideak azaldu zuenez, jada badira kaleratzeko zorian dauden beste 6 kasu Errenterian. “Etxebizitza, eskubide bat izatetik merkantzia bat izatea baimendu eta bultzatu duen sistema baten biktimak dira. Banketxe eta es- pekulatzaileek izugarrizko etekina atera diote egoera horri” adierazi zuen.

Kepa Olaiz n

E gungo finanatza-krisiak sortu duen eragina ez da

bakarrik lantokietako egoerara soilik isladatzen, baita

ere gizartean duen eragina izugarria ari da nabaritzen,

Langabetuen Asanbladak prentsaurreko bat eskaini zuen duela gutxi Kaleratzeak STOPekin batera Be- raun auzoko Kutxabanken sukurtsalean. Bertan Mari Carmen Marquezen familiari elkartasuna adierazi zioten eta bere egoera salatu. "Mari Carmen adibide bat da eta aurpegi zehatz bat baino ez, bera bezala beste pertsona asko merkantzia balira tratatuak iza- ten dira Kutxabankeko agintarien aldetik".

Gaur Mari Carmen bada ere, bihar gutako edonor izan gaitezke. Etxebizitza duinerako eskubidea bermatzeko garaia da, hori baita etorkizunean beste inor etxetik bota ez dezaten lortzeko era bakarra.

Gure politiko eta instituzioek ez dezatela beste aldera begiratu eta hartu dezatela gaia serioski, etxebizitzaren arazoari behin betikoz aurre egin diezaieten. Ez ditugu onartuko, arazoari neurriak hartzeko erabakia banke- txeen esku uztea, beraiek izan baitira higiezinen bur- buila etengabe puztu dutenak gaur egungo krisi egoera honetaraino heldu arte. Indarrean dagoen legedian aldaketa sakonak nahi ditugu eta etxebizitza duin bat bermatuko duen eredu berri bat exijitzen dugu. Etxe- bizitza duin bat bermatzen den unean bukatuko baita kaleratzeen arazoa.

Egoera guzti honen aurka egitearren Errenterian bi maifestaldi egin dira, azkenengoa martxoaren 17an. Manifestaldi honekin bat egin zuten taldeak, asko eta desberdinak izan ziren: Ezker Anitza, Ezker abertza- lea, Antikapitalistak, Gorripide, EA, PSE-EE, Bildu, LAB, ESK, CGT, CCOO, ELA, COBAS, Agustinak, Laguntasuna, Gaztaño, Fanderia, Beraun, Erdialde

EA, PSE-EE, Bildu, LAB, ESK, CGT, CCOO, ELA, COBAS, Agustinak, Laguntasuna, Gaztaño, Fanderia, Beraun, Erdialde 5

5 5

Hitzez hitz

H itzez hitz 1º de Mayo PRIMERO DE MAYO DE 2012 Contra las mentiras ,el E

1º de Mayo

PRIMERO DE MAYO DE 2012

Contra las mentiras ,el

de Mayo PRIMERO DE MAYO DE 2012 Contra las mentiras ,el E l contexto de este

E l contexto de este Primero de Mayo nos ofrece dos

referencias sobresalientes. Una es la de la Huelga Ge-

neral del pasado 29 de marzo; la otra, la de la con-

tinuidad de la salvaje política neoliberal de recortes

sociales y de la profundización de la crisis económica.

La huelga general ha sido un rotundo éxito. Medirlo en los efectos inmediatos provocados sobre el Gobier- no del PP para hacerle desistir de su ofensiva contra los derechos laborales y contra el estado del bienestar, es un enorme error. Estamos instalados en una guerra social de largo alcance desde que esta crisis sistémica hizo su aparición hace cuatro años. En una guerra de este tipo medir los efectos a corto plazo, cuando es el capital el que lleva la iniciativa, supone perder de entrada, acumular desmoralización y terminar fir- mando a favor de la resignación. Es justo esto lo que quieren que asumamos quienes dominan los poderes económicos y políticos.

LA HG DEL 29 M NOS HA MARCADO UN CA- MINO. Nos ha señalado lo importante que es seguir manteniendo el símbolo de este tipo de movilización contra el descrédito anticipado de los medios de co- municación, de sus encuestas de opinión, de todas las patronales y de tanta filosofía posmoderna bobalicona que ha dado por prematura e interesadamente enterra- da esta forma de lucha. A sindicatos como CCOO y UGT, pactistas hasta lo más profundo de su médula, les ha puesto ante la realidad de una estrategia de diá- logo y acuerdos que no lleva a ningún sitio bueno. Nos ha confirmado, también, algo que en ESK ya sabíamos:

lo importante que es la confluencia unitaria de todo el movimiento sindical en una misma fecha para hacer la huelga general. Ha demostrado que el malestar social es muy extenso y que no hay forma de ocultarlo tras la contabilidad electoral tan abrumadoramente posi- tiva que obtuvo el PP en la Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011. Ha alumbrado una nueva forma de liderazgo para la movilización, construida a través de la confluencia de los sindicatos combativos y organizaciones de los movimientos sociales. Y, nos ha conjurado, a todas las fuerzas que hemos impulsado la huelga general, en la voluntad de seguir en la lucha.

UN FUTURO DIFÍCIL. El otro punto referencial del contexto de este Primero de Mayo nos habla de lo duro que se nos presenta el futuro inmediato. Desde que en mayo de 2010 el Gobierno socialista de Zapatero, al dictado de la Unión Europea y del

6 6

miedo y la resignación

Fondo Monetario Internacional, nos metiera hasta el cuello en la política de austeridad fiscal, la situación económica, la situación social, la vida de la mayoría de la población y, sobre todo, de los colectivos más desprotegidos, como la gente inmigrante, la juven- tud, las mujeres, no ha dejado de empeorar. Todas las administraciones públicas, desde las estatales hasta las autonómicas, forales y locales, se han parapetado en que lo obligado es reducir gastos, recortarlos al coste que sea, devolver las deudas, reducir los déficits públicos, etc. Desde entonces, se ha establecido un consenso generalizado para justificar los sacrificios actuales porque hemos vivido por encima de nues- tras posibilidades, y afirmar que sólo purgando los excesos del pasado, es decir, devolviendo las deudas y ajustándonos a nuestras posibilidades concretas (los ingresos de los que hoy pueden disponer las adminis- traciones) tendremos futuro; que, como estamos en manos de los mercados, que son los que nos finan- cian, tenemos que seguir sus dictados de austeridad, cueste lo que cueste.

Esta política económica que se nos viene imponien- do en los dos últimos años es un auténtico fracaso económico y social. No solo la economía no mejora sino que empeora. Vuelve la recesión y el paro no deja de crecer. En términos sociales el balance es

aún más desolador: la mitad de la juventud española

y la cuarta parte en la CAPV y en Nafarroa está en

paro, sus perspectivas de futuro son muy oscuras, la pobreza ya no solo se ceba en los sectores tradicio- nales sino que ha empezado a colonizar franjas de

las clases medias.

MENTIRA, MIEDO Y RESIGNACIÓN. Estamos en

manos de una trilogía maldita que el PP utiliza a la perfección en estos últimos meses: mentira, miedo

y resignación. La mentira tiene que ver con lo que

se ha comentado en párrafos anteriores. Es mentira

que la política económica basada en la prioridad de

la austeridad fiscal sea eficaz. Al atacar al crecimiento

económico hace imposible, por mucho que se recor- ten los gastos (el proyecto de recortes presupuestarios contenido en los Presupuesto del PP para 2012 y los 7.000 millones de euros añadidos como recortes al gasto sanitario y 3.000 millones de euros al gasto de educación, no tienen parangón en la historia de la España moderna), cumplir los objetivos de déficit,

porque el retroceso económico provoca retroceso en los ingresos públicos. Pero es también mentira que

esta política genere confianza en los mercados de los que depende la financiación de la economía españo- la. Los mercados son insaciables. Lo quieren todo, pero todo es imposible tenerlo.

El miedo al lobo de la intervención, como en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal, sirve para hacer tragar, como mal menor, reformas, como la laboral y recortes sociales sin límite. Pero, además, lo más probable es que el lobo termine viniendo y todos los sacrificios llevados a cabo para evitarlo, no hayan ser- vido para nada.

La resignación es el corolario. Nada se puede hacer distinto a lo que se está haciendo. No hay alternativa.

Decía antes que estamos en una guerra social de largo alcance. Es una guerra de desgaste. A veces miramos nuestra escasa capacidad de resistencia y nos deprimimos, pero al otro lado de la barricada, las fuerzas del capital y los poderes políticos que les sirven no tienen alternativa para salir de esta crisis sistémica. Juegan a corto plazo. Recortar derechos laborales y sociales, aumentar la explotación del mundo del trabajo para trasvasar rentas salariales a beneficios, son tácticas cortoplacistas. Tenemos que enfrentarnos en todas las trincheras que esta guerra tiene abiertas, las de la resistencia a las pérdidas de las conquistas históricas de nuestras sociedades de bienestar, pero también en el de las alternativas glo- bales, dibujando unas sociedades con valores más humanos, en los que la economía respete a las per- sonas y a la naturaleza.

Iñaki Uribarri n

1º DE MAYO MANIFESTACIONES

l

Nafarroa: 12:00, Plaza Recoletos (Iruña)

l

Gipuzkoa: Marcha Errenteria-Donostia

l

Bizkaia: 11:30, Gran Vía 56 (Cafetería Toledo)

77

Baga, biga, higa

B aga, biga, higa De todo un poco m29 Aparteko greba I ndustrialdeak itxita. Martxoaren 29an

De todo un poco

m29

Aparteko greba

I ndustrialdeak itxita. Martxoaren 29an Hego Euskal Herriak greba aparta bizi izan zuen. Egunsentiaren lehen unetik ikusten zen protestaldiaren erantzuna ia erabatekoa izango zela. Eskualde desberdinetako in- dustrialdeak zeharkatu zituzten piketeak irekiak zeuden enpresa gutxietarako goizeko ibilaldiak bilakatu ziren.

Esanguratsua izan zen euskal industria-sareko errefe- rentzia-enpresen erabateko itxiera, besteak beste Na- farroako WN, Arabako Mercedes Benz, Gipuzkoako CAF edo Bizkaiko La Naval.

Mondragon Talde Kooperabiboan diren enpresen itxie- rak garbi eta argi adierzten du grebak martxoaren 29an izan zuen jarraipen masiboa.

Hiriak beteta. Hiriak ere, goiz-goizetik, hutsik zeu- den, jendea ez zebilen euren etxeetatik lantegietarako joan-etorrian, garraio publikoek ez zituzten ezarritako gutxieneko zerbitzuak betetzen, denda gehienek per- tsianak botata zituzten. Bilboko El Corte Inglesek (bere itxiera lortzeko ohiko gatazka gunea) ezin izan zituen ateak ireki ohiko orduan langileek grabari apoioa ma- siboa eman ziotelako.

Baina egunak aurrera egin hala, hiriguneak manifes- tariez betetzen joan ziren. Euskal lau hiriburuetako kaleak adar desberdinetan parte hartzen ari ziren jen- deez betetzen joan ziren, eguerdiko manifestaldiekin erdigune horiek erabat kolapsatuta gelditu zirelarik. Mobilizazio horiek aurreikusitako guztia gainditu zu- ten, eta beste mobilizazioetan ez bezala hauetan gaztez gainezka egon ziren eta gizarte mugimenduen parte hartzeak koloretsuak egin zituzten.

Arratsaldean gehiago. Orain arte greba orokorretako arratsaldeak flojo xamarrak baziren ere, azken deial- dietan mobilizazio eta aldarrikapenerako uneak ere

izaten dira, eta oraingo honetan ez zen gutxiagorako izan. Erronka handiago bati egin behar genion au- rre, arratsaldeko manifestaldiak herri gehiagotan egin behar ziren eta. Goizean bezala, jendetsutzat har di- tzakegu arratsaldean egin ziren manifestaldi horiek. Hiriburuetako argazkiez haraindi, milaka pertsonek Hego Euskal Herriko 40 herrietako kaleak zeharkatu zituzten lan eta gizarte murrizketen aurkako alda- rriak lau haizetara zabalduz, hala nola gizarte eredu ekonomiko berri baten aldekoak.

Ertzantzak ez zuen grebarik egin. Greba guztien au- rreko egunetan Gobernuek eta ugazaberiak hamaika mezu desberdin plazaratzen dituzte piketeek erabil- tzen omen duten bortxaz ohartaraziz. Hitzok bidea emate dute polizia desberdinek euren nahierera egin dezaten ateak erabat zabalduz. 29an ere ez zen gutxia- gorako izan, batez ere Gasteizen; hemen ertzantzaren probokazioak etengabekoak izan ziren eta piketetan parte hartzen zuen gazte bat larriki zauritu zuen. Egu- nen batean babestu al dituzte ugazaben mehatxu eta presioez grebarik egin ezin duten langileak?

Borrokari eutsi. Eusko Jaurlaritzak berak ere ezin izan zuen grebaren arrakasta izkutatu. Hala ere, grabarako arrazoiak ezingo dira martxoaren 29ko grebarekin baka- rrik lortu, zeregin handia dugu aurrean eta Gobernuak ezartzen ari diren neurri injustuak bertan behera botat- zeko hiritarrok ditugun bitarteak borroka eta mobiliza- zioa dira. Egun horretan bildu ginen milaka pertsonok gizartearen gehiengoaren gogaitasuna adierazten dugu garbi eta argi; egun horretan urrats berri bat eman ge- nuen, hala ere, erasoaldiekin amaitzeko borrokatzen jarraitu behar dugu eta egunez egun ahalik eta sektore gehienak elkartu.

Txejo Ortega n

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
EUSKAL
PRESOAK
EUSKAL
HERRIRA

8 8

9

9

Hilero behin

H ilero behin 28 de abril 28 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL S La crisis y sus

28 de abril

28 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL S

La crisis

y sus efectos sobre la salud

En el Estado español ya se vislumbran algunas de estas consecuencias y los 5.000.000 de personas en paro van a sufrir, en diferentes grados, estas doloro- sas situaciones. Las reformas laborales( despido libre, ERE sin autorización…), la reforma de las pensiones, los recortes presupuestaros en educación, en sanidad, en ayuda a la dependencia, y la pérdida de calidad de actividades y servicios sociales va a aumentar signifi- cativamente el deterioro de la salud.

S i se hiciera una evaluación y medición del estado de

salud de las personas que han perdido su empleo por

despido después de décadas de antigüedad o que vi-

ven en continua incertidumbre con su trabajo o que tienen una continua movilidad funcional o geográfi- ca o que soportan una alta flexibilidad de horarios, turnos y sistemas de trabajo, se comprobaría que todas ellas son firmes candidatas a ver deteriorada fuertemente su salud.

La cíclicas y profundas crisis del capitalismo produ- cen y extienden sus efectos nocivos en las capas me- dias y bajas de la estructura social. Los riesgos para la salud que soportan quienes no tienen trabajo son mayores que para quienes tiene un empleo. Las si- tuaciones de riesgo para la salud aumentan para las personas excluidas de un trabajo.

Tener un empleo estable, seguro y con los derechos medios establecidos es muy beneficioso para la salud mental. Unas buenas relaciones laborales, buenas condiciones en lo social y la posibilidad del control del trabajo auguran una buena salud mental. Si se produce pobreza, endeudamientos muy grandes y una baja posición social, los riesgos para la salud aumentan. Y las consecuencias de estos problemas son la depresión creciente, el alcoholismo y los sui- cidios. El paro causa depresión y suicidios, y los al- tos grados de endeudamiento aumenta el riesgo de enfermedades mentales.

Pero no solo la pérdida de empleo genera riesgos para la salud; las políticas de recortes sociales y de servicios públicos de salud inciden directamente en las per- sonas enfermas. Los gobiernos no ponen el mismo empeño en defender la salud de las personas que el bienestar de los bancos. La protección social es im- portantísima para paliar los efectos de la crisis y la pérdida de empleos, y para recuperar la estima las ga- nas para conseguir un empleo.

En Grecia, ejemplo de situación caótica debida a la crisis, hay enfermos crónicos que mueren por no po- der pagar las medicinas. Se esta dando un aumento de los accidentes de trafico (suicidios) como respues- ta a una situación económica muy grave para los su- yos. La gente va menos al médico, no porque esté mejor sino porque la falta de atención a causa de la escasez de medios humanos y técnicos provoca larguí- simas esperas.

Con este panorama no es extraño, que sólo por pensar- lo, incluso podamos enfermar. La salud esta en juego dentro y fuera de los centros de trabajo. Dentro, por- que con la legislación en poder de los empresarios somos como muñecos en sus manos; y fuera, porque la pérdida del interés por la vida, por el futuro, nos deja desarmados frente a estas agresiones. Solo el con- vencimiento por cambiar esta situación, por cambiar este estado de cosas puede darnos fuerzas para resistir y pelear por el derecho a la salud, por el derecho a la vida.

Santi Ruiz n

puede darnos fuerzas para resistir y pelear por el derecho a la salud, por el derecho

1010 10

EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Salud
Salud

y reforma laboral

L a reforma laboral aprobada recientemente por el Go-

bierno del PP tiene un efecto muy significativo para la

salud. La modificación del articulo 52.b del Estatuto

de los Trabajadores permite el despido por causas ob-

jetivas (con una indemnización de 20 días) a quienes tengan ausencias entre el 20 al 25% de la jornada la- boral, incluyendo en las mismas a las bajas por enfer- medad común de duración inferior a los 20 días, sin tener en cuenta la tasa de absentismo de la empresa (tal y como sucedía hasta ahora en que se necesitaba que esta fuese superior al 2,5%).

¿Qué significa esta modificación? Pues sencillamente que cualquier persona con una jornada de 40 horas semanales puede ser despedida si está 8 días de baja, siempre que sea más de una baja en 2 meses.

están enfermas continuaran trabajando con los efectos que ello conlleva (disminución de la capa- cidad de trabajo, problemas en la baja del rendi- miento y/o en la calidad de la producción).

3. Un tema importante es el aumento de la acciden- tabilidad porque las personas con sus capacidades físicas disminuidas tienen una mayor propensión a padecer accidentes laborales.

4. La presencia de trabajadoras/res con enfermedades infectocontagiosas será un riesgo para la propaga- ción de las mismas en el entorno laboral, y en los casos en que los que se tenga atención directa con la ciudadanía se convertirán en un foco de disemi- nación y contagio de la enfermedad.

¿Qué efectos tiene esta situación sobre la salud? Fun- damentalmente, cuatro

1. Habrá una disminución del número de bajas por enfermedad, sobre todo por procesos agudos, en que las propias personas serán las que no quieran una baja pese a estar enfermas, fenómeno este que ya se había detectado en los últimos años, debido al aumento del paro.

Dejando de lado lo que significa de pérdida de dere- chos, esta reforma implica también un riesgo para la salud y para el conjunto de la población de una ma- nera indirecta, vulnerando algunas de las leyes sobre salud pública (Ley General de Sanidad, Ley General de Salud Pública) y vulnerando el articulo 43 de la Constitución que garantiza el derecho a la protección de la salud. Un motivo más para exigir la derogación de esta reforma injusta, ineficaz. n

2. Como las enfermedades no disminuirán, se produ- cirá con frecuencia el hecho de que personas que

11 1111

B erdintasunerantz

B erdintasunerantz Corresponsabilidad La corresponsabilidad ¿Todavía asun cuestiona que son necesarias medidas que

Corresponsabilidad

La corresponsabilidad

¿Todavía asun

cuestiona que son necesarias medidas que permitan

compatibilizar el trabajo remunerado con las obligacio- nes domésticas. El problema sin embargo surge, cuando

se plantea sobre quién recaen estas obligaciones.

A pesar de que desde la década de los sesenta las

mujeres fueron incorporándose progresivamente al mercado laboral, la redistribución de las tareas do-

mésticas no parece haberse planteado en la mayoría de las estructuras familiares: siguen siendo las mujeres quienes más horas dedican al trabajo doméstico. Pero, ¿por qué? Parece existir una especie de obligación mo- ral que la sociedad asigna a las mujeres para que éstas asuman las tareas del hogar. Además, socialmente, esas tareas son visibilizadas como tareas femeninas. Se si- guen reproduciendo los roles de género presentes en

el siglo XIX, en los que las mujeres eran relegadas al

ámbito de lo privado mientras los hombres ocupaban

el espacio público.

Es más, el trabajo doméstico, además de no remu- nerado, está desprestigiado. Desde sectores de mo-

vimientos feministas, socialistas y revolucionarios,

se ha planteado durante décadas la necesidad de su

reconocimiento en términos monetarios. Para ello

se ha tratado de cuantificar el tiempo y dedicación

de las personas cuidadoras y su aportación no sólo

al núcleo familiar sino a la sociedad en general, pero

este es un dato difícilmente calculable en términos económicos y sociales. Se podría apostar por la per- cepción de una renta básica para poder garantizar en cierta medida, al menos, una independencia eco- nómica para las cuidadoras del hogar, pero la ob- tención de una retribución seguiría manteniendo el papel de las mujeres en torno a las tareas domésti- cas, perpetuando su función de reproductoras-cui- dadoras. El establecimiento de un salario a las “amas de casa” por las tareas domésticas que desarrollan y por la contribución que realizan a la economía del país es un debate que perdura en el tiempo, pero que difícilmente será una realidad.

Aún hoy son evidentes los mensajes estereotipados que desde la sociedad se imponen al nacer biológica- mente mujer. Se sigue mitificando la maternidad, lan- zando mensajes tales como que son las madres quie- nes deben atender a los y las hijas, por ser primordial

en su desarrollo, y que el ser una “buena madre” debe priorizarse frente al acceso o a la permanencia en el mercado laboral. Sin embargo, la responsabilidad de los padres parece secundaria, ¿es acaso la figura paterna menos relevante para los y las hijas?

Por eso, las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, son consideradas “cosas de mu- jeres”, ya que básicamente están dirigidas a regular permisos laborales de las mujeres asalariadas. Por una parte permiten una mayor compatibilidad en- tre la actividad profesional y el cuidado de la fa- milia pero, aunque estas medidas no excluyen a los hombres, en la práctica son las mujeres quienes se acogen a la conciliación. Por lo que la regulación normativa, aunque es positiva al ofrecer mayor fle- xibilidad, contribuye a reproducir la estructura tra- dicional de los roles de género.

A l hablar de la necesidad de conciliar la vida laboral,

familiar y personal, el consenso por parte de la ciuda-

danía parece ser amplio en términos teóricos, nadie

laboral, familiar y personal, el consenso por parte de la ciuda- danía parece ser amplio en

12

to de mujeres?

El término corresponsabilidad implica que las responsabili- dades domésticas, familiares y de cuidados sean comparti- das de forma equitativa entre mujeres y hombres, supone el compartir la responsabilidad de las tareas domésticas, y esto desgraciadamente hoy en día, sigue siendo una utopía. El ar- gumento de que las cosas cam- biarán con el tiempo no parece válido, ya que la situación en medio siglo no ha evolucio- nado como debiera, entonces, ¿cómo se puede justificar que los hombres sigan sin asumir su parte en las tareas domés- ticas?

Es necesario que la correspon- sabilidad se dé por parte de mujeres y hombres para romper las relaciones de géne- ro tradicionales, al mismo tiempo que se impliquen el estado, las empresas, instituciones, sindicatos…, en definitiva, es necesario que se involucre toda la sociedad.

Las administraciones públicas tienen la responsabili- dad de tomar medidas para que la corresponsabilidad sea una realidad equitativa para ambos sexos. Para promoverla y sensibilizar de la necesidad de eliminar los estereotipos sexuales, es necesaria la regulación normativa mediante medidas que impulsen el que los hombres participen en las tareas de cuidados.

el que los hombres participen en las tareas de cuidados. Como, por ejemplo, el establecimiento de
el que los hombres participen en las tareas de cuidados. Como, por ejemplo, el establecimiento de

Como, por ejemplo, el establecimiento de permisos paternales de igual duración que los maternales. Aun- que actualmente los permisos por nacimiento o adop- ción pueden ser disfrutados por ambos progenitores, en la práctica son las mujeres las que se acogen a ellos y es necesario que los hombres se impliquen al igual que las mujeres en la conciliación.

Por otro lado, además de campañas de sensibilización, se debe controlar e inspeccionar a las empresas que por número de personal están obligadas a tener un plan de igualdad. La creación de guarderías en los centros de trabajo es otra medida que puede ayudar a conciliar mejor la vida laboral y familiar. Esto únicamente será posible cuando afecte a la mayor parte de la plantilla de la empresa, porque mientras siga siendo un problema de mujeres el tener que compaginar la vida profesional con el cuidado de los y las hijas, todo seguirá igual. Sólo si las mujeres y los hombres tienen las mismas obligaciones en cuanto a compartir las tareas del hogar, será posible la corresponsabilidad.

Por eso, hoy más que nunca, es necesaria la implica- ción de la ciudadanía para poder crear un espacio más justo. Cuando los padres participan en la educación, las ventajas son para mujeres y hombres, para los y las hijas y para la sociedad en general.

Nagore Aretxederreta Jauregi n

13

Lan mundua

L an mundua Elecciones sindicales Elecciones Sindicales Candy Hoover L as elecciones sindicales en Candy se

Elecciones sindicales

Elecciones Sindicales

Candy Hoover

L as elecciones sindicales en Candy se han ralizado en

medio de la grave y profunda crisis general en la que

estamos inmersos y la propia crisis del sector de elec-

trodomésticos. Una crisis que se traduce en la pér-

dida de ventas, de producción y, como consecuen- cia, de empleo. Venimos de un período con excedentes coyunturales resueltos vía ERE durante los tres últimos años, con la no aplicación del convenio provincial en lo salarial, con la decisión de negociar un convenio colectivo de empresa, refrendado en la asamblea ge- neral por votación mayoritaria y no asumido por los representantes de ELA en el Comité, con la reforma laboral por medio… En fin, con el viento de cara que se suele decir.

Ante este panorama nuestras propuestas han preten- dido dar respuestas colectivas priorizando el man- tenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de la plantilla (contando con el colectivo de contrato de relevo conseguido en el 2007 para más de 50 jóve- nes), sin desatender al personal jubilable y al resto de la plantilla, con propuestas solidarias de salida colec- tiva a la situación.

Contando que en las anteriores elecciones sindicales del 2007 el censo era de 409 y en éstas lo fue de 311 (-98, -24%) y que más de 30 compañeros y compa- ñeras de ESK ya no estaban para votarnos, el resulta- do es de agradecer y asi lo hacemos. Nuestro compro- miso es continuar el camino y trabajo realizado.

Resultados:

Colegio de Técnicos: censo 99, votos: 57 (58%)

– ELA: 26 votos. Representantes: 2

– ESK: 18 votos. Representantes: 1

– LAB: 12 votos. Representantes: 1

Colegio de especialistas: censo 212, votos: 197 (92%)

– ESK: 61 votos. Representantes: 3

– ELA: 46 votos. Representantes: 2

– LAB: 40 votos. Representantes: 2

– UGT: 27 votos. Representantes: 1

– CCOO:14 votos. Representantes: 1

Sección sindical de ESK de Candy Hoover n

ABB

Ondo egindako lanak

emaitza onak ematen ditu

H auteskunde sindikalak egin berriak dira ABB Galin-

don, iazko udan Espainiako erresumako Gobernuak

onarturiko iraungitze EREaren indar jartzeak ezarritako

egoeran. ESKrentzat ezin hobeak izan diren hauteskun-

de-emaitzek aukera eman dizkigute langileengan gure eragina hedatzeko. Langileen kopuruaren murrizketa dela bide, azken emaitzak aurreko hauteskundeetako emaitzekin parekatzerik ezin badira, Batzordean bi dele- gatu gehiago ditugu, 4tik 6ra pasa garelarik. Emaitza hau, neurri handi batean bada ere, langile gazteek eman dguten apoioari esker izan da.

Lantegi honetan denbora luzez izan dugun zeregin sindikala Enpresa Batzordearen inguruan batasun sindikalaren aldeko jarduera garbiaz nabarmendu da, hala nola enpresako gazteenak jasaten ari ziren preka- rietate eta behin-behinekotasunaren aurkako etenga- beko borrokarengatik. Azken urte honetan EREaren aurkako borrokaren prozesuaren buru egotea egokitu zaigu. EREarekiko oposizio erradikalak, batzordearen egitate-batasuna posible egiteko lan isilak eta langileak borrokan inplikatzeko ahaleginek ospe handi eman diete gure lankideei.

Hauteskunde hauetan gure kandidaturak aurkeztu direnen arteko zabalenak izan dira eta berritze maila altua izan dute. Hau erroka eta aukera bat da. Erroka urtetan egindako lan onari jarraipena dakarrelako eta aukera indar berriak eta lan egin eta borrokatzeko grina duten gazteak sartzea dakartzalako.

14

Igor Mera n

eta aukera indar berriak eta lan egin eta borrokatzeko grina duten gazteak sartzea dakartzalako. 14 Igor
Cooperación al Desarrollo
Cooperación al Desarrollo

Un sector en riesgo

E l sector de las ONG de Cooperación al Desarrollo

viene atravesando en los últimos tiempos una situa-

ción de crisis grave; coyuntura que empeorará en los

próximos meses.

Si durante mucho tiempo el compromiso de las ad- ministraciones públicas con la cooperación interna- cional ha sido una realidad muy débil, los recortes presupuestarios actuales están suponiendo la defini- tiva dejación de las mismas con respecto a los com- promisos éticos que tenemos con los países empobre- cidos. Se trata de un capítulo presupuestario fácil de suprimir.

El sector de la cooperación al desarrollo ha estado caracterizado, a nivel laboral, por un alto grado de precariedad económica y vital para la gente que tra- bajaba en el mismo, a causa de la irresponsabilidad de las administraciones públicas. Mano de obra barata que en su mayor medida, además, es femenina.

Se trata, por otra parte, de un sector en el que hay muy poca cultura sindical y donde tradicionalmente ha costado visualizar las contradicciones que supo- nían las condiciones laborales en las que se desarro- llaba el trabajo de cooperación.

Ante la caída de las primeras ONG, con la consi- guiente destrucción de empleo y las dificultades que están experimentando otro gran número de ellas, des- de ESK entendemos que es el momento de que sean las trabajadoras y trabajadores del sector quienes den el paso de la movilización. Una lucha que debe es- tar encaminada tanto a garantizar su diginidad como personas trabajadoras como a asegurar una coopera- ción al desarrollo no controlada políticamente y no vinculada a intereses económicos. En esa línea hemos comenzado una campaña de información y una di- námica de conversaciones con el resto de sindicatos presentes en el sector con el horizonte de convocar una asamblea conjunta. n

Lan mundua

horizonte de convocar una asamblea conjunta. n L an mundua Cooperación, Veolia VEOLIA se despide en

Cooperación, Veolia

una asamblea conjunta. n L an mundua Cooperación, Veolia VEOLIA se despide en medio de un

VEOLIA se despide en medio de un conflicto laboral

E 28 de marzo nos despertamos con que Veolia, la

empresa que actualmente gestiona los autobuses ur-

banos de Bilbao, ha llegado a un acuerdo de venta de

los derechos de explotación con la empresa de auto-

l

buses ALSA.

Veolia se despide de Bilbao en medio de un conflicto con la plantilla por la paralización de la negociación del convenio de empresa. Un conflicto que ha lleva- do a realizar paros de 4 horas por turno dos días a la semana y que ha contado con el apoyo total por parte de la plantilla.

La conflictividad laboral ha sido una de las caracterís- ticas que desde el año 2008, año en que llegó Veolia, vienen marcando la tónica en las relaciones laborales. Más allá de Veolia, buena culpa la tiene el Ayunta- miento de Bilbao que por apoyar al menor postor ha hecho que el transporte público bilbaíno pierda en calidad y en servicio a la ciudadanía.

Por ello, desde ESK, más allá de la incertidumbre con la que deja la plantilla, tenemos claro que no vamos

a echar de menos a Veolia y su manera feudal de re-

lacionarse con la plantilla y esperamos que la nueva empresa traiga una actitud más dialogante con los y

las trabajadoras.

Sección sindical de Bilbobus n

que la nueva empresa traiga una actitud más dialogante con los y las trabajadoras. Sección sindical

15

Lan mundua

L an mundua Tauxme (Araba) Araba La reforma en acción: Tauxme despide a ocho trabajadores E

Tauxme (Araba)

Araba

La reforma en acción:

Tauxme

despide

a ocho trabajadores

La reforma en acción: Tauxme despide a ocho trabajadores E l pasado 14 de marzo, la

E l pasado 14 de marzo, la empresa TAUXME, de la mano

de la Reforma Laboral, se sumó a la corriente empresa-

rial apuntándose al despido express. Despidió a 8 trabaja-

dores de su plantilla que suponen el 10% de la misma.

En el despido ha pegado a todos los palos: 3 trabajado- res con más de 52 años de edad y más de 36 años de antigüedad en la empresa y a 5 cuyas edades están entre los 32 y 43 y sus antigüedades entre 7 y 12 años.

El despido de todos ellos le ha salido por poco más de 160.000 €. ¡Una auténtica ganga!

Tauxme es una empresa alavesa del metal que se dedica a la fabricación de estructuras metálicas (fundamental- mente de obra pública o grandes obras) y hasta la fecha, nunca había recurrido a este tipo de medidas. Se da la circunstancia de que en todos estos años de crisis no ha tenido que recurrir a ningún tipo de ERE e incluso ha subcontratado trabajos a otras empresas del sector.

Resulta a todas luces impresentable que la primera me- dida que toma la empresa sea la destrucción de empleo fijo y de calidad, sin importarle para nada, el futuro de estas personas que llevan entre 7 y 39 años trabajando para ella.

Este hecho tiene, además, el agravante de haberse reali- zado con nocturnidad y alevosía, ya que en ningún mo- mento se ha planteado la negociación con el Comité de Empresa o se han intentado buscar soluciones que no tuvieran el grado de irreversibilidad y traumatismo que contiene un despido.

Frente a declaraciones como las de Emilio Olabarría (Parlamentario en Madrid por el PNV) en el periódi- co El Correo (20/03/2012) en cuyo titular dice: “Los empresarios vascos no van a aplicar lo más duro de la reforma laboral” y que dentro del artículo añade linde- zas del tipo: “van a prescindir de algunas facilidades que

les va a dar la legislación y actuarán con sentido común”,

o las de Miguel Ángel Lujua (Presidente de Confebask)

en el mismo periódico del día 25/03/2012, diciendo en el titular de una larga entrevista “El empresario vasco, que sabe actuar con mesura, aplicará la reforma laboral con sentido común”, nos encontramos con la realidad de TAUXME, donde Felix Quintana y su hijo, empre- sarios vascos y dueños de la empresa, galardonado el primero con el “Premio Korta 2010” por su gran labor empresarial y que llegó a decir en la recogida del pre- mio entregado por el Lehendakari Patxi López: “El que entra a trabajar en Tauxme, se jubila en la empresa”, y que en 2012 hace una aplicación abusiva de La Reforma Laboral.

A lo mejor le quitan el título de vasco y le dejan sólo el

de empresario.

Resulta evidente que este tipo de mensajes, impulsados por el Gobierno, las organizaciones patronales y la ma- yor parte de la prensa, chocan contra la realidad y nos sitúan ante el hecho de que el empresariado vasco, al igual que el resto, ha visto que esta reforma es la opor-

tunidad de oro para aligerar las plantillas, quitarse de en medio a la gente más molesta y hacerlo por un precio absolutamente ridículo que ni habían soñado conseguir. Su voluntad, pese a las declaraciones biensonantes, va

a ser la de aplicarla lo más posible en función de sus necesidades.

ESK va a intentar que esta salvajada no quede impune. Por eso haremos todo lo que esté en nuestras manos para dar la respuesta más contundente que seamos capaces de lograr e intentaremos que la lucha salga de los muros de la empresa y, si es posible, se coordine con otras que se encuentren en la misma situación.

Ignacio Funes n

16

Lan mundua

L an mundua Aplicación reforma La patronal aceleralaaplicación d e l a r e f o

Aplicación reforma

La patronal

aceleralaaplicación

de la reforma laboral

E las casi tres décadas que llevamos soportando reformas n laborales en el Estado español,
E las casi tres décadas que llevamos soportando reformas
n
laborales en el Estado español, nunca nos habíamos encon-
trado con una actitud, por parte de la patronal, como la
manifestada ante la reciente reforma contenida en el Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. En solo dos meses
estamos asistiendo a una hiperactividad frenética de las
direcciones empresariales para sacar el máximo provecho
a esta arma de destrucción masiva de derechos laborales
que es la reciente reforma laboral. En lo que nos afecta a la
asesoría de ESK de Gasteiz no pasa semana en que no nos
entren nuevos casos provocados por la reforma. El tema de
TAUXME, un caso de despido individual de un grupo de
trabajadores que no supera el 10% de la plantilla, se trata
rio, con mantenimiento de la misma jornada. La primera
orientación que llevamos como ESK tiene un contenido
de denuncia, protesta y movilización. Llegando hasta don-
de se pueda, pero sin dejar pasar ni una. Hay que evitar la
resignación que anida en una mayoría de las plantillas de
los centros de trabajo, que consideran que la reforma ya
está implantada. Esto es falso. Si la patronal se encuentra
envuelta en una permanente guerra de guerrillas, cada vez
que tira de la aplicación de la reforma, seguramente se lo
pensará dos veces.
otro artículo de este mismo número de la revista. Otro
tema que esperamos tenga fuerte trascendencia en Araba
en
es
el despido colectivo de 23 trabajadores y trabajadoras
de
la empresa BERETTA BENELLI IBÉRICA, S.A.; una
empresa con una plantilla total de 67 personas y que ja-
más ha echado mano en su historia de expedientes
de
regulación de empleo. Ayer, día 12,
se
abrió el periodo de consultas del
ERE. Transcurrido un mes, la
dirección de la empresa, sin
necesitar autorización ad-
ministrativa alguna, pro-
cederá a los despidos.
Frente a ellos, la vía
jurídica que nos que-
da
es la del Tribunal
Superior de Justicia
del País Vasco. Ve-
remos como se desa-
rrolla la negociación
En cuanto al terreno de la defensa jurídica, nuestra orienta-
ción es, por ahora, judicializar todos los casos sobre dos bases
argumentales: 1) La desproporción de la medida. Aunque
la letra de la reforma favorece radicalmente al mundo em-
presarial, quizás quepa pensar en que habrá jueces y juezas
que seguirán considerando que no es justo que se apliquen
medidas tan lesivas para la gente trabajadora, cuando no está
justificada su necesidad empresarial. 2) La indefensión
que nos provoca la no aportación de cuentas
recientes. Las cartas de despidos ob-
jetivos o de modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo
contienen solo los datos que
a las empresas les interesa
utilizar. Tirando de las
cuentas históricas (años
2010, 2009 y 2008),
podemos, en muchos
casos, poner en con-
tradicción los conte-
nidos argumentales
de las empresas.
de
un ERE en estas
nuevas condiciones y
como nos comporta-
mos los sindicatos con
presencia en la empresa.
A
continuación haré algunos
comentarios a dos tipos de aplica-
ciones de la reforma que están siendo muy
comunes: los despidos objetivos por causas eco-
nómicas y productivas y la modificación sustancial de
condiciones de trabajo, concretada en reducción del sala-
A medida que va-
yamos teniendo expe-
riencias sobre la base de
las sentencias que nos irán
cayendo, podremos corregir
nuestra orientación jurídica. Pero
aquí, como en el ámbito estrictamente
sindical, lo nuestro seguirá siendo comba-
tir la resignación.
Iñaki Uribarri n

17

Lan mundua

L an mundua Euskotren, Metro e n E u s k o t r e n

Euskotren, Metro

en Euskotren

La plantilla de Euskotren hemos aprobado nuevos paros y movilizaciones reivindicando el fin del enchufismo en la empresa y un transporte público de calidad.

En Euskotren venimos haciendo paros y movilizaciones desde el año pasado, las cuales hasta ahora han tenido una gran repercusión entre la plantilla. El motivo de estas moviliza- ciones son las quejas respecto a la gestión de los recursos humanos y económicos por parte de la empresa. Mientras se siguen sin cubrir puestos de trabajo, recortando los salarios de los y las trabajadoras o intentando modificar las condiciones laborales actuales (como es el caso de los cuadros del tranvía), los puestos de trabajo de personal de confianza y de fuera de convenio sigue creciendo sin freno.

Desde ESK pensamos que la política de la empresa es inaceptable. Mientras que por todos los lados nos hablan de recortes, una empresa pública como Euskotren no deja de despilfa- rrar dinero público contratando un personal del que no sabemos qué funciones va a tener.

Entendemos que es una mala manera de defender el transporte público, ya que lo único que provoca es el recelo de la ciudadanía. Por ello, aparte de los paros que vamos a rea- lizar, consideramos muy importante el reparto de propaganda que vamos a hacer entre los y las usuarias, ya que el principal objetivo des nuestras protestas es el de conseguir un transporte público de calidad que dé un mejor servicio a la ciudadanía.

Sección sindical de Euskotren n

a la ciudadanía. Sección sindical de Euskotren n Metro Bilbao Gatazka baten judizializazioa gizarteak

Metro Bilbao

Gatazka baten judizializazioa

gizarteak langileak gaitseztea izan bazen ere, orain,

gatazka soluziobideratzeko epaile batek alde batera ala bestera egitea nahi du. Hau da, Metroko zuzendari- tzak justiziari berak bere traketasunarengatik sorturiko kaka-nahastea pasatzea erabaki du.

bete gidariei dagokienean, beraz, enpresak hamaika aldiz esandakoa irentsi beharko du.

ESK-k uste du epai hau positiboa izango dela baldin eta desadostasunezko puntu guztien inguruan akor- dio global bat ixteko balio baldin badu. Orian iku- siko da enpresak zein jarrera duen urratsik emateko akordioaren ildotik. ESKren ustetan akordioa posi- blea da eta horren alde egiten du.

E npresa zeharka kudeatzen duen klase politiko baten

maltzurkeriaren adibide bihurtzen ari da Metro Bilboko

lan gatazka. Hasiera batean klase politikoaren asmoa

Hau diogu enpresak urte bat baino gehiago dirauen gatazka Enpresa Batzordearekin negoziatzen jarraitu ordez eta honela behin betikoz amaitu gatazkarekin eta soluziobide negoziatua lortu, erdi-erditik jotzea erabaki egin duelako akordioa epaiketara eramanaz, zeinaren ez- betetzean datza egiten ari garen mobilizazioen hastapena.

Aldi berean ere, ESK-k dio egungo zuzendaritzak dimisioa aurkeztu egin behar duela eta akordioak betetzeko gai izan eta gatazkak sortu beharrean so- luziobideak negoziatzeko gai izango diren beste ku- deatzaileez ordezkatuak izan.

Hala ere Oleaga jaunari auzia ez zaio berak nahi zuen eran atera, epaiak erabaki egin baitu akordio ez dela

MetroBilbaoko ESKren sekzio sindikala n

1818

Lanbide

y la gestión de la RGI

O tros vendrán que bueno te harán. Así reza un refrán

castellano aplicable a este caso. Yo sinceramente creía

(ingenuo de mí) que no era posible que la gestión

de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación

Complementaria de Vivienda pudieran ser peor ges- tionadas que como lo venían haciendo entre los servi- cios sociales municipales y las Diputaciones Forales:

atrasos de varios meses en la citación de las personas

solicitantes; atrasos igualmente abusivos en las resolu- ciones de solicitudes, quejas y recursos; suspensiones

y extinciones arbitrarias de las prestaciones; etc., etc.

Lanbide se hizo cargo de la gestión de las prestacio- nes vascas para gastos de primera necesidad (Renta de Garantía de Ingresos) y para pago de alquileres (Prestación Complementaria de Vivienda), así como de los convenios de inclusión, desde el pasado 13 de diciembre. Un par de semanas después de que fuera aprobada la reforma que recortaba derechos de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, en el Parlamento Vasco, con los votos a favor del PSE y del PP y la abstención del PNV. La cabezonería y el

cálculo político (difícil de discernir, desde mi escaso conocimiento) de Gemma Zabaleta apretaron en el sentido de acortar el plazo de esta transferencia más allá de lo razonable. La gente trabajadora de Lanbide

y el sentido común decía que este organismo no es-

taba preparado para asumir la gestión de más 55.000 expedientes vivos de prestaciones sociales, parte de ellos con una compleja historia de recursos pendien- tes, así como de las nuevas solicitudes que se iban generando día a día, cuyo crecimiento no ha dejado

de aumentar en los 3 últimos años.

En las disposiciones transitorias de la reforma legal se señalaban plazos para que los servicios sociales de base de los ayuntamientos (15 días) o las Diputaciones (2 meses) completaran los expedientes en curso, antes de transferirlos a Lanbide. Lanbide, en parte porque es rehén del mal funcionamiento de sus predecesores (incluso cabe admitir que esté siendo objeto de malas artes por parte de la Diputación de Bizkaia), se ha visto completamente colapsado. Pero no solo por los expedientes históricos, sino por los nuevos expedien- tes que no es capaz de atender en sus plazos.

Fruto del colapso y a pesar de que Lanbide haya ex- ternalizado dos partes muy importantes de su gestión

Lan mundua

dos partes muy importantes de su gestión L an mundua Lanbide - RGI con empresas privadas

Lanbide - RGI

muy importantes de su gestión L an mundua Lanbide - RGI con empresas privadas (la informatización

con empresas privadas (la informatización de los ex- pedientes con INDRA y la elaboración de los perfiles profesionales con RANDSTAT), se está produciendo una conculcación de derechos bestial de la gente per- ceptora: personas que llevan meses en el limbo sin saber dónde está su expediente (Lanbide dice que la Diputación no se lo ha entregado y ésta manifiesta lo contrario); personas que llevan meses sin recibir con- testación a sus recursos; solicitantes a quienes se obli- ga a hacer cola desde las seis de la mañana para poder conseguir uno de los 30 a 50 números de atención máximos que se dispensan por día en las oficinas de Gasteiz (la otra opción, la de solicitar cita telefónica o informática, en lugar de hacer cola, implica un lapso de tiempo entre uno y dos meses, con la correspon- diente demora en el cobro)…

Ante tamaño desafuero, para nada vale acudir al Ararteko o incluso a los tribunales, pues aunque es- tos te den la razón en un plazo no inferior a un año, ¿quien restituye el daño provocado a personas que se encuentran, en muchísimos casos, en el límite de su supervivencia? ¿Cómo vive esa gente durante tan largos meses?

19

I. U. n

Lau haizetara

L au haizetara Desberdintasunak Europa – Desberdintasun sozialak Hiru minututik behin, pertsona bat hiltzen da bere

Desberdintasunak

Europa – Desberdintasun sozialak

Hiru minututik behin,

pertsona bat hiltzen da bere lanpostuan

H erstura planak ugaritzen direnean eta ia herri gehie-

netan lan bizitza luzatzen denean, zein egoeratan da

osasuna lanean? Badirudi osasun ona izateko hobe

dela maila ertainekoa izatea langile arrunta baino eta

hobe dela langile arrunta gazte prekarioa baino. Ho- netaz mintzatzeko Europako Institutu Sindikaleko Lauren Vogel elkarrizketatu dugu.

Basta! : Zein egoeratan aurkitzen dira soldatapekoak Eu- ropan?

Laurent Vogel: Epe luzera, osasunaren narriadura ba- ten aurrean aurkitzen gara. Arazoa ez datza egungo egoeran, baizik eta hartzen ari diren neurriek epe luzera izango dituzten ondorioetan. Europako langile bati galdetzen zaionean ea gai den 60 urte arte lanean aritzeko, erantzuna, gehienetan, ezezkoa da. Narria- dura izugarria da. Kualifikaziorik gabekoen %44ak uste du 60 urte arte iraun dezakela lanean. Desber- dintasunak nabarmenak dira estatus sozialaren ara- bera, 60 urte arte iraun dezaketela pentsatzen du- tenen %71ek kualifikazio altuak dituzte. Frantzian,

langileak agintariak baino sei urte eta erdi gutxiago bizi dira bataz beste. Estonian, 25 urteko diplomatu baten eta oinarrizko ikasketak dituen baten arteko bizi-iraupenaren diferentziala hamahiru urtekoa da. Lanaren ondorioak epe laburrean oso nabarmenak ez diren sektoreetan aritzen diren emakumeen egoera gizonezkoena baino onuragarriago da, baina epe lu- zera, abantaila hau desagertzen da zeren eta bizitzaren zehar lanaren antolaketa disziplinatuago bati aurre egin behar diote.

Basta!: Europan, Europako Parlamentuko Gizarte Gaieta- rako Batzordearen arabera, lan gaixotasun edo lan istri- puen ondorioz, 460 pertsona hiltzen dira egunero. Lana- rekin zerikusirik dituzten heriotzak gutxituz doaz?

Laurent Vogel: Nire ustetan kopurua aipatutakoa baino handiago da. Heriotz batean amaitzen diren lan istri- puak heriotzen parte txiki bat baino ez dira (6.000 inguru urtean) eta gutxituz doaz; lehenik eta behin, egunez egun jende gutxiago aritzen delako siderurgian edo meatzaritzan, hauek baitira heriotz-istripu gehia-

eta behin, egunez egun jende gutxiago aritzen delako siderurgian edo meatzaritzan, hauek baitira heriotz-istripu gehia- 20

20

go dituzten sektoreak: eta bigarrenik, lan baldintzak eta arriskuen prebentziorako baldintzak hobetu dire- lako. Hala ere, minbizi profesionalen igoera nabar- men baten aurrean aurkitzen gara. Bestaldetik, gure eredu ekonomikoak elementu kimikoekiko mende- kotasun handia du. BPGaren puntu batek industriak sorturiko substantzia kimiko arriskutsuen %1eko igoera dakar. Kalkulu batzuen arabera, langileen %28aren inguru gai minbizigarrien eraginpean dago.

Basta!: Zein desberdintasun ematen da Europan arris- kuen prebentziorako arloari dagokionean?

Laurent Vogel: Sektore eta prebentzioen ereduen ara- berakoa da. Alemanian, adibidez, istripuen preben- tziorako praktikak oso aurreratuak daude, baina ez da gauza bera gertatzen gaixotasun profesionalei dagokie- nean. Hau honela gertatzen da kimikagintzak herri horretan duen eraginarengatik. Desberdintasunen graduazioa gizartean lanean ematen diren desberdin- tasunekin lotuta daude. Prebentzio maila sektore des- berdinetako mobilizazio kolektiboaren ahalmenare- kin ere lotuta dago. Frantzian, adibidez, amiantoaren iskandaluak gaixotasun profesionalen gaia azalarazi zuen Europako beste herrietan baino gehiago. Eta Es- painiako erresuman, osasuna lanean eraikuntza sekto- rean eztabaida publikoaren erdi-erdian aurkizten da.

Basta!: Zein eragin du lan osasunean lan prekarioak?

LaurentVogel: Prekarietate faktoreak 20 urtetik 30 urte bitarteko gazteengan gainontzeko soldatapekoen ar- tean baino hiru aldiz garrantzitsuagoak dira. Hau ho- nela da Europa osoan. Zein izango da bere osasun egoera bizpahiru hamarkadetan? Prekarietatealdia ez bada bost urte baino gehiagokoa, ondorioa ez da oso nabarmena izango. Arazoa sortzen da prekarietatea bizitza laboralaren zehar ematen denean. Holandan, adibidez, emakumeen hiru laudenek aldi baterako la- nak egiten dituzte; Europar Batasunean, proportzio hau herenekoa da. Bada loturarik prekarietatea eta burua bestez egiteko saioen artean. Honez gain, une honetan, prekarietatea azpikontrataziorekin loturik dago: mugarik gabeko kontratua duen bat kale go- rrian aurki daiteke enpresa nagusiak azpikontratetaz aldatzen duelako.

Basta!: Zein erantzun eman egoera honi?

Laurent Vogel: Garrantzitsuena kontrol kolektiboa sen- dotzea da; langileak egoera honetan eragiteko aukera. Lanaren demokratizazioarekin loturiko gaia da. Langi- leek aukera izan behar dute beraiei dagozkien gaietan eskua sartzeko. Gai hauetan ere kontsumidoreek ere parte hartu beharko lukete.

Basta! Frantziako aldizkari elektronikotik jasoa.

21

Carta manuscrita del farmacéutico retirado de 77 años que se suicidó en la Plaza Syntagma

Carta manuscrita del farmacéutico retirado de 77 años que se suicidó en la Plaza Syntagma (Atenas), el 4 de abril de 2012.

El Gobierno de ocupación de Tsolakoglou* ha literalmente aniquilado todos mis medios de

subsistencia, que consistían en una jubilación digna, para la cual yo coticé durante 35 años (sin ninguna contribución del Estado). Como

mi edad no me permite ya emprender una ac-

ción individual más radical (aunque no excluyo que si un griego hubiera empuñado una kala- chnikov yo hubiera sido el segundo) yo no en- cuentro otra solución que una muerte digna, salvo buscar en la basura para alimentarme. Creo que un día los jóvenes sin porvenir toma-

rán las armas y colgarán a los traidores al pueblo

en la Plaza Syntagma, como hicieron los italia-

nos en 1945 con Mussolini en la Plaza Loreto de Milán”.

Dimitris Christoulas

*El general Tsolakoglou, que firmó el armisticio

con las fuerza

Legez eta bidez

L egez eta bidez De ley Tras el 29M ¿Siguiente reforma? ¿Una Ley de Huelga? La

De ley

L egez eta bidez De ley Tras el 29M ¿Siguiente reforma? ¿Una Ley de Huelga? La

Tras el 29M ¿Siguiente reforma? ¿Una Ley de Huelga?

La insaciable patronal española pide revisar el derecho de huelga. La Confederación Empresarial de Madrid en su web pide directamente limitar el derecho de huelga. La CEOE con palabras más sibili- nas, y a través de su representante Juan Rosell, ha declarado que además de la reforma, a la que llama “modernización”, se precisa adoptar para los no huelguistas“lo más rápidamente posible medidas para evitar que por los derechos de algunos se estropeen y machaquen los derechos de los otros”.

Periódicos como el ABC, a través de artículos como los del catedrático J.A.Sagardoy, también se su- man a la proclama. Hablando, de lo que queda en pide del Real Decreto Ley de 1977 regulador de la huelga, dicen “no podemos seguir bajo un Decreto preconstitucional”, o, “necesitamos más seguridad jurídica”, “una regulación no implica limitación, sino protección y marca de lindes”.

Los sindicatos, sin embargo, no ven preciso hacer una nueva ley de huelga.

Y nosotros, como nos gusta hablar clarito, decimos, que la mejor ley de huelga es la que no existe. Y lo decimos, porque visto lo visto, cada vez que regulan derechos, es para limitarlos. No hay más que ver los nombres dados a los sucesivos recortes sufridos por el Estatuto de los Trabajadores, en los últimos años. Así, Zapatero denominó a su brutal recorte de las pensiones: “Ley 27/2001, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”. Y en la actual reforma de Rajoy (Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero), se llama “medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”, a eliminar la necesidad aprobación de la autoridad laboral para aplicar un ERE, o a que la indemnización del despido se reduzca de 45 a 33 días.

Así que, visto lo visto, no nos fiamos de ninguna nueva regulación del derecho de huelga, y preferimos seguir como estamos, con una antigualla. Con esa ley de 1977, y con unas sentencias del Tribunal Constitucional, que son las que interpretado casos concretos, han establecido doctrina . Y a su vez, han derogado otros artículos de la precitada ley. A pesar de los pesares, nos quedamos con ello, y con que sean los tribunales los que resuelvan cada demanda al respecto.

El Derecho de Huelga tiene ya hoy en día parámetros legales más que suficientes, y son los siguientes:

l

Es un derecho fundamental, por lo que no ser suspendido, salvo estado de alarma (caso de los con- troladores en diciembre del 2010) o paralización de servicios públicos esenciales. Y el empresario no puede sustituir a los huelguistas.

l

Es un derecho que tienen todos los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos dependientes sin trabajadores a su cargo, el personal estatutario (Osakidetza), funcionarios públicos salvo: Fuerzas Armadas, Policía y jueces.

l

Los requisitos para su legalidad son:

1. Un acuerdo expreso que conste en acta (de Organizaciones Sindicales, o del Comité, o de traba- jadores de un centro reunidos en asamblea que hayan ejercido voto secreto).

2. Preaviso al empresario y a la autoridad laboral con cinco días naturales, o diez días en servicios públicos; y no se incluye en el computo el día que se preavisa ni el día de inicio de la huelga. Dicho preaviso tiene que contener además objetivos, composición del Comité de Huelga. Su incumplimiento hace a la huelga ilegal.

3. La huelga no puede ser política. La cuestión es que ¿qué se entiende por “política” cuando el Tri- bunal Constitucional, ya en sentencia de 1993 declaró, que no fué ilegal, la huelga general contra el gobierno de Felipe González y sus reformas?

Por otra parte, la huelga, tampoco se considera legal, si en el convenio se ha insertado que durante su vigencia, y para variar su contenido, se renuncia a su ejercicio.

22

4. Son de obligado cumplimiento los llamados servicios esenciales para la comunidad: radiodifusión

y televisión (Sentencia del Tribunal Supremo 17-1-03), energía eléctrica (sentencia del Tribunal

Constitucional de 1992), transporte público (sentencia del Tribunal Constitucional de 1981,so- bre RENFE) , seguridad privada (sentencia del Tribunal Supremo Contencioso Administrativo de 2003), residencias de ancianos (sentencia del TC de 1999), sector hospitalario (sentencia del Tribunal Constitucional de 1989).

Esta precedente lista, se está engrosando cada vez más.

En estos llamados servicios esenciales, la autoridad gubernativa señala, previo a la huelga, unos servicios mínimos, que es obligado cumplir.

Así, para la huelga del 29 de marzo, la Orden de 23-3-2012 de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco establece determinados servicios mínimos en sanidad, educación, servicios sociales, autopistas, gasolineras. A su vez establece, en cada caso, porcentajes a cumplir , porcentajes van del 20 al 100%, llegando al cien en algún caso.

Para el cumplimiento de los servicios mínimos será la dirección de cada empresa la que detallará

las personas concretas que no podrán ejercer el derecho de huelga. A este respecto, expresamente,

el

Tribunal Constitucional (Sentencia 123/1990) se ha pronunciado, diciendo que la dirección de

la

empresa puede nombrar a los que han de trabajar entre los trabajadores huelguistas o miembros

del sindicato convocante.

5. No ocupación del centro de trabajo. Aunque el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia del 10-3-1982, declaró que la mera permanencia en los puestos no transforma la huelga en ilegal, en otros casos, de encierro o asamblea permanente, el Tribunal Constitucional, Auto 869/1988, declaró la huelga ilegal ,y causa de despido procedente de los huelguistas.

6. Entra dentro del derecho de huelga hacer publicidad de la misma: panfletos, octavillas, piquetes informativos. Pero el Tribunal Constitucional ha declarado fuera de la legalidad por ejemplo: im- pedir la entrada a la fabrica, insultar, abuchear, golpear el vehículo en el que se trasladaba mano de obra no huelguista. Por otra parte, ha declarado en Sentencia 37/1998 que la filmación por la policía de la actividad de un piquete informativo que se desarrolla en marco legal, lesiona el derecho de libertad sindical.

• Son efectos de la huelga la suspensión de la obligación de cotizar y de pagar salario. En el descuento salarial se incluye la parte de las pagas, se incluye también el descanso semanal de día y medio. No así las vacaciones, o los festivos no recuperables no comprendidos dentro del periodo de huelga.

Sin perjuicio de lo pueda establecerse por Convenio Colectivo y de que no existe una regulación sobre

el método de calculo para practicar proporcionalmente las deducciones correspondientes por cada día

de huelga, podríamos decir que un método para calcular el descuento por cada día de huelga sería: 1’4

x (Salario anual con pagas – salario vacaciones) / 365

Mertxe Garayalde n

23

Garoña?

Nuklearrik?

EZETZ, ARRAIOA!

24